Facultair reglement FBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Facultair reglement FBO"

Transcriptie

1 Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar BCB2015ONDW bijlage

2 Facultaire aanvullingen op de HoGent Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar I ALGEMEEN... 4 art. 1 Toepassing... 4 II ONDERWIJSREGELING... 4 Deel I Onderwijsregeling: Voorwaarden inzake inschrijving... 4 art. 2 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor in het retailmanagement... 4 art. 3 art. 4 Bijzondere toelatingsvoorwaarden: opleidingstrajecten in afstandsleren of opleidingstrajecten voor werkstudenten... 4 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor aanvullingstrajecten bedrijfsmanagement, office management en toegepaste informatica... 4 art. 5 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement... 4 art. 6 art. 7 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor na bachelor in de toegepaste fiscaliteit: diplomavoorwaarden voor de inschrijving... 5 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat bouwmanagement: diplomavoorwaarden voor de inschrijving en werkervaring in bouwsector... 5 art. 8 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat digitale marketing... 5 art. 9 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat IT-management... 6 art. 10 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat trendwatching... 6 art. 11 art. 12 art. 13 Inschrijvingsvoorwaarden inzake afzonderlijke opleidingsonderdelen via creditcontract of examencontract voor het behalen van credits (OER, art. 12)... 7 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen bachelor na bachelor of voor de postgraduaten voor houders van een buitenlands bachelordiploma (OER art. 13)... 7 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor deelname aan uitwisselingsprojecten buiten de Associatie Universiteit Gent, in binnen- en buitenland... 8 Deel II Onderwijsregeling: Inschrijving... 8 art. 14 Algemene bepalingen i.v.m. inschrijvingen (OER art. 14)... 8 art. 15 Herinschrijving (OER art. 16 2)... 8 art. 16 Opleiding traject waarvoor niet kan ingeschreven worden met een examencontract (OER art. 18)... 8 art. 17 Inschrijving voor de bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement (OER art. 14 tot en met 19)... 9 art. 18 Inschrijving voor de bachelor na bachelor toegepaste fiscaliteit... 9 art. 19 Inschrijving voor het postgraduaat digitale marketing... 9 art. 20 Inschrijving voor het keuzeopleidingsonderdeel Ondernemen... 9 art. 21 Inschrijving voor het postgraduaat trendwatching art. 22 Inschrijven voor een geïndividualiseerd traject (OER art. 19) art. 23 Inschrijving voor de opleidingsonderdelen Werkplekleren in de opleiding retailmanagement art. 24 art. 25 Inschrijving voor de opleidingsonderdelen Stage Bachelorproef Professionele ontwikkeling 2de semester 10 Studiegeld en terugbetaling van het studiegeld bij stopzetting van de inschrijving voor een bachelor na bacheloropleiding of postgraduaat (OER art. 29 9) BCB2015ONDW bijlage

3 art. 26 Bijzondere studiekosten (OER art. 30) Deel III Onderwijsregeling: Organisatie van de onderwijsactiviteiten art. 27 Opleidingsprogramma concordantie (OER art. 33) art. 28 Organisatie van de onderwijsactiviteiten (OER art. 36) art. 29 Deelname aan de onthaalactiviteiten en andere informatiemomenten (OER art. 36) art. 30 Deelname aan de onderwijsactiviteiten (OER art. 34 en 36) art. 31 Aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten met niet-periodegebonden evaluatie (gequoteerde oefeningen, testen, presentaties,...), onderwijsactiviteiten die begeleiding vereisen (projecten,...), extra-muros activiteiten, seminaries, enz. (OER art. 36) art. 32 Betrokkenheid bij groepswerk art. 33 Naleven van deadlines bij opdrachten in het kader van niet-periodegebonden evaluaties en periodegebonden evaluaties art. 34 Buitenlandse onderwijsactiviteiten korter dan één maand (OER art. 38) Deel IV Onderwijsregeling: Aanvragen - deadlines III EXAMENREGELING Deel I Examenregeling: Organisatie van examens en examenactiviteiten art. 36 Tweede examenkans (OER art. 42 4) art. 37 Examens buiten de examenperiodes (OER art. 43 3) art. 38 Examencontract evaluatiemomenten en evaluatievormen (OER art. 44 en 45) art. 39 Organisatie van de examens: studentenkaart en identiteitskaart (OER art. 46) art. 40 Naleving van de examenregeling (OER art. 48) art. 41 Naleving van de examenregeling geïndividualiseerd traject (OER art. 48) art. 42 Feedback (OER art. 53) Deel II Examenregeling: Examenbeslissing voor een opleidingsonderdeel art. 43 Modaliteiten bij het bepalen van het examencijfer van een samengesteld opleidingsonderdeel (OER art. 55 en 57) art. 44 Jury bij mondelinge examens (OER art. 59) art. 45 Examentucht (OER art. 60) art. 46 Plagiaat art. 47 Deontologische code Deel III Examenregeling: Examenbeslissing voor het geheel van een opleiding art. 48 Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd) (OER art. 61 2) art. 49 Postgraduaatgetuigschrift met graad van verdienste (OER art. 41 en 61) Deel IV Naleven van de examenregeling: Aanvragen - deadlines BCB2015ONDW bijlage

4 I ALGEMEEN art. 1 Toepassing 1 Bij eventuele conflicten tussen het facultair reglement FBO (FOER) en de studiefiche krijgen de bepalingen in de FOER voorrang op de studiefiche. II ONDERWIJSREGELING Deel I Onderwijsregeling: Voorwaarden inzake inschrijving art. 2 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor in het retailmanagement Alvorens in te schrijven, zal de kandidaat-student retailmanagement een intakeprocedure doorlopen die eindigt in een advies. De kandidaat-student kan niet inschrijven voor een opleidingsonderdeel Werkplekleren zonder dat hijzij een door de opleiding goedgekeurde werkplek heeft. art. 3 Bijzondere toelatingsvoorwaarden: opleidingstrajecten in afstandsleren of opleidingstrajecten voor werkstudenten Alvorens in te schrijven voor een opleidingstraject in afstandsleren of voor een traject voor werkstudenten, zal de kandidaat-student een intakeprocedure doorlopen die eindigt in een advies. art. 4 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor aanvullingstrajecten bedrijfsmanagement, office management en toegepaste informatica Houders van een graduaatsdiploma behaald in een Centrum voor Volwassenenonderwijs kunnen bij de hogeschool een aanvraag indienen voor het volgen van een aanvullingstraject van de verwante bacheloropleiding. Alvorens in te schrijven voor een aanvullingstraject, zal de kandidaat-student een intakegesprek hebben met de voorzitter van de opleiding, de coördinator van de afstudeerrichting of met de studietrajectbegeleider. art. 5 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement 1 Diplomavoorwaarden voor de inschrijving Houder zijn van een bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of masterdiploma (of gelijkwaardig). De opleiding richt zich uitsluitend tot bachelors en masters die reeds een basis bedrijfsopleiding hebben. Dit wordt afgetoetst tijdens de intakeprocedure. 2 Intakeprocedure voor bachelor na bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement De intakeprocedure verloopt in twee stappen Stap 1: De kandidaat-student meldt zich voor de intakeprocedure door een te sturen naar Daarbij stuurt hijzij de link naar een filmpje van maximaal één minuut waaruit zijnhaar motivatie voor de opleiding blijkt. De kandidaat stuurt ook een CV en motivatiebrief op. BCB2015ONDW bijlage

5 Stap 2: De kandidaat-student krijgt een uitnodiging voor een intakeprocedure, waarop de basiskennis, instapcompetenties en motivatie getoetst worden. De intakeprocedure eindigt in een bindend advies. Tegen dit advies kan bij de decaan gemotiveerd beroep worden aangetekend binnen vijf kalenderdagen na bekendmaking van het advies. De decaan beslist uiterlijk op 10 oktober over dit beroep, en maakt deze beslissing onverwijld bekend aan de kandidaatstudent. Attest voor inschrijving De geselecteerde kandidaat-student krijgt een attest waarmee hijzij zich kan inschrijven op de facultaire inschrijvingsdienst (Gent, campus Schoonmeersen). art. 6 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor na bachelor in de toegepaste fiscaliteit: diplomavoorwaarden voor de inschrijving Houder zijn van een diploma van: - professionele bachelor in het bedrijfsmanagement (of gelijkwaardig), afstudeerrichtingen: accountancy-fiscaliteit, rechtspraktijk, financie- en verzekeringswezen, KMO-management; - master in de handelswetenschappen (of gelijkwaardig); - master in de toegepaste economische wetenschappen (of gelijkwaardig); - master in de economische wetenschappen (of gelijkwaardig); - master in de rechten (of gelijkwaardig); - master handelsingenieur (of gelijkwaardig). Houders van een ander diploma van professionele bachelor of master kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Faculteitsraad. De aanvrager bezorgt hiertoe tijdig een volledig dossier aan de decaan. art. 7 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat bouwmanagement: diplomavoorwaarden voor de inschrijving en werkervaring in bouwsector Houder zijn van een bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of masterdiploma of gelijkwaardig diploma. Alleen kandidaat-studenten met minimum twee jaar werkervaring in de bouwsector worden toegelaten tot het postgraduaat bouwmanagement. De kandidaat-student stelt een uitvoerig curriculum vitae op waarin hij de relevante werkervaring aantoont. Het curriculum vitae wordt g d naar de coördinator van de opleiding. De geselecteerde kandidaat-studenten krijgen een attest, waarmee ze zich kunnen inschrijven op de facultaire inschrijvingsdienst (Gent, campus Schoonmeersen). art. 8 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat digitale marketing 1 Diplomavoorwaarden voor de inschrijving Houder zijn van een diploma - bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting marketing of afstudeerrichting KMOmanagement - bachelor in de grafische en digitale media - bachelor in het communicatiemanagement - bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie - bachelor in de toegepaste audiovisuele communicatie - bachelor of Science in de communicatiewetenschappen - master of Science in de communicatiewetenschappen BCB2015ONDW bijlage

6 - bachelor of Science in de economische wetenschappen met marketing in het opleidingsprogramma - bachelor of Science in de sociaal-economische wetenschappen - bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen - master of Science in de economische wetenschappen, in de sociaal-economische wetenschappen, in de toegepaste economische wetenschappen (of gelijkwaardig) - bachelor of Science in de handelswetenschappen - master of Science in de handelswetenschappen (of gelijkwaardig) - master of Arts in de meertalige communicatie of in de meertalige professionele communicatie Houders van een ander bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of masterdiploma (of gelijkwaardig diploma) met professionele ervaring binnen het ruime werkveld van de marketing moeten vooraf toestemming tot inschrijving vragen. Deze kandidaat-studenten stellen een motivatiebrief voor het volgen van de opleiding op evenals een uitvoerig curriculum vitae waarin zij de relevante werkervaring aantonen. Beide documenten worden g d naar de coördinator van de opleiding De geselecteerde kandidaat-studenten krijgen een attest, waarmee ze zich kunnen inschrijven op de facultaire inschrijvingsdienst (Gent, campus Schoonmeersen). 2 Intakeprocedure voor het postgraduaat digitale marketing Er wordt gewerkt met voorinschrijvingen, ofwel stuurt de kandidaat-student een naar de coördinator van het postgraduaat ofwel gebruikt de kandidaat-student de HoGent webregistratie https:webreg.hogent.be. De kandidaten worden aanvaard in volgorde van de datum van voorinschrijving. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Tegen een negatief antwoord op de vraag tot inschrijving kan bij de decaan gemotiveerd beroep worden aangetekend binnen vijf kalenderdagen na bekendmaking van het advies. De decaan beslist uiterlijk op 15 oktober over dit beroep, en maakt deze beslissing onverwijld bekend aan de kandidaatstudent. art. 9 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat IT-management Houder zijn van een bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of masterdiploma of gelijkwaardig diploma. art. 10 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat trendwatching 1 Diplomavoorwaarden voor de inschrijving Houder zijn van een bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of masterdiploma of gelijkwaardig diploma. 2 Intakeprocedure voor het postgraduaat trendwatching De intakeprocedure verloopt als volgt - Kandidaat-studenten stellen een uitgebreide curriculum vitae op. - Kandidaat-studenten vullen een intakeformulier in (formulier is te downloaden van de website). - Kandidaat-studenten maken een kort filmpje van zichzelf waarbij de kandidaat duidelijk maakt waarom de opleidingsverantwoordelijken hemhaar moeten toelaten tot het postgraduaat trendwatching. BCB2015ONDW bijlage

7 - Het ingevulde intakeformulier en de CV wordt naar de coördinator van de opleiding gestuurd Het motivatiefilmpje plaatst de kandidaat-student ergens online en de link wordt eveneens naar g d. Op basis van het CV, het ingevulde intakeformulier en het motivatiefilmpje zal de kandidaat al dan niet geselecteerd worden voor het volgen van de opleiding. De datum van ontvangst van de gevraagde informatie, de motivatie van de student en de evenwichtige groepssamenstelling bepalen of de kandidaat-student wordt toegelaten voor dit postgraduaat. De inschrijvingen zijn beperkt tot maximaal 40 studenten. Tegen een negatief antwoord op de vraag tot inschrijving kan bij de decaan gemotiveerd beroep worden aangetekend binnen vijf kalenderdagen na bekendmaking van het advies. De decaan beslist uiterlijk op 10 oktober over dit beroep, en maakt deze beslissing onverwijld bekend aan de kandidaatstudent. Er wordt een persoonlijk gesprek ingepland waarop kennis wordt gemaakt met de coördinator en de opleiding. De geselecteerde kandidaat-studenten krijgen een attest, waarmee ze zich kunnen inschrijven op de facultaire inschrijvingsdienst (Gent, campus Schoonmeersen). art. 11 Inschrijvingsvoorwaarden inzake afzonderlijke opleidingsonderdelen via creditcontract of examencontract voor het behalen van credits (OER, art. 12) Conform artikel 12 van de OER kan een student die niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden inzake diplomagetuigschrift en voor zover hij voldoet aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden, zich inschrijven voor een beperkt aantal afzonderlijke opleidingsonderdelen onder een credit- of examencontract voor het behalen van credits op voorwaarde dat uit een onderzoek blijkt dat de betrokkene voldoet aan de begincompetenties van het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen. Kandidaat-studenten moeten een gemotiveerde schriftelijke aanvraag richten aan de studietrajectbegeleider. Voor een creditcontract wordt de aanvraag ingediend uiterlijk op 15 oktober voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen en uiterlijk op 15 februari voor opleidingsonderdelen van het tweede semester. Voor een examencontract voor het behalen van credits wordt de aanvraag ingediend uiterlijk op 15 februari. Om een gefundeerde beslissing te nemen over de vraag tot inschrijving kan er beslist worden dat voor de beoordeling van de begincompetenties een test wordt afgenomen, of dat er per opleidingsonderdeel een omstandige portfolio ingediend wordt, waarin de kandidaat aantoont de noodzakelijke begincompetenties te bezitten. De kandidaat heeft steeds een gesprek met de studietrajectbegeleider, die zich kan laten bijstaan door een lid van het onderwijzend personeel. Indien er een portfolio werd opgevraagd, wordt de student over dit portfolio ondervraagd in het gesprek. De decaan beslist over de toelating op basis van het dossier, het gesprek en de eventuele test. art. 12 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen bachelor na bachelor of voor de postgraduaten voor houders van een buitenlands bachelordiploma (OER art. 13) De bepalingen opgenomen in artikel 13. Procedure toelating op basis van buitenlandse studiebewijzen van de OER zijn eveneens van toepassing voor de opleidingen bachelor na bachelor en voor de postgraduaten. BCB2015ONDW bijlage

8 art. 13 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor deelname aan uitwisselingsprojecten buiten de Associatie Universiteit Gent, in binnen- en buitenland Een student die wil deelnemen aan een uitwisselingsprogramma buiten de AUGent in binnen- of buitenland, krijgt hiertoe slechts de toestemming indien hij voldoet aan de volgende voorwaarde: de student moet voor alle opleidingsonderdelen van het eerste voltijds modeltraject geslaagd of vrijgesteld zijn. Deel II Onderwijsregeling: Inschrijving art. 14 Algemene bepalingen i.v.m. inschrijvingen (OER art. 14) De ingeschreven en heringeschreven studenten ontvangen, via de volgende documenten ter goedkeuring en ondertekening: Inschrijvingsattest, Contract opleidingsprogramma academiejaar en het Overzicht subgroepen. Indien de student materiële vergissingen vaststelt, meldt hij dit schriftelijk aan de studentenadministratie: uiterlijk op 1 december 2015 voor de opleidingsonderdelen van semester 1 en de jaaropleidingsonderdelen; uiterlijk op 15 maart 2016 voor de opleidingsonderdelen van semester 2. Indien de student geen melding doet van materiële vergissingen, wordt de student geacht zijn via ibamaflex bezorgde inschrijvingsgegevens te aanvaarden. art. 15 Herinschrijving (OER art. 16 2) De richtlijnen i.v.m. de herinschrijvingen worden jaarlijks gepubliceerd in de Chamilo cursus Studentenaangelegenheden FBO. art. 16 Opleiding traject waarvoor niet kan ingeschreven worden met een examencontract (OER art. 18) Voor de hieronder vermelde opleidingen enof trajecten kan niet ingeschreven worden met een examencontract): - bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit - opleidingstraject in afstandsleren; - bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit - traject studieomvangvermindering in afstandsleren; - bachelor in het bedrijfsmanagement, aanvullingstrajecten in afstandsleren; - bachelor in de toegepaste informatica, opleidingstraject in afstandsleren; - bachelor in de toegepaste informatica, opleidingstraject Switch2IT - VDAB; - bachelor na bachelor toegepaste fiscaliteit, opleidingstraject in dagonderwijs; - bachelor na bachelor toegepaste fiscaliteit, opleidingstraject in afstandsleren; - postgraduaat bouwmanagement; - postgraduaat digitale marketing; - postgraduaat IT-management; - postgraduaat trendwatching. BCB2015ONDW bijlage

9 art. 17 Inschrijving voor de bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement (OER art. 14 tot en met 19) 1 Diplomacontract Voor de opleiding bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement worden alleen inschrijvingen met een diplomacontract toegelaten (en dus niet met een examencontract en niet met een creditcontract). 2 Eerste inschrijving met een modeltraject herinschrijving Omwille van de disciplineoverschrijdende cases en groepswerk over verschillende opleidingsonderdelen heen is het noodzakelijk dat studenten die voor de eerste keer inschrijven voor de opleiding bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement inschrijven met een modeltraject van 60 studiepunten. Uiteraard kunnen studenten op basis van reeds verworven credits (tijdens de eerste inschrijving) wel herinschrijven met een geïndividualiseerd traject (onder voorbehoud van programmawijzigingen). 3 Aantal inschrijvingen Het aantal inschrijvingen voor de opleiding bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement is omwille van didactische en organisatorische redenen beperkt tot 50 studenten. 4 Uiterste inschrijvingsdatum Voor de bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement dient men ingeschreven te zijn vóór de aanvang van het off-campus bootcamp. Voor academiejaar kan men inschrijven tot uiterlijk 18 september 2015 om 16 uur. 5 Taaltesten (niveautoetsen en toelatingstoetsen) voor bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement Het programma van de opleiding bachelor na bachelor internationaal Bedrijfsmanagement bevat onder andere de keuzemogelijkheid tussen German en Spanish (telkens op niveau CEFR B1 of CEFR B2). Voor de opleidingsonderdelen German en Spanish wordt door de opleiding een niveautoets afgenomen. art. 18 Inschrijving voor de bachelor na bachelor toegepaste fiscaliteit Voor de opleiding bachelor na bachelor toegepaste fiscaliteit in dagonderwijs worden alleen inschrijvingen met een diplomacontract en creditcontract toegelaten. De opleiding bachelor na bachelor toegepaste fiscaliteit in dagonderwijs wordt aangeboden met een voltijds modeltraject van 60 studiepunten. Studenten kunnen ook een inschrijving nemen voor een geïndividualiseerd studietraject. Het opleidingsprogramma van de opleiding bachelor na bachelor toegepaste fiscaliteit in afstandsleren heeft eveneens een totale studieomvang van 60 studiepunten maar wordt aangeboden onder de vorm van twee deeltrajecten gespreid over 2 academiejaren. Studenten kunnen ook een inschrijving nemen voor een geïndividualiseerd traject. art. 19 Inschrijving voor het postgraduaat digitale marketing Het aantal inschrijvingen voor het postgraduaat is omwille van didactische en organisatorische redenen beperkt tot 35 studenten. art. 20 Inschrijving voor het keuzeopleidingsonderdeel Ondernemen Het aantal inschrijvingen voor het keuzeopleidingsonderdeel Ondernemen is omwille van didactische en organisatorische redenen beperkt tot 80 studenten per semester. BCB2015ONDW bijlage

10 art. 21 Inschrijving voor het postgraduaat trendwatching Het aantal inschrijvingen voor het postgraduaat is omwille van didactische en organisatorische redenen beperkt tot 40 studenten. art. 22 Inschrijven voor een geïndividualiseerd traject (OER art. 19) 1 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen Bijlage 1 bij dit Facultair reglement bevat de volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen. De student moet bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd traject deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren. 2 Omvang van een geïndividualiseerd traject In principe bevat een geïndividualiseerd traject maximaal 60 studiepunten, ongeacht het soort inschrijvingscontract. Voor inschrijvingen vanaf het tweede semester wordt het maximum aantal studiepunten in principe beperkt tot Gemotiveerde aanvraag tot afwijking op de volgtijdelijkheid, gelijktijdigheid en omvang van het geïndividualiseerde traject Bij uitzondering kan een student bij de faculteitsraad een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen: - om af te wijken van de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen; of - voor het opnemen van een geïndividualiseerd jaarprogramma met meer dan 60 studiepunten, respectievelijk meer dan 30 studiepunten (semester 2). Bij het onderzoek van de aanvraag tot afwijking zal o.a. rekening gehouden worden met onderstaande items: - de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen, - de haalbaarheid in hoofde van de student (studievoortgang, studie-efficiëntie en het beschikbare leerkrediet), - de mate waarin de studieduur gereduceerd kan worden, - de organisatie van de opleidingsonderdelen. art. 23 Inschrijving voor de opleidingsonderdelen Werkplekleren in de opleiding retailmanagement In de opleidingsonderdelen Werkplekleren in de opleiding retailmanagement voert de student gedurende het volledige academiejaar leer- en werkactiviteiten uit in een winkelbedrijf. De opleidingsverantwoordelijken organiseren bij aanvang van het academiejaar sollicitatiegelegenheden waarbij de student zich voorstelt aan winkelbedrijven. De opleidingsverantwoordelijken beslissen op basis daarvan bij welk bedrijf de student zal gaan werkplekleren. Om organisatorische redenen kan de student deze opleidingsonderdelen niet meer toevoegen aan zijn jaarprogramma nadat de tweede werkplekperiode is begonnen. art. 24 Inschrijving voor de opleidingsonderdelen Stage Bachelorproef Professionele ontwikkeling 2de semester Voor de opleidingsonderdelen Stage Bachelorproef Professionele ontwikkeling die in het 2de semester van het opleidingsprogramma georganiseerd worden moet de student inschrijven vóór 1 december. Om organisatorische redenen zal de student deze opleidingsonderdelen na 30 november niet meer kunnen toevoegen aan zijn geïndividualiseerd traject. In het kader van studievoortgangsmaatregelen kan aan een student bindende voorwaarden te realiseren in de 1 ste examenperiode opgelegd worden vooraleer de student voor de BCB2015ONDW bijlage

11 opleidingsonderdelen Stage Bachelorproef Professionele ontwikkeling mag inschrijven. Indien de student deze bindende voorwaarden nakomt mag de student voor deze opleidingsonderdelen uitzonderlijk toch nog inschrijven bij aanvang van semester 2. De faculteitsraad kan een student de toelating geven om tijdens de stageperiode ook één of een beperkt aantal opleidingsonderdelen te volgen ten einde hem de mogelijkheid te geven een diploma te behalen binnen hetzelfde academiejaar. De eventuele toelating kan worden gekoppeld aan voorwaarden, bijvoorbeeld andere spreiding van de stage-activiteiten en praktische haalbaarheid. art. 25 Studiegeld en terugbetaling van het studiegeld bij stopzetting van de inschrijving voor een bachelor na bacheloropleiding of postgraduaat (OER art. 29 9) De studiegelden voor het academiejaar en de terugbetaling van het studiegeld voor de bachelor na bachelor opleidingen en voor de postgraduaten voor het academiejaar worden bij beslissing van het bestuurscollege vastgelegd. Zie bijlage 3 bij dit facultair reglement. art. 26 Bijzondere studiekosten (OER art. 30) Zowel de begrote als de niet-begrote studiekosten (cfr. studiefiches) worden per semester geïnd via rechtstreekse en persoonlijke facturatie aan de student. Studenten die zonder geldige reden (bv. doktersattest) afwezig zijn op een verplichte activiteit kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van de kosten die verbonden zijn aan die activiteit. Kosten die effectief gemaakt zijn voor studenten die afwezig zijn op een activiteit, zullen wel worden aangerekend. De melding van de afwezigheid dient te gebeuren conform met artikel 31 en artikel 40 van het facultair reglement. Deel III Onderwijsregeling: Organisatie van de onderwijsactiviteiten art. 27 Opleidingsprogramma concordantie (OER art. 33) De onderstaande opleidingen werken vanaf academiejaar met een nieuw opleidingsprogramma: - bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit in afstandsleren het nieuwe programma wordt gradueel ingevoerd vanaf academiejaar ; - bachelor in het office management afstudeerrichting management assistant: het nieuw programma wordt gradueel ingevoerd vanaf academiejaar ; afstudeerrichting medical management assistant: het nieuw programma wordt gradueel ingevoerd vanaf academiejaar ; - in de onderstaande bacheloropleidingen werden in academiejaar optimalisaties van het opleidingsprogramma beslist, bedrijfsmanagement office management retailmanagement toegepaste informatica deze programma-optimalisaties worden volledig ingevoerd vanaf academiejaar ; - bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement vanaf academiejaar wordt een nieuw opleidingsprogramma ingevoerd; - postgraduaat IT-management Vanaf academiejaar wordt het postgraduaat IT-management met 60 studiepunten omgevormd tot een postgraduaat van 45 studiepunten. Het nieuwe programma wordt volledig ingevoerd vanaf academiejaar BCB2015ONDW bijlage

12 De concordanties tussen het oude opleidingsprogramma en het vernieuwde opleidingsprogramma worden als bijlage 2 toegevoegd bij dit Facultair reglement. art. 28 Organisatie van de onderwijsactiviteiten (OER art. 36) De bachelorprogramma s via studieomvangvermindering en de aanvullingstrajecten bevatten opleidingsonderdelen uit verschillende modeltrajecten, daardoor kunnen overlappingen in lessenroosters voorkomen. art. 29 Deelname aan de onthaalactiviteiten en andere informatiemomenten (OER art. 36) De studenten zijn verplicht aanwezig op de onthaalactiviteiten en op andere momenten waarbij belangrijke informatie wordt verstrekt (deze momenten worden via de elektronische leeromgeving bekendgemaakt). art. 30 Deelname aan de onderwijsactiviteiten (OER art. 34 en 36) De studenten moeten deelnemen aan de onderwijsactiviteiten (hoorcolleges, werkcolleges, begeleid zelfstandig leren en externe leeractiviteiten) zoals omschreven in de studiefiches. In afwachting van een goedkeuring van (deel)vrijstelling dient de student deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten waarvan hij nog niet formeel vrijgesteld is, met name ook aan onderwijsactiviteiten in de vorm van groepswerk, projectwerk en dergelijke. Een student die na verloop van tijd verneemt dat hij geen vrijstelling krijgt, kan voor de periode voorafgaand aan deze mededeling geen "overmacht" inroepen. De student die een geïndividualiseerd studietraject aanvraagt moet reeds de onderwijsactiviteiten volgen van de opleidingsonderdelen in het traject dat hij heeft aangevraagd, ook al is dit traject nog niet goedgekeurd. art. 31 Aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten met niet-periodegebonden evaluatie (gequoteerde oefeningen, testen, presentaties,...), onderwijsactiviteiten die begeleiding vereisen (projecten,...), extra-muros activiteiten, seminaries, enz. (OER art. 36) 1 Aanwezigheid van de studenten De aanwezigheid van de studenten is verplicht voor de (deel)opleidingsonderdelen met nietperiodegebonden evaluatie. Als er tijdens een onderwijsactiviteit een quotering in het kader van niet-periodegebonden evaluatie gegeven wordt, tekent de student bij elk evaluatiemoment een aanwezigheids- of ontvangstlijst als bewijs van de deelname. De lesgever controleert de afwezigheid. Eventuele vergissingen kunnen worden rechtgezet. In geval van betwisting wordt slechts de handtekening van de student op de aanwezigheidslijsten ontvangstlijsten als geldig bewijs aanvaard. De door de studenten getekende aanwezigheidslijsten ontvangstlijsten worden door de lesgevers bewaard tot 60 dagen na het afsluiten van de 3 de examenperiode. Een student die laattijdig inschrijft of door overmacht niet van bij het begin aan de onderwijsactiviteiten kan deelnemen, neemt binnen 7 kalenderdagen na inschrijving per contact op met de lector om af te spreken hoe hij de gemiste niet-periodegebonden evaluaties kan inhalen of welke vervangende opdracht hij moet uitvoeren. Indien hij dit niet doet, krijgt hij de quotering nul voor elk van de gemiste evaluaties. Zie FOER art De mogelijkheid om bij laattijdige inschrijving niet-periodegebonden evaluaties in te halen vervalt, voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en voor opleidingsonderdelen georganiseerd op jaarbasis, bij inschrijving na 31 oktober; en voor opleidingsonderdelen van het tweede semester vanaf 1 maart. In deze gevallen krijgt de student de quotering nul voor de gemiste delen van de niet-periodegebonden evaluaties. Zie FOER art BCB2015ONDW bijlage

13 2 Melden gewettigde afwezigheid voor een verplichte onderwijsactiviteit of voor een nietperiodegebonden evaluatie of voor stage werkplekleren, of seminaries, De student moet elke gewettigde afwezigheid onmiddellijk, dus vóór het beginuur van de nietperiodegebonden evaluatie of voor de aanvang van de verplichte onderwijsactiviteit online melden via https:ibamaflex.hogent.be (inloggen met de HoGent-account). Laattijdige meldingen worden gelijkgesteld met ongewettigde afwezigheden. De student ontvangt na het online invullen van zijn melding een automatische met informatie. De student stuurt deze door naar alle betrokken lesgevers enof naar de stagebegeleider. De melding door de student is geen erkenning als gewettigde afwezigheid (zie 3). Indien de student niet beschikt over een computer of de webserver is niet ter beschikking dan kan de student de melding nog steeds telefonisch doen (of laten doen) op de studentenadministratie. Praktische informatie wordt op Chamilo, cursus Studentenaangelegenheden FBO gepubliceerd. 3 Bewijs van gewettigde afwezigheid voor een verplichte onderwijsactiviteit of voor een nietperiodegebonden evaluatie of stage werkplekleren, of seminaries, De online melding door de student is geen erkenning als gewettigde afwezigheid. De student laadt op https:ibamaflex.hogent.be binnen 48 uren na de verplichte activiteit (test, ) het attest op en bezorgt binnen 72 uren na de verplichte activiteit (test, ) het origineel attest aan de facultaire studentenadministratie. Betreft de melding een afwezigheid tijdens de stageperiode periode van werkplekleren (enz.), dan volgt de student de bovenstaande bepalingen en volgt hijzij ook de bijkomende regels opgenomen in het stagereglement enof stagebrochure, van de opleidingafstudeerrichting. Afwezigheid ten gevolge van overmacht kan worden gewettigd bv. met een attest van de politie. Onderstaande attesten worden NIET aanvaard: - laattijdig opgestelde attesten; - attesten die laattijdig bezorgd werden aan de faculteit; - dixitattesten. De student neemt een fotokopie van het attest en legt dit voor aan de betrokken lesgevers als bewijs van gewettigde afwezigheid. Niet-gewettigde afwezigheid: zich overslapen, zich vergissen van datum of uur, te laat komen, etc. 4 Inhaalmogelijkheid van gewettigde afwezigheid voor een verplichte onderwijsactiviteit of voor een niet-periodegebonden evaluatie Zie verder: Examenregeling, art Sanctie bij gewettigde en ongewettigde afwezigheid voor een niet-periodegebonden evaluatie Zie verder: Examenregeling, art art. 32 Betrokkenheid bij groepswerk Indien de student in het kader van groepswerk een gebrek aan betrokkenheid vertoont, kan de lesgever de student uitnodigen tot een gesprek, dat bedoeld is om de student terug in het groepswerk te betrekken. Ook de student kan om een dergelijk gesprek verzoeken. Tijdens dit gesprek kunnen ook de andere groepsleden gehoord worden. Er wordt afgesproken op welke wijze, indien mogelijk, de student terug aan de werkzaamheden van de groep kan deelnemen. Indien wordt vastgesteld dat de student niet meer kan instappen in het groepswerk; of indien de student niet op het gesprek BCB2015ONDW bijlage

14 aanwezig is; of als de student na afloop van deze procedure nog niet aan de gestelde eisen voldoet, krijgt hij de quotering "afwezig" voor het geheel van dit groepswerk, en dus voor het (deel)opleidingsonderdeel. art. 33 Naleven van deadlines bij opdrachten in het kader van niet-periodegebonden evaluaties en periodegebonden evaluaties De opdrachten in het kader van niet-periodegebonden evaluaties en periodegebonden evaluaties (cases, projectverslagen, papers, stagevoorstellen, stagecontracten, stageverslagen, bachelorproeven, portfolio s, - hierna opdracht of opdrachten genoemd) moeten op de afgesproken datum afgegeven worden. De praktische organisatie wordt door de lectoren en via Chamilo aan de studenten meegedeeld. Iedere deadline moet strikt worden gerespecteerd. Het niet respecteren van tussentijdse deadlines wordt gesanctioneerd met verlies van punten. Als een student meer dan 2 maal de tussentijdse deadlines niet respecteert, krijgt de student nul voor het geheel van de opdracht. Als een opdracht niet tijdig afgegeven wordt, krijgt de student de vermelding afwezig voor die opdracht en dus automatisch ook voor het (deel)opleidingsonderdeel. Dit geldt zowel voor opdrachten in het kader van niet-periodegebonden evaluatie als voor de periodegebonden opdrachten (indienen bachelorproeven, stageverslagen, projectverslagen, opdrachten in het kader van de tweede examenkans, en dergelijke meer). Indien de student een opdracht laattijdig afgeeft - 1 ste examenkans: o o dan kan de eventuele presentatie of verdediging gekoppeld aan de opdracht niet doorgaan; krijgt de student de vermelding afwezig voor het (deel)opleidingsonderdeel. De opdracht wordt desgevallend tijdens de 3 de examenperiode (2 de examenkans) gepresenteerd en beoordeeld (indien voor het opleidingsonderdeel een 2 de examenkans wordt georganiseerd). - 2 de examenkans: o o dan kan de eventuele presentatie of verdediging gekoppeld aan de opdracht niet doorgaan; krijgt de student de vermelding afwezig voor het (deel)opleidingsonderdeel. Niemand anders dan de decaan kan uitstel verlenen om gegronde redenen. Laattijdig ingediende opdrachten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de decaan, worden niet meer aanvaard. art. 34 Buitenlandse onderwijsactiviteiten korter dan één maand (OER art. 38) 1 Registratie in moveon De student die deelneemt aan buitenlandse onderwijsactiviteiten korter dan één maand ( korte mobiliteiten ) registreert zich in moveon via Deze registratie moet uiterlijk één week vóór de aanvang van de korte mobiliteit gebeuren. Indien het een korte mobiliteit betreft mét begeleiding (door één of meerdere lectoren), zal de registratie gebeuren via de facultaire verantwoordelijken voor internationalisering. In alle andere gevallen doet de student zelf de registratie. 2 Hoe de toelating voor korte mobiliteit aanvragen? De facultaire verantwoordelijke internationalisering publiceert de timing en procedure voor aanvraag voor deelname aan korte mobiliteiten in de Chamilocursus International Office FBO. BCB2015ONDW bijlage

15 art. 35 Aanvraagdossier voor beurzen voor buitenlandse onderwijsactiviteiten (OER art. 38, 5 ) De facultaire verantwoordelijke internationalisering publiceert de timing en procedure voor aanvraag beurzen voor buitenlandse onderwijsactiviteiten in de Chamilocursus International Office FBO. Deel IV Onderwijsregeling: Aanvragen - deadlines Alle deadlines voor het indienen van aanvragen in het kader van de onderwijsregeling opgenomen in de OER, de FOER, het stagereglement of stagebachelorproef brochures moeten strikt gerespecteerd worden. Enkel tijdig ingediende aanvragen en volledige aanvraagdossiers komen in aanmerking voor onderzoek. Laattijdige aanvragen of onvolledige dossiers worden niet behandeld. III EXAMENREGELING Deel I Examenregeling: Organisatie van examens en examenactiviteiten art. 36 Tweede examenkans (OER art. 42 4) Voor bepaalde opleidingsonderdelen is geen tweede examenkans mogelijk. De informatie hierover vind je in de studiefiches. art. 37 Examens buiten de examenperiodes (OER art. 43 3) De onderstaande examens worden georganiseerd buiten de vastgestelde examenperiodes op de academische kalender (deze examens worden beschouwd als zijnde georganiseerd in een examenperiode): Bachelor na bachelor in de toegepaste fiscaliteit (dagonderwijs) Het examen van het opleidingsonderdeel Procedures wordt in de laatste lesweek van de eerste periode van het tweede semester georganiseerd (week 6 of week 7 afhankelijk van het tijdstip van een buitenlandse studie-uitstap). Postgraduaat bouwmanagement De examens van het postgraduaat bouwmanagement worden georganiseerd na het beëindigen van de onderwijsactiviteiten van elke module. art. 38 Examencontract evaluatiemomenten en evaluatievormen (OER art. 44 en 45) Voor bepaalde opleidingsonderdelen bevat de evaluatie een individuele opdracht(en). De student ingeschreven met een examencontract moet zelf tijdig de individuele opdracht(en) bij de lesgever opvragen of downloaden van de elektronische leeromgeving. Conform artikel 45 2 van de OER verloopt de evaluatie, ongeacht het soort contract dat de student heeft afgesloten, telkens op dezelfde wijze. De student ingeschreven met een examencontract moet voor deze opdrachten dus dezelfde afspraken respecteren als de studenten ingeschreven met een diplomacontract of een creditcontract. BCB2015ONDW bijlage

16 art. 39 Organisatie van de examens: studentenkaart en identiteitskaart (OER art. 46) De studenten dienen bij elke evaluatie (periodegebonden evaluatie of niet-periodegebonden evaluatie) hun studentenkaart en identiteitskaart voor te leggen en de aanwezigheidslijst te tekenen als bewijs dat zij deelgenomen hebben. art. 40 Naleving van de examenregeling (OER art. 48) 1 Periodegebonden evaluatie: melden gewettigde afwezigheid (OER art. 48 4) De student moet elke gewettigde afwezigheid onmiddellijk, dus vóór de aanvang van het examen, online melden via https:ibamaflex.hogent.be (inloggen met de HoGent-account). Laattijdige meldingen worden gelijkgesteld met ongewettigde afwezigheden. De student ontvangt na het online invullen van zijn melding een automatische met informatie. De student stuurt deze door naar alle betrokken lesgevers enof naar de stagebegeleider. Indien de student niet beschikt over een computer of de webserver is niet ter beschikking dan kan de student de melding nog steeds telefonisch doen (of laten doen) op de dienst Studentenaangelegenheden. De praktische regeling wordt op Chamilo, cursus Studentenaangelegenheden FBO gepubliceerd. Niet-gewettigde afwezigheid: zich overslapen, zich vergissen van datum of uur, te laat komen, etc. 2 Periodegebonden evaluatie: bewijs van gewettigde afwezigheid (OER art. 48 4) De online melding van de afwezigheid door de student is geen erkenning als gewettigde afwezigheid. De student laadt op https:ibamaflex.hogent.be binnen 48 uren na de datum van het geplande examen het attest op en bezorgt binnen 72 uren na de datum van het geplande examen het origineel attest aan de facultaire studentenadministratie. Indien de tijdsperiode tussen de oorspronkelijke examendatum en de datum van het inhaalexamen minder dan 72 uren bedraagt brengt de student het origineel attest mee naar het inhaalexamen. Zonder het origineel attest kan de student niet deelnemen aan het inhaalexamen. Betreft de melding een afwezigheid tijdens de stageperiode periode van werkplekleren (enz.), dan volgt de student de bovenstaande bepalingen en volgt hijzij ook de bijkomende regels opgenomen in het stagereglement enof stagebrochure, van de opleidingafstudeerrichting. Afwezigheid ten gevolge van overmacht kan worden gewettigd bv. met een attest van de politie. Onderstaande attesten worden NIET aanvaard: - laattijdig opgestelde attesten; - attesten die laattijdig bezorgd werden aan de faculteit; - dixitattesten. De student neemt een fotokopie van het attest en legt dit voor aan de betrokken lesgevers als bewijs van gewettigde afwezigheid. Niet-gewettigde afwezigheid: zich overslapen, zich vergissen van datum of uur, te laat komen, etc. 3 Periodegebonden evaluatie: sanctie bij ongewettigde afwezigheid of als het niet mogelijk is een inhaalexamen te organiseren (OER art. 48 4) Wanneer de afwezigheid voor een periodegebonden evaluatie niet gewettigd is of als het niet mogelijk is een inhaalexamen te organiseren, wordt afwezig genoteerd voor het opleidingsonderdeel of deelopleidingsonderdeel. De student die al dan niet gewettigd afwezig is op een inhaalexamen, wordt afwezig genoteerd voor het opleidingsonderdeel of BCB2015ONDW bijlage

17 deelopleidingsonderdeel. Voor een gepland inhaalexamen wordt geen tweede inhaalexamen georganiseerd. Indien een periodegebonden evaluatie bestaat uit meerdere delen (bijvoorbeeld een schriftelijk en een mondeling deel), krijgt de student voor het (deel)opleidingsonderdeel de vermelding Afwezig als hij niet deelneemt aan alle delen van het examen. 4 Periodegebonden evaluatie: inhaalmoment en inhaalexamen (OER art. 48 8) Inhaalmoment binnen de examenperiode De faculteit Bedrijf en Organisatie organiseert per examenperiode én binnen de examenperiode één inhaaldag (2 halve dagen). Inhalen van een examen kan enkel binnen deze inhaalmomenten. Gewettigde afwezigheid - inhaalexamens Wanneer een student gewettigd afwezig is op een examen (met attest), kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden een inhaalexamen worden toegestaan door de decaan. Daartoe moet de student de bepalingen i.v.m. het melden van de afwezigheid en het opladen en bezorgen van het attest correct vervuld hebben. Op basis van de binnengebrachte documenten kan de decaan (of zijn afgevaardigde) een inhaalexamen plannen op de inhaaldag (zoals opgenomen in de examenregeling). Een aanvraag voor een inhaalexamen impliceert niet automatisch dat er een inhaalexamen kan worden georganiseerd. 5 Niet-periodegebonden evaluatie: inhaalmogelijkheid van gewettigde afwezigheid voor een verplichte onderwijsactiviteit of voor een niet-periodegebonden evaluatie (OER art. 48 5) Wanneer een student gewettigd afwezig is of in geval van overmacht, gelegitimeerd door een attest, niet kan deelnemen aan de niet-periodegebonden evaluatie of verplichte onderwijsactiviteit wordt onmiddellijk het onderwijzend personeelslid op de hoogte gebracht (student stuurt de automatische van de online melding van de afwezigheid door naar de lesgevers, cfr. FOER art. 31). De student die een inhaalmogelijkheid wenst neemt binnen 7 kalenderdagen na de oorspronkelijke datum van de niet-periodegebonden evaluatie per contact op met de lesgever om af te spreken of het inhalen van de onderwijsactiviteit of van de niet-periodegebonden evaluatie nodig enof mogelijk is. Hij maakt dan ook concreet afspraken over hoe en wanneer de activiteit of evaluatie eventueel ingehaald kan worden. Voor een geplande inhaalmogelijkheid wordt geen tweede inhaalmogelijkheid georganiseerd. Indien de student meent dat de lesgever onterecht heeft geoordeeld dat er geen inhaalmogelijkheid is, maakt hij dit onmiddellijk aanhangig bij de decaan. 6 Niet-periodegebonden evaluatie: sanctie bij ongewettigde afwezigheid of als het inhalen van de niet-periodegebonden evaluatie niet mogelijk is (OER art. 48 5) Indien de student ongewettigd afwezig is heeft de student geen recht op een inhaalkans. De OER (art. 48 5) bevat de volgende bepaling: 3 Indien de student voor een niet-periodegebonden evaluatie binnen een (deel)opleidingsonderdeel in die mate afwezig is dat binnen het (deel)opleidingsonderdeel het verworven hebben van alle eindcompetenties, conform de evaluatiewijze vermeld in de studiefiche niet meer ten volle bewezen kan worden krijgt de student de vermelding afwezig voor het (deel)opleidingsonderdeel. In de faculteit Bedrijf en Organisatie wordt deze bepaling als volgt toegepast: BCB2015ONDW bijlage

18 Niet-periodegebonden evaluatie bestaat uit één evaluatie (bv. één test, één opdracht, één paper, ) indien de student, conform de evaluatiewijze vermeld in de studiefiche, met de periodegebonden evaluatie (het examen) niet meer ten volle kan bewijzen dat hij alle eindcompetenties kan bereiken krijgt de student de vermelding afwezig voor het (deel)opleidingsonderdeel. indien de student, conform de evaluatiewijze vermeld in de studiefiche, met de periodegebonden evaluatie (het examen) wel ten volle kan bewijzen dat hij alle eindcompetenties kan bereiken krijgt de student de vermelding nul voor de nietperiodegebonden evaluatie. Niet-periodegebonden evaluatie meerdere evaluaties Indien de niet-periodegebonden evaluatie bestaat uit meerdere evaluaties (bv. meerdere testen, een test en een paper, ) krijgt de student de vermelding nul voor de gemiste niet-periodegebonden evaluatie door ongewettigde afwezigheid of voor het evaluatiemoment waarvoor er geen inhaalmoment georganiseerd kan worden. Indien de student ongewettigd afwezig is op één derde of op minder dan één derde van de evaluatiemomenten in het kader van niet-periodegebonden evaluatie dan krijgt de student als cijfer de som van: o o de toegekende punten voor de niet-periodegebonden evaluaties waaraan hij wel deelnam en nul per gemiste evaluatie. Indien de student ongewettigd afwezig is op meer dan één derde van de evaluatiemomenten in het kader van niet-periodegebonden evaluatie of er kunnen geen inhaalmomenten georganiseerd worden, o o en indien de student, conform de evaluatiewijze vermeld in de studiefiche, met de periodegebonden evaluatie (het examen) niet meer ten volle kan bewijzen dat hij alle eindcompetenties kan bereiken krijgt de student de vermelding afwezig voor het (deel)opleidingsonderdeel. en indien de student, conform de evaluatiewijze vermeld in de studiefiche, met de periodegebonden evaluatie (het examen) wel ten volle kan bewijzen dat hij alle eindcompetenties kan bereiken krijgt de student de vermelding nul voor het geheel van de niet-periodegebonden evaluaties. Voor seminaries, extra-muros activiteiten, projecten, update en voorbereiding op het beroep, stage, activiteiten in het kader van internationalisering, enz. De studiefiche van deze opleidingsonderdelen kan bijkomende bepalingen bevatten i.v.m.: de verplichte aanwezigheid bij de onderwijsactiviteiten; eventuele gevolgen bij gewettigde afwezigheid; en sancties bij ongewettigde afwezigheid. art. 41 Naleving van de examenregeling geïndividualiseerd traject (OER art. 48) Studenten die omwille van een geïndividualiseerd traject 2 schriftelijke examens enof examens op computer, op hetzelfde ogenblik hebben, dienen bij de dienst Studentenaangelegenheden een schriftelijke aanvraag tot het verplaatsen van een examen in. Studenten die omwille van een geïndividualiseerd traject 3 examens (of meer) op één dag hebben, dienen bij de dienst Studentenaangelegenheden een schriftelijke aanvraag tot het verplaatsen van een examen in. BCB2015ONDW bijlage

19 Studenten die omwille van een geïndividualiseerd traject minstens 2 examendagen hebben met per examendag minstens 2 examens behorend tot een verschillend modeltraject dienen bij de dienst Studentenaangelegenheden een schriftelijke aanvraag tot het verplaatsen van een examen in. In de mededeling met betrekking tot de examens wordt per examenperiode de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag en de praktische werkwijze kenbaar gemaakt. De student gebruikt daarvoor het aanvraagformulier dat op de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld wordt. Wie een geïndividualiseerd traject (GIT) heeft, kan wel examens van de verschillende modeltrajecten op dezelfde dag hebben. Een student die een mondeling en een schriftelijk examen op hetzelfde ogenblik moet afleggen, neemt onmiddellijk na bekendmaking van de roosters mondeling examen contact op met de lector van het mondelinge examen om een ander tijdstip toegewezen te krijgen. Verplaatsen van een examen naar de inhaaldag omwille van samenvallende examens is niet meer mogelijk indien de aanvraag gebeurt na de uiterste datum zoals kenbaar gemaakt in de mededeling met betrekking tot de examens. art. 42 Feedback (OER art. 53) De OER, artikel 53, bevat o.a. de volgende bepaling: Wie uitleg wenst over de examenresultaten heeft aanwezigheidsplicht op de geplande feedbackmomenten. 1 Melden gewettigde afwezigheid bij feedback De student moet elke gewettigde afwezigheid op de feedback onmiddellijk, dus vóór het beginuur van de feedback online melden via https:ibamaflex.hogent.be (inloggen met de HoGent-account). Laattijdige meldingen worden gelijkgesteld met ongewettigde afwezigheden. De student ontvangt na het online invullen van zijn melding een automatische met informatie. De student stuurt deze door naar alle betrokken lesgevers enof naar de stagebegeleider. De melding door de student is geen erkenning als gewettigde afwezigheid (zie 3). Indien de student niet beschikt over een computer of de webserver is niet ter beschikking dan kan de student de melding nog steeds telefonisch doen (of laten doen) op de dienst Studentenaangelegenheden (studentensecretariaat). Praktische informatie wordt op Chamilo, cursus Studentenaangelegenheden FBO gepubliceerd. 2 Feedback: bewijs van gewettigde afwezigheid De online melding van de afwezigheid door de student is geen erkenning als gewettigde afwezigheid. De student laadt op https:ibamaflex.hogent.be binnen 24 uren na de datum van de feedback het attest op en brengt het origineel attest mee naar de inhaalfeedback. Zonder het origineel attest wordt er geen inhaalfeedback gegeven. Afwezigheid ten gevolge van overmacht kan worden gewettigd bv. met een attest van de politie. Onderstaande attesten worden NIET aanvaard: - laattijdig opgestelde attesten; - attesten die laattijdig bezorgd werden aan de faculteit; - dixitattesten. Niet-gewettigde afwezigheid: zich overslapen, zich vergissen van datum of uur, te laat komen, etc. BCB2015ONDW bijlage

20 3 Feedback: sanctie bij ongewettigde afwezigheid De student die zijn afwezigheid op de officiële feedbackmomenten laattijdig meldt of zijn attesten niet binnen 24 uren bezorgt aan de dienst Studentenaangelegenheden of geen aanvaardbaar attest kan voorleggen heeft geen recht op een ander feedbackmoment. 4 Feedback: inhaalfeedback De student die gewettigd afwezigheid was (zie 1 en 2) op de officiële feedbackmoment kan uiterlijk binnen 2 kalenderdagen na het officiële feedbackmoment een schriftelijke aanvraag tot feedback richten tot het diensthoofd Studentenaangelegenheden De aanvraag voor inhaalfeedback moet minimaal de volgende elementen bevatten: de naam van de student, de opleiding en de eventuele afstudeerrichting waarvoor de student ingeschreven is, de opleidingsonderdelen waarvoor de student inhaalfeedback wenst en per opleidingsonderdeel de naam van de lesgever(s). Deel II Examenregeling: Examenbeslissing voor een opleidingsonderdeel art. 43 Modaliteiten bij het bepalen van het examencijfer van een samengesteld opleidingsonderdeel (OER art. 55 en 57) Een samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit minstens 2 deelopleidingsonderdelen. Voor opleidingsonderdelen die bestaan uit deelopleidingsonderdelen vermeldt de studiefiche het gewicht van elk deelopleidingsonderdeel in de eindbeoordeling van het samengesteld opleidingsonderdeel. Bovendien geldt het volgende: - Indien een student afwezig is op 1 deelopleidingsonderdeel kan er geen examencijfer voor het samengesteld opleidingsonderdeel berekend worden. - Indien de berekende gewogen score van het samengesteld opleidingsonderdeel meer dan 9 op 20 bedraagt en er is een deelopleidingsonderdeel met een score van minder dan 8 op 20 dan krijgt de student voor het samengesteld opleidingsonderdeel niet de berekende gewogen score maar wordt automatisch het examencijfer 9 op 20 toegekend. De titularis kan van deze regel afwijken mits opmaak van een schriftelijke omstandigheidsmotivatie Niet toepassen partimclausule (reduceren solod-punten). Deze motivatie maakt deel uit van het proces verbaal Examenbeslissing voor een opleidingsonderdeel. In dit geval wordt voor het samengestelde opleidingsonderdeel het berekende gewogen examencijfer (afgerond op een geheel getal op 20) toegekend. art. 44 Jury bij mondelinge examens (OER art. 59) Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen en een echte inbreng vanuit het werkveld te bewerkstelligen kan bij mondelinge examens een extern jurylid aanwezig zijn. Conform met OER artikel 59 blijven de titularissen individueel verantwoordelijk voor de correctheid van de toegekende examenresultaten. art. 45 Examentucht (OER art. 60) Om de afname van examens op computer te beveiligen wordt door de hogeschool op elke laptop (dus ook op de persoonlijke van de student) en PC een agent geïnstalleerd. De student die deze agent enof andere beveiligingstools op om het even welke manier probeert uit te schakelen zal een examentuchtbeslissing toegekend krijgen conform artikel 60 van de OER. BCB2015ONDW bijlage

21 art. 46 Plagiaat Cfr. de Onderwijs- en examenregeling, I. Definities en toelichting en artikel 60 Examentucht. art. 47 Deontologische code Een student mag geen stage lopen, geen bachelorproef doen, geen project of professionele ontwikkeling uitvoeren en niet werkplekleren, in of bij een bedrijf, organisatie of afdeling die door een familielid tot en met de derde graad wordt geëxploiteerd, geleid of bestuurd. Familieleden tot en met de derde graad kunnen niet de stagementor, de projectbegeleider, de werkplekcoach, zijn van een student. Een student mag geen stage lopen en geen project, bachelorproef, werkplekleren of professionele ontwikkeling uitvoeren bij een belangrijke klant, concurrent of zakenrelatie van een familielid tot en met de derde graad noch enig persoon met wie hij nauw gelieerd is. Indien de student toch een dergelijk contract wenst af te sluiten, moet hij dit vooraf gemotiveerd aanvragen bij de decaan. Zonder de voorafgaande toestemming is een dergelijk contract nietig en krijgt de student de vermelding afwezig voor het opleidingsonderdeel. De student verbindt er zich toe geen persoonlijke, vertrouwelijke of geheime informatie waarvan hij kennis heeft genomen in de uitoefening van zijn stage, project, werkplekleren, professionele ontwikkeling, bachelorproef bekend te maken in het verslag of de bachelorproef of op enige andere wijze, en dit zowel gedurende de uitvoering van de stage, het project, de werkplekperiode, de professionele ontwikkeling, als na het beëindigen ervan. Als een student in het kader van een stage, project, werkplekleren, professionele ontwikkeling, bachelorproef, informatie verzamelt door middel van een bevraging, dient hij duidelijk te vermelden dat dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een stage, project, werkplekleren, professionele ontwikkeling, bachelorproef, Ieder bevragingsdocument vermeldt de naam van de faculteit en de hogeschool, het logo van de hogeschool, en op vraag van de respondent eveneens de naam van de opdrachtgever. Deel III Examenregeling: Examenbeslissing voor het geheel van een opleiding art. 48 Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd) (OER art. 61 2) In de studiefiche van het opleidingsonderdeel wordt bij de rubriek Deliberatie-info melding gemaakt van het feit dat een examencijfer van minder dan 10 op 20 nooit geslaagd wordt verklaard (dus niet gedelibereerd wordt). art. 49 Postgraduaatgetuigschrift met graad van verdienste (OER art. 41 en 61) Voor postgraduaatsopleiding wordt bij slagen een getuigschrift afgeleverd. Bij slagen wordt automatisch een graad van verdienste toegekend volgens de algemene principes opgenomen in artikel 61, 3 van de HoGent Onderwijs- en examenregeling Deel IV Naleven van de examenregeling: Aanvragen - deadlines Alle deadlines voor het indienen van aanvragen in het kader van de examenregeling opgenomen in de OER, de FOER, de facultaire beslissing i.v.m. de examenorganisatie, het stagereglement of stagebachelorproef brochures moeten strikt gerespecteerd worden. Enkel tijdig ingediende aanvragen en volledige aanvraagdossiers komen in aanmerking voor onderzoek. Laattijdige aanvragen of onvolledige dossiers worden niet behandeld. BCB2015ONDW bijlage

22 Facultair reglement FBO - academiejaar bijlage 1 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement Office management Retailmanagement Toegepaste informatica AF1 LM1 BV1 RM1 TI1 AF2 LM2 BV2 RM2 TI2 AF3 LM3 BV3 RM3 TI3 AFLE1 MK1 MA1 AFLE2 MK2 MA2 AFLE3 MK3 MA3 FV1 MM1 MD1 FV2 MM2 MD2 FV3 MM3 MD3 KM1 KM2 KM3 RE1 RE2 RE3 BCB2015ONDW bijlage

23 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in modeltraject 1 Benaming opleidingsonderdeel AJ Accountancy-fiscaliteit - 1e jaar Basisboekhouden en documenten I (4stp) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Strategisch management (3stp) of Strategic management (3stp) Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (5stp) Economie (4stp) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (6stp) Frans (3stp) Engels (3stp) Basisboekhouden en documenten II (4stp) Basisboekhouden en documenten I (AF1) BTW en casestudies I (4stp) Personenbelasting I (4stp) Sociale wetgeving (4stp) Bedrijfseconomische informatieverwerking (5stp) Beroepsgericht Frans I (3stp) Beroepsgericht Engels I (3stp) Projecten I (5stp) Frans (AF1) Engels (AF1) Strategisch management (AF1) én Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF1) én BTW en casestudies I (AF1) én Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid - bijlage AF1 4 pagina van 53

24 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Benaming opleidingsonderdeel AJ Accountancy-fiscaliteit - 2de jaar Algemeen en vennootschapsboekhouden I (AF2) (4stp) Algemeen en vennootschapsboekhouden II (AF2) (4stp) Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in AF2 Vereiste begincompetenties Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Bedrijfsprocessen en software (AF2) (5stp) Bedrijfseconomische informatieverwerking (AF1) én Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) én BTW en casestudies I (AF1) BTW en casestudies II (AF2) Projecten II (AF2) (6stp) Projecten I: partim Competentie- en talentmanagement I (AF1) én Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) én BTW en casestudies I (AF1) én Personenbelasting I (AF1) én Bedrijfseconomische informatieverwerking (AF1) én Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF1) Boekhoudrecht en financiële analyse (AF2) én Personenbelasting II en procedures (AF2) én BTW en casestudies II (AF2) én Algemeen en vennootschapsboekhouden I (AF2) én Algemeen en vennootschapsboekhouden II (AF2) én Bedrijfsprocessen en software: partim boekhoudpakketten (AF2) Reden? Vakoverschrijdende opdrachten Boekhoudrecht en financiële analyse (AF2) (5stp) Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) Vennootschapsrecht (AF2) (5stp) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (AF1) BTW en casestudies II (AF2) (4stp) Btw en casestudies I (AF1) Personenbelasting II en procedures (AF2) (6stp) Personenbelasting I (AF1) Management accounting (AF2) (6stp) Financieel management (AF2) (5stp) International accounting (AF2) (4stp) Internationalisering: Engels II (AF2) (3stp) Frans II: project international (AF2) (3stp) Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) én Bedrijfseconomische informatieverwerking (AF1) Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) én Bedrijfseconomische informatieverwerking (AF1) Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) Engels (AF1) of Beroepsgericht Engels I (AF1) Frans (AF1) of Beroepsgericht Frans I (AF1) Boekhoudrecht en financiële analyse (AF2) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid BCB2015ONDW beslissing.xlsx volgtijdelijkheid - bijlage 4 AF2 pagina van 53

25 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit Studiejaar: 2de jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in AF3 Benaming opleidingsonderdeel AJ Vereiste begincompetenties Accountancy-fiscaliteit - 3de jaar Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Externe rapportering (AF3) (3stp) Vennootschapsbelasting (AF3) (8stp) Controleleer en deontologie (AF3) (6stp) Beroepsgericht Frans en Engels III (AF3) (3stp) Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) én Algemeen en vennootschapsboekhouden I (AF2) én Algemeen en vennootschapsboekhouden II (AF2) Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) én Algemeen en vennootschapsboekhouden I (AF2) én Algemeen en vennootschapsboekhouden II (AF2) én Personenbelasting I (AF1) én Personenbelasting II en procedures (AF2) Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) én Algemeen en vennootschapsboekhouden I (AF2) én Algemeen en vennootschapsboekhouden II (AF2) Frans (AF1) én Beroepsgericht Frans I (AF1) of Frans II: project international (AF2) én Engels (AF1) én Beroepsgericht Engels I (AF1) of Internationalisering: Engels II (AF2) Vennootschapsbelasting (AF3) én Externe rapportering (AF3) Successie- en vermogensplanning (AF3) (5stp) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (AF1) Lokale en regionale en internationale fiscaliteit (AF3) (3stp) Personenbelasting I (AF1) Bachelorproef (AF3) (11stp) Stage (AF3) (13stp) Update en voorbereiding op het beroep (AF3) (4stp) Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de modeltraject bachelor Accountancy-fiscaliteit De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de opleiding Accountancy-fiscaliteit Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de modeltraject bachelor Accountancy-fiscaliteit. Alle opleidingsonderdelen uit het 1ste en 2de modeltraject bachelor Accountancy-fiscaliteit Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject, behalve het opleidingsonderdeel Stage. Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject, behalve het opleidingsonderdeel Stage. FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid BCB2015ONDW beslissing.xlsx volgtijdelijkheid - bijlage 4 AF3 pagina van 53

26 Benaming opleidingsonderdeel AJ Accountancy-fiscaliteit - 3de jaar Keuzepakket: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit: Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Keuze 1: Boekhouden voor de overheid (AF3) (3stp) Keuze 2: Uitdieping IFRS (AF3) (3stp) Keuze 3: Gent: Voortgezette ICT (AF3) (3stp) Aalst: Voortgezette ICT afstandsleren (AF3) (3stp) Gent: ICT: Database management (English taught) (AF3) (3stp) Keuze 4: Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (AF3) (3stp) Basisboekhouden en documenten I (AF1) én Basisboekhouden en documenten II (AF1) Algemeen en vennootschapsboekhouden I (AF2) én Algemeen en vennootschapsboekhouden II (AF2) én International accounting (AF2) Begincompetenties worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel. Goedkeuring vereist. Keuze 5: Studium generale (AF3) (3stp) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid BCB2015ONDW beslissing.xlsx volgtijdelijkheid - bijlage 4 AF3 pagina van 53

27 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit Studiejaar: 1ste traject AFSTANDSLEREN Benaming opleidingsonderdeel AJ Accountancy-fiscaliteit - 1ste traject Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Strategisch management incl. project (5stp) Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (5stp) Economie (5stp) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (6stp) Frans en Taaltraining Frans I (5stp) Engels en taaltraining Engels (5stp) Basisboekhouden en documenten I + II (10stp) BTW en casestudies I + II (8stp) Basisboekhouden en documenten I + II (AFLE1) is aan te raden Sociale wetgeving (4stp) Bedrijfseconomische informatieverwerking (5stp) AF1- keuzeopleidingsonderdeel (3stp) Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring Begincompetenties worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel. Goedkeuring vereist. Voorgezette ICT Studium generale FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid AFLE 1 pagina 6 van 53 BCB2015ONDW bijlage

28 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Benaming opleidingsonderdeel AJ Accountancy-fiscaliteit - 2de traject Algemeen en vennootschapsboekhouden I en II (8stp) Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit Studiejaar: 2de traject AFSTANDSLEREN Vereiste begincompetenties Basisboekhouden en documenten I en II (AFLE1) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Boekhoudrecht en financiële analyse (5stp) Basisboekhouden en documenten I en II (AFLE1) Personenbelasting I en II en procedures (10stp) Projecten accountancy (6stp) Bedrijfsprocessen en software (5stp) Basisboekhouden en documenten I en II (AFLE1) én BTW en casestudies I en II (AFLE1) én Bedrijfseconomische informatieverwerking (AFLE1) én Communicatie- onderzoeksvaardigheden (AFLE1) én Basisboekhouden en documenten I en II: partim Competentie- en talentmanagement I Basisboekhouden en documenten I en II (AFLE1) én BTW en casestudies I en II (AFLE1) én Bedrijfseconomische informatieverwerking (AFLE1) Boekhoudrecht en financiële analyse (AFLE2) én Personenbelasting I en II en procedures (AFLE2) én Algemeen en vennootschapsboekhouden I + II (AFLE2) én Bedrijfsprocessen en software: partim boekhoudpakketten (AFLE2) Reden? Vakoverschrijdende opdrachten Vennootschapsrecht (5stp) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (AFLE1) Management accounting (6stp) Financieel management (5stp) Basisboekhouden en documenten I en II (AFLE1) én Bedrijfseconomische informatieverwerking (AFLE1) Basisboekhouden en documenten I en II (AFLE1) én Bedrijfseconomische informatieverwerking (AFLE1) Beroepsgerichte taaltraining Frans (5stp) Frans en taaltraining Frans (AFLE1) Beroepsgerichte taaltraining Engels (5stp) Engels en taaltraining Engels (AFLE1) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid AFLE 2 pagina 7 van 53 BCB2015ONDW bijlage

29 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Benaming opleidingsonderdeel AJ Accountancy-fiscaliteit - 3de traject Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit Studiejaar: 3de traject AFSTANDSLEREN Externe rapportering (AFLE3) (3stp) Algemeen en vennootschapsboekhouden I + II (AFLE2) Vennootschapsbelasting (AFLE3) (8stp) Algemeen en vennootschapsboekhouden I + II (AFLE2) én Personenbelasting I en II en procedures (AFLE2) International accounting (AFLE3) (4stp) Basisboekhouden en documenten I en II (AFLE1) Boekhoudrecht en financiële analyse (AFLE2) Controleleer en deontologie (AFLE3) (6stp) Lokale en regionale en internationale fiscaliteit (AFLE3) (3stp) Algemeen en vennootschapsboekhouden I + II (AFLE2) Personenbelasting I en II en procedures (AFLE2) of Partim Partim Personenbelasting I (AFLE2) Successie- en vermogensplanning (AFLE3) (5stp) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (AFLE1) Internationaal paspoort (AFLE3) (3stp) Update en voorbereiding op het beroep (AFLE3) (4stp) Bachelorproef (AFLE3) (11stp) Vereiste begincompetenties Alle opleidingsonderdelen van de 1ste en 2de trajectschijf bachelor Accountancy-fiscaliteit Alle opleidingsonderdelen van de 1ste en 2de trajectschijf bachelor Accountancy-fiscaliteit Vennootschapsbelasting (AFLE3) én Externe rapportering (AFLE3) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Alle opleidingsonderdelen van de 3de trajectschijf, behalve het opleidingsonderdeel Stage. Stage (AFLE3) (13stp) De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de opleiding Accountancy-fiscaliteit Alle opleidingsonderdelen van de 1ste en 2de trajectschijf Accountancy-fiscaliteit. Alle opleidingsonderdelen van het 3de trajectschijf. FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid AFLE 3 pagina 8 van 53 BCB2015ONDW bijlage

30 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Financie- en verzekeringswezen Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - gelijktijdigheid Benaming opleidingsonderdeel AJ Financie- en verzekeringswezen - 1ste jaar Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Financiële en bedrijfskundige administratie I (FV1) (4 stp) Strategisch management (FV1) (3 stp) of strategic management (FV1) (3 stp) Statistiek (FV1) (3 stp) ICT (FV1) (5 stp) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (FV1) (5 stp) Economie (FV1) (4 stp) Frans (FV1) (3 stp) Engels (FV1) (3 stp) Financiële en bedrijfskundige administratie II (FV1) (4 stp) Financiële en bedrijfskundige administratie I (FV1) (4stp) Communicatievaardigheden (FV1) (3 stp) Financieel rekenen (FV1) (4 stp) Beroepsgericht Frans en Engels I (FV1) (5 stp) Frans (FV1) (3stp) en Engels (FV1) (3 stp) Verzekeringsrecht (FV1) (3 stp) Verzekeringstechniek (FV1) (3 stp) Financiële instellingen en markten (FV1) (4 stp) of Financial Markets (FV1) (4 stp) Integraal managementproject (FV1) 4 stp Strategisch management (FV1) (3stp) en Communicatievaardigheden (FV1) (3 stp) BCB2015ONDW bijlage

31 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Financie- en verzekeringswezen Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in FV2 Benaming opleidingsonderdeel AJ Financie- en verzekeringswezen - 2de jaar Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Beurs en beleggingen (FV2) (6 stp) Financiële instellingen en markten (FV1) Integraal project particulieren I (FV2) Aansprakelijkheidsverzekeringen (FV2) (6 stp) Verzekeringsrecht (FV1) Verzekeringstechniek (FV1) Personenbelasting (FV2) (4 stp) Financiële analyse (FV2) (4 stp) Financiële en bedrijfskundige administratie II (FV1) Financiële en bedrijfskundige administratie I (FV1) Levensverzekeringen (FV2) (6 stp) Verzekeringsrecht (FV1) én Verzekeringstechniek (FV1) Personenbelasting (FV2) Brandverzekeringen (FV2) (4 stp) Verzekeringsrecht (FV1) Verzekeringstechniek (FV1) Beroepsgericht Frans II en III (FV2) (4 stp) Beroepsgericht Engels II en III (FV2) (4 stp) Integraal project particulieren I (FV2) (5 stp) Ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekeringen (FV2) (4 stp) Frans (FV1) of partim Beroepsgericht Frans I (FV1) Engels (FV1) of partim Beroepsgericht Engels I (FV1) Partim Competentie- en talentmanagement I (FV1) (solod Integraal managementproject) Verzekeringsrecht (FV1) én Verzekeringstechniek (FV1) Beurs en beleggingen (FV2) Successie- en vermogensplanning (FV2) (4 stp) Personenbelasting (FV2) Kredieten aan particulieren (FV2) (3 stp) Personenbelasting (FV2) Integraal project particulieren II (FV2) (6 stp) Kredieten aan particulieren (FV2) Brandverzekeringen (FV2) Successie- en vermogensplanning (FV2) Ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekeringen (FV2) Beroepsgericht Frans II en III (FV2) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx Volgtijdelijkheid FV2 pagina 10 van 53 BCB2015ONDW bijlage

32 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Financie- en verzekeringswezen Studiejaar: 2de jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in FV3 Benaming opleidingsonderdeel AJ Financie- en verzekeringswezen - 3de jaar Stage (FV3) (11stp) Bachelorproef: Integraal project ondernemingen (FV3) (8 stp) of Vereiste begincompetenties De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen. Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar bachelor Financie- en verzekeringswezen. De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen. Bachelorproef: individueel onderzoeksproject (FV3) (8 stp) - Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar bachelor Financie- en alleen mits toestemming coördinator verzekeringswezen. Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. Beroepsgericht Frans en Engels IV (FV3) (5 stp) Frans (FV1) én Partim Beroepsgericht Frans I (FV1) of Beroepsgericht Frans II en III (FV2) èn Engels (FV1) én Partim Beroepsgericht Engels I (FV1) of Beroepsgericht Engels II en III (FV2) Sociale wetgeving (FV3) (5 stp) Internationaal Paspoort (FV3) (3 stp) Praktijkervaring (FV3) (3 stp) FV3 - keuzeopleidingsonderdeel Keuze 1: European Insurance (FV3) (3 stp) Keuze 2: Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (3 stp) Partim Competentie- en talentmanagement II (FV2) (solod Integraal project particulieren I) Verzekeringsrecht (FV1) én Verzekeringstechniek (FV1) Begincompetenties worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel. Goedkeuring vereist. Keuze 3: Studium generale (3 stp) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx Volgtijdelijkheid FV3 pagina 11 van 53 BCB2015ONDW bijlage

33 Benaming opleidingsonderdeel AJ Financie- en verzekeringswezen - 3de jaar Keuzetraject 1: FINANCIËN Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Kredieten aan ondernemingen (FV3) (4 stp) Financiële analyse (FV2) Risk- en bankmanagement (FV3) (5 stp) Beurs en beleggingen (FV2) Toepassingen portefeuillebeheer (FV3) (4 stp) Beurs en beleggingen (FV2) én Financiële analyse (FV2) Financieel management (FV3) (5 stp) Financiële analyse (FV2) Vennootschapsbelasting (FV3) (3 stp) Personenbelasting (FV2) Commerciële training (FV3) (3 stp) Keuzetraject 2: FINANCIËN EN VERZEKERINGEN Partim Commerciële technieken én Partim Verhandelen van effecten (FV2) (solod Integraal project particulieren I) Kredieten aan ondernemingen (FV3) (4 stp) Financiële analyse (FV2) Risk- en bankmanagement (FV3) (5 stp) Beurs en beleggingen (FV2) Toepassingen portefeuillebeheer (FV3) (4 stp) Beurs en beleggingen (FV2) én Financiële analyse (FV2) Transport- en kredietverzekeringen (FV3) (3 stp) Verzekeringen industriële risico's en aansprakelijkheidsverzekeringen (FV3) (5 stp) Verzekeringsrecht (FV1) én Verzekeringstechniek (FV1) Verzekeringsrecht (FV1) én Verzekeringstechniek (FV1) Arbeidsongevallenverzekering (FV3) (3stp) Sociale wetgeving Keuzetraject 3: VERZEKERINGEN EN VASTGOED Transport- en kredietverzekeringen (FV3) (3 stp) Verzekeringen industriële risico's en aansprakelijkheidsverzekeringen (FV3) (5 stp) Verzekeringsrecht (FV1) én Verzekeringstechniek (FV1) Verzekeringsrecht (FV1) én Verzekeringstechniek (FV1) Arbeidsongevallenverzekering (FV3) (3 stp) Sociale wetgeving Vastgoedmakelaardij en deontologie (FV3) (3 stp) Vastgoedrecht (FV3) (4 stp) Algemeen burgerlijk en handelsrecht (FV1) Contractenrecht (FV3) (3stp) Algemeen burgerlijk en handelsrecht (FV1) Commerciële training (3stp) Partim Commerciële technieken én Partim Verhandelen van effecten (FV2) (solod Integraal project particulieren I) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx Volgtijdelijkheid FV3 pagina 12 van 53 BCB2015ONDW bijlage

34 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: KMO-management Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in modeltraject 1 Benaming opleidingsonderdeel AJ KMO-management - 1e jaar Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) ICT (keuze NederlandsZelfstudie) (6stp) Onderzoeksvaardigheden I (3stp) Communicatievaardigheden (3stp) Frans (3stp) Engels (3stp) Financiële en bedrijfskundige administratie I (5stp) Strategisch management (3stp) of Strategic management (3stp) Juridische basisvorming (3stp) Onderzoeksvaardigheden II (4stp) Beroepsgericht Frans I (3stp) Beroepsgericht Engels I (3stp) Onderzoeksvaardigheden I (KM1) Frans (KM1) Engels (KM1) Economie (4stp) Financiële en bedrijfskundige administratie II (5stp) Financiële en bedrijfskundige administratie I (KM1) Juridische vorming voor ondernemers I (5stp) Businessproject: managementcases (7stp) Strategisch management (KM1) én Communicatievaardigheden (KM1) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid KM1 - bijlage pagina van 53

35 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: KMO Studiejaar: 1ste bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen KM2 Benaming opleidingsonderdeel AJ Vereiste begincompetenties KMO-management - 2de jaar Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Personenbelasting (KM2) (6stp) Marketingmanagement (KM2) (5stp) Financiële analyse en kredieten (KM2) (6stp) Juridische vorming voor ondernemers II (KM2) (5stp) Businessproject: strategische planning (KM2) (6stp) HRM (KM2) (4stp) HRM (English taught) (KM2) (4stp) Prijsbeleid en kostencalculatie (KM2) (5stp) Strategisch management (KM1) Financiële en bedrijfskundige administratie I (KM1) én Financiële en bedrijfskundige administratie II (KM1) Juridische basisvorming (KM1) én Juridische vorming voor ondernemers I (KM1) Financiële en bedrijfskundige administratie I (KM1) én Financiële en bedrijfskundige administratie II (KM1) én Onderzoeksvaardigheden II (KM1) én Businessproject: managementcases (KM1) én Strategisch management (KM1) Juridische vorming voor ondernemers I (KM1) Financiële en bedrijfskundige administratie I (KM1) én Financiële en bedrijfskundige administratie II (KM1) én Marketingmanagement (KM2) én Businessproject: implementatie (KM2) Financiële Analyse en kredieten (KM2) Businessproject: implementatie (KM2) (5stp) Financiële en bedrijfskundige administratie I (KM1) én Financiële en bedrijfskundige administratie II (KM1) én Onderzoeksvaardigheden II (KM1) én Businessproject: managementcases (KM1) én Strategisch management (KM1) Marketingmanagement (KM2) én Businessproject: strategische planning (KM2) Beroepsgericht Frans II (KM2) (3stp) Beroepsgericht Frans III (KM2) (3stp) Beroepsgericht Engels II (KM2) (3stp) Business Process Management (KM2) (3stp) Business Process Management (English (KM2) (3stp) Supply Chain Management (KM2) (3stp) Supply Chain Management (English taught) (KM2) (3stp) Frans (KM1) en Beroepsgericht Frans I (KM1) Frans (KM1) en Beroepsgericht Frans I (KM1) Engels (KM1) en Beroepsgericht Engels I (KM1) Beroepsgericht Frans II (KM2) Business Process Management (KM2) Businessproject: onderhandelen (KM2) (3stp) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid - bijlage KM2 4 pagina van 53

36 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: KMO Studiejaar: 2de Bachelor - Mogelijkheden opleidingsonderdelen KM3 Benaming opleidingsonderdeel AJ Vereiste begincompetenties KMO-management - 3de jaar Business software - keuze (KM) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Business Software (KM) (3stp) Business Software (English taught) (KM) (3stp) Vennootschapsbelasting (KM) (3stp) Beroepsgericht Frans IV (KM) (3stp) Beroepsgericht Engels III (KM) (3stp) Financieel Management (KM) (6stp) Strategie en Quality Management (KM) (3stp) Internationale marketing (KM) (3stp) Businessproject: integrale marketingcase (KM) (4stp) Businessproject: integrale managementcases (KM) (5stp) Business Process Management (KM2) én Supply Chain Management (KM2) Business Process Management (KM2) én Supply Chain Management (KM2) Personenbelasting (KM2) Frans (KM1) én Beroepsgericht Frans I (KM1) én Beroepsgericht Frans II (KM2) én Beroepsgericht Frans III (KM2) Engels (KM1) én Beroepsgericht Engels I (KM1) én Beroepsgericht Engels II (KM2) Financiële en bedrijfskundige administratie I (KM1) én Financiële en bedrijfskundige administratie II (KM1) én Financiële analyse en kredieten (KM2) én Prijsbeleid en kostencalculatie (KM2) Onderzoeksvaardigheden I (KM1) én Onderzoeksvaardigheden II (KM1) én Strategisch management (KM1) of Strategic management (KM1) én Businessproject: strategische planning (KM2) Marketingmanagement (KM2) Marketingmanagement (KM2) én Businessproject: strategische planning (KM2) én Businessproject: implementatie (KM2) Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting KMOmanagement. samen met alle olods 3de jaar Internationaal paspoort (KM) (3stp) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid - bijlage KM3 4 pagina van 53

37 Benaming opleidingsonderdeel AJ KMO-management - 3de jaar Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Onderzoeksvaardigheden III (3stp) Stage (KM) (12stp) Bachelorproef (KM) (6stp) KM3 - keuzeopleidingsonderdeel (KM) Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (KM) (3stp) Studium Generale (BM) (3stp) Webdesign (KM) (3stp) Webdesign (English taught) (KM) (3stp) Vermogensplanning (KM) (3stp) Trendanalyse (KM) (3stp) E-Fulfilment (KM) (3stp) Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting KMOmanagement. De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting KMO-management. Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar bachelor KMO-management. De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting KMO-management. Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar bachelor KMO-management. Begincompetenties worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel. Goedkeuring vereist. Juridische basisvorming (KM1) én Juridische vorming voor ondernemers I (KM1) Stage en Bachelorproef Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. Student als mentor (SAM) (KM) (3stp) Kandidaat-studenten dienen reeds minimum 60 studiepunten verworven te hebben. Motivatie en sterke communicatievaardigheden zijn aanbevolen. Kandidaat-studenten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin bepaald wordt of zij al dan niet kunnen inschrijven voor dit opleidingsonderdeel. FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid - bijlage KM3 4 pagina van 53

38 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Logistiek Management Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in modeltraject 1 Benaming opleidingsonderdeel AJ Logistiek Management - 1e jaar Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Financiële en bedrijfskundige administratie I (3stp) Toegepaste statistiek (3stp) Economie (4stp) Communicatievaardigheden (3stp) Français (3stp) English (3stp) ICT (keuze NederlandsEngels) (5stp) Transportgeografie (3stp) Logistiek management I (3stp) Financiële en bedrijfskundige administratie II (5stp) Strategisch management (3 stp) of Strategic management (3stp) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (5stp) Financiële en bedrijfskundige administratie I (LM1) Français appliqué à la logistique I (3stp) English for logistics I (3stp) Français (LM1) English (LM1) Mobiliteit en duurzame logistiek (3stp) Logistiek management II (4stp) Project Logistiek management I (4stp) Project Logistiek management I (LM1) Logistiek Management II (LM1) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid LM1 pagina 17 van 53 BCB2015ONDW bijlage

39 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Logistiek Management Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in LM2 Benaming opleidingsonderdeel AJ Logistiek Management - 2de jaar Logistiek management III (LM2) (5stp) Vereiste begincompetenties Logistiek management I (LM1) én Logistiek management II (LM1) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) English for logistics II (LM2) Verzendingen I (LM2) (8stp) Logistiek management I (LM1) Français appliqué à la logistique III (LM2) BTW, douane en accijnzen I (LM2) (4stp) BTW, douane en accijnzen II (LM2) (4stp) Logistiek management I (LM1) én Financiële en bedrijfskundige administratie I (LM1) én Financiële en bedrijfskundige administratie II (LM1) Logistiek management I (LM1) én Financiële en bedrijfskundige administratie I (LM1) én Financiële en bedrijfskundige administratie II (LM1) BTW, douane en accijnzen I (LM2) (LM2) Financiële en bedrijfskundige administratie III (LM2) (3stp) Project Logistiek management II (LM2) (6stp) Excursies (LM2) (3stp) Français appliqué à la logistique II (LM2) (4stp) English for logistics II (LM2) (4stp) Français appliqué à la logistique III (LM2) (4stp) English for logistics III (LM2) (4stp) Fin. en bedrijfskundige administratie I (LM1) én Fin. en bedrijskundige administratie II (LM1) Alle opleidingsonderdelen van het 1ste jaar afstudeerrichting Logistiek Management. Logistiek management I (LM1) én Logistiek management II (LM1) én Mobiliteit en duurzame logistiek (LM1) én Transportgeografie (LM1) Français (LM1) of Français appliqué à la logistique I (LM1) English (LM1) of English for logistics I (LM1) Français (LM1) of Français appliqué à la logistique I (LM1) English (LM1) of English for logistics I (LM1) Logistiek management III (LM2) Verzendingen I (LM2) én Français appliqué à la logistique II (LM2) English for logistics II (LM2) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid LM2 pagina 18 van 53 BCB2015ONDW bijlage

40 Benaming opleidingsonderdeel AJ Logistiek Management - 2de jaar Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Deutsch für angehende Spediteure I (LM2) (4stp) Deutsch für angehende Spediteure II (LM2) (4stp) Deutsch für angehende Spediteure I (LM2) Español de negocios I (LM2) (4stp) Español de negocios II (LM2) (4stp) Español de negocios I (LM2) Keuzepakket: 1 opleidingsonderdeel kiezen Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (LM2) (3stp) Begincompetenties worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel. Goedkeuring vereist. Businessproject: onderhandelen (3stp) Cross Cultural Communication (3stp) E-Fulfilment (3stp) Studium Generale (3stp) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid LM2 pagina 19 van 53 BCB2015ONDW bijlage

41 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Benaming opleidingsonderdeel AJ Logistiek Management - 3de jaar Stage (12 stp) Bachelorproef (8stp) Project Logisitiek management III (3stp) Transportmanagement ( 5stp) Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Logistiek Management Studiejaar: 2de jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in LM3 De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting Logistiek management. Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting Logistiek Management. De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting Logistiek management. Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting Logistiek Management. Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting Logistiek Management. Strategisch management (LM1) én Financiële en bedrijfskundige administratie I (LM1) én Financiële en bedrijfskundige administratie II (LM1) Verzendingen II (5tp) Verzendingen I (LM2) Transportverzekering (5stp) Business software (LM3) (6stp) ICT I (LM1) Français appliqué à la logistique IV (LM3) (4stp) English for logistics IV (LM3) (4stp) Deutsch für angehende Spediteure III (5stp Español de negocios III (5stp) Français (LM1) én Français appliqué à la logistique I (LM1)) én ofwel: Français appliqué à la logistique II (LM2) ofwel: Français appliqué à la logistique III (LM2) English (LM1) én English for logistics I (LM1) én ofwel: English for logistics II (LM2) ofwel: English for logistics III (LM2) Deutsch für angehende Spediteure I (LM2) of Deutsch für angehende Spediteure II (LM2) Español de negocios I (LM2) of Español de negocios II (LM2) Vereiste begincompetenties Internationaal paspoort (3stp) Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. samen met alle olods 3de jaar met uitzondering van Stage en Bachelorproef Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid LM3 pagina 20 van 53 BCB2015ONDW bijlage

42 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Marketing Benaming opleidingsonderdeel AJ Marketing - 1e jaar Bedrijfsmanagement (6stp) Economie (4stp) Communicatievaardigheden (5stp) Frans (3stp) Engels (3stp) Marketingmanagement (4stp) Marktonderzoek I (4stp) Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in modeltraject 1 Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Juridische basisvorming voor marketeers (5stp) Beroepsgericht Frans I (5stp) Beroepsgericht Engels I (3stp) Frans (MK1) Engels (MK1) Marketingstrategie (4stp) Consumentenpsychologie (3stp) Marktonderzoek II (8stp) Marktonderzoek I (MK1) MK1 - keuzeopleidingsonderdeel (1 kiezen) Duits I (3stp) Spaans I (3stp) Grafisch design (3stp) of Graphic design (English taught) (3stp) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid - bijlage MK1 pagina van 53

43 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Marketing Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in MK2 Benaming opleidingsonderdeel AJ Marketing - 2de jaar Productinnovatie en trendanalyse (4stp) Marketingstrategie (MK1) én Consumentenpsychologie (MK1) Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Prijsbeleid (3stp) Marketingstrategie (MK1) Marketingcommunicatie I (5stp) Project marketingcommunicatie (3stp) Marketingstrategie (MK1) Marketingstrategie (MK1) Project marketingcommunicatie (MK2) én Beroepsgericht Frans III (MK2) Marketingcommunicatie I (MK2) én Beroepsgericht Frans III (MK2) Distributiemarketing (4stp) Marketingstrategie (MK1) Dienstenmarketing (3stp) Marketingstrategie (MK1) Business-to-business marketing (3stp) Marketingstrategie (MK1) Verkooptechnieken (3stp) ICT II: Data-analyse (5stp) Marketingstrategie (MK1) én Consumentenpsychologie (MK1) Marktonderzoek I (MK1) én Marktonderzoek II (MK1) ICT III: Databasebeheer (3stp) Interdisciplinair project (4stp) Beroepsgericht Frans II (4stp) Beroepsgericht Frans III (4stp) Beroepsgericht Engels II (3stp) Beroepsgericht Engels III (3stp) Internationaal paspoort en competentiemanagement I (3stp) MK2 - keuzeopleidingsonderdeel (1 kiezen) Marketingstrategie (MK1) én Partim Communicatievaardigheden Nederlands (MK1) (solod Communicatievaardigheden) Frans (MK1) of Beroepsgericht Frans I (MK1) Frans (MK1) of Beroepsgericht Frans I (MK1) Engels (MK1) of Beroepsgericht Engels I (MK1) Engels (MK1) of Beroepsgericht Engels I (MK1) Partim Competentie- en talentmanagement (MK1) (solod Marketingstrategie) Duits II (3stp) Duits I (MK1) Spaans II (3stp) Spaans I (MK1) Productinnovatie en trendanalyse (MK2) én Prijsbeleid (MK2) Beroepsgericht Frans II (MK2) én Project marketingcommunicatie (MK2) Beroepsgericht Engels II (MK2) Statistische technieken marktonderzoek (3stp) Marktonderzoek I (MK1) én Marktonderzoek II (MK1) ICT II: Data-analyse (MK2) Webdesign (3stp) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid MK2 pagina 22 van 53 BCB2015ONDW bijlage

44 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Benaming opleidingsonderdeel AJ Marketing - 3de jaar Internationale marketing (4stp) of International marketing (English taught) (4stp) Digitale marketing (3stp) of Digital marketing (English taught) (3stp) Beroepsgericht Frans IV (3stp) Beroepsgericht Engels IV (3stp) Marketingproject (10stp) Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Marketing Studiejaar: 2de jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in MK3 Vereiste begincompetenties Marketingstrategie (MK1) én Productinnovatie en trendanalyse (MK2) Marketingstrategie (MK1) én Productinnovatie en trendanalyse (MK2) Frans (MK1) én Beroepsgericht Frans I (MK1) én ofwel: Beroepsgericht Frans II (MK2) ofwel: Beroepsgericht Frans III (MK2) Engels (MK1) én Beroepsgericht Engels I (MK1) én ofwel: Beroepsgericht Engels II (MK2) ofwel: Beroepsgericht Engels III (MK2) De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting Marketing. Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting Marketing Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. Stage (13stp) Bachelorproef stage (7stp) De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting Marketing. Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting Marketing De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting Marketing. Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting Marketing Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. Internationaal paspoort en competentiemanagement II (3stp) Partim Competentie- en talentmanagement II (MK2) (solod Verkooptechnieken) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid MK3 pagina 23 van 53 BCB2015ONDW bijlage

45 Benaming opleidingsonderdeel AJ Marketing - 3de jaar MK3 - keuzeopleidingsonderdeel (MK) Duits III (3stp) Spaans III (3stp) Contentmanagementsystemen (3stp) of Content Management Systems (3stp) Duits I (MK2) én Duits II (MK2) Spaans I (MK2) én Spaans II (MK2) Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Cross Cultural Communication (3stp) Studium generale (3stp) Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (3stp) Begincompetenties worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel. Goedkeuring vereist. Keuzepakket: elke student kiest 1 pakket van 2 opleidingsonderdelen uit: Keuzepakket: Communicatie Marketingcommunicatie vervolmaking (8stp) Marketingmanagement (MK1) én Marketingstrategie (MK1) én Marketingcommunicatie I (MK2) én Project marketingcommunicatie (MK2) CRM-toepassingen (3stp) ICT III: Databasebeheer (MK2) Keuzepakket: Verkoop- en inkoopmanagement Verkoop- en accountmanagement (8stp) Inkoopmanagement (3stp) Marketingmanagement (MK1) én Marketingstrategie (MK1) én Consumentenpsychologie (MK1) én Business-to-business marketing (MK2) én Distributiemarketing (MK2) én Verkooptechnieken (MK2) Marketingmanagement (MK1) én Marketingstrategie (MK1) én Business-to-business marketing (MK2) én Verkooptechnieken (MK2) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid MK3 pagina 24 van 53 BCB2015ONDW bijlage

46 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Benaming opleidingsonderdeel AJ Milieumanagement - 1e jaar Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Milieumanagement Chemie (6stp) Fysica en procestechnologie (4stp) Milieubeleid en milieurecht (4stp) Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in modeltraject 1 Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Duurzame ontwikkeling (3stp) of Sustainable Development (3stp) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (5stp) Communicatievaardigheden (3stp) Frans (3stp) Engels (3stp) Management en MVO (6stp) Duurzame ontwikkeling (MM1) of Sustainable Development (MM1) Economie en milieueconomie (5stp) Beroepsgericht Frans en Engels (5stp) Frans (MM1) én Engels (MM1) ICT (keuze Nederlands of Engels) (5stp) Toxicologie en gevaarlijke stoffen (3stp) Projecten milieu I (5stp) Chemie, Fysica en procestechnologie, Milieubeleid en milieurecht Milieubeleid en milieurecht Chemie Fysica en procestechnologie FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid MM1 pagina 25 van 53 BCB2015ONDW bijlage

47 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Milieumanagament Studiejaar: 1ste Bachelor - Mogelijkheden opleidingsonderdelen MM2 Benaming opleidingsonderdeel AJ Milieumanagement - 2de jaar Technologie milieucompartimenten I (MM2) (6stp) Chemie (MM1) én Fysica en procestechnologie (MM1) Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Mobiliteit (MM2) (4stp) Ruimtelijke ordening (MM2) (6stp) Databasebeheer en GIS (MM2) (4stp) ICT (MM1) Mobilité durable dans une perspective internationale (MM2) (3stp) Essential Environment (MM2) (3stp) Technologie milieucompartimenten II (MM2) (6stp) Frans (MM1) of Beroepsgericht Frans en Engels (MM1) Engels (MM1) of Beroepsgericht Frans en Engels (MM2) Chemie (MM1) én Fysica en procestechnologie (MM1) Wetgeving milieucompartimenten (MM2) (6stp) Milieubeleid en milieurecht (MM1) Onderzoeksvaardigheden (MM2) (5stp) Project mobiliteitsbeleid (MM2) (5stp) Projecten milieu II (MM2) (4stp) Project bedrijfsvervoerplanning (MM2) (3stp) ICT (MM1) Communicatievaardigheden (MM1) Projecten milieu I (MM1) Milieubeleid en milieurecht (MM1) Chemie (MM1) Fysica en procestechnologie (MM1) Communicatieve vaardigheden (MM1) Project mobiliteitsbeleid (MM2) Mobiliteit (MM2) én Onderzoeksvaardigheden (MM2) Technologie milieucompartimenten I (MM2) én Technologie milieucompartimenten II (MM2) én Wetgeving Milieucompartimenten (MM2) én Internationaal paspoort en competentiemanagement I (MM2) Mobiliteit (MM2) én Onderzoeksvaardigheden (MM2) én Databasebeheer en GIS (MM2) Internationaal paspoort en talentmanagement II (MM2) (3stp) Projecten milieu I: partim Competentie- en talentmanagement (MM1) Projecten milieu II (MM2) Energie (MM2) (3stp) Chemie (MM1) én Fysica en Procestechnologie (MM1) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid MM2 pagina 26 van 53 BCB2015ONDW bijlage

48 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Milieumanagement Studiejaar: 2de Bachelor - Mogelijkheden opleidingsonderdelen MM3 Benaming opleidingsonderdeel AJ Milieumanagement - 3de jaar Bedrijfsinterne milieuzorg (6stp) Zorgsystemen (4stp) Wetgeving milieucompartimenten (MM2) en Technologie milieucompartimenten I (MM2) en Technologie milieucompartimenten II (MM2) Wetgeving milieucompartimenten (MM2) en Technologie milieucompartimenten I (MM2) en Technologie milieucompartimenten II (MM2) Natuur (8stp) Ruimtelijke ordening (MM2) Sensibilisering (5p) Project bedrijfsvervoerplanning (MM2) en Essential Environment (MM2) en Communicatievaardigheden (MM1) Vereiste begincompetenties Internationaal paspoort en talentmanagement III (3stp) Internationaal paspoort en competentiemanagement I (MM2) Controle en handhaving (MM3) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Controle en handhaving (6stp) Duurzame ontwikkeling en transities (5stp) Keuze: 1 opleidingsonderdeel ter kiezen Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring Stage (11stp) Ondernemen (3stp) Studium generale (3stp) Webdesign (3stp) Sociale wetgeving (3stp) Bachelorproef (9stp) Wetgeving milieucompartimenten (MM2) en Technologie milieucompartimenten I (MM2) en Technologie milieucompartimenten II (MM2) Frans (MM1) of Beroepsgericht Frans en Engels (MM1) Duurzame ontwikkeling (MM1) en Mobilité durable dans une perspective internationale (MM2) Begincompetenties worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel. Goedkeuring vereist. De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting Milieumanagement Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting Milieumanagement. De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting Milieumanagement Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting Milieumanagement. Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx volgtijdelijkheid - bijlage MM3 4 pagina van 53

49 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Rechtspraktijk Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in modeltraject 1 Benaming opleidingsonderdeel AJ Rechtspraktijk - 1e jaar Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Inleiding tot de rechtspraktijk (6stp) Personen- en familierecht (3stp) Verbintenissenrecht (4stp) Grondwettelijk recht (3stp) Communicatievaarigheden Nederlands I (4stp) Frans (3stp) Engels (3stp) ICT I (keuze NederlandsEngels) (5stp) Handelsrecht (4stp) Zakenrecht, zekerheden en intellectuele rechten (3stp) Strafrecht en strafvordering (5stp) Personenbelasting (4stp) Management (5stp) Economie (4stp) Juridisch Frans en Engels I (4stp) Frans (RE1) én Engels (RE1) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid RE1 pagina 28 van 53 BCB2015ONDW bijlage

50 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Rechtspraktijk Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in RE2 Benaming opleidingsonderdeel AJ Rechtspraktijk - 2e jaar Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Administratief recht (RE2) (5stp) Grondwettelijk recht (RE1) Inleiding tot de rechtspraktijk (RE1) Fiscaliteit ondernemingen (RE2) (5stp) Personenbelasting (RE1) Ondernemingsrecht (RE2) (6stp) Handelsrecht (RE1) én Verbintenissenrecht (RE1) Inleiding tot de rechtspraktijk (RE1) Arbeidsrecht (RE2) (5stp) Verbintenissenrecht (RE1) Inleiding tot de rechtspraktijk (RE1) Gerechtelijk privaatrecht (RE2) (5stp) Grondwettelijk recht (RE1) Inleiding tot de rechtspraktijk (RE1) Project gerechtelijk privaatrecht (RE2) (4stp) Inleiding tot de rechtspraktijk (RE1) én Verbintenissenrecht (RE1) én Handelsrecht (RE1) én Zakenrecht, zekerheden en intellectuele rechten (RE1) én Personen- en familierecht (RE1) én Communicatievaardigheden Nederlands I (RE1) Seminarie Privaat en Publiekrecht I (RE2) én Strafrecht en strafvordering (RE1) én Gerechtelijk privaatrecht (RE2) én Grondwettelijk recht (RE1) Communicatievaardigheden Nederlands II (RE2) (4stp) Communicatievaardigheden Nederlands I (RE1) Verzekeringsrecht (RE2) (5stp) Verbintenissenrecht (RE1) Inleiding tot de rechtspraktijk (RE1) Familiaal vermogensrecht (RE2) (6stp) Personen- en familierecht (RE1) Seminarie privaat- en publiekrecht I (RE2) (7stp) Juridisch Frans en Engels II (RE2) (5stp) RE2 - keuzeopleidingsonderdeel (RE) Inleiding tot de rechtspraktijk (RE1) én Verbintenissenrecht (RE1) én Handelsrecht (RE1) én Zakenrecht, zekerheden en intellectuele rechten (RE1) én Personen- en familierecht (RE1) én Communicatievaardigheden Nederlands I (RE1) Frans (RE1) én Engels (RE1) ofwel Juridisch Frans en Engels I (RE1) Project Gerechtelijk privaatrecht (RE2) én Strafrecht en strafvordering (RE1) én Gerechtelijk privaatrecht (RE2) én Grondwettelijk recht (RE1) Studium Generale (3stp) Organisatie van de juridische beroepen (3stp) Inleiding tot de rechtspraktijk (RE1) European Insurance (3stp) Verbintenissenrecht (RE1) én Inleiding tot de rechtspraktijk (RE1) Verzekeringsrecht (RE2) Ondernemen (3stp) Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (3stp) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid RE2 pagina 29 van 53 BCB2015ONDW bijlage

51 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Rechtspraktijk Studiejaar: 2de jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in RE3 Benaming opleidingsonderdeel AJ Rechtspraktijk - 3de jaar Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Europees recht (6stp) Grondwettelijk recht (RE1) Socialezekerheidsrecht (4stp) Arbeidsrecht (RE2) Vermogensplanning en fiscale procedures (5stp) Personenbelasting (RE1) én Familiaal vermogensrecht (RE2) Administratief recht: rechtsbescherming (3stp) Administratief recht (RE2) Bijzondere overeenkomsten (3stp) Verbintenissenrecht (RE1) Beslag- en executierecht (3stp) Gerechtelijk privaatrecht (RE2) Uitdieping ICT (3stp) Juridisch Frans en Engels III (6stp) Seminarie privaat- en publiekrecht II (7stp) Frans (RE1) én Engels (RE1) én Juridisch Frans en Engels I (RE1) ofwel Juridisch Frans en Engels II (RE2) Administratief recht (RE2) én Arbeidsrecht (RE2) én Gerechtelijk privaatrecht (RE2) én Personenbelasting (RE1) Administratief recht: rechtsbescherming (RE3) Vermogensplanning en fiscale procedures (RE3) Socialezekerheidsrecht (RE3) Stage (13stp) Bachelorproef (7stp) De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting Rechtspraktijk. Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting Rechtspraktijk De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de afstudeerrichting Rechtspraktijk. Alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de jaar afstudeerrichting Rechtspraktijk Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. Alle opleidingsonderdelen van het 3de modeltraject. FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid RE3 pagina 30 van 53 BCB2015ONDW bijlage

52 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Office Management Afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - gelijktijdigheid in BV1 modeltraject 1 SEM STP Nederlands I 1 5 Frans I 1 5 Engels I 1 5 Recht 1 3 Economie en Globalisering 1 6 Frans Taaltraining I 2 5 Frans I (BV1) Engels Taaltraining I 2 5 Engels I (BV1) ICT-toepassingen I 2 6 Financieel Management 2 5 Professionele Ontwikkeling I (incl. Onderzoeksmethodologie) 2 5 Alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject Te kiezen: 1 keuzeoptie * Keuzeoptie Spaans: Spaans I 1 5 Spaans Taaltraining I 2 5 Spaans I (BV1) * Keuzeoptie Duits: Benaming opleidingsonderdeel AJ Duits I 1 5 Duits Taaltraining I 2 5 Duits I (BV1) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid BV1 pagina 31 van 53 BCB2015ONDW bijlage

53 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Office Management Afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in BV2 Benaming opleidingsonderdeel AJ Vereiste begincompetenties modeltraject 2 SEM STP Frans II 1 4 Frans I (BV1) Frans Taaltraining I (BV1) Frans Vertalen 1 4 Frans I (BV1) Frans II (BV2) Frans Taaltraining I (BV1) Nederlands I (BV1) Engels II 1 4 Engels I (BV1) Engels Taaltraining I (BV1) Engels Vertalen 1 4 Engels I (BV1) Engels II (BV2) Engels Taaltraining I (BV1) Nederlands I (BV1) ICT-toepassingen II 1 5 ICT-toepassingen I (BV1) Partim tekstverwerking 1 2 Partim rekenblad 1 3 Nederlands II en Bedrijfscommunicatie 2 6 Nederlands I (BV1) Inleiding Tolken Frans 2 3 Frans I (BV1) Frans II (BV2) Frans Taaltraining I (BV1) Nederlands I (BV1) Cultuurkennis Frans 2 3 Frans I (BV1) Frans Taaltraining I (BV1) Inleiding Tolken Engels 2 3 Engels I (BV1) Engels II (BV2) Engels Taaltraining I (BV1) Nederlands I (BV1) Cultuurkennis Engels 2 3 Engels I (BV1) Engels Taaltraining I (BV1) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Professionele Ontwikkeling II J 6 Alle opleidingsonderdelen van het 1e modeltraject Alle opleidingsonderdelen van het 2e modeltraject Partim Computerondersteund Vertalen 1 3 Partim Virtueel Vertaalbureau 2 3 Finaliteit Communication Bedrijfscommunicatie Frans en Engels 2 3 Frans I (BV1) Frans II (BV2) Partim Bedrijfscommunicatie Frans 2 2 Frans Taaltraining I (BV1) Engels II (BV2) Partim Bedrijfscommunicatie Engels 2 1 Engels I (BV1) Finaliteit International Sales Engels Taaltraining I (BV1) Verkooptechnieken 2 3 Nederlands I (BV1) Te kiezen: 1 keuzeoptie * Keuzeoptie Spaans: Spaans II 1 3 Spaans I (BV1) Spaans Taaltraining I (BV1) Spaans vertalen I 2 6 Spaans I (BV1) Spaans II (BV2) Spaans Taaltraining I (BV1) Cultuurkennis Spaans 2 3 Spaans I (BV1) Spaans Taaltraining I (BV1) * Keuzeoptie Duits: Duits II 1 3 Duits I (BV1) Duits Taaltraining I (BV1) Duits vertalen I 2 6 Duits I (BV1) Duits II (BV2) Duits Taaltraining I (BV1) Cultuurkennis Duits 2 3 Duits I (BV1) Duits Taaltraining I (BV1) FOER bijlage BCB2015ONDW Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx - bijlage volgtijdelijkheid 4 BV pagina 32 van 53

54 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Office Management Afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk Studiejaar: 2de jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in BV3 Benaming opleidingsonderdeel AJ modeltraject 3 SEM STP Nederlands III en Bedrijfscommunicatie 1 3 Nederlands II en Bedrijfscommunicatie (BV2) Nederlands I (BV1) Frans III 1 4 Frans II (BV2) Frans Vertalen (BV2) Frans I (BV1) Frans Taaltraining I (BV1) Nederlands I (BV1) Frans Vertalen en Tolken 1 5 Inleiding Tolken Frans (BV2) Frans II (BV2) Frans Vertalen (BV2) Cultuurkennis Frans (BV2) Frans I (BV1) Frans Taaltraining I (BV1) Nederlands I (BV1) Engels III 1 4 Engels II (BV2) Engels Vertalen (BV2) Engels I (BV1) Engels Taaltraining I (BV1) Nederlands I (BV1) Engels Vertalen en Tolken 1 5 Inleiding Tolken Engels (BV2) Engels II (BV2) Engels Vertalen (BV2) Cultuurkennis Engels (BV2) Engels I (BV1) Vereiste begincompetenties Engels Taaltraining I (BV1) Nederlands I (BV1) ICT-toepassingen III 1 3 ICT-toepassingen II (BV2) ICT-toepassingen I (BV1) Bachelorproef 1 of 2 7 Alle opleidingsonderdelen van het Alle opleidingsonderdelen van het derde modeleerste en tweede modeltraject Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) traject (bachelorproef + stage samen opnemen) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid BV3 pagina 33 van 53 BCB2015ONDW bijlage

55 Benaming opleidingsonderdeel AJ modeltraject 3 SEM STP Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Te kiezen: 1 keuzeoptie * Keuzeoptie Spaans: Professionele Ontwikkeling III: stage 1 of 2 20 Alle opleidingsonderdelen van het Alle opleidingsonderdelen van het derde modeleerste en tweede modeltraject Spaans III 1 3 Spaans II (BV2) Spaans I (BV1) Spaans Taaltraining I (BV1) Spaans vertalen II 1 3 Spaans II (BV2) Spaans III (BV3) * Keuzeoptie Duits: Spaans vertalen I (BV2) Spaans I (BV1) Duits III 1 3 Duits II (BV2) Spaans Taaltraining I (BV1) Duits I (BV1) Duits Taaltraining I (BV1) Duits vertalen II 1 3 Duits II (BV2) Duits III (BV3) Te kiezen: 1 opleidingsonderdeel Finaliteit Communication Interculturele Communicatie 1 3 Studium Generale 1, 2 of J 3 Ondernemen 1 of 2 3 Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1, 2 of J 3 Finaliteit International Sales Internationale handel 1 3 Studium Generale 1, 2 of J 3 Ondernemen 1 of 2 3 Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1, 2 of J 3 Duits vertalen I (BV2) Duits I (BV1) Duits Taaltraining I (BV1) traject (bachelorproef + stage samen opnemen) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid BV3 pagina 34 van 53 BCB2015ONDW bijlage

56 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen modeltraject 1 Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Office Management Afstudeerrichting: Management Assistant Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - gelijktijdigheid in MA1 Benaming opleidingsonderdeel AJ SEM STP Nederlands I 1 5 Frans I 1 5 Engels I 1 5 ICT-toepassingen I: tekstverwerking 1 6 Economie en Globalisering 1 6 Frans Taaltraining I 2 5 Frans I (MA1) Engels Taaltraining I 2 5 Engels I (MA1) Recht 2 3 Office Management I 2 5 ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA1) Sociale en Multimedia 2 4 Professionele Ontwikkeling I 2 4 Alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject Finaliteit Event & Sales Event en Sales I 1 4 Duits I 2 3 Finaliteit Executive Marketing 1 4 Duits I 2 3 Finaliteit Projectmanagement Bedrijfsorganisatie 1 4 Projectmanagement I 2 3 Bedrijfsorganisatie (MA1) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid MA1 pagina 35 van 53 BCB2015ONDW bijlage

57 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Benaming opleidingsonderdeel AJ Opleiding: Office Management Afstudeerrichting: Management Assistant modeltraject 2 SEM STP Nederlands II en Bedrijfscommunicatie 1 5 Nederlands I (MA1) Frans II en Bedrijfscommunicatie 1 6 Frans I (MA1) Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in MA2 Frans Taaltraining I (MA1) Engels II en Bedrijfscommunicatie 1 6 Engels I (MA1) Engels Taaltraining I (MA1) Office Management II 2 4 ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA1) ICT-toepassingen II: tekstverwerking (MA2) Office Management I (MA1) Nederlands I (MA1) Frans I (MA1) Engels I (MA1) ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd) 1 3 ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA1) ICT-toepassingen III: rekenblad 2 3 ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA1) Financieel management 1 5 ICT-toepassingen III: rekenblad (MA2) Frans Taaltraining II 2 4 Frans I (MA1) Frans II en Bedrijfscommunicatie (MA2) Frans Taaltraining I (MA1) Engels Taaltraining II 2 4 Engels I (MA1) Engels II en Bedrijfscommunicatie (MA2) Meertalige Zakelijke Communicatie 2 5 Frans I (MA1) Engels Taaltraining I (MA1) Partim Zakelijke Communicatie Frans 2 3 Frans Taaltraining I (MA1) Partim Zakelijke Communicatie Engels 2 2 Engels I (MA1) Engels Taaltraining I (MA1) Vereiste begincompetenties ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA1) KMO-Management 2 4 Economie en globalisering (MA1) Financieel management (MA2) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Professionele Ontwikkeling II 2 5 Alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject Alle opleidingsonderdelen van het tweede modeltraject FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid MA2 pagina 36 van 53 BCB2015ONDW bijlage

58 Benaming opleidingsonderdeel AJ Finaliteit Event & Sales modeltraject 2 SEM STP Event en Sales II 2 3 Event en Sales I (MA1) Bedrijfsmanagement 1 3 Finaliteit Executive Bedrijfsmanagement 2 3 Training interpersoonlijke vaardigheden 1 3 Finaliteit Projectmanagement Vereiste begincompetenties Projectmanagement II (incl. case in MS-project) 2 3 Bedrijfsorganisatie (MA1) ERP (MA2) Projectmanagement I (MA1) ERP 1 3 Bedrijfsorganisatie (MA1) Projectmanagement II (MA2) Projectmanagement I (MA1) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid MA2 pagina 37 van 53 BCB2015ONDW bijlage

59 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Office Management Afstudeerrichting: Management Assistant Studiejaar: 2de jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in MA3 Benaming opleidingsonderdeel AJ modeltraject 3 SEM STP Bedrijfscommunicatie Nederlands 1 3 Nederlands II en Bedrijfscommunicatie (MA2) Nederlands I (MA1) Frans III en Bedrijfscommunicatie 1 3 Frans II en Bedrijfscommunicatie (MA2) Frans I (MA1) Frans Taaltraining I (MA1) Frans Taaltraining III 1 3 Frans Taaltraining II (MA2) Frans III en Bedrijfscommunicatie (MA3) Frans II en Bedrijfscommunicatie (MA2) Meertalige Zakelijke Communicatie (MA2) Frans I (MA1) Frans Taaltraining I (MA1) Engels III en Bedrijfscommunicatie 1 3 Engels II en Bedrijfscommunicatie (MA2) Engels I (MA1) Engels Taaltraining I (MA1) Engels Taaltraining III 1 3 Engels Taaltraining II (MA2) Engels III en Bedrijfscommunicatie (MA3) Engels II en Bedrijfscommunicatie (MA2) Engels I (MA1) Engels Taaltraining I (MA1) Meertalige Zakelijke Communicatie (MA2) ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database, DTP 1 5 ICT-toepassingen II: tekstverwerking (MA2) Partim Webdesign en Database 1 3 ICT-toepassingen III: rekenblad (MA2) Partim DTP 1 2 ICT-toepassingen I: tekstverwerking ( MA1) Informatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie 1 3 Nederlands II en Bedrijfscommunicatie (MA2) HRM en Sociaal Recht 1 4 Nederlands I (MA1) Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid - bijlage MA3 4 pagina van 53

60 Benaming opleidingsonderdeel AJ modeltraject 3 SEM STP Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Bachelorproef 1 of 2 7 Alle opleidingsonderdelen van het Alle opleidingsonderdelen van het derde modeleerste en tweede modeltraject traject (bachelorproef + stage samen opnemen) Professionele Ontwikkeling III: stage 1 of 2 20 Alle opleidingsonderdelen van het Alle opleidingsonderdelen van het derde modeleerste en tweede modeltraject traject (bachelorproef + stage samen opnemen) Te kiezen: 2 opleidingsonderdelen Finaliteit Event & Sales Event en Sales - internationaal project 1 3 Event en Sales II Training interpersoonlijke vaardigheden 1 3 Ondernemen 1 of 2 3 Studium Generale 1, 2 of J 3 Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1 of 2 3 Finaliteit Executive Duurzaam Ondernemen 1 3 Internationale handel 1 3 Ondernemen 1 of 2 3 Studium Generale 1, 2 of J 3 Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1 of 2 3 Finaliteit International SpaansDuits - Zakelijke Communicatie 1 3 SpaansDuits - communicatie Interculturele communicatie 1 3 Ondernemen 1 of 2 3 Studium Generale 1, 2 of J 3 Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1 of 2 3 Finaliteit Projectmanagement Kwaliteitsmanagement (incl. Lean Management) 1 3 Projectmanagement I Bedrijfsorganisatie Projectmanagement II Duurzaam Ondernemen 1 3 Ondernemen 1 of 2 3 Studium Generale 1, 2 of J 3 Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1 of 2 3 ERP FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid - bijlage MA3 4 pagina van 53

61 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Office Management Afstudeerrichting: Medical Management Assistant Benaming opleidingsonderdeel AJ modeltraject 1 Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - gelijktijdigheid in MD1 SEM STP Nederlands I 1 5 Frans I 1 5 Engels I 1 5 ICT-toepassingen I: tekstverwerking 1 6 Economie en Globalisering 1 6 Medische Terminologie I 1 5 Anatomie en Fysiologie I 1 3 Medische Terminologie I (MD1) Frans Taaltraining I 2 5 Frans I (MD1) Engels Taaltraining I 2 5 Engels I (MD1) Recht 2 3 Professionele Ontwikkeling I 2 4 Alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject Sociale en Multimedia 2 4 Structuur van de Gezondheidszorg 2 4 Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid MD1 pagina 40 van 53 BCB2015ONDW bijlage

62 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Benaming opleidingsonderdeel AJ modeltraject 2 Opleiding: Office Management Afstudeerrichting: Medical Management Assistant Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in MD2 SEM STP Nederlands II en Communicatie 1 6 Nederlands I (MD1) Frans II en Medische terminologie 1 5 Frans I (MD1) Frans Taaltraining I (MD1) Engels II en Medische terminologie 1 5 Engels I (MD1) Medische terminologie (MD1) Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Engels Taaltraining I (MD1) Medische terminologie (MD1) Initiatie boekhouden 1 3 Management van het medisch secretariaat I 1 3 ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MD1) ICT-toepassingen II: tekstverwerking (MD2) Nederlands I (MD1) Frans I (MD1) Engels I (MD1) ICT-toepassingen II: tekstverwerking 1 3 ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MD1) ICT-toepassingen III: rekenblad (MD2) Medische terminologie (MD1) ICT-toepassingen III: rekenblad 2 3 ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MD1) Gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 4 Alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject Frans en Engels Taaltraining 2 5 Frans I (MD1) Frans II en Medische terminologie (MD2) Partim Frans Taaltraining 2 3 Frans Taaltraining I (MD1) Engels II en Medische terminologie (MD2) Partim Engels Taaltraining 2 2 Engels I (MD1) Engels Taaltraining I (MD1) Communicatietechnieken in het medisch werkveld 2 4 Nederlands I (MD1) Anatomie en Fysiologie 1 5 Medische terminologie (MD1) Gezondheidsleer en EHBO 2 3 Medische Sociologie 2 3 Alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject Basisprincipes van de farmacologie 2 3 Medische terminologie (MD1) Anatomie en Fysiologie (MD2) Professionele Ontwikkeling II 2 5 Alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject Alle opleidingsonderdelen van het tweede modeltraject FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid MD2 pagina 41 van 53 BCB2015ONDW bijlage

63 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Office Management Afstudeerrichting: Medical Management Assistant Studiejaar: 2de jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in MD3 Benaming opleidingsonderdeel AJ Vereiste begincompetenties modeltraject 3 SEM STP Nederlands III en Communicatie 1 3 Nederlands II en Communicatie (MD2) Nederlands I (MD1) Frans III en Communicatie in Medisch Werkveld 1 3 Frans II en Medische terminologie (MD2) Frans I (MD1) Frans Taaltraining I (MD1) Engels III en Communicatie in Medisch Werkveld 1 3 Engels II en Medische terminologie (MD2) Engels I (MD1) Engels Taaltraining I (MD1) Medische Registratie 1 3 Medische terminologie (MD1) Anatomie en Fysiologie (MD2) Pathologie 1 6 Medische terminologie (MD1) Anatomie en Fysiologie (MD2) ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database 1 3 ICT-toepassingen II: tekstverwerking (MD2) Partim Webdesign 1 2 ICT-toepassingen III: rekenblad (MD2) Partim Database 1 1 ICT-toepassingen I: tekstverwerking ( MD1) Management van het Medisch Secretariaat II 1 3 Management van het medisch secretariaat I (MD2) ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database (MD3) ICT-toepassingen I: tekstverwerking ( MD1) Bachelorproef 1 of 2 7 Alle opleidingsonderdelen van het Alle opleidingsonderdelen van het derde modeleerste en tweede modeltraject traject (bachelorproef + stage samen opnemen) Professionele Ontwikkeling III: stage 1 of 2 20 Alle opleidingsonderdelen van het Alle opleidingsonderdelen van het derde modeleerste en tweede modeltraject Deontologie en Ethiek 1 3 Professionele Ontwikkeling II (MD2) Informatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie 1 3 Nederlands I (MD1) Te kiezen: 1 opleidingsonderdeel Ondernemen 1 of 2 3 Studium Generale 1, 2 of J 3 HRM en sociaal recht 1 3 Medische Instrumentaria 1 3 Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1 of 2 3 Nederlands II en Communicatie (MD2) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) traject (bachelorproef + stage samen opnemen) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx volgtijdelijkheid - bijlage MD3 4 pagina van 53

64 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Retailmanagement Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - gelijktijdigheid in RM1 Benaming opleidingsonderdeel AJ Verplicht samen op te nemen met retailmanagement - modeltraject 1 STP (of historisch afgewerkt) Strategisch management I 3 Werkplekleren I Marketingmanagement I 6 Werkplekleren I Verkooptechnieken 3 Werkplekleren I Toegepast marktonderzoek I 3 Werkplekleren I Financiële administratie I 3 Werkplekleren I Financiële administratie II 3 Financiële admnistratie I en Werkplekleren I Inleiding tot het recht voor retail 3 Financiële administratie I en ICT 4 Werkplekleren I Communicatietechnieken I 3 Werkplekleren I Le français de la vente I of Le français des détaillants I Le français de la vente II 3 of Le français des détaillants II 3 Werkplekleren I 3 Le français de la vente I en Werkplekleren I Le français des détaillants I en Werkplekleren I 23 Strategisch management I en Marketingmanagement I en Verkooptechnieken en Toegepast marktonderzoek I en Financiële administratie I en Financiële administratie II en Communicatietechnieken I en Le français des détaillants II of Le français de la vente II, en HRM I HRM I 3 Werkplekleren I of FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx volgtijdelijkheid - bijlage RM1 4 pagina van 53

65 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Retailmanagement Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in RM2 Benaming opleidingsonderdeel AJ retailmanagement - modeltraject 2 Marketingmanagement II 4 STP Marketingmanagement I en strategische management I Werkplekleren II Logistiek management 3 Werkplekleren II Toegepast marktonderzoek II 3 Toegepast marktonderzoek I en Marketingmanagement I Werkplekleren II HRM II 4 Werkplekleren II Sociaal recht 3 Werkplekleren I Inleiding tot het recht voor retail 4 Werkplekleren I Financieel management I 3 Financiële administratie I en Werkplekleren II Financiële administratie II en ICT Financieel management II 4 Financiële administratie I en Financieel management I en Financiële administratie II Werkplekleren II Communicatietechnieken II 3 Werkplekleren II Le français de la vente III 3 Le français de la vente I en Le français de la vente II Le français des détaillants III 3 Le français des détaillants I en Le français des détaillants II Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Techniques de vente 3 Le français de la vente I en Le français de la vente II Le français des détaillants III of Le français de la vente III of Le français des détaillants I en Le français des détaillants II Werkplekleren II: Werkplekleren II of Werkplekleren II: internationaal Werkplekleren II: integratie 23 Werkplekleren I FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx volgtijdelijkheid - bijlage RM2 4 pagina van 53

66 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Retailmanagement Studiejaar: 2de jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in RM3 Benaming opleidingsonderdeel AJ Verplicht samen op te nemen met Vereiste begincompetenties retailmanagement - modeltraject 3 STP (of historisch afgewerkt) Strategisch management II 3 Strategisch Management I (RM1) en Werkplekleren III Marketingmanagement I (RM1) en Marketingmanagement II (RM2) en Toegepast Marktonderzoek I (RM1) en Toegepast Marktonderzoek II (RM2) Strategisch management III 4 Strategisch Management I (RM1) en Strategisch management II en Marketingmanagement I (RM1) en Werkplekleren III Marketingmanagement II (RM2) en Toegepast Marktonderzoek I (RM1) en Toegepast Marktonderzoek II (RM2) Marketingmanagement III 4 Marketingmanagement I (RM1) Werkplekleren III Marketingmanagement II (RM2) Marketingmanagement IV 4 Marketingmanagement I (RM1) Marketingmanagement III en Marketingmanagement II (RM2) Werkplekleren III HRM III 6 HRM II (RM2) Sociaal recht (RM2) ERP 3 Logistiek management (RM2) Milieu en veiligheid 3 Burgerlijk recht en aansprakelijkheid (RM2) Werkplekleren III Handelsrecht voor retail 3 Burgerlijk recht en aansprakelijkheid (RM2) Financieel management III 4 Financiële administratie I (RM1) en Werkplekleren III Financiële administratie II (RM1) en Financieel management I (RM2) en FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid RM3 pagina 45 van 53 BCB2015ONDW bijlage

67 Benaming opleidingsonderdeel AJ retailmanagement - modeltraject 3 STP Vereiste begincompetenties Financieel management II (RM2) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Le français de la vente IV 3 Le français de la vente I (RM1) en Le français de la vente II (RM1) en Le français de la vente III (RM2) Le français des détaillants IV 3 Le français des détaillants I (RM1) en Le français des détaillants II (RM1) en Le français des détaillants III (RM2) Werkplekleren III 16 Alle opleidingsonderdelen van Bachelorproef 7 het eerste modeltraject (RM1) Werkplekleren I (RM1) en Werkplekleren II (RM2) Alle opleidingsonderdelen van het eerste en tweede modeltraject Alle opleidingsonderdelen van het derde modeltraject FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx volgtijdelijkheid RM3 pagina 46 van 53 BCB2015ONDW bijlage

68 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Benaming opleidingsonderdeel AJ Opleiding: Toegepaste Informatica Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - gelijktijdigheid in TI1 modeltraject 1 STP SEM Computerarchitectuur 4 1 Math4IT (TI 1) OO Programmeren I 5 1 OO Ontwerpen I (TI 1) Analyse I 3 1 Analyse I (TI 1) OO Ontwerpen I 4 1 Analyse I (TI 1) Databanken I 4 1 Webapplicaties I 3 1 Math4IT 4 1 Internationale Communicatie I 3 1 I1Talent 3 2 Projecten-workshops I (TI 1) Management 4 2 Projecten-workshops I 6 2 OO Ontwerpen I (TI 1) Analyse I (TI 1) OO Programmeren I (TI 1) OO Programmeren II (TI 1) Databanken I (TI 1) OO Programmeren II 5 2 OO Ontwerpen I (TI 1) Analyse I (TI 1) OO Programmeren I (TI 1) Webapplicaties II 4 2 Webapplicaties I (TI 1) OO Programmeren I (TI 1) OO Ontwerpen I (TI 1) Analyse I (TI 1) Probleemoplossend denken I 5 2 Math4IT (TI 1) OO Programmeren I (TI 1) OO Ontwerpen I (TI 1) Analyse I (TI 1) Computernetwerken I 3 2 Computerarchitectuur (TI 1) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid TI1 - bijlage pagina van 53

69 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Benaming opleidingsonderdeel AJ Opleiding: Toegepaste Informatica Studiejaar: 1ste jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in TI2 modeltraject 2 STP SEM Analyse II 3 1 Analyse I (TI 1) Databanken II 4 1 Databanken I (TI 1) Vereiste begincompetenties Besturingssystemen 6 1 Computerarchitectuur (TI 1) Computernetwerken I (TI 1) OO Programmeren III 5 1 OO Ontwerpen I (TI 1) OO Ontwerpen II (TI 2) Analyse I (TI 1) OO Programmeren I (TI 1) OO Programmeren II (TI 1) Webapplicaties III 5 1 OO Ontwerpen I (TI 1) OO Programmeren III (TI 2) OO Programmeren I (TI 1) OO Ontwerpen II (TI 2) Analyse I (TI 1) OO Programmeren II (TI 1) Webapplicaties I (TI 1) Webapplicaties II (TI 1) OO Ontwerpen II 3 1 OO Ontwerpen I (TI 1) OO Programmeren III (TI 2) Analyse I (TI 1) OO Programmeren I (TI 1) OO Programmeren II (TI 1) Internationale communicatie II 3 1 Internationale communicatie I (TI 1) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) I2Talent 3 2 i1talent (TI 1) Projecten-workshops II (programmeren) (TI 2) of Projecten-workshops II (systeembeheer) (TI 2) Onderzoekstechnieken 4 2 Math4IT (TI 1) Probleemoplossend denken II (TI 2) Probleemoplossend denken I (TI 1) Probleemoplossend denken II 5 2 Probleemoplossend denken I (TI 1) Math4IT (TI 1) OO Programmeren I (TI 1) OO Ontwerpen I (TI 1) Analyse I (TI 1) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid TI2 - bijlage pagina van 53

70 Benaming opleidingsonderdeel AJ modeltraject 2 STP SEM Bedrijfsmanagement 3 2 Management (TI 1) IT2Business 3 2 Keuzepakket: programmeren Vereiste begincompetenties OO Ontwerpen III 3 2 OO Ontwerpen I (TI 1) OO Ontwerpen II (TI 2) Analyse I (TI 1) OO Programmeren III (TI 2) OO Programmeren I (TI 1) Webapplicaties III (TI 2) OO Programmeren II (TI 1) Webapplicaties IV 4 2 Webapplicaties I (TI 1) OO Ontwerpen II (TI 2) Analyse I (TI 1) OO Programmeren III (TI 2) OO Ontwerpen I (TI 1) Webapplicaties III (TI 2) Webapplicaties II (TI 1) Projecten-workshops II (programmeren) 6 2 OO Ontwerpen I (TI 1) OO Ontwerpen II (TI 2) Keuzepakket: netwerken OO Programmeren I (TI 1) OO Ontwerpen III (TI 2) OO Programmeren II (TI 1) OO Programmeren III (TI 2) Webapplicaties I (TI 1) Webapplicaties III (TI 2) Projecten-workshops I (TI 1) Webapplicaties IV (TI 2) Databanken I (TI 1) Analyse II (TI 2) Webapplicaties II (TI 1) Databanken II (TI 2) Analyse I (TI 1) Computernetwerken II 3 2 Computerarchitectuur (TI 1) Computernetwerken I (TI 1) Computernetwerken III 4 2 Computerarchitectuur (TI 1) Computernetwerken II (TI 2) Computernetwerken I (TI 1) Projecten-workshops II (systeembeheer) 6 2 Computerarchitectuur (TI 1) Computernetwerken II (TI 2) Computernetwerken I (TI 1) Computernetwerken III (TI 2) Analyse I (TI 1) Besturingssystemen (TI 2) Analyse II (TI 2) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid TI2 - bijlage pagina van 53

71 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid voor het volgen van opleidingsonderdelen Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Benaming opleidingsonderdeel AJ Opleiding: Toegepaste Informatica modeltraject 3 STP SEM Studiejaar: 2de jaar Bachelor - mogelijkheid tot volgen opleidingsonderdelen in TI3 Databanken III 3 1 Databanken II (TI 2) Analyse III 3 1 Analyse II (TI 2) Future IT 4 1 OO Programmeren I (TI 1) of OO Programmeren II (TI 1) Probleemoplossend denken II (TI 2) Future IT (English taught) 4 1 OO Programmeren I (TI 1) Vereiste begincompetenties OO Programmeren II (TI 1) Probleemoplossend denken II (TI 2) I3Talent 3 1 of J I2Talent (TI 2) Stage (TI 3) Internationale communicatie III 3 1 Internationale communicatie II (TI 2) Bachelorproef 6 1 of 2 Alle opleidingsonderdelen van het Alle opleidingsonderdelen van het derde eerste en tweede modeltraject modeltraject Stage 20 1 of 2 Alle opleidingsonderdelen van het Alle opleidingsonderdelen van het derde eerste en tweede modeltraject Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) modeltraject behalve bachelorproef FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid TI3 - bijlage pagina van 53

72 Benaming opleidingsonderdeel AJ modeltraject 3 STP SEM Keuzepakket Specialisatie: 1 keuzepakket kiezen Mobile Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Web apps 3 1 Webapplicaties IV (TI 2) of Web apps (English taught) 3 1 Webapplicaties IV (TI 2) Native Apps I 3 1 Webapplicaties IV (TI 2) OO-programmeren III (TI 2) of OO Ontwerpen II (TI 2) Native Apps I (English taught) 3 1 Webapplicaties IV (TI 2) OO-programmeren III (TI 2) OO Ontwerpen II (TI 2) Native apps II: mobile apps voor Windowsphone 4 1 OO-programmeren III (TI 2) OO Ontwerpen II (TI 2) Native apps II: mobile apps voor IOS 4 1 OO-programmeren III (TI 2) OO Ontwerpen II (TI 2) Native apps II: mobile apps for IOS (English taught) 4 1 OO-programmeren III (TI 2) OO Ontwerpen II (TI 2) Project III: Mobile apps 5 1 Projecten II-workshops:programmeren (TI 2) Native Apps I (TI 3) Native Apps II (TI 3) of of Web Apps (TI 3) Project III: Mobile apps (English taught) 5 1 Projecten II-workshops:programmeren (TI 2) Native Apps I (TI 3) Native Apps II (TI 3) Web Apps (TI 3) Systeem- en netwerkbeheer Windows Server 4 1 Besturingssystemen (TI 2) Computernetwerken IV 4 1 Computernetwerken II (TI 2) Computernetwerken III (TI 2) Enterprise Linux 4 1 Besturingssystemen (TI 2) Projecten II-workshops : systeembeheer (TI 2) Project III: Systeembeheer 3 1 Besturingssystemen (TI 2) Computernetwerken IV (TI 3) Computernetwerken III (TI 2) Windows Server (TI 3) Projecten II-workshops : systeembeheer (TI 2) Enterprise Linux (TI 3) E-Business FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid TI3 - bijlage pagina van 53

73 Benaming opleidingsonderdeel AJ modeltraject 3 STP SEM e-marketing 3 1 Vereiste begincompetenties e-commerce 4 1 OO Programmeren II (TI 1) e-commerce (English taught) 4 1 OO Programmeren II (TI 1) Business Software 4 1 IT2Business (TI 2) Business Software (English taught) 4 1 IT2Business (TI 2) Project III: e-business 4 1 Projecten II-workshops:programmeren E-marketing (TI 3) Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Webapplicaties IV (TI 2) E-commerce (TI 3) OO-programmeren III (TI 2) Business Software (TI 3) Project III: e-business (English taught) 4 1 Projecten II-workshops:programmeren E-marketing (TI 3) Mainframe applicaties en -beheer of of Inleiding Mainframe 3 1 Databanken II (TI 2) Webapplicaties IV (TI 2) E-commerce (TI 3) OO-programmeren III (TI 2) Business Software (TI 3) Computerarchitectuur (TI 1) OO Programmeren II (TI 1) Besturingssystemen (TI 2) Introduction to the Mainfraime (English taught) 3 1 Databanken II (TI 2) of Computerarchitectuur (TI 1) OO Programmeren II (TI 1) Besturingssystemen (TI 2) Mainframe systeembeheer 4 1 Databanken II (TI 2) Inleiding mainframe (TI 3) Computerarchitectuur (TI 1) Besturingssystemen (TI 2) Databanken en transactiesystemen 4 1 Databanken II (TI 2) Inleiding mainframe (TI 3) OO Programmeren II (TI 1) Batchapplicaties (TI 3) Batchapplicaties 4 1 OO Programmeren II (TI 1) Inleiding mainframe (TI 3) of of Batch applications (English taught) 4 1 OO Programmeren II (TI 1) Inleiding mainframe (TI 3) FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid TI3 - bijlage pagina van 53

74 Benaming opleidingsonderdeel AJ modeltraject 3 STP SEM Keuzepakket Algemeen: 1 opleidingsonderdeel kiezen Vereiste begincompetenties Verplicht samen op te nemen met (of historisch afgewerkt) Studium Generale 3 1, 2 of J Ondernemen 3 1 of 2 IP-project 3 2 Internationale communicatie II (TI 2) Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring Opleidingscommissie 3 1 of 2 FOER bijlage 1 Volgtijdelijkheid beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 volgtijdelijkheid TI3 - bijlage pagina van 53

75 Facultair reglement FBO - academiejaar bijlage 2 Concordantietabellen (oud opleidingsprogramma - nieuw opleidingsprogramma) Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit accountancy-fiscaliteit afstandsleren financie- en verzekeringswezen Office management bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant KMO-management logistiek management marketing Retailmanagement milieumanagement rechtspraktijk Toegepaste informatica Internationaal bedrijfsmanagement IT-management Toegepaste fiscaliteit Trendwatching, digitale marketing en bouwmanagement BCB2015ONDW bijlage

76 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit Vestigingsplaats: Gent en Aalst Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. Trajectschijf 1 Opleidingsonderdelen - oud programma xolod-type Opleidingsonderdelen - nieuw programma xolodtype Studiepunten Trajectschijf Studiepunten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? eolod Bedrijfseconomische informatieverwerking 5 solod Bedrijfseconomische informatieverwerking 1 5 ja, indien credit voor Bedrijfseconomische informatieverwerking (AF1) Trajectschijf 2 Trajectschijf 3 Geen wijzigingen dolod Partim Word 1 2 dolod Partim Excel en financieel rekenen 1 3 eolod Uitdieping IFRS 3 eolod Uitdieping IFRS (in afstandsleren) 3 3 ja, indien creditbewijs voor Uitdieping IFRS (AF3) eolod Voortgezette ICT II 3 eolod in Gent: Voortgezette ICT in Aalst: Voortgezette ICT afstandsleren 3 3 ja, indien creditbewijs voor voortgezette ICT II (AF3) eolod ICT II (English taught) 3 eolod ICT: Database management (English taught) 3 3 ja, indien creditbewijs voor ICT II (English taught) (AF3) FOER bijlage 2 BCB2015ONDW20592 Concordantietabellen beslissing.xlsx - bijlage 4 concordantie AF 2 van 24

77 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit in afstandsleren Vestigingsplaats: Gent Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. Trajectschijf 1 Opleidingsonderdelen - oud programma Opleidingsonderdelen - nieuw programma xolodtype Studiepunten xolodtype Trajectschijf Studiepunten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? eolod Bedrijfseconomische informatieverwerking 5 solod Bedrijfseconomische informatieverwerking (AFLE) 1 5 ja, indien credit voor Bedrijfseconomische informatieverwerking (AFLE1) Trajectschijf 2 Trajectschijf 3 Geen wijzigingen dolod Partim Word en PowerPoint (AFLE) 2 dolod Partim Spreadsheettoepassingen (AFLE) 3 solod Stage 13 eolod Stage (AFLE) 3 13 ja, indien credit voor Stage (AFLE3) dolod Partim Stage 12 dolod Partim Competentie- en talentmanagement III 1 solod Algemeen en vennootschapsboekhouden IV (incl IFRS) 6 eolod Externe rapportering (AFLE) 3 3 dolod Partim Algemeen en vennootschapsboekhouden IV 4 dolod Partim Inleiding Internationale boekhoudnormen (IASIFRS) 2 eolod Consolidatie 3 eolod International accounting (AFLE) 3 4 ja, indien ofwel: credit voor Algemeen en vennootschapsboekhouden IV (incl IFRS) (AFLE3) ofwel: ONT+ ontheffing indien min voor Partim Algemeen en vennootschapsboekhouden IV (AFLE3) ja, indien ofwel 1) credit voor Algemeen en vennootschapsboekhouden IV (incl IFRS) (AFLE3) én 2) credit voor Consolidatie (AFLE3) ofwel ONT+ ontheffing indien 1) min voor Partim Inleiding Internationale boekhoudnormen (IASIFRS) (AFLE3) én 2) credit voor Consolidatie (AFLE3) eolod Vennootschapsbelasting 7 eolod Vennootschapsbelasting (AFLE) 3 8 ja, indien credit voor Vennootschapsbelasting (AFLE3) eolod Controleleer en deontologie 6 eolod Controleleer en deontologie (AFLE) 3 6 ja, indien credit voor Controleleer en deontologie (AFLE3) eolod Successie- en vermogensplanning 4 eolod Successie- en vermogensplanning (AFLE) 3 5 ja, indien credit voor Successie- en vermogensplanning (AFLE3) eolod Bachelorproef 11 eolod Bachelorproef (AFLE) 3 11 ja, indien credit voor Bachelorproef (AFLE3) eolod Lokale, regionale en internationale fiscaliteit 3 eolod Lokale, regionale en internationale fiscaliteit (AFLE) 3 3 ja, indien credit voor Lokale, regionale en internationale fiscaliteit (AFLE3) eolod Beroepsgerichte taaltraining Engels 5 eolod AF3 - keuzeopleidingsonderdeel 3 eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 3 eolod ICT II 3 eolod Studium Generale 3 solod Update en voorbereiding op het beroep (AFLE) 3 4 neen, nieuw opleidingsonderdeel dolod Partim Update en voorbereiding op het beroep 3 dolod Partim Competentie- en talentmanagement III 1 eolod Internationaal paspoort (AFLE) 3 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel Opleidingsonderdeel is opgenomen in programma van 2de modeltraject Opleidingsonderdeel is opgenomen in programma van 1ste modeltraject BCB2015ONDW bijlage FOER bijlage 2 Concordantietabellen beslissing.xlsx concordantie AFLE 3 van 24

78 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Financie- en verzekeringswezen Vestigingsplaats: Gent en Aalst Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. Opleidingsonderdelen - oud programma stp xolodtype xolodtype Opleidingsonderdelen - nieuw programma stp Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Trajectschijf 1 Geen wijzigingen Trajectschijf 2 Geen wijzigingen Trajectschijf 3 solod Praktijkervaring en toegang tot het beroep (FV) 3 solod Praktijkervaring (FV) 3 Ja indien credit voor Praktijkervaring en toegang tot het beroep (FV3) dolod Partim Competentie- en talentmanagement III (FV) 1 dolod Partim Competentie- en talentmanagement III (FV) 1 ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Competentie- en talentmanagement III dolod Partim Praktijkervaring en toegang tot het beroep (FV)2 dolod Partim Praktijkervaring (FV) 2 ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Praktijkervaring en toegang tot het beroep BCB2015ONDW bijlage FOER bijlage 2 Concordantietabellen beslissing.xlsx concordantie FV 4 van 24

79 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: KMO-Management Vestigingsplaats: Gent en Aalst Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. Trajectschijf 1 Opleidingsonderdelen - oud programma Opleidingsonderdelen - nieuw programma xolodtype Studiepunten xolodtype Studiepunten nieuwe Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het programma? Geen wijzigingen Trajectschijf 2 Geen wijzigingen Trajectschijf 3 eolod Business software - keuze (KM) 3 eolod Business software - keuze (KM) 3 ja, indien credit voor Business Software (KM) eolod Business Software (KM) 3 eolod Business Software (KM) 3 of ja, indien credit voor Business Software (English taught) (KM) eolod Business Software (English taught) (KM) 3 eolod Business Software (English taught) (KM) 3 Ja indien credit voor Onderzoeksvaardigheden III (KM) solod Onderzoeksvaardigheden III 3 solod Onderzoeksvaardigheden III 3 dolod Partim Onderzoeksvaardigheden III (KM) 2 dolod of Partim Onderzoeksvaardigheden III (KM) 2 ja, dovd indien min, 1020 voor partim Onderzoeksvaardigheden III (KM) dolod Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren (KM) 2 dolod Partim Competentie- en talentmanagement III (KM) 1 dolod Partim Competentie- en talentmanagement III (KM) 1 ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Competentie- en talentmanagement III (KM) BCB2015ONDW bijlage FOER bijlage 2 Concordantietabellen beslissing.xlsx concordantie KM 5 van 24

80 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Logistiek Management Vestigingsplaats: Gent Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. Opleidingsonderdelen - oud programma Opleidingsonderdelen - nieuw programma xolodtype Studiepunten xolodtype Studiepunten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Trajectschijf 1 Trajectschijf 2 Trajectschijf 3 Geen wijzigingen Geen wijzigingen solod Project Logistiek management III (LM) 3 solod Project Logistiek management III (LM) 3 Ja, indien credit voor Project Logistiek management III (LM3) dolod Partim Competentie- en talentmanagement III 1 dolod Partim Competentie- en talentmanagement III 1 dolod Partim Special topics en onderzoeksvaardigheden 2 dolod Partim Onderzoeksvaardigheden 2 of Partim Onderzoeksvaardigheden afstandsleren 2 ja, dovd indien ofwel: credit voor Project Logistiek management III (LM3) ofwel: min voor Partim Competentie-en talentmanagement III (LM3) ja, dovd indien ofwel: credit voor Project Logistiek management III (LM3) ofwel: min voor Partim Special topics en onderzoeksvaardigheden(lm3) FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW beslissing.xlsx - bijlage 4 concordantie LM 6 van 24

81 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Marketing Vestigingsplaats: Gent en Aalst Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. Opleidingsonderdelen - oud programma Opleidingsonderdelen - nieuw programma xolodtype Studiepunten xolodtype Studiepunten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Trajectschijf 1 solod Marketingstrategie (MK) 4 solod Marketingstrategie (MK) 4 ja, indien credit voor Marketingstrategie dolod Partim Marketingstrategie (MK) 3 dolod Partim Marketingstrategie (MK) 3 ja, dovd deeloverdracht indien minimaal 1020 voor Partim Marketingstrategie (MK) dolod Partim Competentie- en talentmanagement (MK) 1 dolod Partim Talentmanagement I (MK) 1 ja, dovd deeloverdracht indien minimaal 1020 voor Partim Competentie- en talentmanagement (MK) Trajectschijf 2 eolod ICT II: Data-analyse (MK) 5 solod ICT II: Data-analyse (MK) 5 ja, indien credit voor ICT II: Data-analyse (MK2) Partim Spreadsheettoepassingen (MK) 4 Partim Statistisch softwarepakket (MK) 1 solod Internationaal paspoort en competentiemanagement I (MK) 3 solod Internationaal paspoort en talentmanagement I (MK) 3 ja, indien credit voor Internationaal paspoort en competentiemanagement I (MK2) dolod Partim Internationaal paspoort I (MK) 2 dolod Partim Internationaal paspoort I (MK) 2 ja, dovd deeloverdracht indien minimaal 1020 voor partim Internationaal paspoort I dolod Partim Competentiemanagement I (MK) 1 dolod Partim Talentmanagement II (MK) 1 ja, dovd deeloverdracht indien minimaal 1020 voor partim Competentiemanagement I Trajectschijf 3 solod Internationaal paspoort en competentiemanagement II (MK) 3 solod Internationaal paspoort en talentmanagement II (MK) 3 ja, indien credit voor Internationaal paspoort en competentiemanagement II dolod Partim Internationaal paspoort II 2 dolod Partim Internationaal paspoort II 2 ja, dovd deeloverdracht indien minimaal 1020 voor partim Internationaal paspoort II dolod Partim Competentiemanagement II 1 dolod Partim Talentmanagement III 1 ja, dovd deeloverdracht indien minimaal 1020 voor partim Competentiemanagement II eolod Databasebeheer vervolmaking 3 eolod CRM-toepassingen (MK) 3 ja, indien credit voor Databasebeheer vervolmaking (MK3) BCB2015ONDW bijlage FOER bijlage 2 Concordantietabellen beslissing.xlsx concordantie MK 7 van 24

82 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Milieumanagement Vestigingsplaats: Gent Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. Opleidingsonderdelen - oud programma Opleidingsonderdelen - nieuw programma xolodtype Studiepunten xolodtype Studiepunten nieuwe Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het programma? Trajectschijf 1 solod Projecten milieu I (MM) 5 solod Projecten milieu I (MM) 5 ja, indien credit voor Projecten milieu I dolod Partim Projecten milieu I (MM) 4 dolod Partim Projecten milieu I (MM) 4 ja, dovd deeloverdracht indien 1020 voor Projecten milieu I (MM1) dolod Partim Competentie- en talentmanagement (MM) 1 dolod Partim Talentmanagement I (MM) 1 Trajectschijf 2 ja, dovd deeloverdracht indien 1020 voor partim Competentie- en talentmanagement (MM1) solod Internationaal paspoort en competentiemanagement I (MM) 3 solod Internationaal paspoort en talentmanagement II (MM) 3 ja, indien credit voor Internationaal paspoort en competentiemanagement I (MM2) dolod Partim Internationaal paspoort I (MM) 1 dolod Partim Internationaal paspoort I (MM) 1 dolod Partim Competentiemanagement I (MM) 2 dolod Partim Talentmanagement II (MM) 2 Trajectschijf 3 ja, dovd deeloverdracht indien 1020 voor Partim Internationaal paspoort I (MM2) ja, dovd deeloverdracht indien 1020 voor partim Competentiemanagement (MM2) eolod Natuur (MM) 8 solod Natuur (MM) 8 ja, indien credit voor Natuur (MM3) dolod Partim Ecologie (MM) 3 dolod Partim Wetgeving (MM) 3 dolod Partim Case Natuur (MM) 2 solod Internationaal paspoort en competentiemanagement II (MM) 3 solod Internationaal paspoort en talentmanagement III (MM) 3 ja, indien credit Internationaal paspoort en competentiemanagement II (MM3) dolod Partim Internationaal paspoort II (MM) 2 dolod Partim Internationaal paspoort II (MM) 2 ja, indien minimaal 10 op 20 voor partim Internationaal paspoort II (MM3) dolod Partim Competentiemanagement II (MM) 1 dolod Partim Talentmanagement III (MM) 1 ja, dovd deeloverdracht indien minimaal 10 op 20 voor Partim Competentiemanagement II (MM3) eolod Graphic design (MM) 3 niet meer opgenomen in opleidingsprogramma 3 ja, credit kan in rekening gebracht worden voor het keuzevak BCB2015ONDW bijlage FOER bijlage 2 Concordantietabellen beslissing.xlsx concordantie MM 8 van 24

83 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Vestigingsplaats: Gent Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. Type olod Opleidingsonderdelen - oud programma STP Type olod Opleidingsonderdelen - nieuw programma Stp Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Trajectschijf 1 Geen wijzigingen Trajectschijf 2 Geen wijzigingen Trajectschijf 3 Geen wijzigingen FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW beslissing.xlsx - bijlage 4 concordantie RE 9 van 24

84 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Office management Afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk Vestigingsplaats: Gent Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. xolodtype Opleidingsonderdelen - oud programma Studiep unten xolodtype Opleidingsonderdelen - nieuw programma Studiep unten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Trajectschijf 1 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ eolod Recht (BV) 5 eolod Recht (BV) 3 ja, indien credit voor Recht (BV) Keuze Duits of Spaans Keuze Duits of Spaans eolod Duits I (BV) 4 eolod Duits I (BV) 5 ja, indien credit voor Duits I (BV) eolod Duits Taaltraining I (BV) 4 eolod Duits Taaltraining I (BV) 5 ja, indien credit voor Duits Taaltraining I (BV) eolod Spaans I (BV) 4 eolod Spaans I (BV) 5 ja, indien credit voor Spaans I (BV) eolod Spaans Taaltraining I (BV) 4 eolod Spaans Taaltraining I (BV) 5 ja, indien credit voor Spaans Taaltraining I (BV) Trajectschijf 2 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ Geen wijzigingen met impact op concordantie Trajectschijf 3 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ Geen wijzigingen met impact op concordantie FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx concordantie - bijlage BV 10 van 24

85 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Office management Afstudeerrichting: Management assistant Vestigingsplaats: Gent en Aalst Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. xolodtyp e Opleidingsonderdelen - oud programma Studiep unten xolodtyp e Opleidingsonderdelen - nieuw programma Studiep unten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Trajectschijf 1 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ eolod Nederlands I (MA) 5 eolod Nederlands I (MA) 5 ja, indien credit voor Nederlands I (MA) eolod Frans I (MA) 5 eolod Frans I (MA) 5 ja, indien credit voor Frans I (MA) eolod Engels I (MA) 5 eolod Engels I (MA) 5 ja, indien credit voor Engels I (MA) eolod ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA) 6 eolod ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA) 6 ja, indien credit voor ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA) eolod Economie en Globalisering (MA) 6 eolod Economie en Globalisering (MA) 6 ja, indien credit voor Economie en Globalisering (MA) eolod Frans Taaltraining I (MA) 5 eolod Frans Taaltraining I (MA) 5 ja, indien credit voor Frans Taaltraining I (MA) eolod Engels Taaltraining I (MA) 5 eolod Engels Taaltraining I (MA) 5 ja, indien credit voor Engels Taaltraining I (MA) eolod Recht (MA) 5 eolod Recht (MA) 3 ja, indien credit voor Recht (MA) eolod Office Management I (MA) 5 eolod Office Management I (MA) 5 ja, indien credit voor Office Management I (MA) eolod Professionele Ontwikkeling I (MA) 5 eolod Professionele Ontwikkeling I (MA) 4 ja, indien credit voor Professionele Ontwikkeling I (MA) eolod Sociale en Multimedia (MA) 4 ja, indien credit voor Sociale en Multimedia (MA) Keuze Executive of Projectmanagement of Event en Sales Keuze Executive of Projectmanagement of Event en Sales Executive Executive eolod Sociale en Multimedia (MA) 4 opleidingsonderdeel is opgenomen bij de gemeenschappelijke opleidingsonderdelen (zie hierboven) eolod Marketing (MA) 4 eolod Marketing (MA) 4 ja, indien credit voor Marketing (MA) eolod Duits I 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel Projectmanagement Projectmanagement eolod Bedrijfsorganisatie (MA) 4 eolod Bedrijfsorganisatie (MA) 4 ja, indien credit voor Bedrijfsorganisatie (MA) eolod Projectmanagement I (MA) 4 eolod Projectmanagement I (MA) 3 ja, indien credit voor Projectmanagement I (MA) Event en Sales Event en Sales eolod Sociale en Multimedia (MA) 4 opleidingsonderdeel is opgenomen bij de gemeenschappelijke opleidingsonderdelen (zie hierboven) eolod Event en Sales I (MA) 4 eolod Event en Sales I (MA) 4 ja, indien credit voor Event en Sales I (MA) eolod Duits I 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx concordantie - bijlage MA 11 van 24

86 xolodtyp e Opleidingsonderdelen - oud programma Studiep unten xolodtyp e Opleidingsonderdelen - nieuw programma Studiep unten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Trajectschijf 2 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ eolod Nederlands II en Bedrijfscommunicatie (MA) 5 eolod Nederlands II en Bedrijfscommunicatie (MA) 5 ja, indien credit voor Nederlands II en Bedrijfscommunicatie (MA) eolod Frans II en Bedrijfscommunicatie (MA) 6 eolod Frans II en Bedrijfscommunicatie (MA) 6 ja, indien credit voor Frans II en Bedrijfscommunicatie (MA) eolod Engels II en Bedrijfscommunicatie (MA) 6 eolod Engels II en Bedrijfscommunicatie (MA) 6 ja, indien credit voor Engels II en Bedrijfscommunicatie (MA) eolod Financieel Management (MA) 5 eolod Financieel Management (MA) 5 ja, indien credit voor Financieel Management (MA) eolod ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MA) 3 eolod ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MA) 3 ja, indien credit voor ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MA) eolod ICT-toepassingen III: rekenblad (MA) 3 eolod ICT-toepassingen III: rekenblad (MA) 3 ja, indien credit voor ICT-toepassingen III: rekenblad (MA) eolod Office Management II (MA) 4 eolod Office Management II (MA) 4 ja, indien credit voor Office Management II (MA) eolod Frans Taaltraining II (MA) 4 eolod Frans Taaltraining II (MA) 4 ja, indien credit voor Frans Taaltraining II (MA) eolod Engels Taaltraining II (MA) 4 eolod Engels Taaltraining II (MA) 4 ja, indien credit voor Engels Taaltraining II (MA) solod Meertalige Zakelijke Communicatie (MA) 5 solod Meertalige Zakelijke Communicatie (MA) 5 ja, indien credit voor Meertalige Zakelijke Communicatie (MA) dolod Partim Zakelijke Communicatie Frans (MA) 3 dolod Partim Zakelijke Communicatie Frans (MA) ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Zakelijke Communicatie 3 Frans (MA) dolod Partim Zakelijke Communicatie Engels (MA) 2 dolod Partim Zakelijke Communicatie Engels (MA) ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Zakelijke Communicatie 2 Engels (MA) eolod KMO-management (MA) 4 eolod KMO-management (MA) 4 ja, indien credit voor KMO-management (MA) eolod Professionele Ontwikkeling II (MA) 5 eolod Professionele Ontwikkeling II (MA) 5 ja, indien credit voor Professionele Ontwikkeling II (MA) Keuze Executive of International (Duits of Spaans) of Projectmanagement of Event en Sales Keuze Executive of Projectmanagement of Event en Sales Executive Executive eolod Bedrijfsmanagement (MA) 3 eolod Bedrijfsmanagement (MA) 3 ja, indien credit voor Bedrijfsmanagement (MA) eolod Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) 3 eolod Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) 3 ja, indien credit voor Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) International Duits eolod Duits - Communicatie (MA) 3 niet meer opgenomen in het nieuwe opleidingsprogramma ja, het credit voor Duits - Communicatie (MA) kan in MA3 gebruikt worden voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring eolod Internationale Handel (MA) 3 niet meer opgenomen in het nieuwe opleidingsprogramma ja, het credit voor Internationale Handel (MA)kan in MA3 gebruikt worden voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring International Spaans eolod Spaans - Communicatie (MA) 3 niet meer opgenomen in het nieuwe opleidingsprogramma ja, het credit voor Spaans - Communicatie (MA) kan in MA3 gebruikt worden voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring eolod Internationale Handel (MA) 3 niet meer opgenomen in het nieuwe opleidingsprogramma ja, het credit voor Internationale Handel (MA) kan in MA3 gebruikt worden voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring Projectmanagement Projectmanagement eolod Projectmanagement II (incl. case in MS-project) (MA) 3 eolod Projectmanagement II (incl. case in MS-project) (MA) 3 ja, indien credit voor Projectmanagement II (incl. case in MS-project) (MA) eolod ERP (MA) 3 eolod ERP (MA) 3 ja, indien credit voor ERP (MA) Event en Sales Event en Sales eolod Event en Sales II (MA) 3 eolod Event en Sales II (MA) 3 ja, indien credit voor Event en Sales II (MA) eolod Bedrijfsmanagement (MA) 3 eolod Bedrijfsmanagement (MA) 3 ja, indien credit voor Bedrijfsmanagement (MA) FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx concordantie - bijlage MA 12 van 24

87 xolodtyp e Opleidingsonderdelen - oud programma Studiep unten xolodtyp e Opleidingsonderdelen - nieuw programma Studiep unten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Trajectschijf 2 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ eolod Nederlands II en Bedrijfscommunicatie (MA) 5 eolod Nederlands II en Bedrijfscommunicatie (MA) 5 ja, indien credit voor Nederlands II en Bedrijfscommunicatie (MA) eolod Frans II en Bedrijfscommunicatie (MA) 6 eolod Frans II en Bedrijfscommunicatie (MA) 6 ja, indien credit voor Frans II en Bedrijfscommunicatie (MA) eolod Engels II en Bedrijfscommunicatie (MA) 6 eolod Engels II en Bedrijfscommunicatie (MA) 6 ja, indien credit voor Engels II en Bedrijfscommunicatie (MA) eolod Financieel Management (MA) 5 eolod Financieel Management (MA) 5 ja, indien credit voor Financieel Management (MA) eolod ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MA) 3 eolod ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MA) ja, indien credit voor ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) 3 (MA) eolod ICT-toepassingen III: rekenblad (MA) 3 eolod ICT-toepassingen III: rekenblad (MA) 3 ja, indien credit voor ICT-toepassingen III: rekenblad (MA) eolod Office Management II (MA) 4 eolod Office Management II (MA) 4 ja, indien credit voor Office Management II (MA) eolod Frans Taaltraining II (MA) 4 eolod Frans Taaltraining II (MA) 4 ja, indien credit voor Frans Taaltraining II (MA) eolod Engels Taaltraining II (MA) 4 eolod Engels Taaltraining II (MA) 4 ja, indien credit voor Engels Taaltraining II (MA) solod Meertalige Zakelijke Communicatie (MA) 5 niet meer opgenomen in het nieuwe opleidingsprogramma ja, het credit voor Meertalige Zakelijke Communicatie (MA) kan in MA3 gebruikt dolod Partim Zakelijke Communicatie Frans (MA) 3 worden voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring dolod Partim Zakelijke Communicatie Engels (MA) 2 eolod KMO-management (MA) 4 eolod KMO-management (MA) 4 ja, indien credit voor KMO-management (MA) eolod Professionele Ontwikkeling II (MA) 5 eolod Professionele Ontwikkeling II (MA) 4 ja, indien credit voor Professionele Ontwikkeling II (MA) Keuze Executive of Projectmanagement of Event en Sales Keuze Executive of Projectmanagement of Event en Sales Executive Executive eolod Bedrijfsmanagement (MA) 3 eolod Bedrijfsmanagement (MA) 3 ja, indien credit voor Bedrijfsmanagement (MA) eolod Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) 3 eolod Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) 3 ja, indien credit voor Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) Projectmanagement eolod Duits II 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel eolod Duits III 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel Projectmanagement eolod Projectmanagement II (incl. case in MS-project) (MA) 3 eolod Projectmanagement II (incl. case in MS-project) (MA) 6 ja, indien credit voor Projectmanagement II (incl. case in MS-project) (MA) eolod ERP (MA) 3 eolod ERP (MA) 3 ja, indien credit voor ERP (MA) eolod Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) 3 ja, indien credit voor Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) Event en Sales Event en Sales eolod Event en Sales II (MA) 3 eolod Event en Sales II (MA) 3 ja, indien credit voor Event en Sales II (MA) eolod Bedrijfsmanagement (MA) 3 eolod Bedrijfsmanagement (MA) 3 ja, indien credit voor Bedrijfsmanagement (MA) eolod Duits II 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel eolod Duits III 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx concordantie - bijlage MA 13 van 24

88 xolodtyp e Opleidingsonderdelen - oud programma Studiep unten xolodtyp e Opleidingsonderdelen - nieuw programma Studiep unten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Trajectschijf 3 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ eolod Bedrijfscommunicatie Nederlands (MA) 3 eolod Bedrijfscommunicatie Nederlands (MA) 3 ja, indien credit voor Bedrijfscommunicatie Nederlands (MA) eolod Frans III en Bedrijfscommunicatie (MA) 3 eolod Frans III en Bedrijfscommunicatie (MA) 3 ja, indien credit voor Frans III en Bedrijfscommunicatie (MA) eolod Frans Taaltraining III (MA) 3 eolod Frans Taaltraining III (MA) 3 ja, indien credit voor Frans Taaltraining III (MA) eolod Engels III en Bedrijfscommunicatie (MA) 3 eolod Engels III en Bedrijfscommunicatie (MA) 3 ja, indien credit voor Engels III en Bedrijfscommunicatie (MA) eolod Engels Taaltraining III (MA) 3 eolod Engels Taaltraining III (MA) 3 ja, indien credit voor Engels Taaltraining III (MA) solod ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database, DTP (MA) 5 solod ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database, DTP (MA) 5 ja, indien credit voor ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database, DTP (MA) dolod Partim Webdesign en Database (MA) 3 dolod Partim Webdesign en Database (MA) ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Webdesign en Database 3 (MA) dolod Partim DTP (MA) 2 dolod Partim DTP (MA) 2 ja, dovd deeloverdracht indien min voorpartim DTP (MA) eolod HRM en Sociaal Recht (MA) 4 eolod HRM en Sociaal Recht (MA) 4 ja, indien credit voor HRM en Sociaal Recht (MA) eolod Informatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie (MA) 3 eolod Informatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie (MA) 3 ja, indien credit voor Informatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie (MA) eolod Bachelorproef (MA) 7 eolod Bachelorproef (MA) 7 ja, indien credit voor Bachelorproef (MA) eolod Professionele Ontwikkeling III: stage (MA) 20 eolod Professionele Ontwikkeling III: stage (MA) 20 ja, indien credit voor Professionele Ontwikkeling III: stage (MA) Keuze Executive of International (Duits of Spaans) of Projectmanagement of Event en Sales Keuze Executive of Projectmanagement of Event en Sales Executive Executive eolod Duurzaam Ondernemen (MA) 3 eolod Duurzaam Ondernemen (MA) 3 ja, indien credit voor Duurzaam Ondernemen (MA) eolod 3MA Keuze Executive - 1 olod kiezen (MA) 3 eolod 3MA Keuze Executive - 1 olod kiezen (MA) 3 eolod Internationale Handel 3 eolod Internationale Handel 3 ja, indien credit voor Internationale Handel eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 ja, indien credit voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) eolod Studium Generale 3 eolod Studium Generale 3 ja, indien credit voor Studium Generale eolod Ondernemen 3 eolod Ondernemen 3 ja, indien credit voor Ondernemen International Duits eolod Duits - Zakelijke Communicatie (MA) 3 niet meer opgenomen in het opleidingsprogramma vanaf eolod 3MA Keuze International Duits - 1 olod kiezen (MA) 3 eolod Interculturele Communicatie (MA) 3 eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 eolod Studium Generale 3 eolod Ondernemen 3 International Spaans eolod Spaans - Zakelijke Communicatie (MA) 3 niet meer opgenomen in het opleidingsprogramma vanaf eolod 3MA Keuze International Spaans - 1 olod kiezen (MA) 3 eolod Interculturele Communicatie (MA) 3 eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 eolod Studium Generale 3 eolod Ondernemen 3 Projectmanagement Projectmanagement ja, het credit voor Duits - Zakelijke Communicatie (MA) kan in MA3 gebruikt worden voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring ja, het credit voor Spaans - Zakelijke Communicatie (MA) kan in MA3 gebruikt worden voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring eolod Kwaliteitsmanagement (incl. Lean Management) (MA) 3 eolod Kwaliteitsmanagement (incl. Lean Management) (MA) 3 ja, indien credit voor Kwaliteitsmanagement (incl. Lean Management) (MA) eolod 3MA Keuze Projectmanagement - 1 olod kiezen (MA) 3 eolod 3MA Keuze Projectmanagement - 1 olod kiezen (MA) 3 eolod Duurzaam Ondernemen (MA) 3 eolod Duurzaam Ondernemen (MA) 3 ja, indien credit voor Duurzaam Ondernemen (MA) eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 ja, indien credit voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) eolod Studium Generale 3 eolod Studium Generale 3 ja, indien credit voor Studium Generale eolod Ondernemen 3 eolod Ondernemen 3 ja, indien credit voor Ondernemen Event en Sales Event en Sales eolod Event en Sales - internationaal project (MA) 3 eolod Event en Sales - internationaal project (MA) 3 ja, indien credit voor Event en Sales - internationaal project (MA) FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx concordantie - bijlage MA 14 van 24

89 xolodtyp e Opleidingsonderdelen - oud programma Studiep unten xolodtyp e Opleidingsonderdelen - nieuw programma Studiep unten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? eolod 3MA Keuze Event en Sales - 1 olod kiezen (MA) 3 eolod 3MA Keuze Event en Sales - 1 olod kiezen (MA) eolod Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) 3 eolod Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) 3 ja, indien credit voor Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 ja, indien credit voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) eolod Studium Generale 3 eolod Studium Generale 3 ja, indien credit voor Studium Generale eolod Ondernemen 3 eolod Ondernemen 3 ja, indien credit voor Ondernemen FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx concordantie - bijlage MA 15 van 24

90 xolodtyp e Opleidingsonderdelen - oud programma Studiep unten xolodtyp e Opleidingsonderdelen - nieuw programma Studiep unten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Trajectschijf 3 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ eolod Bedrijfscommunicatie Nederlands (MA) 3 eolod Bedrijfscommunicatie Nederlands (MA) 3 ja, indien credit voor Bedrijfscommunicatie Nederlands (MA) eolod Frans III en Bedrijfscommunicatie (MA) 3 eolod Frans III en Bedrijfscommunicatie (MA) 3 ja, indien credit voor Frans III en Bedrijfscommunicatie (MA) eolod Frans Taaltraining III (MA) 3 eolod Frans Taaltraining III (MA) 3 ja, indien credit voor Frans Taaltraining III (MA) eolod Engels III en Bedrijfscommunicatie (MA) 3 eolod Engels III en Bedrijfscommunicatie (MA) 3 ja, indien credit voor Engels III en Bedrijfscommunicatie (MA) eolod Engels Taaltraining III (MA) 3 eolod Engels Taaltraining III (MA) 3 ja, indien credit voor Engels Taaltraining III (MA) solod ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database, DTP (MA) 5 solod ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database, DTP (MA) 5 ja, indien credit voor ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database, DTP (MA) dolod Partim Webdesign en Database (MA) 3 dolod Partim Webdesign en Database (MA) ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Webdesign en Database 3 (MA) dolod Partim DTP (MA) 2 dolod Partim DTP (MA) 2 ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim DTP (MA) eolod HRM en Sociaal Recht (MA) 4 eolod HRM en Sociaal Recht (MA) 4 ja, indien credit voor HRM en Sociaal Recht (MA) eolod Informatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie (MA) 3 eolod Informatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie (MA) 3 ja, indien credit voor Informatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie (MA) eolod Bachelorproef (MA) 7 eolod Bachelorproef (MA) 7 ja, indien credit voor Bachelorproef (MA) eolod Professionele Ontwikkeling III: stage (MA) 20 eolod Professionele Ontwikkeling III: stage (MA) 20 ja, indien credit voor Professionele Ontwikkeling III: stage (MA) Keuze Executive of Projectmanagement of Event en Sales Keuze Executive of Projectmanagement of Event en Sales Executive Executive eolod Duurzaam Ondernemen (MA) 3 eolod Duurzaam Ondernemen (MA) 3 ja, indien credit voor Duurzaam Ondernemen (MA) eolod 3MA Keuze Executive - 1 olod kiezen (MA) 3 eolod 3MA Keuze Executive - 1 olod kiezen (MA) 3 eolod Internationale Handel - keuze 3MA (MA) 3 eolod Internationale Handel - keuze 3MA (MA) 3 ja, indien credit voor Internationale Handel - keuze 3MA (MA) eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 ja, indien credit voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) eolod Studium Generale 3 eolod Studium Generale 3 ja, indien credit voor Studium Generale eolod Ondernemen 3 eolod Ondernemen 3 ja, indien credit voor Ondernemen eolod Duits IV (MA) 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel Projectmanagement Projectmanagement eolod Kwaliteitsmanagement (incl. Lean Management) (MA) 3 eolod Kwaliteitsmanagement (incl. Lean Management) (MA) ja, indien credit voor Kwaliteitsmanagement (incl. Lean Management) (MA) eolod 3MA Keuze Projectmanagement - 1 olod kiezen (MA) 3 eolod 3MA Keuze Projectmanagement - 1 olod kiezen (MA) eolod Duurzaam Ondernemen (MA) 3 eolod Duurzaam Ondernemen (MA) ja, indien credit voor Duurzaam Ondernemen (MA) eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) ja, indien credit voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) eolod Studium Generale 3 eolod Studium Generale ja, indien credit voor Studium Generale eolod Ondernemen 3 eolod Ondernemen ja, indien credit voor Ondernemen Event en Sales Event en Sales eolod Event en Sales - internationaal project (MA) 3 eolod Event en Sales - internationaal project (MA) 3 ja, indien credit voor Event en Sales - internationaal project (MA) eolod 3MA Keuze Event en Sales - 1 olod kiezen (MA) 3 eolod 3MA Keuze Event en Sales - 1 olod kiezen (MA) eolod Training Interpersoonlijke Vaardigheden 3 niet meer opgenomen in het opleidingsprogramma vanaf credit voor Training Interpersoonlijke Vaardigheden kan als keuzevak in rekening gebracht worden eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) 3 ja, indien credit voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MA) eolod Studium Generale 3 eolod Studium Generale 3 ja, indien credit voor Studium Generale eolod Ondernemen 3 eolod Ondernemen 3 ja, indien credit voor Ondernemen eolod Duits IV 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx concordantie - bijlage MA 16 van 24

91 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Office management Afstudeerrichting: Medical management assistant Vestigingsplaats: Gent Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. xolodty pe Opleidingsonderdelen - oud programma Studi xolodtyp epun e ten Trajectschijf 1 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ Opleidingsonderdelen - nieuw programma Studi epun ten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? eolod Nederlands I (MD) 5 eolod Nederlands I (MD) 5 ja, indien credit voor Nederlands I (MD) eolod Frans I (MD) 5 eolod Frans I (MD) 5 ja, indien credit voor Frans I (MD) eolod Engels I (MD) 5 eolod Engels I (MD) 5 ja, indien credit voor Engels I (MD) eolod ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MD) 6 eolod ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MD) 6 ja, indien credit voor ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MD) eolod Economie en Globalisering (MD) 6 eolod Economie en Globalisering (MD) 6 ja, indien credit voor Economie en Globalisering (MD) eolod Medische Terminologie (MD) 5 eolod Medische Terminologie I (MD) 5 ja, indien credit voor Medische Terminologie (MD) eolod Anatomie en Fysiologie I (MD) 3 ja, indien credit voor Anatomie en Fysiologie (MD2) eolod Organisatie van de Gezondheidszorg (MD) 4 eolod Structuur van de gezondheidszorg (MD) 4 ja, indien credit voor Organisatie van de Gezondheidszorg (MD) eolod Frans Taaltraining I (MD) 5 eolod Frans Taaltraining I (MD) 5 ja, indien credit voor Frans Taaltraining I (MD) eolod Engels Taaltraining I (MD) 5 eolod Engels Taaltraining I (MD) 5 ja, indien credit voor Engels Taaltraining I (MD) eolod Recht (MD) 5 eolod Recht (MD) 3 ja, indien credit voor Recht (MD) eolod Sociale en Multimedia (MD) 4 eolod Sociale en Multimedia (MD) 4 ja, indien credit voor Sociale en Multimedia (MD) eolod Professionele Ontwikkeling I (MD) 5 eolod Professionele Ontwikkeling I (MD) 4 ja, indien credit voor Professionele Ontwikkeling I (MD) Trajectschijf 2 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ eolod Nederlands II en Communicatie (MD) 6 eolod Nederlands II en Communicatie (MD) 6 ja, indien credit voor Nederlands II en Communicatie (MD) eolod Frans II en Medische Terminologie (MD) 5 eolod Frans II en Medische Terminologie (MD) 5 ja, indien credit voor Frans II en Medische Terminologie (MD) eolod Engels II en Medische Terminologie (MD) 5 eolod Engels II en Medische Terminologie (MD) 5 ja, indien credit voor Engels II en Medische Terminologie (MD) eolod Initiatie Boekhouden (MD) 3 eolod Initiatie Boekhouden (MD) 3 ja, indien credit voor Initiatie Boekhouden (MD) eolod Medische Terminologie II (MD) 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel eolod Anatomie en Fysiologie (MD) 5 eolod Anatomie en Fysiologie II (MD) 3 ja, indien credit voor Anatomie en Fysiologie (MD) eolod Pathologie I (MD) 3 ja, indien credit voor Pathologie (MD3) eolod Medische Registratie (MD) 3 ja, indien credit voor Medische Registratie (MD3) eolod Digital health (MD) 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel eolod Gezondheidsleer en EHBO (MD) 3 eolod Gezondheidszorg en EHBO (MD) 3 ja, indien credit voor Gezondheidsleer en EHBO (MD) eolod Management van het Medisch Secretariaat I (MD) 3 eolod Management van het Medisch Secretariaat I (MD) 3 ja, indien credit voor Management van het Medisch Secretariaat I (MD) eolod Communicatietechnieken in het Medisch Werkveld (MD) 4 eolod Communicatietechnieken in het Medisch Werkveld (MD) ja, indien credit voor Communicatietechnieken in het Medisch Werkveld 4 (MD) eolod ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MD) 3 eolod ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MD) ja, indien credit voor ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd 3 gebruik) (MD) eolod ICT-toepassingen III: rekenblad (MD) 3 eolod ICT-toepassingen III: rekenblad (MD) 3 ja, indien credit voor ICT-toepassingen III: rekenblad (MD) eolod Gezondheids- en Welzijnsvoorzieningen (MD) 4 niet meer opgenomen in het nieuwe opleidingsprogramma ja, het credit voor Gezondheids- en Welzijnsvoorzieningen (MD) kan in MD3 gebruikt worden voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring solod Frans en Engels Taaltraining (MD) 5 solod Frans en Engels Taaltraining (MD) 5 ja, indien credit voor Frans en Engels Taaltraining (MD) dolod Partim Frans Taaltraining (MD) 3 dolod Partim Frans Taaltraining (MD) ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Frans Taaltraining 3 (MD) dolod Partim Engels Taaltraining (MD) 2 dolod Partim Engels Taaltraining (MD) ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Engels Taaltraining 2 (MD) eolod Medische Sociologie (MD) 3 niet meer opgenomen in het nieuwe opleidingsprogramma ja, het credit voormedische Sociologie (MD) kan in MD3 gebruikt worden voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx concordantie - bijlage 4 MD van 24

92 xolodty pe Opleidingsonderdelen - oud programma Studi epun ten xolodtyp e Opleidingsonderdelen - nieuw programma Studi epun ten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? eolod Basisprincipes van de Farmacologie (MD) 3 opleidingsonderdeel werd overgebracht naar het 3de modeltraject eolod Professionele Ontwikkeling II (MD) 5 eolod Professionele Ontwikkeling II (MD) 5 ja, indien credit voor Professionele Ontwikkeling II (MD) Trajectschijf 3 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ eolod Nederlands III en Communicatie (MD) 3 eolod Nederlands III en Communicatie (MD) 3 ja, indien credit voor Nederlands III en Communicatie (MD) eolod Frans III en Communicatie in het Medisch Werkveld (MD) 3 eolod Frans III en Communicatie in het Medisch Werkveld (MD) ja, indien credit voor Frans III en Communicatie in het Medisch Werkveld 3 (MD) eolod Engels III en Communicatie in het Medisch Werkveld (MD) 3 eolod Engels III en Communicatie in het Medisch Werkveld (MD) ja, indien credit voor Engels III en Communicatie in het Medisch Werkveld 3 (MD) eolod Pathologie (MD) 6 eolod Pathologie II (MD) 3 ja, indien credit voor Pathologie (MD) eolod Farmacologie (MD) 3 ja, indien credit voor Basisprincipes van de Farmacologie (MD2) eolod Medische Instrumentaria (MD) 3 eolod Medische Instrumentaria (MD) 3 ja, indien credit voor Medische Instrumentaria (MD) eolod Deontologie en Ethiek (MD) 3 eolod Deontologie en Ethiek (MD) 3 ja, indien credit voor Deontologie en Ethiek (MD) eolod Management van het Medisch Secretariaat II (MD) 3 eolod Management van het Medisch Secretariaat II (MD) 3 ja, indien credit voor Management van het Medisch Secretariaat II (MD) eolod Medische Registratie (MD) 3 opleidingsonderdeel werd overgebracht naar het 2de modeltraject solod ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database (MD) 3 solod ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database (MD) 3 ja, indien credit voor ICT-toepassingen IV: Webdesign, Database (MD) dolod Partim Webdesign (MD) 2 dolod Partim Webdesign (MD) 2 ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Webdesign (MD) dolod Partim Database (MD) 1 dolod Partim Database (MD) 1 ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Database (MD) eolod Informatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie (MD) 3 eolod Informatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie (MD) ja, indien credit voor Informatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie 3 (MD) eolod Bachelorproef (MD) 7 eolod Bachelorproef (MD) 7 ja, indien credit voor Bachelorproef (MD) eolod Professionele Ontwikkeling III: stage (MD) 20 eolod Professionele Ontwikkeling III: stage (MD) 20 ja, indien credit voor Professionele Ontwikkeling III: stage (MD) eolod 3MD Keuze-opleidingsonderdeel (MD) eolod 3MD Keuze-opleidingsonderdeel (MD) eolod HRM en Sociaal Recht (MD) 3 eolod HRM en Sociaal Recht (MD) 3 ja, indien credit voor HRM en Sociaal Recht (MD) eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MD) 3 eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MD) 3 ja, indien credit voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring (MD) eolod Studium Generale 3 eolod Studium Generale 3 ja, indien credit voor Studium Generale eolod Ondernemen 3 eolod Ondernemen 3 ja, indien credit voor Ondernemen FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx concordantie - bijlage 4 MD van 24

93 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Retailmanagement Afstudeerrichting: Vestigingsplaats: Gent Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. Opleidingsonderdelen - oud programma Opleidingsonderdelen - nieuw programma xolodtype Studiepunten xolodtype Studiepunten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Modeltraject 1 eolod Le français des détaillants I 3 eolod Le français des détaillants I of 3 ja, indien een credit voor Le français des détaillants I of of eolod Le français de la vente I eolod Le français de la vente I 3 ja, indien een credit voor Le français de la vente I eolod Le français des détaillants II of 3 eolod Le français des détaillants II of 3 ja, indien een credit voor Le français des détaillants II of of eolod Le français de la vente II eolod Le français de la vente II 3 ja, indien een credit voor Le français de la vente II eolod Werkplekleren I (RM) 23 solod Werkplekleren I (RM) 23 ja, indien een credit voor Werkplekleren I dolod Partim Werkplekleren I (RM) 18 dolod Partim Werkplekleren Franstalige winkel (RM) 5 Modeltraject 2 eolod Burgerlijk recht en aansprakelijkheid (RM) 4 eolod Inleiding tot het recht voor retail (RM) 4 ja, indien een credit voor Burgerlijk recht en aansprakelijkheid eolod Financieel management I (RM) 3 eolod Financieel management I (RM) 3 ja, indien een credit voor Financieel management I eolod Le français de la vente III (RM) 3 eolod Le français de la vente III 3 ja, indien een credit voor Le français de la vente III of of eolod Le français des détaillants III (RM) 3 eolod Le français des détaillants III 3 ja, indien een credit voor Le français des détaillants III eolod RM2 - Werkplekleren II - keuzeopleidingsonderdeel (RM) eolod Werkplekleren II (RM) 23 eolod OF Werkplekleren II (RM) 23 ja, indien een credit voor Werkplekleren II eolod Werkplekleren II: internationaal (RM) 10 eolod Werkplekleren II: integratie (RM) 13 Modeltraject 3 eolod Le français des détaillants IV 3 eolod Le français des détaillants IV of 3 ja, indien een credit voor Le français des détaillants IV of eolod Le français de la vente IV 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW beslissing.xlsx - bijlage concordantie RM 19 van 24

94 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Toegepaste Informatica Vestigingsplaats: Gent en Aalst Basis van concordantie De student moet door de combinatie van opleidingsonderdelen uit het "oude programma" en uit het "vernieuwde programma" steeds minimaal 180 stp behalen, indien de combinatie resulteert in een som lager dan 180 stp moet de student bijkomende opleidingsonderdelen opnemen in zijn individueel programma tot minimaal 180 studiepunten. xolod type Opleidingsonderdelen - oud programma Studie xolod punten type Trajectschijf 1 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ Opleidingsonderdelen - nieuw programma Studi epun ten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? Geen wijzigingen met impact op concordantie Trajectschijf 2 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ Geen wijzigingen met impact op concordantie Trajectschijf 3 - programmawijzigingen met ingang vanaf AJ eolod Analyse III (TI) 3 eolod Analyse III (TI) 3 ja, indien credit voor Analyse III (TI) eolod Databanken III (TI) 3 eolod Databanken III (TI) 3 ja, indien credit voor Databanken III (TI) eolod Internationale Communicatie III (TI) 3 eolod Internationale Communicatie III (TI) 3 ja, indien credit voor Internationale Communicatie III (TI) 3TI - keuze Future IT (TI) solod Future IT (TI) 4 solod Future IT (TI) 4 ja, indien credit voor Future IT (TI) dolod Partim Topics (TI) 2 dolod Partim Topics (TI) 2 ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Topics (TI) ja, dovd deeloverdracht indien min voor Partim Artificiële dolod Partim Artificiële Intelligentie (TI) 2 dolod Partim Artificiële Intelligentie (TI) 2 Intelligentie (TI) solod Future IT (English taught) (TI) 4 neen, nieuw opleidingsonderdeel dolod (Partial Module) Topics 2 neen, nieuw opleidingsonderdeel dolod (Partial Module) Artificial Intelligence 2 neen, nieuw opleidingsonderdeel 3TI-Keuzepakket Specialisatie 3TI-Keuzepakket Specialisatie Mobile apps Mobile apps 3TI - keuze Native apps I (TI) eolod Native apps I (TI) 3 eolod Native apps I (TI) 3 ja, indien credit voor Native apps I (TI) eolod Native apps I (English taught) (TI) 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel 3TI keuze Native apps II (TI) 3TI keuze Native apps II (TI) eolod Native apps II: mobile apps voor ja, indien credit voor Native apps II: mobile apps voor Windowsphone 3 eolod Native apps II: mobile apps voor Windowsphone (TI) 4 Windowsphone (TI) (TI) eolod Native apps II: mobile apps voor IOS (TI) 3 eolod Native apps II: mobile apps voor IOS (TI) 4 ja, indien credit voor Native apps II: mobile apps voor IOS (TI) eolod Native apps II: mobile apps for IOS (English taught) (TI) 4 neen, nieuw opleidingsonderdeel 3TI - keuze Web apps (TI) eolod Web apps (TI) 3 eolod Web apps (TI) 3 ja, indien credit voor Web apps (TI) eolod Web apps (English taught) (TI) 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel 3TI - keuze Project III: Mobile apps (TI) eolod Project III: Mobile apps (TI) 6 eolod Project III: Mobile apps (TI) 5 ja, indien credit voor Project III: Mobile apps (TI) eolod Project III: Mobile apps (English taught) (TI) 5 neen, nieuw opleidingsonderdeel Systeem- en netwerkbeheer Systeem- en netwerkbeheer eolod Enterprise Linux (TI) 4 eolod Enterprise Linux (TI) 4 ja, indien credit voor Enterprise Linux (TI) eolod Windows Server (TI) 4 eolod Windows Server (TI) 4 ja, indien credit voor Windows Server (TI) eolod Computernetwerken IV (TI) 4 eolod Computernetwerken IV (TI) 4 ja, indien credit voor Computernetwerken IV (TI) eolod Project III: Systeembeheer (TI) 3 eolod Project III: Systeembeheer (TI) 3 ja, indien credit voor Project III: Systeembeheer (TI) BCB2015ONDW bijlage

95 xolod type Opleidingsonderdelen - oud programma Mainframe applicaties en -beheer Studie xolod punten type Opleidingsonderdelen - nieuw programma Mainframe applicaties en -beheer 3TI - keuze Inleiding Mainframe (TI) Studi epun ten Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe programma? eolod Inleiding Mainframe (TI) 3 eolod Inleiding Mainframe (TI) 3 ja, indien credit voor Inleiding Mainframe (TI) eolod Introduction to the Mainframe (English taught) (TI) 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel eolod Mainframe systeembeheer (TI) 4 eolod Mainframe systeembeheer (TI) 4 ja, indien credit voor Mainframe systeembeheer (TI) eolod Databanken en transactiesystemen (TI) 4 eolod Databanken en transactiesystemen (TI) 4 ja, indien credit voor Databanken en transactiesystemen (TI) 3TI - keuze Batchapplicaties (TI) eolod Batchapplicaties (TI) 4 eolod Batchapplicaties (TI) 4 ja, indien credit voor Batchapplicaties (TI) eolod Batch applications (English taught) (TI) 4 neen, nieuw opleidingsonderdeel e-business e-business eolod e-marketing (TI) 3 eolod e-marketing (TI) 3 ja, indien credit voor e-marketing (TI) 3TI - keuze e-commerce (TI) eolod e-commerce (TI) 4 eolod e-commerce (TI) 4 ja, indien credit voor e-commerce (TI) eolod e-commerce (English taught) (TI) 4 neen, nieuw opleidingsonderdeel 3TI - keuze Business Software (TI) eolod Business Software (TI) 4 eolod Business Software (TI) 4 ja, indien credit voor Business Software (TI) eolod Business Software (English taught) (TI) 4 neen, nieuw opleidingsonderdeel 3TI - keuze Project III: e-business (TI) eolod Project III: e-business (TI) 4 eolod Project III: e-business (TI) 4 ja, indien credit voor Project III: e-business (TI) eolod Project III: e-business (English taught) (TI) 4 neen, nieuw opleidingsonderdeel eolod 3TI-keuzepakket Algemeen (TI) 3 3TI-keuzepakket Algemeen (TI) eolod Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring ja, indien credit voor Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 3 eolod 3 Opleidingscommissie (TI) Opleidingscommissie (TI) Opleidingscommissie (TI) eolod IP project (TI) 3 eolod IP project (TI) 3 ja, indien credit voor IP project (TI) eolod Studium Generale eolod Studium Generale 3 ja, indien credit voor Studium Generale eolod Ondernemen eolod Ondernemen 3 ja, indien credit voor Ondernemen eolod Stage (TI) 20 eolod Stage (TI) 20 ja, indien credit voor Stage (TI) eolod Bachelorproef (TI) 6 eolod Bachelorproef (TI) 6 ja, indien credit voor Bachelorproef (TI) eolod i³talent (TI) 3 eolod i³talent (TI) 3 ja, indien credit voor i³talent (TI) BCB2015ONDW bijlage

96 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Postgraduaat IT-management Vestigingsplaats: Gent Basis van concordantie Om het getuigschrift van het postgraduaat IT-management te behalen moet de student minstens 45 stp behalen uit het nieuwe programma. xolodtyp e Opleidingsonderdelen - oud programma Programmawijzigingen met ingang vanaf AJ Stud xolodtyp iepu e nten Opleidingsonderdelen - nieuw programma Stud Kan de student zijn credit of score van het partim (min. 1020) gebruiken in het nieuwe iepu programma? nten eolod Methoden en technieken van onderzoek (IT) 6 niet meer opgenomen in het nieuwe opleidingsprogramma neen eolod Projectmanagement I (IT) 6 eolod Projectmanagement (IT) 6 ja, indien credit voor Projectmanagement I (IT) eolod Open systemen (IT) 4 eolod Open systemen (IT) 3 ja, indien credit voor Open systemen (IT) eolod Business Process Management (IT) 3 eolod Business Process Management (IT) 4 ja, indien credit voor Business Process Management (IT) eolod IT-management - keuzeopleidingsonderdeel (IT) 5 solod Requirements Analyse - Business Intelligence (IT) 5 dolod Partim Requirements analyse (IT) 3 eolod Requirements analyse (IT) 3 dolod Partim Business intelligence (IT) 2 eolod Business intelligence (IT) 3 solod Supply chain management - Business software (IT) 5 ja, indien ofwel: credit voor Requirements Analyse - Business Intelligence (IT) ofwel: ONT+ ontheffing indien min voor Partim Requirements analyse (IT) ja, indien ofwel: credit voor Requirements Analyse - Business Intelligence (IT) ofwel: ONT+ ontheffing indien min voor Partim Business intelligence (IT) dolod Partim Supply chain management (IT) 2 niet meer opgenomen in het nieuwe opleidingsprogramma neen ja, indien dolod Partim Business software (IT) 3 eolod Business Systems Architecture (IT) 3 ofwel: credit voor Supply chain management - Business software (IT) ofwel: ONT+ ontheffing indien min voor Partim Business software (IT) eolod Informatiemanagement (IT) 4 eolod Informatiemanagement (IT) 4 ja, indien credit voor Informatiemanagement (IT) eolod Kwaliteitsmanagement (IT) 4 niet meer opgenomen in het nieuwe opleidingsprogramma neen eolod Testcoördinatie en -management (IT) 4 eolod Testcoördinatie en -management (IT) 4 ja, indien credit voor Testcoördinatie en -management (IT) eolod Projectmanagement II (IT) 4 eolod Change Management (IT) 4 ja, indien credit voor Projectmanagement II (IT) eolod Bijzondere topics IT-management (IT) 5 eolod Bijzondere topics IT-management (IT) 5 ja, indien credit voor Bijzondere topics IT-management (IT) eolod Onderzoek en onderzoeksthesis (IT) 15 niet meer opgenomen in het nieuwe opleidingsprogramma neen eolod IT Governance 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel eolod IT Operations Management (IT) 3 neen, nieuw opleidingsonderdeel BCB2015ONDW bijlage

97 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement Vestigingsplaats: Gent volledig nieuw opleidingsprogramma (studenten moeten het volledige nieuwe programma volgen) Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Bachelor na bachelor toegepaste fiscaliteit Vestigingsplaats: Gent Geen programmawijziging met ingang van academiejaar FOER bijlage 2 Concordantietabellen BCB2015ONDW20592 beslissing.xlsx concordantie - bijlage IB FI 23 van 24

98 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Postgraduaat trendwatching Vestigingsplaats: Gent Geen programmawijziging met ingang van academiejaar Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Postgraduaat digitale marketing Vestigingsplaats: Gent Geen programmawijziging met ingang van academiejaar Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Postgraduaat bouwmanagement Vestigingsplaats: Gent Geen programmawijziging met ingang van academiejaar FOER bijlage 2 Concordantietabellen beslissing.xlsx BCB2015ONDW20592 concordantie - bijlage TW 4 BO DM 24 van 24

99 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T FOER Bijlage 3 Beslissing bestuurscollege i.v.m. studiegelden van de bachelor na bacheloropleidingen postgraduaten BCB2015ONDW bijlage

100 BCB2015ONDW bijlage

101 BCB2015ONDW bijlage

102 BCB2015ONDW bijlage

103 BCB2015ONDW bijlage

104 BCB2015ONDW bijlage

105 BCB2015ONDW bijlage

106 BCB2015ONDW bijlage

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2014-2015 Facultaire

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2014-2015 Facultair

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2013-2014 Facultair

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2017-2018 BCB2017ONDW48992

Nadere informatie

Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012

Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012 Bedrijf en Organisatie Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012 art. 1 Bijzondere toelatingsvoorwaarden professioneel gerichte

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Faculteit Natuur en Techniek Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 3 art. 1 Definitie en toepassing... 3 II. ONDERWIJSREGELING... 4 Deel 1. Onderwijsregeling:

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2014-2015 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2013-2014 art. 1 Algemene bepalingen 1 Het Stagereglement

Nadere informatie

Bijlage 3. Facultair reglement. Academiejaar 2015-2016 1. BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66

Bijlage 3. Facultair reglement. Academiejaar 2015-2016 1. BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66 Bijlage 3 Facultair reglement Academiejaar 2015-2016 1 BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66 Facultair reglement: facultaire aanvullingen op de HoGent Onderwijs- en Examenregeling Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2015-2016 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Facultair reglement FMW Academiejaar BC/B/2017/ONDW/ bijlage 3 - pag. 1/82

Facultair reglement FMW Academiejaar BC/B/2017/ONDW/ bijlage 3 - pag. 1/82 Facultair reglement FMW Academiejaar 2017-2018 BC/B/2017/ONDW/48992 - bijlage 3 - pag. 1/82 Inhoud I. ALGEMEEN... 3 Art. 1 Definitie en toepassing... 3 II. ONDERWIJSREGELING... 3 Deel I Onderwijsregeling:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Bedrijf en Organisatie

Bedrijf en Organisatie Bedrijf en Organisatie w w w. h o g e n t. b e / f b o Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy - fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing KMO-management milieumanagement

Nadere informatie

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE GIT-infobundel Academiejaar 2016-2017 ALGEMENE INFORMATIE Ik ben niet geslaagd voor een aantal opleidingsonderdelen, wat moet ik nu doen? Hoe moet ik mijn curriculum

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement Partner in de Universitaire Associatie Brussel Departementale aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Departement Management, Media & Maatschappij 2015-2016 Erasmushogeschool Brussel Departement

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Departementale aanvullingen op de onderwijsen examenregeling. Departement Management, Media & Maatschappij 2013-2014

Departementale aanvullingen op de onderwijsen examenregeling. Departement Management, Media & Maatschappij 2013-2014 Partner in de Universitaire Associatie Brussel Departementale aanvullingen op de onderwijsen examenregeling Departement Management, Media & Maatschappij 2013-2014 Erasmushogeschool Brussel Departement

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

HBO5. Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica

HBO5. Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica HBO5 Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica 2015-2016 aanvullingstraject toegepaste informatica Via het volwassenenonderwijs een bachelordiploma halen, het kan! Heb je aan een Centrum

Nadere informatie

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement. Departement Media, Management & Maatschappij

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement. Departement Media, Management & Maatschappij Partner in de Universitaire Associatie Brussel Departementale aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Departement Management, Media & Maatschappij 2014-2015 Erasmushogeschool Brussel Departement

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Facultair reglement van de Faculteit Natuur en Techniek

Facultair reglement van de Faculteit Natuur en Techniek Facultair reglement van de Faculteit Natuur en Techniek Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 3 art. 1 Definitie en toepassing... 3 II. ONDERWIJSREGELING... 4 Deel 1. Onderwijsregeling: toelatingsvoorwaarden...

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie. onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45

Onthaalbrochure. Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie. onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45 Onthaalbrochure Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie 2014 2015 onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45 onthaalbrochure 2014-2015.indd 2 18-6-2014 14:44:46 Onthaalbrochure Inhoud Welkom...3

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

I. Inhoud... 1 II. ALGEMEEN... 2. Art. 1 Definitie en toepassing... 2 III. ONDERWIJSREGELING... 2

I. Inhoud... 1 II. ALGEMEEN... 2. Art. 1 Definitie en toepassing... 2 III. ONDERWIJSREGELING... 2 Facultair reglement FMW Academiejaar 2015-2016 I. Inhoud I. Inhoud... 1 II. ALGEMEEN... 2 Art. 1 Definitie en toepassing... 2 III. ONDERWIJSREGELING... 2 Art. 2 Art. 3 Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016. Specfieke aanvullingen School of Arts. KASK Koninklijk Conservatorium

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016. Specfieke aanvullingen School of Arts. KASK Koninklijk Conservatorium Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 & Specfieke aanvullingen School of Arts KASK Koninklijk Conservatorium http://www.hogent.be/toekomstige-student/praktische-info/onderwijs-en-examenregeling/ Ontwerp

Nadere informatie

Facultair reglement FMW Academiejaar 2016-2017. BC/B/2016/ONDW/35076 - bijlage 3 - pag. 1/66

Facultair reglement FMW Academiejaar 2016-2017. BC/B/2016/ONDW/35076 - bijlage 3 - pag. 1/66 Facultair reglement FMW Academiejaar 2016-2017 BC/B/2016/ONDW/35076 - bijlage 3 - pag. 1/66 Inhoud I. ALGEMEEN... 3 Art. 1 Definitie en toepassing... 3 II. ONDERWIJSREGELING... 3 Deel I Onderwijsregeling:

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT Departement Onderwijs & Pedagogie 2017-2018 AANVULLING OP HET ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT OR-Art 4 Reglementen inzake stages, bachelorproef,

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING A. Kandidaat-studenten met een buitenlands bachelor diploma Indien je over een buitenlands bachelor diploma beschikt, dien je eerst

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Handleiding elektronisch studentendossier

Handleiding elektronisch studentendossier Handleiding elektronisch studentendossier School of Arts Gent KASK en Koninklijk Conservatorium vormen de School of Arts van Hogeschool Gent Inhoud 1 Elektronisch studentdossier: algemeen... 3 2 Elektronisch

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen.

Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen. 1. Facultair reglement Opleiding, studiejaar en periode van uitwisseling In de (bachelor) opleidingen sociologie en politieke wetenschappen is mobiliteit voor studenten mogelijk in het derde jaar van de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling Studiegebied Toegepaste Taalkunde

Aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling Studiegebied Toegepaste Taalkunde FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling Studiegebied Toegepaste Taalkunde Preambule Met ingang van het academiejaar 2013-2014 integreert de faculteit Toegepaste

Nadere informatie

GIT regels

GIT regels GIT regels 2017-2018 A. Basisprincipe We streven naar een maximale responsabilisering van de student. De student dient er zelf over te waken een haalbaar studieprogramma samen te stellen. De student die

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Gids voor de startende student

Onthaalbrochure. Gids voor de startende student Onthaalbrochure Gids voor de startende student 2015-2016 Onthaalbrochure Welkom Beste student Hartelijk welkom op de faculteit Bedrijf en Organisatie van de Hogeschool Gent. Deze brochure is een naslagwerkje

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2015-2016 RITCS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Departement Design & Technologie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Departement Design & Technologie DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2016-2017 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

Departementale aanvulling op de onderwijs- en examenregeling

Departementale aanvulling op de onderwijs- en examenregeling Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur: Departementale aanvulling op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijsregeling 2014-2015: departementale aanvulling 1. Toelatingsvoorwaarden.

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2014-2015 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Bedrijfsmanagement Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster S.ORG.4.3/2007-08-20 uropese Hogeschool Brussel Campus conomische Hogeschool Dienst Studentenadministratie Stormstraat 2 1000 Brussel (02)210 13 02 Handleiding voor het samenstellen van een Individueel

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2014-2015 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...3 1.2 Inschrijvingsregels...5

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Ouderavond oktober 2014

Ouderavond oktober 2014 Ouderavond oktober 2014 Programma ouderavond Voorstelling van de faculteit HoGent - onderwijsvisie Studeren in het hoger onderwijs Inschrijving en het curriculum Onderwijs- en examenregeling Studentenbegeleiding

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT Departement Onderwijs & Pedagogie 2014-2015 Aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement van Erasmushogeschool Brussel 2014-2015

Nadere informatie

Hogeschool Gent CVO Panta Rhei KTA Vesalius CVO Leerstad Het Perspectief PCVO

Hogeschool Gent CVO Panta Rhei KTA Vesalius CVO Leerstad Het Perspectief PCVO Hogeschool Gent CVO Panta Rhei KTA Vesalius CVO Leerstad Het Perspectief PCVO HoGent - HBO5 Onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement 2014-2015 http://www.hogent.be/studeren/praktische-info/onderwijs-en-examenregeling

Nadere informatie

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2017-2018 Herinschrijven met een diplomacontract voor het academiejaar

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld. Stagebrochure voor het stagebedrijf

De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld. Stagebrochure voor het stagebedrijf De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld Stagebrochure voor het stagebedrijf WOORD VOORAF Geachte mevrouw, heer Voor een professioneel gerichte opleiding in het hoger onderwijs is het contact

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement mm Departementale aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Departement Management, Media & Maatschappij 2017-2018 Erasmushogeschool Brussel Departement MMM Zespenningenstraat 70 1000 Brussel Goedgekeurd

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Topograaf modulenaam Topografische toepassingen 2 code module M IT 093 goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar

Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar 2016-2017 Inhoud Algemene kalender... 1 Kerstvakantie... 1 Examenperiode... 2 Indienen punten... 2 Bekendmaking examenresultaten...

Nadere informatie

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Inhoud - Flexibilisering van het hoger onderwijs - Leerkrediet (Vlaamse overheid)

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT Departement Onderwijs & Pedagogie 2016-2017 AANVULLINGEN OP HET ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT 2016-2017 OR-Art 4 Reglementen inzake

Nadere informatie

Toelatingscheck 2014 15

Toelatingscheck 2014 15 Toelatingscheck 2014 15 Toelatingscheck Howest 1 Situering Toelatingscheck 1.1 Algemene toelatingsvoorwaarde een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap; een diploma

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Management Assistant Afstandsleren Medical Management

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master of Laws in het Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master of Laws in het Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master of Laws in het Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving, uitschrijving en aanvraag tot vrijstelling... 3 Studietraject... 6 Stage... 8 Werken en studeren...

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Deelnemersvoorwaarden Business Tour 2015 Artikel 1. Definities 1) Christiaan Huygens : Wiskunde en Informatica Studievereniging Christiaan Huygens van de Technische Universiteit Delft. 2) Business Tour

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie