KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC"

Transcriptie

1 Duurzaam beleggen

2 KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten. Daarom biedt KBC Asset Management sinds 1992 duurzame beleggingsfondsen aan. Ondertussen zijn we marktleider voor duurzame beleggingsfondsen in onze thuismarkten. Ons gamma duurzame beleggingsfondsen is zo uitgebreid dat u een volledige beleggingsportefeuille kunt samenstellen met duurzame beleggingsfondsen. Duurzaam beleggen is voor ons een langetermijnstrategie die duurzaamheid en rendement combineert.

3 Inhoudstafel Wat betekent duurzaam beleggen bij KBC Asset Management? Rendement en duurzaamheid gaan samen Hoe gaan we te werk? Historiek De externe adviesraad Duurzaamheidsonderzoek Uitsluitingen Beleid Proxy voting: onze stem als aandeelhouder in uw belang Duurzame beleggingsfondsen Best In Class beleggingsfondsen Thematische beleggingsfondsen Impact investing Eindnoten Duurzaam beleggen 3

4 Wat betekent duurzaam beleggen bij KBC Asset Management?

5 Er bestaat geen eenduidige definitie van duurzaam beleggen. Een duurzame belegging heeft alleszins een positieve invloed op de maatschappij of het milieu, en ze houdt rekening met de aspecten van deugdelijk bestuur. Duurzame beleggingsfondsen willen bijdragen tot duurzame ontwikkeling, door alleen te beleggen in aandelen en obligaties van ondernemingen en overheden die aan bepaalde maatschappelijke criteria voldoen. Wat maatschappelijk aanvaard of duurzaam is, is voortdurend in beweging. Het is dan ook logisch dat duurzaam beleggen doorheen de tijd is geëvolueerd. De eerste duurzame beleggingsfondsen ontstonden in de Angelsaksische wereld en gingen uit van uitsluiting. Zo belegden deze beleggingsfondsen niet in bedrijven die actief waren in sectoren die morele vragen opwerpen, zoals de wapen-, tabaks- of gokindustrie. De ethische beleggingsfondsen horen thuis in deze categorie. Een tweede generatie duurzame beleggingsfondsen spitsten zich toe op positieve criteria en gingen beleggen in bedrijven die goed scoorden op één of meerdere aspecten van duurzaam ondernemen. Vaak waren dit beleggingsfondsen die focusten op het milieu. Het was met dit soort beleggingsfondsen dat KBC Asset Management zijn eerste stappen inzake duurzaam beleggen zette. Beleggingsfondsen van de derde generatie namen niet alleen ecologische criteria in aanmerking, maar hadden ook oog voor het sociale en het deugdelijk bestuur. Dergelijke beleggingsfondsen beleggen alleen in bedrijven die tot de beste behoren op vlak van duurzaamheid in hun sector (zogenaamde best in class beleggingsfondsen). Deze positieve selectie kan ook gecombineerd worden met uitsluitingscriteria. Doorheen de jaren werd een actieve dialoog met de bedrijven alsmaar belangrijker en ging duurzaamheidsonderzoek alsmaar meer rekening houden met de verschillende zogenaamde stakeholders (allerlei belanghebbenden, zoals werknemers, klanten, vakbonden, de overheid, leveranciers, NGO s, omwonenden, aandeelhouders, toekomstige generaties ). Een andere evolutie is dat duurzame beleggingen niet langer als alternatief worden gezien maar gangbaar geworden zijn. Beleggers raakten steeds meer overtuigd dat bedrijven die aan hoge duurzaamheidscriteria voldoen, kwaliteitsvoller zijn. KBC Asset Management was en blijft een pionier op vlak van duurzaam beleggen. In 1992 lanceerde het als eerste een duurzaam beleggingsfonds in België: KBC Eco Fund World 1. Sindsdien volgde KBC Asset Management de ontwikkelingen in duurzaam beleggen op de voet en werden regelmatig nieuwe beleggingsfondsen op de markt gebracht. KBC Asset Management was ook de eerste financiële instelling in België die duurzaamheidsonderzoek in eigen huis uitvoerde. Vandaag is KBC Asset Management de marktleider voor duurzame beleggingsfondsen in zijn thuismarkten en is het gamma van duurzame beleggingsfondsen zo uitgebreid dat een volledige beleggingsportefeuille kan samengesteld worden met duurzame beleggingsfondsen. Een nieuwe trend in duurzaam beleggen is impact investing. Deze vorm van beleggen legt de brug tussen traditionele beleggingen, die focussen op financieel rendement, en filantropie, waar geen financieel rendement verwacht wordt. Men belegt daartoe in bedrijven die in de eerste plaats een sociaal of ecologisch doel hebben, maar daarnaast ook winst willen maken. KBC Asset Management wil zijn pioniersrol voor duurzaam beleggen in zijn thuismarkten verderzetten en lanceert daarom in 2014 als eerste in België zo een impact investing beleggingsfonds: KBC Eco Fund Impact Investing 2. Duurzaam beleggen 5

6 Rendement en duurzaamheid gaan samen

7 Duurzaam beleggen en rendement kunnen samengaan. Dat wijst de praktijk uit. KBC Asset Management focust op de lange termijn. We beoordelen onze duurzame beleggingsfondsen dan ook op lange termijn. Als we dit doen, dan merken we dat onze duurzame beleggingsfondsen in lijn presteren met onze gelijkaardige traditionele beleggingsfondsen. We vergelijken, als voorbeeld, het rendement van twee beleggingsfondsen die voornamelijk beleggen in aandelen van bedrijven uit de eurozone: het duurzame beleggingsfonds KBC Institutional Fund SRI Euro Equities KAP 3 (BE ) en het conventionele beleggingsfonds KBC Institutional Fund Euro Equity KAP 4 (BE ). Onderstaande grafiek geeft de prestaties van beide beleggingsfondsen weer sinds Evolutie inventariswaarde (munt: EUR; basis = 100) en en KBC Institutional Fund SRI Euro Equities (Classic Share KAP) startjaar: 2000 KBC Institutional Fund Euro Equity (Classic Share KAP) startjaar: 1998 Behaalde resultaten in het verleden (per kalenderjaar) 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% ,7% 13,8% 24,0% 24,0% 19,7% 21,5% 7,3% 4,8% -47,9% -47,9% 31,1% 28,0% 3,3% 2,2% -16,4% -15,3% 21,4% 18,7% 21,7% 23,0% De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstap vergoedingen. Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen. Zoals de grafiek laat zien, zijn de prestaties van beide beleggingsfondsen gelijklopend. Wie kiest voor een duurzame aanpak, boet niet noodzakelijk in aan rendement. Duurzaam beleggen 7

8 Hoe gaan we te werk?

9 KBC Asset Management doet voor het bepalen van het duurzaamheidsbeleid een beroep op een externe adviesraad, die bestaat uit academici en andere experten. De analisten van KBC Asset Management vertalen dit beleid in concrete modellen en duurzaamheidscriteria. Omdat de praktijk om rekening te houden met duurzaamheidscriteria de laatste jaren ingeburgerd geraakt is, heeft KBC Asset Management in 2012 het duurzaamheidsonderzoek geïntegreerd binnen het analistenteam. Voor het verzamelen van gegevens doen we een beroep op een onafhankelijke, externe dataleverancier: Sustainalytics. Historiek De markt voor duurzaam beleggen is voortdurend in beweging. KBC Asset Management past zich proactief aan en blijft een pionier op dit vlak KBC Asset Management lanceert KBC Eco Fund World 1, het eerste duurzame fonds in België Lanceringen van thematische, ecologische beleggingsfondsen: KBC Eco Fund Alternative Energy 5, KBC Eco Fund Water Oprichting van de afdeling SRI Research (als eerste in België). Opstart van de best in class methodologie, rekening houdend met de principes van deugdelijk bestuur en ecologische en sociale criteria KBC Asset Management doet voor het eerst een beroep op een onafhankelijke, externe dataleverancier: EIRIS. Lancering van de eerste duurzame gestructureerde producten Lanceringen van KBC Eco Fund Climate Change KBC Asset Management start met proxy voting: we laten onze stem als aandeelhouder horen op algemene vergaderingen Optimalisering van de best in class methodologie met een differentiatie tussen financiële en industriële bedrijven Integratie van duurzaamheidsscreening binnen het team van sectoranalisten Een nieuwe onafhankelijke, externe dataleverancier: Sustainalytics. Lancering van KBC Equity Fund SRI Emerging Markets 8, omdat duurzaamheid ook aan belang wint in de opkomende markten KBC Asset Management start met het eerste impact investing beleggingsfonds in België: KBC Eco Fund Impact Investing 2. De externe adviesraad Een externe adviesraad bepaalt het duurzaamheidsbeleid van KBC Asset Management en ziet toe op de correcte uitvoering van het duurzaamheidsonderzoek. Vroeger waren er twee externe adviesraden: enerzijds het Milieuadviescomité, dat toezag op de thematische beleggingsfondsen, en anderzijds de Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse, die toezag op de best in class beleggingsfondsen. In 2014 werden de beide adviesraden samengevoegd. Duurzaam beleggen 9

10 De adviesraad is een onafhankelijk orgaan, dat bestaat uit deskundigen op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethisch ondernemen, milieu, intern sociaal beleid, mensenrechten en internationale verhoudingen. De huidige samenstelling van de adviesraad kunt u raadplegen op de website De deskundigen in de adviesraad zijn academici of andere experten, die alleen zichzelf vertegenwoordigen en niet de instelling waaraan ze verbonden zijn. Ze debatteren en beslissen onder meer over volgende onderwerpen: de methode en aanpak van de duurzaamheidsscreening; de volledigheid, degelijkheid en juistheid van de resultaten van de duurzaamheidsscreening door de analisten; het beleid en standpunt van KBC Asset Management inzake bepaalde maatschappelijk betwiste praktijken en technologieën; uitsluiting van bedrijven; thema s die implicaties kunnen hebben op de hele KBC-groep; bespreken of bepaalde bedrijven of technologieën interessant zijn om in de duurzame thematische of impact investing beleggingsfondsen opgenomen te worden. Duurzaamheidsonderzoek KBC Asset Management vertaalt het duurzaamheidsbeleid dat vastgelegd wordt door de externe adviesraad in een duurzaamheidsmodel en concrete criteria waaraan bedrijven en landen afgetoetst worden. Voor de informatie over bedrijven doen we een beroep op Sustainalytics, een onafhankelijk onderzoekbureau dat gespecialiseerd is in duurzaamheidsonderzoek. De analisten van dit onderzoekbureau analyseren wereldwijd ongeveer bedrijven, ook in de opkomende markten. Op basis van het onderzoek weerhouden we momenteel ongeveer 700 bedrijven die in aanmerking komen voor onze best in class beleggingsfondsen en zo n 600 bedrijven voor onze thematische beleggingsfondsen. KBC Asset Management draagt transparantie hoog in het vaandel en stelt daarom alle onderzoeksresultaten ter beschikking via Uitsluitingen Een aantal activiteiten kunnen voor ons niet door de beugel. Zo worden producenten van controversiële wapens, zoals clusterbommen, landmijnen, biologische, chemische en nucleaire wapens, geweerd uit al onze beleggingsfondsen en Tak23-beleggingsverzekeringen, met uitzondering van institutionele mandaten en institutionele indexbeleggingsfondsen. Voor bedrijven die zich inlaten met corruptie of omkoping geldt dezelfde uitsluiting. Ook overheidsobligaties van bepaalde controversiële landen worden geweerd uit al onze beleggingsfondsen en Tak23-beleggingsverzekeringen, behalve de institutionele mandaten en de institutionele indexbeleggingsfondsen. Welke landen dit zijn, vindt u terug op de website KBC Asset Management biedt ook geen beleggingsfondsen aan die beleggen in landbouwgewassen en vee, omdat we op geen enkele manier betrokken willen zijn in speculatie op de voedselprijzen. Duurzaam beleggen 10

11 Voor onze duurzame beleggingsfondsen hanteren we nog strengere uitsluitingscriteria. Zo moeten de bedrijven waarin duurzame beleggingsfondsen beleggen de principes van Global Compact van de Verenigde Naties naleven. Deze principes hebben betrekking op mensenrechten, werknemersrechten, anti-corruptie en het milieu. In duurzame beleggingsfondsen worden controversiële sectoren gemeden, zoals de tabaksindustrie, wapen- en gokbedrijven. Daarnaast kunnen duurzame beleggingsfondsen niet beleggen in overheidsobligaties van bepaalde landen die internationaal voor controverses zorgen. De actuele lijst van controversiële landen die niet opgenomen worden in duurzame beleggingsfondsen kunt u raadplegen op Beleid Voor sommige controversiële activiteiten heeft KBC Asset Management een specifiek beleid opgesteld. Dat betekent dat duurzame beleggingsfondsen kunnen beleggen in bedrijven die met deze controversiële activiteiten bezig zijn, maar alleen onder heel strikte voorwaarden. Er bestaat onder meer een beleid voor volgende thema s: elektriciteitsproductie, land grabbing (het opkopen van enorme oppervlaktes landbouwgrond in de derde wereld), biomassa, bedrijfsactiviteiten in controversiële landen. Wat het beleid inzake deze thema s is, kunt u uitgebreid terugvinden op de website Proxy voting: onze stem als aandeelhouder in uw belang De beleggingsfondsen onder beheer van KBC Asset Management zijn aandeelhouder in tal van bedrijven. Daarom kan KBC Asset Management zijn stem laten horen op de aandeelhoudersvergaderingen van die bedrijven door middel van proxy voting (of stemmen op afstand). Door gebruik te maken van de stemrechten verbonden aan het aandeelhouderschap, kan en wil KBC Asset Management daar de belangen van zijn cliënten behartigen. Enerzijds steunt ze actief voorstellen die bijdragen tot waardecreatie voor de aandeelhouders op de middellange en lange termijn of tot duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Anderzijds verzet KBC Asset Management zich tegen voorstellen die indruisen tegen de belangen van de aandeelhouders en de algemeen geldende principes van deugdelijk bestuur en duurzaam ondernemen. KBC Asset Management heeft samen met ISS, een onafhankelijk adviesbureau voor proxy voting, een kader uitgewerkt voor proxy voting. ISS bezorgt relevante informatie en studies over bedrijven aan KBC Asset Management. Onze analisten screenen voortdurend deze informatie over de beursgenoteerde bedrijven waar onze beleggingsfondsen een significante participatie in hebben. Wanneer er relevante agendapunten voorkomen, wordt er een analyse gemaakt en wordt deze voorgesteld aan het Proxy Voting and Engagement Committee. Dit comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van KBC Asset Management en externe experts, bepaalt het stemgedrag. Het Directiecomité van KBC Asset Management bekrachtigt dit stemgedrag. Duurzaam beleggen 11

12 Duurzame beleggingsfondsen Duurzaam beleggen 12

13 KBC Asset Management biedt een grote variatie aan duurzame beleggingsfondsen aan. Het huidige aanbod kunt u raadplegen op de website Het is mogelijk om een volledige portefeuille samen te stellen aan de hand van duurzame beleggingsfondsen, omdat we duurzame aandelen-, obligatie- en gemengde beleggingsfondsen beheren. Klassiek worden duurzame beleggingsfondsen opgedeeld in enerzijds best in class beleggingsfondsen, die beleggen in bedrijven of landen die tot de betere van de klas behoren inzake maatschappelijk verantwoord handelen, en anderzijds thematische beleggingsfondsen, die beleggen in bedrijven die een duurzame bijdrage leveren aan een maatschappelijk probleem, zoals energieschaarste, het dreigend tekort aan drinkwater of de klimaatverandering. Beide categorieën van beleggingsfondsen streven opportunistische strategieën na, waarbij de eerste bekommernis van de belegger het rendement blijft. Het grote verschil tussen beiden is dat de best in class beleggingsfondsen sectorneutraal beleggen, terwijl bij de thematische beleggingsfondsen bepaalde sectoren, zoals de industrie en nutssector, overwogen zijn, als gevolg van de keuze voor specifieke bedrijfsactiviteiten. Recent kwam hier nog een derde categorie bij: impact investing beleggingsfondsen, die alleen beleggen in bedrijven die, naast financiële winst, ook een positieve invloed op de maatschappij en/of het milieu nastreven met de producten en/of diensten die ze aanbieden. De belegger in zo n beleggingsfonds zal zijn belegging niet alleen beoordelen op basis van het financieel rendement, maar ook op basis van de impact van de bedrijven waarin belegd wordt op de maatschappij en/of het milieu. Best In Class beleggingsfondsen Deze beleggingsfondsen kunnen zowel in aandelen als obligaties beleggen. Binnen obligaties kunnen ze beleggen in obligaties van zowel bedrijven als landen. Men belegt hier altijd in de best scorende op vlak van duurzaamheid. Centraal bij de beoordeling staan de eisen van de verschillende belanghebbenden (stakeholders) zoals werknemers, cliënten, leveranciers, vakbonden, de overheid, NGO s op vlak van milieu, samenleving en goed bestuur. Screening van bedrijven Deze screening is gebaseerd op vijf pijlers, die elk een gelijk gewicht krijgen. Economisch beleid op lange termijn: Hoe zijn de relaties met cliënten en leveranciers? In welke mate houdt het bedrijf rekening met niet-financiële elementen in zijn bedrijfsvoering? In hoeverre is het bedrijf transparant over zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid? Heeft het bedrijf een ethische code? Belemmert het bedrijf de concurrentie? Bestaan er controverses rond de producten of diensten van het bedrijf? Ondernemingsbestuur: Samenstelling en werking van de raad van bestuur. Remuneratie van de raad van bestuur en het topmanagement. Beleid, systemen en rapportering om omkoping en corruptie te vermijden. Bestaat er controverse rond? Duurzaam beleggen 13

14 Milieu: Milieubeleid. Zijn er milieuzorgsystemen en/of milieuzorginitiatieven? Doet het bedrijf aan milieurapportering? Bestaat er controverse rond milieuzorg? Intern sociaal beleid: Kwaliteit van de werkgelegenheid. Houdt het bedrijf rekening met gelijke kansen en diversiteit? Bestaat hier controverse rond? Bestaat er controverse rond de gezondheid en/of veiligheid van de werknemers? Mensenrechten en internationale arbeidsnormen: Pleegt het bedrijf hier inbreuken tegen? Bestaat er controverse rond de volksgezondheid? Op al deze criteria bekijken de analisten of het bedrijf hier beter of slechter scoort dan zijn sectorgenoten. Per pijler worden sowieso de tien percent slechtst presterende bedrijven uitgesloten. Daarenboven sluit men bedrijven uit op basis van de uitsluitingscriteria die gelden voor alle beleggingsfondsen of specifiek voor duurzame beleggingsfondsen. De veertig percent overblijvende bedrijven met de hoogste totaalscore worden uiteindelijk toegelaten in het universum waarin mag belegd worden binnen de best in class beleggingsfondsen. Voor de energie- en mijnbouwsector zijn we strenger: daar worden alleen de 20% best scorende bedrijven toegelaten. Vandaag zijn zo n 700 bedrijven toegelaten in de best in class beleggingsfondsen. Deze zijn weerhouden uit een universum van geanalyseerde bedrijven, zowel uit de ontwikkelde als de opkomende markten. Screening van landen KBC Asset Management onderzoekt alle OESO-landen, uitgebreid met de kandidaat-lidstaten van de eurozone en de Scandinavische landen. Momenteel beslaat dit universum 37 landen. Deze worden gescreend op vijf pijlers, die elk een gelijk gewicht krijgen: Algemene economische prestaties en stabiliteit: macro-economische cijfers en afwezigheid van onevenwichten, economisch potentieel in de toekomst, kwaliteit van de overheid en overheidsinstellingen. Socio-economische ontwikkeling en volksgezondheid: Ontwikkelingsindicatoren, onderwijs en tewerkstelling, volksgezondheid en preventie. Gelijkheid, vrijheid en rechten van de bevolking: voorkomen van ongelijkheid, politieke rechten en burgerlijke vrijheden, vrijheid en gemak om zaken te doen. Milieu: Environmental Performance Index, ecologische voetafdruk, Climate Change Performance Index. Duurzaam beleggen 14

15 Veiligheid, vrede en internationale betrekkingen: Global Peace Index, Ontwikkelingssamenwerking, globaliseringsindex. De overheidsobligaties van de 50% best scorende landen komen in aanmerking voor best in class beleggingsfondsen, tenzij de landen om de een of andere reden worden uitgesloten. Thematische beleggingsfondsen Onze thematische beleggingsfondsen hebben allemaal een ecologische invalshoek. Ze beleggen in aandelen van bedrijven die op zoek gaan naar duurzame oplossingen voor de problemen zoals klimaatverandering, waterschaarste en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen. Klimaatverandering De laatste jaren behoren wereldwijd tot de warmste sinds de metingen. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO 2 zorgt voor een geleidelijke opwarming van de aarde. De zeespiegel zal stijgen door het smelten van de poolkappen en gletsjers. Wereldwijd zullen extreme weerfenomenen zoals tropische stormen, hittegolven en lange periodes van droogte vaker voorkomen. Overal ter wereld neemt bij de bevolking en politici het besef toe dat actie nodig is. Ook een aantal bedrijven leggen zich toe op oplossingen voor het probleem van de klimaatverandering. We denken hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven die zich bezighouden met recyclage en afvalverwerking, opvang en verwerking van CO 2, en energiebesparing. Water Water lijkt gewoon en overvloedig aanwezig, maar schijn bedriegt. Drinkbaar water is schaars, omdat 97% van het water op aarde zout is. Van de 3% zoet water zit 70% vast in ijs en zit 29% onbereikbaar diep in de ondergrond. Er blijft hiervan dus maar 1% over voor menselijke consumptie. Bovendien worden deze reserves bedreigd door verontreiniging. Door de almaar toenemende wereldbevolking en de toenemende levensstandaard zal drinkbaar water in de toekomst alleen maar schaarser worden. Bedrijven die op een of andere manier zorgen voor drinkwater, hebben dan ook een beloftevolle toekomst voor zich. Het gaat dan bijvoorbeeld over nutsbedrijven die instaan voor waterzuivering en -distributie, bedrijven die waterleidingen, -pompen en -kleppen maken of bedrijven die de waterkwaliteit controleren. Alternatieve energie Tijdens de economische crisisjaren ondervonden projecten voor alternatieve energie tegenwind. Overheden moesten de broeksriem aanhalen, waardoor subsidies voor de sector werden teruggeschroefd en een aantal projecten werden uitgesteld. De blijvend hoge energieprijzen, de toenemende vraag naar energie in de opkomende landen en ecologisch bewustzijn zorgen er evenwel voor dat de interesse voor alternatieve energie, zoals wind- en zonne-energie en biobrandstoffen, terugkeert. Duurzaam beleggen 15

16 Impact investing Impact investing beleggingsfondsen investeren in aandelen van bedrijven die niet alleen financiële winst nastreven, maar ook een duidelijke positieve invloed willen hebben op de maatschappij en/of het milieu met hun producten en/of diensten. We denken hierbij aan: bedrijven die voorzien in aangepaste behuizing voor hulpbehoevende bejaarden en zo een oplossing bieden voor de vergrijzing; bedrijven die recycleren en zo de afvalberg verkleinen; bedrijven die alternatieve, gezonde zoetstoffen ontwikkelen en zo strijden tegen overgewicht; bedrijven die micro-kredieten en betalingsdiensten aanbieden in ontwikkelingslanden en zo bijdragen tot de economische ontwikkeling van deze markten; bedrijven die elektrische wagens bouwen en zo de wereld minder afhankelijk maken van olie en strijden tegen de opwarming van de aarde. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Het zijn de analisten van KBC Asset Management die aandelen van bedrijven voorstellen waarin men kan investeren, maar uiteindelijk beslist het externe adviescomité of een bedrijf opgenomen wordt in het universum van impact investing. Momenteel zijn dit zo n 50 bedrijven. Het grote verschil met een thematisch beleggingsfonds is dat een impact investing beleggingsfonds zal beoordeeld worden op de mate waarin de bedrijven waarin belegd wordt effectief een bijdrage aan de maatschappij hebben geleverd. KBC Asset Management voorziet daarom in een periodieke rapportering die deze informatie verschaft aan de beleggers. Duurzaam beleggen 16

17

18 Eindnoten

19 1 World, een compartiment van de Belgische bevek KBC Eco Fund, streeft naar een rendement door te beleggen in aandelen van bedrijven uit alle sectoren wereldwijd die op een milieuvriendelijke, duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze actief zijn. Het fonds belegt minimaal 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die de milieu-impact van het productieproces van goederen en het eindproduct beter beheersen dan hun sectorgenoten. Met het oog op het duurzaam en maatschappelijk verantwoord karakter van dit fonds worden de bedrijven beoordeeld aan de hand van positieve en/of uitsluitingscriteria. De positieve criteria houden verband met lange termijn economisch beleid, bedrijfsethiek en deugdelijk bestuur, milieu, intern sociaal beleid en mensenrechten. De uitsluitingscriteria houden onder meer verband met milieu, mensenrechten en maatschappelijk betwiste praktijken en technologieën. Daartoe werkt een gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC AM samen met onafhankelijke experts. Voorwaarden: Er kan dagelijks toe- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 3%. Uittredingskosten: geen. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na toetreding: max. 5%. Beursbelasting: kapitalisatiedeelbewijzen: 1% bij uittreding (max euro). Voor dividendgerechtigde aandelen 0%. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA. Roerende voorheffing op dividenden (distributie-aandelen): 25%. Meerwaarden (kapitalisatie-aandelen) zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en L Echo) en op Het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de jongste periodieke verslagen zijn kosteloos ter beschikking in het Nederlands bij KBC Asset Management NV en zijn voor het publiek toegankelijk op Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om te investeren in dit compartiment. 2 Impact Investing, een compartiment van de Belgische bevek KBC Eco Fund, streeft naar een rendement door minimaal 75% van zijn vermogen te beleggen in aandelen van bedrijven over de hele wereld die bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling combineert de bekommernis om het draagvermogen van de natuurlijke systemen met de sociale en economische uitdagingen waar de mens voor staat. Het steunt op de interactie tussen sociale ontwikkeling, economische ontwikkeling en milieubescherming. KBC Asset Management werkt samen met onafhankelijke specialisten om die bedrijven te selecteren die met hun aangeboden producten en/of diensten een gunstigste impact hebben op de maatschappij en/of het milieu. De invloed die een bedrijf via zijn kernactiviteit uitoefent op het thema wordt regelmatig gemeten en beoordeeld. De bedrijven worden ook gescreend aan de hand van uitsluitingscriteria om te garanderen dat ze beantwoorden aan het duurzame en maatschappelijk verantwoorde karakter van dit fonds. Voorwaarden: Er kan dagelijks toe- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 3%. Uittredingskosten: geen. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na toetreding: max. 5%. Beursbelasting: kapitalisatiedeelbewijzen: 1% bij uittreding (max euro). Voor dividendgerechtigde aandelen 0%. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA. Roerende voorheffing op dividenden (distributie-aandelen): 25%. Meerwaarden (kapitalisatie-aandelen) zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en L Echo) en op Het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de jongste periodieke verslagen zijn kosteloos ter beschikking in het Nederlands bij KBC Asset Management NV en zijn voor het publiek toegankelijk op Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om te investeren in dit compartiment. Duurzaam beleggen 19

20 3 SRI Euro Equities, een compartiment van de Belgische bevek KBC Institutional Fund, streeft naar een rendement door overwegend te beleggen in aandelen van bedrijven uit de eurozone die op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze actief zijn, waarbij alle sectoren in aanmerking kunnen worden genomen. Met het oog op het duurzaam en maatschappelijk verantwoord karakter van dit fonds worden de bedrijven beoordeeld aan de hand van positieve en/of uitsluitingscriteria. De positieve criteria houden onder meer verband met lange termijn economisch beleid, ondernemingsbestuur, milieu, intern sociaal beleid, mensen- en arbeidsrechten. De uitsluitingscriteria houden onder meer verband met milieu, mensenrechten, wapenhandel en -productie en kernenergie. Voorwaarden: Er kan dagelijks toe- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 3%. Uittredingskosten: geen. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na toetreding: max. 5%. Beursbelasting: kapitalisatiedeelbewijzen: 1% bij uittreding (max euro). Voor dividendgerechtigde aandelen 0%. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA. Roerende voorheffing op dividenden (distributie-aandelen): 25%. Meerwaarden (kapitalisatie-aandelen) zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en L Echo) en op Het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de jongste periodieke verslagen zijn kosteloos ter beschikking in het Nederlands bij KBC Asset Management NV en zijn voor het publiek toegankelijk op Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om te investeren in dit compartiment. 4 Euro Equity, een compartiment van de Belgische bevek KBC Institutional Fund streeft naar een rendement door overwegend te beleggen in aandelen van bedrijven uit de eurozone of uit kandidaat-eurolanden die tot de Europese Unie behoren, waarbij alle sectoren en thema s in aanmerking kunnen worden genomen. Voorwaarden: Er kan dagelijks toe- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 3%. Uittredingskosten: geen. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na toetreding: max. 5%. Beursbelasting: kapitalisatiedeelbewijzen: 1% bij uittreding (max euro). Voor dividendgerechtigde aandelen 0%. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA. Roerende voorheffing op dividenden (distributie-aandelen): 25%. Meerwaarden (kapitalisatie-aandelen) zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en L Echo) en op Het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de jongste periodieke verslagen zijn kosteloos ter beschikking in het Nederlands bij KBC Asset Management NV en zijn voor het publiek toegankelijk op Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om te investeren in dit compartiment. 5 Alternative Energy, een compartiment van de Belgische bevek KBC Eco Fund, streeft naar een rendement door te beleggen binnen het thema van de alternatieve energie, waarbij alle regio s in aanmerking kunnen worden genomen. Het fonds belegt minimaal 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze actief zijn binnen dit thema. Die bedrijven realiseren een belangrijk deel van hun omzet door producten en diensten aan te bieden die verband houden met alternatieve energie. Het kan onder meer gaan over de volgende toepassingen: productie en ontwikkeling van zonne-energie, windenergie en biobrandstoffen. Met het oog op het duurzaam en maatschappelijk verantwoord karakter van dit fonds worden de bedrijven beoordeeld aan de hand van positieve en/of uitsluitingscriteria. De criteria houden onder meer verband met milieu, mensenrechten, wapenhandel en -productie en kernenergie. Daartoe werkt een gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC Asset Management samen met onafhankelijke experts. Duurzaam beleggen 20

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science handelsingenieur Intern aangestuurde masterproef Ethische rangschikking van vier Belgische

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

Duurzaam sparen en beleggen in België

Duurzaam sparen en beleggen in België Duurzaam sparen en beleggen in België Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2010/05, september 2010 Duurzaam sparen en beleggen in België Herwig Peeters

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2011:

Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2011: Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2011: Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl

Nadere informatie

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Duurzaam Sparen & Beleggen 2012 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Disclaimer VBDO will assume no responsibility or legal liability for incorrect

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2014/06, september 2014 Duurzaam Sparen en Beleggen

Nadere informatie

brochure Duurzaam beleggen van pensioensfondsen of groepsverzekeringen Duurzaam van 9 to 5

brochure Duurzaam beleggen van pensioensfondsen of groepsverzekeringen Duurzaam van 9 to 5 brochure VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_beleggen.htm Duurzaam beleggen van pensioensfondsen of groepsverzekeringen flickr Duurzaam van 9 to 5 Een samenwerking van met de steun

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DUURZAAMHEID ONDER DE LOEP HANDICAP EN INTEGRATIE: DE VERSCHILLEN VOORBIJ PAUL DE GRAUWE TREKT

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen RONDE TAFEL pensioenfondsen ronde tafel 1 Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen Door Hans Amesz 64 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Op dit moment zitten nogal wat pensioenfondsen in de problemen. Hoe kunnen die

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

verantwoord beleggen

verantwoord beleggen verantwoord beleggen Verantwoord beleggen bij Delta Lloyd Delta Lloyd Groep ziet beleggen als een effectieve manier om waarde te vermeerderen, zolang dat op een verantwoorde manier gebeurt. Maar wat is

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie