4-5 Genieten van de volkstuintjes. 2-3 Politieraad moet worden herkozen. 4-5 Kraainemnaars beleven plezier aan hun volkstuintjes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4-5 Genieten van de volkstuintjes. 2-3 Politieraad moet worden herkozen. 4-5 Kraainemnaars beleven plezier aan hun volkstuintjes"

Transcriptie

1 de lijsterbes jaargang 8, nr 7 september 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België-Belgique P.B Kraainem I 2/ Genieten van de volkstuintjes 2-3 Politieraad moet worden herkozen 4-5 Kraainemnaars beleven plezier aan hun volkstuintjes 6-7 Reuzen Krani en Krana zijn reuzeambassadeurs voor Kraainem Nederlands leren en oefenen in GC de Lijsterbes

2 02 AAN DE POLITIEKE POLS Politieraad moet herkozen worden Uit de gemeenteraden van 26 juni en 9 augustus > Op de gemeenteraad van 26 juni trachtte raadslid Eugène Depauw (Open) voor de zoveelste keer duidelijk te maken dat de Nederlandstalige teksten van het gemeentelijk informatieblad weinig respect betonen voor de Nederlandstaligen in Kraainem. Op de gemeenteraad van 27 februari vroeg collega Luk Van Biesen (Open) een redactionele commissie samen te stellen zodat ook de Nederlandstalige teksten, correct zouden zijn. Hier ging de Franstalige meerderheid niet op in. Het resultaat is navenant. In het nummer van mei kon je alleen maar huilen met het gebruikte Nederlands. Een jaarrekening werd een jaaroefening, belastingen voor particulieren werd personenbelasting, enzovoort. Ik vraag mij af hoe lang de inwoners dergelijke vertalingen zullen blijven slikken. Schepen Véronique Caprasse (Union) gaf een magere uitleg over het schabouwelijke Nederlands in het gemeentelijk informatieblad. De teksten worden door een professioneel vertaalbureau vertaald. Dat vertaalbureau is perfect op de hoogte van beide landstalen. De teksten worden ook binnen het bestuur geverifieerd, verklaarde ze. Volgens de schepen is er in de communicatie voor het meinummer iets verkeerd gelopen en zijn er een aantal letterlijke vertalingen blijven staan. Hieruit mag, volgens haar, niet geconcludeerd worden dat het steeds erger wordt. Schepen Caprasse wil niet dat er te veel personen bij de redactie van het infoblad betrokken worden, omdat dit alleen nodeloze vertragingen oplevert. Raadslid Depauw moest eens meewarig lachen met haar uitleg: Iedereen weet waar het probleem ligt. Binnen het bestuur is de kennis van het Nederlands gewoon onvoldoende. Iedereen die een gemeenteraad meemaakt, kan daarvan getuigen. > Op de gemeenteraad van 9 augustus maakte de meerderheid bekend dat de Raad van State schepen Elisabeth de Foestraets-d Ursel (Union) gelijk geeft in haar klacht over het verloop van de verkiezing van de politieraad. Deze verkiezing was op de gemeenteraad van 22 januari in een ware vaudeville uitgemond, toen de Foestraets-d Ursel haar stembiljet onder haar handtas vergat en er zo een extra Nederlandstalige in de politieraad verkozen raakte. Nadien besloot de Foestraets-d Ursel een klacht in te dienen bij de Raad van State, omdat de stemming niet reglementair zou zijn verlopen. Il faut le faire: eerst zelf de verkiezing in het honderd laten lopen en nadien hierover een klacht indienen. Maar bon, nu krijgt de Foestraets-d Ursel gelijk van de Raad van State omwille van een puur formalistisch detail, namelijk een stemming in de gemeenteraad moet afgesloten worden door de voorzitter van de gemeenteraad. Op 22 januari sloot echter waarnemend burgemeester Arnold d Oreye de Lantremange (Union) de zitting af en niet voorzitter Eva Kahn (Union), waardoor de stemming - zonder dat de meerderheid het zelf wist - door de Raad van State dus als ongeldig wordt beschouwd. Raadslid Luk Van Biesen (Open) merkte op dat dit een precedent kan zijn. Als je deze redenering volgt, zullen er wel meerdere politieraden ongeldig verkozen zijn. Alleen Kraainem heeft een klacht ingediend. Nieuweling Elisabeth de Foestraetsd Ursel maakt hiermee alleszins een opgemerkte start. Nog buiten beschouwing gelaten wat haar beweegredenen zijn geweest om bij de oorspronkelijke stemming haar stembiljet onder haar handtas te vergeten, lijkt haar klacht - die ze direct na de tumultueuze gemeenteraad van 22 januari trouwens naar eigen zeggen eerst niet zou indienen en dat nadien toch deed - veeleer ingegeven door eigenbelang. Bij een nieuwe stemming maakt ze immers een goede kans om in de politieraad verkozen te worden. > Ondanks de vernietiging van de gemeenteraadsbeslissingen om werken aan voetpaden en opritten in de Karel Verhaegenlaan op kosten van de gemeente uit te voeren, werden deze werken op drie plaatsen toch uitgevoerd. Het gaat over een cadeau van euro aan drie particulieren. Wij vermoeden dat de aannemer deze werken gratis uitgevoerd heeft, zei raadslid Luc Timmermans (Open). Timmermans vroeg of de bewoners deze werken aan hun privéeigendom zelf zullen betalen of dat deze werken afzonderlijk aan de gemeente werden aangerekend of misschien gecamoufleerd in andere posten? En: heeft de gemeente al betaald voor deze werken? Eva Kahn (Union), voorzitter van de gemeenteraad, antwoordde laconiek dat deze vragen gesteld moesten worden aan de heer Pol Willemart, de vorige schepen van Openbare Werken (Pol Willemart zetelt niet meer in de gemeenteraad, nvdr). De huidige schepen van Openbare Werken, Thierry Van de Plas (Union), beweerde dat de gemeente geen enkele factuur gekregen heeft voor deze werken. Op de vraag wie dan uiteindelijk voor de kosten zal opdraaien, werd het ijzig stil in de raadszaal. Niemand van de meerderheid wou, kon of mocht antwoorden. > Tijdens de vorige legislatuur maakte Open bezwaar tegen de werken aan de Oscar de Burburelaan. Meer bepaald tegen een verkaveling waarvan de gronden nooit werden overgedragen naar het openbaar domein en waarvan de infrastructuur niet werd aangelegd. De gemeente Kraainem probeert nu op eigen houtje deze infrastructuur aan te leggen en die in geschenkverpakking aan te bieden aan de vijf gelukkige boordeigenaars. De kostprijs zou ongeveer euro bedragen. Het college beloofde om met de eigenaars een billijke en rechtsgeldige oplossing uit te werken. Wij willen weten hoever het college staat met het uitwerken van zo n oplossing. De werken zijn volop aan de gang en blijkbaar werd er nog niets uitgewerkt, klonk het bij Open. Schepen Thierry Van de Plas (Union) beweerde dat de gronden volgens het kadaster wel degelijk openbaar domein zijn. Het woord van Open tegenover het woord van Union dus. > En hoe staat het met het dossier van de overstromingen?, vroeg raadslid Luc Timmermans (Open). De gemeente schuift alles af op VIVAQUA, maar de

3 VERENIGINGSNIEUWS 03 betrokken mensen van Laag Kraainem weten nog altijd van niets. Na de laatste zware overstroming van een jaar geleden beloofde de gemeente een studie uit te laten voeren over het rioolnetwerk van Kraainem. Wij moeten nu spijtig genoeg constateren dat dit niet het geval is. Schepen Thierry Van de Plas (Union) las een voorgekauwd antwoord af over de studie van VIVAQUA, maar veel nieuws leverde dat niet op. Meer nog, de schepen was niet op de hoogte van een nota die ex-raadslid Lucien Verheyden overhandigde op een vergadering van de milieuadviesraad. In deze nota staan een aantal voorstellen die tot een eventuele oplossing kunnen leiden. De Open-fractie krijgt de indruk dat schepen Van de Plas zijn dossiers niet kent. Raadslid Luk Van Biesen (Open) merkte op dat men moeilijk de mensen kan informeren als men zelf van niets op de hoogte is. > Open vroeg aan het college of het op de hoogte is van de verschillende subsidies die Kraainem misloopt door een slecht of geen contact met de Vlaamse overheid. Blijkbaar niet. Zo weet de meerderheid niet dat de gemeente subsidies kan krijgen voor de opmaak van haar gemeentelijk structuurplan, voor initiatieven ter versterking van de inburgering, het lokaal cultuurbeleid, de opleiding en betaling van stedenbouwkundige ambtenaren, enzovoort. Waarnemend burgemeester Arnold d Oreye de Lantremange (Union) gaf een warrige repliek over het feit dat deze subsidies de totale kost van de investering niet zullen dekken. Schepen Olivier Joris (Union) zei doodleuk dat Kraainem geen enkel probleem heeft om subsidies te accepteren waar alle Kraainemnaars beter van worden. Een mens zou in lachen uitbarsten, moesten deze antwoorden niet zo pijnlijk zijn. > Ten slotte vond raadslid Luc Timmermans (Open) dat Kraainem weinig doet om zijn sportieve en culturele ambassadeurs in de bloemetjes te zetten. Verschillende sportclubs, o.a. minivoetbalploeg Sombrero s en biljartclub The Kings, hebben een uitzonderlijk goed sportief jaar achter de rug. Tot op heden hebben zij geen enkele felicitatie van de gemeente gekregen. Ook op cultureel vlak hebben we een grote meneer in onze gemeente. Philippe Raskin speelde de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. Ook dit liet de gemeente siberisch. Het raadslid hoopte dat het met de houding van de gemeente niet dezelfde weg op gaat als met het ereburgerschap van Eddy Merckx. De sportman van de eeuw wacht in dat verband nog altijd op een reactie van onze gemeente. Schepen Olivier Joris (Union) zei dat de gemeente wel degelijk een traditie kent om sportploegen op een gepaste manier in de bloemetjes te zetten. Voor culturele uitschieters bestaat dat niet, maar de schepen vond het een goed idee om Philippe Raskin te feliciteren. KAV-Kraainem bezoekt het grootste ziekenhuis van België Dat een ziekenhuis meer is dan een verzameling zieken en een schare artsen en verpleegkundigen, leerde ons een bezoek aan het UZ Gasthuisberg in Leuven. Aan het slot van ons bezoek, na een binnenhuiswandeling van 4,2 km, stonden we versteld over de grootte en de omvang van de instelling en we bleven verbaasd achter toen we vernamen wat er bij zo n kliniek allemaal komt kijken. Gids Frans Struyven deed het voortreffelijk. Hij bracht de geschiedenis van Gasthuisberg tot leven. Het begon met het kinderziekenhuis dat in 1975 in dienst werd genomen en geleidelijk werd uitgebreid tot een capaciteit van 915 bedden. In het begin van de jaren tachtig volgden de afdelingen gynaecologie en verloskunde, enkele afdelingen van het departement inwendige geneeskunde, de spoedgevallendienst, enzovoort. Eigenlijk viel de uitbreiding nooit stil en men bouwde steeds maar voort tot op vandaag. Om de bezoekers wegwijs te maken in deze doolhof opteerde men voor kleurenaanduidingen en niet voor traditionele wegwijzers. Gids Frans wijdde even uit over de drieledige opdracht van het UZ Gasthuisberg. Natuurlijk is er in de eerste plaats de geneeskunde. Op de tweede plaats zijn er de professoren en de studenten of met andere woorden de leeropdracht. Jonge mensen kunnen het van gewone arts tot hooggespecialiseerde onderzoeker of vakspecialist schoppen, steeds met het doel het menselijk leven zo kwaliteitsvol en zo lang mogelijk te vergezellen. Ten slotte is er de onderzoeksopdracht. De meest geavanceerde technieken moeten immers gekend en aangewend kunnen worden om de zorgverlening en het welzijn van de patiënt op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Onze gids was fier op Gasthuisberg, waar hij een flink deel van zijn leven sleet. Hij voelde zich gelukkig toen hij ons met enkele indrukwekkende cijfers om de oren kon slaan. Meer dan een half miljoen verpleegdagen per jaar, opnames, bijna honderdduizend dagopnames, bedden, personeelsleden, waaronder o. a. 400 leden van het schoonmaakteam, enzovoort. Tijdens de rondleiding vielen er enkele cijfers om van te duizelen. Na de uiteenzetting kregen we een dvd gepresenteerd, die een mooi beeld gaf van het dorp dat nooit gaat slapen. Daarna werden we vergast op een drankje en de rondleiding kon beginnen. Door lange gangen - samen ruim m² - deden we verscheidene afdelingen aan. We kwamen bij maar niet in de operatiezalen (er zijn er 47!), bij de intensive care afdelingen (er zijn er 7), de spoedgevallendienst, de labo s, de radiografiezalen, de ruimte voor de sterilisatie, de ateliers waar men de fietsen herstelt, maar waar men ook de allerfijnste apparaten ontwerpt, bouwt en onderhoudt, en de keuken. Enkele cijfers over deze laatste: per dag worden er warme maaltijden geserveerd. Daarnaast worden dagelijks ontbijten en avondmalen klaargemaakt; elke dag maken bekwame koks liter soep of een pot vol van een meter breed en 1,75 meter hoog. Indrukwekkend! En dan hebben we nog de administratieve gebouwen en allerhande vervoerdiensten niet vermeld. En nog is het niet alles, want verder zijn er nog het schooltje voor de kinderen, de wasafdeling, de bakkerij, de verwarmingsinstallatie en last but not least: de stemmige kapel. Dit was een niet alledaags bezoek, dat bij iedereen in de smaak viel. Met dank aan Georges, de auteur van dit verslag. Het gemeentebestuur blijft het antwoord schuldig op de vraag wie de kosten van sommige werken aan de Karel Verhaegenlaan betaalt.

4 04 uit de gemeente Onkruid ruimt plaats voor verse groentjes Tussen de prei en de boontjes: de volkstuintjes van Kraainem Sla, boontjes, aardbeien, prei, Het braakliggend terrein aan de Denayerstraat brengt veel meer op dan alleen maar onkruid. Het terrein is eigendom van de gemeente. Zolang die er geen concrete plannen mee heeft, bewerken Albert Blockmans en zijn vrienden en familie het als volkstuin. Op een mooie avond heb je veel kans dat de volkstuiniers aan het werk zijn. Wij namen onze schoffel en spade en gingen er langs. Het is een zomerse avond en de zon priemt nog fel. Albert Blockmans wandelt tussen de verse groenten van de volkstuintjes aan de Denayerstraat. Ze staan er mooi bij, en hij wijst naar de paprikaplanten van zijn buur. Je vindt paprika niet in elke moestuin, maar hier wel. Net zoals aardbeien, boontjes, tomaten, prei, bloemkool, andijvie, wortelen, ajuin, sla, pompoenen, courgettes, en nog veel en veel meer groenten en fruit. Familie Albert is de éminence grise van de Kraainemse volkstuintjes. Ik teel hier al zeker dertig jaar lang groenten, vertelt hij. Ik deed dat heel die tijd met mijn vriend François Coenraets. Toen hij enkele maanden geleden is overleden, heb ik familie, schoonfamilie en vrienden gevraagd of ze geen interesse hadden om een stukje te bewerken. Je ziet het resultaat. Het hele terrein, ruim een voetbalveld groot, is netjes verdeeld in kleine percelen. Overal zijn er mensen aan de slag. Sommigen genieten op een stoeltje gewoon van het uitzicht, anderen plukken boontjes of wieden het onkruid. De oogst is enorm. Groentewinkels verdienen niets aan ons. Hier zijn genoeg groenten voor iedereen om een jaar van te eten. Een grote diepvriezer komt van pas. Dieven Voor Albert, 68 jaar, zijn de volkstuintjes veel meer dan alleen maar groenten. Het is een bezigheid, een hobby. Als het niet Albert Blockmans, de éminence grise van de volkstuintjes.

5 uit de gemeente 05 Willy Merhottein en Magali Vandeneynde: Wij voelen ons echte keuterboerkes. regent, sta ik hier elke avond. Elke avond in de buitenlucht. Ruzie is hier nog nooit geweest. Ieder heeft zijn stukje grond en iedereen koopt zijn eigen zaden. We wisselen wel al eens uit. Dieven? Het gebeurt wel eens dat onze boontjes gestolen worden. Ook pompoenen en courgettes verdwijnen soms. Jaren geleden was het een serieus probleem, maar nu mogen we niet klagen. Het terrein is eigendom van de gemeente. Er zijn over de jaren heen al heel wat plannen geweest. Er zou een park komen of een woonblok, maar er is nog niets van in huis gekomen. Zolang de gemeente hier niets bouwt, heeft niemand een probleem. Wij houden de boel hier ten slotte proper. En het is een rustige bezigheid. De buren zullen niet klagen van geluidsoverlast. Keuterboerke Willy Merhottein en Magali Vandeneynde staan zij aan zij over hun planten gebogen. Ze moesten niet lang nadenken toen Albert hen vroeg of ze een stukje volkstuin wilden bewerken. Willy is de schoonbroer van Albert. We leren alles van hen, hé. We voelen ons nu echte keuterboerkes, grapt Willy. Ik zou het niet meer kunnen missen. Heel de familie is hier en het is een plezante bedoening. Bovendien hebben we altijd verse groenten. Biologisch geteeld, hé. Wij spuiten niet. En kijk onze aardbeien eens. Daar moet je geen suiker op doen. Elke plant krijgt een halve kilo suiker als meststof, lacht hij. De zon verdwijnt intussen stilaan achter de huizen, maar de volkstuiniers zijn nog volop aan de slag. Veel beter dan een avond aan de televisie gekluisterd te zitten, vertelt een tuinier. En veel huizen in Kraainem hebben geen eigen tuintje. Ik hoop dat we dit nog veel jaren kunnen doen. 111 jaar volkstuintjes De volkstuintjes in Kraainem brengen afleiding en verse groenten op het bord. Dat was ook de bedoeling op het einde van de negentiende eeuw, bij het ontstaan van de eerste volkstuintjes. In 1896 maakte de rijke burgerij zich zorgen over de stakingen van hun onderbetaalde arbeiders. Om geen zware loonsverhogingen te moeten betalen, lieten de fabriekseigenaars de arbeiders braakliggende gronden bewerken als afleiding. De meeste arbeiders toen waren landbouwerskinderen die naar de stad waren getrokken. Het systeem sloeg dus aan. Na de Tweede Wereldoorlog verloren de volkstuintjes aan succes. Groenten werden goedkoper en er kwamen conserven en diepvriezers. Vandaag vind je hier en daar nog volkstuintjes, vooral rond de stad Antwerpen. In het Centrum voor Kunst en Cultuur in Gent loopt er een tentoonstelling over de geschiedenis van de volkstuintjes in ons land. Alle info op Bart Claes

6 06 VERENIGING IN DE KIJKER Er zou wel eens iets geboren kunnen worden Kraainemse ambassadeurs Krani en Krana zien het groot Krani en Krana zijn met hun 5,60 meter zonder enige twijfel de grootste inwoners van Kraainem. Het reuzenpaar komt onder de vleugels van het reuzencomité zo n vier tot vijf keer per jaar in actie, tot groot jolijt van de omstaanders, die de reuzen graag zien komen. Sinds 2001 zijn Krani en Krana ook officieel ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente. In de cafetaria van de Lijsterbes schuiven we gezellig bij aan tafel met Francis en Aimé Mels en Luk Van Biesen van het reuzencomité. Krani en Krana zijn ingeschreven op het adres van gemeenschapscentrum de Lijsterbes, verduidelijkt Luk Van Biesen. Ze komen niet zo veel buiten, maar hun vaste verblijfplaats is hier in de loods achter het centrum. Daar liggen alle hulpstukken om Krani en Krana op te bouwen. Hoewel de Kraainemse reuzen Krani en Krana pas tijdens het carnaval van 2001 zijn ingeschreven in de gemeente, verblijven ze er al veel langer. In 1972 zagen ze het levenslicht dankzij het vernuft van allroundartiest en volksfiguur Piet Boesmans. Hij gaf de Kraainemse reuzen gestalte om samen met het oudercomité van de gemeentelijke basisschool het scholencarnaval op te fleuren. Ze waren 2,10 meter groot en uitgevoerd in papier-maché. Door de jaren heen doken Krani en Krana tot pret en glorie van de kinderen her en der op De reuzen in een stoet. tijdens folkloristische feesten in Kraainem en de buurgemeenten. Maar de tand des tijds tastte de broze constructie van de reuzen aan. Naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling over het gemeentelijk leven in 2000 gaven de carnavalsvrienden van Kraainem de reuzen een verjongingskuur. We grepen deze gelegenheid aan om de Kraainemse reuzen te doen herrijzen naar de beeltenis van twee personen die symbool stonden voor vriendschap en burgerzin, legt Van Biesen uit. Wijlen Jean van Jef van Joager verpersoonlijkt Krani. Jean is overleden in 1985 en was een populaire bierhandelaar, ondervoorzitter van het carnavalcomité en een goedlachse volksfiguur. Micheline van Rosse Juul, in 1993 overleden, verpersoonlijkt Krana. Zij was café-uitbaatster van Oud Kraainem, meter van het Kraainemse carnaval en omwille van haar kleine gestalte en als dochter van een witloofboer Klein Loef genoemd. Krani en Krana in opbouw. De Mels brothers De sterkhouders van Krani en Krana zijn de gebroeders Mels: Francis, voorzitter, en Aimé, ondervoorzitter, van het reuzencomité. De carnavalgroep De Dollekes uit Halle heeft de reuzenkoppen naar eigen ontwerp in polyester uitgevoerd, vertellen Francis en Aimé Mels. De 150m 2 stof werd keurig tot passende kledij genaaid door Henny en Micheline Willegems. De realisatie van de dragende metalen constructie is ons werk. Eerst maakten we een constructie in pvc-buizen, maar die bleek niet bestand tegen de temperatuur. Nadien maakten we een metalen constructie met een katrol. Op die manier kunnen we de reuzen onderweg groter en kleiner maken. De reuzen bestaan uit drie ijzeren profielen die telescopisch in mekaar passen. Het onderstel heeft drie wielen en moet door minstens twee mensen voortgeduwd worden. Vandaag zijn Krani en Krana de ambassadeurs van Kraainem, gaat Van Biesen verder was het jaar waarin carnaval in Kraainem terug werd opgestart

7 VERENIGINGSNIEUWS 07 onder het motto Carnaval is reuzenfijn. We hebben nu een carnavals- en een reuzencomité die deze folklore in ere houden. En de reuzen-ambassadeurs hebben hun opdracht tot op heden perfect uitgevoerd. Vier tot vijf keer per jaar gaan Krani en Krana op zwier in binnen- en buitenland. In Kraainem openen ze elk jaar de carnavalstoet. Daarnaast zijn ze ook al te zien geweest in Nieuwpoort, De Haan, Bergen-Op-Zoom en natuurlijk zijn ze ook al naar Saint-Trojan-les-Bains op het Franse schiereiland Ile d Oleron getrokken. Met deze gemeente is Kraainem verbroederd. Ze spreken ginder nog van onze doorkomst, lachen Francis en Aimé. We werden feestelijk binnengehaald om de Mimosafeesten op te fleuren. Maar het dorpje Saint-Trojan-les-Bains is letterlijk veel kleiner dan onze reuzen. Krani en Krana steken met kop en schouders boven de huizen uit. In 2003 werden zelfs enkele huizen zonder stroom gezet, omdat Krani en Krana niet onder de elektriciteitsdraden tussen de kleine vissershuisjes konden. De brandweer sloot de straat af en de elektriciteitsdraden werden doorgeknipt. De inwoners kregen stroom via een andere elektriciteitskabel die over de grond werd getrokken. Van die stoet spreken ze ginder nog altijd. Aan onze kust hebben Krani en Krana ook al eens last gehad om onder de tramlijnen door te gaan. In 2005 konden ze met ons ingenieus katrolsysteem door de knieën gaan, en passeerden ze in De Haan onder de tramlijnen door zonder brokken te maken. Toekomst? Krani en Krana maken carrière. Het worden misschien nog échte Hollywoodsterren, lacht Francis Mels. Nee serieus, een Hollands theaterbureau heeft Krani en Krana in zijn lijst van attracties opgenomen. Organisatoren van evenementen kunnen hen boeken zoals ze een muziek- of theatergroep zouden boeken en Krani en Krana mochten al verschillende keren uitrukken. Tegenwoordig krijgen ze ook gezelschap van twee vendeliers die onze reuzen voorafgaan. Naast hun uitstapjes heb ik in de wandelgangen opgevangen dat Krani en Krana graag terug eens naar Saint-Trojan zouden willen gaan. En voor de rest? Het is geen koude winter geweest, Krana neemt de pil niet en de aarde warmt volgens Al Gore nog altijd op. Als je die elementen samenbrengt, dan kan je besluiten dat er binnenkort wel eens iets geboren zou kunnen worden, knipoogt het drietal. Joris Herpol Sterkhouders Aimé en Francis Mels en Luk Van Biesen. Badminton en zaalvoetbal bij Mikra Ben je tussen 6 en 14 jaar oud en vind je badmintonnen en/of zaalvoetballen leuk? Kom dan eens meetrainen bij zaalvoetbalen badmintonclub Mikra Kraainem. De trainingen hebben plaats in de sporthal van Kraainem op zaterdag van tot uur (badminton) en van tot uur (zaalvoetbal). Iedereen die ouder is dan 14 jaar kan bij ons recreatief komen badmintonnen. De trainingen hebben plaats in de sporthal van Kraainem op zondag van tot uur en op dinsdag van tot uur. Iedereen is van harte welkom bij Mikra vanaf zaterdag 8 september, want dan start ons nieuwe seizoen. Info: Luc De Fré, , of bij Jean-Paul Cordemans, , Neem ook een kijkje op onze website: Aquarelatelier Lesgeefster Magda Calleeuw laat de geïnteresseerden weten dat er opnieuw plaatsen beschikbaar zijn voor de lessen van het nieuwe seizoen, dat start op 5 september. De beschikbare plaatsen zijn voor de woensdag- en donderdagavonden. Inschrijven kan bij het onthaal van GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, , Magda Calleeuw kan je bereiken op of

8 08 TERUGBLIK Straatserenade of de lotgevallen van buurtweg nummer XIV (deel 1) Uit Kraainems verleden (deel 68) Het oude tracé In de nevelen van een ver verleden slingerde zich een weg van Sint-Stevens- Woluwe naar Wezembeek-Oppem over Laag en Hoog Kraainem. Een aarden weg, stofferig onder de hete zomerzon, slijkerig bij regen of dooi. In Beneden Kraainem kruiste hij de Woluwebeek, want daar was een doorwaadbare plaats, een voorde. Zo een kruispunt van een weg en een waterloop was zeer belangrijk, want daar kwam veel volk voorbij en waar veel volk voorbijkomt, ontstaat al gauw een bevolkingskern of agglomeratie. Zo groeide Beneden Kraainem of Laag Kraainem. Wanneer? Lang, heel lang geleden. Hier en daar is het tracé van de weg verlegd, want vroeger liep hij ongeveer gelijk met de Jozef Van Hovestraat, maar vanaf het kapelletje van Sint-Antonius maakte hij een zachte bocht naar het noorden om onder de gymzaal van de gemeenteschool te lopen. Daarna stak hij wat verder de Lijsterbessenbomenlaan schuin over en passeerde voor de garage van het huis met nummer 22 van de familie Forton. Vervolgens kwam de weg voorbij het huis met nummer 12 en gemeenschapscentrum de Lijsterbes, waar even verder opnieuw het traject van de Arthur Dezangrélaan gevolgd werd tot enkele meters voorbij het gemeentehuis. Daar zwenkte de weg naar links en hij liep voorbij de witte huisjes en naast de muur van het Jourdaindomein tot aan de kapel van Onze- Lieve-Vrouw van Halle. Daar viel hij opnieuw samen met de huidige Arthur Dezangrélaan, die gevolgd werd via de Alfons Lenaertsstraat tot aan de Boomgaardstraat om zo uiteindelijk Wezembeek-Oppem te bereiken. De oude weg werd dus op drie plaatsen in belangrijke mate rechtgetrokken. De Lijsterbessenbomenlaan werd een lang traject van aan het Kapelleplein tot aan de Arthur Dezangrélaan. Deze laatste volgde niet verder de muur van het kasteel, maar liep in een zachte bocht tot aan de Alfons Lenaertsstraat. De Boomgaardstraat werd links gelaten om vervangen te worden door een mooi recht stuk Alfons Lenaertsstraat. Die heraanleg van de weg gebeurde vlak voor de Eerste Wereldoorlog. In de notulen van de gemeenteraad schreef de fiere gemeentesecretaris: Le Chemin de Grande communication est élargi et amélioré sur toute sa longuer. Later meer daarover. (Georges Bulteel) Enkele weetjes Voorden en veren Voorden waren zeer belangrijk en speelden een dominante rol tot in de 15de eeuw. Ook de overzetveren werden veel en lang gebruikt, ja, tot op vandaag! Denk maar aan de VRT-dramaserie Stille Waters. Veren waren onderworpen aan heel wat voorschriften en verordeningen. Zo hadden de bewoners van de dichtstbijzijnde plaats in oorlogstijd de voorrang boven vreemden. De veerman was verplicht om eerst zijn landgenoten over te zetten en pas daarna de vreemdelingen. Indien het gebeurde dat vervolgden en achtervolgers op dezelfde veerpont terechtkwamen, dan ging de veerman tussen hen instaan. De veerpont was immers een vrijplaats. (Uit: H. Schreiber, Van karavaanpad tot autoweg, Elsevier, 1961) De breedte van de weg Volgens het middeleeuwse Schwelmer (Duitsland) vesterecht moest een kerkweg zo breed zijn dat een man erheen kon rijden met een dood lijk op een wagen. Schwelm ligt even ten oosten van Wuppertal. Ook de ridder in volle wapenuitrusting met dwarsgehouden speer wordt vaak vermeld als maat of norm voor de breedte van de weg. Deze verordeningen waren dus toepasselijk in bepaalde Duitse streken. Of soortgelijke voorschriften ook in ons land bestonden, is mij voorlopig onbekend. Wel is op een kaart van de goederen of landerijen van het Godtshuys van Terkisten uit 1744 sprake van een lyck wegh van Stockele naer Chreynhem. Op de oude kadasterkaart van Popp (ca 1850) werden enkele vernieuwde of totaal nieuwe straten geprojecteerd: 1) Jozef Van Hovestraat, 2) Lijsterbessenbomenlaan, 3) Oudstrijderslaan, 4) Bricoutlaan, 5) Karel Verhaegenlaan, 6) Sint-Antoniuslaan, 7) Arthur Dezangrélaan, 8) Astridlaan, 9) Stokkelstraat. Op de plaatsen A en B ziet men duidelijk hoe de oude weg XIV afwijkt van de vernieuwde straat.

9 VERENIGINGSNIEUWS 09 Achter het kastje van de tv-distributie staat op de scheidingslijn van de huizen nr. 20 en nr. 22 dit paaltje met in Romeinse cijfers XIV, de aanduiding van de chemin de grande communication. Bedevaart naar Banneux Ziekenzorg Kraainem dinsdag 25 september uur Op dinsdag 25 september gaat de parochie op bedevaart naar Banneux. Ziekenzorg sluit hierbij aan. We vertrekken met twee bussen aan de bushalte rechtover de kerk. Het is een gewone bus en een liftbus, zodat mensen die moeilijk te been zijn makkelijk kunnen meegaan. Programma 7.45 uur Vertrek 9.30 uur Koffiestop uur Banneux uur Eucharistie samen met andere bedevaarders uur Restaurant l Esplanade (vooraf gereserveerd) uur Lof en ziekenzegening uur Vertrek naar ferme Libert uur Terug in Kraainem Prijs: 31 euro, alles inbegrepen. Inschrijven: Jeannine Lambeau, Sint-Antoniuslaan 28, 1950 Kraainem of bij de ziekenbezoekers. Aanvulling op Uit Kraainems verleden (deel 66): Vluchten voor de oorlog in mei 1940 Lezer T. Maes reageerde op ons artikel Uit Kraainems verleden (deel 66): Vluchten voor de oorlog in mei 1944 met een kort verslag over zijn belevenissen. We zijn hem dankbaar en publiceren zijn verslag dan ook graag. Wielerkoers voor nieuwelingen Eerste grote prijs Jules Goyvaerts SC Sprint zondag 30 september uur SC Sprint organiseert voor de eerste keer de Grote Prijs Jules Goyvaerts, een wielerkoers voor nieuwelingen. De renners rijden 12 ronden van in totaal 60 km. Het vertrek is om uur aan het gemeentehuis van Kraainem, de aankomst in de Arthur Dezangrélaan. Inschrijven kan van tot uur in de Foyer van GC de Lijsterbes. Er zijn talrijke premies te winnen alsook een bergprijs ter hoogte van de Honnekinberg aan de Kapellelaan. Info: Karel Cumps, De bevolking was bang. De herinnering aan de Duitse wreedheden van 1944 waren nog levendig. Daarbij kwam dat de regering Pierlot-Spaak aan alle Belgische burgers van 16 tot 35 jaar het bevel had gegeven om zich naar Roeselare te begeven. Ik was 16 jaar in 1940 en mijn ouders besloten om naar Frankrijk uit te wijken. Een bevriende garagehouder leende ons een wagen en we vertokken. We waren niet de enige vluchtelingen. Het was een kleine volksverhuizing. Iedereen wilde naar Frankrijk. De wegen waren overvol. De Britse troepen werden in hun bewegingen gehinderd door de vloed aan vluchtelingen. Aangezien de Franse grens gesloten was, zijn wij noordwaarts naar de kust gereden, waar toevallig nog een toegang tot Frankrijk open was gebleven. Van Boulogne zijn we in Rouen geraakt. Daar hebben we een bocht zuidwaarts gemaakt om uiteindelijk in Lyon aan te komen. Mijn vader heeft er in een fabriek gewerkt. We hadden nog maar net een appartement in Lyon gevonden toen de Duitsers, die de Fransen verslagen hadden, tot Lyon doordrongen. Onze vlucht was nutteloos geweest. Wat een ontgoocheling!

10 10 nieuws uit de lijsterbes Vitalski Blauwbaard Za humor Sinds 2006 is Vitalski hot. Zonder enige zijeffecten vertelt maestro Vitalski het bloedige verhaal van Kapitein Blauwbaard uit s Gravenwezel. Hij hakt achtereenvolgens zes vrouwen in stukjes, maar wil ondanks alles opnieuw in het huwelijksbootje stappen, met niemand minder dan de bakkersdochter Ilse Chistiaensen. Vitalski op zijn best: sober en sexy, grappig maar ook gruwelijk. Naar goede Amaryllis Temmerman & Johny Voners Expo 58 Ma muziek 17 april 1975, halfeen s nachts. We zitten midden in een oliecrisis en de BRT probeert voor het eerst in kleur uit te zenden. De spitstechnologie in het Atomium is kapot en met veel gekreun word ik ter wereld gebracht. Mijn ouders zijn 25 jaar oud. 17 april, 18 jaar vroeger. Een klein meisje en een iets groter jongetje Nederlands oefenen Je hebt een vlotte babbel en, jawel, zelfs in het Nederlands trek je goed je plan. Eigenlijk heb je de grammatica al onder de knie en je hebt ook al een behoorlijk uitgebreide woordenschat. Toch zou je je Nederlands nog wat vaker willen oefenen, om je zekerder te voelen. Misschien is de conversatiegroep in GC de Lijsterbes iets voor jou? Je kiest samen met een Nederlandstalige begeleider de thema s van de conversaties. Bijna alles is mogelijk: een film bespreken, een wijnproefavond in traditie begeleid door multi-instrumentalist Martin Jansen. Wie bij deze vertelling niet op het puntje van zijn stoel zit, dreigt er af te vallen! uur - GC de Lijsterbes tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo) uit naburige dorpjes staan temidden van tienduizenden mensen aan te schuiven op de feestelijke opening van Expo 58. Zangeres Amaryllis Temmerman en acteur-verteller Johny Voners blikken terug op de jaren voor en na de Wereldtentoonstelling in Brussel: liedjes van toen, vertellingen over een tijd waarin men de ontberingen van de oorlog en de heropbouw stilaan had verwerkt en men hoopvol uitkeek naar een wereld van onbegrensde mogelijkheden uur - St.-Anthony s RC Parish tickets: 13 euro (kassa), 11 euro (vvk), 10 euro (abo) elkaar steken, een toneelvoorstelling bijwonen en daarna gezellig nababbelen, een culturele uitstap maken, noem maar op! Kortom: dé kans om op een plezierige manier je Nederlands nog een beetje bij te schaven De conversatiegroep in GC de Lijsterbes vindt plaats op maandag van tot uur. De eerste bijeenkomst is op 17 september Inschrijvingen: maandag 10 september 2007 om uur in GC de Lijsterbes. Vooraf inschrijven is niet mogelijk. Tijdens de inschrijvingsavond testen we je Nederlands in een kort gesprek. Wil je een folder met meer informatie ontvangen, stuur dan een naar of telefoneer naar

11 RAND-NIEUWS 11 Nederlands leren Versta je de ouders van de klasgenoten van je zoon of dochter niet omdat ze enkel Nederlands spreken? Lijkt je Nederlandstalige buurman je een interessante man, maar durf je hem niet aan te spreken, omdat je je Nederlands nog niet goed genoeg vindt? Sprak je lang geleden wel Nederlands, maar ben je nu al veel vergeten? Schrijf je dan nu in voor een taalcursus Nederlands in GC de Lijsterbes! Of spoor je anderstalige buren, collega s of vrienden aan om dat te doen In de Lijsterbes vinden volgend schooljaar de volgende cursussen plaats: INHOUD UIT DE GEMEENTE 2-3 Uit de gemeenteraad / 4-5 Kraainemnaars genieten van hun volkstuintjes / 6-7 Uit Kraainems verleden: de lotgevallen van buurtweg XIV VERENIGINGSNIEUWS 4 KAV-Kraainem / 6-7 Reuzen Krani en Krana zijn reuzeambassadeurs voor Kraainem / 7 Mikra - Aquarelatelier / 9 Ziekenzorg Kraainem - SC Sprint / 12 Activiteitenkalender niveau 1 woensdag donderdag niveau 2 dinsdag donderdag uur uur uur uur DE LIJSTERBES Programma niveau 3 maandag uur Prijs: 60 euro / jaar voor niveau 1 & 2, 80 euro / jaar voor niveau 3, cursusmateriaal niet inbegrepen (prijs onder voorbehoud) Eerste les: 3, 4, 5 of 6 september 2007 Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Inschrijven kan bij het onthaal van GC de Lijsterbes. Spreek je al een beetje Nederlands? Leg dan zeker de toelatingsproef voor niveau 2 of 3 af. Op de dag van je inschrijving betaal je cash of je schrijft het juiste bedrag over. Bij een overschrijving moet het bedrag binnen de vijf dagen na je inschrijving op de rekening van de Lijsterbes staan. Vergeet ook je identiteitskaart niet. De openingsuren van GC de Lijsterbes vind je hiernaast. Het volledige aanbod taallessen Nederlands en conversatiegroepen van vzw de Rand vind je op Meer informatie nodig? Stuur een naar de lijsterbes is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Lijsterbes en vzw de Rand. De lijsterbes komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Magda Calleeuw, Linda Teirlinck, Luc Timmermans Eindredactie Geert Selleslach, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, , Redactieadres GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel , Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Onthaal gc de lijsterbes Sven Sellekaerts (onthaalmedewerker), Sam Custers (stafmedewerker), GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel , fax , delijsterbes.be, rek.nr Gelieve bij een overschrijving steeds je naam en de voorstelling te vermelden. openingsuren ma van tot uur, di tot vr van 9.00 tot uur, en van tot uur, wo ook van tot uur foyer de lijsterbes Openingsuren: ma, wo en do van tot uur, vr van tot 1.00 uur, za van tot 1.00 uur, zo van tot uur, tel

12 Activiteitenkalender WANNEER WIE /WAT WAAR SEPTEMBER 02 Bloso 27ste Gordel: de Lijsterbeswandeling 7 km GC de Lijsterbes Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Koffietafel & dansen Zaal PAT Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Kaartnamiddag Zaal PAT Postzegelkring Filakra Bijeenkomst Zaal Cammeland OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Dansoefening Zaal PAT Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Kaartnamiddag Zaal PAT OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Dansoefening Zaal PAT Ziekenzorg Kraainem Kernvergadering ziekendag Postzegelkring Filakra Bijeenkomst Zaal Cammeland Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland KAV-OLV Stokkel Bezoek aan basiliek Koekelberg OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Kaartnamiddag Zaal PAT OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Dansoefening Zaal PAT Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland 25 Ziekenzorg Kraainem Banneux met parochie Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Kaartnamiddag Zaal PAT OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Dansoefening Zaal PAT KAV-Kraainem Bezoek Hof van Melijn en Heemkundig Museum in Tervuren kerk Kraainem OKTOBER Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Koffietafel & bingo Zaal PAT Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Kaartnamiddag Zaal PAT Postzegelkring Filakra Bijeenkomst Zaal Cammeland OKRA Trefpunt 55 + Kraainem Dansoefening Zaal PAT De Gordel zondag 2 september Zondag 2 september biedt de Gordel 23 parcours aan, samen goed voor zo n 750 km fiets- en wandelplezier in de groene rand rond Brussel. Op de vier Gordeltrefpunten (Sint-Genesius-Rode, Dilbeek, Zaventem en Overijse) is er leuke randanimatie. Vanuit Gordelpunt Zaventem vertrekken drie wandelparcours die halt houden bij drie gemeenschapscentra van vzw de Rand. Allereerst is er de Lijsterbeswandeling van 7 km naar het GC de Lijsterbes in Kraainem. Dan is er de de Kamwandeling van 14 km, met een controlepunt aan de Lijsterbes, en die eindigt aan GC de Kam in Wezembeek-Oppem. Maar de echt sportievelingen stoppen niet na de twee vorige controleposten en zetten door tot aan GC de Bosuil in Jezus Eik. Als je voor de Bosuilwandeling kiest, ga je voor 23 km. Praktisch > Vertrek: tussen 8.00 en uur in het Gordeltrefpunt Zaventem > Aankomst: een pendelbus brengt je terug naar het Gordeltrefpunt in Zaventem. Vanaf 9.00 uur rijdt de bus om de 30 minuten. De laatste bus vertrekt aan GC De Bosuil om uur. > Kostprijs: 4 euro per deelnemer. Inschrijven voor de Gordel kan in alle centra van vzw de Rand. Voor meer info over deze parcours en andere Gordelactiviteiten kan je terecht op de Gordeltelefoon , op of

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de stad in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat, de mensen staan allemaal op straat. De volgende

Nadere informatie

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Januari 2010 Jaargang 1, Nummer 4 In deze nieuwsbrief: Woordje vooraf. Beste sportievelingen, dansers, kids & ouders, EN Info en Nieuwe initiatieven Jonge dansers in

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog DAD_02 Dadizele, voor de oorlog. De kinderen wachten op de tram. Overal in de streek liepen tramlijnen. Maar de tram maakte plaats voor de auto. Ook

Nadere informatie

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Wat doe je in deze les? Bij Nieuwsbegrip lees je altijd een tekst met het stappenplan. Je gaat vaak op zoek naar verbanden in een tekst. Wat

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Staden voor de oorlog STA_07 De Speyhoek in Staden, voor de oorlog. Iedereen komt naar buiten voor de fotograaf. Moeders met lange rokken en grote schorten, vaders

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT 1 Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Laterale Sclerose heeft. Het is een lang woord en

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

En dan gingen wij met de bus verder naar het kamp II bezoeken, gelukkig is dat maar korte duur, wij waren al moe van veel rondlopen.

En dan gingen wij met de bus verder naar het kamp II bezoeken, gelukkig is dat maar korte duur, wij waren al moe van veel rondlopen. En dan gingen wij met de bus verder naar het kamp II bezoeken, gelukkig is dat maar korte duur, wij waren al moe van veel rondlopen. Geschiedenis In het stadje Auschwitz (Pools: Oswiecim) ligt stille getuige

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten.

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. 112 12 JULI 2014 ELSEVIER Trots op hun oogst MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. Liza Karsemeijer Foto s René van der Hulst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF JOHN VAN

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008

Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008 A;Sabbe Harelbeke 7/3/08 Vrijdag 29/2/2008 Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008 Van vrijdag 29 februari tot 2maart 2008 had het openingsweekend van de Zwervers Kortrijk plaats in Zottegem. Het RV was de parking

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Dharma DE WARME CHARME VAN

Dharma DE WARME CHARME VAN REPORTAGE Dharma DE WARME CHARME VAN Het enthousiast kloppend hart van Kortrijk heeft er sinds kort een uniek adresje bij. Met Bed&Breakfast Dharma maakt gastvrouw Linda haar droom waar en garandeert ze

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog de kerk van Oekene voor de Eerste Wereldoorlog 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt

Nadere informatie

Talenten: Gebruik ze of verlies ze!

Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Denk eens terug toen je pas leerde fietsen. Kon je het meteen de eerste keer? Neen? Sommige dingen leren, kost nu eenmaal tijd. Op dezelfde manier moeten wij oefenen

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be Oktober 2010 27/02 27 ste jaargang. nr 02 korte inhoud Wat voorbij is... Badminton... KWB-stratenloop... KWB mini-voetbal... Kunst in de kijker... 12 Kattenbosserherfstwandeling... 60 jaar KWB Wat komt...

Nadere informatie

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Frans. Waar en wanneer heb jij een taalcursus gevolgd? Ik heb geen taalcursus gevolgd.

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Frans. Waar en wanneer heb jij een taalcursus gevolgd? Ik heb geen taalcursus gevolgd. Erasmusbestemming: Toulouse, Frankrijk. Academiejaar: 2015 2016. Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit is zeer centraal

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Jaargang 4, tweede semester 2004

Jaargang 4, tweede semester 2004 Jaargang 4, tweede semester 2004 BOEKJE VAN HET SAMENLEVINGSINITIATIEF VU : Gemeenschapscentrum Essegem, Heidi Herremans, Leopold I straat 329, 1090 Jette Wat is er zoal gebeurd in dit tweede semester

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 7)

Luisteren: muziek (A2 nr. 7) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog OOS_02 Oostnieuwkerke, zo n 100 jaar geleden. De mensen komen uit hun huizen om te kijken naar de fotograaf. 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Mei 2016

Activiteitenprogramma Mei 2016 Activiteitenprogramma Mei 2016 Wiemersheerd, T Hoge Heem, Assieshof, van Leeuwenhof, De Hoven Beste bewoners, aanleun bewoners en belangstellenden, Voor u het maandprogramma van Mei. Ook deze maand hebben

Nadere informatie

Jaargang 3, tweede trimester 2003

Jaargang 3, tweede trimester 2003 Jaargang 3, tweede trimester 2003 BOEKJE VAN HET SAMENLEVINGSINITIATIEF VU : Gemeenschapscentrum Essegem, Heidi Herremans, Leopold I straat 329, 1090 Jette Beste, Tijdens de krokusvakantie ben ik gaan

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

WILLEM VAN HANEGEM Een voetballer die veel verdriet had door Auke Kok

WILLEM VAN HANEGEM Een voetballer die veel verdriet had door Auke Kok WILLEM VAN HANEGEM Een voetballer die veel verdriet had door Auke Kok WILLEM VAN HANEGEM Geboren: 1944, Breskens Toptijd: 1962-1983 Clubs: Velox, Xerxes, Feyenoord, AZ 67, Chicago Sting, FC Utrecht Positie

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort INFO MEI 2014 In t kort Ma. 5 en 19 mei mei Za. 17 mei Zo. 8 juni Vr., za. en zo.. 13, 14 en 15 juni Gezelschapsspellen spelen Waar gaat wandelclub kwb-heist-statie wandelen? Eet- en dansfestijn Dagfietstocht

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Katrui ten Barge, Wilfried Dabekaussen, Juul Lelieveld, Frederike

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa 1. Brussel hoofdstad van ons land en Europa Brussel is de hoofdstad van ons land. De koning woont in Brussel en de regering

Nadere informatie

Marjolein moet naar het ziekenhuis

Marjolein moet naar het ziekenhuis Marjolein moet naar het ziekenhuis Ik ben ziek Een pijntje, een piepje een traantje, een griepje eerst koud en dan heet, een voorhoofd met zweet een drankje een pil, wat lig je daar stil hoe langer hoe

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij. wensen jullie veel leesplezier!

Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij. wensen jullie veel leesplezier! Schooljaar 2015-2016 Nr 3 22 januari 2016 Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij Weetjes uit groep 4 wensen jullie veel leesplezier! Groetjes groep 4

Nadere informatie

Kennis over Kinderarbeid

Kennis over Kinderarbeid Kennis over Kinderarbeid Context onderzoek Naam: Daniël Seton Klas: G&I 1D Datum: 13 Maart 2016 Docent: Harald Warmelink Module: Pr.Context: Research Opdracht: Context Onderzoek Inleiding Uit vooronderzoek

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS door Herman Brusselmans

ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS door Herman Brusselmans door Herman Brusselmans ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS Ik ben begonnen met schrijven op mijn 23e. Maar het grote succes kwam pas later. Op mijn 24e. Door dit succes bleef ik schrijven. Maar ook omdat

Nadere informatie

HAND-OUT STATION 1 KAARTEN. In mijn land. Onderweg naar België. In België. Hand-outs Wie ben ik? Lespakket RG 2.1 en 2.2 1

HAND-OUT STATION 1 KAARTEN. In mijn land. Onderweg naar België. In België. Hand-outs Wie ben ik? Lespakket RG 2.1 en 2.2 1 HAND-OUT STATION 1 KAARTEN In mijn land Onderweg naar België In België Hand-outs Wie ben ik? Lespakket RG 2.1 en 2.2 1 HAND-OUT STATION 2 HET LIED VAN LOT (ZANGER: STEF BOS) Intro Dit liedje gaat over

Nadere informatie

UITDAGING 5: Justine helpt de buren

UITDAGING 5: Justine helpt de buren Dit werkblaadje is van... UITDAGING 5: Justine helpt de buren Solidariteit in je eigen omgeving Individuele oefening Heb jij al eens iemand geholpen? Schrijf op wat je deed om die persoon te helpen. Voorbeeld:

Nadere informatie

KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog De kerk van Kachtem, toen alles nog rustig was. 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!?

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw is... op stap gaan bijleren nieuwe mensen Bijleren op een plezante manier. Nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe mensen leren

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog LI_07 Er is veel volk op de dorpsplaats samengekomen en overal hangen vlaggen. Niemand is aan het werken. Het is waarschijnlijk zondag, en mooi

Nadere informatie

Fietsen. Van string tot string

Fietsen. Van string tot string E-Vaartje Nr 14 mei 2016 Voor we in zomermodus overschakelen, staan er deze maand nog enkele toffe activiteiten op de agenda. Vanaf 3 mei kan je wekelijks gaan fietsen, we verdiepen ons in de geschiedenis

Nadere informatie

Wie is deze pelgrim?

Wie is deze pelgrim? VOORSTELLING TOCHT Het is de bedoeling dat ik een pelgrimstocht onderneem naar Santiago de Compostela, vertrekkend aan de Waddenzee (in het noorden van Nederland) tot de Atlantische oceaan in Spanje, via

Nadere informatie

Nummer 16: 10 januari 2013

Nummer 16: 10 januari 2013 Nummer 16: 10 januari 2013 JANUARI 2013 Vrijdag 11/1/13 19.30-23.30 uur Nieuwjaarsbal Dinsdag 15/1/13 9.30-11.30 uur 13.00-15.00 uur Basisdag t.b.v. basisscholen uit Maasland, Maassluis, Schiedam Basisdag

Nadere informatie

Ik ben Aniek en ik ben over 20 jaar kapster in mijn eigen kapsalon, en ik heb heel veel klanten in mijn kapsalon.

Ik ben Aniek en ik ben over 20 jaar kapster in mijn eigen kapsalon, en ik heb heel veel klanten in mijn kapsalon. David 4a5 weken geleden heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. De cito is een toets waar een score uit komt aan de score kan je zien welk niveau je kan doen. De vakken waren taal rekenen en wereldoriëntatie.

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

BJÖRN PEETERS. Editie: 2016 ISBN:

BJÖRN PEETERS. Editie: 2016 ISBN: BJÖRN PEETERS Editie: 2016 ISBN: 9789082568752 NUR: 340 D/2016/13,960/06 www.ateliers-claudine.be Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

De Zuidpoort vzw. Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be!

De Zuidpoort vzw. Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! ! De Zuidpoort vzw Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! "$%&'(!)'$&*+,! 5 september 2015 Aanwezig : Steven (met Merel) Marina, Gina, Koen, Pol, Luc,

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie