Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact"

Transcriptie

1

2 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie februari Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

3 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Waterdienst en Data-ICT-Dienst Informatie: Michiel Engelsman/Paul Bielen Telefoon: / Fa: Uitgevoerd door: DID: James van Gemeren Thijs Muizelaar Edward Nuiten Opmaak: Rijkswaterstaat Waterdienst Datum: februari 2009 Nummer WD Bijlagen WD Uittreksel voor niet ICT ers WD Kosten Baten analyse WD Project start architectuur WD Programmavoorstel WD Planning WD Risico-inventarisatie WD Overzicht informanten 2 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

4 Inhoudsopgave METAGEGEVENS OPDRACHTGEVER EN STAKEHOLDERS DOCUMENTEIGENSCHAPPEN AUTEURS LEESWIJZER MANAGEMENTSAMENVATTING AANLEIDING HAVIK 2 IN DE OMGEVING SCOPE UITGEVOERDE ANALYSE Processen ICT-landschap Informatie/Gegevens Conclusie van de analyse AANBEVOLEN ICT-OPLOSSINGSRICHTING Mobiel werken Kennistool VISIE OP DE OPLOSSING INLEIDING AANLEIDING DOELSTELLING VAN DE DEFINITIESTUDIE RESULTAAT DOELGROEP TOTSTANDKOMING UITGANGSPUNTEN CRITERIA VOOR BEPALEN OPLOSSINGSRICHTING RAAKVLAKKEN MET ANDER PROJECTEN ACHTERGROND VAN HET PROJECT HAVIK AANSLUITING OP OVERHEIDSONTWIKKELINGEN POSITIONERING HAVIK OVERHEIDSBREDE ONTWIKKELINGEN Administratieve lastenverlichting (NUP) NOiV Kaderstellende visie op toezicht (2005) Programma Vernieuwing Toezicht Waterwet Digitaal loket voor Waterwet Wet Dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen Archiefwet Binnenvaartwet Basisregistratie Nederlandse Overheid Referentie Architectuur RIJKSWATERSTAAT BREDE ONTWIKKELINGEN Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

5 3.2.1 Agenda Enterprise Architectuur Rijkswaterstaat Kwaliteitsmanagement WilWat Overige projecten AFBAKENING HAVIK CONTEXTDIAGRAM GLOBALE PROCESINVENTARISATIE IST INLEIDING PROCESNIVEAU EN PROCESTYPE AFWIJKING VAN UPP HUIDIGE PROCESSEN (IST) Verlenen van een vergunning Behandelen van meldingen AmvB Handhaven Plannen, sturen en rapporteren BEVINDINGEN HUIDIGE PROCESSEN GLOBAAL PROCESONTWERP SOLL INLEIDING GEBRUIKERSINVENTARISATIE AANSLUITEN OP E-OVERHEID CONFORMEREN AAN DE ENTERPRISE ARCHITECTUUR RIJKSWATERSTAAT GENERIEK PROCESMODEL E-DIENSTVERLENING HAVIK GEGEVENSMANAGEMENT HUIDIGE GEGEVENSHUISHOUDING VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING EISEN VANUIT ARCHITECTUURPRINCIPES STANDAARDEN EN OMGEVING OBJECTMODELLEN EISEN AAN DE GEGEVENSHUISHOUDING T.B.V. HANDHAVING EISEN AAN DE GEGEVENSHUISHOUDING T.B.V. VERGUNNINGVERLENING PLANNING, MANAGEMENT INFO, BESTURING CONCLUSIES APPLICATIE SCHETS INLEIDING FRONTOFFICE, MIDOFFICE, BACKOFFICE Frontoffice Backoffice Midoffice HUIDIGE INFORMATIEVOORZIENING HH & VV Huidig landschap van de informatievoorziening Huidige functionaliteiten Gebruik van huidige applicaties MOGELIJK TOEKOMSTIG ICT-LANDSCHAP Algemene uitgangspunten Toekomstig frontoffice Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

6 7.4.3 Toekomstig midoffice Toekomstig backoffice Vier alternatieve oplossingsrichtingen PROGRAMMA VAN EISEN Gebruikerseisen en wensen Eisen van Enterprise architectuur Architectuurprincipes NORA KOPPELVLAK MOBIEL WERKEN MDA Gebruikerseisen en wensen tav Mobiel werken Advies MDA KENNISTOOL Functionaliteiten kennistool CONCLUSIES KENNISTOOL ICT-OPLOSSINGSRICHTINGEN HUIDIGE SITUATIE INFORMATIEVOORZIENING OPLOSSINGSRICHTING 1: CONSOLIDATIE HUIDIGE SYSTEMEN Maatregelen voor vergunningverlening Maatregelen voor Handhaven Beoordeling optie OPLOSSINGSRICHTING 2: SAP HAVIK + CRM EN DATAWAREHOUSE OPLOSSING Maatregelen voor vergunningverlening Maatregelen voor handhaven Beoordeling optie OPLOSSINGSRICHTING 3: VERGUNNINGPAKKET, CRM-PAKKET EN DATAWAREHOUSE VOOR HH Maatregelen voor vergunningverlening Maatregelen voor handhaven Beoordeling optie OPLOSSINGSRICHTING 4: SERVICE GEORIËNTEERDE ARCHITECTUUR Beoordeling optie HERBRUIKBARE COMPONENTEN VERGELIJKING OPLOSSINGSRICHTINGEN CONCLUSIES OPEN SOURCE OPTIES STAPPENPLAN INTEGRALE BENADERING VAN HET VERANDERINGSPROCES PROJECTENPLAN Organisatie Informatie ICT (projecten) VISIE OP DE OPLOSSING Papier op orde Van papier op naar digitaal Proces op orde Proces digitaal Informatie op orde Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

7 9.4 TRANSITIEDIAGRAM TRANSITIE VAN PROCEDUREEL NAAR GEAUTOMATISEERD MIDOFFICE T.B.V. DE WATERWET BEHEER INLEIDING UITWERKING PER OPLOSSINGSRICHTING MOBIEL WERKEN KENNISTOOL BEVEILIGING CLASSIFICATIEMODEL RISICOCLASSIFICATIE IMPACT BEVEILIGINGSMAATREGELEN IMPACT/ COPAFIJTH BINNEN DE RWS-ORGANISATIE COMMUNICATIE ORGANISATIE PERSONEEL ADMINISTRATIEF FINANCIEEL INFORMATIE JURIDISCH TECHNIEK HUISVESTING OPENSTAANDE PUNTEN HEFFINGEN BINNENVAARTWET RELATIE MET IVW PROCESSEN EN DIEPGANG NAUTISCHE EN DROGE VERKEERSWETGEVING BIJLAGEN DE TWINTIG NORA PRINCIPES TOELICHTING OMGEVINGSDIAGRAM DEFINITIES PROCESNIVEAU SYSTEEMFUNCTIONALITEITEN INGEVULDE VRAGENLIJSTEN RISICOCLASSIFICATIE OBJECTMODEL BESCHRIJVINGEN Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

8 0 Metagegevens 0.1 Opdrachtgever en stakeholders Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Luitzen Bijlsma (HID WD) Paul Bielen (WD) Michiel Engelsman (DID) 0.2 Documenteigenschappen Revisiedatum Voorgaande Omschrijving Auteur revisie datum wijziging Concept 01 Edward Nuiten Concept 03 Thijs Muizelaar Concept 05c, toevoegen H2, wijzigingen in H4 H6 t/m8 opgezet Michiel Engelsman, James van Gemeren, Edward Nuiten & Thijs Muizelaar Concept 07 H2 t/m H8 aangevuld, H9 t/m H13 eerste opzet Concept 09 commentaar van CBI verwerkt, reactie van Concept 0.95 commentaar toetsingscie Verwerking laatste aanvulling 0.3 Auteurs Edward Nuiten (Projectarchitect) Thijs Muizelaar (Informatie-analist) James van Gemeren (Informatie-analist) Michiel Engelsman, James van Gemeren, Edward Nuiten & Thijs Muizelaar Edward Nuiten, Thijs Muizelaar Edward Nuiten Thijs Muizelaar Edward Nuiten Thijs Muizelaar 0.4 Leeswijzer Een definitiestudie is een fase in een systeemontwikkelingsproject. Vandaar dat bepaalde onderdelen van dit rapport uitgaan van bepaalde kennis op het gebied van systeemontwikkeling. Binnen 7 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

9 Rijkswaterstaat is geen template voorhanden om een definitiestudierapportage op te zetten, vandaar dat in het project Havik 2 zelf een opzet is gemaakt. Voor de lezer die werkzaam is in de business is het wellicht zinvol om bij het lezen te focussen op de hoofdstukken die onderwerpen behandelen die minder ICT-gerelateerd zijn. We hebben wel als auteurs geprobeerd het ICT-jargon zoveel mogelijk te vermijden om de leesbaarheid van het rapport te vergroten. In de management samenvatting wordt de essentie van Havik 2 samengevat. Hoofdstuk 2 geeft de aanleiding en inhoud van het project Havik 2 weer. In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op de omgeving van Rijkswaterstaat omdat er relevante ontwikkelingen zijn die een andere benadering vragen dan bij het project SAP Havik en het project Digitale Handhaving. Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige processen en hoofdstuk 5 geeft de beschrijving van de processen zoals deze door de gebruikersorganisatie, wetgeving en eterne ontwikkelingen vormgegeven kunnen worden. Gegevens vormen het bloed door de aderen van een organisatie, vandaar dat hier met zorg mee omgegaan moet worden. Hoofdstuk 6 brengt daarvoor een aantal bevindingen aan de oppervlakte en adviseert over de verbeterde inrichting. Het objectmodel geeft een afbakening van de onderwerpen van gesprek binnen het Havik 2 aandachtsgebied. Hoofdstuk 7 geeft een functionele beschrijving van het ICT-landschap in de huidige en gewenste situatie. Hoofdstuk 8 gaat dieper in op verschillende ICT-oplossingsrichtingen. Voor de gebruikersorganisatie is het minder relevant, als de ICT-voorzieningen maar voldoen aan de functionele beschrijvingen van hoofdstuk 7. De opdrachtgever zal echter de keuze moeten maken uit de genoemde oplossingsrichtingen. Hoofdstuk 9 behandelt de stappen die gezet moeten worden om een ideale inrichting te kunnen realiseren. Hierin zit ook de visie van het projectteam op de oplossing. Een concreet advies wordt in een seperate adviesnota uitgewerkt en aan de opdrachtgever aangeboden. Hoofdstuk 10 geeft de consequenties van het beheer per oplossingsrichting weer. Hoofdstuk 11 behandelt de risico s. Hoofdstuk 12 beschrijft de consequenties voor de Rijkswaterstaat-organisatie als de functionaliteiten zijn gerealiseerd, zoals in hoofdstuk 7 zijn beschreven. Dit wordt beschreven per bedrijfsaspect (COPAFIJTH). Havik 2 heeft een erg breed aandachtsgebied. In hoofdstuk 13 is een aantal onderwerpen benoemd, die nog verdieping of nader onderzoek vereisen. In hoofdstuk 14 zitten de bijlagen. 8 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

10 1 Managementsamenvatting 1.1 Aanleiding Rijkswaterstaat heeft een belangrijke taak in het verlenen van vergunningen en het toezicht en de handhaving in dat kader. Dit werkveld is volop in beweging. In 2007 heeft een verkenning uitgewezen dat de ICT ondersteuning van de handhaving en vergunningverlening modernisering behoeft. Gebruikers zijn ontevreden over de ondersteuning, vandaar veel eigen oplossingen. Hierdoor ontbreekt het bij de handhavers aan een eenvoudige ontsluiting van de benodigde informatie. Versnipperde en onvolledige informatie maakt dat Rijkswaterstaat ten aanzien van de vergunningverlening en handhaving niet in control is. Nieuwe wetgeving, waaronder de Waterwet en de Binnenvaartwet en het verplicht gebruik van landelijke registers, is in aantocht en leidt tot taakverschuiving. Om de ondersteuning voor het werkveld op orde te brengen is het project Handhaving Vergunningverlening, Internet Klantcontact (Havik) 2 in september 2008 gestart. Opdrachtgever is de HID van de Waterdienst, Luitzen Bijlsma. 1.2 Doelstelling en resultaat Het project Havik 2 heeft tot doel een integrale ondersteuning met één gebruikersvriendelijke ICT voorziening voor alle wetten en het hele proces van handhaving en vergunningverlening te realiseren en te implementeren. De onderhavige definitiestudie geeft inzicht in het totale landschap van systemen, processen en gegevens rondom handhaving en vergunningverlening. Het project heeft in het werkveld een groot aantal gesprekken gevoerd, een aantal workshops met gebruikers, teamleiders, en beheerders uitgevoerd en de beelden hieruit getoetst bij ICT-architecten. Samen met de informatie over de omgeving van Havik, is op hoofdlijnen een totaal beeld verkregen van deze omgeving, de processen, de gegevens en het ICT landschap. Daarnaast heeft een benchmark plaatsgevonden, in de vorm van een deskstudy naar mogelijke oplossingen voor mobiel werken en een kennistool. Er is door het projectteam gekozen, binnen de beschikbare tijd, tot een zodanige uitwerking te komen, dat een verantwoord besluit over het vervolg kan worden genomen.het advies bevat een voorkeursalternatief op basis van een viertal oplossingsrichtingen. De definitiestudie schetst het concept van de ICT-voorzieningen in functionele (gebruikers) termen. De beoordelingscriteria zijn samen met de gebruikers vastgesteld. 1.2 Havik 2 in de omgeving Het werkveld van handhaving en vergunningverlening bij Rijkswaterstaat kan niet meer los worden gezien van de omgeving. 9 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

11 Zowel etern vanuit de (Rijks)overheid als binnen de eigen organisatie vinden ontwikkelingen plaats die invloed hebben op Havik 2. Dienstverlening Er zijn vele programma s binnen de Rijksoverheid gericht op de professionalisering van de dienstverlening richting burger en bedrijfsleven. Havik 2 loopt daar namens RWS voorop. Het uitgangspunt bij de dienstverlening is een (administratieve) lastenverlichting, De overheid heeft in het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP zowel wettelijke als organisatorische en procesmatige veranderingen aangekondigd. De Rijksoverheid onderkent de belangrijke rol voor ICT in: o de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) waarin principes worden vastgelegd over de wijze waarop wordt samengewerkt en informatie wordt uitgewisseld tussen overheden en, o het programma NoiV (Nederland Open in Verbinding) over Open Source Software en Open Standaarden. Professionalisering toezicht De tweede kaderstellende visie op toezicht geeft een invulling aan de verbetering van de dienstverlening. Hierin wordt een verandering beoogd van object toezicht naar systeemtoezicht, waarbij het geheel van processen, systemen en organisatie bij een bedrijf of branche wordt bekeken. Systeemtoezicht moet leiden tot minder bedrijfsbezoeken.deze visie heeft geresulteerd tot o.a. twee programma s: Vernieuwing toezicht: burger en bedrijfsleven hebben te maken hebben met één aanspreekpunt waarbij het lijkt alsof er één rijkstoezichthouder is. E-Inspecties: ICT ondersteuning van het programma Vernieuwing Toezicht. Er zijn acht generieke voorzieningen gedefinieerd, waaronder een Digitaal Dossier en Front Office website. Het Front Office Vervoer over Water is hier een voorbeeld van. Wetgeving De professionalisering van de dienstverlening resulteert ook in een aantal relevante wijzigingen en vernieuwingen in wetgeving. o Samenvoegen en harmoniseren van wetgeving: de Binnenvaartwet en de Waterwet voegen bestaande wetten samen, waardoor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de binnenvaart en het waterbeheer beter is geregeld. De Waterwet introduceert ook, vergelijkbaar met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), een digitaal loket (de Landelijke Voorziening Omgevingsloket of LVO). o Bij wet wordt ook geregeld dat de overheid gegevens moet hergebruiken. De basisregistraties zijn door de overheid benoemt als de authentieke bron voor bijvoorbeeld persoons- of bedrijfsgegevens. o De Wet Dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen, waarmee de overheid wordt gedwongen binnen 10 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

12 afgesproken termijnen te werken behoort ook de wettelijke kant van de professionalisering. Rijkswaterstaat Agenda 2012 Binnen Rijkswaterstaat zijn vele projecten die invulling geven aan de Agenda In de Agenda 2012 zijn voor Rijkswaterstaat vijf pijlers en een gewaagd doel geformuleerd. Een van die pijlers is dat Rijkswaterstaat als publieksgerichte netwerkmanager moet opereren. Het werkveld van handhaving en vergunningverlening is bij uitstek een publieksgerichte taak, waarmee door Havik 2 invulling wordt gegeven aan deze pijler. Architectuur Bij het in de praktijk brengen van de Agenda 2012 speelt de architectuur binnen RWS een belangrijke rol. Deze architectuur zou richting moeten geven aan de processen, en hun gewenste informatievoorziening. De bestaande Enterprise Architectuur biedt op veel van de nieuwe ontwikkelingen nog geen concrete kaders, omdat Havik 2 voorop loopt op een aantal aspecten. 1.3 Scope Havik 2 zal oplossingen bieden voor aspecten in: 1. frontoffice: voor niet Waterwetvergunningen zal RWS een frontoffice (webportal) inrichten. Voor de Watervergunningen doet de LVO dat. 2. midoffice: voor het behandelen van verschillende zaaktypen (vergunningaanvragen, meldingen etc); 3. backoffice: waarin de gegevenshuishouding over vergunningen, risico s en planningen worden opgeslagen en de koppeling met de basisregistraties wordt geregeld. Elektronische overheid op termijn onderlinge gegevensuitwisseling binnen de e overheid DigiD (e) NIK/PKI BSN burger BIN bedrijf DigiD PKI OVERHEIDSPORTAL / ORGANISATIEPORTAL verwijzer (links) informatie e formulier LVO zoekmachine vragenboom aanvraagmodule behandeldossier attenderingsservice.... Overheidstransactie poort koppeling aan gemeenschappelijk front office Figuur 1 Scope van Havik 2 Noord NL Oost NL Noord Brabant IJsselm.gebie d Limburg Havik 2 Noord Holland Waterdienst Overige servicebus(sen) Bedrijven Basis- TOP kaart registraties gebouwen personen adressen Kadaster inkomens Schepen auto's etc. 11 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

13 1.4 Uitgevoerde analyse Processen Het werkveld van vergunningverlening in handhaving bevat globaal vier processen: verlenen van een vergunning; behandelen van een melding AMvB; toezicht houden en handhaven, en plannen, sturen en rapporteren. Het verlenen van een vergunning en het behandelen van een melding AMvB zijn op elkaar lijkende processen, evenals het afhandelen van beroep, bezwaar of (bestuurlijke) sancties zoals bestuursdwang. De Algemene Wet Bestuursrecht is hier leidend. Voor het proces toezicht houden en handhaven is het eindproduct (een vergunning of geregistreerde melding) van belang. Overkoepelend aan de andere processen is het plannen, sturen en rapporteren. De plannen worden gebaseerd op risico analyses in verband met het systeemtoezicht. Hierbij is een belangrijke koppeling met de informatie uit de drie andere processen. In deze processen ontstaat de informatie waarop wordt gepland, gestuurd en gerapporteerd. Belangrijke conclusies bij de analyse van de processen zijn: 1. dat de alignment (de mate waarin systeemfunctionaliteiten aansluiten bij de behoefte van de processen onvoldoende is; 2. Praktijk processen wijken af van de beschrijvingen processen(upp) en dat er niet wordt toegezien op een correct uitvoering. 3. Slechte en verschillende processen per regio leiden tot onvoldoende accurate administraties, waardoor de toegankelijkheid en kwaliteit van de gegevens ernstig bemoeilijkt wordt. 4. UPP sluit niet aan bij nieuwe wetgeving. 5. Het ontbreekt aan gemeenschappelijke visie op dienstverlening rondom vergunningverlening. Op basis van bovenstaande bevindingen zijn functionele eisen gedefinieerd en vertaald in ICT-oplossingen ICT-landschap In het werkveld van handhaving en vergunningverlening bestaat een grote diversiteit aan applicaties die worden gebruikt. Drie belangrijke applicaties die worden gebruikt zijn WVO-info, SAP Havik en WIS. Deze applicaties ondersteunen grote delen van de vergunningen en meldingen waar Rijkswaterstaat bevoegd gezag is, maar niet alle. Naast deze applicaties worden tijdens de inhoudelijke beoordeling van verzoeken specifieke applicaties gebruikt, die onderling niet gekoppeld zijn. Het gebruik van de applicaties laat te wensen over. De gebruikersvriendelijkheid van de applicaties sluit onvoldoende aan aan de vaardigheden van de medewerkers. Daarnaast is de mogelijkheid om mobiel te werken niet of slecht ingevuld. Daarnaast is de wijze waarop het beheer van een aantal systemen is georganiseerd omslachtig. 12 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

14 1.4.3 Informatie/Gegevens Het belangrijkste verbindende element tussen de processen is de informatieuitwisseling. De vergunningverlening zorgt dat een beschikking wordt afgegeven, terwijl men bij toezicht en handhaving naziet op een correcte uitvoering volgens de geldende voorschriften die in deze beschikking zijn vastgelegd. Bij plannen, sturen en rapporteren heeft men dezelfde informatie nodig. In de huidige situatie zijn er echter meerdere administraties in verschillende informatiesystemen en archiefkasten, die per regio verschillend worden beheerd en gevuld. Bij RWS ontbreekt een beleid voor gegevensmanagement. De koppeling met landelijke basisregistraties, het uitwisselen van informatie in het kader van landelijke en internationale verdragen leidt tot toename van gegevensgebruik. Dat kan onmogelijk decentraal georganiseerd blijven, hiervoor zal op enterprise niveau beleid moeten worden ontwikkeld. De definitiestudie heeft voor Havik 2 een oplossing geschetst Conclusie van de analyse Havik 2 is niet alleen ICT, maar betreft ook organisatie, processen en informatie, derhalve heeft Havik 2 de volgende verbeterdoelstellingen: 1. oplossen van het alignment vraagstuk: visie ontwikkeling over organisatie, processen, informatie en ICT m.b.t. vergunningverlening en handhaving; 2. betere aansluiting op beleidsmatige en wettelijke ontwikkelingen; 3. fleibelere ICT-voorzieningen die aansluit bij de behoeften van de gebruikersorganisatie, management en beheerorganisatie; 4. verbeterde voorziening voor mobiel werken en kennisontsluiting; 5. betere informatie verstrekking aan derden. Om de doelstellingen te realiseren is een meerjaren programma noodzakelijk. 1.5 Aanbevolen ICT-oplossingsrichting Op basis van de analyse heeft de definitiestudie vier oplossingsrichtingen opgeleverd: 1. Behouden van bestaande systemen met lichte aanpassingen om te voldoen aan de wet (nuloptie); 2. Verbetering en uitbouw SAP Havik, gegevensmagazijn, klantbezoekregistratie en maatwerk-functionaliteiten; 3. Combinatie van Vergunningverleningpakket, Datawarehouse, klantbezoekregistratie en maatwerkfunctionaliteiten; 4. Service georiënteerde architectuur. De vier oplossingsrichtingen zijn opgebouwd uit verschillende functionele componenten. De gevraagde functionele componenten zijn in Figuur 2 weergegeven en zijn per oplossingsrichting in verschillende applicaties of meerdere gelijkwaardig applicaties ondergebracht. De functionele componenten 13 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

15 Website voor niet WW zijn van toepassing op zowel handhaving als vergunningverlening.de gebruikersinterface wordt specifiek gemaakt voor de afzonderlijke processen. Identificatie/ authenticatie Gebruikers interface vergunningverlening Gebruikers interface handhaving ECM Elektronische formulieren Elektronisch Dossier (zaken) Specialistische automatisering Kennistool Elektronische beschikkingen Inkomend bericht LVO Scanstraat Financieel systeem Werkstroombesturing Document management Rapportage Tool (management Informatie) DWH Printen / document genereren Uitgaand bericht Koppelingen / connectiviteit Kantoorautomatisering Archivering Figuur 2 Functionele componenten Oplossingsrichting 3 heeft de voorkeur. In een vervolgfase wordt het programma van eisen uit de definitiestudie (na definitieve keuze) concreter uitgewerkt, om zekerheid te kunnen geven dat de genoemde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Deze aanbeveling voor deze oplossingsrichting is financieel onderbouwd in de Kosten/Baten analyse Mobiel werken Er is vanuit de gebruikersorganisatie een sterke wens geuit, om over mobiele toepassingen te kunnen beschikken. De functionele wensen bij gebruikers zijn echter niet generiek en verschillen sterk per discipline. De invoering van een geavanceerde Mobile Digital Assistant (MDA), waarmee op locatie inspectieresultaten kunnen worden gerapporteerd en informatie worden opgevraagd, is op dit moment een brug te ver voor Rijkswaterstaat. Een slimme keuze van de thans reeds beschikbare hardware (draagbare werkplek en UMTS) in combinatie met de Blackberry (agenda, , foto en navigatie) levert echter op korte termijn flinke meerwaarde voor een grote groep toezichthouders en handhavers. De baten van geavanceerde oplossingen zoals een tablet, zijn mede afhankelijk van de mate waarin Rijkswaterstaat de digitalisering en automatisering van het werkveld wil doorzetten. De keuze voor een geavanceerde oplossing (in combinatie met de hierna te behandelen kennistool) mist op dit punt de vereiste onderbouwing Kennistool Onderdeel van de ondersteuning van het werkveld van handhaving en vergunningverlening is het ontsluiten van kennis. Naar aanleiding van diverse gesprekken met handhavers blijkt dan men vooral de wens heeft om wet- en regelgeving in het veld te kunnen raadplegen Tijdswinst valt vooral te behalen wanneer men voor de situatie 14 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

16 specifieke, bijbehorende wet- en regelgeving kan raadplegen. In de markt wordt deze functionaliteit als dynamische checklisten aangeprijsd. De functionaliteit van checklisten heeft daarnaast alleen toegevoegde waarde als deze wordt gekoppeld aan kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement bepaalt in welk proces een specifieke checklist nodig is. Er is een inventarisatie gemaakt van verschillende applicaties op dit vlak. Vanwege de afhankelijkheid met de gekozen oplossingsrichting wordt geadviseerd om een keuze voor een kennistool hier op te baseren. Tijdelijke oplossingen zoals doorlinken naar website met wetgeving kan wel worden gerealiseerd in een portal. 1.6 Visie op de oplossing De visie op het uiteindelijke eindplaatje is tot nu toe bepaald door de gebruiker en wetgeving. Het Rijkswaterstaat management (business én ICT) zal bij het nemen van een beslissing over het vervolgtraject van Havik 2 beleidskeuzes moeten maken. Het aandachtsgebied van Havik 2 gaat over de verschillende domeinen en diensten heen en heeft daarmee een corporate karakter. Ook het beleid over toepassing van landelijke basisregistraties en Rijkswaterstaatbrede kernregistraties in de bedrijfsprocessen en administraties is een Rijkswaterstaatbreed vraagstuk. Havik 2 adviseert dan ook voor het vervolgtraject een integrale benadering. Zowel het aspect organisatie (personeel, rollen, verantwoordelijkheden) én bedrijfs- en ondersteunende processen, informatie (gegevensarchitectuur, gegevensdefinities, administraties, standaarden) moeten op elkaar worden afgestemd en op de invulling en het gebruik van ICT voorzieningen. Vervolgens zal ook op het gebied van ICT (applicatielandschap, Service oriëntatie, uitbesteding, Open Source Software, Open Standaarden) beleid moeten worden ontwikkeld en zullen project gestart moeten worden. Hiervoor wordt dan ook een groeimodel voorzien voor Havik 2. Het groeimodel bestaat uit een aantal ontwikkelingsstadia (zie Figuur 30): 1. papier op orde 2. van papier naar digitaal 3. het proces op orde 4. het proces digitaal 5. informatie op orde 15 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

17 Het groeimodel voor Vergunningverlening en Handhaving Streefbeeld Havik 2 Papier op orde Papier digitaal Proces op orde Proces digitaal Verbeteren Verbreden Vernieuwen Informatie op orde Volwassenheid Tijd/ inspanning Figuur 3 Groeimodel voor Vergunningverlening en Handhaving Havik 2 adviseert ook om een Rijkswaterstaatbrede visie te ontwikkelen op vergunningverlening en handhaving waarin gekeken wordt naar de uitvoering van de wettelijke taken, met behulp van de markt en automatisering, waarbij een efficiënte en effectieve invulling wordt gegeven aan de processen. Ook het eigenaarschap van de processen, gegevens en applicaties moeten in deze visie belegd worden. In de separate adviesnota Havik 2 wordt in detail de transitie uitgewerkt. 16 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

18 2 Inleiding 2.1 Aanleiding De geautomatiseerde ondersteuning van het werkveld handhaving en vergunningverlening bij Rijkswaterstaat is aan herziening toe. Het is sterk versnipperd, sommige activiteiten worden niet door landelijk systemen ondersteund, andere juist door meerdere (soms verouderde) systemen met gelijke functionaliteit. De bestaande systemen zijn veelal niet onderling gekoppeld, waardoor gegevens niet hergebruikt kunnen worden en gegevensvervuiling ontstaat. Het werken met deze diversiteit aan systemen is tijdrovend en foutgevoelig. Als binnenkort nieuwe wetgeving in werking treedt en Rijkswaterstaat ook gaat aansluiten op het digitale overheidsloket, kan deze situatie niet meer blijven bestaan. Op korte termijn is nieuwe wetgeving voorzien op het gebied van Binnenvaart en de nieuwe Waterwet. Beide wetten hebben gevolgen voor de handhavende en vergunningverlenende processen van Rijkswaterstaat. Om hiervoor een oplossing te realiseren is het project Handhaving Vergunningverlening, Internet Klantcontact (Havik) 2 in september 2008 in opdracht van Luitzen Bijlsma, HID van de Waterdienst, gestart. Het project HAVIK 2 heeft tot doel een integrale ondersteuning met één gebruikersvriendelijke ICT voorziening voor alle wetten en het hele proces van handhaving en vergunningverlening te realiseren en te implementeren. Het eindresultaat bestaat uit: een gefaseerde oplevering en ingebruikname van de integrale ICT voorziening voor vergunningverlening en handhaving; inrichting van de ICT voorziening op zodanige wijze dat de relevante wetgeving (nat en droog) wordt ondersteunt; invulling van de ICT voorziening op zodanige wijze dat wordt voldaan aan randvoorwaardelijke wetgeving (o.a. Wet Bescherming Persoonsgegevens, Archiefwet en Wet Dwangsom); geüniformeerde werkprocessen waarvoor de ICT voorziening is ingericht; opgeschoonde gegevenshuishouding en migratie van gegevens naar de nieuwe ICT voorziening; aansluiting van de ICT voorziening op de relevante portalen (o.a. LVO Water en Frontoffice Binnenvaart); aansluiting van de ICT voorziening op de relevante basisregistraties (o.a. GBA en NHR); het uitfaseren van verouderde ICT toepassingen voor vergunningverlening en handhaving; realisatie en in gebruik nemen functionaliteit voor mobiel werken en kennisontsluiting; ingeregeld en vastgelegd beheer van de nieuwe ICT voorziening; in het gebruik van de ICT voorziening geïnstrueerde medewerkers. 17 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

19 De definitiestudie vormt de eerste fase van het project Havik Doelstelling van de definitiestudie De definitiestudie heeft tot doel inzage te geven in het totale landschap van systemen en processen rondom handhaving en vergunningverlening. Het verkregen inzicht dient te leiden tot een onderbouwd advies voor een geschikte oplossingsrichting en een groeipad voor de komende jaren voor het gefaseerd toewerken naar het beoogde eindresultaat van het project Havik Resultaat De definitiestudie levert als resultaat antwoord op de vragen: hoe ziet het systeemconcept er in functionele termen uit? welke inhoud krijgt het nieuwe systeem? welke wetten en processen worden ondersteund? wat zijn de grenzen van het nieuwe systeem? aan welke eisen dient het systeem te voldoen? wat zijn de prioriteiten in deze eisen? welke delen/componenten zijn te onderscheiden? wat zijn de prioriteiten in de realisatie van de delen/componenten? welke bestaande bouwstenen/oplossingen zijn te hergebruiken? welke bestaande applicaties kunnen worden geconsolideerd? met welke technische en organisatorische randvoorwaarden en afhankelijkheden moet rekening worden gehouden bij realisatie? op welke omgevingen (hardware) dient de oplossing te werken? voor welke (technische) oplossing kan het best worden gekozen? welk ontwikkelscenario dient te worden gevolgd? aan welke informatiebeveiligingseisen dient te worden voldaan? aan welke architectuur richtlijnen dient de oplossing te voldoen? via welke stappen kan het eindresultaat beheerst worden bereikt? welk implementatie/uitrol scenario dient te worden gevolgd? welke risico s worden vooraf onderkend en welke maatregelen kunnen daartegen worden genomen? aan welke eisen dient een te selecteren kennismanagement applicatie te voldoen? welke eisen worden gesteld aan de Mobile Data Assistants (MDA)? welke management informatie gegenereerd moet worden? 2.4 Doelgroep De doelgroep van de definitie studie bestaat uit: de opdrachtgever en het management van Rijkswaterstaat ten behoeve van besluitvorming over de oplossingsrichting; de voor dit project relevante voorbereidings- en adviesgroepen van Rijkswaterstaat die de besluitvorming voorbereiden. Daarnaast dient dit document ter informatie voor: de beheerders (functioneel en daarbuiten) van de bestaande applicaties binnen Rijkswaterstaat; 18 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

20 de medewerkers van Rijkswaterstaat voor handhaving en vergunningverlening; het projectteam en de leverancier(s) in de volgende fasen van het project. 2.5 Totstandkoming De definitiestudie is tot stand gekomen in vier fasen. In de eerste fase is een uitgebreide inventarisatie gedaan van de bestaande documentatie en rapporten. Hierin zijn de bestaande applicaties, de gebruikte processen, procedures en werkwijze geïnventariseerd en beschreven. In deze fase zijn ook gesprekken gevoerd met functioneel beheerders van de bestaande applicaties, key-users binnen de werkvelden van handhaving en vergunningverlening en architecten van Rijkswaterstaat. Daarnaast is in diezelfde fase een drietal workshops georganiseerd met de medewerkers van Rijkswaterstaat voor handhaving en vergunningverlening en een ICT workshop met specialisten vanuit de DID en WD. De tweede fase bestond uit het analyseren van de verzamelde informatie. De processen en applicaties zijn geanalyseerd ten aanzien van de gebruikte en benodigde functionaliteit. Dit heeft gediend als input voor de derde fase. In deze derde fase zijn de oplossingsrichtingen ontworpen ten aanzien van de ICT voorziening ter ondersteuning van handhaving en vergunningverlening. Per oplossingsrichting is een ontwikkeltraject beschreven voor de ontwikkeling en implementatie van die oplossing. Tegelijkertijd is er voor elke oplossingsrichting een business case ingevuld. In de vierde en laatste fase is het rapport van de definitiestudie tot stand gekomen. In die fase is ook een onderbouwd advies voor een oplossingsrichting opgesteld. 2.6 Uitgangspunten Het project Havik 2 kent een aantal uitgangspunten die zijn opgesteld bij het begin van het project. Voor de definitiestudie zijn dat de volgende: de resultaten van het project Digitalisering Handhaving gelden als vertrekpunt (in het eindrapport beantwoord de business de wat - vraag voor wat betreft de handhaving); er wordt gebruik gemaakt van en voortgeborduurd op de resultaten en leerervaringen van SAP Havik; de procesbeschrijvingen die zijn opgesteld door het project Uniforme Primaire Processen (UPP) gelden als startpunt; het door het project Consolidatie Nat opgestelde dienstenmodel is startpunt; de bestaande functionaliteit in de applicaties WVO-info (Wet Verontreiniging Oppervlaktewater) en SAP Havik wordt als uitgangspunt genomen voor herbouw. Daarbij wordt kritisch bekeken welke functionaliteit in de nieuwe oplossing terugkomt; 19 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Mark Bressers, programmamanagement programma Open Standaarden en Open Source Software voor de Overheid Inhoud Open Standaarden en Open Source Software

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Managementsamenvatting en Beslisnotitie Wim Blanken 8 april 2014 Vastgesteld door: de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland op 24 april 2014

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per bekend maken

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per  bekend maken voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 16-12-2010 dagelijks bestuur : 18-01-2011 commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur : steller : mr. Geert Vogels MMO

Nadere informatie

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie!

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo aspecten van NORA Ron Bloksma, namens Geonovum ron.bloksma@grontmij.nl NORA Wie kent NORA 2.0? Nederlandse Overheid Referentie Architectuur eoverheid & 1Overheid

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Betreft: Voortgang tot en met februari 2008 Inhoud 1. Projecten binnen het thema Waterschapsbrede Database 2. Projecten

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013

V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013 Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013 1. Inleiding

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG Er is overlap en raakvlakken van verschillende vakdisciplines en de uitdagingen die daarbij horen. Een kans om zaken anders aan te pakken als

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs

Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0 Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Inhoud INLEIDING... 4 1. GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIEHUISHOUDING... 5 1.1. Toelichting vraagstuk... 5 1.2. Voorgestelde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding NEN2082

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding NEN2082 -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.forum.standaardisatie@.nl] Verzonden: dinsdag 15 december 2009 12:06 Aan: GBO Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier open

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Regiegroep gegevens en berichten standaarden Utrecht 5 oktober 2016 Wat

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN

Nadere informatie