JUBILEUMUITGAVE ROTARYCLUB UTRECHT-NOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUBILEUMUITGAVE ROTARYCLUB UTRECHT-NOORD"

Transcriptie

1 JUBILEUMUITGAVE ROTARYCLUB UTRECHT-NOORD

2 Rotaryclub Utrecht-Noord STEEDS ZICHTBAARDER IN DE UTRECHTSE SAMENLEVING 45 jaar. Zo lang bestaat Rotaryclub Utrecht- 2 Noord inmiddels. In dit lustrumboekje laten we In 1969 bestaat de kern van de club uit een In 1969 kent de club nog veel regels en verplich- pen, want anders is de Rotaryclub toch ten dode 3 gezelschap van deftige dure heren, meestal de top tingen, bijvoorbeeld als het gaat om de attendance opgeschreven. Een moderne club vraagt voortdurend aan de hand van vijf interviews met leden deze van het Utrechtse bedrijfsleven, de overheden en (minimaal 75%), de dresscode (keurig in het pak) en aanpassing aan de samenleving waarin zij opereert. nutsbedrijven. Zij worden op vrijdagmiddag (dan nog naleving van de internationale Rotarymores. Anno We zullen meer nieuwe leden aan ons moeten bin- jaren de revue passeren. Zoals u kunt lezen is er het tijdstip voor de reguliere clubbijeenkomsten) vrij is de Rotaryclub een opener gezelschap, met den: jongere leden uit brede lagen van de bevolking, geroosterd door hun secretaresse en stipt op tijd minder strak nageleefde tradities en rituelen. Het werkzaam in allerlei segmenten van de samenleving, die afgelopen jaren wel het een en ander voor de lunch bij de Rotary afgeleverd of na afloop gevaar ligt op dan op de loer dat de club losser met een open blik naar de samenleving. opgehaald door hun chauffeur. Dat verandert al vrij wordt. Daar moeten we alert op zijn. Wat in die 45 Vanuit de dienstbaarheid is het belangrijk dat we Ria Sluiter voorzitter Rotaryclub Utrecht-Noord veranderd binnen de club. snel. De club wordt een bredere afspiegeling van de Utrechtse maatschappij. Steeds meer leden zijn afkomstig uit de middenstand, het onderwijs, de jaar gebleven is - en dat komt ook in de interviews herhaaldelijk naar voren: de open houding naar elkaar, de gastvrijheid, de dienstbaarheid (ook als Rotary veel zichtbaarder worden in die Utrechtse samenleving. In dit lustrumjaar hebben we bijvoorbeeld heel veel met andere Rotaryclubs samenge- wereld van kunst en cultuur of andere non-profit onderling) en het belang van een goede locatie daan, regionaal maar ook internationaal. Maar we instellingen. (Amsterdamsestraatweg, Mereveld, Fundatie - en hebben weinig gedaan voor de Utrechtse bevolking Lang hebben de mannelijke leden het tegen kun- straks?). zèlf. Ik denk dat dat voor de komende vijf jaar cruci- nen houden, maar het maatschappelijk tij bleek niet Al met al laten de interviews treffend zien hoe aal wordt: we zullen, ook voor jongere Utrechters, te keren. Halverwege de jaren 90 wordt Rotaryclub de Rotaryclub Utrecht-Noord de afgelopen 45 jaar ons bestaansrecht moeten bewijzen. Want ons Utrecht-Noord opengesteld voor vrouwelijke leden. een socialisatieproces heeft doorgemaakt. De club is Rotary-ideaal van dienstbaarheid heeft ook anno In het begin melden die zich maar mondjesmaat, geëvolueerd van een gesloten herensociëteit naar 2014 nog absoluut niet aan waarde ingeboet. Dat maar anno 2014 telt de club bijna even veel vrouwen een gezelschap dat een afspiegeling vormt van de moeten we goed over het voetlicht zien te krijgen, als mannen. En zo hoort het ook, natuurlijk. Utrechtse samenleving. Dat proces moet niet stop- voor bredere lagen in de samenleving. Bijschrift over school

3 Gerard Vogely en Frits Bruna GEMELEERD GEZELSCHAP MET BREDE KIJK OP MAATSCHAPPELIJK LEVEN Partnerruil, satirische cabaretteksten, 4 splitsing en afscheiding. De beginjaren van Frits Bruna is al vanaf het allereerste begin bij 5 Utrecht-Noord betrokken. Ik kom uit een echt Utrechts Rotaryclub Utrecht-Noord gingen met enig wapengekletter gepaard. Maar altijd bleef de reuring binnenskamers. Ook werd in die tijd het fundament gelegd voor jarenlange vriendschappen en een uitdijende club. Rotarynest. Mijn vader was lid van Rotary Centrum, mijn oom zat in West. Hoewel ik niet in Utrecht woonde maar er wel werkte, werd ik voorgedragen als lid van de allereerste Rotaryclub in Utrecht-Noord. Het belangrijkste criterium was dat je de servicegedachte van de Rotary onderschreef en daar ook naar wilde handelen. Dat werd uit-en-ter-na met je doorgesproken; de voorzitter kwam ook thuis bij je op bezoek om de huiselijke omstandigheden met vrouw en kinderen te onderzoeken. Pas na deze ballotage kwam uiteindelijk het groene licht: je was een Rotarian. ZONDER ATTENDANCE GEEN COMMITMENT In de beginjaren was Utrecht-Noord een middagclub. Iedere vrijdagmiddag kwamen de mannen bij elkaar. In het allereerste begin in een restaurant aan de Daalsedijk, maar al snel werd een riantere locatie gevon-

4 6 den in het Juliana Restaurant aan de Amsterdamse- Vogely: Haalde je het attendancepercentage vertegenwoordigd zijn; zo hield men de club zo hermetisch af te sluiten. Al snel werd het een ver- 7 straatweg. niet, dan sprak de voorzitter je daar stevig op aan. heterogeen mogelijk. Een gemêleerd gezelschap dat boden gespreksonderwerp over persoonlijke zaken. Frits Bruna (voorzitter in 1986): Een verschil met In het uiterste geval werd je geroyeerd, maar zo ver op een vriendschappelijke manier een brede kijk op Iedereen die er tijdens de clubbijeenkomsten toch nu is dat de leden er ook allemaal de tijd voor namen. liet niemand het in de begintijd komen. Ieder kwartaal het maatschappelijk leven met elkaar besprak. Zo over begon, werd door mij direct afgekapt. Dat werk- In het algemeen waren het leidinggevenden, direc- kwam er een overzicht met de attendance, dat was hou je elkaar ook scherp op het morele kompas: wat te, maar fraai was het allemaal niet. Uiteindelijk heeft teuren of eigenaren van bedrijven. De lunch werd in wel erg schools. Ook anno 2014 vind ik die attendance is ethisch aanvaardbaar, wat niet. Dat blijft toch het een van de twee leden een half jaar later zijn lidmaat- de agenda geblokt door hun secretaresse. Sommigen heel belangrijk. Zonder een fatsoenlijke attendance sterkste punt van de Rotary. schap opgegeven en konden we overgaan tot de orde werden gebracht en gehaald door hun eigen chauf- krijg je nooit commitment met de club. Men was ook heel precies in de kledingvoor- van de dag. Dat heeft me wel slapeloze nachten be- feur. Alle andere afspraken en verplichtingen moesten schriften. De dresscode van jasje en dasje was in die zorgd, want ik dacht dat de club uit elkaar zou vallen. wijken voor de Rotary. STRIKTE REGELS tijd doodnormaal - jeans en truien waren onvoorstel- De attendance lag minimaal op 70%, dat was De afspraken waren sowieso begin jaren 70 heel erg baar. MANNENBOLWERK een eis vanuit Rotary International. Die attendance strikt. Niet alleen in Utrecht, maar wereldwijd. Ieder- Hoewel de term Firesides erg Angelsaksisch klinkt, was overigens niet gebonden aan je eigen club, je kon een was verplicht om zich om 12:00 uur te melden bij NIET FRAAI is het een rechtgeaarde Utrechtse uitvinding. De ook bij een andere club langsgaan om dat percentage het restaurant, om 12:30 uur begon de lunch die een Een dieptepunt voor mij was dat tijdens mijn voor- Rotary kende op zich het systeem van de avondjes te halen. Ook in het buitenland, maar dat moest je wel half uurtje in beslag nam. De rest van de tijd tot 14:00 zitterschap twee leden besloten om aan partnerruil te van zeven, waar groepjes van zeven leden bij elkaar kunnen bewijzen met een getekende verklaring. Ieder uur was voor een voordracht, een bespreking of wat gaan doen. Ze werden verliefd op elkaars vrouw, ver- kwamen in huiselijke kring om over een vooraf uitge- lid had een eigen visitekaartje, waarmee hij waar ook dan ook. Het was absoluut not done om voor die tijd telt Gerard Vogely. Dat gaf enorme commotie binnen deeld onderwerp met elkaar van gedachten te wisse- ter wereld aan kon schuiven voor een lunch of diner te vertrekken, alleen in het meest uitzonderlijke geval de club. Er ontstond tweespalt en de emoties liepen len. bij een Rotaryclub, vertelt ere-lid Gerard Vogely en voorzitter in werd daar toestemming voor verleend. Per classificatie mocht er ook maar één lid heel hoog op. In overleg met de gouverneur heb ik als toenmalige voorzitter besloten om deze beerput Frits Bruna: Er bestaat ook een systeem van Inner Wheel waarbij de vrouwen van de leden bij elkaar komen.

5 8 Dat systeem bestaat nog steeds bij de Rotary en telt in Nederland zo n 2750 leden. Maar onze vrouwen vonden dat meteen vanaf het begin echt helemaal niks, en zo hebben we de firesides met partners georganiseerd. Ook waren er drie tot vier keer per jaar plenaire bijeenkomsten waar de vrouwen ook welkom waren, zoals de nieuwjaarsborrel en de bestuursoverdracht. Maar op zich bleef de Rotary nog heel lang een mannenbolwerk. Tijdens het eerste lustrum heeft een van de groepjes van de firesides een satirisch liedje gecomponeerd waarin enkele personen niet gespaard bleven. Dat is toen nog tot een heuse rel uitgegroeid, waarbij in eerste instantie vier mensen op hoge poten de club verlieten en daarvan zijn er drie op hun schreden teruggekeerd. BESTAANSRECHT Van oudsher speelt Rotary een belangrijke rol op het wereldtoneel. Gerard Vogely: Rotary International heeft er mede toe bijgedragen dat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de toenmalige wereldleiders Roosevelt, Stalin en Churchill elkaar spraken tijdens de Conferentie van Jalta (februari 1945). Dat weet bijna niemand. Ook de wereldwijde succesvolle actie tegen polio is een initiatief van Rotary geweest. Dat servicegerichte bestaat nog steeds binnen de Rotary, ondanks de individualisering in de maatschappij. Rotary heeft ook in 2014 absoluut bestaansrecht. Lees ons huidige programma, kijk wat we doen met ons project in Bosnië. Dat past in de beste Rotarytraditie. 9 Charter in het Jaarbeurs Congrescentrum Frits Bruna

6 Ton Kolsteeg en Kees van Buren LIDMAATSCHAP VAN DE ROTARY KAN NOOIT VRIJBLIJVEND ZIJN Er zijn nog steeds thema s waar niet of slechts 10 mondjesmaat over gesproken wordt binnen de De wijnhandel die ik lange tijd gehad heb op de 11 Bemuurde Weerd is eigenlijk de linkin pin geweest Rotary, zoals religie, politieke overtuiging, financiële positie. Niet omdat op die thema s een taboe rust, maar omdat de Rotary een liberaal gezelschap is dat ruimte biedt voor zo veel mogelijk verschillende mensen die iets te melden hebben. In de jaren 80 komen er dan ook steeds meer vogels van allerlei pluimage binnen. met de Rotary. Een van mijn vaste klanten was pastoor van de oudkatholieke kerk in Utrecht en eind jaren 70 voorzitter van Utrecht-Noord, herinnert Ton Kolsteeg zich. De club bestond indertijd uit ondernemers en directeuren van soms hele grote bedrijven. Ik kwam daar als eenvoudige middenstander tussen. Dat vond ik nogal wat. Ik was wel landelijk bekend in mijn eigen vakgebied, de vinologie, maar verder kende niemand mij. En dan kom ik daar aan tafel te zitten met belangrijke industriëlen met een grote maatschappelijke status, die ik dan ook nog gewoon bij hun voornaam aan mag spreken. Dat was wel heel bijzonder. Ik had verder zelf geen moeite om me aan te passen, maar ik weet van andere mensen uit de middenstand die daar toch op afgeknapt zijn. BEDENKTIJD Voor Kees van Buren kwam het lidmaatschap van de

7 12 Rotaryclub min of meer als een verrassing. Ik be- nen de club gelden. Vooral de attendance is cruciaal, vogels van allerlei pluimage die binnenkwamen. Ik KRAMPACHTIGE BIJEENKOMSTEN 13 schouw mezelf niet als uitermate sociable, dus ik heb daar zit het bestuur bovenop. Als je de kantjes ervan weet nog wel dat we begin jaren 90 serieus op zoek De firesides hadden in de jaren 80 nog een typisch eerst 14 dagen bedenktijd gevraagd. Ik was en ben afloopt en je neus niet vaak genoeg laat zien, dan gingen naar iemand van allochtone afkomst om die burgerlijk karakter. nog steeds niet bereid om mee te doen aan een sfeer word je daar op aangesproken. als lid voor te dragen. Ook moest er een kunstenaar Kees van Buren: Je werd rond 8 uur s avonds als Akela, ik doe mijn best. Ik ben allergisch voor het in zitten of in ieder geval iemand met kunstzinnige met je vrouw verwacht. Meestal zo n vier echtparen. primaat van het goede doel. Ook was ik nogal huiverig POTENTE APEN gekkigheid. Eerst keurig een kopje koffie in een kring, waar ieder- voor de gedragscode. Ik ben nooit geschikt geweest Maar individueel waren het toch allemaal heel aardige een z n stinkende best deed om het gesprek gaande voor clubjes - al van jongs af aan. Toch ben ik nu al mensen, vinden Ton en Kees. MORDICUS TEGEN te houden. En als het dan erg vrolijk werd, kreeg je bijna 30 jaar lid. Hoe dat komt? Omdat ik me vanaf het Iemand heeft indertijd de Rotaryclub omschre- In de jaren 80 steekt de discussie de kop op om vrou- ook nog een glaasje wijn. Vreselijke bijeenkomsten begin geaccepteerd gevoeld heb en met open armen ven als een club mannen in de penopauze die zich wen toe te laten tot de club. De meeste leden zijn dan waren dat, heel krampachtig. Maar de firesides wa- ontvangen werd, ondanks mijn terughoudendheid en gedragen als een stel potente apen met de daarbij nog mordicus tegen. ren wel belangrijk om de onderlinge verbondenheid de stugheid die ik soms uitstraal. behorende cultuur. Daar kon men zich wel in vinden, We nodigden al wel vrouwen uit als gastspreker, te vergroten, om met elkaar te ervaren dat de Rotary Kolsteeg: Je moet je in die tijd een eigen plek lacht Kees van Buren. Er zaten ook behoorlijke po- maar lid worden konden ze niet. Men vreesde dat de nooit vrijblijvend kan zijn. In die zin zijn ze uiteindelijk verwerven in de Rotary. Als je dat niet kunt of je krijgt tentaten tussen die in hun werk heel autoritair optra- sfeer totaal zou veranderen, vertelt Ton Kolsteeg. Er wel geslaagd. onvoldoende steun van huis uit, dan is het heel snel den en die zich ook zo wilden manifesteren binnen de zou een zeker haantjesgedrag in de club sluipen, de Toch heeft Rotary mijn leven enorm verrijkt. Ik afgelopen. Niet iedereen kan zich ook iedere vrijdag club. Maar dat werd binnen de Rotary behoorlijk in onvoorspelbaarheid zou verdwijnen. We waren geen kwam in contact met uiteenlopende mensen, waar- twee uur tussen de middag vrijmaken voor de Rotary- toom gehouden, waardoor je er geen last van had. mannen meer onder elkaar met onze eigen humor en mee ik vriendschappelijk om kon gaan. Ik beschouw- lunch, dat geeft dan soms wel spanningen. De mores Ton Kolsteeg: Door al die verschillende classifi- eigenaardigheden. De Rotary zou de Rotary niet meer de de Rotary als goede maatschappelijke smeerolie, zijn heel belangrijk. Er wordt voortdurend een beroep op je gedaan om je te houden aan de regels die bin- caties was het toch ook een kleurrijke Rotaryclub. Juist door de tegenstellingen, door de verschillen, door de zijn. Dus de deuren bleven vooralsnog dicht. Gelukkig maar, vonden velen. juist door die diversiteit onder de leden. Ik kwam in contact met allerlei clubs die relevante dingen aan

8 14 het doen waren, waardoor ik als apotheker met acht plande festiviteiten werden onmiddellijk afgeblazen. assistentes echt die maatschappij ingetrokken werd. In plaats daarvan is een diner georganiseerd in de ref- 15 ter van het Catharijneconvent. Ik was kilo s afgevallen, LEVEN EN DOOD ik was spierwit en je kon echt aan mij zien dat ik dood Ton Kolsteeg: Uit mijn beginjaren herinner ik me nog ging. Uiteindelijk bleek dat de heren medici een ver- dat een chirurg in de club een levensbericht hield, ter- keerde diagnose gesteld hadden. Dat was heel erg wijl hij wist dat hij kort daarna zou overlijden. Aan het wrang. Maar door de ongelofelijke betrokkenheid einde daarvan verdween hij schuifelend door de deur, en de warme gevoelens van de Rotaryleden was dat ondersteund door de voorzitter. Hij ging weg en hij dieptepunt voor mij ook tegelijkertijd een hoogte- liet ons daar alleen achter in de zaal. Dat aangrijpen- punt. de beeld is voor altijd op mijn netvlies gebrand. Dat Stilte. is een heel indrukwekkend moment binnen de Rotary geweest voor mij. Van Buren: Twintig jaar geleden werd bij mij voor een het pancreas lustrum carcinoom werd dat vastgesteld. bekend. Alle Vlak ge- De herenclub Kees van Buren

9 Frans de Graaf en Carl Möller DE STROPDAS ALS ZIEL EN ZALIGHEID VAN DE ROTARIAN In de jaren 90 worden stukje bij beetje de teugels steeds minder strak aangetrokken. Dat kan ook niet anders, want voor het voortbestaan van de club zullen andere doelgroepen gevonden moeten worden. Steeds meer komt men tot de overtuiging dat vrouwen lid moeten kunnen worden, evenals meer jongeren. Er hangt verandering in de lucht. 16 Frans de Graaf: In mijn woonplaats Groene- 17 kan was ik al jarenlang maatschappelijk heel actief, bijvoorbeeld als lid van de Oranjevereniging. Begin jaren 90 word ik door mijn overbuurman, een van de oprichters van Utrecht-Noord, gepolst voor het Rotarylidmaatschap. In eerste instantie lijkt het mij drie keer niks, die hele Rotarycultuur trekt me helemaal niet aan. Maar hij blijft aandringen, dus ik besluit dat ik wel eens kennis wil maken met het toenmalige bestuur. PIJNLIJKE MOMENTEN Om maar meteen de knuppel in het hoenderhok te gooien, reist De Graaf voor dat eerste eerste gesprek af in trui en spijkerbroek, terwijl alle Rotarians strak in pak en verplichte stropdas naar de bijeenkomsten komen. De stropdas is in die tijd nog de ziel en zaligheid van ieder lid. Ik vond ze allemaal vreselijk oud, zodat ik dacht wat moet ik hier in godsnaam?. Maar bij nader inzien

10 De jongeren willen in de jaren 90 iets aan de samenstelling van de club doen. 18 bleken het allemaal heel aimabele mannen te zijn, die lid de notulen maakte. Je hoopte dus maar dat er na omdat het 1-op-1 zulke aardige mensen waren. En ik genomen standpunten hadden. Ze hadden al snel kri- 19 oprecht belangstelling voor me hadden. En langzamerhand gebeurde ook het omgekeerde. De sfeer was wel erg hiërarchisch: het bestuur bepaalde alles, de leden volgden braaf. Heel gedisciplineerd. Tegenspraak was volstrekt niet gebruikelijk in die oudemannenclub. Eens per maand stonden de clubzaken op de jou nog snel andere leden tot de club zouden toetreden, anders was jij de hele tijd de klos. Oudere leden zeiden dan tegen me Frans, wat maak je je toch druk, dat laat je je secretaresse toch doen? Maar ik hád helemaal geen secretaresse die daar tijd voor had. Die werelden lagen wel enorm uit elkaar, ja. Desondanks was gewoon nieuwsgierig naar die wat merkwaardige club. Dankzij de gevarieerde en rijke achtergrond van de leden, werden er ook zeer boeiende presentaties gegeven, waar ik veel van opstak. Het was toen bijvoorbeeld heel normaal dat de burgemeester van Den tiek op andere mensen, zeker als ze uit andere sociale milieus kwamen. En dan is het als nieuwkomer natuurlijk wel even slikken als je probeert je daarbij aan te sluiten. Maar heel langzaam kwam er toch een zekere kentering in dat denken. Als jongeren vonden we het belangrijk dat het moest klikken in de club, en het agenda; de attendance werd en plein public bespro- werd mijn gezichtsveld groter, mijn blik op de werke- Haag een verhaal kwam vertellen. Dat kun je je nu niet principe van slechts één vertegenwoordiger per clas- ken. Dat leverde soms hele pijnlijke momenten op, lijkheid genuanceerder, en dat was wel reden voor mij meer voorstellen. sificatie hebben we toen losgelaten. Daarom mochten wanneer iemand publiekelijk verantwoording moest om te blijven. ook aspirant-leden eerst een paar keer komen komen afleggen over zijn aan- of afwezigheid. LANGZAME KENTERING snuffelen, voordat ze een beslissing moesten nemen. HAANTJESHOK De jongeren willen in de jaren 90 iets aan de samen- We mogen nu wel blij zijn als iemand überhaupt lid wil IN HET DIEPE Grote god dacht ik, ik ben hier terecht gekomen in stelling van de club doen. Als de Rotary een afspie- worden. Dat was vroeger ondenkbaar: je werd voorge- De Graaf wordt ook gewoon in het diepe gegooid; hij een haantjeshok met allemaal maatschappelijk gearri- geling van de maatschappij moet zijn, dan moeten er dragen als lid, jouw CV werd besproken in de club en weet helemaal niet wat wel en wat niet gebruikelijk veerde, oude mannen. En daar mocht ik dan achter in a priori vrouwen bij komen en ook meer jongeren om na de voorhang werd je geïnstalleerd of niet. That s it. is. Daarom heb ik al snel voorgesteld om voor de de rij aansluiten, verzuchtte Carl Möller bij zijn aan- de veroudering tegen te gaan. Daar is toen heel diep Dan pas mocht je komen. beginnende leden een coachingsysteem in te stellen, treden. Ik ben er eigenlijk bijgekomen om mijn eigen over nagedacht hoe je deze doelgroepen zou kunnen In onze tijd wordt dat allemaal veel vrijer en los- zodat ze niet zelf alles van de hoed en de rand moe- zakelijke netwerk te verbreden, maar ik kwam er al bereiken. ser, vult Frans de Graaf aan. Dat heeft te maken ten ontdekken. Het was bijvoorbeeld gebruikelijk dat het jongste snel achter dat de Rotary juist daar helemaal niet het geëigende instrument voor is. Ik ben wel gebleven, Dat was in het begin nog best lastig, vertelt Carl Möller, omdat de zittende leden nogal voorin- met de tijdgeest en dat kun je niet op iemands conto schrijven. Ook wordt het percentage van de attendan-

11 20 ce omlaag geschroefd van 70 naar 50% om juist jongeren de kans te geven hun lidmaatschap te combineren met werk en gezin. EEN ZEKER CACHET In de jaren 90 zijn de twee- en de drielandenontmoetingen vaak één groot feest. De Graaf: Wij kwamen vanuit Utrecht met zo n vijftig man, de Duitse zusterclub Hattingen had een dikke honderd leden en de Engelsen uit Mill Hill kwamen ook met enkele tientallen. Dan kwamen we dus met busladingen vol bij elkaar. Je hersens kraakten, want je sprak Nederlands, Duits en Engels door elkaar heen. De Duitsers en de Engelsen waren heel goed in het organiseren van leuke evenementen die helemaal in stijl, in smoking dus, gevierd werden. Dat gaf toch een zeker cachet aan deze ontmoetingen. Uit die tijd stammen ook de Kaminabenden, dat waren een soort firesides met onze Duitse vrienden. Toen stroomden de wijn en het geld nog rijkelijk. MEEBEWEGEN Voor het voortbestaan van de club is het wel belangrijk dat het elan weer een beetje terugkomt, vinden Frans en Carl. De sprekers komen nu erg uit de hoek van de goede doelen en het publieke domein. Op zich niks mis mee, maar ik mis momenteel het geluid vanuit andere sectoren, zoals het bedrijfsleven. Ik heb geen vast omlijnd toekomstbeeld voor de Rotary. We zullen mee moeten bewegen met het tijdsgewricht. De doelstellingen van de Rotary zijn op zich niet veranderd, maar hoe die maatschappelijke betrokkenheid zich uit in de samenleving is wel veranderd. Dat tekent ook wel de flexibiliteit van de club als geheel, besluit Carl Möller. 21 Viering 2e lustrum Carl Möller

12 Coby de Graaf en Trudy Prins ER ZITTEN PARELTJES TUSSEN, WAARDOOR IK GEMOTIVEERD BLIJF Nieuw millenium, nieuwe kansen. 22 Rotaryclub Utrecht-Noord maakt in het eerste Ik kende de Rotary al van vroeger, vertelt Coby 23 de Graaf. Ik ben opgegroeid in Doornspijk op de decennium een forse verjongingsslag door. Meer dan de helft van de oudere leden vertrekt naar de Past-Rotarians. Actieve werving levert meer jongere leden op, ook meer vrouwelijke. Veluwe. Dat dorp ken je misschien nog van het liedje over Elsje in Hopsi-Topsi Land van Bram Vermeulen en Freek de Jonge. In dat dorp woonde een huisarts, die lid was van de Rotary. Ik speelde daar met zijn kinderen en zag dat er soms een heleboel mensen bij elkaar kwamen. Dat was ogenschijnlijk wel een gezellige boel. Dat beeld is me mijn hele leven bijgebleven. Maar gaat die vernieuwing ook gepaard met meer dynamiek en engagement? HART VOOR ELKAAR Tientallen jaren later wordt Coby tijdens een buurtfeestje uitgenodigd door Ton Kolsteeg, die al jarenlang lid van Rotaryclub Utrecht-Noord bleek. Voorwaarde voor het lidmaatschap was dat je maatschappelijk betrokken was. Omdat ik middenin mijn promotietraject bij de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam zat, heeft het nog wel even geduurd voordat ik daadwerkelijk lid werd. Wat me eigenlijk meteen op-

13 24 viel was de grote betrokkenheid op elkaar, dat sprak ke sigarenrokende mannen bij zaten (lacht), dus ik kon dus hoogst noodzakelijk om zo snel mogelijk nieuwe is weinig discussie binnen de club over zaken die er 25 me erg aan. Dat geldt ook voor het concept van de meteen mijn vooroordeel overboord kieperen. leden erbij te krijgen, anders is de club ten dode op- maatschappelijk werkelijk toe doen, stelt De Graaf. Rotary, dat je juist mensen van verschillende achter- Desondanks was de gemiddelde leeftijd in die geschreven. We leven nu in spannende tijden met toenemen- gronden bij elkaar moet zetten zodat je er veel van jaren nog behoorlijk hoog. Er waren toch heel veel Prins: Op zich lukt het wel om er nieuwe mensen de werkloosheid, spanningen tussen oost en west, kunt opsteken. Onderling had men wel hart voor el- leden die al jaren geleden hun werkzame leven achter bij te krijgen. Dat is echt een wereld van verschil, zo- globalisering. Maar binnen onze Rotaryclub hoor je kaar. Ik was de vierde vrouw die erbij kwam, dus ik was zich hadden gelaten. Op zich was de maatschappelij- als het voor de afscheiding was en daarna. Rond 2009 daar helemaal niks over. van harte welkom. Ook toen ik enige tijd later zeer ke betrokkenheid er wel, maar dan vooral op elkaar zitten er veel meer mensen in die hun ervaringen met Trudy Prins vult aan: Ik kan enorm genieten van ernstig ziek werd, voelde ik me heel erg gesteund binnen de club. Het was moeilijk om mensen uit hun het werk meebrengen. Er komen jongeren bij, meer interessante sprekers, die een boeiend verhaal komen De jongeren willen in de jaren 90 iets aan de samenstelling van de club doen. door de club. VOOROORDEEL OVERBOORD Trudy Prins: Ik kende de Rotary eigenlijk helemaal niet. De enige associatie die ik ermee had was dat cocon te krijgen. Een hoog reüniegehalte. In mijn begintijd was zeker bij de kern de aandacht nogal intern gericht - om het maar voorzichtig uit te drukken, herinnert Prins zich. vrouwen. Dat zorgt natuurlijk wel voor meer dynamiek binnen de club. ALLES BIJ HET OUDE Het is grappig dat Trudy dat constateert, want ik heb vertellen waar je echt over na moet denken. En als er dan externe sprekers zijn, zijn de reacties uit de zaal niet altijd even beleefd. Ook zijn er veel onderonsjes, die het voor anderen moeilijk maken om het verhaal te blijven volgen. En dan schrik ik er ook wel het een club van hele oude mannen was. En wat ze nu MEER DYNAMIEK zelf het tegenovergestelde gevoel. In feite verwacht- voor terug om externen te vragen voor een praatje, precies deden, was mij volstrekt onduidelijk. Ik ben In augustus 2008 vindt er dan ook een splitsing ten we in die tijd veel meer van die verjongingsslag omdat mensen zo bot kunnen reageren. Dat corpo- een paar jaar na Coby binnengehaald door Ans de plaats, en richten de oudere leden de Past-Rotarians dan er daadwerkelijk is uitgekomen. Alles blijft toch rale gedrag zit er nog steeds wel in en daar wilden Wijn, die met slechts vijf vrouwen in Rotary Utrecht- Utrecht-Noord (prun) op. Aan hun nieuwe voorzitter een beetje bij het oude, de drive om te veranderen we nu juist van af. Blijkbaar is dat er heel moeilijk uit Noord zat. Dat was natuurlijk veel te weinig, en daar- Ton Kolsteeg hebben ze dan meteen een hele goeie. ontbreekt. Ik mis het engagement, vindt De Graaf. te krijgen. Ook bij mensen waarvan je dat eigenlijk om ben ik toen eens gaan kijken. Dat bleek een heel gezellige bijeenkomst te zijn, waar helemaal geen dik- Maar daarmee wordt de reguliere Rotaryclub geminimaliseerd; opeens zijn er nog maar zes leden. Het is Coby en Trudy vinden dat anno 2014 het venster naar de buitenwereld toch nog tamelijk dicht zit. Er helemaal niet verwacht. Dat vind ik wel storend, ja.

14 26 AMBIVALENT Maar er blijven pareltjes tussen zitten hoor, waardoor ik zeker gemotiveerd blijf. Mensen die zich keihard inspannen voor de club zonder zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Mensen die goud waard zijn voor de club. Mensen die niet voortdurend zitten te blazen en de aandacht te trekken. Mensen die niet het old boys network centraal stellen, maar echt maatschappelijk iets willen betekenen. Dat is het ambivalente, want uiteindelijk is het een kwestie van aantrekken en afstoten. Wie voert de boventoon in de club? Het is steeds maar weer de vraag wie er wint, concludeert Coby de Graaf. 27 Eerste vrouwelijke leden Trudy Prins

15 Petra de Wild en Ronald van der Graaf HOU DE TRADITIES IN ERE, M AAR WEL OP EEN ANDERE MANIER Hoewel ze pas recent lid zijn geworden van 28 Rotaryclub Utrecht-Noord, kunnen ze vol passie Ik dacht dat de Rotary niks voor mij zou zijn. Ik 29 vond mezelf echt een a-typisch geval: te jong en niet en vuur beargumenteren waarom de Rotary belangrijk is. En wat er misschien moet veranderen, zodat dat ook in de toekomst zo blijft. Hoe zorg je voor meer dynamiek en transfer? met de juiste achtergrond, vertelt Petra de Wild. Volgens mij waren de meeste Rotaryleden afkomstig uit welgestelde families, waar mensen generatie op generatie lid van deze ouderwetse herensociëteit werden. Ik was dan ook heel verbaasd toen Trudy Prins mij uitnodigde om eens een keertje s avonds te komen kijken. Zij dacht dat de heterogeniteit van de club en de grote diversiteit onder de leden mij wel zouden aanspreken. En dat klopte ook. Ik voelde me heel erg op mijn gemak en voelde me geaccepteerd zoals ik ben. ENORME DRIVE Petra vervolgt: Het werd mij ook al heel snel duidelijk dat je geen lid van de Rotary moet worden als je op zoek bent naar uitbreiding van je zakelijke netwerk. Dat vond ik wel een prima insteek, want ik vind het juist prettig om mensen te ontmoeten die een

16 30 heel andere achtergrond en werkkring hebben dan Maarssen. Hij heeft mij in contact gebracht met toen- MODERN JASJE affiniteit met de doelstellingen van de club. Maar het 31 ikzelf. In het begin was ik dan ook aangenaam verrast malig voorzitter Trudy Prins hier in Utrecht en zo is dat Volgens Petra en Ronald is het de uitdaging voor de is heden ten dage echt heel lastig om iedere woens- door het grote enthousiasme en de enorme balletje toen gaan rollen. komende jaren om een deel van de tradities van de dagavond in je agenda structureel te blokken. Bij- drive die mensen kunnen hebben om over Juist omdat wij Mijn motief om lid van de Ro- Rotary in ere te houden, maar die wel in een modern voorbeeld omdat je werk uitloopt, een vergadering hun eigen beroep te vertellen. En soms zijn allemaal tary te worden? Ik was aan de ene jasje te gieten. alleen op dat moment ingeroosterd kan worden of ze ook inderdaad afkomstig uit branches relatief goed kant op zoek naar uitbreiding van Ronald van der Graaf: De installatie van de nieu- dat je afspraken in het gezin hebt gemaakt. De maat- waar ik nog nooit van gehoord heb. De fire- bedeeld zijn, mijn sociale netwerk, omdat ik we leden en de roll call bij officiële ontmoetingen, die schappelijke insteek is voor mij prioriteit. Juist omdat side is natuurlijk ook een prima middel voor vind ik het heel merkte dat ik tamelijk monomaan vind ik echt prachtig. Daar moet je in principe niks wij allemaal als professionals relatief goed bedeeld die kruisbestuiving. belangrijk dat je met mijn eigen vakgebied bezig aan veranderen, al kan het misschien allemaal wel zijn, vind ik het heel belangrijk dat je via de Rotary iets via de Rotary iets bleef en met anderen in feite maar wat luchtiger en gemoedelijker. Aan de andere kant terug doet voor de samenleving. Dat was ook een van JURIDISCH DISCOURS terug doet voor over één ding kon praten: het juri- vind ik dat er wel strakker en zakelijker vergaderd de redenen om me hierbij aan te sluiten. En dat blijf ik Ronald van der Graaf: Bij mijn aanstelling de samenleving. dische discours. Dat vond ik toch moet worden. Ideeën, suggesties en zelfs besluiten cruciaal vinden. was dat nog wel een puntje van kritiek. Ik ben wel een erg beperkte invulling van blijven nu vaak een beetje in de lucht hangen, terwijl zelf namelijk strafpleiter en we hadden toch al een ad- mijn leven. Aan de andere kant had ik ook behoefte ik erg de behoefte heb aan duidelijke afspraken over JONG TALENT vocaat in de club? Daar bleek toen wel een mouw aan te aan meer maatschappelijke betrokkenheid. Het is wel wie, wat, wanneer en hoe. De daadkracht om mensen Voor de overleving van de Rotary in de 21ste eeuw is passen, omdat de ander meer gespecialiseerd is in het grappig dat ik eerst een vaag beeld had van de Rotary aan te spreken als ze zich niet houden aan duidelijke het volgens Ronald van der Graaf essentieel om de arbeidsrecht. Maar voor de fijnslijpers was dat wel als een gezelschap dat in luie lederen fauteuils met besluiten of gemaakte afspraken - die cultuur mis ik club toegankelijker en laagdrempeliger te laten ogen. even slikken, kreeg ik te horen. een glas cognac in de ene en een sigaar in de ande- wel. Voor nieuwe leden lijkt de Rotary toch nog een erg Ik ben de Rotary eigenlijk binnengerold via een goede vriend van mij, die lid was van de Rotaryclub re hand de wereldpolitiek besprak. Dat viel gelukkig heel erg mee. Petra de Wild: De attendance is natuurlijk belangrijk, want zo creëer je een onderlinge band en gesloten bolwerk. Dat negatieve imago achtervolgt de club al jaren. Dat is vreselijk jammer, want daar-

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden.

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden. VOORBEELD DE KLAS ALS TEAM (LEERLINGENBOEK) INHOUDSOPGAVE Instructie voor leerlingen.. 5 Gebruik van de lesbrieven. 6 Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7 Wat wil je zijn en worden. 11 Wat wil je zijn

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop FD: Economie & Politiek door Siem Eikelenboom 28 augustus 2015 'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop Karel Appel, 'Bloem met blauwe ogen' (1977) 'Als je de ontvangsthal van Van Rietschoten

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?!

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams) Jim Laura Jim Laura Jim wijn aan) Laura Hallo Laura (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel) Hoe voel je je nu? Beter? Ja. Ja, dankje. Dit is voor jou. Een beetje

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

http://www.kidzlab.nl/index2.php?option=com_content&task=vi...

http://www.kidzlab.nl/index2.php?option=com_content&task=vi... Veelvlakken De perfecte vorm Plato was een grote denker in de tijd van de Oude Grieken. Hij was een van de eerste die de regelmatige veelvlakken heel bijzonder vond. Hij hield ervan omdat ze zulke mooie,

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling Lesbrief Over dertien hectare dertien hectare organiseert elke twee jaar een tentoonstelling in Heeswijk-Dinther. De eerste was in 2003. De tentoonstelling van de kunstwerken was altijd buiten op een grasveld

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014?

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? Mark C Hoogenboom Deze tekst is eind 2013 geschreven alsof het eind 2014 is. De tekst is bedoeld om een beeld te schetsen waar de OosterparkBOOM

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Klanttest 2. Sint- Petrusschool Diemen Groep 7. Nicole Blok Top-ondernemen

Klanttest 2. Sint- Petrusschool Diemen Groep 7. Nicole Blok Top-ondernemen Klanttest 2 Sint- Petrusschool Diemen Groep 7 Nicole Blok Top-ondernemen Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van de Klanttest De doelgroep Klanttest Conclusie Foto s van de opdracht Voorwoord Op donderdag

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum)

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Na een aantal jaren met zaadeters te hebben gekweekt heb ik toch weer besloten om spreeuwen te gaan houden. Een aantal jaren geleden heb ik ook verschillende koppels gehad

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Op het moment suprême doe je gewoon wat je vertrouwd is!

Op het moment suprême doe je gewoon wat je vertrouwd is! Op het moment suprême doe je gewoon wat je vertrouwd is! Een interview met Lizette en Anton, Lelystad, januari 2016 Mensen vragen vaak aan mij: Wat is Positive Discipline en hoe werkt het? of Ik wist niet

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het gaat je echt verder helpen.

Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het gaat je echt verder helpen. In de vorige les ben je gaan onderzoeken wat je droom is en ik hoop dat je het besluit hebt genomen om elke dag te dromen en dat je een moodboard hebt gemaakt. Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN

STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN Je zelf presenteren We zijn allemaal wel eens druk geweest met het maken van een pitch, of soms zelfs meerdere om in verschillende

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie