1. Vergadering wordt geopend door Luc, bij afwezigheid van een woonvoorzitter van Dijkgraaf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Vergadering wordt geopend door Luc, bij afwezigheid van een woonvoorzitter van Dijkgraaf"

Transcriptie

1 Notulen Woonbestuursvergadering Dijkgraaf 29 september 2008 Aanwezigen: Meerten Hommersom (Idealis, complexbeheerder) Hakim El-Gharbani (Idealis, vastgoed) Karin van Reemst (Idealis, complex contactpersoon) Bart Nevels (Bunkerbestuur) Luc Steinbuch (SFO, Droevendaal) David Jobse (SFO, Asserpark) Jorge Luidens (SFO, Marijkeweg) Yfke de Vries (Woonvoorzitter Dijkgraaf) Yuan (vertegenwoordigt Chinezen) Peter van Kampen (8A) Micha Snijder (16A) Paul Oomen (16A) Wilbert Liefens (?) (11A) Frans van Bohemen (2) Rense Strikwerda (12A) Nynke Lobregt (3C) Gerard Uijterlinde (10C) Herman Wisse (3A) Leon Oosterik (BGA) Albert de Bakker (BGA, notulist) 1. Vergadering wordt geopend door Luc, bij afwezigheid van een woonvoorzitter van Dijkgraaf 2. Namenrondje (zie boven, evt. ontbrekende namen kunnen doorg d worden) Yuan brengt namens de Chinese studenten naar voren dat er weinig kamerkeuze is voor Chinese studenten / PhD-ers. De doorstroom naar bijvoorbeeld de Haarweg is via een lange wachtlijst. Veel Chinese studenten worden op Bornsesteeg geplaatst. Antwoord Idealis: Er is bij internationale studenten veel vraag naar zelfstandige kamers (Bornsesteeg) en goedkope kamers (dus niet de Haarweg). Uit de vergadering wordt aangedragen dat er bij de SFO een speciale groep is voor internationale studenten m.b.t. deze problematiek V: Wat is mijn voordeel bij het electraproject? A: Moet vanwege veiligheid en de wens voor meer stopcontacten. 3. Geen opmerkingen over vorige notulen WBV en notulen van vorige week 4. Yfke de Vries wordt unaniem tot nieuwe woonvoorzitter van Dijkgraaf verkozen. 5. Hakim leidt onderwerp Electraproject in. Vanwege kleinschaligheid is er gestart met Oude Eekmolenweg. Er zijn veel opstartproblemen. Deze worden daarna meegenomen bij Asserpark, daar zijn minder problemen. Het project bij Dijkgraaf loopt eerst goed, daarna minder. Hoe dit o.a. komt:

2 - Veel zieken bij de aannemer - Idealis krijgt te weinig terugkoppeling van Koenders dat het niet goed loopt - Projectleider van aannemer is communicatief onbekwaam - Tijdens het project worden er op verzoek van Idealis extra werkzaamheden ingepland. Het was kiezen voor dit of er later voor terugkomen. Omdat het volgens de aannemer geen invloed zou hebben op de planning is er voor tegelijk gekozen - Aannemer zegt steeds, tot op het laatste moment, dat het goed komt, ondanks dat betrokken mensen van Idealis het gevoel hebben dat het niet lekker loopt. - Schuld van vertraging ligt ook bij bewoners omdat niet alles goed opzij was gezet - Het mailsysteem van de Idealis lag er een week uit. Overmacht, waarvoor excuses vanuit Idealis. - Er is herhaaldelijk door Idealis aangegeven dat er een vacature was voor woonvoorzitter Dijkgraaf. De notulen van het bewonersoverleg van 24 september 2008 zijn voor Idealis een goede indicatie voor wat er allemaal mis is gegaan. De complexbeheerder geeft aan dat hij deze lijst met klachten wel verwacht had, op basis van zijn eigen waarnemingen de afgelopen vier weken. Toch is er weinig meer met de klachten te doen, de aannemer kan op veel dingen nu niet meer aangesproken worden. Vanaf nu moet elke individuele klacht, hoe klein ook, moet per direct gemeld worden aan projectleider vanuit Idealis. Kan ook per mail, bij geen reactie. Ook melden aan complexbeheerder als er niet gelijk reactie komt vanuit verantwoordelijken bij het project. Inmiddels is veel geleerd van de fouten bij Dijkgraaf en loopt het bij de Marijkeweg goed. Toezeggingen van Idealis over het vervolg van het project: - Werklui krijgen geen sleutels van afdelingen die niet op de planning staan. Het is onacceptabel dat afdelingen die niet op de planning staan, worden betreden door werklui. - Op korte termijn worden de keukens met onvoldoende verlichting voorzien van juiste verlichting. Bewoners worden hierover op tijd geinformeerd. - In week 43 zullen de resterende werkzaamheden weer opgepakt worden. - Omdat het nog maar om een klein aantal werkzaamheden gaat, zal er op korte termijn een gedetailleerde planning aan de bewoners worden voorgelegd. De aannemer zal zich hier exact aan houden. - De planning zal afgestemd worden op andere projecten werkzaamheden, zoals het vloerbedekkingenproject en het vervangen van de oude keuken van afdeling 2A. - Deze exacte planning en wijzigingen hierop zullen op een drietal manieren kenbaar worden gemaakt: 1. Mail aan alle afdelingsvertegenwoordigers. 2. Onderin de flat. 3. Via de website van Idealis (op de speciale electraprojectpagina s) - Een idee van een huurder is om aan het eind van elke werkdag de verantwoordelijk contactpersoon van Idealis een rondje te laten maken maken op alle afdelingen waar die dag gewerkt is voor algemene controle en ook bij minimaal 2 bewoners per afdeling navragen of er nog dingen zijn voorgevallen die dag. Dit idee wordt meegenomen.

3 Vraag uit de vergadering: Is er een prestatiecontract getekend met aannemer? Antwoord Idealis: Ja. V: Door wie is deze ondertekend? A: Door verantwoordelijk directeur van Idealis V: Zijn hierin clausules opgenomen met financiële sancties? A: Ja, over tijdstippen aan het eind van de dag wanneer de stroom het weer moet doen V: Ook financiële consequenties voor het niet binnen termijn afronden van de werkzaamheden, misdragingen van werklui, inbreuk op privacy, ongemak voor bewoners, derving van het woongenot, etc? A: Nee, Idealis is er vanuit gegaan dat deze aannemer met ervaring dit wel goed zou regelen. Karin zegt toe dat wat betreft de derving van het woongenot, dit zal voorgelegd bij de directie van Idealis om te kijken of hier echt sprake van is. Er wordt aan Karin een petitie aangeboden met 313 handtekeningen van boze bewoners die ontevreden zijn over de manier waarop het nu loopt. Dit zal door Idealis worden opgepakt als een duidelijk en serieus signaal dat het niet om incidenten gaat, maar het structureel fout is gelopen. De petitie wordt voorgelegd bij de directie. Vraag vanuit de vergadering: Het lijkt erop dat de huidige situatie nog zeker niet aan de gestelde veiligheidsnorm voldoet. Wordt hier rekening mee gehouden, ook met het oog op de planning? Antwoord van Idealis: We garanderen dat de elektriciteit op de afdelingen volledig veilig is bij het verlaten van de werklui. Idealis moet nog inventariseren hoeveel er nog moet gebeuren. Vraag vanuit de vergadering: Jullie geven aan dat er een nieuwe planning komt waaraan strak wordt vastgehouden. Gezien de beloftes in het verleden klinkt dit onwaarschijnlijk. Waarom zouden we Idealis nu wel moeten geloven? Antwoord van Idealis: Minder werkzaamheden zijn makkelijker in te plannen. Geloof je het niet, jammer dan. Vraag vanuit de vergadering: Is het mogelijk om als afdeling inbreng te hebben bij de keuze voor het wel of niet uitvoeren van de verschillende werkzaamheden. Antwoord van Idealis: Het is bij een project als dit niet mogelijk te kijken naar specifieke situaties op de verschillende afdelingen. Uniformiteit gaat boven het belang van de groep huurders op een afdeling. Vraag vanuit de vergadering: Na de werkzaamheden was er brandgevaar in een meterkast. De opgeroepen nooddienst heeft s avonds een noodoplossing aangelegd en toegezegd dat er de volgende dag gelijk door Idealis naar gekeken zal gaan worden. Dit is nooit gebeurd. Antwoord van Idealis: Had wel gemoeten. De complexbeheerder gaat dit specifieke geval uitzoeken. Vraag vanuit de vergadering: Er is in de afgelopen maanden bij de werkzaamheden geen enkele regel van de gedragscode die niet is overtreden. Wat is de waarde dan nog van zo n gedragscode? Antwoord van Idealis: In grote lijnen is wel aan de gedragscode gehouden.

4 V: Wordt het niet eens tijd om de gedragscode te vernieuwen? Bijvoorbeeld bewonersinspraak bij alle uit te voeren werkzaamheden. A: Het is een dynamisch documenten en als er aanleiding voor is, kan er altijd over aanpassingen gepraat worden. Vraag vanuit de vergadering: Vanaf juli stuur ik jullie veel mails met klachten, vragen en initiatieven. Hierop volgt soms een (positieve) reactie, maar uiteindelijk blijft het bij vage toezeggingen en blijven concrete vervolgstappen uit. Antwoord van Idealis: Bereikbaarheid was niet altijd even goed, mailserver lag er bijvoorbeeld een week uit. 6. Opmerking over het keukenproject: - Na het verhuizen is een bank niet teruggeplaatst in de keuken maar in de gang neergezet. Uiteindelijk mochten de bewoners zelf het probleem oplossen. - Door een combinatie van het keukenproject en electraproject moesten bewoners de spullen, bijvoorbeeld koelkasten, blijven verplaatsen. De communicatie hierover was onduidelijk en tegenstrijdig. Volgens Idealis komt dit doordat de planning van het electraproject zo is uitgelopen. Beide projecten zijn niet tegelijktijdig per afdeling gepland vooraf. - Volgens Idealis loopt alles precies volgens planning - Charles Boshoven is contactpersoon voor dit project. Zodra er iets niet goed gaat, gelijk met hem bellen. - Bij Idealis is bekend dat de bewoners van BGA het verzoek hebben om de pas geschilderde keuken niet opnieuw over te schilderen. In een eerder stadium is dit al toegezegd door Idealis. 7. Overige / Interne dingen: - Er komt een nieuwe inventaris. SFO en bewoners krijgen inspraak in wat er in het pakket gaat komen en alle bewoners mogen er dan voor stemmen. De beslissing wordt per complex genomen. - Waarom is er dan geen enkele inspraak bij vergelijkbare projecten die de gemeenschappelijke zaken aangaat, zoals het plaatsen van de nieuwe douchekoppen waar bijna geen water uitkomt? Antwoord van Idealis: Dit is een erg technisch verhaal, waar bewoners weinig verstand van hebben. We hebben voor de bewoners besloten dat dit beter voor ze is. Er wordt veel water (kosten) bespaard en het went vanzelf. - Er zijn nieuwe kranen geplaatst maar deze zijn te laag. Antwoord van Idealis: Deze worden vervangen door andere (hogere) kranen in week 44 V: Waarom zijn bewoners dan niet vooraf gevraagd om een voorkeur voor een kraan uit te spreken, zodat deze blunder was voorkomen? A: Idealis dacht het zelf wel goed te weten. Bovendien komen deze extra kosten niet ten laste van de bewoners, maar valt dit onder de garantie van de levering van de kranen. - Opmerking vanuit de vergadering: Terugkijkend naar de eerder genoemde problemen, blijkt veel te zijn ontstaan omdat er geen inspraak van bewoners mogelijk is geweest in de planfase van de diverse projecten. Gaat hier structureel iets aan verbeteren?

5 De complexbeheerder kan zich hier inderdaad in vinden en zegt veel geleerd te hebben van afgelopen tijd. Antwoord van Idealis: Bewonersparticipatie loopt via de woonvoorzitter, deze is er een jaar niet geweest. Het is dan ook de schuld van de Dijkgraafbewoners dat ze niet bij de projecten betrokken zijn geworden. Wel zal er gekeken worden of in er in de toekomst mogelijkheden liggen om nieuwe plannen in een voorlichtingsavond voor bewoners toe te lichten. Individuele huurders kunnen veel assertiever op brieven reageren. Bijvoorbeeld bij de aankondiging van het kranenproject hadden bewoners gelijk kunnen navragen om welke kranen het ging, wanneer deze geplaatst zouden gaan worden, wat de consequenties zijn, etc. - De liften worden opnieuw ingericht, opnieuw hufterproof. - Voor kapotte WC-brillen e.d. moet een reparatieverzoek worden ingediend bij de complexbeheerder - Het blijkt voor veel bewoners onduidelijk bij wie van Idealis ze moeten zijn met klachten en vragen. Idealis gaat kijken of er, naast de vermelding op de website, nog een keer een communicatieve richtingaanwijzer rondgestuurd kan worden. - Vraag aan de SFO: Waarom de vergadering in het Nederlands? Antwoord van SFO: Dit bleek desgevraagd gewenst. Een aanwezige internationale student is verteld is dat gedeeltes van de vergadering waarschijnlijk in het Nederlands zouden gebeuren, omdat er dan beter in detail kan worden ingegaan op het electraproject. Hij heeft dit opgevat alsof hij niet welkom zou zijn. Excuses vanuit de SFO voor dit misverstand. - Vraag aan de Idealis: Waarom worden brieven in het Nederlands eerder verstuurd dan in het Engels? Antwoord van Idealis: Dit is alleen als er spoed bij de communicatie zit. Een brief moet via het vertaalbureau en daar gaat automatisch meer tijd overheen. - Vraag vanuit de vergadering: Hoe bij geluidsoverlast van de bunker om te gaan, zoals mensen die buiten staan te roken en schreeuwen. Antwoord: Politie bellen. - Kan er iets gedaan worden aan het sluippaadje bij afdeling 2 voor? Idealis: Zal nog eens naar gekeken worden. - De deuren van de brandtrap zijn van buitenaf makkelijk te openen. Idealis: Dit mag absoluut niet kunnen, wordt naar gekeken - En de geluidsoverlast die de deuren maken? Idealis: De deuren mogen alleen in nood gebruikt worden, niet voor normale doorgang. Er zal wel gekeken worden naar rubbers om het geluid te verminderen. - Er zijn tegels uit het pad bij de fietsenstalling? Idealis: Doorgeven aan complexbeheerder - Wat te doen tegen rondhangende jeugd bijvoorbeeld bij de fietsen? Politie bellen. - Er wordt veel illegaal gestort, nummerborden mogen aan de politie en complexbeheerder worden doorgegeven. Er zijn ook een tweetal medewerkers van Idealis gezien die afval vanuit hun auto in de algemene container dumpten. Is er voor hen een uitzondering? Idealis: Nee. 8. Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar tijd en aanwezigheid. De vergadering wordt gesloten.

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg: wat vinden patiënten belangrijk

Geriatrische revalidatiezorg: wat vinden patiënten belangrijk Geriatrische revalidatiezorg: wat vinden patiënten belangrijk Input voor prestatie-indicatoren geriatrische revalidatiezorg Corrien van Haastert Beleidsmedewerker patiëntenfederatie NPCF Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten ZIEK DOOR ONZEKERHEID verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten Jan Warning* FNV Bondgenoten Utrecht, februari 2009 * met dank aan Jan Popma, Frans de Beer, Patrick Greveling en Hester Konijnenberg

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren

Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren Auteurs: Tarik Pehlivan, Geeske Strating en Lettie Havinga Stichting Alexander, publicatienummer

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Model aanpak lastige multiproblemsituaties (opschalingsmodel)

Model aanpak lastige multiproblemsituaties (opschalingsmodel) Model aanpak lastige multiproblemsituaties (opschalingsmodel) Versie: 7.0 Datum: januari 2010 1 1. Doel van de notitie Sommige multiproblemsituaties lijken onoplosbaar en blijven zich voortslepen. Wanneer

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Status: Definitief Datum: September 2011 Opdrachtgever: Stichting A&O-fonds Waterschappen Concept, tekst en realisatie:

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Zijn ze nou helemaal belazerd?!

Zijn ze nou helemaal belazerd?! Zijn ze nou helemaal belazerd?! Stel, je woont in een schitterend huis op een plek waar je het helemaal naar je zin hebt. Op een dag krijg je een brief van de gemeente, waarin staat dat je binnen zes maanden

Nadere informatie