hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen"

Transcriptie

1 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker moderne vreemde talen Nederlands voor anderstaligen bedrijfsbeheer maritieme opleiding beroepscompetenties lasser koken softwarepakketten en CAD

2 Beste (toekomstige) cursist Infogids CVO Antwerpen Redactie Lay-out Fotografie V.u. Dr. Christiane Andries, Hannelore Audenaert, Nicole Brooymans, Steven De Pourcq, Prof. Dr. Koen DePryck, Debra DePryck, Roland Eben, Frederic Jaminet, Dirk Janssens, Ilse Mertens, Marijke Quanjard, Birgit Steurs, Sophie Van der Avort, Linda Vanpoucke, Glenn Vermeiren Koen Daenen Koen Daenen Prof. Dr. Koen De Pryck Niet op de openbare weg gooien a.u.b. Volwassenenonderwijs wordt steeds belangrijker: niet alleen in Vlaanderen maar in heel de wereld is de tendens naar levenslang leren duidelijk merkbaar. We moeten allemaal langer werken en zoveel rondom ons verandert snel: voortdurende vorming is geen luxe meer. De CVO s voluit Centra voor Volwassenen Onderwijs staan voor de uitdaging om aan die vraag tegemoet te komen. Daarom hebben het vroegere CVO Antwerpen-Zuid en CVO Deurne-Antwerpen de handen in elkaar geslagen. Als CVO Antwerpen zijn we nog beter in staat om op een professionele manier een divers aanbod in te richten waarin ook jij zeker je gading vindt. Want dat je deze infobrochure opengeslagen hebt, betekent waarschijnlijk dat een opleiding ook voor jou belangrijk is. Terecht! Opleiding is een middel tot integratie, een nieuwe kans, een uitdaging, toegang tot een nieuwe job, een middel tot omscholing, tot bijscholing en tot professionalisering. En soms is het ook een doel op zich. Nieuwe dingen leren is immers ook gewoon leuk. In deze brochure vind je de belangrijkste informatie over de verschillende opleidingen die CVO Antwerpen inricht. Zowel de inzet en de expertise van alle medewerkers en lesgevers als de erkenning van de certificaten en diploma s door de Vlaamse Gemeenschap zorgen ervoor dat de studieinspanningen die je levert echt iets waard zijn. Kies je voor een volledig traject met het oog op het behalen van een diploma of voor losse modules, omdat je je wil bijscholen of omdat je gewoon uit interesse studeert? Wil je een goede basis om nadien nog verder te studeren of wil je graag snel professioneel aan de slag? Al deze mogelijkheden hebben we in huis. Je staat er echter niet alleen voor. In CVO Antwerpen hechten we er veel belang aan dat je keuze en je traject goed doordacht en ondersteund worden. In onze open leercentra staat een team ervaren medewerkers voor je klaar. Je kan je leerbehoeften en eventuele hindernissen die je ondervindt met hen bespreken, zodat je studie zo optimaal mogelijk kan verlopen. Denk daarbij aan vrijstellingen, erkenning van kennis die je elders verwierf, studiegroepen, trajectplanning, gebruik van de computer en financiële aspecten. In deze brochure kunnen we uiteraard niet alles uitgebreid aan bod laten komen. Nog veel meer informatie vind je op onze website Heb je thuis geen computer of wil je liever met iemand bespreken welke mogelijkheden er voor jou zijn? Geen probleem. Contacteer de verantwoordelijke voor de opleiding of stap gewoon even het open leercentrum binnen. Je komt er meteen in het hart van de school terecht. Welkom! Prof. Dr. Koen DePryck directeur 3

3 Index Welkom bij CVO Antwerpen 06 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 07 Hoger beroepsonderwijs (HBO) 08 HBO boekhouden 10 HBO bouwkundig tekenaar 12 HBO informatica 14 Tweedekansonderwijs 16 Boekhoudkundige bediende 18 Lasser 20 Meertalig polyvalent bediende 22 Multimediaoperator 24 Secretariaatsmedewerker 26 Moderne vreemde talen 28 Nederlands voor anderstaligen 30 Bedrijfsbeheer 32 Maritieme opleiding 34 Beroepscompetenties 36 Koken 36 Lasser 38 Softwarepakketten en CAD 40 Opleiding op jouw maat 42 Open leercentrum 44 Extra s 45 CVO Antwerpen gaat internationaal 46 Hoeveel kost jouw opleiding? 48 Schrijf je in! 49 Financiële steun van de overheid 50 Wie zijn we? 52 Campussen

4 6 7 Welkom bij CVO Antwerpen GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap CVO Antwerpen is een open leercentrum met als opdracht een cultuur van duurzame individuele, sociale en professionele ontwikkeling realiseren door het organiseren van open, innoverend en kwaliteitsvol volwassenenonderwijs rekening houdend met de behoeften van de cursisten, de regio, Europa en de maatschappij met het oog op doorstroom naar verdere opleiding en naar de arbeidsmarkt. CVO Antwerpen is een centrum voor volwassenenonderwijs van GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het bestuur van GO! is opgesplitst in drie niveaus: de school (lokaal), de scholengroep (mesoniveau) en de Raad GO! (centraal niveau in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap). CVO Antwerpen maakt deel uit van de scholengroep Antigon (www.antigon.be). Alle scholen van GO! delen een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beogen de vorming van vrije mensen, die een fundamenteel zelfvertrouwen hebben, dat steunt op authenticiteit en integriteit; een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening; mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder en juist kunnen vertolken; bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren; getuigen van intellectuele, emotionele, esthetische en ethische bewogenheid; zich betrokken weten bij de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden: opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden, voor sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen; de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe huldigen maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken.

5 Hoger beroepsonderwijs (HBO) hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica Wat is HBO? HBO staat voor hoger beroepsonderwijs. Na een HBO-opleiding ontvang je een diploma hoger onderwijs, meer bepaald een graduaatsdiploma van niveau 5 binnen het Vlaams Kwalificatieraamwerk (daarom wordt het soms ook HBO5 genoemd). Met dat diploma op zak kan je meteen aan het werk maar kan je ook verder studeren aan een hogeschool om daar dan via een aanvullingstraject een bachelordiploma te behalen. Hoe zijn de opleidingen opgebouwd? De HBO-opleidingen zijn opgebouwd uit modules van 20, 40, 50, 60, 80, 120, 160, 190, 210, 240 of 250 lestijden. De volgorde waarin je de modules volgt, kies je grotendeels zelf. Voor sommige modules is het wel verplicht om eerst te slagen voor een of meerdere voorafgaande module(s). Welke modules dit zijn, kom je te weten op de volgende pagina s waar je meer informatie vindt over de verschillende modules binnen een opleiding. Ben je geïnteresseerd om een aantal losse modules binnen een opleiding te volgen? Dan kan je je inschrijven per module en zo je programma à la carte samenstellen. CVO Antwerpen organiseert de opleidingen op een flexibele manier zodat je ze kan combineren met je werk- en gezinssituatie. We bieden de HBO-opleidingen boekhouden en informatica zowel overdag als s avonds aan. De opleiding HBO bouwkundig tekenaar volg je in avondonderwijs. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Goed om weten Sommige modules van de HBO-opleidingen kan je ook in gecombineerd onderwijs volgen. Dit wil zeggen dat je naast de lesmomenten in de klas nog online les- en oefenmateriaal krijgt via de elektronische leeromgeving. Zo kan je thuis verder oefenen en in contact blijven met je docent en medecursisten. Op basis van praktische ervaring of andere opleidingen kan je een vrijstelling aanvragen voor modules. In het open leercentrum kan je terecht voor extra ondersteuning tijdens je opleiding. Je koopt de cursussen of boeken die je nodig hebt aan de balie van het open leercentrum (campus Distelvinklaan) of aan het secretariaat (campussen Craeybeckxlaan en Ruggeveldlaan) en dit aan een voordelige prijs. Als cursist van CVO Antwerpen kan je extra voordelige software aankopen. hoger beroepsonderwijs (HBO) Wat is het verschil met een bachelordiploma? Een professionele bacheloropleiding volg je aan een hogeschool en is gerangschikt op niveau 6 binnen het Vlaams Kwalificatieraamwerk. Een bachelordiploma is nodig als je nadien nog verder wil studeren om een masterdiploma te behalen. De HBO-opleidingen zijn eerder praktisch georiënteerd en richten zich o.a. op de technische aspecten van het vak. Het vakkenpakket is beperkter, zodat je de opleidingen gemakkelijker kan combineren met je werk en/of gezinsleven en je dus ook sneller aan de slag kan. Op het moment van inschrijving ben je achttien jaar. Ben je in het bezit van een diploma secundair onderwijs type ASO/TSO of een diploma hoger onderwijs? Dan kan je onmiddellijk aan de slag. Heb je een diploma secundair onderwijs type BSO? Dan leg je eerst een oriënteringsproef af. Op basis van het resultaat stellen we met jou je traject samen. Heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Dan leg je eerst een toelatingsproef af. Als je slaagt, kan je beginnen aan jouw HBO-opleiding. 8 9

6 HBO boekhouden Wat leer je in deze opleiding? De opleiding bestaat uit zeven pakketten met elk een aantal modules. Wanneer jehet pakket basistechnieken succesvol hebt beëindigd, kan je dagelijkse verantwoordingsdocumenten zoals facturen, uittreksels en btw-formulieren controleren, inboeken en toelichten. In vennootschappen ga je aan de slag met wetteksten over vennootschapsvormen en -bepalingen. Je leert een belastingaangifte invullen en het fiscaal resultaat bepalen en inboeken. In wetgeving en personenbelasting bestudeer je de aspecten van burgerlijk recht en arbeids-, handels- en socialezekerheidsrecht die belangrijk zijn voor een boekhouder. Verder verwerf je de noodzakelijke theoretische en praktische kennis op vlak van personenbelasting. In de modules van financiën krijg je zicht op het economisch belang en de juridische omkadering van het bank- en beurswezen in België. Je leert complexe financiële berekeningen maken. Door het volgen van het pakket controle verwerf je inzicht in de methodes om jaarrekeningen te interpreteren en te analyseren. Je raakt ook vertrouwd met de uitvoering van audits binnen een onderneming en de opbouw van de kostprijs. Na management en organisatie ben je in staat voorstellen te formuleren in het kader van het financieel beleid en kostenbeleid van een onderneming. Je leert ook hoe je een boekhoudafdeling coördineert. Tot slot zet je al jouw verworven theoretische kennis om in de praktijk in projectwerk. Welke toekomst ligt er voor je klaar? Welke modules volg je in deze opleiding? Basistechnieken: 4 modules A1 basis dubbel boekhouden 120 A2 aanvullend dubbel boekhouden 120 A1 A3 computerboekhouden 60 A1 A4 btw 80 A1* TOTAAL 380 Vennootschappen: 3 modules B1 vennootschapsrecht 60 B2 vennootschapsboekhouden 80 A1, A2 B3 vennootschapsbelasting 80 A1*, A2* TOTAAL 220 Wetgeving en personenbelasting: 3 modules C1 sociale wetgeving 80 C2 personenbelasting 80 Controle: 4 modules E1 financiële analyse 80 A1, A2* E2 audit 60 A1, A2 E3 kostprijsberekening 120 A1 E4 consolidatie 40 A1, A2 TOTAAL 300 Management en organisatie: 2 modules F1 kostenbeleid en budgettering 60 A1, A2*, E3 F2 organisatie en communicatie 60 TOTAAL 120 Projectwerk: 1 module G1 projectwerk 40 bespreking van traject* TOTAAL 40 hoger beroepsonderwijs (HBO) De opleiding met een positieve balans. Met dit diploma kan je verschillende kanten op. Je kan als boekhouder aan de slag bij een bedrijf, een bank of een boekhoud- of accountantskantoor. Je kan ook als zelfstandig boekhouder aan de slag nadat je via een beroepsvereniging een stage gevolgd hebt. De informatie op p. 8-9 is zeker ook interessant voor jou. C3 burgerlijk, handels- en economisch recht 80 TOTAAL 240 Financiën: 2 modules D1 bank- en beurswezen 80 D2 financiële algebra 60 TOTAAL 140 Informatie over de opleiding Steven De Pourcq ( 1 ) Deze modules volg je vooraf. Sommige zijn verplicht, andere zijn aanbevolen en aangeduid met *. 11

7 HBO bouwkundig tekenaar Wat leer je in deze opleiding? In deze opleiding verwerf je kennis over de verschillende aspecten van de hedendaagse bouwkunst en hoe je deze aspecten zelf nauwkeurig kan onderzoeken en tekenen. Je bestudeert traditionele en nieuwe materialen en hoe je de verschillende constructiewijzen getekend kan voorstellen. Daarnaast kom je ook meer te weten over de toegepaste informatica in de bouw. Welke toekomst ligt er voor je klaar? Met het diploma HBO bouwkundig tekenaar op zak kan je verschillende beroepen uitoefenen die te maken hebben met het bouwproces in brede zin. Welke modules volg je in deze opleiding? Basispakket bouwkundig tekenaar: 18 modules M IT G057 basis materialen en constructies 120 M IT G058 basis bouwfysica 20 M IT G059 basis stabiliteit 40 M IT G060 basis topografie 40 M IT G061 basis tekenen 80 M IT G062 bouwwetgeving en -administratie 80 M IT 077 project bouw 1 50 M IT 080 M IT 078 project bouw 2 50 M IT 082 hoger beroepsonderwijs (HBO) Zo kan je in dienst bij architecten, ingenieurs, bouwbedrijven, toeleveringsfirma s in de bouwsector, openbare diensten zoals het Ministerie van Openbare werken, Ruimtelijke Ordening en parastatale instellingen. De taken van een bouwkundig tekenaar zijn zeer gevarieerd: optekenen van plannen voor uitvoering, opmaken van bestekken, bestuderen van de details ten behoeve van de bouwwerf, waarnemen van een technisch secretariaat. De loopbaan kan uitgebouwd worden als werfleider, coördinator of volwaardig professioneel medewerker van architect, ontwerper, ingenieur of studiebureau. M IT 079 project bouw 3 60 M IT 084 M IT 080 bouwkundig tekenen M IT G061 M IT 081 bouwkundig tekenen M IT 080 M IT 082 bouwkundig tekenen M IT 081, M IT 077 M IT 083 bouwkundig tekenen M IT 082 M IT 084 bouwkundig tekenen M IT 083, M IT 078 De informatie op p. 8-9 is zeker ook interessant voor jou. M IT 085 bouwkundig tekenen M IT 084 M IT 086 betonbouw 60 M IT G059 M IT 087 staalbouw 60 M IT G059 Bouw aan je toekomst. M IT 088 algemene technieken 20 TOTAAL 1980 Informatie over de opleiding Linda Vanpoucke ( 1 ) Deze modules volg je verplicht vooraf. 13

8 HBO informatica Wat leer je in deze opleiding? Je start met een brede waaier aan informaticavakken die iedere informaticus nodig heeft en die je toelaat een keuze te maken uit de twee opties of specialisaties die CVO Antwerpen aanbiedt. In de optie programmeren leer je de basistechnieken aan om een compleet softwarepakket te ontwikkelen. De volledige levenscyclus van een softwarepakket komt aan bod: van het eerste gesprek met de klant tot en met de installatie en opleiding van de gebruiker. In de optie netwerkbeheer leer je hoe je kleine tot middelgrote netwerken ontwerpt, installeert, onderhoudt, beheert en beveiligt. Als netwerkbeheerder adviseer je het management en ondersteun je de gebruikers. Welke toekomst ligt er voor je klaar? Met het diploma HBO informatica op zak kan je aan de slag in een gespecialiseerd IT bedrijf dat zich richt op applicatieontwikkeling of het uitwerken van netwerkoplossingen voor klanten. Ook bedrijven of organisaties in een andere sector waar je als IT er de organisatie ondersteunt op vlak van ICT behoren tot de mogelijkheid. Heb je meer zin in een toekomst als zelfstandig consultant? Ook dat kan! Welke modules volg je in deze opleiding? Basiskennis informatica: 11 modules A1 basiskennis 60 A2 softwarepakketten 40 A3 communicatie- en organisatietechnieken 40 A4 multimedia 1 60 A5 programmeren 1 C# 120 A6 programmeren 2 (C# of Powershell) 60 A5 (C# en Powershell), A10* (Powershell) A7 IT-organisatie 40 A8 databanken 60 A9 datacommunicatie en netwerken 60 A10 netwerkbeheer 1 60 A9 A11 besturingssystemen 60 A1, A5* TOTAAL 660 Optie programmeren: 5 modules B1 programmeren 3 C# 120 A5, A6, A8* B2 analyse 60 A5, A6, A8 B3 programmeren 4 (JAVA of PHP) 120 A5, A6, A8, B1, B2 B4 programmeren 5 (ASP.NET en C#) 120 A4*, A5, A6, A8, B1, B2 B5 projectwerk programmeren 80 A5, A6, A7*, A8, B1, B2 TOTAAL 500 Optie netwerkbeheer: 5 modules C1 beheer van databanken 60 A8, A9, A10 C2 netwerkbeheer A9, A10 C3 datacommunicatie 120 A9, A10 C4 internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer 120 A5*, A9, A10, C2 hoger beroepsonderwijs (HBO) De informatie op p. 8-9 is zeker ook interessant voor jou. C5 projectwerk netwerkbeheer 80 A7*, A9, A10, C2 TOTAAL 500 Gebeten door bits en bytes. Informatie over de opleiding Dr. Christiane Andries ( 1 ) Deze modules volg je vooraf. Sommige zijn verplicht, andere zijn aanbevolen en aangeduid met *. 15

9 Tweedekansonderwijs tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker Wat is tweedekansonderwijs? CVO Antwerpen organiseert secundair volwassenenonderwijs onder de noemer van tweedekansonderwijs (TKO). Door tweedekansonderwijs te volgen, kan je dus je secundair onderwijs afwerken. Een diploma secundair onderwijs opent veel deuren: je kan je voor vervolgopleidingen inschrijven, een uitdagende job vinden, promotie maken Wat is het verschil met voltijds secundair onderwijs? De opleidingen worden modulair georganiseerd. Dit betekent dat je zelf een deel van je traject kan bepalen. Via het verwerven van alle deelcertificaten per module behaal je uiteindelijk je diploma secundair onderwijs. Ook nuttig om weten is dat de inhoud van de opleidingen aangepast werd aan de realiteit van volwassenen en dat je je dus vaak in een reële werksituatie waant. Hoe zijn de opleidingen opgebouwd? De opleidingen zijn onderverdeeld in modules van 20, 40, 60, 80, 120 of 160 lestijden. De volgorde waarin je de modules volgt, kies je grotendeels zelf. Voor sommige modules is het wel verplicht om eerst te slagen voor een of meerdere voorafgaande module(s). Welke modules dit zijn, kom je te weten op de volgende pagina s waar je meer informatie krijgt over de verschillende modules binnen een opleiding. Je legt twee trajecten af: een traject aanvullende algemene vorming en een beroepsspecifiek traject. In het volwassenenonderwijs is het behalen van een diploma secundair onderwijs alleen mogelijk indien je ook het certificaat aanvullende algemene vorming behaalt. Deze opleiding geeft je een basis Nederlands, Engels of Frans, wiskunde, wetenschappen, cultuur, maatschappij en informatie- en communicatietechnologie mee. Voor het traject aanvullende algemene vorming doet CVO Antwerpen voor sommige opleidingen beroep op CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen vzw. Op de volgende pagina s kom je voor elke opleiding te weten waar je het traject aanvullende algemene vorming zal volgen. Als je beide trajecten succesvol beëindigt, ontvang je een volwaardig diploma secundair onderwijs. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Als je je wil inschrijven voor het traject aanvullende algemene vorming moet je op het moment van inschrijving achttien jaar zijn. Inschrijven voor het beroepsspecifieke gedeelte kan reeds vanaf zestien jaar of vanaf vijftien jaar wanneer je de eerste twee jaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt. Heb je al wat ervaring of volgde je een gelijkaardige opleiding in het verleden? Dan kan je een vrijstelling aanvragen voor modules. Je legt hiervoor eerst een aantal proeven af. Vervolgens wordt op basis van je resultaten nagegaan welke modules je nog moet volgen. Je persoonlijk traject duurt dus niet langer dan strikt noodzakelijk. Op p. 42 kom je meer te weten over de proeven en het aanvragen van vrijstellingen. Hoe lang duren de opleidingen? De opleidingen boekhoudkundige bediende en multimediaoperator zijn tweejarige opleidingen. De opleiding meertalig polyvalent bediende kan je in 2 jaar afwerken; secretariaatsmedewerker in twee jaar op voorwaarde dat je over voldoende voorkennis beschikt en een ernstige studie-inspanning levert. Je kan zelf kiezen welke en hoeveel vakken je per schooljaar wenst te volgen en zo de duur van je opleiding verlengen of verkorten. Houd er rekening mee dat elk gevolgd lesuur tenminste één bijkomend uur studie vraagt. Waar kan je de opleidingen volgen? Goed om weten Je ontvangt een premie van de overheid wanneer je een certificaat en/of diploma behaalt. CVO Antwerpen organiseert alle opleidingen in gecombineerd onderwijs, uitgezonderd voor boekhoudkundige bediende en lasser. Dit wil zeggen dat je naast de contacturen in de klas nog online les- en oefenmateriaal krijgt via de elektronische leeromgeving. Zo kan je thuis verder oefenen en in contact blijven met je docent en medecursisten. In het open leercentrum kan je tijdens je opleiding terecht voor extra ondersteuning. Je koopt de cursussen of boeken die je nodig hebt aan de balie van het open leercentrum aan een voordelige prijs. Als cursist van CVO Antwerpen kan je extra voordelig software aankopen. tweedekansonderwijs Op kom je te weten op welke campussen van CVO Antwerpen je de opleidingen kan volgen. Op p lees je vervolgens hoe je deze campus bereikt

10 Boekhoudkundige bediende Wat leer je in deze opleiding? Je hebt een ruime interesse voor de commerciële, financiële en fiscale aspecten van het bedrijfsleven? Je schrikt er niet voor terug om op zoek te gaan naar de geschikte oplossing voor een bedrijfseconomisch probleem? Dan is de opleiding boekhoudkundige bediende iets voor jou. Deze opleiding biedt een brede bedrijfseconomische vorming waarbij belangrijke informaticatoepassingen bestudeerd worden. Tijdens de opleiding krijg je naast theoretische ondersteuning ook praktische ervaring mee. Welke toekomst ligt er voor je klaar? De opleiding boekhoudkundige bediende is een voorbereiding op een job in de economische sector. Uiteraard opent het ook poorten voor verdere studies, zoals HBO boekhouden. Welke modules volg je in deze opleiding? Boekhoudkundige bediende: 16 modules M HA 035 inleiding tot de boekhouding 40 M HA 036 basisboekhouden 80 M HA 035 M HA 037 uitbreiding boekhouden 80 M HA 036 M HA 038 inleiding tot de BTW 40 M HA 035 M HA 039 labo fiscaliteit 60 M HA 041 economische basisprincipes 60 M HA G 003 zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 AAV* (Engels) M HA G 017 kantoorsoftware integratie 60 M HA G 013, M IC C 822, M IC C 827, M HA G 026 M HA G 026 basis burgerlijk en handelsrecht 40 M HA G 026 klaviervaardigheden 20 M HA 040 praktijk voor een boekhoudkundige bediende 80 TOTAAL 920 tweedekansonderwijs Waar volg je het traject aanvullende algemene vorming? Om het diploma secundair onderwijs te behalen, combineer je de aanvullende algemene vorming (AAV) in CVO Tweedekansonderwijs vzw en het specifieke gedeelte van de opleiding boekhoudkundige bediende in CVO Antwerpen. Je dient je eerst aan te melden in beide centra voor een intake die bestaat uit een infosessie, proeven en een gesprek om je traject uit te stippelen. De informatie op p is zeker ook interessant voor jou. M HA G 006 zakelijk communicatie in een tweede vreemde taal 1 M HA G 011 zakelijk nederlands 1 60 M HA G 013 pc-vaardigheden 1 20 M IC C 822 tekstverwerking 1 60 M IC C 827 rekenblad AAV* (Frans) CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen vzw Maalbootstraat Hoboken De garantie op winst! Informatie over de opleiding Steven De Pourcq ( 18 ) Deze modules volg je vooraf. Sommige zijn verplicht, 19 CVO Antwerpen

11 Warm aanbevolen! Lasser Wat leer je in deze opleiding? Deze opleiding met een aanzienlijk aantal praktijkuren maakt van jou een professionele lasser die instaat voor tal van hoogtechnologische lasactiviteiten. Tijdens de opleiding verwerf je de vaardigheden die je als lasser nodig hebt om aan de slag te kunnen gaan in alle takken van de metaalverwerkende industrie (constructie, centrale verwarming, carrosserie ). Er zijn verschillende trajecten mogelijk om het certificaat lasser te behalen. traject BMBE-lasser + MIG/MAG-lasser BMBE-lasser + TIG-lasser MIG/MAG-lasser + TIG-lasser plaatlasser buislasser Welke toekomst ligt er voor je klaar? duur van het traject lestijden lestijden lestijden 1200 lestijden 1800 lestijden De opleiding lasser, georganiseerd in goed uitgeruste werkplaatsen, opent voor jou de poort naar tewerkstelling in vele takken van de bedrijfswereld en biedt een antwoord op de steeds stijgende vraag naar goed geschoolde vakspecialisten. Waar volg je het traject aanvullende algemene vorming? Om het diploma secundair onderwijs te behalen, combineer je de aanvullende algemene vorming (AAV) in CVO Tweedekansonderwijs vzw en het specifieke gedeelte van de opleidingen lassen in CVO Antwerpen. Je dient je eerst aan te melden in beide centra voor een intake die bestaat uit een infosessie, proeven en een gesprek om je traject uit te stippelen. De informatie op p is zeker ook interessant voor jou. Welke modules volg je in deze opleiding? Neem contact op met de contactpersoon van deze opleiding om na te gaan welke modules je dient te volgen binnen jouw traject. M ME C100 basis electriciteit 40 M ME C200 basis lassen 40 M ME C300 basis metaal 40 M ME G203 A gassmeltplaatlassen A 60 M ME G203 B gassmeltplaatlassen B 60 M ME G204 A gassmeltbuislassen A 60 M ME G203 A/B M ME G204 B gassmeltbuislassen B 60 M ME G203 A/B M ME G205 A BMBE-hoeklassen A 120 M ME G205 B BMBE-hoeklassen B 60 M ME G206 A BMBE-plaatlassen A 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G205 A/B M ME G206 B BMBE-plaatlassen B 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G205 A/B M ME G206 C BMBE-plaatlassen C 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G205 A/B M ME G207 A BMBE-buislassen A 60 M ME G206 A/B/C M ME G207 B BMBE-buislassen B 60 M ME G206 A/B/C M ME G207 C BMBE-buislassen C 120 M ME G206 A/B/C M ME G208 A MIG/MAG hoeklassen A 120 M ME G208 B MIG/MAG hoeklassen B 60 M ME G209 C MIG/MAG plaatlassen A 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G208 A/B M ME G209 A MIG/MAG plaatlassen B 120 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G208 A/B M ME G210 B MIG/MAG buislassen B 60 M ME G209 A/B M ME G211 A TIG-hoeklassen A 60 M ME G211 B TIG-hoeklassen B 60 M ME G212 A TIG-plaatlassen A 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G211 A/B M ME G212 B TIG-plaatlassen B 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G211 A/B M ME G213 A TIG-buislassen A 60 ME G212 A/B M ME G213 B TIG-buislassen B 60 ME G212 A/B CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen vzw Maalbootstraat Hoboken CVO Antwerpen Informatie over de opleiding Linda Vanpoucke M ME G210 A MIG/MAG buislassen A 60 M ME G209 A/B ( ) Deze modules volg je verplicht vooraf. tweedekansonderwijs

12 Als administratieve duizendpoot aan de slag! Meertalig polyvalent bediende Wat leer je in deze opleiding? In de opleiding meertalig polyvalent bediende bouw je je talenkennis verder uit en leer je hoe je zakelijk kan communiceren. Daarnaast specialiseer je je verder in kantoorsoftware. Met een stage rond je tenslotte de opleiding af. Wat je geleerd hebt, kan je dan toepassen in de praktijk. Welke toekomst ligt er voor je klaar? Aan het einde van deze opleiding behaal je een diploma secundair onderwijs. Daarmee kan je verder studeren of meteen aan de slag in een administratieve job. Waar volg je het traject aanvullende algemene vorming? CVO Antwerpen en CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen vzw slaan de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat je de volledige opleiding meertalig polyvalent bediende in Hoboken kan volgen. Zo organiseert CVO Antwerpen het specifieke gedeelte van de opleiding; de aanvullende algemene vorming kan je dan weer volgen bij CVO Tweedekansonderwijs. Je meldt je in beide centra aan voor een intake die bestaat uit een infosessie, proeven en een gesprek om je traject uit te stippelen. De informatie op p is zeker ook interessant voor jou. Welke modules volg je in deze opleiding? Meertalig polyvalent bediende: 18 modules M HA G003 zakelijke communicatie in een 80 AAV* (Engels) eerste vreemde taal 1 E M HA G004 zakelijke communicatie in een 80 M HA G003 eerste vreemde taal 2 E M HA 005 zakelijke communicatie in een 80 M HA G004 eerste vreemde taal 3 E M HA G006 zakelijke communicatie in een 80 AAV* (Frans) tweede vreemde taal 1 F M HA G007 zakelijke communicatie in een 80 M HA G006 tweede vreemde taal 2 F M HA 008 zakelijke communicatie in een 80 M HA G007 tweede vreemde taal 3 F M HA 009 zakelijke communicatie in een 80 AAV* (Duits) derde vreemde taal 1 D M HA 010 zakelijke communicatie in een 80 M HA 009 derde vreemde taal 2 D M HA G011 zakelijk Nederlands 1 60 M HA G026 klaviervaardigheden 20 M IC C822 tekstverwerking 1 60 M IC C823 tekstverwerking 2 60 M IC C827 rekenblad 1 60 M HA G017 kantoorsoftware integratie 60 M IC C 822, M IC C 823, M IC C 827, M HA G026 M HA G018 secretariële vaardigheden 40 M HA G022 boekhoudkundige vaardigheden 60 M HA 019 secretariaatsmanagement 80 M HA 020 sociale wetgeving 40 TOTAAL 1180 CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen vzw Maalbootstraat Hoboken CVO Antwerpen Informatie over de opleiding Steven De Pourcq ( ) Deze modules volg je vooraf. Sommige zijn verplicht, andere zijn aanbevolen en aangeduid met *. tweedekansonderwijs

13 Multimediaoperator Wat leer je in deze opleiding? Je maakt kennis met tal van multimediale disciplines waarbij de combinatie van technische kennis en creatieve vaardigheden centraal staan. Van Photoshop, Illustrator en Indesign tot Flash, Cinema 4D en After Effects: de wereld van de grafische vormgeving, digitale beeldverwerking, multimedia en digitale fotografie heeft na deze opleiding geen geheimen meer voor jou. Welke toekomst ligt er voor je klaar? Welke modules volg je in deze opleiding? Multimediaoperator eerste jaar: 8 modules G D-animaties 1 60 G D-tekenen 1 60 G066 basis multimedia 60 G007 1 digitale beeldverwerking 60 G073.1 digitale fotografie 60 Goed om weten CVO Antwerpen beschikt over een uitstekende infrastructuur met krachtige computers, professionele software, tekentabletten en film- en fotomateriaal. Je kan dit materiaal ook lenen. In het open leercentrum van campus Distelvinklaan (Hoboken) zijn een aantal computers gereserveerd voor cursisten multimediaoperator zodat je ook buiten de lesuren in het CVO aan je project kan verder werken. tweedekansonderwijs Als multimediaoperator kan je in verschillende sectoren aan de slag: grafische vormgeving, reclame, film, televisie Zin om verder te studeren? De opleiding vormt een goede basis voor verdere studies, zoals film, documentaire, animatiefilm, grafische vormgeving en reclamevormgeving. Je werkt tijdens je opleiding aan een goed gevulde portfolio dat je later kan gebruiken als visitekaartje wanneer je solliciteert of ingangsexamens voor een hogeschool of academie aflegt. G005 1 grafische vormgeving 1 60 G068 non-printproducties 60 G071 1 videobewerking 1 60 TOTAAL 480 Multimediaoperator tweede jaar: 7 modules Waar volg je het traject aanvullende algemene vorming? G D-animaties 2 60 G070 1 G072 1 audiobewerking 1 60 Je volgt zowel het traject aanvullende algemene vorming als het specifieke gedeelte van deze opleiding in CVO Antwerpen. G053 interfacedesign 60 G069 non-printproducties: scripting 60 G068 G071 2 videobewerking 2 60 G071 1 Ontwerp je eigen toekomstbeeld. De informatie op p is zeker ook interessant voor jou. G055 1 webanimatie 1 60 GO54 1 websiteproductie 60 TOTAAL 420 Informatie over de opleiding Steven De Pourcq ( ) Deze modules volg je verplicht vooraf.

14 Secretariaatsmedewerker Wat leer je in deze opleiding? In deze opleiding breid je je talenkennis (Engels, Frans) en je kennis van toepassingssoftware uit. Je stapt in de wereld van boekhouden en economie en krijgt een inleiding in burgerlijk en handelsrecht. Met een stage rond je tenslotte de opleiding af. Wat je geleerd hebt kan je dan toepassen in de praktijk. Welke toekomst ligt er voor je klaar? Aan het einde van deze opleiding behaal je een diploma secundair onderwijs. Daarmee kan je verder studeren of meteen aan de slag in een administratieve job. Waar volg je het traject aanvullende algemene vorming? Welke modules volg je in deze opleiding? Secretariaatsmedewerker: 15 modules M HA G 003 zakelijke communicatie in een eerste 80 AAV* (Engels) vreemde taal 1 E M HA G 004 M HA G 006 zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 E zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 F 80 M HA G AAV* (Frans) M HA G 011 zakelijk Nederlands 1 60 AAV* (Nederlands) M HA G 013 pc-vaardigheden 20 M IC C 822 tekstverwerking 1 60 Informatie over de opleiding Inge Bultinck tweedekansonderwijs Je volgt zowel de aanvullende algemene vorming (AAV) als het specifieke gedeelte van deze opleiding in CVO Antwerpen. De informatie op p is zeker ook interessant voor jou. M IC C 823 tekstverwerking 2 60 M IC C 822 M IC C 827 rekenblad 1 60 M HA G 017 kantoorsoftware integratie 60 M HA G 013, M IC C 822, M IC C 823, M IC C 827, M HA G026 M HA G 018 secretariële vaardigheden 40 M HA 022 boekhoudkundige vaardigheden 60 Informatie over de opleiding Diane Van Hoof M HA 023 boekhoudpakket 40 M HA G 013, M HA 022 M HA 024 basis burgerlijk en handelsrecht 40 Maak van je meertaligheid een troef. M HA 025 praktijk voor de secretariaatsmedewerker M HA G 026 klaviervaardigheden 20 TOTAAL M HA G 011 Informatie over de opleiding Dominique Vermeersch ( ) Deze modules volg je vooraf. Sommige zijn verplicht, andere zijn aanbevolen en aangeduid met *.

15 Chinees, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Russisch Hola! Bonjour! Guten Tag! Hello! Ciao! Een vreemde taal leren, opent vele deuren. Moderne vreemde talen CVO Antwerpen biedt Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Russisch en Spaans aan op verschillende niveaus, al dan niet als onderdeel van een andere opleiding. 1/4 van de wereldbevolking spreekt Chinees. Ook in de economische sector rukt het Chinees op als belangrijke voertaal, dus waarom de uitdaging niet aangaan? Tijdens de lessen leer je de taal in realistische contexten aan de hand van video s, podcasts en krantenartikels en leer je de juiste toonhoogte te spreken. Je neemt week 5 à 10 karakters onder de loep. Ook de Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. In de opleiding Engels maak je nader kennis met de rijkdom van de Engelse en Amerikaanse cultuur en literatuur en leer je je in correct Engels uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk. Of heb je misschien Duits/Franstalige klanten en leveranciers? Dan is een cursus Duits of Frans bij CVO Antwerpen iets voor jou. Je maakt eerst via luister-, lees,- schrijf- en spreekoefeningen kennis met de Duitse of Franse taal in dagdagelijkse situaties om je dan genuanceerder te leren uitdrukken. Wens je als manager, investeerder, technicus of arbeider in contact te treden met de industriële en ambachtelijke wereld in Zuid-Europa? Of werd gewoon verliefd op deze streek met zijn gastvrije inwoners, kunststeden en natuurschoon? Ook dan kan je bij CVO Antwerpen terecht voor een opleiding Italiaans, Portugees of Spaans. Je leert deze talen niet alleen vlot spreken en schrijven, je verdiept je ook in de cultuur, de geschiedenis en de literatuur. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om goed te kunnen inschatten wat je kennis is van de taal die je wil leren, leg je eerst een niveauproef af. Op p. 42 lees je hoe dat precies in zijn werk gaat. Waar kan je de opleidingen volgen? Op kom je te weten op welke campussen van CVO Antwerpen je de opleidingen kan volgen. Op p lees je vervolgens hoe je deze campus bereikt. Welke modules volg je in deze opleiding? De cursussen zijn ingedeeld in niveaus die overeenstemmen met de niveaus van taalvaardigheid zoals bepaald in het Europees Referentiekader. niveau 1: breakthrough en waystage (A1, A2) In deze modules leer je de elementaire principes van de taal. Je leert te communiceren in eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op jouw directe omgeving. niveau 2: threshold (B1) Op dit niveau werk je naar een echte taalbeheersing. Je leert communiceren in de meeste vertrouwde situaties. niveau 3: vantage (B2) Goed om weten CVO Antwerpen organiseert een aantal van deze opleidingen ook in gecombineerd onderwijs. Dit wil zeggen dat je naast de contacturen in de klas nog online les- en oefenmateriaal krijgt via de elektronische leeromgeving. Zo kan je thuis verder oefenen en in contact blijven met je docent en medecursisten. Je koopt de cursussen of boeken die je nodig hebt aan de balie van het open leercentrum aan een voordelige prijs. Tenslotte bestaat ook de mogelijkheid om een opleiding Russisch te volgen, zodat je efficiënt leert te communiceren het grootste land ter wereld, met een indrukwekkend Je leert zowel adequaat als vlot communiceren in de vreemde taal. Je zal merken Informatie over de opleiding verleden en een prachtige cultuur en zo goed als onbegrensde economische perspectieven. dat je taalgebruik steeds rijker en genuanceerder wordt. Steven De Pourcq Kennis van de Russische taal opent verschillende deuren in de zakenwereld, het toerisme, de journalistiek, de culturele sector, de diplomatie en vertaalbureaus. niveau 4: effectiveness (C1) Je leert zonder moeite vlot en spontaan communiceren, ook over complexe onderwerpen. Jouw taalgebruik zal getuigen van een hoge mate van nauwkeurigheid 28 en adequaatheid. 29 moderne vreemde talen

16 Nederlands? Natuurlijk! Nederlands voor anderstaligen Wil je Nederlands leren om een andere opleiding te volgen of om een job te vinden? Of wil je graag vlot een praatje slaan met je buren? Of je kinderen helpen met hun huiswerk? Bij CVO Antwerpen ben je aan het juiste adres. Aan de slag Heb je al een attest Nederlands? Dan kan je meteen in onze school inschrijven voor de volgende cursus. Spreek je al een beetje Nederlands maar heb je nog geen attest? Leg dan een niveauproef af in onze school. Wij bekijken samen met jou welke module de beste voor je is. Spreek je nog geen Nederlands? Ga dan eerst naar het Huis van het Nederlands. Het adres vind je hieronder. Een medewerker bekijkt daar welk traject het meest geschikt voor je is. Je kan er ook meteen inschrijven voor een cursus in CVO Antwerpen. Wil je meer weten over de proeven? Kijk dan op p. 42. Nuttige adressen Huis van het Nederlands - Atlasgebouw Carnotstraat Antwerpen Waar kan je de opleiding volgen? Op kom je te weten op welke campussen van CVO Antwerpen je de opleidingen kan volgen. Op p lees je vervolgens hoe je deze campus bereikt. Welke modules volg je in deze opleiding? De meeste modules starten in september, november, januari en april. modulenaam lestijden lesmomenten per week module * 2 lesmomenten of 4 lesmomenten 180** 3 lesmomenten module * 2 lesmomenten of 4 lesmomenten 180** 3 lesmomenten module of 4 lesmomenten 160** 3 lesmomenten module of 4 lesmomenten lesmomenten module of 4 lesmomenten module of 4 lesmomenten module of 2 lesmomenten Goed om weten Je kan terecht in het open leercentrum als je extra hulp nodig hebt met je Nederlands. Je kan er ook op de computer werken en het internet gebruiken. Meer informatie over het open leercentrum vind je op p. 44. Het open leercentrum organiseert ook extra sessies Nederlands in kleine studiegroepen. De studiegroepen helpen je als je specifieke problemen hebt met Nederlands. Voor de modules 1.1 en 1.2 kan je kiezen voor een verkort traject. Je volgt dan de inhoud van de module die normaal 120 lestijden bedraagt, op 80 lestijden. Dit traject is dus korter dan het gewone traject. Voor de modules 1.1, 1.2, 2.1 en 2.2 bestaat de mogelijkheid om een verlengd traject te volgen. Je hebt dan meer tijd een extra lesmoment per week - om de doelen van de module te halen. De modules 1.1 en 1.2 tellen dan 180 lestijden i.p.v In de modules 2.1 en 2.2 volg je 160 lestijden Nederlands. De COVAAR-test die bijna elke beginnende NT2-cursist doet, bepaalt in eerste instantie of je deze module moet volgen. Informatie over de opleiding Huis van het Nederlands - Antenne Zuidrand module of 2 lesmomenten Stefanie De Keersmaecker Sint-Bernardsesteenweg 313 module lesmoment 2660 Hoboken module lesmoment * Verkort traject (zie hiernaast) ** Verlengd traject (zie hiernaast) 31 Nederlands voor anderstaligen

17 NIEUW! Je kan de opleiding nu ook op vier weken afwerken. Je komt slechts 4 maal naar de les en verwerkt de leerstof dus grotendeels zelf via het elektronisch leerplatform. Spreek je nog niet voldoende Nederlands? Geen probleem! Je kan de opleiding bedrijfsbeheer combineren met een voor-en neventraject Nederlands voor anderstaligen. Bedrijfsbeheer Wat leer je in deze opleiding? Bij het oprichten van een zaak komt heel wat kijken. In de opleiding bedrijfsbeheer verwerf je inzicht in betalingstechnieken, kredietverlening en allerhande administratieve procedures. Ook de wetten en de regelgeving voor startende ondernemers of zelfstandigen komen aan bod. De opleiding bedrijfsbeheer bestaat uit twee modules. In de module zelfstandig ondernemen leer je wat efficiënt ondernemen betekent. Je leert de verschillende rechtsvormen van een onderneming kennen en krijgt een overzicht van de verplichte verzekeringen. In de module ondernemingsplan stel je samen met de docent een ondernemingsplan op voor je eigen zaak en leer je de haalbaarheid ervan inschatten. Tevens pas je de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van een ondernemer toe in concrete situaties. Welke toekomst ligt er voor je klaar? Met het getuigschrift bedrijfsbeheer op zak voldoe je aan de verplichtingen om te kunnen starten als ondernemer. Waar kan je de opleidingen volgen? Op kom je te weten op welke campussen van CVO Antwerpen je de opleidingen kan volgen. Op p lees je vervolgens hoe je deze campus bereikt. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Verderop (p ) lees je hoe je gebruik maakt van deze mogelijkheden. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding. Je legt wel eerst een oriënteringsproef af. Tijdens deze proef worden jouw ICT-vaardigheden, rekenvaardigheid en kennis van het Nederlands getest. Op basis van het resultaat stellen we samen met jou je traject samen. Hoe lang duurt deze opleiding? Er zijn verschillende trajecten mogelijk om de opleiding bedrijfsbeheer te doorlopen. traject duur van de opleiding lesmomenten snelcursus 4 weken 4 lesmomenten gedurende de hele opleiding 10% contactonderwijs 4 maanden 4 lesmomenten gedurende de hele opleiding 50% contactonderwijs ongeveer 6 maanden 70% contactonderwijs ongeveer 4 maanden 100% contactonderwijs ongeveer 8 maanden 100% contactonderwijs met NT2-traject ongeveer 10 maanden % afstandsonderwijs 90% afstandsonderwijs 90% afstandsonderwijs 1 lesmoment per week 50% afstandsonderwijs 2 lesmomenten per week 2 lesmomenten per week 2 lesmomenten per week 30% afstandsonderwijs 0% afstandsonderwijs 0% afstandsonderwijs Goed om weten CVO Antwerpen organiseert deze opleiding ook in gecombineerd onderwijs. Dit wil zeggen dat je naast de contacturen in de klas (=contactonderwijs) nog online les- en oefenmateriaal krijgt via de elektronische leeromgeving. Zo kan je ook thuis nog verder oefenen en in contact blijven met je docent en medecursisten. Verwerk je de leerstof liever thuis op je eigen tempo en onder begeleiding van je docent? Dan kan je de opleiding bedrijfsbeheer ook in afstandsonderwijs volgen. Je komt slechts vier maal naar het CVO. Je verwerkt de leerstof dus zelfstandig via de elektronische leeromgeving, terwijl de docent je vanop afstand opvolgt en ondersteunt. Op het einde van je opleiding kom je naar het CVO en leg je een examen af. We bieden extra ondersteuning in het open leercentrum als je dat wenst. Als cursist van CVO Antwerpen kan je extra voordelig software aanschaffen. Vraag bij de contactpersoon van deze opleiding na op welke manier je je dient in te schrijven. bedrijfsbeheer Start je eigen onderneming! Welke modules volg je in deze opleiding? code modulenaam lestijden HA001 zelfstandig ondernemen 60 HA002 ondermeningsplan 100 Informatie over de opleiding Steven De Pourcq

18 Maritieme opleiding Wat leer je in deze opleiding? Je start met een brede waaier aan basismodules die je toelaat een keuze te maken uit de twee opties die CVO Antwerpen aanbiedt. De opleiding leidt op tot Aspirant Officier, hoofd van de wacht - operationeel niveau (optie dek) en Aspirant Officier, hoofd van de machinekamerwacht (optie motoren). Het certificaat van de opleiding leidt tot het internationaal erkend vaarbevoegdheidsbewijs STCW code II/1 en III/1 indien aan alle voorwaarden voldaan wordt. Welke modules volg je in deze opleiding? Gemeenschappelijke modules: 8 modules A1 toegepaste wiskunde TV 60 A2 nautisch Engels TV 60 A3 scheepsveiligheid TV 80 Optie dek: 13 modules Ba1 zeevaartkunde TV 60 A1 Ba2 communicatie en S&R TV 60 A2 Ba3 instrumenten TV 60 maritieme opleiding Welke toekomst ligt er voor je klaar? A4 beroepsreglementering TV 40 A5 maritieme conventies TV 40 Ba4 radar & lab TV 60 Ba5 kaartpassen TV 40 Vaar je toekomst tegemoet! foto Maarten Stappaerts Als je de volledige opleiding volgt en met succes afsluit, ontvang je het certificaat maritieme opleiding, TSO3, optie dek of motoren. Je kan dan terecht in de koopvaardij, de baggersector, de offshore, bij de overheid en de sleepdiensten. Hoe lang duurt deze opleiding? Deze opleiding kan je afronden in 3 jaar. Waar kan je de opleidingen volgen? Op kom je te weten op welke campussen van CVO Antwerpen je de opleidingen kan volgen. Op p lees je vervolgens hoe je deze campus bereikt.. A6 scheepsbouw TV 40 A7 stabiliteit TV 40 A6 A8 initiatie informatica TV 40 TOTAAL 400 Optie motoren: 9 modules Ca1 toegepaste mechanica TV 80 Ca2 pneumatica en hydraulica en lab TV 60 Ca3 elektriciteit en lab TV 60 Ca4 toegepaste elektriciteit en lab TV 80 Ca3 Ca5 warmteleer en koeltechniek TV 60 Cb1 scheepsmotoren TV 120 Cb2 praktijk onderhoudstechnieken PV 120 Cb3 hulpwerktuigen TV 120 Ca4 Cb4 praktijk scheepsmachines PV 120 Cb1, Cb3 TOTAAL 820 Ba6 reglementen TV 60 Ba7 getijden en meteo TV 60 Ba8 technologie maneuvre en lab TV 80 Ba9 praktijk navigatie PV 80 Ba1, Ba2, Ba3, Ba4, Ba5, Ba6, Ba7, Ba8 Bb1 astronavigatie TV 60 Ba1 Bb2 zeemanschap PV 40 Bb3 scheepvaartbeheer + zeerecht TV 40 Bb4 technologie cargo TV 40 TOTAAL 740 Informatie over de opleiding Nicole Brooymans ( ) Deze modules volg je verplicht vooraf.

19 Koken Wat leer je in deze opleiding? In de modules basisvaardigheden en eenvoudige dagmenu s leer je al snel lekkere gerechtjes op tafel toveren. In teams van twee personen maak je elke les een volledig menu klaar. In het tweede jaar volgen dan de eenvoudige verfijnde menu s en de complexe verfijnde menu s. De basisprincipes heb je al onder de knie zodat je klaar bent voor de moeilijkere bereidingen. In de modules herfst/winter en lente/zomer staan de ingrediënten en hun beschikbaarheid op basis van de verschillende seizoenen op het programma. Je leert ook hoe je een evenwichtige menukaart samenstelt. Wanneer je de Franse en de Belgische keukens in al hun facetten doorgrond hebt, is de tijd rijp om nog verder over de grenzen te gaan kijken. In de module uitheems koken maak je kennis met verschillende kookstijlen en ingrediënten van over de hele wereld. Elke week staat een ander land op het menu. Hoe lang duurt deze opleiding? Een module telt 80 lestijden. Tijdens een schooljaar werk je twee modules af. Elke les duurt vier uur. Welke modules volg je in deze opleiding? MHU 001 basisvaardigheden koken 80 MHU 002 eenvoudige dagmenu s 80 MHU001 MHU 003 eenvoudige verfijnde menu s 80 MHU001 MHU002 MHU 004 complexe verfijnde menu s 80 MHU001 MHU002 MHU003 MHU 005 feestelijke menu s herfst-winter 80 MHU001 MHU002 MHU003 MHU004 MHU 006 feestelijke menu s lente-zomer 80 MHU001 MHU002 MHU003 MHU004 MHU 007 uitheems koken 80 MHU001 MHU002 Goed om weten Reeds in de allereerste modules bereid je lekkere gerechtjes. Wedden dat je vrienden en familie versteld zullen staan van je kookkunst? Elke week werk je in een team van slechts twee personen aan een volledig menu. Zo maak je het hele bereidingsproces van dichtbij mee. In de derde module verzorg je samen met je medecursisten een gastronomisch diner. In de zesde module werk je dan weer samen aan een uitgebreide brunch. Vrienden en familie zijn dan ook welkom. CVO Antwerpen koopt alle ingrediënten aan. Je hoeft dus nooit zelf naar de winkel te gaan. Als je in het eerste jaar beslist om op bijvoorbeeld dinsdagavond naar de les te komen, zorgen we ervoor dat je ook de andere modules in deze opleiding op dinsdagavond kan volgen. Je kan voor deze opleiding geen opleidingscheques gebruiken. beroepscompetenties Waar kan je de opleidingen volgen? Een smakelijke opleiding! Op kom je te weten op welke campussen van CVO Antwerpen je de opleidingen kan volgen. Op p lees je vervolgens hoe je deze campus bereikt. Informatie over de opleiding Steven De Pourcq ( ) Deze modules volg je verplicht vooraf.

20 Lasser Wat leer je in deze opleiding? In een hoogtechnologische maatschappij moet de lasser kennis hebben van de nieuwste technologische lasevolutie. Tijdens de opleiding verwerf je de vereiste kennis en vaardigheden die je als lasser nodig hebt om zowel bij jou thuis als op de werkvloer aan de slag te kunnen. Hoe lang duurt deze opleiding? Deze opleiding kan je afronden in 2 jaar. Waar kan je de opleidingen volgen? Op kom je te weten op welke campussen van CVO Antwerpen je de opleidingen kan volgen. Op p lees je vervolgens hoe je deze campus bereikt. Welke modules volg je in deze opleiding? M ME C100 basis electriciteit 40 M ME C200 basis lassen 40 M ME C300 basis metaal 40 M ME G203 A gassmeltplaatlassen A 60 M ME G203 B gassmeltplaatlassen B 60 M ME G204 A gassmeltbuislassen A 60 M ME G203 A/B M ME G204 B gassmeltbuislassen B 60 M ME G203 A/B M ME G205 A BMBE-hoeklassen A 120 M ME G205 B BMBE-hoeklassen B 60 M ME G206 A BMBE-plaatlassen A 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G205 A/B M ME G206 B BMBE-plaatlassen B 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G205 A/B M ME G209 B MIG/MAG plaatlassen B 120 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G208 A/B M ME G210 A MIG/MAG buislassen A 60 M ME G209 A/B M ME G210 B MIG/MAG buislassen B 60 M ME G209 A/B M ME G211 A TIG-hoeklassen A 60 M ME G211 B TIG-hoeklassen B 60 M ME G212 A TIG-plaatlassen A 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G211 A/B M ME G212 B TIG-plaatlassen B 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G211 A/B M ME G213 A TIG-buislassen A 60 ME G212 A/B M ME G213 B TIG-buislassen B 60 ME G212 A/B beroepscompetenties M ME G206 C BMBE-plaatlassen C 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G205 A/B M ME G207 A BMBE-buislassen A 60 M ME G206 A/B/C M ME G207 B BMBE-buislassen B 60 M ME G206 A/B/C In vuur en vlam voor de opleiding lasser. M ME G207 C BMBE-buislassen C 120 M ME G206 A/B/C M ME G208 A MIG/MAG hoeklasssen A 120 M ME G208 B MIG/MAG hoeklassen B 60 M ME G209 A MIG/MAG plaatlassen A 60 M ME C100, M ME C200, M ME C300, M ME G208 A/B Informatie over de opleiding Linda Vanpoucke ( ) Deze modules volg je verplicht vooraf.

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie