vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be"

Transcriptie

1 vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be

2

3 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding vertalen - tolken 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven 7 Studieprogramma 9 Stage 14 Nuttige info over je studietraject 15 Studiebegeleiding 16 Infomomenten 18 Nuttige websites 18 Nuttige contactgegevens 19

4

5 Welkom Je hebt de weg naar de Universiteit Antwerpen gevonden. Misschien is dit je eerste kennismaking met onze universiteit. Misschien heb je hier je bacheloropleiding voltooid. In elk geval word je masterstudent en wil je informatie over onze master opleidingen. Hopelijk helpt dit boekje je een stap vooruit in je keuzeproces. Aan de Universiteit Antwerpen studeren zo n studenten in de meest uiteenlopende vakgebieden. In heel Antwerpen zijn er dat nog veel meer. Daarom werken we nauw samen met de Antwerpse hogescholen binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Sterker nog: vanaf september 2013 integreren een aantal academische hogeschoolopleidingen in de Universiteit Antwerpen. Dat gebeurt trouwens niet alleen in Antwerpen, maar in het hele Vlaamse hoger onderwijs. Ook de masteropleiding vertalen - tolken integreert. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek. Voor het eerst zullen de studenten bovendien afstuderen met een universiteitsdiploma. Onze universiteit stelt alles in het werk om je studietijd zo aangenaam mogelijk te maken en de kwaliteit van de opleidingen op topniveau te houden. Daarom worden onze opleidingen geregeld bijgestuurd en aangepast aan de maatschappelijke evolutie. Als je naar een van onze informatiedagen komt, zal je merken dat het prettig studeren is aan de Universiteit Antwerpen. We nodigen je alvast uit op onze open campusdagen op zaterdagen 23 maart en 27 april en op de infomarkt op woensdag 4 september. Prof. dr. Alain Verschoren Rector Universiteit Antwerpen

6 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? Prof en student staan dicht bij elkaar De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat je zo veel mogelijk les volgt in kleine groepen. Dat maakt een vlotte interactie met je proffen mogelijk: je kan rechtstreeks bij hen terecht met vragen en problemen. De communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard. De Universiteit Antwerpen is bekend voor haar goede studentenbegeleiding en -ondersteuning. Je staat er dus nooit alleen voor. We spelen zo veel mogelijk in op jouw individuele noden. Bovendien nodigen we jou uit om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn onze studenten vertegenwoordigd. Academische opleidingen op topniveau De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen, die oog hebben voor theorie én voor praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek dat ook internationale faam geniet. De ivoren academische toren werd al lang geleden gesloopt. Academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Tijdens je opleiding aan de Universiteit Antwerpen staat niet het memoriseren van feitenkennis centraal, maar bouw je kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De bachelor-masterstructuur schept ruimte voor vernieuwing en verbetering. Daardoor kunnen we voortdurend inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Door nieuwe opleidingen in te voeren en door keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen te verruimen. Een moderne leeromgeving We omringen jou met de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les- en computer lokalen, laboratoria, bibliotheken en studielandschappen. In alle publieke ruimten zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen. Momenteel heeft de universiteit vier campussen. Eentje in hartje Antwerpen, drie in de zuidelijke stadsrand. Met de komst van een aantal nieuwe opleidingen, die vanaf volgend academiejaar integreren in de Universiteit Antwerpen, komen er nog locaties bij. Om het toenemend aantal studenten op te vangen en jou een aangename leeromgeving te bieden, investeren we op grote schaal in nieuwe gebouwen. Enkele staan er al. Voor andere liggen de plannen op tafel. 4

7 Meer dan een opleiding We willen jou niet alleen een opleiding, maar ook een brede vorming aanbieden: jou helpen opgroeien tot een professional met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit bij personeel en studenten, en in haar studieprogramma s. Antwerpen Studeren is niet alleen met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad die meer is dan de universiteit en de hogescholen: het is een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kort samengevat: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten zich thuis voelen. De opleiding vertalen - tolken Vertalen en tolken zijn wetenschap en creativiteit, methodiek en intuïtie, een vak en een passie. Master in het vertalen Vertalen is in essentie een import/exportproces: je exporteert de eigen cultuur en importeert andere culturen. Is humor voor een Chinees hetzelfde als voor een Vlaming? Verlies ik niet te veel couleur locale als ik Deutsche Gründlichkeit vertaal door Duitse grondigheid? Hoe maken we bijsluiters verstaanbaar? Mijn bijholtes, bijvoorbeeld, waar moet ik die gaan zoeken? Wat is audiodescriptie? Kunnen blinden dan probleemloos een voetbalmatch volgen? Waarom heb ik altijd de indruk dat de ondertitels maar de helft vertalen van wat de acteurs zeggen? Als vertaler ben je m.a.w. een expert in de interculturele communicatie. Vertalen is natuurlijk niet meer wat het vijftig jaar geleden was. De teksten die je vertaalt of hértaalt gaan van medische bijsluiters en literaire pareltjes over websites en videogames tot films en toneelstukken. Gelukkig beschik je als modern vertaler vandaag de dag naast de klassieke woordenboeken over een heel arsenaal aan technologische tools: elektronische terminologielijsten en woordenboeken, machinevertaling, vertaalgeheugens. Als je er handig mee weet om te springen, maken ze het vertaalproces een stuk makkelijker en het eindproduct kwaliteitsvoller. 5

8 Bovendien kan je ook terugvallen op de bevindingen in het domein van de vertaal- en tolkwetenschap om je eigen vertaalproces constant te evalueren en bij te sturen. Master in het tolken Als tolk moet je naast het Nederlands ten minste twee vreemde talen beheersen op uitstekend niveau (zo goed dat anderen zouden denken dat je in die talen bent opgegroeid). Je blinkt uit in spreekvaardigheid en mondelinge communicatie. Je vertaalt on the spot, zonder tools! Je bent een nieuwsjunk en hebt een brede algemene kennis. Je kan als het ware in het hoofd van je gesprekspartner kijken. Je werkt snel en accuraat en hebt stalen zenuwen. De opleiding focust op het consecutief tolken. Dat wil zeggen: je luistert naar een spreker, vertaalt zijn verhaal op basis van je aantekeningen en brengt het nadien rechtstreeks voor het publiek. Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Met een bachelordiploma in de toegepaste taalkunde kan je rechtstreeks instromen in beide masteropleidingen. Heb je een: professionele bachelor office management: bedrijfsvertaler-tolk professionele bachelor office management: management assistent professionele bachelor secundair onderwijs (met Engels en Frans) Dan heb je rechtstreeks toegang tot een schakelprogramma van minimaal 66 en maximaal 84 studiepunten. Heb je een academische bachelor taal- en letterkunde met 2 vreemde talen (of eventueel 1 vreemde taal)? Dan heb je rechtstreeks toegang tot een voorbereidingsprogramma van minimaal 21 (of 12) en maximaal 69 studiepunten. Heb je een andere professionele of academische bachelor? Ook dan kan je eventueel toegelaten worden. Je dient steeds een aanvraagdossier in bij het onderwijssecretariaat van de faculteit. 6

9 Loopbaanperspectieven De Verenigde Naties hebben zes werktalen: het Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans. Het Internationaal Muntfonds (IMF) heeft er zeven: het Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Portugees en Spaans. De instellingen van de Europese Unie werken met alle officiële talen van de lidstaten. Dat zijn er 23, waaronder het Nederlands. Wist je trouwens dat het Nederlands de zevende grootste taal van de Europese Unie is? De wereld is jouw werkterrein De wereld mag dan een global village geworden zijn, het is wel een dorp waar de bewoners talloze talen spreken. Hierdoor is de vraag naar vertalers, tolken en meertalige academisch gevormde medewerkers exponentieel gestegen. De sectoren waarin ze ingezet worden, zijn ook steeds diverser. Denk maar aan ziekenhuizen, rechtbanken of instellingen voor sociale dienstverlening allemaal maken ze geregeld gebruik van professionele tolken. Allround communicatiespecialist Als je straks afstudeert, beheers je 2 vreemde talen op near native niveau en bespeel je feilloos de verschillende registers van je moedertaal. Dat is een dubbele troef! Waar kan je met je masterdiploma aan de slag? Grosso modo werken onze alumni: in het bedrijfsleven: 60% als zelfstandig vertaler of tolk, bij een vertaalbureau, bij een tolkdienst, in de audiovisuele media: 20% in het onderwijs: 20% Aan de slag als bruggenbouwer Bedrijven hebben steeds meer buitenlandse contacten. En dus zoeken zij bruggenbouwers die vertrouwd zijn met die internationale context. Als vertaler werk je met contracten, reclamefolders, handleidingen en websites. Je hertaalt gespecialiseerde informatie zodat ook niet-experten de boodschap vlot begrijpen. Dat is ook wat je doet als je werkt als zelfstandig vertaler of in dienst van een vertaalbureau. Met als extra plus dat je teksten over heel uiteenlopende onderwerpen voorgeschoteld krijgt. Als (zelfstandig) tolk of bij een tolkdienst tolk je bijvoorbeeld tijdens internationale conferenties, debatten, meetings, rechtspraken, verhoren. Op internationale bijeenkomsten wordt tegenwoordig bijna uitsluitend simultaan getolkt. Je hebt het vast al gezien op tv: een tolk in een geluiddichte cabine en luisteraars die via een koptelefoon zijn vertaling volgen. Wil je ook simultaan kunnen tolken? De master in het tolken kan een opstap zijn naar het postgraduaat conferentietolken: de European Master in Conference Interpreting. 7

10 Werken in het brandpunt van de maatschappelijke discussie Als je geboeid bent door het samenleven van mensen uit verschillende culturen in de moderne grootstad, dan is sociaal tolken jouw richting. Sociaal tolken maken sociale diensten (zoals onderwijs, gezondheidszorg, CAW, OCMW) toegankelijk voor mensen die in Vlaanderen kwamen wonen, maar (nog) niet voldoende Nederlands kennen om goed te communiceren in een gespecialiseerde en vaak emotioneel geladen context. Tv en film toegankelijk maken voor iedereen Bij televisie en film wordt in ons taalgebied meestal gekozen voor ondertiteling. De opleiding werkt hiervoor nauw samen met VRT en de commerciële Vlaamse zenders. Verschillende van onze alumni zijn er tewerkgesteld. Vertalen voor audiovisuele media en audiovisuele media toegankelijk maken: de twee vaardigheden beginnen meer en meer door elkaar te lopen. VRT, bijvoorbeeld, ondertitelt nu ook haar Nederlandstalige programma s voor doven en slechthorenden. Daarnaast begint zij met het audiobeschrijven van beelden voor blinden en slechtzienden. Ook live evenementen en websites moeten voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Niet enkel de dialogen en de tekst, maar ook de beelden en de geluiden. Hoe maak je zo n totaalpakket toegankelijk? Het zijn nieuwe uitdagingen die Europa promoot. Het Departement Vertalers en Tolken doet er dan ook volop onderzoek naar. En jij maakt er misschien wel je beroep van. Een groeiende sector De markt voor vertaaldiensten, tolkdiensten en ondersteunende technologieën blijft wereldwijd groeien aan een ritme van ruim 12% per jaar. Dat blijkt uit recent cijfermateriaal van Common Sense Advisory, een Amerikaans adviesbureau dat gespecialiseerd is in de vertaalsector. De totale markt is ondertussen 27 miljard euro waard. Bijna een kwart daarvan wordt in West-Europa gegenereerd. De algemene beschikbaarheid van online automatische vertaling heeft de vraag naar kwalitatief hoogwaardige menselijke vertaling niet doen afnemen. Integendeel. Vertaaltechnologie lijkt te fungeren als een katalysator die nog meer vraag naar menselijke vertaling genereert. (uit De Taalsector, 05/06/2012) Een job in onderwijs en/of onderzoek Wil je lesgeven in het secundair onderwijs? Dan volg je na je masteropleiding de specifieke lerarenopleiding. Liever een onderzoekscarrière? Dan kan je doctoreren in de vertaalwetenschap. 8

11 Studieprogramma Vertalen Onze vertaalopleiding vertrekt vanuit de kennis van het Nederlands en twee vreemde talen. Afhankelijk van je keuze in de bacheloropleiding zijn dat Duits, Engels, Frans, Chinees, Italiaans, Spaans en Portugees. Het programma is opgebouwd rond vier leerlijnen: taalbeheersing en vertaalcompetentie cultuur en interculturele communicatie academische vaardigheden leervaardigheden Enerzijds vraagt de vertaalmarkt polyvalente vertalers, maar anderzijds is het ook belangrijk dat je je eigen accenten legt. Het studieprogramma speelt in op deze dubbele behoefte en geeft jou voldoende keuzeruimte. Master in het vertalen: kies een combinatie van 2 B-talen of een combinatie van een B-taal met een C-taal (afhankelijk van je keuze in de bacheloropleiding). Gemeenschappelijke stam en masterproef sp. Vertaalwetenschap 6 Stage, deontologie en beroepspraktijk 6 Keuzeopleidingsonderdelen: kies 6 sp Internationale betrekkingen 3 Lokalisatie 3 Mediatoegankelijkheid 3 Revisie en editing 3 Vertalen Nederlands > Chinees (vervolg) 3 Vertalen Nederlands > Duits (vervolg) 3 Vertalen Nederlands > Engels (vervolg) 3 Vertalen Nederlands > Frans (vervolg) 3 Vertalen Nederlands > Italiaans (vervolg) 3 Vertalen Nederlands > Portugees (vervolg) 3 Vertalen Nederlands > Russisch (vervolg) 3 Vertalen Nederlands > Spaans (vervolg) 3 Opleidingsonderdeel uit een andere master van de Universiteit Antwerpen Opleidingsonderdeel aan een hogeschool binnen de Associatie Hogescholen & Universiteit Antwerpen 9

12 Masterproef Masterproef 18 B-talen Duits Duits: studie van het cultuurgebied 6 Duits: gespecialiseerd vertalen (Duits < > Nederlands) 6 Engels Engels: studie van het cultuurgebied 6 Engels: gespecialiseerd vertalen (Engels < > Nederlands) 6 Frans Frans: studie van het cultuurgebied 6 Frans: gespecialiseerd vertalen (Frans < > Nederlands) 6 C- talen Chinees Chinees: studie van het cultuurgebied 6 Chinees: gespecialiseerd vertalen (Chinees < > Nederlands) 6 Italiaans Italiaans: studie van het cultuurgebied 6 Italiaans: gespecialiseerd vertalen (Italiaans < > Nederlands) 6 Portugees Portugees: studie van het cultuurgebied 6 Portugees: gespecialiseerd vertalen (Portugees < > Nederlands) 6 Russisch Russisch: studie van het cultuurgebied 6 Russisch: gespecialiseerd vertalen (Russisch < > Nederlands) 6 Spaans Spaans: studie van het cultuurgebied 6 Spaans: gespecialiseerd vertalen (Spaans < > Nederlands) 6 Totaal 60 10

13 Tolken Ook onze tolkopleiding vertrekt vanuit je kennis van het Nederlands en twee vreemde talen. Afhankelijk van je keuze in de bacheloropleiding zijn dat Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans en Portugees. Het programma is opgebouwd rond 4 leerlijnen: taalbeheersing en tolkcompetentie (consecutief tolken) cultuur en interculturele communicatie academische vaardigheden leervaardigheden Master in het tolken: kies een combinatie van 2 B-talen of een combinatie van een B-taal met een C-taal (afhankelijk van je keuze in de bacheloropleiding). Gemeenschappelijke stam en masterproef sp. Communicatievaardigheden Nederlands 6 Theorie van het tolken 3 Gespecialiseerde tolkvormen: kies 6 sp uit Bedrijfstolken 3 Sociaal tolken 3 Live ondertitelen met spraakherkenningstechnologie 3 Keuzeopleidingsonderdelen: kies 3 sp Internationale betrekkingen 3 opleidingsonderdeel uit een andere master van de Universiteit Antwerpen? opleidingonderdeel aan een hogeschool binnen de Associatie Hogescholen & Universiteit Antwerpen? Masterproef Masterproef 18 11

14 B-talen Duits Duits: studie van het cultuurgebied 6 Duits : consecutief tolken (Duits < > Nederlands) 6 Engels Engels: studie van het cultuurgebied 6 Engels: consecutief tolken (Engels < > Nederlands) 6 Frans Frans: studie van het cultuurgebied 6 Frans: consecutief tolken (Frans < > Nederlands) 6 C- talen Italiaans Italiaans: studie van het cultuurgebied 6 Italiaans: consecutief tolken (Italiaans < > Nederlands) 6 Portugees Portugees: studie van het cultuurgebied 6 Portugees: consecutief tolken (Portugees < > Nederlands) 6 Russisch Russisch: studie van het cultuurgebied 6 Russisch: consecutief tolken (Russisch < > Nederlands) 6 Spaans Spaans: studie van het cultuurgebied 6 Spaans: consecutief tolken (Spaans < > Nederlands) 6 Totaal 60 12

15 Eigen accenten leggen? Dat kan! Je hebt de mogelijkheid om te specialiseren in: sociaal tolken bedrijfstolken live ondertitelen met spraakherkenningstechnologie Sociaal tolken Mensen die in Vlaanderen kwamen wonen kunnen soms (nog) niet goed communiceren in het Nederlands. Sociaal tolken maken sociale diensten ook voor deze mensen toegankelijk. Denk maar aan onderwijs, gezondheidszorg, CAW, OCMW... Het opleidingsonderdeel is opgebouwd rond interculturele en intersociale communicatie, deontologie en conflictbeheersing. Je verwerft inzicht in de specifieke werkomstandigheden, de werkvelden, de organisatie van het beroep. Zo krijg je een uitstekende voorbereiding op de certificeringsproef van de Vlaamse ondersteuningscel voor sociaal tolken en vertalen. Bedrijfstolken Wat verwacht een opdrachtgever van jou als tolk in een bedrijfscontext? Dat ontdek je in dit opleidingsonderdeel. Daarnaast leer je ook de technieken van het gesprekstolken ( liaison ) en het fluistertolken ( chuchotage ) aan. Dat doe je aan de hand van rollenspellen, uitgewerkte casussen en beeld- en audiomateriaal. Live ondertitelen met spraakherkenningstechnologie In dit opleidingsonderdeel maak je stapsgewijs kennis met de techniek van het live ondertitelen met spraakherkenning (respeaken): leesoefeningen om vertrouwd te raken met Dragon, shadowing, segmentatieoefeningen en tot slot respeaken van Nederlandstalig audiovisueel materiaal. Een bezoek aan de teletekstafdeling van VRT of VTM is onderdeel van het lesprogramma. Stage Let op: enkel als je voor vertalen kiest, is de stage een onderdeel van je programma. Om de belangrijke band met het werkveld te onderstrepen is de stage een verplicht onderdeel van de vertaalopleiding. Tijdens je stage leer je je taal- en vertaalcompetenties inzetten in een reële professionele situatie en verwerf je nuttige beroepservaring nog voor je daadwerkelijk afstudeert. Het is een laagdrempelige manier zowel voor jou als voor de werkgever om elkaar te leren kennen. Je krijgt de kans je verwachtingen van een job (vertalen, redactie, lesgeven ) te toetsen aan de werkelijkheid. 13

16 De stage staat voor 6 studiepunten en duurt 1 maand of 120 werkuren. Je kiest tussen een interne of externe stage. Kies je voor een externe stage, dan kan je zelf een stageplaats voorstellen of solliciteren bij een bedrijf waarmee de opleiding samenwerkt. We bieden stageplaatsen aan bij de Europese Commissie, de Spaanse Kamer Van Koophandel, JCDecaux, Lionbridge, uitgeverij Lifestylemagazines, EF, SD Worx, Neways Europe, NCI Translations, Transeurope, TforG, Hudson, Linguapolis, Ethias, Federale politie, Touroperator Live For Travel, RVA-vertaaldienst, Belgische Kamer voor Vertalers, Tolken en Filologen, jeugdfilmfestival Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, VRT enzovoort. Een interne stage (Skills Lab) is een gesimuleerde stage op de campus. Onder leiding van een van de vertaaldocenten wordt de realiteit van een vertaalbureau gesimuleerd. Je kan solliciteren voor verschillende functies zoals vertaler, revisor en project manager. Nuttige info over je studietraject Masteropleidingen binnen de bachelor-masterstructuur Om te kunnen inschrijven voor een masteropleiding, moet je in het bezit zijn van een professioneel of een academisch bachelordiploma. Afhankelijk van het diploma dat je reeds op zak hebt, kan je: rechtstreeks instromen in een masteropleiding eerst een schakelprogramma volgen (na een professionele bacheloropleiding) eerst een voorbereidingsprogramma volgen (na een academische bacheloropleiding) academische bachelor à rechtstreekse instroom à à voorbereidingsprogramma à academische master professionele bachelor à schakelprogramma à Dankzij de bachelor-masterstructuur heb je als student vaak keuzemogelijkheden bij het invullen van je studieprogramma. In elke faculteit adviseren studietrajectbegeleiders je over de samenstelling van je programma en over de aangeboden keuzemogelijkheden. Leerkrediet Het is belangrijk dat je voldoende studievoortgang boekt in je studietraject: als je studiepunten opneemt is het de bedoeling dat je ze opnieuw verwerft door te slagen voor je examens. Om je studievoortgang te bewaken, is het leerkrediet in het leven geroepen. Alle info over het leerkrediet vind je op 14

17 Als je geen studievoortgang boekt en op een negatief leerkrediet strandt, is het te laat. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen een systeem van studievoortgangsbewaking en -begeleiding opgezet: de faculteit zal je studieprestaties volgen en kan je bindende voorwaarden opleggen wanneer je niet de helft van de studiepunten van je studieprogramma hebt behaald. Studiebegeleiding Studieadvies en studentenbegeleiding De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding is er om je te helpen vanaf het moment dat je je voor het eerst inschrijft tot aan het moment waarop je je diploma in handen krijgt. Informatie en advies over studeren in het hoger onderwijs Stel ons al je vragen over opleidingen binnen en buiten de Universiteit Antwerpen, het onderwijs- en examenreglement, het leerkrediet Begeleiding bij het maken van je studiekeuze en bij twijfel over je studierichting Weten wat je wilt, is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Samen met een studentenbegeleider kan je aan de hand van gesprekken meer zicht krijgen op je persoonlijkheid, capaciteiten, interesses en de opleidingen die daarbij passen, al dan niet in het kader van heroriëntering. Oefeningen uit het werkboek Kijk op kiezen: stappenplan voor studie- en beroepskeuze kunnen jou hierbij helpen. Erkenning van eerder verworven competenties (EVC) Contacteer de EVC-coördinator voor informatie, een adviesgesprek en het opstarten van de procedure. Meer info vind je op Begeleiding omtrent studievaardigheden, studieplanning en uitstelgedrag Een studentenbegeleider kan je begeleiden in het aanscherpen van je studievaardigheden. Hoe verwerk je grote hoeveelheden leerstof? Hoe maak je een schema? Hoe maak je goede nota s? We helpen je ook realistische planningen te maken en doen oefeningen om uitstelgedrag tegen te gaan. Psychologische begeleiding en psychotherapie Ook wanneer je kampt met persoonlijke problemen die je studies belemmeren (faalangst, rouwverwerking, relatieproblemen, ) kan je terecht bij een studentenbegeleider die samen met jou nagaat welke hulp je het best kan gebruiken. Begeleiding van studenten met een functiebeperking Heb je een functiebeperking zoals een fysieke handicap, chronische ziekte, leerprobleem, concentratieprobleem, stoornis binnen het autismespectrum of psychisch 15

18 probleem? Ook dan kan je bij ons terecht voor begeleiding. Als je beschikt over een geldig attest kan je ook bijzondere faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens. Dien je aanvraag tijdig in via Begeleiding van studenten met een topsport- of kunstbeoefening Beoefen je sport of kunst op een hoog niveau, dan kan je eveneens bijzondere faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens. De Sportcommissie beoordeelt aanvragen van topsporters, de Commissie Cultuur die van kunstbeoefenaars. Meer info vind je op Afstudeerbegeleiding Tot slot kan je bij ons terecht voor hulp in je zoektocht naar jobs die passen bij je persoonlijkheid, capaciteiten en interesses en voor informatie over verdere studies. Informatie en afspraken verlopen verder steeds via het Studenteninformatiepunt (STIP): info: T of stip.ua.ac.be afspraken: enkel telefonisch: T Neem ook een kijkje op Op bladzijde 3 van dit boekje kan je lezen dat de opleiding vertalen - tolken, momenteel een hogeschoolopleiding, in september 2013 integreert in de Universiteit Antwerpen. Kies jij voor deze opleiding? Dan willen we er ook voor jou zijn met studieadvies en specifieke begeleiding. Toch kan het zijn dat je in een overgangs periode niet bij onze dienst, maar wel nog een tijdje bij medewerkers van je faculteit of de oorspronkelijke hogeschool terecht moet. Alle info daarover krijg je bij je inschrijving. Studietrajectbegeleiding Voor specifieke vragen over je individuele studieprogramma en vrijstellingen kan je terecht bij de studietrajectbegeleider van je faculteit. Contactgegevens vind je op Taalbegeleiding: academisch Nederlands Bij het Monitoraat op maat kan je terecht voor gratis taalondersteuning academisch Nederlands. Tijdens individuele sessies helpen taaldocenten je met je taalvragen. Voor ondersteuning bij o.a. het schrijven van een academische paper of het lezen van wetenschappelijke teksten, organiseren ze contactmomenten in kleine groep. De ondersteuning sluit aan bij je eigen werkstukken en studiemateriaal. Meer informatie vind je op 16

19 Infomomenten Nog vragen? Kom ze ons persoonlijk stellen. Een overzicht van alle infodagen en masterbeurzen in 2013 vind je op Open campusdagen Op 23 maart en 27 april ben je welkom op onze open campusdagen. Dé gelegenheid om alle informatie uit de eerste hand te krijgen. Babbel met proffen, studenten en studentenbegeleiders. Bezoek bib, aula en labo. Kortom: snuif de sfeer aan de Universiteit Antwerpen op. Infomarkt Twijfel je in september nog over je studiekeuze? Of wil je graag bevestiging van je keuze? Kom dan naar de infomarkt op 4 september: alle infostanden van alle opleidingen op één plaats. Laatste kans om vragen te stellen, cursussen te doorbladeren en brochures mee naar huis te nemen. Nuttige websites Opleidingsaanbod Op vind je uitgebreide informatie over alle opleidingen die de Universiteit Antwerpen aanbiedt. Inschrijven Een (master)opleiding gekozen? Alle praktische informatie over inschrijven vind je op Blackboard Na je inschrijving krijg je toegang tot de digitale leeromgeving Blackboard. Je vindt er niet alleen aanvullingen op je cursussen, maar ook je webmail, de academische kalender, informatie over financiering van je studies, huisvesting, studentenjobs... Inloggen kan via https://blackboard.ua.ac.be. Campussen Op vind je campusplannetjes en de wegbeschrijvingen naar onze campussen. 17

20 Nuttige contactgegevens Studentensecretariaat Vertalers en Tolken Campus Zuid Schildersstraat Antwerpen T Studenteninformatiepunt Stadscampus - Gebouw E (Agora) Grote Kauwenberg Antwerpen T

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

Epidemiologie. masteropleiding

Epidemiologie. masteropleiding Epidemiologie masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding epidemiologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Colofon Eindredactie: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Ontwerp: www.dotplus.be De gids is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie nummer 1 maart 2007

OnderwijsInnovatie nummer 1 maart 2007 OnderwijsInnovatie nummer 1 maart 2007 1/2007 De paradox van mobiliteit Vlaams onderwijs: traditioneel maar goed Dwarsverbanden in multimediale educatie Onderwijs is faciliteren van leren Kwaliteitsmeting

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Goedemorgen Professor!

Goedemorgen Professor! Goedemorgen Professor! Inhoudsopgave In 2025... 1 Terug naar 2015: een visie voor de komende tien jaar 1 Wat zien we om ons heen? 2 1) Veranderende demografie 2 2) Toenemende diversiteit in studentenpopulatie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Nederlandse Taalunie Expertisecentrum Literair Vertalen Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Kris Humbeeck Francine Smink Eindredactie: Maurice Vandebroek Nederlandse

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie