Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders"

Transcriptie

1 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Philips Pensioenfonds moet meer beleggen in aandelen Philips-medewerkers over hun pensioen

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Schommelingen in de dekkingsgraad 4 Het effect van driemaands-middeling van de rente op de dekkingsgraad Van start tot finish 8 Op weg naar een goed verzorgd pensioen Pensioenontwikkelingen in beeld 10 Overzicht van de belangrijkste pensioenontwikkelingen Introductie digitale nieuwsbrief 13 Vanaf nu nog beter op de hoogte van uw pensioen met Puzzel 16 Philips Pensioenfonds onderzoekt risicobereidheid 17 Uw mening over pensioen telt Philips Pensioenfonds moet meer beleggen in aandelen, want daar wordt het hoogste rendement mee behaald 20 Philips-medewerkers over hun pensioen Het Philips flex pensioen vernieuwd 23 Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders 2 Een eigen bijdrage betalen: wat betekent dat? 26 Eigen bijdrage Philips-medewerkers vanaf 2014 Actief gepensioneerd: 29 We ll meet again, don t know where, don t know when... Korte mededelingen 32

3 Voorwoord Beste lezers, Tijdens de Pensioen3daagse, dit jaar op 1, 2 en 3 oktober, is er in heel Nederland extra aandacht voor pensioen. Dat grijpen wij graag aan als moment om u bij te praten over belangrijke ontwikkelingen in úw pensioen bij Philips Pensioenfonds. Via een onderzoek dat wij dit voorjaar lieten uitvoeren, bleek dat u de informatie die u van Philips Pensioenfonds ontvangt erg op prijs stelt. Het onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat het belangrijk is u goed te informeren over beleidszaken en de keuzes die het College hierin maakt. Wij hebben u toegezegd om die bevinding ter harte te nemen. Daarom ontvangt u nu deze extra editie van Generaties. In deze extra editie van Generaties geven wij u bijvoorbeeld vanaf pagina 23 uitleg over de nieuwe pensioenregeling die Philips en de vakorganisaties met elkaar hebben afgesproken. Deze nieuwe regeling heeft ook invloed op de financiering van de pensioenen bij Philips. Dat vertelden we u al eerder. In deze editie leest u hoe de nieuwe regeling werkt. Vanaf pagina 26 leest u wat het voor u als Philips-medewerker betekent dat u binnenkort een eigen bijdrage gaat betalen voor uw pensioen. U vindt daarnaast de vertrouwde rubrieken terug in deze editie waarbij verschillende actuele ontwikkelingen aan bod komen. En voor uw overzicht hebben we deze actuele ontwikkelingen op pagina 10 samengevat. Met trots kan ik melden dat het niet alleen blijft bij deze extra editie van Generaties. U kunt zich vanaf nu namelijk aanmelden voor het digitale zusje van ons magazine! verschijnt viermaal per jaar en ontvangt u in uw mailbox als u zich aanmeldt. U leest er meer over op pagina 13. En natuurlijk blijft u als aangeslotene ook ons magazine ontvangen. Wij zien u graag als abonnee van Jasper Kemme Directeur Philips Pensioenfonds 3 Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over Philips Pensioenfonds? Meld u dan nu aan voor via:

4 Het effect van driemaands-middeling van de rente op de dekkingsgraad Schommelingen 4 in de dekkingsgraad Eerder heeft u in Generaties kunnen lezen dat renteontwikkelingen een belangrijke invloed hebben op de hoogte van de dekkingsgraad. In het artikel Lange weg naar herstel van december 2012 hebben wij u informatie gegeven over de nieuwe rekenrente die vastgesteld is door de overheid. De overheid heeft daarbij aangegeven dat deze nieuwe rekenrente ervoor zorgt dat de berekening van de hoogte van de pensioenverplichtingen minder gevoelig wordt voor renteschommelingen. Hoe komt het dan dat de dekkingsgraad in 2013 nog zo schommelt tussen de 102% en 108%? Generaties gaat uitgebreid in op het onderwerp rente. Dekkingsgraad: graadmeter voor financiële gezondheid De dekkingsgraad geeft weer hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Eind augustus was de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds 104%. In de wet is voorgeschreven hoe hoog de dekkingsgraad van een pensioenfonds minimaal moet zijn. De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds lag in de afgelopen periode een aantal keer onder de wettelijk vereiste niveaus. Daarom heeft het Fonds een herstelplan om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer op orde komt. Elke maand publiceert Philips Pensioenfonds de actuele dekkingsgraad in een grafiek op de website. Ga daarvoor naar

5 Berekening van de dekkingsgraad Om de dekkingsgraad te berekenen, moet de hoogte van het pensioenvermogen en de waarde van de pensioenverplichtingen worden bepaald. Een korte uitleg van deze begrippen en de rol van rente hierbij: Het pensioenvermogen geeft de waarde aan van de bezittingen van Philips Pensioenfonds. Hiermee moeten de pensioenen van al onze deelnemers betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De hoogte van het pensioenvermogen wordt hoofdzakelijk aan de hand van de actuele waarde van de beleggingen vastgesteld. Deze beleggingen bestaan voor ruim 65% uit staatsobligaties, waardoor ze gevoelig zijn voor actuele renteontwikkelingen. De pensioenverplichtingen geven weer welk bedrag het Pensioenfonds in huis moet hebben om in de toekomst voldoende vermogen te hebben om alle pensioenuitkeringen te kunnen uitbetalen. Om de waarde van de pensioenverplichtingen te bepalen, moet een aantal inschattingen gedaan worden. Allereerst moet een inschatting gemaakt worden van de hoogte van de toekomstig uit te keren pensioenen. Hierbij is de levensverwachting zeer belangrijk. Daarnaast moet de waarde van al deze uitkeringen worden bepaald. Hiervoor moet Philips Pensioenfonds een wettelijk voorgeschreven rekenrente gebruiken. Deze rekenrente wordt maandelijks vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB). Veranderingen in deze rente leiden tot een verandering in de pensioenverplichtingen. Schommeling van de dekkingsgraad Het beleid van het Fonds is onder meer gericht op een stabiele ontwikkeling van de dekkingsgraad. Toch zien we in de afgelopen periode dat de dekkingsgraad sterk in niveau schommelt. Deze schommeling heeft een aantal oorzaken: Op de eerste plaats wordt voor de berekening van de pensioenverplichtingen een andere rente gebruikt dan de rente die invloed heeft op de waardeontwikkeling van de beleggingen van het Fonds. De hoogte van het pensioenvermogen wordt met name beïnvloed door de rentecurve voor euro staatsobligaties. Voor het berekenen van de pensioenverplichtingen wordt uitgegaan van de wettelijk voorgeschreven Ultimate Forward Rate (UFR). Deze UFR is gebaseerd op beleggingen in swaps. De invloed van deze verschillende rentes is groot. Op de tweede plaats zien we dat de rente waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend een gemiddelde rente is, terwijl de ontwikkeling van de waarde van het pensioenvermogen afhankelijk is van de meest recente koers van de rente (dus geen gemiddelde). Op deze oorzaak gaan we hier dieper in. Dekkingsgraad (in %) Vereiste dekkingsgraad Minimale vereiste dekkingsgraad Dekkingsgraad 5

6 Pensioenverplichtingen op basis van driemaands-middeling De rekenrente waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend, is wettelijk voorgeschreven. De Nederlandsche Bank publiceert deze rente. Sinds eind 2011 wordt een andere berekeningsmethodiek gehanteerd voor de vaststelling van de rekenrente. Het Fonds moet sinds die datum uitgaan van een rekenrente die is gebaseerd op een driemaands-gemiddelde. Dit houdt in dat de rekenrente bepaald wordt over een gemiddelde van drie maanden. Om u een voorbeeld te geven: voor het bepalen van de pensioenverplichtingen per eind augustus wordt een gemiddelde van de rekenrente over de maanden juni, juli en augustus gebruikt. Stel dat de rente in augustus sterk gedaald is, dan heeft deze sterke daling door het hanteren van een driemaands-gemiddelde minder invloed dan wanneer alleen de rentestand van eind augustus (1 dags) zou worden gebruikt. Pensioenvermogen op basis van rente-dagkoersen Zoals gezegd geeft het pensioenvermogen de waarde aan van de bezittingen van Philips Pensioenfonds. De hoogte van het pensioenvermogen wordt hoofdzakelijk aan de hand van de actuele waarde van beleggingen vastgesteld. Voor staatsobligaties, waar het Fonds voor een aanzienlijk deel in belegt, wordt de waarde bepaald op basis van de meest recente koers van de rente. Renteontwikkelingen hebben hierdoor directe invloed op het pensioenvermogen van het Fonds. Dat in tegenstelling tot de meer gedempte invloed op de pensioenverplichtingen, omdat daar wordt uitgegaan van een driemaands-gemiddelde. 6

7 Een voorbeeld: de daling van de dekkingsgraad van 108% naar 104% Dit voorjaar zagen we de dekkingsgraad in één maand dalen van 108% (eind april) naar 104% (eind mei). Deze daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de verschillende rentes die gebruikt worden voor de vaststelling van het pensioenvermogen en voor de berekening van de pensioenverplichtingen. In mei 2013 is de rente gestegen. Dit heeft directe invloed gehad op de waarde van het pensioenvermogen, die wordt vastgesteld op basis van de actuele dagrente. Door de rentestijging van 0,21% is het pensioenvermogen in mei gedaald. Voor de berekening van de pensioenverplichtingen is de driemaands-middeling toegepast, zoals wettelijk is voorgeschreven. Door deze driemaands-middeling was hier sprake van een rentedaling van 0,05%. De pensioenverplichtingen namen daardoor toe. Kortom: het vermogen van het Fonds is minder geworden. Terwijl de pensioenverplichtingen, die uit het vermogen gefinancierd moeten worden, zijn gestegen. Dat heeft geleid tot een verslechtering van de financiële positie. Overigens kan de driemaands-middeling er ook voor zorgen dat er juist een positief effect is op de dekkingsgraad, zoals in april Daardoor blijft de dekkingsgraad schommelen. Nabije toekomst: nieuwe regelgeving Het feit dat de pensioenverplichtingen en het pensioenvermogen met een verschillende rente berekend worden, is een belangrijke reden voor de schommelingen in de dekkingsgraad in de laatste maanden. De overheid komt binnenkort met nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen, het zogenoemde nieuwe financieel toetsingskader. Hierin worden ook maatregelen opgenomen die dit ongewenste rente-effect moeten voorkomen. Tot die tijd kunnen van maand tot maand schommelingen in de dekkingsgraad blijven voorkomen. Wilt u meer weten over de actuele financiële situatie van het Fonds? Kijk dan op het informatieplein Financiële positie : 7 Ontwikkeling dekkingsgraad april 2013 (108%) naar mei 2013 (104%) Pensioenvermogen: De totale waarde van de bezittingen van het Fonds. Matchingbeleid op basis van rente op staatsobligaties eind april 2013 eind mei 2013 Rente: 1-dags marktrente Ontwikkeling rente: stijging met 0,21% Rente: 1,08% Rente: 1,29% Pensioenverplichtingen: Het totaalbedrag van alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen eind april 2013 eind mei 2013 Rente: driemaands-gemiddelde van wettelijk voorgeschreven rekenrente Ontwikkeling rente: daling met 0,05% Rente: 2,34% Rente: 2,29%

8 Op weg naar een goed verzorgd pensioen Van start tot finish Philips biedt medewerkers een carrière vol mogelijkheden. Tussen start en finish ligt een werkzaam leven waarin het pensioenbewustzijn veelal met de jaren toeneemt. Generaties praat met starter Karin Saalmink en arrivé Paul Barth over hun weg naar een goed verzorgd pensioen. 8 Karin Saalmink (39) werkt sinds 4 maart 2013 bij Philips. De vijftien jaar daarvóór was zij in dienst van cosmeticaconcern L Oréal. Karin heeft daar een mooie ontwikkeling doorgemaakt: van Rayon Manager, Account Manager (verantwoordelijk voor key-account Etos) en PR Manager Consumer Brands groeide ze uit tot Manager Public Relations L Oréal Luxe in Nederland. Karin zette geheel zelfstandig een nieuwe PR-afdeling op. Begin dit jaar kreeg Karin het aanbod om bij Philips Consumer Lifestyle Benelux aan de slag te gaan, als Senior Manager Public Relations Benelux. Precies op het juiste moment, want Karin was klaar voor een nieuwe stap. Ze noemt deze baan daarom heel mooi een cadeautje dat uit de hemel kwam vallen. Paul Barth (60) gaat per 1 januari 2014 met pensioen. Hij heeft dan 35 jaar met veel plezier bij Philips gewerkt. Zijn loopbaan begon in Na afronding van zijn hts-opleiding in Rijswijk startte de toen vijfentwintigjarige jarige Paul aan het NatLab, de researchafdeling van Philips. Paul switchte regelmatig van afdeling. Zo werkte hij aan de ontwikkeling van camera s, beamers en satellieten en ging hij als elektrisch ontwerper aan de slag bij televisie. In 2004 maakte Paul als Project Officer de overstap naar Semiconductors. In 2007 keerde hij terug als Program Management Officer en Clarity Expert bij Philips Lighting. Sinds mei 2012 werkt Paul als Project Support Officer bij Philips IT. Hij ondersteunt programmeurs en projectleiders bij het organiseren van IT-projecten en rapporteert daarover aan het IT-management.

9 Waarom heeft u (ooit) gekozen voor Philips? Karin: Philips is natuurlijk Neerlands trots, en dus ben ik erg trots dat ik hier mag werken. Maar mijn belangrijkste motivatie is de klik die ik met Philips heb. Toen ik voor de eerste keer het gebouw binnenstapte, de sfeer proefde en collega s ontmoette, wist ik het direct: ik heb een nieuwe liefde! Ik was ook dol op mijn baan bij L Oréal, maar wilde me verder gaan ontwikkelen. Bij Philips ben ik als Manager Public Relations verantwoordelijk voor een groter team én gebied. Ik concentreer me op het medialandschap in de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt. De dynamische en innovatieve cultuur die binnen de Philips-organisatie heerst, spreekt me enorm aan. Ik hou van snelheid. Een idee dat vandaag ontstaat, wil ik het liefst gisteren al uitvoeren. Paul: De liefde voor techniek zat er al vroeg in bij mij. Een werkplek bij Philips is perfect voor een geboren techneut. Ik herinner me nog goed dat mijn collega s en ik geïnterviewd werden door het afdelingshoofd van de televisie-afdeling. Hij vroeg: Waarom vinden jullie het leuk om bij Philips te werken? Zijn eindconclusie luidde: Dus jullie zijn hier eigenlijk gewoon aan het hobbyen en worden er nog voor betaald ook Klopt helemaal! Vooral als jonge jongen was ik gek op techniek. Ik wilde met niets anders bezig zijn. Maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik ook het servicegerichte aspect van mijn baan, het helpen van anderen, ben gaan waarderen. Volgt u de actuele pensioensituatie? Karin: Natuurlijk zie ik op het journaal items voorbijkomen over pensioenzaken, maar ik volg de ontwikkelingen niet nauwlettend. Het onderwerp spreekt me nog te weinig aan. Ik realiseer me heus wel dat pensioen voor mij ook ooit een belangrijk thema zal zijn, maar het staat nu niet op mijn prioriteitenlijstje. Paul: Mijn pensioen komt steeds dichterbij. Keuzes die het kabinet de afgelopen tijd heeft gemaakt, zijn ook van invloed op mijn situatie. Denk aan de verschuiving van de AOW-leeftijd. In eerste instantie zou ik vanaf mijn 65-ste levensjaar een AOWuitkering krijgen, naast mijn pensioen. Met het Pensioenfonds was daarom afgesproken dat ik tot mijn 65-ste meer pensioen zou krijgen en vanaf mijn 65-ste minder omdat de AOW-uitkering er dan bij zou komen. Nu moet ik hier langer op wachten. Het gaat slecht met de economie, daar kun je mensen niet tegen beschermen. Als het buiten regent, moeten we dat allemaal voelen. Je kunt niet in je eentje in een droge cocon gaan zitten. Iedereen wordt nat. De zon gaat vanzelf weer schijnen. Wat weet u over uw eigen pensioen? Karin: Mijn levensfilosofie is: leef bij de dag. Het pensioen is nog een ver-van-mijn-bed-show. Door de verandering van baan, moest ik me er toch kort in verdiepen. Ik heb ervoor gekozen om mijn vorige pensioen in mijn nieuwe pensioen te laten storten. Puur voor mijn eigen gemak. Zo hou ik het overzichtelijk. Ik heb er verder alle vertrouwen in dat mijn pensioen bij Philips in goede handen is. Zo kan ik me voorstellen dat Philips-medewerkers in de nieuwe pensioenregeling zelf ook premie moeten gaan betalen. Dat is van deze tijd. Paul: Ik weet nu alles over mijn pensioen. De laatste jaren heb ik meerdere informatiesessies, georganiseerd door Philips Pensioenfonds, bezocht. Daarnaast heb ik dankbaar gebruikgemaakt van de Pensioenplanner, waarmee je berekeningen rondom je eigen pensioen kunt maken. Ik heb een echtscheiding meegemaakt en wilde bijvoorbeeld weten hoeveel geld mijn ex-vrouw ontvangt uit mijn pensioen. En of mijn huidige vrouw, als mij iets overkomt, in ons huis kan blijven wonen. Momenteel denk ik nog na over de hoog-laagregeling: eerst meer, daarna minder pensioen. De tip van veel gepensioneerden is om zeker voor deze constructie te kiezen, aangezien je in het actieve gedeelte van je pensioen, de eerste jaren, vaak nog veel kan ondernemen en daar meer inkomen voor nodig hebt. 9 Mijn ideale pensioentijd ziet er als volgt uit Karin: Het lijkt me fijn als ik dan nog steeds financiële zekerheid heb, zodat ik op een lekkere manier kan blijven leven. De hele dag thuiszitten is niets voor mij. Ik zou mooie reizen maken en met vrienden weekendjes weg plannen. Je gaat me vast en zeker ook regelmatig op de golfbaan zien. Paul: Ik heb genoeg ideeën en plannen. We willen een motorbootje aanschaffen en daarmee de Friese wateren gaan bevaren. Ook lijkt het me geweldig om op de motor de Alpenpassen te verkennen. Of we pakken onze koffers en vertrekken naar Zweden of Denemarken. Leuk dat wegdromen, maar nu hou ik me vooral bezig met de afbouw en overdracht van mijn werkzaamheden. Dan kan ik straks alles loslaten en gaan genieten.

10 Overzicht van de belangrijkste pensioenontwikkelingen Pensioenontwikkelingen in beeld De wijzigingen in pensioenland volgen elkaar op dit moment in snel tempo op. En als de ene wijziging nog maar net is doorgevoerd, staat een nieuwe wijziging alweer op stapel. Als pensioendeelnemer is het lastig om het overzicht te behouden. En dat is wel belangrijk, want de wijzigingen die vanuit de overheid worden ingevoerd, raken veelal ook úw pensioen. Daarom heeft Philips Pensioenfonds de belangrijkste wijzigingen en plannen voor u in kaart gebracht. 10 Hogere AOW-leeftijd Wanneer: sinds 1 januari 2013 Voor wie: voor iedereen die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt Wat: de AOW-leeftijd, ofwel het moment waarop u het wettelijke AOW-pensioen gaat ontvangen, gaat in stappen omhoog. Hoeveel later u AOW-pensioen gaat ontvangen, hangt af van het moment waarop u geboren bent. Wilt u weten vanaf wanneer u recht heeft op AOW? Kijk dan op Overbruggingsuitkering (van de overheid) Wanneer: sinds 1 januari 2013 Voor wie: voor mensen bij wie de (tijdelijke) pensioenuitkering stopt voordat men AOW-pensioen gaat ontvangen Wat: onder voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op minimumniveau. Lees hierover meer op Komt u niet in aanmerking voor de wettelijke uitkering? Dan kunt u op lezen of u bij Philips Pensioenfonds een overbruggingspensioen kunt inkopen. Anw-halfwezenpensioen Wanneer: sinds 1 juli 2013 Voor wie: voor kinderen van wie één ouder is overleden Wat: tot 1 juli 2013 hadden kinderen recht op een halfwezenpensioen. Vanaf die datum komt deze uitkering te vervallen en wordt de uitkering van de overgebleven partner verhoogd. Kortere uitkeringsduur Anw Wanneer: nog niet bekend Voor wie: voor mensen die hun partner door overlijden verliezen en die recht hebben op een Anw-pensioen Wat: in het regeerakkoord was afgesproken het Anw-pensioen minder lang uit te keren, namelijk gedurende één jaar. De overheid heeft aangekondigd deze maatregel te willen verzachten en komt met een aangepast wetsvoorstel. AOW-toeslag Wanneer: vanaf 2015 Voor wie: voor mensen die op of na 1 april 2015 voor het eerst AOW gaan ontvangen en die een jongere partner hebben Wat: u ontvangt niet langer de AOW-toeslag voor uw jongere partner. Ontvangt u al een AOW-toeslag? Dan kan deze lager worden, afhankelijk van uw eigen inkomen. Lees hierover meer op

11 AOW - De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De Sociale Verzekeringsbank betaalt het AOW-pensioen uit. Wettelijke basisvoorzieningen Anw - De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid voor u (of voor wezen) na het overlijden van uw partner. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de bijdrage uit. Financiële regels voor pensioenfondsen Financieel Toetsingskader - Vanuit de overheid worden spelregels opgesteld waar pensioenfondsen in hun beleidsvoering aan moeten voldoen. De overheid wil naar nieuwe spelregels, waarmee de aanvullende pensioenen transparanter worden en beter bestand zijn tegen financiële schokken en beter kunnen voorzien in de toenemende levensverwachting. Het zogenoemde nieuwe Financiële Toetsingskader moet op 1 januari 2015 ingaan. 11 Belastingregels voor pensioenregelingen Witteveenkader - Voor de opbouw van pensioen via de werkgever gelden bepaalde belastingregels. De pensioenregelingen in Nederland moeten aan die regels voldoen. Het zogenoemde Witteveenkader omschrijft aan welke regels de pensioenregelingen moeten voldoen om binnen de belastingregels te blijven.

12 Pensioencontract: hard nominaal of zacht reëel Wanneer: waarschijnlijk 1 januari 2015 Voor wie: zowel pensioenopbouwers als pensioenontvangers Wat: sociale partners en pensioenfondsbesturen moeten een keuze maken tussen een hard nominaal en een zacht reëel pensioencontract. Hard is een regeling met weinig risico: u krijgt met een grote mate van zekerheid een vast eindbedrag en u weet dus van tevoren waar u aan toe bent. De kans dat uw pensioen bij deze regeling wordt verhoogd door indexatie, is kleiner dan bij de keuze voor een zacht reëel pensioen. Zacht wil zeggen een regeling met meer risico. Het pensioenfonds belegt uw premie om voldoende rendement te behalen om daarmee ook uw pensioen te kunnen indexeren. Maar als het tegenzit, kan het eindbedrag lager zijn dan bij een regeling met weinig risico. Pensioenleeftijd 67 Wanneer: 1 januari 2014 Voor wie: pensioenopbouwers Wat: de wettelijke richtlijn voor pensioenopbouw in Nederland is nu nog 65 jaar, maar die gaat per 1 januari 2014 omhoog naar 67 jaar. Deze maatregel is afgesproken in het Pensioenakkoord. Opbouwpercentages 1 januari 2014 Wanneer: 1 januari 2014 Voor wie: pensioenopbouwers Wat: de maximale opbouwpercentages voor pensioenregelingen worden verlaagd. Deze wettelijke wijziging heeft in principe geen invloed op de Philips-pensioenregelingen. Het opbouwpercentage bij Philips ligt al onder het nieuwe maximum. 12 Maximaal salaris Wanneer: mogelijk per 1 januari 2015 Voor wie: pensioenopbouwers Wat: het plan is om het maximale salaris waarover belastingvriendelijk pensioen mag worden opgebouwd, vast te stellen op e Dit wetsvoorstel wordt in oktober 2013 besproken in de Eerste Kamer. Kijk op voor de actuele stand van zaken. Opbouwpercentages 1 januari 2015 Wanneer: mogelijk per 1 januari 2015 Voor wie: pensioenopbouwers Wat: het plan is om de maximale opbouwpercentages voor pensioenregelingen verder te verlagen. Dit wetsvoorstel wordt in oktober 2013 besproken in de Eerste Kamer. Kijk op voor de actuele stand van zaken. Wilt u meer weten over de actuele stand van zaken rond deze pensioenontwikkelingen? Kijk dan op

13 Introductie digitale nieuwsbrief Vanaf nu nog beter op de hoogte van uw pensioen met 13 Tijdens de Pensioen3daagse is er in heel Nederland extra aandacht voor pensioen. Als Philips Pensioenfonds doen wij hier uiteraard aan mee. Onder andere met deze extra uitgave van Generaties. Daarnaast introduceren we vanaf nu ook Inderdaad, met Dit is namelijk een digitale aanvulling op uw vertrouwde magazine. Wilt u per ontvangen? Schrijft u zich dan direct in via Digitale nieuwsbrief U wordt al via ons magazine Generaties op de hoogte gehouden over de actuele ontwikkelingen binnen Philips Pensioenfonds. En u kunt algemene informatie vinden op de website en informatie over uw persoonlijke pensioensituatie in de Pensioenplanner. Om u nog beter te kunnen informeren introduceren we nu ook een digitale nieuwsbrief: Helder en snel via Met brengen wij elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op onze website om meer informatie te krijgen. In staan we ook stil bij actualiteiten: actualiteiten uit pensioenland, actualiteiten bij Philips Pensioenfonds en andere actualiteiten die direct voor u van belang zijn. Blijf zo op de hoogte van uw pensioen!

14 Zelf aan het woord We vinden het belangrijk om in niet alleen te vertellen wat wij als Fonds belangrijk vinden, maar ook om u en uw collega s aan het woord te laten. Zo kunt u elke maand uw mening geven over een stelling die gaat over een (pensioen)actualiteit. En u leest regelmatig verhalen en ervaringen van collega-gepensioneerden terug. En dit alles in de stijl en opzet van het magazine Generaties dat u minstens tweemaal per jaar ontvangt. Meld u aan voor Een eerste uitgave van staat online. U kunt de nieuwsbrief nu bekijken en u direct aanmelden als abonnee. Dan ontvangt u de volgende uitgave van automatisch in uw mailbox. De digitale nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal en de eerstvolgende uitgave staat gepland voor begin november. Lees de flyer bij deze editie van Generaties of ga meteen naar En als u zich nú inschrijft als abonnee voor maakt u bovendien kans op een Philips Sarista koffiezetapparaat. 14 Wat kunt u van verwachten? - Actuele financiële positie van het Fonds - Informatie over het beleggingsbeleid van het Fonds - Informatie over de vernieuwde pensioenregeling per 1 januari Interviews met collega Philips-gepensioneerden

15 Digitale communicatie in de toekomst U ontvangt nu al uw pensioeninformatie per post. Zowel uw persoonlijke berichten als algemene informatie, zoals ons magazine Generaties. Met zet Philips Pensioenfonds een eerste stap in de digitale communicatie met onze aangeslotenen. In de toekomst breiden we dat graag uit. We weten nog niet wanneer of op welke manier we dat gaan doen. Maar we bereiden ons er wel op voor. Om dit in de toekomst mogelijk te maken, nemen wij uw adres graag op in onze pensioenadministratie. Op het inschrijfformulier waarmee u zich kunt abonneren op kunt u aanvinken of wij uw adres ook mogen opnemen in onze pensioenadministratie. Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig om met het opslaan en gebruiken van uw adres. Wij houden u op de hoogte van stappen die wij zetten in digitale communicatie. Ook de overheid denkt na over de mogelijkheden voor pensioenfondsen om via digitale wegen met deelnemers te communiceren. Voordat wij stappen zetten, vragen wij u eerst of u digitale informatie op prijs stelt. Heeft u daarvoor nu al wensen of ideeën? Laat het ons zeker weten via ons adres 15

16 computernetwerk thema Puzzel gesloten compu- rangtelwoorternetwerk thema voetgewricht Griekse godin Griekse godin Griekse godin Griekse godin vaste lezer vaste lezer overblijfsel overblijfsel zekere les op school schraal 1 5 lor soort antilope uiting muzieknoot van kou uiting van kou 7 zekere les op school schraal lor soort antilope 3 persoonlijk vnw. tijdperk smerig persoonlijk vnw. opgeven 6 3 deel v.e. bijbel 6 vleugje bijwoord koffiedik tijdperk smerig opgeven bevel deel v.e. bijbel vaartuig en andere pralen bevel vaartuig en andere dwaas Bijbelse vrouw pralen houding 8 uitgave computerpost afgemat vogel dwaas voegwoord grootmoeder 11 Bijbelse vrouw hap graanpakhuis ten bedrage van internetpagina speelgoed spoorstaaf bakmiddel gletsjerpuin dominee persoonlijk vnw. hap bloeimaand 11 disc compact- soort paard inhoudsmaat tennisterm 8 uitgave 10 bierpot afgemat vogel voegwoord grootmoeder compactdisc inhoudsmaat tennisterm persoonlijk vnw. op het kantje muzieknoot graanpakhuis vadsig ten bedrage van 4 moment 9 gesloten rangtelwoord voetgewricht bloeimaand soort paard 2 10 Spaanse uitroep bierpot Sanders Puzzelboeken dominee bakmiddel gletsjerpuin persoonlijk vnw. persoonlijk vnw. op het kantje computerpost nageslacht internetpagina vleugje speel-bijwoorgoed koffiedik spoorstaaf moment nageslacht houding vadsig 4 Spaa uitr Sanders Puzzelbo 16 -i-l-z-d--e-t-w onderwerp-moede -toe-era-rail-b -i-l-z-d--e-t-w eerste-b-air-ds onderwerp-moede -r-lomp-mal-mei enkel-r-of-beet -toe-era-rail-b -eos-goor-cl-ge eerste-b-air-ds ate-aanmelden-- -r-lomp-mal-mei --do--kano-silo enkel-r-of-beet abonnee-eva-pul -restant-editie -eos-goor-cl-ge ate-aanmelden-- NIEUWSBRIEF --do--kano-silo abonnee-eva-pul -restant-editie 1e prijs: Philips Click & Style 3-in-1 Met de Click & Style, een veelzijdig elektrisch NIEUWSBRIEF apparaat voor lichaamsverzorging met drie verwisselbare koppen, kunnen mannen met één en hetzelfde apparaat hun gezicht scheren, hun baard trimmen en hun lichaamshaar verzorgen. 2e prijs: Philips Sonicare FlexCare Platinum De Sonicare FlexCare Platinum is een innovatieve elektrische tandenborstel die speciaal ontwikkeld is om dieper tussen de tanden te reinigen en tot zeven keer zoveel tandplak tussen de tanden te verwijderen dan een manuele tandenborstel. 3e prijs: Philips ActiveCare-föhn De ActiveCare-föhn is voorzien van de unieke sensor, die de temperatuur van het haar meet en automatisch een lagere temperatuur instelt zodra het haar droog is. Het vocht blijft in het haar en houdt het gezond. Wat moet u doen? Stuur uw oplossing vóór 1 november 2013 o.v.v. Puzzel Generaties naar Philips Pensioenfonds. Dit kan met het speciale formulier op onze website of per of per briefkaart: Philips Pensioenfonds, Afdeling Communicatie, Postbus 80040, 5600 JP Eindhoven. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en pensioen-/salarisnummer.

17 Philips Pensioenfonds onderzoekt risicobereidheid Uw mening over pensioen telt Wat verwacht u van uw pensioen? Hoe ziet u de risico s rondom pensioen? Hoe denkt u over Philips Pensioenfonds? Deze vragen heeft Philips Pensioenfonds het afgelopen voorjaar gesteld aan een groot aantal pensioenopbouwers en pensioenontvangers. Uit het onderzoek Uw mening over pensioen blijkt dat u zich betrokken voelt bij het Fonds. Dat is goed om te horen. Ook geeft u aan dat u het Fonds steunt, wanneer wij mochten besluiten risicovoller te beleggen. Bijvoorbeeld door meer in aandelen te beleggen. Hiermee wordt de kans op verhoging van uw pensioen door indexatie vergroot. Maar het betekent ook dat het pensioenbedrag lager kan zijn dan verwacht. Ik wil best wat risico lopen om de kans op indexatie te vergroten, antwoordde één van u. Meer dan 80% van de ondervraagden is het daarmee eens. Generaties neemt met u enkele belangrijke uitkomsten van het onderzoek door. 17 Er staat veel te gebeuren rond pensioenen nu de overheid met maatregelen komt die ervoor moeten zorgen dat het pensioenstelsel in Nederland robuuster en duurzamer wordt. De sociale partners, maar ook het College van Beheer van Philips Pensioenfonds, moeten als gevolg daarvan belangrijke keuzes maken. U heeft er ongetwijfeld over gelezen: kiezen we voor een hard of zacht pensioen? En welk beleggingsbeleid past daarbij? Het College van Beheer vindt het belangrijk om te weten hoe u over een aantal zaken denkt. Zeker nu de wettelijke regels wijzigen en ook bij Philips een vernieuwde pensioenregeling in de steigers staat. Uw mening kan ondersteunen bij het nemen van de juiste besluiten. Daarom heeft het Fonds een onafhankelijk onderzoeksbureau gevraagd onderzoek te doen. Het onderzoek bestond uit een aantal groepsdiscussies en een online onderzoek onder een groot aantal aangeslotenen. Groepsdiscussies Dit voorjaar zijn vier groepsdiscussies georganiseerd. Twee groepen gepensioneerden, een groep pensioenopbouwers in leeftijd variërend tussen 40 en 55 jaar en een groep

18 pensioenopbouwers tot 35 jaar voerden elk twee uur lang enthousiaste en betrokken discussies over allerlei zaken rondom pensioen. Aansluitend heeft een groot aantal deelnemers een uitgebreide vragenlijst ingevuld via internet. Generaties heeft de onderzoeksresultaten voor u uitgewerkt rond vijf thema s. Philips Pensioenfonds heeft altijd bekend gestaan als een goed, degelijk pensioenfonds. Bijvoorbeeld met de dekkingsgraad: het Fonds geeft aan dat het laag zit, maar het blijft boven de 100%, dat geeft mij vertrouwen Vertrouwen In het onderzoek gaf bijna 90% van de ondervraagde deelnemers aan Philips Pensioenfonds goed tot zeer goed te kennen. De band met het eigen Philips Pensioenfonds is relatief sterk. Het vertrouwen is groot, ondanks dat de ondervraagde deelnemers de financiële sector enigszins wantrouwen. Een van u zegt daarover: Banken en andere instanties verdienen altijd geld, of het nu goed gaat of slecht. Ik heb in Generaties gelezen dat Philips Pensioenfonds vorig jaar een behoorlijk rendement heeft behaald, meer dan 10%, dat geeft vertrouwen. dat zekerheid is kunnen blijven leven als nu. Hiervoor is het behouden van koopkracht belangrijk. Voor een ander deel van u betekent zekerheid weten dat er een minimaal pensioenniveau is. Jongeren benadrukken dat er straks nog pensioen voor hen over moet zijn. Weten dat zij niet met lege handen komen te staan, is voor hen belangrijker dan nu al precies te weten om welk bedrag het gaat. Voor de lange termijn is pensioen nu eenmaal een grotere onzekere factor geworden dan in het verleden het geval was, schetst een van u. Om u meer zekerheid te bieden, heeft u behoefte aan goede informatie over beleidszaken en keuzes die het College van Beheer van Philips Pensioenfonds maakt. Ik hoop dat het niveau van inkomen zo blijft dat we redelijk door kunnen leven Inkomensniveau Twee maatregelen worden breed geaccepteerd wanneer de financiële positie van Philips Pensioenfonds onder druk komt te staan: het verhogen van de pensioenpremie en het tijdelijk overslaan van indexatie (verhoging). De meest vervelende maatregel is de ingreep die de betrokkenen persoonlijk 18 U voelt zich thuis bij Philips Pensioenfonds. U gelooft dat het Fonds de crisis overleeft en het pensioenvermogen op een verantwoorde en kostenefficiënte manier beheert. Dat geldt voor de gepensioneerden in nog sterkere mate dan voor de pensioenopbouwers. Weinig ondervraagde deelnemers geloven dat ze zelf betere beleggingsresultaten zouden halen dan het Pensioenfonds. Gedeelde risico s, geen winstoogmerk en vooral deskundigheid en professionaliteit bij Philips Pensioenfonds geeft u als redenen aan. In het leven is niks zeker. Ik ga er niet vanuit dat ik het pensioenbedrag dat nu op papier staat, ook daadwerkelijk ga krijgen straks. Dat ligt niet alleen aan het Pensioenfonds, maar ook aan externe factoren Zekerheid In het onderzoek is ook bekeken wat zekerheid betekent voor Philips-gepensioneerden en Philips-medewerkers wanneer het gaat om hun pensioen. Zekerheid heeft voor de ondervraagde deelnemers meerdere betekenissen. Zo geeft een deel van u aan treft. Pensioenopbouwers ervaren het verhogen van de pensioenleeftijd als een belangrijk aspect van de pensioenregeling. Gepensioneerden willen niet dat de pensioenuitkeringen worden verlaagd. Wij hebben niet meer de mogelijkheid om iets op te bouwen verwoordt een van de gepensioneerden dat gevoel. Wij moeten het nu hebben van wat we in het verleden hebben opgebouwd en de revenuen daarvan. Je verwacht dat je dat pensioen kunt doorzetten. Niemand vindt het fijn als daar zomaar wat vanaf gaat. Ik wil best een bepaald risico nemen, maar niet een oneindig risico. Philips Pensioenfonds heeft toch ook 70% vaststaan en met 30% beleggen ze in aandelen Risico Een hard nominaal of een zacht reëel pensioen, voor deze keuze staat ook Philips Pensioenfonds op korte termijn, nadat eerst sociale partners zich over deze vraag hebben uitgesproken. Hard is een regeling met weinig risico: u krijgt met een grote mate van zekerheid een vast eindbedrag en u weet dus van tevoren waar u aan toe bent. De kans dat uw pensioen bij deze

19 regeling niet wordt verhoogd door indexatie, is groter dan bij de keuze voor een zacht reëel pensioen. Zacht wil zeggen een regeling met meer risico. Het Pensioenfonds belegt uw premie om voldoende rendement te halen om daarmee ook uw pensioen te kunnen indexeren. Maar als het tegenzit, kan het eindbedrag lager zijn dan bij een regeling met weinig risico. procent minder pensioen heb. Als wij later ouder zijn, willen we ook dat de volgende generatie voor ons zorgt. Tot slot Voor het College van Beheer is uw mening belangrijk. U heeft aangegeven dat u de communicatie van Philips Pensioenfonds waardeert. Wij houden u op de hoogte van de keuzes waarvoor Een meerderheid van de ondervraagde deelnemers geeft de voorkeur aan een pensioenregeling met meer risico. Tenminste, als daar een hoger pensioen en een grotere kans op indexatie tegenover staan. Bij een gegarandeerd bedrag en veel inflatie houd je op termijn niets over. Een vast bedrag is vast minder, zegt één van u. Een ander vult aan: Bij hard het College in de komende periode staat en welke gevolgen deze keuzes voor u hebben. In de woorden van Peter Warmerdam, lid van het College van Beheer: Het is heel belangrijk dat onze aangeslotenen weten wat er gebeurt. Dat willen wij ze in zeer toegankelijke taal vertellen. nominaal weet je zeker dat je zelf bij moet sparen. Bij zacht reëel misschien niet. Om het hoogste rendement te behalen, zou Philips Pensioenfonds een groter deel van het vermogen moeten beleggen in aandelen. Voorwaarde is wel dat de risico s binnen bepaalde grenzen blijven. Een ondervraagde deelnemer onderschrijft dit: Het is fijn als er een goede spreiding is over verschillende fondsen en verschillende bedrijven. Een enkele tegenstander vindt het te risicovol en is van mening dat de financiële crisis juist is veroorzaakt door beleggen in aandelen: Je gokt met de zekerheid van andere mensen, dat is wel het laatste dat ik zou willen als ik in het College van Beheer zat. Een zorgvuldige afweging van risico s, dat is dus waar het 19 College voor staat. Wij hebben te weinig betaald, dan is het logisch dat wij nu weer moeten betalen. Dat is misschien gemeen of oneerlijk, maar de jeugd kun je daar niet voor aansprakelijk stellen. Zonder solidariteit valt de hele samenleving uit elkaar Solidariteit Zowel de huidige pensioenopbouwers als de gepensioneerden vinden dat de pijn van de te lage pensioenpremies uit het verleden moet worden verdeeld over de jongere en oudere generaties. Het principe van solidariteit wordt dus breed onderschreven. Ook door de jongere generatie die nu werkt en pensioen opbouwt. Ik zou het vreselijk vinden als er bij wijze van spreken oudjes op straat komen te staan, omdat ze te weinig pensioen hebben. Het pensioenstelsel moet zo n situatie juist voorkomen. Ik heb liever dat mijn ouders het nu goed hebben en dat ik daardoor later misschien een half

20 Philips-medewerkers over hun pensioen Philips Pensioenfonds moet meer beleggen in aandelen, want daar wordt het hoogste rendement mee behaald Philips Pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen goed te beschermen. Risico s worden voor een aanzienlijk deel beperkt door in veilige obligaties te beleggen. Dit levert zekerheid op. Vraag is alleen: hoe lang nog? Lagere rentes en hogere levensverwachtingen maken de pensioenen duurder. Meer beleggen in aandelen, met kans op hogere opbrengsten, lijkt nodig om ook in de toekomst de pensioenen te kunnen blijven betalen. Verstandig of een te groot risico? Drie medewerkers reageren op de stelling: Philips Pensioenfonds moet meer beleggen in aandelen, want daar wordt het hoogste rendement mee behaald. 20 Wouter Boxhoorn, 33 jaar Global Relation Manager/Pricing Manager EMEA Philips Lighting OEM Met aandelen zijn hoge rendementen te behalen. Het is dus zeker interessant om daarin te beleggen, mits je een strategie kiest die past bij de huidige tijd. De markt is momenteel snel, dynamisch en onvoorspelbaar. Bedrijven kunnen van de ene op de andere dag de hele wereld veroveren met een product of dienst, maar worden ook plotseling compleet afgeschreven. Beleggers moeten hier hun tactiek op aanpassen. Langetermijnbeleggingen, denk aan het jarenlang vastzetten van geld in bijvoorbeeld vastgoed, zijn minder betrouwbaar dan in het verleden. De focus moet liggen op wat er nú in de markt gebeurt. Beleggers die hogere rendementen uit aandelen willen halen, dienen een actievere houding te hebben. Daarbij is een ondernemersvisie noodzaak. Volg nauwlettend de ontwikkelingen en grijp kansen door op het juiste moment in de juiste aandelen te handelen. Conclusie: beleggen in aandelen is verstandig, zolang je investeert in de groeimarkten zoals de telecombranche of actuele thema s als vergrijzing, duurzaamheid of recreatie.

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

MANDEMA & PARTNERS. visie op pensioen, risico, zorg & verzuim. voorjaar 2015 jaargang 1 nummer 1

MANDEMA & PARTNERS. visie op pensioen, risico, zorg & verzuim. voorjaar 2015 jaargang 1 nummer 1 MANDEMA & PARTNERS visie op pensioen, risico, zorg & verzuim voorjaar 2015 jaargang 1 nummer 1 Italiaanse worsten in Amsterdam Op de lange latten in de lage landen Thema: wet en verzekering in beweging

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie