Meer dan alleen vertalen. Meer dan alleen vertalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer dan alleen vertalen. Meer dan alleen vertalen"

Transcriptie

1 3

2 4 Vertaalbureau.nl B.V. Pedro de Medinalaan XP Amsterdam Vertaalbureau.nl B.V., 2015

3 Welkom bij Vertaalbureau.nl 1 Vertaalbureau.nl is opgericht in 1998 en heeft sindsdien meer dan opdrachten uitgevoerd voor ruim 3000 opdrachtgevers. Wij zijn gespecialiseerd in vertaaloplossingen. In nauw overleg met onze klanten kiezen we de meest geschikte technologieën en procedures, en zetten we de juiste vertalers over de hele wereld in. De meeste klanten van Vertaalbureau.nl zijn technische bedrijven: maakindustrie, ICT, softwareontwikkelaars. Dit profiel past bij onze systematische aanpak van vertalingen, met slim gebruik van technologie als CAT-tools. Daarnaast hebben wij ruim ervaring met het verwerken van de verschillende (complexe) bestandsindelingen waar een technisch bedrijf mee te maken heeft. Maar ook zakelijke dienstverleners met bijzondere vertaalbehoeften weten ons te vinden. Complexe, meertalige projecten waarbij het om méér aan dan alleen vertalen gaat: omdat de bronteksten in een moeilijk format staan of voor vertaling inhoudelijk verbeterd moeten worden. Omdat er eisen worden gesteld aan vorm, lengte of bruikbaarheid voor zoekmachines (SEO). Of eenvoudig omdat u zeker wilt weten dat een vertaling naar een voor u onbekende taal goed is. Wij hanteren een transparante werkwijze, waarmee u controle over uw vertalingen houdt. Wij leggen u uit wat een bepaalde kwaliteit inhoudt, en willen u niet meer, maar ook niet minder verkopen dan u nodig heeft. Wij adviseren, maar uiteindelijk kiest u. Wij voeren uw projecten uit volgens duidelijke procedures, die gebaseerd zijn op heldere doelstellingen.

4 2 Vertaalbureau.nl is klein genoeg om echt maatwerk te kunnen leveren en mee te denken met de klant, en groot genoeg om vrijwel alle volumes in alle talen op korte termijn te kunnen verzorgen. Wij vinden dat kwaliteit in alle facetten van het bedrijf gewaarborgd moet zijn. U kunt bij Vertaalbureau.nl vertrouwen op de: KWALITEIT van onze procedures KWALITEIT van onze tools KWALITEIT van onze mensen Hebt u een verzoek dat buiten onze reguliere dienstverlening valt? Vraag ons altijd naar de mogelijkheden. Zo verzorgen wij meertalige DTP-diensten, revisie- en tekstschrijfopdrachten in verschillende talen en leveren we taalconsulten op locatie, of kunnen optreden als partner voor uw documentatiebeheer. Mocht u na het lezen van de brochure nog vragen hebben, dan staan wij u natuurlijk te allen tijde graag te woord. Nog meer weten over ons werk en ons team? Bezoek onze website Daar proberen we een volledig, duidelijk en transparant overzicht te geven van wat u kunt verwachten als u bij ons een vertaling aanvraagt. Dat is veel meer dan we hier in deze brochure kunnen vermelden.

5 Kwaliteit van onze procedures 3 Kwaliteitsniveaus Bij Vertaalbureau.nl realiseren we ons dat ook bij vertalingen zowel hoge kwaliteit als een scherpe prijs van belang zijn. Maar we weten ook dat de kosten hoger worden als we meer controleslagen inlassen om de kwaliteit te verhogen. Wat u precies nodig hebt, is voor u als klant vaak moeilijk in te schatten. Daarom hebben we uit alle procedures die ons ter beschikking staan een aantal oplopende kwaliteitsniveaus samengesteld. (1) Computervertaling Kwaliteit: acceptabel voor beperkte doeleinden. Een computervertaling kan voor sommige vertaalproblemen een oplossing zijn. Voorwaarde is dat de lezer fouten accepteert, want die zullen er zeker in zitten, evenals inconsistenties. Wel kunnen we maatregelen nemen om het aantal fouten te beperken, in vergelijking met bijvoorbeeld de online vertalingen van Google Translate: door de keuze van de software (engine), door de brontekst grammaticaal te verbeteren ( pre-editing ), door een redactieslag ( post-editing ) of door een QA met behulp van een door de klant goedgekeurde terminologielijst. Deze maatregelen bespreken we per opdracht en worden op uurbasis in rekening gebracht (boven de prijs op woordbasis van de eigenlijke computervertaling). (2) Alleen Vertalen Kwaliteit: acceptabel. De vertaling kan echter wel (ver)taalfouten bevatten ook de beste menselijke vertalers maken die. Maar omdat er géén controleslagen aan te pas komen, is de vertaling goedkoop en wordt deze snel geleverd. Geschikt voor vertalingen voor intern gebruik, of voor teksten die snel nodig zijn en/of door weinig mensen gelezen zullen worden.

6 4 (3) Vertalen + QA Kwaliteit: goed. Dit is het meest gekozen kwaliteitsniveau; wij raden het aan voor ongeveer 75% van de vertaalaanvragen. Na afronding van de vertaling wordt een semi-geautomatiseerde QA uitgevoerd, waarmee pijnlijke fouten en inconsistenties worden gevangen. Geschikt voor grote vertalingen van algemene, technische of juridische aard. (4) Vertalen + Proeflezen + QA Kwaliteit: zeer goed. Na de vertaling en QA wordt de doeltekst nog eens helemaal proefgelezen, waardoor taalfouten vrijwel volledig worden uitgesloten, taalgebruik waar nodig wordt verbeterd, en inconsistenties in terminologie worden rechtgetrokken. Geschikt voor marketingteksten die gepubliceerd worden en uw product moeten verkopen, zoals brochures of de homepage van uw website. (5) Vertaling + Redactie + Proeflezen + QA Kwaliteit: vrijwel perfect. Na de vertaling en QA wordt de doeltekst volledig gecontroleerd tegen de brontekst waarmee vertaal- en taalfouten vrijwel volledig worden uitgesloten. Vervolgens wordt de doeltekst nogmaals volledig proefgelezen, zodat taalgebruik waar nodig verbeterd kan worden en mogelijk nieuw geïntroduceerde taalfouten of inconsistenties na de redactieslag worden onderschept. Dit is het hoogste kwaliteitsniveau dat wij hanteren. Het is dan ook prijzig en komt met een relatief lange doorlooptijd. Wij raden dit kwaliteitsniveau alleen aan als vertaalfouten fataal zijn, zoals voor medische teksten of financiële teksten die aan veel regels onderhevig zijn, zoals prospectussen.

7 5 De kwaliteitsniveaus kunnen worden beschouwd als bundels van procedures. Kiest u voor een bepaald kwaliteitsniveau, dan betaalt u minder dan als u voor alle inbegrepen procedures apart zou betalen. Welke procedures precies zijn inbegrepen, ziet u in onderstaand schema: Computervertaling Alleen vertalen Vertalen + QA Vertalen + Proeflezen + QA Vertalen + Redactie + Proeflezen + QA Woordprijs 1 0,02 0,16 0,17 0,22 0,29 Probleemanalyse Brontekstverbetering Gebruik termbase Vertaling QA Redactie Proeflezen Handhaving opmaak Feedbackverwerking Snelle controle verwerkte vertaling Standaard woordprijs bij Engelse brontekst

8 6 Procedures voor kwaliteitshandhaving: QA Een procedure die Vertaalbureau.nl het liefst bij elk vertaalproject aanbiedt, en die dan ook in drie kwaliteitsniveaus is inbegrepen, is QA. QA staat voor Quality Assurance, en is een zeer krachtige, efficiënte manier om de meest voorkomende vertaal- en taalfouten uit vertalingen te halen. Een goed uitgevoerde QA is een samenspel tussen mens (vertaler of projectmanager) en software (CAT-tool), en kan zelfs effectiever zijn dan het geheel proeflezen of redigeren van een vertaling. De QA wordt semi-automatisch uitgevoerd, binnen de omgeving van een CAT-tool. De software kan de vertalingen zin voor zin controleren op een groot aantal formele kenmerken. Afhankelijk van de vereisten van het project, kunnen dit bijvoorbeeld zijn: Volledigheid. Is de doelzin leeg, of gelijk aan de bronzin (en dus mogelijk onvertaald gebleven)? Zijn vet, cursief en onderstreping gebruikt als in de brontekst? Consistentie. Zijn identieke segmenten op dezelfde wijze vertaald, al dan niet inclusief de opmaak, en al dan niet inclusief het hoofdlettergebruik? Terminologie. Is de terminologie consequent gebruikt? Lengte. Is er sprake van een gewenste lengterestrictie waar we automatisch op kunnen meten?

9 7 Getallen. Zijn de regels voor getalnotatie die van toepassing zijn in een bepaalde taal correct gehanteerd? Komen getallen in bron- en doelzinnen met elkaar overeen? Interpunctie. Ontbreken er haakjes, aanhalingstekens of apostrofs? Is de spatiëring voor en na de interpunctietekens correct, afhankelijk van de betreffende doeltaal? Witruimtes. Zijn dubbele spaties en spaties aan het einde van zinnen verwijderd? Hoofdletters. Is hoofdlettergebruik aan het begin van zinnen gelijk? Verboden tekens. Komen bepaalde, op te geven, tekens in de doeltekst voor (belangrijk als bijvoorbeeld in een softwareapplicatie bepaalde speciale tekens een reactie oproepen)? Non-translatables. Is er tekst die niet vertaald mag worden, zoals productnamen of slogans? Deze kan gedefinieerd worden als non-translatable. Tagging. Zijn de tags (HTML, XML, speciale tags in andere gestructureerde teksten) net zo gebruikt als in de brontaal? Komen Unicode-tekens wel met een gedefinieerde entity overeen? Spelling. Deze zeer belangrijke QA-stap is feitelijk bij iedere Word-gebruiker bekend. De software vergelijkt elk woord met een woordenboek voor de betreffende taal, en geeft indien nodig waarschuwingen.

10 8 Procedures voor kwaliteitshandhaving: proeflezen, redactie en revisie In de vertaalwereld worden de begrippen proeflezen, redigeren en reviseren (en soms ook nog nakijken of controleren ) vaak niet consistent en niet ondubbelzinnig gebruikt. Bij Vertaalbureau.nl onderscheiden wij deze diensten heel duidelijk, zodat u precies weet wat u kunt verwachten. Proeflezen. De vertaling wordt vrijgemaakt van taalfouten; de brontekst wordt buiten beschouwing gelaten waardoor vertaalfouten niet zonder meer zullen worden opgemerkt. De stijl wordt alleen bij onduidelijkheid verbeterd. We verwerken voor deze dienst gemiddeld woorden per uur à 75 EUR. Redactie. De vertaling wordt naast de oorspronkelijke brontekst gelegd en vrijgemaakt van zowel taalals vertaalfouten. Mogelijke stilistische verbeteringen worden niet doorgevoerd. We verwerken voor deze dienst gemiddeld woorden per uur à 75 EUR. Revisie. De brontekst wordt buiten beschouwing gelaten, hoofddoel is een zo prettig leesbare doeltekst. Taalfouten worden verbeterd en stilistische wijzigingen worden naar inzicht van de revisor doorgevoerd, en/of op basis van jullie eventuele instructies. Eén feedbackronde is inbegrepen in deze service (let op: weliswaar tot op bepaalde hoogte). Kosten zijn helemaal afhankelijk van de kwaliteit van de te reviseren tekst.

11 9 Budgetmogelijkheid We bieden vaak ook een budgetmogelijkheid: we spreken dan een aantal uren af waarbinnen onze revisor, redacteur of proeflezer zoveel mogelijk probeert te verbeteren, mits realistisch en de moeite waard binnen het budget dat u te besteden hebt. Dit kan een erg goede oplossing zijn, want we stellen duidelijke prioriteiten en zullen de ergste problemen dus als eerste aanpakken. Inbegrepen procedures Proeflezen is inbegrepen bij onze twee hoogste kwaliteitsniveaus, redactie alleen in het allerhoogste. Bestelt u een vertaling met een van deze kwaliteitsniveaus, dan betaalt u in plaats van het aantal uren x het uurtarief een toeslag per woord van 0,05 EUR voor proeflezen en 0,07 EUR voor redactie. U kunt deze procedures bij een vertaling met een lager kwaliteitsniveau ook later alsnog laten uitvoeren, tegen uurtarief. Revisie wordt uitsluitend aangeboden als aparte procedure.

12 Kwaliteit van onze tools 10 CAT-tools Het is misschien wel hét criterium waarmee u een professioneel vertaalbureau of professionele vertaler kunt onderscheiden van minder professionele collega s: professionals werken met CAT-tools. CAT staat voor Computer Aided Translation. CAT-tools zijn softwarepakketten die vertalers een werkomgeving bieden, met gebruikshulpmiddelen als vertaalgeheugens, termbases, filters voor bijzondere bestandsindelingen, QA en externe plugins waarmee uit verschillende (meertalige) databases geput kan worden. Projectmanagers kunnen o.a. gebruikmaken van analysefuncties, complexe projecten opzetten waarbij ze bestanden aan bepaalde vertalers toewijzen, redacteurs en proeflezers inzetten, zelf een extra QA uitvoeren en vertalingen evalueren. Onze geprefereerde CAT-tool is memoq, een van de meest complete commercieel verkrijgbare, en tevens een vertalersfavoriet. Algemene voordelen Consistentie van vertalingen wordt gehandhaafd door gebruik van vertaalgeheugens en termbases. Automatisch zoeken van vertaaloplossingen in referentiemateriaal en online woordenboeken en corpora.

13 11 Geen dubbel werk: oudere vertalingen kunnen dankzij vertaalgeheugens worden hergebruikt; herhaalde zinnen kunnen automatisch of semi-automatisch worden ingevuld. Lay-out van vertalingen in Word of DTP-programma s wordt gehandhaafd door inhoud van vorm te scheiden. Teksten kunnen worden aangeleverd in een enorm scala van bestandsindelingen: naast alle Office-toepassingen bijvoorbeeld ook in XML, HTML, InDesign (.idml), FrameMaker (.mif), PO en vele andere. Analyse: per project, talencombinatie en/of bestand aangeven van aantallen woorden, gesplitst naar matches met de vertaalgeheugens. Vertalers werken in een tabel, waarin de zin die ze vertalen gecentreerd is en waarbij na vertaling naar de volgende nog onvertaalde zin wordt overgesprongen. Zoeken waar je bent is niet meer nodig, en je kunt vertaalbare zinnen niet over het hoofd zien. Filter- en sorteermogelijkheden om grote vertalingen systematisch aan te pakken. Vertalers kunnen over concrete vertaalproblemen communiceren door het toevoegen van opmerkingen aan vertalingen, die door redacteurs of projectmanagers beoordeeld en becommentarieerd kunnen worden. Automatisch invullen van getallen, tags, en andere bij overtypen foutgevoelige elementen. Uitgebreide QA-mogelijkheden. Bij kwaliteitsniveau Computervertaling kan de gekozen engine als plugin met de CAT-tool worden verbonden.

14 12 Prijsvoordelen Hoewel de kwaliteitsvoordelen al doorslaggevend zijn, is er voor klanten nog een heel direct voordeel: wij brengen bijna altijd minder woorden in rekening dan de klant zelf heeft geteld. Bij analyse detecteren we herhaalde zinnen en matches met de vertaalgeheugens. Deze worden minder zwaar meegewogen of zelfs in het geheel niet in rekening gebracht. Extra tools Termbase. We kunnen indien gewenst een in onze CAT-tool memoq geïntegreerde terminologielijst opzetten, waarmee de belangrijkste begrippen in uw teksten overal consistent worden gehandhaafd, ook in vertalingen die u later nodig heeft. Het is ook mogelijk aan te geven hoe een bepaalde term absoluut niet vertaald mag worden, of te definiëren welke woorden nooit vertaald mogen worden ( non-translatables ). Wanneer een nieuwe vertaling is afgerond, worden nieuwe noemenswaardige begrippen met de betreffende vertaling toegevoegd aan de terminologielijst. Indien gewenst kunnen we een export maken van de terminologielijst na iedere opdracht, om nieuw toegevoegde begrippen zo aan u voor te leggen ter goedkeuring. Omdat de export automatisch wordt gegenereerd is deze betrouwbaarder dan terminologielijsten die handmatig worden bijgehouden en daarom veel foutgevoeliger zijn. Stijlgids. We kunnen in samenwerking met u een stijlgids opzetten. Geef aan wat u belangrijk vindt voor uw vertalingen (aanspreekvorm, zinsstructuur, doelgroep, etc.) of stuur ons enkele voorbeeldteksten toe die geschreven zijn in een bepaalde stijl waar u tevreden over bent; wij kunnen op basis hiervan een stijlgidsopzet maken en aan u voorleggen ter goedkeuring.

15 Kwaliteit van onze mensen 13 Uiteindelijk wordt de kwaliteit van een vertaling bepaald door de mensen die zich ermee bezighouden: de inhouse en externe vertalers, de projectmanagers en de taalspecialisten. De vertalers Onze vertalers hebben minimaal drie jaar professionele ervaring (als full-time freelancer of vertaler in vaste dienst), kunnen omgaan met CAT-tools en hebben een of enkele duidelijke specialismen ontwikkeld. Voor redacteurs liggen de eisen nog scherper: vijf jaar vertaalervaring, drie jaar redactie-ervaring. We zetten vertalers in die hebben bewezen het onderwerp aan te kunnen en verder aan alle professionele eisen voldoen. Bovendien zullen we waar mogelijk altijd dezelfde vertalers voor u inzetten. Deze worden zo steeds beter bekend met uw teksten, stijl, voorkeuren en eventuele andere bijzondere factoren waar rekening mee gehouden dient te worden. Wij kiezen uitsluitend vertalers uit ons vaste wereldwijde netwerk van freelance vertalers, of laten uw vertaling verzorgen door onze toegewijde inhouse vertaalafdeling. De projectmanagers Al onze klanten hebben een vaste projectmanager, met een vaste back-up bij afwezigheid. Uw projectmanager begeleidt het project, stuurt het vertaalteam aan, en zorgt ervoor dat u de vertaling volgens de afspraken ontvangt. Maar ook inhoudelijk is hij de spil van uw vertaalproject, en kan eventuele vertaalproblemen voorkomen, behandelen én genezen. Net als uw vaste vertaler zal uw vaste projectmanager zich steeds vertrouwder maken met uw voorkeuren en speciale aandachtspunten, zodat wij steeds beter kunnen inspelen op uw (vertaal) behoeften.

16 14 De taalspecialisten Vertaalbureau.nl heeft een unieke hoeveelheid talenkennis in huis, waaronder Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees, Japans, Koreaans, Arabisch en Russisch van professioneel niveau. Hierdoor kunnen we snel en adequaat controles kunnen uitvoeren en uw taalgerelateerde vragen beantwoorden. Het belang hiervan kan niet genoeg benadrukt worden: bij het verwerken tot webtekst, of in een DTP-programma, in een schriftsysteem als Russisch, Japans of Arabisch gaan vaak dingen mis. Een snelle controle door onze taalspecialist kost niets, en kan veel problemen voorkomen.

17 Hoe wij uw kosten laag houden, op korte en op lange termijn 15 In bijna alle talen is er wel een uitdrukking voor: goedkoop is duurkoop. Een té goedkope vertaling kan uiteindelijk veel duurder uitpakken dan een duurdere, doordat er extra correctierondes nodig zijn, of omdat de vertaling in de praktijk onbruikbaar is zodat u kostbare tijd verliest aan het uitleggen van zaken die juist met de vertaling gecommuniceerd hadden moeten worden. Maar binnen de ruimte die we nodig hebben om goede vertalingen te leveren, proberen we wél uw kosten zoveel mogelijk te beperken. Standaard middelen om de prijs laag te houden: Gunstige woordentelling. Het aantal in rekening te brengen woorden wordt vastgesteld op basis van onze memoq-analyse. Hierbij worden zinnen die meer dan één keer voorkomen in een tekst bijvoorbeeld veel lichter meegewogen: van 25% (als de vertaler de context van de herhaalde zin nog moet controleren) tot zelfs 1% (als de context ongewijzigd is). Recyclen van oude vertaling. Doordat we tijdens het vertalen alle vertaalde zinnen opslaan in klantspecifieke vertaalgeheugens, zal eenzelfde (deel van) een zin in een volgende opdracht ook als herhaling worden gerekend (weging 0%-75%, afhankelijk van het match-percentage ). Geen extra kosten voor feedbackverwerking. Anders dan andere vertaalbureaus brengen wij geen uren in rekening voor het achteraf wijzigen vertalingen ook niet als het duidelijk om voorkeuren gaat, en niet om fouten van de vertaler. Daarnaast is het zo dat de slimme manier van recyclen ook de kwaliteit van de vertalingen enorm ten goede komt, omdat consistentie over alle documentatie hiermee gegarandeerd wordt.

18 16 Extra voordelen voor vaste klanten Tot slot hebben wij een kring van vaste klanten die profiteren van de volgende extra voordelen: vastleggen vaste lage woordprijzen (over het algemeen een cent per woord lager dan gebruikelijk); laten vallen van minimumtarieven (normaal gesproken rekenen we tot ongeveer 400 woorden per taal 75 EUR, dus ook voor het vertalen van één zin); extra omzetkorting van op jaarbasis, mits een bepaalde omzet gehaald wordt; snellere communicatie door offerteloze werkwijze. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en voorwaarden om aan te sluiten bij onze kring van vaste klanten.

19 Hoe wij omgaan met stijlvoorkeuren 17 Veel klanten geven aan dat ze hun vertalingen het liefst zelf zouden doen, als ze daar maar de tijd en/of de talenkennis voor hadden. Ze zien op tegen uitbesteding, omdat ze bang zijn dat de vertaling niet de juiste stijl heeft. Het is echter mogelijk dat wij rekening houden met uw voorkeuren al zijn daar soms extra procedures voor nodig. Inbegrepen feedbackverwerking (vanaf Vertalen + QA) Na ontvangst van de vertaling kunt u aangeven dat u bepaalde begrippen graag anders vertaald zou willen zien. U kunt ook zinnen herschrijven als u vindt dat ze daardoor meer volgens uw stijl zijn. U kunt zelfs aangeven waarom volgens u een bepaalde vertaling de bedoeling van de brontekst niet weerspiegelt, en ons vragen op basis van uw uitleg de vertaling te herzien. Wij controleren de tekst en voeren wijzigingen door. Belangrijk: opmerkingen moeten concreet zijn! Merkt u over een vertaling op dat deze niet lekker loopt of niet onze stijl is, dan is de kans groot dat een vertaler ook de tweede keer ook iets voorstelt dat niet helemaal goed voelt. Extra revisieslag na levering van de vertaling U kunt plaatsen markeren waar u liever alternatieven ziet, ons in grote lijnen beschrijven wat u belangrijk vindt, of ons enkele voorbeeldteksten toesturen die geschreven zijn in een bepaalde stijl waar u tevreden over bent. Let wel: hoe concreter u stijlvoorkeuren kunt verwoorden, des te groter is de kans dat u tevreden zult zijn met de gereviseerde tekst.

20 Geen vertaling, maar transcreation 18 Naast onze reguliere vertaaldiensten bieden wij ook transcreation aan, wat neerkomt op tekstschrijven in een andere taal. De brontekst wordt dan dus helemaal buiten beschouwing gelaten, en de focus ligt op het schrijven in de doeltaal. Een ervaren tekstschrijver doorloopt met u een briefing, waarin hij vragen stelt over het product of de dienst waar de tekst over gaat, en noteert wat de belangrijkste eisen zijn waar de tekst aan moet voldoen. Transcreation is altijd tijdrovender en duurder dan vertalen; vraag uw projectmanager om advies als u twijfelt of dit de beste keus is voor u.

21 Ons team 19 V.l.n.r. Daya, Sandra, Joran, Karine, Janneke, Evelien, Wouter, Tessa.

22 Partners, lidmaatschappen & certificeringen 20 Onze technische deskundigheid en innovativiteit worden bevestigd door onze samenwerking met Kilgray, makers van memoq. Vertaalbureau.nl B.V. is lid van de VViN (Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland), die op haar beurt weer lid is van de EUATC (European Union of Associations of Translation Companies). Vertaalbureau.nl is ISO- en NEN-gecertificeerd. ISO 9001: kwaliteitsmanagementsysteem. NEN EN 15038: Europees kwaliteitskeurmerk voor vertaalbureaus.

23 Vertaalbureau.nl B.V. Pedro de Medinalaan XP Amsterdam Grafisch ontwerp: B R N K

24 2 Vertaalbureau.nl B.V. Pedro de Medinalaan XP Amsterdam Grafisch ontwerp: B R N K Meer weten? Bel, mail of bezoek onze website op

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie