Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd"

Transcriptie

1 2014

2 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren) Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34 Aan het werk 36 Kiezen voor Gent 38 Informeer je (goed)! 42 Stadsplan Intro Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd in de Universiteit Gent. Je kunt vanaf nu dus bachelor in de toegepaste taalkunde of master in het vertalen, in het tolken of in de meertalige communicatie worden als student aan de Universiteit Gent. De docenten en de campus waar je de colleges volgt, blijven dezelfde. En uiteraard behouden ook de opleidingen hun eigen profiel: academisch onderbouwd en tegelijkertijd bijzonder praktijkgericht, met ruimte voor gespecialiseerde ICT-kennis en -vaardigheden. Talen studeren is hier echt een kwestie van talen perfect leren beheersen, begrijpen, lezen, spreken, schrijven en ook leren wat je daar later op de arbeidsmarkt concreet mee kunt doen. Je behaalt eerst de graad van academische bachelor in de toegepaste taalkunde. Daarna kun je voortstuderen tot master in het tolken, in het vertalen of in de meertalige communicatie. De opleidingen tot master bouwen voort op de kennis, inzichten en vaardigheden uit de bachelor. Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent. Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken, werken aan de Universiteit Gent. Ieder jaar dragen we deze boodschap uit via een creatieve en onderscheidende campagne. Ieder jaar roepen we onszelf en de buitenwereld op om mee te durven denken. De informatie in deze brochure is bijgewerkt tot 15 september Grafisch ontwerp: - opmaak: - druk en afwerking: Fotografie: Gedrukt met vegetale inkten op FSC-papier en met elektriciteit voor 100 % opgewekt uit duurzame CO2-neutrale bronnen. 3

3 Kiezen voor toegepaste taalkunde Toegepaste taalkunde studeren betekent kiezen voor twee vreemde talen en voor een volwaardig pakket Nederlands. Talencombinaties: Duits Engels Frans Duits x x Engels x x Frans x x Italiaans x x x Russisch x x x Spaans x x x Turks x x x 4 5

4 > > Nederlands Nederlands bekleedt een sleutelpositie binnen de opleiding tot vertaler, tolk of meertalig communicator. Een voor de hand liggende reden is dat een zo perfect mogelijke beheersing van het Nederlands uiteraard een troef is in het latere beroepsleven. Als afgestudeerde van onze opleidingen word je immers vanzelf een professionele taalgebruiker. De taalprofessional kan niet zonder een sterk ontwikkeld gevoel voor correct en vlot Nederlands. Nederlands is ook de moedertaal van 21 miljoen Europeanen. Een grondige kennis van de taal en inzicht in de elementen waaruit ze is opgebouwd, is niet meer dan logisch. > > Twee vreemde talen Met het aanbod van Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks kun je vele combinaties maken. De opleiding tot bachelor in de toegepaste taalkunde geeft je dus de mogelijkheid om twee talen uit geheel andere talenfamilies volwaardig met elkaar te combineren. Alleen twee volstrekt nieuwe talen kun je niet aan elkaar koppelen: je kunt dus niet kiezen voor Spaans-Russisch, Spaans-Italiaans of Russisch-Turks. De twee talen waarvoor je gekozen hebt, zijn in je programma even belangrijk: er worden evenveel colleges (studiepunten) aan gewijd. > > Turks > uniek in Vlaanderen! Met Turks wil de opleiding inspelen op de groeiende vraag naar vertalers, tolken en meertalige communicatiespecialisten met Turks in hun talenpakket. Die behoefte groeit zowel op de lokale en de nationale als op de internationale markt, zeker na het opstarten van de toetredingsonderhandelingen voor lidmaatschap van de Europese Unie. Turks kun je in Vlaanderen alleen in deze opleiding als hoofdvak studeren, in combinatie met Duits, Engels of Frans. > Toegepaste taalkunde of Taal- en letterkunde? Naast de Toegepaste taalkunde biedt de Universiteit Gent ook een opleiding Taal- en letterkunde: twee talen aan. Beide opleidingen besteden veel aandacht aan taalvaardigheid en onderzoekscompetenties. Toch zijn er behoorlijke verschillen tussen de opleidingen zoals in onderstaande tabel duidelijk wordt: Toegepaste taalkunde Je volgt drie talen: Nederlands en twee vreemde talen. Vreemde talenaanbod: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks. Nederlands blijft onderwezen tijdens de hele opleiding. Een semester studeren in het buitenland is een vast onderdeel van het derde jaar. Je opleiding biedt een balans tussen academisch niveau en praktijkgerichtheid, met focus op vertaling (mondeling en schriftelijk) en meertalige communicatie. Je leert onderzoeksvaardigheden in het domein van de toegepaste taalkunde: professionele communicatie, mondelinge en schriftelijke vertaling, taaltechnologie Taal- en letterkunde Je volgt twee talen. Talenaanbod: Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Latijn, Nederlands, Spaans en Zweeds. Een semester studeren in het buitenland kun je doen in het derde jaar. Je grote pakket vakken taalkunde en letterkunde zijn zowel gericht op overzichten en theorieën als op thema s, probleemstellingen en praktische toepassingen. Je leert onderzoeksvaardigheden in een breed aanbod van taalkundige en letterkundige theorieën/ methoden. Je kiest voor een profilering in de taalkunde of letterkunde. Die eigen accenten van de opleidingen leiden tot een andere opbouw van het studieprogramma en een andere invulling van de cursussen. Meer informatie over de opleiding Taal- en letterkunde vind je in de desbetreffende brochure. Naast de opleiding Toegepaste taalkunde en Taal- en letterkunde biedt de faculteit Letteren en Wijsbegeerte ook nog een aantal opleidingen Talen en culturen aan: Oost-Europese, Oosterse en Afrikaanse. Ook hiervan zijn afzonderlijke brochures beschikbaar. Na de middelbare school wist ik dat ik verder wou gaan met talen. De infodag maakte al onmiddellijk indruk op mij. Toen wist ik dat de richting die ik gekozen had veel verder ging dan taal alleen, en dat was ook zo. Tijdens de opleiding zag ik die extra bagage niet altijd even goed zitten, maar vandaag ben ik blij dat ik ze heb meegekregen! Lisa-Marie, master in het vertalen 6 7

5 BACHELOR 180 studiepunten MASTER 60 studiepunten 1ste jaar bachelor 2de jaar bachelor 3de jaar bachelor master Postgraduaten conferentietolken complementaire internationale studies Dutch and Translation e.a. MASTER-NA-MASTER Linguistics literatuurwetenschappen meertalige bedrijfscommunicatie American Studies e.a. Nederlands Vreemde taal 1 (Frans of Engels of Duits) Vreemde taal 2 (Frans of Engels of Duits of Italiaans of Russisch of Spaans of Turks) Voortzetting talencombinatie Voortzetting talencombinatie + buitenlandsemester master in het tolken master in het vertalen master in de meertalige communicatie Specifieke Lerarenopleiding Doctoraat Permanente vorming ANDERE MASTERS Via voorbereidingsprogramma: taal- en letterkunde vergelijkende moderne letterkunde Oost-Europese talen en culturen algemene economie bedrijfseconomie communicatiewetenschappen e.a. Opbouw Je behaalt eerst de graad van academische Bachelor in de toegepaste taalkunde. Aansluitend volg je de opleiding tot master. Op masterniveau heb je de keuze tussen vertalen, tolken of meertalige communicatie. Bachelor De opleiding tot Bachelor in de toegepaste taalkunde is een driejarige academische opleiding (3 keer 60 studiepunten). Nieuw: sinds het academiejaar kun je het bachelorprogramma volgen via een vierjarig parcours (AEL) waarbij je twee jaar in het buitenland studeert. Meer informatie op Zodra je aan de Bachelor in de toegepaste taalkunde begint, kies je voor twee vreemde talen uit het zevenvoudige aanbod. Je keuze blijft dezelfde gedurende de hele opleiding (dus ook tijdens de aansluitende masteropleiding). De opleiding tot bachelor bestaat uit een basispakket Nederlands, de studie van twee vreemde talen en een aantal algemeen vormende vakken, naast zogenaamde themavakken: dat zijn opleidingsonderdelen die de studie van talen sterker wetenschappelijk onderbouwen. > > Nederlands als basistaal We gaan ervan uit dat het Nederlands je moedertaal is. Als je van talenkennis je grootste troef maakt, is het evident dat je ook je moedertaal perfect beheerst om in tal van situaties professioneel te kunnen communiceren. Het pakket Nederlands bestaat uit theoretische cursussen en oefeningen in mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Je verwerft inzicht in de structuur van het Nederlands, verruimt je actieve woordenschat en je leert de knepen om nog vlottere teksten te schrijven. In het derde jaar leer je bovendien teksten van anderen systematisch te reviseren en in het cultuurvak Nederlands bestudeer je de vele vlakken waarop Vlaanderen en Nederland overeenkomen en van elkaar verschillen. Dieper graven In deze brochure ligt de nadruk op de bacheloropleiding en op het eerste jaar van die bachelor in het bijzonder. Een vlotte start is immers cruciaal. Het eerste jaar van een universitaire op leiding is echter vaak vrij algemeen en de vakspecialisatie gebeurt pas in de daaropvolgende bachelorjaren of in de master. Het is daarom ook altijd interessant om het vakkenpakket van de verdere jaren grondig te bekijken. Dat kan via de website De vakken uit het tweede of derde bachelorjaar bepalen vaak net het gezicht van je opleiding en geven een beeld van wat je later écht te wachten staat. 8 9

6 Honoursprogramma s Ben je er na je eerste bachelorjaar van overtuigd dat universiteit voor jou net dat ietsje meer mag zijn? Dan zijn de honoursprogramma s van de UGent beslist iets voor jou. Ze bieden je tal van intellectuele uitdagingen naast je normale curriculum. In het universiteitsbrede honoursprogramma begeef je je ver buiten de grenzen van je eigen studiegebied om op zoek te gaan naar het hoe en waarom van wetenschap in onze wereld. Samen met een kleine groep medestudenten uit alle studierichtingen debatteer je met specialisten uit verschillende disciplines over de meest uiteenlopende actuele en historische topics. In de facultaire honoursprogramma s krijg je de kans om je verder te verdiepen in je eigen studiegebied, of om vakken mee te volgen in andere studiegebieden die je fascineren. Je kan er bovendien ook je eerste stappen wagen in het wetenschappelijk onderzoek. Meer weten? Dat er zoveel aandacht uitgaat naar het Nederlands is zeker een extra troef als je later journalistiek of redactioneel werk wilt gaan doen. Je hebt dan een echte training in vlot en correct spreken en schrijven achter de rug. > > Vreemde talen Uit het aanbod van Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks kun je vele combinaties maken. Eén van de talen moet Duits, Engels of Frans zijn. Italiaans, Russisch, Spaans en Turks kun je dus niet aan elkaar koppelen. Aan de twee vreemde talen binnen je opleiding worden evenveel colleges (of studiepunten) gewijd. > > Talen en cultuur In de eerste twee jaren werk je per vreemde taal rond de aandachtspunten taalstructuren en taalpraktijk. De theorie wordt dus meteen in de praktijk gebracht. De nadruk ligt op schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, op training met teksten (begrijpen, parafraseren, bediscussiëren, schrijven, samenvatten) en er is aandacht voor de cultuur van het taalgebied. Vertaaloefeningen zijn belangrijk, want ook dat is een manier om een vreemde taal tot in haar finesses te leren beheersen. In het derde jaar worden je kennis, inzichten en vaardigheden verder ontwikkeld in meer specifieke praktijkvakken rond spreken, schrijven en vertalen. Bovendien doe je culturele en interculturele ervaring op omdat je tijdens het eerste semester in het buitenland gaat studeren (zie hoofdstuk Internationalisering). > > Algemene vakken en themavakken De algemene vakken geven je een ruime kennis mee. Ze zorgen ervoor dat je vertrouwd wordt met principes van onder meer economie en recht, wat van pas kan komen als je naar de arbeidsmarkt overstapt. Hun aandeel vermindert naarmate je studie vordert en je jezelf gaat toespitsen op de talen. In het derde jaar krijgt computervaardigheid extra aandacht. Je maakt kennis met gespecialiseerde taal- en vertaaltechnologie en met andere softwarepakketten. Je schrijft in dat jaar ook je bachelorproef over een onderwerp uit de toegepaste taalkunde, waarbij je persoonlijk wordt gecoacht. Een prima voorbereiding op je masteropleiding! > > Zelfstudie Je leert niet alles tijdens de colleges. Je zal ook geregeld thuis zelf woordenschat opzoeken, een tekst zelfstandig leren begrijpen of schrijven, een stuk leerstof zelf structureren. Je kan oefenen en je eigen vorderingen meten via e-learning en interactieve werkvormen in de digitale leeromgeving. Je leert hoe je wetenschappelijke informatie en academisch bronnenmateriaal kan verzamelen. Master Het opleidingsprogramma bachelor in de toegepaste taalkunde (3 jaar) is gemeenschappelijk. Nadien kies je voor één van de drie masteropleidingen: tolken vertalen meertalige communicatie Het centrale punt van elk van de drie masters is taal- en tekststudie. Het verschil zit in wat je met die op talen gerichte kennis later wilt aanvangen (zie verder: Aan het werk). > > Tolken Je wilt je specialiseren om mondeling te vertalen wat anderen zeggen. Daarvoor wordt je beheersing van de tolktechniek stapsgewijs opgebouwd. Je maakt je vertrouwd met de technieken die in diverse werkvelden gangbaar zijn: consecutief tolken met en zonder notities (dan luister je eerst naar de spreker en je geeft daarna weer wat hij gezegd heeft), vertalen van het blad (lezend vertalen, meestal van documenten) en fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt). Je leert tolken in twee richtingen: van de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd. Ook je mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands wordt verder aangescherpt. Of Arts Om de internationale herkenbaarheid te vergroten, luidt de officiële titel op het diploma Bachelor/Master of Arts in de.... Masterproef Als onderdeel van de masteropleiding leg je een masterproef af. De masterproef neemt de vorm aan van een scriptie. Je hebt de keuze uit een waaier van onderwerpen, die op verscheidene specialisatiegebieden betrekking hebben: vertaal- of tolkstudie, terminologie, onderzoek in de (vreemde)taaldidactiek, onderzoek in de didactiek van het tolken, bilinguale glossaria, studie vanuit een intercultureel of meertalig communicatief oogpunt, taaltechnologische studie enz. Je schrijft je masterproef in een van de vreemde talen die je hebt gestudeerd

7 Stage In de masteropleiding loop je ook stage (4 studiepunten) bij een profit- of non-profitorganisatie. De stage is masterspecifiek. Dat betekent dat de stage aansluit bij de beroepspraktijk van hetzij een vertaler, hetzij een tolk, hetzij een meertalige communicator. Je kunt tijdens de stageperiode de brede mogelijkheden van het beroepsleven verkennen en kiezen voor een stageplaats waarin taalbeheersing en kennis van vreemde talen erg belangrijk zijn. Wie dat wenst, kan in het buitenland stage lopen. > > Vertalen In de master vertalen leer je alle mogelijke soorten geschreven teksten omzetten in een andere taal. Vertalen is een gespecialiseerd vak. Wie een vreemde taal goed beheerst, verstaat daarom nog niet de kunst om goed te vertalen. Daarvoor moet je inzicht hebben in vertaalmethodes, werkwijzen om specifieke termen op het spoor te komen en vlot diverse hulpmiddelen kunnen gebruiken. Je hebt besluitvaardigheid nodig om tussen alternatieven te kunnen kiezen enzovoort. Om het vak onder de knie te krijgen, leer je naast persartikelen gaandeweg meer gespecialiseerde teksten vertalen uit de medische, wetenschappelijke, juridische en economische of literaire sfeer. Ook vertalen leer je in twee richtingen: van de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd. > > Meertalige communicatie Talen kun je niet los denken van de maatschappelijke culturele werelden die eraan vastzitten. Je kunt maar echt meertalig communiceren als je voeling en inzicht hebt in de verbale en non-verbale gewoontes, communicatieve do s en don ts en talige codes om boodschappen passend te verwoorden. De theorie én de praktijk hiervan leer je in de master meertalige communicatie. Veel aandacht gaat uit naar verschillende situaties waarin professioneel wordt gecommuniceerd. De interculturele kant daarvan is erg belangrijk en vergt een flinke dosis creativiteit. Vergaderen, onderhandelen, corresponderen, gesprekken aanknopen: het verloopt enigszins afhankelijk van de talige cultuur waarin je stapt. Met Russen kom je op een andere manier tot afspraken dan met Engelsen of Fransen. Stiptheid betekent voor de gemiddelde Nederlander iets anders dan voor een Spanjaard. Internationalisering Universitaire studies houden meer in dan het verwerven van academische kennis en vaardigheden. Tijdens je studies word je klaargestoomd om te functioneren in een mondiale maatschappij en arbeidsmarkt. Een internationale ervaring, in de brede zin van het woord, maakt dan ook inherent deel uit van je opleiding aan de UGent: je komt in contact met buitenlandse lesgevers en sprekers je volgt les samen met internationale medestudenten je verwerkt leerstof uit anderstalige cursussen je brengt een periode door aan een buitenlandse universiteit Internationale uitwisseling Een uitwisseling is een unieke kans. Je werkt een deel van je studieprogramma af aan een buitenlandse partnerinstelling en je vakken worden integraal in rekening gebracht aan de UGent zodat je geen studievertraging oploopt. Op die manier geef je een extra dimensie aan je studie en behaal je een Vlaams diploma met internationale allure. Het meest bekende uitwisselingsprogramma is Erasmus, waarbij je een beurs krijgt om te studeren aan één van de zorgvuldig geselecteerde Europese partneruniversiteiten. Meer info: Als student Toegepaste Taalkunde studeer je gedurende het eerste semester van het derde bachelorjaar in het buitenland. Je gaat studeren aan een van onze talrijke partneruniversiteiten binnen en buiten de EU, van Köln, Leipzig, Grenoble of Parijs, over Rome, Milaan, Valencia, Sevilla tot in Istanbul of Moskou. Een langer buitenlandverblijf is ook mogelijk binnen het Applied European Languages bachelorprogramma (meer info via

8 Een Erasmuservaring is een hele verrijking op verschillende vlakken: je wordt volledig ondergedompeld in een nieuwe cultuur, je leert aspecten van een vreemde taal die je niet in de grammaticalessen zag, je maakt een heleboel nieuwe vrienden, je leert op je eigen benen te staan en op jezelf te vertrouwen. Ik kan het iedereen ten zeerste aanraden! Daarnaast biedt de stage in de masteropleiding een kans om in het buitenland een eerste werkervaring op te doen. Nadat je bent afgestudeerd, kun je via het postgraduaat Complementaire Internationale Studies nog een jaar in het buitenland gaan studeren om een nieuwe taal te leren. Een buitenlandverblijf tijdens de opleiding zorgt voor een reële meerwaarde. Dankzij zo n taalbad krijgt je taalbeheersing een sterke boost. Je leeft in een andere cultuur, wat zorgt voor een unieke persoonlijke ontwikkeling. Een buitenlandse ervaring is ook een aanwinst voor je cv! Voorbereiding en begeleiding Uiteraard vertrek je niet onvoorbereid op een buitenlands avontuur. Je kunt deelnemen aan infosessies of een beroep doen op persoonlijke begeleiding. Ben je nieuwsgierig? Kom dan in oktober naar de International Days. Het is een eerste kennismaking en daarna krijg je meer specifieke informatie tijdens de facultaire infosessies. Je komt in contact met de internationale medewerkers van de UGent en met voormalige uitwisselingsstudenten die met veel enthousiasme over hun ervaringen vertellen. En verder (studeren)? Niet-aansluitende master Na het afronden van een bacheloropleiding volgen de meeste studenten de rechtstreeks aansluitende master. Het is nog steeds de meest voor de hand liggende keuze. Een spoorwissel is echter ook mogelijk Een aantal bachelordiploma s kan doorstromen naar een masteropleiding in een ander (min of meer aanverwant) studiedomein. In sommige gevallen kun je onmiddellijk naar die master. Kies je voor een vakgebied dat minder nauw aanleunt bij je bachelor, dan zul je je kennisniveau moeten bijwerken via een voorbereidingsprogramma. Op die manier verwerf je een brede waaier aan competenties en ben je goed gewapend om interdisciplinair te werken binnen onze complexe samenleving. In het schema bij de rubriek Opbouw vind je een paar voorbeelden van specifieke vervolgopleidingen. Divya, Erasmusstudente in Rome Een tweede masterdiploma Wie al een masteropleiding achter de rug heeft en de opgedane kennis nog wil verbreden of verdiepen, kan kiezen voor een bijkomend masterdiploma of een master-na-masteropleiding (ManaMa). Een master na master (ManaMa) eindigt net als een initiële master (ManaBa) met een masterproef

9 Specifieke lerarenopleiding De specifieke lerarenopleiding (SLO) leidt tot het diploma van leraar en is in eerste instantie gericht op de vorming van toekomstige leraren secundair onderwijs. Er is evenwel ook aandacht voor een bredere educatieve vorming met het oog op onderwijsopdrachten in het hoger onderwijs, het sociaal-cultureel vormingswerk, musea enz. De opleiding heeft een studieomvang van 60 studiepunten, waarvan 30 studiepunten theorie en 30 studiepunten praktijk. In de lerarenopleiding leer je de in de basisopleiding verworven vakkennis omzetten in zinvolle leerinhouden voor leerlingen, leer je leerprocessen te begeleiden en ontwikkel je een pedagogische bekwaamheid om jonge mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling. De opleiding steunt hierbij op algemeen pedagogisch-didactisch gerichte cursussen enerzijds en op de vakdidactiek van de eigen studierichting anderzijds. De praktijk bestaat uit stage: dat kan onder de vorm van een klassieke stage zijn (oefeningen en stage in scholen) of een (betaalde) ingroei- of LIO (Leraar-In-Opleiding)-baan indien je reeds een lesopdracht hebt. Doctoraat Doctoreren is een doorgedreven vorm van specialisatie rond een bepaald onderwerp in een bepaald onderzoeksdomein. Na een intensieve periode van origineel wetenschappelijk onderzoek schrijf je de resultaten neer in een proefschrift dat je verdedigt voor een examenjury. Na slagen krijg je de titel van doctor. Het is de hoogste graad die een universiteit uitreikt. Basisvoorwaarde is uiteraard een diepgaande interesse voor een bepaald vakgebied, gekoppeld aan een brede maatschappelijke belangstelling én de bereidheid om je een aantal jaren in te zetten voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. De meeste doctorandi zijn in die periode tewerkgesteld aan de faculteit als assistent met beperkte lesopdracht of als voltijds wetenschappelijk medewerker in het kader van een specifiek onderzoeksproject. De faculteit biedt dan ook de vereiste hoge graad van expertise en een gepaste omkadering. Een doctoraatstitel kan een belangrijke troef zijn voor leidinggevende en creatieve (research)functies, niet het minst door de internationale ervaring die de doctoraatsstudent opbouwt. De titel van doctor is ook een vereiste voor wie een carrière ambieert in het academisch hoger onderwijs of binnen een wetenschappelijke instelling. Postgraduaten > > Conferentietolken De opleiding beoogt een vervolmaking in het tolken op het hoogste niveau. Zij is bedoeld voor binnenen buitenlandse studenten die over een uitstekende beheersing van het Nederlands en de gekozen talen beschikken en die zich wensen te specialiseren in het conferentietolken. > > Complementaire Internationale Studies Het postgraduaat Complementaire Internationale Studies biedt de afgestudeerde masters in de toegepaste taalkunde de kans om via het Socrates/Erasmus-programma een bijkomend jaar in het buitenland te studeren aan een van de partnerinstellingen van de opleiding toegepaste taalkunde om zo een bijkomende vreemde taal te verwerven. > > Dutch and Translation Dit postgraduaat biedt niet-nederlandstalige studenten met een diploma van bachelor of master in de talen de mogelijkheid om zich gedurende één academiejaar (60 studiepunten) te verdiepen in de studie van de Nederlandse taal en tegelijk een basiskennis te verwerven in de vertaalkunde. Permanente vorming Alle opleidingsprogramma s die niet leiden tot een formeel diploma zijn gebundeld onder de term permanente vorming. De programma s zijn zeer uiteenlopend qua omvang en duur. Ook de toelatingsvoorwaarden zijn erg verschillend afhankelijk van opleiding. De opleiding toegepaste taalkunde organiseert geregeld studiedagen en navormingscursussen voor haar afgestudeerden. Die worden via de website aangekondigd. Meer informatie over de postgraduaten vind je op de website:

10 1ste jaar Bachelor toegepaste taalkunde OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM Algemene vakken en themavakken Toegepaste taalkunde Inleiding tot het recht 3 2 Wereldgeschiedenis 3 2 Algemene economie 3 2 Nederlands Taalvaardigheid 4 1 Taalstructuren A 4 1 Taalstructuren B 4 2 Vreemde taal 1 18 Taalstructuren A 1 Taalpraktijk A 1 Taalstructuren B 2 Taalpraktijk B 2 Vreemde taal 2 18 Taalstructuren A 1 Taalpraktijk A 1 Taalstructuren B 2 Taalpraktijk B 2 2de jaar Bachelor toegepaste taalkunde OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM Algemene vakken en themavakken Toegepaste taalkunde Nederlands Taalstructuren C 3 1 Spreekvaardigheid 3 1 Schrijfvaardigheid 3 2 Vreemde taal 1 23 Taalstructuren C 1 Taalpraktijk C 1 Taalstructuren D 2 Taalpraktijk D 2 Cultuurgeschiedenis van het taalgebied 2 Vreemde taal 2 23 Taalstructuren C 1 Taalpraktijk C 1 Taalstructuren D 2 Taalpraktijk D 2 Cultuurgeschiedenis van het taalgebied 2 3de jaar Bachelor toegepaste taalkunde OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM Uitwisselingsprogramma Immersie: taal en interculturaliteit 27 1 Algemene vakken en themavakken Inleiding tot de taaltechnologie 3 2 Nederlands Maatschappij en instellingen van de Lage Landen 3 2 Revisie 3 2 Vreemde taal 1 (= taal van het buitenlandverblijf) Vertaling 3 2 Tekstvaardigheid 3 2 Vreemde taal 2 Vertaling 3 2 Tekstvaardigheid 3 2 Mondelinge vaardigheid 3 2 Literatuur van het taalgebied 3 2 Bachelorproef 6 Studiepunten Studiepunten (sp) verwijzen naar de omvang van een vak/opleiding. Elk jaar bestaat uit 60 sp verdeeld over de verschillende vakken. Bij het bepalen van het aantal studiepunten wordt niet alleen rekening gehouden met het aantal uren les, oefeningen, practica maar ook met de tijd die nodig is om alles te verwerken. Meer details over de verhouding aantal uren les/ oefeningen/practica/persoonlijke verwerking vind je op Ga via de faculteit en je opleiding naar het vak van je keuze. Semestersysteem Alle opleidingen zijn georganiseerd volgens het semestersysteem. Dat wil zeggen dat het academiejaar opgesplitst is in twee semesters. Het is een stimulans om regelmatig te werken vanaf het begin van het academiejaar. Elk semester eindigt met de examens over de vakken van dat semester. Zo krijg je al halfweg het academiejaar feedback over je vorderingen, je manier van werken enz. Een heel beperkt aantal vakken wordt nog gedoceerd over de twee semesters heen (jaarvakken). Meestal gaat het dan om zgn. integratievakken zoals masterproef, projecten, seminariewerken Na de bachelor Een korte beschrijving van de inhoud van de rechtstreeks aansluitende master(s) vind je in deze bachelorbrochure onder opbouw. Een uitgebreide beschrijving van de master, inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma s, en het concrete vakkenpakket kun je raadplegen via de website

11 Inhoud vakken eerste jaar Algemene vakken en themavakken > > Algemene economie Algemene economie geeft een algemeen overzicht van de economische problematiek en wil je vertrouwd maken met economische denkpatronen en met de economische terminologie. Enerzijds stelt het je in staat om economische teksten beter te begrijpen en te vertalen. Anderzijds helpt de verworven basiskennis economie voor een goed begrip van andere opleidingsonderdelen. > > Inleiding tot het recht Inleiding tot het recht biedt een situering van het recht in de maatschappij, een analyse van de belangrijkste rechtsbegrippen en een inhoudelijk overzicht van het Belgische recht. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een kritische benadering van rechtsbegrippen. Deze inleiding brengt je kennis, inzicht en zin voor nauwkeurige analyse van de rechtstaal bij. Foto Luk Monsaert > > Wereldgeschiedenis In Wereldgeschiedenis worden maatschappelijke en mondiale evoluties gesitueerd binnen een kader van continuïteit en verandering, van interactie en verscheidenheid en van tijd en ruimte. Centraal staan de demografische, sociaaleconomische en politieke veranderingen van de wereld vanaf het ontstaan van de mensheid. Vanuit dit mondiaal perspectief wordt vooral aandacht besteed aan de groei en neergang van de industriële maatschappij

12 > > Toegepaste taalkunde 1 In Toegepaste taalkunde 1 krijg je een duidelijk zicht op het brede karakter en ook de eigenheid van het domein van de toegepaste taalkunde. Drie disciplines worden van meer nabij bestudeerd: vreemdetaalverwerving en -didactiek, vertaalkunde en sociolinguïstiek & meertaligheid. Je krijgt bovendien een inleiding op de gangbare onderzoeksmethoden uit die disciplines en je leert de meest geschikte heuristische instrumenten kennen om nader informatie op te zoeken. Nederlands > > Nederlands: taalvaardigheid Nederlands: taalvaardigheid heeft als leerinhoud een opfrissing van spelling en correcte taal, waarbij er een belangrijk accent ligt op de uitbreiding van woordenschat. Schrijfvaardigheid en tekstbegrip worden geoefend; taalkennis en tekstbegrip worden toegepast in de samenvatting van informatieve teksten. Er wordt systematisch aandacht besteed aan het vermijden van de in Vlaanderen veel voorkomende (grammaticale en lexicale) taalfouten. > > Nederlands: taalstructuren Nederlands: taalstructuren A wil het grammaticale redeneervermogen en het inzicht in de woordsoortenleer en de constituentenstructuur bevorderen, met zijdelingse verwijzingen naar woordenschat en de structuur van het lexicon. Daarbij wordt heel wat algemeen-taalwetenschappelijke kennis te pas gebracht. De hoofdzakelijk theoretische basis biedt in het eerste jaar aanknopingspunten voor het opleidingsonderdeel Nederlands: taalvaardigheid. Nederlands: taalstructuren B wil het grammaticale redeneervermogen en het inzicht in de zinsstructuur bevorderen. Daarbij wordt verwezen naar algemene eigenschappen van de taal, zoals valentie, principes van woordvolgorde enz. Binnen de opleiding in haar geheel moeten de kennis en inzichten over taal en taalstructuur die je in dit opleidingsonderdeel verwerft ook de studie van de vreemde talen ten goede komen. Duits > > Duits: taalpraktijk In Duits: taalpraktijk A wordt je de mogelijkheid geboden om, ongeacht je vooropleiding, de basisgrammatica en basiswoordenschat te verwerven of op te frissen en gaat er aandacht naar een goede uitspraak. Het opleidingsonderdeel leert de elementaire grammatica en woordenschat aan en zorgt op die manier voor een solide basis. Je wordt ook vertrouwd gemaakt met de klankleer van het Duits. Duits: taalpraktijk B is erop gericht de vaardigheden uit Duits: taalpraktijk A te vergroten en de moeilijkheidsgraad van de oefeningen te verhogen. De basiswoordenschat wordt verder uitgebreid. Je leert de verworven grammatica en woordenschat gebruiken om geschreven en gesproken teksten te decoderen en om te zetten in zowel schriftelijke als mondelinge taal (transfer). Je maakt via de teksten ook kennis met het land en de cultuur. > > Duits: taalstructuren In Duits: taalstructuren A word je vertrouwd gemaakt met de basismorfologie van de Duitse grammatica. Het opleidingsonderdeel omvat zowel theorie als oefeningen en focust op de basismorfologie van het Duits met de belangrijkste woordsoorten. Centraal staan het werkwoord en het substantief. Daarbij wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen Duits en Nederlands. In Duits: taalstructuren B word je verder vertrouwd gemaakt met de basismorfologie van de Duitse grammatica. Het opleidingsonderdeel omvat zowel theorie als oefeningen en sluit rechtstreeks aan op Duits: taalstructuren A. Centraal staan het substantief, het adjectief en het pronomen. Ook hier wordt heel wat aandacht besteed aan de verschillen tussen Duits en Nederlands. Na de opleiding Taal-en Letterkunde Germaanse Talen heb ik de bachelor in de toegepaste taalkunde (Frans-Spaans) gevolgd en daarna aansluitend de master tolken. Dankzij de praktische en beroepsgerichte aanpak van de opleiding toegepaste taalkunde had ik al een stevige basis voor mijn huidige job als vertaler. Ik vertaal zowel uit het Frans naar het Nederlands als omgekeerd. Tijdens de opleiding werden vertaalvakken in beide richtingen gegeven. Vooral de vertaaltechnieken die tijdens het vak vertalen Nederlands- Frans werden gegeven, komen nu uitstekend van pas. Els, master in het tolken 22 23

13 Engels > > Engels: taalpraktijk Engels: taalpraktijk A wil de uitspraak van de studenten zo dicht mogelijk in de buurt brengen van die van de (Brits) Engelse native speaker. Het vak fungeert dus als basis voor spreekoefeningen in de bacheloren masterjaren. Een ander doel is om je een Engelse brontekst in vlot en correct Nederlands te leren omzetten. De nadruk ligt daarbij op de vertaalsituatie en correcte tekstinterpretatie. De woordenschat uit het secundair onderwijs wordt uitgebreid tot circa woorden en uitdrukkingen. In Engels: taalpraktijk B worden de vier vaardigheden geoefend. Je leert mondelinge en schriftelijke teksten begrijpen en analyseren. Je schrijft in een correct Engels teksten die de inhoud van de brontekst weergeven. In het onderdeel spreekvaardigheid leer je je vlot uit te drukken en een gepast taalgebruik te hanteren. Het onderdeel vertaling uit het Nederlands focust op de toepassing van grammaticale regels en op het vermijden van de struikelblokken die schuilen in een te letterlijke omzetting van het Nederlands naar het Engels. > > Engels: taalstructuren Engels: taalstructuren A beoogt een inzicht in de terminologie van de Engelse grammatica en de syntactische structuur van de Engelse zin en een snel overzicht van de belangrijkste grammaticaregels. Een belangrijke klemtoon ligt op het inzicht in en de praktische kennis van de tijden die worden gebruikt om in het Engels naar het heden en het verleden te verwijzen. Tijdens de colleges komen theorie en praktische oefeningen alternerend aan bod. Engels: taalstructuren B behandelt themata uit de werkwoordgroep die nog niet in Engels: taalstructuren A aan bod kwamen. Een doorgedreven kennis van de grammatica is immers onontbeerlijk bij het leren van een vreemde taal. Het vak dient als stevige onderbouw voor de andere opleidingsonderdelen Engels in hetzelfde en de volgende studiejaren. Frans > > Frans: taalpraktijk In Frans: taalpraktijk A komen de vier vaardigheden voor taalverwerving aan bod: lees-, luister-, schrijfen spreekvaardigheid. De verworven kennis uit het secundair onderwijs wordt opgefrist en uitgediept. De grammatica wordt in een ruimer tekstverband toegepast. Je leert teksten begrijpen en schriftelijk en mondeling hertalen. De aangeleerde strategieën zijn de basis van het latere beroep als vertaler, tolk of communicator en vormen een stap naar tekstanalyse en tekstcommentaar op academisch niveau. Frans: taalpraktijk B is het vak waarin voor het eerst specifiek de technieken van het vertalen wordt aangeleerd. Bedoeling is dat je correct Franse teksten leert interpreteren, vlot leert vertalen in je moedertaal, je kennis en aanvoelen van taalverschillen ontwikkelt en de basisnoties van het interpretatieve model van vertalen aanleert en in de praktijk toepast. Het proces van onttalen van een brontekst en hertalen in een doeltekst staat daarbij centraal. > > Frans: taalstructuren Frans: taalstructuren A beoogt je morfologisch en syntactisch inzicht te geven in de belangrijkste grammaticale componenten van het Frans en je de grammatica in een ruimer tekstverband te laten toepassen. De verworven kennis uit het secundair onderwijs wordt opgefrist en uitgediept. Themata die aan bod komen zijn: de structuur van de enkelvoudige en samengestelde zin, de functie van de constituenten, de woordsoorten, de morfologie van het werkwoord, de relatie subject-persoonsvorm en het gebruik van de werkwoordstijden. Frans: taalstructuren B geeft je verder inzicht in de belangrijkste grammaticale componenten van het Frans, zowel morfologisch en syntactisch als fonetisch. De grammaticale kennis van Frans: taalstructuren A wordt uitgediept door de toepassing ervan in mondelinge oefeningen en dialogen. Bedoeling is een nagenoeg accentloze uitspraak te bekomen van Franse klanken, woorden en teksten

14 Italiaans > > Italiaans: taalpraktijk Italiaans: taalpraktijk A streeft ernaar dat je conversaties kunt begrijpen die betrekking hebben op gebieden die voornamelijk van direct persoonlijk belang zijn (basisinformatie over zichzelf en familie, vakantie, studies, geografie, leef- en eetgewoonten ). Bedoeling is dat je die basisinformatie in eenvoudige uitdrukkingen en bewoordingen kunt aanwenden en korte, eenvoudige teksten kunt schrijven waarin de basisinformatie wordt verwerkt. Er wordt gewerkt aan luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en woordenschatuitbreiding. Italiaans: taalpraktijk B heeft als doel de actieve en passieve woordenschat Italiaans gevoelig uit te breiden. Je leert een vlotte conversatie te voeren in het Italiaans, waarbij je oog hebt voor intonatie en uitspraak. Je leert bovendien Italiaanse teksten te interpreteren en korte teksten van het Italiaans naar het Nederlands te vertalen. > > Italiaans: taalstructuren In Italiaans: taalstructuren A worden de fundamenten aangebracht om een grondige studie van het Italiaans mogelijk te maken: kennis en inzicht in de taalstructuren. Dit vak vormt de eerste stap in het verwerven van een degelijke kennis van het Italiaans. Je leert de basisregels voor het vormen en gebruiken van verschillende woordvormen en tijden, zodat je eenvoudige Italiaanse teksten kunt begrijpen en eenvoudige zinnen in het Italiaans kunt formuleren. In Italiaans: taalstructuren B wordt de basiskennis van het Italiaans uitgebreid, zodat je ook complexere Italiaanse teksten kunt begrijpen en je tevens kunt uitdrukken aan de hand van een uitgebreider gamma grammaticale structuren. Op het einde van dit opleidingsonderdeel kun je de basisstructuren van het Italiaans herkennen, analyseren en op een correcte manier gebruiken. Russisch > > Russisch: taalpraktijk Russisch: taalpraktijk A start met het leren van het Russische alfabet. Vervolgens wordt de juiste uitspraak en intonatie aangeleerd. Je verwerft basiswoordenschat en leert de grammaticale regels in de praktijk toepassen. Je leert bovendien eenvoudige mondelinge en schriftelijke teksten begrijpen en eenvoudige mondelinge en schriftelijke teksten produceren. Russisch: taalpraktijk B beoogt het verbeteren van uitspraak en intonatie en het verhogen van het spreek- en leestempo. Aan de hand van lexicale thema s wordt de woordenschat grondig uitgebreid. Verder worden bepaalde elementen van de grammatica zowel schriftelijk als mondeling ingeoefend. Er wordt aandacht besteed aan tekstbegrip, elementaire vertaling van het Russisch naar het Nederlands en vrije tekstproductie. Je krijgt ook luisteroefeningen en leert mondeling samenvatten. > > Russisch: taalstructuren Russisch: taalstructuren A brengt de basiskennis en vaardigheden bij die je in een bredere context leert toepassen in de vakken taalpraktijk. Je krijgt kennis van en inzicht in de morfologie van het Russisch, de basisprincipes van het gebruik van de naamvallen en het werkwoordsysteem. De leerstof wordt ingeoefend via driloefeningen en grammaticale vertaling. In Russisch: taalstructuren B worden de basiskennis en vaardigheden uit Russisch: taalstructuren A aangevuld. Er komen nieuwe onderdelen van de basiskennis van morfologie en gebruik aan bod, maar het vak is ook bedoeld als kennismaking met de didactische vertaling in het Russisch, waarbij de nadruk ligt op gelijkenissen en verschillen tussen het Nederlands en het Russisch. Gaandeweg worden aspecten van de Russische grammatica verder uitgediept

15 Tijdens de stage Eigen Vertaalbureau leerden mijn collega s en ik het reilen en zeilen van een echt vertaalbureau kennen: we begonnen vanaf nul en zochten zelf onze klanten bijeen. Het was de perfecte voorbereiding voor het latere echte werk! Anneke, master in het vertalen Spaans > > Spaans: taalpraktijk In Spaans: taalpraktijk A leer je een aantal algemene taalhandelingen waarbij ook taalregister en socioculturele aspecten aan bod komen. Je leert korte luisterfragmenten te ontleden en te assimileren en korte teksten in het Spaans te ontleden en zelf te schrijven. Je maakt kennis met een aantal frequente begrippen uit de Spaanse cultuur. Die termen leer je in beide richtingen (Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans) te vertalen en in het Nederlands uit te leggen. Spaans: taalpraktijk B heeft als doel de actieve en passieve woordenschat gevoelig uit te breiden, strategieën aan te leren om efficiënt woordenschat te verwerven, op te slaan en te noteren, en een goed basisniveau te bereiken op het gebied van lees- en gespreksvaardigheid. In het gedeelte woordenschat en vertaling wordt gewerkt met zinnen uit een jeugdroman die worden geobserveerd, ontleed en vertaald in het Nederlands. In het gedeelte spreektaal worden de structuren aangeleerd die nuttig zijn om een gesprek te voeren in het Spaans. > > Spaans: taalstructuren Om een grondige studie van de Spaanse taal mogelijk te maken, is kennis en inzicht in de Spaanse taalstructuren vereist. In Spaans: taalstructuren A wordt de morfologie van alle woordsoorten en hun functies besproken en ingeoefend. Ook de werkwoorden komen aan bod. De aanpak is vooral beschrijvend en voorschrijvend, en waar relevant ook contrastief. In Spaans: taalstructuren B leer je de basisstructuren van het Spaans herkennen en ontleden, maar ook hoe je je op een grammaticaal correcte manier kunt uitdrukken, ook in de volgende studiejaren. Centraal staan de basisstructuren van de enkelvoudige en complexe zin. De behandelde onderwerpen zijn: het gebruik van de wijzen en tijden, het gebruik van ser en estar en de vorming en gebruik van het passief. Turks > > Turks: taalpraktijk Turks: taalpraktijk A heeft volgende doeleinden: het opbouwen van een elementaire woordenschat van ongeveer woorden, het in de praktijk leren toepassen van de elementaire grammaticale en fonetische regels, het aanbrengen van een elementaire spreek- en luistervaardigheid en een elementaire schrijf- en leesvaardigheid. In elke les komt een nieuw thema aan bod en wordt op basis van cultureel relevante dialogen de nodige woordenschat en grammatica bijgebracht. In Turks: taalpraktijk B wordt de basiswoordenschat uitgebreid tot ongeveer woorden. Je leert meer complexe grammaticale regels in de praktijk toepassen en je verhoogt zowel je spreek- en luistervaardigheid als je schrijf- en leesvaardigheid. Naast oefeningen die het lexicale en/of grammaticale aspect met het communicatieve combineren, worden ook korte steloefeningen gemaakt. Je maakt ook kennis met de cultuur, geschiedenis en actualiteit van het taalgebied. > > Turks: taalstructuren Turks: taalstructuren A brengt basiskennis en vaardigheden bij, die je in een bredere context leert toepassen in de andere opleidingsonderdelen Turks van het eerste jaar. Je krijgt kennis van en inzicht in de fonologie van het Turks (fonemen en klankregels). Via een uitgebreid oefeningensysteem wordt de kennis zoveel mogelijk geautomatiseerd. De doelstelling van Turks: taalstructuren B bestaat erin kennis en inzichten bij te brengen aangaande de morfologie van het Turkse naamwoord en werkwoord: de verbuiging van het zelfstandig naamwoord en de vervoeging van het werkwoord. Via een uitgebreid oefeningensysteem wordt de kennis zoveel mogelijk geautomatiseerd. Je bouwt kennis en vaardigheden op die je in de andere vakken van het eerste jaar in een bredere context leert toepassen

16 Studieondersteuning Beginnen aan universitaire studies betekent een grote verandering en aanpassing. Niet alleen is de groep studenten groter, het is vooral de hoeveelheid stof die omvangrijker is. Als student moet je bijgevolg beschikken over een flinke portie zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Allerlei initiatieven met betrekking tot studieondersteuning begeleiden, je in dat proces. > > Onderwijs Studeren begint in de les. In de lessen verneem je wat er van je verwacht wordt en hoe dat geëvalueerd zal worden. Je krijgt extra uitleg en illustraties die je inzicht zullen bevorderen. Je kunt vragen stellen bij de lesgevers (voor, tijdens en na de colleges) of bij de assistenten. Voor ieder vak is er een specifiek begeleidingsaanbod: vraagbaak, werkcolleges, spreekuren, computeroefeningen... Hier verloopt de ondersteuning in kleinere groepen of zelfs individueel. De Universiteit Gent beschikt ook over een digitale leeromgeving onder de naam Minerva. Op die manier kun je op elk moment van de dag lesmateriaal of leeropdrachten bekijken of downloaden, opdrachten inleveren, online toetsen maken, communiceren met je lesgever en medestudenten Een pc met internetaansluiting volstaat om in de digitale leeromgeving te stappen. Dat kan via je eigen pc thuis of op kot, of in één van de pc-klassen van de Universiteit Gent. > > Studietrajectbegeleiding De studietrajectbegeleider helpt en geeft advies: bij het uitstippelen van een programma op maat, bv. wanneer je je studie combineert met werken, topsport, een druk gezinsleven, of wanneer je rekening moet houden met een sluimerende ziekte of een functiebeperking; bij het kiezen uit verschillende contracttypes (diploma-, credit- of examencontract), voltijds, deeltijds studeren, of studeren op eigen tempo; bij het samenstellen van een realistisch, haalbaar studietraject; bij de procedure voor het aanvragen van vrijstellingen, speciale statuten ; bij leerkrediet en studievoortgangsbewaking; bij het eventueel bijsturen van je verdere studieloopbaan. > > Studiebegeleiding Studiebegeleiding is bedoeld als hulp bij studieproblemen en studieadvies. Voor studieplanning en hulp bij je studiemethode kun je een beroep doen op de studiebegeleider. Daarnaast wordt ook in studiebegeleiding voorzien via: deelname aan monitoraat en monitoraatsoefeningen; deelname aan inzage en feedback na examens en testen. De studiebegeleider kan je ook opvangen bij persoonlijke of psychologische problemen. > > Studieloopbaanadvies Het Adviescentrum voor Studenten is het centrale aanspreekpunt van de Universiteit Gent voor informatie en advies in verband met de diverse aspecten van de studieloopbaan zowel voor, tijdens als na je universitaire studie. Je kunt er ook terecht voor begeleiding bij specifieke studieproblemen en persoonlijke/ psychologische problemen. In onderling overleg wordt dan een begeleiding opgestart of word je begeleid doorverwezen. Je kunt er terecht voor een individueel gesprek en ieder semester zijn er groepstrainingen over faalangst en actief studeren. Contactgegevens en bijkomende informatie via de website

17 Toelating Een diploma van het secundair onderwijs geeft rechtstreeks toegang tot een bacheloropleiding (behalve voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde). Wie hierover niet beschikt, neemt best tijdig contact op met het Adviescentrum voor Studenten voor meer informatie over afwijkende toelatingsvoorwaarden. Gewikt en gewogen Het onderwijs aan de Vlaamse universiteiten is al geruime tijd in beweging. Het traditionele kennisgericht opleiden maakt steeds meer plaats voor een competentiegerichte didactiek. In de praktijk betekent het dat kennisreproductie, het zogenaamde papegaaienwerk, niet langer het ultieme einddoel is van een academische studie. Die evolutie blijft uiteraard niet zonder gevolgen voor de rol die studenten aannemen binnen hun opleiding. Vandaag de dag worden universiteitsstudenten benaderd als actieve en kritische kennisproducenten. Tijdens hun opleiding ontwikkelen ze de noodzakelijke basisvaardigheden om zelf kennis te creëren in complexe theoretische en/of concrete situaties. Het wetenschappelijk onderzoek vormt hierbij steeds het vaste referentiekader en toont aan hoe ingewikkelde problemen vanuit een wetenschappelijke invalshoek benaderd kunnen worden. Academisch competent?! Een universitaire studie vergt dus meer dan alleen een goed ontwikkeld geheugen. Als student moet je ook in staat zijn efficiënte en effectieve probleemoplossingsstrategieën te ontwikkelen, op een constructieve manier in teamverband te werken en op een wetenschappelijke (meertalige) manier te communiceren. Voorts zijn een hoge dosis zelfstandigheid en regelmatig studiewerk, een oprechte intrinsieke motivatie voor het gekozen studieobject onontbeerlijk voor het welslagen van jouw opleiding. Die algemene academische competenties bepalen niet alleen de eigenheid van een universitair diploma, ze blijken eveneens in heel veel werksituaties van onmisbaar belang. Talen? Je hebt je diploma van secundair onderwijs op zak, je bent sterk in talen en communicatie en je wordt gedreven door een stevige dosis motivatie en inzet? Dan ben je de geknipte persoon voor de opleiding toegepaste taalkunde. Voorkennis De gevraagde voorkennis verschilt per taal. Voor de schooltalen (Nederlands, Frans en Engels) komt de gevraagde voorkennis overeen met de eindtermen van het secundair onderwijs. Nederlands: een zeer goede beheersing van de taal en een elementaire kennis van de literatuur; Frans: een degelijke basiskennis van de taal (CEF-niveau B1 = niveau halfgevorderden Europees referentiekader m.b.t. taalvaardigheidsniveaus); Engels: een kennis op het niveau van upper intermediate (CEF-niveau B2); Duits, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks: geen voorkennis vereist. Je kunt je niveau testen via: zelftesten voor Frans, Engels, Spaans van het Universitair Centrum voor Talencentrum; Dialang: EU-testen in lezen, schrijven, luisteren, grammatica en woordenschat voor veertien talen. Voorbereiding? Tijdens de onthaalweek, de week voorafgaand aan de start van het academiejaar, kun je deelnemen aan een sessie studievaardigheden. Daar wordt aan de ene kant ingegaan op studiemethode, zoals aantekeningen maken, grote hoeveelheden leerstof verwerken, je voorbereiden op examens en aan de andere kant op het opstellen van een realistische en voldoende concrete studieplanning. Er zijn ook infomomenten per taal en er is een algemene infosessie. Voor meer informatie over de voorbereidende initiatieven kun je terecht op Selecteer de opleiding en je vindt toelichting en praktische details onder de rubriek Vlot van start

18 Aan het werk Wat kun je nu gaan doen met een diploma van vertaler, tolk of meertalig communicator? Voor meertalige communicatie kies je wanneer je met het idee speelt om later een communicatieve functie in te vullen als woordvoerder, PR-medewerker, bedrijfsjournalist, redacteur... Je bent vertrouwd met de principes van intern en extern communiceren van organisaties, met bijzondere aandacht voor de interculturele communicatie. Als je als meertalige communicator afstudeert, beschik je over goed getrainde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zowel in vreemde talen als in het Nederlands. Je kunt de methoden en technieken eigen aan het onderzoek van de meertalige interculturele communicatie ook kritisch benaderen en toepassen. Tolken bereidt je voor op een professionele loopbaan als gesprekstolk (liaisontolk). De getolkte gesprekken kunnen van algemene aard zijn of thuishoren in een drietal specifieke contexten, met name het bedrijfstolken, sociaal tolken en gerechtstolken. Je kunt aan de slag als zelfstandig tolk of als medewerker van een tolkafdeling bij grote nationale of internationale organisaties, de overheid of in de privésector. Door de toenemende internationalisering van het economisch, politiek en sociaal leven wordt de inbreng van tolken almaar belangrijker. Een afgestudeerde in het tolken beschikt over een zeer goede mondelinge taalvaardigheid, een sterk ontwikkeld concentratievermogen en is behoorlijk stressbestendig. Tolken kunnen de methoden en technieken eigen aan de tolkpraktijk ook kritisch benaderen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Voor vertalen kies je als je zelfstandig vertaler wilt worden of aan de slag wilt als medewerker van een vertaalbureau of van een vertaalafdeling in een internationaal bedrijf. Ook bij nationale of internationale overheidsinstellingen kun je terecht. Je kunt bovendien beëdigd vertaler worden, je kunt je ook profileren als vertaler-revisor en vertaalwerk eventueel combineren met copywriting enz. Als ICT je aanspreekt, kun je terminoloog worden, meertalige taaldatabanken samenstellen, documenten elektronisch ontsluiten of meewerken aan de ontwikkeling van vertaalsoftware. Vertalers beheersen dus niet alleen vreemde talen, ze zijn bovendien getraind om zowel op zelfstandige wijze als in teamverband complexe tekstsoorten te vertalen en te reviseren. Ze kunnen de methoden en technieken eigen aan de vertaalpraktijk ook kritisch benaderen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Tijdens mijn opleiding heb ik van nieuwsgierigheid mijn beroep leren maken. De veelzijdigheid van de opleiding was voor mij de rechte weg naar de journalistiek, dat beroep dat leeft van de curiositeit, de taligheid en de heldere communicatie. Ik zou de opleiding zo opnieuw doen. Een aanrader die mijn leven heeft bepaald. Björn Soenens, Chef VRT-nieuws en Amerikawatcher. Afgestudeerd in 1990 als licentiaat vertaler Engels-Frans

19 Kiezen voor Gent Waarom zou je toegepaste taalkunde studeren in Gent? Een uitgebreid netwerk van internationale uitwisseling en een sterk internationaal gerichte omgeving. Een keuze uit zeven vreemde talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks. Een gedegen communicatieve training in het Nederlands. Een sterke culturele en maatschappelijke component in het vreemdetalenonderwijs. Als master in het vertalen, in het tolken of in de meertalige communicatie ben je in staat om de maatschappelijke ontwikkelingen in de taalgebieden die je bestudeert op de voet te volgen. De mogelijkheid om een derde vreemde taal te studeren in de master. Samenwerking met vele binnenlandse en buitenlandse instellingen. Een ijzersterke reputatie in de beroepswereld. > > Ciuti De opleiding is de trotse bezitter van het Ciuti-label, een internationaal keurmerk dat alleen aan de beste opleidingen vertaler-tolk wordt uitgereikt. > > Optimale De master in het vertalen neemt ook deel aan Optimale, het Erasmusnetwerk waarvan 65 vertaalopleidingen uit 31 landen deel uitmaken. Optimale brengt onder meer de noden op de vertaalmarkt in kaart en bestudeert de beroepsvereisten en -standaarden die belangrijk zijn voor de vertaalopleidingen. Dankzij deelname aan het Optimalenetwerk kan de opleiding tot master in het vertalen nog nauwer samenwerken met het werkveld, onder andere door de organisatie van stages en door het uitwisselen van de meest actuele beroepsinformatie. > > Ervaring uit de beroepspraktijk Dankzij je stage ervaar je in real life de uitdaging die een professionele opdracht inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het werk met zich meebrengt, tegen welk tempo en met welke hulpmiddelen je eindproducten aflevert. > > Sollicitatiedriedaagse Je overstap naar de beroepspraktijk wordt bovendien vergemakkelijkt door een sollicitatiedriedaagse in het masterjaar, met medewerking van oud-studenten die over hun sollicitatie-ervaring en hun beroepspraktijk komen praten. > > Emt De master in het vertalen heeft als eerste in Vlaanderen het kwaliteitslabel European Master s in Translation verworven. Dat kwaliteitslabel wordt door de Europese Commissie toegekend aan vertaalopleidingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen

20 Informeer je (goed)! Daarnaast zijn er speciale infodagen voor ouders (niet over de opleiding zelf, wel algemene info: studieaanpak, studiekosten, begeleidingsmogelijkheden, huisvesting ). Datum: zaterdag 15 februari en zaterdag 15 maart 2014, 10 u. en 14 u. Plaats: Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33 De regionale studie-informatiedagen (sid-ins) In alle Vlaamse provincies organiseren de Centra voor Leerlingenbegeleiding, op initiatief van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, speciale studie-informatiedagen. Laatstejaars secundair onderwijs maken er kennis met de brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Ook de Universiteit Gent is daarop aanwezig met een aantal studieadviseurs en medewerkers uit de faculteiten. > > Try-outs in paasvakantie Tijdens de Try-outs kun je je keuze voor een universitaire opleiding aftoetsen én je meteen al klaarmaken voor een vlotte start. Telkens komen studievaardigheden en verwerkingsstrategieën aan bod die in iedere opleiding kunnen worden aangewend. Ze laten je voorproeven van het echte werk! Zo weet je op voorhand wat studeren aan de universiteit zal inhouden. > > Extra infomomenten UGent-infomomenten > > Open lessen Ben je nieuwsgierig naar hoe het er echt aan toe gaat tijdens de lessen aan de UGent? Dan kun je zowel in de herfst- als in de krokusvakantie een aantal open lessen bijwonen - samen met de eerstejaarsstudenten. Als bachelorstudent-voor-één-dag kom je op die manier proeven van het universitaire onderwijs en van het talenaanbod. Vooraf inschrijven is verplicht. Er is een opendeurdag op zaterdag 26 april 2014 van 10 tot 17 uur op de campus zelf (Groot- Brittanniëlaan 45) met heel wat activiteiten en demonstraties. Er zijn informatiesessies over de opleiding, je kunt de cursussen inkijken en je kunt al je vragen stellen aan de docenten. Er is een extra infobeurs op zaterdag 28 juni De beurs is bedoeld voor laatstejaars secundair onderwijs die de infodagen per opleiding (in het voorjaar) hebben gemist. Ze vervangt niet de specifieke infodag per opleiding: het gaat om een beursformule op een centrale locatie, waar alle bacheloropleidingen met één of twee medewerkers aanwezig zijn. > > Infodagen Inschrijven vanaf 1 december via De Universiteit Gent organiseert voor iedere opleiding een afzonderlijke infodag. Je kunt ter plaatse de opleiding beter leren kennen. Door het contact met professoren, assistenten of ouderejaars kun je nagaan of je verwachtingen wel kloppen. Je krijgt zicht op wat je écht te wachten staat. Datum: zaterdag 15 maart 2014, 9 u. Plaats: Blandijnberg

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Je hebt veel belangstelling voor talen en je houdt van een internationale sfeer. Je denkt een academische

Je hebt veel belangstelling voor talen en je houdt van een internationale sfeer. Je denkt een academische 2015 3 Kiezen voor toegepaste taalkunde 7 Opbouw 12 Internationalisering 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34 Aan het

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau Meertalige communicatie Tolken Vertalen Antwerpen Brussel Toegepaste taalkunde op masterniveau Rijke talencombinaties o Nederlands o + Engels, Frans of Duits o + Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans,

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

www.flw.ugent.be www.vtc.ugent.be www.facebook.com/ugent.vtc

www.flw.ugent.be www.vtc.ugent.be www.facebook.com/ugent.vtc 2016 4 Kiezen voor toegepaste taalkunde 7 Opbouw 18 Studieprogramma 20 Inhoud vakken eerste jaar 29 Weekschema eerste jaar 31 Iets voor mij 33 Studieondersteuning 36 Internationalisering 38 Aan het werk

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Faculteit Letteren. Infodag: zaterdag 11 maart 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid

Faculteit Letteren. Infodag: zaterdag 11 maart 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid Faculteit Letteren Infodag: zaterdag 11 maart 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN Programma infodag Bereikbaarheid 1 Programma infodag 11 maart 2017 Bachelor in de toegepaste taalkunde bibliotheek Master

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Faculteit Letteren. Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid

Faculteit Letteren. Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid Faculteit Letteren Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN Programma infodag Bereikbaarheid 1 Programma infodag 6 september 2017 INFOMARKT 14-17 u. doorlopend Bachelor in de toegepaste

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

De Gentse opleidingen in de Toegepaste Taalkunde stappen over naar de universiteit. Vertalen Tolken Meertalige Communicatie

De Gentse opleidingen in de Toegepaste Taalkunde stappen over naar de universiteit. Vertalen Tolken Meertalige Communicatie De Gentse opleidingen in de Toegepaste Taalkunde stappen over naar de universiteit Vertalen Tolken Meertalige Communicatie Een geslaagde balans tussen academisch niveau en praktijkgerichtheid 1 Je wil

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken,

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Vlaamse Gebarentaal)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Vlaamse Gebarentaal) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Vlaamse Gebarentaal) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Doelgroep Het Postgraduaat Conferentietolken aan de HUB staat open voor houders van het diploma Master in het Tolken of een ander

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

TOEGEPASTE TAALKUNDE. vertalen tolken meertalige communicatie

TOEGEPASTE TAALKUNDE. vertalen tolken meertalige communicatie TOEGEPASTE TAALKUNDE vertalen tolken meertalige communicatie Academiejaar 2018 2019 7 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 20 Studieprogramma 23 Inhoud vakken eerste jaar 30 Weekschema eerste jaar

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Wat na je master? 10 februari 2016

Wat na je master? 10 februari 2016 Wat na je master? 10 februari 2016 Keuzes maken Keuzes maken Waar sta je zelf? Ik weet nu al heel goed wat ik wil doen na mijn master Ik heb al een vaag idee over wat ik wil doen na mijn master Ik heb

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Vlaamse Gebarentaal)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Vlaamse Gebarentaal) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Vlaamse Gebarentaal) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Infobundel Programmawijziging en geïndividualiseerde trajecten (GIT)

Infobundel Programmawijziging en geïndividualiseerde trajecten (GIT) Infobundel Programmawijziging en geïndividualiseerde trajecten (GIT) Academiejaar 2015-2016 OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE MASTER IN HET HET VERTALEN MASTER IN HET TOLKEN MASTER IN

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Italiaans)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Italiaans) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Italiaans) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Hongaars)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Hongaars) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Hongaars) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017

WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017 WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017 KEUZES MAKEN 3 KEUZES MAKEN Waar sta je zelf? Ik weet nu al heel goed wat ik wil doen na mijn master Ik heb al een vaag idee over wat ik wil doen na mijn master Ik heb absoluut

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Overzicht 1. Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2. Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3. Wanneer kan ik de opleiding volgen? 4.

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Russisch)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Russisch) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Russisch) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vakdocumenten Frans (2004) Visie en accenten leerplan Frans BaO 1 De eerste stappen zetten - Basiswoordenschat

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Duits-Spaans)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Duits-Spaans) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Duits-Spaans) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Italiaans)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Italiaans) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Italiaans) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

ANTWERPEN. Master in de meer talige communicatie. Faculteit Letteren

ANTWERPEN. Master in de meer talige communicatie. Faculteit Letteren ANTWERPEN Master in de meer talige communicatie Faculteit Letteren Master in de meertalige communicatie In de master in de meertalige communicatie word je voorbereid op een waaier van communicatiefuncties

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Sinds academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht je de gelegenheid om in een internationale context

Nadere informatie

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017 Infosessie Specifieke Lerarenopleiding 17 maart 2017 1. Waarom kiezen voor een lerarenopleiding Je bent goed in je vak en ziet een loopbaan in het onderwijs wel zitten? Diploma van leraar is in het secundair

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Tolken voor Europa. Postgraduaat Conferentietolken

Tolken voor Europa. Postgraduaat Conferentietolken KU Leuven Campus Antwerpen Faculteit Letteren Sint-Andriesstraat 2 2000 Antwerpen tel. 03 206 04 91 fax 03 206 04 99 inge.dergent@kuleuven.be www.arts.kuleuven.be/antwerpen Tolken voor Europa Postgraduaat

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie Academiejaar 2006-2007 Programmagids Master in de meertalige communicatie Master Meertalige Communicatie Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Informatieve teksten Nederlands 3 1 + 2 / Instructieve

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis Kennisbasis Duits 8 juli 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie / het kernconcept De student 1. Taalvaardigheden 1.1 De vaardigheden 1.1.1 beheerst de kijkvaardigheid en de luistervaardigheid

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen Titel / thema tekst / toets Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen LUISTERVAARDIGHEID De leerlingen kunnen Lu 1 op beschrijvend niveau van narratieve,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

toegepaste taalkunde vertalen tolken meertalige communicatie

toegepaste taalkunde vertalen tolken meertalige communicatie toegepaste taalkunde vertalen tolken meertalige communicatie Academiejaar 2017 2018 7 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 20 Studieprogramma 23 Inhoud vakken eerste jaar 30 Weekschema eerste jaar

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Russisch Opleidingsonderdeel: Russisch/Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:

Russisch Opleidingsonderdeel: Russisch/Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Dierick Jan Andere docenten: Doelstelling Deze cursus

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen ANTWERPEN t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Master in het tolken. Master Tolken

Academiejaar Programmagids. Master in het tolken. Master Tolken Academiejaar 2006-2007 Programmagids Master in het tolken Master Tolken Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Juridisch vertalen Modulair aanbod 6 2 / Vertalen van economische teksten Modulair

Nadere informatie