Records Management MIS 3TI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Records Management MIS 3TI 2010-2011"

Transcriptie

1 Records Management MIS 3TI

2 Recap: Business drivers Verhoogde productiviteit Kostenverlaging Betere dienstverlening Versiebeheer Compliance

3 14 December 2010 Getronics Confidential Page 3

4 Waarom records management? Five firms to pay for lapses Enron document shredding scandal Murphy Oil vs. Fluor Daniel Restore of costs $2.6m How much do we need to pay you to screw Netscape? Lawyers demand more documents Parmalat falsifies records INS under pile of backlogged paper

5 Wat is een record? Stuk vastgelegde informatie, gegenereerd of ontvangen door een organisatie, die dient als bewijs van activiteiten (kan fysisch of electronisch zijn) MO: soms ook historische of culturele waarde

6 Wat is een record? ISO definitie: Information created, received, and maintained as evidence and information by an organization or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business

7 Wat is een record? Bevat informatie die belangrijk is voor de organisatie legale waarde waarde voor de business historische waarde Moet bewaard worden voor een bepaalde periode Fysisch of Electronisch

8 Eigenschappen Record characteristics Integrity complete and unaltered Authenticity it is what it says it is Reliability trusted as a full and accurate representation of the transaction or facts Usability can be located, retrieved, presented and interpreted Context how it relates to other records

9 Duurzaamheid van de opslag Opslagmedia: nood aan periodieke vernieuwing van gebruikte media Randapparatuur: af te koppelen stukken, accessoires, drivers Informatie: lettertype, bestandsformaat, bestandssysteem Conclusie: voorturende migratie nodig van de documenten, plannen bij de aanvang van het project

10 Wat is records management? het toepassen van systematische controlemaatregelen met betrekking tot de creatie, het beheer, en de vernietiging van records in samenhang met de bedrijfsvoering van de organisatie Bron:

11 Wat is Records Management? Line of business applications content creation Office tools Mail system Legacy systems ERP Paper document Business processes user or system driven Records capture & classification Records management & administration Archive, transfer or destroy Legal, compliance and records management policies Time

12 Records Management Voorziet cruciale informatie: Wat mag/moet er met documenten gebeuren? Wettelijke bepalingen? Vernietiging? Zorgt ervoor dat documenten vernietigd worden na een vooraf gedefinieerde periode

13 Recap: Document lifecycle Appraise Destroy Create Register Use Dispose Archive Archive Destruction Document evolution Distribute & publish Use Search & retrieve Document (type) definition Document life cycle Document creation Release Approval Document update Revision cycle Revision & annotation

14 Activity Publish / Declare Author Control Corporate Control Regulatory Compliance Business Rules Access Control Retention and disposition Managing the declaration, retention and disposition of records. A record is something having a legal, business or historical value, including electronic records, and physical records Collaboration Document Creation Version Control Archive Transfer Document Management Time Records Management Destroy

15 Document- vs Records-management Document management Electronisch Meestal live informatie Nadruk op werkstroom, toegang en samenwerking Onderwerp van auteur (en bedrijfscultuur) Time management Snelheid! Records management Electronisch en fysisch Stabiele informatie Nadruk op betrouwbaarheid, non-repudiation en perennial aspects Onderwerp van Corporate policy, wetgeving en audits Time management Retention en Disposition Ruimte management

16 Records management: Archiefbeheer structureren, beheren en beschikbaar stellen van records Uitgangspunten: Klantgericht werken Communicatie Coördinatie Afbakening van de verantwoordelijkheden Lijn naar management Rol van de automatisering

17 Opdracht 5 Wat betekent voor uw organisatie klantgericht werken? Hoe zou een geautomatiseerd informatiebeheer hierbij kunnen helpen? Welke archiefstukken kunnen onderscheiden worden? Duurtijd: 15 minuten, Individueel Klassikale bespreking

18 Records Management - componenten Records Management solution - logical components Appraisal procedure Fileplan Transmission schedule Retention period Disposal schedule Records Management software Management software Identity Management software Digital Signature software Storage platform Records Management solution - IT components

19 Records Management - componenten Records Management solution - logical components Appraisal procedure Fileplan Transmission schedule Retention period Disposal schedule Records Management software Management software Identity Management software Digital Signature software Storage platform Records Management solution - IT components

20 Fileplan Een hiërarchische bestandsstructuur, opgelegd door de organisatie Classificatie van records Elk record moet een in het fileplan gedefinieerde lokatie hebben appraisal procedure Groeperen van records met dezelfde disposal schedule Alle gebruikers werken binnen zelfde fileplan

21 Fileplan : classificatie The ABC Company 1.0 Sales 2.0 Marketing 1 st Tier Business Functions 3.0 Engineering 4.0 Administration

22 Fileplan : classificatie The ABC Company 1.0 Sales 1.1 Northwest 1.2 Northeast 1.3 Southwest 1.4 Southeast 2.0 Marketing 2 nd Tier Business Activities 2.1 Product A 2.2 Product B 2.3 Conferences 2.4 Advertising

23 Fileplan : classificatie The ABC Company 4.0 Administration 4.1 Legal Compliance Claims Investigations Agreements Criminal 3rd Tier Business Transactions Civil Policies

24 Fileplan : voorbeeld Contracts Communications Finance

25 Voorbeeld project David Expertisecentrum DAVID (edavid) vzw Expertisecentrum DAVID vzw is een onderzoeks- en kenniscentrum inzake digitaal archiveren. Het onderzoeksdomein van edavid betreft: digital born documenten met name die in de bedrijfsprocessen van de overheid of van ondernemingen een duurzame bewaring vragen gedigitaliseerde documenten, foto's, geluids- en beelddocumenten aanwezig in archieven, musea of bibliotheken e.a. Daartoe neemt edavid innoverende initiatieven met als doel: de ontwikkeling van archiveringsstrategieën voor digitaal erfgoed, de voortzetting van de laboratoriumfunctie van vroegere projecten ten aanzien van digitale archieven en cultureel erfgoed, de promotie van de ontwikkeling van methodes, technieken, procedures en tools die een duurzame digitale archivering ondersteunen en mogelijk maken, de realisatie van de aanbevelingen van het UNESCO-charter inzake de zorg voor digitaal erfgoed zodat geen informatie of kunst- en erfgoedobjecten verloren gaan wegens onzorgvuldig digitaal beheer, de werking in Vlaanderen/België en samenwerking met partners in Europa en ingeschakeld in Europese projecten en samenwerkingsverbanden.

26 Organisatie van het fileplan Gebruikerswensen Economisch motief Formele voorschriften Continuiteit Gebruik van een archiefcode

27 Opstellen van een fileplan: classificatiemogelijkheden Gestructureerd rond subject Gestructureerd volgens de organisatiestructuur Functioneel gestructureeerd

28 Subject classificatie Componenten worden samengezet volgens onderwerp waarover ze handelen Vergelijkbaar met taxonomie en thesaurus

29 Recap: Taxonomy A structured way to categorize information A hierarchically organized list of terms that describe a subject domain Segmentation, classification and ordering of elements into a classification system according to their relationships between each other

30 Subject classificatie - Voorbeeld

31 Subject classificatie: voor- en nadelen Eenvoudig om documenten terug te vinden Tijdelijkheid: benamingen kunnen veranderen Hoge onderhoudskosten Subjectiviteit: Persoonlijke interpretatie, verkeerd indelen Documenten kunnen over meerdere onderwerpen handelen Manier van nadenken, niet functioneel Soms overbodige informatie

32 Classificatie volgens organisatiestructuur Eenvoudigste classificatiestructuur Copie van de organisatiestructuur Indeling in departementen, afdelingen,..

33 Classificatie volgens organisatiestructuur: voor- en nadelen Minst voorbereidend werk Eenvoudige introductie Hoge onderhoudskosten Ontstaan van copies als er verschillende organisatorische entiteiten betrokken zijn

34 Functionele classificatie Classificatie rond functies, bedrijfsprocessen en activiteiten binnen bedrijfsprocessen Komt soms overeen met organigram Functie Activiteit - Transactie

35 Functionele classificatie Mission and vision statement Organisation chart Understand Organisation Identify Main Business Functions Business Function Process Activity Transaction Manuals of procedures and instructions Business Process Reengineering report Information system documentation Interviews/Workshops business representatives Identify Main Business Processes & Activities Identify Main Business Transactions Transaction Transaction Conceptualise Activity Check complexity level Process Activity Transaction Adjust Verify Overlap Transaction Activity Transaction Formalise Verify Hierarchy

36 Functionele classificatie - Voorbeeld

37 Functionele classificatie - Voorbeeld

38 Functionele classificatie: voor- en nadelen Grondige analyse vereist vooraleer dergelijke classificatie opgezet kan worden Vereist een degelijke opleiding en controle Identificatie van werk processen Grote stabiliteit Eenvoudig toevoegen van nieuwe functies Zeer goede opzoek- en ophaalmogelijkheden van informatie

39 Metadata 1. Identifier 2. Title 3. Subject 4. Description 5. Creator 6. Date 7. Addressee 8. Record type 9. Relation 10. Aggregation 11. Language 12. Location 13. Rights 14. Disposal 15. Digital signature 16. Preservation 17. Mandate

40 Records Management - componenten Records Management solution - logical components Appraisal procedure Fileplan Transmission schedule Retention period Disposal schedule Records Management software Management software Identity Management software Digital Signature software Storage platform Records Management solution - IT components

41 Retain or Destroy Process support / task execution Legal (and) compliance Functional / corporate knowledge Disposal Schedule Fileplan

42 Mogelijke formaten voor long term storage

43 Records Management - componenten Records Management solution - logical components Appraisal procedure Fileplan Transmission schedule Retention period Disposal schedule Records Management software Management software Identity Management software Digital Signature software Storage platform Records Management solution - IT components

44 Records Management: de normen

45 De normen ISO 15489:2001 : De Engelse term "records" verwijst naar documenten die belang hebben als bewijsstuk (en nuttig zijn bij het stellen van de handelingen van de uitgevende instantie), in tegenstelling tot "documents" (dat enkel rekening houdt met de informatieve waarde) en "archives" (dat uitgaat van het historische belang). Aangevuld door: ISO 22310:2006 Informatie en documentatie -- richtlijnen voor mensen die normen opstellen inzake de vereisten voor "records management" in hun normen ISO :2006 Informatie en documentatie -- Proces voor het beheren van registraties -- Metagegevens voor de registraties -- deel 1 : Principes

46 MoReq EU standaard Model Requirements for the Management of Electronic Records. Contracted to Cornwell Management Consultants Why MoReq? First, there was US DoD (1997), originally for US Defence sector. Not really suitable for use in Europe. MoReq is a Requirements Specification (2001), originating in Europe, now used around the world and widely translated. To help when buying an ERM system To help when designing an ERM system 100 Pages, 390 Requirements

47 Nationale standaard Department of Defense (DOD) A U.S. standard and certification for records management developed by the Department of Defense. Well-established with a formal certification process Probably the de facto benchmark for records management products. Gartner recommends that enterprises use the DOD standard as a key requirement for any records management product acquisition, along with consideration of local standards.

48 Nationale standaard The National Archives (TNA) U.K. standard replacing the older Public Records Office (PRO) standard. France AFNOR NF Z Spécifications relatives à la conception et à l'exploitation de systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes Document Management & Electronic Archiving (DOMEA) A German standard for records management and document management

49 Controle van relatie tot informatie Oorsprong: wie deed het en wanneer? Electronische handtekening Time stamps Acties: wat mag je doen met een document? Digital rights management Vertrouwelijkheid: wie mag toegang hebben tot het document? Cryptologie

50 Opslag en de rol van bewaring Niet-herschrijfbare media (optische schijven, WORM) zijn niet langer het ultieme redmiddel De elektronische handtekening is momenteel doorslaggevend Met de vereiste certificaten Zoals bepaald door de Europese richtlijn 99/93/EG over een Europees kader voor elektronische handtekeningen Wet op de elektronische handtekening en leveranciers van certificeringdiensten van 9 juli 2001 Koninklijk Besluit van 6 december 2002 dat de controle en accreditatie regelt van leveranciers van certificeringdiensten die officiële certificaten afleveren

51 Juridische bewijsgaring Bewijsgaring is het proces waarin beide partijen in een proces relevante informatie zoeken voor de zaak. De rechtbank kan bevelen dat zowel de beklaagde als de eiser toegang biedt tot zijn informatie. Een bedrijf dat een verzoek krijgt om s te produceren is verplicht een redelijke inspanning te leveren om de records te doorzoeken op relevante communicatie. Historische nadruk op het zoeken van alle papieren documenten die relevant zijn voor de zaak. Omvat nu ook elektronische documenten.

52 Juridische bewijsgaring Voor organisaties die hier niet op voorbereid zijn, kunnen de kosten voor het produceren van berichten in een rechtzaak astronomisch hoog zijn. De algemene regel is dat bedrijven die documenten produceren (op bevel van de rechter) de kosten hiervoor moeten betalen (zoeken en een kopie geven aan de tegenpartij). Zelfs als de gegevens moeilijk te vinden zijn, maakt het geen verschil uit voor de rechtbank.

53 Wettelijke aspecten: voor elk documenttype te bepalen Wetten/uitvoeringsdecreten/jurisprudenties/Collect ieve overeenkomsten (vb. vakbondsafspraken) /privé-leven (vb. verbeteren persoonlijke gegevens) In België In Europa Andere werelddelen die een zakelijke relatie hebben met uw organisatie Verwachte bewijskracht Welke waarde? Voor welke gerechtshoven?

54 Wettelijke aspecten (vervolg) Retentie Verplichte/toegelaten duur? Vernietiging Welke vernietigingsprocedures Documenteren van het proces Traceerbaarheid/ "auditeerbaarheid" / rollen vervuld door Certificering van de uitvoerende partij Certificering van de vernietiging

55 Acties: mag ik papier inscannen en vernietigen? Navragen bij uw advocaat! Het hangt af Van het land Van het type document

56 Acties: mag ik papier inscannen en vernietigen? Voorbeeld: inkomende facturen BTW-wetboek, Hoofdstuk X Controle- en bewijsmaatregelen, Art. 60: 1, al. 1, vervangen door art. 7, AR (M.B ), in voege vanaf ; en geamendeerd door art. 11, L (M.B ), in voege sinds ; en door art. 32, L (M.B ), in voege sinds Elektronische facturen: De elektronisch ontvangen facturen moeten worden bewaard in hun oorspronkelijke vorm en die gegevens omvatten die de oorsprong en integriteit van de inhoud van iedere factuur bevestigen. Onder het bewaren van een elektronische factuur wordt verstaan: de elektronische bewaring van gegevens, waaronder numerieke compressie. Papieren facturen: De ontvangen papieren facturen worden bewaard in hun oorspronkelijke vorm of op digitale manier. In het geval van een digitale bewaring, moeten de gebruikte technologieën of procedures de authenticiteit van de oorsprong en de integriteit van de inhoud van de facturen garanderen.

57 Information sharing: No fee, no membership, community-based Updated several times per year

58 Technologieën

59 Technologieën EMC Documentum FileNet Hummingbird IBM Meridio Microsoft OpenText Stellent Tower Software Vignette Source: Gartner Research ( Ocotber October 2004)

60 Certificaten and certificatie authoriteiten DoD STD Compliant Product Registers by Joint Interoperability Test Command Records Management Application (RMA) National Archives / PRO UK /suppliers.htm and htm Standard for the Management of Electronic Records (PROS 99/007) (the VERS Standard) by Public Record Office Victoria DoD

61 Records Management Conclusie...

62 Waarom records management? An inadequate document and records management policy and solution exposes any business to unnecessary risks and costs. Risk of non-compliance Sarbanes Oxley, SEC, FDA, HIPAA, FOI, ecommerce Directive, etc. Risk of litigation Records retained incorrectly, etc. Risk of information loss Business continuity, disaster recovery, etc. Less risk Information storage costs , documents, duplicates, etc. Legal discovery costs Searching for business records relating to litigation cases, etc. Operational discovery costs Operational efficiency and productivity, etc. Lower costs

63 Records management in MOSS 2007 Creëer een records repository waarin het file plan van de organisatie weerspiegeld wordt Deze repository vertoont vault behavior dat verzekert dat de records niet gewijzigd kunnen worden Meerdere libraries voor verschillende types business records

64 Records management in MOSS 2007 Policy and Auditing New The Policy and Auditing features of Office SharePoint Server 2007 include: Content-type and policy-based document retention and expiration schedules. Auditing and reporting of policy-based actions. Support for labeling and barcoding without physically modifying a document. Integrated Windows Rights Management Services (RMS).

65 Records management in MOSS 2007 Retention policies worden gebaseerd op retention schedules Records kunnen uit externe bronnen gehaald worden, zoals document management systemen, servers en Microsoft Outlook en naar de correcte locatie in de repository gebracht

66 Records Repository New The core of the records management implementation in Office SharePoint Server 2007 is a stable, scalable, and efficient repository built on Windows SharePoint Services. The Records Repository in Office SharePoint Server 2007 includes several important features: Specialized Records Repository site template A records vault with capabilities that help ensure the integrity of the files stored in the repository Information management policies that consistently and uniformly enforce the labeling, auditing, and expiration of records

67 Records Repository continued Hold capabilities that make it possible for IT, lawyers, and records managers to apply one or more holds that suspend the records management policies on items to help ensure that they remain unchanged during litigation, audits, or other investigations Records Collection Interface that helps people and automated systems easily submit content to a records repository supporting write only access without requiring direct access to the records in the repository

68 Records Repository continued Record routing that enables automated routing of content to its proper location within the records management system, based on its content type Extensibility for solutions requiring additional capabilities beyond those available in Office SharePoint Server 2007

69 Records management in MOSS 2007 Beheren van fysische records Specificeer een actie als de expiration date bereikt werd Vernietig het record Start een workflow waarin de record manager de juiste actie kan ondernemen (bvb record verplaatsen naar long term archive)

70 Records management in MOSS 2007 Auditing policies: kunnen alle activiteiten op de record library loggen Administrators kunnen rapporten genereren omtrent gebruik ervan Hold functionaliteit voor beheer van legal discovery process door retention policy op een record te overschrijven als dat nodig is

71 Content as Records New Office SharePoint Server 2007 records management features include the ability for providing consistent, policy-based solutions for managing content across Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Exchange Server 2007, and Office SharePoint Server This is accomplished through two new features: Managed mail folders Mail management policies

72 Managed Mail Folders New Working in conjunction with Exchange Server 2007, managed mail folders help records managers and compliance officers manage the in individual mailboxes more effectively by defining a set of standard folders, each with an explicit business purpose, in which individual employees can file their . These folders can be deployed to individual information workers based on their roles within the organization, so people who fill equivalent roles across a company can have similar top-level filing structures in their mailboxes.

73 Mail Management Policies New Behind each managed mail folder is a set of rules and mail management policies, in addition to a written policy statement. Policies can be applied to any folder such as Inbox, Drafts, and Sent Items and a default policy can be applied to other folders that are not explicitly named. Policy statements appear at the top of each folder view in Office Outlook 2007 and Microsoft Outlook Web Access. These statements help records managers, compliance officers, and IT to communicate the policies associated with folders in a way that makes sense to employees and that no one can claim they never saw.

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Windchill Document Management. - Digitaliseren van documenten en processen -

Windchill Document Management. - Digitaliseren van documenten en processen - Windchill Document Management - Digitaliseren van documenten en processen - Bas Verbunt 20 November 2014 Agenda Waarom Document Management? Uitdagingen bij het beheren van documenten Uitdagingen bij het

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Een scenario CREATE ORDER PRE-PROCESSINGORDER PROCESSING PRODUCTION SHIPPING Work Collection of tasks that have to be executed sequentially or in parallel, by at least

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER?

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? POWERED BY INHOUDSOPGAVE Inleiding 02 Wat zijn de redenen tot aanschaf? 03 Wat levert XtremIO organisaties in de praktijk op? 03 Voor welke bedrijfskritische applicaties

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

KPDdoc kerneigenschappen

KPDdoc kerneigenschappen KPDdoc kerneigenschappen Gestructureerd & begeleid aanmaken van electronische informatie Bv. Verslag vergadering in MS Word Workflow Capteren van bestaande informatie Bv. Inkomende emails en post Beveiligd

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011

en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011 Zaaksysteem koppelvlak en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011 Agenda Doel van koppelvlak Welke uitgangspunten zijn gehanteerd Werking van koppelvlak Wat is CMIS en waarom CMIS gebruiken? Doel Zaaksysteem

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Mobile Devices, Applications and Data

Mobile Devices, Applications and Data Mobile Devices, Applications and Data 1 Jits Langedijk Senior Consultant Jits.langedijk@pqr.nl Peter Sterk Solution Architect peter.sterk@pqr.nl Onderwerpen - Rol van Mobile IT in Tomorrow s Workspace

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder?

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Tim Lemoine WTCB Hoofdadviseur Dienst BIM en informatietechnieken tim.lemoine@bbri.be Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? - 13-05-16 - Pagina 1

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc.

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. The Power of N Novell File Management Products Dupaco Cafe Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. Twentieth Century Fox Data Governance Beheren en monitoren van toegang File Management Zoek

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012 Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout Agenda No. 2 Tijdsindeling K o f f i e p a u z e No. 3 1 Introductie Zaterdag 9 juni 2012 Vrijdag 15 juni 2012 Zaterdag 16 juni 2012 Zaterdag 9 juni 2012

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Architectuur principes binnen CP. Walter Huberts NAF Insight, 6 juli 2009 www.ing.com

Architectuur principes binnen CP. Walter Huberts NAF Insight, 6 juli 2009 www.ing.com Architectuur principes binnen CP Walter Huberts NAF Insight, 6 juli 2009 www.ing.com Agenda Context Organisatie Architectuur Architectuurproduct Het ontwikkelen van principes Principes in relatie tot architectuurproducten

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform Michiel Coox Solution Advisor Productivity Uitdagingen en Vragen Doelstelling Burgers en medewerkers willen toegang tot betere informatie, tools, apps

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

"WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015

WAAR STAAN WIJ?... Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen Inhoud "Waar staan wij?..." De BIM Levels Internationale BIM ontwikkelingen

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie 12.15 12.40 Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie Gerard Fianen INDES-IDS BV The choice of professionals Wie zijn wij? Tools, software components and services for the development,

Nadere informatie

ProRail digitaal werken 2015

ProRail digitaal werken 2015 ProRail digitaal werken 2015 It s Marianne van Wanrooij ProRail Fun2Share Solution Architect Microsoft MVP SharePoint Community lead: Dutch Information Worker User Group (DIWUG.nl) 1 It starts with.. But

Nadere informatie

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot BCM en de Cloud CSA-nl 10 april 2012 André Koot info@i3advies.nl Twitter: @meneer Agenda Cloud Risico's Maatregelen 1. Cloud Cloud omnipresent Wereldwijd alle grote aanbieders Volop management aandacht

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics Introduction Michel de Ru Solution architect @ Dayon 16 years experience in publishing Among others Wolters-Kluwer, Sdu (ELS) and Dutch Railways Specialized in Content related Big Data challenges Specialized

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha Privacy in de zorg Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen Security consultant bij Madison Gurkha Waarom deze presentatie: Duidelijkheid scheppen Allemaal dezelfde

Nadere informatie

Naar een nieuw Privacy Control Framework (PCF)

Naar een nieuw Privacy Control Framework (PCF) Naar een nieuw Privacy Control Framework (PCF) Ed Ridderbeekx 22 november 2017 Een stukje geschiedenis 2001: Raamwerk Privacy Audit (door Samenwerkingsverband Audit Aanpak onder verantwoordelijkheid CPB)

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie