Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden"

Transcriptie

1 Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden

2 Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht 4. Beleggingsmogelijkheden op een rij 5. Switchmogelijkheden en kosten 6. Maatschappelijk verantwoord beleggen

3 Beleggen in pensioenregelingen Maak kennis met onze mogelijkheden U adviseert werkgevers over pensioenregelingen voor hun werknemers. Uw klant heeft daarbij de keuze uit verschillende soorten pensioenregelingen. Pensioenregelingen die werknemers meer zekerheid geven over de hoogte van hun pensioen noemen we traditionele pensioenregelingen. Dit zijn de eindloon- of middelloonregelingen, ook wel uitkeringsovereenkomsten genoemd. Deze pensioenregelingen hebben meer zekerheid en zijn daardoor ook kostbaarder. Om de kosten in de hand te houden, kiezen steeds meer werkgevers voor een beschikbare premieregeling. Dit type pensioenregeling noemen we ook wel een premieovereenkomst: het beleggingsresultaat op de pensioenpremie bepaalt voor een groot deel de hoogte van het pensioen van de werknemer. Want niet alleen het beleggingsresultaat bepaalt de hoogte van het pensioen. Ook de ontwikkeling in de levensverwachting en de marktrente zijn van doorslag gevende invloed op het pensioen. Zodra een werknemer met pensioen gaat, bepalen de hoogte van het pensioenkapitaal, de levensverwachting en de marktrente de hoogte van het pensioen. Beleggen in pensioenregelingen levert dus onzekerheden op. Met deze brochure geven wij u inzicht hoe Avéro Achmea belegt met het pensioengeld van de werknemer. Met deze informatie geven wij u de handvatten die u nodig hebt om een passend pensioenadvies te geven.

4 Waarom beleggen met pensioengeld? Veel mensen vragen zich af: wat levert meer op? Sparen of beleggen. Als iemand geld voor langere tijd niet nodig heeft, dan blijkt dat beleggen in aandelen en obligaties meer rendement oplevert dan een spaarrekening. Hier wordt al heel erg lang onderzoek naar gedaan. Enkele resultaten leest u in tabel 1. Beleggen in aandelen en obligaties heeft de afgelopen jaren dus meer opgeleverd dan sparen (kolom 'Deposito' in tabel 1). Maar de keerzijde van de kans op een hoger rendement is dat de schommelingen in rendement ook groter zijn. Maar zolang de beleggingshorizon lang genoeg is, kan het rendement weer herstellen. Regels van beleggen met pensioengeld In de Pensioenwet zijn eisen gesteld aan pensioenuitvoerders bij het beleggen van pensioengelden. Want het gaat om het pensioen van werknemers. Voor premieovereenkomsten geldt dat wij het beleggingsrisico moeten afbouwen en dat wij prudent moeten beleggen. Het doel van deze beleggingseisen is dat Avéro Achmea belegt in het belang van de werknemer met het oog op zijn pensioen. De werknemer heeft wel de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de beleggingen zelf te nemen. In dat geval moeten wij de werknemer adviseren over de spreiding van de beleggingen. Dit in relatie tot de resterende looptijd van de beleggingen. De zogenaamde beleggingshorizon. En daarbij ook rekeninghoudend met het risicoprofiel van de werknemer. Een keer per jaar toetst Avéro Achmea of de gekozen beleggingen nog binnen dit profiel passen. En natuurlijk informeren wij de werknemer hierover. Hiermee is gelijk het life cycle beleggen geïntroduceerd. Dit is een manier van beleggen die het beleggingsrisico geleidelijk afbouwt naarmate de werknemer zijn pensioen nadert. De verhouding tussen de beleggingscategorieën verandert steeds. We kennen negen verschillende beleggingsfondsen, elke met een eigen verhouding tussen rendement en risico. Heel geleidelijk vindt er een verschuiving plaats van beleggingsfondsen met een hoog risico naar beleggingsfondsen met een laag risico. Hoe wij dat doen, leest u verderop in de brochure bij de beschrijving van de life cycles. Beleggingsfonds Historisch rendement de afgelopen 20 jaar Aandelen wereldwijd 8,30% Staatsobligaties eurolanden 4,20% Deposito 3,70% Tabel 1. Rendementen op basis van algemene waarnemingen VBA bij het ontbreken van historische gegevens.

5 Belang van spreiding bij het beleggen Een vuistregel bij beleggen is het breed spreiden van de beleggingen. Het spreiden van het belegd pensioenkapitaal kan op verschillende manieren. Wanneer één van de beleggingen minder goed presteert, kan dit worden gecompenseerd doordat andere beleggingen betere resultaten opleveren. Anders gezegd: goede spreiding kan het risico op zowel een minder goed als op een beter rendement verkleinen. Ook zijn de schommelingen in het rendement minder groot Basisinformatie over obligaties Obligaties zijn leningen aan een onderneming, overheid of (overheids)instelling. Een obligatie geeft doorgaans recht op een vaste jaarlijkse rente en terugbetaling van het uitgeleende (nominale) bedrag na afloop van de looptijd. Inkooptariefgericht beleggen De Autoriteit Financiële Markten (AFM) spoort ons en andere pensioenuitvoerders aan inkooptariefgericht te beleggen. Wat is dat: inkooptariefgericht beleggen? Het doel van inkooptariefgericht beleggen is het pensioen te beschermen tegen een rentedaling. Want als de rente daalt, dan kan een werknemer minder pensioen aankopen. Eigenlijk wordt de prijs van het pensioen, het inkooptarief, hoger. Inkooptariefgericht beleggen houdt in dat wij de laatste jaren voor pensioendatum steeds meer in langlopende obligaties beleggen. Een dalende rente krijgt zo ook een positief effect. Namelijk, de koers van de obligatie - beleggingen stijgt. En door een stijgende koers van de obligatiebeleggingen stijgt ook het pensioenvermogen. Hierdoor wordt het duurdere inkooptarief van het pensioen gecompenseerd. Daarbij vindt de AFM het belangrijk dat er in die laatste jaren voor de pensioendatum nog steeds een kans op rendement moet zijn. Avéro Achmea belegt ook in de laatste jaren een deel van het pensioenvermogen in aandelen. Hoeveel er in aandelen wordt belegd, is afhankelijk van het risicoprofiel van de werknemer. Ook de rentevergoeding voor langlopende obligaties is meestal hoger dan die voor kortlopende obligaties. Ook dit levert extra rendement op. Hiervoor heeft Avéro Achmea drie life cycles ontwikkeld.

6 Waardewijs Pensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht Avéro Achmea onderscheidt drie Waardewijs Pensioenlife cycles: Life cycle gemiddeld Life cycle ambitieus Life cycle voorzichtig Samenstelling van life cycles Avéro Achmea belegt binnen de life cycles in negen beleggingsfondsen. In de grafieken op de volgende pagina ziet u de verdeling van de beleggingen en de ontwikkeling daarvan binnen de drie life cycles. Life cycle gemiddeld De life cycle gemiddeld is voor de grootste groep werknemers geschikt. Wij bouwen het beleggingsrisico voor de deelnemer af. Zo heeft deze groep er geen omkijken meer naar. Life cycle ambitieus In de life cycle ambitieus beginnen we vijf jaar later met het afbouwen van het beleggingsrisico dan in de life cycle gemiddeld. We bouwen in totaal minder risico af dan in de life cycle gemiddeld. Dat levert een hoger verwacht pensioen op. Maar ook een groter risico op uitschieters, waardoor het verwachte pensioen zowel hoger als lager kan zijn, dan bij de life cycle gemiddeld. Verschillen tussen life cycles Het ene beleggingsfonds is risicovoller dan het andere. Naarmate het pensioen van de werknemer dichterbij komt, beleggen we steeds minder in risicovolle beleggingen zoals aandelen. De life cycle voorzichtig heeft relatief veel obligaties. Zo is het risico kleiner en is ook het verwachte rendement lager. De life cycle ambitieus heeft nog relatief veel aandelen in de laatste 15 jaar voor de pensioendatum. Zo is het risico groter en is ook het verwachte rendement hoger. Voor alle life cycles geldt: in de laatste 15 jaar voor de pensioendatum wordt geleidelijk meer belegd in langlopende obligaties. Het beleggingsrisico wordt bij de verschillende life cycles heel gelijkmatig afgebouwd. Wat levert beleggen de werknemer op? Wat het beleggen aan pensioenkapitaal oplevert, is per werknemer verschillend. Op het Financieel Overzicht bij de offerte wordt een prognose getoond van het pensioenkapitaal dat de werknemers kunnen bereiken als zij beleggen volgens de life cycle gemiddeld. Life cycle voorzichtig In de life cycle voorzichtig beleggen we vanaf het begin minder risicovol. Dat levert naar verwachting een lager pensioen op dan in de life cycle gemiddeld. Maar tijdens de opbouwfase van het pensioen zijn er naar verwachting minder grote schommelingen in het pensioenkapitaal.

7 Life c fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Life cycle gemiddeld jaar voor pensioen Life cycle ambitieus jaar voor pensioen Life cycle voorzichtig Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Life c Life c jaar voor pensioen

8 Beleggingsmogelijkheden op een rij De beleggingsmogelijkheden per Waardewijs Pensioen-variant Welke keuzes heeft een werkgever en wat betekent dit voor de beleggingsmogelijkheden van de werknemers? In tabel 2 ziet u een overzicht van de keuzemogelijkheden. Waardewijs Pensioen Basis Waardewijs Pensioen Waardewijs Pensioen Compact Life cycle-beleggen Alleen beleggen in life cycle gemiddeld Switchen tussen life cycles mogelijk Switchen tussen life cycles mogelijk Opting Out Niet mogelijk Niet mogelijk Mogelijk Garantie Niet mogelijk Niet mogelijk Mogelijk (via opting out in de Basisgarant rekening) Tabel 2. Beleggingsmogelijkheden per Waardewijs Pensioen-variant Toelichting op de tabel 1. Waardewijs Pensioen Basis is de eenvoudigste productvariant. Werknemers kunnen alleen beleggen in de life cycle gemiddeld. 2. Waardewijs Pensioen Compact heeft een uitgebreider serviceniveau voor de werknemer. De werknemer kan beleggen in de drie aangeboden life cycles: ambitieus, gemiddeld en voorzichtig. 3. Het Waardewijs Pensioen kent veruit de meeste beleggingsmogelijkheden voor de werknemer. Een compleet aanbod met onze drie life cylces, de opting out-variant waarmee de werknemer zelf kan beleggen en de mogelijkheid heeft om geld te stallen op de Basisgarant rekening. Andere beleggingsmogelijkheden Opting out Bij Waardewijs Pensioen hebben werknemers de keuze om zelf te beleggen. De werknemer bepaalt dan zelf hoe hij zijn beleggingen spreidt over de negen aangeboden beleggingsfondsen en de Basisgarant rekening. Dit heet opting out. De Basisgarant rekening en de beleggingsfondsen lichten we hierna verder toe. Basisgarant rekening Op de Basisgarant rekening schrijven wij iedere maand rente op het pensioenkapitaal van de werknemer bij. Deze rente baseren wij op de 10 jaars kapitaalmarktrente. Wordt de rente lager dan de kosten van de Basisgarant rekening? Dan compenseren wij dit aan het einde van het jaar. Zo garanderen wij dat het pensioen kapitaal in de Basisgarant rekening aan het einde van een jaar niet gedaald kan zijn door tegenvallend rendement. Is er sprake van een vrijwillig meeverzekerd nabestaanden pensioen, dan worden de premies voor dit pensioen betaald vanuit het pensioenkapitaal. In dat geval kan het pensioen kapitaal wel dalen.

9 Wij raden u aan terughoudend om te gaan met het adviseren van garanties. Het is van belang dat de werknemer zich realiseert dat het rendement van de garantie wellicht of zelfs waarschijnlijk te laag is om een pensioen aan te kopen dat bijvoorbeeld vergelijkbaar is met een middelloonregeling.

10 Achtergrond beleggingsfondsen: de onderliggende fondsen Voor de life cycle beleggingen wordt in negen beleggingsfondsen belegd. Deze fondsen zijn grofweg te verdelen in drie categorieën: aandelen, obligaties en overige. Hieronder leggen we uit wat het unieke karakter is van elk van de beleggingsfondsen. Aandelenfondsen De aandelenbeurzen die wij volgen bestaan uit markten in ontwikkelde in niet-ontwikkelde landen (opkomende markten). Daarom maken wij gebruik van twee verschillende aandelenfondsen. 1. Achmea wereldwijd aandelen fonds Dit beleggingsfonds belegt in aandelen in ontwikkelde landen. Het gaat vooral om landen in de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Deze internationale beleggingen leveren een goede spreiding op over landen, sectoren en bedrijven. De vermogensbeheerder beheert dit fonds passief. Er is geen sprake van complete nabootsing van de benchmark. Hierdoor zijn beperkte rendementsverschillen ten opzichte van de benchmark mogelijk. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: MSCI Developed Countries World Total Return Index (hedged naar Euro). De percentages van de cirkeldiagrammen in deze brochure zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke percentages. energie; 10% Japan; 9% Azië / Pacific excl Japan; 6% telecom; 4% nutsbedrijven; 4% basismaterialen; 7% informatie technologie; 13% financiële dienstverlening; 18% industrie en dienstverlening; 11% Europa; 25% Noord Amerika; 60% farmacie en gezondheidszorg; 11% consument cyclisch; 11% consument defensief; 11%

11 2. Achmea opkomende markten aandelen fonds Dit beleggingsfonds belegt uitsluitend in het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund, dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde ondernemingen in opkomende markten. Tot de opkomende markten worden met name gerekend de landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. Deze economieën kunnen snelle groei laten zien, waardoor de risico s ook hoger kunnen zijn dan in de ontwikkelde landen. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: MSCI Emerging Markets Net Return Index. 3. Achmea euro staatsobligaties fonds Dit beleggingsfonds belegt in beursgenoteerde obligaties. De beurs is gevestigd in de eurozone. Deze obligaties zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door een overheid uit de eurozone. Het beleggingsbeleid van dit fonds is erop gericht om de samenstelling van de benchmark in belangrijke mate te volgen. Hierbij bestaat de uitdrukkelijke mogelijkheid om andere posities ten opzichte van de benchmark in te nemen. Relatief grote rendementsverschillen met de benchmark zijn mogelijk. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. AAA; 14% Overig; 7% China; 18% Indonesië; 3% Thailand; 2% BBB; 33% AA; 11% Maleisië; 4% Mexico; 5% India; 6% Zuid Korea; 15% Rusland; 7% Zuid-Afrika; 8% Taiwan; 11% Brazilië; 14% A; 42% nutsbedrijven; 5% telecom; 8% informatie technologie; 15% financiële dienstverlening; 24% energie; 14% basismaterialen; 12% industrie en dienstverlening; 7% consument cyclisch; 7% farmacie en gezondheidszorg; 1% consument defensief; 7% Wat is credit rating? Een beoordeling van de kredietwaardigheid van een organisatie, afgegeven door gespecialiseerde organisaties, zoals Standard & Poor s, Fitch en Moody s. Een rating wordt pas verkregen na een grondig onderzoek aan de hand van een rating - profiel van de te onderzoeken organisatie. Een belangrijk onderscheid bestaat tussen Investment Grade, dat wil zeggen een hoge kredietwaardigheid, en non-investment Grade, dat wil zeggen minder kredietwaardig.

12 4. Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Dit beleggingsfonds belegt in bedrijfsobligaties over de hele wereld. Er wordt vooral belegd in bedrijfsobligaties met een relatief goede kredietwaardigheid ( investment grade ). De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: Barclays Capital 50% US Credit Total Return Index en 50% Barclays Capital Euro Credit Total Return Index (hedged naar Euro). 5. Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Dit beleggingsfonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een hoge rentevergoeding. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid ( high yield ). Het risico van het beleggen in hoogrentende obligaties is over het algemeen groter dan het beleggen in laagrentende obligaties. We verwachten dat het nemen van dit risico waarde toevoegt op lange termijn. De vermogensbeheerder beheert dit fonds actief. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: 50% Barclays Capital US High Yield Total Return Index en 50% Barclays Capital Pan European High Yield Total Return Index 3% Cap Cash B+ xt1 LT2 (hedged naar Euro). 6. Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Dit beleggingsfonds belegt in staatsobligaties van opkomende landen en in obligaties van instellingen die aan de overheid zijn verbonden. Tot de opkomende markten rekenen we vooral landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. Deze economieën kunnen snelle groei laten zien, maar de risico s kunnen ook groter zijn dan in de ontwikkelde landen. De vermogensbeheerder beheert dit fonds actief. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return Index (hedged naar Euro). Midden Oosten; 4% Afrika; 6% Zuid-Amerika; 39% Azië; 20% Europa; 31% CCC; 1% overig; 3% BBB; 4% B; 38% BB; 54%

13 7. Achmea langlopende obligaties fonds Dit beleggingsfonds belegt in langlopende staatsobligaties van landen in de eurozone met een hoge kredietwaardigheid (AA en AAA). We beleggen in obligaties met een looptijd van gemiddeld langer dan 20 jaar. Met dit fonds beperken wij het renterisico in de laatste jaren voor de pensioendatum. De vermogensbeheerder beheert dit fonds passief. Met enhanced indexing wordt de samenstelling van de benchmark in belangrijke mate gevolgd. Er is overigens geen sprake van een volledige nabootsing. Hierdoor zijn beperkte rendementsverschillen ten opzichte van de benchmark mogelijk. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: Barclays Euro Treasury 10+ yrs AAA-AA Total Return Index. 8. Achmea grondstoffen fonds Dit beleggingsfonds belegt via financiële instrumenten in onderliggende grondstoffen zoals energie, edelmetalen en agricultuur. Deze beleggingscategorie vormt een goede aanvulling op aandelen en obligaties. De vermogensbeheerder beheert dit fonds actief. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: Dow Jones UBS Commodity Total Return Index (hedged naar Euro). Energie; 33% Agricultuur; 36% Oostenrijk; 6% Finland; 2% Metalen; 31% België; 9% Frankrijk; 37% Nederland; 11% Duitsland; 35% 9. Achmea indirect vastgoed fonds Dit beleggingsfonds belegt uitsluitend in het Robeco Property Equities I EUR fonds. Dat is een fonds dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde vastgoedaandelen met goede winstverwachtingen en redelijke waarderingen. De vermogensbeheerder beheert dit fonds actief. De benchmark voor dit beleggingsfonds is: S&P Developed Property Index (Total Return) (hedged naar Euro). Overige landen; 2% Azië / Pacific (excl. Japan); 23% Japan; 10% Noord Amerika; 51% Europa; 14%

14 Switchmogelijkheden en kosten Via een eigen internetportal kan iedere werknemer de ontwikkeling van het pensioenkapitaal volgen. En als de mogelijkheid er is, kan hij ook opdracht geven om de beleggingen aan te passen, te switchen. Hoe kan iemand switchen? De werknemer geeft via de portal aan in welke beleggingsfondsen zijn pensioenkapitaal belegd moet worden. Hij heeft verschillende switchmogelijkheden: 1. Een switch van de ene life cycle naar de andere life cycle als gevolg van een gewijzigd risicoprofiel. Deze switch is gratis. 2. Een switch van een life cycle naar vrije beleggingskeuze (opting out). Op het pensioenkapitaal houden wij 25 euro per switch in. 3. Een switch van vrije beleggingskeuze (opting out) terug naar een life cycle. Deze switch is gratis. 4. Switchen bij vrije beleggingskeuze. Op het pensioenkapitaal houden wij 25 euro per switch in. Kosten voor beleggen Waardewijs Pensioen kent drie kostencomponenten: 1. De Total Expense Ratio (TER) van de beleggingsfondsen 2. De polisbeheerkosten (kosten voor het beheer van de beleggingen binnen de polis) 3. De switchkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de switch en zijn in de vorige paragraaf behandeld. De werknemer betaalt kosten voor het beleggen van zijn pensioenkapitaal. Een deel van de kosten verrekenen we met de koers, de TER. Het andere deel van de kosten verrekenen we met het pensioenkapitaal: de polisbeheerkosten. TER De kosten voor het beheer en de overige kosten van de beleggingsfondsen worden uitgedrukt in de TER en verrekenen we met de koers. De TER wordt iedere dag voor 1/365 deel berekend en aan de koers onttrokken. Rente- en transactiekosten die het beleggingsfonds zelf maakt, zijn niet in de TER inbegrepen. Beleggingsfonds TER Polisbeheerkosten Achmea wereldwijd 0,28% 0,50% aandelen fonds Achmea opkomende 0,45% 0,50% markten aandelen fonds Achmea euro staatsobligaties 0,22% 0,50% fonds Achmea high yield 0,62% 0,50% bedrijfsobligaties fonds Achmea investment grade 0,38% 0,50% bedrijfsobligaties fonds Achmea opkomende markten 0,64% 0,50% staatsobligaties fonds Achmea langlopende 0,22% 0,50% obligaties fonds Achmea grondstoffen fonds 0,42% 0,50% Achmea indirect vastgoed 0,60% 0,50% fonds Basisgarant Rekening - 0,50% Tabel 3. Overzicht van beleggingsfondsen met bijbehorende kosten

15 Actief en passief beleggen Bij de beschrijving van de onderliggende beleggingsfondsen wordt onderscheid gemaakt tussen actief en passief beleggen. Wat is het verschil? Bij actief beleggen is de doelstelling van het beleggingsfonds om met een goed gespreide portefeuille een beter rendement te halen dan de benchmark. Dit betekent dat de benchmark niet wordt gevolgd. Hierdoor zijn (grote) rendementsverschillen met de benchmark mogelijk. Bij passief beleggen is de doelstelling van het beleggingsfonds om de benchmark zoveel mogelijk te volgen. Maar van een volledige nabootsing van de benchmark is geen sprake. Hierdoor zijn er toch beperkte rendementsverschillen mogelijk. De kosten voor passief beleggen zijn in het algemeen lager dan de kosten voor actief beleggen.

16 Aantal jaren tot aan Gemiddelde TER binnen de life cycle pensioendatum Life cycle voorzichtig Life cycle gemiddeld Life cycle ambitieus 40 0,32% 0,39% 0,39% 30 0,32% 0,39% 0,39% 20 0,28% 0,33% 0,37% 10 0,24% 0,26% 0,30% 1 0,23% 0,23% 0,27% Tabel 4. Gemiddelde TER Naast dit overzicht per beleggingsfonds is er per life cycle ook een gemiddelde TER bekend in relatie tot de resterende duur tot aan de pensioendatum. Polisbeheerkosten Wij rekenen geen aan- en verkoopkosten. De polisbeheerskosten houden wij in op het pensioenkapitaal van de werknemer. Deze kosten zijn voor alle fondsen gelijk: 0,50% op jaarbasis voor contracten tot 250 deelnemers. De polisbeheerkosten worden aan het begin van iedere maand voor 1/12 deel aan het pensioenkapitaal onttrokken. Voor de Basisgarant rekening zijn de kosten ook 0,50%. Deze kosten worden in mindering gebracht op de bijgeschreven rente.

17 Maatschappelijk verantwoord beleggen Over Avéro Achmea Avéro Achmea is onderdeel van Achmea, het grootste verzekeringsconcern van Nederland. En ook een van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland. Bij Achmea werken we bewust aan de vraag welke waarde wij aan de maatschappij toevoegen. En willen we verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze planeet. Voor de mensen die het niet zo goed getroffen hebben. Voor onze klanten, zakelijke partners en medewerkers. Ook als het gaat om beleggen nemen we die verantwoordelijkheid, waarbij we over de hele Achmea-groep een verantwoord beleggingsbeleid voeren. We houden bewust rekening met duurzaamheid, milieu, sociale factoren en goed bestuur. Uw vertrouwen waard Wij beheren uw pensioen. Daar moeten we verantwoord mee omgaan, want als zij met pensioen gaan, moet hun geld er wel gewoon zijn. Door deskundigen worden wij als een betrouwbare pensioenuitvoerder (A+) gewaardeerd. A+ wil zeggen dat wij onze verplichtingen op de lange termijn, zoals het uitbetalen van uw pensioen, nakomen. Dat geeft een goed gevoel. Bewust investeren Als verzekeraar en pensioenfondsbeheerder is Achmea een grote belegger. We willen de beschikbare middelen zo verantwoord mogelijk beleggen. Dat geldt voor middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen en voor eigen rekening en risico beleggen. Daarnaast beleggen wij het vermogen dat klanten aan ons toevertrouwen. Dit zijn bijvoorbeeld gelden van pensioenfondsen waarvoor wij het beheer uitvoeren. Onze vier pijlers Als institutioneel belegger kan Achmea met haar beleid invloed uitoefenen op het gedrag van ondernemingen waarin wordt belegd. Vier pijlers spelen een belangrijke rol bij de wijze waarop wij ons vermogen en dat van onze klanten beheren. Zo sluiten we bepaalde beleggingen uit en passen we engagement en enhanced engagement toe voor een deel van onze portefeuille. We passen een stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen toe en leggen hierover ook verantwoording af. Daarnaast houden we in het primaire beleggingsproces rekening met de ESG-criteria. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur). Deze pijlers lichten wij nu verder toe. 1. Uitsluitingenbeleid Wij beleggen niet in: bedrijven die clustermunitie, landmijnen, biologische en chemische wapens of kernwapens maken; staatsobligaties van landen, waartegen de Nederlandse overheid santiemaatregelen heeft genomen gebaseerd op Sanctiewet 1977; de tabaksindustrie; structurele schenders van het VN Global Compact. 2. Engagement : in gesprek met ondernemingen We gaan actief met bedrijven in gesprek om ze bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als ze een slecht sociaal beleid voeren, milieuregels overtreden of gebruikmaken van kinderarbeid. In overleg met onze uitvoerder Robeco werken we het engagementbeleid uit. En het blijft niet bij praten alleen. We brengen het ook in de praktijk. Bij ons beleid gaan wij uit van de principes van het Global Compact van de VN. Dit zijn principes op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie.

18 Het enhanced engagementbeleid van Achmea gaat nog een stapje verder. Elk jaar kiezen we twee of drie ondernemingen waarmee we intensief de dialoog aangaan over specifieke thema s die we belangrijk vinden. Deze thema s worden per jaar in overleg met de Achmea Ethiekcommissie bepaald. Met deze bedrijven stellen we verbeterdoelen vast die binnen drie jaar behaald moeten worden. Lukt dat niet, dan kan de onderneming worden uitgesloten van belegging. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez) 3. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Het actief uitoefenen van het stemrecht is ook onderdeel van het verantwoord beleggen van Achmea. Hiermee dragen we bij aan de versterking van de checks and balances binnen ondernemingen. Dit is van belang voor het creëren van langetermijnwaarde voor de onderneming en haar stakeholders. We volgen met dit stembeleid de Nederlandse Corporate Governance Code voor de Nederlandse ondernemingen. De aanbevelingen uit deze code worden ook gebruikt bij de beoordeling van de agenda punten waarvoor het stemrecht wordt toegepast. Buiten Nederland is de lokale Corporate Governance Code leidend. Op de websites van verschillende bedrijfsonderdelen binnen Achmea leggen we verantwoording over het stembeleid af. 4. Toepassen van ESG-criteria Achmea is in gesprek met haar vermogensbeheerders om ESG-criteria toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Het gaat dus om criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Risico s en kansen kunnen hierdoor beter worden ingeschat. De ESG-criteria komen bovenop de reguliere eisen op financieel gebied. Beleggen in externe beleggingsfondsen Sommige Fondsen beleggen in externe beleggingsfondsen. Bij de selectie van deze externe beleggingsfondsen probeert Achmea aan te sluiten op haar eigen verantwoord beleggingsbeleid. Het is mogelijk dat het externe beleggingsfonds niet volledig het verantwoord beleggings beleid van Achmea volgt. Achmea zal het externe beleggingsfonds hier op monitoren en zoveel mogelijk maatregelen nemen om afwijking te voorkomen. In bijzondere gevallen heroverwegen wij de selectie van het externe beleggingsfonds. Meer informatie? Kijk voor meer informatie over het verantwoord beleggen en deze richtlijnen op onswerk/

19 Ter verantwoording Avéro Achmea Avéro Achmea is een aanbieder van verzekeringsproducten en maakt gebruik van onafhankelijke bemiddelaars en adviseurs. Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. gevestigd te Apeldoorn. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen staat bij de AFM ingeschreven onder nummer Het kantoor van Avéro Achmea bevindt zich aan de Van Asch van Wijckstraat 55 in (3811 LP) Amersfoort, Nederland. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Avéro Achmea heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Vertrouwen en zekerheid zijn essentieel voor de kwaliteit van dienstverlening in de verzekeringsbranche. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een keurmerk van de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Alleen verzekeraars die eerlijke informatie geven, voortvarend dienstverlenen, goed bereikbaar zijn, de klanttevredenheid toetsen en de resultaten hiervan gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en een consistent kwaliteitsbeleid voeren, komen in aanmerking voor het keurmerk.

20 6203A Beleggen met pensioeninzicht

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Toets zelf regie over beleggen

Toets zelf regie over beleggen Toets zelf regie over beleggen 1. Ik herken me het best in de volgende uitspraak: A. Ik ben bang om te beleggen. Ik kan hiermee verlies lijden. B. Ik heb nog niet eerder belegd. C. Ik ben gestopt met beleggen.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen. Gaat u binnenkort

Nadere informatie

Wijziging beleggingsmogelijkheden

Wijziging beleggingsmogelijkheden Wijziging beleggingsmogelijkheden Aanvullende PensioenRekening & Pre-pensioen Rekening (SPJNL) Ed Vermeulen Robeco Accountmanager Institutional Clients Leiden, mei 2010 1 Agenda Doelstelling Pensioenregeling

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Pensioen Beleggen Welkom bij Allianz. Via uw werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling bij

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht : Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Ondersteun uw werknemers bij hun keuze 13 Wat is de Wet verbeterde

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen Klant De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen die deelnemers aan de collectieve pensioenregeling hebben op het pensioen en de risico s daarvan.

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer

uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer inhoud De zorgplicht van de pensioenuitvoerder 4 Pensioenregeling met beleggingsvrijheid 4 De standaardoptie 6 Het opting-outrecht 7 De Avéro Achmea

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies. De inhoud heeft een puur informatief karakter. Aan de informatie in deze

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Samenstelling en beleggingsschema s passieve lifecycles Allianz DGA Pakket Allianz Pensioen Beleggen De vermogensopbouw in de Allianz

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

Vergelijking lijfrenteproducten ASR en Brand New Day

Vergelijking lijfrenteproducten ASR en Brand New Day Vergelijking lijfrenteproducten en Inleiding Op dit moment benadert haar klanten met een alternatief voor hun woekerpolis. U wordt gevraagd om voor uw klanten een objectieve vergelijking te maken: de huidige

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Samenstelling en beleggingsschema s passieve lifecycles Allianz DGA Pakket Allianz Pensioen Beleggen De vermogensopbouw in de Allianz

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie 16-12-2016 1 Inhoud Algemeen 3 Beleggingskeuzes 3 Lifecycle beleggen 4 Werknemers Pensioen Mixfondsen 4 Onderliggende

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Vindplaats: VFP 2012/102 Bijgewerkt tot: 01-09-2012 Auteur: Drs. M.R.M. Turlings[1]

Kluwer Online Research. Vindplaats: VFP 2012/102 Bijgewerkt tot: 01-09-2012 Auteur: Drs. M.R.M. Turlings[1] Vindplaats: VFP 2012/102 Bijgewerkt tot: 01-09-2012 Auteur: Drs. M.R.M. Turlings[1] Renterisico pensioenuitkering: voorkomen of genezen Werknemers die momenteel een pensioenuitkering aankopen, ervaren

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Persoonlijk Pensioen Plan Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Met dit formulier stelt u uw risicoprofiel vast en past u aan in welke

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Nieuwe deelnemers worden bij opname in de pensioenregeling standaard in Volledig Beheer geplaatst. Hieronder worden de hoofdvormen nader toegelicht.

Nieuwe deelnemers worden bij opname in de pensioenregeling standaard in Volledig Beheer geplaatst. Hieronder worden de hoofdvormen nader toegelicht. DEELNEMERSBROCHURE ROBECO 1. Uw beschikbare premieregeling bij Pensioenfonds Deloitte U neemt deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Deloitte. Voor uw pensioenopbouw stelt Deloitte een premie ter

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGS FONDSEN WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGS FONDSEN WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGS FONDSEN WERKNEMERS PENSIOEN Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie 1-7-2016 INHOUD Algemeen 3 Beleggingskeuzes 3 Lifecycle beleggen 4 Werknemers Pensioen Mixfondsen 4 Onderliggende fondsen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Allianz Pensioen Beleggen Uw beleggingsmogelijkheden via Lifecycles. Bouwen aan een goed pensioen

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2015 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer Nieuwsbrief Overzicht trackers en beleggingsfondsen Regelmatig krijgen wij vragen van onze klanten over een specifiek beleggingsfonds in de portefeuille. Uiteraard zijn wij bereid extra informatie over

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het SFS Aanvullend Privé Pensioen wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt gefinancierd. Het SFS

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsdefensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsdefensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsdefensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds defensief fonds Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een Aanvullend

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie