Records Management MIS 3TI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Records Management MIS 3TI 2010-2011"

Transcriptie

1 Records Management MIS 3TI

2 Recap: Business drivers Verhoogde productiviteit Kostenverlaging Betere dienstverlening Versiebeheer Compliance

3 14 December 2010 Getronics Confidential Page 3

4 Waarom records management? Five firms to pay for lapses Enron document shredding scandal Murphy Oil vs. Fluor Daniel Restore of costs $2.6m How much do we need to pay you to screw Netscape? Lawyers demand more documents Parmalat falsifies records INS under pile of backlogged paper

5 Wat is een record? Stuk vastgelegde informatie, gegenereerd of ontvangen door een organisatie, die dient als bewijs van activiteiten (kan fysisch of electronisch zijn) MO: soms ook historische of culturele waarde

6 Wat is een record? ISO definitie: Information created, received, and maintained as evidence and information by an organization or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business

7 Wat is een record? Bevat informatie die belangrijk is voor de organisatie legale waarde waarde voor de business historische waarde Moet bewaard worden voor een bepaalde periode Fysisch of Electronisch

8 Eigenschappen Record characteristics Integrity complete and unaltered Authenticity it is what it says it is Reliability trusted as a full and accurate representation of the transaction or facts Usability can be located, retrieved, presented and interpreted Context how it relates to other records

9 Duurzaamheid van de opslag Opslagmedia: nood aan periodieke vernieuwing van gebruikte media Randapparatuur: af te koppelen stukken, accessoires, drivers Informatie: lettertype, bestandsformaat, bestandssysteem Conclusie: voorturende migratie nodig van de documenten, plannen bij de aanvang van het project

10 Wat is records management? het toepassen van systematische controlemaatregelen met betrekking tot de creatie, het beheer, en de vernietiging van records in samenhang met de bedrijfsvoering van de organisatie Bron:

11 Wat is Records Management? Line of business applications content creation Office tools Mail system Legacy systems ERP Paper document Business processes user or system driven Records capture & classification Records management & administration Archive, transfer or destroy Legal, compliance and records management policies Time

12 Records Management Voorziet cruciale informatie: Wat mag/moet er met documenten gebeuren? Wettelijke bepalingen? Vernietiging? Zorgt ervoor dat documenten vernietigd worden na een vooraf gedefinieerde periode

13 Recap: Document lifecycle Appraise Destroy Create Register Use Dispose Archive Archive Destruction Document evolution Distribute & publish Use Search & retrieve Document (type) definition Document life cycle Document creation Release Approval Document update Revision cycle Revision & annotation

14 Activity Publish / Declare Author Control Corporate Control Regulatory Compliance Business Rules Access Control Retention and disposition Managing the declaration, retention and disposition of records. A record is something having a legal, business or historical value, including electronic records, and physical records Collaboration Document Creation Version Control Archive Transfer Document Management Time Records Management Destroy

15 Document- vs Records-management Document management Electronisch Meestal live informatie Nadruk op werkstroom, toegang en samenwerking Onderwerp van auteur (en bedrijfscultuur) Time management Snelheid! Records management Electronisch en fysisch Stabiele informatie Nadruk op betrouwbaarheid, non-repudiation en perennial aspects Onderwerp van Corporate policy, wetgeving en audits Time management Retention en Disposition Ruimte management

16 Records management: Archiefbeheer structureren, beheren en beschikbaar stellen van records Uitgangspunten: Klantgericht werken Communicatie Coördinatie Afbakening van de verantwoordelijkheden Lijn naar management Rol van de automatisering

17 Opdracht 5 Wat betekent voor uw organisatie klantgericht werken? Hoe zou een geautomatiseerd informatiebeheer hierbij kunnen helpen? Welke archiefstukken kunnen onderscheiden worden? Duurtijd: 15 minuten, Individueel Klassikale bespreking

18 Records Management - componenten Records Management solution - logical components Appraisal procedure Fileplan Transmission schedule Retention period Disposal schedule Records Management software Management software Identity Management software Digital Signature software Storage platform Records Management solution - IT components

19 Records Management - componenten Records Management solution - logical components Appraisal procedure Fileplan Transmission schedule Retention period Disposal schedule Records Management software Management software Identity Management software Digital Signature software Storage platform Records Management solution - IT components

20 Fileplan Een hiërarchische bestandsstructuur, opgelegd door de organisatie Classificatie van records Elk record moet een in het fileplan gedefinieerde lokatie hebben appraisal procedure Groeperen van records met dezelfde disposal schedule Alle gebruikers werken binnen zelfde fileplan

21 Fileplan : classificatie The ABC Company 1.0 Sales 2.0 Marketing 1 st Tier Business Functions 3.0 Engineering 4.0 Administration

22 Fileplan : classificatie The ABC Company 1.0 Sales 1.1 Northwest 1.2 Northeast 1.3 Southwest 1.4 Southeast 2.0 Marketing 2 nd Tier Business Activities 2.1 Product A 2.2 Product B 2.3 Conferences 2.4 Advertising

23 Fileplan : classificatie The ABC Company 4.0 Administration 4.1 Legal Compliance Claims Investigations Agreements Criminal 3rd Tier Business Transactions Civil Policies

24 Fileplan : voorbeeld Contracts Communications Finance

25 Voorbeeld project David Expertisecentrum DAVID (edavid) vzw Expertisecentrum DAVID vzw is een onderzoeks- en kenniscentrum inzake digitaal archiveren. Het onderzoeksdomein van edavid betreft: digital born documenten met name die in de bedrijfsprocessen van de overheid of van ondernemingen een duurzame bewaring vragen gedigitaliseerde documenten, foto's, geluids- en beelddocumenten aanwezig in archieven, musea of bibliotheken e.a. Daartoe neemt edavid innoverende initiatieven met als doel: de ontwikkeling van archiveringsstrategieën voor digitaal erfgoed, de voortzetting van de laboratoriumfunctie van vroegere projecten ten aanzien van digitale archieven en cultureel erfgoed, de promotie van de ontwikkeling van methodes, technieken, procedures en tools die een duurzame digitale archivering ondersteunen en mogelijk maken, de realisatie van de aanbevelingen van het UNESCO-charter inzake de zorg voor digitaal erfgoed zodat geen informatie of kunst- en erfgoedobjecten verloren gaan wegens onzorgvuldig digitaal beheer, de werking in Vlaanderen/België en samenwerking met partners in Europa en ingeschakeld in Europese projecten en samenwerkingsverbanden.

26 Organisatie van het fileplan Gebruikerswensen Economisch motief Formele voorschriften Continuiteit Gebruik van een archiefcode

27 Opstellen van een fileplan: classificatiemogelijkheden Gestructureerd rond subject Gestructureerd volgens de organisatiestructuur Functioneel gestructureeerd

28 Subject classificatie Componenten worden samengezet volgens onderwerp waarover ze handelen Vergelijkbaar met taxonomie en thesaurus

29 Recap: Taxonomy A structured way to categorize information A hierarchically organized list of terms that describe a subject domain Segmentation, classification and ordering of elements into a classification system according to their relationships between each other

30 Subject classificatie - Voorbeeld

31 Subject classificatie: voor- en nadelen Eenvoudig om documenten terug te vinden Tijdelijkheid: benamingen kunnen veranderen Hoge onderhoudskosten Subjectiviteit: Persoonlijke interpretatie, verkeerd indelen Documenten kunnen over meerdere onderwerpen handelen Manier van nadenken, niet functioneel Soms overbodige informatie

32 Classificatie volgens organisatiestructuur Eenvoudigste classificatiestructuur Copie van de organisatiestructuur Indeling in departementen, afdelingen,..

33 Classificatie volgens organisatiestructuur: voor- en nadelen Minst voorbereidend werk Eenvoudige introductie Hoge onderhoudskosten Ontstaan van copies als er verschillende organisatorische entiteiten betrokken zijn

34 Functionele classificatie Classificatie rond functies, bedrijfsprocessen en activiteiten binnen bedrijfsprocessen Komt soms overeen met organigram Functie Activiteit - Transactie

35 Functionele classificatie Mission and vision statement Organisation chart Understand Organisation Identify Main Business Functions Business Function Process Activity Transaction Manuals of procedures and instructions Business Process Reengineering report Information system documentation Interviews/Workshops business representatives Identify Main Business Processes & Activities Identify Main Business Transactions Transaction Transaction Conceptualise Activity Check complexity level Process Activity Transaction Adjust Verify Overlap Transaction Activity Transaction Formalise Verify Hierarchy

36 Functionele classificatie - Voorbeeld

37 Functionele classificatie - Voorbeeld

38 Functionele classificatie: voor- en nadelen Grondige analyse vereist vooraleer dergelijke classificatie opgezet kan worden Vereist een degelijke opleiding en controle Identificatie van werk processen Grote stabiliteit Eenvoudig toevoegen van nieuwe functies Zeer goede opzoek- en ophaalmogelijkheden van informatie

39 Metadata 1. Identifier 2. Title 3. Subject 4. Description 5. Creator 6. Date 7. Addressee 8. Record type 9. Relation 10. Aggregation 11. Language 12. Location 13. Rights 14. Disposal 15. Digital signature 16. Preservation 17. Mandate

40 Records Management - componenten Records Management solution - logical components Appraisal procedure Fileplan Transmission schedule Retention period Disposal schedule Records Management software Management software Identity Management software Digital Signature software Storage platform Records Management solution - IT components

41 Retain or Destroy Process support / task execution Legal (and) compliance Functional / corporate knowledge Disposal Schedule Fileplan

42 Mogelijke formaten voor long term storage

43 Records Management - componenten Records Management solution - logical components Appraisal procedure Fileplan Transmission schedule Retention period Disposal schedule Records Management software Management software Identity Management software Digital Signature software Storage platform Records Management solution - IT components

44 Records Management: de normen

45 De normen ISO 15489:2001 : De Engelse term "records" verwijst naar documenten die belang hebben als bewijsstuk (en nuttig zijn bij het stellen van de handelingen van de uitgevende instantie), in tegenstelling tot "documents" (dat enkel rekening houdt met de informatieve waarde) en "archives" (dat uitgaat van het historische belang). Aangevuld door: ISO 22310:2006 Informatie en documentatie -- richtlijnen voor mensen die normen opstellen inzake de vereisten voor "records management" in hun normen ISO :2006 Informatie en documentatie -- Proces voor het beheren van registraties -- Metagegevens voor de registraties -- deel 1 : Principes

46 MoReq EU standaard Model Requirements for the Management of Electronic Records. Contracted to Cornwell Management Consultants Why MoReq? First, there was US DoD (1997), originally for US Defence sector. Not really suitable for use in Europe. MoReq is a Requirements Specification (2001), originating in Europe, now used around the world and widely translated. To help when buying an ERM system To help when designing an ERM system 100 Pages, 390 Requirements

47 Nationale standaard Department of Defense (DOD) A U.S. standard and certification for records management developed by the Department of Defense. Well-established with a formal certification process Probably the de facto benchmark for records management products. Gartner recommends that enterprises use the DOD standard as a key requirement for any records management product acquisition, along with consideration of local standards.

48 Nationale standaard The National Archives (TNA) U.K. standard replacing the older Public Records Office (PRO) standard. France AFNOR NF Z Spécifications relatives à la conception et à l'exploitation de systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes Document Management & Electronic Archiving (DOMEA) A German standard for records management and document management

49 Controle van relatie tot informatie Oorsprong: wie deed het en wanneer? Electronische handtekening Time stamps Acties: wat mag je doen met een document? Digital rights management Vertrouwelijkheid: wie mag toegang hebben tot het document? Cryptologie

50 Opslag en de rol van bewaring Niet-herschrijfbare media (optische schijven, WORM) zijn niet langer het ultieme redmiddel De elektronische handtekening is momenteel doorslaggevend Met de vereiste certificaten Zoals bepaald door de Europese richtlijn 99/93/EG over een Europees kader voor elektronische handtekeningen Wet op de elektronische handtekening en leveranciers van certificeringdiensten van 9 juli 2001 Koninklijk Besluit van 6 december 2002 dat de controle en accreditatie regelt van leveranciers van certificeringdiensten die officiële certificaten afleveren

51 Juridische bewijsgaring Bewijsgaring is het proces waarin beide partijen in een proces relevante informatie zoeken voor de zaak. De rechtbank kan bevelen dat zowel de beklaagde als de eiser toegang biedt tot zijn informatie. Een bedrijf dat een verzoek krijgt om s te produceren is verplicht een redelijke inspanning te leveren om de records te doorzoeken op relevante communicatie. Historische nadruk op het zoeken van alle papieren documenten die relevant zijn voor de zaak. Omvat nu ook elektronische documenten.

52 Juridische bewijsgaring Voor organisaties die hier niet op voorbereid zijn, kunnen de kosten voor het produceren van berichten in een rechtzaak astronomisch hoog zijn. De algemene regel is dat bedrijven die documenten produceren (op bevel van de rechter) de kosten hiervoor moeten betalen (zoeken en een kopie geven aan de tegenpartij). Zelfs als de gegevens moeilijk te vinden zijn, maakt het geen verschil uit voor de rechtbank.

53 Wettelijke aspecten: voor elk documenttype te bepalen Wetten/uitvoeringsdecreten/jurisprudenties/Collect ieve overeenkomsten (vb. vakbondsafspraken) /privé-leven (vb. verbeteren persoonlijke gegevens) In België In Europa Andere werelddelen die een zakelijke relatie hebben met uw organisatie Verwachte bewijskracht Welke waarde? Voor welke gerechtshoven?

54 Wettelijke aspecten (vervolg) Retentie Verplichte/toegelaten duur? Vernietiging Welke vernietigingsprocedures Documenteren van het proces Traceerbaarheid/ "auditeerbaarheid" / rollen vervuld door Certificering van de uitvoerende partij Certificering van de vernietiging

55 Acties: mag ik papier inscannen en vernietigen? Navragen bij uw advocaat! Het hangt af Van het land Van het type document

56 Acties: mag ik papier inscannen en vernietigen? Voorbeeld: inkomende facturen BTW-wetboek, Hoofdstuk X Controle- en bewijsmaatregelen, Art. 60: 1, al. 1, vervangen door art. 7, AR (M.B ), in voege vanaf ; en geamendeerd door art. 11, L (M.B ), in voege sinds ; en door art. 32, L (M.B ), in voege sinds Elektronische facturen: De elektronisch ontvangen facturen moeten worden bewaard in hun oorspronkelijke vorm en die gegevens omvatten die de oorsprong en integriteit van de inhoud van iedere factuur bevestigen. Onder het bewaren van een elektronische factuur wordt verstaan: de elektronische bewaring van gegevens, waaronder numerieke compressie. Papieren facturen: De ontvangen papieren facturen worden bewaard in hun oorspronkelijke vorm of op digitale manier. In het geval van een digitale bewaring, moeten de gebruikte technologieën of procedures de authenticiteit van de oorsprong en de integriteit van de inhoud van de facturen garanderen.

57 Information sharing: No fee, no membership, community-based Updated several times per year

58 Technologieën

59 Technologieën EMC Documentum FileNet Hummingbird IBM Meridio Microsoft OpenText Stellent Tower Software Vignette Source: Gartner Research ( Ocotber October 2004)

60 Certificaten and certificatie authoriteiten DoD STD Compliant Product Registers by Joint Interoperability Test Command Records Management Application (RMA) National Archives / PRO UK /suppliers.htm and htm Standard for the Management of Electronic Records (PROS 99/007) (the VERS Standard) by Public Record Office Victoria DoD

61 Records Management Conclusie...

62 Waarom records management? An inadequate document and records management policy and solution exposes any business to unnecessary risks and costs. Risk of non-compliance Sarbanes Oxley, SEC, FDA, HIPAA, FOI, ecommerce Directive, etc. Risk of litigation Records retained incorrectly, etc. Risk of information loss Business continuity, disaster recovery, etc. Less risk Information storage costs , documents, duplicates, etc. Legal discovery costs Searching for business records relating to litigation cases, etc. Operational discovery costs Operational efficiency and productivity, etc. Lower costs

63 Records management in MOSS 2007 Creëer een records repository waarin het file plan van de organisatie weerspiegeld wordt Deze repository vertoont vault behavior dat verzekert dat de records niet gewijzigd kunnen worden Meerdere libraries voor verschillende types business records

64 Records management in MOSS 2007 Policy and Auditing New The Policy and Auditing features of Office SharePoint Server 2007 include: Content-type and policy-based document retention and expiration schedules. Auditing and reporting of policy-based actions. Support for labeling and barcoding without physically modifying a document. Integrated Windows Rights Management Services (RMS).

65 Records management in MOSS 2007 Retention policies worden gebaseerd op retention schedules Records kunnen uit externe bronnen gehaald worden, zoals document management systemen, servers en Microsoft Outlook en naar de correcte locatie in de repository gebracht

66 Records Repository New The core of the records management implementation in Office SharePoint Server 2007 is a stable, scalable, and efficient repository built on Windows SharePoint Services. The Records Repository in Office SharePoint Server 2007 includes several important features: Specialized Records Repository site template A records vault with capabilities that help ensure the integrity of the files stored in the repository Information management policies that consistently and uniformly enforce the labeling, auditing, and expiration of records

67 Records Repository continued Hold capabilities that make it possible for IT, lawyers, and records managers to apply one or more holds that suspend the records management policies on items to help ensure that they remain unchanged during litigation, audits, or other investigations Records Collection Interface that helps people and automated systems easily submit content to a records repository supporting write only access without requiring direct access to the records in the repository

68 Records Repository continued Record routing that enables automated routing of content to its proper location within the records management system, based on its content type Extensibility for solutions requiring additional capabilities beyond those available in Office SharePoint Server 2007

69 Records management in MOSS 2007 Beheren van fysische records Specificeer een actie als de expiration date bereikt werd Vernietig het record Start een workflow waarin de record manager de juiste actie kan ondernemen (bvb record verplaatsen naar long term archive)

70 Records management in MOSS 2007 Auditing policies: kunnen alle activiteiten op de record library loggen Administrators kunnen rapporten genereren omtrent gebruik ervan Hold functionaliteit voor beheer van legal discovery process door retention policy op een record te overschrijven als dat nodig is

71 Content as Records New Office SharePoint Server 2007 records management features include the ability for providing consistent, policy-based solutions for managing content across Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Exchange Server 2007, and Office SharePoint Server This is accomplished through two new features: Managed mail folders Mail management policies

72 Managed Mail Folders New Working in conjunction with Exchange Server 2007, managed mail folders help records managers and compliance officers manage the in individual mailboxes more effectively by defining a set of standard folders, each with an explicit business purpose, in which individual employees can file their . These folders can be deployed to individual information workers based on their roles within the organization, so people who fill equivalent roles across a company can have similar top-level filing structures in their mailboxes.

73 Mail Management Policies New Behind each managed mail folder is a set of rules and mail management policies, in addition to a written policy statement. Policies can be applied to any folder such as Inbox, Drafts, and Sent Items and a default policy can be applied to other folders that are not explicitly named. Policy statements appear at the top of each folder view in Office Outlook 2007 and Microsoft Outlook Web Access. These statements help records managers, compliance officers, and IT to communicate the policies associated with folders in a way that makes sense to employees and that no one can claim they never saw.

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0 CERTIFICATIESCHEMA Edukoppeling en SAAS DATUM 8 januari 2014 STATUS In ontwikkeling VERSIE 1.0 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1 Achtergrond en aanleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 4

Nadere informatie

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden analoog: werken met waarden in een continuüm

Nadere informatie

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Auteurs JEAN JOCHMANS & PETER STRICKX > Voorwoord De basis van deze tekst is

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief - Maart 2010

Nieuwsbrief - Maart 2010 Klik hier voor de webversie Nieuwsbrief - Maart 2010 English Nieuws: >> SmarTeam V5R20 aangekondigd >> Vacature New Business PLM Sales >> Upgrade bij Mahle Benelux >> ALM template voor SmarTeam >> Welling

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

GMP-Z Annex 11 Geautomatiseerde systemen

GMP-Z Annex 11 Geautomatiseerde systemen -Z Annex 11 Geautomatiseerde systemen item Gewijzigd richtsnoer -Z Toelichting Principle This annex applies to all forms of computerised systems used as part of a regulated activities. A computerised system

Nadere informatie

Jeugdwerk leert je wat

Jeugdwerk leert je wat Jeugdwerk leert je wat Themadossier rond het erkennen van niet-formele leerervaringen. Voorstelling van drie Europese instrumenten om ervaringen en competenties uit het jeugdwerk zichtbaar te maken. Een

Nadere informatie

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Onderzoeksgroep Wireless & Cable Directeur: prof. dr. ir. L. Martens Ontwerp van een intelligente EPG

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

Whitepaper Regelgeving medische alarmering conform MDD, WMH en BMH

Whitepaper Regelgeving medische alarmering conform MDD, WMH en BMH 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INTRODUCTIE... 2 3 MANAGEMENTSAMENVATTING... 3 3.1 MANAGEMENTSAMENVATTING, CONCLUSIES EN IMPLICATIES... 4 3.2 DEFINITIES... 5 4 EXTENDING FUNCTIONALITY BEYOND THE

Nadere informatie

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek.

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. Eindrapportage Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. (Toward successful implementation of the Liferay platform in historical research) Stefan Dormans

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2012-2013

RealDolmen Student Guide 2012-2013 RealDolmen Student Guide 2012-2013 Table of contents Table of contents... 2 1 RealDolmen... 3 1.1 Onze Visie & Missie... 3 1.1.1 Visie... 3 1.1.2 Missie... 3 2 Waarden... 4 3 RealDolmen acaddemict Junior

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document.

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. De volgende vertaling is uitsluitend ter informatie.

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project Fedora 10 Uitgave Informatie Fedora Documentation Project Copyright 2007, 2008 Red Hat, Inc. and others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons

Nadere informatie

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen.

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. FILIP BOUDREZ, 2006 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. KWALITEITSVEREISTEN VOOR EEN 9 ARCHIVERINGSPROCEDURE VOOR E-MAILS 2.1 Juridisch kader 9

Nadere informatie

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 6 We gaan digitaal Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie

Nadere informatie