bon jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bon jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 bon jaarverslag

2 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via Daar vind je interactieve extra s die niet in dit document werden opgenomen. Deze tekstversie van het jaarverslag is zo opgesteld dat het makkelijk te printen is. bon vzw vraagt om bedachtzaam om te gaan met papier. COLOFON bon vzw Inburgering Brussel Toekomststraat 35, 1080 Sint-Jans-Molenbeek T Teksten bon vzw bon vzw, maart

3 INHOUDSTAFEL 1. Edito Over bon Missie & visie Personeelsbeleid Raad van bestuur bon kort bon in the kijker bon cijfers Werking Cursisten Inburgeringstraject Werving en intake Trajectbegeleiding Maatschappelijke oriëntatie Nederlands als tweede taal Levensloopbaanoriëntatie Minderjarigen Projecten Over Brussel Over Brussel Iris en Eva Eric Corijn over bon Politici over bon bon Anderlecht Inburgeraars Omid Akbari Roseline Ezea Thioune Khalidou Erika Vanessa Moreno Ascencio

4 1. EDITO De ploeg van bon vzw zet in 2013 opnieuw zeer goede resultaten neer. bon is in 2013 het enige onthaalbureau dat zijn aantal cursisten ziet stijgen. In de loop van de voorbije jaren zijn heel wat inspanningen geleverd om met gelijke middelen meer te doen. We plukken daar nu volop de vruchten van. We moeten daarbij opmerken dat de instroom van nieuwkomers naar Vlaanderen in het algemeen afneemt, terwijl de migratie naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft stijgen. Maar ook het feit dat asielprocedures aanzienlijk zijn verkort, heeft geen negatieve impact op ons bereik. Brussel blijft een speciale plaats innemen in het migratieverhaal. Wat wel daalt, samen met het aantal asielaanvragen en met de proceduretijd, is het aantal (vaak niet-begeleide) minderjarigen dat door de opvangproblemen in hotels wordt geplaatst. Deze moeilijke situatie, zowel voor de mensen zelf als voor bon en andere betrokken organisaties, is grotendeels niet helemaal verdwenen. We stellen in 2013 binnen onze dienstverlening vast dat heel wat ex-cursisten ons opzoeken om hun inburgeringsinspanningen te verzilveren in het kader van nationaliteitsverwerving. Ook sommige nieuwe cliënten dienen zich aan met dat specifieke doel. Het is onze uitdaging om ook deze cliënten met veel meer te laten buitengaan dan alleen maar hun attest. De intensievere samenwerking met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft een positieve impact op het bereiken van kandidaat-cursisten, maar nog steeds staat vooral de doorverwijzing door ex-cursisten garant voor de toestroom van meer dan de helft van ons cliënteel. Dat is een aangename erkenning van de kwaliteit van onze dienstverlening. Die dienstverlening zal in de nabije toekomst in een evoluerend werkveld gebeuren. In 2013 definieert en initieert de COCOF immers ook een onthaalbeleid, Accueil des primo-arrivants. bon bedankt bij deze de betrokken beleidsmakers om dit te realiseren. In 2014 zal dit opgestart worden en bon kijkt dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking. Net voor het ter perse gaan van dit jaarverslag heeft de Vlaamse Regering besloten om Brussel binnen het Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) rond Integratie en Inburgering een specifieke plaats te geven. Brussel krijgt geen uitzonderingspositie buiten het EVA zoals de steden Antwerpen en Gent, maar wel een apart statuut binnen het EVA zelf met een regierol voor de VGC. Hoe dit allemaal concreet zal ingevuld worden, zal de toekomst uitwijzen. Wij zijn alvast opgelucht dat bon een apart statuut krijgt waarbij onder meer kwaliteit, expertise en labofunctie vooropstaan. Eric De Jonge Directeur bon vzw 4

5 2. OVER BON 2.1 Missie & visie bon begeleidt mensen van vreemde origine op hun weg naar volwaardig burgerschap. bon ziet inburgering als een interactief proces. bon biedt mensen van vreemde origine een specifiek programma aan dat hen de mogelijkheid geeft hun zelfredzaamheid te verhogen. Het doel van het inburgeringproces is een volwaardige, actieve deelname aan de samenleving die bijdraagt tot meer sociale cohesie. bon wil de competenties van de deelnemers tot hun recht laten komen via een integrale dienstverlening. bon wil haar deelnemers zo goed mogelijk bedienen met een laagdrempelige aanpak op maat. bon streeft naar een dienstverlening die aantoonbaar duurzaam en kwaliteitsvol is. bon is een Brusselse, pluralistische organisatie die werkt vanuit het tweetalige statuut en de meertaligheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2.2 Personeelsbeleid HET HRM-TEAM In 2013 stijgt het aantal bon-medewerkers tot 97. We verwelkomen in de loop van het jaar 13 nieuwe collega's. Om het personeel dezelfde kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden, breidt ook het HRM-team uit. Het team krijgt er naast de HRM-verantwoordelijke en de HRM-assistent een stafmedewerker bij. Deze coördineert de vormingen, trainingen en opleidingen en werkt het competentiemanagement verder uit. VORMING, TRAINING EN OPLEIDING bon investeert jaarlijks aanzienlijk in vorming, training en opleiding (VTO) voor het personeel. In 2013 organiseert bon: een MBTI-vorming voor kaderleden; een workshop rond het stimuleren van feedback; een introductie tot de presentatietool Prezi; een opleiding duidelijk Nederlands i.s.m. het Huis van het Nederlands; een reeks opleidingen Outlook. ORGANISCOOP Hoe werkt bon als organisatie en hoe kan het beter? In 2012 onderzocht Dewaele consultancy aan de hand van de Organiscoop de organisatiecultuur bij bon. In 2013 zetten we een aantal van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport om in de praktijk. We werken de functiebeschrijvingen uit, we organiseren intervisie en teamdagen en we nodigen alle medewerkers in kleine groepen uit voor een werklunch met de directeur. DIVERSITEIT BIJ BON Een divers personeelsbestand is een doel, een must en reeds een feit! Bij bon werken 97 mensen, van 10 verschillende nationaliteiten en geboren in 23 verschillende landen. Voor bon is een divers personeelsbestand een weerspiegeling van het doelpubliek, de inburgeraars. Bij bon werken meer vrouwen (71%) en minder mannen (29%), veel jonge en ook wat oudere mensen (81% is jonger dan 45 jaar). Diversiteitsbeleid 5

6 In 2013 ontwikkelt de werkgroep diversiteit van bon een visie op samenwerken in verschil. Omgaan met diversiteit wordt gedefinieerd als één van de vijf kerncompetenties van alle bon-medewerkers. De werkgroep bepaalt de inhoud van deze competentie en maakt een werkzaam instrument voor sollicitatie -en functioneringsgesprekken. bon stimuleert uitwisseling en onderlinge communicatie tussen de medewerkers, om de band en het wederzijds begrip te versterken. Via verschillende acties laat bon medewerkers door de bril van hun collega's kijken: de stoelendans: een dag het werk van een collega doen; diversiteitsdagen met workshops; diverse feestdagen uit verschillende culturen krijgen een plaats op het intranet. Een divers personeelsbestand is niet genoeg. De werkgroep diversiteit stelt in 2013 ook een profiel op om in 2014 werk te maken van een diverse raad van bestuur. 2.3 Raad van Bestuur LEDEN Adelheid Byttebier Antony Ferminus Bie Vancraeynest Bob Pleysier Frans De Keyser (voorzitter) Hamel Puissant Jos Brumagne Luc Groeninckx Marc Haertjens ALGEMENE VERGADERING Adelheid Byttebier Ann Trappers Antony Ferminus Bie Vancraeynest Bob Pleysier Frans De Keyser (voorzitter) Hamel Puissant Jos Brumagne Luc Groeninckx Marc Haertjens Thierry Goossens 2.4 bon kort bon is het Onthaalbureau Inburgering Brussel. bon biedt mensen van buitenlandse origine een inburgeringsprogramma aan. Dit programma vergroot de mogelijkheden van de deelnemers om hun weg te vinden in de Belgische samenleving. Deelname is gratis en wordt bekroond met een inburgeringsattest. DOELPUBLIEK Mensen van buiten België die gemachtigd zijn om langer in België te verblijven. 6

7 Belgen die geboren zijn in het buitenland en van wie minstens een van de ouders ook in het buitenland geboren is. INBURGERINGSPROGRAMMA bon geeft duidelijke en juiste informatie over leven, werken en wonen in België en Brussel. Onze deelnemers komen meer te weten over hun rechten en plichten. Bovendien geeft bon inburgeraars de kans om op een prettige manier Nederlands te leren. Voor minderjarigen verzorgt bon specifieke begeleiding. VIER PIJLERS Het inburgeringsprogramma steunt op vier pijlers: De cursus maatschappelijke oriëntatie in een contacttaal zoals Frans, Engels, Arabisch, Russisch, Farsi, Spaans, Pular, Pashtu, Dari, Urdu, Hindi, Turks en Tibetaans. Een intensieve basiscursus Nederlands, in samenwerking met het volwassenenonderwijs. Workshops en begeleiding rond werk, opleiding en vrije tijd. Individuele begeleiding doorheen het volledige traject. PARTNERS HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ACTIRIS CVO LETHAS CVO BRUSSEL BRUSSELEER FOYER SOCIAAL VERTAALBUREAU VAN BRUSSEL ONTHAAL VDAB TRACÉ WERKWINKEL SYNTRA BRUCOVO VLAAMSE OVERHEID VGC 2.5 bon in de kijker bon kiest bewust voor een sterk communicatiebeleid. NIEUW CAMPAGNEBEELD Eind 2013 lanceert bon een nieuw campagnebeeld dat aansluit op de huisstijl. De Brusselse fotograaf Jo Voets portretteerde daarvoor 5 (ex-) cursisten van bon. ANIMATIEFILMPJE EEN TRAJECT BIJ BON Op vraag van het team werving ontwikkelt bon in 2013 een animatiefilmpje dat het traject van een cursist in beeld brengt. Om kandidaat-cursisten optimaal te kunnen aanspreken, bijvoorbeeld tijdens infosessies, moest het filmpje zo laagdrempelig mogelijk zijn. Daarom is gekozen voor een filmpje zonder tekst of woorden. Bekijk het filmpje via Youtube. ONLINE COMMUNICATIEMEDIA bon zet in op online communicatiemedia. Naast de website en dit online jaarverslag publiceert bon ook 2 blogs: restobon.wordpress.com en masiravenir.wordpress.com. 7

8 Begin 2013 lanceert bon ook een vernieuwde externe nieuwsbrief bonews en een infomail met het cursusaanbod voor professionele partners. Via de facebookpagina bereikt bon bovendien een stijgend aantal enthousiaste bonsympatisanten. Get bonnected? Dat kan via BON IN DE PERS In de loop van 2013 komt bon 24 keer in de pers. De Brusselse media Brussel Deze Week, TV Brussel en FM Brussel berichten regelmatig over inburgering en over bon. Verder zendt RTBF-radio La Première in maart een reportage uit over bon en over de diversiteit aan talen in Brussel. In de zomer maakt het VRT-programma Fans of Flanders een videoportret van bon-medewerker en MO-docent Asadullah Paimaan en in september verschijnt in MO*magazine een reportage over Masir Avenir. Ook enkele cursisten met journalistieke ervaring schrijven in 2013 artikels over bon: het resultaat is een artikel op de Spaanse nieuwssite Periodismo Humano en een artikel in de Urdu Times. NEW IN TOWN! Op 15 december organiseert bon in samenwerking met Globe Aroma een spetterend feest: New in town! We feesten midden in de stad, in interactie met de stad. Inburgeraars tonen hun talenten en zorgen voor drank en hapjes en voor muziek en dans. Conté Morlaye exposeert zijn werk en Jovial Mbenga doet de presentatie. Er zijn optredens van Stalin & Gernas, Tony Bland, Kunigi Fanga, Soldier Hems en Kayra Kafo. 8

9 3. BON CIJFERS 3.1 Cijfers werking Het aantal cursisten stijgt in 2013 opnieuw ten opzichte van de voorgaande jaren. We sluiten méér inburgeringscontracten af en meer inburgeraars starten met een cursus maatschappelijke oriëntatie. Intakes Contracten MO-starters Attesten Het aantal cursisten dat een inburgeringsattest behaalt, stijgt ook licht. Het behalen van een attest blijft moeilijk voor Brusselse inburgeraars. Een aantal cursisten haakt in de loop van het inburgeringstraject af, vooral voor of tijdens de lessen Nederlands. MOND-AAN-MOND RECLAME De meeste cursisten komen bij bon terecht via mond-aan-mond reclame. 36% van onze nieuwe deelnemers is doorverwezen door een ex-cursist, 9% door familie of vrienden. De samenwerking met Huis van het Nederlands Brussel werpt ook vruchten af: 20% van de cursisten worden door het Huis doorverwezen naar bon. 17% van de inburgeraars komt bij bon terecht dankzij de eigen werving van bon. TOP 4: Doorverwijzers Hoe komen cursisten bij bon terecht? Ex-cursisten 37% Huis van het Nederlands 20% Eigen werving 17% Familie en vrienden 9% 3.2 Wie zijn onze cursisten Het publiek van bon is eerder jong: meer dan 75% van de cursisten is jonger dan 39 jaar. Mannen zijn met 53% van de deelnemers nipt in de meerderheid. Het aantal vrouwelijke cursisten stijgt in 2013 met 6%. bon-cursisten wonen verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk gewest, maar vooral in Brussel, Schaarbeek, Sint-Jans- Molenbeek en Anderlecht. TOP 4: Woonplaats cursisten Waar wonen onze cursisten? Brussel-Stad 21% Schaarbeek 18% Sint-Jans-Molenbeek 13% Anderlecht 10% 9

10 DIVERSITEIT: NATIONALITEIT, TAAL EN LAND VAN HERKOMST In 2013 kwamen er bij bon cursisten met wel 140 verschillende nationaliteiten over de vloer. Bijna 5% heeft de Belgische nationaliteit. Samen spreken deze mensen 79 verschillende moedertalen. Onze cursus maatschappelijke oriëntatie geven we in 15 contacttalen. Onze cursisten hebben 113 verschillende geboortelanden. De top 4 in 2013 is Marokko, Guinea, Afghanistan en Bulgarije. TOP 4: Land van herkomst Waar zijn onze cursisten geboren? Marokko 21% Guinea 10% Afghanistan 7% Bulgaria 4% Congo 4% China 4% 10

11 4. INBURGERINGSTRAJECT 4.1 Werving en intake INTAKE Ondanks de verminderde migratiestroom blijven de cijfers ook in 2013 stijgen: bon bereikt bijna 50% meer inburgeraars dan twee jaar geleden. intakes contracten Dit vertaalt zich ook in het aantal talen waarin we cursussen maatschappelijke oriëntatie aanbieden. In 2013 kunnen cursisten voor het eerst cursussen volgen in het Albanees, Bengaals en Bulgaars. WERVINGSACTIES Samen met de ambassadeurs onderneemt het team werving & intake in 2013 meer dan 200 kleine en grotere wervingsacties. In 2013 ligt de focus op 3 types van wervingsacties: Territoriale werving: vooral in Anderlecht, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Brussel. In samenwerking met de gemeente Molenbeek organiseert bon opnieuw een brievenactie; bon gaat op zoek naar samenwerkingen met het OCMW; Werving op basis van het etnisch netwerk: samen met de ambassadeurs brengt het team plaatsen in kaart waar we folders kunnen verspreiden. AMBASSADEURS In 2013 bouwt bon de ambassadeurswerking verder uit. De ambassadeurs van bon zijn enthousiaste ex-cursisten die overtuigd zijn van de meerwaarde van onze dienstverlening. Ze kunnen op een geloofwaardige manier getuigen over inburgering en over hun traject bij bon. De ambassadeurs spreken kandidaat-cursisten rechtstreeks aan tijdens wervingsacties, maar hun aanwezigheid blijkt ook van enorme waarde tijdens infosessies. VRIJSTELLINGSTOETS De vrijstellingstoets heeft als doel inburgeraars die geen baat meer hebben bij het volgen van een cursus maatschappelijke oriëntatie vrij te stellen voor dat vormingsonderdeel. Als gevolg van de nieuwe nationaliteitswetgeving komen meer en meer oudkomers langs bij bon om een inburgeringscertificaat te verkrijgen. Daardoor is de vraag naar de vrijstellingstoets in 2013 gestegen. BLIK VOORUIT In 2014 zal bon: een samenwerking opstarten met het OCMW van Molenbeek; een antenne opstarten in Anderlecht; het aanbod verder diversifiëren; de brievenactie trachten uit te breiden naar andere Brusselse gemeentes; nauwer gaan samenwerken met de Centra voor Volwassenenonderwijs in verband met werving en de vrijstellingstoets. 11

12 4.2 Trajectbegeleiding Via individuele begeleiding doorheen het traject wil bon de zelfredzaamheid van de inburgeraars stimuleren. De trajectbegeleider neemt de rol van coach op. ZOEKTOCHT NAAR EEN GEPASTE METHODIEK De zelfredzaamheid van de cursist staat centraal bij bon. Het geïntegreerd doelenkader, dat de zelfredzaamheid moet bevorderen, blijft de belangrijkste leidraad voor trajectbegeleiders. Binnen dat kader speelt de trajectbegeleider tegelijkertijd verschillende rollen: coach, expert, regisseur en administrator van het traject van de cliënt. De kunst is om dat op maat van de behoefte en het leervermogen van de cliënt te doen. In 2013 krijgen trajectbegeleiders de kans om vormingen te volgen over coaching, feedback en appreciative inquiry. Elk team trajectbegeleiders heeft ook een coach op de werkvloer die de inwerking van nieuwe collega s begeleidt. COMPETENTIEMANAGEMENT 2013 is het jaar waarin collega's en coördinatoren systematisch en op grote schaal gesprekken tussen trajectbegeleiders en hun cliënten observeren. De observaties worden omgezet in SWOT-analyses. De persoonlijke werkpunten die hieruit voortvloeien, worden besproken met andere trajectbegeleiders. Ze vormen ook de basis voor de functioneringsgesprekken. Elke trajectbegeleider heeft nu ook kennisgemaakt met MBTI, identificeert zijn persoonlijk profiel en maakt kernkwadranten voor zichzelf en zijn collega s. TEAMOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN Een aantal trajectbegeleiders neemt deel aan taak- en teamoverschrijdende projecten. Een aantal trajectbegeleiders geven workshops in het kader van levensloopbaanoriëntatie (LLO). Vier trajectbegeleiders ondersteunen jongeren tijdens het zomerproject Masir Avenir. Samen met le CIRÉ en Actiris start bon in 2013 een project op rond diplomagelijkschakeling, waarbij trajectbegeleiders intern kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerde medewerker diplomagelijkschakeling voor Nederlandstalige procedures, en naar le CIRÉ voor Franstalige procedures. De eerste maanden zijn twee trajectbegeleiders de interne specialist. BLIK VOORUIT In 2014 zal de nadruk liggen op: het in gebruik nemen van en leren werken met een nieuwe databaseapplicatie; het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening via interne en externe vormingen en peer- en coördinatiecoaching; het onderling afstemmen van verschillende trajectonderdelen via gezamenlijke vorming en uitwisseling; het in gebruik nemen van een nieuwe vestigingsplaats in de gemeente Anderlecht; het stimuleren van kennisdeling via de inzet van specialisten per thema. 12

13 4.3 Maatschappelijke oriëntatie Via gerichte lessen laat bon inburgeraars kennismaken met de Brusselse en Belgische samenleving, zodat zij zelfstandiger kunnen functioneren in onze maatschappij. De lesgevers vertrekken vanuit de leervragen, interesses en competenties van de cursisten. PLANNING 2013 staat in functie van het toepassen en werkbaar maken van de planning die eind 2012 werd doorgevoerd. Samen met een nieuwe coördinator zoekt het team maatschappelijke oriëntatie (MO) naar een optimaal evenwicht tussen kwantiteit en kwaliteit. De inbedding van levensloopbaanoriëntatie in de cursus maatschappelijke oriëntatie evolueert van een experimentele fase naar een standaardaanbod. EVALUEREN IN MO Drie docenten maatschappelijke oriëntatie nemen deel aan de testfase van de methodiek evalueren in MO. Dat houdt in dat MO-docenten de competenties testen die cursisten verwerven tijdens de cursus. Cursisten leggen doelstellingen vast op korte, middellange en lange termijn. Cursisten moeten tijdens de cursus ook 2 individuele acties kiezen: één die betrekking heeft op participatie in de maatschappij en één die betrekking heeft op het verbeteren van het eigen leven. De testfase loopt door: in 2014 zullen alle MO-docenten zich de methodiek eigen maken. VRAAGGESTUURD AANBOD bon probeert het cursusaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de vraag. In 2013 blijven we experimenteren met verschillende soorten cursusvormen op maat van zo veel mogelijk subgroepen. Naast combitrajecten, aulagroepen en alfagroepen biedt bon de volgende cursusvormen aan: Alfa-intensief: de MO-cursus voor alfagroepen (analfabeten, zwak of anders gealfabetiseerden) wordt korter maar intensiever. In plaats van 2 keer les per week gedurende 2 sessies volgende de alfa s 4 keer per week les gedurende één MO-sessie. Het experiment wordt positief geëvalueerd. Meer avondgroepen: het aantal groepen dat enkel s avonds MO volgt, stijgt tot een 20-tal. Naast avondgroepen in het Frans en het Russisch organiseert bon in 2013 voor het eerst een avondgroep Bulgaars. Dit blijkt een groot succes aangezien deze cursisten overdag vaak aan het werk als zelfstandige of in knelpuntberoepen. Nieuwe talen: Bulgaars en Albanees. Traumabegeleiding voor oorlogsslachtoffers: bon werkt in de Albanese groep samen met Mind- Spring rond oorlogstrauma s van de cursisten. BLIK VOORUIT In 2014 zal bon: een combitraject voor alfa s opzetten; een nieuwe planning invoeren; verder inzetten op alfagroepen en meer avondgroepen; het aanbod uitbreiden met een MO-cursus in het Roemeens. 13

14 4.4 Nederlands als tweede taal Een basiscursus Nederlands als tweede taal (NT2) maakt deel uit van het inburgeringstraject. bon biedt zelf geen lessen Nederlands aan maar werkt daarvoor samen met verschillende partners: het Centrum voor Basiseducatie (CBE) en Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO). NT2-CEL De NT2-cel, die in 2012 werd opgericht, krijgt er in 2013 een stafmedewerker NT2 bij. NT2 is nu een volwaardige deelwerking binnen bon, naast maatschappelijke oriëntatie, trajectbegeleiding en levensloopbaanoriëntatie. UITVAL De uitval van cursisten in NT2 is een complexe kwestie. Inburgeraars kiezen bij het afsluiten van hun contract voor een cursus maatschappelijke oriëntatie én een basiscursus Nederlands. Maar soms haken mensen onderweg af. Om vat te krijgen op dit fenomeen loopt sinds 2011 een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar uitval. In 2013 richt bon een werkgroep NT2 op om op basis van de cijfers adviezen te formuleren en om acties uit te werken om uitval te bestrijden. De eerste cijfers leren ons bijvoorbeeld dat een aantal typetrajecten (o.a. het combitraject) een positief effect heeft op het behalen van een inburgeringsattest. PROJECTEN VOOR INBURGERAARS MET ALFAPROFIEL In 2013 komen bon, VDAB, Tracé, Brusselleer en Huis van het Nederlands Brussel enkele keren samen om mogelijke beroepstrajecten te verkennen voor inburgeraars met een alfaprofiel, alfa s (analfabeten, zwak of anders gealfabetiseerden). Zij krijgen immers moeilijk toegang tot opleidingen of beroepstrajecten. bon en Brusselleer organiseren in 2013 al een aantal concrete projecten voor cursisten met een alfaprofiel. In september gaat het alfapoetsproject van start, in samenwerking met VDAB. Twaalf cursisten volgen 6 maanden lang een alfa-nt2-cursus en aansluitend nog eens 3 maanden een poetsopleiding gecombineerd met NT2 op de opleidingsvloer. Na een eerste test door bon start Brusselleer met een voorbereidende opstapgroep voor inburgeraars met een alfaprofiel. De deelnemers zijn kandidaat-inburgeraars die op een wachtlijst staan voor alfa-nt2. COMBITRAJECT Vanaf 2013 maakt het combitraject deel uit van het reguliere bon aanbod. Bij een combitraject volgt een groep cursisten bijvoorbeeld in de voormiddag lessen maatschappelijke oriëntatie en in de namiddag lessen Nederlands. In 2013 bereiden we ook een combitraject voor alfa s voor. BONGROEPEN VOOR NT2 bon reserveert bij de CVO s opnieuw gesloten bongroepen NT2, voorbehouden voor cursisten van bon. Elke bongroep wordt mee begeleid door een trajectbegeleider van bon. Daardoor versterkt de link tussen het onthaalbureau en het trajectonderdeel NT2. BLIK VOORUIT In 2014 zal bon: het inburgeringsprogramma uitbreiden met NT2 1.2.; de uitval verder bestrijden; verder experimenteren met combitrajecten voor alfa s; de opstapgroep evalueren; de rechtstreekse inschrijving ook toepassen op laaggeschoolden die Nederlands volgen aan een CBE. 14

15 4.5 Levensloopbaanoriëntatie Levensloopbaanoriëntatie (LLO) gaat over de professionele, de educatieve en de maatschappelijk participatieve perspectieven van elke inburgeraar. Via individuele gesprekken en groepsactiviteiten werkt de inburgeraar aan zijn of haar toekomstplannen. HERVORMING LLO Het LLO-team breidt verder uit. Vanaf de zomer ondersteunt een stafmedewerker de LLO-coördinator op inhoudelijk vlak. Eind 2013 bestaat het team uit een coördinator, een stafmedewerker, 3 consulenten maatschappelijke participatie, een administratief medewerker en een medewerker diplomagelijkschakeling. In de eerste helft van 2013 werkt het projectteam LLO een aanbod uit op maat van de cursist. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers uit alle deelwerkingen van bon. In juni wordt het projectteam terug ontbonden. PERSPECTIEFDAGEN bon blijft zoeken naar de beste manier om LLO in te bedden in het traject van de inburgeraar. Het LLO-aanbod wordt zo goed mogelijk afgestemd op de noden van de cliënt en zijn of haar scholingsgraad, de contacttaal en het soort traject. In de eerste week van de cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) kiezen cursisten hun perspectief tijdens een PICK- workshop (Perspectieven in Concrete Keuzes). Daarna is er tijdens de perspectiefdagen (P-dagen) één dag per week expliciet aandacht en ruimte voor LLO. De cursist kiest naargelang zijn of haar perspectief uit een gevarieerd aanbod aan groepsactiviteiten: interactieve workshops, bezoeken en infosessies. Deze leveren inspiratie voor het stappenplan van de cursist. In de laatste week van MO gebeurt de overdracht van groepsacties naar de individuele opvolging door de cursist zelf aan de hand van het stappenplan. MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE De drie consulenten maatschappelijke participatie (MP) vertegenwoordigen de socioculturele pijler binnen het LLO-aanbod. Zij geven de introductieles maatschappelijke participatie tijdens de MO-cursus, waar ze vertellen over de voordelen van vrijwilligerswerk, sociale en sportactiviteiten. Ze organiseren ook uitstappen en geven de interactieve workshop vrijwilligerswerk tijdens de P-dagen. Inburgeraars kunnen ondertussen ook individueel terecht bij de MP-consulenten met vragen. Via individuele gesprekken worden cursisten toegeleid naar vrijwilligerswerk, sportclub en culturele activiteiten. De MPconsulenten hebben ook specifiek aandacht voor het toeleiden van minderjarigen naar vrijetijdsactiviteiten. Ze worden ook steeds vaker geconsulteerd door cultuurhuizen, gemeenschapscentra en vrijwilligersorganisaties als specialisten in het toeleiden van de doelgroep. Naast het toeleiden van cursisten organiseert bon, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, ook zelf een aantal projecten rond interculturele ontmoeting, sport, cultuur en vrijwilligerswerk. PARTNERS De bestaande samenwerkingen met o.a. VDAB, Actiris, Syntra en Brucovo blijven behouden. Daarnaast zetten we in op de uitbreiding van ons netwerk. Tijdens de P-dagen doet bon in 2013 voor het eerst beroep op Groep Intro, Meeting, InBrussel, Promotion de l Emploi, Mission Locale Schaerbeek, Federgon, koepel Dienstencheques en Duo for a job. Voor individuele doorverwijzingen zijn er nauwe contacten met SIEP en Potentia. 15

16 4.6 Minderjarigen TOELEIDING NAAR ONDERWIJS bon volgt minderjarigen op die alleen of met hun ouders aankloppen bij het onthaalbureau. Leerlingen die toeleiding naar secundair onthaalonderwijs nodig hebben, krijgen vrij vlot toegang tot een onthaalschool. Kinderen inschrijven in een Brusselse basisschool is moeilijker omwille van het capaciteitsprobleem. Om het inschrijvingsleed voor de scholen aan te pakken, werken de scholen sinds 2010 met een elektronisch centraal aanmeldsysteem. In 2013 verleent bon opnieuw ondersteuning aan ouders die hulp kunnen gebruiken bij het aanmelden. bon en Foyer organiseren daarvoor samen permanenties op twee locaties en op vaste tijdtippen. In totaal meldt bon in januari 2013 ongeveer 150 kinderen aan. TOELEIDING NAAR VRIJE TIJD bon zorgt ook voor toeleiding van minderjarigen naar geschikte socio-culturele activiteiten en vrijetijdsbesteding, zoals speelpleinwerking of sport. Dit gebeurt zowel dankzij de permanenties van onze consulenten maatschappelijke participatie (MP) als via permanenties in samenwerking met de VGC. Daarnaast werkt bon ook actief mee in een project van het Europees Integratiefonds waarbij de knelpunten op gebied van vrije tijd, welzijn, onderwijs en werk in kaart worden gebracht bij jarige anderstalige nieuwkomers. LOKAAL OVERLEG PLATFORM (LOP) bon blijft actief in het Lokaal Overlegplatform (LOP) van Brussel, dat waakt over de gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Het LOP is een breed platform met alle inrichtende machten en directies van Brusselse Nederlandstalige scholen en met partners van buiten het onderwijs. Werkgroepen zijn actief bezig met thema s zoals anderstalige nieuwkomers. ZORGEN VAN OUDERS Ouders hebben vaak heel wat vragen over hun kinderen. Hoe combineren ze een cursus maatschappelijke oriëntatie in de schoolvakanties met kinderopvang? Welke vorm van kinderopvang is het meest geschikt en waar kunnen ze daarvoor terecht? Waar vinden ze goede huiswerkbegeleiding voor hun kinderen? Tijdens de trajectbegeleiding gaan we samen op zoek naar oplossingen. Vanaf 2013 werkt bon samen met de Opvoedingswinkel. De Opvoedingswinkel komt kennismaken met de werking van bon en geeft een eerste workshop voor trajectbegeleiders. Ook de docenten maatschappelijke oriëntatie maken in het najaar kennis met het aanbod. De verschillende partners van de opvoedingswinkel kunnen ingeschakeld worden voor een workshop op maat. MASIR AVENIR, INBURGERINGSCURSUS VOOR MINDERJARIGEN In 2013 organiseert bon voor de vierde keer een inburgeringscursus voor minderjarigen tijdens de zomermaanden: Masir Avenir. Dankzij extra subsidies van de Vlaamse Overheid kunnen opnieuw 60 anderstalige nieuwkomers deelnemen aan het project. 16

17 5. PROJECTEN Diplomagelijkschakeling Het project Diplomagelijkschakeling ging in december 2012 van start. In 2013 werft bon in het kader van dit project een medewerker diplomagelijkschakeling aan, een interne specialist inzake diplomagelijkschakeling. Deze medewerker geeft infosessies over de verschillende procedures en biedt ook individuele begeleiding aan bij het samenstellen en indienen van een aanvraag voor diplomagelijkschakeling. Het project diplomagelijkschakeling in een notendop: voor Brusselse werkzoekenden met een buitenlands diploma, ingeschreven bij Actiris; maandelijkse infosessies voor werkzoekenden; maandelijkse infosessies voor consulenten van partnerorganisaties; 300-tal individuele begeleidingen per jaar; partner: CIRÉ asbl; financiering: Actiris; duur van het project: 3 jaar (tot eind 2015). Praktische informatie over diplomagelijkschakeling vind je op bon Jongerenproject Masir Avenir Masir Avenir, een inburgeringscursus voor minderjarigen In de zomer van 2013 organiseert bon voor de vierde keer een inburgeringscursus voor minderjarigen: Masir Avenir. Dit betekent: De weg naar de toekomst, vertaald vanuit het Dari en het Frans. Op 30 augustus sluiten we af met een feest, met zelfgemaakte hapjes en veel muziek en dans. Lees meer over het project en over de jongeren op de blog masiravenir.wordpress.com. Masir Avenir in een notendop Juli en augustus 2013 Vier taalgroepen (Frans, Poular, Engels en Pashtu) 60 jongeren tussen 16 en 18 jaar Programma: maatschappelijke oriëntatie, Nederlands en socio-culturele activiteiten Partner: JES vzw voor activiteiten rond groepsdynamiek, competenties, koken en multimedia Financiering: Vlaamse Overheid Fietsproject Tous au vélo Omdat het nooit te laat is om te leren fietsen, omdat fietsen gezond is, omdat België een fietsland is, omdat er tijdens de schoolvakanties niet veel mogelijkheden zijn om je Nederlands te oefenen en omdat onze cursisten altijd enthousiast zijn om bij te leren en om nieuwe mensen te leren kennen. Daarom organiseren bon en Provelo in juli 2013 een fietsinitiatie in het Nederlands. We beleven 12 intensieve maar onvergetelijke dagen samen met de 16 enthousiaste deelnemers, afkomstige uit alle hoeken van de wereld: Guinée Conakry, Tibet, Pakistan, Marokko, Nepal, Peru, Kameroen, Kenia, Togo, Congo en Bulgarije. De consulenten maatschappelijke participatie bij bon stimuleren inburgeraars zoveel mogelijk om in de maatschappij te participeren via cultuur, vrijwilligerswerk en ook sport. Naast het fietsproject zijn dit de belangrijkste sportieve projecten waar bon een actieve rol in speelt zijn Les Gazelles de Bruxelles en FC bon. 17

18 Les Gazelles de Bruxelles Onder het motto samen staan we sterk sluit de loopclub bon to run in februari 2013 aan bij het gedeelde loopinitiatief Les Gazelles de Bruxelles. Samen met de gazellen van Pigment vzw en Link Brussel trainen de lopers vanaf nu wekelijks in het Elizabethpark in Koekelberg en geregeld op locatie. Na een klein jaar heeft de loopclub een gevuld palmares: 65 lopers; meer dan 100 trainingen; 32 deelnemers aan de 20 km door Brussel; 18 deelnemers aan de Leopold II-jogging van Foyer; 42 lopers finishen op de Brussels Mini en Half Marathon; 18 Brusselse gazellen op de Corrida in Leuven; 8 start-to-runsters halen de eindmeet van de 4 km! De plezantste loopclub van Brussel gelooft in de kracht van sport en vat 2014 met een even grote sportieve drive aan. Meer info op de blog FC bon & BXLR Cup FC bon, de zaalvoetbalclub van bon, neemt in 2013 opnieuw deel aan de BXLR Cup. De deelnemers zijn vooral mannen en enkele vrouwen. Eind 2013 start bon ook met een vrouwenploeg. Wordt dit experiment een succes, of blijft FC bon vooral een mannelijke aangelegenheid? Wordt vervolgd in Boca Mundo Boca Mundo, de opvolger van bon babbel, is een van de interculturele uitwisselingsprojecten van bon. Belgen en inburgeraars gaan samen rond tafel zitten voor een babbel. Soms met een hapje en een tapje, soms alleen met een drankje. De deelnemers praten in kleine groepjes over thema's zoals migratie, racisme, identiteit en cultuur. Ze leren van mekaar, over de ander en over zichzelf. Diversiteit is een gegeven. Dé Afrikaan blijkt niet te bestaan, dé Vlaming evenmin. Nog meer dan de andere uitwisselingsprojecten staat Boca Mundo garant voor een boeiende uitwisseling in twee richtingen. Belg in de Klas Ooit zijn we klein begonnen, met Belg in de Klas, BIK voor de habitués. Bij BIK komen telkens twee of drie Belgen op bezoek in een les maatschappelijke oriëntatie en beantwoorden ze vragen van inburgeraars. Café Coloré Café Coloré is de moeder van Boca Mundo. Enkele jaren ging bon hiervoor in zee met School Zonder Racisme (SZR), een project van Jongeren tegen racisme. De bedoeling van het project is Vlaamse middelbare scholieren naar Brussel brengen om hen van nabij kennis te laten maken met diversiteit. Het project is ondertussen ook uitgebreid naar Brusselse en Vlaamse hogescholen. Restobon Restobon neemt een nieuwe start in 2013! De locatie en het tijdstip veranderen, het concept blijft hetzelfde. Elke eerste woensdagmiddag van de maand serveert een inburgeraar met culinair talent een 40-tal dagschotels in Bar Recyclart. Van juni tot december maken we kennis met de kookkunsten van Hamadi (Tunesië), Bibi (Pakistan), Kodjovi (Togo), Khin (Myanmar) en Alagie (Gambia). Wil je meer weten over Restobon, de deelnemers of wil je hun recepten zelf uitproberen? Neem dan zeker een kijkje op de blog restobon.wordpress.com. 18

19 Duo for a job De vzw Duo for a job brengt sinds eind 2012 werkzoekende nieuwkomers samen met gepensioneerden van Belgische origine. Zo worden telkens duo s gevormd. De gepensioneerde coacht de nieuwkomer en bereidt hem of haar voor op een job. Tegelijkertijd bevordert het initiatief het ontstaan van generatie-overschrijdende en interculturele relaties en stimuleert het op die manier een sterkere sociale cohesie in Brussel. Als actieve partner zoekt en selecteert bon nieuwkomers die kunnen deelnemen aan het project. In de loop van 2013 komt een vijftal duo s gedurende 6 maanden regelmatig samen, individueel en/of in groep. Een van de duo s is Azal en Serge. Europalia India Samen met bon organiseert Citizenne in 2013 enkele activiteiten in het kader van Europalia India. Het programma is samengesteld voor en door bon-cursisten. In oktober organiseert Citizenne een uitstap naar Noord- Frankrijk. Een groep bon-cursisten neemt deel aan de activiteit en brengt onder andere een bezoek aan het Indische War Memorial in Neuve Chapelle, opgericht ter ere van de Indische oorlogsslachtoffers van WOI. In december helpt bon de Indische avond Relax, Bollywooddance and play India! organiseren. Het wordt een sfeervolle avond met onder andere Indische biljart, Indische tempeldans en een workshop Bollywooddans. Portrettenreeks vrijwilligers met een migratieachtergrond In het voorjaar van 2013 maakt Foyer in samenwerking met bon en Het Punt een aantal videoportretten van Brusselse vrijwilligers met een migratieachtergrond. bon helpt mee met het selecteren en ondersteunen van de vrijwilligers. De getuigenissen van Riadh, Jafar, Mahemadou en Anastasiia zijn terug te vinden op de website van Foyer. 19

20 6. OVER BRUSSEL 6.1 Over Brussel In het edito van dit jaarverslag (zie p.4) kon je al lezen dat de werking van bon in grote mate bepaald wordt door de specifieke Brusselse context waarin bon actief is. Brussel is een tweetalig/meertalig gewest waarin het Nederlands een minderheidstaal is en waar inburgering voorlopig niet verplicht is. Andere lokale factoren die meespelen zijn een grote concentratie van de doelgroep en een complexe sociale kaart met een uitgebreide waaier aan dienstverleners. IRIS EN EVA Er is echter verandering op komst. In de loop van 2014 zal bon opgenomen worden in het Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) rond Integratie en Inburgering. Ondertussen heeft het Brussels Franstalig parlement gestemd voor een verplicht onthaaltraject voor nieuwkomers en definieert en initieert de COCOF een onthaalbeleid Accueil des primo-arrivants. Lees hieronder meer over de politieke context van inburgering in Brussel, over Iris en Eva. 10 JAAR INBURGERING IN BRUSSEL In 2014 bestaat bon 10 jaar. Een gelegenheid om terug te blikken en vooruit te kijken. bon vroeg alvast aan stadsgeograaf en Brusselkenner Eric Corijn om de balans op te maken van het werk dat bon de voorbije tien jaar heeft verricht en om zijn visie te geven op de toekomst van inburgering in Brussel. We vroegen ook een reactie hierop aan een aantal betrokken politici: Minister Smet en de Brusselse VGC-leden Grouwels en Vanhengel. 6.2 Iris en Eva 2013 is het jaar van de Grote Verandering, of toch niet? Het Brussels Franstalig Parlement stemt in juli voor een onthaaltraject voor nieuwkomers en in november wordt het Extern Verzelfstandigd Agentschap Integratie & Inburgering opgericht. Integratie is iets wat elke dag moet gebeuren verklaart de nieuwe Minister-President van Brussel Rudi Vervoort in de lente van De PS spreekt zich voor het eerst uit voor verplichte inburgering: We hebben daarvoor teksten ingediend. De bedoeling is dat die nog dit jaar worden goedgekeurd. Nieuwkomers in Brussel zullen net als in Vlaanderen voortaan een inburgeringstraject moeten volgen. Maar zo n vaart loopt het niet. De teksten worden wel goedgekeurd maar de Commission Communautaire Française (COCOF), aan wie de bevoegdheid aan Franstalige kant gedelegeerd is, kan die beslissing niet alleen nemen. Vlaams Minister voor Inburgering Geert Bourgeois reageert enthousiast maar beseft ook dat de regeling in Brussel complex is: Het verplichtend karakter kan in Brussel alleen door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) worden opgelegd. Dat veronderstelt dialoog en afstemming. Minister Bourgeois neemt in de zomer het initiatief om samen te zitten met Minister-President Vervoort en Brussels Minister Grouwels. Al snel blijkt dat de regeling van de COCOF en van de Vlaamse Gemeenschap verschilt: de doelgroepomschrijving en de trajectomschrijving komen bijvoorbeeld niet overeen. Om samen iets te ondernemen moet er eerst een samenwerkingsakkoord afgesloten worden tussen de Vlaamse Gemeenschap, de COCOF en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Dat moet uitmonden in een ordonnantie. Anders is er geen kader, geen verplichting en geen mogelijkheid tot handhaving concludeert Bourgeois. Een tweede ontmoeting, gepland in november, komt er voorlopig niet. De Brusselse discussie loopt vast en er duiken een aantal financiële vragen op. De Université Catholique de Louvain heeft namelijk uitgerekend dat verplichte inburgering in Brussel langs Franstalige kant minimum 8 miljoen euro zou kosten (12 miljoen met de taallessen erbij) en dat enkel voor de noodzakelijke loonkosten, per jaar. 20

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie