PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december"

Transcriptie

1 PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december MISSIE: De Stichting Partners en Gezinsleden is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van alle partners en gezinsleden van overplaatsbare ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Colofon Contactadres: Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus EB Den Haag Tel: minbuza.nl Kantooradres: Ministerie van BuZa Bezuidenhoutseweg 67 Kamer 4A71 INHOUD Het Bestuur 2 Partners gedetacheerde ambtenaren 2 Voorwoord van de voorzitter 3 Bestuursleden stellen zich voor 4 Van de Webmaster 5 Actueel - informatie 8 Aanspreekpunten voor partners op de posten 9 Netwerk wijk-contactpersonen 10 EUFASA 11 EUFASA-enquete 14 Contactadres Foreign Partners project: v Zuylen v Nijeveltstraat AH Wassenaar BESTUUR 2005 Mireille Vrouenraets Claire van den Akker Titia Kramer Michel Daoud Marion de Vos Marja van Loopik Wilma Dikkers De Stichting wil graag een goed elektronisch adressenbestand van de achterban opbouwen en bijhouden. Kan iedereen zijn/haar adres doorgeven aan de Stichting? minbuza.nl An English version of this newsletter will be sent by to all partners registered with our Foreign Partners Project. If you would like to receive an English version, but are not yet registered with the project, please send your name and personal address (or your BZ partner's address) to Marion de Vos

2 Het Bestuur Adressen van bestuursleden 2005: Mireille Vrouenraets (voorzitter) Adres: Bakkerdreef TH Voorschoten Claire van den Akker (penningmeester) Adres: Zeekant 103 N 2586 JJ Den Haag Titia Kramer (secretaris) Adres: Stalpertstraat RR Den Haag Marion de Vos (Foreign Born Partners/partners Den Haag) van Zuylen van Nijeveltstraat AH Wassenaar Michel Daoud Adres: Heesterlaan BJ Gouda Marja van Loopik (EUFASA) Adres: HMA Kopenhagen Postbus EB Den Haag Wilma Dikkers (PartnerZaken) Adres: HMA Tunis Postbus EB Den Haag Onze webmasters zijn nog steeds: Joosje Klompenhouwer en Loek Sanders Partners gedetacheerde ambtenaren Omdat de PartnerZaken uitsluitend wordt toegezonden aan partners van BZ-ambtenaren doet de Stichting een oproep aan alle correspondenten en op posten waar geen correspondent is aan de partners van de uitgezonden BZ-ambtenaren om de PartnerZaken ook te verspreiden onder de partners van niet BZ-ambtenaren op de posten die hierin geïnteresseerd zijn. Zij kunnen zich trouwens ook opgeven via ons adres minbuza.nl) om via de elektronische versie van PartnerZaken te ontvangen. De Stichting wil graag een goed elektronisch adressenbestand van de achterban opbouwen en bijhouden. Kan iedereen zijn/haar adres doorgeven aan de Stichting? minbuza.nl 2 PartnerZaken 14

3 Voorwoord van de voorzitter Deze PartnerZaken bereikt u iets later dan u van ons gewend bent. De overplaatsingsperikelen hebben ook de Stichting behoorlijk parten gespeeld. Met vier verhuizende bestuursleden was het lastig nieuwe vrijwilligers op te sporen en in te werken. Maar er is nu een enthousiast nieuw bestuur dat zich verderop in dit nummer kort aan u zal presenteren. Wilma Dikkers heeft de voorzittershamer doorgegeven aan ondergetekende en de plaats van penningmeester, Marja van Loopik, is overgenomen door Claire van den Akker. Verder is Titia Kramer als secretaris aangetreden als vervanger van Thérèse Groffen (vertrokken naar Lubjana). We nemen dus afscheid van Thérèse én van Mechtild van der Lugt, die naar New Delhi is vertrokken. Marion de Vos blijft aan als bestuurslid en blijft verantwoordelijk voor de Foreign Born Partners. Wilma Dikkers (Tunis) en Marja van Loopik (Kopenhagen) zullen op afstand mee blijven denken en blijven actief als resp. samensteller PartnerZaken en EUFASAvertegenwoordiger. SPG-BPK Als nieuwe voorzitter wil ik me graag samen met mijn medebestuursleden inzetten voor de Stichting P&G. Ik hoop dat ons bestuur een nieuwe impuls kan geven aan de rol die de Stichting binnen het Ministerie kan spelen. Daarbij is van groot belang dat die rol aansluit bij de behoefte van de partners en gezinsleden. De komende maanden willen we in ieder geval de taken van de Stichting verduidelijken, dit in nauw overleg met het Bureau Partners en Kinderen van HDPO. Onderwijs en ziektekosten Op dit moment spelen er binnen het Ministerie twee actuele zaken waar wij u, als belanghebbende, met nadruk op willen wijzen. Midden in de zomer is een wijzigingsvoorstel ingediend met betrekking tot een aantal artikelen uit het Voorzieningenstelsel (DBZV). Met name de voorgestelde wijzigingen op het gebied van Engelstalig onderwijs kunnen vergaande negatieve consequenties hebben voor de opleiding van uw kinderen. Ook de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel kan grote nadelige gevolgen hebben voor (met name werkende) partners op de post. Het zou toch wel erg schrikken zijn wanneer u na beëindiging van uw werkzaamheden plotseling een medische selectie moet doorstaan om u weer te kunnen aanmelden voor een buitenlandpolis. Over beide zaken vindt u meer informatie in deze Partner Zaken. Contact met de achterban, u dus! Verder denken we na over de invulling van de sociale functie van de Stichting. Op vele posten is die sociale functie via de contactpersonen haast vanzelfsprekend, maar in Den Haag is dat een stuk minder. Dat is jammer, want we willen graag een goed contact met onze achterban. Wellicht sluiten inhoudelijk interessante activiteiten als lezingen, workshops, congressen en voorlichtingsbijeenkomsten meer aan bij uw behoeften. Om u in de toekomst beter te kunnen bereiken willen we, met uw hulp, op korte termijn een actueel bestand van adressen aanleggen. Website Onze website zal de komende maanden uitgebreid worden met interessante links en actuele informatie. Er is inmiddels ook een chatpagina aan de website gekoppeld Deze chatpagina kan dienen als forum voor het uitwisselen van allerlei informatie van buzapartners overal ter wereld. Een ideale mogelijkheid om snel antwoord te krijgen op praktische vragen over het leven op de posten en in Den Haag. Wij nodigen met name alle correspondenten op de post van harte uit om een eigen hoekje op de pagina te maken met informatie over hun post. Over de website vindt u in deze PartnerZaken een artikel van onze webmasters Loek Sanders en Joosje Klompenhouwer. Eufasa Tot slot treft u in dit nummer een enquête aan van Eufasa. Daarnaast is ook het verslag van de Eufasa Conferentie 2005 in Helsinki opgenomen. De volgende conferentie staat op het programma voor maart 2006 en zal plaatsvinden in Wenen. Daarover meer in het volgende nummer van PartnerZaken. Mireille Vrouenraets, Voorzitter Stichting Partners & Gezinsleden. 3 PartnerZaken 14

4 Bestuursleden stellen zich voor Mireille Vrouenraets voorzitter De afgelopen zeven jaar heb ik samen met mijn man en onze twee zoontjes in Almaty en Warschau gewoond. Tijdens die twee plaatsingen heb ik, zo goed en zo kwaad als het ging, steeds geprobeerd om aan het werk te blijven. Ik ben jurist en ik heb, voordat we naar Almaty werden overgeplaatst, als universitair docent aan de Leidse universiteit gewerkt. Op dit moment ben ik bezig met een juridisch proefschrift op het gebied van het Immigratierecht en in december begin ik aan een nieuwe baan.ik wil me het komende jaar als voorzitter graag inzetten voor de Stichting P&G. Ik verheug me op een vruchtbare samenwerking met u, onze achterban (zowel op de posten als hier in Den Haag) en alle andere betrokkenen binnen en buiten het Ministerie. Titia Kramer secretaris Hoewel ik soms twijfel aan nut en noodzaak van stichtingen als de onze in het huidige tijdsgewricht, wil ik toch mijn bijdrage leveren aan de club die ik voor mezelf nog altijd de Werkgroep noem, d.w.z. de oorspronkelijke groep BZ-vrouwen die halverwege de jaren zeventig in de gaten kregen dat ze steeds meer gekke Henkie dreigden te worden. Ik denk dat ik de typische kenmerken vertoon van het uitstervende ras der vrouwen van : man sinds 1979 overplaatsbaar ambtenaar, bovengemiddelde hoeveelheid kinderen, die het geschreven Nederlands matig beheersen, arbeidsverleden in de vorm van een gatenkaas. Als ik ergens op kan bogen dan is het de diversiteit van mijn professionele bestaan: van Nederlandse les aan Japanse diplomaten via gymnastiek op de American School of Beijing tot Frans op een 100% zwarte school in Den Haag. Financieel volledig afhankelijk, altijd nieuwsgierig naar nieuwe culturen, verslaafd aan het reizend bestaan. Er lijkt inderdaad weinig toekomst voor deze soort. Claire van den Akker penningmeester Mij naam is Claire van den Akker, wij zijn net terug gekeerd uit Riyadh alwaar wij vijf jaar gewoond en gewerkt hebben. Na meer dan 25 jaar als "partner van" gefunctioneerd hebben, wil ik graag mijn ervaringen met andere partners delen. Inmiddels heb ik in het Haagse een parttime job gevonden in mijn oude werksfeer, de medische sector. Als "herintreedster" was ik toch bijzonder snel aan de slag. Wat zie ik als belangrijkste "missie" van de Stichting: Het alert blijven op alle lopende en nieuwe zaken en alles wat te maken heeft met partners en gezinsleden. Michel Daoud office manager My name is Michel Daoud, I m 53 years old, married, 2 children, BA in French literature, previous job office director and actual job huisman. As a foreign born partner I went through all the stages that face a new comer: cultural shock, language problem, finding a job and nostalgia. Luckily I managed to survive despite the fact that I did not master the language nor found a paid job. Instead of elaborating on my portrait I would like to call on my fellow foreign born partners to show more support for our club, not only financially but also morally by attending our general meeting and activities. As foreign born partners we have our own specific problems and concerns and our club is the right tribune to highlight these but this can only work with your active support. Marion de Vos Foreign Born Partners Ook ik ben al sinds de 70-er jaren vrouwtje van. Ik heb totaal verschillende banen gehad, waaronder een eigen vertaalbureau. Ik ben en blijf bestuurslid van de Stichting omdat ik vind dat mijn jarenlange ervaring in het uitgezonden bestaan een goede basis is om de achterban van de Stichting te vertegenwoordigen. Ik houd me met name bezig met de groep van de Foreign Born Partners, omdat die binnen de groep van partners een bijzondere plaats heeft. Voor hen vertaal dan ook de PartnerZaken in het Engels. 4 PartnerZaken 14

5 Marja van Loopik - EUFASA In 1977 met mijn echtgenoot uitgezonden naar Algiers. Daarna posten in resp. Jakarta, Brussel, Khartoum, Den Haag, Brussel, Parijs, wederom Den Haag en nu dan Kopenhagen. Afgestudeerd in Biochemie niet veel met het vak kunnen doen, behalve biologieles aan de Ned. school in Jakarta. In Den Haag begonnen als stadsgids, wat ik nog steeds met veel plezier doe, ook als ik op verlof ben uit Kopenhagen. Verder actief in de Stichting Partners en Gezinsleden, eerst als penningmeester en nu als EUFASA-vertgenwoordigster. Na 3 conferenties in resp. Athene, Dublin en Helsinki bereid ik me nu voor op de volgende in Wenen. Dit gaat prima vanuit Kopenhagen,want alle discussies vinden plaats op de website van EUFASA. Wilma Dikkers PartnerZaken Na lange tijd in het buitenland (Burundi, Burkina Faso, Sri Lanka, Bangladesh) gewoond te hebben als vrouwtje van ben ik in 1997 met mijn gezin weer in Nederland teruggekomen. Ik ben fysiotherapeut van beroep en heb gelukkig weer een leuke baan in Nederland kunnen vinden. Mijn ervaring als partner van een overplaatsbaar ambtenaar wilde ik graag delen met andere partners en daarom heb ik me toentertijd aangemeld als bestuurslid voor de Stichting. Ik ben afgelopen jaren met veel plezier voor de Stichting bezig geweest en met name de contacten op het Ministerie (Bureau Partners en Kinderen/HDPO, vakbonden) vond ik erg belangrijk en zinvol. De overplaatsing naar Tunis was niet te combineren met de functie als voorzitter en daarom blijf ik nog wel op afstand actief meedenken met het bestuur en zorg ik voor de samenstelling van de PartnerZaken. VAN DE WEBMASTER In dit internettijdperk is het nauwelijks meer denkbaar dat je niet online bereikbaar bent. We vinden dat niet altijd plezierig maar het draagt er wel toe bij dat we van een grote afstand kunnen communiceren en onszelf op de hoogte houden. Zeker als organisatie, club of stichting moet je ook in de ether terug te vinden zijn. Tegelijkertijd is er zoveel drukte langs de elektronische snelweg, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet en daar hoort bij dat het ook moeilijk is geworden om de aandacht van langs surfende individuen vast te houden. Vergelijk het met een brede snelweg met vele parallelbanen, waarlangs allemaal kleine, kleurige kioskjes staan, zoals je in de voormalige Oostbloklanden nog ziet. Terwijl je langs zoeft met hoge snelheid, probeer je in het voorbijgaan te zien of dat ene kioskje net dat product verkoopt waar jij naar op zoek bent. De Stichting is meegegaan met de tijd en heeft inmiddels twee webstekken. Eén is beperkt tot het BZ intranet, maar de andere is gewoon, open en bloot, langs de snelweg te vinden: CHATTEN VIA DE WEBSITE De opzet van het bestuur was om met de achterban in contact te komen, beter met elkaar te kunnen communiceren en de informatie waarover we beschikken beter met elkaar te kunnen delen. Door een nieuwe vondst van de webmaster Loek Sanders, kunnen we op de site nu ook echt met elkaar chatten, eenvoudig door een berichtje te posten op een speciale pagina: de wiki -pagina. Een ander kan daar dan weer op reageren. Niemand zal de reacties censureren, we blijven allemaal vanzelfsprekend wellevend en oprecht. Ik ben benieuwd of ik jullie daar nog eens tegenkom. Moeilijk? Er zijn twee mogelijkheden : wie zijn of haar mening kwijt wil, een vraag wil stellen of een tip voor anderen heeft, gaat direct naar de feed-backpagina. Je gaat via de site of direct naar de chathoek: en klikt op de link FeedBack pagina. Als je kritiek hebt of eens iets kwijt wilt over de werkwijze van de stichting of het webteam kun je ook naar de pagina TerOreGekomen, In beide gevallen klik je op edit deze pagina linksboven in het scherm, waarna je in het scherm kunt typen, volgens het systeem: what you see is what you get. Als je op save klikt, komt de getypte tekst in beeld zoals iedereen die dan kan meelezen. Zie je nog een fout (of krijg je toch spijt) dan edit je gewoon opnieuw. Probeer het eens uit, van harte welkom! 5 PartnerZaken 14

6 Word mede-redacteur Wie wat meer inhoudelijk wil bijdragen kan zichzelf toevoegen aan de lijst vaste auteurs. Op de welkom-pagina staat een eenvoudige handleiding. Als dat gedaan is, kun je je eigen pagina opzetten. Op die pagina kun je alles schrijven wat je kwijt wilt. Tips, hyperlinks, achtergrond, een dagboek bijhouden of een postwegwijzer publiceren: het kan allemaal. Hoe werkt het? * Ga naar pagina auteurs en klik weer edit deze pagina. * Voeg een regel toe in de lijst auteurs en gebruik daarbij je eigen naam. Schrijf voor- en achternaam aan elkaar geschreven zonder spaties maar wel met hoofdletters: zoals in het voorbeeld BernardBot. * Klik op Save * Klik nu op het rode? achter uw naam en volg de verdere aanwijzingen. Het is even oefenen, maar toch niet echt moeilijk. INFORMATIE Deze Wiki-chathoek is een aanvulling op de eigenlijke site. Om die laatste nog even samen te vatten: op de verschillende pagina s kun je lezen over het bestuur, de eufasa en de collega s/aanspreekpunten op de posten en in Den Haag. Je vindt er ook de onderwijsdatabase die het ministerie elk jaar actualiseert (handig als je niet zo snel aan de cd-rom weet te komen) en een aantal aardige links. Er zijn speciale pagina s in het Engels voor de foreign-born partners. Heel flashy is het allemaal niet, maar dat heeft weer het grote voordeel dat de pagina s snel en gemakkelijk openen, ook als je op een post met slechte netverbindingen te maken hebt. Feedback Namens het team van webmasters zou ik iedereen willen vragen eens langs te surfen en ons met ideeën of, zo je wilt, streng oordeel te bestoken. Zelf weten wij waar alles staat, wat er staat en waarom. Met jullie reacties willen we het product graag nog verbeteren. HET MINISTERIE Daarnaast zijn er nog altijd de websites, die het ministerie (HDPO) voor de partners heeft opgezet. BZnet/organisatie/personeel (intranet) Bureau Partners en Kinderen Het bureau partners en kinderen is zeer prominent op het BZnet aanwezig - op de personeelssite met alle actuele informatie die HDPO voor ons beschikbaar heeft: denk o.a. aan het studiefonds, de werkgelegenheidsenquêtes van de posten en de overplaatsingsbrochure. Al deze zaken worden bovendien gepubliceerd op de website van het ministerie: die van huis uit te benaderen is. Daarvoor heb je wel een wachtwoord nodig. Als dat niet (meer) bij de hand is, is het op te vragen bij het bureau ( /7231) of minbuza.nl) Global Connection Ook met een wachtwoord beschermd en dus echt besloten is de website van Global Connection, waarbij ook het expat tijschrift hoort. Het is een netwerk dat we delen met andere expatpartners, o.a. uit het bedrijfsleven en het geeft dus nog bredere mogelijkheden wereldwijd. Ook hiervoor heeft het bureau PK het wachtwoord. Tenslotte Hieronder nog eens het overzicht van de actuele website-structuur van de Stichting. Blijven er nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met: buzapartners.nl of: buzapartners.nl Joosje Klompenhouwer, november PartnerZaken 14

7 Schema van de website Homepage De Stichting nieuws Introductie Bestuur Beleid Vrijwillige bijdrage Vacatures Evacuatie Jaarvergadering Huishoudelijke vergadering Jaarverslag Financiën Archief EUFASA Introductie Helsinki 2005 Dublin 2004 Athene 2003 Archief PartnerContact Introductie Contactpersonen Sites van de posten Partnerchat PartnerZaken Introductie Laatste editie Archief Foreign-Born Partners Introduction Archive Kinderen Site info Onderwijsbrochure Afstandsonderwijs Kinderopvang Introductie Aanmelden Colofon Navigatie Sitemap Webmaster Andere sites Archief 7 PartnerZaken 14

8 ACTUEEL - INFORMATIE Nieuwe zorgverzekeringswet Per 1 januari 2006 zal de nieuwe Zorgverzekeringswet worden ingevoerd. Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid over de consequenties hiervan voor BZ-ambtenaren en hun partners. In het nieuwe systeem zal een buitenlandpolis de vorm krijgen van een aanvullende verzekering, waarvoor door de verzekeringsmaatschappijen toelatingsvoorwaarden kunnen worden gesteld. Dit geldt echter niet voor uw huidige verzekeraar. Uw huidige verzekeraar mag u geen aanvullende polis weigeren, maar zou wel een dusdanig dure buitenlandpolis kunnen aanbieden, dat u zich toch genoodzaakt ziet over te stappen naar een andere verzekeraar, met een medische selectie als gevolg. Binnen het Ministerie houdt de vakbond VDBZ een vinger aan de pols. Op 1 september is over dit onderwerp een brief gestuurd naar de Secretaris-Generaal. In het antwoord op deze brief heeft de Secretaris Generaal aangegeven dat de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet zijn volle aandacht heeft. Vanuit HDPO vindt overleg plaats met de verzekeringsmaatschappijen waarbij veel uitgezonden ambtenaren verzekerd zijn. De belangrijkste wens van HDPO is dat er tegen een billijke premie nog buitenlandpolissen zullen worden aangeboden. Daarnaast wordt het, in het voorwoord al aangehaalde, probleem van de werkende partners op de post, die na afronding van de werkzaamheden zich met een medische selectie zouden moeten aanmelden voor een aanvullende verzekering, met name gesignaleerd als een probleem dat moet worden opgelost. De integrale brief van de Secretaris-Generaal kunt u (via uw partner) vinden op het intranet en in VDBZ Nieuws van oktober Hieronder een paar webadressen waar u meer informatie over de nieuwe Zorgverzekeringswet kunt vinden: (website van het Ministerie van VWS), en voor het maken van een proefberekening en tot slot en voor het maken van vergelijkingen tussen de verschillende aanbieders. U heeft nog tot 1 maart 2006 de tijd om te becijferen waar u het voordeligst uit bent. Toekomst Engelstalig onderwijs in Nederland Deze zomer is er een pakket wijzigingen van het DBZV (Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel) voorgesteld. Van alle voorgestelde wijzigingen willen we er hier één met name noemen, de rest van de voorgestelde aanpassingen kunt u (via uw partner) nalezen op het BZnet. Onder de artikelen 22 en 83 wordt voorgesteld om voor het volgen van Engelstalig lager en middelbaar onderwijs in Nederland een maximumvergoeding vast te stellen. Deze vergoeding zou gebaseerd moeten zijn op het tarief van de door het Ministerie van OC en W gesubsidieerde Internationale School of The Haque (ISH). De toegevoegde motivatie is dat er thans 28 kinderen onderwijs volgen aan The American School of The Haque en The British School in The Netherlands, terwijl de goedkopere ISH kwalitatief vergelijkbare opleidingsmogelijkheden zou bieden. Met andere woorden, kinderen die Engelstalig onderwijs volgen in Nederland moeten onder de nieuwe regeling óf overstappen naar de ISH óf de ouders moeten zelf het hogere bedrag bijpassen (hetgeen voor de gemiddelde ambtenaar geen sinecure is). Momenteel vindt er ook op dit punt overleg plaats tussen de vakbonden en de departementsleiding. Wij volgen dit op de voet voor u, want wij beseffen terdege dat onderwijs moet aansluiten bij de persoonlijke capaciteiten en "onderwijshistorie" van uw kind en dat het kiezen van een passende school een vrije keuze moet zijn, niet gestuurd door louter financiële overwegingen. 8 PartnerZaken 14

9 Aanspreekpunten voor partners op de posten Deze adressen zijn niet bestemd voor derden. Als u bent/wordt overgeplaatst, wilt u ons dan laten weten aan wie u uw taak heeft overgedragen en zo mogelijk, of u op uw nieuwe post weer correspondente voor de Stichting wilt zijn. Indien uw post niet staat vermeld en u wilt graag meewerken, laat het ons z.s.m. weten. Voor taakomschrijving: zie verder in dit nummer. Ook als u een onjuiste vermelding opmerkt wordt u verzocht dit door te geven. Uw opmerkzaamheid wordt gewaardeerd. Netwerk correspondenten op de posten Zie de website voor een actuele lijst Netwerk wijk-contactpersonen Zie de website voor een actuele lijst Taakomschrijving SPG-correspondenten en wijk-contactpersonen CORRESPONDENTEN OP DE POST* WIJKCONTACTPERSONEN* aanspreekpunt voor partners op de post aanspreekpunt voor partners in uw buurt, wijk of dorp opvang voor nieuwe partners op de post contactpersoon tussen SPG en partners in uw buurt contact onderhouden tussen post en SPG naar behoefte met elkaar in contact brengen distributie PartnerZaken (ook aan partners van gedetacheerde ambtenaren) schrijven van of zorgen voor kopij PartnerZaken bij overplaatsing zorgdragen voor goede overdracht desgewenst (doen) organiseren van activiteiten voor partners in uw omgeving in voorkomende gevallen advies/ hulp aan geëvacueerde en onverwacht gerepatrieerde partners. bij overplaatsing zorgdragen voor goede overdracht *) U bent geheel vrij deze taken naar eigen inzicht in te vullen! 9 PartnerZaken 14

10 Verslag EUFASA-conferentie Helsinki 16 en 17 mei 2005 Op 16 en 17 Mei werd de 21ste EUFASA conferentie gehouden in Helsinki, Finland. Voor Nederland waren Marja van Loopik en Mechtild van der Lugt namens de Stichting Partners en Gezinsleden afgevaardigd. Ook was het Ministerie vertegenwoordigd (als observer) door onze Family Officer, Marisa Witte van Bureau Partners en kinderen. De voorzitster Eva Leino opende de conferentie met o.a. een citaat van Bertold Brecht: Finnen zwijgen in twee talen. Tijdens de Conferentie viel dit alleszins mee aangezien er in totaal 5 korte speeches werden gehouden door de Finnen o.a. door Haanu Himanen Staatssecretaris van het Ministerie van Foreign Affairs. Daarna volgden de reportages van de werkgroepen die een aantal onderwerpen gedurende het jaar via internet hadden voorbereid. De onderwerpen waren: 1. Nieuwe EUFASA leden 2. EUFASA na de Europese grondwet (conventie) 3. COADM, Duty of Care 4. Internet team 1. Nieuwe EUFASA leden. Deze werkgroep heeft onderzocht hoe ze de nieuwe EU- landen kunnen helpen bij het opzetten van een Partner organisatie (Stichting of Family Office) maar ook het ondersteunen van een net opgerichte Partnerorganisatie. Op dit moment ligt het het meest voor de hand om bijeenkomsten in de diverse hoofdsteden te organiseren voor de kandidaat- nieuwe- en oude EU landen.dit kan een netwerk van Partners genereren en een bewustmakingsproces op gang brengen van de voordelen van het hebben van een Partnerorganisatie in welke vorm dan ook. Iedereen wordt aangemoedigd dit te doen. Hierbij kan ook de publieke website van EUFASA nuttig zijn omdat daar te zien zal zijn in de charts wat er in een land is geregeld voor de partners en hoe dit is geregeld. De website is te bezoeken op: Binnenkort wordt deze website aangepast met meer informatie. 2. EUFASA na de Conventie Het is nog moeilijk te voorspellen wat het gevolg van de conventie (EU grondwet) zal hebben op EUFASA. Zeker op dit moment is dit moeilijk. De plaats waar de conferentie wordt gehouden hangt af van het roulerend voorzitterschap van de EU. Op korte termijn blijft het huidige systeem bestaan d.w.z. dat de conferentie van 2006 in Wenen en die van 2007 in Berlijn wordt gehouden. 3. COADM Duty of Care De definitie van Duty of care wordt omschreven als the obligation to avoid negligence in goed Nederlands betekent dit: de zorgverplichting van het Ministerie jegens zijn ambtenaren en partners. Deze band is voor de partners bij ons een niet juridische en niet bindende band. Dat deze band er is, blijkt bij ons uit het bestaan van het Bureau Partners en Kinderen en o.a. uit het volgende citaat uit het rapport van de Werkgroep over Duty of care: The Ministry of Foreign Affairs as provider of Duty of care (binding or non-binding) has to make sure that all the necessary information reaches the employee and the dependants!.to mention only a few points as information about: Pension fund contribution Spouse allowance Social security Medical and psychological service Workshops about: intercultural knowledge, language, first time abroad, first time spouse of head of mission etc. Working opportunities for the spouse 4. Internet team Binnenkort komt de vernieuwde versie van de public website in de lucht en iedereen wordt aangemoedigd deze website te bekijken PartnerZaken 14

11 Hierna werden workshops gehouden over de volgende thema s: a) Families in difficult situations b) Spouse pension fund c) European job data base d) Family Officers within the Ministries e) The changing role of the diplomatic spouse f) Post reports etc. etc. De bedoeling van deze workshops was, een snelle inventarisatie van bovenstaande problematiek te maken en bovendien een opzet te maken die komend jaar in werkgroepen zal worden uitgewerkt. Twee van bovenstaande onderwerpen zullen Main Topic worden op de volgende EUFASA conferentie in Wenen en daar ook worden gepresenteerd. Nederland nam deel aan de volgende workshops: 1. Mechtild aan Families in difficult situations 2. Marja aan Spouse Pension Fund en Changing role of the spouse 3. Marisa aan Family Officers within the Ministries 1) Families in difficult situations: Tijdens deze workshop werd een enquete gepresenteerd die naar alle Ministeries werd gezonden hieruit bleek dat er drie soorten Difficult situations zijn: Difficult situations caused by war, terrorism, a coup, a natural disaster in the country posted Difficult situation caused by a family in crisis like: illness, drug dependence, death, schoolproblems, psychological crisis, divorce etc. Difficult situations for the family caused by an extremely high criminality Elk van deze situaties vereist een specifieke aanpak en opvang. 2) Changing role of the Diplomatic spouse: How will the role of the spouse change? On what conditions will the spouse accompany her/his working partner to a post. A survey will be prepared and sent to all Associations to be spread amongst their membership. 3) Pension Fund: Frankrijk had een inventarisatie gemaakt van wat er in de verschillende landen al is geregeld. De conclusie hier is: de pensioenbijdrage moet gezien worden als compensatie voor verloren mogelijkheid tot pensioenopbouw, dit moet verder uitgewerkt worden. 4) Role of the family officer: Eerst werd de functie van de Family Officer gedefinieerd: A proper officer within the MFA with access to regular meetings. Duties 100% centered around issues dealing with family affairs. Can be full time job, according to number of families involved. Policy making as well as negotiation powers High commitment to family issues Direct access for partners as well as the Association of partners Daarna werd er een inventarisatie gemaakt van landen die een Family Officer hebben. Toen is besproken wat de voordelen zijn van een Family Officer zowel voor de partners als voor het Ministerie en de verplichtingen (duties) die de Family Officer heeft. Al met al bleek de nieuwe opzet met workshops een goed mechanisme te zijn voor overleg. Op de conferentie werden sneller spijkers met koppen geslagen en de onderwerpen voor de volgende conferentie werden snel duidelijk. Komend jaar zullen Families in difficult situations en The changing role of the diplomatic spouse onderwerpen worden die de werkgroepen per internet verder zullen uitwerken en zullen presenteren in Wenen. Mechtild van der Lugt Marja van Loopik. 11 PartnerZaken 14

12 De vertegenwoordigers van de Stichting tijdens de EUFASA-conferentie in Helsinki, Marja van Loopik en Methtild van der Lugt, zongen onderstaand lied tijdens de slotbijeenkomst. QUE SERA, SERA, WHATEVER WILL BE WILL BE by The Dutch couple When I was young, a little kid I asked my mother what will I be? Will I be happy, will I be rich What will my future be? Que sera, sera, whatever will be, will be The future s not yours to see, Que sera, sera When I grew up and met my spouse I asked my partner, what will you be? Will you get pension, are you well paid, Can you provide for me? Que sera, sera, a diplomat I will be A brilliant career you see, Que sera, sera When I came back to the MFA I asked them what they could do for me Some compensation, better legislation, Hopefully all tax-free Que sera, sera, no budget for that, you see So no compensation fee Que sera, sera When I grow old, my partner retired I ll ask myself, how will we survive Not enough pension, no provisions made It will be dog food for me Que sera, sera, my future now well I see A EUFASA member I ll be Que sera, sera When we were posted to Tomboctou I asked my employer, what can you do? Can I continue, or should I stop What will my career there be? Que sera, sera, unemployed is what you will be Forget your career, you see Que sera, sera 12 PartnerZaken 14

13 EUFASA-enquête Aan alle partners van uitgezonden BuZa-ambtenaren, Via EUFASA kreeg de Stichting Partners en Gezinsleden (SPG) het verzoek om een enquête aan iedereen rond te sturen. Het doel van deze enquête is een idee te krijgen hoe in een veranderende samenleving de rol van de partners van BuZa-ambtenaren verandert, evenals hun visie op die rol. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk bijgevoegde enquête zo volledig mogelijk in te vullen en te mailen / sturen naar Stichting, liefst vóór 20 december ( minbuza.nl ) of SPG kamer 4A71 op het Ministerie. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. Marja van Loopik ( EUFASA-vertegenwoordigster ) The purpose of this questionnaire is to get a sense of the questions we take into consideration when choosing to go out on a posting, the reasons why we might say no to a posting, and what our conditions are when at home. We are also interested in seeing the differences, if any, between what we do and why we do it, and to whom we think it is important. Please consider each question carefully even if, by necessity, the questions must be phrased generally. For statistical purposes, please tell us your Age: Sex: Number of postings: Number of Children: BEFORE LEAVING FOR A POST - GENERAL 1. Why have you chosen (now or previously) to go out on a posting? Please rank all that apply to you, with 1=most important, 2=second most important, 3=third most important, etc. to be with my spouse/partner (the MFA employee) for the chance to travel to take time off from my job better (financially and otherwise) to be abroad than at home to have more time with the children it is possible for me to work wanted a change other (please specify) 2. Are you likely to accompany your MFA officer on his/her next posting? 13 PartnerZaken 14

14 Yes No Unsure 3. a) Have you ever said No to a posting, or asked your spouse/partner (MFA officer) not to apply for a posting? Yes No b) If yes - why? 4. Has your spouse/partner (the MFA officer) gone on a posting without you? Yes No 5. a) Are there certain requirements that you need to be met in order to go out on a posting? Yes No b) If yes, please rank the following as they apply to your decision. 1= most important 2= second most important 3= third most important ETC. If it was not important to your considerations, please leave it blank. A post would need: a) to be near my family/relations/friends b) to accept the civil status of me and my spouse/partner c) to be in a safe environment d) to be in a country that I find interesting e) to be very good for my spouse/officer s career f) to have excellent schools for my children ( Please check here Q if not applicable) g) to be in country where I can work h) to be in a country where I could further my studies, my own personal development or my hobbies i) to be an improvement (financial or otherwise) on our conditions at home j) other (Please specify): 6. Why might you turn down a posting in the future? BEFORE LEAVING FOR A POSTING WORK 7. Did you have a job before leaving for your last, or current, posting? Yes No 8. Are you able to take a formal leave of absence from your job (allowing you to return to the same job when you come back)? Yes 14 PartnerZaken 14

15 No No current job 9. Is it likely that you will be able to get the same job, or a very similar job, upon your return from a posting? Very likely Likely Maybe, maybe not It is Not likely Not applicable 10. How would you describe your career/employment pattern? - Steady, following one profession - Fairly steady, but different jobs at different times - Scattered employment (jobs every once in a while) - Long periods of unemployment at home - Long periods of unemployment abroad - Long periods of unemployment home and abroad - Other (please describe) 11. a) Has it been possible for you to follow a steady career path? Yes No b) If yes, please briefly describe your profession. 12. Do you expect to have a similar economic standard of living when you retire as your friends/schoolmates? Yes No (If no, do you think it will be worse or better?) 13. To what extent do you agree, or disagree, with the following statements: a) In general, my experience from being on a post enriches my personal life. Agree Strongly Agree Somewhat Am Neutral Disagree somewhat Disagree Strongly No opinion b) In general, being on a post improves my family s long-term finances. Agree Strongly Agree Somewhat Am Neutral Disagree somewhat Disagree Strongly No opinion c) In general, my experience of having been on a post is beneficial to me when returning to my home country. Agree Strongly Agree Somewhat Am Neutral Disagree somewhat Disagree Strongly No opinion 15 PartnerZaken 14

16 d) In general, being on a post is good for children. (Please check here if not applicable) Agree Strongly Agree Somewhat Am Neutral Disagree somewhat Disagree Strongly No opinion FROM YOUR EXPERIENCES ON A POSTING 14. To what extent are the following important - to you, to your spouse, to a host government and in the eyes of your own government? Please mark 1 - Very Important, 2 - Less Important, 3 - Neutral 4 - Not Important A) Entertaining in my home - Important to you - Important to your spouse - Is seen as important in the eyes of your own country - Is seen as important in the eyes of a host country B) Supporting my spouse/partner (the MFA employee) - Important to you - Important to your spouse - Is seen as important in the eyes of your own country - Is seen as important in the eyes of a host country C) Attending official events hosted by the host government - Important to you - Important to your spouse - Is seen as important in the eyes of your own country - Is seen as important in the eyes of a host country D) Attending official events hosted by other countries - Important to you - Important to your spouse - Is seen as important in the eyes of your own country - Is seen as important in the eyes of a host country E) Taking part in welcome clubs, lunches and teas - Important to you - Important to your spouse - Is seen as important in the eyes of your own country - Is seen as important in the eyes of a host country F) Taking part in charity organizations - Important to you - Important to your spouse - Is seen as important in the eyes of your own country - Is seen as important in the eyes of a host country G) Representing your country even non-officially and as a private person - Important to you - Important to your spouse - Is seen as important in the eyes of your own country 16 PartnerZaken 14

17 - Is seen as important in the eyes of a host country H) Working while on a posting - Important to you - Important to your spouse - Is seen as important in the eyes of your own country - Is seen as important in the eyes of a host country I) Other comments 17 PartnerZaken 14

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Maart 2014 Geachte lezer, Het ISO heeft in het begin van 2014 een meldpunt 1 geopend waar studenten een melding konden doen wanneer zij van mening

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board 3 THE UM is een van de snelst stijgende jonge universiteiten 3-6 Labradors UM had niet moeten zwichten voor dieractivisten 6 Opinion The NUM ideologues are only interested in one voice: their own 7 Refugees

Nadere informatie

Aspirine op je brood

Aspirine op je brood STT 79 Aspirine op je brood Voeding en geneesmiddelen in de toekomst Ellen Willemse red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek At a certain level, when it comes to the future, the only thing one can be

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

elke dag een werelddocent

elke dag een werelddocent elke dag een werelddocent 1 gevoel dat het klopte tussen mij en Afrika. Door de warme hartelijkheid van de mensen voor wie niets teveel is. Door de niet aflatende lach van de kinderen, hun positiviteit,

Nadere informatie

Social media en de kansen voor het onderwijs

Social media en de kansen voor het onderwijs Social media en de kansen voor het onderwijs Auteur: Mark Schoondorp (Winkwaves) Versie 1 12-03-2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Social media en de humanisten 4

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie