JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat Brussel Tel. 02/ Fax : 02/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat Brussel Tel. 02/ Fax : 02/

2 INDEX VOORWOORD... 1 Voorstelling van de Dienst... 3 ONTHAAL EN PSYCHO-SOCIALE HULP... 5 Publiek... 5 Soorten problemen waar we mee te maken hebben... 6 Hulpbronnen... 8 De statistieken van de sociale dienst... 9 ONTHAAL, INFORMATIE EN RELIGIEUZE ORIËNTATIE Publiek Vragen en interventies Informatie Gesprekken Verkoop Hulpbronnen Mensen Materieel Statistieken Synthese BRUSSEL ONTHAAL-OPEN DEUR EN ZIJN NETWERK Vergaderingen en interne vormingen Bijeenkomsten en externe contacten Diversen OPVOLGING 40 ste VERJAARDAG CONCLUSIES EN VOORUITZICHTEN BIJLAGEN Voorstelling van het team Subsidies en giften Specimen steekkaart... 31

3 VOORWOORD Voor het hoofddoel van het huis, een zo breed mogelijk onthaal, hebben we ons dit jaar verder ingezet. We merkten wel een daling van het aantal telefonische oproepen en ook van de bezoekers (-4%), maar de aanvragen voor de sociale dienst stegen met 20 % De hulpvragers evenals de diensten, nemen nooit meer contact met ons op per brief maar doen dit enkel per mail. Deze nieuwe vorm van communicatie is veel minder persoonlijk en vooral anoniemer ( wie verschuilt zich achter het mailadres?) Iedere dag ontmoeten we mensen met diverse profielen en van verschillende origine. Een groot deel van hen leeft in materiële armoede en is slecht op de hoogte van de doolhof van de administratieve diensten van onze maatschappij. Sommigen, die niet bekend zijn met de nieuwe communicatiemiddelen, voelen zich verdwaald en komen bij ons voor het zoeken van info op internet. De eenzaamheid en geïsoleerde situatie van oudere mensen, is ook dikwijls voelbaar. Andere bezoekers, vaak habitués, lijden aan psychische stoornissen. Onze hyper georganiseerde en complexe maatschappij biedt aan deze mensen weinig oplossingen en nog minder empathie. Trouw aan de intuïtie van onze oprichters, valt ons werkveld onder de noemer diaconie in de brede zin van het woord. We geven informatie over de katholieke wereld, over oecumene en over de diverse godsdiensten. Zo komen we in contact met de leefwereld, zowel met de religieuze als de filosofische overtuigingen van de migranten die in Brussel komen. De samenwerking met het netwerk van de andere antenne van het CAW Brabantia en de diverse sociale Belgische projecten van Caritas International werd voortgezet en heeft de expertise van onze maatschappelijke werksters verrijkt. De diverse informatie, verzameld door het secretariaat in samenwerking met de documentalist, werd doorgegeven aan de Communicatiedienst van het Vicariaat. Onze website werd volledig vernieuwd, terwijl de vorming en de begeleiding van de onthaalmensen in de verschillende kerken van Brussel Centrum werd voortgezet. ( ) We zijn hier niet om de ander te veranderen of te bekeren- dat is de taak van Jezus want het Geloof is een gave God s en niet de uitdrukking van macht of superioriteit. We zijn hier om de ander te ontmoeten met nederigheid en respect en hen hun waarde te tonen als mens. Het sacrament van de ontmoeting STELT Jezus aanwezig. ( ) De ontmoeting openbaart aan de andere zijn waardigheid en vergt van mij te luisteren met heel hart, zonder dat ik de overtuigingen die mij drijven verloochenen en mijn innerlijk geweten verdring Jean Vanier - 1 -

4 Afkortingen ADDE Art. 9 ter AV BC BOOD CAW CASG CBAI CI CV DAC FAC Fedasil GESCO EU Hind. HT IHECS IKB Invald. KTO KTRO KUL OCMW PE PWA RCF RDC RvB SAMU SAWA SVBBO SVK Uitkering VT Association pour le Droit des Étrangers Toelating Verblijf voor medische redenen Algemene Vergadering Beheerscomité Brussel Onthaal Open Deur Centrum Algemeen Welzijnswerk Centre d Action Sociale Globale Centre Bruxellois d'action Interculturelle Caritas International Curriculum Vitae Derde Arbeid Circuit Federatie van de Autonome Centra Federaal Agentschap voor Onthaal Asielzoekers Gesubsidieerde contractuelen Europese Unie Hindouisme Halftijds Institut des Hautes Etudes en Communication Sociale Interkerkelijk Komité Brussel Invalide Télévision Catholique (France) Katholiek Televisie- en Radio-Omroep Katholieke Universiteit Leuven Openbare Centra Maatschappelijk Werk Pastorale Eenheid Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Radio Chrétienne Francophone Démocratische Republiek Congo Raad van Bestuur Service d Aide Médicale d Urgence Service d Accueil de rue pour venir en aide aux prostitués Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal Sociaal Verhuurkantoor Allocations Voltijds - 2 -

5 Voorstelling van de Dienst Op 6 december 1971, werd er in een van de kleine huisjes van de Taborastraat die tegen de St- Niklaaskerk aanleunen, vlakbij de Grote Markt, achter de Beurs, op initiatief van priesters en leken die actief waren in het dekenaat Brussel-Centrum, een klein winkeltje geopend dat er uitzag als een boekhandel, een plek waar niet-gelovigen, zoekenden of christenen in de gelegenheid waren (en nog zijn) om een antwoord te vinden op hun vragen op het gebied van spiritualiteit of geloof en om een onthaal en sociale hulp te krijgen. Brussel Onthaal Open Deur (BOOD) is een eerstelijns-dienst, een katholiek centrum voor religieuze informatie voor iedereen, een aandachtig luisterend oor... en heeft tot taak om «de mens in zijn totaliteit te onthalen. Een vraag op sociaal gebied kan de aanzet zijn voor een gesprek over essentiële vragen en de wens om met een priester of iemand anders te spreken kan de dekmantel zijn voor een ernstig sociaal probleem». Het centrum is iedere dag open van tot uur, behalve op zondag. Op het gelijkvloers is er altijd iemand beschikbaar om iedereen die zich aandient te ontvangen. De onthaalruimte die daartoe is ingericht, is voorzien van een balie met een telefoon die dient voor externe en interne communicatie en een computer verbonden met een intranet dat op elke verdieping toegang geeft tot onze databank en natuurlijk ook tot het internet. Planken met boeken, brochures affiches en folders kleden de muren van het gelijkvloers aan; ze nodigen voorbijgangers uit om binnen te komen en om informatie te vragen... De toegang is vrij en toegankelijk voor iedereen. De «open» deur nodigt iedereen uit die dat wil, om even te stoppen, om wat in een boek te bladeren, te rommelen in een bak met folders... of om te spreken over zijn probleem op sociaal, psychosociaal of religieus gebied, of gewoonweg om met iemand te praten. Vrijwilligers en leden van de vaste staf wisselen elkaar af per halve dag bij het onthaal om de telefoon te beantwoorden, te luisteren en inlichtingen te verschaffen aan iedereen die komt met een vraag, een probleem, en aan hen die hun pijn en verdriet willen vertellen, om hun rouw maar ook hun teleurstelling of ongeduld uit te spreken

6 - 4 -

7 ONTHAAL EN PSYCHO-SOCIALE HULP Het onthaal van mensen met sociale en psycho-sociale vragen gebeurt op het gelijkvloers, alle dagen van tot u waarvan sommige dagen volgens afspraak. In functie van de specificiteit van de vraag, geven de onthalers informatie, zoals de naam van een vrijwilligersdraaischijf, vrijwilligerswerk voor een zoon die worstelt met alcoholverslaving, hulp bij echtelijk geweld, opzoekwerk voor iemand die in de gevangenis verblijft, het adres van een kinderarts, een katholieke kinderopvang of centrum voor relatieproblemen, familiehulp, gesprekstafel Nederlands, een centrum voor drugsverslaafden in Ukkel, ontmoetingsplaats voor vereenzaamden, enz Men biedt ook de mogelijkheid de telefoon te gebruiken. Ook dit is een manier om een luisterend oor te bieden In 2012 werden er 1378 vragen van deze psychosociale aard geregistreerd, ofwel 37% van het totale aantal vragen die bij de balie zijn binnen gekomen. Dit betekent een verhoging van 6%. De andere vragen - op religieus vlak - worden in het tweede deel behandeld. De meer ingewikkelde vragen worden rechtstreeks doorgegeven aan een van de maatschappelijke werksters van de antenne van het CAW Brabantia die de mensen ontvangt op de eerste verdieping om de vertrouwelijkheid van de gesprekken te bewaren. Verslag van de maatschappelijke werksters Ons publiek De ligging van BOOD in het centrum van de stad laat ons toe om te merken hoe de kloof tussen arm en rijk groeit en hoe deze vast te stellen is door het groeiende aantal daklozen, mensen die in vuilnisbakken op zoek gaan naar eten of die op de grond slapen in weinig beschutte plaatsen. We merken bij de mensen die we opvangen, weinig verandering wat het type publiek betreft. Dat bestaat grotendeels uit mannen tussen de 30 en 50 jaar en betreft voornamelijk alleenstaande personen. We hebben 838 openstaande dossiers geteld, wat er 143 meer zijn dan vorig jaar. Dit lijkt misschien een hoog aantal op één jaar... Sommige mensen zijn slechts eenmaal langsgekomen, anderen zijn echter meerdere malen teruggekomen. In absolute aantallen komen degenen die over een Belgische identiteitskaart beschikken op de tweede plaats, na de personen van Marokkaanse nationaliteit. De huidige statistieken laten niet toe om een onderscheid te maken tussen het aandeel van de mensen die Belg van afkomst zijn en zij die Belg geworden zijn. De niet-belgen zijn goed voor zo n 64 nationaliteiten en komen voornamelijk uit Noord-Afrika, gevolgd door de EU en het Midden-Oosten. Ze worden gevolgd door mensen uit Centraal Azië, Zwart Afrika en niet EU-landen binnen Europa. Marokkanen staan op kop, gevolgd door Syriërs, Irakezen, Pakistaners en Algerijnen. Er zijn slechts zelden contacten met Latijns-Amerikanen. Van de mensen van buitenlandse afkomst die de Belgische nationaliteit niet verkregen en/of aangevraagd hebben, bestaat de meerderheid uit langdurig ingezetenen in België (verblijf van onbepaalde duur), mensen met een permanent verblijf of geregulariseerde migranten. Daarna komen de personen wiens aanvraag tot regularisatie lopende is, de erkende vluchtelingen en de - 5 -

8 asielzoekers. We benadrukken hoeveel mensen tekenen vertonen van mentale onrust, of het nu om Belgen of buitenlanders gaan, en of ze hier nu permanent of slechts tijdelijk zijn. Soorten problemen waar we mee te maken hebben 1. Problematieken gerelateerd aan het recht (35 %, waarvan 93 % vreemdelingenrecht) De problematieken waar we op stuiten inzake vreemdelingenrecht betreffen regularisaties, familiehereniging, naturalisaties, asielrecht, toegang tot wettelijk verblijf, We betreuren in het bijzonder de administratieve vertragingen, maar ook het gebrek aan samenhang tussen de administratieve diensten. Dit is de oorzaak van enorme stress en spanning bij diegenen die wachten op een wettig verblijf. Al deze vertragingen en heel dit gebrek aan coördinatie doen vragen rijzen over het respect dat wordt betoond aan deze mensen, die afkomstig zijn uit arme landen en in ons land een betere toekomst voor zichzelf en hun familie zijn komen zoeken. Hetzelfde geldt voor de asielzoekers, voor wie de beslissingen tot weigering van het opheffen van Code 207, die genomen werden door de juridische of medische dienst van Fedasil, niet altijd overeenstemden met de realiteit waarin de betroffen asielzoekers zich bevinden. Het gaat hier om het afschaffen van de verplichte plaats van inschrijving, opgelegd aan asielzoekers die bepaalde specifieke redenen inroepen (voornamelijk medische gronden). De burgeroorlog in Syrië heeft een niet te verwaarlozen aantal aanvragers aangetrokken, of het nu gaat om asielzoekers of om mensen die in België gevestigd zijn en willen weten hoe ze hulp kunnen bieden aan hun familieleden in Syrië. Er zijn eveneens Irakezen die in België erkend zijn als vluchteling maar van wie de familieleden in Syrië zijn achtergebleven in afwachting van de familiehereniging. Sinds het in voege treden van de nieuwe wet op de naturalisatie hebben we veel vragen gekregen. Ook willen we de crisis in Spanje, Italië en Portugal vermelden, die vele mensen naar hier brengt met de grote hoop, in België werk te vinden. 2. Administratieve problemen (24 %) Talrijke mensen hebben contact met ons opgenomen naar aanleiding van problemen die ze ondervinden met overheidsdiensten, of het nu om gemeentelijke, regionale of ministeriële diensten gaat: Financiën, Pensioenen enz We vermelden ook nog de problemen die te wijten zijn aan de spelling van namen, wat bijvoorbeeld erg remmend kan zijn voor hen die een vertrek naar het buitenland plannen, aangezien de termijnen om fouten te verbeteren erg lang zijn. 3. Financiële en materiële problemen (10 %) De verzoeken om financiële hulp (schulden, vervoerskosten om terug te keren naar het thuisland enz ) en materiële hulp (voedselpakketten, maaltijdcheques enz ) tonen voor ons aan dat de inkomsten van deze mensen vaak ontoereikend zijn binnen het huidige leefniveau. We proberen dan om samen met de persoon na te gaan of een duurzamere oplossing denkbaar en mogelijk is in hun situatie. Als dit het geval is, grijpen we soms in opdat een persoon een kleine en gerichte financiële interventie kan genieten, en op die manier een obstakel kan overkomen (ingebrekestelling, opzegging van huurcontract of afsluiten van energie vermijden enz...) en daarna terug naar een normale situatie kan gaan. Als het om een vraag om voedselhulp gaat, werken we samen met kerkgemeenschappen voor maaltijdcheques in sociale restaurants of de verdeling van voedselpakketten. Soms krijgen we gerichte hulpaanvragen van mensen die geen geld hebben en naar hun land van herkomst willen terugkeren. Ook hier is een interventie, na analyse van de gronden en de perspectieven, soms mogelijk

9 4. Huisvestingsproblemen (11 %) Huisvesting is een problematische kwestie in Brussel: huurprijzen, gebrek aan vertrouwen bij huiseigenaars als het gaat om vreemdelingen, werklozen, personen die leven van een minimumuitkering, gepensioneerden of eender welke persoon die hen geen loonfiche ter geruststelling kan voorleggen. Bij BOOD zoeken we met de mensen niet naar huisvesting, maar we steunen hen in hun aanvraag voor een sociale woning, we verwijzen hen door naar diensten die begeleiding bieden en naar sociale huisvestingsmaatschappijen, we laten hen soms gebruik maken van de telefoon om naar huiseigenaars te bellen,... Wat de aanvragen voor dringende tijdelijke huisvesting betreft, zoeken we naar mogelijkheden binnen de Brusselse centra die dit soort opvang aanbieden. 5. Werkgelegenheid en vraag naar opleiding (7 %) Problemen van het dagdagelijkse leven (6 %) Deze problematieken, die opgenomen zijn in de statistieken, zijn nauw met elkaar verbonden. Een groot deel van ons werk bestaat erin, brieven uit te leggen aan mensen, ofwel omdat ze de inhoud ervan niet begrijpen, ofwel omdat ze de taal/talen niet voldoende beheersen. We doen soms dienst als openbaar schrijver, wat deze mensen de geruststelling geeft dat ze goed begrepen worden. We zijn overtuigd van de gegrondheid van het inburgeringsparcours zoals het aan de Nederlandstalige kant wordt toegepast en dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest probeert in te voeren voor Franstalige onderdanen. Wat de volgende problematieken betreft (7 %), zullen we er enkel de voornaamste domeinen van vermelden: Het gaat om kwesties rond sociale zekerheid (mutualiteit, recht op rustpensioen of IGO), sociale of medische hulp van het OCMW, of lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen

10 HULPBRONNEN Om een sociaal onthaal van hoog gehalte te kunnen bieden maken we sinds 1974 deel uit van het CAW «Brabantia» 1 dat als opdracht heeft een eerstelijns sociale dienst te verzekeren in Brussel. Het betreft een VZW die zes antennes omvat: drie daarvan bevinden zich in wijken met een multiculturele en kwetsbare bevolking: de diensten van Kuregem, Sint Gillis en Molenbeek. De sociale dienst van Caritas International vangt enkel migranten en niet-eu burgers op, terwijl de Dienst voor Buitenlandse Studenten en Stagiaires hulp verleent aan studenten uit de «Derde Wereld». Onze dienst, Brussel Onthaal Open Deur, biedt een polyvalent onthaal. Dankzij deze verschillende vestigingen kunnen de maatschappelijk werksters hun sociale dienstwerk binnen een netwerk verrichten. Sinds enkele jaren moeten de maatschappelijke werksters steeds meer tussenkomen in de Pastorale Eenheid St-Michiels & St-Goedele. De mensen die zich tegenwoordig tot de parochies wenden met een ingewikkelde sociale vraag worden doorgestuurd naar de Taborastraat. Om beter aan de eisen van deze sociale dienst tegemoet te komen, worden de permanenties georganiseerd in functie van de behoeften en de beschikbaarheid, d.w.z. vier dagen in de week, waarvan een dag uitsluitend op afspraak. Hun gevarieerde deskundigheid op sociaal gebied, evenals hun kennis van diverse talen en culturen (de Arabische wereld en de landen van Oost Europa) stellen onze maatschappelijke werksters in staat om een internationaal publiek van allerlei afkomst te onthalen. Ieder jaar worden ze bijgestaan door twee à drie stagiaires maatschappelijk werk uit verschillende scholen. Materiaal Om te kunnen antwoorden op die verschillende vragen, ontmoeten de maatschappelijk werksters de hulpvragers en luisteren ze aandachtig naar hun vragen (vaak in hun eigen taal). De maatschappelijke werksters evenals de vrijwilligers en de andere leden van het team beschikken over 2 hulpmiddelen : een interne databank met meer dan 5000 fiches en een externe: internet, maar ze moeten vooral contact opnemen met administraties of diensten van het netwerk en de raad van juristen inwinnen die gespecialiseerd zijn in de een of andere materie. Zij werken ook nauw samen met andere vestigingen van CAW Brabantia, gespecialiseerde diensten in vreemdelingenrecht, hulp aan daklozen, en meer «informele» sociale diensten die vaak verbonden zijn aan parochies of wijken De vragen naar financiële of materiële hulp (voornamelijk voeding- maaltijd bons voor sociale restaurants van het Centrum) worden doorgelicht in het licht van de situatie van de persoon, in samenwerking met de andere hulpverleners die het probleem reeds kennen, om dubbel werk evenals misbruiken te vermijden, en op de meest efficiënte manier hulp te bieden. De taak van de sociale dienst is vooral een eerstelijns onthaal bieden, dit betekent zo goed mogelijk op de zeer uiteenlopende vragen te antwoorden. De mw. maken een eerste analyse van het probleem, en proberen daarna de mensen door te verwijzen naar de meest competente diensten. Ze doen niet aan globale begeleiding. Om een goede doorverwijzing te implementeren zijn externe contacten zeer belangrijk, namelijk met het sociaal netwerk en o.a. diensten voor geestelijke gezondheid, schuldbemiddeling, gespecialiseerde juridische diensten, enz. Ze brengen alle informatie betreffende de problematieken die ze tegenkomen bij de mensen onder in een informaticaprogramma dat speciaal is ontworpen voor de CAW Brabantia. 1 )

11 De statistieken van de sociale dienst Het informaticaprogramma SYSSO, dat in gebruik is genomen door de Federatie van Sociale Diensten, in samenwerking met de CAW s en de CASG is een ambitieus programma voor statistieken en het beheer van bestanden. Dankzij dit programma hebben de maatschappelijk werkster een fijnere analyse kunnen maken van de problematieken. Dit zal ongetwijfeld reële en relatief betrouwbare tendensen weerspiegelen Dit programma voor statistieken laat een evaluatie toe volgens twee criteria: ofwel per dossier op jaarbasis, ofwel volgens de problematieken: We stellen hier eerst een vergelijking voor tussen dossiers van 2011 en 2012 Aantal dossiers: 696 in 2011en 838 in 2012 Statuut Niet meegedeeld Regularisatie aanvrager Permanent verblijver Migrant geregulariseerd Asielzoeker Uitgepr.met regularisatie aanvraag Erkend vluchteling Andere Totaal Geslacht Man Vrouw Niet meegedeeld Totaal Leeftijd Niet meegedeeld à 40 jaar à 50 jaar à 30 jaar à 60 jaar à 70 jaar à 80 jaar Totaal Burgerlijke stand Niet meegedeeld Alleenstaande Koppel met kinderen Samenlevend Eenoudergezin Koppel zonder kinderen Totaal Nationaliteiten 2011 Marokko 129 België 103 Syrië 67 Irak 59 Algerije 44 Pakistan 35 DR Congo 15 Ghana 12 Polen 11 Libanon 10 Togo 8 Bangladesh, Kameroen, Roemenië (3 x 7) 21 Egypte, Spanje, Jordanië, Soedan, Guinea 30 (5x6) Afghan, Congo, Equat (3 x 5) 15 Andere nationaleiten: < 5 72 Onbekend of Niet meegedeeld 65 Totaal Marokko 161 België 125 Syrië 88 Irak 68 Pakistan 42 Algerije 38 DRCongo 13 Bengl, Polen (2x10) 20 Roemenie, Soedan, (2x9) 18 Kamer, Sp., Fr, Ghana, Iran, Ital., Tun (7x7) 49 Afgh, Guinea, Libanon (3x6) 18 Alban, Kos, Nigéria, Rusland (4x5) 20 Andere nationaliteiten: < 5 86 Onbekend of niet meegedeeld 92 Totaal

12 Het Sysso statistieken programma laat ook toe een evaluatie te maken in functie van het aantal keren dat de verschillende problematieken werden gecodeerd gedurende het jaar. We stellen de cijfers van 2011 en 2012 op die manier voor. Er is een grote stijging van bepaalde problemen Deze stijging is enerzijds te wijten aan het vaker voorkomen bij de hulpvragers van deze problematieken maar ook omdat dit programma voor het 2 de jaar gebruikt werd en het coderen dus systematischer gebeurde. Het soort problemen en hun aantal: In Juridisch 573 Vreemdelingenrecht 526 Regularisatie 210 Gezinshereniging 76 Toegang tot wettelijk verblijf 61 Nationaliteit 45 Asielprocedure 42 Andere 92 Andere juridische vragen 47 Materieel en financieel 144 Financiële hulp 102 Voedsel en materiële hulp 33 Andere 9 Administratie 144 Administraties 57 Gemeentelijke Administratie 39 Belastingen en taxen 20 Andere 28 Huisvesting 149 Zoektocht huisvesting 48 Dringende huisvesting 39 Problemen met eigenaars 22 Andere 40 Problemen dagelijks leven 103 Probl met begrijpen van documenten 73 Diverse informatie 13 Problemen dagelijks leven 8 Andere 9 Sociale zekerheid 74 Ziekenfonds 19 Kinderbijslag 18 Ouderdom en overlevingspensioen 12 Werkloosheid 8 Gehandicapten uitkering 7 Andere 10 OCMW 77 Financiële hulp 30 Medische kaart en dringende med.hulp 17 Andere 21 Betwisting 9 Werk/Vorming/ Voluntariaat 96 Werk zoeken 31 Recht op werk 21 Andere 32 Vorming 12 Gezondheid 72 Fysieke gezondheid 39 Geestelijke gezondheid en verslaving. 33 Sociale en familiale banden 52 Ouders/kinderen 12 Relatie koppels 12 Andere 28 Energie 34 Betwistingen Elektriciteit/Gas/Water 25 Andere 9 Problemen ivm kinderjaren 15 Cultuur en vrije tijd 6 In 2012: 4412 Juridisch 1848 Vreemdelingenrecht 1768 Regularisatie 829 Gezinshereniging 267 Toegang tot wettelijk verblijf Nationaliteit 160 Asielprocedure 148 Andere 364 Andere juridische vragen 80 Materieel en financieel 433 Financiële hulp 325 Voedsel en materiële hulp 108 Andere Administratie 445 Administraties 230 Gemeentelijke Administratie 134 Belastingen en taxen 81 Andere Huisvesting 339 Zoektocht huisvesting 111 Dringende huisvesting 62 Problemen met eigenaars 73 Andere 93 Problemen dagelijks leven 257 Probl met begrijpen van documenten 192 Diverse informatie 24 Problemen dagelijks leven Andere 41 Sociale zekerheid 219 Ziekenfonds 66 Kinderbijslag 30 Ouderdom en overlevingspensioen 60 Werkloosheid 23 Gehandicapten uitkering 12 Andere 28 OCMW 178 Financiële hulp 64 Medische kaart en dringende med.hulp 34 Andere 52 Betwisting 28 Werk/Vorming/ Voluntariaat 272 Werk zoeken 110 Recht op werk 64 Andere 24 Vorming 20 Vrijwilligerswerk en diverse 54 Gezondheid 134 Fysieke gezondheid 66 Geestelijke gezondheid en verslaving. 45 Andere 53 Sociale en familiale banden 121 Ouders/kinderen 35 Relatie koppels 33 Andere 53 Energie 123 Betwistingen Elektriciteit/Gas/Water 97 Andere 26 Problemen ivm kinderjaren 36 Cultuur en vrije tijd

13 Synthese en Perspectieven De analyse van het jaar 2012, laat, verscholen onder alle vermelde problematieken, een latent fenomeen naar voren komen: de sociale uitsluiting. De verschillende sociale diensten van de stad hebben een hoofdrol te spelen tegen deze afwijking die de meest kwestbaren, gezien hun precair verblijfstatuut bedreigt, zowel in hun sociaal, familiaal, psychisch, en economische leven. Brussel, hoofdstad van Europa, die zoveel mensen aantrekt op zoek naar welvaart, zou zich moeten bevragen over haar prioriteiten om de mensen toe te laten waardig te leven en om de sociale uitsluiting van de meest kwetsbaren te vermijden. Een probleem dat moet aangekaart worden is de afwezigheid op het einde van de week in BOOD van een m.w. Het is vaak dan en vooral op vrijdag namiddag, dat er meer vragen zijn naar voedselbons, geld en dringende huisvesting. De mensen moeten dan vaak vertrekken zonder oplossing voor de week-end. Het colloquium over «Nieuwe Armoede en een Nieuwe Benadering» was voor het team van BOOD de gelegenheid om grondig na te denken over de manier waarop ze haar opdracht vervult. De vormingen met name over het vreemdelingenrecht en de maandelijkse bijspijkercursus, die georganiseerd werd door de jurist van Caritas International voor de sociale werkers van C.I. en van CAW Brabantia, waren erg vruchtbaar. In 2013, zal er een reorganisatie plaats hebben van het psycho-sociale onthaal, in verband met het vertrek met pensioen van een m.w. Gezien de verhoging van het aantal sociale vragen, zou een versterking met een H/T m.w de efficiëntie van de dienst verhogen. Een vorming rond het onthaal van extreem marginale en van psychisch zeer zwakke mensen zou uiterst nuttig zijn

14 - 12 -

15 ONTHAAL, INFORMATIE EN RELIGIEUZE ORIËNTATIE Publiek Het publiek is heel uiteenlopend. Van 30% van onze bezoekers kennen we niet de afkomst. Van degenen van wie we de nationaliteit wèl kennen is 47 % Belg, 11% Europeaan en de 12 % resterenden zijn voor 7% Afrikaan. Zij zijn voor het merendeel volwassen (70% is jonger dan 60 jaar) en van 84 % kennen we hun sociale omstandigheden niet. Sommige personen die binnenkomen vragen niets, ze kijken naar de borden of snuffelen in de boeken. Anderen hebben een duidelijke vraag. Ons publiek bestaat uit verschillende groepen die men als volgt in kaart kan brengen: Een publiek van passanten Voorbijgangers aangetrokken door een boek of een tijdschrift in de etalage Mensen die in het Centrum werken en die, tijdens het middaguur de deur binnen komen... om een geschenk te kopen, een boek of een tijdschrift te bekijken of om een inlichting te vragen. Belgen uit het Noorden of het Zuiden van het land, verheugd een plek te vinden waar ze religieuse litteratuur vinden Jonge stagiaires in een of andere Europese instelling of studenten uit Europa of uit de Derde Wereld die het centrum van de stad aan het ontdekken zijn (bv een Japaner wenste Nederlands te leren). Mensen op zoek naar een Bijbel, soms in een bepaalde taal (Turks bv.), een gebedenboek, een boek van Paus Benediktus, etc Jonge mensen die op zoek zijn naar informatie over de liturgie voor een doopsel, een huwelijk Een vrouw uit Togo wenste te weten hoe de Belgische kerk het Jaar van het Geloof vierde. Ze kocht de brief van de bisschoppen Een Libanees zocht een levende eucharistieviering Laaggeschoolde mensen die we verder helpen om een gespecialiseerde boekhandel te vinden. Toeristen op doorreis die ons verwarren met het toeristenbureau maar die soms een gesprek aangaan over de doelstellingen van het huis of een boek kopen of de folder meenemen van een concert of een tentoonstelling in het kader van een kerk. Toeristen met interesse voor maatschappelijke problematieken, Derde Wereld, religieuze boeken, Bijbel Europeanen op zwerftocht die een probleem hebben met hun omgeving en die lijken rond te dolen van land naar land. Religieuzen die na een lange afwezigheid naar Belgie terugkomen en zoeken naar retraites of bezinningen, naar vrijwilligerswerk. Oude, vereenzaamde mensen, geesteszieken, die rondzwerven door de stad en voor wie we een vast punt zijn, een steunpunt of eenvoudigweg een plaats waar ze zich kunnen uitspreken... over hun soms irrationele angsten. Associaties, journalisten die getuigen zoeken i.v.m armoede en uitsluiting. Mensen op zoek naar religieuze gemeenschappen, naar priesters (o.a; ivm een jonge Cameroenees op de dool ) Gevangenisalmoezeniers en pastoraal werkers in ziekenhuizen, wensen de gemeenschappen van buitenlandse herkomst te kennen. Een publiek van vaste bezoekers Vaste klanten die iedere maand terugkomen voor de aankoop van een tijdschrift, voor een kleine inlichting betreffende een retraite, biechtgelegenheid, een pastorale of sociale activiteit. Zeer kwetsbare vaste bezoekers voor wie we een vast punt zijn tijdens hun omzwervingen en in hun onbehagen en die op bepaalde momenten heel opdringerig, zelfs gewelddadig kunnen zijn

16 Het netwerk Waarmee we op verschillende vlakken samenwerken. Werkgroep Parlement der Religies Onthaalmensen van de verschillende kerken in het Centrum Sociale diensten: Accompagner, Bonnevie, StVincentius à Paulogenootschap, parochiale diensten op zoek naar sociale informatie of vreemdelingenrecht. Jeugddienst stelt onze dienst voor aan vrienden uit het buitenland Verschillende pastorale diensten, IKC, RCF, radio Spes, KMS, Missio, Jeugddienst, Communicatiedienst, Evangile en Partage, Caritas Vlaanderen, Interreligieuze Dialoog van de kerk in Brussel, St Paulusstichting vragen informatie over specifieke diensten of een samenwerking. De winkeliers in de omgeving vragen ons regelmatig een kleine dienst, vertrouwen ons een zorg van de familie toe Aanbiedingen Giften van Kleding, voedsel, dekens voor daklozen Uitwisseling over de verschillende informele plekken in de stad die materiële hulp bieden Giften religieuze boeken, cultus voorwerpen, kazuifels Nationaliteit % Totaal Belgen % Vreemdelingen % Niet meegedeeld % TOTAAL %

17 De mensen met wie we te maken hebben, lijken ons hoe langer hoe kwetsbaarder, bejaard en met weinig hulpbronnen. Ze zijn ingehaald door de nieuwe technologieën en hebben geen toegang tot internet en dus ook niet meer tot informatie. Velen zoeken eenvoudigweg contact

18 Vragen en interventies Het is niet gemakkelijk om de drie soorten tussenkomsten van elkaar te scheiden: informatie, gesprekken, verkoop. Vaak leidt een vraag naar informatie tot een gesprek of een aankoop (en omgekeerd) maar we kunnen toch een onderscheid maken tussen: Informatie De vragen en verzoeken om inlichtingen zijn veelvoudig, zeer uiteenlopend en vaak uniek. Ze gaan over de adressen van nieuwe gemeenschappen, abdijen, en stilte centra s christelijke gemeenschappen van buitenlandse oorsprong, hun pastores de verschillende uurregelingen van de vieringen op alle tijdstippen door het jaar, in de talen van de gemeenschappen die in Brussel aanwezig zijn en in de verschillende riten. diverse bedevaarten in België en het Heilig Land, Rusland, Medjugorge, Cascia. Parochies in het buitenland, in moslimlanden Christelijke architectuur in Brussel. Verschillende Bijbelvertalingen muziekevenementen, Kerstconcerten, het muziekprogramma van de kathedraal. plaatsen voor christelijke vorming, bijbelgroepen. volwassencatechumenaat de christelijke media: RCF, KTO, Radio Maria, homilieën van detvmis. Programma s van retraites. documentatie over heiligen, diverse gebedsteksten, misteksten in het Nederlands, pastorale teksten, encyclieken. huisvesting in een christelijk milieu in Brussel, in België. christelijk vrijwilligerswerk voor volwassenen en jongeren. interreligieuze kwesties sektaire afwijkingen, nieuwe geloofsovertuigingen, magie, duivelbezwering Bijbel 155 6,6% Kerk 166 7,1% Geloof 78 3,3% Uurregeling 213 9,1% Pastoraal 76 3,2% Gemeenschappen 82 3,5% Exorcisme 15 0,6% Sacramenten / Zegeningen 55 2,3% Bedevaart 30 1,3% Prions en Eglise / Magnificat /Parole et Prière ,4% Bezinning / Vorming 18 0,8% Media en christelijke tijdschriften 180 7,7% Heiligen / gebeden /devotie 159 6,8% Oecumene / Taize 41 1,7% Orthodoxie 13 0,6% Protestantisme 9 0,4% Boeddhisme/ Hind./ Yoga/ Zen 8 0,3% Gemengde huwelijken 2 0,1% Religies 50 2,1% Islam 34 1,4% Jodendom 10 0,4% Sekte & Nieuwe Rel. Bewegingen 11 0,5% Varia ,7% Totaal ,0%

19 Gesprekken Een formeel verzoek om een gesprek komt zelden voor en vooral de vragen om een priester te mogen spreken worden van jaar op jaar minder. Wanneer er expliciet gevraagd wordt om met iemand te mogen praten, gaat het vaak om een psycho- sociaal onderhoud rond diep leed, vragen naar duiveluitdrijvingen, bevrijding van magie. In de meeste gevallen komt er een gesprek op gang bij gelegenheid van de aankoop van een boek of een tijdschrift, of een vraag om informatie, een kort gebed. Ziehier enkele voorbeelden Grootouders zoeken een kunstreproductie van de Kerstkribbe. Ze wensen een kleine tentoonstelling op te zetten i.v.m het Oude en het Nieuwe Testament. Ze vertellen over hun familie en hun zorg de betekenis van Kerstmis door te geven aan hun kinderen Uitwisselingen over het belang van het gebed : ik kan niet bidden als ik Prions en Eglise niet heb. Een Canadese vrouw zoekt een boek over Marie als cadeau voor haar diepgelovige man.ze spreekt over haar ongeloof en over het leed dat dit teweeg brengt in het koppel Religieuze kinderboeken voor kinderen die in een moslimland opgroeien. Een gesprek over de dialoog en het belang van de getuigenis. Welk is de belangrijkste gebeurtenis van Pasen, van de Vasten? Geloof je in God?Wat is de menselijke vrijheid? Een man, erg gekwetst door het leven, vertelt zijn verhaal, zijn universitaire studies en zijn aftakeling Een vrouw waarvan de man jarenlang ziek is kwam haar verhaal vertellen, zocht geen oplossing, maar had nood aan een luisterend oor om haar weg voort te zetten Je wordt steeds opnieuw verrast door ieder toevallig gesprek. Je stelt je dan vragen over de moeilijkheid om beschikbaar te zijn en het belang van een houding van luisterbereidheid Verkoop Nu er geen christelijke boekhandel meer bestaat in het Centrum, zeggen de mensen ons vaak hoe belangrijk ze het vinden een nieuw, stichtend boek bij ons te vinden. De verkoop wordt niet als een lucratieve bezigheid beschouwd maar als een dienst aan oudere mensen, die minder goed te been zijn, maar ook aan degenen die haast hebben en druk bezet zijn. We hebben niet zoveel boeken en vaak hebben we niet de titel die men zoekt. Toch proberen we altijd te luisteren en de mensen door te verwijzen naar de gespecialiseerde boekhandels en per uitzondering een boek te bestellen. Het grootste deel van de verkoop betreft de maanduitgave van Prions en Église, Magnificat of Parole et Prière. Veel mensen zijn blij dat ze bij ons bepaalde tijdschriften vinden zoals: l Appel, Bonne Nouvelle, Panorama, Famille chrétienne, France Catholique, Dimanche, Tertio, Pèlerin, la Vie, Prier, Feu et Lumière, Peuples du Monde, Pastoralia, Le Monde des religions, Rive Dieu, Volzin, MO Magazine, Streven, etc. Verder wordt er, in verband met het liturgische jaar, gevraagd naar boeken en brochures voor de Vastentijd, voor Pasen, geschenken voor communiefeesten, de Advent, de liturgische kalender en het zondagsmissaal. Dan zijn er ook gebedenboeken, gidsen van abdijen. Sinds enige tijd merken we ook dat er meer belangstelling is voor Bijbels in verschillende talen: Portugees, Chinees, Italiaans, de Thora en de Talmud,de Psalmen, de TOB, de Bijbel in de

20 omgangstaal (om Frans te leren), het commentaar van de Bijbel, Evangelie in zakformaat, Bijbel met grote letters of goud op snee en ook gratis Bijbel!... Mensen zoeken ter gelenheid van Kerstmis en Pasen ook naar religieuze voorwerpen, doopkaarsen, pyxide, en ook: wierrook, houtskool, kaarten Met het oog op de œcumenische beweging, zijn we een van de verkoopspunten van de brochure voor de gebedsweek voor de Eenheid van der Christenen. Op interreligieus vlak, vraagt men ons vaak naar de affiche en de boeken uit de collectie Uit Abraham geboren, interreligieuze kalenders uit Zwitserland, van El Kalima en bij gelegenheid van het einde van de Ramadan, wenskaarten om prettig feest te wensen aan de moslims. We verkopen ook boeken en stripverhalen voor kinderen, heiligenlevens, boeken die verband houden met de actualiteit. Tenslotte zijn er onze eigen uitgaven die we verkopen of gratis meegeven. Ze worden in kleine oplagen gedrukt, enerzijds omdat er vaak wijzigingen optreden en anderzijds omdat de informatie ook op het net te vinden is en er daarom minder vaak naar gevraagd wordt Het gaat om: Eucharistievieringen te Brussel, informatieblaadjes betreffende de vieringen in de Goede Week, met Kerstmis, plaatsen van eucharistische aanbidding in Brussel, plaatsen voor het sacrament van de verzoening missen in vreemde talen, de brochure gemeenschappen en verenigingen. De teksten van de Misviering in het Nederlands De brochure het Repertorium van de christelijke kerken en gemeenschappen in Brussel werd regelmatig bijgewerkt op onze site en de nieuwe verbeterde versie zal opnieuw verschijnen in maart

21 Hulpbronnen Mensen Voor het onthaal aan de balie kan BOOD rekenen op de aanwezigheid van de coördinatrice en een tiental vrijwilligers, zowel leken als priesters. Twee secretaressen, een documentalist en af en toe een stagiaire. De secretaresses houden de gegevens bij, en coderen de statistieken, zorgen voor de boekhouding en de vele taken die moeten worden vervuld voor het goed functioneren van een onthaaldienst. Ze helpen iedereen in huis en nemen daarbij nog andere taken waar. Verder leest en klasseert de documentalist de boeken, de verschillende tijdschriften en persartikels die binnen gekomen zijn, over zowel sociale als godsdienstige onderwerpen. Hij werkt mee aan de redactie van interne documenten over onderwerpen waarnaar gevraagd is. Hij neemt ook deel aan œcumenische, interreligieuze en interlevensbeschouwelijke bijeenkomsten. De coördinatrice organiseert het werk, zorgt ervoor dat aan de vragen wordt tegemoet gekomen, neemt deel aan overlegvergaderingen buitenshuis, zowel op sociaal als op religieus gebied. De vrijwilligers die het team versterkt hebben om bij toerbeurt de permanenties te verzekeren tijdens de ochtend en/of op zaterdag, hebben zich hoe langer hoe meer vertrouwd gemaakt met de verscheidenheid van de vragen. Verschillende vrijwillige onthalers hebben een goede kennis van het Brusselse sociale netwerk, van het christelijk geloof en van de andere godsdiensten. Hun inbreng bij de dienst bestaat uit hun competentie en hun enthousiasme en met hun vragen interpelleren ze soms het team van permanente medewerkers die ze zo bewust maken van de lacunes in de organisatie. Door hen bovendien te wijzen op nieuwe problematieken, helpen ze te voorkomen dat de permanenten in routine vervallen. Hun suggesties zijn een uitnodiging tot creativiteit. Dit jaar konden we rekenen op jonge vrijwilligers. Gedurende meer dan drie maand, hielp een student bij het onthaal, af en toe ook voor het sociaal onthaal, en voor de logistiek. Een ander hielp bij het bijwerken van de inventaris Nederlandstalige boeken en het updaten van de gegevens van de site en van het netwerk Materieel De ruimte voor het onthaal «type winkel» en de etalage zijn essentiele elementen voor het onthaal. Ze zorgen ervoor dat de cliënt zich niet gestigmatiseerd voelt: zij die binnen komen kunnen zich vrij voelen om weer te vertrekken zonder dat ze gecatalogiseerd zijn. Ook buiten de openingstijden blijft de etalage aanspreken. Zij wordt veranderd naargelang de thema s en vraagt veel zorg. We zien er op toe dat het kader steeds gastvrijheid uitstraalt, dat er muziek is, bloemen zijn, affiches en folders. De schappen met boeken en tijdschriften nodigen uit om er nieuwsgierig in te snuffelen. De documentatie die ter beschikking staat (dossiers op papier of gedigitaliseerd) worden regelmatig bijgewerkt

22 Statistieken Na iedere ontmoeting vult degene die het onthaal doet de rubrieken in van een fiche 2. Op basis van deze notities verifieert de secretaresse of alle categorieën zijn ingevuld en encodeert de gegevens in een ad hoc programma. Wat betreft het object van de vragen (gegroepeerd in drie onderafdelingen: «religieus», «sociaal en psychosociaal» en «migratie»), wordt de interpretatie overgelaten aan ieders eigen oordeel. In de onderafdeling «religieus», zijn er vakjes voor «pastoraal», «divers» waarin allerlei kan worden ondergebracht en die dus weinig revelant zijn voor de analyse. We proberen desondanks om er wat resultaten uit te distilleren. 63 % van de vragen die bij het onthaal gesteld worden zijn van religieuze aard. Meer dan 33 % zijn pastorale vragen, dan komt de verkoop van brochures zoals «Magnificat» en «Prions en Église», de uurregelingen (9%), Bijbels (7%). Verdeling van de vragen gegroepeerd naar thema Thema s van de aanvragen Aantal Totaal % Religieuze % Sociale % Psychosociale 221 6% Migranten- en vluchtelingen 137 4% Totaal % 2 zie model in de bijlagen

23 Synthese De onderlinge samenhang van het sociale en het pastorale blijft een realiteit. Deze constatering vraagt van degenen die het onthaal bij de balie doen een grote beschikbaarheid en steeds nieuwe aandacht. De mensen worden onthaald, iedereen als een unieke persoon. We maken het mee dat er steeds minder vaak een priester als priester aanwezig is, enerzijds omdat er minder naar gevraagd wordt en anderzijds omdat hun aanwezigheid vaak ook elders vereist is

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

EUROPESE KATHOLIEKE FOYER. Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen

EUROPESE KATHOLIEKE FOYER. Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen EUROPESE KATHOLIEKE FOYER Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen ten dienste van het internationale publiek in Brussel Hoornstraat 51 1040 Brussel : 02/230.39.38 Fax : 02/230.05.56

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood. JAARVERSLAG Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.be INDEX VOORWOORD... 1 Voorstelling van de Dienst... 3

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM 1. De opdracht van Payoke ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 De begeleiding van slachtoffers van loverboys PARTNERSHIP Payoke vzw 2015-2016

Nadere informatie

Dit jaar wil Ik bij u te gast zijn. Retrouvez-nous sur

Dit jaar wil Ik bij u te gast zijn. Retrouvez-nous sur Dit jaar wil Ik bij u te gast zijn 1. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 2x Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. ZNL 525 1b. De voorstelling van het Zacheüstraject

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER 536 Inleiding Als u van uw behandelend specialist te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties te verwerken. Door

Nadere informatie

Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016

Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016 Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

AHHA-Project. Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers

AHHA-Project. Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers AHHA-Project Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers Wat is een holebi-asielzoeker? Iemand die asiel aanvraagt omdat hij/zij in het land van herkomst gediscrimineerd en/of vervolgd wordt op basis

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF

DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF N HEET U VAN HARTE WELKOM IN DE SINT PAULUSABDIJ Programma 2013-2014 Sint Paulusabdij Oosterhout Het benedictijnenklooster van Oosterhout (nb) begon in 1907 als een stichting

Nadere informatie

de Preekstoel de Bakker Helsen Didier Vanderslycke Katlijn Malfliet Bruno Aerts Bob Timmermans 26/7 02/8 09/8 16/8 23/8 30/8 Ilse Dupont

de Preekstoel de Bakker Helsen Didier Vanderslycke Katlijn Malfliet Bruno Aerts Bob Timmermans 26/7 02/8 09/8 16/8 23/8 30/8 Ilse Dupont de Preekstoel Marleen Gebruers 05/7 Hanne Jacobs 12/7 Marcel en Hild. 19/7 de Bakker Helsen Didier Vanderslycke Katlijn Malfliet Bruno Aerts Bob Timmermans Jacques Maes Ilse Dupont 26/7 02/8 09/8 16/8

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Nadere informatie

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met:

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: 1. Overzicht wettelijke verblijfsmotieven Burgers van de unie Gezinshereniging, gezinsvorming reguliere migratie Arbeid Studies

Nadere informatie

OCMW = Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OCMW = Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn OCMW structuur & opdrachten 12-12-2012 Dekoninck Christine de l Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson. Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010

Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson. Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010 Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010 Uwe Excellentie Mgr Bonny, bisschop van Antwerpen, Uwe Excellentie

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland. Mei 2009

Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland. Mei 2009 Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland Mei 2009 2 1. Gesproken talen Gesproken talen Q0. Spreekt u Een Arabisch dialect % Ja 1ste Gen 95% 2de Gen 86% Berbers zoals Tarifite, Riffijns,

Nadere informatie

Het Ik ga vreemd -café

Het Ik ga vreemd -café Het Ik ga vreemd -café Inhoud De slogan: Ik ga vreemd...2 De methodiek: Samen op café...2 Stappenplan voor een Ik ga vreemd -café...3 1. Bepaal een datum en een locatie... 3 2. Bestel promotiemateriaal...

Nadere informatie

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden P.E. & Catechese kansen & mogelijkheden Leidraad: pastorale brief Vragen en uitdagingen hebben te maken met de zin zelf van ons bestaan als kerk. Hoe kunnen we vandaag het evangelie ontdekken als een woord

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009 Gemeente Halen Welkom op de startpagina van de lijke fiches minderheden! De lijke fiches minderheden bevatten een basisdatafiche, een fiche, enkele detailfiches en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009 Gemeente Voeren Welkom op de startpagina van de lijke fiches minderheden! De lijke fiches minderheden bevatten een basisdatafiche, een fiche, enkele detailfiches en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

GEDETINEERDEN IN VLAANDEREN

GEDETINEERDEN IN VLAANDEREN GEDETINEERDEN IN VLAANDEREN Wat geloven ze? Een spiegel voor de Oecumene. Regelmatig krijg ik als gevangenisaalmoezenier de vraag: wat geloven die gedetineerden van jou nu eigenlijk? Vaak wordt het antwoord

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Het begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit van Bethel Brussel, België Het idée om een «uitgebreide Communauteit» van katholieke leken te creëren,

Het begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit van Bethel Brussel, België Het idée om een «uitgebreide Communauteit» van katholieke leken te creëren, Het begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit van Bethel Brussel, België Het idée om een «uitgebreide Communauteit» van katholieke leken te creëren, dat thans het «Begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit»

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen 2014 2015 Leerplan OVSG Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen THOMAS MORE KEMPEN VORSELAAR INHOUDSOPGAVE 1 Wereldoriëntatie...

Nadere informatie

Wat telt is de binnenkant van de Kerk in China niet de show op het podium Door: Jeroom Heyndrickx, Scheutist Verbiest Instituut KULeuven

Wat telt is de binnenkant van de Kerk in China niet de show op het podium Door: Jeroom Heyndrickx, Scheutist Verbiest Instituut KULeuven Wat telt is de binnenkant van de Kerk in China niet de show op het podium Door: Jeroom Heyndrickx, Scheutist Verbiest Instituut KULeuven Wat U leest in de media over de Kerk in China blijft meestal beperkt

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. Verwerving en toekenning van de Belgische nationaliteit aan vreemdelingen

HOOFDSTUK 5. Verwerving en toekenning van de Belgische nationaliteit aan vreemdelingen HOOFDSTUK 5. Verwerving en toekenning van de Belgische nationaliteit aan vreemdelingen Het vorige hoofdstuk heeft aangetoond dat statistieken over de vreemde populatie geen volledig beeld geven van het

Nadere informatie

FOCUS Situatie vóór het leefloon

FOCUS Situatie vóór het leefloon FOCUS Situatie vóór het leefloon Nummer 15 - juni 2016 2 1. Inleiding In België beschikken een heel aantal mensen niet over voldoende bestaansmiddelen of hebben zij vaak geen vaste verblijfplaats. Deze

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen. Dr. Rik Baeten Domus Medica

Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen. Dr. Rik Baeten Domus Medica Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen Dr. Rik Baeten Domus Medica Risicogroepen ondervaccinatie bron vaccinatiegraadstudies 2005-2008 Kinderen 18 tot 24 maanden Gezinnen met een moeder van

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Brussel 22/04/2014 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Deelname aan het onderzoek 2 Méthodologie / methodologie Geregistreerde

Nadere informatie

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015 JE HOGERE STUDIES ONDERBREKEN OM DE 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L TIJD TE NEMEN VOOR EEN HERORIËNTERING EN EEN HERONTDEKKING

Nadere informatie

FEDASIL. Hervestiging van vluchtelingen. Oproep OCMW s. Directie Operationele diensten

FEDASIL. Hervestiging van vluchtelingen. Oproep OCMW s. Directie Operationele diensten FEDASIL Hervestiging van vluchtelingen Oproep OCMW s Directie Operationele diensten Presentatie 1. "Historiek" van hervestiging in België 2. Pilootprojecten 2009 en 2011 3. Programma 2013 4. Na 2013 5.

Nadere informatie

Is een Europese islam mogelijk?

Is een Europese islam mogelijk? Brahim Laytouss Imam, islam theoloog Is een Europese islam mogelijk? De islam is steeds prominenter aanwezig in de Europese samenlevingen, zoveel is duidelijk. Maar islamitisch extremisme en religieus

Nadere informatie

Vormingen en activiteiten CCV in het bisdom Brugge

Vormingen en activiteiten CCV in het bisdom Brugge Vormingen en activiteiten CCV in het bisdom 2017-2018 In deze kalender vindt u de vormingsinitiatieven voor het werkjaar 2017-2018. U kunt meer informatie bekomen over deze initiatieven via telefoon: 050

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Geachte heer Deforche

Geachte heer Deforche VERVIERVOUDIGING VAN AANTAL ERKENDE VLUCHTELINGEN IN ROESELARE op VIJF JAAR TIJD Dat de vluchtelingencrisis van de jongste jaren ook Roeselare had bereikt, konden we al enigszins vermoeden. Dat merkt eenieder

Nadere informatie

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het Geloven Geloven is vertrouwen GGeloven is ten diepste je vertrouwen hechten aan iets of iemand, de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het geloven in God zegt de Bijbel: Het geloof is de vaste

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 04/2016 Algemeen Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel Illegalen

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Doelstellingen. 1. Informeren over de laatste cijfers en ontwikkelingen rond asiel en huisvesting

Doelstellingen. 1. Informeren over de laatste cijfers en ontwikkelingen rond asiel en huisvesting Doelstellingen 1. Informeren over de laatste cijfers en ontwikkelingen rond asiel en huisvesting 2. Laten kennismaken met Woning Gezocht, Buren gevonden 3. Laten inspireren door lokale huisvestingsinitiatieven

Nadere informatie

Stichting Sint Paulus Instituut. Plan. De Lepelaar MT, Dronten KvK:

Stichting Sint Paulus Instituut. Plan. De Lepelaar MT, Dronten KvK: Stichting Sint Paulus Instituut Plan De Lepelaar 8 8251 MT, Dronten KvK: 65263820 Inhoudsopgave Algemene gegevens 3 Inleiding 3 Aanleiding en belang 3 Missie 4 Doelgroepen 4 Rechtsvorm 5 Projecten 5 2

Nadere informatie

Trouwen voor de Kerk. een praktische wegwijzer. Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal

Trouwen voor de Kerk. een praktische wegwijzer. Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal Trouwen voor de Kerk Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal een praktische wegwijzer Sint-Michielsstraat 6 bus 3101 3000 Leuven Tel. 016 32 84 30 E-mail:

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder.

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. {tab=pastoraat} Binnen de gemeente zijn we geroepen om te zien naar elkaar. De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. Zij hebben de opdracht de kudde Gods te hoeden (1 Petr.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie