Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders"

Transcriptie

1 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Philips Pensioenfonds moet meer beleggen in aandelen Philips-medewerkers over hun pensioen

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Schommelingen in de dekkingsgraad 4 Het effect van driemaands-middeling van de rente op de dekkingsgraad Van start tot finish 8 Op weg naar een goed verzorgd pensioen Pensioenontwikkelingen in beeld 10 Overzicht van de belangrijkste pensioenontwikkelingen Introductie digitale nieuwsbrief 13 Vanaf nu nog beter op de hoogte van uw pensioen met Puzzel 16 Philips Pensioenfonds onderzoekt risicobereidheid 17 Uw mening over pensioen telt Philips Pensioenfonds moet meer beleggen in aandelen, want daar wordt het hoogste rendement mee behaald 20 Philips-medewerkers over hun pensioen Het Philips flex pensioen vernieuwd 23 Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders 2 Een eigen bijdrage betalen: wat betekent dat? 26 Eigen bijdrage Philips-medewerkers vanaf 2014 Actief gepensioneerd: 29 We ll meet again, don t know where, don t know when... Korte mededelingen 32

3 Voorwoord Beste lezers, Tijdens de Pensioen3daagse, dit jaar op 1, 2 en 3 oktober, is er in heel Nederland extra aandacht voor pensioen. Dat grijpen wij graag aan als moment om u bij te praten over belangrijke ontwikkelingen in úw pensioen bij Philips Pensioenfonds. Via een onderzoek dat wij dit voorjaar lieten uitvoeren, bleek dat u de informatie die u van Philips Pensioenfonds ontvangt erg op prijs stelt. Het onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat het belangrijk is u goed te informeren over beleidszaken en de keuzes die het College hierin maakt. Wij hebben u toegezegd om die bevinding ter harte te nemen. Daarom ontvangt u nu deze extra editie van Generaties. In deze extra editie van Generaties geven wij u bijvoorbeeld vanaf pagina 23 uitleg over de nieuwe pensioenregeling die Philips en de vakorganisaties met elkaar hebben afgesproken. Deze nieuwe regeling heeft ook invloed op de financiering van de pensioenen bij Philips. Dat vertelden we u al eerder. In deze editie leest u hoe de nieuwe regeling werkt. Vanaf pagina 26 leest u wat het voor u als Philips-medewerker betekent dat u binnenkort een eigen bijdrage gaat betalen voor uw pensioen. U vindt daarnaast de vertrouwde rubrieken terug in deze editie waarbij verschillende actuele ontwikkelingen aan bod komen. En voor uw overzicht hebben we deze actuele ontwikkelingen op pagina 10 samengevat. Met trots kan ik melden dat het niet alleen blijft bij deze extra editie van Generaties. U kunt zich vanaf nu namelijk aanmelden voor het digitale zusje van ons magazine! verschijnt viermaal per jaar en ontvangt u in uw mailbox als u zich aanmeldt. U leest er meer over op pagina 13. En natuurlijk blijft u als aangeslotene ook ons magazine ontvangen. Wij zien u graag als abonnee van Jasper Kemme Directeur Philips Pensioenfonds 3 Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over Philips Pensioenfonds? Meld u dan nu aan voor via:

4 Het effect van driemaands-middeling van de rente op de dekkingsgraad Schommelingen 4 in de dekkingsgraad Eerder heeft u in Generaties kunnen lezen dat renteontwikkelingen een belangrijke invloed hebben op de hoogte van de dekkingsgraad. In het artikel Lange weg naar herstel van december 2012 hebben wij u informatie gegeven over de nieuwe rekenrente die vastgesteld is door de overheid. De overheid heeft daarbij aangegeven dat deze nieuwe rekenrente ervoor zorgt dat de berekening van de hoogte van de pensioenverplichtingen minder gevoelig wordt voor renteschommelingen. Hoe komt het dan dat de dekkingsgraad in 2013 nog zo schommelt tussen de 102% en 108%? Generaties gaat uitgebreid in op het onderwerp rente. Dekkingsgraad: graadmeter voor financiële gezondheid De dekkingsgraad geeft weer hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Eind augustus was de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds 104%. In de wet is voorgeschreven hoe hoog de dekkingsgraad van een pensioenfonds minimaal moet zijn. De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds lag in de afgelopen periode een aantal keer onder de wettelijk vereiste niveaus. Daarom heeft het Fonds een herstelplan om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer op orde komt. Elke maand publiceert Philips Pensioenfonds de actuele dekkingsgraad in een grafiek op de website. Ga daarvoor naar

5 Berekening van de dekkingsgraad Om de dekkingsgraad te berekenen, moet de hoogte van het pensioenvermogen en de waarde van de pensioenverplichtingen worden bepaald. Een korte uitleg van deze begrippen en de rol van rente hierbij: Het pensioenvermogen geeft de waarde aan van de bezittingen van Philips Pensioenfonds. Hiermee moeten de pensioenen van al onze deelnemers betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De hoogte van het pensioenvermogen wordt hoofdzakelijk aan de hand van de actuele waarde van de beleggingen vastgesteld. Deze beleggingen bestaan voor ruim 65% uit staatsobligaties, waardoor ze gevoelig zijn voor actuele renteontwikkelingen. De pensioenverplichtingen geven weer welk bedrag het Pensioenfonds in huis moet hebben om in de toekomst voldoende vermogen te hebben om alle pensioenuitkeringen te kunnen uitbetalen. Om de waarde van de pensioenverplichtingen te bepalen, moet een aantal inschattingen gedaan worden. Allereerst moet een inschatting gemaakt worden van de hoogte van de toekomstig uit te keren pensioenen. Hierbij is de levensverwachting zeer belangrijk. Daarnaast moet de waarde van al deze uitkeringen worden bepaald. Hiervoor moet Philips Pensioenfonds een wettelijk voorgeschreven rekenrente gebruiken. Deze rekenrente wordt maandelijks vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB). Veranderingen in deze rente leiden tot een verandering in de pensioenverplichtingen. Schommeling van de dekkingsgraad Het beleid van het Fonds is onder meer gericht op een stabiele ontwikkeling van de dekkingsgraad. Toch zien we in de afgelopen periode dat de dekkingsgraad sterk in niveau schommelt. Deze schommeling heeft een aantal oorzaken: Op de eerste plaats wordt voor de berekening van de pensioenverplichtingen een andere rente gebruikt dan de rente die invloed heeft op de waardeontwikkeling van de beleggingen van het Fonds. De hoogte van het pensioenvermogen wordt met name beïnvloed door de rentecurve voor euro staatsobligaties. Voor het berekenen van de pensioenverplichtingen wordt uitgegaan van de wettelijk voorgeschreven Ultimate Forward Rate (UFR). Deze UFR is gebaseerd op beleggingen in swaps. De invloed van deze verschillende rentes is groot. Op de tweede plaats zien we dat de rente waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend een gemiddelde rente is, terwijl de ontwikkeling van de waarde van het pensioenvermogen afhankelijk is van de meest recente koers van de rente (dus geen gemiddelde). Op deze oorzaak gaan we hier dieper in. Dekkingsgraad (in %) Vereiste dekkingsgraad Minimale vereiste dekkingsgraad Dekkingsgraad 5

6 Pensioenverplichtingen op basis van driemaands-middeling De rekenrente waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend, is wettelijk voorgeschreven. De Nederlandsche Bank publiceert deze rente. Sinds eind 2011 wordt een andere berekeningsmethodiek gehanteerd voor de vaststelling van de rekenrente. Het Fonds moet sinds die datum uitgaan van een rekenrente die is gebaseerd op een driemaands-gemiddelde. Dit houdt in dat de rekenrente bepaald wordt over een gemiddelde van drie maanden. Om u een voorbeeld te geven: voor het bepalen van de pensioenverplichtingen per eind augustus wordt een gemiddelde van de rekenrente over de maanden juni, juli en augustus gebruikt. Stel dat de rente in augustus sterk gedaald is, dan heeft deze sterke daling door het hanteren van een driemaands-gemiddelde minder invloed dan wanneer alleen de rentestand van eind augustus (1 dags) zou worden gebruikt. Pensioenvermogen op basis van rente-dagkoersen Zoals gezegd geeft het pensioenvermogen de waarde aan van de bezittingen van Philips Pensioenfonds. De hoogte van het pensioenvermogen wordt hoofdzakelijk aan de hand van de actuele waarde van beleggingen vastgesteld. Voor staatsobligaties, waar het Fonds voor een aanzienlijk deel in belegt, wordt de waarde bepaald op basis van de meest recente koers van de rente. Renteontwikkelingen hebben hierdoor directe invloed op het pensioenvermogen van het Fonds. Dat in tegenstelling tot de meer gedempte invloed op de pensioenverplichtingen, omdat daar wordt uitgegaan van een driemaands-gemiddelde. 6

7 Een voorbeeld: de daling van de dekkingsgraad van 108% naar 104% Dit voorjaar zagen we de dekkingsgraad in één maand dalen van 108% (eind april) naar 104% (eind mei). Deze daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de verschillende rentes die gebruikt worden voor de vaststelling van het pensioenvermogen en voor de berekening van de pensioenverplichtingen. In mei 2013 is de rente gestegen. Dit heeft directe invloed gehad op de waarde van het pensioenvermogen, die wordt vastgesteld op basis van de actuele dagrente. Door de rentestijging van 0,21% is het pensioenvermogen in mei gedaald. Voor de berekening van de pensioenverplichtingen is de driemaands-middeling toegepast, zoals wettelijk is voorgeschreven. Door deze driemaands-middeling was hier sprake van een rentedaling van 0,05%. De pensioenverplichtingen namen daardoor toe. Kortom: het vermogen van het Fonds is minder geworden. Terwijl de pensioenverplichtingen, die uit het vermogen gefinancierd moeten worden, zijn gestegen. Dat heeft geleid tot een verslechtering van de financiële positie. Overigens kan de driemaands-middeling er ook voor zorgen dat er juist een positief effect is op de dekkingsgraad, zoals in april Daardoor blijft de dekkingsgraad schommelen. Nabije toekomst: nieuwe regelgeving Het feit dat de pensioenverplichtingen en het pensioenvermogen met een verschillende rente berekend worden, is een belangrijke reden voor de schommelingen in de dekkingsgraad in de laatste maanden. De overheid komt binnenkort met nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen, het zogenoemde nieuwe financieel toetsingskader. Hierin worden ook maatregelen opgenomen die dit ongewenste rente-effect moeten voorkomen. Tot die tijd kunnen van maand tot maand schommelingen in de dekkingsgraad blijven voorkomen. Wilt u meer weten over de actuele financiële situatie van het Fonds? Kijk dan op het informatieplein Financiële positie : 7 Ontwikkeling dekkingsgraad april 2013 (108%) naar mei 2013 (104%) Pensioenvermogen: De totale waarde van de bezittingen van het Fonds. Matchingbeleid op basis van rente op staatsobligaties eind april 2013 eind mei 2013 Rente: 1-dags marktrente Ontwikkeling rente: stijging met 0,21% Rente: 1,08% Rente: 1,29% Pensioenverplichtingen: Het totaalbedrag van alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen eind april 2013 eind mei 2013 Rente: driemaands-gemiddelde van wettelijk voorgeschreven rekenrente Ontwikkeling rente: daling met 0,05% Rente: 2,34% Rente: 2,29%

8 Op weg naar een goed verzorgd pensioen Van start tot finish Philips biedt medewerkers een carrière vol mogelijkheden. Tussen start en finish ligt een werkzaam leven waarin het pensioenbewustzijn veelal met de jaren toeneemt. Generaties praat met starter Karin Saalmink en arrivé Paul Barth over hun weg naar een goed verzorgd pensioen. 8 Karin Saalmink (39) werkt sinds 4 maart 2013 bij Philips. De vijftien jaar daarvóór was zij in dienst van cosmeticaconcern L Oréal. Karin heeft daar een mooie ontwikkeling doorgemaakt: van Rayon Manager, Account Manager (verantwoordelijk voor key-account Etos) en PR Manager Consumer Brands groeide ze uit tot Manager Public Relations L Oréal Luxe in Nederland. Karin zette geheel zelfstandig een nieuwe PR-afdeling op. Begin dit jaar kreeg Karin het aanbod om bij Philips Consumer Lifestyle Benelux aan de slag te gaan, als Senior Manager Public Relations Benelux. Precies op het juiste moment, want Karin was klaar voor een nieuwe stap. Ze noemt deze baan daarom heel mooi een cadeautje dat uit de hemel kwam vallen. Paul Barth (60) gaat per 1 januari 2014 met pensioen. Hij heeft dan 35 jaar met veel plezier bij Philips gewerkt. Zijn loopbaan begon in Na afronding van zijn hts-opleiding in Rijswijk startte de toen vijfentwintigjarige jarige Paul aan het NatLab, de researchafdeling van Philips. Paul switchte regelmatig van afdeling. Zo werkte hij aan de ontwikkeling van camera s, beamers en satellieten en ging hij als elektrisch ontwerper aan de slag bij televisie. In 2004 maakte Paul als Project Officer de overstap naar Semiconductors. In 2007 keerde hij terug als Program Management Officer en Clarity Expert bij Philips Lighting. Sinds mei 2012 werkt Paul als Project Support Officer bij Philips IT. Hij ondersteunt programmeurs en projectleiders bij het organiseren van IT-projecten en rapporteert daarover aan het IT-management.

9 Waarom heeft u (ooit) gekozen voor Philips? Karin: Philips is natuurlijk Neerlands trots, en dus ben ik erg trots dat ik hier mag werken. Maar mijn belangrijkste motivatie is de klik die ik met Philips heb. Toen ik voor de eerste keer het gebouw binnenstapte, de sfeer proefde en collega s ontmoette, wist ik het direct: ik heb een nieuwe liefde! Ik was ook dol op mijn baan bij L Oréal, maar wilde me verder gaan ontwikkelen. Bij Philips ben ik als Manager Public Relations verantwoordelijk voor een groter team én gebied. Ik concentreer me op het medialandschap in de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt. De dynamische en innovatieve cultuur die binnen de Philips-organisatie heerst, spreekt me enorm aan. Ik hou van snelheid. Een idee dat vandaag ontstaat, wil ik het liefst gisteren al uitvoeren. Paul: De liefde voor techniek zat er al vroeg in bij mij. Een werkplek bij Philips is perfect voor een geboren techneut. Ik herinner me nog goed dat mijn collega s en ik geïnterviewd werden door het afdelingshoofd van de televisie-afdeling. Hij vroeg: Waarom vinden jullie het leuk om bij Philips te werken? Zijn eindconclusie luidde: Dus jullie zijn hier eigenlijk gewoon aan het hobbyen en worden er nog voor betaald ook Klopt helemaal! Vooral als jonge jongen was ik gek op techniek. Ik wilde met niets anders bezig zijn. Maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik ook het servicegerichte aspect van mijn baan, het helpen van anderen, ben gaan waarderen. Volgt u de actuele pensioensituatie? Karin: Natuurlijk zie ik op het journaal items voorbijkomen over pensioenzaken, maar ik volg de ontwikkelingen niet nauwlettend. Het onderwerp spreekt me nog te weinig aan. Ik realiseer me heus wel dat pensioen voor mij ook ooit een belangrijk thema zal zijn, maar het staat nu niet op mijn prioriteitenlijstje. Paul: Mijn pensioen komt steeds dichterbij. Keuzes die het kabinet de afgelopen tijd heeft gemaakt, zijn ook van invloed op mijn situatie. Denk aan de verschuiving van de AOW-leeftijd. In eerste instantie zou ik vanaf mijn 65-ste levensjaar een AOWuitkering krijgen, naast mijn pensioen. Met het Pensioenfonds was daarom afgesproken dat ik tot mijn 65-ste meer pensioen zou krijgen en vanaf mijn 65-ste minder omdat de AOW-uitkering er dan bij zou komen. Nu moet ik hier langer op wachten. Het gaat slecht met de economie, daar kun je mensen niet tegen beschermen. Als het buiten regent, moeten we dat allemaal voelen. Je kunt niet in je eentje in een droge cocon gaan zitten. Iedereen wordt nat. De zon gaat vanzelf weer schijnen. Wat weet u over uw eigen pensioen? Karin: Mijn levensfilosofie is: leef bij de dag. Het pensioen is nog een ver-van-mijn-bed-show. Door de verandering van baan, moest ik me er toch kort in verdiepen. Ik heb ervoor gekozen om mijn vorige pensioen in mijn nieuwe pensioen te laten storten. Puur voor mijn eigen gemak. Zo hou ik het overzichtelijk. Ik heb er verder alle vertrouwen in dat mijn pensioen bij Philips in goede handen is. Zo kan ik me voorstellen dat Philips-medewerkers in de nieuwe pensioenregeling zelf ook premie moeten gaan betalen. Dat is van deze tijd. Paul: Ik weet nu alles over mijn pensioen. De laatste jaren heb ik meerdere informatiesessies, georganiseerd door Philips Pensioenfonds, bezocht. Daarnaast heb ik dankbaar gebruikgemaakt van de Pensioenplanner, waarmee je berekeningen rondom je eigen pensioen kunt maken. Ik heb een echtscheiding meegemaakt en wilde bijvoorbeeld weten hoeveel geld mijn ex-vrouw ontvangt uit mijn pensioen. En of mijn huidige vrouw, als mij iets overkomt, in ons huis kan blijven wonen. Momenteel denk ik nog na over de hoog-laagregeling: eerst meer, daarna minder pensioen. De tip van veel gepensioneerden is om zeker voor deze constructie te kiezen, aangezien je in het actieve gedeelte van je pensioen, de eerste jaren, vaak nog veel kan ondernemen en daar meer inkomen voor nodig hebt. 9 Mijn ideale pensioentijd ziet er als volgt uit Karin: Het lijkt me fijn als ik dan nog steeds financiële zekerheid heb, zodat ik op een lekkere manier kan blijven leven. De hele dag thuiszitten is niets voor mij. Ik zou mooie reizen maken en met vrienden weekendjes weg plannen. Je gaat me vast en zeker ook regelmatig op de golfbaan zien. Paul: Ik heb genoeg ideeën en plannen. We willen een motorbootje aanschaffen en daarmee de Friese wateren gaan bevaren. Ook lijkt het me geweldig om op de motor de Alpenpassen te verkennen. Of we pakken onze koffers en vertrekken naar Zweden of Denemarken. Leuk dat wegdromen, maar nu hou ik me vooral bezig met de afbouw en overdracht van mijn werkzaamheden. Dan kan ik straks alles loslaten en gaan genieten.

10 Overzicht van de belangrijkste pensioenontwikkelingen Pensioenontwikkelingen in beeld De wijzigingen in pensioenland volgen elkaar op dit moment in snel tempo op. En als de ene wijziging nog maar net is doorgevoerd, staat een nieuwe wijziging alweer op stapel. Als pensioendeelnemer is het lastig om het overzicht te behouden. En dat is wel belangrijk, want de wijzigingen die vanuit de overheid worden ingevoerd, raken veelal ook úw pensioen. Daarom heeft Philips Pensioenfonds de belangrijkste wijzigingen en plannen voor u in kaart gebracht. 10 Hogere AOW-leeftijd Wanneer: sinds 1 januari 2013 Voor wie: voor iedereen die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt Wat: de AOW-leeftijd, ofwel het moment waarop u het wettelijke AOW-pensioen gaat ontvangen, gaat in stappen omhoog. Hoeveel later u AOW-pensioen gaat ontvangen, hangt af van het moment waarop u geboren bent. Wilt u weten vanaf wanneer u recht heeft op AOW? Kijk dan op Overbruggingsuitkering (van de overheid) Wanneer: sinds 1 januari 2013 Voor wie: voor mensen bij wie de (tijdelijke) pensioenuitkering stopt voordat men AOW-pensioen gaat ontvangen Wat: onder voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op minimumniveau. Lees hierover meer op Komt u niet in aanmerking voor de wettelijke uitkering? Dan kunt u op lezen of u bij Philips Pensioenfonds een overbruggingspensioen kunt inkopen. Anw-halfwezenpensioen Wanneer: sinds 1 juli 2013 Voor wie: voor kinderen van wie één ouder is overleden Wat: tot 1 juli 2013 hadden kinderen recht op een halfwezenpensioen. Vanaf die datum komt deze uitkering te vervallen en wordt de uitkering van de overgebleven partner verhoogd. Kortere uitkeringsduur Anw Wanneer: nog niet bekend Voor wie: voor mensen die hun partner door overlijden verliezen en die recht hebben op een Anw-pensioen Wat: in het regeerakkoord was afgesproken het Anw-pensioen minder lang uit te keren, namelijk gedurende één jaar. De overheid heeft aangekondigd deze maatregel te willen verzachten en komt met een aangepast wetsvoorstel. AOW-toeslag Wanneer: vanaf 2015 Voor wie: voor mensen die op of na 1 april 2015 voor het eerst AOW gaan ontvangen en die een jongere partner hebben Wat: u ontvangt niet langer de AOW-toeslag voor uw jongere partner. Ontvangt u al een AOW-toeslag? Dan kan deze lager worden, afhankelijk van uw eigen inkomen. Lees hierover meer op

11 AOW - De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De Sociale Verzekeringsbank betaalt het AOW-pensioen uit. Wettelijke basisvoorzieningen Anw - De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid voor u (of voor wezen) na het overlijden van uw partner. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de bijdrage uit. Financiële regels voor pensioenfondsen Financieel Toetsingskader - Vanuit de overheid worden spelregels opgesteld waar pensioenfondsen in hun beleidsvoering aan moeten voldoen. De overheid wil naar nieuwe spelregels, waarmee de aanvullende pensioenen transparanter worden en beter bestand zijn tegen financiële schokken en beter kunnen voorzien in de toenemende levensverwachting. Het zogenoemde nieuwe Financiële Toetsingskader moet op 1 januari 2015 ingaan. 11 Belastingregels voor pensioenregelingen Witteveenkader - Voor de opbouw van pensioen via de werkgever gelden bepaalde belastingregels. De pensioenregelingen in Nederland moeten aan die regels voldoen. Het zogenoemde Witteveenkader omschrijft aan welke regels de pensioenregelingen moeten voldoen om binnen de belastingregels te blijven.

12 Pensioencontract: hard nominaal of zacht reëel Wanneer: waarschijnlijk 1 januari 2015 Voor wie: zowel pensioenopbouwers als pensioenontvangers Wat: sociale partners en pensioenfondsbesturen moeten een keuze maken tussen een hard nominaal en een zacht reëel pensioencontract. Hard is een regeling met weinig risico: u krijgt met een grote mate van zekerheid een vast eindbedrag en u weet dus van tevoren waar u aan toe bent. De kans dat uw pensioen bij deze regeling wordt verhoogd door indexatie, is kleiner dan bij de keuze voor een zacht reëel pensioen. Zacht wil zeggen een regeling met meer risico. Het pensioenfonds belegt uw premie om voldoende rendement te behalen om daarmee ook uw pensioen te kunnen indexeren. Maar als het tegenzit, kan het eindbedrag lager zijn dan bij een regeling met weinig risico. Pensioenleeftijd 67 Wanneer: 1 januari 2014 Voor wie: pensioenopbouwers Wat: de wettelijke richtlijn voor pensioenopbouw in Nederland is nu nog 65 jaar, maar die gaat per 1 januari 2014 omhoog naar 67 jaar. Deze maatregel is afgesproken in het Pensioenakkoord. Opbouwpercentages 1 januari 2014 Wanneer: 1 januari 2014 Voor wie: pensioenopbouwers Wat: de maximale opbouwpercentages voor pensioenregelingen worden verlaagd. Deze wettelijke wijziging heeft in principe geen invloed op de Philips-pensioenregelingen. Het opbouwpercentage bij Philips ligt al onder het nieuwe maximum. 12 Maximaal salaris Wanneer: mogelijk per 1 januari 2015 Voor wie: pensioenopbouwers Wat: het plan is om het maximale salaris waarover belastingvriendelijk pensioen mag worden opgebouwd, vast te stellen op e Dit wetsvoorstel wordt in oktober 2013 besproken in de Eerste Kamer. Kijk op voor de actuele stand van zaken. Opbouwpercentages 1 januari 2015 Wanneer: mogelijk per 1 januari 2015 Voor wie: pensioenopbouwers Wat: het plan is om de maximale opbouwpercentages voor pensioenregelingen verder te verlagen. Dit wetsvoorstel wordt in oktober 2013 besproken in de Eerste Kamer. Kijk op voor de actuele stand van zaken. Wilt u meer weten over de actuele stand van zaken rond deze pensioenontwikkelingen? Kijk dan op

13 Introductie digitale nieuwsbrief Vanaf nu nog beter op de hoogte van uw pensioen met 13 Tijdens de Pensioen3daagse is er in heel Nederland extra aandacht voor pensioen. Als Philips Pensioenfonds doen wij hier uiteraard aan mee. Onder andere met deze extra uitgave van Generaties. Daarnaast introduceren we vanaf nu ook Inderdaad, met Dit is namelijk een digitale aanvulling op uw vertrouwde magazine. Wilt u per ontvangen? Schrijft u zich dan direct in via Digitale nieuwsbrief U wordt al via ons magazine Generaties op de hoogte gehouden over de actuele ontwikkelingen binnen Philips Pensioenfonds. En u kunt algemene informatie vinden op de website en informatie over uw persoonlijke pensioensituatie in de Pensioenplanner. Om u nog beter te kunnen informeren introduceren we nu ook een digitale nieuwsbrief: Helder en snel via Met brengen wij elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op onze website om meer informatie te krijgen. In staan we ook stil bij actualiteiten: actualiteiten uit pensioenland, actualiteiten bij Philips Pensioenfonds en andere actualiteiten die direct voor u van belang zijn. Blijf zo op de hoogte van uw pensioen!

14 Zelf aan het woord We vinden het belangrijk om in niet alleen te vertellen wat wij als Fonds belangrijk vinden, maar ook om u en uw collega s aan het woord te laten. Zo kunt u elke maand uw mening geven over een stelling die gaat over een (pensioen)actualiteit. En u leest regelmatig verhalen en ervaringen van collega-gepensioneerden terug. En dit alles in de stijl en opzet van het magazine Generaties dat u minstens tweemaal per jaar ontvangt. Meld u aan voor Een eerste uitgave van staat online. U kunt de nieuwsbrief nu bekijken en u direct aanmelden als abonnee. Dan ontvangt u de volgende uitgave van automatisch in uw mailbox. De digitale nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal en de eerstvolgende uitgave staat gepland voor begin november. Lees de flyer bij deze editie van Generaties of ga meteen naar En als u zich nú inschrijft als abonnee voor maakt u bovendien kans op een Philips Sarista koffiezetapparaat. 14 Wat kunt u van verwachten? - Actuele financiële positie van het Fonds - Informatie over het beleggingsbeleid van het Fonds - Informatie over de vernieuwde pensioenregeling per 1 januari Interviews met collega Philips-gepensioneerden

15 Digitale communicatie in de toekomst U ontvangt nu al uw pensioeninformatie per post. Zowel uw persoonlijke berichten als algemene informatie, zoals ons magazine Generaties. Met zet Philips Pensioenfonds een eerste stap in de digitale communicatie met onze aangeslotenen. In de toekomst breiden we dat graag uit. We weten nog niet wanneer of op welke manier we dat gaan doen. Maar we bereiden ons er wel op voor. Om dit in de toekomst mogelijk te maken, nemen wij uw adres graag op in onze pensioenadministratie. Op het inschrijfformulier waarmee u zich kunt abonneren op kunt u aanvinken of wij uw adres ook mogen opnemen in onze pensioenadministratie. Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig om met het opslaan en gebruiken van uw adres. Wij houden u op de hoogte van stappen die wij zetten in digitale communicatie. Ook de overheid denkt na over de mogelijkheden voor pensioenfondsen om via digitale wegen met deelnemers te communiceren. Voordat wij stappen zetten, vragen wij u eerst of u digitale informatie op prijs stelt. Heeft u daarvoor nu al wensen of ideeën? Laat het ons zeker weten via ons adres 15

16 computernetwerk thema Puzzel gesloten compu- rangtelwoorternetwerk thema voetgewricht Griekse godin Griekse godin Griekse godin Griekse godin vaste lezer vaste lezer overblijfsel overblijfsel zekere les op school schraal 1 5 lor soort antilope uiting muzieknoot van kou uiting van kou 7 zekere les op school schraal lor soort antilope 3 persoonlijk vnw. tijdperk smerig persoonlijk vnw. opgeven 6 3 deel v.e. bijbel 6 vleugje bijwoord koffiedik tijdperk smerig opgeven bevel deel v.e. bijbel vaartuig en andere pralen bevel vaartuig en andere dwaas Bijbelse vrouw pralen houding 8 uitgave computerpost afgemat vogel dwaas voegwoord grootmoeder 11 Bijbelse vrouw hap graanpakhuis ten bedrage van internetpagina speelgoed spoorstaaf bakmiddel gletsjerpuin dominee persoonlijk vnw. hap bloeimaand 11 disc compact- soort paard inhoudsmaat tennisterm 8 uitgave 10 bierpot afgemat vogel voegwoord grootmoeder compactdisc inhoudsmaat tennisterm persoonlijk vnw. op het kantje muzieknoot graanpakhuis vadsig ten bedrage van 4 moment 9 gesloten rangtelwoord voetgewricht bloeimaand soort paard 2 10 Spaanse uitroep bierpot Sanders Puzzelboeken dominee bakmiddel gletsjerpuin persoonlijk vnw. persoonlijk vnw. op het kantje computerpost nageslacht internetpagina vleugje speel-bijwoorgoed koffiedik spoorstaaf moment nageslacht houding vadsig 4 Spaa uitr Sanders Puzzelbo 16 -i-l-z-d--e-t-w onderwerp-moede -toe-era-rail-b -i-l-z-d--e-t-w eerste-b-air-ds onderwerp-moede -r-lomp-mal-mei enkel-r-of-beet -toe-era-rail-b -eos-goor-cl-ge eerste-b-air-ds ate-aanmelden-- -r-lomp-mal-mei --do--kano-silo enkel-r-of-beet abonnee-eva-pul -restant-editie -eos-goor-cl-ge ate-aanmelden-- NIEUWSBRIEF --do--kano-silo abonnee-eva-pul -restant-editie 1e prijs: Philips Click & Style 3-in-1 Met de Click & Style, een veelzijdig elektrisch NIEUWSBRIEF apparaat voor lichaamsverzorging met drie verwisselbare koppen, kunnen mannen met één en hetzelfde apparaat hun gezicht scheren, hun baard trimmen en hun lichaamshaar verzorgen. 2e prijs: Philips Sonicare FlexCare Platinum De Sonicare FlexCare Platinum is een innovatieve elektrische tandenborstel die speciaal ontwikkeld is om dieper tussen de tanden te reinigen en tot zeven keer zoveel tandplak tussen de tanden te verwijderen dan een manuele tandenborstel. 3e prijs: Philips ActiveCare-föhn De ActiveCare-föhn is voorzien van de unieke sensor, die de temperatuur van het haar meet en automatisch een lagere temperatuur instelt zodra het haar droog is. Het vocht blijft in het haar en houdt het gezond. Wat moet u doen? Stuur uw oplossing vóór 1 november 2013 o.v.v. Puzzel Generaties naar Philips Pensioenfonds. Dit kan met het speciale formulier op onze website of per of per briefkaart: Philips Pensioenfonds, Afdeling Communicatie, Postbus 80040, 5600 JP Eindhoven. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en pensioen-/salarisnummer.

17 Philips Pensioenfonds onderzoekt risicobereidheid Uw mening over pensioen telt Wat verwacht u van uw pensioen? Hoe ziet u de risico s rondom pensioen? Hoe denkt u over Philips Pensioenfonds? Deze vragen heeft Philips Pensioenfonds het afgelopen voorjaar gesteld aan een groot aantal pensioenopbouwers en pensioenontvangers. Uit het onderzoek Uw mening over pensioen blijkt dat u zich betrokken voelt bij het Fonds. Dat is goed om te horen. Ook geeft u aan dat u het Fonds steunt, wanneer wij mochten besluiten risicovoller te beleggen. Bijvoorbeeld door meer in aandelen te beleggen. Hiermee wordt de kans op verhoging van uw pensioen door indexatie vergroot. Maar het betekent ook dat het pensioenbedrag lager kan zijn dan verwacht. Ik wil best wat risico lopen om de kans op indexatie te vergroten, antwoordde één van u. Meer dan 80% van de ondervraagden is het daarmee eens. Generaties neemt met u enkele belangrijke uitkomsten van het onderzoek door. 17 Er staat veel te gebeuren rond pensioenen nu de overheid met maatregelen komt die ervoor moeten zorgen dat het pensioenstelsel in Nederland robuuster en duurzamer wordt. De sociale partners, maar ook het College van Beheer van Philips Pensioenfonds, moeten als gevolg daarvan belangrijke keuzes maken. U heeft er ongetwijfeld over gelezen: kiezen we voor een hard of zacht pensioen? En welk beleggingsbeleid past daarbij? Het College van Beheer vindt het belangrijk om te weten hoe u over een aantal zaken denkt. Zeker nu de wettelijke regels wijzigen en ook bij Philips een vernieuwde pensioenregeling in de steigers staat. Uw mening kan ondersteunen bij het nemen van de juiste besluiten. Daarom heeft het Fonds een onafhankelijk onderzoeksbureau gevraagd onderzoek te doen. Het onderzoek bestond uit een aantal groepsdiscussies en een online onderzoek onder een groot aantal aangeslotenen. Groepsdiscussies Dit voorjaar zijn vier groepsdiscussies georganiseerd. Twee groepen gepensioneerden, een groep pensioenopbouwers in leeftijd variërend tussen 40 en 55 jaar en een groep

18 pensioenopbouwers tot 35 jaar voerden elk twee uur lang enthousiaste en betrokken discussies over allerlei zaken rondom pensioen. Aansluitend heeft een groot aantal deelnemers een uitgebreide vragenlijst ingevuld via internet. Generaties heeft de onderzoeksresultaten voor u uitgewerkt rond vijf thema s. Philips Pensioenfonds heeft altijd bekend gestaan als een goed, degelijk pensioenfonds. Bijvoorbeeld met de dekkingsgraad: het Fonds geeft aan dat het laag zit, maar het blijft boven de 100%, dat geeft mij vertrouwen Vertrouwen In het onderzoek gaf bijna 90% van de ondervraagde deelnemers aan Philips Pensioenfonds goed tot zeer goed te kennen. De band met het eigen Philips Pensioenfonds is relatief sterk. Het vertrouwen is groot, ondanks dat de ondervraagde deelnemers de financiële sector enigszins wantrouwen. Een van u zegt daarover: Banken en andere instanties verdienen altijd geld, of het nu goed gaat of slecht. Ik heb in Generaties gelezen dat Philips Pensioenfonds vorig jaar een behoorlijk rendement heeft behaald, meer dan 10%, dat geeft vertrouwen. dat zekerheid is kunnen blijven leven als nu. Hiervoor is het behouden van koopkracht belangrijk. Voor een ander deel van u betekent zekerheid weten dat er een minimaal pensioenniveau is. Jongeren benadrukken dat er straks nog pensioen voor hen over moet zijn. Weten dat zij niet met lege handen komen te staan, is voor hen belangrijker dan nu al precies te weten om welk bedrag het gaat. Voor de lange termijn is pensioen nu eenmaal een grotere onzekere factor geworden dan in het verleden het geval was, schetst een van u. Om u meer zekerheid te bieden, heeft u behoefte aan goede informatie over beleidszaken en keuzes die het College van Beheer van Philips Pensioenfonds maakt. Ik hoop dat het niveau van inkomen zo blijft dat we redelijk door kunnen leven Inkomensniveau Twee maatregelen worden breed geaccepteerd wanneer de financiële positie van Philips Pensioenfonds onder druk komt te staan: het verhogen van de pensioenpremie en het tijdelijk overslaan van indexatie (verhoging). De meest vervelende maatregel is de ingreep die de betrokkenen persoonlijk 18 U voelt zich thuis bij Philips Pensioenfonds. U gelooft dat het Fonds de crisis overleeft en het pensioenvermogen op een verantwoorde en kostenefficiënte manier beheert. Dat geldt voor de gepensioneerden in nog sterkere mate dan voor de pensioenopbouwers. Weinig ondervraagde deelnemers geloven dat ze zelf betere beleggingsresultaten zouden halen dan het Pensioenfonds. Gedeelde risico s, geen winstoogmerk en vooral deskundigheid en professionaliteit bij Philips Pensioenfonds geeft u als redenen aan. In het leven is niks zeker. Ik ga er niet vanuit dat ik het pensioenbedrag dat nu op papier staat, ook daadwerkelijk ga krijgen straks. Dat ligt niet alleen aan het Pensioenfonds, maar ook aan externe factoren Zekerheid In het onderzoek is ook bekeken wat zekerheid betekent voor Philips-gepensioneerden en Philips-medewerkers wanneer het gaat om hun pensioen. Zekerheid heeft voor de ondervraagde deelnemers meerdere betekenissen. Zo geeft een deel van u aan treft. Pensioenopbouwers ervaren het verhogen van de pensioenleeftijd als een belangrijk aspect van de pensioenregeling. Gepensioneerden willen niet dat de pensioenuitkeringen worden verlaagd. Wij hebben niet meer de mogelijkheid om iets op te bouwen verwoordt een van de gepensioneerden dat gevoel. Wij moeten het nu hebben van wat we in het verleden hebben opgebouwd en de revenuen daarvan. Je verwacht dat je dat pensioen kunt doorzetten. Niemand vindt het fijn als daar zomaar wat vanaf gaat. Ik wil best een bepaald risico nemen, maar niet een oneindig risico. Philips Pensioenfonds heeft toch ook 70% vaststaan en met 30% beleggen ze in aandelen Risico Een hard nominaal of een zacht reëel pensioen, voor deze keuze staat ook Philips Pensioenfonds op korte termijn, nadat eerst sociale partners zich over deze vraag hebben uitgesproken. Hard is een regeling met weinig risico: u krijgt met een grote mate van zekerheid een vast eindbedrag en u weet dus van tevoren waar u aan toe bent. De kans dat uw pensioen bij deze

19 regeling niet wordt verhoogd door indexatie, is groter dan bij de keuze voor een zacht reëel pensioen. Zacht wil zeggen een regeling met meer risico. Het Pensioenfonds belegt uw premie om voldoende rendement te halen om daarmee ook uw pensioen te kunnen indexeren. Maar als het tegenzit, kan het eindbedrag lager zijn dan bij een regeling met weinig risico. procent minder pensioen heb. Als wij later ouder zijn, willen we ook dat de volgende generatie voor ons zorgt. Tot slot Voor het College van Beheer is uw mening belangrijk. U heeft aangegeven dat u de communicatie van Philips Pensioenfonds waardeert. Wij houden u op de hoogte van de keuzes waarvoor Een meerderheid van de ondervraagde deelnemers geeft de voorkeur aan een pensioenregeling met meer risico. Tenminste, als daar een hoger pensioen en een grotere kans op indexatie tegenover staan. Bij een gegarandeerd bedrag en veel inflatie houd je op termijn niets over. Een vast bedrag is vast minder, zegt één van u. Een ander vult aan: Bij hard het College in de komende periode staat en welke gevolgen deze keuzes voor u hebben. In de woorden van Peter Warmerdam, lid van het College van Beheer: Het is heel belangrijk dat onze aangeslotenen weten wat er gebeurt. Dat willen wij ze in zeer toegankelijke taal vertellen. nominaal weet je zeker dat je zelf bij moet sparen. Bij zacht reëel misschien niet. Om het hoogste rendement te behalen, zou Philips Pensioenfonds een groter deel van het vermogen moeten beleggen in aandelen. Voorwaarde is wel dat de risico s binnen bepaalde grenzen blijven. Een ondervraagde deelnemer onderschrijft dit: Het is fijn als er een goede spreiding is over verschillende fondsen en verschillende bedrijven. Een enkele tegenstander vindt het te risicovol en is van mening dat de financiële crisis juist is veroorzaakt door beleggen in aandelen: Je gokt met de zekerheid van andere mensen, dat is wel het laatste dat ik zou willen als ik in het College van Beheer zat. Een zorgvuldige afweging van risico s, dat is dus waar het 19 College voor staat. Wij hebben te weinig betaald, dan is het logisch dat wij nu weer moeten betalen. Dat is misschien gemeen of oneerlijk, maar de jeugd kun je daar niet voor aansprakelijk stellen. Zonder solidariteit valt de hele samenleving uit elkaar Solidariteit Zowel de huidige pensioenopbouwers als de gepensioneerden vinden dat de pijn van de te lage pensioenpremies uit het verleden moet worden verdeeld over de jongere en oudere generaties. Het principe van solidariteit wordt dus breed onderschreven. Ook door de jongere generatie die nu werkt en pensioen opbouwt. Ik zou het vreselijk vinden als er bij wijze van spreken oudjes op straat komen te staan, omdat ze te weinig pensioen hebben. Het pensioenstelsel moet zo n situatie juist voorkomen. Ik heb liever dat mijn ouders het nu goed hebben en dat ik daardoor later misschien een half

20 Philips-medewerkers over hun pensioen Philips Pensioenfonds moet meer beleggen in aandelen, want daar wordt het hoogste rendement mee behaald Philips Pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen goed te beschermen. Risico s worden voor een aanzienlijk deel beperkt door in veilige obligaties te beleggen. Dit levert zekerheid op. Vraag is alleen: hoe lang nog? Lagere rentes en hogere levensverwachtingen maken de pensioenen duurder. Meer beleggen in aandelen, met kans op hogere opbrengsten, lijkt nodig om ook in de toekomst de pensioenen te kunnen blijven betalen. Verstandig of een te groot risico? Drie medewerkers reageren op de stelling: Philips Pensioenfonds moet meer beleggen in aandelen, want daar wordt het hoogste rendement mee behaald. 20 Wouter Boxhoorn, 33 jaar Global Relation Manager/Pricing Manager EMEA Philips Lighting OEM Met aandelen zijn hoge rendementen te behalen. Het is dus zeker interessant om daarin te beleggen, mits je een strategie kiest die past bij de huidige tijd. De markt is momenteel snel, dynamisch en onvoorspelbaar. Bedrijven kunnen van de ene op de andere dag de hele wereld veroveren met een product of dienst, maar worden ook plotseling compleet afgeschreven. Beleggers moeten hier hun tactiek op aanpassen. Langetermijnbeleggingen, denk aan het jarenlang vastzetten van geld in bijvoorbeeld vastgoed, zijn minder betrouwbaar dan in het verleden. De focus moet liggen op wat er nú in de markt gebeurt. Beleggers die hogere rendementen uit aandelen willen halen, dienen een actievere houding te hebben. Daarbij is een ondernemersvisie noodzaak. Volg nauwlettend de ontwikkelingen en grijp kansen door op het juiste moment in de juiste aandelen te handelen. Conclusie: beleggen in aandelen is verstandig, zolang je investeert in de groeimarkten zoals de telecombranche of actuele thema s als vergrijzing, duurzaamheid of recreatie.

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Met het oog op de toekomst

Met het oog op de toekomst Met Welkom het oog bij op de Philips toekomst Pensioenfonds Philips flex pensioen De pensioenwijzigingen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Welkom bij Philips Pensioenfonds

Welkom bij Philips Pensioenfonds Welkom bij Philips Pensioenfonds Nieuw in dienst Uw nieuwe pensioenregeling in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst In dit boekje vindt u informatie

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Inhoudsopgave Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie van Delta Lloyd Waarom Collectief Defined Contribution? 5 Wat is het? 5 De kracht van

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedentregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie