Visie Kindcentrum Vroondaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie Kindcentrum Vroondaal"

Transcriptie

1 Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden van CBS De Eshof en bijeenkomsten met (potentiële) nieuwe ouders. Kindcentrum Vroondaal biedt opvang en onderwijs onder één dak. Onze missie is de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen en stimuleren op actieve en gezonde wijze, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In ons kindcentrum bewegen kinderen zich in een afwisselende en stimulerende omgeving. Wij zorgen voor een warme, uitdagende plek waar kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar zich thuis voelen. Waar iedereen zichzelf kan zijn, rekening houdend met anderen. Waar ruimte is om je te ontwikkelen. Op vooruitstrevende en flexibele wijze proberen we iedere dag, in alle opzichten, het optimale uit de kinderen te halen. Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn van harte welkom tussen uur (zie ook de bijlage: Aanbod en openingstijden). Kindcentrum Vroondaal werkt volgens een vooruitstrevend en gebalanceerd concept met ruimte voor zelfstandig en gezamenlijk leren via doorlopende leerlijnen en persoonlijke leerroutes. In het Kindcentrum heerst structuur, rust en regelmaat. We dagen kinderen uit hun talenten en kwaliteiten te ontplooien. Kinderen leren bij ons samenwerken, spelen, taal, lezen, schrijven, rekenen en nog veel meer. Langs de weg van vragend en onderzoekend leren komen bij ons integrale thema s aan bod als natuur, cultuur, bewegen, muziek en techniek. Wederzijds respect en aandacht zijn hierbij belangrijk (zie ook pagina 3, paragraaf Levensvisie en wereldbeschouwing). Ook professionals van binnen en buiten de wijk kunnen worden betrokken bij het leer- en ontwikkelproces. Het aanbod op Kindcentrum Vroondaal bestaat uit: - Kinderdagverblijf 0-4 jaar - Peuteropvang 2-4 jaar - Onderwijs 4-13 jaar - Buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten 4-13 jaar. Eén team In kindcentrum Vroondaal werken pedagogische medewerkers en leerkrachten als één team. Op het kinderdagverblijf, bij de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de basisschool hanteren en onderschrijven we allemaal dezelfde didactische en pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. Doel hierbij is het realiseren van een vloeiend arrangement voor het kind door de hele dag heen, zonder onnatuurlijke breuklijnen. 1

2 Ons concept Eén visie op het stimuleren van optimale ontwikkeling van kinderen Natuurlijke, ononderbroken groei en beweging van kinderen als uitgangspunt Talentontwikkeling centraal via gezamenlijk leren, werkplekleren en teamleren Onderzoekend leren via een gevarieerd en uitgebalanceerd aanbod Eén visie op het stimuleren van optimale ontwikkeling van kinderen Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid laat hen groeien en zorgt ervoor dat zij dagelijks met veel plezier en enthousiasme op onderzoek gaan, initiatief nemen en doorzetten totdat ze uiteindelijk iets hebben bereikt, ontdekt en geleerd. Vaak vormt dat het begin van weer nieuwe vragen - en zo zet ontwikkeling zich voort. Ontwikkeling is een veranderproces door een combinatie van groei, rijping en leren. Daarbij speelt de omgeving een belangrijke rol. Kinderen bouwen hun brein op onder invloed van omgeving 1. Aanleg en interactie met de omgeving zorgt ervoor dat talentontwikkeling op gang komt. Daarvoor biedt Kindcentrum Vroondaal kinderen een rijke leeromgeving waar veel te ontdekken valt. We geven kinderen optimale kansen en dagen ze uit. Natuurlijke, ononderbroken groei en beweging van kinderen als uitgangspunt Leren en ontwikkelen verloopt op natuurlijke wijze via ononderbroken groei en beweging. Als kleine wereldburgers in hun eigen omgeving leren en ontwikkelen kinderen de hele dag door; zowel binnen als buiten het Kindcentrum. Wij vinden dat opvang, begeleiding en onderwijs op die continuïteit moet aansluiten, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en mag worden wie hij of zij is. Daarom creëren we een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving waarbij sprake is van verbinding tussen binnen- en buitenschools leren, spelen en ontspannen en benutten we diverse leerbronnen: binnen, buiten, fysiek en digitaal. Natuurlijk Wie zegt dat leren binnen moet plaatsvinden? Zittend aan een tafel, werkend aan een werkblad? Leren is veel rijker wanneer het plaats vindt vanuit verwondering in een rijke leeromgeving. Zowel binnen als buiten kunnen kinderen ervaring opdoen en zichzelf vragen stellen die het vertrekpunt vormen voor een interessant en betekenisvol project. Dat vinden wij natuurlijk leren. En daarom spelen en leren wij graag binnen maar ook buiten, in de natuur. Bewegen en Leren Bewegen is je brein masseren ²! In het Kindcentrum willen we voorkomen dat kinderen te veel stil zitten. We stellen prijs op beweging, variatie en ruimte. Thema s en activiteiten sluiten hierop aan en er is ruimte voor sport, spel, bewegen en cultuur. Zo organiseren we bijvoorbeeld schooloptredens, museumbezoek, excursies, zwemmen, sportwedstrijden en muziekoptredens. Gezond Gezonde kinderen spelen, leren en presteren beter. Daarom besteden wij structureel aandacht aan gezondheid door voldoende beweging en goede voeding. Bij verjaardagen stellen we prijs op gezonde snacks. 1 Dr. Jelle Jolles, onderzoek talentontwikkeling, VU Amsterdam (2011) 2 Prof. Dr. Erik Scherder 2

3 Sommige ouders stellen er prijs op dat het kind bij ons een gezonde, warme maaltijd kan nuttigen. Kinderopvangorganisatie Triodus staat open voor deze mogelijkheid en is voornemens om dit te gaan onderzoeken. Wellicht bieden we maaltijden aan via een soort strippenkaart. Talentontwikkeling centraal via gezamenlijk leren, werkplekleren en teamleren Als Kindcentrum staan we midden in de samenleving en hebben we te maken met veel ontwikkelingen: passend onderwijs, digitalisering, talentontwikkeling en verbindingen tussen onderwijs en samenleving. Binnen deze ontwikkelingen stellen wij de persoonlijke (talent-) ontwikkeling van kinderen centraal. Wij gaan uit van overeenkomsten en verschillen tussen kinderen die vooral plezier hebben in wat ze doen. Onderwijs en opvang richten we in rondom de unieke ontwikkeling van ieder kind. In een doorlopende lijn bieden we mogelijkheden om talenten verder te ontwikkelen. Dat doen we door op vragen en interesses van kinderen in te spelen en deze te verdiepen met behulp van projectonderwijs. Bij ons zitten kinderen een deel van de dag in een jaargroep; voor een ander deel wordt gewerkt in groepen van meerdere leerjaren. Ook de leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Vroondaal hebben hun eigen talenten en expertises. Daarom krijgen kinderen bij ons te maken met verschillende medewerkers en leerkrachten. Samen willen zij elke dag steeds beter worden in hun vak. Onderzoekend leren via een gevarieerd en uitgebalanceerd aanbod Wij hebben ons laten inspireren door de toekomst. Want hoe ziet de leefwereld van uw kind er over pakweg 20 jaar uit? De wereld om ons heen ontwikkelt zich in een razendsnel tempo. Er is sprake van internationalisering, toenemende technologie, verstedelijking. We worden (hopelijk allemaal gezond) steeds ouder. Onze kinderen groeien op voor de wereld van morgen, een wereld die ons iedere dag iets nieuws brengt en die ons telkens weer verrast. Samen met ouders legt Kindcentrum Vroondaal voor kinderen een basis als voorbereiding op de toekomst. Stapsgewijs bouwen we aan een brug die we intussen al aan het bewandelen zijn. Kinderen worden bij ons geïnspireerd en uitgedaagd en weten tegelijkertijd waar zij aan toe zijn. Onderzoekend leren geven we vorm via een gevarieerd en uitgebalanceerd aanbod (via het idee van een carrousel) van sport, spel, cultuur en natuur. De periode tot 1 januari 2018 benutten we hierbij optimaal om hiermee vanaf begin 2018 inhoudelijk een start te maken en het daarna verder uit te bouwen en vorm te geven. Levensvisie en wereldbeschouwing Naast bewegen, zijn we ook bewogen met ieder kind, zijn of haar unieke achtergrond en positieve ontwikkeling. In Kindcentrum Vroondaal leven en werken we vanuit een respectvolle ontmoeting tussen verschillende culturen, achtergronden en overtuigingen. We hanteren een open houding naar diverse levensbeschouwingen en richtingen. Op deze wijze geven we het kind een brede blik op de wereld mee waardoor het kan omgaan met diversiteit. In het onderwijs van het Kincentrum is de protestants-christelijke identiteit de basis. Kernwoorden van de SCOH zijn ontmoeten en verbinden, betrokken en betrouwbaar. In andere woorden: we voelen verantwoordelijkheid voor elkaar, voor kinderen en ouders en voor onze samenleving. Onze 3

4 scholen worden bezocht door leerlingen en ouders met diverse achtergronden op sociaal, cultureel en religieus gebied. De vieringen die bij onze identiteit horen, maken we gezamenlijk mee. We scheppen ook gelegenheid voor de kinderen om de verschillende levensbeschouwingen te leren kennen. Leerkrachten en medewerkers begeleiden en helpen de leerlingen op authentieke wijze vanuit gedeelde waarden en normen, met wederzijds respect en aandacht. 4

5 BIJLAGE: Aanbod en openingstijden Kindcentrum Vroondaal start vanaf augustus 2017 met kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en onderwijs (in de groepen 1 tot en met 6). In de beginfase zullen we klein beginnen, daarna groeien we binnen een aantal jaren door naar ruim 300 kinderen. Kinderen zijn iedere werkdag tussen tot uur van harte welkom. Van uur tot is er een mogelijkheid voor verlengde opvang. Het is mogelijk om alleen van de opvang gebruik te maken of alleen van het onderwijs. Tijden kinderdagverblijf Maandag t/m vrijdag (op werkdagen): uur Verlengde opvang uur Tijden peuteropvang Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (tijdens schoolweken): uur Schooltijden Schooltijden zijn volgens een continurooster. De schooldag begint om uur en eindigt om uur Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (schoolweken) Gelegenheid voor voorschoolse opvang: uur Onderwijs: uur Buitenschoolse opvang: uur Woensdag Gelegenheid voor voorschoolse opvang: uur Onderwijs: uur Buitenschoolse opvang uur Tijden BSO Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag (tijdens schoolweken) Voorschoolse opvang: uur Naschoolse opvang: uur Verlengde opvang: uur Woensdag Voorschoolse opvang: uur Naschoolse opvang: uur Verlengde opvang: uur Vakantiedagen en schoolsluitingsdagen: uur, verlengde opvang: uur Kosten opvang De tarieven van de kinderopvang staan op onze website Stapsgewijs In augustus 2017 starten we in een tijdelijk gebouw. Dit gebouw is voorzien van alle faciliteiten. De planning is dat de nieuwbouw uiterlijk in 2022 wordt opgeleverd. 5

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien Samen groeien door Visie en missie De Wingerd, samen groeien Vanuit de christelijke identiteit ontmoeten we elkaar, luisteren we naar elkaar, inspireren we elkaar, zijn we nieuwsgierig en gaan we de dialoog

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. 2 SWK-Kinderopvang SWKGroep Kinderopvang

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE SWKGroep Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. Stichting SWKGroep staat voor

Nadere informatie

TARIEVENKRANT KINDCENTRUM HET KLEURENORKEST. blosse.nl. Alles inclusief! Kindcentrum Het Kleurenorkest Hogeweg CC Limmen

TARIEVENKRANT KINDCENTRUM HET KLEURENORKEST. blosse.nl. Alles inclusief! Kindcentrum Het Kleurenorkest Hogeweg CC Limmen TARIEVENKRANT 2018 KINDCENTRUM HET KLEURENORKEST BSO Hogeweg neemt deel in de ontwikkeling van een Kindcentrum binnen basisschool Het Kleurenorkest. Per september kunt u ook bij ons terecht voor peuteropvang!

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Informatie avond Schooltijden

Informatie avond Schooltijden Informatie avond Schooltijden Tijdspad schooltijden Mei Juni September Oktober December 2012 30 mei: ouderavond: ouders en leerkrachten informeren over de mogelijke modellen digitale enquête ouders digitale

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Club Rodenburg 7+ Club - Buitenschoolse opvang

Locatiewijzer van SKSG Club Rodenburg 7+ Club - Buitenschoolse opvang Locatiewijzer van SKSG Club Rodenburg 7+ Club - Buitenschoolse opvang * Onze locatie bevindt zich op het Rodenburg terrein in de Rodenburghal * Accent op de SKSG pijler: Sport en gebruik van de Rodenburghal

Nadere informatie

Verwonderen Ontdekken Onderzoeken

Verwonderen Ontdekken Onderzoeken Verwonderen Ontdekken Onderzoeken Op reis naar toekomstvaardige leerlingen! Visiedocument Samenwerkingsschool de Nijewier Tjalleberd Datum: 25 maart 2019 Versie: vastgesteld Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Locatiewijzer* SKSG BSO Klavertje 6

Locatiewijzer* SKSG BSO Klavertje 6 Locatiewijzer* SKSG BSO Klavertje 6 Maak spelenderwijs kennis met muziek, theater en beeldende kunst en ontdek je talent! - Gespecialiseerde Pedagogisch Medewerkers - Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Ons onderwijs. Basisvaardigheden & ICT. Thuis voelen & sfeer. Verschillende leer- en ontwikkelstijlen. Bewegen

Ons onderwijs. Basisvaardigheden & ICT. Thuis voelen & sfeer. Verschillende leer- en ontwikkelstijlen. Bewegen Volop in beweging Kindcentrum De Terp is een veilige plek waar kinderen zich voor kunnen bereiden op hun toekomst in de samenleving. Hier dagen we hen uit hun talenten te ontplooien, zich te ontwikkelen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IKC De Kreek

NIEUWSBRIEF IKC De Kreek 1 WINTER 2018 NIEUWSBRIEF IKC De Kreek Kinderen voorop In deze eerste nieuwsbrief, die bestemd is voor alle ouders en betrokkenen van IKC De Kreek, informeren we u over de ontwikkelingen rond IKC De Kreek.

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. BSO 8 tot 12 jaar. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0611

Keuzedeel mbo. BSO 8 tot 12 jaar. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0611 Keuzedeel mbo BSO 8 tot 12 jaar gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0611 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 31-05-2016

Nadere informatie

Early Arts 23 mei 2018

Early Arts 23 mei 2018 Early Arts 23 mei 2018 Els Rienstra & Maaike Vaes Het Kinderopvangfonds PACT, Kindcentra 2020 Vandaag eerst een schets van de Nederlandse context Daarna inzoomen op kindcentra en cultuur en sport Kinderopvang

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Bubbel Buitenschoolse opvang

Locatiewijzer van SKSG Bubbel Buitenschoolse opvang Locatiewijzer van SKSG Bubbel Buitenschoolse opvang * Gelegen op het terrein van de Zijlen * BSO locatie die de kinderen ophaalt van veel scholen in Leek en Tolbert * Wij halen en brengen uw kinderen naar

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Kom eens langs voor een rondleiding!

Kom eens langs voor een rondleiding! Hele dagopvang 0-4 jaar Peuterspeelzaal 2-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Kom eens langs voor een rondleiding! www.kindcentrumdeark.nl Omdat leren een Kunst is!? Inschrijven Kijk op eark.nl dcentrumd

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden?

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden? Ouderbijeenkomst Andere schooltijden? 1 3 Noem wat er in u opkomt, als u denkt aan andere schooltijden? ANDERE goede SCHOOLTIJDEN samenwerking school en ouders 4 Tijden veranderen Sinds 2006: wet flexibele

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie

Peuteropvang op de Woelwaters Spelen, ontmoeten en ontwikkelen!

Peuteropvang op de Woelwaters Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Thema voeding Peuteropvang op de Woelwaters Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Voor u ligt de informatiebrochure over peuteropvang. Mocht u na het lezen van de brochure nog vragen hebben, neem dan gerust

Nadere informatie

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA)

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) De tarieven in onderstaande tabellen zijn brutokosten. Wat de daadwerkelijke kosten voor u zijn is afhankelijk van uw (gezamenlijk)

Nadere informatie

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website :

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website : 2014-2015 Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: 0165-511870 e-mail: bsbernardus@bsbernardus.nl website : www.bsbernardus.nl NIEUWSBRIEF 121a De afgelopen week is er een informatieavond

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Grootegast Buitenschoolse opvang

Locatiewijzer van SKSG Grootegast Buitenschoolse opvang Locatiewijzer van SKSG Grootegast Buitenschoolse opvang * BSO locatie die de kinderen ophaalt van alle scholen in- en om Grootegast * Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich welkom voelen * Wij

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pagina 1 van 7 Pedagogisch beleidsplan IKC de Weide. Inhoudsopgave Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Weide Leeuwarden Voorwoord... 3 1. Integraal

Nadere informatie

Maak kennis met een. wereldopvoeder. Missie en visie document

Maak kennis met een. wereldopvoeder. Missie en visie document Maak kennis met een wereldopvoeder Missie en visie document 2016-2020 Onze producten vroeg- en voorschoolse educatie deskundige op het gebied van natuur en kinder voorschoolse activiteitenteam buitenschoolse

Nadere informatie

o.b.s. de Kubus Hoornbladstraat SZ Almelo telefoon:

o.b.s. de Kubus Hoornbladstraat SZ Almelo telefoon: o.b.s. de Kubus Hoornbladstraat 35 7601 SZ Almelo telefoon: 0546-455040 www.obsdekubusalmelo.nl Geachte ouders/verzorgers, In deze folder kunt u meer lezen over de nieuwe schooltijden die de Kubus gaat

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. Spring, BSO kindercentrum Voorschoolse opvang, nieuwe schooltijden, Rots en Water

Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. Spring, BSO kindercentrum Voorschoolse opvang, nieuwe schooltijden, Rots en Water Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Borgh Nieuwsbrief juni2016 NB Nr 10 Inhoudsopgave: IKC Spring, BSO kindercentrum Voorschoolse opvang, nieuwe schooltijden, Rots en Water NB Oud

Nadere informatie

leerling elke OBS de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd.

leerling elke OBS de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd. OBS de Bongerd Elke leerling leert anders Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd.info leerling elke leert anders Onze school is een gemeenschap

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Geloof, Hoop en Liefde

Geloof, Hoop en Liefde Geloof, Hoop en Liefde Commissie: Onderwijs Directie-overleg: 20-06-2017 GMR: 03-10-2017 (informeren) Raad van Toezicht: 25-09-2017 College van Bestuur: 04-10-2017 Evaluatie: 04-10-2020 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TARIEVENKRANT KINDCENTRUM DE KERKUIL. blosse.nl. Inclusief! Warme maaltijden. Lage Weide XC Limmen

TARIEVENKRANT KINDCENTRUM DE KERKUIL. blosse.nl. Inclusief! Warme maaltijden. Lage Weide XC Limmen TARIEVENKRANT 2018 KINDCENTRUM DE KERKUIL Kinderdagverblijf Eigen Wijs, BSO Het Avontuur en peuteropvang Klein Duimpje nemen deel in de ontwikkeling van een Kindcentrum binnen basisschool De Kerkuil. BSO

Nadere informatie

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor!

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Inhoud 1. De oorsprong; tijd voor een nieuwe toekomst 3 2. Visie 4 3. Missie 5 4. Ons Mantra 6 5. Kernwaarden 6 6. De contouren 8 7. Ons

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

Koersnotitie Stichting PROHLES

Koersnotitie Stichting PROHLES Koersnotitie Stichting PROHLES Versie 13 maart 2019 Inhoud Vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen 2 Waar Prohles voor staat 3 Ons gewenste toekomstbeeld in vier perspectieven: 4 1. Prohles en

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

Koersplan. Geloof in de toekomst

Koersplan. Geloof in de toekomst Koersplan Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De stichting hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure

RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure GOO! voor Opvang en Onderwijs RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure Elk kind heeft een held of heldin in zich om moeilijke situaties te overwinnen. Hiervoor is niet alleen moed nodig, maar ook inzicht, de juiste

Nadere informatie

Daadkracht in Rotterdam

Daadkracht in Rotterdam Daadkracht in Rotterdam De bedoeling van onderwijs is dat je leert. Dat je mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Zo simpel is het. Nuchter, maar waar! Hiervoor heb je een school nodig, die jou

Nadere informatie

KINDCENTRUM VROONDAAL. KINDGIDS daar word je wijzer van!

KINDCENTRUM VROONDAAL. KINDGIDS daar word je wijzer van! KINDCENTRUM VROONDAAL KINDGIDS 2017-2018 daar word je wijzer van! Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Team 0-13 en organisatie 2017-2018 6 2. Schooltijden en vakanties 7 2.1 Schooltijden 7 2.2 Vakanties en vrije

Nadere informatie

Pedagogisch fundament. handboek ikc leeuwarden

Pedagogisch fundament. handboek ikc leeuwarden Pedagogisch fundament handboek ikc leeuwarden pedagogisch fundament Inhoud Moreel kader IKC Leeuwarden Dit handboek is een hulpmiddel te komen tot een pedagogisch fundament voor een IKC s. Uitgangspunt

Nadere informatie

Wij bieden kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang in Egmond Binnen, Egmond aan Zee en Bergen.

Wij bieden kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang in Egmond Binnen, Egmond aan Zee en Bergen. TARIEVENKRANT 2018 Kinderopvang in De Egmonden en Bergen Forte Kinderopvang biedt professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. We willen een veilige basis bieden waarin uw kind wordt

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan?

Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan? Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan? Andere schooltijden? Sinds wanneer? Sinds 1 augustus 2006, met de invoering van de Wet Flexibilisering Schooltijden, hebben scholen bij de inrichting van de onderwijstijd

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Multatuli

Veel gestelde vragen over peuterschool Multatuli Veel gestelde vragen over peuterschool Multatuli Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5 tot

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Plaats: Onderwerp: Aan: Anna Paulowna Informatie Kappio Belangstellende ouders en verzorgers Hartelijk dank voor uw aanvraag voor plaatsing in onze kinderopvang locatie

Nadere informatie

Strategienota Ruimte, Relatie & Rekenschap

Strategienota Ruimte, Relatie & Rekenschap Strategienota 2019-2022 Ruimte, Relatie & Rekenschap 2 Strategienota Landstede Groep 2019-2022 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Missie & waarden 6 1.1 Missie 6 1.2 Waarden 6 We willen ontwikkelen

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Open dag woensdag 13 maart 2012

Hartelijk welkom! Open dag woensdag 13 maart 2012 Hartelijk welkom Open dag woensdag 13 maart 2012 HARTELIJK WELKOM Wij vormen een hecht professioneel team, gespecialiseerd in Daltononderwijs. Ons doel is uw kind een inspirerende en leerzame schooltijd

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Thorbecke. Baken tussen centrum en zee

Meerwerf basisschool Thorbecke.  Baken tussen centrum en zee Meerwerf basisschool Thorbecke www.meerwerf.nl Baken tussen centrum en zee OOp volle kracht vooruit Basisschool Thorbecke ligt in het levendige centrum van Den Helder, maar vormt voor onze kinderen een

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Koersplan Kleur je toekomst

Koersplan Kleur je toekomst Koersplan 2019-2023 Kleur je toekomst Hier staat Eduquaat voor! Ieder kind ontwikkelt zich en leert Wij hebben begrip en respect voor elkaar Wij verbinden ons met de (Weerter) gemeenschap Afspraak is afspraak

Nadere informatie

KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK

KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK je d r o w r a a d! n a v r e z j i w Judy Menger Directeur Kindcentrum Vroondaal Meester Jelle Ik ben meester Jelle en werk als adjunct-directeur op deze school. Ik ben

Nadere informatie

Informatieavond: Andere schooltijden

Informatieavond: Andere schooltijden Informatieavond: Andere schooltijden AGENDA Aanleiding Visie Huidige situatie Vijf gelijke dagen model Overzicht modellen Financiën Tijdspad Werkgroep Afsluiting AANLEIDING - We zien dat er steeds meer

Nadere informatie

Innovatieve leerkrachten en onderwijsassistenten gezocht!

Innovatieve leerkrachten en onderwijsassistenten gezocht! Innovatieve leerkrachten en onderwijsassistenten gezocht! Ben jij de leerkracht die kwalitatief hoogwaardig, toetsbaar en eigentijds onderwijs kan verzorgen voor leerlingen in het primair onderwijs? Wij

Nadere informatie

Buitenschoolse Opvang De Spreng Hoevelaken

Buitenschoolse Opvang De Spreng Hoevelaken Buitenschoolse pvang De Spreng Hoevelaken (PC Gelderse Vallei) Start cursusjaar 2013-2014 Intake/inschrijfformulier VS/NS/BS Kindcentra PC Gelderse Vallei BS De Spreng Hoevelaken 01/13/avw pvang en onderwijs

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties. donderdag 13 oktober 2016

Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties. donderdag 13 oktober 2016 Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties donderdag 13 oktober 2016 Welkom & opening Nanny Roelen Agenda 1. Welkom Nanny Roelen, avondvoorzitter 2.Opzet IKC Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

TARIEVENKRANT blosse.nl. Alles inclusief! Jozef Kindcentrum. Jozef Kindcentrum Prinses Marijkelaan EA Egmond aan den Hoef

TARIEVENKRANT blosse.nl. Alles inclusief! Jozef Kindcentrum. Jozef Kindcentrum Prinses Marijkelaan EA Egmond aan den Hoef TARIEVENKRANT 2018 Jozef Kindcentrum Onderwijs en opvang voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar uit Egmond en omgeving. Een gezin met kleine kinderen is druk. In het spitsuur van uw leven ontzorgen

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

we voor een veilige, tweetalige (=taalrijke), stimulerende en prikkelende omgeving voor de kinderen.

we voor een veilige, tweetalige (=taalrijke), stimulerende en prikkelende omgeving voor de kinderen. TARIEVENKRANT 2018 KINDCENTRUM ATALANTA Kindcentrum Atalanta is een tweetalig Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We staan voor verbinden van opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning, gericht

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie directeur Koningin Emmaschool Amsterdam, april 2018 Henk Hendriks Profiel directeur Koningin Emmaschool 1 Wie zoeken wij? De Koningin Emmaschool te Kampen

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0 PRIJSLIJST 217 Unikids 2. Definitief v1. VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging.1 9/6/17 Status Concept t.b.v. de LRKP aanvraag 1. 3/7/17 Definitief Buitenschoolse Opvang Unikids 2. Prijslijst 217 Definitief

Nadere informatie

POSITION PAPER 19 september OVO en SKG in samenspraak met de gemeente Gorinchem. IKC Merweplein. IKC voor alle kinderen

POSITION PAPER 19 september OVO en SKG in samenspraak met de gemeente Gorinchem. IKC Merweplein. IKC voor alle kinderen POSITION PAPER 19 september 2016 OVO en SKG in samenspraak met de gemeente Gorinchem IKC Merweplein IKC voor alle kinderen 1 VOORWOORD Voor u ligt een weerslag van twee dagdelen van intensieve ontmoeting.

Nadere informatie

Creatief in denken en doen! Ontwikkelen met een lach

Creatief in denken en doen! Ontwikkelen met een lach Creatief in denken en doen! Ontwikkelen met een lach Welkom Creatief in denken en doen! Samen op weg naar een nieuw gebouw met een eigen IKC Creatief in denken en doen blijft het motto ook van het IKC.

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Verslag werkgroep 11. Middenschool: leer kracht in meervoud. Werksessie 1

Verslag werkgroep 11. Middenschool: leer kracht in meervoud. Werksessie 1 Verslag werkgroep 11 19 mei 2009 en 20 mei 2009 25 ste Middenschoolcongres Werkgroep 11 Congresbegeleider: Erik Schrooten Verslaggever: Evelyn Neven Middenschool: leer kracht in meervoud Werksessie 1 Kennismaking

Nadere informatie

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016 Informatieavond Andere Schooltijden woensdag 20 april 2016 Aanleiding voor de informatieavond Landelijke trend : op steeds meer scholen wordt onderzoek gedaan naar andere schooltijden en /of een continurooster.

Nadere informatie

Convenant Buitenschoolse Opvang Stichting Prokino en Spectrum VPCO

Convenant Buitenschoolse Opvang Stichting Prokino en Spectrum VPCO Convenant Buitenschoolse Opvang Stichting Prokino en Spectrum VPCO Convenant De ondergetekenden: a) Spectrum VPCO, in deze vertegenwoordigd door de heer A. van Zanten en hierna te noemen Partij A ; en

Nadere informatie

1.2 BIJLAGE BIJ PEDAGOGISCH BELEID

1.2 BIJLAGE BIJ PEDAGOGISCH BELEID 1.2 BIJLAGE BIJ PEDAGOGISCH BELEID 1.2 Bijlage bij Pedagogisch beleid inclusief VVE, locatie specifieke deel Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Liekelei Buitenschoolse opvang

Locatiewijzer van SKSG Liekelei Buitenschoolse opvang Locatiewijzer van SKSG Liekelei Buitenschoolse opvang * Onze locatie bevindt zich OBS de Nijenoert * Exclusieve opvang voor de kinderen van OBS de Nijenoert * Accent op de SKSG pijler: Kunst en Cultuur

Nadere informatie

SAMEN SCHOLEN in Ter Aar

SAMEN SCHOLEN in Ter Aar SAMEN SCHOLEN in Ter Aar op weg naar het Integraal Kind Centrum - KOERSNOTITIE Versie 20 juni 2017 Invoegen en verbinden De drie basisscholen in Ter Aar zijn sinds schooljaar 2015/2016 op zoek gegaan naar

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Marant EduService. Leren en lenen

Marant EduService. Leren en lenen Marant EduService Leren en lenen Werkt u in het primair onderwijs, bij een kinderopvang of in een educatieve instelling? Is er behoefte aan passende materialen voor alle kinderen en is het streven om up-to-date

Nadere informatie