Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden"

Transcriptie

1 Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden

2 Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht 4. Beleggingsmogelijkheden op een rij 5. Switchmogelijkheden en kosten 6. Maatschappelijk verantwoord beleggen

3 Beleggen in pensioenregelingen Maak kennis met onze mogelijkheden U adviseert werkgevers over pensioenregelingen voor hun werknemers. Uw klant heeft daarbij de keuze uit verschillende soorten pensioenregelingen. Pensioenregelingen die werknemers meer zekerheid geven over de hoogte van hun pensioen noemen we traditionele pensioenregelingen. Dit zijn de eindloon- of middelloonregelingen, ook wel uitkeringsovereenkomsten genoemd. Deze pensioenregelingen hebben meer zekerheid en zijn daardoor ook kostbaarder. Om de kosten in de hand te houden, kiezen steeds meer werkgevers voor een beschikbare premieregeling. Dit type pensioenregeling noemen we ook wel een premieovereenkomst: het beleggingsresultaat op de pensioenpremie bepaalt voor een groot deel de hoogte van het pensioen van de werknemer. Want niet alleen het beleggingsresultaat bepaalt de hoogte van het pensioen. Ook de ontwikkeling in de levensverwachting en de marktrente zijn van doorslag gevende invloed op het pensioen. Zodra een werknemer met pensioen gaat, bepalen de hoogte van het pensioenkapitaal, de levensverwachting en de marktrente de hoogte van het pensioen. Beleggen in pensioenregelingen levert dus onzekerheden op. Met deze brochure geven wij u inzicht hoe Avéro Achmea belegt met het pensioengeld van de werknemer. Met deze informatie geven wij u de handvatten die u nodig hebt om een passend pensioenadvies te geven.

4 Waarom beleggen met pensioengeld? Veel mensen vragen zich af: wat levert meer op? Sparen of beleggen. Als iemand geld voor langere tijd niet nodig heeft, dan blijkt dat beleggen in aandelen en obligaties meer rendement oplevert dan een spaarrekening. Hier wordt al heel erg lang onderzoek naar gedaan. Enkele resultaten leest u in tabel 1. Beleggen in aandelen en obligaties heeft de afgelopen jaren dus meer opgeleverd dan sparen (kolom 'Deposito' in tabel 1). Maar de keerzijde van de kans op een hoger rendement is dat de schommelingen in rendement ook groter zijn. Maar zolang de beleggingshorizon lang genoeg is, kan het rendement weer herstellen. Regels van beleggen met pensioengeld In de Pensioenwet zijn eisen gesteld aan pensioenuitvoerders bij het beleggen van pensioengelden. Want het gaat om het pensioen van werknemers. Voor premieovereenkomsten geldt dat wij het beleggingsrisico moeten afbouwen en dat wij prudent moeten beleggen. Het doel van deze beleggingseisen is dat Avéro Achmea belegt in het belang van de werknemer met het oog op zijn pensioen. De werknemer heeft wel de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de beleggingen zelf te nemen. In dat geval moeten wij de werknemer adviseren over de spreiding van de beleggingen. Dit in relatie tot de resterende looptijd van de beleggingen. De zogenaamde beleggingshorizon. En daarbij ook rekeninghoudend met het risicoprofiel van de werknemer. Een keer per jaar toetst Avéro Achmea of de gekozen beleggingen nog binnen dit profiel passen. En natuurlijk informeren wij de werknemer hierover. Hiermee is gelijk het life cycle beleggen geïntroduceerd. Dit is een manier van beleggen die het beleggingsrisico geleidelijk afbouwt naarmate de werknemer zijn pensioen nadert. De verhouding tussen de beleggingscategorieën verandert steeds. We kennen negen verschillende beleggingsfondsen, elke met een eigen verhouding tussen rendement en risico. Heel geleidelijk vindt er een verschuiving plaats van beleggingsfondsen met een hoog risico naar beleggingsfondsen met een laag risico. Hoe wij dat doen, leest u verderop in de brochure bij de beschrijving van de life cycles. Beleggingsfonds Historisch rendement de afgelopen 20 jaar Aandelen wereldwijd 8,30% Staatsobligaties eurolanden 4,20% Deposito 3,70% Tabel 1. Rendementen op basis van algemene waarnemingen VBA bij het ontbreken van historische gegevens.

5 Belang van spreiding bij het beleggen Een vuistregel bij beleggen is het breed spreiden van de beleggingen. Het spreiden van het belegd pensioenkapitaal kan op verschillende manieren. Wanneer één van de beleggingen minder goed presteert, kan dit worden gecompenseerd doordat andere beleggingen betere resultaten opleveren. Anders gezegd: goede spreiding kan het risico op zowel een minder goed als op een beter rendement verkleinen. Ook zijn de schommelingen in het rendement minder groot Basisinformatie over obligaties Obligaties zijn leningen aan een onderneming, overheid of (overheids)instelling. Een obligatie geeft doorgaans recht op een vaste jaarlijkse rente en terugbetaling van het uitgeleende (nominale) bedrag na afloop van de looptijd. Inkooptariefgericht beleggen De Autoriteit Financiële Markten (AFM) spoort ons en andere pensioenuitvoerders aan inkooptariefgericht te beleggen. Wat is dat: inkooptariefgericht beleggen? Het doel van inkooptariefgericht beleggen is het pensioen te beschermen tegen een rentedaling. Want als de rente daalt, dan kan een werknemer minder pensioen aankopen. Eigenlijk wordt de prijs van het pensioen, het inkooptarief, hoger. Inkooptariefgericht beleggen houdt in dat wij de laatste jaren voor pensioendatum steeds meer in langlopende obligaties beleggen. Een dalende rente krijgt zo ook een positief effect. Namelijk, de koers van de obligatie - beleggingen stijgt. En door een stijgende koers van de obligatiebeleggingen stijgt ook het pensioenvermogen. Hierdoor wordt het duurdere inkooptarief van het pensioen gecompenseerd. Daarbij vindt de AFM het belangrijk dat er in die laatste jaren voor de pensioendatum nog steeds een kans op rendement moet zijn. Avéro Achmea belegt ook in de laatste jaren een deel van het pensioenvermogen in aandelen. Hoeveel er in aandelen wordt belegd, is afhankelijk van het risicoprofiel van de werknemer. Ook de rentevergoeding voor langlopende obligaties is meestal hoger dan die voor kortlopende obligaties. Ook dit levert extra rendement op. Hiervoor heeft Avéro Achmea drie life cycles ontwikkeld.

6 Waardewijs Pensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht Avéro Achmea onderscheidt drie Waardewijs Pensioenlife cycles: Life cycle gemiddeld Life cycle ambitieus Life cycle voorzichtig Samenstelling van life cycles Avéro Achmea belegt binnen de life cycles in negen beleggingsfondsen. In de grafieken op de volgende pagina ziet u de verdeling van de beleggingen en de ontwikkeling daarvan binnen de drie life cycles. Life cycle gemiddeld De life cycle gemiddeld is voor de grootste groep werknemers geschikt. Wij bouwen het beleggingsrisico voor de deelnemer af. Zo heeft deze groep er geen omkijken meer naar. Life cycle ambitieus In de life cycle ambitieus beginnen we vijf jaar later met het afbouwen van het beleggingsrisico dan in de life cycle gemiddeld. We bouwen in totaal minder risico af dan in de life cycle gemiddeld. Dat levert een hoger verwacht pensioen op. Maar ook een groter risico op uitschieters, waardoor het verwachte pensioen zowel hoger als lager kan zijn, dan bij de life cycle gemiddeld. Verschillen tussen life cycles Het ene beleggingsfonds is risicovoller dan het andere. Naarmate het pensioen van de werknemer dichterbij komt, beleggen we steeds minder in risicovolle beleggingen zoals aandelen. De life cycle voorzichtig heeft relatief veel obligaties. Zo is het risico kleiner en is ook het verwachte rendement lager. De life cycle ambitieus heeft nog relatief veel aandelen in de laatste 15 jaar voor de pensioendatum. Zo is het risico groter en is ook het verwachte rendement hoger. Voor alle life cycles geldt: in de laatste 15 jaar voor de pensioendatum wordt geleidelijk meer belegd in langlopende obligaties. Het beleggingsrisico wordt bij de verschillende life cycles heel gelijkmatig afgebouwd. Wat levert beleggen de werknemer op? Wat het beleggen aan pensioenkapitaal oplevert, is per werknemer verschillend. Op het Financieel Overzicht bij de offerte wordt een prognose getoond van het pensioenkapitaal dat de werknemers kunnen bereiken als zij beleggen volgens de life cycle gemiddeld. Life cycle voorzichtig In de life cycle voorzichtig beleggen we vanaf het begin minder risicovol. Dat levert naar verwachting een lager pensioen op dan in de life cycle gemiddeld. Maar tijdens de opbouwfase van het pensioen zijn er naar verwachting minder grote schommelingen in het pensioenkapitaal.

