bon jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bon jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 bon jaarverslag

2 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via Daar vind je interactieve extra s die niet in dit document werden opgenomen. Deze tekstversie van het jaarverslag is zo opgesteld dat het makkelijk te printen is. bon vzw vraagt om bedachtzaam om te gaan met papier. COLOFON bon vzw Inburgering Brussel Toekomststraat 35, 1080 Sint-Jans-Molenbeek T Teksten bon vzw bon vzw, maart

3 INHOUDSTAFEL 1. Edito Over bon Missie & visie Personeelsbeleid Raad van bestuur bon kort bon in the kijker bon cijfers Werking Cursisten Inburgeringstraject Werving en intake Trajectbegeleiding Maatschappelijke oriëntatie Nederlands als tweede taal Levensloopbaanoriëntatie Minderjarigen Projecten Over Brussel Over Brussel Iris en Eva Eric Corijn over bon Politici over bon bon Anderlecht Inburgeraars Omid Akbari Roseline Ezea Thioune Khalidou Erika Vanessa Moreno Ascencio

4 1. EDITO De ploeg van bon vzw zet in 2013 opnieuw zeer goede resultaten neer. bon is in 2013 het enige onthaalbureau dat zijn aantal cursisten ziet stijgen. In de loop van de voorbije jaren zijn heel wat inspanningen geleverd om met gelijke middelen meer te doen. We plukken daar nu volop de vruchten van. We moeten daarbij opmerken dat de instroom van nieuwkomers naar Vlaanderen in het algemeen afneemt, terwijl de migratie naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft stijgen. Maar ook het feit dat asielprocedures aanzienlijk zijn verkort, heeft geen negatieve impact op ons bereik. Brussel blijft een speciale plaats innemen in het migratieverhaal. Wat wel daalt, samen met het aantal asielaanvragen en met de proceduretijd, is het aantal (vaak niet-begeleide) minderjarigen dat door de opvangproblemen in hotels wordt geplaatst. Deze moeilijke situatie, zowel voor de mensen zelf als voor bon en andere betrokken organisaties, is grotendeels niet helemaal verdwenen. We stellen in 2013 binnen onze dienstverlening vast dat heel wat ex-cursisten ons opzoeken om hun inburgeringsinspanningen te verzilveren in het kader van nationaliteitsverwerving. Ook sommige nieuwe cliënten dienen zich aan met dat specifieke doel. Het is onze uitdaging om ook deze cliënten met veel meer te laten buitengaan dan alleen maar hun attest. De intensievere samenwerking met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft een positieve impact op het bereiken van kandidaat-cursisten, maar nog steeds staat vooral de doorverwijzing door ex-cursisten garant voor de toestroom van meer dan de helft van ons cliënteel. Dat is een aangename erkenning van de kwaliteit van onze dienstverlening. Die dienstverlening zal in de nabije toekomst in een evoluerend werkveld gebeuren. In 2013 definieert en initieert de COCOF immers ook een onthaalbeleid, Accueil des primo-arrivants. bon bedankt bij deze de betrokken beleidsmakers om dit te realiseren. In 2014 zal dit opgestart worden en bon kijkt dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking. Net voor het ter perse gaan van dit jaarverslag heeft de Vlaamse Regering besloten om Brussel binnen het Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) rond Integratie en Inburgering een specifieke plaats te geven. Brussel krijgt geen uitzonderingspositie buiten het EVA zoals de steden Antwerpen en Gent, maar wel een apart statuut binnen het EVA zelf met een regierol voor de VGC. Hoe dit allemaal concreet zal ingevuld worden, zal de toekomst uitwijzen. Wij zijn alvast opgelucht dat bon een apart statuut krijgt waarbij onder meer kwaliteit, expertise en labofunctie vooropstaan. Eric De Jonge Directeur bon vzw 4

5 2. OVER BON 2.1 Missie & visie bon begeleidt mensen van vreemde origine op hun weg naar volwaardig burgerschap. bon ziet inburgering als een interactief proces. bon biedt mensen van vreemde origine een specifiek programma aan dat hen de mogelijkheid geeft hun zelfredzaamheid te verhogen. Het doel van het inburgeringproces is een volwaardige, actieve deelname aan de samenleving die bijdraagt tot meer sociale cohesie. bon wil de competenties van de deelnemers tot hun recht laten komen via een integrale dienstverlening. bon wil haar deelnemers zo goed mogelijk bedienen met een laagdrempelige aanpak op maat. bon streeft naar een dienstverlening die aantoonbaar duurzaam en kwaliteitsvol is. bon is een Brusselse, pluralistische organisatie die werkt vanuit het tweetalige statuut en de meertaligheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2.2 Personeelsbeleid HET HRM-TEAM In 2013 stijgt het aantal bon-medewerkers tot 97. We verwelkomen in de loop van het jaar 13 nieuwe collega's. Om het personeel dezelfde kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden, breidt ook het HRM-team uit. Het team krijgt er naast de HRM-verantwoordelijke en de HRM-assistent een stafmedewerker bij. Deze coördineert de vormingen, trainingen en opleidingen en werkt het competentiemanagement verder uit. VORMING, TRAINING EN OPLEIDING bon investeert jaarlijks aanzienlijk in vorming, training en opleiding (VTO) voor het personeel. In 2013 organiseert bon: een MBTI-vorming voor kaderleden; een workshop rond het stimuleren van feedback; een introductie tot de presentatietool Prezi; een opleiding duidelijk Nederlands i.s.m. het Huis van het Nederlands; een reeks opleidingen Outlook. ORGANISCOOP Hoe werkt bon als organisatie en hoe kan het beter? In 2012 onderzocht Dewaele consultancy aan de hand van de Organiscoop de organisatiecultuur bij bon. In 2013 zetten we een aantal van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport om in de praktijk. We werken de functiebeschrijvingen uit, we organiseren intervisie en teamdagen en we nodigen alle medewerkers in kleine groepen uit voor een werklunch met de directeur. DIVERSITEIT BIJ BON Een divers personeelsbestand is een doel, een must en reeds een feit! Bij bon werken 97 mensen, van 10 verschillende nationaliteiten en geboren in 23 verschillende landen. Voor bon is een divers personeelsbestand een weerspiegeling van het doelpubliek, de inburgeraars. Bij bon werken meer vrouwen (71%) en minder mannen (29%), veel jonge en ook wat oudere mensen (81% is jonger dan 45 jaar). Diversiteitsbeleid 5

6 In 2013 ontwikkelt de werkgroep diversiteit van bon een visie op samenwerken in verschil. Omgaan met diversiteit wordt gedefinieerd als één van de vijf kerncompetenties van alle bon-medewerkers. De werkgroep bepaalt de inhoud van deze competentie en maakt een werkzaam instrument voor sollicitatie -en functioneringsgesprekken. bon stimuleert uitwisseling en onderlinge communicatie tussen de medewerkers, om de band en het wederzijds begrip te versterken. Via verschillende acties laat bon medewerkers door de bril van hun collega's kijken: de stoelendans: een dag het werk van een collega doen; diversiteitsdagen met workshops; diverse feestdagen uit verschillende culturen krijgen een plaats op het intranet. Een divers personeelsbestand is niet genoeg. De werkgroep diversiteit stelt in 2013 ook een profiel op om in 2014 werk te maken van een diverse raad van bestuur. 2.3 Raad van Bestuur LEDEN Adelheid Byttebier Antony Ferminus Bie Vancraeynest Bob Pleysier Frans De Keyser (voorzitter) Hamel Puissant Jos Brumagne Luc Groeninckx Marc Haertjens ALGEMENE VERGADERING Adelheid Byttebier Ann Trappers Antony Ferminus Bie Vancraeynest Bob Pleysier Frans De Keyser (voorzitter) Hamel Puissant Jos Brumagne Luc Groeninckx Marc Haertjens Thierry Goossens 2.4 bon kort bon is het Onthaalbureau Inburgering Brussel. bon biedt mensen van buitenlandse origine een inburgeringsprogramma aan. Dit programma vergroot de mogelijkheden van de deelnemers om hun weg te vinden in de Belgische samenleving. Deelname is gratis en wordt bekroond met een inburgeringsattest. DOELPUBLIEK Mensen van buiten België die gemachtigd zijn om langer in België te verblijven. 6

7 Belgen die geboren zijn in het buitenland en van wie minstens een van de ouders ook in het buitenland geboren is. INBURGERINGSPROGRAMMA bon geeft duidelijke en juiste informatie over leven, werken en wonen in België en Brussel. Onze deelnemers komen meer te weten over hun rechten en plichten. Bovendien geeft bon inburgeraars de kans om op een prettige manier Nederlands te leren. Voor minderjarigen verzorgt bon specifieke begeleiding. VIER PIJLERS Het inburgeringsprogramma steunt op vier pijlers: De cursus maatschappelijke oriëntatie in een contacttaal zoals Frans, Engels, Arabisch, Russisch, Farsi, Spaans, Pular, Pashtu, Dari, Urdu, Hindi, Turks en Tibetaans. Een intensieve basiscursus Nederlands, in samenwerking met het volwassenenonderwijs. Workshops en begeleiding rond werk, opleiding en vrije tijd. Individuele begeleiding doorheen het volledige traject. PARTNERS HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ACTIRIS CVO LETHAS CVO BRUSSEL BRUSSELEER FOYER SOCIAAL VERTAALBUREAU VAN BRUSSEL ONTHAAL VDAB TRACÉ WERKWINKEL SYNTRA BRUCOVO VLAAMSE OVERHEID VGC 2.5 bon in de kijker bon kiest bewust voor een sterk communicatiebeleid. NIEUW CAMPAGNEBEELD Eind 2013 lanceert bon een nieuw campagnebeeld dat aansluit op de huisstijl. De Brusselse fotograaf Jo Voets portretteerde daarvoor 5 (ex-) cursisten van bon. ANIMATIEFILMPJE EEN TRAJECT BIJ BON Op vraag van het team werving ontwikkelt bon in 2013 een animatiefilmpje dat het traject van een cursist in beeld brengt. Om kandidaat-cursisten optimaal te kunnen aanspreken, bijvoorbeeld tijdens infosessies, moest het filmpje zo laagdrempelig mogelijk zijn. Daarom is gekozen voor een filmpje zonder tekst of woorden. Bekijk het filmpje via Youtube. ONLINE COMMUNICATIEMEDIA bon zet in op online communicatiemedia. Naast de website en dit online jaarverslag publiceert bon ook 2 blogs: restobon.wordpress.com en masiravenir.wordpress.com. 7

8 Begin 2013 lanceert bon ook een vernieuwde externe nieuwsbrief bonews en een infomail met het cursusaanbod voor professionele partners. Via de facebookpagina bereikt bon bovendien een stijgend aantal enthousiaste bonsympatisanten. Get bonnected? Dat kan via BON IN DE PERS In de loop van 2013 komt bon 24 keer in de pers. De Brusselse media Brussel Deze Week, TV Brussel en FM Brussel berichten regelmatig over inburgering en over bon. Verder zendt RTBF-radio La Première in maart een reportage uit over bon en over de diversiteit aan talen in Brussel. In de zomer maakt het VRT-programma Fans of Flanders een videoportret van bon-medewerker en MO-docent Asadullah Paimaan en in september verschijnt in MO*magazine een reportage over Masir Avenir. Ook enkele cursisten met journalistieke ervaring schrijven in 2013 artikels over bon: het resultaat is een artikel op de Spaanse nieuwssite Periodismo Humano en een artikel in de Urdu Times. NEW IN TOWN! Op 15 december organiseert bon in samenwerking met Globe Aroma een spetterend feest: New in town! We feesten midden in de stad, in interactie met de stad. Inburgeraars tonen hun talenten en zorgen voor drank en hapjes en voor muziek en dans. Conté Morlaye exposeert zijn werk en Jovial Mbenga doet de presentatie. Er zijn optredens van Stalin & Gernas, Tony Bland, Kunigi Fanga, Soldier Hems en Kayra Kafo. 8

9 3. BON CIJFERS 3.1 Cijfers werking Het aantal cursisten stijgt in 2013 opnieuw ten opzichte van de voorgaande jaren. We sluiten méér inburgeringscontracten af en meer inburgeraars starten met een cursus maatschappelijke oriëntatie. Intakes Contracten MO-starters Attesten Het aantal cursisten dat een inburgeringsattest behaalt, stijgt ook licht. Het behalen van een attest blijft moeilijk voor Brusselse inburgeraars. Een aantal cursisten haakt in de loop van het inburgeringstraject af, vooral voor of tijdens de lessen Nederlands. MOND-AAN-MOND RECLAME De meeste cursisten komen bij bon terecht via mond-aan-mond reclame. 36% van onze nieuwe deelnemers is doorverwezen door een ex-cursist, 9% door familie of vrienden. De samenwerking met Huis van het Nederlands Brussel werpt ook vruchten af: 20% van de cursisten worden door het Huis doorverwezen naar bon. 17% van de inburgeraars komt bij bon terecht dankzij de eigen werving van bon. TOP 4: Doorverwijzers Hoe komen cursisten bij bon terecht? Ex-cursisten 37% Huis van het Nederlands 20% Eigen werving 17% Familie en vrienden 9% 3.2 Wie zijn onze cursisten Het publiek van bon is eerder jong: meer dan 75% van de cursisten is jonger dan 39 jaar. Mannen zijn met 53% van de deelnemers nipt in de meerderheid. Het aantal vrouwelijke cursisten stijgt in 2013 met 6%. bon-cursisten wonen verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk gewest, maar vooral in Brussel, Schaarbeek, Sint-Jans- Molenbeek en Anderlecht. TOP 4: Woonplaats cursisten Waar wonen onze cursisten? Brussel-Stad 21% Schaarbeek 18% Sint-Jans-Molenbeek 13% Anderlecht 10% 9

10 DIVERSITEIT: NATIONALITEIT, TAAL EN LAND VAN HERKOMST In 2013 kwamen er bij bon cursisten met wel 140 verschillende nationaliteiten over de vloer. Bijna 5% heeft de Belgische nationaliteit. Samen spreken deze mensen 79 verschillende moedertalen. Onze cursus maatschappelijke oriëntatie geven we in 15 contacttalen. Onze cursisten hebben 113 verschillende geboortelanden. De top 4 in 2013 is Marokko, Guinea, Afghanistan en Bulgarije. TOP 4: Land van herkomst Waar zijn onze cursisten geboren? Marokko 21% Guinea 10% Afghanistan 7% Bulgaria 4% Congo 4% China 4% 10

11 4. INBURGERINGSTRAJECT 4.1 Werving en intake INTAKE Ondanks de verminderde migratiestroom blijven de cijfers ook in 2013 stijgen: bon bereikt bijna 50% meer inburgeraars dan twee jaar geleden. intakes contracten Dit vertaalt zich ook in het aantal talen waarin we cursussen maatschappelijke oriëntatie aanbieden. In 2013 kunnen cursisten voor het eerst cursussen volgen in het Albanees, Bengaals en Bulgaars. WERVINGSACTIES Samen met de ambassadeurs onderneemt het team werving & intake in 2013 meer dan 200 kleine en grotere wervingsacties. In 2013 ligt de focus op 3 types van wervingsacties: Territoriale werving: vooral in Anderlecht, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Brussel. In samenwerking met de gemeente Molenbeek organiseert bon opnieuw een brievenactie; bon gaat op zoek naar samenwerkingen met het OCMW; Werving op basis van het etnisch netwerk: samen met de ambassadeurs brengt het team plaatsen in kaart waar we folders kunnen verspreiden. AMBASSADEURS In 2013 bouwt bon de ambassadeurswerking verder uit. De ambassadeurs van bon zijn enthousiaste ex-cursisten die overtuigd zijn van de meerwaarde van onze dienstverlening. Ze kunnen op een geloofwaardige manier getuigen over inburgering en over hun traject bij bon. De ambassadeurs spreken kandidaat-cursisten rechtstreeks aan tijdens wervingsacties, maar hun aanwezigheid blijkt ook van enorme waarde tijdens infosessies. VRIJSTELLINGSTOETS De vrijstellingstoets heeft als doel inburgeraars die geen baat meer hebben bij het volgen van een cursus maatschappelijke oriëntatie vrij te stellen voor dat vormingsonderdeel. Als gevolg van de nieuwe nationaliteitswetgeving komen meer en meer oudkomers langs bij bon om een inburgeringscertificaat te verkrijgen. Daardoor is de vraag naar de vrijstellingstoets in 2013 gestegen. BLIK VOORUIT In 2014 zal bon: een samenwerking opstarten met het OCMW van Molenbeek; een antenne opstarten in Anderlecht; het aanbod verder diversifiëren; de brievenactie trachten uit te breiden naar andere Brusselse gemeentes; nauwer gaan samenwerken met de Centra voor Volwassenenonderwijs in verband met werving en de vrijstellingstoets. 11

12 4.2 Trajectbegeleiding Via individuele begeleiding doorheen het traject wil bon de zelfredzaamheid van de inburgeraars stimuleren. De trajectbegeleider neemt de rol van coach op. ZOEKTOCHT NAAR EEN GEPASTE METHODIEK De zelfredzaamheid van de cursist staat centraal bij bon. Het geïntegreerd doelenkader, dat de zelfredzaamheid moet bevorderen, blijft de belangrijkste leidraad voor trajectbegeleiders. Binnen dat kader speelt de trajectbegeleider tegelijkertijd verschillende rollen: coach, expert, regisseur en administrator van het traject van de cliënt. De kunst is om dat op maat van de behoefte en het leervermogen van de cliënt te doen. In 2013 krijgen trajectbegeleiders de kans om vormingen te volgen over coaching, feedback en appreciative inquiry. Elk team trajectbegeleiders heeft ook een coach op de werkvloer die de inwerking van nieuwe collega s begeleidt. COMPETENTIEMANAGEMENT 2013 is het jaar waarin collega's en coördinatoren systematisch en op grote schaal gesprekken tussen trajectbegeleiders en hun cliënten observeren. De observaties worden omgezet in SWOT-analyses. De persoonlijke werkpunten die hieruit voortvloeien, worden besproken met andere trajectbegeleiders. Ze vormen ook de basis voor de functioneringsgesprekken. Elke trajectbegeleider heeft nu ook kennisgemaakt met MBTI, identificeert zijn persoonlijk profiel en maakt kernkwadranten voor zichzelf en zijn collega s. TEAMOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN Een aantal trajectbegeleiders neemt deel aan taak- en teamoverschrijdende projecten. Een aantal trajectbegeleiders geven workshops in het kader van levensloopbaanoriëntatie (LLO). Vier trajectbegeleiders ondersteunen jongeren tijdens het zomerproject Masir Avenir. Samen met le CIRÉ en Actiris start bon in 2013 een project op rond diplomagelijkschakeling, waarbij trajectbegeleiders intern kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerde medewerker diplomagelijkschakeling voor Nederlandstalige procedures, en naar le CIRÉ voor Franstalige procedures. De eerste maanden zijn twee trajectbegeleiders de interne specialist. BLIK VOORUIT In 2014 zal de nadruk liggen op: het in gebruik nemen van en leren werken met een nieuwe databaseapplicatie; het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening via interne en externe vormingen en peer- en coördinatiecoaching; het onderling afstemmen van verschillende trajectonderdelen via gezamenlijke vorming en uitwisseling; het in gebruik nemen van een nieuwe vestigingsplaats in de gemeente Anderlecht; het stimuleren van kennisdeling via de inzet van specialisten per thema. 12

13 4.3 Maatschappelijke oriëntatie Via gerichte lessen laat bon inburgeraars kennismaken met de Brusselse en Belgische samenleving, zodat zij zelfstandiger kunnen functioneren in onze maatschappij. De lesgevers vertrekken vanuit de leervragen, interesses en competenties van de cursisten. PLANNING 2013 staat in functie van het toepassen en werkbaar maken van de planning die eind 2012 werd doorgevoerd. Samen met een nieuwe coördinator zoekt het team maatschappelijke oriëntatie (MO) naar een optimaal evenwicht tussen kwantiteit en kwaliteit. De inbedding van levensloopbaanoriëntatie in de cursus maatschappelijke oriëntatie evolueert van een experimentele fase naar een standaardaanbod. EVALUEREN IN MO Drie docenten maatschappelijke oriëntatie nemen deel aan de testfase van de methodiek evalueren in MO. Dat houdt in dat MO-docenten de competenties testen die cursisten verwerven tijdens de cursus. Cursisten leggen doelstellingen vast op korte, middellange en lange termijn. Cursisten moeten tijdens de cursus ook 2 individuele acties kiezen: één die betrekking heeft op participatie in de maatschappij en één die betrekking heeft op het verbeteren van het eigen leven. De testfase loopt door: in 2014 zullen alle MO-docenten zich de methodiek eigen maken. VRAAGGESTUURD AANBOD bon probeert het cursusaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de vraag. In 2013 blijven we experimenteren met verschillende soorten cursusvormen op maat van zo veel mogelijk subgroepen. Naast combitrajecten, aulagroepen en alfagroepen biedt bon de volgende cursusvormen aan: Alfa-intensief: de MO-cursus voor alfagroepen (analfabeten, zwak of anders gealfabetiseerden) wordt korter maar intensiever. In plaats van 2 keer les per week gedurende 2 sessies volgende de alfa s 4 keer per week les gedurende één MO-sessie. Het experiment wordt positief geëvalueerd. Meer avondgroepen: het aantal groepen dat enkel s avonds MO volgt, stijgt tot een 20-tal. Naast avondgroepen in het Frans en het Russisch organiseert bon in 2013 voor het eerst een avondgroep Bulgaars. Dit blijkt een groot succes aangezien deze cursisten overdag vaak aan het werk als zelfstandige of in knelpuntberoepen. Nieuwe talen: Bulgaars en Albanees. Traumabegeleiding voor oorlogsslachtoffers: bon werkt in de Albanese groep samen met Mind- Spring rond oorlogstrauma s van de cursisten. BLIK VOORUIT In 2014 zal bon: een combitraject voor alfa s opzetten; een nieuwe planning invoeren; verder inzetten op alfagroepen en meer avondgroepen; het aanbod uitbreiden met een MO-cursus in het Roemeens. 13

14 4.4 Nederlands als tweede taal Een basiscursus Nederlands als tweede taal (NT2) maakt deel uit van het inburgeringstraject. bon biedt zelf geen lessen Nederlands aan maar werkt daarvoor samen met verschillende partners: het Centrum voor Basiseducatie (CBE) en Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO). NT2-CEL De NT2-cel, die in 2012 werd opgericht, krijgt er in 2013 een stafmedewerker NT2 bij. NT2 is nu een volwaardige deelwerking binnen bon, naast maatschappelijke oriëntatie, trajectbegeleiding en levensloopbaanoriëntatie. UITVAL De uitval van cursisten in NT2 is een complexe kwestie. Inburgeraars kiezen bij het afsluiten van hun contract voor een cursus maatschappelijke oriëntatie én een basiscursus Nederlands. Maar soms haken mensen onderweg af. Om vat te krijgen op dit fenomeen loopt sinds 2011 een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar uitval. In 2013 richt bon een werkgroep NT2 op om op basis van de cijfers adviezen te formuleren en om acties uit te werken om uitval te bestrijden. De eerste cijfers leren ons bijvoorbeeld dat een aantal typetrajecten (o.a. het combitraject) een positief effect heeft op het behalen van een inburgeringsattest. PROJECTEN VOOR INBURGERAARS MET ALFAPROFIEL In 2013 komen bon, VDAB, Tracé, Brusselleer en Huis van het Nederlands Brussel enkele keren samen om mogelijke beroepstrajecten te verkennen voor inburgeraars met een alfaprofiel, alfa s (analfabeten, zwak of anders gealfabetiseerden). Zij krijgen immers moeilijk toegang tot opleidingen of beroepstrajecten. bon en Brusselleer organiseren in 2013 al een aantal concrete projecten voor cursisten met een alfaprofiel. In september gaat het alfapoetsproject van start, in samenwerking met VDAB. Twaalf cursisten volgen 6 maanden lang een alfa-nt2-cursus en aansluitend nog eens 3 maanden een poetsopleiding gecombineerd met NT2 op de opleidingsvloer. Na een eerste test door bon start Brusselleer met een voorbereidende opstapgroep voor inburgeraars met een alfaprofiel. De deelnemers zijn kandidaat-inburgeraars die op een wachtlijst staan voor alfa-nt2. COMBITRAJECT Vanaf 2013 maakt het combitraject deel uit van het reguliere bon aanbod. Bij een combitraject volgt een groep cursisten bijvoorbeeld in de voormiddag lessen maatschappelijke oriëntatie en in de namiddag lessen Nederlands. In 2013 bereiden we ook een combitraject voor alfa s voor. BONGROEPEN VOOR NT2 bon reserveert bij de CVO s opnieuw gesloten bongroepen NT2, voorbehouden voor cursisten van bon. Elke bongroep wordt mee begeleid door een trajectbegeleider van bon. Daardoor versterkt de link tussen het onthaalbureau en het trajectonderdeel NT2. BLIK VOORUIT In 2014 zal bon: het inburgeringsprogramma uitbreiden met NT2 1.2.; de uitval verder bestrijden; verder experimenteren met combitrajecten voor alfa s; de opstapgroep evalueren; de rechtstreekse inschrijving ook toepassen op laaggeschoolden die Nederlands volgen aan een CBE. 14

15 4.5 Levensloopbaanoriëntatie Levensloopbaanoriëntatie (LLO) gaat over de professionele, de educatieve en de maatschappelijk participatieve perspectieven van elke inburgeraar. Via individuele gesprekken en groepsactiviteiten werkt de inburgeraar aan zijn of haar toekomstplannen. HERVORMING LLO Het LLO-team breidt verder uit. Vanaf de zomer ondersteunt een stafmedewerker de LLO-coördinator op inhoudelijk vlak. Eind 2013 bestaat het team uit een coördinator, een stafmedewerker, 3 consulenten maatschappelijke participatie, een administratief medewerker en een medewerker diplomagelijkschakeling. In de eerste helft van 2013 werkt het projectteam LLO een aanbod uit op maat van de cursist. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers uit alle deelwerkingen van bon. In juni wordt het projectteam terug ontbonden. PERSPECTIEFDAGEN bon blijft zoeken naar de beste manier om LLO in te bedden in het traject van de inburgeraar. Het LLO-aanbod wordt zo goed mogelijk afgestemd op de noden van de cliënt en zijn of haar scholingsgraad, de contacttaal en het soort traject. In de eerste week van de cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) kiezen cursisten hun perspectief tijdens een PICK- workshop (Perspectieven in Concrete Keuzes). Daarna is er tijdens de perspectiefdagen (P-dagen) één dag per week expliciet aandacht en ruimte voor LLO. De cursist kiest naargelang zijn of haar perspectief uit een gevarieerd aanbod aan groepsactiviteiten: interactieve workshops, bezoeken en infosessies. Deze leveren inspiratie voor het stappenplan van de cursist. In de laatste week van MO gebeurt de overdracht van groepsacties naar de individuele opvolging door de cursist zelf aan de hand van het stappenplan. MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE De drie consulenten maatschappelijke participatie (MP) vertegenwoordigen de socioculturele pijler binnen het LLO-aanbod. Zij geven de introductieles maatschappelijke participatie tijdens de MO-cursus, waar ze vertellen over de voordelen van vrijwilligerswerk, sociale en sportactiviteiten. Ze organiseren ook uitstappen en geven de interactieve workshop vrijwilligerswerk tijdens de P-dagen. Inburgeraars kunnen ondertussen ook individueel terecht bij de MP-consulenten met vragen. Via individuele gesprekken worden cursisten toegeleid naar vrijwilligerswerk, sportclub en culturele activiteiten. De MPconsulenten hebben ook specifiek aandacht voor het toeleiden van minderjarigen naar vrijetijdsactiviteiten. Ze worden ook steeds vaker geconsulteerd door cultuurhuizen, gemeenschapscentra en vrijwilligersorganisaties als specialisten in het toeleiden van de doelgroep. Naast het toeleiden van cursisten organiseert bon, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, ook zelf een aantal projecten rond interculturele ontmoeting, sport, cultuur en vrijwilligerswerk. PARTNERS De bestaande samenwerkingen met o.a. VDAB, Actiris, Syntra en Brucovo blijven behouden. Daarnaast zetten we in op de uitbreiding van ons netwerk. Tijdens de P-dagen doet bon in 2013 voor het eerst beroep op Groep Intro, Meeting, InBrussel, Promotion de l Emploi, Mission Locale Schaerbeek, Federgon, koepel Dienstencheques en Duo for a job. Voor individuele doorverwijzingen zijn er nauwe contacten met SIEP en Potentia. 15

16 4.6 Minderjarigen TOELEIDING NAAR ONDERWIJS bon volgt minderjarigen op die alleen of met hun ouders aankloppen bij het onthaalbureau. Leerlingen die toeleiding naar secundair onthaalonderwijs nodig hebben, krijgen vrij vlot toegang tot een onthaalschool. Kinderen inschrijven in een Brusselse basisschool is moeilijker omwille van het capaciteitsprobleem. Om het inschrijvingsleed voor de scholen aan te pakken, werken de scholen sinds 2010 met een elektronisch centraal aanmeldsysteem. In 2013 verleent bon opnieuw ondersteuning aan ouders die hulp kunnen gebruiken bij het aanmelden. bon en Foyer organiseren daarvoor samen permanenties op twee locaties en op vaste tijdtippen. In totaal meldt bon in januari 2013 ongeveer 150 kinderen aan. TOELEIDING NAAR VRIJE TIJD bon zorgt ook voor toeleiding van minderjarigen naar geschikte socio-culturele activiteiten en vrijetijdsbesteding, zoals speelpleinwerking of sport. Dit gebeurt zowel dankzij de permanenties van onze consulenten maatschappelijke participatie (MP) als via permanenties in samenwerking met de VGC. Daarnaast werkt bon ook actief mee in een project van het Europees Integratiefonds waarbij de knelpunten op gebied van vrije tijd, welzijn, onderwijs en werk in kaart worden gebracht bij jarige anderstalige nieuwkomers. LOKAAL OVERLEG PLATFORM (LOP) bon blijft actief in het Lokaal Overlegplatform (LOP) van Brussel, dat waakt over de gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Het LOP is een breed platform met alle inrichtende machten en directies van Brusselse Nederlandstalige scholen en met partners van buiten het onderwijs. Werkgroepen zijn actief bezig met thema s zoals anderstalige nieuwkomers. ZORGEN VAN OUDERS Ouders hebben vaak heel wat vragen over hun kinderen. Hoe combineren ze een cursus maatschappelijke oriëntatie in de schoolvakanties met kinderopvang? Welke vorm van kinderopvang is het meest geschikt en waar kunnen ze daarvoor terecht? Waar vinden ze goede huiswerkbegeleiding voor hun kinderen? Tijdens de trajectbegeleiding gaan we samen op zoek naar oplossingen. Vanaf 2013 werkt bon samen met de Opvoedingswinkel. De Opvoedingswinkel komt kennismaken met de werking van bon en geeft een eerste workshop voor trajectbegeleiders. Ook de docenten maatschappelijke oriëntatie maken in het najaar kennis met het aanbod. De verschillende partners van de opvoedingswinkel kunnen ingeschakeld worden voor een workshop op maat. MASIR AVENIR, INBURGERINGSCURSUS VOOR MINDERJARIGEN In 2013 organiseert bon voor de vierde keer een inburgeringscursus voor minderjarigen tijdens de zomermaanden: Masir Avenir. Dankzij extra subsidies van de Vlaamse Overheid kunnen opnieuw 60 anderstalige nieuwkomers deelnemen aan het project. 16

17 5. PROJECTEN Diplomagelijkschakeling Het project Diplomagelijkschakeling ging in december 2012 van start. In 2013 werft bon in het kader van dit project een medewerker diplomagelijkschakeling aan, een interne specialist inzake diplomagelijkschakeling. Deze medewerker geeft infosessies over de verschillende procedures en biedt ook individuele begeleiding aan bij het samenstellen en indienen van een aanvraag voor diplomagelijkschakeling. Het project diplomagelijkschakeling in een notendop: voor Brusselse werkzoekenden met een buitenlands diploma, ingeschreven bij Actiris; maandelijkse infosessies voor werkzoekenden; maandelijkse infosessies voor consulenten van partnerorganisaties; 300-tal individuele begeleidingen per jaar; partner: CIRÉ asbl; financiering: Actiris; duur van het project: 3 jaar (tot eind 2015). Praktische informatie over diplomagelijkschakeling vind je op bon Jongerenproject Masir Avenir Masir Avenir, een inburgeringscursus voor minderjarigen In de zomer van 2013 organiseert bon voor de vierde keer een inburgeringscursus voor minderjarigen: Masir Avenir. Dit betekent: De weg naar de toekomst, vertaald vanuit het Dari en het Frans. Op 30 augustus sluiten we af met een feest, met zelfgemaakte hapjes en veel muziek en dans. Lees meer over het project en over de jongeren op de blog masiravenir.wordpress.com. Masir Avenir in een notendop Juli en augustus 2013 Vier taalgroepen (Frans, Poular, Engels en Pashtu) 60 jongeren tussen 16 en 18 jaar Programma: maatschappelijke oriëntatie, Nederlands en socio-culturele activiteiten Partner: JES vzw voor activiteiten rond groepsdynamiek, competenties, koken en multimedia Financiering: Vlaamse Overheid Fietsproject Tous au vélo Omdat het nooit te laat is om te leren fietsen, omdat fietsen gezond is, omdat België een fietsland is, omdat er tijdens de schoolvakanties niet veel mogelijkheden zijn om je Nederlands te oefenen en omdat onze cursisten altijd enthousiast zijn om bij te leren en om nieuwe mensen te leren kennen. Daarom organiseren bon en Provelo in juli 2013 een fietsinitiatie in het Nederlands. We beleven 12 intensieve maar onvergetelijke dagen samen met de 16 enthousiaste deelnemers, afkomstige uit alle hoeken van de wereld: Guinée Conakry, Tibet, Pakistan, Marokko, Nepal, Peru, Kameroen, Kenia, Togo, Congo en Bulgarije. De consulenten maatschappelijke participatie bij bon stimuleren inburgeraars zoveel mogelijk om in de maatschappij te participeren via cultuur, vrijwilligerswerk en ook sport. Naast het fietsproject zijn dit de belangrijkste sportieve projecten waar bon een actieve rol in speelt zijn Les Gazelles de Bruxelles en FC bon. 17

18 Les Gazelles de Bruxelles Onder het motto samen staan we sterk sluit de loopclub bon to run in februari 2013 aan bij het gedeelde loopinitiatief Les Gazelles de Bruxelles. Samen met de gazellen van Pigment vzw en Link Brussel trainen de lopers vanaf nu wekelijks in het Elizabethpark in Koekelberg en geregeld op locatie. Na een klein jaar heeft de loopclub een gevuld palmares: 65 lopers; meer dan 100 trainingen; 32 deelnemers aan de 20 km door Brussel; 18 deelnemers aan de Leopold II-jogging van Foyer; 42 lopers finishen op de Brussels Mini en Half Marathon; 18 Brusselse gazellen op de Corrida in Leuven; 8 start-to-runsters halen de eindmeet van de 4 km! De plezantste loopclub van Brussel gelooft in de kracht van sport en vat 2014 met een even grote sportieve drive aan. Meer info op de blog FC bon & BXLR Cup FC bon, de zaalvoetbalclub van bon, neemt in 2013 opnieuw deel aan de BXLR Cup. De deelnemers zijn vooral mannen en enkele vrouwen. Eind 2013 start bon ook met een vrouwenploeg. Wordt dit experiment een succes, of blijft FC bon vooral een mannelijke aangelegenheid? Wordt vervolgd in Boca Mundo Boca Mundo, de opvolger van bon babbel, is een van de interculturele uitwisselingsprojecten van bon. Belgen en inburgeraars gaan samen rond tafel zitten voor een babbel. Soms met een hapje en een tapje, soms alleen met een drankje. De deelnemers praten in kleine groepjes over thema's zoals migratie, racisme, identiteit en cultuur. Ze leren van mekaar, over de ander en over zichzelf. Diversiteit is een gegeven. Dé Afrikaan blijkt niet te bestaan, dé Vlaming evenmin. Nog meer dan de andere uitwisselingsprojecten staat Boca Mundo garant voor een boeiende uitwisseling in twee richtingen. Belg in de Klas Ooit zijn we klein begonnen, met Belg in de Klas, BIK voor de habitués. Bij BIK komen telkens twee of drie Belgen op bezoek in een les maatschappelijke oriëntatie en beantwoorden ze vragen van inburgeraars. Café Coloré Café Coloré is de moeder van Boca Mundo. Enkele jaren ging bon hiervoor in zee met School Zonder Racisme (SZR), een project van Jongeren tegen racisme. De bedoeling van het project is Vlaamse middelbare scholieren naar Brussel brengen om hen van nabij kennis te laten maken met diversiteit. Het project is ondertussen ook uitgebreid naar Brusselse en Vlaamse hogescholen. Restobon Restobon neemt een nieuwe start in 2013! De locatie en het tijdstip veranderen, het concept blijft hetzelfde. Elke eerste woensdagmiddag van de maand serveert een inburgeraar met culinair talent een 40-tal dagschotels in Bar Recyclart. Van juni tot december maken we kennis met de kookkunsten van Hamadi (Tunesië), Bibi (Pakistan), Kodjovi (Togo), Khin (Myanmar) en Alagie (Gambia). Wil je meer weten over Restobon, de deelnemers of wil je hun recepten zelf uitproberen? Neem dan zeker een kijkje op de blog restobon.wordpress.com. 18

19 Duo for a job De vzw Duo for a job brengt sinds eind 2012 werkzoekende nieuwkomers samen met gepensioneerden van Belgische origine. Zo worden telkens duo s gevormd. De gepensioneerde coacht de nieuwkomer en bereidt hem of haar voor op een job. Tegelijkertijd bevordert het initiatief het ontstaan van generatie-overschrijdende en interculturele relaties en stimuleert het op die manier een sterkere sociale cohesie in Brussel. Als actieve partner zoekt en selecteert bon nieuwkomers die kunnen deelnemen aan het project. In de loop van 2013 komt een vijftal duo s gedurende 6 maanden regelmatig samen, individueel en/of in groep. Een van de duo s is Azal en Serge. Europalia India Samen met bon organiseert Citizenne in 2013 enkele activiteiten in het kader van Europalia India. Het programma is samengesteld voor en door bon-cursisten. In oktober organiseert Citizenne een uitstap naar Noord- Frankrijk. Een groep bon-cursisten neemt deel aan de activiteit en brengt onder andere een bezoek aan het Indische War Memorial in Neuve Chapelle, opgericht ter ere van de Indische oorlogsslachtoffers van WOI. In december helpt bon de Indische avond Relax, Bollywooddance and play India! organiseren. Het wordt een sfeervolle avond met onder andere Indische biljart, Indische tempeldans en een workshop Bollywooddans. Portrettenreeks vrijwilligers met een migratieachtergrond In het voorjaar van 2013 maakt Foyer in samenwerking met bon en Het Punt een aantal videoportretten van Brusselse vrijwilligers met een migratieachtergrond. bon helpt mee met het selecteren en ondersteunen van de vrijwilligers. De getuigenissen van Riadh, Jafar, Mahemadou en Anastasiia zijn terug te vinden op de website van Foyer. 19

20 6. OVER BRUSSEL 6.1 Over Brussel In het edito van dit jaarverslag (zie p.4) kon je al lezen dat de werking van bon in grote mate bepaald wordt door de specifieke Brusselse context waarin bon actief is. Brussel is een tweetalig/meertalig gewest waarin het Nederlands een minderheidstaal is en waar inburgering voorlopig niet verplicht is. Andere lokale factoren die meespelen zijn een grote concentratie van de doelgroep en een complexe sociale kaart met een uitgebreide waaier aan dienstverleners. IRIS EN EVA Er is echter verandering op komst. In de loop van 2014 zal bon opgenomen worden in het Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) rond Integratie en Inburgering. Ondertussen heeft het Brussels Franstalig parlement gestemd voor een verplicht onthaaltraject voor nieuwkomers en definieert en initieert de COCOF een onthaalbeleid Accueil des primo-arrivants. Lees hieronder meer over de politieke context van inburgering in Brussel, over Iris en Eva. 10 JAAR INBURGERING IN BRUSSEL In 2014 bestaat bon 10 jaar. Een gelegenheid om terug te blikken en vooruit te kijken. bon vroeg alvast aan stadsgeograaf en Brusselkenner Eric Corijn om de balans op te maken van het werk dat bon de voorbije tien jaar heeft verricht en om zijn visie te geven op de toekomst van inburgering in Brussel. We vroegen ook een reactie hierop aan een aantal betrokken politici: Minister Smet en de Brusselse VGC-leden Grouwels en Vanhengel. 6.2 Iris en Eva 2013 is het jaar van de Grote Verandering, of toch niet? Het Brussels Franstalig Parlement stemt in juli voor een onthaaltraject voor nieuwkomers en in november wordt het Extern Verzelfstandigd Agentschap Integratie & Inburgering opgericht. Integratie is iets wat elke dag moet gebeuren verklaart de nieuwe Minister-President van Brussel Rudi Vervoort in de lente van De PS spreekt zich voor het eerst uit voor verplichte inburgering: We hebben daarvoor teksten ingediend. De bedoeling is dat die nog dit jaar worden goedgekeurd. Nieuwkomers in Brussel zullen net als in Vlaanderen voortaan een inburgeringstraject moeten volgen. Maar zo n vaart loopt het niet. De teksten worden wel goedgekeurd maar de Commission Communautaire Française (COCOF), aan wie de bevoegdheid aan Franstalige kant gedelegeerd is, kan die beslissing niet alleen nemen. Vlaams Minister voor Inburgering Geert Bourgeois reageert enthousiast maar beseft ook dat de regeling in Brussel complex is: Het verplichtend karakter kan in Brussel alleen door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) worden opgelegd. Dat veronderstelt dialoog en afstemming. Minister Bourgeois neemt in de zomer het initiatief om samen te zitten met Minister-President Vervoort en Brussels Minister Grouwels. Al snel blijkt dat de regeling van de COCOF en van de Vlaamse Gemeenschap verschilt: de doelgroepomschrijving en de trajectomschrijving komen bijvoorbeeld niet overeen. Om samen iets te ondernemen moet er eerst een samenwerkingsakkoord afgesloten worden tussen de Vlaamse Gemeenschap, de COCOF en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Dat moet uitmonden in een ordonnantie. Anders is er geen kader, geen verplichting en geen mogelijkheid tot handhaving concludeert Bourgeois. Een tweede ontmoeting, gepland in november, komt er voorlopig niet. De Brusselse discussie loopt vast en er duiken een aantal financiële vragen op. De Université Catholique de Louvain heeft namelijk uitgerekend dat verplichte inburgering in Brussel langs Franstalige kant minimum 8 miljoen euro zou kosten (12 miljoen met de taallessen erbij) en dat enkel voor de noodzakelijke loonkosten, per jaar. 20

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Intake bij atlas trefdag NT2

Intake bij atlas trefdag NT2 Intake bij atlas trefdag NT2 Nieuwe organisatie Atlas Bij Atlas, integratie& inburgering Antwerpen kan je terecht voor: inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen ondersteuning

Nadere informatie

bon jaarverslag 2014

bon jaarverslag 2014 bon jaarverslag 2014 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2014 van bon. Het volledige jaarverslag 2014 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielinstroom Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

atlas integratie en inburgering Antwerpen atlas integratie & inburgering Antwerpen

atlas integratie en inburgering Antwerpen atlas integratie & inburgering Antwerpen atlas integratie en inburgering Antwerpen 1 Inburgeringsprogramma Maatschappelijke oriëntatie Nederlands Trajectbegeleider Maatschappelijke participatie Werk Vrije tijd Vrijwilligerswerk Kinderen 2 Profiel

Nadere informatie

BON JAARVERSLAG 2012

BON JAARVERSLAG 2012 BON JAARVERSLAG 2012 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2011 is de online versie op www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers Droits fondamentaux oriëntatie traject gratis taal inburgering opleiding Onthaal van nieuwkomers 21 Zich inburgeren, wat betekent dat? Er wordt veel gesproken over inburgering of integratie van migranten.

Nadere informatie

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

BRUSSEL gaat ervoor!

BRUSSEL gaat ervoor! BRUSSEL gaat ervoor! Inspiratienamiddag 20 februari 2014 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Brussel!? Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

Ah bon! Masir Avenir. ambassadeur van bon. de bonvrijwilligers. nieuwe. Yassine, focus. 2010 in cijfers. vestiging in Molenbeek.

Ah bon! Masir Avenir. ambassadeur van bon. de bonvrijwilligers. nieuwe. Yassine, focus. 2010 in cijfers. vestiging in Molenbeek. Ah bon! jaarverslag 2010 Masir Avenir Yassine, ambassadeur van bon focus de bonvrijwilligers 2010 in cijfers nieuwe vestiging in Molenbeek colofon bon T 02 501 66 80 info@bon.be www.bon.be bon Sint-Jans-Molenbeek

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 BON VZW

JAARVERSLAG 2011 BON VZW JAARVERSLAG 2011 BON VZW INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 1. OVER BON... 6 1.1. Doelpubliek... 6 1.2. Inburgeringsprogramma... 6 1.3. Vier pijlers... 6 2. MISSIE EN VISIE... 6 3. DE MEDEWERKERS VAN BON... 7 4.

Nadere informatie

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie)

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Doelgroep: kinderen van asielzoekers (kleuters + lagere school) Taken vrijwilligers: Taalstimulering Crea-atelier

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

Minderjarige nieuwkomers: wie zijn ze en hoe leiden we ze toe naar vrije tijdsinitiatieven?

Minderjarige nieuwkomers: wie zijn ze en hoe leiden we ze toe naar vrije tijdsinitiatieven? Minderjarige nieuwkomers: wie zijn ze en hoe leiden we ze toe naar vrije tijdsinitiatieven? WIE IS DE DOELGROEP? 5 jaar tot hoogstens 17 max. 1 jaar ononderbroken in België verblijven max. 9 maand in school

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

De vrijwilligers van bon: een veelzijdig portret

De vrijwilligers van bon: een veelzijdig portret De vrijwilligers van bon: een veelzijdig portret Steeds meer inburgeraars doen een beroep op de consulenten maatschappelijke participatie bij bon in hun zoektocht naar vrijwilligerswerk. Velen beschouwen

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

Inburgering. in Vlaanderen en Brussel

Inburgering. in Vlaanderen en Brussel Inburgering in Vlaanderen en Brussel Als nieuwkomer voelde ik mij soms verdwaald, bijna opnieuw een baby Je moet in zekere zin helemaal opnieuw beginnen. De inburgeringscursussen stimuleerden me om mijn

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 安 特 卫 普 市 社 会 融 入 接 待 处 Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere vragen? Onthaalbureau

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN]

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] CONTEXT Per 1-1-2015 : stopzetting werking van de 13 Consortia Volwassenenonderwijs in Vlaanderen TAKEN CONSORTIA Samenwerking binnen Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Nederlands Home BRIO-matrix BRIO Home > BRIO-matrix > FICHE - Inburgeringsbeleid Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Download FICHE Inburgeringsbeleid:

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Mama Leert! Terugblik Evaluatie Heden Toekomst

Mama Leert! Terugblik Evaluatie Heden Toekomst Mama Leert! 2016 2017 - Terugblik Evaluatie Heden Toekomst Terugblik ESF oproep 320 ikv vh AMIF-programma 2014-2020: Proeftuinen inburgering op maat van laaggeletterde moeders met jonge kinderen (0-3)

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Historiek Basiseducatie

Historiek Basiseducatie Overzicht workshop 1. Werking Open-School / Centrum voor Basiseducatie 2.Laaggeletterdheid 3. Hoe doorverwijzen / ermee rekening houden in de eigen praktijk? 4. Eenvoudig taalgebruik Historiek Basiseducatie

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met:

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Oriëntatiegids

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE Federatie Centra voor Basiseducatie vzw Overlegt Werkt Samen Geeft les Leert Permanent Met ondersteuning van PraxisNetwerk 1 Inhoudsopgave 1 Functieprofiel 3 2 De leraar

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau

De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau Inleiding OCMW s streven naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven van hun cliënten. Ook medewerkers van onthaalbureaus zetten

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Agenda 1. September 2015 2. AgODi reageert 3. Uitbreiding ondersteuningsaanbod 4.

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

Om het opleidingsprofiel in kaart te brengen, beschikken we over drie indicatoren:

Om het opleidingsprofiel in kaart te brengen, beschikken we over drie indicatoren: Profiel van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden t.o.v. de totale groep van inburgeraars en t.o.v. de groep personen met een inschrijving NT2 via de Agentschappen of het Huis van het Nederlands

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 13 juni 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp van decreet

Nadere informatie

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Nummer 1, april 2014 brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Speciale EduSpot editie In dit nummer Nieuw Eduspot team Bekijk onze EduSpot film Website Eduspotter Bestel EduSpot brochures en affiches

Nadere informatie

Moeder-Taal Info voor vrijwilligsters

Moeder-Taal Info voor vrijwilligsters 2017 Moeder-Taal Info voor vrijwilligsters 1 WAT IS MOEDER-TAAL? 3 2 JOUW TAAK ALS VRIJWILLIGSTER? 4 3 INFORMATIE EN TIPS VOOR VRIJWILLIGSTERS 5 4 ONDERSTEUNING 7 4.1 VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat van

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Meertaligheid in een monoculturele schoolcontext Oprit 14 naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen

Meertaligheid in een monoculturele schoolcontext Oprit 14 naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen Meertaligheid in een monoculturele schoolcontext Oprit 14 naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen Loes Vandenbroucke & Noël Clycq Oprit 14 onderzoek Doel: Verklaren van (problematische) schoolloopbanen

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Het Vlaamse inburgeringsbeleid

Het Vlaamse inburgeringsbeleid Het Vlaamse inburgeringsbeleid Informatiebrochure voor gemeenten januari 2009 Inhoud Inleiding...3 1 Samenleven in diversiteit en inburgering...4 2 Het inburgeringstraject...4 2.1 Nederlands als tweede

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

In het hart van complexiteit werkt eenvoud

In het hart van complexiteit werkt eenvoud In het hart van complexiteit werkt eenvoud De Sloep als een empowerende werkplaats in een superdiverse wereld Bea Van Robaeys Inleiding Een perspectief op complexiteit Superdiversiteit (Vertovec, 2007)

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Het Agentschap Integratie en Inburgering in Oost-Vlaanderen: wie zijn we? Dienstverlening

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016 Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad Een overzicht 27 september 2016 Aanleiding Cf. Heterogeen samengestelde samenleving superdiversiteit Twee vaststellingen: Participatie MKKJ lager dan

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 FUSION TEAMS Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 Aanleiding van het onderzoek; observaties uit de praktijk Eerder weinig jongeren met niet Belgische achtergrond

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Mark Demesmaeker, Jan Peumans, Geert Bourgeois, Piet De Bruyn en Kris Van Dijck en mevrouw Helga Stevens

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Mark Demesmaeker, Jan Peumans, Geert Bourgeois, Piet De Bruyn en Kris Van Dijck en mevrouw Helga Stevens Zitting 2008-2009 14 januari 2009 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Mark Demesmaeker, Jan Peumans, Geert Bourgeois, Piet De Bruyn en Kris Van Dijck en mevrouw Helga Stevens houdende wijziging van het decreet

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken Word Wijs!? een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent duur project: 1/10/2012 tot 30/9/2013, verlengd met 1 schooljaar 1/10/2013 tot 30/9/2014 1,2 fulltime

Nadere informatie

Studiedag 3 oktober 2017

Studiedag 3 oktober 2017 Studiedag 3 oktober 2017 Kennis delen is kennis vermenigvuldigen Sessie de Toolkit: een initiatief van Gastvrij Netwerk https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk 4/10/2017 CAW LIMBURG Wat is vzw

Nadere informatie