KMSKA ONDERNEMINGSPLAN Ondernemingsplan 2013_definitief 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KMSKA ONDERNEMINGSPLAN 2013. Ondernemingsplan 2013_definitief 1"

Transcriptie

1 KMSKA ONDERNEMINGSPLAN 2013 Ondernemingsplan 2013_definitief 1

2 INHOUD Inleiding p. 4 Samenvatting prioriteiten 2012 p. 4 Werking 2012 p. 5 SD 1 Collecties p. 5 OD 1.1 p. 5 Ontwikkelen en versterken van de collectie aan de hand van een collectieplan OD 1.2 p. 9 (Inter-)nationaal wetenschappelijk onderzoek voeren naar de collectie vanuit een interdisciplinaire invalshoek OD 1.3 p. 21 Een evenwichtig, stimulerend, innovatief, informatief en aantrekkelijk presentatie- en tentoonstellingsbeleid ontwikkelen en voorstellen vanuit zowel een nationaal als een internationaal perspectief OD 1.4 p. 31 De museumcollectie beheren in overeenstemming met het collectieplan OD 1.5 p. 41 De museumcollectie bewaren in overeenstemming met het collectieplan OD 1.6 p. 46 Via restauratie de staat van de museumcollectie op een hoger niveau brengen SD 2 Publiek p. 52 OD 2.1 p. 52 Een breed en divers publiek aanspreken door gerichte communicatie, strategische marketing en het afsluiten van de juiste partnerschappen OD 2.2 p. 59 Inspirerende educatieve en drempelverlagende programma's organiseren geënt op de collectie en de onderzoeksprogramma's OD 2.3 p. 61 Een rijke bezoekerservaring verzekeren waardoor herhalingsbezoek wordt gestimuleerd OD 2.4 p. 63 De beleving voor de bezoeker vervolledigen door het aanbieden van extra dienstverlening Ondernemingsplan 2013_definitief 2

3 SD 3 Kennis p. 65 OD 3.1 p. 65 De museale werking maximaal faciliteren door het uitbouwen, beheren en toegankelijk maken van documentaire informatie OD 3.2 p. 72 Bekendmaken van kennis en informatie over de collectie, de onderzoeksprogramma's en de activiteiten van het museum OD 3.3 p. 75 Het uitwerken en implementeren van een strategie voor kennismanagement met het oog op deugdelijk bestuur SD 4 Ondersteuning p. 79 OD 4.1 p. 79 De museale werking maximaal ondersteunen door het aansturen en opvolgen van de cycli van besturen en beheren OD 4.2 p. 82 Een uitgebalanceerd en transparant financieel beleid voeren OD 4.3 p. 85 Het museum beheren in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen OD 4.4 p. 88 Een stimulerend HRM-beleid voeren gericht op maximale ontwikkeling en adequate inzetbaarheid van de medewerker in de organisatie SD 5 Infrastructuur p. 92 OD 5.1 p. 92 Het museumgebouw renoveren tot een hedendaags museum dat beantwoordt aan de eigentijdse en toekomstgerichte noden OD 5.2 p. 93 De infrastructuur en het onderhoud van de gebruikte locaties up to date houden OD 5.3 p. 97 Een adequaat veiligheids- en preventiebeleid voeren Begroting p. 102 Personeel p. 107 Ondernemingsplan 2013_definitief 3

4 1. INLEIDING In uitvoering van de beheersovereenkomst goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 juni 2011 en betekend op 9 januari 2012 tussen de minister van Cultuur, Joke Schauvliege, en de administrateur-generaal van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, dr. Paul Huvenne, werd onderhavig ondernemingsplan voor 2013 opgemaakt. In het ondernemingsplan worden de strategische en operationele doelstellingen van de beheersovereenkomst hernomen en worden zij concreet uitgewerkt voor het werkjaar SAMENVATTING PRIORITEITEN 2013 De eerste fase binnen het strategisch project Masterplan wordt in het voorjaar van 2013 afgerond. In de periode februari april 2013 wordt een gedeelte van de collectie ingehuisd in het nieuwe interne depot. Intussen gaat het tweede deel van fase 1 van start. Dit omvat onder meer het verwijderen van asbest en verdere afbraakwerken. De museumwerking gaat intussen onverminderd voort op diverse locaties. Het KMSKA blijft zichtbaar met verschillende tentoonstellingen in en rond Antwerpen. Zo zijn er wisselende presentaties in de Kathedraal, de Koningin Fabiolazaal, het Museum aan de Stroom en het Rockoxhuis in Antwerpen, het Stedelijk Museum in Lier en het Schepenhuis in Mechelen. Daarnaast werkt het KMSKA mee aan diverse tentoonstellingsprojecten in binnen- en buitenland. Tot de belangrijkste samenwerkingen voor 2013 behoren tentoonstellingen als Het Gulden Cabinet (Rockoxhuis), Happy Birthday Dear Academie (Museum aan de Stroom), Constant Permeke (Bozar), La vivante (Palais des Beaux-Arts Rijsel) en Rubenisme (Bozar en Royal Academy Londen). Ondernemingsplan 2013_definitief 4

5 3. WERKING 2013 SD 1 COLLECTIES Via het uitbouwen, onderzoeken, beheren en behouden van de kunstcollecties een expertisecentrum van internationaal niveau opzetten en prestigieuze tentoonstellingen aanbieden OD 1.1 Ontwikkelen en versterken van de collectie aan de hand van een collectieplan Actie Kwaliteitsvolle kunstwerken verwerven in overeenstemming met het collectieplan via aankoop, schenking, legaat, bruikleen Het collectiebeleid geeft inzicht in wat de instelling met de collectie wil en komt tot uiting in het collectieplan. Het steeds geactualiseerde en op historisch onderzoek gebaseerde collectieplan is bijgevolg onlosmakelijk verweven met het strategisch beleid. Via het collectieverwervingsplan wordt getracht de collectie te versterken en de hiaten in de collectie aan te vullen. De (resultaten) activiteiten ondernomen in het kader van de actieve prospectie alsook de marktopportuniteiten die zich voordoen worden via een geijkte procedure getoetst aan dit collectieverwervingsplan. Per periode werden de plus- en minpunten van de collectie, de kernstukken, de eventuele hiaten en de mogelijkheden om deze op te vullen opgelijst. Op basis daarvan wordt een collectieplan opgesteld dat gedragen worden door de gehele instelling. Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: - Finaliseren van een gevalideerd collectieverwervingsplan - Aantal attenderingen (inclusief veilingcatalogi) / prospecties in functie van collectievorming: Realisatiegraad van de attenderingen / prospecties - Dekkingsgraad van de verwervingen met het collectieplan: grote indelingscategorieën: materiaaltype, datering, kerncollectie vs. documentaire collectie - Percentage budget besteed voor aankoop - Percentage verwervingswijze (aankoop, schenking, ) - Voortgangsrapportering Geschiedenis van de schenkers van het KMSKA (zie ook: subactie : alle schenking- en legaatdossiers zijn verwerkt Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: IVA Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Kunstcollectie Ondernemingsplan 2013_definitief 5

6 Actoren: Team Collectieonderzoek en Collectiebehoud en -beheer Timing: 2013 Middelen HRM: Bijdrage team Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Kennis van de hiaten Subactie Opmaken van een collectieverwervingsplan Het collectieverwervingsplan gaat dieper in op het onderdeel collectievorming uit het collectieplan. Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: IVA Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Kunstcollectie en Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen Actoren: Team Collectieonderzoek en team Collectiebehoud en -beheer Timing: 2013 (kerntaak) Middelen HRM: Bijdrage team Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Onderzoek over de verwervingspolitiek van het KMSKA Onderzoek over de verwervingspolitiek van het KMSKA, in het bijzonder met betrekking tot de schenkingen en de schenkers (biografieën, netwerken, culturele en maatschappelijke context, onderlinge verhoudingen, gemiste kansen en geweigerde schenkingen). Tot hiertoe werden 302 schenkerdossiers en 40 legaatdossiers nagekeken. In een volgende fase worden de overige dossiers van legateurs onderzocht. De commissieverslagen worden nagelezen in functie van schenkingen en legaten. Ondernemingsplan 2013_definitief 6

7 Een begin van het onderzoek van de biografieën van de schenkers en legateurs wordt gepland zowel in het archief van het KMSKA als in de archieven van de stad en de provincie en het rijksarchief te Antwerpen. Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: Leen de Jong en KULeuven Actoren: Teams bibliotheek en archief Timing: 2013 Middelen HRM: Bijdrage waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: - Ondersteuning voor archiefonderzoek via samenwerking met universiteiten (stagiaires, deelstudies in het kader van papers en verhandelingen) - Het deelarchief moet door KULeuven worden beschikbaar gesteld/gedigitaliseerd Actie Gefundeerde collectiemobiliteit uitwerken en realiseren Collectiemobiliteit gestalte geven door het in kaart brengen van mogelijke herallocaties van een deel van de (depot-)collectie in een natuurlijke habitat. Bvb. Kathedraal Antwerpen Vanuit een breder perspectief de ontwikkelingen inzake het Decreet houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang Het topstukkendecreet 24/01/2003 op de voet volgen. Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: - Aantal kunstwerken ingeschreven in collectiemobiliteit Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek en wetenschappelijk directeur Collectiebehoud en beheer Partners: Ondernemingsplan 2013_definitief 7

8 - Project Kunst en Mobiliteit: IVA Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Kunstcollectie en erkende musea in Vlaanderen - Collectiemobiliteit in functie van de sluiting van het KMSKA: erkende musea in Vlaanderen, partnermusea in het buitenland, Vlaamse Kunstcollectie (zie subacties , e.v.) Actoren: Teams Collectieonderzoek en Collectiebehoud en -beheer Timing: Niet in tijd begrensd Middelen HRM: Recurrente middelen (kerntaak) Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Zie subactie Subactie Pilootproject Kunst en Mobiliteit Het project Kunst en Mobiliteit werd gelanceerd in 2008 op initiatief van het KMSKA in samenwerking met het IVA Kunsten en Erfgoed en de Vlaamse Kunstcollectie, waarbij de depotcollectie van het KMSKA ter beschikking werd gesteld van erkende musea in Vlaanderen. Het project werd in 2011 geëvalueerd en verbreed naar de collecties van alle partners van de Vlaamse Kunstcollectie. Sinds 2012 wordt vraaggestuurd gewerkt. Dit wordt gecoördineerd door de Vlaamse Kunstcollectie in samenspraak met het KMSKA. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk directeur Collectiebehoud en beheer Partners: IVA Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Kunstcollectie en erkende musea in Vlaanderen Actoren: Teams Collectiemanagement en Conservatie/Restauratie Timing: 2013 Middelen HRM: Recurrente middelen (kerntaak) Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Engagement van de partners, samenwerking met IVA Kunsten en Erfgoed, conditie kunstwerken en facilitysituatie bruikleennemers Ondernemingsplan 2013_definitief 8

9 OD 1.2 (Inter-)nationaal wetenschappelijk onderzoek voeren naar de collectie vanuit een interdisciplinaire invalshoek Actie Ontwikkelen en uitvoeren van (inter-)nationale kunsthistorische en cultureelantropologische onderzoeksprogramma's De kunsthistorische en cultureel-antropologische onderzoeksprogramma s zijn bij voorkeur geënt op de rijke en diverse eigen collectie. Ze overspannen een breed en interdisciplinair werkveld. De verschillende pijlers waarop het kunsthistorische en cultureel-antropologisch onderzoek zich focust zijn: het werk van Quinten Metsys, Pieter Paul Rubens, James Ensor, Rik Wouters en het begrip Beelddenken in de kunstwetenschap. Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: - Periodieke opvolgingsrapportage project o Zie ook: OD 1.3 (tentoonstellingen) o Zie ook: subactie (publicaties) - Deelname aan expertisegroepen - Medewerking aan wetenschappelijke Rubens-publicaties - Internationaal Rubensplatform - Wetenschappelijk deelcatalogus Rubens KMSKA Rubensdocumentatie en -beeldbank - Medewerking aan wetenschappelijk Ensor-publicaties Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: Verder ontwikkelen van een afdelingsoverschrijdende onderzoeksmethodiek ondersteund door samenwerkingsverbanden: concretiseren van samenwerking Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Centrum Rubenianum vzw, Stad Antwerpen (Rubenianum), Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, onderzoeksprogramma s van binnen- en buitenlandse musea. Actoren: Zie subacties Timing: Zie subacties Financiële middelen: Zie subacties Ondernemingsplan 2013_definitief 9

10 Middelen HRM: Zie subacties Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Zie subacties Subactie Quinten Metsys en de vroegrenaissance in Antwerpen Het onderzoeksproject van prof. dr. Max Martens van de Universiteit Gent over Metsys en de zestiende-eeuwse schilderkunst in Antwerpen zal o.a. resulteren in een tentoonstelling bij de heropening van het KMSKA. Verantwoordelijken: Team Collectieonderzoek Partners: Universiteit Gent, Bozar Brussel Actoren: Teams Collectieonderzoek en Collectiebehoud- en beheer Timing: Middelen HRM: Bijdrage team Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Financiering van het fundamentele universitaire onderzoek Subactie Rubensonderzoek Het Rubensonderzoek met de uitgebreide historiek, pedigree, interpretaties, nieuwe inzichten betreffende de aanwezige werken, kortom de zo volledig mogelijk ontsluiting van de verzameling Rubenswerken, resulteert in publicaties (Rubens doorgelicht), tentoonstellingen (met als belangrijk evenement Rubenisme (of de invloed van Rubens op latere schilders tot en met de 20 ste eeuw) en het Rubensbulletin, waarin de meeste recente bevindingen van het onderzoek aan bod komen. Het onderzoek bestaat uit enerzijds archief- en bronnenstudie, en anderzijds fotografisch en materiaaltechnisch onderzoek. Een uitvoerige studie van de literatuur resulteert in een gedetailleerde stand van zaken over de reeds bestaande kennis betreffende de schilderijen. Door middel van archief- en bronnenstudie wordt dieper ingegaan op de brede context, de ontstaansgeschiedenis, de herkomst, de iconografie Ondernemingsplan 2013_definitief 10

11 en het restauratieverleden van de werken. Het fotografisch en materiaaltechnisch onderzoek verschaft inzicht in de schildertechniek en -stijl van Rubens en zijn ateliermedewerkers, en geeft een nauwkeuriger beeld van het creatieve ontstaansproces en de datering van de schilderijen. In 2013 wordt gefocust op de voorbereiding van de deelcatalogus over Rubens. Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: Getty foundation (Los Angeles), Centrum Rubenianum vzw, Stad Antwerpen (Rubenianum), Vrije Universiteit Brussel, Internationale Rubensmusea, Arcobaleno vzw, Universiteit Antwerpen, Universiteit Leiden Actoren: Wetenschappelijk medewerkers Collectieonderzoek en teamhoofd Conservatie/Restauratie Timing: 2013 Financiële middelen: Grant Getty foundation (Los Angeles) en recurrente middelen Middelen HRM: Recurrente middelen (kerntaak) Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: - Toekenning van hoger genoemde onderzoeks-grants Subactie Onderzoek en ontsluiten van de Ensorverzameling KMSKA Een grondig en systematisch onderzoek van de Ensorverzameling van het KMSKA wordt gevoerd. Hierbij worden zowel de schilderijen, de tekeningen als de archivalia van Ensor onderzocht. Doel van het onderzoek is om aan de hand van de nog nauwelijks ontgonnen onderdelen van de Ensorverzameling een belangrijke bijdrage te leveren tot een beter begrip van de positie van Ensor tegenover het ontstaan van het modernisme in de West-Europese kunst. In tweede instantie moet het onderzoek resulteren in een grondige ontsluiting van de volledige Ensorverzameling met de publicatie van een deelcatalogus van de volledige verzameling tekeningen van het KMSKA en de volledige publicatie van de handschriften en documenten. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vlaamse Kunstcollectie en Arcobaleno vzw Ondernemingsplan 2013_definitief 11

12 Actoren: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Timing: 2015 Middelen HRM: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Het materiaaltechnisch onderzoeksproject van de universiteiten van Gent en Antwerpen en van Arcobaleno vzw Subactie Onderzoek Rik Wouters Volgende deelprojecten worden onderzocht: - Wouters & Bridget Riley (grafiek), kleur en licht in facetten - Wouters en het naakt (Rops, Degas, Enfants à la toilette, Sluyres, ) - Wouters: tekeningen en grafiek Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Stad Mechelen Actoren: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Timing: Middelen HRM: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Inzet en professionaliteit van de partner Subactie Onderzoek Beelddenken De studie van het Beelddenken beweegt zich op het vlak van de perceptie van kunst en van het leerproces in het kijken naar kunst. In de plaats van gebruik te maken van tekst en uitleg bij beelden is het de betrachting om met beelden zelf en met confrontaties van die beelden nieuwe inzichten en betekenissen van kunst te genereren. Deze studie is van groot belang voor de toekomstige vernieuwde presentatie van de museumcollecties. Ondernemingsplan 2013_definitief 12

13 Verantwoordelijken: Administrateur-generaal Partners: Museum aan de Stroom, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, KULeuven en Universiteit Antwerpen Actoren: Wetenschappelijk medewerkers Collectieonderzoek Timing: Middelen HRM: Bijdrage Wetenschappelijk medewerkers Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Onderzoek historisch interieur museumzalen In het kader van het Masterplan wordt er gewerkt aan de uittekening van de werken die de historische reconstructie en beleving van een aantal museumzalen mogelijk maken. Het onderzoek naar de oorspronkelijke architectuur door de restauratiearchitect en de decoratie van deze zalen wordt ondersteund door het raadplegen van het archief KMSKA en wordt aangevuld met opzoekingen in andere archiefbewaarders van informatie over het KMSKA (Felixarchief, Archief van de Provincie en het Rijksarchief) Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende restauratieniveaus, gerelateerd aan verschillende graden van aantasting van het gebouw; de restauratie van de situatie 1890 (Centrale as eerste verdieping), het capteren van sfeer van 1890 (zijruimten eerste verdieping) en het capteren van de sfeer van 1927 (bel-etage) met aansluiting bij de andere restauratieniveaus bijvoorbeeld via kleurgebruik. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Claus en Kaan Architecten Actoren: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Timing: 2013 Middelen HRM: Bijdrage Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Ondernemingsplan 2013_definitief 13

14 Actie Ontwikkelen en uitvoeren van materiaal-technische (inter-) nationale onderzoeksprogramma's Uitvoeren van materiaal-technisch onderzoek van de collectie, in het bijzonder de schilderijencollectie. Dit onderzoek wordt al dan niet gekoppeld aan geplande restauraties. Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: - Voortgangsrapportering onderzoeksprojecten - Valoriseren onderzoeksprogramma via Pure Verantwoordelijken: Teamhoofd Conservatie/Restauratie Partners: MOLAB (MObile LABoratory), Universiteit Antwerpen (departement chemie), Universiteit Gent (departement chemie), Arcobaleno vzw en, in functie van het onderzoek, andere laboratoria. Actoren: Team Collectieonderzoek en team Conservatie/Restauratie Timing: Financiële middelen: Zie subacties Middelen HRM: Zie subacties Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Zie subacties en Subactie Materiaal technisch onderzoek Rubensproject In het Rubensproject vormt het innovatief materiaaltechnisch onderzoek een belangrijk onderdeel. De 21 werken van Rubens van het KMSKA worden systematisch aan verschillende methodes onderworpen. In samenspraak met en met de ondersteuning van verschillende externe instellingen zoals universiteiten, musea, fondsen, kunsthistorische centra wordt een programma gepland, uitgebouwd en uitgevoerd. Het gaat over nieuwe fototechnieken, kunstmatige intelligentie schildertechniek, non-destructieve pigmentanalyse, laagopbouw en de uitbouw van de interne röntgencel. Ondernemingsplan 2013_definitief 14

15 Van een aantal schilderijen werden in 2011 monsters genomen, die vanaf 2012 werden onderzocht, geanalyseerd en vervolgens werden verwerkt tot dwarsdoorsneden. Dit onderzoek wordt verder gezet in Verantwoordelijken: Teamhoofd Conservatie/Restauratie en wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Universiteit Antwerpen (departement chemie) en Arcobaleno vzw Actoren: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek en Team Conservatie/Restauratie Timing: 2013 Middelen HRM: Bijdrage Team Conservatie/Restauratie en wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Materiaaltechnisch onderzoek gekoppeld aan restauratieprojecten Een restauratieproject is bij uitstek het moment om schilderijen materiaaltechnisch te onderzoeken; hetzij in het kader van het vooronderzoek, hetzij tijdens de behandeling. Het soort onderzoek is sterk afhankelijk van de vragen die rijzen tijdens de restauratie en kan daarom vooraf moeilijk gedefinieerd worden. Over het algemeen wordt röntgen- en infraroodonderzoek gedaan, aangevuld met Portable X-ray Fluorescence (PXRF) en de analyse van verfmonsters. Zie subactie en verder Verantwoordelijken: Teamhoofd Conservatie/Restauratie Partners: MOLAB(MObile LABoratory), Universiteit Antwerpen (departement chemie); Universiteit Gent (departement chemie), Arcobaleno vzw en, in functie van het onderzoek, andere laboratoria. Actoren: uitvoerende (externe) restaurator, wetenschappelijke medewerker Collectieonderzoek Timing: 2017 Ondernemingsplan 2013_definitief 15

16 Middelen HRM: Teamhoofd Conservatie/Restauratie, wetenschappelijke medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Adequate rapportering van de partners Subactie Materiaaltechnisch onderzoek schilderijen Ensor 38 schilderijen en 500 tekeningen van Ensor worden materiaal-technisch onderzocht. De ontbrekende technische documenten worden aangemaakt door Arcobaleno vzw. Een restaurator gaat de schilderijen onderzoeken en de technische documenten interpreteren. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek en teamhoofd Conservatie/Restauratie Partners: Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Arcobaleno vzw Actoren: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek en team Collectiebehoud en -beheer Timing: 2017 Middelen HRM: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek en team Collectiebehoud en -beheer Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Voortgang materiaal-technisch onderzoeksproject (Universiteiten Gent en Antwerpen) en een haalbare projecttiming Actie Ontwikkelen en uitvoeren van museologische (inter-) nationale onderzoeksprogramma's Er worden onderzoeksprogramma s ontwikkeld, o.m. op het vlak van educatie en collectiebeheer. Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: - Voortgangsrapportering onderzoeksprojecten Ondernemingsplan 2013_definitief 16

17 Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: Zie subacties Actoren: Zie subacties Timing: 2013 Financiële middelen: Zie subacties Middelen HRM: Zie subacties Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Zie subacties , , en Subactie Collectiecatalogus Algemeen: - Bijhouden en opvolgen van internationale ontwikkelingen, passief en actief met het doel een grotere aanwezigheid en een veel hogere ranking binnen de zoekresultaten te bekomen zowel via overkoepelende sites als via zoekmachines. Museumcollecties: - Continu onderzoek om de formele en inhoudelijke basisgegevens te vervolledigen en gaandeweg systematisch de gegevens (velden) uit te breiden en aan te vullen. - Het diepgaande onderzoek naar de catalogus leidt (naast de kennis van de kunstwerken/ kunstenaars) tot meer inzicht in de geschiedenis van de collecties/ museum. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, MASerfgoedforum en Vlaamse Kunstcollectie Actoren: Teams Collectieonderzoek en Collectiebehoud en -beheer Timing: Ondernemingsplan 2013_definitief 17

18 Middelen HRM: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Schilderijencatalogus Met de publicatie Alle schilderijen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (werktitel) zet het museum een lange traditie inzake museumcatalogi verder. Sinds de uitgave van de laatste schilderijencatalogi (Moderne Meesters 1977 en Oude Meesters 1988) is niet alleen de kwaliteit van het onderzoek sterk toegenomen maar is ook de collectie sterk uitgebreid. Een handzame en geüpdatet publicatie die een volledig overzicht biedt van de rijke collecties schilderkunst van het KMSKA is dan ook noodzakelijk om aan de vraag van vorsers en museumbezoekers te voldoen. In de bestandscatalogus wordt elk schilderij voorgesteld met de basisinformatie (naam van de kunstenaar, biografische gegevens, titel, jaar, materiële gegevens (materiaal en afmetingen), inscripties (signatuur, datum, opschrift), verwerving, opmerkingen, inventarisnummer) en een kleurenafbeelding. Het voorbereidend onderzoek werd in 2012 afgerond. In 2013 wordt de publicatie verder voorbereid. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerkers Collectieonderzoek Partners: Uitgeverij Actoren: Teams Collectieonderzoek en Collectiebehoud en -beheer Timing: 2014 Middelen HRM: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Lezingen Naast studiedagen organiseert het museum ook regelmatig kunsthistorische lezingen voor een ruim cultuurgeïnteresseerd publiek. Sinds 1928 worden er op zondagochtend voordrachten georganiseerd. Bij voorkeur komen onderwerpen die aansluiten bij het museumbezit aan bod. De gastsprekers zijn kunstgeleerden : museumconservatoren, professoren maar ook stafleden van het museum, kunstenaars en schrijvers. Ondernemingsplan 2013_definitief 18

19 In de lezingenreeks Nieuw gebouw, nieuw museum in het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaan de sprekers, elk vanuit hun achtergrond, in op de vraag of musea nog toekomst hebben en zo ja, hoe dat toekomstige museum er dan uit zal zien. Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek en wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen, sprekers Actoren: Teams Collectieonderzoek en Marketing, Communicatie, Educatie Timing: Financiële middelen: euro Middelen HRM: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Engagement van de sprekers Subactie Voorbereiding inrichting nieuw museum Met het oog op de heropening van het museum wordt gedurende de sluitingsperiode de inrichting van het nieuwe museum voorbereid. Het collectieplan wordt hierbij als vertrekpunt gebruikt. Er wordt een denktank/werkgroep opgericht om op regelmatige basis inhoudelijke discussies te voeren. Ook via symposia en studiereizen wordt nagedacht over de nieuwe presentatie van de collectie. Voor de heropening van het museumgebouw in 2018 wordt de Ensorverzameling grondig bestudeerd. Zij wordt op een nieuwe manier geïntegreerd in de inrichting van de permanente collectie. Het KMSKA bereidt ook een tentoonstelling voor over Baroksculptuur i.s.m. de musea stad Antwerpen, het Rubenianum, de Kathedrale Kerkfabriek en Amuz. Verantwoordelijken: Administrateur-generaal Partners: Claus en Kaan Architecten Actoren: Teams Collectiebehoud en -beheer, Marketing, Communicatie en Educatie, Bedrijfsvoering en Collectieonderzoek Timing: Ondernemingsplan 2013_definitief 19

20 Middelen HRM: Bijdrage teams Collectiebehoud en -beheer, Marketing, Communicatie en Educatie, Bedrijfsvoering en Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Noodzaak aan bijkomend onderzoek Subactie Onderzoeksprojecten collectiemanagement/transport en verpakking Het opvolgen van initiatieven en onderzoek rond duurzaamheid. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk directeur Collectiebehoud en beheer Partners: Centre Européen de Normalisation, Nederlandse Registratoren Groep (NRG), European Registrars Committee (ERC), Portable, Art handling and Collections Care Information Network (PACCIN) Actoren: Team Collectiebeheer Timing: Doorlopend Middelen HRM: Team Collectiebeheer Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Onderzoeksprojecten collectiemanagement/depotproblematiek Onderzoek van de depotproblematiek in Vlaanderen. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk directeur Collectiebehoud en beheer Partners: IVA Kunsten en Erfgoed, Universiteit Antwerpen Actoren: Team Collectiebehoud en -beheer Timing: 2013 Ondernemingsplan 2013_definitief 20

21 Middelen HRM: Bijdrage team Collectiebehoud en -beheer Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Partnerschap met IVA Kunsten en Erfgoed Subactie Onderzoeksproject collectiemobiliteit EU Uitwerken van een informatieve website voor Vlaanderen over collectiemobiliteit in het kader van de implementatie van Europese collectiemobiliteit. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk directeur Collectiebehoud en beheer Partners: IVA Kunsten en Erfgoed, FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) Actoren: Collectieregistrator Timing: Doorlopend Middelen HRM: Bijdrage collectieregistrator Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Engagement van de partners OD 1.3 Een evenwichtig, stimulerend, innovatief, informatief en aantrekkelijk presentatie- en tentoonstellingsbeleid ontwikkelen en voorstellen vanuit zowel een nationaal als een internationaal perspectief Actie De zichtbaarheid, de contextualisering en de toegankelijkheid van de eigen collectie voor het publiek maximaliseren Het museumgebouw is momenteel gesloten voor een verbouwing die tot 2017 zal duren waardoor het museumgebouw op het Antwerpse Zuid niet kan worden bezocht. Toch blijft de collectie van het museum dichtbij en toegankelijk. De belangrijkste kunstwerken zijn op verschillende gastlocaties in en rond Antwerpen te bewonderen. Zo zijn er verschillende lopende projecten in Antwerpen, Mechelen en Lier tot Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: Ondernemingsplan 2013_definitief 21

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen 923 CULTUUR Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen van het

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld collecties 1 Monitor

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Beleidsopties Musea en Erfgoed Antwerpen Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie. Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

Nadere informatie

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Uitgenodigd: buren (5.261) & leden districtsraad Antwerpen (34) Informatie over het infomoment

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015 Projectsubsidies cultureel eerste ronde 2015 Aanvrager Titel Korte omschrijving Toegekend bedrag Type project Design Museum Gent Tentoonstelling 'Design Derby België- Nederland 1815-2015' Design museum

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Slimmer Lenen. Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland

Slimmer Lenen. Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland Slimmer Lenen Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland 2016 Introductie De Collectie Nederland 1 is er voor ons allemaal. Musea en erfgoedinstellingen beheren dit kostbare gezamenlijke bezit met

Nadere informatie

VR 2011 2406 DOC.0565/2

VR 2011 2406 DOC.0565/2 VR 2011 2406 DOC.0565/2 Beheersovereenkomst van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 2011-2015 Inhoudsopgave I. Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 21 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Digitale rondleiding in collectie Ghysels Mortsel / Antwerpen Geachte schepen De Ridder, Geachte

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie

korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie Historiek Wielermuseum Roeselare, sinds 1998 Odiel Defraeye (Tourwinnaar 1912), Roeselaarse

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ATTACHÉ (M/V)

WETENSCHAPPELIJK ATTACHÉ (M/V) Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen werft aan in contractueel dienstverband: WETENSCHAPPELIJK ATTACHÉ (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media A Wetenschappelijk

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Waarderen en herbestemmen van roerend religieus erfgoed een stappenplan

Waarderen en herbestemmen van roerend religieus erfgoed een stappenplan Waarderen en herbestemmen van roerend religieus erfgoed een stappenplan 26 april 2016 Drongen 28 april 2016 Heverlee Annemie Van Dyck wat? een stappenplan voor de waardering, selectie en herbestemming

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende het instellen van een indemniteitsregeling voor tijdelijke tentoonstellingen en langdurige bruikleen

Voorstel van decreet. houdende het instellen van een indemniteitsregeling voor tijdelijke tentoonstellingen en langdurige bruikleen stuk ingediend op 2348 (2013-2014) Nr. 1 13 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jo De Ro, Peter Gysbrechts, Sas van Rouveroij, Dirk Van Mechelen en Bart Tommelein

Nadere informatie

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden Verwervingsprocedure

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden Verwervingsprocedure 1. Verwerving Deze procedure is opgezet aan de hand van SPECTRUM-N: Standaard voor collectiemanagement in musea, versie 1.0 (2008). Omschrijving Het beheren en documenteren van de overwegingen bij potentiële

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Dienstverlenende organisatie Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 5. Voorstelnummer : 05-027 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp:

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Erfgoedcel Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Nieuwe fundamenten Oude pijlers Erfgoeddepots Frank Herman Adviseur Erfgoeddepots - Coördinator Frank.Herman@admin.provant.be FAAD VUB 2012-03-31 1. Voorgeschiedenis

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Universiteit Gent. De integratie van de verspreide collecties (en het Universiteitsarchief) tot één Universiteitsmuseum

Universiteit Gent. De integratie van de verspreide collecties (en het Universiteitsarchief) tot één Universiteitsmuseum Universiteit Gent De integratie van de verspreide collecties (en het Universiteitsarchief) tot één Universiteitsmuseum Musea aan de UGent? 7 musea faculteiten verborgen beheer: vakspecialist 1817: UGent

Nadere informatie

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef (enkel het gesproken woord telt) Dames en heren, Welkom op de persconferentie

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Vrijwilligers bij het beheer van in situ religieus erfgoed. De Monumentale Kerken Antwerpen als case-studystudy Expertenforum CRKC / Uit de kast Heverlee 23 mei 2013 Monumentale Kerken Antwerpen Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Nadere informatie

Dienstverlening roerend religieus erfgoed

Dienstverlening roerend religieus erfgoed Dienstverlening roerend religieus erfgoed Voor wie? Het CRKC expertisecentrum voor religieus erfgoed biedt een specifieke dienstverlening voor roerend religieus erfgoed van de erkende erediensten. Het

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Age Friendly Museums. Een kwalitatief onderzoek naar mogelijkheden rond samenwerking tussen musea en woonzorgcentra.

Age Friendly Museums. Een kwalitatief onderzoek naar mogelijkheden rond samenwerking tussen musea en woonzorgcentra. Age Friendly Museums. Een kwalitatief onderzoek naar mogelijkheden rond samenwerking tussen musea en woonzorgcentra. O N D E R Z O E K D O O R L I Z E D E D O N C K E R, M A S T E R A G O G I S C H E W

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Weet wat je in huis hebt

Weet wat je in huis hebt Weet wat je in huis hebt Hoe maak ik een goede inventaris? maart 2007 Nut en doel van registratie Wat is een museum? "Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

DE MODERNEN. TOPSTUKKEN UIT HET KONINKLIJK MUSEUM IN DE KONINGIN FABIOLAZAAL

DE MODERNEN. TOPSTUKKEN UIT HET KONINKLIJK MUSEUM IN DE KONINGIN FABIOLAZAAL DE MODERNEN. TOPSTUKKEN UIT HET KONINKLIJK MUSEUM IN DE KONINGIN FABIOLAZAAL Infofiche voor leerkrachten secundair onderwijs Introductie Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is vooral

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

ICN Onderzoeksagenda

ICN Onderzoeksagenda ICN Onderzoeksagenda Object in context Waarde & waardering Museometrie Collectie risico management Toegankelijkheid Collectiebalans Moderne Kunst Project 2 Project 3 1 Museometrie Kwantiatief/cijfermatig

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 63

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 63 1 (2016) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2016 Nr. 63 A. TITEL Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek betreffende

Nadere informatie

Overdrachtsovereenkomst

Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst ten behoeve van de collectie archeologie 1, onderdeel van de museale collecties van de gemeente Hilversum, aan de Provincie Noord-Holland. De ondergetekenden:

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

Lokale erfgoedinstellingen

Lokale erfgoedinstellingen 1. Inleiding 1. Inleiding Lokale erfgoedinstellingen = actief op diverse terreinen = waardevol erfgoed = waardevol documentair erfgoed = bewaring = gebruikt in de werking = ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Dialoogmuseum Parkabdij toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Doelstellingen CRKC vzw Art. 3. De vereniging heeft

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Inventarisatie van het religieus erfgoed van de Ieperse kerken

Inventarisatie van het religieus erfgoed van de Ieperse kerken Inventarisatie van het religieus erfgoed van de Ieperse kerken CO7 begeleidt sinds 2015, in samenwerking met de lokale kerkbesturen, de Stad Ieper en de Provincie West-Vlaanderen, vrijwilligers bij de

Nadere informatie

Biënnale van de Schilderkunst: De mens in beeld

Biënnale van de Schilderkunst: De mens in beeld Biënnale van de Schilderkunst: De mens in beeld De Biënnale van de Schilderkunst is dit jaar aan haar derde editie toe Dit tentoonstellingsproject ontstond uit de museale ambitie van zowel het Roger Raveelmuseum

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Officiële Opening Studio Alijn - Gent Mijnheer de burgemeester, meneer de schepen, Dames en heren,

Nadere informatie

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE)

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Erfgoedwet (1) Hoofdstuk 2 Beheer van collecties regels over: beheer museale cultuurgoederen van

Nadere informatie

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER indrukwekkend NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET OUDE MEESTERS ARENTSHUIS MODERNE GRAFIEK GROENINGEMUSEUM 31.10.2015-14.02.2016 SELECTIE 1 05.03.2016-19.06.2016

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juli 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juli 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juli 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017 Docentenhandleiding Jij als onderzoeker Groep 4 t/m 8 1 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Jij als onderzoeker. In

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het

Ontwikkelingen in het Ontwikkelingen in het Cultureel-erfgoedbeleid Departement CJSM Afdeling Cultureel Erfgoed Katrijn Van Kerchove Cultureel-erfgoedbeleid Vlaamse Overheid: 1. Erkennen en subsidiëren 2. Beschermen roerend

Nadere informatie

A R C H I E F. desingel. Juni 2004. x i - 1 -

A R C H I E F. desingel. Juni 2004. x i - 1 - A R C H I E F desingel Juni 2004 x i - 1 - Archief desingel 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van het Internationaal Kunstcentrum desingel. 1.3. Datum of periode van ontstaan Vanaf

Nadere informatie

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys.

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. BELEIDSPLAN FONDATION CONSTANT 2012 Inleiding Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. Hierna aangeduid

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 BO ZAR EX PO Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN, BRUSSEL PALAIS DES BEAUX-ARTS, BRUXELLES CENTRE FOR FINE ARTS, BRUSSELS Artikel 1 wedstrijd

Nadere informatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is een kunsthistorisch kenniscentrum dat de collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal

Nadere informatie

Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013

Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 I De masteropleiding Erfgoedstudies (duaal),

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 82 van LYDIA PEETERS datum: 16 november 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Centrum

Nadere informatie