7 Life c fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Life cycle gemiddeld jaar voor pensioen Life cycle ambitieus jaar voor pensioen Life cycle voorzichtig Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Life c Life c jaar voor pensioen

8 Beleggingsmogelijkheden op een rij De beleggingsmogelijkheden per Waardewijs Pensioen-variant Welke keuzes heeft een werkgever en wat betekent dit voor de beleggingsmogelijkheden van de werknemers? In tabel 2 ziet u een overzicht van de keuzemogelijkheden. Waardewijs Pensioen Basis Waardewijs Pensioen Waardewijs Pensioen Compact Life cycle-beleggen Alleen beleggen in life cycle gemiddeld Switchen tussen life cycles mogelijk Switchen tussen life cycles mogelijk Opting Out Niet mogelijk Niet mogelijk Mogelijk Garantie Niet mogelijk Niet mogelijk Mogelijk (via opting out in de Basisgarant rekening) Tabel 2. Beleggingsmogelijkheden per Waardewijs Pensioen-variant Toelichting op de tabel 1. Waardewijs Pensioen Basis is de eenvoudigste productvariant. Werknemers kunnen alleen beleggen in de life cycle gemiddeld. 2. Waardewijs Pensioen Compact heeft een uitgebreider serviceniveau voor de werknemer. De werknemer kan beleggen in de drie aangeboden life cycles: ambitieus, gemiddeld en voorzichtig. 3. Het Waardewijs Pensioen kent veruit de meeste beleggingsmogelijkheden voor de werknemer. Een compleet aanbod met onze drie life cylces, de opting out-variant waarmee de werknemer zelf kan beleggen en de mogelijkheid heeft om geld te stallen op de Basisgarant rekening. Andere beleggingsmogelijkheden Opting out Bij Waardewijs Pensioen hebben werknemers de keuze om zelf te beleggen. De werknemer bepaalt dan zelf hoe hij zijn beleggingen spreidt over de negen aangeboden beleggingsfondsen en de Basisgarant rekening. Dit heet opting out. De Basisgarant rekening en de beleggingsfondsen lichten we hierna verder toe. Basisgarant rekening Op de Basisgarant rekening schrijven wij iedere maand rente op het pensioenkapitaal van de werknemer bij. Deze rente baseren wij op de 10 jaars kapitaalmarktrente. Wordt de rente lager dan de kosten van de Basisgarant rekening? Dan compenseren wij dit aan het einde van het jaar. Zo garanderen wij dat het pensioen kapitaal in de Basisgarant rekening aan het einde van een jaar niet gedaald kan zijn door tegenvallend rendement. Is er sprake van een vrijwillig meeverzekerd nabestaanden pensioen, dan worden de premies voor dit pensioen betaald vanuit het pensioenkapitaal. In dat geval kan het pensioen kapitaal wel dalen.

9 Wij raden u aan terughoudend om te gaan met het adviseren van garanties. Het is van belang dat de werknemer zich realiseert dat het rendement van de garantie wellicht of zelfs waarschijnlijk te laag is om een pensioen aan te kopen dat bijvoorbeeld vergelijkbaar is met een middelloonregeling.

10 Achtergrond beleggingsfondsen: de onderliggende fondsen Voor de life cycle beleggingen wordt in negen beleggingsfondsen belegd. Deze fondsen zijn grofweg te verdelen in drie categorieën: aandelen, obligaties en overige. Hieronder leggen we uit wat het unieke karakter is van elk van de beleggingsfondsen. Aandelenfondsen De aandelenbeurzen die wij volgen bestaan uit markten in ontwikkelde in niet-ontwikkelde landen (opkomende markten). Daarom maken wij gebruik van twee verschillende aandelenfondsen. 1. Achmea wereldwijd aandelen fonds Dit beleggingsfonds belegt in aandelen in ontwikkelde landen. Het gaat vooral om landen in de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Deze internationale beleggingen leveren een goede spreiding op over landen, sectoren en bedrijven. De vermogensbeheerder beheert dit fonds passief. Er is geen sprake van complete nabootsing van de benchmark. Hierdoor zijn beperkte rendementsverschillen ten opzichte van de benchmark mogelijk. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: MSCI Developed Countries World Total Return Index (hedged naar Euro). De percentages van de cirkeldiagrammen in deze brochure zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke percentages. energie; 10% Japan; 9% Azië / Pacific excl Japan; 6% telecom; 4% nutsbedrijven; 4% basismaterialen; 7% informatie technologie; 13% financiële dienstverlening; 18% industrie en dienstverlening; 11% Europa; 25% Noord Amerika; 60% farmacie en gezondheidszorg; 11% consument cyclisch; 11% consument defensief; 11%

11 2. Achmea opkomende markten aandelen fonds Dit beleggingsfonds belegt uitsluitend in het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund, dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde ondernemingen in opkomende markten. Tot de opkomende markten worden met name gerekend de landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. Deze economieën kunnen snelle groei laten zien, waardoor de risico s ook hoger kunnen zijn dan in de ontwikkelde landen. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: MSCI Emerging Markets Net Return Index. 3. Achmea euro staatsobligaties fonds Dit beleggingsfonds belegt in beursgenoteerde obligaties. De beurs is gevestigd in de eurozone. Deze obligaties zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door een overheid uit de eurozone. Het beleggingsbeleid van dit fonds is erop gericht om de samenstelling van de benchmark in belangrijke mate te volgen. Hierbij bestaat de uitdrukkelijke mogelijkheid om andere posities ten opzichte van de benchmark in te nemen. Relatief grote rendementsverschillen met de benchmark zijn mogelijk. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. AAA; 14% Overig; 7% China; 18% Indonesië; 3% Thailand; 2% BBB; 33% AA; 11% Maleisië; 4% Mexico; 5% India; 6% Zuid Korea; 15% Rusland; 7% Zuid-Afrika; 8% Taiwan; 11% Brazilië; 14% A; 42% nutsbedrijven; 5% telecom; 8% informatie technologie; 15% financiële dienstverlening; 24% energie; 14% basismaterialen; 12% industrie en dienstverlening; 7% consument cyclisch; 7% farmacie en gezondheidszorg; 1% consument defensief; 7% Wat is credit rating? Een beoordeling van de kredietwaardigheid van een organisatie, afgegeven door gespecialiseerde organisaties, zoals Standard & Poor s, Fitch en Moody s. Een rating wordt pas verkregen na een grondig onderzoek aan de hand van een rating - profiel van de te onderzoeken organisatie. Een belangrijk onderscheid bestaat tussen Investment Grade, dat wil zeggen een hoge kredietwaardigheid, en non-investment Grade, dat wil zeggen minder kredietwaardig.

12 4. Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Dit beleggingsfonds belegt in bedrijfsobligaties over de hele wereld. Er wordt vooral belegd in bedrijfsobligaties met een relatief goede kredietwaardigheid ( investment grade ). De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: Barclays Capital 50% US Credit Total Return Index en 50% Barclays Capital Euro Credit Total Return Index (hedged naar Euro). 5. Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Dit beleggingsfonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een hoge rentevergoeding. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid ( high yield ). Het risico van het beleggen in hoogrentende obligaties is over het algemeen groter dan het beleggen in laagrentende obligaties. We verwachten dat het nemen van dit risico waarde toevoegt op lange termijn. De vermogensbeheerder beheert dit fonds actief. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: 50% Barclays Capital US High Yield Total Return Index en 50% Barclays Capital Pan European High Yield Total Return Index 3% Cap Cash B+ xt1 LT2 (hedged naar Euro). 6. Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Dit beleggingsfonds belegt in staatsobligaties van opkomende landen en in obligaties van instellingen die aan de overheid zijn verbonden. Tot de opkomende markten rekenen we vooral landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. Deze economieën kunnen snelle groei laten zien, maar de risico s kunnen ook groter zijn dan in de ontwikkelde landen. De vermogensbeheerder beheert dit fonds actief. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return Index (hedged naar Euro). Midden Oosten; 4% Afrika; 6% Zuid-Amerika; 39% Azië; 20% Europa; 31% CCC; 1% overig; 3% BBB; 4% B; 38% BB; 54%

13 7. Achmea langlopende obligaties fonds Dit beleggingsfonds belegt in langlopende staatsobligaties van landen in de eurozone met een hoge kredietwaardigheid (AA en AAA). We beleggen in obligaties met een looptijd van gemiddeld langer dan 20 jaar. Met dit fonds beperken wij het renterisico in de laatste jaren voor de pensioendatum. De vermogensbeheerder beheert dit fonds passief. Met enhanced indexing wordt de samenstelling van de benchmark in belangrijke mate gevolgd. Er is overigens geen sprake van een volledige nabootsing. Hierdoor zijn beperkte rendementsverschillen ten opzichte van de benchmark mogelijk. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: Barclays Euro Treasury 10+ yrs AAA-AA Total Return Index. 8. Achmea grondstoffen fonds Dit beleggingsfonds belegt via financiële instrumenten in onderliggende grondstoffen zoals energie, edelmetalen en agricultuur. Deze beleggingscategorie vormt een goede aanvulling op aandelen en obligaties. De vermogensbeheerder beheert dit fonds actief. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: Dow Jones UBS Commodity Total Return Index (hedged naar Euro). Energie; 33% Agricultuur; 36% Oostenrijk; 6% Finland; 2% Metalen; 31% België; 9% Frankrijk; 37% Nederland; 11% Duitsland; 35% 9. Achmea indirect vastgoed fonds Dit beleggingsfonds belegt uitsluitend in het Robeco Property Equities I EUR fonds. Dat is een fonds dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde vastgoedaandelen met goede winstverwachtingen en redelijke waarderingen. De vermogensbeheerder beheert dit fonds actief. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: S&P Developed Property Index (Total Return) (hedged naar Euro). Overige landen; 2% Azië / Pacific (excl. Japan); 23% Japan; 10% Noord Amerika; 51% Europa; 14%

14 Switchmogelijkheden en kosten Via een eigen internetportal kan iedere werknemer de ontwikkeling van het pensioenkapitaal volgen. En als de mogelijkheid er is, kan hij ook opdracht geven om de beleggingen aan te passen, te switchen. Hoe kan iemand switchen? De werknemer geeft via de portal aan in welke beleggingsfondsen zijn pensioenkapitaal belegd moet worden. Hij heeft verschillende switchmogelijkheden: 1. Een switch van de ene life cycle naar de andere life cycle als gevolg van een gewijzigd risicoprofiel. Deze switch is gratis. 2. Een switch van een life cycle naar vrije beleggingskeuze (opting out). Op het pensioenkapitaal houden wij 25 euro per switch in. 3. Een switch van vrije beleggingskeuze (opting out) terug naar een life cycle. Deze switch is gratis. 4. Switchen bij vrije beleggingskeuze. Op het pensioenkapitaal houden wij 25 euro per switch in. Kosten voor beleggen Waardewijs Pensioen kent drie kostencomponenten: 1. De Total Expense Ratio (TER) van de beleggingsfondsen 2. De polisbeheerkosten (kosten voor het beheer van de beleggingen binnen de polis) 3. De switchkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de switch en zijn in de vorige paragraaf behandeld. De werknemer betaalt kosten voor het beleggen van zijn pensioenkapitaal. Een deel van de kosten verrekenen we met de koers, de TER. Het andere deel van de kosten verrekenen we met het pensioenkapitaal: de polisbeheerkosten. TER De kosten voor het beheer en de overige kosten van de beleggingsfondsen worden uitgedrukt in de TER en verrekenen we met de koers. De TER wordt iedere dag voor 1/365 deel berekend en aan de koers onttrokken. Rente- en transactiekosten die het beleggingsfonds zelf maakt, zijn niet in de TER inbegrepen. Beleggingsfonds TER Polisbeheerkosten Achmea wereldwijd 0,28% 0,50% aandelen fonds Achmea opkomende 0,45% 0,50% markten aandelen fonds Achmea euro staatsobligaties 0,22% 0,50% fonds Achmea high yield 0,62% 0,50% bedrijfsobligaties fonds Achmea investment grade 0,38% 0,50% bedrijfsobligaties fonds Achmea opkomende markten 0,64% 0,50% staatsobligaties fonds Achmea langlopende 0,22% 0,50% obligaties fonds Achmea grondstoffen fonds 0,42% 0,50% Achmea indirect vastgoed 0,60% 0,50% fonds Basisgarant Rekening - 0,50% Tabel 3. Overzicht van beleggingsfondsen met bijbehorende kosten

15 Actief en passief beleggen Bij de beschrijving van de onderliggende beleggingsfondsen wordt onderscheid gemaakt tussen actief en passief beleggen. Wat is het verschil? Bij actief beleggen is de doelstelling van het beleggingsfonds om met een goed gespreide portefeuille een beter rendement te halen dan de benchmark. Dit betekent dat de benchmark niet wordt gevolgd. Hierdoor zijn (grote) rendementsverschillen met de benchmark mogelijk. Bij passief beleggen is de doelstelling van het beleggingsfonds om de benchmark zoveel mogelijk te volgen. Maar van een volledige nabootsing van de benchmark is geen sprake. Hierdoor zijn er toch beperkte rendementsverschillen mogelijk. De kosten voor passief beleggen zijn in het algemeen lager dan de kosten voor actief beleggen.

16 Aantal jaren tot aan Gemiddelde TER binnen de life cycle pensioendatum Life cycle voorzichtig Life cycle gemiddeld Life cycle ambitieus 40 0,32% 0,39% 0,39% 30 0,32% 0,39% 0,39% 20 0,28% 0,33% 0,37% 10 0,24% 0,26% 0,30% 1 0,23% 0,23% 0,27% Tabel 4. Gemiddelde TER Naast dit overzicht per beleggingsfonds is er per life cycle ook een gemiddelde TER bekend in relatie tot de resterende duur tot aan de pensioendatum. Polisbeheerkosten Wij rekenen geen aan- en verkoopkosten. De polisbeheerskosten houden wij in op het pensioenkapitaal van de werknemer. Deze kosten zijn voor alle fondsen gelijk: 0,50% op jaarbasis voor contracten tot 250 deelnemers. De polisbeheerkosten worden aan het begin van iedere maand voor 1/12 deel aan het pensioenkapitaal onttrokken. Voor de Basisgarant rekening zijn de kosten ook 0,50%. Deze kosten worden in mindering gebracht op de bijgeschreven rente.

17 Maatschappelijk verantwoord beleggen Over Avéro Achmea Avéro Achmea is onderdeel van Achmea, het grootste verzekeringsconcern van Nederland. En ook een van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland. Bij Achmea werken we bewust aan de vraag welke waarde wij aan de maatschappij toevoegen. En willen we verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze planeet. Voor de mensen die het niet zo goed getroffen hebben. Voor onze klanten, zakelijke partners en medewerkers. Ook als het gaat om beleggen nemen we die verantwoordelijkheid, waarbij we over de hele Achmea-groep een verantwoord beleggingsbeleid voeren. We houden bewust rekening met duurzaamheid, milieu, sociale factoren en goed bestuur. Uw vertrouwen waard Wij beheren uw pensioen. Daar moeten we verantwoord mee omgaan, want als zij met pensioen gaan, moet hun geld er wel gewoon zijn. Door deskundigen worden wij als een betrouwbare pensioenuitvoerder (A+) gewaardeerd. A+ wil zeggen dat wij onze verplichtingen op de lange termijn, zoals het uitbetalen van uw pensioen, nakomen. Dat geeft een goed gevoel. Bewust investeren Als verzekeraar en pensioenfondsbeheerder is Achmea een grote belegger. We willen de beschikbare middelen zo verantwoord mogelijk beleggen. Dat geldt voor middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen en voor eigen rekening en risico beleggen. Daarnaast beleggen wij het vermogen dat klanten aan ons toevertrouwen. Dit zijn bijvoorbeeld gelden van pensioenfondsen waarvoor wij het beheer uitvoeren. Onze vier pijlers Als institutioneel belegger kan Achmea met haar beleid invloed uitoefenen op het gedrag van ondernemingen waarin wordt belegd. Vier pijlers spelen een belangrijke rol bij de wijze waarop wij ons vermogen en dat van onze klanten beheren. Zo sluiten we bepaalde beleggingen uit en passen we engagement en enhanced engagement toe voor een deel van onze portefeuille. We passen een stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen toe en leggen hierover ook verantwoording af. Daarnaast houden we in het primaire beleggingsproces rekening met de ESG-criteria. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur). Deze pijlers lichten wij nu verder toe. 1. Uitsluitingenbeleid Wij beleggen niet in: bedrijven die clustermunitie, landmijnen, biologische en chemische wapens of kernwapens maken; staatsobligaties van landen, waartegen de Nederlandse overheid santiemaatregelen heeft genomen gebaseerd op Sanctiewet 1977; de tabaksindustrie; structurele schenders van het VN Global Compact. 2. Engagement : in gesprek met ondernemingen We gaan actief met bedrijven in gesprek om ze bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als ze een slecht sociaal beleid voeren, milieuregels overtreden of gebruikmaken van kinderarbeid. In overleg met onze uitvoerder Robeco werken we het engagementbeleid uit. En het blijft niet bij praten alleen. We brengen het ook in de praktijk. Bij ons beleid gaan wij uit van de principes van het Global Compact van de VN. Dit zijn principes op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie.

18 Het enhanced engagementbeleid van Achmea gaat nog een stapje verder. Elk jaar kiezen we twee of drie ondernemingen waarmee we intensief de dialoog aangaan over specifieke thema s die we belangrijk vinden. Deze thema s worden per jaar in overleg met de Achmea Ethiekcommissie bepaald. Met deze bedrijven stellen we verbeterdoelen vast die binnen drie jaar behaald moeten worden. Lukt dat niet, dan kan de onderneming worden uitgesloten van belegging. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez) 3. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Het actief uitoefenen van het stemrecht is ook onderdeel van het verantwoord beleggen van Achmea. Hiermee dragen we bij aan de versterking van de checks and balances binnen ondernemingen. Dit is van belang voor het creëren van langetermijnwaarde voor de onderneming en haar stakeholders. We volgen met dit stembeleid de Nederlandse Corporate Governance Code voor de Nederlandse ondernemingen. De aanbevelingen uit deze code worden ook gebruikt bij de beoordeling van de agenda punten waarvoor het stemrecht wordt toegepast. Buiten Nederland is de lokale Corporate Governance Code leidend. Op de websites van verschillende bedrijfsonderdelen binnen Achmea leggen we verantwoording over het stembeleid af. 4. Toepassen van ESG-criteria Achmea is in gesprek met haar vermogensbeheerders om ESG-criteria toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Het gaat dus om criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Risico s en kansen kunnen hierdoor beter worden ingeschat. De ESG-criteria komen bovenop de reguliere eisen op financieel gebied. Beleggen in externe beleggingsfondsen Sommige Fondsen beleggen in externe beleggingsfondsen. Bij de selectie van deze externe beleggingsfondsen probeert Achmea aan te sluiten op haar eigen verantwoord beleggingsbeleid. Het is mogelijk dat het externe beleggingsfonds niet volledig het verantwoord beleggings beleid van Achmea volgt. Achmea zal het externe beleggingsfonds hier op monitoren en zoveel mogelijk maatregelen nemen om afwijking te voorkomen. In bijzondere gevallen heroverwegen wij de selectie van het externe beleggingsfonds. Meer informatie? Kijk voor meer informatie over het verantwoord beleggen en deze richtlijnen op onswerk/

19 Ter verantwoording Avéro Achmea Avéro Achmea is een aanbieder van verzekeringsproducten en maakt gebruik van onafhankelijke bemiddelaars en adviseurs. Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. gevestigd te Apeldoorn. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen staat bij de AFM ingeschreven onder nummer Het kantoor van Avéro Achmea bevindt zich aan de Van Asch van Wijckstraat 55 in (3811 LP) Amersfoort, Nederland. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Avéro Achmea heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Vertrouwen en zekerheid zijn essentieel voor de kwaliteit van dienstverlening in de verzekeringsbranche. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een keurmerk van de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Alleen verzekeraars die eerlijke informatie geven, voortvarend dienstverlenen, goed bereikbaar zijn, de klanttevredenheid toetsen en de resultaten hiervan gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en een consistent kwaliteitsbeleid voeren, komen in aanmerking voor het keurmerk.

20 6203A Beleggen met pensioeninzicht

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie