Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ."

Transcriptie

1 Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

2 Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen volgens uw beleggersprofiel 10 Wat mag u verwachten van deskundig beleggingsadvies? 11 Het advies van Fintro in de praktijk 13 Hulpmiddelen om goed te beleggen 16 Test uw kennis 18 Beleggingen, het resultaat van een lang proces Fintro maakt er een punt van om u voor elk onderdeel van onze financiële dienstverlening een goed onderbouwd advies te geven. Deze brochure toont hoe we dat praktisch aanpakken op het vlak van beleggen. In het eerste hoofdstuk bekijken we wanneer u aan beleggen toe bent. Er zijn immers een aantal andere prioriteiten. Denk maar aan de samenstelling van de broodnodige spaarreserve voor onvoorziene gevallen, aan het optimaal gebruik van spaarformules met fiscaal voordeel zoals pensioensparen en aan doelsparen. In onze globale financiële strategie is beleggen het sluitstuk. De brochure wijdt een heel hoofdstuk aan het belang van het beleggersprofiel. Elke belegger heeft zijn persoonlijke afweging tussen het beleggingsrendement dat hij nastreeft en het risico dat hij bereid is te lopen. Weet dat een objectief vastgesteld beleggersprofiel voor Fintro het alfa en omega is van zijn beleggingsadvies. Voor elk beleggersprofiel formuleerde Fintro een aangepaste beleggingsstrategie. Zo mikken beleggers met een conservatief profiel idealiter op een beleggingsstrategie van 86% obligaties en 14% alternatieve beleggingen. Beleggers met een agressief profiel gaan dan weer resoluut voor een strategie met idealiter 81% aandelen en 19% alternatieve beleggingen. Deze brochure licht deze strategie voor elk beleggersprofiel toe. Advies is uiteraard een gemakkelijk woord. Deze brochure wijdt dan ook een apart hoofdstuk aan wat u mag verwachten van een deskundig en goed onderbouwd beleggingsadvies. We bekijken dat heel praktisch en we vertellen u ook hoe uw Fintro-agent dat in de praktijk brengt. Op die manier beschikt u ook over concrete engagementen en controlepunten om de kwaliteit en relevantie van onze adviezen te beoordelen. Aan het einde van de brochure vindt u praktische instrumenten die u kunnen helpen om goed en oordeelkundig te beleggen. Wilt u na lezing van deze brochure dieper ingaan op enkele thema's? Hebt u vragen of wilt u ons beleggingsadvies in de praktijk beproeven? Neem dan gerust contact op met uw Fintroagent. Wij nemen graag alle tijd voor u en uw beleggingen. Welkom. Een goed gesprek is het begin van een duurzame relatie. 2 3

3 De plaats van beleggingen De plaats van beleggingen in uw financiële strategie Iedere belegger zijn verhaal Elk vermogen is anders. Het is anders samengesteld, verschilt in dynamiek en plaatst persoonlijke accenten. Zo verschilt een vermogen in volle opbouw van een 'gerijpt' vermogen. Sommige vermogens moeten voor een inkomen zorgen; andere vermogens kunnen voluit voor rendement gaan. Bovendien is elk vermogen constant in beweging. Aankopen en verkopen, erfenissen en schenkingen, goede en minder goede beleggingsresultaten, zorgen voor een steeds wisselende samenstelling. Daarom is het zeer belangrijk de eenheid, het evenwicht en de doelgerichtheid van dit vermogen te bewaken. Daarvoor kunt u op elk moment rekenen op Fintro. Uw Fintro-agent zal allereerst werk maken van een weloverwogen totaalaanpak. Die kan dienen als fundament voor zowel uw beleggingsinspanningen als geheel als voor elk van uw beleggingskeuzes apart. Ons advies geeft u een duidelijk overzicht van: de doelstelling(en) achter uw vermogen; de opbouw van uw portefeuille; de spreiding over de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, cash, ). Het vertrekpunt van uw adviseur van uw Fintro-agent ligt niet in de eerste plaats bij de formules die de bank aanbiedt maar bij u. Het gaat immers om: uw persoonlijke doelstelling(en); uw kennis van beleggen en uw ervaring met de diverse beleggingsformules; uw verwachtingen; uw objectieven op korte, middellange en lange termijn. Het Fintro-Stappenplan Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Het bepalen van uw beleggersprofiel. Zorgen voor de ijzeren spaarreserve. Het benutten van de spaarformules met fiscaal voordeel. Het identificeren van specifieke beleggingsdoelstellingen. Het in kaart brengen van uw beleggingsportefeuille en het bijsturen/herbalanceren/ optimaliseren volgens uw profiel. Het stappenplan van Fintro: een totaalaanpak Zodra uw beleggersprofiel en uw beleggingswensen in kaart gebracht zijn, bespreekt u samen met uw Fintro-agent het stappenplan. Dit plan houdt rekening met al uw financiële doelstellingen. Op basis hiervan geven wij advies voor de concrete invulling. Een fonds is de algemene benaming die verwijst naar elke instelling voor collectieve belegging, ongeacht haar juridische aard. Stap 1: uw beleggersprofiel bepalen Deze stap vormt de basis voor ons beleggingsadvies. Het spreekt voor zich dat we hier een apart hoofdstuk aan wijden. Eerst gaan we dieper in op de stappen 1 tot en met 5. Stap 2: zorgen voor een ijzeren spaarreserve Tot deze spaarreserve behoren: de bedragen die u achter de hand wilt hebben om onverwachte tegenslagen op te vangen (ziekte, verkeersongeval, werkloosheid, defecten van onmisbare huishoudartikelen zoals auto, wasmachine enz.); de bedragen die u opzij zet voor aankopen die u plant op korte termijn (tuinhuisje of grasmaaier ). Deze ijzeren spaarreserve valt buiten de beleggingsportefeuille en staat dan ook beter op een afzonderlijke spaarrekening. Over het algemeen stellen wij een richtbedrag voor van EUR tot EUR. Let wel: dat bedrag is enkel een indicatie. Wat u opzij zet als ijzeren spaarreserve hangt immers af van uw levensstandaard, uw nettogezinsinkomen, uw gezinssituatie, uw beroepssituatie, de verzekeringen die u hebt enz. Op PC banking vindt u een tool om uw optimale ijzeren spaarreserve te berekenen. Stap 3: spaarformules met fiscaal voordeel maximaal benutten U kunt elk jaar een bedrag fiscaal-vriendelijk beleggen in pensioensparen of langetermijnsparen. De belastingvermindering bedraagt 30% (+ gemeentebelasting) van het gestorte bedrag. Deze belastingwinst komt bovenop het eigenlijke rendement van de gekozen formule. Wij adviseren u om optimaal gebruik te maken van beide mogelijkheden. De combinatie van het fiscaal voordeel en het potentiële, soms zelfs gegarandeerde rendement van deze formules is dermate aantrekkelijk dat u deze formules het beste maximaal gebruikt naargelang uw leeftijd. Uw kantoor adviseert u graag de beste formules naargelang van uw leeftijd, uw beleggersprofiel en uw persoonlijke situatie. Stap 4: sparen voor specifieke doeleinden Iedereen heeft wel plannen op korte of middellange termijn. Denk maar aan de aankoop van een nieuwe wagen over 4 jaar, een dure reis, het startkapitaal voor de aankoop van een bouwgrond, een 'studiebeurs' voor de zoon of het huwelijksfeest van een van de kinderen. Die plannen zijn voor iedereen verschillend maar hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn belangrijk voor u. We willen u dan ook helpen om uw project in alle veiligheid te realiseren; U hebt een timing en einddatum voor ogen. Hier kiest u het beste voor een Spaarabonnement of voor specifieke plannen. Stap 5: beleggen U ziet dat beleggen pas als laatste aan bod komt. Zo bent u zeker dat: u pas gaat beleggen als u de noodzakelijke voorafgaande stappen eerst hebt gezet. Deze stappen zorgen immers voor een vangnet onder uw dagelijkse budgetbehoefte, plannen op kortere termijn en fiscale voordelen; u nu voluit voor het rendement kunt gaan dat u op basis van uw beleggersprofiel kunt verwachten. 4 5

4 Het belang van uw beleggersprofiel Een beleggersprofiel voor elke belegger Zoals reeds vermeld vormt de bepaling van uw beleggersprofiel de eerste stap in ons Stappenplan voor sparen en beleggen. Die vooraanstaande plaats geeft al een idee van het belang van een beleggersprofiel. Wat is een beleggersprofiel? Uw beleggersprofiel geeft aan welk risico u als belegger kunt nemen en welk risico u met een bepaalde portefeuille wilt nemen. In de bovenstaande zin heeft elk woord zijn betekenis. Het is objectief gezien immers perfect denkbaar dat iemand veel risico kan nemen maar daar allerminst toe bereid is. Risicobereidheid is het risico dat u wilt nemen Het risico dat u met een bepaalde portefeuille wilt nemen (risicobereidheid) hangt af van uw doelstellingen. Volgende vragen zijn in dit verband heel belangrijk: In welke mate bent u bereid een eventueel tussentijds verlies te aanvaarden? Wat is uw houding tegenover financiële risico s? Het risico dat u met een bepaalde portefeuille kunt nemen (of uw risicodraagkracht) wordt bepaald door: uw financiële situatie; uw kennis en ervaring als belegger. Hoe bepaalt Fintro uw beleggersprofiel? Voor de bepaling van uw beleggersprofiel peilen wij met een vragenlijst naar wat u als belegger wilt. Idealiter bepaalt u uw beleggersprofiel samen met uw Fintro-agent in uw vertrouwd Fintro-agentschap. U kunt het ook zelf vastleggen via PC banking ( U dient dan wel aangemeld te zijn. Kunt u meer dan een beleggersprofiel hebben? Ja. Binnen uw portefeuille kunt u bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen de rekeningen/tegoeden op uw naam en de de rekeningen/tegoeden die u samen met bijvoorbeeld uw partner bezit. Een voorbeeld Dhr. Vandevelde kan elke maand EUR opzij zetten. Hij heeft geen woonkrediet meer en hij beheert een beleggingsportefeuille van meer dan EUR. Dhr. Vandevelde kan dus enig risico nemen. Het is echter best mogelijk dat hij, bijvoorbeeld als gevolg van een negatieve ervaring met aandelen, helemaal geen risico wil lopen. Het omgekeerde scenario is uiteraard evengoed mogelijk. Denk maar aan een jonge alleenstaande nog geen eigen woning heeft en toch voluit wil beleggen op de beurs. Uw risicodraagkracht zal bijvoorbeeld toenemen, naarmate u een hoger maandelijks inkomen hebt of beschikt over een grotere beleggingsportefeuille. Ook wanneer u het reilen en zeilen van de financiële markten van kortbij volgt en in het verleden al op de beurs hebt belegd, kunt u in principe meer risico aan. Uw beleggersprofiel is een vereiste voor goed onderbouwd beleggingsadvies. Uitgaande van uw profiel kan uw Fintro-agent u immers beleggingen aanbevelen die optimaal tegemoetkomen aan uw risicodraagkracht en risicobereidheid. Let wel Bij het vastleggen van uw beleggersprofiel peilt Fintro naar uw doelstellingen en risicobereidheid op het niveau van uw globale portefeuille. Een individuele aankoop of verkoop die we binnen uw globale portefeuille aanbevelen, kan daardoor ook afwijken van de antwoorden die u in de Vragenlijst hebt gegeven. Een voorbeeld Dhr. Janssens heeft op zijn Effectenrekening enkel aandelen en aandelenfondsen. Hij volgt de financiële markten van kortbij, weet dat de aandelenkoersen fors kunnen zakken en is bereid dat risico te lopen. Uit de antwoorden die dhr. Janssens bij het invullen van het beleggersprofiel geeft, leren we dat hij voor deze welbepaalde portefeuille een dynamisch beleggersprofiel heeft. Op die effectenrekening staan dan ook enkel aandelen en aandelenfondsen. Daarnaast heeft dhr. Janssens samen met zijn echtgenote nog een tweede Effectenrekening waarop hij vooral veilige waarden deponeert. Met deze gemeenschappelijke tegoeden willen mijnheer en mevrouw Janssens geen risico lopen. Het beleggersprofiel voor deze portefeuille is conservatief. Er worden enkel veilige waarden op gedeponeerd. De gevolgde portefeuille bevat naast de Effectenrekening, trouwens enkel een spaarrekening en een termijnrekening. Risicodraagkracht is het risico dat u kunt nemen. Welke beleggersprofielen onderscheiden wij? Fintro onderscheidt vijf beleggersprofielen: conservatief, defensief, neutraal, dynamisch en agressief. Maar wat betekenen deze begrippen eigenlijk? Welke beleggers gaan hierachter schuil? Welke beleggingsstrategie koppelt Fintro aan deze profielen? En wat is het risico van de voorgestelde strategieën? Liever dan deze concepten theoretisch te benaderen, geven we graag enkele voorbeelden. 6 7

5 Conservatief Paul is een 60-jarige gepensioneerde. Hij heeft wat geld op een spaarrekening staan en verder koopt hij vooral kasbons en staatsbons. Paul wil enkel beleggingen die hem een gegarandeerd of voorspelbaar rendement opleveren. Beleggen op de beurs vindt hij eigenlijk gokken. Aandelen zijn dus zeker niet aan hem besteed. Paul heeft een conservatief profiel. Defensief Annick (41) en René (45) zijn gehuwd. Ze hebben 2 opgroeiende kinderen. Een kwart van hun gezamenlijke beroepsinkomen gaat naar de afbetaling van hun woonkrediet en hun autolening. Verder zetten Annick en René ook geld opzij voor hun twee kinderen en doen ze aan pensioensparen. Met hun beleggingsportefeuille mikken zij vooral op zekerheid. Veilige, vastrentende waarden (kasbons, verzekeringsbons, staatsbons) vormen dus de hoofdmoot van hun portefeuille. Met het geld dat zij niet meteen nodig hebben, durven zij een aandelenfonds of een aandeel van een gerenommeeerd bedrijf kopen. Zij hebben een defensief profiel. Dynamisch Bruno (35) is zelfstandige. Hij leest vaak de financiële bladzijden in de krant. In zijn beleggingsstrategie gaat hij voluit voor rendement. Aandelen maken driekwart van zijn beleggingsportefeuille uit. Alle studies, zo redeneert Bruno, wijzen immers uit dat aandelen over een langere periode een hoger gemiddeld rendement opleveren dan andere beleggingen. Bruno weet wel dat aandelen soms zwaar kunnen terugvallen, maar dit schrikt hem helemaal niet af. Integendeel, een koersdaling ziet hij veeleer als een opportuniteit om bij te kopen. Ook in zijn obligatieportefeuille wil hij graag het onderste uit de kan halen. Zo belegt hij af en toe in obligaties in vreemde munten of achtergestelde leningen. Bruno heeft een dynamisch profiel. Neutraal Christiane (50) is alleenstaande. Ze heeft al een mooie loopbaan in het bedrijfsleven achter de rug en haar woonkrediet is sinds vorig jaar volledig terugbetaald. Met haar spaar- en beleggingsinspanningen wil zij vooral een extra pensioenkapitaal opbouwen. Christiane heeft een vrij lange beleggingshorizon voor ogen en ziet aandelen zeker zitten. Ze streeft naar een goed evenwicht tussen veilige, vastrentende waarden (die zorgen voor de zekerheid) en aandelen (die zorgen voor het potentieel hoger rendement). Ze houdt er rekening mee dat de waarde van haar portefeuille gedurende bepaalde periodes kan dalen. Christiane heeft een neutraal profiel. Agressief Marianne (30) is een alleenstaande bedrijfsleider. Zij wint beleggingsinformatie in via alle mogelijke kanalen: ze bezoekt de websites van heel wat banken, is geabonneerd op een gespecialiseerd beleggingsblad en belt geregeld met de beleggingsspecialisten van Fintro. Ze belegt overwegend in aandelen. Obligaties interesseren haar nauwelijks en een spaarrekening ziet zij hoogstens als een tijdelijke parkeerplaats voor haar geld. Aandelen kopen doet ze liefst via PC banking. Marianne belegt niet alleen in aandelen van gekende EURopese bedrijven. Ook speculatieve aandelen, aandelen uit groeilanden of risicovolle economische sectoren kunnen haar bekoren. Marianne heeft een agressief profiel. Beschrijving van de verschillende beleggersprofielen Conservatief. Beleggers met een conservatief profiel kiezen voor zekerheid. Kapitaalbescherming vinden zij belangrijker dan rendement. Zij geven de voorkeur aan staatsbons, kasbons en andere vastrentende waarden in EURo. Zij wensen niet in aandelen te beleggen. Defensief. Beleggers met een defensief profiel wensen vooral zekerheid, maar willen toch ook een graantje meepikken van een mogelijke stijging van de aandelenkoersen. Zij beleggen het grootste deel van hun portefeuille in veilige, vastrentende waarden en fondsen met kapitaalbescherming. Een beperkt deel van hun portefeuille kan geïnvesteerd worden in aandelenfondsen en/of individuele aandelen. Neutraal. Beleggers met een neutraal profiel zoeken een goed evenwicht tussen risico en rendement. Ze weten dat aandelen op langere termijn een hoger gemiddeld rendement geven dan andere beleggingsvormen en zijn dan ook bereid om de helft van hun portefeuille in aandelen te beleggen. Vaak hebben zij een langere beleggingshorizon voor ogen. Dynamisch. Beleggers met een dynamisch profiel gaan bewust voor rendement. Het gedeelte 'vastrentende beleggingen' in hun portefeuille is beduidend kleiner dan het aandelengedeelte. Ze aanvaarden dat de waarde van hun portefeuille als gevolg van negatieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten tussentijds (sterk) kan dalen; ze liggen daar helemaal niet wakker van en houden vooral het rendement op lange termijn in de gaten. Binnen hun obligatieportefeuille hebben zij dan ook aandacht voor obligaties in andere munten of van meer risicovolle debiteuren. Agressief. Beleggers met een agressief profiel beleggen hoofdzakelijk (of enkel) in aandelen. Vastrentende beleggingen en liquiditeiten zien zij hooguit als een tijdelijke parkeerplaats voor hun geld. Ze volgen de prestaties van hun aandelen van kortbij en verkopen en kopen heel actief op de beurs. Ze zijn vaak geabonneerd op een beleggingsblad, lezen de financiële bladzijden in hun krant of de aandelenactualiteit op internet. Belangrijk om weten Enkel de rekeningen en tegoeden op dezelfde naam of dezelfde namen steken in een beleggingsportefeuille. Hebt u bijvoorbeeld tegoeden en rekeningen op eigen naam, dan zitten die niet in dezelfde portefeuille als de tegoeden en rekeningen die op naam van uzelf en uw partner staan; De samenstelling van een beleggingsportefeuille kan wijzigen in de tijd. Nieuw geopende rekeningen of nieuw onderschreven beleggingsverzekeringen komen automatisch in een beleggingsportefeuille terecht. Beleggersprofiel bepalen: meer dan een wettelijke vereiste De EURopese MiFID-Richtlijn bepaalt dat elke bank bij beleggingsadvies rekening moet houden met de financiële situatie, de doelstellingen, de ervaring en kennis van de belegger. Anders gesteld: De bank moet uw beleggersprofiel kennen om advies te geven. Fintro gaat nog een stap verder en gebruikt uw beleggersprofiel in de eerste plaats als leidraad voor het advies. Op welke portefeuille is uw beleggersprofiel nu van toepassing? Het beleggersprofiel is van toepassing op een bepaalde beleggingsportefeuille. Deze bevat over het algemeen: uw Effectenrekening(en) uw Spaarrekening(en) uw Termijnrekening(en) uw Beleggersrekening(en) uw Beleggingsverzekeringen (Tak 21/Tak 23) Indien u een beleggingsadviescontract ondertekent, is het beleggersprofiel van toepassing op alle tegoeden en rekeningen binnen dit contract. Telkens wanneer Fintro beleggingsadvies geeft, toetst hij deze beleggingsportefeuille aan uw beleggersprofiel. Tijdens het adviesgesprek zal uw Fintro-agent onder meer nagaan: of de belegging die u koopt, spoort met uw individuele beleggingsdoelstellingen; of het intrinsieke risico van de belegging die u wenst te kopen, aanvaardbaar is voor uw profiel; of de samenstelling van uw portefeuille (de wijze dus waarop die verdeeld is over de 4 grote activaklassen: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash) na de geplande aan- of verkopen nog blijft overeenstemmen met uw beleggersprofiel; of u niet te veel belegt in de belegging die u aankoopt; of u voldoende vertrouwd bent met de belegging die u wenst aan te kopen. Uw beleggersprofiel is niet statisch Uw beleggersprofiel evolueert. Het is een momentopname van uw risicobereidheid/risicodraagkracht. Het leven staat echter niet stil, net zomin als uw risicobereidheid of behoefte aan zekerheid voor beleggingen. Belangrijke gebeurtenissen in uw leven kunnen een grote weerslag hebben op uw persoonlijke financiële situatie en op uw risicobereidheid. Denk maar aan een echtscheiding, nakend pensioen, erfenis, aan kinderen die het ouderlijke nest verlaten of een ingrijpende wijziging in de beroepssituatie. Die latere wijzigingen van uw persoonlijke situatie kunnen uw beleggersprofiel beïnvloeden. Wij vragen u dan ook om uw contactpersoon bij de bank op de hoogte te brengen van elke wijziging die op uw beleggersprofiel invloed heeft. Zo blijft uw beleggersprofiel up-to-date en kunnen wij ons advies afstemmen op uw nieuwe persoonlijke en financiële situatie. Als uw adviseur op de hoogte is van uw gewijzigde persoonlijke situatie, zal hij u uitnodigen om de vragenlijst opnieuw in te vullen om geschikt advies te kunnen geven. De bank zal u sowieso vragen om uw profiel te herbekijken: na 3 jaar voor een dynamisch of agressief profiel; na 5 jaar voor een defensief of neutraal profiel; na 8 jaar voor een conservatief profiel. 8 9

6 Beleggen volgens uw beleggersprofiel Wat mag u verwachten van deskundig beleggingsadvies? Een strategie voor elk beleggersprofiel Een persoonlijk diepgaand gesprek Uw portefeullesamenstelling als uitgangspunt Fintro heeft voor elk beleggersprofiel een aangepaste strategie Voor elk beleggersprofiel voorziet Fintro een beleggingsstrategie met een specifieke referentie-portefeuille. De basisregel is: hoe risicovoller uw beleggersprofiel, hoe ondernemender uw beleggingsstrategie mag zijn en dus hoe meer aandelen u in uw portefeuille kunt opnemen. De referentieportefeuilles putten uit de activaklassen aandelen, vastrentende beleggingen/obligaties, cash en de zogenaamde 'alternatieve beleggingen'. Tot deze laatste categorie behoren onder andere grondstoffen, vastgoed en beleggingen met een specifiek doel, waarvan de samenstelling zeer snel kan wijzigen om dit doel te bereiken. Vb. absolute return-beleggingen. Een belangrijke kanttekening: afhankelijk van de visie van onze specialisten op de financiële markten op een bepaald moment, kan de strategie afwijken van deze referentieportefeuille. Hiernaast vindt u de samenstelling van de referentieportefeuilles op 31 maart Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw vertrouwde adviseur. De referentieportefeuille streeft naar een rendement/risicoverhouding volgens het profiel van de belegger Op zoek naar een belegging met de gewenste beleggingsstrategie? Wilt u de beleggingsstrategie van Fintro op de voet volgen, dan kiest u best voor een strategiefonds. Dit biedt een aantal onmiskenbare troeven: U belegt in een portefeuille die naadloos aansluit bij de beleggingsstrategie van Fintro. Indien de visie van onze specialisten op de financiële markten wijzigt, hoeft u zelf niets te doen. De fondsbeheerder past immers onmiddellijk de portefeuillesamenstelling aan, indien de marktomstandigheden dit vereisen. Strategiefondsen beleggen in een mix van tientallen aandelen en obligaties en staan borg voor een optimale diversificatie en bijgevolg een evenwichtige risicospreiding. Beleggingsstrategie conservatieve belegger Activaklasse % Aandelen 0 Obligaties 86 Alternatieve beleggingen 14 defensieve belegger Activaklasse % Aandelen 20 Obligaties 57 Alternatieve beleggingen 23 neutrale belegger Activaklasse % Aandelen 40 Obligaties 40 Alternatieve beleggingen 20 dynamische belegger Activaklasse % Aandelen 60 Obligaties 24 Alternatieve beleggingen 16 agressieve belegger Activaklasse % Aandelen 81 Obligaties 0 Alternatieve beleggingen 19 Referentieportefeuille 14% 86% 23% 20% 57% 20% 40% 40% 16% 24% 60% 19% 81% Elke stap in het beleggingsproces is belangrijk. Goed advies betekent voor Fintro: rekening houden met het bedrag dat buiten het blikveld van uw beleggingen moet blijven; vertrekken van uw beleggersprofiel en onze strategie per beleggersprofiel; uitgaan van de samenstelling van uw huidige portefeuille; rekening houden met uw individuele voorkeur; kijken naar het intrinsieke risico van de beleggingen die we aanbieden; uitgaan van een oordeelkundige spreiding binnen uw portefeuille, kwestie van niet alle eieren in een korf te leggen; rekening houden met uw kennis en ervaring als belegger; uw portefeuille ook proactief beheren. Op deze aandachtspunten gaan we even dieper in. Het bedrag dat buiten het blikveld van uw beleggingen moet blijven Uw ijzeren reserve is ongemeen belangrijk. U hebt ze immers nodig als buffer voor onvoorziene uitgaven of gebeurtenissen in het leven. Bovendien gebruikt u deze buffer voor onvermijdelijke of geplande aankopen op kortere termijn. Wij raden u aan om afhankelijk van uw persoonlijke situatie voldoende reserve aan te leggen. Uw beleggingsprofiel en de passende strategie Uw beleggersprofiel is het alfa en omega van ons advies. Waarom dat zo is, kon u al lezen in hoofdstuk 2. Vooraleer uw adviseur advies geeft, bekijkt hij uw portefeuillesamenstelling. Hij bekijkt hoe uw portefeuille gespreid is over de 4 grote activaklassen: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash. Hij vergelijkt de samenstelling van uw portefeuille met de aanbevolen strategie en weet zo in welke richting uw portefeuille moet evolueren. Stel: u bent een defensieve belegger met een portefeuille die voor 20% uit obligaties en 80% uit liquiditeiten (spaarrekening) bestaat. Wanneer we uw portefeuille vergelijken met de aanbevolen samenstelling, zien we dat u zwaar 'onderwogen' bent in obligaties, lees: u hebt een te klein gedeelte obligaties in portefeuille. Uw adviseur zal dan bekijken welke obligaties of andere vastrentende beleggingen hij kan aanbevelen om uw obligatiedeel te versterken. Uw individuele voorkeur Uw beleggersprofiel is één zaak, maar wat verlangt u van uw beleggingen? Een paar voorbeelden: Welke risicostijl verkiest u? Eist u bij elke belegging 100% kapitaalbescherming of bent u bereid een deel kapitaalbescherming in te ruilen tegen een potentieel hoger rendement? Wilt u een geregeld inkomen uit uw kapitaal halen? Zo ja, kiest u - steeds binnen uw beleggersprofiel - best voor obligaties met een jaarlijkse coupon of aandelen met een bekende historiek van hoge dividenden. Wilt u vooral werk maken van de groei van uw vermogen? Dan zult u overwegend kiezen voor formules met kapitalisatie. Hoe lang kunt u uw geld missen? Wat is met andere woorden uw beleggingshorizon? 10 11

7 Het advies van Fintro in de praktijk Het risicogehalte van bepaalde beleggingen Uw Kennis van en ervaring met beleggingen Van theorie naar praktijk Bewaking ijzeren reserve Elke belegging, zelfs een overheidsobligatie, heeft een intrinsiek risico. Wie had 10 jaar gelden durven denken dat staatsbons, zelfs Belgische staatsbons, in volle EURocrisis, als risicobeleggingen beschouwd zouden worden. Bij beleggingen staat risico voor de kans dat een bepaald verwacht rendement niet gerealiseerd wordt. Een hoog risico betekent ook dat het uw belegde kapitaal, gedeeltelijk of zelfs volledig verloren kan gaan. Bij staatsbons, kasbons en financiële verzekeringen van Tak 21 mag u redelijkerwijs verwachten dat het rendement op de vervaldag gerealiseerd wordt en dat uw kapitaal intact blijft. Het risico van dit soort beleggingen is dus eerder klein. Bij aandelen daarentegen is het risico een stuk groter. Het verwachte rendement van een aandelenbelegging ligt wel hoger dan dat van obligaties, maar de realisatie van dat rendement is veel onzekerder. Bovendien kunt u met een aandelenbelegging ook uw kapitaal verliezen. Vanuit die overwegingen bekijken wij samen met u het intrinsieke risico van elke belegging. Zo verhinderen we bijv. dat een conservatieve belegger een obligatie in een exotische maar volatiele munt koopt op basis van een bijzonder aantrekkelijke rentevoet. Portefeuillespreiding Voor elk profiel hanteren wij een portefeuillespreiding. Zo bestaat de referentieportefeuille voor een defensief beleggersprofiel uit 20% aandelen, 57% obligaties en 23% alternatieve beleggingen (grondstoffen, vastgoed en absolute return). De grote lijnen zijn één zaak; de concrete invulling is een andere. Een belegger kan bijvoorbeeld besluiten het gedeelte aandelen (20%) in te vullen met uitsluitend aandelen van één bedrijf, één sector of één geografische streek. De portefeuillesamenstelling klopt dan nog wel, maar de portefeuille-invulling wordt erg onevenwichtig en onnodig risicovol. De ideale portefeuillesamenstelling is een vertrekpunt, maar dat moeten we concreet toetsen aan uw ervaring en uw vertrouwdheid met de aanbevolen beleggingen. Zo lijkt op basis van uw portefeuillesamenstelling en onze kennis van de financiële markten de aankoop van bijvoorbeeld individuele aandelen een ideale aankoop. Als u echter niet vertrouwd bent met aandelen en niet weet dat aandelenkoersen zeer hevig kunnen schommelen of recht geven op een jaarlijks dividend, dan zijn aandelen niet zo geschikt. Hoe aantrekkelijk een rendement ook lijkt, wij adviseren enkel beleggingen die u begrijpt. Proactief beheer Zelfs wanneer u niet koopt of verkoopt, zal de samenstelling van uw portefeuille wijzigen. Alle effecten en tegoeden in uw portefeuille gedragen zich immers anders, waardoor uw portefeuille na verloop van tijd kan afwijken van uw beleggersprofiel. Het is belangrijk om uw portefeuille regelmatig te herbekijken en eventuele onevenwichten tijdig op te sporen en bij te sturen. Het vorige hoofdstuk ging over onze algemene voorwaarden voor degelijk beleggingsadvies. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we praktisch te werk gaan. Ook nu vertrekken we vanuit de algemene vereisten voor goed beleggingsadvies. Die kwamen al aan bod in hoofdstuk 4, maar omdat ze zo belangrijk zijn, zetten we ze nog eens op een rijtje: rekening houden met het bedrag dat buiten het blikveld van uw beleggingen moet blijven; vertrekken van uw beleggersprofiel en met de strategie die wij per beleggersprofiel aanhouden; uitgaan van de huidige portefeuillesamenstelling; rekening houden met uw individuele voorkeur; kijken naar het intrinsieke risico van de beleggingen die we aanbieden; uitgaan van een oordeelkundige spreiding binnen uw portefeuille, kwestie van niet alle eieren in dezelfde korf te leggen; rekening houden met uw kennis en ervaring als belegger; uw portefeuille ook proactief beheren. Als iets niet duidelijk is? Vraag uw Fintro-agent gerust om meer informatie. Vorken per profiel, verdeling over de 4 grote activaklassen Activaklassen in % Beleggersprofiel Zoals reeds vermeld raden wij een spaarreserve van EUR tot aan. Dat cijfer is persoonlijk en hangt af van beroepssituatie, gezinssituatie, gezinsinkomen, woonsituatie, verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Uw Fintro-agent bekijkt samen met u de grootte van de ijzeren reserve. Die wordt geïsoleerd van uw eigenlijke beleggingsportefeuille; we zullen er in ons advies m.b.t. de beleggings-portefeuille dus geen rekening mee houden. Beleggersprofiel en de bijhorende strategie als uitgangspunt Het belang van uw beleggersprofiel voor ons beleggingsadvies kwam al uitgebreid aan bod in hoofdstuk 2. Wij verwijzen graag naar dit hoofdstuk voor al uw vragen over het beleggersprofiel, de portefeuille(s) waarop ze betrekking heeft enz. Conservatief Defensief Neutraal Dynamisch Agressief Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Aandelen Obligaties Alternatieve beleggingen Liquiditeiten

8 Bewaking van uw portefeuillesamenstelling Uw beleggersprofiel is van toepassing op volgende beleggingsportefeuille: Effectenrekeningen met dezelfde benaming (dus: alle rekeningen op naam van dezelfde houder of houders); Spaarrekeningen, de Beleggersrekeningen en de Termijnrekeningen met dezelfde benaming (dus: alle rekeningen op naam van dezelfde houder of houders); beleggingsverzekeringen (tak 21/23), waarvan de verzekeringsnemer de enige houder is van voormelde Effectenrekening. de ijzeren spaarreserve valt hierbuiten. Deze portefeuille brengen we in kaart. We berekenen m.a.w. welk deel van de portefeuille belegd is in respectievelijk aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash. We berekenen nu deze portefeuillesamenstelling telkens wanneer u een belegging aan- of verkoopt. In de praktijk verloopt die test als volgt: Voor elk profiel hanteren wij 'vorken voor de 4 grote activaklassen: obligaties, aandelen, cash en alternatieve beleggingen. Die vorken ziet u in het schema hierboven. De test gaat na of de 4 grote activa-klassen ook na de voorgestelde aan- of verkoop binnen deze vorken vallen. Valt minstens 1 van de 4 activa-klassen buiten de vorken, dan waarschuwen we u en kunt u uw aankoop heroverwegen. Bewaking van uw voorkeur beschermingsmechanisme ter controle van het risico. Beleggingen die hieraan beantwoorden, bieden geen uitzicht op kapitaalbescherming, maar beschikken wel over een ander beschermingsmechanisme. Op die manier zijn deze beleggingen beter beschermd tegen neerwaartse bewegingen op de financiële markten. Eén kanttekening: in de regel betreft het een doelstelling, geen garantie. Er is m.a.w. geen garantie dat de doelstelling ook effectief gehaald wordt. Bepaalde beleggers vinden een beschermingsmechanisme helemaal niet nodig. Zo profiteren ze maximaal van de bewegingen op de financiële markten, maar leveren hun beleggingen ook integraal over aan het marktrisico. Uw Fintro-agent peilt bij elke aankoop naar de gewenste beleggingsstijl: kapitaalbescherming, risicocontrole of marktrisico. Daarnaast zal hij ook vragen of u een geregeld inkomen uit uw belegging wilt halen (dividend of coupon) èn welke looptijd u met deze nieuwe belegging voor ogen hebt. Bewaking van het intrinsieke risico van de geplande belegging We gaan na of het beleggingsrisico met uw profiel overeenstemt. Hiervoor kent Fintro aan al haar beleggingen een risicoklasse toe. Die gaat van 1 (minst risicovol, bijv. spaarboekje) tot 7 (meest risicovol, bijv. een exotisch aandelenfonds). Zodra u de aankoop van een belegging overweegt, gaan wij voor u na of de risicoklasse van het product met uw profiel overeenstemt. Deze test is belangrijk om volgende redenen: Controle van het bedrag dat u in een specifieke belegging investeert Bij elke aankoop gaan we na of u niet te veel belegt in de belegging die u koopt. Dit is de normale toepassing van de gouden beleggingsregel 'niet alle eieren in dezelfde korf leggen'. Wij raden dan ook aan maar een bepaald maximumpercentage van uw portefeuille toe te vertrouwen aan één- en dezelfde belegging. Wanneer het aankoopbedrag een bepaald maximumbedrag overschrijdt, volgt er een waarschuwing. Berekening maximumpercentage Stel: een belegger met een defensief profiel en een portefeuille van EUR wil beleggen in een goed gespreid obligatiefonds. We kijken eerst naar het gewicht van de activa klasse 'obligaties' in een defensieve portefeuille. Dat bedraagt 57%. Aangezien onze belegger een ruim gediversifieerd obligatiefonds in EUR aankoopt, stellen we dat hij maximaal 30% van dit obligatiegedeelte mag invullen met dit fonds. Hij mag dus maximaal EUR in dit fonds beleggen: EUR * 57% (= ideaal gewicht van de activaklasse obligaties in een defensieve portefeuille) * 30% (= % dat binnen de activaklasse obligaties aan dit fonds mag worden toegewezen) = EUR. Stel dat dezelfde belegger een individueel aandeel wil kopen. Ook al past een belegging bij uw profiel, teveel daarvan in uw portefeuille nemen kan die uit evenwicht brengen Controle van uw kennis en ervaring Wij willen dat u voldoende geïnformeerd bent over de beleggingscategorie waarin u een aankoop plant. Hebt u bijvoorbeeld al belegd in aandelen? Kent u de risico s van obligatiebelegging? Bij voldoende kennis kunt u uiteraard probleemloos beleggen in de gekozen beleggingscategorie. Bent u evenwel onvoldoende vertrouwd met de beleggingscategorie, dan zal uw Fintro-agent met u een informatiefiche overlopen die de belangrijkste kenmerken van de beleggingscategorie toelicht. Op p. 18 vindt u een aantal weetjes over de verschillende beleggingscategorieën. Zo kunt u alvast uw kennis testen. Uw portefeuille proactief beheren De samenstelling van uw portefeuille kan wijzigen, zelfs al doet u geen enkele verrichting. Daarom zal Fintro de samenstelling van uw portefeuille blijven opvolgen. Wij screenen uw portefeuille minstens een keer per jaar. Stellen we vast dat de weging van 1 of meerdere activaklassen afwijkt van de vooropgestelde 'vorken' voor uw beleggersprofiel, zal uw adviseur u uitnodigen om uw portefeuille te bekijken en bij te sturen waar nodig. Uiteraard kunt u tijdens dit gesprek ook uw beleggersprofiel samen herbekijken. Ook los van uw beleggersprofiel kunt u specifieke wensen hebben. Zo zullen voorzichtige beleggers 100% bescherming van het initieel belegde kapitaal vooropstellen. Deze voorkeur moet ervoor zorgen dat u op de eindvervaldag minstens uw begininleg terugkrijgt (vóór kosten en taksen). Uiteraard heeft deze grotere zekerheid zijn 'prijs': het rendement kan lager uitvallen dan het rendement voor beleggingen zonder kapitaalbescherming. Andere beleggers wensen geen absolute kapitaalbescherming, maar toch een Bepaalde beleggingen zijn te risicovol voor bijvoorbeeld conservatieve of defensieve beleggers. Hun beleggersprofiel wordt gestuurd door het prioritair belang van kapitaalbescherming en veiligheid. Te risicovolle beleggingen sluiten wij hier dan ook uit. Met deze test vermijden we bijvoorbeeld dat een conservatieve belegger kiest voor aandelen of voor 'exotische' obligaties in IJslandse kroon of Hongaarse forint, in een achtergestelde eeuwigdurende lening of een obligatie van een uitgever die eventueel zijn verplichtingen niet nakomt. We kijken deze keer naar het gewicht van de activaklasse 'aandelen' in een defensieve portefeuille. Dat bedraagt 20%. Aangezien hij een aandeel aankoopt, stellen we dat hij maximaal 7,5% van dit aandelengedeelte mag invullen met dit specifieke aandeel. Hij mag dus maximaal EUR in dit aandeel beleggen: EUR * 20% (= ideaal gewicht van de activaklasse aandelen in een defensieve portefeuille) * 7,5% (percentage dat binnen de activaklasse aandelen aan een individueel aandeel mag worden toegewezen) = EUR. Een forse stijging van de beurskoers kan de evenwichtige spreiding in uw portefeuille verstoren

9 Hulpmiddelen om goed te beleggen Maak het u gemakkelijk Fintro geeft u een aantal werkinstrumenten om comfortabeler, veiliger en goedkoper te kunnen beleggen: Effectenrekening Beleggersrekening abonnement PC banking Geen betere garantie voor goed werk dan de juiste werktuigen Effectenrekening: voor een vlotte opvolging Met de Effectenrekening deponeert u uw aandelen, obligaties en fondsen op een rekening. Voordelen: De administratieve opvolging gebeurt door Fintro. Wij brengen u tijdig op de hoogte van alle verrichtingen op uw effecten (kapitaalsverhoging, aandelensplitsing,...). Wij storten uw coupons en uw vervallen kapitalen stipt op uw rekening. U krijgt 3- of 6-maandelijks een effectenstaat thuis toegestuurd. U kunt intekenen op de effecten-rekeningverzekering. Deze keert bij overlijden door ongeval een bedrag uit. Beleggersrekening: voor een goed beheer Met de Beleggersrekening van Fintro beschikt u voor al uw beleggingsverrichtingen over een aparte rekening. Zo blijven de geldstromen (en de rekeningafschriften) netjes gescheiden en hebben Zichtrekening, Spaarrekening en Beleggersrekening elk hun doel. De Zichtrekening houdt u exclusief voor de dagelijkse bankzaken. De Spaarrekening is de ideale bestemming voor geld waarmee u onvoorziene omstandigheden het hoofd kunt bieden of waarmee u plannen op kortere termijn wilt realiseren. De Beleggersrekening is bestemd voor alle beleggingsverrichtingen zoals: storting van kapitalen en interesten van kasbons, obligaties en termijndeposito s; inning van dividenden van fondsen en aandelen; aankoop van fondsen, aandelen,... Bovendien biedt de Beleggersrekening nog extra troeven: U kunt werken in verschillende deviezen. Tegoeden in EUR op de Beleggers-rekening genieten een hogere rentevoet dan op de zichtrekening. De rente wordt op dagbasis berekend. Via de gedetailleerde afschriften van uw Beleggersrekening behoudt u een zeer goed overzicht van al uw beleggingen. PC banking: vlot effecten aan- en verkopen tegen de beste voorwaarden Met PC banking kunt u via de computer uw rekeningen opvolgen en uw betalingen uitvoeren. Maar ook 'beleggen' wordt met PC banking een stuk makkelijker. Zonder zich te moeten verplaatsen: koopt en verkoopt u een selectie van wereldwijde aandelen; tekent u in op fondsen of koopt u kasbons van Fintro; koopt u een van onze favoriete obligaties of tekent u in op een nieuwe obligatielening; kunt u online uw beleggersprofiel bepalen; opent u een Effectenrekening, een Spaarrekening of een Beleggersrekening; hebt u toegang tot interessante informatie over de markten; kunt u tot 5 fictieve beleggingsportefeuilles beheren en simulaties uitvoeren; kunt u de portefeuillesamenstelling analyseren. Beleggings-gps 'Portfolio Advice' Vandaag is het ondenkbaar om op reis te vertrekken zonder gps. U kunt er files en wegenwerken mee vermijden, alternatieve routes uitstippelen, Uw gps brengt u vlot naar uw bestemming, maar u neemt de uiteindelijke beslissingen. Net zoals met het Portfolio Advice - contract. U neemt de beslissingen, maar u kunt hierbij rekenen op onze uitstekend uitgeruste beleggings-gps. Mogelijkheden: Een overzicht van uw globale portefeuille en de afzonderlijke onderdelen.uw beleggings-gps bezorgt u regelmatig een compleet portefeuillerapport, inclusief alle rendementen, risico-analyses, de mate van overeenstemming met uw beleggersprofiel, enz. U overweegt een aankoop of verkoop? Dankzij de simulatiemodule ziet u meteen de weerslag van deze aankoop of verkoop op het risico en de portefeuillesamenstelling. U wilt het portefeuillerapport aftoetsen? Tijdens een portefeuillegesprek gaat uw vertrouwde Fintro-agent op geregelde tijdstippen samen met u na, hoe u uw portefeuille beter in overeenstemming brengt met uw beleggersprofiel. Vrijblijvend voor u. Het risico van uw portefeuille wijkt beduidend af van het geadviseerde risico voor uw beleggersprofiel? Uw beleggings-gps geeft een bericht. Beleggingen op de vervaldag? Uw beleggings-gps waarschuwt u bij elke belangrijke datum. Tegelijk geeft het herbeleggingsadviezen op basis van uw actuele portefeuillesamenstelling en beleggersprofiel. Weten wanneer de koers van een effect een bepaalde onderof bovengrens bereikt? Uw beleggings-gps volgt alle waarden van uw keuze en waarschuwt u. Het contract 'Portfolio Advice' is gereserveerd voor vermogens vanaf EUR. Vraag gerust de folder over Portfolio Advice in uw kantoor. Uw Fintro-agent geeft u graag meer informatie over Portfolio Advice en helpt u bij opstart van uw beleggings-gps

10 Test uw kennis Investeer in uw kennis Ons advies bouwt voort op uw kennis van de beleggingscategorie van de geplande aankoop. Een aanbeveling voor aandelen is enkel aangewezen als u al eerder belegd hebt in aandelen. Voor alle vermelde productcategorieën hebben wij een informatiefiche. U vindt deze fiches op onze website: > rubriek 'Sparen en beleggen' > onderdeel MiFID en in elk Fintro-agentschap. Hieronder kunt u alvast uw kennis testen: Test uw kennis over aandelen een aandeel, al dan niet beursgenoteerd, een eigendomstitel is? U wordt dus 'mede-eigenaar' van het bedrijf waarin u investeert. Dit brengt een aantal rechten met zich mee (stemrecht in de algemene en buitengewone vergadering, informatierecht, ). via aandelen 2 soorten opbrengsten mogelijk zijn? Namelijk dividenden (onderworpen aan roerende voorheffing) en meerwaarden (als gevolg van stijgende koersen)? de koersen van aandelen sterk kunnen schommelen, zowel als gevolg van externe factoren (geopolitieke spanningen, economische conjunctuur, dollarkoers, marktpsychologie, ) als van de toestand in het betrokken bedrijf zelf (nieuw product van een concurrent, vertrek van een CEO, milieuschandaal, ). de koers van een aandeel in theorie een compromis is tussen de opbrengst (toekomstig dividend en latente meerwaarde) en de risico s (intern en extern) die aan dit aandeel verbonden zijn? er aan de aan- en verkoop van aandelen kosten verbonden zijn? bij faillissement de aandeelhouder pas terugbetaald wordt als alle andere schuldeisers van het bedrijf zijn vergoed? u bij de aankoop van aandelen zeer goed moet spreiden? Hiervoor moet een portefeuille met enkel aandelen (enkel bij een agressief beleggersprofiel), ongeveer 20 individuele aandelen uit verschillende economische sectoren tellen. Test uw kennis over obligaties u via een obligatie eigenlijk een lening toestaat aan de emittent (een overheid, een bedrijf, een bank, ) voor een vooraf bepaalde looptijd? u in ruil recht hebt op een terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag. Tijdens de looptijd is het kapitaal niet gegarandeerd (u kan deze wel verhandelen). de waarde van een obligatie tijdens de looptijd kan schommelen? obligaties u naast een coupon (die onderworpen is aan roerende voorheffing en afhankelijk is van de kredietwaardigheid van de emittent en de looptijd) nog een extra opbrengst kan geven? u bij de verkoop voor de vervaldag van een obligatie kunt aankijken tegen een mogelijke minwaarde? beleggen in obligaties niet risicoloos is? er veel verschillende soorten obligaties bestaan, elk met hun eigen risicograad? de liquiditeit van een obligatie de prijs op de secundaire markt kan beïnvloeden? er aan de aankoop en verkoop van een obligatie kosten verbonden zijn? Voor meer informatie kunt u steeds bij Fintro-agent terecht. Test uw kennis over fondsen zonder kapitaalbescherming zo n fonds eigenlijk een soort 'verzamelpot' is. Duizenden beleggers stoppen hier geld in dat vervolgens door specialisten belegd wordt in aandelen, obligaties, vastgoed, cash, u via een dergelijk beleggingsfonds gediversifieerd kan beleggen? de fondsbeheerder regelmatig verslag moet uitbrengen van de resultaten die het fonds behaalt? Deze verslagen zijn beschikbaar op onze website of in uw kantoor. u hierbij kan kiezen tussen een kapitalisatie- en een distributieformule? u naast een mogelijke coupon/dividend ook recht heeft op een meerwaarde als het fonds goed presteert? aan beleggen in beleggingsfondsen kosten verbonden zijn? Test uw kennis over fondsen met kapitaalbescherming ( fixfondsen ) en structured notes een structured note en een fixfonds meestal uitzicht bieden op kapitaal-bescherming op de eindvervaldag? U krijgt dan op de einddatum minstens uw begininleg terug, voor kosten. het rendement volledig of deels afhankelijk is van de evolutie van de onderliggende waarde (aandelenkorf, index, grondstoffen, rente, )? er structured notes en fixfondsen bestaan die uitzicht geven op een jaarlijkse coupon? En andere die enkel op de eindvervaldag uitzicht geven op een mogelijke meerwaarde? het steeds mogelijk is om een structured note of een fixfonds tijdens de looptijd tegen een correcte marktprijs te kopen en/of verkopen? de 'markt' voor sommige structured notes of fixfondsen heel beperkt kan zijn waardoor die beleggingen weinig liquide kunnen zijn? Lees voor uw aankoop aandachtig de informatie over de belegging Test uw kennis over financiële verzekeringen financiële verzekeringen contracten zijn, waar alle voorwaarden bij de start vastgelegd worden? financiële verzekeringen fiscaal voordelig kunnen zijn? (geen roerende voorheffing na 8 jaar en 1 dag) financiële verzekeringen een prima antwoord kunnen bieden op uw wensen inzake successieplanning? tak 21-verzekeringen kapitaalbescherming (exclusief kosten en taksen) bieden èn uitzicht geven op een gegarandeerd minimumrendement? En dat dit minimumrendement verhoogd wordt met een eventuele winstdeling? bij tak 23-verzekeringen het rendement gekoppeld is aan de evolutie van een of meer activaklassen en er dus geen rendementsgarantie is? u als in België verblijvende natuurlijke persoon bij de aankoop van een nieuwe financiële verzekering 2% taks betaalt? Test uw kennis over grondstoffen en edelmetalen (goud, ) u op verschillende manieren kan beleggen in edelmetalen (aankoop goudstaaf/goudstukken, indirecte aankoop via goudmijnaandelen of derivaten) de goudprijs vaak anders evolueert dan de koersen van andere activa? Dat daardoor een goudbelegging beschouwd kan worden als een soort verzekering voor de rest van het vermogen? het bezit van fysiek goud geen enkel inkomen oplevert? beleggen in grondstoffen u kan beschermen tegen inflatie? de evolutie van de grondstoffenkoers zeer volatiel is en sterk varieert van de ene grondstof tot de andere? 18 19

11 Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel BTW BE ). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel PNF0235

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij.

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Via het beleggersprofiel naar een beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Portfolio Advice. de exclusieve beleggings-gps

Portfolio Advice. de exclusieve beleggings-gps Portfolio Advice de exclusieve beleggings-gps van BNP Paribas Priority Vermogens verdienen speciale zorg en begeleiding. Om ze te beschermen én om ze te doen groeien. Bij vermogens van een zekere omvang

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Portfolio Advice. Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Portfolio Advice. Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Portfolio Advice Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Met Portfolio Advice beschikt u over een heuse beleggings-gps Voor een

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

Flexinvest. Beleggen op uw eigen ritme. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Flexinvest. Beleggen op uw eigen ritme. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Flexinvest Beleggen op uw eigen ritme. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen op uw eigen ritme Bij het onderschrijven van uw Flexinvest, kiest u helemaal vrij: hoe vaak u wenst te storten: maandelijks,

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Planning for Pension 1

Planning for Pension 1 Planning for Pension 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies. Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

Junior Future Plan 1

Junior Future Plan 1 Junior Future Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat.

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank: stap voor stap begeleiding Wilt u in alle duidelijkheid beleggen, zonder onnodige risico s te nemen? En vooral:

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Samen uw risico profiel bepalen

Samen uw risico profiel bepalen Klant naam: Woonplaats:.. Samen uw risico profiel bepalen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen en eventueel met een risico.

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Multilife 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan 2 Sparen en beleggen Junior Future Plan Omdat u voor uw kinderen alleen het beste

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling Kantoor BEVERNAGE NV Bevernage invest : maatschappelijke & uitbatingszetel : Woestendorp 45 8640 Woesten Ondernemingsnummer : 0439.040.509 Tel : 057 42 21 82 - email : info@bevernage.be - www.bevernage.be

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

van Axa, Baloise, Allianz, AG, Optimco, DKV, Dela, Vivium, Euromex, Lar,.... Diezelfde maatschappijen bezit[ten] een rechtstreekse of middellijke deelneming van meer dan 10% van de stemrechten of van het

Nadere informatie

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voor elke behoefte een krediet dat bij u past U plant een belangrijke aankoop of u wordt geconfronteerd met een onverwachte uitgave? En u beschikt

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie