STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v)"

Transcriptie

1 STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v)

2 BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) sector : toegepaste taalkunde studiegebied : toegepaste taalkunde opties : vertaler, tolk beroep : vertaalkundige vertaler-tolk Werkgroep beroepsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/26 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL VERTALER - TOLK I N H O U D INLEIDING 1 1 IDENTIFICATIE 2 2 SITUERING VAN DE BEROEPEN IN DE SECTOR Meertalige communicatie Talige communicatie 4 3 BEROEPSPROFIEL Beroepsprofiel van de licentiaat vertaler Exacte benaming Globale beschrijving van het beroep Vereiste opleiding Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis en vaardigheden Beroepshoudingen Beroepsprofiel van de licentiaat tolk Exacte benaming Globale beschrijving van het beroep Vereiste opleiding Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis en vaardigheden Beroepshoudingen 16 4 MEDEWERKERS Werkgroep Beroepsprofiel van de vertaalkundige Medewerkers van de diverse opleidingen Medewerkers uit het werkveld 19 5 BIBLIOGRAFIE 20 6 BIJLAGEN 21

4 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK 1 INLEIDING U itgerekend in het (tot nu toe) moeilijkste academiejaar van deze eeuw wordt aan vertegenwoordigers van de hogeschoolopleidingen gevraagd om beroepsprofielen uit te schrijven. Toch hield die zware opdracht niet alleen nadelen in. Het was zeker niet slecht, terwijl wij onze weg zochten in het nieuwe hogeschoollandschap, aandacht te blijven hebben voor de toekomst van onze studenten. Het uitschrijven van beroepsprofielen heeft ons daartoe gedwongen, en de vijf Vlaamse opleidingen van licentiaten vertalers en tolken tot betere onderlinge contacten gebracht. Via de talrijke docenten die deeltijds het beroep van vertaler of tolk blijven uitoefenen, hebben wij een tamelijk nauwkeurig beeld van de activiteiten van onze afgestudeerden. Maar om zeer exacte gegevens te verkrijgen hebben wij toch een grote enquête bij onze oud-studenten gehouden afgestudeerden van de periode werden aangeschreven. 307 onder hen reageerden op onze vraag. De resultaten ervan kunt u hierbij vinden. Ze bevestigen ons vermoeden dat slechts een beperkt aantal (minder dan 20 %) van onze oud-studenten als vertaler of als tolk stricto sensu werken. De overgrote meerderheid is actief in zeer diverse sectoren. Maar bijna allen kunnen zij onder de noemer (meer)talige communicatie geplaatst worden, brengen zij boodschappen over, vertalen zij in de ruime zin van het woord. Wij vroegen en kregen ook reacties op onze "sneuveltekst" vanuit het werkveld. De lijst van de personen die reageerden, is eveneens hierbij gevoegd. Het leek ons essentieel steeds licentiaat aan vertaler en tolk toe te voegen, omdat het hier over vertalers en tolken met een diploma van academisch niveau gaat, die niet mogen worden verward met de zgn. bedrijfsvertalers en bedrijfstolken. Deze laatsten hebben een secretariaatsopleiding gekregen met de nadruk op talenkennis en kunnen binnen een bepaalde bedrijfscontext op uitvoerend niveau eveneens voor (meer)talige communicatie instaan. Voor het uitschrijven van deze beroepsprofielen hebben wij ons beperkt tot de beroepen van licentiaat vertaler en licentiaat tolk. Andere beroepsactiviteiten zijn vermeld maar niet verder behandeld. Wij leiden dus licentiaten vertalers en licentiaten tolken op, maar het is overduidelijk dat die gespecialiseerde opleidingen hen uiterst polyvalent maken voor de arbeidsmarkt. Bij het uitschrijven van opleidingsprofielen zullen wij ons daar verder over buigen.

5 2 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS A. Licentiaat vertaler B. Licentiaat tolk

6 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK 3 2 SITUERING VAN DE BEROEPEN IN DE SECTOR VAN DE (MEER)TALIGE COMMUNICATIE Vertalers en tolken zijn in de eerste plaats meertalige en pluriculturele bemiddelaars tussen mensen die met elkaar willen of moeten communiceren, maar geen gemeenschappelijke taal kennen of deze niet voldoende beheersen om er zeker van te zijn dat ze elkaar correct begrijpen. In dat geval spreken wij van meertalige communicatie. Als taaldeskundigen kunnen zij echter ook bijdragen tot een betere communicatie tussen mensen die dezelfde taal spreken. Het gaat dan over talige of binnentalige communicatie. 2.1 Meertalige communicatie Sinds enkele tientallen jaren heeft de ontzaglijke groei van de informatieuitwisseling de behoefte aan meertalige communicatoren enorm doen toenemen. Steeds vaker worden belangrijke politieke, economische, juridische en wetenschappelijke beslissingen in internationaal verband genomen. Licentiaten vertalers en licentiaten tolken, met hun opleiding van academisch niveau, beantwoorden aan die behoefte. Vertalers zetten geschreven taal over in geschreven taal. Zij vertalen literatuur of brengen de betekenis van teksten en documenten nauwgezet van de ene in de andere taal over. Tolken zetten gesproken taal over in gesproken taal. Zij kunnen tussen gesprekspartners bemiddelen, d.w.z. zin na zin het gesprek vertalen. In dat geval spreken we van gesprekstolken. Licentiaten tolken zijn echter voornamelijk bedrijvig als conferentietolken, die consecutief of simultaan tolken. Het consecutief tolken in congressen, vergaderingen, enz. bestaat hierin dat de tolk na de spreker een toespraak houdt, die heel getrouw de inhoud van de originele rede in vertaling weergeeft. Het simultaan tolken biedt het voordeel dat zonder tijdverlies in veel talen tegelijk kan worden vertaald. De tolken zitten in cabines, beluisteren de spreker en sturen gelijktijdig via hun microfoon de vertaling (meestal in hun moedertaal) naar de toehoorders, die dan uit de verschillende vertalingen kunnen kiezen. Zowel vertalers als tolken zijn strikt gebonden door het beroepsgeheim. De enorme uitbreiding van de taal- en vertaalactiviteiten heeft een aantal nieuwe beroepen gecreëerd, zoals dat van terminoloog. In instellingen waar vertalen een belangrijke bezigheid is, gaan de vertalers bij hem te rade als ze de juridische, technische of andere gespecialiseerde term proberen te vinden. Opzoekwerk kost

7 4 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK de vertalers immers veel tijd. Het is de taak van de terminoloog dat werk voor hen te doen. Terminologen zijn dus taalbemiddelaars die eerst tot vertaler of tolk worden opgeleid, omdat ze met vertaalproblemen vertrouwd moeten zijn. Een ander beroep dat in het verlengde van de vertalers- of tolkenopleiding ligt, is dat van vertaler voor de media. Het toenemend aantal televisiezenders brengt mee dat steeds meer vertaalkundigen zich toeleggen op het vertalen van buitenbeeldse commentaren, het dubben en het nasynchroniseren, of zich als ondertitelaar specialiseren in het vertalend ondertitelen van films en documentaire programma's. Een derde specialisatie is het beroep van de vertaler-revisor, die voor de eindredactie van vertalingen in vertaaldiensten en -bureaus instaat. Dank zij hun praktische talenkennis en hun kennis van verschillende culturen komen vertalers en tolken ook in aanmerking voor meertalige communicatie-functies. Die beroepen zullen hier niet verder worden behandeld. Een overzicht ervan is te vinden in bijgaande enquête. 2.2 Talige communicatie Er bestaat ook een sterke behoefte aan taaldeskundigen binnen iedere taal afzonderlijk. Een keurige uitspraak en actieve kennis van grammatica en spelling maken dat vertalers en tolken vaak als taaladviseurs worden geraadpleegd. Een groot aantal onder hen oefenen beroepen uit, die te maken hebben met binnentalige of talige communicatie. Voor al die beroepen kan worden verwezen naar de gegevens in bijgaande enquête. Het is niet de bedoeling die beroepen in deze tekst te profileren.

8 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK 5 3 BEROEPSPROFIEL 3.1 Beroepsprofiel van de licentiaat vertaler Exacte benaming Licentiaat vertaler Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving De vertaler oefent beroepen uit waarbij (meer)talige communicatie als zodanig vereist is (vertalen stricto sensu) of waarbij (meer)talige communicatie belangrijk is. Dit beroepsprofiel zal zich hoofdzakelijk beperken tot het eigenlijke beroep van vertaler: vertaler van alle mogelijke geschreven documenten. Daaronder zijn eveneens begrepen de beroepen van terminoloog, ondertitelaar en revisor. Daarnaast oefent de vertaler of de tolk als talenspecialist en (meer)talig communicator een hele waaier van beroepen uit, waartoe zijn specialisme hem uitermate geschikt maakt. Die beroepen situeren zich zowel in de industriële als in de dienstverlenende sector en kunnen worden teruggevonden in de enquête hierna Beschrijving van de beroepscontext (in loondienst of als zelfstandige) van de vertaalkundige als vertaler De organisatievorm bedrijf justitie nationale en internationale instellingen openbare diensten en semi-overheidsdiensten social profitorganisaties uitzendbureau vertaalbureau Milieu en werkomstandigheden In loondienst dienst voor ondertiteling terminologiedienst vertaaldienst Als zelfstandige bedrijfsleider van een vertaalbureau

9 6 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK freelance vertaler (rechtstreeks of via vertaalbureau) freelance ondertitelaar Beschrijving van de beroepscontext van de vertaler als (meer)talig communicator in andere beroepen De organisatievorm In loondienst banken en verzekeringsmaatschappijen bedrijven mediawereld (radio, televisie en schrijvende pers) nationale en internationale instellingen non-profitorganisaties onderwijs openbare diensten en parastatalen reisbureaus taalservicebedrijven uitgeverijen Als zelfstandige vertaler taaladviseur Milieu en werkomstandigheden In loondienst administratieve dienst dienst externe communicatie (public relations) dienst interne communicatie dienst taalcorrectie en revisie dienst taaladvies hogeschool marketingafdeling middelbare school redactie school voor sociale promotie secretariaat verkoopsdienst Als zelfstandige abstractwriter copywriter preciswriter corrector-revisor

10 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK Vereiste opleiding Licentiaat vertaler (Hoger Onderwijs van Twee Cycli). De licentiaat vertaler heeft een opleiding van academisch niveau genoten, die gelijkwaardig is met alle buitenlandse opleidingen van vertalers, die meestal aan universiteiten worden ingericht. Het is een opleiding die voorbereidt op een beroep van Europees niveau Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie, deelfunctie, taak van de vertaler Typefunctie (meer)talige communicatie Deelfunctie 1: voorbereiding Taken: schriftelijke uiteenzetting analyseren De analyse gebeurt op twee niveaus: naar de inhoud, dat is de eigenlijke boodschap, en naar de vorm, want ook die is meestal functioneel. Vandaar de juiste opmerking: vertalers zijn de beste lezers. Informatiebronnen bepalen Vertalen kan niet zonder opzoekingswerk, en nagaan welke bronnen hierbij nuttig kunnen zijn, maakt deel uit van het vertaalwerk. Deelfunctie 2: research Taken: bronnenmateriaal consulteren De vertaler moet inzicht hebben in het rijke instrumentarium dat hem of haar de facto ter beschikking staat; maar de research moet vlug gebeuren, want tijd is geld. Vakspecialisten raadplegen Dit hulpmiddel is vaak onvermijdelijk bij de vertaling van erg gespecialiseerde teksten. Terminologische en andere equivalenten opzoeken De vertaler dient inzicht te verwerven in de elektronische hulpmiddelen (termenbanken) en de vele multilinguale vakwoordenboeken en gelijksoortige bronnen die hem of haar ter beschikking staan. Deelfunctie 3: creatie Taak: schriftelijke vertaling realiseren Er wordt altijd een tekst geproduceerd, die een welbepaalde functie heeft. Vertalen veronderstelt meer creativiteit dan eerst gedacht wordt. Vertalen berust op empathie, en juist dat moet de vertaler bewijzen.

11 8 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK Deelfunctie 4: afwerking Taken: correctie uitvoeren Een tekst - dus ook een vertaling - is nooit helemaal af. Stilistische verfijning is altijd nodig, en een aanvaardbaar eindprodukt houdt in dat alle komma's en hoofdletters op hun plaats staan. Presentatie afwerken De moderne tekstverwerking en wat ermee samenhangt stelt de vertaler in staat, maar vaak ook voor de opgave, om een verzorgde lay-out van zijn eindproduct af te leveren. De terminoloog, de ondertitelaar en de revisor vallen alle drie onder dezelfde typefunctie: communicatie. Voor de terminoloog geldt deelfunctie 2: research. Zijn taak bestaat erin de termen die in een bepaald vak gebruikelijk zijn op te zoeken en voor de vertaler en de tolk beschikbaar te stellen in een- of meertalige lijsten of databanken. De ondertitelaar heeft dezelfde deelfuncties en taken als de vertaler. De revisor heeft dezelfde deelfuncties en taken als de vertaler, wiens werk hij moet controleren en verbeteren. Dat betekent dat er voor hem een deelfunctie moet worden toegevoegd, nl. controle, met als taak: correctie Contextgegevens Werkomstandigheden in kantoor van firma of dienst in werkkamer thuis (free-lance of telewerk) Hulpmiddelen apparatuur voor ondertiteling automatische vertaalsystemen databanken encyclopedieën handboeken informanten (vakspecialisten) informatiesnelwegen native speakers parallelle teksten tekstverwerker telecommunicatiesystemen terminologiebanken woordenboeken Graad van verantwoordelijkheid zelfstandig, t.o.v. klant of andere opdrachtgever in teamverband, in samenwerking met de terminoloog en de revisor

12 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK 9 Verwachte resultaten De boodschap in de brontaal wordt zo exact mogelijk en in de geëigende vorm overgebracht in de doeltaal, meestal in de vorm van een uitgeprinte tekst of op elektronische drager Ondersteunende kennis en vaardigheden perfecte kennis van de moedertaal uitstekende kennis van minstens 2 vreemde talen zeer ruime algemene vorming ruime kennis van recht en economie kennis van de politieke, economische, sociale en culturele structuren van Nederland, Vlaanderen en België kennis van de politieke, economische, sociale en culturele structuren van de landen waar de gestudeerde vreemde talen worden gesproken kennis van en vaardigheid in het hanteren van de hulpmiddelen van de vertaler kennis van en vaardigheid in het aanwenden van de technieken van het vertalen. tekstkennis (kennis van tekstsoorten en tekststructuren) vaardigheid in het gebruiken van tekstverwerkende en grafische applicaties (desktop publishing) vaardigheid in het gebruiken van de elektronische vertaalhulpmiddelen Beroepshoudingen Bepalen van de belangrijkste beroepshoudingen Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Empathie Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Zin voor synthese Nvt

13 10 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK Selecteren en concretiseren van de belangrijkste beroepshoudingen Volgende clusters van beroepshoudingen werden overgehouden: 1 Leergierigheid Kritische ingesteldheid Zin voor synthese 2 Accuratesse Flexibiliteit 3 Loyauteit 4 Beslissingsvermogen Doorzettingsvermogen Empathie Organisatievermogen Omgaan met stress 5 Resultaatgerichtheid Zin voor esthetiek Zelfstandigheid Zin voor samenwerking Gedragsindicatoren De beroepshoudingen kunnen als volgt geconcretiseerd worden in gedragsindicatoren: Wetenschappelijke aanpak Leergierigheid Voortdurend de kennis van de moedertaal en de vreemde talen verrijken. Voortdurend de kennis van de domeinen waarin men zich specialiseert, en zijn algemene kennis verbreden en verdiepen. Alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het vak volgen: nieuwe hulpmiddelen, nieuwe technische mogelijkheden Kritische ingesteldheid Zich kritisch opstellen tegenover informatiebronnen Zin voor synthese In staat zijn om alle gegevens (informatie) in een coherent geheel bijeen te brengen, en consistente teksten te produceren. Houding tegenover de opdrachtgever Accuratesse Steeds streven naar de grootst mogelijke stiptheid en nauwkeurigheid bij het uitvoeren van opdrachten en het naleven van afspraken Flexibiliteit In staat zijn zich aan de specifieke eisen van elke opdracht aan te passen.

14 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK 11 Houding tegenover beroepsorganisaties en collega's Loyauteit Zich stipt houden aan de regels en afspraken in de beroepswereld, met name de afspraken qua tarieven. Aanpak van het werk Beslissingsvermogen Bij de interpretatie van de tekst in de doeltaal en de keuze van het beste equivalent in de brontaal (snel) kunnen beslissen Doorzettingsvermogen In staat zijn kwalitatief hoogstaand werk af te leveren, ook wanneer de opdracht moeilijk en/of omvangrijk is, ook wanneer de werkomstandigheden niet ideaal zijn. Organisatievermogen In staat zijn de opdrachten te plannen en te timen om de gemaakte afspraken te kunnen nakomen. Empathie Zich inleven in de denkwereld van de auteur om tot de juiste interpretatie te komen. Omgaan met stress Stressbestendig zijn (geldt vooral voor de tolk, maar ook voor de vertaler die onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden werkt). Kwaliteit van het werk Resultaatgerichtheid Erop gericht zijn binnen de vooropgestelde tijd een bepaalde kwantiteit werk te verrichten, met in achtname van de kwaliteitsnormen. Zin voor esthetiek Werk dat er aantrekkelijk uitziet, kunnen afleveren. Persoonlijkheid Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, de opdracht uit te voeren. Zin voor samenwerking In teamverband kunnen werken en onder leiding van een verantwoordelijke.

15 12 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK 3.2 Beroepsprofiel van de licentiaat tolk Exacte benaming Licentiaat tolk Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving De tolk oefent beroepen uit waarbij (meer)talige communicatie als zodanig vereist is (tolken stricto sensu) of waarbij (meer)talige communicatie belangrijk is. Dit beroepsprofiel zal zich hoofdzakelijk beperken tot het eigenlijke beroep van tolk. Een licentiaat tolk werkt als verbindingstolk of als conferentietolk. In beide gevallen gebeurt het tolken consecutief of simultaan. Schematisch voorgesteld: verbindingstolk: consecutief: gesprekstolk (of liaisontolk) simultaan: fluistertolk conferentietolk: consecutief tolk simultaan tolk (of cabinetolk) Daarnaast oefent de tolk als talenspecialist en (meer)talig communicator een hele waaier van beroepen uit, waartoe zijn specialisme hem uitermate geschikt maakt. Die beroepen situeren zich zowel in de industriële als in de dienstverlenende sector en kunnen worden teruggevonden in de enquête hierna Beschrijving van de beroepscontext (in loondienst of als zelfstandige) van de vertaalkundige als tolk De organisatievorm bedrijf nationale en internationale instellingen non-profitorganisaties openbare diensten en semi-overheidsdiensten Milieu en werkomstandigheden In loondienst tolkendienst Als zelfstandige bedrijfsleider van een tolkenbureau freelance tolk (rechtstreeks of via een tolkenbureau)

16 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK Beschrijving van de beroepscontext van de tolk als (meer)talig communicator in andere beroepen De organisatievorm In loondienst banken en verzekeringsmaatschappijen bedrijven mediawereld (radio, televisie en schrijvende pers) nationale en internationale instellingen non-profitorganisaties onderwijs openbare diensten en parastatalen reisbureaus taalservicebedrijven uitgeverijen Als zelfstandige tolk taaladviseur Milieu en werkomstandigheden In loondienst administratieve dienst dienst externe communicatie (public relations) dienst interne communicatie dienst taalcorrectie en revisie dienst taaladvies hogeschool marketingafdeling middelbare school redactie school voor sociale promotie secretariaat verkoopdienst Als zelfstandige abstractwriter copywriter preciswriter corrector-revisor Vereiste opleiding Licentiaat tolk (Hoger Onderwijs van Twee Cycli) De licentiaat tolk heeft een opleiding van academisch niveau genoten, die gelijkwaardig is met alle buitenlandse opleidingen van tolken, die meestal aan universiteiten ingericht worden. Het is een opleiding die voorbereidt op een beroep van Europees niveau 5.

17 14 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie, deelfunctie, taak van de tolk Typefunctie: (meer)talige communicatie Deelfunctie 1: voorbereiding Taken: teksten en documenten analyseren Tolkwerk op hoog niveau door een conferentietolk wordt altijd voorbereid, door teksten en documenten in verband met de voorbereide tolkbeurt kritisch te lezen en vooral op het stuk van terminologie ernstig te bestuderen. Informatiebronnen bepalen Dat werk, vaak onder tijdsdruk, is voor de tolk van uitermate groot belang. De computertechnologie komt hem of haar wel te hulp: vele informatiebronnen zijn momenteel op elektronische informatiedrager beschikbaar. Deelfunctie 2: research Taken: bronnenmateriaal consulteren De geschreven bronnen die de tolk heeft opgespoord, moet hij bestuderen met het oog op de efficiënte voorbereiding van zijn tolkwerk. Vakspecialisten raadplegen Dit hulpmiddel is vaak onvermijdelijk bij de voorbereiding van tolkwerk in verband met erg gespecialiseerde onderwerpen. Terminologische en andere equivalenten opzoeken Voor de tolk is een vlot inzicht in de elektronische hulpmiddelen (termenbanken) en kennis van multilinguale vakwoordenboeken en gelijksoortige bronnen die hem of haar de voorbereiding van het werk mogelijk maken, helemaal onontbeerlijk. Deelfunctie 3: creatie Taak: mondelinge vertaling realiseren Voor zijn toehoorder spreekt een tolk een natuurlijke taal, waarbij niet direct opvalt dat hij of zij vertaalt. Grote trouw aan de boodschap gaat bijgevolg samen met een zekere taalkundige creativiteit: tolken zijn geen grote denkers, maar toch meesters in het formuleren en spreken Contextgegevens Werkomstandigheden daar waar gesprek plaats vindt (verbindingstolk) in vergaderruimte (fluistertolk en consecutief conferentietolk) in cabine (simultaan conferentietolk)

18 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK 15 Hulpmiddelen databanken encyclopedieën handboeken informanten (vakspecialisten) informatiesnelwegen native speakers parallelle teksten telecommunicatiesystemen terminologiebanken woordenboeken Graad van verantwoordelijkheid zelfstandig, t.o.v. klant of andere opdrachtgever in teamverband, in samenwerking met de teamleider (conferentietolken) Verwachte resultaten De boodschap in de brontaal wordt zo adequaat mogelijk en in de geëigende vorm overgebracht in de doeltaal, in de vorm van een consecutieve of simultane mondelinge vertaling Ondersteunende kennis en vaardigheden perfecte kennis van de moedertaal uitstekende kennis van minstens 2 vreemde talen zeer ruime algemene vorming ruime kennis van recht en economie kennis van de politieke, economische, sociale en culturele structuren van Nederland, Vlaanderen en België kennis van de politieke, economische, sociale en culturele structuren van de landen waar de gestudeerde vreemde talen worden gesproken kennis van en vaardigheid in het hanteren van de hulpmiddelen van de tolk kennis van en vaardigheid in het aanwenden van de technieken van het tolken. vaardigheid in het zich mondeling uitdrukken

19 16 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK Beroepshoudingen Bepalen van de belangrijkste beroepshoudingen Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Empathie Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Zin voor synthese Nvt Selecteren en concretiseren van de belangrijkste beroepshoudingen Volgende clusters van beroepshoudingen werden overgehouden: 1 Leergierigheid Kritische ingesteldheid Zin voor synthese 2 Accuratesse Assertiviteit Contactbereidheid Flexibiliteit 3 Loyauteit 4 Beslissingsvermogen Doorzettingsvermogen Empathie Organisatievermogen Omgaan met stress 5 Zelfstandigheid Zin voor samenwerking

20 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK Gedragsindicatoren De beroepshoudingen kunnen als volgt geconcretiseerd worden in gedragsindicatoren: Wetenschappelijke aanpak Leergierigheid Voortdurend de kennis van de moedertaal en de vreemde talen verrijken. Voortdurend de kennis van de domeinen waarin men zich specialiseert, en zijn algemene kennis verbreden en verdiepen. Alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het vak volgen: nieuwe hulpmiddelen, nieuwe technische mogelijkheden Kritische ingesteldheid Zich kritisch opstellen tegenover informatiebronnen Zin voor synthese In staat zijn om alle gegevens (informatie) in een coherent geheel bijeen te brengen, en consistente mondelinge vertalingen te produceren. Houding tegenover de opdrachtgever Accuratesse Steeds streven naar de grootst mogelijke stiptheid en nauwkeurigheid bij het uitvoeren van opdrachten en het naleven van afspraken Assertiviteit Bij contacten met (potentiële) opdrachtgevers voor zijn mening durven opkomen. Contactbereidheid Bereid zijn om contacten te leggen en te onderhouden, ook in moeilijke situatie, met name met mensen met verschillende opvatting en achtergrond. Flexibiliteit In staat zijn zich aan de specifieke eisen van elke opdracht aan te passen. Houding tegenover beroepsorganisaties en collega's Loyauteit Zich stipt houden aan de regels en afspraken in de beroepswereld, met name de afspraken qua tarieven. De loyauteit speelt ook tegenover het tolkenteam waarin gewerkt wordt. Een tolk met verantwoordelijkheidsgevoel zal niet klaplopen op de prestaties van een ander. Aanpak van het werk Beslissingsvermogen Snel kunnen reageren op alle onvoorziene situaties.

21 18 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK Doorzettingsvermogen In staat zijn kwalitatief hoogstaand werk af te leveren, ook wanneer de opdracht moeilijk en/of omvangrijk is, ook wanneer de werkomstandigheden niet ideaal zijn. Empathie In staat zijn om zich in te leven in de denkwereld van de spreker om tot een juiste interpretatie te komen Organisatievermogen In staat zijn de opdrachten te plannen en te timen om de gemaakte afspraken te kunnen nakomen. Omgaan met stress Meer dan gemiddelde stressbestendigheid omdat de te vertalen boodschap zelden van te voren bekend is en de klanten toch een correcte en onmiddellijke vertaling verwachten. Persoonlijkheid Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, de opdracht uit te voeren. Zin voor samenwerking In teamverband kunnen werken en onder leiding van een verantwoordelijke.

22 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK 19 4 MEDEWERKERS 4.1 Werkgroep beroepsprofiel van de vertaalkundigen Voorzitters Prof. dr. Paul Van Hauwermeiren, algemeen directeur van de Mercatorhogeschool, Gent Prof. Raoul Sinjan, hoofd van het departement vertalers en tolken van de Katholieke Vlaamse Hogeschool, Antwerpen Leden Prof. dr. Karinne Eyckmans, hoofd van het departement toegepaste taalkunde van de Erasmushogeschool, Brussel Prof. dr. Martine van Goubergen, hoofd van het departement toegepaste taalkunde van de Hogeschool voor Wetenschappen en Kunst, Brussel Prof. dr. Hugo Antonissen, hoofd van het departement HIVT van de Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen 4.2 Medewerkers van de diverse opleidingen Prof. dr. Lieve Behiels, hoogleraar Spaans, KVH De Hr. Dany Bouwens, docent Erasmus De Hr. Eric Cuypers, docent VLEKHO De Hr. Mark De Kegel, docent Erasmus Prof. dr. Pierre. De Paepe, hoogleraar recht, KVH Prof. dr. Paul. Gillaerts, hoogleraar Nederlands, KVH De Hr. Arnout Horemans, docent Erasmus De Hr. T. Lockefeer, voorzitter vakgroep Italiaans, KVH De Hr. Danny Masschelein, docent VLEKHO De Hr. P. Pauwels, voorzitter vakgroep Engels, KVH Prof. dr. F. Steurs, hoogleraar informatica, KVH De Hr. Erik Uytterhoeven, docent VLEKHO Prof. dr. M. Van de Velde, departementshoofd toegepaste taalkunde, Mercatorhogeschool De Hr. Jean-Paul Walraeven, docent Erasmus 4.3 Medewerkers uit het werkveld Prof. G. Cammaert, Fédération Internationale des Traducteurs De Hr. E. Cuypers, hoofdvertaler, Verbond van Belgische Ondernemingen De Hr. A. Daxhelet, Afgevaardigd bestuurder DHAXLEY TRANSLATIONS De Hr. F. de Corte, directeur dienst free-lance vertalingen Europees parlement Dr. R. Haeseryn, Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen Mevr. A. Sauer, tolk Europees parlement (blz. 4 en 5) Mevr. W. Visser, tolk Association Internationale des Interprètes de Conférence

23 20 BEROEPSPROFIEL VERTAALKUNDIGE VERTALER-TOLK 5 BIBLIOGRAFIE Association Internationale des Interprètes de Conférence: Practical Guide for professional interpreters, s.d. DETH, Jean-Pierre van: La traduction et l'interprétation en France, Rapport présenté à Monsieur le Premier ministre, Paris, 1985 DVO: Handleiding voor het schrijven van beroepsprofielen Erasmushogeschool: Informatiebrochure Hoger Instituut voor vertalers en tolken: Infogids, 1993 Institut Libre Marie Haps: Licence en traduction / Licence en interprétation, s.d. Institut Supérieur de Traduction et d'interprétation: Information à l'intention de nos futurs étudiants, Katholieke Vlaamse Hogeschool: Notoriëteitsbrochure, 1995 Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken: Informatiebrochure Licentiaat Vertaler - Licentiaat Tolk, 1995 SAUER, Annemarie: Uitnodiging tot het tolken, Direktoraat Tolken, Europees Parlement. s.d. Tolkencentrum: Het profiel van de consecutieve tolk, Verslag van het congres gehouden op 26 januari 91, Jaarbeurs te Utrecht Université de Mons Hainaut: Maîtrise en Traduction /Maîtrise en interprétation de conférence, 1994 Vlaamse Economische Hogeschool: Programmaboek Departement handelswetenschappen - Departement Vertalers/Tolken

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Tolk Vlaamse Gebarentaal (m/v) 28 november 2008 1. Inleiding Dit beroepscompetentieprofiel voor tolken Vlaamse Gebarentaal is een actualisering van een profiel dat eerder aan

Nadere informatie

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau Meertalige communicatie Tolken Vertalen Antwerpen Brussel Toegepaste taalkunde op masterniveau Rijke talencombinaties o Nederlands o + Engels, Frans of Duits o + Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans,

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Vlaamse Gebarentaal)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Vlaamse Gebarentaal) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Vlaamse Gebarentaal) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Vlaamse Gebarentaal)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Vlaamse Gebarentaal) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Vlaamse Gebarentaal) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Italiaans)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Italiaans) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Italiaans) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Duits-Spaans)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Duits-Spaans) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Duits-Spaans) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Hongaars)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Hongaars) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Hongaars) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Russisch)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Russisch) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Engels-Russisch) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Italiaans)

Academiejaar Programmagids. Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Italiaans) Academiejaar 2005-2006 Programmagids Licentiaat Vertaler-Tolk (Afbouw) Tweede kandidatuur (Nederlands-Frans-Italiaans) Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(av2-cultstrom)nog

Nadere informatie

Uw Partner in Vertaaldiensten

Uw Partner in Vertaaldiensten Uw Partner in Vertaaldiensten Wat kan DaVinci Vertalingen voor u betekenen? DaVinci Vertalingen is een vooruitstrevend en internationaal opererend vertaalbureau dat voor het bedrijfsleven en overheden

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Doelgroep Het Postgraduaat Conferentietolken aan de HUB staat open voor houders van het diploma Master in het Tolken of een ander

Nadere informatie

De brede dienstverlening van TVcN:

De brede dienstverlening van TVcN: De brede dienstverlening van TVcN: Tolkdienst per telefoon: direct of via reservering Tolkdienst op locatie: uw tolk is persoonlijk aanwezig Congrestolkdienst: iedereen wordt in elke taal gehoord en begrepen

Nadere informatie

identificeert de betekenis van woorden en de verbanden ertussen.

identificeert de betekenis van woorden en de verbanden ertussen. 1 Geschreven boodschappen verwerken neemt geschreven boodschappen door om inzicht te krijgen in de structuur en de inhoud. Hij identificeert de tekstsoort en vertaalproblemen zodat hij zijn vertaalstrategie

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet. CURRICULUM VITAE NAAM: KOITSJEVA Maja Georgieva NATIONALITEIT: Belg. ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.be

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers U zoekt een tolk of vertaler... a die exact verwoordt wat u wilt zeggen. a die de taal van uw doelgroep tot in de finesses beheerst. a die voor u klaarstaat

Nadere informatie

Tolken voor Europa. Postgraduaat Conferentietolken

Tolken voor Europa. Postgraduaat Conferentietolken KU Leuven Campus Antwerpen Faculteit Letteren Sint-Andriesstraat 2 2000 Antwerpen tel. 03 206 04 91 fax 03 206 04 99 inge.dergent@kuleuven.be www.arts.kuleuven.be/antwerpen Tolken voor Europa Postgraduaat

Nadere informatie

KU Leuven Thomas More Faculteit Letteren Tolken voor Europa

KU Leuven Thomas More Faculteit Letteren Tolken voor Europa KU Leuven Thomas More Faculteit Letteren Sint-Andriesstraat 2 2000 Antwerpen tel. 0 20 04 91 fax 0 20 04 99 inge.dergent@kuleuven.be www. kuleuven.be/atthomasmore Tolken voor Europa Postgraduaat Conferentietolken

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Faculteit Letteren. Infodag: zaterdag 11 maart 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid

Faculteit Letteren. Infodag: zaterdag 11 maart 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid Faculteit Letteren Infodag: zaterdag 11 maart 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN Programma infodag Bereikbaarheid 1 Programma infodag 11 maart 2017 Bachelor in de toegepaste taalkunde bibliotheek Master

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

STUDIE 49 BEROEPSPROFIEL. plastisch kunstenaar (m/v)

STUDIE 49 BEROEPSPROFIEL. plastisch kunstenaar (m/v) STUDIE 49 BEROEPSPROFIEL plastisch kunstenaar (m/v) BEROEPSPROFIEL plastisch kunstenaar (m/v) met opties grafisch ontwerper reclameontwerper artdirector tetielontwerper grafisch redacteur opmaker illustrator

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Instapmodules Inschrijven voor de instapmodules

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE

VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE EEN KIJK VAN ONDERUIT Prof.dr. Rita Godyns, decaan Faculteit Toegepaste Taalkunde Hogeschool Gent Universiteit Gent Overzicht: situering van de opleiding het visitatieproces

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 5

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie!

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek voor werkstudenten Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module statistiek

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen ANTWERPEN t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Inhoud. Wie zijn wij? Onze diensten. Waarom ETN? Onze tarieven. Contact

Inhoud. Wie zijn wij? Onze diensten. Waarom ETN? Onze tarieven. Contact Inhoud Wie zijn wij? 3 Onze diensten Vertaling Lokalisatie Tolken Tolkmateriaal Vertaling-Copywriting Nalezen van Drukproeven Revisie/Correctie van Vertaalwerk Taalkundig Advies Beëdigde vertalingen Waarom

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Instapmodules Inschrijven voor de instapmodules

Nadere informatie

Toegepaste Taalkunde Academisch Nederlands

Toegepaste Taalkunde Academisch Nederlands Academisch Nederlands Toegepaste Taalkunde (TTK) Dr. Uus (Eugenia) Knops Probleem Toenemende kloof mbt taalvaardigheid (vooral schrijfvaardigheid) Nederlands tussen instroom - uitstroom / markteisen Gebrek

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Master in het tolken. Master Tolken

Academiejaar Programmagids. Master in het tolken. Master Tolken Academiejaar 2006-2007 Programmagids Master in het tolken Master Tolken Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Juridisch vertalen Modulair aanbod 6 2 / Vertalen van economische teksten Modulair

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module

Nadere informatie

De Gentse opleidingen in de Toegepaste Taalkunde stappen over naar de universiteit. Vertalen Tolken Meertalige Communicatie

De Gentse opleidingen in de Toegepaste Taalkunde stappen over naar de universiteit. Vertalen Tolken Meertalige Communicatie De Gentse opleidingen in de Toegepaste Taalkunde stappen over naar de universiteit Vertalen Tolken Meertalige Communicatie Een geslaagde balans tussen academisch niveau en praktijkgerichtheid 1 Je wil

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Een vertaalworkflow simuleren en evalueren. Departement Toegepaste Taalkunde Erasmushogeschool Brussel

Een vertaalworkflow simuleren en evalueren. Departement Toegepaste Taalkunde Erasmushogeschool Brussel Een vertaalworkflow simuleren en evalueren Departement Toegepaste Taalkunde Erasmushogeschool Brussel Wat? cursus (ver)taaltechnologie voor Masterjaar van keuzevak in 06-07 naar verplicht vak in 07-08

Nadere informatie

Do s & don t s van het tolken

Do s & don t s van het tolken Do s & don t s van het tolken Studiedag Pluriculturele Zorg Horen, zien, zwijgen, TOLKEN. Communicatie met anderstaligen in de gezondheidszorg, (g)een probleem?! 18 maart 2013 Kursaal Oostende 1. Wat is

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Interlingo Over treffende taal

Interlingo Over treffende taal Interlingo Over treffende taal Taal die bijdraagt aan uw succes Taal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nationale gebruiken en gewoonten zijn voor u net zo belangrijk als correct taalgebruik.

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

De rol van de multinationale taaldienstenonderneming in dekwaliteitsproductie.

De rol van de multinationale taaldienstenonderneming in dekwaliteitsproductie. Lezing voor de studenten vertaling van HONIM www.honim.be Brussel 6 May 2002 De rol van de multinationale taaldienstenonderneming in dekwaliteitsproductie. De herlokalisatie van de productie van talen:

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

ANTWERPEN. Master in het vertalen. Faculteit Letteren

ANTWERPEN. Master in het vertalen. Faculteit Letteren ANTWERPEN Master in het vertalen Faculteit Letteren Master in het vertalen Heb je je al eens afgevraagd hoe de wereld er zou uitzien zonder vertalers? Bij vertalen komt veel meer kijken dan talenkennis

Nadere informatie

Europese Unie. Taal in actie

Europese Unie. Taal in actie Europese Unie Tolken en vertalen Taal in actie Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van

Nadere informatie

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde graad ASO, Duits als tweede moderne vreemde taal kan worden

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Curriculum vitae. NILS VANBELLINGEN Steinentorstrasse 18/ 16 4051 Basel (Zwitserland) Tel.: + 41 79 912 3773 E-Mail: nilsvanbellingen@hotmail.

Curriculum vitae. NILS VANBELLINGEN Steinentorstrasse 18/ 16 4051 Basel (Zwitserland) Tel.: + 41 79 912 3773 E-Mail: nilsvanbellingen@hotmail. NILS VANBELLINGEN Steinentorstrasse 18/ 16 4051 Basel (Zwitserland) Tel.: + 41 79 912 3773 E-Mail: nilsvanbellingen@hotmail.com Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Geburtsdatum 24 oktober 1979 Geburtsort

Nadere informatie

TOLKENPROBLEEM. Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004

TOLKENPROBLEEM. Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004 TOLKENPROBLEEM Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004 De Europese tolkendienst in cijfers 450 tolken in vaste dienst 200 tot 300 freelance tolken per dag 2000 geaccrediteerde freelance tolken 50 vergaderingen

Nadere informatie

Postgraduaat Conferentietolken KU Leuven Campus Brussel

Postgraduaat Conferentietolken KU Leuven Campus Brussel Postgraduaat Conferentietolken KU Leuven Campus Brussel 2017-2018 Doelgroep Het Postgraduaat Conferentietolken aan de KU Leuven in Brussel staat open voor houders van het diploma Master in het Tolken of

Nadere informatie

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN:

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN: LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL ALGEMEEN: p.8 2.3 Literatuur In onze leerplannen is literatuur telkens als een aparte component beschouwd, meer dan een vorm van leesvaardigheid. Na de aanloop

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 Advies over modulaire opleidingen in de studiegebieden Talen en NT2 van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Faculteit Letteren. Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid

Faculteit Letteren. Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid Faculteit Letteren Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN Programma infodag Bereikbaarheid 1 Programma infodag 6 september 2017 INFOMARKT 14-17 u. doorlopend Bachelor in de toegepaste

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management Uittreksel uit het visitatierapport Office management, 9 februari 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management 1 Inleiding Voor iedere (groep van)

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

Uw vertaling van begin tot eind

Uw vertaling van begin tot eind Uw vertaling van begin tot eind Bij Concorde Group hebben we kwaliteit en flexibiliteit vanzelfsprekend hoog in het vaandel staan. Een vertaling moet precies aan uw wensen voldoen. Want een echt goede

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie