Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel"

Transcriptie

1 Jaarverslag BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU SVB.BO - Cellebroersstraat Brussel

2 De activiteiten van het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden maar waargemaakt worden via de steun van verschillende overheden en de inzet van de vele medewerkers sociaal vertaler/tolk, waarvoor onze dank! - Fedasil, Minister van Maatschappelijke Integratie, Maggie De Block - Vlaamse Gemeenschap, Minister van Inburgering, Mr Bourgeois Vlaamse Gemeenschapscommissie, Welzijn en Gezondheid, Mevr Grouwels - Actiris - C.O.C.O.F., Cohésion sociale

3 j a a r v e r s l a g Sociaal Vertaalbureau Service d interprétariat social Dolmetscherstelle Social interpreter s service Brussel Onthaal vzw Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Webstek : PRK :

4 VOORAF 3 1. De wieg stond in Brussel Onthaal Open Deur ; Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil asbl bestaan 15 jaar op 1 oktober Positionering en organisatie van Brussel Onthaal vzw/ Bruxelles Accueil asbl Evolutie in de positionering van BO/ BA Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Personeelsbezetting Financiering van de dienstverlening Een netwerk van tolken en vertalers Sociaal tolken en vertalen in een meertalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.1. Wat is sociaal tolken en vertalen? Wat is STV in Vlaanderen en tweetalig Brussel? Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil in Registreren in Algemene statistische cijfers Aanbod tolken ter plaatse Aanbod schriftelijk vertalen Aanbod telefoontolken Eerstelijnsdienst nieuwkomers in Brussel De website online Het netwerk van sociaal tolken en vertalers in Prestaties van dit netwerk in Vlaams register van gecertificeerde tolken/vertalers en inzet van gecertificeerde tolken in tweetalig Brussel Statuut van de sociaal tolken/vertalers Ondersteuning en begeleiding door kwaliteitsmedewerkers (rekruteren, toeleiding naar het kwaliteitstraject COC/ Vorming en ontmoeting, nieuwsbrief) Sensibiliseren van gebruikersorganisaties Evaluatie 2012 en toekomstperspectieven Afkortingen 52 1

5 9. BIJLAGEN 9.1. Organigram Overzicht van de gebruikers van het tolken ter plaatse Geleverde taalcombinaties bij het tolken ter plaatse Overzicht van de gebruikers van het schriftelijk vertalen Geleverde taalcombinaties bij het schriftelijk vertalen Overzicht revisie/taaltesten/revisiemodel Overzicht van de gebruikers van het telefoontolken Geleverde taalcombinaties bij het telefoontolken 75 2

6 VOORAF Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil asbl vierden in 2012 hun vijftiende verjaardag. Daar stonden we met gepaste trots bij stil. Want in alle rust bleven Brussel Onthaal en Bruxelles Accueil ook vorig jaar goed presteren. Maar een gezonde organisatie kijkt toch vooral naar de toekomst. Wat brengt morgen? Brussel Onthaal en Bruxelles Accueil zijn nu nog kleine dynamische verenigingen, verscholen tussen de grotere organisaties. Een mooie en nuttige paddestoel onder de eiken. Moet Brussel Onthaal morgen opgaan in een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) voor inburgering en integratie? We kijken er behoedzaam tegen aan. Wat met het vrijwilligerswerk? Wat met onze federale verankering? En wat met onze unieke positie in onze mooie hoofdstad? Wat met onze stille verstandhouding met de Franstaligen? Op het moment dat ook Franstalig Brussel de grote omslag maakt en het nut van inburgering en integratie uitspreekt dreigt voor Brussel de goedbedoelde Vlaamse krachttoer. Dat twee grote taalgemeenschappen Brussel zouden kunnen besturen is een (Vlaamse) denkfout. Brussel is Brussel. En daarom hopen we dat de bewindslui in onze hoofdstad deze EVA-dynamiek omzetten in een soepel Brussels inburgeringsbeleid. Met respect voor de organisaties en de mensen die dat beleid op de werkvloer waarmaken De Raad van Bestuur van Brussel Onthaal vzw/bruxelles Accueil asbl 3

7 1. De wieg stond in Brussel Onthaal Open Deur ; Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil asbl bestaan 15 jaar op 1 oktober 2012 Op 1 oktober 2012 vierden Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil asbl, samen met de tolken/vertalers en de gebruikers/ partners, hun 15jarige dienstverlening sociaal tolken en vertalen in de Beursschouwburg te Brussel. Naar aanleiding van deze gebeurtenis werd een brochure over dit jubileum opgemaakt. Aan de hand van een aantal teksten uit deze brochure, willen we in dit jaarverslag het verhaal van die 15 jaar dienstverlening vertellen De wieg stond in Brussel Onthaal Open Deur Het Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal vzw bestaat vijftien jaar. Zijn wieg stond, zoals de naam al duidelijk maakt, in Brussel Onthaal vzw. Naar burgerlijke maatstaven is het kind dus nog te jong om volwassen genoemd te worden. Dat klopt echter niet, want er werd al langer vertaald en getolkt binnen de tweetalige vzw Brussel Onthaal - Open Deur/Bruxelles Acceuil - Porte Ouverte, een initiatief dat op zes december 1971 het levenslicht zag. Sinterklaas zat er voor iets tussen, want de vzw vestigde zich in een klein huisje tussen de winkels in de Taborastraat, die tegen de zijgevel van de Sint-Niklaaskerk aanleunen. Brussel Onthaal Open deur vzw. Tien jaar later werd daar de eerste vertaalactiviteit geregistreerd, maar dat zegt niet alles. Mgr. Bernard Vanden Berghe, medeoprichter van Brussel Onthaal - Open Deur, herinnert zich dat er vanaf het begin vreemdelingen om de een of andere vertaling kwamen vragen. Daarvoor werd dan een beroep gedaan op oud-missionarissen uit verschillende overzeese gebieden. Het ging daarbij niet alleen om het vertalen van documenten. Soms was er onvoldoende kennis in huis om een cliënt te verstaan en moest iemand worden opgebeld, 4

8 die telefonisch kon tolken. In bepaalde gevallen was het nodig om iemand te begeleiden naar een administratieve dienst, een dokter of een kliniek. Dat het niet eenvoudig was, illustreert het volgende verhaal. Creools Op een dag belt een ziekenhuis met de mededeling dat er een patiënt is binnengebracht, die op straat was gevonden. De vrouw sprak een onverstaanbare taal, het leek op een Frans dialect. Was ze dronken of gedrogeerd? Na een lange zoektocht en verschillende pogingen van Brussel Onthaal om haar telefonisch met een tolk in contact te brengen, bleek ze Creools te spreken. Dat is een pidgintaal die onder meer op de Seychellen, het eiland Réunion en het eiland Mauritius wordt gesproken een eenvoudige omgangstaal op basis van het Frans of een andere West-Europese taal. Het was een dag zoeken, maar uiteindelijk bleek de vrouw gewoon ziek en kon ze in haar taal verder geholpen worden dankzij een oud-missionaris. Het moet duidelijk zijn: vanaf het begin behoorden vertaal- en tolkactiviteiten tot het werkterrein van Brussel Onthaal - Open Deur vzw. En dat precies omdat het luik Brussel Onthaal zich hoofdzakelijk tot de vreemdelingen richtte. In de woorden van Mgr. Bernard Vanden Berghe: Hen inlichten over de bestaande gemeenschappen van vreemdelingen, hen oriënteren bij hun huisvestingsproblemen, hen helpen bij het vinden van werk of bij administratieve en financiële moeilijkheden. In het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw nam de toestroom van Arabisch sprekende mensen in Brussel toe. Reden voor de vzw om een maatschappelijk werkster aan te werven die deze taal machtig was. Dat is dan ook de tijd waarin de eerste vertaalactiviteiten werden geregistreerd: van september tot december 1981 achtenzestig in het totaal. Het jaar daarop piekte het aantal aanvragen tot 374. Dat is meer dan één per dag. Het was de tijd waarin ayatollah Khomeini in Iran de Islamitische Republiek had uitgeroepen en Irak een oorlog met zijn buurland was begonnen die tot juli 1988 zou duren. Een uit Iran verbannen religieus verrichtte in 1987 een tijdlang vertaal- en tolkwerk voor Iranese vluchtelingen die toen massaal binnenstroomden. Ondertussen had Marianne Scheppers, een twee jaar eerder aangeworven maatschappelijk werkster, zich de Spaanse taal eigen gemaakt, zodat ze heel wat Latijns-Amerikaanse vluchtelingen te woord kon staan. Zij leidt sinds 1997 het verzelfstandigde Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal vzw. Oost-Europa en het Midden-Oosten Met de almaar aanzwellende toestroom van immigranten en vluchtelingen was het politici ook stilaan duidelijk geworden, dat ze niet langer lijdzaam konden toezien en voor adequate opvang dienden te zorgen. 5

9 In ijltempo werd het Klein Kasteeltje ingericht voor de opvang van eerst driehonderd, heel snel vijfhonderd asielzoekers. (Bob Pleysier, Het Klein Kasteeltje: een kwart eeuw asielopvang, 2011). Er kwam wat kunst- en vliegwerk aan te pas en de eerste asielaanvrager werd er in de nacht van 14 november 1986 opgenomen. Een en ander droeg ook bij tot een gevoelige stijging van de vertaal- en tolkactiviteiten van Brussel Onthaal vzw. In het jaar 1987 werden 788 aanvragen geregistreerd, meer dan het dubbel van het jaar daarvoor. Daarbij ging het om bijna vijftig talen, met als grote uitschieter het Perzisch: 264 aanvragen, een aantal dat een jaar later al snel tot onder de honderd daalde. Midden 1988 was er dan ook een einde gekomen aan de oorlog tussen Irak en Iran. De val van de Berlijnse muur in november 1989 opende dan weer voor heel wat Oost-Europese vluchtelingen en migranten de poort naar het Westen, waardoor niet alleen de vertaalaanvragen maar ook de gevraagde talen een stijging ondervonden. In 1996, het jaar voordat het Sociaal Vertaalbureau op eigen benen ging staan en elders onderdak zocht, steeg het aantal talen tot zestig. Daaronder nam het Russisch een belangrijk aandeel in, gevolgd door een aantal andere talen uit Oost-Europa. Voor de niet- Europese talen komt het leeuwendeel van de aanvragen uit het Midden-Oosten. Het Arabisch blijkt na het Russisch de meest gevraagde taal. De aanvragen om te vertalen of te tolken kwamen ondertussen niet enkel van individuen die bij Brussel Onthaal vzw langskwamen, maar ook van instellingen zoals het Klein Kasteeltje en OCMW s uit heel het land die met vreemdelingen te maken kregen. Het is duidelijk dat daarvoor het bestand van oud-missionarissen al lang niet meer volstond. Het vrijwilligersbestand werd dan ook aangevuld met anderen die een of andere taal machtig waren. Onder hen bevonden zich mensen die eerder door Brussel Onthaal geholpen waren en nu uit dankbaarheid voor overgekomen landgenoten wilden zorgen, maar ook studenten van tolkenscholen die hun kennis aan de praktijk wilden toetsen. Soms boden ook medewerkers van internationale instellingen of multinationale bedrijven die het huis hadden leren kennen, hun diensten aan. Met de onophoudelijke toename van vertaalactiviteiten werd het huisje aan de Taborastraat te klein en liepen de vertaalactiviteiten de andere werkzaamheden van Brussel Onthaal - Open Deur in de weg. De ruimte voor het onthaal op de benedenverdieping raakte stilaan verstopt. Een verhuizing drong zich op. Die kreeg in oktober 1997 haar beslag. 6

10 Een antwoord op noden De wieg van het Sociaal Vertaalbureau stond in Brussel Onthaal - Open Deur vzw, een kerkelijk initiatief van het decanaat Brussel-Centrum met steun van de kerkelijke overheid van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Door professionalisering van het sociaal vertaalwerk en de subsidiëring ervan door de overheid zijn op dit vlak ook veranderingen aan de gang, waarover verder in deze brochure te lezen valt. In een terugblik op het gepresteerde werk zegt Mgr. Vanden Berghe die eind dit jaar honderd wordt: De vertaal- en tolkactiviteiten in het kader van Brussel Onthaal - Open Deur zijn ontstaan als een antwoord op vragen die ons werden gesteld. De dienst is na een aantal jaren zelfstandig geworden omdat de noden zo groot bleken. Met de gewijzigde maatschappelijke en politieke situatie zijn nog nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Wij moeten dat ondersteunen, zelfs als we het initiatief uit handen moeten geven. De kerk heeft als taak noden in de samenleving op te sporen, er zo mogelijk een antwoord op te geven en de overheid erop te attenderen. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het Sociaal Vertaalbureau schreef George Strasser, de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur, in het jaarverslag 2007 van het Sociaal Vertaalbureau: Op dit punt van de geschiedenis aangekomen, past veel dankbaarheid. In de eerste plaats aan vzw Brussel Onthaal - Open Deur. Zij is vooral de organisatie die ons verwijst naar ons geloof waarvan de naastenliefde een essentieel element is. En hij besloot dat de instelling te midden van alle structureringen het kompas gericht moet houden op de eigen doelstelling: gericht zijn op wat de mens in nood ons vraagt. Latijn is een zelden gevraagde taal bij Brussel Onthaal. Laten we daarom tot slot het Sociaal Vertaalbureau ad multos annos! toewensen. (Th. C. Madder) 7

11 Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil asbl bestaan 15 jaar Wat vooraf ging Maar eigenlijk bestaan Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil asbl al veel langer: begin jaren 70 start de tweetalige vzw Brussel Onthaal - Open Deur / Bruxelles Accueil - Porte Ouverte asbl. Halverwege de jaren tachtig is de toevloed van asielzoekers - vooral uit Iran zo groot dat de opvangdiensten die mensenstroom niet aan kunnen. Asielzoekers worden opgevangen in hotels. Voor die mensen start Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil met de uitbouw van een netwerk van tolken en vertalers. Ex-coöperanten, mensen uit de buitenlandse gemeenschappen en priesters zorgen voor het onthaal van de vluchtelingen. Ze maken hen wegwijs in het kluwen van Belgische wetten en regels en helpen hen bij hun eerste stappen in onze samenleving. Een nieuw project... Op 1 oktober 1997 precies 15 jaar geleden start een nieuw project. Het Sociaal Vertaalbureau gaat volledig autonoom functioneren van de bestaande vzw s. Sinds de eerste officieel geregistreerde vertaling in 1981 is er heel veel werk verzet. Elk jaar stijgt het aantal aanvragen, tot meer dan 1500 in Dankzij de voortdurende zoektocht naar vrijwillige vertalers en tolken en ook door de creativiteit van het team kan de dienstverlening uitgroeien tot iets unieks in België. Veel voormalige vluchtelingen bieden zich aan om hun landgenoten te helpen, ook oud-missionarissen en buitenlandse studenten zijn bereid om hun talenkennis ter beschikking te stellen van vluchtelingen. De dienst helpt vooral mensen die het niet breed hebben en geen beroep kunnen doen op betalende tolk- en vertaaldiensten. De nieuwe vzw concurreert dus nauwelijks of niet met commerciële vertaalbureaus. Eerste doelstelling is het vergemakkelijken van de communicatie tussen buitenlanders (migranten, vluchtelingen, tijdelijke passanten) en Belgen (particulieren, maar ook verenigingen en de overheid). Als je afgaat op de talen die bij de vertaaldienst worden gevraagd, kan je de hele geschiedenis reconstrueren van de internationale crisissen en van de vluchtelingenstromen die die veroorzaken. Dat eerste jaar zijn er bijna contacten, vooral asielzoekers uit Rusland, Armenië, Ethiopië, Syrië en Congo doen een beroep op Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil asbl. 8

12 ... met een vaste waarde. Al vanaf het tweede jaar blijkt Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil een schot in de roos. De lokalen in de Zuidstraat zijn al snel te klein. Er komt een formele samenwerkingsovereenkomst tussen tolken/vertalers en Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil. Belangrijk daarin is kwaliteit, beroepsgeheim, anonimiteit, vorming en documentatie. Stuk voor stuk waarborgen voor de permanente zorg voor specialisatie en professionalisering. Daarnaast verschuift de dienstverlening meer en meer naar de tweedelijn: het zijn nu vooral organisaties (gebruikers) die beroep doen op Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil om de dienstverlening voor hun klanten te verbeteren. In de loop van de volgende jaren stijgt het aantal contacten: in 1999 zijn het er al 4.370, een verdubbeling van het voorgaande jaar. Er wordt vooral via de telefoon getolkt, Russisch en Albanees zijn overbevraagd. Nog in 1999 krijgt Brussel Onthaal voor het eerst subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en Maatschappelijke Integratie. De eerste nieuwsbrief verschijnt met informatie voor de tolken en vertalers. Met de professionalisering van de dienst komt ook de vraag naar materiële ondersteuning onder vorm van werkruimte voor vertalers, documentatie, woordenboeken, terminologie, enzovoorts. Een nieuw millennium: nieuwe uitdagingen is een echt boomjaar, met meer dan 8500 contacten, een verdubbeling in vergelijking met In april verhuist Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil naar de St-Jorissite in de Cellebroersstraat. Er komen meer telefoonlijnen, want het telefoontolken blijft groeien. Bijna een kwart van de aanvragen komt van OCMW s. De werkruimte is groter, de medewerkers hebben eigen bureaus. Het tolken ter plaatse daalt. Na eerdere contacten met de Foyer en het Vlaams Minderheden Centrum om partnerschappen te ontwikkelen, wordt er uiteindelijk in 2000 voor gekozen om alle tolkopdrachten ter plaatse door te verwijzen naar Ciré- Interprétariat. Sociaal versus professioneel? De hele geschiedenis van Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil wordt gekenmerkt door de professionalisering van het sociaal tolken. Dat blijkt al uit de gebruikte terminologie. We gebruiken nu bv. de algemeen gangbare termen uit de sector, in de beginperiode hebben we nog ons eigen taaltje voor de begrippen. We hebben het dus niet meer over de begintaal, maar over de brontaal. Of nog: tolken met begeleiding, is vervangen door de gangbare term: tolken ter plaatse. Er komt ook een betere omkadering voor de vrijwilligers, die 90 procent van de dienst uitmaken. Vrijwilligers worden aangezet om het kwaliteitstraject van COC te volgen. Dat is 9

13 niet altijd gemakkelijk, maar voor Brussel Onthaal wel noodzakelijk. Er is de nieuwsbrief, elk jaar organiseert Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil een ronde tafelevaluatie, er zijn de vormings- en ontmoetingsactiviteiten. In 2002 introduceren we het evaluatieformulier voor de tolkprestaties, er komen taalverantwoordelijken, nieuwe kandidaten worden nog beter gescreend en in onze database staan nu ook gegevens over de opleiding van de tolken en vertalers. Nieuwe Franstalige tolken moeten voortaan deelnemen aan lessen over deontologie, die maandelijks georganiseerd worden. Het blijft een zoeken naar vrijwilligers, daarom versterkt Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil zijn promotie in Brussel. De uitdaging is niet min: Brussel Onthaal moet een Brussels netwerk bieden van opgeleide tolken en vertalers dat een eigen plaats inneemt in het Belgische tolken vertaallandschap. Geld, geld, geld Ondanks de sociale functie van de dienst blijft erkenning, bevestiging en vooral betoelaging van de dienstverlening door de overheid niet evident. Tot 1999 krijgt Brussel Onthaal geen subsidies. Maar ook daarna gaat het om jaarlijkse projectsubsidies. Een stresserende situatie voor het personeel, dat nooit zeker is van zijn job. Die onzekerheid piekt in 2009: alle personeelsleden zitten in vooropzeg, omdat een belangrijke subsidiërende overheid dat jaar niet over de brug komt. Uiteindelijk valt alles weer in de plooi maar het zoeken naar subsidies op de verschillende niveaus blijft een tijdrovende bezigheid. De cijfers Sinds 2000 worden de cijfers minutieus bijgehouden: het aantal tolk- en vertaalprestaties (zie figuur - 1), het aantal vrijwilligers en de gevraagde talen. 10

14 Figuur 1 (telefoon)tolk- en vertaalprestaties Telefoontolken Tolken ter plaatse Scriftelijk vertalen 1ste lijn Daaruit blijkt duidelijk dat Brussel Onthaal en Bruxelles Accueil zich voortdurend positioneren en professionaliseren. Er wordt ingespeeld op de noden van de gebruikers. Het telefonisch tolken is verdubbeld op 10 jaar tijd met een dip tussen 2001 en 2002 wanneer Ba-bel zijn telefonische tolkendienst oprichtte. Tolken ter plaatse stijgt vooral vanaf 2005 tot dan worden deze opdrachten doorverwezen naar het Franstalige Ciré Interprétariat als Bruxelles Accueil in een soort onder-aanneming werkt met het Ciré- Interprétariat. In 2007 stopt deze samenwerking en verzorgt Brussel Onthaal tolkopdrachten ter plaatse onder eigen naam en in het Nederlands. Het schriftelijk vertalen is door de jaren heen verminderd. In de beginjaren vertaalt Brussel Onthaal ook nog voor organisaties en mensen in Vlaanderen, vanaf 2009 en 2010 beschikken de meeste Vlaamse Sociaal tolk- en vertaaldiensten over een eigen aanbod sociaal vertalen. Opdrachten uit Vlaanderen worden daardoor schaarser. Bruxelles Accueil vertaalt nog wel op vraag van de opvangcentra voor asielzoekers Fedasil en Rode Kruis in Wallonië en Brussel. In de beginperiode werkt Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil vooral voor individuen, vanuit het christelijke uitgangspunt dat mensen moeten geholpen worden (zie figuur - 2). 11

15 Figuur 2 verhouding gebruikers versus individuen Gebruikers Individuen Dat blijkt duidelijk uit de cijfers. In 1997 is 73 procent van de opdrachten voor individuen (of 1092 contacten), tegenover 27 procent voor organisaties. In de loop van de jaren verschuift die eerstelijnshulp naar de tweedelijn. Dat gaat gepaard met een andere visie: niet het individu zelf maar de hulpverlener moet er voor zorgen dat mensen de nodige hulp krijgen. Waar de verdeling in 1999 nog ongeveer is, is de evolutie echt duidelijk in 2000: met bijna 61 procent contacten met organisaties, tegenover 39 procent contacten met individuen. Elk jaar stijgt het verschil. De meeste vertalingen en tolkopdrachten gaan van het Russisch naar het Frans en dat is in de loop van die 15 jaar niet veranderd (zie figuur -3). 12

16 Figuur 3- top 3 van de gevraagde taalcombinaties FAR/FRA ARM/FRA SLW/FRA ALB/NDL ROE/FRA RUS/NDL ALB/FRA NDL-FRA ARA-FRA RUS-FRA Was in het begin de eerste plaats het Russisch en de tweede plaats nog het Arabisch, dan nemen nadien vooral Oost-Europese de talen die plaats in: Albanees, Sloveens, Roemeens, Armeens. Het aantal vrijwilligers stijgt elk jaar (zie figuur - 4) prestaties prestaties Figuur 4 13

17 Vrijwilligers prestaties Maar het aantal prestaties stijgt niet proportioneel: in 2000 verzorgen 245 verschillende vrijwilligers prestaties, dat zijn 18 prestaties per vrijwilliger. In 2011 verzorgen 512 verschillende vrijwilligers prestaties of 24 prestaties per vrijwilliger. Grenzen aftoetsen Al sinds zijn ontstaan gaat Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil op zoek naar partners. In 2001 start de Vlaamse Centrale Tolkendienst Ba-bel. Brussel Onthaal springt onmiddellijk op de kar en biedt aanvullende dienstverlening aan en maakt de vormingen van Ba-bel toegankelijk voor de vrijwilligers. De coördinator van Brussel Onthaal maakt deel uit van het advies- en bestuursorgaan van Ba-bel. De andere grote uitdaging is de samenwerking tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Er is behoefte aan een gemeenschappelijke visie en een ondersteunende structuur. Die overkoepelende structuur komt er in 2004 onder impuls van toenmalig federaal minister Arena. Via een Equal project komt er Europees geld om Fosovet-Cofetis op te starten. Het initiatief is geen lang leven beschoren. Van 2004 tot 2008 is Cofetis-Fosovet een naam die meer aan een wielerploeg doet denken dan aan een federale ondersteuningsstructuur - operationeel, pas in 2012 wordt de structuur definitief ontbonden. Het verschil in visie en beleid tussen Frans- en Nederlandstaligen is te groot om verder samen te gaan. De medewerkers van Brussel Onthaal en Bruxelles Accueil blijven met een kater: het heeft hen geen geld of betere dienstverlening opgebracht, maar wel heel veel tijd en energie gekost... 14

18 Besluit In die 15 jaar is er heel wat veranderd bij Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil. Grote veranderingen, geleidelijke veranderingen, nauwelijks merkbare veranderingen. Zo is het interculturele bemiddelen van de beginjaren verschoven naar sociaal tolken en vertalen. Er is de verschuiving van eerste- naar tweedelijn. Waar in het begin vooral individuen een beroep deden op Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil zijn dat nu vooral organisaties. Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil zijn ook niet meer gratis. Klanten betalen een kleine forfaitaire bijdrage voor de dienstverlening. Het is duidelijk dat er ons ook de volgende jaren nog heel wat uitdagingen wachten: de verdere professionalisering, de structurering van de subsidies en de samenwerking met andere partners, zowel in de sociaal vertaal- en tolksector als in de bredere sector van de hulpverlening. Wordt dus zeker vervolgd. Tot over 15 jaar... (Mieke Van Dessel) 15

19 2. Positionering en organisatie van Brussel Onthaal vzw/ Bruxelles Accueil asbl 2.1. Evolutie in de positionering van BO/ BA Zowel B0 als BA hebben zich sinds 1997 permanent moeten positioneren in het kader van de evoluties in de structurering van het sociaal tolken en vertalen in België; van wisselende beleidsopties van verschillende overheden en hun financieringsbeleid; van vrijwilligerswerk en een ontwikkeling van een beroep sociaal tolk/vertaler; van Brussel en Vlaanderen; ten opzichte van BA en de SETIS Bxl - Wallon. BO en BA streven waar mogelijk naar een maximale behoeftedekking en zullen waar nodig een aanvullend vrijwilligersaanbod blijven organiseren. BO en BA willen noden op het terrein blijvend in kaart brengen. In 2012 verstevigde Brussel Onthaal vzw verder zijn positie als de Nederlandstalige decentrale sociaal vertaal- en tolkendienst voor het tweetalig (meertalig) Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een kernaanbod tolken ter plaatse en schriftelijk vertalen voor Nederlandstalige en tweetalige gebruikersorganisaties. De professionalisering van deze kerntaken werd onder andere ondersteund door een nog verhoogde inzet van gecertificeerde tolken en vertalers in het BHG, ondanks het feit dat de gebruikersoverheden nog niet voorzagen in bijdragen voor de tolkuurprijs en vertaalregelprijs. In 2012 bleef BO zich ook verder inzetten voor het aanvullend vrijwilligerswerk voor telefoontolken, m.n. aanvullend op de werking van Ba-bel (vanaf 1 mei 2012 stelde Ba-bel de dienstverlening telefoontolken opnieuw open voor de LOI s mits het betalen van de tolkuurprijs); voor telefoontolken t.b.v. de opvangcentra voor asielzoekers van Fedasil, Rode kruis en kleinschalige opvang via NGO s; voor het schriftelijk vertalen daar waar de vertaaldiensten in Vlaanderen geen aanbod hebben; voor een sporadisch tolken ter plaatse in Vlaanderen bij gebrek aan een alternatief. In 2012 voerde Bruxelles Accueil asbl een evaluatie uit van de eerstelijnspermanentie voor nieuwkomers in Brussel» waar individuele taalondersteuning centraal staat. Deze evaluatie 16

20 en reflectie leidden tot activiteiten in 2013 nl. een uitbreiding van de openingsuren; opmaak van een sensibiliseringsfolder en een aanvullend aanbod tolken ter plaatse op het aanbod van de Setis Bxl (niet meer enkel beperkt tot de taal waarover de Setis Bxl niet beschikt). Ook BA, evenals BO, bleef verder inzetten, door middel vanhet netwerk van vrijwillige tolken en vertalers, op een aanbod telefoontolken voor opvangcentra voor asielzoekers, en op een aanbod schriftelijk vertalen voor diezelfde opvangstructuren Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Voor een geïntegreerd beleid van BO en BA hebben hun Raden van Bestuur in 2012 nog steeds eenzelfde samenstelling van bestuursleden, nl.: George Strasser (voorzitter), Claude Castiau (deken), Marie-Paule Moreau (Brussel Onthaal Open Deur vzw), Anne Dussart (Caritas International), Svetlana Vogeleer- Aloushkova (Docente Marie Haps) Thibaut Cardon (vrijwilliger, vertaler). Verder werden in 2012 nieuwe kandidaten voor deze Raden van Bestuur aangetrokken, nl Sarah De Hovre (Pag-asa) en Dirk De Vis (vrijwillige tolk). De Raden van Bestuur werden versterkt door externe personen, nl. Bob Pleysier als extern deskundige, Marianne Scheppers als coördinator BO/BA en Norbert Vanden Eden als extern boekhouder. De RvB van BO/BA zal verder nadenken over de toekomstige samenstelling van de Algemene Vergaderingen m.n. in het kader van de positionering van beide vzw s en de evoluties op het terrein in meertalig Brussel en België. De Raden van Bestuur BO/BA kwamen bijeen op: 21/01/ /03/ /05/ /09/ /12/2012 en de Algemene Vergadering BO/BA op 07/05/ Personeelsbezetting De coördinatie van beide vzw s werd in 2012 uitgevoerd door een afgevaardigd personeelslid met DAC-statuut van de tweetalige vzw Brussel Onthaal- Open Deur/ Bruxelles Accueil Porte Ouverte asbl, Taborastraat Brussel en dit sinds oktober De Coördinator 17

21 werd bijgestaan door een adjunct-coördinator om de uitbouw van de dienstverlening sociaal tolken en vertalen maximaal te garanderen. Het team van BO/BA bleef in 2012 vrij stabiel (zie in bijlage 1 het organigram 2012), wat ten voordele was van de dienstverlening, expertise en continuïteit. Op het teamniveau was er regelmatig overleg en afstemming (teamvergaderingen, gericht overleg, denk- en evaluatie dag, informeel overleg) en aftoetsen bij de RvB. De boekhouding, intern verwerkt door eigen boekhouder, werd door een externe boekhouder van EUROCEF gereviseerd. De tolk Albanees /Frans werd na de afloop van de art 60- tewerkstelling bij het OCMW van Schaarbeek (eind augustus), in oktober deeltijds aangeworven als (telefoon) tolk maar deze tewerkstelling bleek financieel niet haalbaar te zijn. Een van de matchers voor het telefoontolken, kreeg bijkomende taken nl. telefoontolken en tolken ter plaatse, vanwege het grotendeels wegvallen van de LOI s voor het telefoon-tolken, zodat er plots tijd vrij kwam voor deze bijkomende tolkactiviteiten. De eerstelijnspermanentie voor Nieuwkomers in Brussel bleef ook in 2012 versterkt worden met de vrijwilligster Linde. Verschillende stagiaires van hogescholen kwamen ons in de loop van het jaar versterken met hun stage vertaler/tolk. Zij werden ingezet op alle (telefoon)tolk- en vertaalactiviteiten zodat ze zoveel mogelijk ervaring konden opdoen. Voor BA waren dit : Stela : 13/02/ /04/2012 ISTI Russisch-Frans-Engels Karima : 10/09/ /12/2012 ISTI - Russisch-Frans-Engels 18

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2014 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl 2014 1

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2014 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl 2014 1 Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden ook in 2014 maar actief zijn dankzij de steun van verschillende overheden en

Nadere informatie

Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 0

Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 0 2 0 1 1 jaa rverslag Sociaal Vertaalbureau Service d interprétariat social Dolmetscherstelle Social interpreter s service Brussel Onthaal vzw Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel Tel. : 02/511 27 15 - Fax

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g 2 0 1 3 j a a r v e r s l a g Sociaal Vertaalbureau Service d interprétariat social Dolmetscherstelle Social interpreter s service Brussel Onthaal vzw Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel Tel. : 02/511 27

Nadere informatie

1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3

1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3 Inhoudsopgave 1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3 2- Positionering en organisatie van Brussel Onthaal vzw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012 V O O R W O O R D B e s t e g e b r u i k e r, D i t i s o n z e a l l e r - e e r s t e n i e u w s b r i e f n a a r g e b r u i k e r s t o e. T i j d e n s d e z o m e r m a a n d e n m a g u o n z

Nadere informatie

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA)

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstverlening van STA STA fungeert hoofdzakelijk als makelaar bij de communicatie met anderstalige cliënten. - Tolken (mondeling)

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt twee vormen van dienstverlening aan: - sociaal tolken - sociaal

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2009 Gewijzigd door het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2017

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Algemeen Welzijn en Gezondheid, Etnisch-culturele Minderheden Bianca Debaets

Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Algemeen Welzijn en Gezondheid, Etnisch-culturele Minderheden Bianca Debaets Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden hun dienstverlening van sociaal tolken en vertalen maar waarmaken in 2015 dankzij

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Do s & don t s van het tolken

Do s & don t s van het tolken Do s & don t s van het tolken Studiedag Pluriculturele Zorg Horen, zien, zwijgen, TOLKEN. Communicatie met anderstaligen in de gezondheidszorg, (g)een probleem?! 18 maart 2013 Kursaal Oostende 1. Wat is

Nadere informatie

Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context.

Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context. Tolk- en Vertaalservice Gent, vzw Wolterslaan 16 9000 Gent Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context. Dit reglement voor klanten

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

2012/56. Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten 15/10/2012

2012/56. Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten 15/10/2012 Tekst & U! tleg 2012/56 15/10/2012 PC 319.01 2012/48 PC 327.01 2012/44 PC 330 2012/43 PC 331 2012/48 andere 2012/41 Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten Het Verbond Sociale Ondernemingen

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Artikel 1 : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Het Stadsbestuur verlet, onder de hierna vermelde voorwaard binn de goedgekeurde

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT Gelieve deze fiche volledig in te vullen en te mailen naar info@tvgent.be. Voor enkele gegevens (bijv. sectoren en deelsectoren) in deze fiche verwijzen we naar annex die u op het einde van de fiche vindt.

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding De Tolk- en Vertaaldienst Provincie Antwerpen (hierna genoemd TOPA) biedt twee vormen van dienstverlening

Nadere informatie

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2016 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2016 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden hun dienstverlening van sociaal tolken en vertalen maar waarmaken in 2016 dankzij

Nadere informatie

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet. CURRICULUM VITAE NAAM: KOITSJEVA Maja Georgieva NATIONALITEIT: Belg. ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.be

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers Droits fondamentaux oriëntatie traject gratis taal inburgering opleiding Onthaal van nieuwkomers 21 Zich inburgeren, wat betekent dat? Er wordt veel gesproken over inburgering of integratie van migranten.

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 november 2017 Besluit nummer: 2017_GR_01044 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Emmaüs Culturele diversiteit in de zorg

Emmaüs Culturele diversiteit in de zorg Emmaüs Culturele diversiteit in de zorg Mechelen 26 mei 2011 Hamida Chikhi 1 Italiaanse Turkse Marokkaanse Dienst gestart in 1992 2 1 Doelstellingen van de dienst Gelijke toegang tot de gezondheid Kwaliteit

Nadere informatie

Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden

Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden Interculturele communicatie: wat bestaat er en wat kost het Hans Verrept (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden Taal problematiek

Nadere informatie

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Agenda 1. September 2015 2. AgODi reageert 3. Uitbreiding ondersteuningsaanbod 4.

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel Gezinszorg 1.1 Situering Voor sommige ouderen is hulp bij dagelijkse taken zoals wassen, strijken, verstellen, het bed opmaken of de woning schoonmaken onontbeerlijk. Voor deze niet-medische zorg kunnen

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Verhoogde instroom van kinderen van vluchtelingen in het onderwijs

Verhoogde instroom van kinderen van vluchtelingen in het onderwijs Verhoogde instroom van kinderen van vluchtelingen in het onderwijs Verhoogde instroom van vluchtelingen Aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen Nationaliteit opgevangen asielzoekers Regelgevend

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling Stand van zaken - toekomstperspectieven

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling Stand van zaken - toekomstperspectieven 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling Stand van zaken - toekomstperspectieven Hans Verrept Coördinatiecel Interculturele Bemiddeling 2 Stand van wetenschappelijk onderzoek Etniciteit en

Nadere informatie

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 05 oktober

Nadere informatie

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent CAW Oost-Vlaanderen Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent 1 CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK: DECRETALE KERNOPDRACHTEN Onthaal Voor iedereen Eerste opvang en directe hulp Alle

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie

Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie KANDIDAATSDOSSIER 2009-S3031- Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie Met het Fonds voor Voeding en Welzijn wil

Nadere informatie

Directoraat generaal Gezondheidszorg. Dienst Legal Management

Directoraat generaal Gezondheidszorg. Dienst Legal Management Directoraat generaal Gezondheidszorg Dienst Legal Management Minimale wettelijke gegevens in de jaarverslagen 2013 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt in de ziekenhuizen en in de overlegplatforms

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Evaluatie Winterwerking

Evaluatie Winterwerking Evaluatie Winterwerking 2014-2015 Inhoud Presentatie 1. Evaluatie nachtopvang 2. Evaluatie dagopvang 3. Evaluatie geneeskundige, verpleegkundige en (para)medische zorgen 4. Evaluatie algemene organisatie

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met:

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: 1. Overzicht wettelijke verblijfsmotieven Burgers van de unie Gezinshereniging, gezinsvorming reguliere migratie Arbeid Studies

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

Taaldiversiteit in Brussel: een analysekader. Rudi Janssens Studiedag 27 mei 2016 VUB-Jette

Taaldiversiteit in Brussel: een analysekader. Rudi Janssens Studiedag 27 mei 2016 VUB-Jette Taaldiversiteit in Brussel: een analysekader Rudi Janssens Studiedag 27 mei 2016 VUB-Jette Overzicht Welke begrippenkader voor discussie en beleid? Overzicht van meertaligheid in Brussel Communicatie in

Nadere informatie

Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen. Dienst Legal Management

Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen. Dienst Legal Management Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Legal Management Minimale wettelijke gegevens in de jaarverslagen 2010 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt in de ziekenhuizen

Nadere informatie

Welkom! infoavond Zedelgem

Welkom! infoavond Zedelgem Welkom! Tijdelijk noodopvangcentrum voor asielzoekers te Loppem Mensen op de vlucht: een beeld Opvang asielzoekers door Rode Kruis Vlaanderen Tijdelijk Noodopvangcentrum te Loppem Vragenronde Mensen op

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

DOOR EIGEN KRACHT MIND-SPRING. Oost-Vlaanderen

DOOR EIGEN KRACHT MIND-SPRING. Oost-Vlaanderen DOOR EIGEN KRACHT MIND-SPRING Oost-Vlaanderen HOE HET ALLEMAAL BEGON Alarmbel over welzijn en geestelijke gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen Psychosomatische klachten Hoge prevalentie psychische

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners Maart 2012 Inhoud Een brochure voor iedereen met vragen of drempelvrees... 5 1. Tolken of vertalen?... 7 2. Sociaal tolken en vertalen: voor

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen)

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Werken met tolken in CAW en CGG April 2012 www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Inhoudsopgave Opzet...3 Situering...3 Wat is sociaal tolken Wie zijn

Nadere informatie

Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers

Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers 1. ALGEMEEN Tolken is het getrouw en volledig omzetten van een mondelinge boodschap van een taal naar een andere. Vertalen is het

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Sinds 1 januari 2015 zijn 27.076 asielaanvragen ingediend in België. 1 Van mei tot en met september 2015 zien we een stijging in het aantal

Nadere informatie

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section "CPAS" Afdeling "Maatschappelijk

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

De vrijwilligers van bon: een veelzijdig portret

De vrijwilligers van bon: een veelzijdig portret De vrijwilligers van bon: een veelzijdig portret Steeds meer inburgeraars doen een beroep op de consulenten maatschappelijke participatie bij bon in hun zoektocht naar vrijwilligerswerk. Velen beschouwen

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM 1. De opdracht van Payoke ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 De begeleiding van slachtoffers van loverboys PARTNERSHIP Payoke vzw 2015-2016

Nadere informatie

Hoe samenwerken als sociaal tolk/vertaler met Brussel Onthaal vzw in 2017?

Hoe samenwerken als sociaal tolk/vertaler met Brussel Onthaal vzw in 2017? Hoe samenwerken als sociaal tolk/vertaler met Brussel Onthaal vzw in 2017? Beste tolk/vertaler, voor een goede samenwerking is het belangrijk dat jullie goed nadenken over welk stauut jullie kiezen voor

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Nummer 1, april 2014 brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Speciale EduSpot editie In dit nummer Nieuw Eduspot team Bekijk onze EduSpot film Website Eduspotter Bestel EduSpot brochures en affiches

Nadere informatie

30 3 DE TRIMESTER 2016

30 3 DE TRIMESTER 2016 Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer Vastgoed VASTGOEDACTIVITEIT IN T/3 Juli - september 2016 n 30 3

Nadere informatie

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 22 februari 2005 RVOL/MDR/ADV/005 Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

BRUSSEL gaat ervoor!

BRUSSEL gaat ervoor! BRUSSEL gaat ervoor! Inspiratienamiddag 20 februari 2014 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Brussel!? Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Inhoud. Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Inhoud. Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 25 mei 2016 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 3 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

FEDASIL. Hervestiging van vluchtelingen. Oproep OCMW s. Directie Operationele diensten

FEDASIL. Hervestiging van vluchtelingen. Oproep OCMW s. Directie Operationele diensten FEDASIL Hervestiging van vluchtelingen Oproep OCMW s Directie Operationele diensten Presentatie 1. "Historiek" van hervestiging in België 2. Pilootprojecten 2009 en 2011 3. Programma 2013 4. Na 2013 5.

Nadere informatie

Hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers. Een werkervaring bij de stad Antwerpen Zeger Van Besien

Hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers. Een werkervaring bij de stad Antwerpen Zeger Van Besien Hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers Een werkervaring bij de stad Antwerpen Zeger Van Besien Bestuursakkoord 2013-2018 418: De stad streeft ernaar om mensen toe te leiden naar en op te leiden in functie

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE SOCIAAL TOLKEN

DEONTOLOGISCHE CODE SOCIAAL TOLKEN DEONTOLOGISCHE CODE SOCIAAL TOLKEN Atlas sociaal tolken en vertalen INLEIDING De deontologische code sociaal tolken beschrijft de deontologische of ethische principes die sociaal tolken vóór, tijdens en

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN Frederik Heylen Jan Beyers Te gebruiken referentie: HEYLEN F. & BEYERS J. (2016). MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË: EERSTE RESULTATEN. UNIVERSITEIT

Nadere informatie

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T 02 201 22 00 REGISTRATIECIJFERS 2013-2016 www.hermesplus.be - info@hermesplus.be 1 1. INLEIDING De mobiele equipe TANDEMplus en het telefonisch onthaal

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie