Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adieu Secretaresse, Hello Assistant"

Transcriptie

1 Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines Speciaal voor waterschappen De stappen Module 1 kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken naar andere organisaties en actuele ontwikkelingen (o.a. Het Nieuwe Werken, nieuwe technologieën en hun invloed op (samen) werken, de veranderende rol van de secretaresse) Module 3 social media en Prezi Module 4 opstellen van uw ontwikkelplan secretaresse van de toekomst en presentatie ervan in de groep Module 5 wat is uw rol in dit plan, plus versterken van uw rol Module 6 en nu aan de slag - implementatie van uw ontwikkelplan Resultaten Nieuwe competentieprofielen van de managementondersteuning Het nieuwe takenpakket (op hoofdlijnen) De nieuwe inrichting en organisatie van de managementondersteuning Referentiebezoeken Microsoft Gemeente Oss Quadrant Advies Baarloseweg BK Kessel T M E W

2 Waarom deze leergang? Waterschappen Nieuwe Stijl De waterschappen geven steeds meer invulling aan hun nieuwe rol als regionale waterautoriteit. Zij worden regisseur en stimuleren het samenwerken van verschillende partijen in de regio. Zij streven naar een hoog niveau van dienstverlening, waarbij de burger meer centraal komt te staan. De nieuwe rol vraagt om een krachtige, slagvaardige en resultaatgerichte interne organisatie. Het vraagt ook om een herijking van de rol van de managementondersteuning - een belangrijke schakel in de interne organisatie: in hoeverre kunnen we de managementondersteuning efficiënter, slimmer, goedkoper en kwalitatief beter inrichten, zodat zij ook in de toekomst van toegevoegde waarde blijft? Aan de andere kant vragen maatschappelijke en technologische ontwikkelingen om goed werkgeverschap. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt maakt het gemakkelijk voor medewerkers om van werkgever te wisselen en voor werkgevers moeilijker om goede medewerkers vast te houden. U zult dan ook moeten investeren in uw managementondersteuning om de talenten binnen te houden dan wel goede secretaresses aan te trekken. Maar ook voorkeuren van werknemers veranderen; steeds minder secretaresses willen fulltime werken en willen ook niet altijd meer op kantoor zijn. Ook dat vraagt om actie van u als waterschap. Tot slot maken de ontwikkelingen op technologisch gebied het mogelijk om op een nieuwe manier te gaan samenwerken. Een manier die beter past bij de huidige tijd, secretaresses meer aanspreekt en in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. De trainer De vertaalslag naar de praktijk Wilt u aan de slag binnen uw organisatie met de vernieuwing van de secretariële ondersteuning en haar klaarstomen voor de toekomst? Dan is de leergang van Quadrant Advies iets voor uw organisatie. U gaat zelf kijken naar uw organisatie: hoe is de secretariële ondersteuning georganiseerd? Waar willen we naar toe? Hoe nemen we de technologische en organisatorische ontwikkelingen hierin mee? Hoe gaan we daar komen? In de leergang helpt Quadrant Advies u een plan uit te werken voor een nieuwe secretariële dienstverlening binnen uw organisatie, zijn de deelnemers bijgespijkerd qua vakinhoudelijke kennis en hebben zij een trainingsprogramma op het gebied van persoonlijke ontwikkeling gevolgd. Dit alles in het kader van Het Nieuwe Werken. Het rendement van de leergang wordt nog verder verhoogd wanneer ook secretaresses van gemeenten uit de regio deelnemen. Het nemen van een kijkje in de keuken bij een ander is vaak een eyeopener en geeft energie om het pad van vernieuwing in te gaan. Het leren van elkaar, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen met secretaresses uit gelijkgestemde organisaties is een belangrijke toegevoegde waarde in onze leergang. Bijkomend voordeel is dat de bijeenkomsten bij de deelnemende organisaties gehouden kunnen worden. Dit scheelt in de kosten, waardoor wij de leergang voor een incompany prijs kunnen aanbieden. Maar natuurlijk kunt u de leergang ook uitsluitend binnen uw eigen gemeente organiseren. Ook dan maken wij u graag een voorstel voor een incompany prijs. 2 Annemarie de Martines is auteur van het boek Adieu Secretaresse, Hello Assistant, over de ontwikkelingen in het secretaressevak. Zij werkte zelf als secretaresse bij de overheid en heeft met Quadrant Advies de nodige ervaring opgedaan met veranderprocessen binnen de overheid. Ook is zij een veelgevraagd spreker voor bijeenkomsten en workshops. Onder de klantenkring van Quadrant Advies vallen onder meer de Gemeente Utrecht, Gemeente Almere, Provincie Noord- Brabant en Provincie Noord-Holland.

3 Waarom deze leergang? Anderen over Quadrant Advies Henk Bergmans, programmamanager Opleidingen, Bureau HRM, Provincie Noord-Brabant: De provincie Noord-Brabant heeft in 2011 Quadrant Advies ingehuurd om een profiel uit te werken voor de secretaresse van de toekomst. Dat profiel geeft een beeld van de veranderingen in het takenpakket van de secretaresse als gevolg van technologische en organisatorische ontwikkelingen. Tevens is Quadrant Advies gevraagd een opleidingsprogramma, dat afgestemd is op die ontwikkelingen, te ontwerpen en te implementeren. Het opleidingsprogramma is gevolgd door een groep van 18 secretaresses van bestuurders en directeuren. Annemarie de Martines heeft deze opdracht in 2011 met succes uitgevoerd. Zij heeft daarbij een goed inzicht getoond in de ontwikkelingen op het vakgebied van de secretaresse. Daarnaast is zij erin geslaagd snel een vertrouwensband op te bouwen met de deelnemende secretaresses. Dat heeft niet alleen te maken met haar uitstekende sociale vaardigheden, maar ook met haar vakkennis. Door die vakkennis is zij snel geaccepteerd als iemand die weet en begrijpt wat er in de praktijk van alledag speelt. Annemarie de Martines heeft door interviews met de deelnemers ook een goede analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van de secretaresses en van de manier waarop het secretariaatswerk is georganiseerd. De positieve ervaringen hebben ertoe geleid dat in 2012 een vervolg-opdracht is verstrekt om een tweede groep secretaresses op te leiden en om een aantal werkprocessen samen met de secretaresses nader onder de loep te nemen en te verbeteren. Lida Luijten, management-assistente UMC St. Radboud, Nijmegen: Ik heb Annemarie leren kennen als een zeer betrokken en ervaren trainer van de workshop adieu secretaresse, hello assistant. Zij gaf deze workshop incompany en heeft écht het talent groepen te enthousiasmeren en motiveren. Zakelijk, duidelijk en bevlogen creëerde Annemarie een veilige omgeving waarin iedereen reageerde en mee discussieerde. Annemarie heeft veel kennis van het onderwerp en weet dit middels visuele middelen op samenhangende wijze uit te leggen. Heb het als een geweldige workshop ervaren. Voor het vervolg op deze workshop beveel ik haar zeker aan! Lydia de Leng, managementassistente Gemeente Almere: Een hele leuke en interessante workshop via de gemeente Almere voor het team Services. Klaar voor het nieuwe werken en oplossingsgericht voor de toekomst. Deelnemers over modules binnen de leergang: Module 2: bedrijfsbezoek Microsoft en Gemeente Oss Leerzaam, verfrissend, goed dat je een andere kijk krijgt. Geeft je inzicht dat er bij jouw organisatie heel wat slagen te maken zijn. Module 3: social media en prezi Heeft een andere kijk gegeven op de mediamogelijkheden. Enthousiast, deskundig en inspirerend. 3

4 Innovatie managementondersteuning Gaat de secretaresse verdwijnen onder invloed van de technologie en nieuwe manieren van werken? Zeker is dat de secretaressefunctie als gevolg van deze ontwikkelingen aan het veranderen is en dat organisaties hun managementondersteuning gaan moderniseren. Onze leergang speelt in op deze veranderingen en brengt u de laatste inzichten. Quadrant brengt u echter nog een stap verder. U gaat concreet aan de slag met al deze informatie en vertaalt deze naar een op maat gemaakt ontwikkelplan voor uw eigen organisatie: hoe ziet de managementondersteuning in 2015 er uit, wat doet zij, wat draagt zij uit en wat is er voor nodig om daar te komen? Dit laatste zowel belicht vanuit de beleidsmatige kant als vanuit de kant van de manager en secretaresse. Aan het einde van de leergang levert u dat de volgende resultaten op: Resultaten leergang Competentieprofielen van de managementondersteuning in de toekomst Het takenpakket van de secretaresse in de toekomst Visie op de nieuwe inrichting en organisatie van de managementondersteuning Overzicht van eventuele trainingsbehoeften Co-creatie 1 1 De leergang is een co-creatie tussen u en Quadrant Advies. Wij delen met u onze vakexpertise, diepgaande kennis van de secretariële arbeidsorganisatie en onze jarenlange ervaring met doorlichtingstrajecten van secretariaten. U bepaalt de mate waarin we co-creëren: U volgt de modules, u doet het ontwikkeltraject zelf U volgt de modules en op bepaalde momenten maakt u gebruik van ons (online) advies U huurt ons in om bepaalde delen van het ontwikkeltraject uit te voeren Of we doen het hele ontwikkeltraject gezamenlijk In ieder geval helpen wij u en zijn wij aanwezig bij de presentatie van uw ontwikkelplan in uw organisatie.

5 MODULE 1 Inventarisatie Hier&Nu U maakt kennis met uw mededeelnemers en u brengt uw eigen casus in die voor u de rode draad vormt tijdens de leergang. Er is gelegenheid uw verwachtingen t.a.v. de leergang te benoemen. Voordat u een nieuwe manier van werken kunt doorvoeren, dient u een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie binnen uw organisatie. Tijdens deze trainingsdag maken we een eerste begin met de inventarisatie van het Hier&Nu m.b.t. de managementondersteuning binnen uw organisatie. Hiermee legt u de basis voor uw ontwikkelplan. Als huiswerkopdracht gaat u uw organisatie in om de huidige manieren van werken vast te leggen. Dit overzicht stuurt u in en wordt voorzien van feedback. MODULE 2 Het Nieuwe Werken & best practices U gaat op bezoek bij twee organisaties die al werken volgens de principes van Het Nieuwe Werken: Microsoft en de Gemeente Oss. De managementassistentes aldaar vertellen over hun ervaringen tijdens en na de overgang naar een meer eigentijdse manier van werken, welke lessen zij hebben geleerd en wat het hen heeft opgeleverd. MODULE 3 Social media en Prezi In de ochtend staat een training social media op het programma. Aan het einde van de ochtend weet u wat social media zijn, wat zij voor uw organisatie en voor de managementondersteuning kunnen betekenen en bent u in staat een keuze te maken tussen de verschillende media en welke u in uw functie gaat inzetten. De training wordt verzorgd door Anne Raaymakers van Innertalent. In de middag krijgt u een Prezi-training. Prezi wint razendsnel aan populariteit en wordt door velen al gezien als alternatief voor PowerPoint. Deze middag leert u alle basisvaardigheden en aan het einde van de dag bent u in staat een presentatie te maken met Prezi. De training wordt verzorgd door Sharon van den Biggelaar en Linda Lammers van ShareAll. De trainingsdag geeft u veel nieuwe informatie en inzichten die u kunt verwerken in uw ontwikkelplan. Wellicht dat u na deze dag ook de uitdaging aangaat om uw ontwikkelplan in Prezi te presenteren! Voor deze dag zorgt u zelf voor een laptop en separate muis. Wij zorgen voor internetverbinding. Annemarie de Martines geeft u in deze module inzicht in wat er momenteel aan het veranderen is binnen organisaties en welke consequenties dat heeft voor de rol van de secretaresse. Ook de invloed van de technologie op de manier waarop we samenwerken en welke kansen en bedreigingen we zien voor de secretaressefunctie, komen in deze module aan bod. Tevens laten we een aantal online tools en programma s (o.a. SharePoint Workspace) de revue passeren die het werken gemakkelijker maken. 5 Door te vergelijken met andere organisaties wordt helder op welke vlakken uw organisatie zich kan verbeteren. Input die van belang is voor uw ontwikkelplan.

6 MODULE 4 Het ontwikkelplan secretaresse van de toekomst Tijdens de eerste trainingsdag in deze module staan we stil bij de diverse componenten die in uw ontwikkelplan opgenomen moeten worden. Hoe stel je bijvoorbeeld een competentieprofiel op en hoe maak je de vertaalslag naar de eigen organisatie? Ook beantwoorden we de vraag wat we verwachten van de secretaresse in de toekomst qua resultaten en taken maar ook qua houding en gedrag. Tot slot is er op de eerste trainingsdag aandacht voor het schrijven van het plan zelf: hoe zorgt u ervoor dat uw plan krachtig overkomt. Voor de huiswerkopdracht gaat u weer terug naar uw organisatie en verzamelt u de benodigde informatie om een concept ontwikkelplan te kunnen schrijven. U stuurt uw plan in, waarna Annemarie de Martines het voorziet van commentaar, adviezen en tips. Op de tweede trainingsdag presenteert u uw ontwikkelplan aan de groep. Middels intervisie helpen de deelnemers elkaar de eigen plannen verder te perfectioneren. MODULE 5 Empowerment 6 Tijdens deze trainingsdag staat uzelf centraal. Hoe staat u zelf in alle veranderingen die zich momenteel voltrekken? Hoe gaat u om met actuele thema s als persoonlijk leiderschap, resultaatgericht werken, en een balans vinden tussen werk en privé? Hoe laat u dingen gebeuren in plaats van dat ze u overkomen? Onder leiding van Yael van Assendelft (I.K. IDentity) gaat u het belang van uw eigen kracht ervaren en wordt u bewust van manieren om effectiever te zijn in uw doen en laten. Deze zelfkennis zetten we vervolgens ook in om te kijken naar uw eigen rol binnen de nieuwe organisatie, hoe u die vorm kunt geven en kunt versterken. Eventuele trainingsbehoeften op dit gebied worden inzichtelijk gemaakt. Vanuit deze zelfreflectie maken we in het tweede deel van de trainingsdag een vertaalslag naar de praktijk: een overtuigende presentatie van uw ontwikkelplan realiseren doordat u uitgaat van uw eigen kracht. De trainingsdag kan aanleiding zijn om uw ontwikkelplan nog verder aan te scherpen of de presentatie ervan nog eens te oefenen. Als huiswerkopdracht krijgt u daar gelegenheid voor. Uiteraard is Annemarie de Martines standby voor aanvullende adviezen en tips. MODULE 6 En nu aan de slag de implementatie van uw ontwikkelplan Els Verweij, Manager Business Support bij Ernst&Young, vertelt over het traject dat zij de afgelopen twee jaar geleid heeft, waarbij de totale managementondersteuning binnen Nederland is gemoderniseerd. Zij staat stil bij het belang van het hebben van een goed plan, het meekrijgen van medewerkers in de organisatie en het borgen van de vernieuwingen in de praktijk. Zij geeft u een kijkje in de keuken van de lessen die Ernst&Young geleerd heeft en wat het ze heeft opgeleverd. Daarna blikken we alvast vooruit: de daadwerkelijke implementatie van uw ontwikkeltraject. Vanuit haar jarenlange ervaring met verandertrajecten met secretaresses geeft Annemarie de Martines u praktische informatie over de do s en don ts tijdens het implementatieproces. De leergang wordt tijdens deze laatste trainingsdag op een feestelijke wijze afgesloten. Na de leergang helpen wij u op weg met de implementatie door samen met u uw ontwikkelplan aan het management in uw organisatie te presenteren.

7 VOOR WIE BESTEMD Iedereen die aan de slag wil of al stappen gezet heeft met de modernisering van de managementondersteuning in zijn of haar organisatie, zoals o.a Leidinggevenden managementondersteuning Personeelsadviseurs Projectondersteuners Hoofden secretariaat Management- en directieassistenten Office managers Executive assistants Directiesecretaresses VOORWAARDEN VOOR DEELNAME U heeft bij aanvang een concrete casus binnen uw organisatie die u kunt inbrengen. LEERDOELEN Visie op de toekomst van managementondersteuning Kennis doorvertalen naar een ontwikkelplan op maat gemaakt door u en voor uw organisatie Resulterend in: Nieuwe competentieprofielen Nieuw takenpakket Helder beeld van de nieuwe inrichting en organisatie van de managementondersteuning De leergang is opgezet volgens het train de trainer principe, zodat u na de leergang collega s in uw organisatie kunt begeleiden bij hun verandertraject. LOCATIE Nog nader te bepalen. Trainingsdag 1 van module 2 zal op Schiphol plaatsvinden en trainingsdag 2 van diezelfde module zal plaatsvinden in Oss. DATA De eerstvolgende leergang gaat na de zomer van start. Meer informatie over de data ontvangt u bij inschrijving. 7

8 KOSTEN De kosten voor de leergang bedragen 4.200,00 (excl. BTW). Een tweede deelnemer van dezelfde organisatie ontvangt korting en betaalt 2.900,-- (excl. BTW). Deze korting geldt ook voor drie of meer deelnemers van dezelfde organisatie. U krijgt hiervoor : 8 trainingsdagen Een compleet uitgewerkt ontwikkelplan dat op maat is gemaakt voor u Huiswerkbegeleiding en feedback op uw ontwikkelplan Assistentie bij de presentatie van het ontwikkelplan bij u in de organisatie Het boek Adieu Secretaresse, Hello Assistant Diverse cursusmaterialen Certificaat van deelname Mocht u een module willen overslaan, neemt u dan even contact met ons op. Incompany De leergang kan ook incompany verzorgd worden. Hiervoor gelden andere tarieven. Neem contact met ons op voor meer informatie. Algemene voorwaarden Op onze website vindt u onze Algemene Voorwaarden Co-creatie Indien u Quadrant Advies op de werkplek wilt inschakelen voor extra begeleiding bij de realisatie van de veranderingen, dan maken wij graag een afspraak met u om een gepast voorstel te doen. Quadrant Advies 8 Baarloseweg BK Kessel T M E W

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines De stappen Module kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken naar andere organisaties en actuele

Nadere informatie

Groeien naar lean & meaningful management support

Groeien naar lean & meaningful management support Groeien naar lean & meaningful management support LEAN AND MEANINGFUL 07 DEF.indd 1 25-08-14 17:47 LEAN AND MEANINGFUL 07 DEF.indd 2 25-08-14 17:47 Groeien naar lean & meaningful management support Annemarie

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Vragen beantwoorden en informatie geven over life long learning binnen de waterketen en het watersysteem.

Vragen beantwoorden en informatie geven over life long learning binnen de waterketen en het watersysteem. Algemeen Format opgave potentiele activiteiten afname activiteit excl. btw Informatiemarkt Wateropleidingen Alle medewerkers van het waterschap n.v.t. 3 uur Vragen beantwoorden en informatie geven over

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Ik kon na de training echt vol vertrouwen, met rust en enthousiasme mijn proefschrift verdedigen! Spies&Spreken Glasfabriek, Daalsedwarsweg

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Masterclass Presenteren

Masterclass Presenteren Masterclass Presenteren Wil jij ook zo graag een hele goede en inspirerende spreker zijn? Volg dan deze Masterclass en vergroot en verdiep je presentatievaardigheden. In een kleine, exclusieve groep van

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname!

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! Het hart kent redenen die de rede niet kent Pascal Je kunt pas anderen managen, als je jezelf kunt managen Johan Cruyff Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! 14 t/m 21 oktober 2017 Business

Nadere informatie

Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!"

Training & Support: Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training! COMPUTER-COLLEGE.NL Telefoon 0182 633 123 Internet www.computer-college.nl Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!" Een nieuwe aanpak voor

Nadere informatie

Quadrant Academy 2014

Quadrant Academy 2014 Quadrant Advies Quadrant Academy 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het Nieuwe Werken van de ondersteuning 2.1 Adieu Secretaresse, Hello Assistant 3 3. Digitale technologieën ter ondersteuning van je

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Presenteren & Promoveren Ik kon na de training echt vol vertrouwen, met rust en enthousiasme mijn proefschrift verdedigen! Voor wie? Promovendi van alle faculteiten

Nadere informatie

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! De wereld om ons heen is volop in beweging. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid Wilt u succesvol werken aan de inzetbaarheid van uw medewerkers? De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid brengt in kaart waar in uw bedrijf de kansen liggen. Direct toepasbaar! Iets voor u! Wij hebben deze

Nadere informatie

op elk gewenst niveau

op elk gewenst niveau ProTurn is al jaren gespecialiseerd in het verzorgen van diverse trainingen op gebied van Communicatie, Sales, HR Management en Effectief Leiderschap in uiteenlopende branches. ProTurn biedt ook Management

Nadere informatie

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015 Wegens succes herhaald! Leergangen 2009 2014 evaluatie: 9! Advanced Jobmarketing Training voor Loopbaanprofessionals 4-daags - voorjaar 2015 Advanced Jobmarketing training vanuit drie dimensies: 1. Kennis

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Succesvoller in één Dag

Succesvoller in één Dag De SCN workshop Succesvoller in één Dag Met resultaatgarantie! Foto: Jos Schuurman Rob P. van Dort, Algemeen Directeur Rob van Dort is sinds 1995 ondernemer en oprichter van SCN. Succes Coach in Sales,

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je diverse methodes uitvoert Hoe

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Sweeburg advies training opleiding

Sweeburg advies training opleiding Sweeburg advies training opleiding Algemene Brochure Praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor professionals individueel klassikaal incompany www.sweeburg.nl 1 Sweeburg Verbeter je kennis én haal

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren. www.bureauspraakwater.nl

Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren. www.bureauspraakwater.nl Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren www.bureauspraakwater.nl Overtuigen, spreken en presenteren INHOUD VAN DE TRAINING Deze training combineert de meest waardevolle aspecten van onze

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Het opleidingsproces in beeld Om zelfstandig met Gedrag en Drijfveren gerelateerde TSI-Profielen aan de slag te gaan is het van belang dat de gebruiker TTI Success

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Persoonlijke Energie op Peil

Persoonlijke Energie op Peil Persoonlijke Energie op Peil Stress? Volg PEP! een programma voor jonge ambitieuze medewerkers die een hoge werkdruk ervaren. Veel jonge medewerkers voelen zich gestrest door hun werk, met uitputtingsverschijnselen,

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Management Assistent.

Management Assistent. Management Assistent 27 lessen van 3 uur, een avond per week + 3 examenavonden Voor medewerkers secretariaat, directie of bedrijfsbureau, praktijkmedewerkers, medewerkers van marketing- en reclamebureaus.

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Training Lean Green Belt

Training Lean Green Belt Training Lean Green Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Daarnaast staan we ook stil bij de vaardigheden die je nodig hebt om deze

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Leergang Social Media

Leergang Social Media Leergang Social Media Ben je op zoek naar het hoe, wat, waarom, voor wie en wanneer van social media? Heb je behoefte aan een goede social media strategie voor je organisatie? En kun je daarbij gerichte

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016

Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016 Nederland Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016 Leiderschap in Verbinding Bij leiderschap in verbinding gaat het er om mensen intrinsiek, van binnenuit, te motiveren een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht werken Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht werken Een bevlogen en ervaren trainer met persoonlijke aanpak Een combinatie van

Nadere informatie

1964.87.900.B01 * TOMMY@THEHAPPYBOSS.NL

1964.87.900.B01 * TOMMY@THEHAPPYBOSS.NL R I TRA IN I IN G o c o a c a c n g i n h i n EFFECTIEF EN BEVLOGEN LEIDERSCHAP Groeien en laten bloeien! Tommy weet als geen ander te boeien en te inspireren. Gecombineerd met de juiste vakkennis en management

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE NON-VERBAAL LEIDINGGEVEN OP SCHOOL Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Non-verbaal leidinggeven op school door Marijke van Dijk van Co-Actief!

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je een methode uitvoert Hoe je data

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

PRAKTISCH INZICHT IN SALES

PRAKTISCH INZICHT IN SALES PRAKTISCH INZICHT IN SALES LEER IN JOUW EIGEN TEMPO, TIJD- EN PLAATS ONAFHANKELIJK NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EFFICIËNTE COMBINATIE TUSSEN LIVE EN ONLINE LEREN! 2 INLEIDING Ben je werkzaam in de sales

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

4X LEAN IN DE PRAKTIJK

4X LEAN IN DE PRAKTIJK TEKST MAAIKE TINDEMANS Hoe pas je lean nu echt toe? Vier verschillende professionals een directiesecretaresse, een directieassistent, een projectmanager en een freelance project- en managementondersteuner

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie