Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze"

Transcriptie

1 Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

2 Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten risico's Beleggen? Niets is eenvoudiger. Maar goed beleggen, dat is een heel ander verhaal. Het komt er voor alles op aan de goede strategie te kiezen, de juiste beslissingen te nemen En de juiste keuzes te maken. Op het vlak van beleggingsfondsen (gemeenschappelijke beleggings fondsen en beveks) hebben we een aparte benadering. We kozen immers voor een open architectuur, wat betekent dat we in alle onpartijdigheid alleen de veelbelovende fondsen van andere financiële instellingen aanbieden. Hierdoor is ons aanbod van beleggingsfondsen één van de grootste op de markt. Het spreekt voor zich dat de ene belegger de andere niet is. Daarom bepalen we eerst en vooral uw beleggersprofiel. Om u te helpen uw beleggingsportefeuille samen te stellen, stellen we u vervolgens een modelportefeuille voor. Het is pas nadien dat wij u de beleggings producten aanbevelen die het beste bij u passen. 3

3 Een compleet gamma van fondsen ( gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beveks )* Bij Beobank hebben we een aparte benadering voor uw beleggingen. Bij ons vindt u geen «fondsen van het huis». Wij selecteren en bevelen namelijk enkel de meestbelovende fondsen aan van andere financiële instellingen. Dit is wat we open architectuur noemen. * De verzamelnaam voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beveks is ICB. ICB staat voor Instelling voor Collectieve Belegging. Een ICB wordt meestal wel opgericht door een financiële instelling maar vormt toch een onafhankelijke juridische entiteit. Een aandeel gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde kapitaal. ICB 's, die door specialisten beheerd worden, beleggen, naargelang het uitgifteprospectus bepaalt, in aandelen, obligaties, andere financiële instrumenten, schuldvorderingen of in vastgoed. Naargelang het uitkeringsbeleid zijn de aandelen van ICB's ofwel distributieaandelen (uitkering van dividenden) ofwel kapitalisatieaandelen (kapitalisatie van de dividenden). De respectievelijke prospectussen, de "Essentiële Beleggersinformatie" documenten en de laatste periodieke verslagen van de ICB 's, die beschikbaar zijn in de verkooppunten en/of de hoofdzetel van Beobank NV SA, bevatten belangrijke informatie betreffende de risico's, de commissies en de kosten.

4 Open architectuur Onpartijdigheid vormt de kern van ons beleggingsadvies. Dankzij ons open architectuur-concept hebt u toegang tot een uitgebreid gamma beleggingsfondsen die gepromoot worden door de meest vooraanstaande financiële instellingen met internationale naam en faam zoals Carmignac Gestion, Schroder Investment Management Ltd., JPMorgan Asset Management, Fidelity International, Franklin Templeton Investment Funds, BlackRock, enz. We hebben gekozen voor het open architectuur-concept om u in de eerste plaats volledige neutraliteit te kunnen garanderen. Een tweede belangrijke troef van open architectuur is de specialisatie. Elk fondsenhuis heeft een specialisatie in een bepaalde activaklasse, sector of regio. Wanneer je enkel huisfondsen aanbiedt, is het onmogelijk om diezelfde graad van specialisatie te bereiken. Een derde belangrijk voordeel van open architectuur is diversificatie. Door fondsen te kiezen die gepromoot worden door verschillende financiële instellingen, vermindert u als belegger het risico in uw beleggingsportefeuille. Het is belangrijk om bovenop die voordelen ook een gepast advies te geven en de portefeuille van de klant nauwgezet op te volgen. Die dienstverlening is beschikbaar voor al onze klanten, onafhankelijk van de grootte van het vermogen. Een volledig assortiment fondsen Grosso modo kunnen we de fondsen onder verdelen in vier verschillende types: We bieden een volledig assortiment beleggingsfondsen (beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen) aan in alle gewenste activaen subactivaklassen en in verschillende deviezen. Monetaire fondsen die vooral beleggen in liquide middelen en waarden op korte termijn, termijndeposito 's, kortetermijnobligaties, schatkistcertificaten, enz. Gemengde fondsen die, zoals hun naam aangeeft, een deel van hun kapitaal in aandelen beleggen en een ander deel in obligaties. De fondsenbeheerders passen hun strategie aan in functie van de evolutie van de markt. Obligatiefondsen die vooral beleggen in vastrentende effecten zoals lange- of kortetermijn obligaties. Aandelenfondsen die het grootste deel van hun kapitaal beleggen in aandelen van verschillende bedrijven, soms met een beperkte participatie in opties, warrants of converteerbare obligaties. Op bijna alle internationale markten beleggen ze in meerdere deviezen en in verschillende sectoren.

5 Premium Funds Selection, symbool van onpartijdigheid en kwaliteit Toegang hebben tot zo 'n uitgebreid gamma fondsen maakt de keuze niet gemakkelijk voor de belegger. Daarom hebben we Premium Funds Selection bedacht: een eenvoudige en objectieve selectie om u te helpen een beleggingsfonds te kiezen dat is afgestemd op uw beleggers profiel. Concreet, stellen wij u, na een uiterst nauwkeurig selectieproces, een lijst van een vijftigtal fondsen voor die ons, volgens onze criteria, het meest belovend lijken. Deze selectie komt tot stand na een grondige kwantitatieve en kwalitatieve screening. In de kwantitatieve analyse wordt er gekeken naar de prestatie van de fondsen op korte en vooral op lange termijn en hoe ze presteerden t.o.v. andere gelijkaardige fondsen. Er wordt ook gekeken naar het gedrag van de fondsen in specifieke marktomstandigheden, wat hun risico/rendementverhouding is, enz. Om de selectie nog verder te verfijnen en de kwaliteit van de fondsen correct te beoordelen, volgt er na deze kwantitatieve analyse ook een kwalitatieve screening. Deze doorlichting geeft ons een grondig inzicht in de beheersstructuur van de fondsen. Zo wordt er onder andere nagegaan of het fonds beheerd wordt door één beheerder of door een gans team en hoeveel jaren deze al de leiding van het fonds heeft. Er wordt ook gekeken naar het beleggingsbeleid van het fonds en indien nodig wordt de fondsbeheerder gecontacteerd om meer toelichting te geven bij zijn beleggingsstrategie. Het ganse selectieproces is een continu proces. Onze Premium Funds Selection-lijst wordt regelmatig bijgewerkt en elk fonds op die lijst wordt permanent opgevolgd. 1 Partnerkeuze Selectie van de meest efficiënte fondsenhuizen 12 partners 2 Fondsenselectie Ruim kwalitatief aanbod Selectie van een 00-tal fondsen 3 Premium Funds Selection Kwalitatieve en kwantitatieve analyse Selectie van een 0-tal fondsen 6

6 Goed beleggen, een kwestie van strategie U de keuze geven uit een volledig gamma fondsen is één ding. Het juiste product kiezen is een heel ander verhaal! Daarom begint bij Beobank alles bij het bepalen van uw profiel.

7 Uw beleggersprofiel Het uitwerken van een persoonlijke beleggingsstrategie is de eerste belangrijke stap in het beleggingsproces. Daarom is het voor ons van essentieel belang om een juist beeld te hebben van o.a. uw globale financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen, uw risicoattitude, uw risicotolerantie en uw productspecifieke kennis en ervaring kortom van uw beleggersprofiel. Dankzij het beleggersprofiel kunt u bij Beobank genieten van een relatie met persoonlijk en op maat gemaakt advies. Het is pas nadat uw beleggersprofiel correct is geschetst, dat onze beleggings adviseurs u een goed gespreide beleggingsportefeuille kunnen voorstellen met de beleggingsproducten die het meest voor u geschikt zijn en die beantwoorden aan uw productspecifieke kennis en ervaring. Om het u gemakkelijker te maken, hebben we bij Beobank 7 types van beleggersprofielen bepaald. Afhankelijk van uw antwoorden op onze profileringsvragenlijst kunt u een risicoaverse, conservatieve, gematigde, evenwichtige, dynamische, agressieve of speculatieve belegger zijn. Met elk beleggersprofiel komt een bepaalde beleggingsstrategie overeen. Spreiding van de activa Een doeltreffend samengestelde beleggingsportefeuille gaat steeds uit van een optimale spreiding van de verschillende types van activa. Elke activaklasse heeft een eigen doelstelling: aandelen bieden groeiperspectieven, obligaties hebben als doel inkomsten te genereren en liquide middelen bieden kapitaalsbescherming en zijn onmiddellijk beschikbaar. Uiteraard evolueren deze activaklassen op een verschillende manier. Een goed doordachte combinatie van liquide middelen, obligaties en aandelen biedt de meeste kans om datgene te bereiken dat u voor ogen hebt, overeenkomstig uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon. Strategische modelportefeuilles Om u te helpen uw beleggings portefeuille zo optimaal mogelijk te spreiden, zijn er bij Beobank verschillende modelportefeuilles gecreëerd. De modelportefeuilles in de tabel hiernaast zijn zodanig samen gesteld dat het risico toeneemt van links naar rechts. 8

8 Strategische modelportefeuilles MP1 MP2 MP3 MP4 MP MP6 MP7 Cash 100% 20% 0% 0% 0% 0% 0% Staatsobligaties in euro 0% 0% 40% 2% 12% 6% 0% Bedrijfsobligaties in euro 0% 20% 2% 18% 13% 4% 0% Hoogrentende obligaties in euro 0% 0% % 4% % % 0% Groeimarktobligaties 0% 0% 0% 3% % % 0% Aandelen (Europa) 0% 7% 16% 2% 32% 39% 44% Aandelen (VS) 0% 0% 0% 10% 12% 1% 20% Aandelen (Azië-Pacific) 0% 0% 0% 4% 6% 9% 12% Aandelen (groeilanden) 0% 0% 0% 3% % 7% 9% Wereldwijde aandelen 0% 3% 9% 0% 0% 0% 0% Thematische beleggingen 0% 0% % 8% 10% 10% 1% Cash Staatsobligaties in euro Bedrijfsobligaties in euro Hoogrentende obligaties in euro Groeimarktobligaties Aandelen (Europa) Aandelen (VS) MP MP Aandelen (Azië-Pacific) Aandelen (Groeilanden) Wereldwijde aandelen Thematische beleggingen 40 2 MP MP MP MP MP

9 Uw portefeuille op maat Vertrekkend van uw beleggersprofiel en de modelportefeuille die geadviseerd wordt overeenkomstig uw antwoorden op de profilerings vragenlijst kan uw beleggingsadviseur samen met u elk van de activaklassen verder gaan invullen met concrete beleggingsproducten uit onze Premium Funds Selection-lijst en zo een portefeuille op uw maat uitwerken. Het periodiek beleggingsplan: progressief en veilig beleggen Defensieve beleggingen kiezen is niet de enige oplossing om de risico s te verminderen. Door beleggingen te spreiden, kan men de risico s van beurs schommelingen eveneens beperken, zeker op lange termijn. Of u nu een beginnende of een doorwinterde belegger bent, Beobank biedt een ideale oplossing voor deze doelstelling: progressief beleggen in fondsen. De voordelen op een rijtje Binnen ieders bereik: U hoeft echt niet over veel geld te beschikken om te kunnen beleggen. U kunt al vanaf 0 euro deelnemen aan het periodiek beleggingsplan en zo geleidelijk een kapitaal opbouwen op lange termijn hetzij voor uzelf, hetzij voor één van uw kinderen of kleinkinderen. Duidelijke en transparante controle: Zowel het bedrag, het beleggingsfonds als de frequentie kunt u ten allen tijde aanpassen aan uw noden en behoeften. Om de drie maanden krijgt u een globaal overzicht van uw portefeuille. Zo kunt u de evolutie ervan perfect volgen. Volgens uw eigen ritme: U belegt volgens uw eigen ritme: maandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks of jaarlijks. Gemakkelijk en flexibel: Alles wordt in het werk gesteld om u het leven gemakkelijker te maken. Met het periodiek beleggingsplan kunt u inschrijven op alle fondsen die wij aanbieden. Het volstaat om éénmaal het bedrag, de frequentie, het beleggingsfonds en de rekening te kiezen vanwaar de doorlopende opdracht wordt uitgevoerd. De beleggingsfondsen worden dan geleidelijk aangekocht en onder uw effectenrekening geplaatst. 10

10 Gestructureerde producten Een gestructureerd product, ook wel Structured Note genoemd, is een beleggingsproduct met vaste looptijd waarvan het rendement via afgeleide producten, meer bepaald opties, gekoppeld is aan bepaalde onderliggende activa. Gestructureerde producten kunnen in verschillende munten aangeboden worden en de onderliggende activa kunnen zijn: intrestvoeten, een korf van aandelen, valuta, fondsen, indices of een combinatie van die activa (hybride producten).

11 Het werkingsprincipe van gestructureerde producten Een gedeelte van het geïnvesteerd kapitaal in een gestructureerd product wordt belegd in een nulcoupon obligatie. Een nulcoupon obligatie is een obligatie die geen interesten uitkeert tijdens de looptijd van de lening (de intrest wordt niet jaarlijks uitgekeerd maar wordt gekapitaliseerd tot aan de vervaldag). Dit gedeelte van de belegging zorgt voor het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal op eindvervaldag. Met de rest van het kapitaal worden opties op de onderliggende activa aangekocht. Een optie is een recht om het onderliggende actief te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) aan een bepaalde prijs gedurende de uitoefeningstermijn van de optie. Het optiegedeelte van de belegging zorgt op vervaldag of op de tussentijdse betaaldagen voor een eventuele meerwaarde zoals bepaald in de specifieke condities van het gestructureerd product. Veronderstel bijvoorbeeld dat u 100 euro belegt in een gestructureerd product op jaar met het recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag. 80 euro wordt belegd in een nulcoupon obligatie die vervalt aan 100 euro binnen vijf jaar. Het verschil, 20 euro, wordt gebruikt om één of meerdere opties op de onderliggende activa aan te kopen en een beperkt percentage (bv. 2%) gaat als opbrengst (zogenoemde spread ) naar de distributeur. Op de eindvervaldag krijgt u als belegger bovenop uw 100 euro (afkomstig van de nulcoupon obligatie) een variabel rendement (afkomstig van het optiegedeelte), afhankelijk van de prestatie van de onderliggende activa. Op de vervaldag Optiepremies Bij de start 100% 100% Opties 80% Startwaarde nulcoupon obligatie Eindwaarde nulcoupon obligatie 0% 0% 12

12 Er bestaan heel wat verschillende structuren en elk gestructureerd product heeft specifieke eigenschappen. De structuren kunnen ontworpen zijn om: inkomsten te genereren. Dit zijn structuren die op periodieke tijdstippen een bepaalde coupon uitbetalen aan de belegger, afhankelijk van de prestatie van de onderliggende activa. groei te genereren. Dit zijn producten waarvan het rendement pas op eindvervaldag wordt uitbetaald, afhankelijk van de prestatie van de onderliggende activa. Indien de waarde van de onderliggende activa zodanig is geëvolueerd dat het aanleiding geeft tot het uitbetalen van een rendement, krijgt de belegger bovenop de hoofdsom een extra som uitbetaald afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en van de specifieke uitbetalingsformule. Indien de waarde van de onderliggende activa niet geëvolueerd is op een manier die ervoor zorgt dat het rendement wordt uitbetaald, krijgt de belegger zijn hoofdsom (indien het product kapitaalbescherming geeft op de vervaldag) en een minimale coupon, als die voorzien is. Er zijn gestructureerde producten die recht geven op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag (of op de vervroegde terugbetalingsdatum als die er is) en er zijn er die dat slechts gedeeltelijk of helemaal niet geven. Deze informatie staat vermeld op elke productfiche die aan de klant wordt gegeven alvorens een beslissing te nemen en waarop duidelijk de emittent en de eventuele garantiegever vermeld staan. Potentiële beleggers worden aangeraden om naast de productfiche ook het basisprospectus, eventuele supplementen bij het prospectus, alle in het prospectus door verwijzing opgenomen documenten en het document Final Terms zorgvuldig te lezen alvorens te beleggen. Gestructureerde producten per activaklasse Aandelen: Gestructureerde producten kunnen zodanig gemaakt zijn dat ze de kenmerken kopiëren van aandelenbeleggingen, gaande van aandelenindices tot individuele aandelen. Zo kunnen ze o.a. gelinkt zijn aan de indices S&P00, Dow Jones Euro Stoxx 0, FTSE 100, Nikkei 22 of een korf van aandelen. Intrestvoeten: Voor de belegger die op zoek is naar een belegging met periodieke coupons, bieden de gestructureerde producten gelinkt aan intrestvoeten een beleggingsmogelijkheid die een potentieel hoger rendement uitbetaalt dan de rente op spaarproducten. Dit type van belegging blikt vooruit op de rentecurve en rentevoet. Hybride structuren: Een combinatie van verschillende activaklassen in één gestructureerd product kan tegemoet komen aan een aantal behoeften van de klant zoals diversificatie van zijn portefeuille, een zicht hebben op een bepaalde economie vanuit verschillende activaklassen, of het risico van één activaklasse verminderen d.m.v. complementaire activaklassen. 13

13 Soorten risico's Beleggingsproducten zijn onderhevig aan verschillende soorten risico's. We zetten voor u de voornaamste op een rijtje. Risico van insolventie Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende waarde zijn verbintenissen niet meer kan nakomen. De kwaliteit van de emittent van een roerende waarde is erg belangrijk, want hij is verantwoordelijk voor de terugbetaling van het aanvangskapitaal. Een degelijke inschatting van dat risico is uiterst belangrijk. In geval van faillissement bestaat het risico dat het belegde kapitaal niet of slechts gedeeltelijk wordt terugbetaald. Liquiditeitsrisico Het kan gebeuren dat men zijn geld (kapitaal + eventueel interest) terug wil vóór de vervaldag van de belegging, omdat men het nodig heeft of om het opnieuw te beleggen in een product met een hoger rendement. Het liquiditeitsrisico heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger moeilijkheden ondervindt om zijn geld niet tijdig tegen een redelijke prijs terug te krijgen. Wisselrisico Als wordt belegd in een andere munt dan de euro, bestaat er onmiskenbaar een wissel- of valutarisico. Het wisselrisico heeft te maken met de mogelijkheid dat het rendement van de belegging daalt als gevolg van een ongunstige evolutie van de valuta waarin men heeft belegd. In geval van een ongunstige evolutie van de valuta zal het rendement worden uitgehold als gevolg van de winstderving die te wijten is aan de omzetting in euro. Renterisico Het renterisico is het risico verbonden aan een wijziging van de rentetarieven op de markt met een koersdaling van het effect als gevolg. Bij vastrentende beleggingen, zoals obligaties, komt het renterisico tot uiting in het gevaar dat een wijziging van de rentetarieven leidt tot een wijziging van de beurskoers van de obligatie en dus tot een waardevermeerdering of waardeverlies. Als het effect op de secundaire markt wordt verkocht vóór de vervaldatum op een ogenblik waarop de marktrente meer bedraagt dan de nominale rente van de obligatie, zal de spaarder rekening moeten houden met een waardeverlies. Voorbeeld: een obligatie op tien jaar uitgegeven in 2011 en met een rente van 3 %, zal in waarde dalen wanneer de marktrente % bedraagt in Risico inzake volatiliteit van de koers Het volatiliteitsrisico heeft te maken met de mogelijkheid dat de koers van een belegging met een variabele opbrengst onderhevig is aan sterke of zwakke schommelingen met een waardevermeerdering of waardeverlies tot gevolg. De belegger zal rekening moeten houden met een waardeverlies als de koers daalt, en met een waardevermeerdering als de koers stijgt. Risico van gebrek aan inkomsten Het risico van gebrek aan inkomsten heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger geen inkomsten uit zijn belegging haalt. Het resultaat is een absoluut verlies gezien de inflatie en een relatief verlies in vergelijking met een renderende belegging (opportuniteitskosten). Kapitaalrisico Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn aanvangsinbreng niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt. 14

14 Wenst u meer inlichtingen? Surf naar Maak een afspraak in uw Beobank agentschap voor meer informatie of voor een beleggingsvoorstel dat afgestemd is op uw behoeften. Of contacteer het Beobank Service Center Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV SA. V.U.: Beobank NV SA Generaal Jacqueslaan 263g 100 Brussel BTW (BE) RPR Brussel IBAN: BE BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INV BRO BEL N REV 12/ Beobank NV SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN 1) DE RISICO S DEFINITIE 1. Risico van insolventie: Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website www.beobank.be.

U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website www.beobank.be. V.U. : Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW BE 0401.517.147 RPR BRUSSEL IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INS/FOL/INVEST4LIFE/N/REV 0715 U wilt meer info? Voor bijkomende

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggen, voor elk wat wils

Beleggen, voor elk wat wils Future Invest Plan Beleggen, voor elk wat wils Inhoud Een beleggingsplan voor projecten die u na aan het hart liggen 4 Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 euro 5 Eenvoudig 5 Voor u

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat.

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank: stap voor stap begeleiding Wilt u in alle duidelijkheid beleggen, zonder onnodige risico s te nemen? En vooral:

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Mik op een hoger rendement.

Mik op een hoger rendement. Interest Linked Bond 2020 STRATEGIE P. 2 Dit product speelt in op een stijgende langetermijnrente en een kortetermijnrente die lager blijft dan de langetermijnrente. LOOPTIJD p. 3 Max. 0 jaar ONDERLIGGENDE

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de 1.... 2 3. Samenstelling van de 1 in bedragen en in percentages op 31 december 2014....

Nadere informatie

CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021

CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021 CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch (A1 / A). Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 100% vertegenwoordigt

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Periodiek of systematisch beleggen, een goed begin.

Periodiek of systematisch beleggen, een goed begin. Periodiek of systematisch beleggen, een goed begin. Als gevolg van de lage rente lopen spaarders het risico dat de waarde van hun vermogen gaat dalen. Een goede reden om te overwegen om te beleggen. In

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Anders beleggen om beter te presteren.

Anders beleggen om beter te presteren. Ook om te beleggen is het van essentieel belang dat u goed omringd bent. Misschien bent u geen beleggingsspecialist. Of misschien hebt u gewoon niet genoeg tijd om de bewegingen op de financiële markten

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap Deutsche Bank De obligaties stap voor stap De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie