EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD"

Transcriptie

1 EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD Periode / Stichting WereldWijd Klompenstraat 1a 6251 NE Eckelrade 1

2 Inleiding: Stichting WereldWijd (voortaan WW) is na de subsidietoekenning op 11 april 2012 door de Europese Commissie (Europees Terugkeer Fonds) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Dienst Terugkeer en Vertrek) voor de projecten WereldTools en WereldTools op Maat op 1 mei 2012 van start gegaan met de uitvoering van beide projecten. In de begrotingen was rekening gehouden met 82 daadwerkelijke terugkeerders over beide projecten. Tot 30 juni 2013 heeft WW voor beide projecten 113 potentiële kandidaten ontvangen, waarvan er uiteindelijk 88 personen daadwerkelijk teruggekeerd zijn. Onderstaand het eindverslag van het project WereldTools op Maat. Het project WereldTools op Maat bestaat uit een samenwerkingsverband tussen stichting WereldWijd (WW) als hoofdaanvrager en Maatwerk bij Terugkeer (MbT). WW probeert de drempels voor vrijwillige terugkeer te verlagen door het mogelijk te maken voor de deelnemer om na terugkeer een eigen klein bedrijf te beginnen (middels materiële ondersteuning en/of korte praktijkgerichte beroepsopleidingen). MbT heeft in eerste instantie vier landen (Burundi, Irak, Siërra Leone en Ghana) geselecteerd om haar partnerorganisaties ter plekke in te zetten om de monitoring van de deelnemers uit te voeren, de re-integratie van de terugkeerders te bevorderen en hen hulp te bieden in de opzet van het geplande bedrijf. In de tweede helft van het project is dit aantal, na toestemming van het ETF en SVT, uitgebreid en zijn deelnemers die teruggekeerd zijn naar Sierra Leone, Armenië, Bolivia, Mongolië en Marokko ook geholpen in dit project. In het project WereldTools op Maat was het doel om tussen 1 mei 2012 en 30 juni 2013 aan 30 terugkeerders een dergelijk programma aan te bieden. Stand van zaken: In de periode 1 mei 2012 t/m 30 juni 2013: zijn uiteindelijk 31 personen met 9 verschillende nationaliteiten daadwerkelijk teruggekeerd naar hun land van herkomst, inclusief de nazending van de WereldTools-kist en de opstart van de ondersteuning van de partnerorganisatie van MbT; Zijn 43 mensen op intakegesprek geweest; Zijn momenteel nog 2 mensen in traject; na overleg met DT&V zijn beide personen overgeheveld naar WereldTools op Maat deel 2. Zijn 10 mensen uitgevallen na het intakegesprek (2x verblijfsvergunning verkregen, 2x MOB, 2x wil niet terugkeren, 2x niets meer vernomen/contact verbroken,1x tweede asielaanvraag ingediend, 1x keuze voor ander project.) 2

3 De volgende hoofdactiviteiten voor het project WereldTools op Maat zijn verricht: 1. Voorlichting en werving 2. Aanmeldingen en intakegesprekken 3. Traject na de intake 4. Terugkeer Ad 1. : Voorlichting en Werving Bij de start van het eerste ETF-project WereldTools 2009 heeft WW de eerste vier maanden vooral haar activiteiten moeten focussen op bekendmaking, voorlichting en p.r.-activiteiten voordat aanmeldingen voor het project binnenkwamen. Inmiddels heeft de naam WereldWijd en WereldTools blijkbaar het niet meer nodig om veel reclame voor zichzelf te maken. Al vrij snel na de start van het project WereldTools op Maat zorgde met name de Burundese gemeenschap voor voldoende aanmeldingen zonder dat WW veel inspanningen op het gebied van werving hoefde te verrichten. De mond-tot-mond reclame binnen de doelgroep is in de hele projectperiode het belangrijkste wervingsinstrument gebleken. WW heeft in genoemde periode de volgende voorlichtingsmaterialen gemaakt: 1.1.: Foldermateriaal voor de doelgroep: Het project WereldTools op Maat is beschreven in een folder die beschikbaar is in drie talen (Nederlands, Engels en Frans). Op elke folder is het E.U.-logo, de logo s van de financiële partners, als mede de E.U.-slogan geplaatst. Daar WW verwacht dat het grootste deel van de aanmeldingen zal bestaan uit met name Afrikanen, zijn deze talen grotendeels dekkend voor de beoogde doelgroep Nieuwsbrief: WW heeft in genoemde periode één nieuwsbrief uitgebracht die verspreidt werd onder alle betrokken organisaties en personen. Deze nieuwsbrief is verschenen begin oktober De nieuwsbrief wordt tevens op de website geplaatst. In de nieuwsbrief zijn het E.U.-logo, de logo s van de financiële partners, als mede de E.U.-slogan, geplaatst Media Er is een documentaire gemaakt over het project door de lokale T.V.-zender. Tevens zijn er diverse publicaties geweest in diverse kerkbladen en regionale dag- en weekbladen. Ad. 2 Aanmeldingen en intakegesprekken 2.1: Aanmeldingen In de periode mei 2012 tot en met juni 2013 hebben 43 kandidaten contact met WW gezocht voor informatie en eventuele deelname aan het project WereldTools op Maat. Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk intakegesprek met de potentiële kandidaat. Deze wordt door de projectmedewerker van WW opgehaald van het station in Maastricht. Tijdens het intakegesprek worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van het project WereldTools op Maat voor de betrokkenen duidelijk gemaakt. Er wordt uitgebreid stil gestaan omtrent het plan van de betrokkene hoe men economisch weer actief denkt te worden na terugkeer. Een kandidaat wordt in het project geaccepteerd wanneer zijn plan voor economische activiteiten als realistisch geacht wordt, waarbij de criteria scholingsverleden, werkervaring, kleinschaligheid en uitvoerbaarheid gehanteerd worden. Tevens dient WW in staat te zijn om aan bepaalde gevraagde artikelen te komen. Indien nodig, en praktisch mogelijk, biedt WW betrokkene een scholingstraject aan. Wanneer een kandidaat een duidelijk beroep heeft en/of onvoldoende tijd in Nederland ter beschikking heeft, krijgt hij de beschikking over een WereldTools-kist. Indien mogelijk wordt de deelnemer getest op vaardigheden waarover men zegt te beschikken. Wil iemand bij voorbeeld een internetcafe starten, wordt betrokkene getest op zijn kennis en vaardigheden op het gebied van de computer hardware. Tevens wordt elke kandidaat voorgelicht omtrent de mogelijkheden en activiteiten van MbT in dit project middels foldermateriaal, brochures en een aanmeldformulier. Veelal wordt reeds ter plekke het aanmeldformulier ingevuld en krijgen de kandidaten naam en telefoonnummer mee van de contactpersoon van MbT. In meerdere gevallen is ter plekke contact opgenomen met MbT voor vragen, extra informatie of het maken van een afspraak. Zowel bij WW als bij MbT is een 3

4 contactpersoon voor het project aangewezen waardoor de communicatie tussen beide organisaties soepel, snel en direct verloopt. Na afloop van het intakegesprek wordt contact opgenomen met derde partijen die betrokken zijn bij de kandidaat (bij voorbeeld DT&V, maatschappelijke organisaties e.d.) voor informatie-uitwisseling Kandidaten: Onderstaand een inhoudelijk overzicht van de 31 terugkeerders: Aanmeldende organisatie: Aanmelder Eigen aanmelding (getipt door landgenoot) Maatschappelijke organis. I.O.M. Maatwerk bij Terugkeer DT&V Ter Apel VluchtelingenWerk Aantal 17 x 4 x 4 x 2 x 2 x 2 x Stand van zaken in de asielprocedure: Stand van zaken (Bijna) Uitgeprocedeerd Illegaal verblijf In asielprocedure Verblijfsvergunning niet verlengd Aantal 15 x 12 x 1 x 3 x Land van herkomst: Land van herkomst Burundi Irak Mongolië Sierra Leone Armenie Bolivia Marokko Aantal 11 x 10 x 3 x 2 x 2 x 2 x 1 x Uitgevoerde ondernemingsplannen: Omschrijving Internet-/cybercafe Autowerkplaats Laswerkplaats Copyshop Naaiatelier, visserij, koksschool, stroomverhuur, restaurant, ijssalon, winkel, tatooshop, productie muskietennet, bakkerij, vertaalbureau, advocatenkantoor. Aantal 7 x 5 x 5 x 2 x allen 1 x 4

5 Ad.3 Traject na de intake. Alle personen zijn na het intakegesprek aangenomen. Intern wordt beslist of betrokkene ondergebracht wordt onder ETF-financiering of dat het verificatieformulier ingestuurd wordt om betrokkene onder SVT-financiering te laten vallen. In 21 gevallen heeft DT&V de aanvraag geaccordeerd en valt betrokkene aldus onder SVTfinanciering. In 10 gevallen is de deelnemer geplaatst onder ETF-financiering Scholingsactiviteiten Na de intake is voor 4 personen een scholingstraject opgestart daar hier de noodzaak én de mogelijkheid toe bestond. Een scholingstraject varieert van enkele weken tot circa 3 à 4 maanden. Met noodzaak wordt bedoeld dat betrokkene nog over onvoldoende vaardigheden beschikt om het geplande bedrijf op te kunnen starten. Met mogelijkheid wordt bedoeld: a) huisvesting: deelnemers die een scholingstraject volgen dienen gehuisvest te worden in de regio Zuid-Limburg (of er moet sprake zijn van een acceptabele reisafstand, maximaal anderhalf uur met de trein naar Maastricht) én b) verblijfstijd: men moet nog voldoende tijd in Nederland zijn om een cursus te volgen. Kan men niet aan deze voorwaarden van huisvesting/reisafstand en verblijfsduur voldoen, is akkoord gegaan met het alleen opsturen van een kist na terugkeer. Dit was in alle andere gevallen de zaak (27 maal). Het grootste deel van de aanmeldingen bestond uit mensen die de toezegging hebben gekregen om Nederland te verlaten en hierdoor geen tijd meer hadden om een cursus te volgen. Als voorbeeld en ter verduidelijking een korte schets van de totstandkoming van een individueel traject: C. is een Burundese man die sinds 7 augustus 2012 ingeschreven staat in het terugkeerproject WereldTools op Maat. Via een tip van een landgenoot heeft C. op internet WereldWijd en WereldTools op Maat ontdekt. C. belde ons op voor een intakegesprek. C. verbleef enige tijd als illegaal in Tilburg en wilde middels een opleiding zo goed mogelijk voorbereid zijn op zijn terugkeer. Zijn plan was om in Bujumbura een mobiele garage te beginnen, maar hij staat open voor allerlei ideeën om op verschillende manieren in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij wilde met name de opleiding lassen en constructiebankwerken volgen en had ook interesse in de cursus houtbewerking en Engelse taalles. Daar dit zou betekenen dat hij vier dagen per week scholing zou moeten volgen, is hij voorgesteld aan een gastgezin in Eckelrade die hem drie nachten per week huisvesting pro deo aanboden. Deze zijn akkoord gegaan zodat C. de week erop aan zijn traject kon beginnen. In oktober j.l. heeft hij een gesprek gevoerd met de programmamedewerkster van Maatwerk bij Terugkeer om zich in te schrijven zodat de partnerorganisatie Ligue Iteka in Burundi voorbereid is op de komst van C. De daadwerkelijke terugkeer van C. heeft plaatsgevonden op 21 december 2012; de WereldTools-kist is op 30 januari 2013 op transport gezet. Circa twee weken later is de kist probleemloos door de douane gehaald door Ligue Iteka en overhandigd aan C. Enkele projectmedewerkers van WereldWijd hebben C. tijdens een veldreis naar Burundi bezocht. C. was een winkel gestart in van-alles-en-nogwat, kluste bij als automonteur, en verhuurde de dieselgenerator die hij van WW gekregen had Het vullen van de kist Met elke kandidaat is besproken welke machines, gereedschappen of materialen in de kist geleverd zullen worden voor het uitvoeren van een bepaald beroep of het starten van een bedrijfje waarbij een balans gezocht wordt tussen de wensen van de kandidaat en de mogelijkheden die WW kan bieden. WereldWijd heeft voor de twee populairste ondernemingsplannen (laswerkplaats en internetcafe) een inventarisatielijst opgesteld waarbij samen met de deelnemer een lijst van benodigdheden opgesteld wordt. Tevens wordt de 5

6 deelnemer duidelijk gemaakt welke artikelen nieuw aangeschaft worden en welke tweedehands gereviseerde artikelen zijn. Bij het internetcafe-plan mag men kiezen voor een nieuwe generator en/of een all-in-one-printer maar dat heeft wel gevolgen voor het aantal gereviseerde computersets dat men kan krijgen. Tevens wordt besproken welke machines prioriteit hebben en of het transport met lucht- of zeevracht zal plaatsvinden. Alle kisten naar Burundi zijn op transport gezet middels luchtvracht wegens de geografische ligging van het land. Het voordeel is dat terugkeerder binnen 10 dagen kan beschikken over een kist; het nadeel is de zwaarte van de kist beperkt is tot maximaal 200 kilo. Per zeevracht hoeft men geen rekening te houden met het gewicht van de kist, daar men betaald voor de ruimte in een container. Per zeevracht kan tevens de wachttijd oplopen tot enkele maanden wat niet bevorderlijk is voor terugkeerder aangezien hij/zij zo snel mogelijk wil starten met het geplande project. Alle rekeningen van de aangeschafte artikelen worden gelabeld aan het projectnummer van de deelnemer en gearchiveerd in het persoonlijke dossier als ook bij de administratie van het hele project. Er wordt reeds contact gelegd met diverse externe organisaties ter voorbereiding van het transport en de inklaring De in-kind ondersteuning WW dient rekening te houden met het budget wat besteed kan worden aan de in-kind ondersteuning. De maximale in-kind ondersteuning bedraagt 1.500,- te verdelen over de inhoud van de kist en over de in-kind ondersteuning door de partnerorganisatie van MbT in land van herkomst. Zoals gemeld in de voortgangsrapportages van november 2012 is er door een misverstand in de eerste projectfase te veel aan in-kind ondersteuning verleend aan een aantal terugkeerders. Na ontdekking van deze omissie is dit direct gemeld aan de subsidiegevers en is hierop aan de volgende deelnemers de juiste in-kind ondersteuning gehanteerd. Tevens werd de verwachting uitgesproken dat deze omissie geen gevolgen zal hebben voor het totale budget en het aantal begrote terugkeerders. Deze verwachting is, zo blijkt, realistisch gebleken. Het totale budget van het project is niet overschreden terwijl het aantal beoogde terugkeerders is behaald. Bij de verdeling van de in-kind ondersteuning wordt in principe uitgegaan van een 50%-50% verdeling, maar dit kan aangepast worden aan de wensen en behoeften van een individuele terugkeerder. De één heeft meer behoefte aan materiaal om een bedrijf te starten, de ander heeft meer behoefte aan ondersteuning ter plaatse. De meerwaarde van het project WereldTools op Maat ligt dan ook in het gegeven dat betrokkene kan putten uit twee elkaar aanvullende ondersteuningen. Een deelnemer kan op deze manier bij voorbeeld goed en adequaat materiaal ontvangen voor zijn geplande bedrijf en tevens de huur van een bedrijfsruimte voor een bepaalde periode ontvangen. Ad. 4: Terugkeer 4.1. Aantal terugkeerders Gedurende de projectperiode zijn uiteindelijk 31 deelnemers teruggekeerd; 11 terugkeerders zijn opgevangen en ondersteund door Ligue Iteka (www.ligue-iteka.bi) in Burundi en 10 terugkeerders door het ETTC (European Technoloog and Training Centre; in Irak; ook de overige terukeerders zijn in Sierra Leone (2 personen), Bolivia (2 personen), Armenie (2 personen), Mongolië (3 personen) en Marokko (1 persoon) opgevangen en ondersteund door de partnerorganisatie van MbT. Naast deze 31 deelnemers zijn nog 2 personen teruggekeerd onder het project WereldTools op Maat (één naar Irak en één naar Burundi), inclusief het toezenden van een kist met materialen. Na de daadwerkelijke terugkeer zijn deze mensen echter niet geaccepteerd door de partnerorganisatie van MbT. Het bleek namelijk ter plekke dat beide personen in het verleden reeds ondersteund zijn en ze 6

7 kwamen dus niet opnieuw hiervoor in aanmerking. Beide personen zijn dan ook hierop uitgeschreven voor het project WereldTools op Maat en overgeschreven op het project WereldTools 4.2. Transport en inklaring Pas nadat de deelnemer is teruggekeerd wordt het transport van de kist naar betreffende bestemming in gang gezet. De daadwerkelijke terugkeer wordt door WW geverifieerd d.m.v. het vertrekbericht van I.O.M. Burundi: Alle kisten naar Burundi zijn middels luchtvracht naar Bujumbura gestuurd. Hiervoor is de organisatie Worldwide Bagages Services benaderd, die reeds jarenlang transporten van WW wereldwijd verzorgt. De houten kisten die WW normaliter verstuurd zijn t.b.v. luchttransport zijn vervangen door stevige kartonnen dozen met hetzelfde volume. Een lege houten kist weegt namelijk al 40 kilo waarvoor men dus ook betaalt. Een kartonnen doos is vele malen lichter waardoor men veel geld bespaart op de transportkosten. Tevens stuurt WW de dozen/kisten zoveel mogelijk op in groepen van drie of vier projecten waardoor de gemiddelde prijs per kist/doos lager wordt. Nadat de kisten zijn opgehaald in Eckelrade duurt het nog circa 10 tot 14 dagen voordat de kisten arriveren in Bujumbura. In deze tijdsspanne heeft WW alle benodigde documenten ontvangen van de transportorganisatie (paklijst, invoice en airway-bill) en doorgestuurd naar MbT Utrecht. Deze stuurt ze op haar beurt weer door naar haar partnerorganisatie Ligue Iteka in Bujumbura. Deze organisatie verzorgt met behulp van deze documenten de inklaring op de luchthaven. Alle kisten zijn zonder problemen of ernstige vertragingen door de douane gekomen en overhandigd aan de terugkeerder. Irak: De 10 kisten naar Irak zijn middels trucks verstuurd. Dit transport wordt verzorgd door het bedrijf Sardarco in Vijfhuizen. Dit bedrijf, met een Koerdisch-Irakese directeur, verzorgt het transport en de inklaring van de kisten naar alle Koerdische steden in Irak, al sinds 2009 voor WereldWijd. Als de vrachtwagen gearriveerd is op de plaats van bestemming wordt betrokkene, of een ander opgegeven persoon (familie, vriend), gebeld om de kist te komen ophalen. Dit bedrijf verzorgt tevens de douaneformaliteiten aan de grens voor een zeer acceptabele prijs (circa 150,= tot 200,=). Sierra Leone: De twee kisten naar Sierra Leone zijn per zeevracht vervoerd. Dit waren de eerste kisten die WW verstuurd heeft naar Freetown. Er is gekozen voor zeevracht om aldus de kosten voor transport te kunnen drukken. De inklaring van deze twee kisten in de haven van Freetown bleek echter een tijdrovende en zeer complexe aangelegenheid die veel bloed, zweet en tranen heeft gekost voor de partnerorganisatie van MbT. De rekeningen waren dan ook navenant hoog. Tegelijkertijd is een box per luchtvracht in het project WereldTools verstuurd naar Sierra Leone. Deze inklaring bleek een fluitje van een cent; binnen enkele dagen werd de box vrij gegeven en waren de kosten hiervoor verrassend laag. Er is logischerwijs in overleg besloten om in de toekomst voortaan kisten/boxen per luchtvracht op te sturen, ook al heeft dit gevolgen voor het maximale gewicht. Armenie en Mongolië: Deze kisten zijn per luchttransport verstuurd naar Yerevan en Ulaan Baator. Dit waren de eerste kisten die WW verstuurd heeft naar deze steden. In eerste instantie zijn de partnerorganisaties van MbT gevraagd om de inklaring te verzorgen. Dit is gebeurd voordat de kisten op transport gezet zijn. 7

8 Al snel bleek echter dat in beide landen een dermate complexe wet- en regelgeving bestond, dat van betreffende partnerorganisatie niet verwacht kon worden deze zaken te regelen. Caritas Yerevan heeft weliswaar de kisten ingeklaard, maar in onderling overleg is besloten dat WW op zoek zou gaan naar een alternatief. WW heeft in de organisatie Mission & Relief (www.mr-transport.nl) een expert gevonden in het opsturen van (hulp)goederen over de hele wereld en hieraan gekoppeld het regelen van de inklaringen. Deze organisatie heeft het transport en de inklaring van de drie kisten naar Mongolië uiteindelijk verzorgd. Marokko en Bolivia: De drie kisten voor beide landen zijn nog voor de afsluiting van de projectperiode op transport gezet, maar de inklaring is nog niet afgerond voor het sluiten van de projectperiode op 30 juni. De inklaring in beide landen wordt verricht door de partnerorganisatie van MbT. Alle terugkeerders waren wel teruggekeerd voor het sluiten van het project Re-integratie door partnerorganisaties van Maatwerk bij Terugkeer Naast het zorg dragen voor een goede afwikkeling van het inklaringsproces van de WereldTools-kist zijn de partnerorganisaties van MbT in de diverse landen van herkomst van de terugkeerder ingezet om de re-integratie te bevorderen middels de inzet van de in-kind ondersteuning. Tevens kregen zij de taak zorg te dragen voor een monitoringsysteem om de resultaten en effecten van het project WereldTools op Maat in beeld te krijgen. Irak In Irak werkt MbT met ETTC, The European Technology and Training Centre (ETTC) is een non-profit organisatie die in 2009 is opgericht in (Noord) Irak, Erbil. ETTC zorgt voor de re-integratie van terugkeerders in de Iraqi Koerdistan Region (IKR). Om een goede re-integratie mogelijk te maken biedt ETTC verschillende trainingen aan en zogenoemde job placement programs of Business Start-up Training voor diegene die een eigen bedrijfje willen beginnen. Onder het WTOM programma zijn er 10 remigranten vanuit Nederland naar Irak vertrokken met een kist van WereldWijd, waarvan 9 mensen ondersteuning van ETTC hebben ontvangen. Eén persoon toonde hierin geen interesse. ETTC is niet betrokken bij de inklaring van de kisten; dit verloopt via een ander bedrijf. De resultaten zijn tot op heden wisselend. In de praktijk is het een uitdaging om een goede synergie te creëren tussen de inhoud van de kisten en de gevraagde ondersteuning in Irak door terugkeerders. Zeker vier cliënten lijken geslaagd in het opzetten van een eigen bedrijfje met gebruikmaking van de inhoud van de kist. In de meeste gevallen is de monitoring nog niet afgerond omdat ze nog geen jaar terug zijn. De deelnemers zullen gemonitord blijven worden. Onderstaand een kort verslag per terugkeerder: 1) H. wilde graag een copyshop starten. Met behulp van een kist van WW en een re-integratie budget van 1500 heeft hij een copyshop geopend in Kirkuk samen met een kennis die mede-eigenaar is. ETTC heeft hem ondersteuning geboden bij het opzetten hiervan. Op hun advies heeft hij een praktijktraining gevolgd van een maand en dit was succesvol. Daarnaast heeft hij een business startup training gevolgd bij ETTC en heeft hij samen met de coördinator aanvullende apparatuur aangeschaft en de benodigde juridische documenten in orde gebracht. 2) Y. is in juni 2012 teruggekeerd en woont samen met vrouw en dochter in het huis van zijn schoonvader in Dohuk. Hij wilde een internetwinkel starten en heeft een kist van WW ontvangen met computers en andere relevante apparatuur. Hij heeft de business set-up training doorlopen. Het idee om een internetwinkel te starten veranderde. Mede op advies van ETTC kwam hij tot de conclusie dat hij daarvoor onvoldoende budget beschikbaar had en dat er veel mensen al internet thuis hebben. Via een kennis is hij partner geworden in een bestaande (Apple) computerwinkel. Om partner te worden in deze winkel heeft hij een lening af moeten sluiten bij zijn schoonvader. De kosten van de winkel zijn 8

9 hoog (zo n $ 900 p.m) maar ze verdienen voldoende om te kunnen overleven. Van zijn reintegratiebudget heeft hij spullen voor de zaak gekocht. 3) M. is in december teruggekeerd. Het idee was om een internet café te starten. Prioriteit was verder om huisvesting te vinden omdat zijn vriendin uit NL naar Irak komt om te trouwen en hij geen familie meer heeft waar hij qua huisvesting bij terecht kon. Hij heeft het beschikbare re-integratiebudget dan ook daarvoor gebruikt. Hij heeft inmiddels een vaste baan gevonden als monteur. 4) A. is teruggekeerd naar Al-Kut. Deze plaats ligt onder Bagdad. Gezien de veiligheidssituatie in Centraal en Zuid Irak kan ETTC helaas beperkt ondersteuning bieden en is A. op afstand ondersteund vanuit Bagdad en Erbil. Via WW heeft betrokkene een ijsmachine aangeschaft en met zijn herintegratiebijdrage heeft hij nog een grill machine gekocht. Samen met een kennis is hij een klein restaurant begonnen. 5) H. is in april 2013 teruggekeerd naar Kirkuk. Zijn reintegratiebudget heeft hij gebruikt voor een deel van de kosten van de aankoop van een pick-up. Hij werkt samen met zijn broer als klusjesman en zij gebruiken de pick-up om materialen te vervoeren. De inhoud van de kist die hij van WW heeft ontvangen wordt ingezet in het klusbedrijf. Er wordt veel gebouwd in het gebied rondom Kirkuk en ETTC heeft goede verwachtingen m.b.t. de slagingskans van het bedrijfje 6)H. is eind februari 2013 teruggekeerd. In april was zijn eerste contact met ETTC en heeft hij aan business set-up training gevolgd. Zijn plan was om een gereedschap winkeltje op te starten. ETTC heeft geadviseerd m.b.t. huren van geschikt winkelpand, kosten en het maken van het huurcontract. Tevens heeft ETTC hem geïnformeerd over de benodigde registratie en vergunningen. ETTC is betrokken geweest bij de aanschaf van de materialen voor zijn bedrijfje o.a. in lassen van auto dempers en verkoop van gereedschap. De materialen uit de toolbox van WW komen hier dan ook zeer goed van pas. 7) L. is in oktober 2102 teruggekeerd maar ETTC had veel moeite om met haar in contact te komen (de aanmelding kwam pas bij MbT binnen na haar vertrek). In januari is het eerste contact tot stand gekomen. Tijdens een monitoringmissie van Mbt is er met L gesproken. Zij was teruggekomen op haar idee om een eigen bedrijfje te starten en had de inhoud van de WW toolbox verkocht. Na overleg met L. is zij m.b.v. ETTC geplaatst via het job placement programma als medewerkster in een cosmeticazaak. In een contract met de werkgever en L is afgesproken dat ETTC 6 maanden 250 per maand betaald aan salaris subsidie. L blijft daarna minimaal 1 jaar in dienst in de winkel. De uitgave van reïntegratiebudget is nog lopend. 8) A. is in april 2013 teruggekeerd. Het idee dat hij had vóór zijn terugkeer was om zijn metaalbewerkingsbedrijf weer opstarten. Hij wilde graag ondersteuning bij het vinden werkruimte, hulp met start en evt. aanvullende gereedschap. Vooralsnog is er nog niets gebeurd met de materialen uit de toolbox, noch met het beschikbare reintegratiebedrag ( 1350) omdat meneer motivatie problemen heeft. ETTC heeft regelmatig contact met hem en probeert hem te motiveren iets te gaan doen. 9) J. is recentelijk teruggekeerd. Hij heeft zijn intake gehad bij ETTC en verder is de uitgave van zijn reïntegratiebudget nog lopend. 10) S. is recentelijk teruggekeerd naar Al Basrah in het zuiden van Irak. Hij wenste zijn volledige inkind ondersteuning te gebruiken in materialen in de WW-kist voor zijn geplande internetcafe. Hij had geen behoefte aan ondersteuning in Irak, daar hij hiervoor naar Bagdad af diende te reizen. S. heeft foto s opgestuurd van zijn recentelijk opgestarte internetcafe. 9

10 Burundi Ligue Iteka is opgericht in 1991 en was de eerste mensenrechten organisatie die openlijk kon opereren in Burundi. Haar werk behelst drie pilaren: verdedigen van mensenrechten door monitoring en het aan de kaak stellen van mensenrechtenschendingen, bevorderen van mensenrechten door educatie en het empoweren van individuen om op te komen voor hun eigen rechten. Ligue Iteka s kantoor is gevestigd in Bujumbura en ze hebben vijf rapporteurs in verschillende regio s. Sinds 2008 heeft Maatwerk een samenwerkingsverband met Ligue Iteka. Ligue Iteka werkt nauw samen met UNHCR in een project voor terugkeerders uit de regio en met (Healthnet) TPO als het gaat om de psychosociale begeleiding van terugkeerders en de bewustwordingscampagne. Onder het WToM I project zijn er elf Burundezen ondersteund en begeleid. Onderstaand een kort verslag per terugkeerder: 1) V. is in juni 2012 teruggekeerd en zijn idee was om een internet café te beginnen. Hij heeft van het reintegratiebudget een ruimte gehuurd en extra materiaal gekocht voor zijn internet café. Na drie maanden heeft Ligue Iteka samen met hem een analyse gemaakt en geconstateerd dat deze business niet rendabel was. Daartoe heeft V. besloten de materialen te verkopen en zicht te richten op een andere inkomstgenererende activiteit. Van het vrijgekomen bedrag heeft hij zich voor 30% ingekocht in een winkel van een vriend. Zijn vriend heeft ook buiten Burundi gewoond en dat maakt dat ze elkaar meer vertrouwen. Verder heeft hij nog een stuk land gekocht waar hij groente en fruit laat verbouwen. 2) T. is in juni 2012 teruggekeerd naar Bujumbura waar zijn vrouw en vijf kinderen nog altijd woonachtig waren. Hij wilde graag zijn eigen restaurant beginnen en zijn kist met materialen was dan ook gevuld met o.a. magnetron, een compressor etc. Omdat T zwaar diabetes patiënt is viel hij ook onder medisch programma van IOM, daarnaast heeft hij ondersteuning ontvangen van Bridge to Better en zou er medicatie komen via Vluchtelingenwerk. T. heeft zijn reintegratiebudget gebruikt om een auto van te kopen (hij moest nog geld bijleggen van zichzelf) om zich daarmee te kunnen verplaatsten om te netwerken voor zijn restaurant. Hij heeft een investeerder gevonden die hem deze kans heeft geboden en hij runt nu een restaurant/bar/disco in het centrum van Bujumbura. Hij doet tevens consultancies bij de afdeling hotel management van de universiteit van Bujumbura. 3) C. is in september 2012 teruggekeerd na 8 jaar in NL. C is slecht ter been en heeft diabetes en heeft daardoor ook medicatie ontvangen van IOM waar Ligue Iteka haar bij geholpen heeft om deze te verkrijgen van het IOM kantoor in Bujumbura (je moet namelijk eerst de medicijnen kopen om vervolgens het bedrag terug te claimen). Via WW heeft ze een kist ontvangen met 4 naaimachines, een lockmachine en nog wat handtools voor het naaiatelier dat ze heeft opgestart in haar eigen huis. Haar reintegratiebijdrage heeft ze na het bespreken van haar business idee met Ligue Iteka, besloten uit te geven aan twee extra naaimachines, een strijkijzer en een generator. Aanvankelijk gaat het redelijk goed en heeft ze zelfs twee mensen in dienst genomen, maar tijdens het bezoek aan Burundi blijkt dat ze een deel van de naaimachines heeft verkocht (om van te leven) en dat ze maar net haar hoofd boven water kan houden. Ze zit niet in het centrum en daarnaast ontbreekt het haar aan een goed netwerk. 4 & 5) C. & W. kennen elkaar uit NL. C. en W. zijn respectievelijk eind juni en begin augustus 2012 teruggekeerd. C. is 9 jaar in NL geweest en W. ongeveer 7 jaar. C. heeft een vrouw en twee kinderen en W. heeft geen familie meer. Hij woon in bij C. waar ze samen voor de deur een laswerkplaats zijn gestart. Beiden hebben een gedeelte van hun reintegratiebudget uitgegeven aan het huren van een woning (vooral C) en W. heeft materialen gekocht om de werkplaats te bouwen en om van start te gaan. De materialen die ze in hun kisten van WW hebben ontvangen zijn voor het grootste gedeelte in 10

11 gebruik. Het gaat naar omstandigheden goed met hen maar het is lastig omdat ze maar drie dagen per week stroom hebben en ze worstelen om klanten te krijgen. 6) E. keerde begin januari terug naar Bujumbura na 5 jaar in NL te zijn geweest. Zijn vrouw en zoon komen terug vanuit Tanzania. Hij wil graag een multi-service center opzetten (copyshop/naai atelier). Via WW ontvangt hij een kist met een sterke dieselgenerator. Zijn plan is ietwat veranderd en hij runt momenteel samen met zijn vrouw een klein kledingwinkeltje. Hij koopt zijn kleiding in Oeganda en verkoopt ze op de markt in Bujumbura. Hij heeft net weer een kindje gekregen en het gaat goed met hem. 7) C. is eind 2012 teruggekeerd naar Bujumbura na ongeveer 8 jaar in Nederland te zijn geweest. In NL had hij het idee om een mobiele garage te beginnen. Hij heeft echter zijn plannen gewijzigd na zijn terugkeer. Hij heeft een winkeltje in het centrum van Bujumbura waar hij allerlei benodigdheden verkoopt. De generator die hij ontvangen heeft van WW verhuurt hij voor 25 per dag en hiermee verdient hij zijn basisinkomen van ongeveer 300 per maand. Daarnaast klust hij op allerlei fronten bij, bv door het verkopen van producten voor een drukkerij en af en toe een klus als monteur (dat is zijn beroep van origine). Van zijn reintegratiebudget heeft hij een auto gekocht om de generator te kunnen vervoeren. 8) P. is in oktober 2012 teruggekeerd na bijna 8 jaar in NL. Hij wil een cybercafé opstarten in Bujumbura. Hij heeft in NL opleiding international business (HBO) gedaan en dat helpt. Hij heeft de 4 computers die hij van WW heeft gehad (zeer goede kwaliteit) ingeruild voor 6 computers uit China omdat je 6 computers nodig hebt om internet café te kunnen starten. Van zijn re-integratiebijdrage heeft hij extra materiaal gekocht (o.a. computer, printer, webcams etc.) voor zijn copyshop. Na paar maanden ontstonden er problemen met zijn apparatuur en is hij verder gegaan samen met een vriend om zo het risico voor hem wat in te dempen. Hij wil het liefste een vaste baan ergens in een internationaal bedrijf, maar heeft geen contacten. 9) A. is teruggekeerd naar Ngozi in Noord Burundi waar hij een internetcafé/restaurant is gestart. Via WW ontving hij een kist met computersets die hij hiervoor gebruikt. Met zijn reintegratiebijdrage heeft hij een ruimte gehuurd (vooruitbetaling huur) en een magnetron, gasfornuis, printer etc aangeschaft. Hij runt nu een cybercafé en klein restaurantje erbij en hij heeft net genoeg inkomsten om van te leven. Hij werkt hard om zijn familie te kunnen onderhouden. 10) M. is eind december teruggekeerd na 5,5 jaar in NL. Hij is teruggekeerd naar Rumonge, zijn geboorteplaats en daar zijn eigen vissersbedrijfje te starten. Daarvoor ontving hij van WW een kist (met visnetten, een diepvries en een generator) en via de DT& V ontvangt hij extra 2700 om zijn motorboot te kunnen bekostigen. Van zijn reintegratiebijdrage heeft hij en motor gekocht voor zijn boot. Hij vangt zijn vis in het Tanganyika meer en verkoopt zijn vis in zowel Burundi als Tanzania. 11) C. is in juni 2012 teruggekeerd met in zijn kielzog een kist met materialen om een garage te kunnen starten. Zijn re-integratiebudget heeft hij gebruikt een ruimte kunnen huren waar hij zijn bedrijfje kon starten. Inmiddels loopt zijn bedrijfje in het centrum van Bujumbura goed en heeft hij zelfs meerdere mensen in dienst. De artikelen uit de WT-kist zijn erg nuttig gebleken, mede door de slechte kwaliteit aan Chinese importproducten die in Bujumbura te koop zijn. 11

12 Sierra Leone In SL werkt Mbt samen met de Christian Brother s. Christian Brother s Project Sierra Leone is een faith based non profit organisatie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Freetown en CBPSL heeft branche kantoren in Bo en Moyamba in het zuidelijke gedeelte van Sierra Leone. Sinds 2006 werkt CBP samen met Maatwerk aan de duurzame herintegratie van terugkeerders uit Nederland maar ook uit Engeland, Duitsland en België. Tijdens deze projectperiode heeft de CBPSL 2 terugkeerders ontvangen onder het WereldTools op Maat project. 1) A. is in december 2012 teruggekeerd na een krappe twee jaar in Nederland te zijn geweest. Hij wil graag een cinema beginnen en heeft van WW een kist ontvangen met een satelliet ontvanger, een computerset, printer, generator, kleine televisie. Voor zijn vertrek had hij nog geen goed idee over wat voor type business hij wilde beginnen. Na zijn terugkeer in SL wist hij snel dat hij een klein cinema wilde starten. Hij heeft zijn reïntegratiebudget dan ook ingezet om een ruimte daarvoor te huren. 2) G. is in januari 2013 teruggekeerd nadat hij 1 ½ jaar in NL heeft gezeten. Hij heeft een kist ontvangen met een generator, 3 computers, 2 printers, 2 naaimachines en wat 2 e hands kleding. De naaimachines heeft hij weggegeven en de printers en computers gebruikt hij voor zijn copyshop. Hij woont in Oost Freetown samen met een vriend. Hij heeft een ruimte gehuurd voor zijn copyshop. Doordat de aankomst van de kist enige tijd duurde (de verscheping en inklaring heeft een maand geduurd) heeft de ruimte enige weken leeg gestaan en G. realiseerde zich dat hij dat beter anders had kunnen doen maar wilde niet het risico lopen dat hij die ruimte niet meer kon huren (gehuurd met zijn HRT bijdrage). Hij heeft zijn reintegratiebijdrage gebruikt om een cursus te volgen (boekhouding) zodat hij die vaardigheden in kan zetten in het managen van zijn copyshop. Momenteel zit hij in de running voor een vaste baan bij het ministerie van landbouw (administratief/financieel). Als dat lukt wil hij graag het beheer van zijn copyshop overdragen aan iemand anders die hij kan vertrouwen. Armenië monitoring. In Armenië werkt Maatwerk met Caritas Armenië. Voor het WToM I project heeft Caritas Armenië zich ingespannen om twee kisten in te klaren. Dit was zeer tijdrovend en werd bemoeilijkt door allerhande factoren (zoals bureaucratie en niet-transparante regelgeving). Hierdoor is besloten ook hier de volgende keer de inklaring via een externe partij te laten doen zodat Caritas Armenië zich kan focussen op de rentegratie ondersteuning en de 1) P. is in januari 2013 alleen teruggekeerd naar Armenië terwijl haar ouders en broertje nog in afwachting zijn van uitsluitsel over een medische procedure. Via WW heeft zij een kist met kantoorartikelen meegekregen omdat ze graag een vertaalbureau wil starten. Omdat ze alleen terug is gekeerd was huisvesting een eerste prioriteit en is daarvoor is het grootste gedeelte van haar reintegratiebijdrage gebruikt. Een klein resterend bedrag moet nog uitgegeven worden. 2) A. is samen met haar man en zoon teruggekeerd in maart Vader en zoon ontvingen ondersteuning van IOM en mevrouw krijgt ondersteuning onder WToM. Ze heeft via WW een gasstel met oven ontvangen en heeft haar reintegratiebudget nog niet besteed. Hier zal dus verder over gerapporteerd worden in WToM 2. 12

13 Mongolië In Mongolië werkt Maatwerk bij Terugkeer ook samen met de lokale afdeling Caritas. Caritas Mongolië is gevestigd in UlanBataar en biedt terugkeerders ondersteuning op maat op economisch en sociaal gebied: 1) T. is in april 2013 teruggekeerd. T. wil graag een tatoeageshop starten. De kist is samen met T. gevuld met allerlei materialen (van tattoostoel tot naalden). De wet- en regelgeving omtrent de inklaring van de kist bleek uitermate complex te zijn zodat uiteindelijke besloten is een gespecialiseerde derde partij in te schakelen, zijnde Mission & Relief, om deze te versturen en in te klaren. De kist is eind juni verstuurd en niet meer ingeklaard tijdens de projectperiode. T. gaat de materialen in de kist gebruiken om tatoeage activiteiten uit te voeren in de kapperszaak van zijn zus. Het herintegratiebudget van 525 is nog niet uitgegeven. 2 & 3) M. & N. zijn begin juni teruggekeerd. Echtgenoot M. wilde in eerste instantie een plek op de markt huren om machines te repareren. Samen met partner willen ze een bedrijfje beginnen in verkoop auto onderdelen (geen reparatie meer). Echtgenote N. heeft een laptop ontvangen van WW om haar advocatenpraktijk te kunnen starten. Marokko In Marokko werkt Maatwerk met Cardev. 1) S. is in april 2013 teruggekeerd. Het heeft een tijd geduurd voordat hij contact heeft opgenomen met Cardev. Het lag gevoelig met zijn familie en Cardev was nadrukkelijk verzocht geen contact met de familie op te nemen. Begin juni is het contact tot stand gekomen en heeft de contactpersoon van Cardev zijn broer gesproken in Bejaad, de stad waar S. naar terug is gekeerd. De kist met materialen (las apparatuur) is eind juli ingeklaard en het beschikbare re-integratiebudget vanuit WToM en additioneel vanuit ERSO zal worden ingezet (nog lopend) voor een cursus onderwaterlassen en voor een lasbedrijfje. Bolivia 1+2) Familie T. (man, vrouw en dochter) wilden graag ondersteuning bij het bij het opstarten van een bedrijf, geld voor het kopen van nieuwe machines, en een financiële bijdrage voor onderwijs van hun dochter. Bright to better heeft de Familie T ook ondersteund met een re-integratie bijdrage. De partner van MbT is ingezet voor het inklaren van de kist en begeleiding bij de opzet van het bedrijfje in klamboes. Het inklaren van de kist verliep moeilijk door de hoeveelheid spullen. Daarna kan het echtpaar T. aan de start van hun bedrijf beginnen 13

14 Monitoring Zoals gepland werkt Maatwerk bij Terugkeer samen met de partnerorganisaties aan het actualiseren en verder stroomlijnen van het cliënt documentatie en monitoring systeem, zodat cliënt, begeleidende organisatie in Nederland, partnerorganisatie en Maatwerk bij Terugkeer tijdig over de juiste informatie beschikken en er een goede terugkoppeling mogelijk is over terugkeer en re-integratie van individuele cliënten. Ook zal dit beter zicht opleveren op de factoren van invloed op herintegratie in de gemeenschap, en het eventuele effect van terugkeer in de gemeenschap. Het mixed embeddedness concept wordt hierbij als conceptueel model gebruikt. In het huidige systeem biedt Maatwerk bij Terugkeer in samenwerking met partner organisaties gedurende het eerste jaar na terugkeer re-integratie ondersteuning aan cliënten. In dit jaar vindt structurele monitoring plaats. Voor 5 institutionele partners (Brazilië, Burundi, Ghana, Irak en Suriname) heeft Maatwerk bij Terugkeer de monitoringsresultaten van de individuele re-integratie trajecten tussen samengebracht in landenrapporten (zie bijlage I). De rapporten geven zowel een profiel van de terugkeerders als trends en (korte termijn) effecten weer die de ondersteuning op de re-integratie van cliënten heeft gehad. Naast de korte termijn effecten, probeert Maatwerk bij Terugkeer ook de lange termijn effecten van terugkeer en de duurzame terugkeer in kaart te brengen. Hiervoor dienen cliënten over een langere periode, namelijk over 2-3 jaar, gevolgd te worden. Er is - zowel vanuit de terugkeer organisaties als beleidsontwikkelaars - behoefte aan meer inzichten in dit proces en de lange termijn effecten van terugkeer en terugkeerondersteuning. Eén van de medewerkers van Maatwerk bij Terugkeer zal in samenwerking met de universiteit van Nijmegen een (doctoraat)onderzoek uitvoeren over de effecten van assistentie, duurzame terugkeer en ervaringen van terugkeerders. Het onderzoek levert een bijdrage aan zowel de theorievorming, beleid en praktijk rond migratie en ontwikkeling. Testen en uitvoeren van het monitoringssysteem Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een systematische procesbeschrijving van de assistentie die Maatwerk bij Terugkeer en de partner organisaties aan cliënten biedt. Hieruit is gebleken dat het huidige datasysteem niet meer voldoet aan de nieuwe eisen met betrekking tot monitoring en gegevens verzameling. Er is daarom in samenspraak met een ICT bedrijf - besloten dat er een nieuwe database ontwikkeld zal worden, die web-based is en dus ook voor de partner organisaties online toegankelijk zal zijn. Als gevolg van dit besluit is de planning rond het testen en uitvoeren van het monitoringssysteem aangepast: In december 2013 moet het systeem van Maatwerk bij Terugkeer werkbaar zijn en zal getest worden door een kleine selectie van partnerorganisaties. Na eventuele laatste aanpassingen zal het systeem voor alle cliënten gebruikt gaan worden met ingang van 1 januari Monitoring missies Maatwerk bij Terugkeer medewerkers spreken zoveel mogelijk terugkeerders tijdens dienstreizen naar landen van herkomst om een uitgebreider beeld te krijgen van de perceptie van de cliënt op het migratieproces, de geboden ondersteuning, factoren die van invloed zijn gebleken op de re-integratie op economisch, sociaal en psychologisch vlak, en het effect van de terugkeer op de cliënt en zijn of haar omgeving. In het kader van WtoM is er een missie uitgevoerd naar Burundi in mei/juni Naast het faciliteren van het bezoek van WW aan Burundi (zie daarover meer in pa 4.4. heeft MbT ook met haar partner Ligue Iteka gewerkt aan financieel beheer en aan andere programma zaken, zoals capaciteitsversterking assessment. Hierbij beoordeelt Ligue Iteka haar eigen capaciteiten en die van Mbt en Mbt beoordeelt de capaciteiten van zichzelf en van Ligue Iteka. In samenspraak met de partnerorganisatie zijn punten opgesteld waar Maatwerk bij Terugkeer en de partnerorganisatie meer aandacht aan moeten schenken, zich verder moeten ontwikkelen en tijdens de samenwerking meer aandacht op moeten vestigen (zie bijlage II voor het gedeelte van de dienstreis rapportage waar verslagen over de terugkeerders niet in zijn opgenomen om duplicatie te voorkomen). 14

15 4.4. Veldreis naar Burundi In de begroting van het project WereldTools op Maat is een veldreis opgenomen naar een land van herkomst. Er is gekozen voor Burundi daar in de projectperiode 11 personen zijn teruggekeerd naar dit land. Op maandag 27 mei trok een delegatie van WW naar Burundi op veldreis voor een week. WW wil met het bezoek uit de eerste hand nagaan of het samenwerkingsproject daadwerkelijk duurzame re-integratie bevordert. WW wilde zo veel mogelijk terugkeerders bezoeken en hiernaast een beeld krijgen van technische onderwijs in Bujumbura en hoe men leeft en werkt in Burundi. MbT en Ligue Iteka hadden de veldreis meer dan uitstekend voorbereid, waardoor aan al de wensen van WW gehoor is gegeven. In een week zijn uiteindelijk 10 terugkeerders bezocht in Bujumbura. De bezochte projecten omhelsden drie laswerkplaatsen, drie winkels en één maal een naaiatelier, een garage, een caférestaurant en een cybercafe. Van de tien bezochte projecten: Zijn acht terugkeerders daadwerkelijk gestart met oorspronkelijke bedrijfsplan, mogelijk gemaakt door de materialen uit de WereldTools-kist en ondersteuning door Ligue Iteka. Is één persoon geswitcht van plan; het geplande internetcafe is niet van de grond gekomen daar hij in het centrum van Bujumbura geen locatie kon vinden. Hierop heeft hij de inhoud van de kist verkocht en hiervan een stuk grond aangeschaft en zich ingekocht bij de winkel van een vriend. Had één persoon de kist en ondersteuning niet nodig door het reeds aanwezige netwerk van contacten. Negen mensen waren blij en tevreden dat ze teruggekeerd waren. Allen hadden het moeilijk om het hoofd boven water te houden, maar probeerden via de materialen van de kist en met hulp van Ligue Iteka, hun leven weer op te pakken. Slechts één persoon gaf aan spijt te hebben van zijn terugkeer. Naast deze bezoeken is er een technische school (Centre Formation et de Perfectionnement Professionel de Bujumbura), een agrarische community in het zuiden van het land en de Nederlandse ambassade bezocht. Zonder twijfel kan na dit bezoek geconcludeerd worden dat het project WereldTools op Maat belangrijk is voor de terugkeerders naar Burundi. Dit werd tevens onderschreven door dhr. Ildephonse Nsabimana van Ligue Iteka. De mensen worden na hun terugkeer door de kist gedwongen om direct aan de slag te gaan om iets te maken van hun leven. Zonder deze kist vraag ik me af of deze mensen wel goed terecht hadden kunnen komen. Naast de koude cijfers sprak steeds opnieuw de hartelijke ontvangst van de mensen boekdelen. Iedereen was oprecht blij met ons bezoek. De samenwerking van WW en MbT (en diens partnerorganisatie Ligue Iteka) m.b.t. Burundese terugkeerders is van groot belang gebleken. Zowel de materiële ondersteuning van WW als ook de adviserende en ondersteunende rol van Ligue Iteka als ook de in-kind ondersteuning ter plaatse waren voor het gros van de terugkeerders van groot belang voor hun re-integratie. Stichting WereldWijd heeft uitgebreid verslag gedaan van de veldreis naar Burundi in haar blad de WereldWijzer. Desgewenst kunt u een exemplaar opvragen op ons kantoor. Hiernaast heeft stichting WereldWijd een presentatie van deze veldreis gemaakt, inclusief beeld en filmmateriaal. Op aanvraag kan stichting WereldWijd een presentatie verzorgen op locatie. Ed Peters Stichting WereldWijd 15

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren 1 Een initiatief van Bureau Maatwerk bij Terugkeer in samenwerking met Stichting Mondiale Samenleving Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Universiteit Leiden, die hem als kennismigrant naar Nederland heeft gehaald en hem in de proeftijd heeft ontslagen, heeft verzuimd hem tijdig voor een

Nadere informatie

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Burundi Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi Uitvoeringsperiode 2011-2013 Projectcoördinatie: Projectuitvoering: Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Miparec (Burundese

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek gegrond. Datum: 1 september 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v)

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Tijdelijk contract tot 1 april 2013 met mogelijkheid tot verlenging 32u/week (24u voor Beyond Borders en 8u voor Maatwerk

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening

Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013-2016 Tiel Februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De pilot Budgetbeheer... 3 Kosten en dekking van de kosten van pilot

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Hoofdkantoor b 14augustus2014 I J age Interne Weekrapportages (gedeeltelijk) Datum openbaar Dienst Terugkeer en Vertrek Bijlage nummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189

Rapport. Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189 Rapport Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam (UWV) tot het moment dat hij zich tot de Nationale

Nadere informatie

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland t.a.v. de algemeen

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI

BELEIDSPLAN 2015 STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI BELEIDSPLAN 2015 STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI December 2014 1) INHOUDSOPGAVE 1) Inhoudsopgave... 1 2) Algemeen en achtergronden... 2 3) Situatie per heden... 2 4) Logistiek binnenland... 3 5) Logistiek

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VLUCHTELINGENWERKGROEP

RICHTLIJNEN VLUCHTELINGENWERKGROEP RICHTLIJNEN VLUCHTELINGENWERKGROEP Inleiding Iedere gemeente heeft een eigen vluchtelingenwerkgroep. Zij dragen zorg voor de maatschappelijke begeleiding van de statushouders. De trajectbegeleiding en

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit.

HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit. HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit. HypoAware: a combined group and online educational program for

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Samenwerken aan een nieuw begin U heeft geen asiel- of een andere verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven. Wat gaat er nu

Nadere informatie

Derde Wereld Werkplaats Laanzichtweg 101 4847 SH Teteringen telefoon: 076-581 02 02 info@dwwbreda.org www.dwwbreda.org

Derde Wereld Werkplaats Laanzichtweg 101 4847 SH Teteringen telefoon: 076-581 02 02 info@dwwbreda.org www.dwwbreda.org ACHTERGROND INFORMATIE VAN DE DERDE WERELD WERKPLAATS Bezoek raadsleden van de commissies Economie en Bestuur van de gemeente Breda aan de Derde Wereld Werkplaats op 22-11-2011 1 overeenkomsten met directie

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1. Missie en visie 6 1.1 Missie 7 1.2 Visie 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1. Missie en visie 6 1.1 Missie 7 1.2 Visie 7 JAAR VERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie en visie 6 1.1 Missie 7 1.2 Visie 7 2. Passende ondersteuning bij terugkeer 8 2.1 Inleiding 9 2.2 Aantal cliënten 10 3. Selectie en ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

STICHTING EEN HELPENDE HAND

STICHTING EEN HELPENDE HAND STICHTING EEN HELPENDE HAND Berkstraat 21 2565 MR Den Haag Nederland NL03 ASNB 0854 6928 43 - NL76 INGB 0006 8919 57 Telefoon 070-365 6168 Telefax 070-365 2311 E-mail: info@sehh.nl Web: www.sehh.nl Beleidsplan

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een Gemeenteraad GEMEENTE \. u. \ VAL KE NS WAARD 6 0 nar Postbus 10100 \ 5550 GA ValkensWgard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 Qemeente@valkenswaard-.nl www.valkenswaard.nl Uw kenmerk Kenmerk 22001/37318

Nadere informatie

WIJ VERHUREN, BEHEREN EN ONTZORGEN

WIJ VERHUREN, BEHEREN EN ONTZORGEN WIJ VERHUREN, BEHEREN EN ONTZORGEN WAT BIEDEN WIJ AAN? Wij bieden aan om uw woning op een zorgeloze en betrouwbare wijze te verhuren en indien gewenst te laten beheren. Wij werken op basis van no cure,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Praat de migrant het land uit

Praat de migrant het land uit Praat de migrant het land uit - de Volkskrant - Blendle https://blendle.corn/i/de-vo1ksbant praat-de-rni-ant-het-land-uit/bn1... We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan

Nadere informatie

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 Rapport Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem onvoldoende begeleiding heeft gegeven

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Inleiding Ik schrijf dit plan vanwege het feit dat ik een eenmansbedrijf op wil gaan starten in de webdesign branche en dit omdat ik de laatste

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten?

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten? ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, op elke bemiddelingsovereenkomst die wij met

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Interview Marlies Meesters Transvision

Interview Marlies Meesters Transvision De printscreens in het ontwerp gaven een goed beeld, volgens Marlies Meesters. Bovendien kwam het grotendeels overeen met de verwachtingen van Transvision. Hierdoor en door de lange samenwerking met Korton

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit acht stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Aanvraagformulier - 2008

Aanvraagformulier - 2008 Enkel voor studenten met SURINAME als bestemming! Bijlage 1c-Ndl Reisbeurzen voor studenten die verbonden zijn aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs Aanvraagformulier - 2008 I. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2015 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014. : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland)

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014. : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland) Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014 inzake Faillissement BI&C Consultancy B.V. Rechtbank : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland) Faillissementsnummer : C/05/14/209 F

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw persoonlijke ontwikkeling een impuls te geven?

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

OPERATION CLEAR MIND

OPERATION CLEAR MIND Nieuwsbrief Beste lezer, OPERATION CLEAR MIND Hierbij alweer de tweede editie van onze nieuwsbrief. Wij hebben zeker niet stil gestaan de afgelopen maanden en brengen jullie graag op de hoogte van de lopende

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077

Rapport. Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077 Rapport Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077 2 Klacht Op 14 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Assen, met een klacht over een gedraging van de Immigratie-

Nadere informatie

PROTOCOL Spoed4Jeugd. Hoofdregel proces: volg gedisciplineerd het proces en de taken in de applicatie.

PROTOCOL Spoed4Jeugd. Hoofdregel proces: volg gedisciplineerd het proces en de taken in de applicatie. Hoofdregel proces: volg gedisciplineerd het proces en de taken in de applicatie. 1. Start proces: De melder neemt telefonisch of via de e-mail contact op met Spoed4Jeugd. Melding Spoed4Jeugd 2. Beslissing:

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen Subsidievoorwaarden Wetenschappelijk Onderzoek 2017 Patiëntenverenigingen INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE... 1 Doel 1 Wie kan subsidie aanvragen? 1 Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen 1 Wat bieden

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B.

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010 Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV 21 juni 2011 DNV Team Leader J.H.B. Zant Audit Team J.H.B. Zant Project Nr. 313669 Form Template VM-ARM 08-2008 (r3) Pagina

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299

Rapport. Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299 Rapport Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299 2 Klacht Op 9 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van het Centraal

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie