Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze"

Transcriptie

1 Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

2 Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten risico's Beleggen? Niets is eenvoudiger. Maar goed beleggen, dat is een heel ander verhaal. Het komt er voor alles op aan de goede strategie te kiezen, de juiste beslissingen te nemen En de juiste keuzes te maken. Op het vlak van beleggingsfondsen (gemeenschappelijke beleggings fondsen en beveks) hebben we een aparte benadering. We kozen immers voor een open architectuur, wat betekent dat we in alle onpartijdigheid alleen de veelbelovende fondsen van andere financiële instellingen aanbieden. Hierdoor is ons aanbod van beleggingsfondsen één van de grootste op de markt. Het spreekt voor zich dat de ene belegger de andere niet is. Daarom bepalen we eerst en vooral uw beleggersprofiel. Om u te helpen uw beleggingsportefeuille samen te stellen, stellen we u vervolgens een modelportefeuille voor. Het is pas nadien dat wij u de beleggings producten aanbevelen die het beste bij u passen. 3

3 Een compleet gamma van fondsen ( gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beveks )* Bij Beobank hebben we een aparte benadering voor uw beleggingen. Bij ons vindt u geen «fondsen van het huis». Wij selecteren en bevelen namelijk enkel de meestbelovende fondsen aan van andere financiële instellingen. Dit is wat we open architectuur noemen. * De verzamelnaam voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beveks is ICB. ICB staat voor Instelling voor Collectieve Belegging. Een ICB wordt meestal wel opgericht door een financiële instelling maar vormt toch een onafhankelijke juridische entiteit. Een aandeel gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde kapitaal. ICB 's, die door specialisten beheerd worden, beleggen, naargelang het uitgifteprospectus bepaalt, in aandelen, obligaties, andere financiële instrumenten, schuldvorderingen of in vastgoed. Naargelang het uitkeringsbeleid zijn de aandelen van ICB's ofwel distributieaandelen (uitkering van dividenden) ofwel kapitalisatieaandelen (kapitalisatie van de dividenden). De respectievelijke prospectussen, de "Essentiële Beleggersinformatie" documenten en de laatste periodieke verslagen van de ICB 's, die beschikbaar zijn in de verkooppunten en/of de hoofdzetel van Beobank NV SA, bevatten belangrijke informatie betreffende de risico's, de commissies en de kosten.

4 Open architectuur Onpartijdigheid vormt de kern van ons beleggingsadvies. Dankzij ons open architectuur-concept hebt u toegang tot een uitgebreid gamma beleggingsfondsen die gepromoot worden door de meest vooraanstaande financiële instellingen met internationale naam en faam zoals Carmignac Gestion, Schroder Investment Management Ltd., JPMorgan Asset Management, Fidelity International, Franklin Templeton Investment Funds, BlackRock, enz. We hebben gekozen voor het open architectuur-concept om u in de eerste plaats volledige neutraliteit te kunnen garanderen. Een tweede belangrijke troef van open architectuur is de specialisatie. Elk fondsenhuis heeft een specialisatie in een bepaalde activaklasse, sector of regio. Wanneer je enkel huisfondsen aanbiedt, is het onmogelijk om diezelfde graad van specialisatie te bereiken. Een derde belangrijk voordeel van open architectuur is diversificatie. Door fondsen te kiezen die gepromoot worden door verschillende financiële instellingen, vermindert u als belegger het risico in uw beleggingsportefeuille. Het is belangrijk om bovenop die voordelen ook een gepast advies te geven en de portefeuille van de klant nauwgezet op te volgen. Die dienstverlening is beschikbaar voor al onze klanten, onafhankelijk van de grootte van het vermogen. Een volledig assortiment fondsen Grosso modo kunnen we de fondsen onder verdelen in vier verschillende types: We bieden een volledig assortiment beleggingsfondsen (beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen) aan in alle gewenste activaen subactivaklassen en in verschillende deviezen. Monetaire fondsen die vooral beleggen in liquide middelen en waarden op korte termijn, termijndeposito 's, kortetermijnobligaties, schatkistcertificaten, enz. Gemengde fondsen die, zoals hun naam aangeeft, een deel van hun kapitaal in aandelen beleggen en een ander deel in obligaties. De fondsenbeheerders passen hun strategie aan in functie van de evolutie van de markt. Obligatiefondsen die vooral beleggen in vastrentende effecten zoals lange- of kortetermijn obligaties. Aandelenfondsen die het grootste deel van hun kapitaal beleggen in aandelen van verschillende bedrijven, soms met een beperkte participatie in opties, warrants of converteerbare obligaties. Op bijna alle internationale markten beleggen ze in meerdere deviezen en in verschillende sectoren.

5 Premium Funds Selection, symbool van onpartijdigheid en kwaliteit Toegang hebben tot zo 'n uitgebreid gamma fondsen maakt de keuze niet gemakkelijk voor de belegger. Daarom hebben we Premium Funds Selection bedacht: een eenvoudige en objectieve selectie om u te helpen een beleggingsfonds te kiezen dat is afgestemd op uw beleggers profiel. Concreet, stellen wij u, na een uiterst nauwkeurig selectieproces, een lijst van een vijftigtal fondsen voor die ons, volgens onze criteria, het meest belovend lijken. Deze selectie komt tot stand na een grondige kwantitatieve en kwalitatieve screening. In de kwantitatieve analyse wordt er gekeken naar de prestatie van de fondsen op korte en vooral op lange termijn en hoe ze presteerden t.o.v. andere gelijkaardige fondsen. Er wordt ook gekeken naar het gedrag van de fondsen in specifieke marktomstandigheden, wat hun risico/rendementverhouding is, enz. Om de selectie nog verder te verfijnen en de kwaliteit van de fondsen correct te beoordelen, volgt er na deze kwantitatieve analyse ook een kwalitatieve screening. Deze doorlichting geeft ons een grondig inzicht in de beheersstructuur van de fondsen. Zo wordt er onder andere nagegaan of het fonds beheerd wordt door één beheerder of door een gans team en hoeveel jaren deze al de leiding van het fonds heeft. Er wordt ook gekeken naar het beleggingsbeleid van het fonds en indien nodig wordt de fondsbeheerder gecontacteerd om meer toelichting te geven bij zijn beleggingsstrategie. Het ganse selectieproces is een continu proces. Onze Premium Funds Selection-lijst wordt regelmatig bijgewerkt en elk fonds op die lijst wordt permanent opgevolgd. 1 Partnerkeuze Selectie van de meest efficiënte fondsenhuizen 12 partners 2 Fondsenselectie Ruim kwalitatief aanbod Selectie van een 00-tal fondsen 3 Premium Funds Selection Kwalitatieve en kwantitatieve analyse Selectie van een 0-tal fondsen 6

6 Goed beleggen, een kwestie van strategie U de keuze geven uit een volledig gamma fondsen is één ding. Het juiste product kiezen is een heel ander verhaal! Daarom begint bij Beobank alles bij het bepalen van uw profiel.

7 Uw beleggersprofiel Het uitwerken van een persoonlijke beleggingsstrategie is de eerste belangrijke stap in het beleggingsproces. Daarom is het voor ons van essentieel belang om een juist beeld te hebben van o.a. uw globale financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen, uw risicoattitude, uw risicotolerantie en uw productspecifieke kennis en ervaring kortom van uw beleggersprofiel. Dankzij het beleggersprofiel kunt u bij Beobank genieten van een relatie met persoonlijk en op maat gemaakt advies. Het is pas nadat uw beleggersprofiel correct is geschetst, dat onze beleggings adviseurs u een goed gespreide beleggingsportefeuille kunnen voorstellen met de beleggingsproducten die het meest voor u geschikt zijn en die beantwoorden aan uw productspecifieke kennis en ervaring. Om het u gemakkelijker te maken, hebben we bij Beobank 7 types van beleggersprofielen bepaald. Afhankelijk van uw antwoorden op onze profileringsvragenlijst kunt u een risicoaverse, conservatieve, gematigde, evenwichtige, dynamische, agressieve of speculatieve belegger zijn. Met elk beleggersprofiel komt een bepaalde beleggingsstrategie overeen. Spreiding van de activa Een doeltreffend samengestelde beleggingsportefeuille gaat steeds uit van een optimale spreiding van de verschillende types van activa. Elke activaklasse heeft een eigen doelstelling: aandelen bieden groeiperspectieven, obligaties hebben als doel inkomsten te genereren en liquide middelen bieden kapitaalsbescherming en zijn onmiddellijk beschikbaar. Uiteraard evolueren deze activaklassen op een verschillende manier. Een goed doordachte combinatie van liquide middelen, obligaties en aandelen biedt de meeste kans om datgene te bereiken dat u voor ogen hebt, overeenkomstig uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon. Strategische modelportefeuilles Om u te helpen uw beleggings portefeuille zo optimaal mogelijk te spreiden, zijn er bij Beobank verschillende modelportefeuilles gecreëerd. De modelportefeuilles in de tabel hiernaast zijn zodanig samen gesteld dat het risico toeneemt van links naar rechts. 8

8 Strategische modelportefeuilles MP1 MP2 MP3 MP4 MP MP6 MP7 Cash 100% 20% 0% 0% 0% 0% 0% Staatsobligaties in euro 0% 0% 40% 2% 12% 6% 0% Bedrijfsobligaties in euro 0% 20% 2% 18% 13% 4% 0% Hoogrentende obligaties in euro 0% 0% % 4% % % 0% Groeimarktobligaties 0% 0% 0% 3% % % 0% Aandelen (Europa) 0% 7% 16% 2% 32% 39% 44% Aandelen (VS) 0% 0% 0% 10% 12% 1% 20% Aandelen (Azië-Pacific) 0% 0% 0% 4% 6% 9% 12% Aandelen (groeilanden) 0% 0% 0% 3% % 7% 9% Wereldwijde aandelen 0% 3% 9% 0% 0% 0% 0% Thematische beleggingen 0% 0% % 8% 10% 10% 1% Cash Staatsobligaties in euro Bedrijfsobligaties in euro Hoogrentende obligaties in euro Groeimarktobligaties Aandelen (Europa) Aandelen (VS) MP MP Aandelen (Azië-Pacific) Aandelen (Groeilanden) Wereldwijde aandelen Thematische beleggingen 40 2 MP MP MP MP MP

9 Uw portefeuille op maat Vertrekkend van uw beleggersprofiel en de modelportefeuille die geadviseerd wordt overeenkomstig uw antwoorden op de profilerings vragenlijst kan uw beleggingsadviseur samen met u elk van de activaklassen verder gaan invullen met concrete beleggingsproducten uit onze Premium Funds Selection-lijst en zo een portefeuille op uw maat uitwerken. Het periodiek beleggingsplan: progressief en veilig beleggen Defensieve beleggingen kiezen is niet de enige oplossing om de risico s te verminderen. Door beleggingen te spreiden, kan men de risico s van beurs schommelingen eveneens beperken, zeker op lange termijn. Of u nu een beginnende of een doorwinterde belegger bent, Beobank biedt een ideale oplossing voor deze doelstelling: progressief beleggen in fondsen. De voordelen op een rijtje Binnen ieders bereik: U hoeft echt niet over veel geld te beschikken om te kunnen beleggen. U kunt al vanaf 0 euro deelnemen aan het periodiek beleggingsplan en zo geleidelijk een kapitaal opbouwen op lange termijn hetzij voor uzelf, hetzij voor één van uw kinderen of kleinkinderen. Duidelijke en transparante controle: Zowel het bedrag, het beleggingsfonds als de frequentie kunt u ten allen tijde aanpassen aan uw noden en behoeften. Om de drie maanden krijgt u een globaal overzicht van uw portefeuille. Zo kunt u de evolutie ervan perfect volgen. Volgens uw eigen ritme: U belegt volgens uw eigen ritme: maandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks of jaarlijks. Gemakkelijk en flexibel: Alles wordt in het werk gesteld om u het leven gemakkelijker te maken. Met het periodiek beleggingsplan kunt u inschrijven op alle fondsen die wij aanbieden. Het volstaat om éénmaal het bedrag, de frequentie, het beleggingsfonds en de rekening te kiezen vanwaar de doorlopende opdracht wordt uitgevoerd. De beleggingsfondsen worden dan geleidelijk aangekocht en onder uw effectenrekening geplaatst. 10

10 Gestructureerde producten Een gestructureerd product, ook wel Structured Note genoemd, is een beleggingsproduct met vaste looptijd waarvan het rendement via afgeleide producten, meer bepaald opties, gekoppeld is aan bepaalde onderliggende activa. Gestructureerde producten kunnen in verschillende munten aangeboden worden en de onderliggende activa kunnen zijn: intrestvoeten, een korf van aandelen, valuta, fondsen, indices of een combinatie van die activa (hybride producten).

11 Het werkingsprincipe van gestructureerde producten Een gedeelte van het geïnvesteerd kapitaal in een gestructureerd product wordt belegd in een nulcoupon obligatie. Een nulcoupon obligatie is een obligatie die geen interesten uitkeert tijdens de looptijd van de lening (de intrest wordt niet jaarlijks uitgekeerd maar wordt gekapitaliseerd tot aan de vervaldag). Dit gedeelte van de belegging zorgt voor het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal op eindvervaldag. Met de rest van het kapitaal worden opties op de onderliggende activa aangekocht. Een optie is een recht om het onderliggende actief te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) aan een bepaalde prijs gedurende de uitoefeningstermijn van de optie. Het optiegedeelte van de belegging zorgt op vervaldag of op de tussentijdse betaaldagen voor een eventuele meerwaarde zoals bepaald in de specifieke condities van het gestructureerd product. Veronderstel bijvoorbeeld dat u 100 euro belegt in een gestructureerd product op jaar met het recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag. 80 euro wordt belegd in een nulcoupon obligatie die vervalt aan 100 euro binnen vijf jaar. Het verschil, 20 euro, wordt gebruikt om één of meerdere opties op de onderliggende activa aan te kopen en een beperkt percentage (bv. 2%) gaat als opbrengst (zogenoemde spread ) naar de distributeur. Op de eindvervaldag krijgt u als belegger bovenop uw 100 euro (afkomstig van de nulcoupon obligatie) een variabel rendement (afkomstig van het optiegedeelte), afhankelijk van de prestatie van de onderliggende activa. Op de vervaldag Optiepremies Bij de start 100% 100% Opties 80% Startwaarde nulcoupon obligatie Eindwaarde nulcoupon obligatie 0% 0% 12

12 Er bestaan heel wat verschillende structuren en elk gestructureerd product heeft specifieke eigenschappen. De structuren kunnen ontworpen zijn om: inkomsten te genereren. Dit zijn structuren die op periodieke tijdstippen een bepaalde coupon uitbetalen aan de belegger, afhankelijk van de prestatie van de onderliggende activa. groei te genereren. Dit zijn producten waarvan het rendement pas op eindvervaldag wordt uitbetaald, afhankelijk van de prestatie van de onderliggende activa. Indien de waarde van de onderliggende activa zodanig is geëvolueerd dat het aanleiding geeft tot het uitbetalen van een rendement, krijgt de belegger bovenop de hoofdsom een extra som uitbetaald afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en van de specifieke uitbetalingsformule. Indien de waarde van de onderliggende activa niet geëvolueerd is op een manier die ervoor zorgt dat het rendement wordt uitbetaald, krijgt de belegger zijn hoofdsom (indien het product kapitaalbescherming geeft op de vervaldag) en een minimale coupon, als die voorzien is. Er zijn gestructureerde producten die recht geven op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag (of op de vervroegde terugbetalingsdatum als die er is) en er zijn er die dat slechts gedeeltelijk of helemaal niet geven. Deze informatie staat vermeld op elke productfiche die aan de klant wordt gegeven alvorens een beslissing te nemen en waarop duidelijk de emittent en de eventuele garantiegever vermeld staan. Potentiële beleggers worden aangeraden om naast de productfiche ook het basisprospectus, eventuele supplementen bij het prospectus, alle in het prospectus door verwijzing opgenomen documenten en het document Final Terms zorgvuldig te lezen alvorens te beleggen. Gestructureerde producten per activaklasse Aandelen: Gestructureerde producten kunnen zodanig gemaakt zijn dat ze de kenmerken kopiëren van aandelenbeleggingen, gaande van aandelenindices tot individuele aandelen. Zo kunnen ze o.a. gelinkt zijn aan de indices S&P00, Dow Jones Euro Stoxx 0, FTSE 100, Nikkei 22 of een korf van aandelen. Intrestvoeten: Voor de belegger die op zoek is naar een belegging met periodieke coupons, bieden de gestructureerde producten gelinkt aan intrestvoeten een beleggingsmogelijkheid die een potentieel hoger rendement uitbetaalt dan de rente op spaarproducten. Dit type van belegging blikt vooruit op de rentecurve en rentevoet. Hybride structuren: Een combinatie van verschillende activaklassen in één gestructureerd product kan tegemoet komen aan een aantal behoeften van de klant zoals diversificatie van zijn portefeuille, een zicht hebben op een bepaalde economie vanuit verschillende activaklassen, of het risico van één activaklasse verminderen d.m.v. complementaire activaklassen. 13

13 Soorten risico's Beleggingsproducten zijn onderhevig aan verschillende soorten risico's. We zetten voor u de voornaamste op een rijtje. Risico van insolventie Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende waarde zijn verbintenissen niet meer kan nakomen. De kwaliteit van de emittent van een roerende waarde is erg belangrijk, want hij is verantwoordelijk voor de terugbetaling van het aanvangskapitaal. Een degelijke inschatting van dat risico is uiterst belangrijk. In geval van faillissement bestaat het risico dat het belegde kapitaal niet of slechts gedeeltelijk wordt terugbetaald. Liquiditeitsrisico Het kan gebeuren dat men zijn geld (kapitaal + eventueel interest) terug wil vóór de vervaldag van de belegging, omdat men het nodig heeft of om het opnieuw te beleggen in een product met een hoger rendement. Het liquiditeitsrisico heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger moeilijkheden ondervindt om zijn geld niet tijdig tegen een redelijke prijs terug te krijgen. Wisselrisico Als wordt belegd in een andere munt dan de euro, bestaat er onmiskenbaar een wissel- of valutarisico. Het wisselrisico heeft te maken met de mogelijkheid dat het rendement van de belegging daalt als gevolg van een ongunstige evolutie van de valuta waarin men heeft belegd. In geval van een ongunstige evolutie van de valuta zal het rendement worden uitgehold als gevolg van de winstderving die te wijten is aan de omzetting in euro. Renterisico Het renterisico is het risico verbonden aan een wijziging van de rentetarieven op de markt met een koersdaling van het effect als gevolg. Bij vastrentende beleggingen, zoals obligaties, komt het renterisico tot uiting in het gevaar dat een wijziging van de rentetarieven leidt tot een wijziging van de beurskoers van de obligatie en dus tot een waardevermeerdering of waardeverlies. Als het effect op de secundaire markt wordt verkocht vóór de vervaldatum op een ogenblik waarop de marktrente meer bedraagt dan de nominale rente van de obligatie, zal de spaarder rekening moeten houden met een waardeverlies. Voorbeeld: een obligatie op tien jaar uitgegeven in 2011 en met een rente van 3 %, zal in waarde dalen wanneer de marktrente % bedraagt in Risico inzake volatiliteit van de koers Het volatiliteitsrisico heeft te maken met de mogelijkheid dat de koers van een belegging met een variabele opbrengst onderhevig is aan sterke of zwakke schommelingen met een waardevermeerdering of waardeverlies tot gevolg. De belegger zal rekening moeten houden met een waardeverlies als de koers daalt, en met een waardevermeerdering als de koers stijgt. Risico van gebrek aan inkomsten Het risico van gebrek aan inkomsten heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger geen inkomsten uit zijn belegging haalt. Het resultaat is een absoluut verlies gezien de inflatie en een relatief verlies in vergelijking met een renderende belegging (opportuniteitskosten). Kapitaalrisico Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn aanvangsinbreng niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt. 14

14 Wenst u meer inlichtingen? Surf naar Maak een afspraak in uw Beobank agentschap voor meer informatie of voor een beleggingsvoorstel dat afgestemd is op uw behoeften. Of contacteer het Beobank Service Center Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV SA. V.U.: Beobank NV SA Generaal Jacqueslaan 263g 100 Brussel BTW (BE) RPR Brussel IBAN: BE BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INV BRO BEL N REV 12/ Beobank NV SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn DOSSIER Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn 1 Pluk de vruchten van uw geld Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel!. En zelfs al hebben veel zekerheden door de crisis een stevige deuk

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie