JUBILEUMUITGAVE ROTARYCLUB UTRECHT-NOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUBILEUMUITGAVE ROTARYCLUB UTRECHT-NOORD"

Transcriptie

1 JUBILEUMUITGAVE ROTARYCLUB UTRECHT-NOORD

2 Rotaryclub Utrecht-Noord STEEDS ZICHTBAARDER IN DE UTRECHTSE SAMENLEVING 45 jaar. Zo lang bestaat Rotaryclub Utrecht- 2 Noord inmiddels. In dit lustrumboekje laten we In 1969 bestaat de kern van de club uit een In 1969 kent de club nog veel regels en verplich- pen, want anders is de Rotaryclub toch ten dode 3 gezelschap van deftige dure heren, meestal de top tingen, bijvoorbeeld als het gaat om de attendance opgeschreven. Een moderne club vraagt voortdurend aan de hand van vijf interviews met leden deze van het Utrechtse bedrijfsleven, de overheden en (minimaal 75%), de dresscode (keurig in het pak) en aanpassing aan de samenleving waarin zij opereert. nutsbedrijven. Zij worden op vrijdagmiddag (dan nog naleving van de internationale Rotarymores. Anno We zullen meer nieuwe leden aan ons moeten bin- jaren de revue passeren. Zoals u kunt lezen is er het tijdstip voor de reguliere clubbijeenkomsten) vrij is de Rotaryclub een opener gezelschap, met den: jongere leden uit brede lagen van de bevolking, geroosterd door hun secretaresse en stipt op tijd minder strak nageleefde tradities en rituelen. Het werkzaam in allerlei segmenten van de samenleving, die afgelopen jaren wel het een en ander voor de lunch bij de Rotary afgeleverd of na afloop gevaar ligt op dan op de loer dat de club losser met een open blik naar de samenleving. opgehaald door hun chauffeur. Dat verandert al vrij wordt. Daar moeten we alert op zijn. Wat in die 45 Vanuit de dienstbaarheid is het belangrijk dat we Ria Sluiter voorzitter Rotaryclub Utrecht-Noord veranderd binnen de club. snel. De club wordt een bredere afspiegeling van de Utrechtse maatschappij. Steeds meer leden zijn afkomstig uit de middenstand, het onderwijs, de jaar gebleven is - en dat komt ook in de interviews herhaaldelijk naar voren: de open houding naar elkaar, de gastvrijheid, de dienstbaarheid (ook als Rotary veel zichtbaarder worden in die Utrechtse samenleving. In dit lustrumjaar hebben we bijvoorbeeld heel veel met andere Rotaryclubs samenge- wereld van kunst en cultuur of andere non-profit onderling) en het belang van een goede locatie daan, regionaal maar ook internationaal. Maar we instellingen. (Amsterdamsestraatweg, Mereveld, Fundatie - en hebben weinig gedaan voor de Utrechtse bevolking Lang hebben de mannelijke leden het tegen kun- straks?). zèlf. Ik denk dat dat voor de komende vijf jaar cruci- nen houden, maar het maatschappelijk tij bleek niet Al met al laten de interviews treffend zien hoe aal wordt: we zullen, ook voor jongere Utrechters, te keren. Halverwege de jaren 90 wordt Rotaryclub de Rotaryclub Utrecht-Noord de afgelopen 45 jaar ons bestaansrecht moeten bewijzen. Want ons Utrecht-Noord opengesteld voor vrouwelijke leden. een socialisatieproces heeft doorgemaakt. De club is Rotary-ideaal van dienstbaarheid heeft ook anno In het begin melden die zich maar mondjesmaat, geëvolueerd van een gesloten herensociëteit naar 2014 nog absoluut niet aan waarde ingeboet. Dat maar anno 2014 telt de club bijna even veel vrouwen een gezelschap dat een afspiegeling vormt van de moeten we goed over het voetlicht zien te krijgen, als mannen. En zo hoort het ook, natuurlijk. Utrechtse samenleving. Dat proces moet niet stop- voor bredere lagen in de samenleving. Bijschrift over school

3 Gerard Vogely en Frits Bruna GEMELEERD GEZELSCHAP MET BREDE KIJK OP MAATSCHAPPELIJK LEVEN Partnerruil, satirische cabaretteksten, 4 splitsing en afscheiding. De beginjaren van Frits Bruna is al vanaf het allereerste begin bij 5 Utrecht-Noord betrokken. Ik kom uit een echt Utrechts Rotaryclub Utrecht-Noord gingen met enig wapengekletter gepaard. Maar altijd bleef de reuring binnenskamers. Ook werd in die tijd het fundament gelegd voor jarenlange vriendschappen en een uitdijende club. Rotarynest. Mijn vader was lid van Rotary Centrum, mijn oom zat in West. Hoewel ik niet in Utrecht woonde maar er wel werkte, werd ik voorgedragen als lid van de allereerste Rotaryclub in Utrecht-Noord. Het belangrijkste criterium was dat je de servicegedachte van de Rotary onderschreef en daar ook naar wilde handelen. Dat werd uit-en-ter-na met je doorgesproken; de voorzitter kwam ook thuis bij je op bezoek om de huiselijke omstandigheden met vrouw en kinderen te onderzoeken. Pas na deze ballotage kwam uiteindelijk het groene licht: je was een Rotarian. ZONDER ATTENDANCE GEEN COMMITMENT In de beginjaren was Utrecht-Noord een middagclub. Iedere vrijdagmiddag kwamen de mannen bij elkaar. In het allereerste begin in een restaurant aan de Daalsedijk, maar al snel werd een riantere locatie gevon-

4 6 den in het Juliana Restaurant aan de Amsterdamse- Vogely: Haalde je het attendancepercentage vertegenwoordigd zijn; zo hield men de club zo hermetisch af te sluiten. Al snel werd het een ver- 7 straatweg. niet, dan sprak de voorzitter je daar stevig op aan. heterogeen mogelijk. Een gemêleerd gezelschap dat boden gespreksonderwerp over persoonlijke zaken. Frits Bruna (voorzitter in 1986): Een verschil met In het uiterste geval werd je geroyeerd, maar zo ver op een vriendschappelijke manier een brede kijk op Iedereen die er tijdens de clubbijeenkomsten toch nu is dat de leden er ook allemaal de tijd voor namen. liet niemand het in de begintijd komen. Ieder kwartaal het maatschappelijk leven met elkaar besprak. Zo over begon, werd door mij direct afgekapt. Dat werk- In het algemeen waren het leidinggevenden, direc- kwam er een overzicht met de attendance, dat was hou je elkaar ook scherp op het morele kompas: wat te, maar fraai was het allemaal niet. Uiteindelijk heeft teuren of eigenaren van bedrijven. De lunch werd in wel erg schools. Ook anno 2014 vind ik die attendance is ethisch aanvaardbaar, wat niet. Dat blijft toch het een van de twee leden een half jaar later zijn lidmaat- de agenda geblokt door hun secretaresse. Sommigen heel belangrijk. Zonder een fatsoenlijke attendance sterkste punt van de Rotary. schap opgegeven en konden we overgaan tot de orde werden gebracht en gehaald door hun eigen chauf- krijg je nooit commitment met de club. Men was ook heel precies in de kledingvoor- van de dag. Dat heeft me wel slapeloze nachten be- feur. Alle andere afspraken en verplichtingen moesten schriften. De dresscode van jasje en dasje was in die zorgd, want ik dacht dat de club uit elkaar zou vallen. wijken voor de Rotary. STRIKTE REGELS tijd doodnormaal - jeans en truien waren onvoorstel- De attendance lag minimaal op 70%, dat was De afspraken waren sowieso begin jaren 70 heel erg baar. MANNENBOLWERK een eis vanuit Rotary International. Die attendance strikt. Niet alleen in Utrecht, maar wereldwijd. Ieder- Hoewel de term Firesides erg Angelsaksisch klinkt, was overigens niet gebonden aan je eigen club, je kon een was verplicht om zich om 12:00 uur te melden bij NIET FRAAI is het een rechtgeaarde Utrechtse uitvinding. De ook bij een andere club langsgaan om dat percentage het restaurant, om 12:30 uur begon de lunch die een Een dieptepunt voor mij was dat tijdens mijn voor- Rotary kende op zich het systeem van de avondjes te halen. Ook in het buitenland, maar dat moest je wel half uurtje in beslag nam. De rest van de tijd tot 14:00 zitterschap twee leden besloten om aan partnerruil te van zeven, waar groepjes van zeven leden bij elkaar kunnen bewijzen met een getekende verklaring. Ieder uur was voor een voordracht, een bespreking of wat gaan doen. Ze werden verliefd op elkaars vrouw, ver- kwamen in huiselijke kring om over een vooraf uitge- lid had een eigen visitekaartje, waarmee hij waar ook dan ook. Het was absoluut not done om voor die tijd telt Gerard Vogely. Dat gaf enorme commotie binnen deeld onderwerp met elkaar van gedachten te wisse- ter wereld aan kon schuiven voor een lunch of diner te vertrekken, alleen in het meest uitzonderlijke geval de club. Er ontstond tweespalt en de emoties liepen len. bij een Rotaryclub, vertelt ere-lid Gerard Vogely en voorzitter in werd daar toestemming voor verleend. Per classificatie mocht er ook maar één lid heel hoog op. In overleg met de gouverneur heb ik als toenmalige voorzitter besloten om deze beerput Frits Bruna: Er bestaat ook een systeem van Inner Wheel waarbij de vrouwen van de leden bij elkaar komen.

5 8 Dat systeem bestaat nog steeds bij de Rotary en telt in Nederland zo n 2750 leden. Maar onze vrouwen vonden dat meteen vanaf het begin echt helemaal niks, en zo hebben we de firesides met partners georganiseerd. Ook waren er drie tot vier keer per jaar plenaire bijeenkomsten waar de vrouwen ook welkom waren, zoals de nieuwjaarsborrel en de bestuursoverdracht. Maar op zich bleef de Rotary nog heel lang een mannenbolwerk. Tijdens het eerste lustrum heeft een van de groepjes van de firesides een satirisch liedje gecomponeerd waarin enkele personen niet gespaard bleven. Dat is toen nog tot een heuse rel uitgegroeid, waarbij in eerste instantie vier mensen op hoge poten de club verlieten en daarvan zijn er drie op hun schreden teruggekeerd. BESTAANSRECHT Van oudsher speelt Rotary een belangrijke rol op het wereldtoneel. Gerard Vogely: Rotary International heeft er mede toe bijgedragen dat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de toenmalige wereldleiders Roosevelt, Stalin en Churchill elkaar spraken tijdens de Conferentie van Jalta (februari 1945). Dat weet bijna niemand. Ook de wereldwijde succesvolle actie tegen polio is een initiatief van Rotary geweest. Dat servicegerichte bestaat nog steeds binnen de Rotary, ondanks de individualisering in de maatschappij. Rotary heeft ook in 2014 absoluut bestaansrecht. Lees ons huidige programma, kijk wat we doen met ons project in Bosnië. Dat past in de beste Rotarytraditie. 9 Charter in het Jaarbeurs Congrescentrum Frits Bruna

6 Ton Kolsteeg en Kees van Buren LIDMAATSCHAP VAN DE ROTARY KAN NOOIT VRIJBLIJVEND ZIJN Er zijn nog steeds thema s waar niet of slechts 10 mondjesmaat over gesproken wordt binnen de De wijnhandel die ik lange tijd gehad heb op de 11 Bemuurde Weerd is eigenlijk de linkin pin geweest Rotary, zoals religie, politieke overtuiging, financiële positie. Niet omdat op die thema s een taboe rust, maar omdat de Rotary een liberaal gezelschap is dat ruimte biedt voor zo veel mogelijk verschillende mensen die iets te melden hebben. In de jaren 80 komen er dan ook steeds meer vogels van allerlei pluimage binnen. met de Rotary. Een van mijn vaste klanten was pastoor van de oudkatholieke kerk in Utrecht en eind jaren 70 voorzitter van Utrecht-Noord, herinnert Ton Kolsteeg zich. De club bestond indertijd uit ondernemers en directeuren van soms hele grote bedrijven. Ik kwam daar als eenvoudige middenstander tussen. Dat vond ik nogal wat. Ik was wel landelijk bekend in mijn eigen vakgebied, de vinologie, maar verder kende niemand mij. En dan kom ik daar aan tafel te zitten met belangrijke industriëlen met een grote maatschappelijke status, die ik dan ook nog gewoon bij hun voornaam aan mag spreken. Dat was wel heel bijzonder. Ik had verder zelf geen moeite om me aan te passen, maar ik weet van andere mensen uit de middenstand die daar toch op afgeknapt zijn. BEDENKTIJD Voor Kees van Buren kwam het lidmaatschap van de

7 12 Rotaryclub min of meer als een verrassing. Ik be- nen de club gelden. Vooral de attendance is cruciaal, vogels van allerlei pluimage die binnenkwamen. Ik KRAMPACHTIGE BIJEENKOMSTEN 13 schouw mezelf niet als uitermate sociable, dus ik heb daar zit het bestuur bovenop. Als je de kantjes ervan weet nog wel dat we begin jaren 90 serieus op zoek De firesides hadden in de jaren 80 nog een typisch eerst 14 dagen bedenktijd gevraagd. Ik was en ben afloopt en je neus niet vaak genoeg laat zien, dan gingen naar iemand van allochtone afkomst om die burgerlijk karakter. nog steeds niet bereid om mee te doen aan een sfeer word je daar op aangesproken. als lid voor te dragen. Ook moest er een kunstenaar Kees van Buren: Je werd rond 8 uur s avonds als Akela, ik doe mijn best. Ik ben allergisch voor het in zitten of in ieder geval iemand met kunstzinnige met je vrouw verwacht. Meestal zo n vier echtparen. primaat van het goede doel. Ook was ik nogal huiverig POTENTE APEN gekkigheid. Eerst keurig een kopje koffie in een kring, waar ieder- voor de gedragscode. Ik ben nooit geschikt geweest Maar individueel waren het toch allemaal heel aardige een z n stinkende best deed om het gesprek gaande voor clubjes - al van jongs af aan. Toch ben ik nu al mensen, vinden Ton en Kees. MORDICUS TEGEN te houden. En als het dan erg vrolijk werd, kreeg je bijna 30 jaar lid. Hoe dat komt? Omdat ik me vanaf het Iemand heeft indertijd de Rotaryclub omschre- In de jaren 80 steekt de discussie de kop op om vrou- ook nog een glaasje wijn. Vreselijke bijeenkomsten begin geaccepteerd gevoeld heb en met open armen ven als een club mannen in de penopauze die zich wen toe te laten tot de club. De meeste leden zijn dan waren dat, heel krampachtig. Maar de firesides wa- ontvangen werd, ondanks mijn terughoudendheid en gedragen als een stel potente apen met de daarbij nog mordicus tegen. ren wel belangrijk om de onderlinge verbondenheid de stugheid die ik soms uitstraal. behorende cultuur. Daar kon men zich wel in vinden, We nodigden al wel vrouwen uit als gastspreker, te vergroten, om met elkaar te ervaren dat de Rotary Kolsteeg: Je moet je in die tijd een eigen plek lacht Kees van Buren. Er zaten ook behoorlijke po- maar lid worden konden ze niet. Men vreesde dat de nooit vrijblijvend kan zijn. In die zin zijn ze uiteindelijk verwerven in de Rotary. Als je dat niet kunt of je krijgt tentaten tussen die in hun werk heel autoritair optra- sfeer totaal zou veranderen, vertelt Ton Kolsteeg. Er wel geslaagd. onvoldoende steun van huis uit, dan is het heel snel den en die zich ook zo wilden manifesteren binnen de zou een zeker haantjesgedrag in de club sluipen, de Toch heeft Rotary mijn leven enorm verrijkt. Ik afgelopen. Niet iedereen kan zich ook iedere vrijdag club. Maar dat werd binnen de Rotary behoorlijk in onvoorspelbaarheid zou verdwijnen. We waren geen kwam in contact met uiteenlopende mensen, waar- twee uur tussen de middag vrijmaken voor de Rotary- toom gehouden, waardoor je er geen last van had. mannen meer onder elkaar met onze eigen humor en mee ik vriendschappelijk om kon gaan. Ik beschouw- lunch, dat geeft dan soms wel spanningen. De mores Ton Kolsteeg: Door al die verschillende classifi- eigenaardigheden. De Rotary zou de Rotary niet meer de de Rotary als goede maatschappelijke smeerolie, zijn heel belangrijk. Er wordt voortdurend een beroep op je gedaan om je te houden aan de regels die bin- caties was het toch ook een kleurrijke Rotaryclub. Juist door de tegenstellingen, door de verschillen, door de zijn. Dus de deuren bleven vooralsnog dicht. Gelukkig maar, vonden velen. juist door die diversiteit onder de leden. Ik kwam in contact met allerlei clubs die relevante dingen aan

8 14 het doen waren, waardoor ik als apotheker met acht plande festiviteiten werden onmiddellijk afgeblazen. assistentes echt die maatschappij ingetrokken werd. In plaats daarvan is een diner georganiseerd in de ref- 15 ter van het Catharijneconvent. Ik was kilo s afgevallen, LEVEN EN DOOD ik was spierwit en je kon echt aan mij zien dat ik dood Ton Kolsteeg: Uit mijn beginjaren herinner ik me nog ging. Uiteindelijk bleek dat de heren medici een ver- dat een chirurg in de club een levensbericht hield, ter- keerde diagnose gesteld hadden. Dat was heel erg wijl hij wist dat hij kort daarna zou overlijden. Aan het wrang. Maar door de ongelofelijke betrokkenheid einde daarvan verdween hij schuifelend door de deur, en de warme gevoelens van de Rotaryleden was dat ondersteund door de voorzitter. Hij ging weg en hij dieptepunt voor mij ook tegelijkertijd een hoogte- liet ons daar alleen achter in de zaal. Dat aangrijpen- punt. de beeld is voor altijd op mijn netvlies gebrand. Dat Stilte. is een heel indrukwekkend moment binnen de Rotary geweest voor mij. Van Buren: Twintig jaar geleden werd bij mij voor een het pancreas lustrum carcinoom werd dat vastgesteld. bekend. Alle Vlak ge- De herenclub Kees van Buren

9 Frans de Graaf en Carl Möller DE STROPDAS ALS ZIEL EN ZALIGHEID VAN DE ROTARIAN In de jaren 90 worden stukje bij beetje de teugels steeds minder strak aangetrokken. Dat kan ook niet anders, want voor het voortbestaan van de club zullen andere doelgroepen gevonden moeten worden. Steeds meer komt men tot de overtuiging dat vrouwen lid moeten kunnen worden, evenals meer jongeren. Er hangt verandering in de lucht. 16 Frans de Graaf: In mijn woonplaats Groene- 17 kan was ik al jarenlang maatschappelijk heel actief, bijvoorbeeld als lid van de Oranjevereniging. Begin jaren 90 word ik door mijn overbuurman, een van de oprichters van Utrecht-Noord, gepolst voor het Rotarylidmaatschap. In eerste instantie lijkt het mij drie keer niks, die hele Rotarycultuur trekt me helemaal niet aan. Maar hij blijft aandringen, dus ik besluit dat ik wel eens kennis wil maken met het toenmalige bestuur. PIJNLIJKE MOMENTEN Om maar meteen de knuppel in het hoenderhok te gooien, reist De Graaf voor dat eerste eerste gesprek af in trui en spijkerbroek, terwijl alle Rotarians strak in pak en verplichte stropdas naar de bijeenkomsten komen. De stropdas is in die tijd nog de ziel en zaligheid van ieder lid. Ik vond ze allemaal vreselijk oud, zodat ik dacht wat moet ik hier in godsnaam?. Maar bij nader inzien

10 De jongeren willen in de jaren 90 iets aan de samenstelling van de club doen. 18 bleken het allemaal heel aimabele mannen te zijn, die lid de notulen maakte. Je hoopte dus maar dat er na omdat het 1-op-1 zulke aardige mensen waren. En ik genomen standpunten hadden. Ze hadden al snel kri- 19 oprecht belangstelling voor me hadden. En langzamerhand gebeurde ook het omgekeerde. De sfeer was wel erg hiërarchisch: het bestuur bepaalde alles, de leden volgden braaf. Heel gedisciplineerd. Tegenspraak was volstrekt niet gebruikelijk in die oudemannenclub. Eens per maand stonden de clubzaken op de jou nog snel andere leden tot de club zouden toetreden, anders was jij de hele tijd de klos. Oudere leden zeiden dan tegen me Frans, wat maak je je toch druk, dat laat je je secretaresse toch doen? Maar ik hád helemaal geen secretaresse die daar tijd voor had. Die werelden lagen wel enorm uit elkaar, ja. Desondanks was gewoon nieuwsgierig naar die wat merkwaardige club. Dankzij de gevarieerde en rijke achtergrond van de leden, werden er ook zeer boeiende presentaties gegeven, waar ik veel van opstak. Het was toen bijvoorbeeld heel normaal dat de burgemeester van Den tiek op andere mensen, zeker als ze uit andere sociale milieus kwamen. En dan is het als nieuwkomer natuurlijk wel even slikken als je probeert je daarbij aan te sluiten. Maar heel langzaam kwam er toch een zekere kentering in dat denken. Als jongeren vonden we het belangrijk dat het moest klikken in de club, en het agenda; de attendance werd en plein public bespro- werd mijn gezichtsveld groter, mijn blik op de werke- Haag een verhaal kwam vertellen. Dat kun je je nu niet principe van slechts één vertegenwoordiger per clas- ken. Dat leverde soms hele pijnlijke momenten op, lijkheid genuanceerder, en dat was wel reden voor mij meer voorstellen. sificatie hebben we toen losgelaten. Daarom mochten wanneer iemand publiekelijk verantwoording moest om te blijven. ook aspirant-leden eerst een paar keer komen komen afleggen over zijn aan- of afwezigheid. LANGZAME KENTERING snuffelen, voordat ze een beslissing moesten nemen. HAANTJESHOK De jongeren willen in de jaren 90 iets aan de samen- We mogen nu wel blij zijn als iemand überhaupt lid wil IN HET DIEPE Grote god dacht ik, ik ben hier terecht gekomen in stelling van de club doen. Als de Rotary een afspie- worden. Dat was vroeger ondenkbaar: je werd voorge- De Graaf wordt ook gewoon in het diepe gegooid; hij een haantjeshok met allemaal maatschappelijk gearri- geling van de maatschappij moet zijn, dan moeten er dragen als lid, jouw CV werd besproken in de club en weet helemaal niet wat wel en wat niet gebruikelijk veerde, oude mannen. En daar mocht ik dan achter in a priori vrouwen bij komen en ook meer jongeren om na de voorhang werd je geïnstalleerd of niet. That s it. is. Daarom heb ik al snel voorgesteld om voor de de rij aansluiten, verzuchtte Carl Möller bij zijn aan- de veroudering tegen te gaan. Daar is toen heel diep Dan pas mocht je komen. beginnende leden een coachingsysteem in te stellen, treden. Ik ben er eigenlijk bijgekomen om mijn eigen over nagedacht hoe je deze doelgroepen zou kunnen In onze tijd wordt dat allemaal veel vrijer en los- zodat ze niet zelf alles van de hoed en de rand moe- zakelijke netwerk te verbreden, maar ik kwam er al bereiken. ser, vult Frans de Graaf aan. Dat heeft te maken ten ontdekken. Het was bijvoorbeeld gebruikelijk dat het jongste snel achter dat de Rotary juist daar helemaal niet het geëigende instrument voor is. Ik ben wel gebleven, Dat was in het begin nog best lastig, vertelt Carl Möller, omdat de zittende leden nogal voorin- met de tijdgeest en dat kun je niet op iemands conto schrijven. Ook wordt het percentage van de attendan-

11 20 ce omlaag geschroefd van 70 naar 50% om juist jongeren de kans te geven hun lidmaatschap te combineren met werk en gezin. EEN ZEKER CACHET In de jaren 90 zijn de twee- en de drielandenontmoetingen vaak één groot feest. De Graaf: Wij kwamen vanuit Utrecht met zo n vijftig man, de Duitse zusterclub Hattingen had een dikke honderd leden en de Engelsen uit Mill Hill kwamen ook met enkele tientallen. Dan kwamen we dus met busladingen vol bij elkaar. Je hersens kraakten, want je sprak Nederlands, Duits en Engels door elkaar heen. De Duitsers en de Engelsen waren heel goed in het organiseren van leuke evenementen die helemaal in stijl, in smoking dus, gevierd werden. Dat gaf toch een zeker cachet aan deze ontmoetingen. Uit die tijd stammen ook de Kaminabenden, dat waren een soort firesides met onze Duitse vrienden. Toen stroomden de wijn en het geld nog rijkelijk. MEEBEWEGEN Voor het voortbestaan van de club is het wel belangrijk dat het elan weer een beetje terugkomt, vinden Frans en Carl. De sprekers komen nu erg uit de hoek van de goede doelen en het publieke domein. Op zich niks mis mee, maar ik mis momenteel het geluid vanuit andere sectoren, zoals het bedrijfsleven. Ik heb geen vast omlijnd toekomstbeeld voor de Rotary. We zullen mee moeten bewegen met het tijdsgewricht. De doelstellingen van de Rotary zijn op zich niet veranderd, maar hoe die maatschappelijke betrokkenheid zich uit in de samenleving is wel veranderd. Dat tekent ook wel de flexibiliteit van de club als geheel, besluit Carl Möller. 21 Viering 2e lustrum Carl Möller

12 Coby de Graaf en Trudy Prins ER ZITTEN PARELTJES TUSSEN, WAARDOOR IK GEMOTIVEERD BLIJF Nieuw millenium, nieuwe kansen. 22 Rotaryclub Utrecht-Noord maakt in het eerste Ik kende de Rotary al van vroeger, vertelt Coby 23 de Graaf. Ik ben opgegroeid in Doornspijk op de decennium een forse verjongingsslag door. Meer dan de helft van de oudere leden vertrekt naar de Past-Rotarians. Actieve werving levert meer jongere leden op, ook meer vrouwelijke. Veluwe. Dat dorp ken je misschien nog van het liedje over Elsje in Hopsi-Topsi Land van Bram Vermeulen en Freek de Jonge. In dat dorp woonde een huisarts, die lid was van de Rotary. Ik speelde daar met zijn kinderen en zag dat er soms een heleboel mensen bij elkaar kwamen. Dat was ogenschijnlijk wel een gezellige boel. Dat beeld is me mijn hele leven bijgebleven. Maar gaat die vernieuwing ook gepaard met meer dynamiek en engagement? HART VOOR ELKAAR Tientallen jaren later wordt Coby tijdens een buurtfeestje uitgenodigd door Ton Kolsteeg, die al jarenlang lid van Rotaryclub Utrecht-Noord bleek. Voorwaarde voor het lidmaatschap was dat je maatschappelijk betrokken was. Omdat ik middenin mijn promotietraject bij de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam zat, heeft het nog wel even geduurd voordat ik daadwerkelijk lid werd. Wat me eigenlijk meteen op-

13 24 viel was de grote betrokkenheid op elkaar, dat sprak ke sigarenrokende mannen bij zaten (lacht), dus ik kon dus hoogst noodzakelijk om zo snel mogelijk nieuwe is weinig discussie binnen de club over zaken die er 25 me erg aan. Dat geldt ook voor het concept van de meteen mijn vooroordeel overboord kieperen. leden erbij te krijgen, anders is de club ten dode op- maatschappelijk werkelijk toe doen, stelt De Graaf. Rotary, dat je juist mensen van verschillende achter- Desondanks was de gemiddelde leeftijd in die geschreven. We leven nu in spannende tijden met toenemen- gronden bij elkaar moet zetten zodat je er veel van jaren nog behoorlijk hoog. Er waren toch heel veel Prins: Op zich lukt het wel om er nieuwe mensen de werkloosheid, spanningen tussen oost en west, kunt opsteken. Onderling had men wel hart voor el- leden die al jaren geleden hun werkzame leven achter bij te krijgen. Dat is echt een wereld van verschil, zo- globalisering. Maar binnen onze Rotaryclub hoor je kaar. Ik was de vierde vrouw die erbij kwam, dus ik was zich hadden gelaten. Op zich was de maatschappelij- als het voor de afscheiding was en daarna. Rond 2009 daar helemaal niks over. van harte welkom. Ook toen ik enige tijd later zeer ke betrokkenheid er wel, maar dan vooral op elkaar zitten er veel meer mensen in die hun ervaringen met Trudy Prins vult aan: Ik kan enorm genieten van ernstig ziek werd, voelde ik me heel erg gesteund binnen de club. Het was moeilijk om mensen uit hun het werk meebrengen. Er komen jongeren bij, meer interessante sprekers, die een boeiend verhaal komen De jongeren willen in de jaren 90 iets aan de samenstelling van de club doen. door de club. VOOROORDEEL OVERBOORD Trudy Prins: Ik kende de Rotary eigenlijk helemaal niet. De enige associatie die ik ermee had was dat cocon te krijgen. Een hoog reüniegehalte. In mijn begintijd was zeker bij de kern de aandacht nogal intern gericht - om het maar voorzichtig uit te drukken, herinnert Prins zich. vrouwen. Dat zorgt natuurlijk wel voor meer dynamiek binnen de club. ALLES BIJ HET OUDE Het is grappig dat Trudy dat constateert, want ik heb vertellen waar je echt over na moet denken. En als er dan externe sprekers zijn, zijn de reacties uit de zaal niet altijd even beleefd. Ook zijn er veel onderonsjes, die het voor anderen moeilijk maken om het verhaal te blijven volgen. En dan schrik ik er ook wel het een club van hele oude mannen was. En wat ze nu MEER DYNAMIEK zelf het tegenovergestelde gevoel. In feite verwacht- voor terug om externen te vragen voor een praatje, precies deden, was mij volstrekt onduidelijk. Ik ben In augustus 2008 vindt er dan ook een splitsing ten we in die tijd veel meer van die verjongingsslag omdat mensen zo bot kunnen reageren. Dat corpo- een paar jaar na Coby binnengehaald door Ans de plaats, en richten de oudere leden de Past-Rotarians dan er daadwerkelijk is uitgekomen. Alles blijft toch rale gedrag zit er nog steeds wel in en daar wilden Wijn, die met slechts vijf vrouwen in Rotary Utrecht- Utrecht-Noord (prun) op. Aan hun nieuwe voorzitter een beetje bij het oude, de drive om te veranderen we nu juist van af. Blijkbaar is dat er heel moeilijk uit Noord zat. Dat was natuurlijk veel te weinig, en daar- Ton Kolsteeg hebben ze dan meteen een hele goeie. ontbreekt. Ik mis het engagement, vindt De Graaf. te krijgen. Ook bij mensen waarvan je dat eigenlijk om ben ik toen eens gaan kijken. Dat bleek een heel gezellige bijeenkomst te zijn, waar helemaal geen dik- Maar daarmee wordt de reguliere Rotaryclub geminimaliseerd; opeens zijn er nog maar zes leden. Het is Coby en Trudy vinden dat anno 2014 het venster naar de buitenwereld toch nog tamelijk dicht zit. Er helemaal niet verwacht. Dat vind ik wel storend, ja.

14 26 AMBIVALENT Maar er blijven pareltjes tussen zitten hoor, waardoor ik zeker gemotiveerd blijf. Mensen die zich keihard inspannen voor de club zonder zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Mensen die goud waard zijn voor de club. Mensen die niet voortdurend zitten te blazen en de aandacht te trekken. Mensen die niet het old boys network centraal stellen, maar echt maatschappelijk iets willen betekenen. Dat is het ambivalente, want uiteindelijk is het een kwestie van aantrekken en afstoten. Wie voert de boventoon in de club? Het is steeds maar weer de vraag wie er wint, concludeert Coby de Graaf. 27 Eerste vrouwelijke leden Trudy Prins

15 Petra de Wild en Ronald van der Graaf HOU DE TRADITIES IN ERE, M AAR WEL OP EEN ANDERE MANIER Hoewel ze pas recent lid zijn geworden van 28 Rotaryclub Utrecht-Noord, kunnen ze vol passie Ik dacht dat de Rotary niks voor mij zou zijn. Ik 29 vond mezelf echt een a-typisch geval: te jong en niet en vuur beargumenteren waarom de Rotary belangrijk is. En wat er misschien moet veranderen, zodat dat ook in de toekomst zo blijft. Hoe zorg je voor meer dynamiek en transfer? met de juiste achtergrond, vertelt Petra de Wild. Volgens mij waren de meeste Rotaryleden afkomstig uit welgestelde families, waar mensen generatie op generatie lid van deze ouderwetse herensociëteit werden. Ik was dan ook heel verbaasd toen Trudy Prins mij uitnodigde om eens een keertje s avonds te komen kijken. Zij dacht dat de heterogeniteit van de club en de grote diversiteit onder de leden mij wel zouden aanspreken. En dat klopte ook. Ik voelde me heel erg op mijn gemak en voelde me geaccepteerd zoals ik ben. ENORME DRIVE Petra vervolgt: Het werd mij ook al heel snel duidelijk dat je geen lid van de Rotary moet worden als je op zoek bent naar uitbreiding van je zakelijke netwerk. Dat vond ik wel een prima insteek, want ik vind het juist prettig om mensen te ontmoeten die een

16 30 heel andere achtergrond en werkkring hebben dan Maarssen. Hij heeft mij in contact gebracht met toen- MODERN JASJE affiniteit met de doelstellingen van de club. Maar het 31 ikzelf. In het begin was ik dan ook aangenaam verrast malig voorzitter Trudy Prins hier in Utrecht en zo is dat Volgens Petra en Ronald is het de uitdaging voor de is heden ten dage echt heel lastig om iedere woens- door het grote enthousiasme en de enorme balletje toen gaan rollen. komende jaren om een deel van de tradities van de dagavond in je agenda structureel te blokken. Bij- drive die mensen kunnen hebben om over Juist omdat wij Mijn motief om lid van de Ro- Rotary in ere te houden, maar die wel in een modern voorbeeld omdat je werk uitloopt, een vergadering hun eigen beroep te vertellen. En soms zijn allemaal tary te worden? Ik was aan de ene jasje te gieten. alleen op dat moment ingeroosterd kan worden of ze ook inderdaad afkomstig uit branches relatief goed kant op zoek naar uitbreiding van Ronald van der Graaf: De installatie van de nieu- dat je afspraken in het gezin hebt gemaakt. De maat- waar ik nog nooit van gehoord heb. De fire- bedeeld zijn, mijn sociale netwerk, omdat ik we leden en de roll call bij officiële ontmoetingen, die schappelijke insteek is voor mij prioriteit. Juist omdat side is natuurlijk ook een prima middel voor vind ik het heel merkte dat ik tamelijk monomaan vind ik echt prachtig. Daar moet je in principe niks wij allemaal als professionals relatief goed bedeeld die kruisbestuiving. belangrijk dat je met mijn eigen vakgebied bezig aan veranderen, al kan het misschien allemaal wel zijn, vind ik het heel belangrijk dat je via de Rotary iets via de Rotary iets bleef en met anderen in feite maar wat luchtiger en gemoedelijker. Aan de andere kant terug doet voor de samenleving. Dat was ook een van JURIDISCH DISCOURS terug doet voor over één ding kon praten: het juri- vind ik dat er wel strakker en zakelijker vergaderd de redenen om me hierbij aan te sluiten. En dat blijf ik Ronald van der Graaf: Bij mijn aanstelling de samenleving. dische discours. Dat vond ik toch moet worden. Ideeën, suggesties en zelfs besluiten cruciaal vinden. was dat nog wel een puntje van kritiek. Ik ben wel een erg beperkte invulling van blijven nu vaak een beetje in de lucht hangen, terwijl zelf namelijk strafpleiter en we hadden toch al een ad- mijn leven. Aan de andere kant had ik ook behoefte ik erg de behoefte heb aan duidelijke afspraken over JONG TALENT vocaat in de club? Daar bleek toen wel een mouw aan te aan meer maatschappelijke betrokkenheid. Het is wel wie, wat, wanneer en hoe. De daadkracht om mensen Voor de overleving van de Rotary in de 21ste eeuw is passen, omdat de ander meer gespecialiseerd is in het grappig dat ik eerst een vaag beeld had van de Rotary aan te spreken als ze zich niet houden aan duidelijke het volgens Ronald van der Graaf essentieel om de arbeidsrecht. Maar voor de fijnslijpers was dat wel als een gezelschap dat in luie lederen fauteuils met besluiten of gemaakte afspraken - die cultuur mis ik club toegankelijker en laagdrempeliger te laten ogen. even slikken, kreeg ik te horen. een glas cognac in de ene en een sigaar in de ande- wel. Voor nieuwe leden lijkt de Rotary toch nog een erg Ik ben de Rotary eigenlijk binnengerold via een goede vriend van mij, die lid was van de Rotaryclub re hand de wereldpolitiek besprak. Dat viel gelukkig heel erg mee. Petra de Wild: De attendance is natuurlijk belangrijk, want zo creëer je een onderlinge band en gesloten bolwerk. Dat negatieve imago achtervolgt de club al jaren. Dat is vreselijk jammer, want daar-

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag?

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Lerarenreeks 1 Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Hoe leraren nieuwsgierigheid kunnen benutten voor onderzoek en beweging op school Suzanne Verdonschot Mara Spruyt Marieke Dresen Ruud

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

UIT VRIJE WIL. maatstaf voor aantrekkelijk vrijwilligerswerk. ge l u V RIJW ILLIGERS. Ellen de Mooij

UIT VRIJE WIL. maatstaf voor aantrekkelijk vrijwilligerswerk. ge l u V RIJW ILLIGERS. Ellen de Mooij Vrijwillige Inzet Arnhem Ellen de Mooij is directeur van Significa, atelier voor professionele bejegening. Ze adviseert bij de ontwikkeling van mens en organisatie en medieert bij conflicten. Ze coacht

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ]

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ] Je moet ze RAKEN gelijk waar [ docent ] KRITISC team ENTH practice dig gelijk waar ENTHO positie dig PERFORMANC KRITISCH team Je moet ze RAKEN GGm op weg De weg naar een professional community of leergemeenschap

Nadere informatie

Kleurrijke zorg. flexibel

Kleurrijke zorg. flexibel veelzijdig creatief professioneel Kleurrijke zorg uitdagend zelfstandig sociaal verrassend flexibel behulpzaam doortastend betrokken Voorwoord In Kleurrijke Zorg zijn twaalf Amsterdamse zorgverleners aan

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Onder ambtenaren Verhalen van verandering

Onder ambtenaren Verhalen van verandering 10 1 Onder ambtenaren Verhalen van verandering 3 onder ambtenaren Verhalen van verandering Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Veiligheid en Justitie 4 5 6 7 Iedere

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976]

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Beste vrienden, Cultuur floreert soms op ongewone plaatsen, op speciale tijdstippen

Nadere informatie

De kracht van meer taal

De kracht van meer taal Magazine over meer taal en meertaligheid op school en thuis De kracht van meer taal De Tafel van 10 van het voorkomen van taalachterstand Geef kinderen de tijd voor de opbouw van hun hardware Misschien

Nadere informatie

Zit er energie, dan kan alles

Zit er energie, dan kan alles Zit er energie, dan kan alles Verhalen van de mens achter het netwerk Netwerken is kansen ruiken! Colofon Auteurs Alice Booij en Leonore Noorduyn Foto s Fotobureau Tiernego, Wageningen UR, Communication

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie