200 jaar Balie Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "200 jaar Balie Brussel"

Transcriptie

1 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

2 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als uitvloeisel van een Napoleontisch decreet. Op 22 juni 1811 werd de eerste stafhouder benoemd en de tuchtraad van de Orde ingesteld. De balie bevocht bij de Belgische onafhankelijkheid zijn zelfstandigheid en dwong het recht af zelf haar stafhouder en leden te verkiezen. Die onafhankelijkheid is voor de advocatuur altijd van groot belang gebleven. Slechts zo kan een advocaat immers zijn cliënt ten volle verdedigen; zonder druk van hogerhand of buitenaf, steunt hij enkel op zijn geweten en zijn kennis van de regels voor zijn verdediging. Daarbij is ook het beroepsgeheim essentieel. Niemand kan een advocaat dwingen te onthullen wat zijn cliënt hem in vertrouwen heeft meegedeeld. De advocatuur garandeert dat elkeen zijn weg vindt in de rechtspraak. In de doolhof die justitie kan zijn, willen advocaten de draad van Ariadne zijn die de rechtszoekende wegwijs maken. Vandaar ook het kunstwerk Pneuma dat Charles Kaisin voor het Brusselse justitiepaleis maakte. Door de eeuwen heen is de rol van de advocaat alsmaar belangrijker geworden. In de huidige complexe maatschappij is hij of zij niet meer weg te denken. Of het nu om een echtscheiding, de oprichting van een zaak, of een strafzaak gaat, zijn bijstand is onontbeerlijk geworden. Zoals de geneesheer het lichaam gezond houdt, zo is de jurist belangrijk om het maatschappelijk leven te structureren, en dit vanuit de ideeën van vrijheid en gelijkheid. Men kan immers maar gelukkig zijn als men vrij is, maar die vrijheid eindigt ook waar die van een ander begint. Op die grens is de advocatuur aan het werk. Daar is het recht voor: om te zorgen dat de overheid uw vrijheid niet belemmert, maar ook om te vermijden dat de vrijheid van de ene die van de andere hindert. We hebben recht nodig om dit alles te structureren. Als iedereen weet waaraan zich te houden, wordt gedrag voorspelbaar. En de advocaat is diegene die de burger daarin bijstaat. Politicus, voorlopig bewindvoerder, curator, plaatsvervangend rechter, lobbyist, onafhankelijk vennootschapsbestuurder, de rol van de advocaat is veelzijdig in deze maatschappij. Vanuit zijn kennis treedt hij buiten zijn beroep, de maatschappij in. Zijn kennis zorgt er immers voor dat hij als geen ander belangen kan behartigen. In die hoedanigheid is ook de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel meer dan een corporatistisch orgaan. Vanzelfsprekend houdt zij toezicht op het hoge niveau van de advocaten, maar ook de bescherming van de rechtszoekende gaat haar ter harte. Niets is immers erger dan een onschuldige die wordt opgesloten. Vandaar de oprichting van onze Salduz-permanentie, die tegemoetkomt aan een eis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit Hof vereist dat bij elk verhoor door de politie of een onderzoeksrechter, de verdachte kan vragen om zich te laten bijstaan door een advocaat. 250 advocaten werken hier al op vrijwillige basis aan mee. Juist daarom pleit ik ervoor dat het Justitiepaleis zijn oorspronkelijke bestemming behoudt. Het moet het symbool zijn van het gerecht. Dit prachtige gebouw leent er zich perfect toe om alle gerechtelijke functies in het Brusselse op en rond het Poelaertplein te houden, van politie over Parket tot juristen. Zo moet een rechtszoekende zich niet aanmelden op verschillende plekken en kan het Poelaertplein, met het gerechtsgebouw, dienst doen als een baken voor wie recht zoekt. Hier vindt hij of zij antwoord op zijn of haar vragen en juridische bijstand. Het Justitiepaleis is en moet een open gebouw zijn, waarin iedereen zijn weg kan vinden. Ten slotte nog een woord van gemeende dank aan Mr Geert Leysen, Mr Nadine Serbruyns, Lieve Dewilder, Annick Nuyts, Peggy Becker, Ann Goubert, Els Bollaert en Veerle Bellemans, wiens onverdroten inzet voor de NOAB het mogelijk maakt om de talloze projecten van de Orde te verwezenlijken. Dirk Van Gerven Stafhouder Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel Jean-Pierre Buyle Brusselse stafhouders over verleden, heden en toekomst van advocatuur en balie De Brusselse balie viert in 2011 haar tweehonderdjarig bestaan. Hét uitgelezen moment voor de Orde van Advocaten aan de Brusselse balie om terug en vooruit te blikken. We zochten Dirk Van Gerven, stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB) en Jean-Pierre Buyle, stafhouder van de Franse Orde op voor een dubbelinterview over de evolutie van de advocatuur en de verwezenlijkingen, uitdagingen en toekomstvisie van de balie. Heerst er in de media en bij het grote publiek een foute beeldvorming over de rol van de advocaat? Is de drempel nog te groot om naar een advocaat te stappen? Dirk Van Gerven: Dat is inderdaad zo. Vaak wordt de advocaat afgebeeld als een persoon die enkel uit is op geldgewin en die ervoor zorgt dat de procedures lang lopen, wiens diensten dus duur zijn. Maar de duur van de procedures heeft niks te maken met de advocatuur. Dat is het gevolg van ons rechtssysteem. Men beseft niet of te weinig dat de advocaat een essentieel onderdeel is van de rechtstaat. De advocaat zorgt ervoor dat iedereen kan functioneren in de rechtstaat. Iedereen heeft rechten en plichten en vandaag heb je een advocaat nodig om die te begrijpen. Daarom zijn advocaten noodzakelijk. De Orde van Advocaten neemt daarenboven ook tal van initiatieven voor het algemene belang van de maatschappij. We zetten ons in voor allerlei goede doelen. En we zetten de schouders onder projecten om voor iedereen een betere toegang tot justitie te garanderen. Zo organiseren we het Bureau voor Juridische Bijstand (daar ~De advocaat zorgt ervoor dat iedereen kan functioneren in de rechtstaat. Dirk Van Gerven Colofon: kan iedereen ongeacht zijn of haar inkomen terecht voor informatie en een gratis eerste advies van een advocaat, zie ook pagina 4-5, nvdr). We staan ook in voor de Salduz-permanentie. Die zorgt ervoor dat er 250 advocaten beschikbaar zijn om verdachten bij te staan bij een verhoor (zie ook pagina 4, nvdr). Dat laatste doen we vandaag zelfs vrijblijvend en gratis. Jean-Pierre Buyle: Het imago van een advocaat is door beeldvorming in de media, en zeker ook de Amerikaanse films, niet erg positief. De advocaat is de vertegenwoordiger van de drugdealer, de Russische maffia, Nochtans tonen tal van onderzoeken door o.m. Test Aankoop, dat cliënten over het algemeen erg tevreden zijn over hun advocaat. Er schuilt dus een tegenstelling in de publieke beeldvorming en de individuele bevindingen. Een advocaat is iemand die deuren opent, die zich inzet voor personen die anders niet gehoord worden. Zelfs als alle deuren gesloten lijken, kan een advocaat nog de deur openen voor de sans-papiers en de bannelingen in onze maatschappij. Kortom, hij is de spreekbuis voor diegenen die anders monddood zouden zijn. De Salduz-permanentie en het Bureau voor Juridische Bijstand zijn belangrijke verwezenlijkingen van de Orde van Advocaten aan de Brusselse balie in het verleden. Wat zijn de prioriteiten of aandachtspunten momenteel? Uitgave van Creative Lab in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB) Interesse in een bijlage op maat? Tel: 02/ Verantwoordelijke uitgever: Mark Daemen, Director Creative Lab, Teksten: Emilie Lachaert, Moïra Lens, Matthieu Van Steenkiste Beelden: GAL, Marie-Françoise Plissart, T.O.P. Office, Jos Vandenbreeden, Jos Verhoogen Coördinatie en eindredactie: Nele Bulckaert, Vormgeving: Jos Verbeeck Dirk Van Gerven: Eén van onze aandachtspunten is om de Brusselse justitie op één plaats gecentraliseerd te houden. We willen voorkomen dat mensen van de ene plek in Brussel naar de andere moeten om de verschillende juridische instellingen te bereiken. Het debat over de bestemming van het gerechtsgebouw en de renovatie van deze plek is volop aan de gang. Ook het debat over vrouwen in de advocatuur houden we levend. We proberen maatregelen uit te werken die ervoor moeten zorgen dat vrouwen verder in de advocatuur kunnen doorstromen. Er zijn veel vrouwen in de advocatuur, maar we merken dat ze op een bepaalde leeftijd proportioneel minder actief worden in de advocatuur. Dat heeft te maken met de gezinssituatie en het veeleisende karakter van het beroep. We zoeken manieren om dit op te vangen. We werken ook aan initiatieven om de doorstroming van allochtonen naar het advocatenberoep te vergemakkelijken. In dit verband heeft de Raad zeer onlangs een diversiteitsverklaring goedgekeurd die binnenkort publiek zal worden gemaakt. We zijn ook erg actief op vlak van goede doelen, bijvoorbeeld in Congo. We vinden als balie dat we onze Congolese collega s kunnen helpen. De Nederlandse Orde opende bijvoorbeeld onlangs een bibliotheek met wet- en andere juridische boeken in Lubumbashi. Jean-Pierre Buyle: Ik zie drie prioriteiten voor de toekomst. Wat betreft de Salduz-permanentie ben ik van mening dat de wet die hierover in het parlement gestemd zal worden ontoereikend is. Ik denk dat er een herziening nodig is, met een meer actieve rol van de advocaat. En ik wil er ook een vergoeding aan koppelen. Als er geen vergoeding komt, dan is de Salduz-permanentie mijns inziens niet blijvend haalbaar. De tweede prioriteit is inderdaad het debat over het Justitiepaleis. Momenteel is het paleis in een erbarmelijke staat. Het is een ruïne. Renovatie is broodnodig. Een derde prioriteit van de Orde is de plaats van justitie in Brussel. We zijn geen voorstander van defederalisering. Maar we zouden de kaders waarin we werken wel moeten herzien: zo is er nu bijvoorbeeld in Nijvel een jaar nodig voor dezelfde zaak die in Brussel vier jaar in beslag neemt. Op vlak van informatisering staan we nergens: we kunnen zelfs nog steeds niet werken en communiceren via . Dat is niet correct. Daarnaast heb je nog het internationale aspect van onze Orde: we nemen als Brusselse balie een bijzondere plek op internationaal vlak in, omdat een deel van de advocaten die in Brussel werken bezig zijn in de internationale of Europese instellingen. We hebben ook een instituut voor de Rechten van de Mens gecreëerd in het hart van de balie. En zoals mijn collega al aanhaalde, hebben we ook banden met de Congolese advocaten. Als Franstalige Orde richten we ons vooral op Kinshasa: we werken mee aan het verbeteren van de organisatie, informatisering en controle van justitie ter plaatse. Dirk Van Gerven: Ik wil nog twee prioriteiten toevoegen. De eerste is bemiddeling. We vinden dat de maatschappij te conflictueel is en dat bemiddeling de voorafgaande stap moet zijn bij elke procedure. Een tweede extra prioriteit waar we aandacht aan besteden, is de manier waarop strafrecht wordt toegepast. Momenteel wordt de lichte criminaliteit te weinig bestraft en brengt de zware criminaliteit te lange procedures met zich mee. We onderzoeken hoe we de procedures efficiënter kunnen maken en verbeteren. We denken na over wetsontwerpen, wijzigingen, Dat is een constante prioriteit. Zo willen we ervoor zorgen dat er goede ideeën naar boven komen en gekanaliseerd worden naar de overheid. U bevindt zich beide momenteel ongeveer in de helft van uw termijn als stafhouder van de balie. Waar staat u bij de realisatie van de projecten? ~Een advocaat is iemand die deuren opent, die zich inzet voor personen die anders niet gehoord worden. Jean-Pierre Buyle OP leest u alles over de advocatuur in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde Dirk Van Gerven Dirk Van Gerven: Er zijn tal van realisaties gebeurd. Ik denk dat één van de succesverhalen van ons stafhouderschap de sterke samenwerking tussen de Nederlandse en Franse Orde is. We zijn naar buiten gekomen als één spreekbuis. We hebben veel gemeenschappelijk en kunnen samen een grotere druk uitoefenen op beleid. Samen vertegenwoordigen we bijna de helft van de advocaten in België. We verdedigen ook samen het standpunt dat justitie in Brussel op één plek moet blijven in het paleis op het Poelaertplein. En daarnaast vieren we samen het tweehonderdjarige bestaan van de balie. Jean-Pierre Buyle: Er liggen natuurlijk ook nog enkele uitdagingen of actieterreinen voor ons, zoals het nadenken over de plaats van de vrouw aan de balie, over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als advocaten, de plaats van de balie op de sociale netwerken, de nood aan voortdurende bijscholing van advocaten, de versnelling van de procedures, Is het stafhouderschap bij de Brusselse balie wat u ervan verwacht had? Jean-Pierre Buyle: Het vergt enorm veel energie en tijd. Het is eigenlijk een combinatie van twee fulltime jobs: stafhouder en advocaat. Het valt dus niet mee om daarnaast nog voldoende tijd te vinden voor gezin en vrienden. Maar tegelijk geeft deze verantwoordelijkheid ook veel energie en enthousiasme. Dirk Van Gerven: Ik dacht initieel dat het stafhouderschap vooral om administratie en regeling van deontologische conflicten ging, maar dat is fout. Het gaat om meer. Het is een functie die je de mogelijkheid biedt om ideeën te realiseren en één en ander te veranderen. Je bent het gezicht en de spreekbuis van 2800 advocaten van de Nederlandse Orde. Jean-Pierre Buyle: Wat ik op voorhand niet besefte, is dat het stafhouderschap ook een dagelijkse confrontatie met allerlei emoties inhoudt. Advocaten komen bij mij een praatje slaan over hun bekommernissen, problemen, Dat maakt deze functie mooi.

3 4 200 jaar Balie Brussel 5 Salduz-permanentie en Bureau voor Juridische Bijstand Met respect voor de mensenrechten Voor veel mensen blijft een advocaat aanspreken een grote stap. Toch zijn er initiatieven om de rechtsgang voor iedereen toegankelijk te maken, en al van bij de eerste ondervraging. Want dat moét van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zo benadrukt stafhouder Dirk Van Gerven van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Eerlijke rechtsgang garanderen You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. Na het zien van ettelijke politiefilms kunnen we de tekst van de Mirandaverklaring die elke Amerikaanse agent bijna automatisch afratelt zelf meezeggen. En nochtans is het ons volstrekt vreemd; in België is een dergelijke regelgeving onbestaande en heeft u geen poot om op te staan als u bij een ondervraging door de politie een advocaat eist. Nochtans is die gewoonte in veel landen niet zonder goede reden een regel geworden. De aanwezigheid van een advocaat bij een verhoor waarborgt immers een eerlijk verloop van de rechtsgang en zorgt ervoor dat verdachten per definitie onschuldig tot het tegendeel is bewezen geen verklaringen afleggen waarmee ze zichzelf kunnen schaden, en zo dat onschuldigen bij vergissing worden veroordeeld. Tijdelijk antwoord Het ontbreken van deze regelgeving is alvast niet naar de zin van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat in 2008 het fameuze Salduz-arrest velde, waarin het stelde dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens eist dat een verdachte toegang tot een raadsman moet krijgen vanaf het moment dat de ondervraging door de politie begint. Twee jaar later doet België nog altijd alsof zijn neus bloedt en heeft een verdachte nog altijd niet het recht op een advocaat. Om op dat probleem minstens een tijdelijk antwoord te bieden, begonnen de Nederlandse en Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel op 15 november 2010 met een permanentiesysteem dat ervoor zorgt dat elke verdachte altijd een advocaat ter beschikking heeft. In samenspraak met de Voorzitter van de Brusselse rechtbank, wordt bijstand verleend bij verhoor door de onderzoeksrechter. Van bij de start toonden zich al meteen 250 advocaten bereid om mee die permanentie draaiende te houden. Het systeem loopt bij de meeste onderzoeksrechters goed. Het belangrijkste is dat we alvast de burger bijstand kunnen bieden op momenten dat hij kwetsbaar is, zegt stafhouder Dirk Van Gerven. Wij namen zo de eerste stap in de goede richting, ook al is het nog onvoldoende. De bijstand moet in de toekomst ook worden voorzien bij politieverhoren, en we betreuren dat het Parket elke medewerking aan dit systeem weigert. Hoe die permanentie dan werkt? Als de onderzoeksrechter iemand wil ondervragen, vraagt hij die persoon of hij een advocaat heeft, legt Tom Bauwens, voorzitter van de Salduz-commissie uit. Zo ja, wordt die advocaat opgebeld, anders belt de griffie van de onderzoeksrechter ons vast permanentienummer met de vraag om voor een advocaat te zorgen. Een half uur later al sturen wij iemand. Aangezien de verhoren aan de overkant van het Brusselse gerechtsgebouw gebeuren, gaat er niet veel tijd verloren. ~Het Europees Hof in Straatsburg heeft beslist dat iedereen recht heeft op bijstand van een advocaat tijdens verhoren. Dirk Van Gerven Hoewel het initiatief de steun krijgt van de meeste onderzoeksrechters en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, is het Parket eerder terughoudend. De tegenstanders van dit recht moeten goed beseffen dat iemand verplichten te spreken als hij niet wil, verboden is in onze rechtsstaat, reageert Van Gerven. Iemand verplichten zichzelf te beschuldigen, of hem in een positie plaatsen waarin hij niet beseft omdat hij niet kan overleggen met een advocaat dat hij zichzelf beschuldigt, is niet aanvaardbaar en strijdig met de mensenrechten. Het brengt de geldigheid van het hele proces in gevaar. Rechtspraak toegankelijk voor iedereen? Waar de overheid wel in voorziet om de toegang tot de rechtspraak voor iedereen toegankelijk te maken, is de regeling rond de pro-deoadvocaten. In Brussel wordt die werking gecoördineerd door het Bureau voor Juridische Bijstand. Dat is ondertussen een kleine onderneming geworden, die juridisch advies verstrekt aan wie daar behoefte aan heeft, en indien nodig ook een advocaat toewijst, vertelt co-voorzitter Katelijne Van Bellingen. In die rol zullen we onder andere een kwaliteitscontrole doen op het werk van de advocaat, en gaan we ook na of de kosten die deze van de staat vordert gerechtvaardigd zijn. Het aantal pro-deozaken zit overigens erg in de lift. Zo behandelt het Bureau om en bij de zaken per jaar. Een reden daarvoor is dat minister Onckelinckx enige tijd terug de criteria hiervoor heeft versoepeld, om justitie zo voor meer mensen toegankelijk te maken. Vanzelfsprekend komt niet iedereen in aanmerking voor die pro-deosteun. De criteria daarvoor zijn bij KB vastgelegd, legt Van Bellingen uit. Zo moet je kunnen bewijzen dat je middelen beperkt zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar je gezinssituatie. Een werkloze die samenwoont met iemand die wel zijn boterham verdient, zal misschien geen pro-deohulp kunnen krijgen. Er is echter ook de mogelijkheid dat de rechtszoekende slechts een gedeelte van de kosten moet dragen; dat kan dan gaan van 25 tot 125 euro. Andere statuten geven sowieso meteen recht op pro-deohulp. Asielzoekers worden zo bijvoorbeeld automatisch geholpen. Daarvan weet de overheid immers dat ze of in een asielcentrum onderdak hebben, of steun van het OCMW krijgen. Ook leefloners vallen onder die categorie, net als minderjarigen. Voor die laatsten is dat sinds de wet op de bescherming van de jeugd uit 1965 voorzien. De criteria voor wie recht heeft op juridische bijstand vindt u op onder de rubriek juridische bijstand. waardevol alternatief voor proces Bemiddeling De Nederlandse Orde van Advocaten pleit voor bemiddeling in geschillen vooraleer die voor de rechtbank worden gebracht. Ze richtte daarom een Commissie voor Bemiddeling op. Die wil zowel advocaten als cliënten informeren over de voordelen van bemiddeling. Hiermee besparen beide partijen tijd en geld en wordt de communicatie hersteld, verklaart Alex Tallon. oplossing voor beide partijen Er zijn verschillende manieren om een conflict of een geschil op te lossen. De meest verregaande is een procedure voor de rechtbank, maar u kunt ook kiezen voor bemiddeling. Daarbij doen beide partijen een beroep op een neutrale bemiddelaar, die tot een oplossing probeert te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden, legt Alex Tallon, voormalig stafhouder van de NOAB, uit. Dat is niet noodzakelijk een advocaat, maar wel iemand die een opleiding heeft gevolgd. Soms is het ook niet onbelangrijk dat deze bemiddelaar vertrouwd is met de specifieke materie. De wet voorziet drie categorieën bemiddelaars: voor familiezaken, burgerlijke en handelszaken, en sociale zaken. Deze opdeling is kunstmatig. In principe kunnen alle geschillen worden opgelost via bemiddeling. Er zijn wel uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld in principezaken of zaken die betrekking hebben op de openbare orde. Belangrijk is wel dat het altijd op vrijwillige basis gebeurt. Permanentie voor bemiddeling Bemiddeling is nog niet helemaal ingeburgerd. Dat heeft vooral te maken met een gebrek aan informatie, vertelt Joan Dubaere, voorzitter van de Commissie Bemiddeling. We proberen zowel advocaten als hun cliënten te overtuigen van de voordelen van bemiddeling. Na gemiddeld drie tot vier sessies kan je al tot een oplossing komen, de procedure verloopt dus veel sneller en kost minder. Bovendien herstel je de communicatie tussen twee partijen. Als je daarna nog wil samenwerken of samenleven is dat toch heel belangrijk. Tot slot behoud je al je rechten bij een bemiddeling en kan je te allen tijde de procedure stopzetten en toch naar de rechtbank stappen. De commissie onderhoudt ook contacten met de magistratuur. Het gebeurt nu al dat rechters mensen doorverwijzen naar bemiddeling, maar we willen ervoor zorgen dat dit op een gestructureerde manier gebeurt. We hopen daarom een soort permanentie op te richten van bemiddelaars. Cliënten die op aanmoediging van de zetelende advocaat toch voor bemiddeling kiezen, kunnen hier dan terecht. Bemiddeling in familiale geschillen In het gerechtelijke arrondissement Brussel hebben verschillende erkende advocaat-bemiddelaars zich verenigd in een vzw: het CABF of Centrum van advocaat-bemiddelaars in familiezaken. Bemiddeling wordt steeds vaker toegepast binnen het familiaal recht en dat is een zeer goede zaak, zegt Cynthia Nowé, voorzitter van het CABF. In plaats van zaken te laten escaleren, en een gevecht aan te gaan in de rechtbank, ga je een dialoog aan met elkaar. Dat is niet altijd even makkelijk, maar op lange termijn is het een veel betere oplossing. Neem nu een echtscheiding waarbij een van beide ouders bang is dat hij of zij niet zal kunnen voorzien in het onderhoud van de kinderen. We proberen in dat geval een compromis te vinden in de vorm van een gemeenschappelijke rekening. In een volgende sessie kijken we of het budget groot genoeg is, en gaan we samen eventueel na waarom niet. Doordat je tijdens het proces zulke zaken kan bijstellen, neem je veel angsten weg. Een rechter heeft de tijd niet om de financiën van beide partijen grondig te evalueren. Die bepaalt een bedrag, en daar moet je het verder mee doen. Wat kan een advocaat voor u betekenen? Een echtscheiding, een ontslag, of een conflict over een onbetaalde factuur: iedereen kan vroeg of laat te maken krijgen met een juridisch probleem. Eenvoudige problemen kunt u zelf oplossen, maar bij ingewikkelde zaken heeft u weleens deskundig advies nodig. Wat doet een advocaat? In de media zien we advocaten meestal opduiken in de rechtbank, maar hun taak is veel ruimer. Voor het tot een gerechtelijke procedure komt, kunt u al contact opnemen met een advocaat voor juridisch advies. In de eerste plaats zal hij proberen om een oplossing te vinden voor uw probleem zonder dat het tot een proces hoeft te komen. Vele advocaten volgden bovendien een opleiding tot bemiddelaar, en kunnen u dus bijstaan tijdens een bemiddelingsproces. Meer informatie over bemiddeling vindt u in het artikel hiernaast. Ook voor onderhandelingen over een contract kunt u best bij een advocaat aankloppen: zo kunt u de betekenis en de draagwijdte ervan beter inschatten. Strikte beroepsregels Elke advocaat moet zich houden aan strenge deontologische regels en staat daarvoor onder toezicht van de stafhouder. Zo is hij gebonden aan het beroepsgeheim: de informatie die u hem toevertrouwt, mag hij enkel openbaar maken als het in uw eigen belang is. Daarnaast mag hij niet afhangen van de rechter, de overheid, of de cliënt. Zo mag hij niet optreden voor zichzelf of familieleden tot in de derde graad. Hij moet dus volledig onafhankelijk en vrij van vooroordelen zijn. Het is ook zijn plicht om zich continu bij te scholen, zodat hij zijn cliënten zo goed mogelijk kan ondersteunen. Hoeveel kost een advocaat? Er bestaan geen vaste tarieven voor advocaten, maar elke advocaat zal u een ereloon en een vergoeding voor onkosten zoals telefoon of verplaatsingen aanrekenen. Het ereloon kan gebaseerd zijn op een uurtarief, of de waarde of moeilijkheidsgraad van de zaak. U kunt ook een vast bedrag overeenkomen zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. Bedrijven werken vaak met een jaarcontract omdat een advocaat soms meerdere zaken voor hen regelt. Start u een procedure op voor de rechtbank, dan zult u ook gerechtskosten moeten betalen. Dat bedrag is wettelijk vastgelegd en hangt af van de aard van uw zaak. Een advocaat kiezen U bent altijd vrij om zelf een advocaat te kiezen, zelfs als een rechtsbijstandsverzekering de kosten van de advocaat dekt. Advocaten kunnen verschillende soorten zaken behandelen, en vaak zijn ze gespecialiseerd in één rechtstak. Soms gebeurt het dat de rechter u een advocaat toewijst omdat u er zelf geen hebt gekozen. Afhankelijk van uw inkomen kunt u ook een beroep doen op het Bureau voor Juridische Bijstand voor gratis juridisch advies of voor aanstelling van een advocaat. Op zoek naar een advocaat in Brussel-Halle-Vilvoorde? Kijk op Voor de andere Vlaamse balies kunt u terecht op Is uw bibliotheek voorzien voor de 200 komende jaren? Waar kennis, technologie en de jurist elkaar ontmoeten

4 Woensdag 22 juni jaar Balie Brussel 7 REAL ESTATE INVESTMENT DEVELOPMENT SHOPPING CENTER MANAGEMENT Oorsprong van de Brusselse balie Op 22 juni herdenkt de Nederlandse Orde van Advocaten samen met haar Franstalige tegenhanger, de Ordre français des avocats, het 200-jarige bestaan van de Brusselse balie. Samen geven ze een gedenkboek uit over hun rijke gemeenschappelijke verleden, geschreven door Bart Coppein en Jérôme De Brouwer. Dat schetst de geschiedenis van 1811 tot nu en benadrukt de belangrijke maatschappelijke rol van de Brusselse advocaten. 200 jaar balie in Brussel In 1811 stelden de Brusselse advocaten als eersten binnen het grondgebied van het huidige België een tableau op, waarop toen 174 advocaten stonden ingeschreven. De basis daarvoor was gelegd door Napoleon, die het wettelijke kader vastlegde voor de heroprichting van de balies. Die waren afgeschaft na de aanhechting van de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik bij Frankrijk. Partijen konden in die tijd zichzelf verdedigen, of een beroep doen op officieuze verdedigers die niet juridisch onderlegd moesten zijn. Dat leidde tot wantoestanden en uiteindelijk werd de advocatuur opnieuw ingevoerd. Ook Willem I hield de advocatuur strikt in het gareel, maar dat leidde al snel tot verzet bij de advocaten, vooral in Brussel. De Brusselse advocaten speelden dan ook een belangrijke rol in de Septemberrevolutie die uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van België leidde. Ze werden de steunpilaren van de nieuwe instellingen en waren ruim vertegenwoordigd in de Tijdelijke Regering, de Grondwetscommissie en de Volksraad. Epicentrum van Belgische advocatuur Vanaf 1840 kende de klassieke, pleitende advocatuur opnieuw een bloeitijd. De missie van een advocaat was het waarborgen van het recht op verdediging in een procedure van tegenspraak. Dat veranderde tegen het einde van de eeuw: door een verdubbeling van het aantal advocaten aan de Brusselse balie moesten deze op zoek naar andere inkomstenbronnen. Velen gingen toen aan de slag als bestuurder bij een vennootschap. Ook in het landsbestuur speelden de Brusselse advocaten een belangrijke rol. Van de zeven ministers van de regering Frère-Orban, behoorden er in 1882 vier tot de Brusselse balie. Tijdens de twee wereldoorlogen verzetten de stafhouders zich tegen de politiek van de Duitse bezetters. Brusselse balie gesplitst Vanaf de jaren zestig hebben de Vlaamse advocaten in Brussel aangedrongen op een splitsing van de Nederlandse en de Franse Orde van Advocaten. Als Nederlandstalige advocaat was het toen erg moeilijk om verkozen te worden in de raad van de Orde. Vlamingen waren dan ook nauwelijks vertegenwoordigd in het bestuur van de balie en de communicatie met hun stafhouder verliep vaak moeilijk. In 1984 werd uiteindelijk een akkoord bereikt over een splitsing. Vanaf dat moment konden advocaten in Brussel kiezen bij welke van de twee ordes ze zich aansloten. Franstalige advocaten uit Halle-Vilvoorde konden zich nog tien jaar lang inschrijven bij de Franse Orde in Brussel. Na 1994 zouden ze zich moeten aansluiten bij de Nederlandse Orde, tenzij ze naar Brussel verhuisden. Vandaag is de Nederlandse Orde van Advocaten in Brussel de grootste van alle Vlaamse balies. Gezamenlijke standpunten In het gerechtelijk arrondissement Brussel functioneert dus één balie, die samengesteld is uit twee Ordes. Samen waken ze over de onafhankelijkheid en de deontologie van de advocatuur. Daarnaast organiseren ze stages voor jonge advocaten, zijn ze verantwoordelijk voor de organisatie van het Bureau voor Juridische Bijstand en voor de vorming van advocaten. Ze ijveren ook voor een correcte beeldvorming rond de advocatuur en een efficiënte toegang tot het gerecht. Enkele keren per jaar vergaderen beide Ordes samen om tot gezamenlijke standpunten te komen. Zo ijverden beide Ordes recent voor een betere bijstand van de verdachte bij het eerste verhoor, voor samenwerking met de bedrijfsjuristen, en voor het behoud van het Justitiepaleis. Brussel, hoofdstad van de Belgische advocatuur 7000 advocaten zijn vandaag ingeschreven bij een van de twee Brusselse ordes, dat is zo goed als de helft van alle advocaten in België. In totaal zijn er zowat 300 advocatenkantoren in de hoofdstad gevestigd. U vindt er zowel kleine associaties als grote multinationals die actief zijn in verschillende rechtsdomeinen. Daarmee is Brussel het centrum van de Belgische advocatuur. De aantrekkingskracht van een Europese hoofdstad Door de aanwezigheid van Europese instellingen trekt Brussel vele buitenlandse advocatenkantoren aan. De tendens van advocaten die gaan samenwerken in grotere kantoren is zo overgewaaid uit het buitenland. Dirk Van Gerven, Stafhouder van de NOAB: meer dan 65% van de leden van de Nederlandse Orde werkt op dit moment in een advocatenkantoor. In de jaren 50 heeft men zich daar in België nog fel tegen verzet, maar uiteindelijk hebben we dan toch het voorbeeld van de VS, het Verenigd Koninkrijk en later ook Nederland gevolgd. Op dit moment zijn er zo 300 associaties in Brussel. Meertaligheid en internationalisering Vele Vlaamse advocaten vonden werk in een van die kantoren en sommigen gingen zelfs tot het topmanagement behoren. Vooral hun meertaligheid is daarbij een grote troef, zowel voor de kantoren zelf als voor hun anderstalige cliënten. Zo speelt Brussel een belangrijke rol in de internationalisering van de Belgische advocatuur, die nieuwigheden overneemt uit het buitenland. In Engeland is de samenwerking van advocaten met andere beroepen bijvoorbeeld al een tijdje gebruikelijk. Doordat ze zich in Brussel vestigen, sijpelt dat gebruik in België door en zullen advocaten ook hier kunnen samenwerken met andere beroepen. Grote diversiteit Dankzij de samenwerking van advocaten in associaties, kunnen ze hun tijd beter verdelen en hebben ze de mogelijkheid om zich te specialiseren in een bepaald domein binnen de complexiteit van het gerecht. Daardoor zijn in de Brusselse advocatenkantoren zowat alle rechtsdomeinen vertegenwoordigd. Fiscaal recht, vennootschapsrecht, medisch recht, strafrecht of handelsrecht, u vindt altijd een kantoor dat u kan bijstaan als u een specifiek juridisch probleem hebt. Twee taalgroepen, één doel Van de 300 kantoren in Brussel zijn er 250 tweetalig, het ligt dus voor de hand dat de Nederlandse Orde erg nauw samenwerkt met de Franse. Samen zetten de Ordes hun schouders onder initiatieven als de organisatie van juridische bijstand voor verdachten bij ondervragingen, of het behoud van de justitiële functie van het Justitiepaleis. Er wordt ook overlegd over internationale samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld met Congo. Zo organiseerde de Nederlandse Orde een uitwisseling met de balie van Lubumbashi, de Franse deed hetzelfde met advocaten uit Kinshasa. K in Kortrijk, Kortrijk, Belgium Les Grands Prés, Mons, Belgium Vorstlaan, Brussel Belgïe +32 (0)

5 8 200 jaar Balie Brussel 9 Charles Kaisin creëert kunstwerk voor Justitiepaleis Als de draad van Ariadne Charles Kaisin heeft iets met design, recyclage en het Brusselse Justitiepaleis. In 2010 toverde de Brusselse kunstenaar en designer het Poelaertplein om in een ecologisch bos gemaakt van gerecycleerde houten kratten, nu creëerde hij ter ere van de 200ste verjaardag van de Brusselse balies een kunstwerk voor het justitiegebouw met pagina s uit het burgerlijk wetboek. Het is voor iedereen vrij te bezoeken in de grote hal van het Justitiepaleis. Ongeveer een week heeft het team van Charles Kaisin nodig gehad om het kunstwerk op te zetten in de hal van het Justitiepaleis, maar daar gingen verschillende weken voorbereiding aan vooraf. Wat is de opzet van het kunstwerk, en hoe is het tot stand gekomen? Om het kunstwerk te creëren hebben we de hulp ingeroepen van een tiental gedetineerden in de gevangenis van Sint-Gillis. Ik werkte al eerder met hen samen en dat was elke keer een fijne ervaring, zowel voor hen als voor mij. Ze waren eigenlijk vragende partij om opnieuw samen te werken, en het vormt natuurlijk een mooie link met justitie. Het werk is samengesteld uit origamibloemen, gemaakt van bedrukte pagina s uit het burgerlijk wetboek. De mensen in het atelier in Sint-Gillis hebben die verknipt tot vierkanten van 20 op 20 centimeter, en die stukjes papier vervolgens tot bloemen gevouwen. Dat nam ongeveer vier weken in beslag. De bloemen zijn irissen: het symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe heeft u die irissen opgesteld in de grote hal van het Justitiepaleis? De bloemen zijn opgesteld in de vorm van een gigantische golf, die doorheen de hal van het Justitiepaleis beweegt. Die uitdrukking van dynamiek, van beweging is voor mij belangrijk, het is een constante in al mijn werk. Daarnaast heeft die langgerekte golf van origamibloemen aan een net van touwen opgehangen een symbolische betekenis. Het is een verwijzing naar de draad van Ariadne, de figuur uit de Griekse mythologie die ervoor zorgde dat Theseus de weg uit het labyrint van koning Minos vond met een kluwen wol dat hij kon afwinden. Advocaten spelen in onze maatschappij een gelijkaardige rol: via hen vinden mensen hun weg doorheen het labyrint van het gerecht. Niet alleen het element beweging, maar ook het gebruik van gerecycleerd materiaal komt geregeld terug in uw werk. Vanwaar die fascinatie? Door materiaal opnieuw te gebruiken, kan je het een nieuwe functie geven en verleng je de levenscyclus ervan. Dat idee spreekt me aan. Bovendien heeft het ook ecologische voordelen om zaken niet weg te gooien maar er in plaats daarvan iets creatiefs mee te doen. Wat betekent het Justitiepaleis voor u? En wat vindt u van de plannen om bepaalde justitiële functies elders onder te brengen? Het is een monumentaal gebouw dat een enorme grandeur uitstraalt en heel herkenbaar is voor mensen. Het is logisch dat we de link maken met justitie, het gebouw is altijd al een baken geweest voor het Belgische gerecht. De discussie die er nu rond gevoerd wordt, is niet zo eenvoudig, en het is ook niet makkelijk om daar heel kort een mening over te formuleren. Maar het is misschien een goed idee om de maatschappelijke functie meer naar voren te laten komen, bijvoorbeeld met tijdelijke tentoonstellingen zoals deze. Het kunstwerk Pneuma van Charles Kaisin is een golf van origamibloemen van pagina s uit het burgerlijk wetboek, die zich doorheen de hal van het Justitiepaleis beweegt. LES FRÈRES BRUSSELS COURTHOUSE CONTEST CONCEPT: Temporary association Palace of Justice: T.O.P.office - EXPO68 - jos vandenbreeden erfgoedarchitecten bvba - SAVE Het ontwerp van de Temporary Association Palace of Justice LES FRÈRES Brussels. TRAITEUR s.a. n.v. Ars aqui van Fred Eerdekens in opdracht van de Balie Brussel voor de Braffortzaal. MF.Plissart Architecture for Justice Geen Justitiepaleis zonder justitiële functie Op initiatief van de Federale Overheidsdienst Justitie en de Regie der Gebouwen, en ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2010, werd een internationale ideeënwedstrijd uitgeschreven voor het Justitiepaleis. Niet om afgewerkte architectuurprojecten te verzamelen, wel om ideeën te vergaren rond twee scenario s: een Justitiepaleis met een (gedeeltelijk) justitiële functie, en een gebouw zonder die functie. Grote symbolische waarde De Brusselse bouwmeester Olivier Bastin, die in de jury zetelde, heeft zelf een voorkeur voor dat eerste scenario. Zonder justitiële functie heb je geen Justitiepaleis meer, zegt hij. Het gebouw heeft een grote symbolische waarde, en die is gekoppeld aan justitie. Daarnaast heeft het gebouw ook een publieke rol. Nu al worden er bijvoorbeeld tentoonstellingen gehouden. De uitdaging van het eerste scenario was dan ook een manier te vinden om beide aspecten optimaal aan bod te laten komen. Open voor het publiek In totaal kreeg de jury 188 dossiers uit 28 landen te verwerken en binnen elk scenario werden drie laureaten aangeduid. Ook de Balie van Brussel diende een voorstel in gesteund op het samenbrengen van justitie rond het Poelaertplein met als centraal punt het Justitiepaleis. De Belgische groepering Temporary Association Palace of Justice Brussels, een samenwerking van Jos Vandenbreeden, T.O.P. office, EXPO68 en SAVE, werd de laureaat voor het eerste scenario. Het team ziet niet alleen een plaats voor justitie in het gebouw, verschillende ruimtes worden ook opengesteld voor het publiek. De ondergrondse gewelven zouden we in hun oorspronkelijke staat herstellen en Voor de internationale ideeënwedstrijd rond het Brusselse Justitiepaleis dienden de Nederlandse en de Franse Orde van Advocaten van Brussel hun eigen dossier in. Onder de noemer een paleis voor justitie pleitten ze voor een herwaardering van het gebouw en het samenbrengen van alle juridische diensten in en rond het Justitiepaleis. Red het Justitiepaleis Minister van Justitie Stefaan De Clerck vindt dat de correctionele rechtbank moet verhuizen van het Justitiepaleis aan het Poelaertplein naar een andere locatie. De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor strafrechtelijke zaken vallen volgens hem niet te verzoenen met de wensen van Monumenten en Landschappen. Eerder verdwenen ook de rechtbank van koophandel, de vredegerechten, de politierechtbanken en de arbeidsrechtbanken al uit het gebouw. De Nederlandse en de Franse Orde van Advocaten zagen die verhuizing met lede ogen aan, en zetten een actie op om het Justitiepaleis te redden. Het Justitiepaleis moet gerestaureerd worden, er moet verder geïnvesteerd worden in de nodige veiligheidsmaatregelen, en voor het gemak van de burger en van het gerecht moeten zo veel mogelijk justitiële functies rond het Poelaertplein worden gecentraliseerd. Renovatie goedkoper dan verhuizen Een restauratie die het Justitiepaleis opnieuw leefbaar zou maken wordt rond de 75 miljoen euro geschat. Om het gebouw volledig in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, zou er nog eens 25 miljoen euro extra nodig zijn. Dat zijn op zich grote bedragen, maar ze liggen veel lager dan het bedrag dat nodig zou zijn om een nieuw Justitiepaleis te bouwen in Brussel. Ter vergelijking: dat van Gent kostte 150 miljoen euro, in Antwerpen moest men 300 miljoen euro neertellen voor het nieuwe gerechtsgebouw. Bovendien werden de rechtbanken die verhuisden ondergebracht in gehuurde gebouwen. Jaarlijks betalen ze samen 20 miljoen euro huur. Dat geld zou volgens de Brusselse Ordes beter geïnvesteerd worden in de renovatie van het Justitiepaleis. gebruiken als een ruimte met een recreatieve en commerciële functie, vertelt Jos Vandenbreeden, architect en Voorzitter van het Sint-Lukasarchief. Ze vormen zo een sokkel voor het Justitiepaleis en verbinden de hoogstad met de laagstad. Voor de koepel zien we een toeristische functie. Als bezoeker kan je nu al de centrale hal bezoeken, maar de indrukwekkende koepel kan je enkel langs buiten bezichtigen. Daarom zouden we hem openstellen voor het publiek: hij geeft een schitterend uitzicht over Brussel. Gebouw niet afschrijven De discussie die nu gevoerd wordt over de veiligheid van het Justitiepaleis is er één van materiële aard, volgens Jos Vandenbreeden. Natuurlijk voldoet een gebouw uit de 19de eeuw niet aan de huidige veiligheidsnormen, maar dat kunnen we perfect oplossen met de hedendaagse technieken. We moeten in België dringend leren om bestaande gebouwen niet zomaar af te schrijven. Het Justitiepaleis is een prachtig monument met een sterke symbolische waarde, waarom zou je het dan niet op die manier blijven gebruiken? Brusselse bouwmeester Olivier Bastin sluit zich aan bij die visie. Dat het Justitiepaleis een duurzaam gebouw is, heeft het ondertussen wel bewezen. En een beklaagde die er binnenwandelt, moet wel onder de indruk zijn van dit imposante bouwwerk. Tegelijkertijd kan je justitie juist dichter bij de mensen brengen door het gebouw toegankelijker te maken voor het publiek. In de gewelven bevinden zich nu archieven en technische lokalen in een slechte staat. Het zou zonde zijn om mensen niet te laten meegenieten van die magische ruimte onder het Justitiepaleis. Hetzelfde geldt trouwens voor de koepel, die een prachtig panorama biedt over de stad. Renovatie bespaart tientallen miljoenen Een paleis voor justitie Alle juridische diensten op één plaats De Brusselse balies willen alle rechtsmachten, griffies, akten van vennootschappen en verenigingen en andere juridische diensten centraliseren rond het Poelaertplein. Zo vinden advocaten en de rechtzoekenden alle diensten op één plaats. De veiligheid kan gemakkelijk worden gerealiseerd door het plaatsen van bemande metaaldetectoren aan de enkele ingangen die toegankelijk zijn voor het publiek. Er zijn voldoende veiligheidsagenten werkzaam in het Justitiepaleis om hiervoor te zorgen. Op het vlak van veiligheid gebeurden er trouwens al een aantal investeringen. Die zouden voor niets gebeurd zijn als de correctionele rechtbank toch zou moeten verhuizen. Uitstraling van het gebouw De Nederlandse Orde van Advocaten hecht ook veel belang aan de symbolische waarde van het Brusselse Justitiepaleis. Het is het grootste gerechtsgebouw in de wereld, dat als één van de grote monumenten Brussel mee inkleurt, en dus een grote toeristische waarde heeft. Het werk van stadsarchitect Jozef Poelaert is het topwerk van de negentiende-eeuwse eclectische architectuur. Het is geklasserd sinds 2001 en staat als prioriteit voor Brussel voor erkenning als UNESCO werelderfgoed omwille van zijn uitzonderlijke afmetingen (groter dan het Vaticaan), de originaliteit van het ontwerp en het feit dat het een totaalconcept is. De architectuur bulkt van de symboliek en de verwijzingen naar justitie: vrouwe Justitia met haar weegschaal; Athena, de Griekse godin van wijsheid, oorlog en vrede; de antieke redenaars Demosthenes en Cicero; slangen als symbool voor het kwaad, Assyrische leeuwen voor de rechtspraak enz. De belangrijkste rechtbanken liggen op de vier hoeken van het binnenplein, het forum, net als bij de Grieken en de Romeinen. Het hoogste rechtscollege, het Hof van Cassatie, ligt symbolisch aan de oostkant: daar waar de zon opkomt. TRAITEUR s.a. n.v. LES FRÈRES TRAITEUR s.a. n.v. les frères Debekker - traiteur sa/nv LES FRÈRES tel fax frères Debekker - traiteur sa/nv tel fax TRAITEUR s.a. n.v. IT infrastructuur & services 02/ jaar Balie Brussel... Proficiat! ALL FRAUD AND DISLOYALTY PROBLEMS - Representative of the law -

6 Woensdag 22 juni jaar Balie Brussel 11 Samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen VLAAMSE ADVOCATUUR EEN ADVOCAAT, BETER VROEG DAN LAAT Van Brussel tot Lubumbashi Sinds meerdere jaren werkt de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel samen met de balie van Lubumbashi. Dit is dit jaar uitgemond in de ondertekening van een samenwerkingsakkoord. Dit akkoord voorziet in informatieuitwisseling via conferenties, de uitwisseling van stagiairs, overleg over juridische aandachtspunten, en de uitbouw van een bibliotheek voor advocaten in Lubumbashi. We hebben sinds een tiental jaar een samenwerkingsovereenkomst met de orde van advocaten aan de balie van Lubumbashi, vertelt adjunct-secretaris-generaal Nadine Serbruyns. Zo komt hun stafhouder eenmaal per jaar op bezoek naar Brussel, en zenden ook wij geregeld een delegatie naar daar. Daarnaast worden sinds enkele jaren ook stagiairs uitgewisseld. Twee stagiaires die zo een periode in Lubumbashi doorbrachten, zijn advocaten Ann Sofie Cloots en Marie Fallon-Kund. We werden er erg warm en hartelijk ontvangen, herinnert Fallon-Kund zich. Ann Sofie werkte op het kantoor van de stafhouder, ik bij een groot advocatenkantoor. Het was opvallend hoe groot de motivatie van de advocaten daar is, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze soms moeten werken. Rechtspraak op basis van common sense Ann Sofie Cloots: Wat me daar vooral opviel, is hoe creatief men moet zijn door een gebrek aan middelen. Doordat men over weinig boeken beschikt, valt de rechtspraak daar veel meer terug op common sense. Waar wij ons verliezen in regels en KB s en de letter van de wet, verliezen zij het grote plaatje niet uit het oog. Ze hebben een sterk gevoel voor wat echt rechtvaardig is, en gaan hun rechtspraak daar ook op baseren. Kennisuitwisseling is daar ook erg belangrijk, vult Fallon- Kund aan. En daarvoor trekken ze tijd uit. Je krijgt veel meer tijd om een zaak voor te bereiden. En iedere advocaat op een kantoor is op de hoogte van alle dossiers. Zo kan iedereen meedenken en input geven over elke zaak. Eenmaal maakte Fallon-Kund ook de Afrikaanse gewoonte van rechtspraak onder de boom mee. Al kwam dat gewoon maar doordat het véél te warm was in de rechtszaal, lacht ze. Dus installeerde de rechter zich met de griffier en de onderzoeksrechter onder de mangoboom en werd de zaak daar bepleit. Ik kan je verzekeren dat de zenuwen exponentieel toenemen als je niet in een zaal moet spreken, maar wanneer heel het dorp in een grote cirkel mee komt luisteren naar wat je te vertellen hebt. Natuurlijk zagen we ook de minder prettige kanten, zegt Cloots. Zo is de positie van de CEO s van Westerse bedrijven er soms erg moeilijk. Zo krijgen ze wel orders van hogerhand om toe te geven als er steekpenningen worden gevraagd, opdat de zaken vooruit zouden kunnen gaan, maar is er geen enkele manier waarop ze dat boekhoudkundig kunnen verantwoorden. Cultureel was het in ieder geval ook een shock. In Congo gingen al mijn basisveronderstellingen onderuit. Zo was men geshockeerd dat twee meisjes er met een jongen in één huis woonden voor de duur van de stage. Je sluit s avonds toch wel goed je deur? vroegen ze me bezorgd. En dat ik een voedselallergie had, kwam alleen maar doordat ik niet genoeg geloofde. Sowieso begon elke werkdag met een gebedje, of God alstublieft veel en goed betalende klanten zou zenden. Erg bijzonder. Bibliotheek Behalve deze uitwisseling ondersteunt de NOAB haar Congolese confraters bij de uitbouw van een rechtsbibliotheek in het Huis van de Balie in Lubumbashi. Onze Stafhouder was bij zijn bezoek vorig jaar erg geraakt door het feit dat de advocaten in Congo zich Advocaten en samenleving NOAB Stichting Afgelopen december richtte de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel de NOAB Stichting op om de balie toe te laten een maatschappelijke bijdrage te leveren. De bedoeling van de Stichting is sociale projecten te steunen die aansluiten bij de advocatuur of de mensenrechten waarborgen. De Stichting ging ook in zee met de Koning Boudewijn Stichting, zodat giften fiscaal aftrekbaar worden. Een eerste inzamelingscampagne gaat in het najaar van start. Met de verzamelde middelen zal de Orde een sociale dienst voor advocaten in moeilijkheden starten. Er werd een werkgroep voor advocaten in moeilijkheden opgericht binnen de Raad van de Orde om de concrete noden na te gaan en te onderzoeken welke acties ondernomen kunnen worden. Daarnaast wil de Stichting ook steun verlenen aan projecten in samenwerking met de balie van Lubumbashi. Zo maakte ze een bedrag van euro beschikbaar voor de inrichting van de rechtsbibliotheek in het Huis van de Advocaat. Bovendien zal er steun komen voor projecten in samenwerking met Advocaten zonder Grenzen en voor het aanmoedigen van de diversiteit binnen de advocatuur. geen wetboeken konden veroorloven, zegt Serbruyns. Daarom heeft hij besloten om een inzamelactie te organiseren om boeken voor hen aan te schaffen. Dankzij het ruime netwerk van de bibliothecaris van onze balie konden we heel wat boeken inzamelen. Het verzenden zorgde wel voor heel wat hoofdbrekens. Een eerste zending ging uiteindelijk mee met een delegatie van onze advocaten. In totaal namen ze zo n 120 boeken mee in hun bagage. Een tweede zending ging vorige maand mee met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast betalen we ook de kasten waarin de boeken moeten komen, en dacht de bibliothecaris van onze balie een ordeningssysteem uit. INTERESSE IN HET BEROEP? NEEM GAUW EEN KIJKJE. Een advocaat kan zoveel meer doen dan enkel een zaak pleiten voor de rechtbank: adviseren, bemiddelen, onderhandelen en verdedigen. Wacht niet tot een probleem escaleert, vraag tijdig juridisch advies. Op advocaat.be de website van de Orde van Vlaamse balies, het overkoepelend orgaan van de 9300 advocaten die aan de Vlaamse balies zijn verbonden, vindt u alle nuttige informatie. Waar vind ik een advocaat? Wat kost een advocaat? Op de website van de OVB worden ook actuele juridische thema s aangeboord. De OVB ijvert immers voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling en pleegt overleg over alle onderwerpen die voor de advocatuur en de rechtzoekende van belang zijn. U vindt er antwoorden op veel voorkomende vragen bij echtscheiding. U komt er te weten welke rechten u als consument hebt. De OVB gaat het maatschappelijk debat niet uit de weg; haar standpunt komt regelmatig aan bod in de pers en via opmerkelijke mediacampagnes. Daarnaast neemt de OVB initiatieven en maatregelen die nuttig kunnen zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels en de loyauteit in het beroep en voor de behartiging van de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende. Ondertekening van het samenwerkingsakkoord door Stafhouder John Kalala van Lubumbashi en Stafhouder Dirk Van Gerven. Stafhouders Kalala en Van Gerven, Consul Dirk Loncke en de burgemeester van Lubumbashi in de nieuwe bibliotheek in het Huis van de Advocaat te Lubumbashi. Paul JanssensNv Het juridisch vertaalbureau bij uitstek Juridische, technische, medische en zakelijke vertalingen Beëdigde vertalingen in alle talen Volledige dienstverlening inzake legalisaties Louizalaan 146 I 1050 Brussel Tél I Fax :

7 jaar Balie Brussel 13 Een gesprek met twee vrouwelijke advocaten Voorbij het glazen plafond Ooit was het beroep van advocaat voorbehouden voor mannen. In 1889, toen Marie Popelin als eerste vrouw wilde toetreden tot de balie in Brussel, werd haar kandidatuur geweigerd. Sindsdien is er veel veranderd. Want bijna 40% van de Vlaamse advocaten in Brussel zijn vrouwen, en hun aantal neemt elk jaar toe. Toch tekent er zich nog een tendens af: vrouwen worden zelden partner in een advocatenkantoor en in de organen van de Orde dringen ze maar met mondjesmaat door. Bovendien houden velen na gemiddeld vijf jaar de advocatuur voor bekeken. We spraken met twee advocaten die wel doorheen het glazen plafond braken: Raïssa Wauters en Katelijne Van Bellingen. Katelijne Van Bellingen is Covoorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand, Raïssa Wauters was haar voorgangster en wordt binnenkort vicestafhouder van de NOAB. Allebei combineren ze een gezin met kinderen met een veeleisende job als advocaat. Niet enkel in de advocatuur heb je vrouwen die een drukke carrière combineren met een gezin, corrigeert Raïssa Wauters meteen. Wat dat betreft zijn wij absoluut niet uniek. Katelijne Van Bellingen nuanceert: Ja, natuurlijk is dat zo. Maar het is toch wel een veeleisend beroep. Ik weet nooit op voorhand hoe mijn dag er gaat uitzien. Die variatie is heel boeiend maar het vraagt wel wat flexibiliteit, ook van je omgeving. Mijn man en ik hebben samen een advocatenkantoor, dus gelukkig kunnen we ons werk vrij goed organiseren. Veel vrouwen stappen uit de advocatuur wanneer ze aan kinderen beginnen. Dat was bij jullie niet het geval. Hoe zijn jullie erin geslaagd om een job en een gezin te combineren? Raïssa Wauters: Op het moment dat ik aan de balie startte, had ik al twee kinderen. Aanvankelijk heb ik filosofie gestudeerd en ik zag een stage aan de balie na mijn lange studietijd niet zitten. Na enkele jaren in de privésector heb ik er echter zeer bewust voor gekozen. Mijn zonen waren op dat moment nog jong en het is niet altijd makkelijk geweest, zeker niet toen ik alleen instond voor hun opvoeding. Ik heb hen bij momenten ook wel voorrang gegeven. De combinatie op zich dwingt al tot flexibiliteit, creativiteit en het kunnen innemen van diverse perspectieven. Eigenschappen die hoe dan ook in de advocatuur van pas komen. Of men daarnaast of nadien een extra drive vindt, hangt af van persoonlijke energie, motivatie om zich blijvend bij te scholen, om een eigen niche te vinden en in te pikken op de moderne tendensen. Katelijne Van Bellingen: Toen ik mijn zoontje kreeg, was ik al advocaat. Dat was toch niet zo evident, want mijn man en ik hebben een klein kantoor. Als één van ons beiden gedurende langere tijd afwezig is, is het niet zo evident om in vervanging te voorzien. Je cliënteel wacht ook niet tot je terugkomt, natuurlijk. Dat is anders in een groot advocatenkantoor, waar je met verschillende advocaten samenwerkt en dat allemaal beter georganiseerd kan worden. Ik moet dus een beroep doen op de hulp van familie en andere opvang om de zorg voor mijn zoontje te kunnen combineren met mijn werk. Hebben jullie, vergeleken met mannen die in het beroep zitten, harder moeten knokken om er te geraken? Katelijne Van Bellingen: Nee, dat heb ik echt nooit zo ervaren. Raïssa Wauters: We zijn, denk ik, op een goeie plek en een gunstig moment geboren en persoonlijk heb ik nooit te maken gehad met discriminatie. Ik heb op kantoor ook steeds steun ondervonden van mijn uitsluitend mannelijke collega s. Ook de bewering dat vrouwen over minder netwerken zouden beschikken is te nuanceren. Ik stel rondom mij vast dat mensen die zich inzetten en iets zinnigs te vertellen hebben vrij snel worden opgepikt ongeacht hun geslacht. ~Mensen die zich inzetten en iets zinnigs te vertellen hebben, worden vrij snel opgepikt, ongeacht hun geslacht. Raïssa Wauters Maar mannen stappen niet uit de advocatuur omdat ze vader zijn geworden. Katelijne Van Bellingen: Ja, dat klopt. Maar dat is iets wat je in alle beroepen ziet. Het zijn meestal de vrouwen die een stapje terug zetten en bijvoorbeeld deeltijds gaan werken. Dat is hun eigen keuze, en er is ook helemaal niets mis mee. Ik wilde graag blijven doen wat ik deed, dus hebben mijn man en ik daar goede afspraken over gemaakt. Katelijne Van Bellingen: Of je wil doorgroeien of niet hangt meer af van je eigen ingesteldheid dan van het feit dat je een man bent of een vrouw. Jullie zijn naast advocaat ook voorzitter van het BJB en kandidaat voor het stafhouderschap. Waarom namen jullie er nog een uitdaging bij? Raïssa Wauters: Iedereen kent het beroep vanuit zijn eigen praktijk slechts fragmentarisch. Persoonlijk heb ik behoefte aan een ruimer perspectief. Ik ben vennoot in een kantoor met vijf advocaten, naar Brusselse normen dus een klein kantoor. Maar wel één dat al 20 jaar opgenomen is in een internationaal netwerk waardoor we geregeld contact hebben met buitenlandse collega s. Die contacten maken dat je op de hoogte bent van internationale evoluties. De Brusselse balie neemt wat dat betreft een unieke plaats in binnen het advocatenlandschap en dat merk je ook aan de professionele werking binnen de NOAB. Indien er dan een kans geboden wordt om in die werking een cruciale rol te spelen, dan beschouw ik het als een eer om dat te mogen doen. Paradoxaal genoeg verlenen dergelijke engagementen ondanks alle extra inspanningen die ze vereisen toch ook een rustpunt bij de uitoefening van het beroep aan de uitoefening van het beroep. Juist omdat ze de essentie ervan centraal stellen en je verplichten afstand te nemen van de dagelijkse ratrace. Katelijne Van Bellingen: Het is zeker een soort nieuwsgierigheid. Iets nieuws leren kennen, dat spreekt me aan. Of je wil doorgroeien of niet hangt meer af van je eigen ingesteldheid dan van het feit dat je een man bent of een vrouw. En nogmaals: er is niets mis mee als je niet wil doorgroeien. Dat is je eigen keuze. Raïssa Wauters: De organen van de NOAB en de OVB (Orde van Vlaamse Balies) zijn bevoorrechte partners voor de diverse overheden voor het aankaarten van actuele thema s die de advocatuur aanbelangen. Mee vorm geven aan de toekomst van de advocatuur is gewoon een boeiende uitdaging. Raïssa Wauters: De combinatie van de advocatuur met een gezin dwingt tot flexibiliteit, creativiteit en het kunnen innemen van diverse perspectieven. Elke dag kunnen mensen die juridisch advies nodig hebben terecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand. Daar krijgt u gratis eerstelijnsbijstand ongeacht uw inkomen. Vanaf een bepaalde inkomensgrens, kunt u ook een beroep doen op het BJB voor uitgebreider juridisch advies dat geheel of gedeeltelijk kosteloos is. De advocaten die u daar bijstaan zijn meestal stagiairs die werken onder het toezicht van een mentor. Tijdens hun stage zijn ze verplicht om minstens vijftien pro-deozaken te pleiten. Een heel goede leerschool, vinden ze zelf. Jonge advocaten kiezen bewust voor Brussel Nergens in België vind je zo n diversiteit Grote diversiteit aan kantoren Waarom kiezen jonge mensen voor de advocatuur, en liefst nog in Brussel? Je hebt hier een uitgebreide keuze aan kantoren, klinkt het, tijdens onze stage kunnen we ons dus verdiepen in de materie die ons boeit. En daarnaast is er ons werk hier, bij het Bureau voor Juridische Bijstand. Zo leren we verschillende aspecten van het vak kennen. Aan het andere eind van de tafel wordt er bevestigend geknikt. Ik wilde me graag specialiseren in fiscaal recht. Dan kom je al gauw in Brussel terecht: hier zitten grote en kleinere kantoren die gespecialiseerd zijn in diverse materies. Een korte rondvraag leert ons dat die inderdaad sterk variëren. Financieel recht, arbeidsrecht, vennootschapsrecht met specialisatie fusies en overnames, administratief recht, sociaal recht. Zowat alle rechtsdomeinen passeren de revue. Er zijn ook kantoren die zich met alles bezighouden, zegt een jongedame, ik werk bijvoorbeeld bij een kantoor in Overijse en daar kom ik in contact met allerlei dossiers. Heel leerrijk is dat. Internationaal en tweetalig Ook het internationale karakter van de hoofdstad blijkt onze jonge advocaten aan te spreken. Ik heb een jaar in Londen gewerkt, en dat beviel me zeer goed. Brussel was voor mij zo n beetje het Belgische equivalent, vertelt een van de mannelijke advocaten. Hier kom je in contact met internationale elementen, ik leer bijvoorbeeld grensoverschrijdende contracten opstellen. En je ontmoet hier mensen met verschillende nationaliteiten, dat is heel boeiend. Elders heb je dat veel minder. Een andere stagiaire wil vooral haar talenkennis onderhouden. Ik woon in Antwerpen, maar hier in Brussel is bijna alles tweetalig en leer ik veel Frans bij. Dat vind ik belangrijk als advocaat. Veel kansen voor jonge advocaten Maar liefst 564 stagiairs zijn vandaag ingeschreven bij de NOAB, en dat heeft vooral te maken met de aantrekkingskracht van de hoofdstad. De Brusselse kantoren blijken jonge advocaten trouwens met open armen te ontvangen. Het is niet zo moeilijk om hier een stageplaats te vinden, je kan kiezen voor het domein dat je het meest interesseert, besluiten onze stagiairs. Stage De stageschool zorgt voor de beroepsopleiding van stagiairadvocaten. Na hun rechtenstudie maken ze er kennis met de praktijk van de advocatuur. Ze volgen er vakken zoals deontologie, communicatievaardigheden, burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht. Typisch voor Brussel is dat vreemdelingenrecht ook een verplicht vak vormt in de stageschool. Daarnaast doen ze een praktijkstage van drie jaar bij een advocatenkantoor, volgen ze pleitoefeningen en wordt er van hen verwacht dat ze minstens vijftien pro-deozaken pleiten. Zo leren ze verschillende rechtsdomeinen kennen, leren ze pleiten voor de rechtbank en worden ze grondig voorbereid op de praktijk. Het is makkelijk verloren lopen in de verzekeringswereld. Vanbreda Risk & Benefits toont u graag de juiste weg naar een verzekeringsplan beroepsaansprakelijkheid op maat. Als toonaangevende verzekeringsmakelaar en consultant leveren wij op dit vlak reeds jarenlang oplossingen aan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie in Brussel. Bent u als advocaat in het bezit van een kunstcollectie, dan kunt u terecht bij onze Fine Art Division. Dankzij onze exclusieve samenwerking met nicheverzekeraars in kunst- en antiekverzekeringen én gespecialiseerde experten, kunnen wij u nu ook een verzekering op maat van uw privécollectie garanderen. U merkt het: zowel in uw beroeps- als in uw privéleven kunt u vertrouwen op Vanbreda Risk & Benefits. Advertentie W W W. L I N D E R S B R U S S E L S. B E HONDERDEN TOGA S IN STOCK EN ONMIDDELLIJK LEVERBAAR BVBA LINDERS QUALITY TOGA S & UNIFORMS SPRL A. DANSAERTSTRAAT 84 RUE A. DANSAERT 1000 BRUSSEL-BRUXELLES BELGIË-BELGIQUE Uw risico s, onze zorg Contactinfo Vanbreda Risk & Benefits Plantin en Moretuslei Antwerpen Tel

8 jaar Balie Brussel 15 Detachering van advocaten in ondernemingen beter geregeld De taken van advocaten zijn sinds jaar en dag zeer uiteenlopend. De advocatenkantoren worden vaak gevraagd door hun cliënten om de juridische dienst van deze laatsten tijdelijk bij te staan, ter plaatse in de onderneming. Sinds enige jaren is deze praktijk sterk gegroeid. Die groei ging gepaard met steeds toenemende vragen naar wat toegelaten is en wat niet, hoe men deze samenwerking moet organiseren en vragen naar andere praktische aspecten ervan. De Balie van Brussel heeft steeds de noodzaak onderkend van een samenwerking tussen advocaten en bedrijfsjuristen. Deze samenwerking uit zich in een regelmatig overleg tussen de beide beroepsgroepen via hun vertegenwoordigers. Op 27 september 2010 tekenden de Balie Brussel als eerste balie en het Instituut voor bedrijfsjuristen een protocol om de detachering van advocaten in ondernemingen te omkaderen (ook wel secondment genoemd). De doelstellingen van een detachering zijn divers en uiteenlopend, zoals de vervanging van tijdelijk afwezige bedrijfsjuristen, het opvangen van een tijdelijke toename van de werklast van de Stafhouder Dirk Van Gerven, Voorzitter Pierre Schaubroeck en Stafhouder Jean-Pierre Buyle ondertekenden op 27 september 2010 een protocol tussen de Balie van Brussel en het Instituut voor Bedrijfsjuristen. juridische dienst of nog het verbeteren van de externe juridische dienstverlening door de advocaat beter vertrouwd te maken met de werking, de activiteiten en behoeften van de onderneming, zegt Pierre Schaubroeck, Voorzitter van het Instituut voor bedrijfsjuristen. Ook de vorm die de detachering aanneemt, is in de praktijk erg verscheiden; zowel de duurtijd, de taakomschrijving, het ervaringsniveau van de gedetacheerde advocaat, en andere essentiële modaliteiten variëren in functie van de behoeften, voegt Stafhouder Van Gerven hier aan toe. Gedetacheerde advocaten zijn al dan niet verbonden aan een advocatenkantoor waarvan de onderneming de cliënt is. ~Gedurende de gehele looptijd van de detachering blijft de gedetacheerde advocaat onderworpen aan de beroepsverplichtingen van de balie en moet de advocaat zijn werkelijke onafhankelijkheid behouden. Het protocolakkoord wil een beter deontologisch kader geven aan de advocaten die tijdelijk werkzaam zijn in een onderneming, om zo de eigenheden van de advocaat te erkennen. Het omvat ook aanbevelingen om te verzekeren dat de advocaat zijn deontologie eerbiedigt. Gedurende de gehele looptijd van de detachering blijft de gedetacheerde advocaat onderworpen aan de beroepsverplichtingen van de balie en moet de advocaat zijn werkelijke onafhankelijkheid behouden. Het protocol regelt de vertrouwelijkheid van briefwisseling, de identificatie van de advocaat, de belangenconflicten en het zelfstandig statuut van de advocaat die gedetacheerd wordt. Het protocol is een bevestiging van de noodzaak voor advocaten en bedrijfsjuristen om nauw samen te werken. Dit laat advocaten toe om de noden van de onderneming-cliënt beter te begrijpen, en bedrijfsjuristen om de waarde van de advocaten beter in te schatten, besluit Voorzitter Schaubroeck. Enkele maanden toepassing van het protocol leert dat alle betrokken partijen er dankbaar gebruik van maken, omdat het de juiste formules van samenwerking aanreikt en wijst op belangrijke aandachtspunten. Eén dossier, één rechtbank moet voor coherente beslissingen zorgen Justitie is voor velen een ingewikkeld kluwen. Dat vindt ook de NOAB. Vereenvoudigde procedures zouden enerzijds mee de gerechtelijke achterstand helpen wegwerken. Ook zouden mensen zich gemakkelijker door een advocaat professioneel laten bijstaan, als ze wisten dat ze niet onnodig lang op een oplossing moeten wachten. De vraag is maar of elk geschil moet eindigen in een gerechtelijke procedure? Wat met alternatieve vormen van overleg, verzoening, arbitrage, enz. waardoor advocaten veel sneller tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing kunnen komen? En, laten we de mogelijkheid tot bemiddeling onder begeleiding van een speciaal opgeleide advocaat standaard inbouwen in elke procedure, zo vindt de NOAB. Geraken de partijen er op die manier niet uit, kunnen ze op dat moment nog altijd beslissen om gerechtelijke stappen te ondernemen. Maar ook dan moet het eenvoudiger kunnen. Een wetsvoorstel voor de oprichting van een familierechtbank waarin dossiers van één familie bij één rechter worden geconcentreerd, ligt op dit moment bij het parlement. Stafhouder Van Gerven pleit ervoor om het idee één geschil, één rechtbank door te trekken naar andere rechtstakken. Minister van Justitie Stefaan De Clerck is deze ideeën niet ongenegen. Minister van Justitie Stefaan De Clerck: Het is een goed idee om één familiedossier op één rechtbank samen te brengen. Zo kun je een familie op een coherente manier opvolgen, met kennis van de diverse problemen. Christophe Licoppe Stefaan De Clerck: Door één familiedossier op één rechtbank samen te brengen, kun je ervoor zorgen dat er een consequentie zit in opeenvolgende gerechtelijke tussenkomsten. Het voorstel dat nu in het parlement voorligt om een familierechtbank in te stellen, moet zo alles wat betreft jeugdrecht, echtscheidingsrecht en familierecht samenbrengen. Zo kun je een familie op een coherente manier opvolgen, met kennis van de diverse problemen. Een goed idee dus. De vraag is op welke domeinen dat nog kan, en ik denk dat er zeker stappen gezet kunnen worden om dat uit te breiden tot het administratieve recht rond bouw- of milieuvergunningen, problemen rond vastgoed, Ook de strafuitvoeringsrechtbank moet op zo n manier kunnen gaan werken, want eveneens daar evolueren we naar één rechtbank waar het geheel van de uitvoering van de straffen gecontroleerd en begeleid wordt. We moeten streven naar een integrale manier van aanpakken in plaats van een gefragmenteerde reeks beslissingen. Op het vlak van bemiddeling ziet de minister nog mogelijkheden. België is van oudsher goed in systemen van bemiddeling. Op strafrechtelijk vlak hebben we heel wat manieren van herstelbemiddeling. We zijn op dat gebied voorloper in de wereld, met bijvoorbeeld onze hoge raad voor bemiddeling. We hebben wat dit betreft ook meer wetgeving dan elders. We zijn pionier, maar nu is de vraag hoe we in de praktijk kunnen realiseren dat de burger effectief meer beroep doet op bemiddeling. Je kunt bemiddeling niet verplicht maken; ze blijft gebaseerd op vrijwillig engagement. Daarom moet er meer gesensibiliseerd en geïnformeerd worden; de deur van de bemiddeling moet zo zichtbaar mogelijk zijn. We moeten dus manieren vinden om dat gemakkelijker voor te stellen, en waarom dat niet doen via een bonus, eventueel zelfs financieel. Dat moeten we in de toekomst verder onderzoeken. Het Instituut staat voor : het bevorderen van het statuut van bedrijfsjurist het stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende juridische beroepen het creëren van een discussieplatform Het Instituut voor bedrijfsjuristen feliciteert de Brusselse balies voor hun 200e verjaardag en verheugt zich over de goede samenwerking die de uitwisseling van ervaringen heeft bevorderd in het kader van de stages en de detachering van de advocaat in de onderneming. u i t n o d i g i n g voor bedrijfsleiders en juristen op de d a g v a n d e b e d r i j f s j u r i s t met als thema De onderneming en haar klanten to B and to C Nieuwe uitdagingen en oplossingen op donderdag 17 november 2011 Wij brengen het recht in beweging. Als Advocaten Zonder Grenzen werken we aan een rechtvaardige wereld waarin het recht ook toegankelijk is voor de zwakkeren. We brengen bijvoorbeeld de stemmen van de slachtoffers van geweld uit het Congolese Zuid-Kivu naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. In landen waar de rechtsstaat in opbouw is verlenen we juridische bijstand, geven we opleidingen en ondersteuning aan advocaten en sensibiliseren we juridische actoren. Omdat iedereen recht heeft op rechtvaardigheid. Zie het recht in beweging op meer dan 1600 leden meer dan 400 bedrijven meer dan 100 opleidingen per jaar bij bnp Paribas fortis Kanselarijstraat brussel v o o r m e e r i n f o r m a t i e : i n f i b j. b e - w w w. i b j. b e

9 jaar Balie Brussel Woensdag 22 juni 2011 Contact Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB) Secretariaat stafhouder Gerechtsgebouw Poelaertplein Brussel Tel Fax REGENTSCHAPSSTRAAT 63 (verdiepinging 1) 1000 Brussel Bureau voor Juridische Bijstand Tel Fax Stage: Inschrijvingen en Stageschool Tel Fax Vormingsinstituut Advocaten ( Via ) Tel Fax Raadpleeg ook onze website: Hier vindt u ondermeer: documentatie over de advocatuur in het algemeen; informatie over de werking en organisatie van de Brusselse balie; een zoekmodule die u in staat stelt op zoek te gaan naar een advocaat volgens naam, gemeente of voorkeurmaterie; een overzicht van de verschillende diensten die deel uitmaken van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel; een overzicht van de reglementen met betrekking tot de uitoefening van het beroep; nuttige links en nog veel meer. Problemen met uw advocaat? De NOAB brengt raad Wat is de NOAB? Elke advocaat in België moet zich verplicht aansluiten bij een van de lokale balies of Ordes van Advocaten. In Vlaanderen zijn er 14 balies, de Franse en Duitstalige advocaten hebben hun eigen balies. De Brusselse balie is onderverdeeld in een Nederlandse en een Franse Orde, elk met hun eigen stafhouder. Samen waken ze over de onafhankelijkheid en de deontologie van de advocatuur, organiseren ze stages voor jonge advocaten, en het Bureau voor Juridische Bijstand voor mensen die geen advocaat kunnen betalen. De Nederlandse Orde vertegenwoordigt bijna 30% van alle Vlaamse advocaten in België en is met haar 2823 advocaten de grootste Nederlandstalige balie in ons land. Klachten over uw advocaat Wie problemen heeft met zijn advocaat, kan met zijn klacht terecht bij de NOAB. Heeft uw advocaat zich niet aan het beroepsgeheim gehouden of is er discussie over het ereloon dat u hem moet betalen, dan kunt u dat schriftelijk melden bij de Stafhouder van de NOAB. In eerste instantie zal die proberen te bemiddelen en het geschil doorverwijzen naar de verzoeningskamer van de NOAB, waar in meer dan 60% van de gevallen een akkoord wordt bereikt, zegt Geert Leysen, die als secretaris-generaal, het dagelijks reilen en zeilen van de NOAB sinds tien jaar op de voet volgt. Anderzijds vraagt de rechtbank ook geregeld het advies van de Orde in betwistingen over erelonen. Heeft uw advocaat een inbreuk gepleegd op de deontologie, dan kan de Stafhouder een tuchtprocedure opstarten die wordt beslecht door een onafhankelijke tuchtraad. Vlottere toegang tot het recht De NOAB zorgt er ook mee voor dat justitie voor iedereen zo vlot mogelijk toegankelijk is. Zo kunt u ongeacht uw inkomen terecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand voor praktische inlichtingen, juridische informatie, en zelfs voor een eerste gratis advies van een gespecialiseerde advocaat. Als uw inkomen onder een bepaalde grens valt, kunt u ook een beroep doen op juridische tweedelijnsbestand die helemaal of gedeeltelijk kosteloos is. Een advocaat zal u dan bijstaan met uitgebreider juridisch advies en uw belangen vertegenwoordigen. Het Bureau voor Juridische Bijstand voorziet permanentie voor jeugdrecht, strafrecht, vreemdelingenrecht en zaken met betrekking tot geesteszieken. Daarnaast onderhoudt de NOAB een regelmatig contact met de magistratuur om samen oplossingen te zoeken voor concrete problemen, en om gerechtelijke procedures zo vlot mogelijk te laten verlopen. Opleiding van advocaten Het is ook de Orde die jonge advocaten begeleidt en opleidt via de Stagecommissie. Na hun opleiding zijn advocaten bovendien verplicht om jaarlijks minstens 16 uur bijscholing te volgen, zodat ze hun cliënten op een professionele manier kunnen bijstaan. Het Vormingsinstituut van de NOAB (VIA) organiseert cursussen over diverse domeinen van het recht, zodat advocaten hun kennis en vaardigheden kunnen blijven bijschaven. Daarnaast houdt de Orde zich bezig met het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in het recht die de gerechtelijke procedures kunnen verbeteren, stimuleert ze het contact van advocaten met andere beroepsgroepen en waakt ze over de diversiteit in de advocatuur. MF.Plissart

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Webapplicatie Salduz. Salduz-wet

Webapplicatie Salduz. Salduz-wet Webapplicatie Salduz Johan Van Driessche Bestuurder IT en financiën Orde van Vlaamse balies Salduz-wet De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het wetboek van strafvordering en van de wet van 20

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school SECUNDAIR ONDERWIJS Wat is het recht? Pesten kan niet, een rood licht negeren is levensgevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roken in de klas kan niet,... Er bestaan regels

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Wetsontwerp Burgerlijk procesrecht Koen Geens Minister van Justitie 8 mei 2015 Plan-methode op maat van uitdaging» 9 december 2014 (budget

Nadere informatie

Werkzaamheden van de Raad en de Stafhouder

Werkzaamheden van de Raad en de Stafhouder Werkzaamheden van de Raad en de Stafhouder 2014-2015 Algemene vergadering van 16 juni 2015 Stafhouder Kathleen Vercraeye Kabinetschef Luc Vanheeswijck Vergaderingen van de Raad Vergaderingen van de Raad

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD. 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck,

PROTOCOLAKKOORD. 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck, PROTOCOLAKKOORD TUSSEN 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck, Hierna genoemd "het Instituut"; EN 2. De Nederlandse Orde van advocaten

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

Advocaat worden? Ja, maar hoe? Orde van Vlaamse Balies. Orde van Vlaamse Balies

Advocaat worden? Ja, maar hoe? Orde van Vlaamse Balies. Orde van Vlaamse Balies Advocaat worden? Ja, maar hoe? 1 Beste student, U hebt reeds de stap gezet in de richting van de advocatuur, of bent van plan die stap binnenkort te zetten. Deze brochure geeft u alle informatie die u

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

Waarom wordt bemiddeling niet vaker gebruikt als alternatief om geschillen te beslechten?

Waarom wordt bemiddeling niet vaker gebruikt als alternatief om geschillen te beslechten? DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSAFDELING C: BURGERRECHTEN EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Waarom wordt bemiddeling niet vaker gebruikt als alternatief om geschillen te beslechten? SAMENVATTING

Nadere informatie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie Twee eeuwen Openbaar Ministerie Met dank aan Napoleon Slechts drie jaar heerste Napoleon Bonaparte over Nederland. Toch heeft deze korte periode belangrijke sporen nagelaten in ons dagelijkse leven. Zo

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

Geachte voorzitter, Geachte openingsredenaar, Mijnheer de procureur-generaal, Hooggeachte vergadering,

Geachte voorzitter, Geachte openingsredenaar, Mijnheer de procureur-generaal, Hooggeachte vergadering, Geachte voorzitter, Geachte openingsredenaar, Mijnheer de procureur-generaal, Hooggeachte vergadering, Eerst wil ik een tweetal gedachten toevoegen aan de openingsrede. In één neem ik een andere positie

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE STAGE

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE STAGE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE STAGE TUSSEN : De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, hier vertegenwoordigd door de stafhouder, EN : hierna genoemd de Orde, Het Instituut voor bedrijfsjuristen,

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

TREINONGEVAL BUIZINGEN: INFORMATIEVE NOTA Fase raadkamer

TREINONGEVAL BUIZINGEN: INFORMATIEVE NOTA Fase raadkamer TREINONGEVAL BUIZINGEN: INFORMATIEVE NOTA Fase raadkamer In het gerechtelijk dossier dat werd geopend naar aanleiding van het treinongeval in Buizingen op 15 februari 2010, hebt u zich burgerlijke partij

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek,

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek, Recht is alomtegenwoordig. Of het nu gaat om een verbod iets te doen (door het rood licht rijden), een verplichting iets te doen (deelnemen aan verkiezingen), een werkwijze die men dient na te leven (procesrecht)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN

REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN I. DE COMMISSIE VOOR BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN Artikel 1 Er wordt een commissie voor bemiddeling in familiezaken opgericht,

Nadere informatie

Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT.

Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. 3 Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise)

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise) 1. Algemeen. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN (Mr. Sandrine Doise) Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 OKTOBER 2006 C.05.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0394.N V.M.G., eiser, vertegenwoordigd door mr. Guy Popelier, advocaat bij de balie te Brussel, kantoor houdende te 1040 Brussel,

Nadere informatie

U bent getuige. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk

U bent getuige. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent getuige U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak.

Nadere informatie

Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven

Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven INHOUD De handtas van Marie-Claire werd van haar schouder gerukt. Ze vindt dat de dader gestraft moet worden, maar ze heeft ook heel wat vragen

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters ref.: SPE-092 Doelgroep Sessies 1 (voormiddag) en 2: - beginnende of toekomstige stagemeesters, die nog geen eerdere editie van deze opleiding hebben gevolgd

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht / vastgoedrecht

7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht / vastgoedrecht UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR 7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht / vastgoedrecht 7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht/vastgoedrecht Bij het huren van een

Nadere informatie

BEMIDDELINGSREGLEMENT

BEMIDDELINGSREGLEMENT BEMIDDELINGSREGLEMENT Overwegende dat bemiddeling tot voorwerp heeft, door het samenbrengen van de partijen in een geschil, onder hen een gesprek tot stand te brengen, de voorwaarden voor een dialoog te

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3

INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3 INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT...................................... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP.... 3 A. De toegangsvoorwaarden..........................................

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE?

MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? Ik ben hier. En u? De klant is god. En god is overal. Maar is uw bedrijf dat ook? Want terwijl u braaf naast de telefoon wacht tot de klant

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2014 S.13.0069.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0069.N M. H. Mr. Pierre Van Hooland, avocaat bij de balie te Brussel, tegen BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling (Aangenomen door de A.V. op 7 oktober 2003; gewijzigd door de A.V. op 24 oktober 2006 en gewijzigd door de A.V. van 22 oktober

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Paul Aantjes MBA Marketing Manager Zakelijke Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Omgeving Nederlandse advocatuur, uitdagingen 2013! 2. Visie orde van Advocaten

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1

Nadere informatie

Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu?

Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu? Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu? 1 Inhoud Inleiding 3 Hoe ga je in beroep? 4 Je brief is bij de arbeidsrechtbank. Wat gebeurt er daarna? 5 1. De arbeidsrechtbank onderzoekt

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement.

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet is een stichting van openbaar nut die innoverende acties

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing)

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) 0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) A.I. Inbreuken op de wetgeving en reglementering bij de aanvaarding van de opdracht. (art. 64 ter, 1 der gecoördineerde wetten op de

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR

7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR 7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict 7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict Een arbeidsconflict is

Nadere informatie

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL Toelichting: Zie artikel 459 Ger.W. Onderafdeling 5. Ereloongeschillen 1. Algemene

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 19 maart 2012 ADVIES 2012-19 met betrekking tot de weigering om een afschrift van het volledige

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Meer weten? Neem contact op met Legal Consulting Tel.: +32 (0)78 15 90 23 E-mail: legalconsulting@sdworx.com www.sdworx.be/geschillenbegeleiding

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE INLEIDING De HRJ heeft een drievoudige opdracht die sinds 2 augustus 2000 effectief uitgeoefend wordt: Een bepalende rol spelen in het benoemingsbeleid bij de magistratuur, op

Nadere informatie

De emoties op tafel / 6

De emoties op tafel / 6 De emoties op tafel / 6 Frans van Arem De emoties op tafel Frans van Arem is familierechter bij de rechtbank Zwolle- Lelystad. Hij is bovendien mede-eigenaar van Insprazi, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling

Nadere informatie

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR Introductie & Uitwisseling Anouk Pattyn 08.01.2014 AGENDA 1. Wat is sociale bemiddeling? 2. Oorsprong van de bemiddelingspraktijk 3. Sociale bemiddeling in de

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwalitatief luik: de verdachten Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» 27 maart 2013 DSB Kris DECRAMER Inleiding

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA De Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage ( afgekort VOBA ) is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten.

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten. DIT DOEN WIJ VOOR U Alles wat u moet weten. 2 Inleiding U denkt erover een financieel product af te sluiten. Wie weet heeft u die beslissing zelfs al genomen. Daar komt enorm veel bij kijken. Wij willen

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 juli 2009 (03.07) (OR. en) 11457/09 DROIPE 53 COPE 120 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten

Nadere informatie

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» Samenwerking tussen de Franse en Nederlandse Ordes van Advocaten bij de Balie

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010 Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand uitgave 2010 ... jongeren en hun advocaat Als je jonger bent dan 18 jaar ben je minderjarig. Omdat je minderjarig bent, moet je volgens

Nadere informatie