Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :"

Transcriptie

1 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota OCMW Bocholt Nevenplein Bocholt

2 Mens Garanderen van materiële hulp aan asielzoekers in het LOI volgens de kwaliteitsnormen van Fedasil. Het is de fundamentele taak van een LOI om in de materiële hulpverlening aan asielzoekers te voorzien. In eerste instantie door het verlenen van het bed, bad, brood principe, maar daarnaast ook door te voorzien in psychische, juridische, medische en administratieve ondersteuning. LOI Bocholt voorziet in al deze zaken vanaf de datum van aankomst tot einde van verblijf in het LOI Garanderen en bijsturen van de dienst- en hulpverlening aan asielzoekers inzake onthaal, informatie en psychologische hulpverlening OCMW Bocholt / Jaarrekening 2014 Pagina 2 van Om de maatschappelijk werkers van het LOI zo goed mogelijk te ondersteunen in het uitvoeren van hun taak is het belangrijk dat ze de laatste wijzigingen op het vlak van wetgeving kennen, hiertoe zijn opleidingen en infomomenten cruciaal. Ook hun aanwezigheid op het LSO- en LOI-overleg is een vereiste om bij te blijven met de constant wijzigende regelgeving van Fedasil en in het vreemdelingenrecht. Ook vormingen waarbij de maatschappelijk werkers zichzelf en hun werking in vraag leren stellen zijn nodig voor de uitbouw van een steeds beter opvanginitiatief. Naar de concrete werking met asielzoekers toe is het van groot belang om partner te zijn en blijven van een aantal tolk- en vertaaldiensten. Dit alles was ook in 2014 het geval. E 2.023, , ,00 De dienst hulp aan vreemdelingen wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie, documentatie en administratief toebehoren Ook in 2014 gingen de supervisiemomenten met Koen Vansevenant door, het gaat dan concreet om een drie à vier bijeenkomsten per jaar. De medewerkers van het LOI kregen ook de kans om zich bij te scholen via vorming, enkele voorbeelden hiervan: vreemdelingenrecht en infomoment Cipal in verband met Mediprima. Ook de abonnementen op de handige naslagwerken bleven behouden. De aanvullingen op deze werken worden op de juiste plaats in de mappen gestoken en aan de hand hiervan worden belangrijke wijzigingen nog eens onder de aandacht gebracht. Er is structureel overleg met Fedasil en ev. andere betrokken instellingen om op de hoogte te blijven van de wettelijke bepalingen en de kwaliteitsnormen betreffende een LOI Op initiatief van de regioverantwoordelijke van Fedasil worden er om de drie à vier maanden bijeenkomsten gehouden. Hier wordt de laatste stand van zaken meegegeven betreffende wetgeving, bezetting opvangnetwerk, nieuwe ontwikkelingen,... OCMW Bocholt organiseerde één vergadering in eigen huis op vraag van de regioverantwoordelijke; De samenwerking met een tolkendienst wordt opgevolgd voor een optimale communicatie (pers./tel. en schriftelijke vertaling)met anderstaligen De samenwerkingsverbanden met Brussel Onthaal, Babel en de tolkendienst van de provincie werden behouden. Omwille van de sterk gestegen kostprijs voor telefonische tolken deden we meer beroep op persoonlijke tolken van de provincie. Het bestaande woningaanbod kwalitatief opvolgen In 2014 werd blijvend aandacht besteed aan de kwaliteit van onze LOI-woningen. De woningen in de meest slechte staat werden aangeduid om te verdwijnen uit het bestand en te vervangen door een betere koopwoning. E , , ,00 I , , ,00 Oude LOI woningen in slechte staat worden vervangen.

3 De huur van twee oudere huurwoningen (Kaulillerdorp 16/1 en Goolderheideweg 2) werd opgezegd. Om het aantal plaatsen te kunnen behouden werd een nieuwere woning aangekocht. Het betreft de woning op de Kanaalstraat 25, goed voor 5 opvangplaatsen. Halfjaarlijkse inventarisatie van de LOI woningen. In 2014 werden de LOI-woningen regelmatig en zeker om de 6 maanden gecontroleerd aan de hand van de bestaande inventarissen. De bezoeken worden ook bijgehouden aan de hand van een lijst. Hier zijn in principe geen kosten aan verbonden gezien de MA s deze taak zelf uitvoeren. Betaling huur- en energiekosten van de LOI-woningen Ook in 2014 werd er verder ingezet op zuinig energieverbruik in het LOI. De MA s blijven elke nieuwkomer bewust maken van de kostprijs van energie, mensen krijgen een energiebrochure mee met tips om zuinig te leven en deze wordt ook samen met hen overlopen. Elke maand worden de meterstanden in de woningen opgeschreven en bij overmatig gebruik wordt er een dossier voorbereid voor het BCSD. Hier kan beslist worden om de bewoner van het LOI een stuk van de energiekost te laten meebetalen. Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Goed Wonen voor onderhoud (klussen) LOI-woningen Ook in 2014 werd er verder samengewerkt met Goed Wonen voor het onderhoud van de tuinen en woningen. Elke dinsdag komen twee klusjesmannen langs voor de bespreking van de takenlijst. Het gaat dan meestal over kleine herstellingen en klussen allerhande. Opvolgen van aan te kopen goederen voor de uitrusting/onderhoud van de LOI-woningen Zoals de voorbijgaande jaren werden de nodige goederen/apparaten aangekocht. Er werd wel bespaard op de startpakketten omdat zij erg prijzig waren en we ons de vraag stelden of deze nog wel echt zo uitgebreid dienden te zijn (BCSD december 2013, ingang 01/01/14). Door het grote verloop van het aantal asielzoekers werd dit een redelijk hoge kost. De startpakketten die nog in voorraad waren, werden opgebruikt. Er werden daarna geen nieuwe meer aangekocht. Ook voor textiel werd er minder uitgegeven omdat we meer en meer kunnen hergebruiken door de kortere verblijfsduur van mensen in het LOI. Grotere werken aan de woningen, zoals de omzetting van de cv-ketel op Dorpsstraat 75 naar gas, werden geboekt onder het investeringsbudget. Ook de aankoop van grotere elektrische apparaten werden onder het investeringsbudget geplaatst. Hierdoor verminderde de druk op de werkingsmiddelen. Opvolgen van onderhouds- en herstellingswerken door derden aan LOI-woningen Onderhouds- en herstellingswerken die door onze klusjesdienst Goed Wonen niet zelf kunnen worden uitgevoerd, worden uitbesteed aan derden. Het gaat hier dan vooral om grotere ontstoppingswerken, ledigen van sceptische putten, elektriciteitswerken. Gangbare regels binnen het LOI worden geëvalueerd, desgevallend aangepast en gecommuniceerd. Gerealiseerd: Ja Maar. Is in orde, enkel de vertaling van het huishoudelijk reglement in het Engels is gepland in Evaluatie en aanpassing van huishoudelijk reglement, indien nodig Ons oude huishoudelijk reglement van het LOI dateerde van 2009 en was aan vernieuwing toe. We brachten een aantal wijzigingen aan zodat het document weer helemaal up-to-date is en meer conform de wensen van Fedasil. Dit werd ter goedkeuring voorgelegd aan het BCSD van 14/05/2014. Opdracht aan vertaalbureaus voor vertaling van het huishoudelijk reglement in de meest courante landstalen, indien nodig. Gerealiseerd: Ja Maar. Het reglement is vertaald in de talen die op dat moment het meest voorkwamen in het LOI: Frans, Russisch, Dari en Pasthou. De vertaling in het Engels werd voorzien voor OCMW Bocholt / Jaarrekening 2014 Pagina 3 van 5

4 Elk asielzoekersgezin wordt geïnformeerd over het geactualiseerd huishoudelijk reglement. Elke nieuwkomer in het LOI kreeg een nieuwe vertaalde versie van het huishoudelijk reglement. Voor de mensen die al langer in het LOI verbleven en die nog niet op vertrekken stonden, werd het nieuwe huishoudelijk reglement ook ter ondertekening voorgelegd. Ook zij ontvingen een nieuw exemplaar. De bestaande werking optimaal verderzetten (niet versleutelde middelen) De werking van het LOI zelf wordt dagdagelijks door de MA s bijgestuurd. Wanneer hier financiële consequenties aan vast hangen dan worden deze zaken meestal ter goedkeuring voorgelegd aan het VB of het BCSD. E , , , , , ,00 I 0, , ,00 0, ,00 0,00 Betaling van de leefgelden, telefoonvergoedingen, kledinggeld en overige toeslagen aan de LOI-bewoners De toegekende bedragen van leefgeld, telefoonvergoeding,... werden in 2014 behouden. Opvolgen van de medische verzorgingskosten van de LOI-bewoners Per dossier is er een strikte opvolging van de medische en farmaceutische kosten. Sinds 01/06/2014 mag het OCMW geen facturen meer ontvangen van ziekenhuiskosten (hospitalisaties en ambulante kosten) voor mensen die geregistreerd staan in het systeem van Mediprima. Deze kosten zullen door de ziekenhuizen verhaald moeten worden bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Opvolgen van de schoolkosten en kosten kinderopvang voor de kinderen in het LOI Aangezien we in 2014 niet veel kinderen in het LOI hadden, waren de kosten voor kinderopvang en school ook vrij laag. Ook de taallessen van de volwassenen betaalt het OCMW volledig terug. Het OCMW startte in 2014 met een fietscursus, deze kosten neemt het LOI ook voor zijn rekening. Opvolgen van ontspanningsactiviteiten (individueel en collectief) voor de LOI-bewoners In 2014 werd er per persoon een budget van 150,00 voorzien voor deelname aan sport- of cultuuractiviteiten. Ook werden vanuit het LOI een aantal gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals een filmuitstap, dagje Bobbejaanland, Er werden via Cebud ook aan aantal kookboekjes aangekocht met budgetvriendelijke recepten. In elke LOI-woning werd één exemplaar neergelegd. Opvolgen van de regeling huurwaarborg en eerste maand huur voor vreemdelingen die één of andere vorm van verblijf hebben gekregen In 2014 werd er voor 12 personen een steun (terugvorderbaar) betaald ten bedrage van de eerste maand huur, voor één persoon werd ook de huurwaarborg voorgeschoten. Opvolgen van de vervoerskosten van de LOI-bewoners In 2014 veranderden we het systeem van de gratis treintickets omwille van het groter aantal alleenstaanden in het LOI en het grotere verloop. In plaats van één gratis treinticket per maand werd dit één gratis treinticket per twee maanden. Treintickets voor de procedure, zoektocht naar huisvesting of medische behandelingen werden wel nog ten laste genomen. De terugbetaling van het VG-netabonnement werd verhoogd naar 35,00 per abonnement omdat ook de kostprijs van het abonnement steeg naar 38,00. Uitzonderlijk hebben asielzoekers in het LOI vervoer nodig via de MMC, deze kosten worden ook ten laste genomen. Opvolgen kosten dienstwagen De MA's van het LOI konden in 2014 verder gebruik blijven maken van de dienstwagen. Beheer en opvolging overige werkingskosten/opbrengsten OCMW Bocholt / Jaarrekening 2014 Pagina 4 van 5

5 Mens De werkingskosten werden voldoende geraamd, daarentegen zien we een duidelijke vermindering van de subsidies van Fedasil. Doch is er een overschot binnen het LOI voor 2014! Beheer en opvolging overige personeelskosten/opbrengsten. De personeelskosten konden betaald worden met de geraamde middelen. Totaal Hoofdstuk E , , , , , ,00 I , , ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , ,00 Totalen E , , , , , ,00 I , , ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , ,00 OCMW Bocholt / Jaarrekening 2014 Pagina 5 van 5

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE

OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE Een gezin in de woonunits in Zulte - foto: Brecht Goris EVALUATIE NA VIER JAAR WERKING OKTOBER 2012 2 COLOFON

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Een brochure voor ouders Maart 2009

Een brochure voor ouders Maart 2009 Een brochure voor ouders Maart 2009 INLEIDING Kleine kinderen worden groot!! Zowel in het BuSO als thuis, merken we dit elke dag! En dan komt al snel de vraag: Wat nà het BuSo? Maar de vraag gaat eigenlijk

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Op zoek naar een rusthuis!

Op zoek naar een rusthuis! Op zoek naar een rusthuis! Praktisch informatieboekje met antwoorden op uw vragen bij het zoeken naar een rusthuis. vzw Home-Info www.home-info.be Naar een rusthuis! Hoe begin ik eraan? Verantwoordelijke

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid Delen gemeentelijk wagenpark Handleiding lokale besturen Met steun van de Vlaamse overheid Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneller, verder, gemakkelijk, meer flexibel... 3 De auto als alternatief voor de

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie