PADDESTOELEN 2009 WASSENAARSE EN HAAGSE PARKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PADDESTOELEN 2009 WASSENAARSE EN HAAGSE PARKEN"

Transcriptie

1 1 OVERZICHT PADDESTOELEN 2009 WASSENAARSE EN HAAGSE PARKEN Aan de wakke leden van de Werkgroep heeft het niet gelegen, dat 2009 een slecht paddenstoelenjaar werd! PADDESTOELEN WERKGROEP WASSENAARSE PARKEN WASSENAAR 31 JANUARI 2010 JAAP MENNEMA

2 2 INLEIDING Aan de wakke leden van de Paddenstoelen Werkgroep Wassenaarse Parken heeft het niet gelegen! Vooral de weermstandigheden wan in 2009 van dien aard, dat ten eerste vijf excursies niet konden dooran en ten tweede, dat als een excursie werd gehouden het aantal waargenomen paddenstoelen vaak uitermate laag was. Zodoende moet het jaar 2009 door de leden van de Werkgroep zijn ervan als een zeer slecht paddenstoelenjaar! Dat de wil om op excursie te an duidelijk aanwezig was, moge blijken uit de vele BUITENBEENTJES, die werden waargenomen. Buitenbeentjes zijn waarnemingen buiten de gulie excursies om van paddenstoelen, die belangrijk genoeg zijn om te worden vermeld in het Jaaroverzicht. Dat geldt in eerste instantie voor orten, die nog niet eerder door de leden van de Werkgroep in de Wassenaarse gio zijn waargenomen, maar ook voor zeldzame orten, al dan niet opgenomen in de z.g. Rode Lijst, waarin is vastgesteld welke orten in Nederland bedigd zijn en in welke mate. Niet minder dan 94 Buitenbeentjes werden aangemeld, een aantal dat nagenoeg gelijk is aan alle paddenstoelen die tijdens de gulie excursies in de maanden mei en juni zijn waargenomen. Wan ze er dus wel, de paddenstoelen in Wassenaar en wan wij op de verkeerde momenten op excursie? Het verdient wellicht overweging om na te an of de fquentie van de excursies in mmige maanden kan worden vergroot of dat de a.s. excursie naar een ander gebied wordt verplaatst, dat rijker aan paddenstoelen lijkt dan het geplande terin. Als ik het goed begpen heb is iedeen per beikbaar en moet het dus mogelijk zijn om op zeer korte termijn de excursie te verplaatsen naar een ander terin, dat meer succes doet verwachten en ook moet het mogelijk zijn om een extra-excursie in te lassen. Aspecten, die toch eens nader moeten worden onderzocht, waarbij niet uit het oog mag worden verlon, dat de determinatiecapaciteit na de excursies misschien een beperkende factor vormt, als het aantal excursies toeneemt. Het lijkt nuttig deze zaken in beschouwing te nemen en eens te bespken in een kroegje als een excursie moet worden onderbroken door een opkomende onweersbui Hoe dan ook, het jaar 2009 at de Wassenaarse historie in als een bijzonder slecht paddenstoelenjaar. Niet eerder werden er zo weinig paddenstoelen gevonden, Daaraan is in eerste instantie het geringe aantal excursies van 23 schuldig, maar vooral ook het schrale droge voorjaarsweer. Dat in genommeerde gebieden als Rust en Vugd en Voorlinden in de maand mei sp. slechts 14 en 21 taxa werden gevonden is in dit opzicht tekenend! Ook de aantallen taxa Nieuw voor de Wassenaarse Parken en de Rodelijstorten beikten een abluut dieptepunt in de laatste 10 jaar. Nu moet dict worden opgemerkt, dat met inng van dit jaar de Rodelijstorten niet langer worden aangewezen via de Rode Lijst van 1996, maar volgens de kwalificatie van het Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen 2008 (ARNOLDS & VEERKAMP, 2008). En we meldden eds in het Jaaroverzicht 2008 (MENNEMA, 2009a), dat deze nieuwe Rode Lijst een wa tsunami heeft teweeggebracht in de gevestigde orde en vele belangrijke natuurgebieden deed devaluen, oat daar nu aanzienlijk minder Rodelijstorten worden waargenomen dan voordien. Volgens de vorige Rode Lijst van 1996 zouden er in vondsten zijn gedaan van 48 Rodelijstorten. Hieraan leverden de techt van de Rode Lijst afgevoerde Kogelhoutskoolam (Daldinia concentrica) met 6 en Narcisridderam (Tricholoma sulphuum) met 4 vondsten een belangrijke bijdrage. Nu werden er slechts 39 vondsten gedaan van 32 Rodelijstorten, waaronder de nieuw opgenomen Tweekleurige russula (Russula veternosa KW) en de Kleine bloedsteelmycena (Mycena sanguinolenta GE), die in ons gebied van onderzoek in 17, sp. 16 natuurterinen zijn aangetroffen. Erg bedigd zijn deze paddenstoelen in de Haagse gio bepaald niet! En tenslotte de BUITENBEENTJES! Na een stnge selectie zijn uit de lijst van 94 aanbiedingen een zeer spectabel aantal van 26 overgebleven (zie Bijlage IV), waaronder 11 taxa Nieuw voor de Wassenaarse Parken en 12 Rodelijstorten. In deze Bijlage als ook in Bijlage II (Nieuw voor de Wassenaarse Parken) en Bijlage III (Rodelijstorten) zijn waar mogelijk gegevens toegevoegd omtnt het voorkomen van deze taxa in onze gio. Hiervoor zijn drie bestanden geraadpleegd: 1. het cente bestand, dat ik sinds augustus 1999 heb bijgehouden van alle vondsten, die via de lijsten van Lenie Bakker zijn gepubliceerd; 2. de lijsten, die Reitze ten Cate omsteks 2000 van 14 natuurgebieden in onze gio heeft samengesteld (MENNEMA, 2009b) en die de gegevens bevatten van excursies vanaf 1988; 3. de Verspidingsatlassen I & II (ANON., 2000a en b), die alle gegevens tot dien bevatten, die in het Bestand van de Nederlandse Mycologische Veniging zijn opgenomen.

3 3 EXCURSIES In totaal heeft de Paddenstoelen Werkgroep in 2009 slechts 20 excursies gehouden, vooral oat vijf geplande excursies door de weermstandigheden niet door konden an, maar ook oat in de maanden juli en augustus de ritmiek van één excursie per twee weken om onverklaarba den veranderd was in één excursie per drie weken. Jammer was ook, dat de gulie excursie van de Werkgroep op 31 maart naar Reigersbergen nog geen drie weken later gevolgd werd door een door de Nederlandse Mycologische Veniging georniseerde excursie naar hetzelfde gebied. Ook de Ganzenhoek, Oosterbeek en de Uithof werden in 2009 twee maal bezocht, Clingendael zelfs drie maal. En dat terwijl genommeerde paddenstoelengebieden als de Waalsdorpervlakte en Wittenburg als sinds 2006 smachtend naar een bezoek van de Paddenstoelen Werkgroep uitzien. De min of meer jaarlijkse privé-excursie van Lenie Bakker naar de Haagsche Golf vond plaats op 23 september. Tenslotte was er in het kader van het Groenjaar nog een publieksexcursie georniseerd op 17 oktober naar Clingendael, wat het totaal aantal excursies op 23 bracht (tabel 1), het laagste in de afgelopen tien jaar (tabel 4)! Het aantal deelnemers aan de excursies schommelt zo rond de 10, waaronder enkele nieuwe enthousiastelingen, die we zeker tot de leden van de Werkgroep mogen kenen. Aantal Nr. Excursiegebied Symbool Km-hok Coördinaten Datum taxa [De eerste drie excursies op 6 januari naar Raaphorst, op 20 januari naar Meijendel en op 3 februari naar de Pan van Persijn-- zijn wegens de koude en droogte afgelast] 01 Clingendael, Wassenaar / / Uithof, Den Haag / / Wiltzanck, Wassenaar wz / / Reigersbergen, Den Haag / / Oosterbeek, Wassenaar oo / Reigersbergen, Den Haag / /04 45 excursie NMV 07 Ganzenhoek, Wassenaar / / Rust en Vugd, Wassenaar rv / / Voorlinden, Wassenaar vo / / Ter Horst, Voorschoten th / / De Paauw, Wassenaar pa / /06 30 [De excursie op 7 juli naar de Kijfhoek is afgelast vanwege een losgebarsten onweer] 12 Clingendael, Wassenaar / / Raaphorst, Wassenaar ra / / Oosterbeek, Wassenaar oo / / Terveken, Wassenaar / / Zuidwyck, Wassenaar / / Haagse Golf, Wassenaar hg / /09 48 privé-excursie Lenie Bakker c.s. 18 Solleveld, Monster sv / / Meijendel, Wassenaar / / Clingendael, Wassenaar / /10 66 publieksexcursie t.g.v. het Groenjaar 21 Uithof, Den Haag / / Ganzenhoek, Wassenaar / / Sorghvliet, Den Haag / /12 66 [De excursie van 22 december naar Sorghvliet is afgelast vanwege de sneeuwval] Tabel 1. Overzicht van de in 2009 in de Wassenaarse gio gehouden excursies. De symbolen in de derde kolom zijn gebruikt in Bijlage I: Vondsten paddenstoelen Wassenaarse en Haagse parken in RESULTATEN Gezien het betkkelijk geringe aantal excursies, is ook het aantal vondsten in 2009 laag. Een overzicht van de belangrijkste sultaten is opgenomen in tabel 2. Aantal Aantal Nieuwe Nieuw Rodelijstorten vondsten taxa taxa sinds 99 taxa vondsten Aricales Aphyllophorales Phragmobasidiomyceten Gasteromyceten Ascomyceten Myxomyceten Overige Totaal Tabel 2. Overzicht van de belangrijkste sultaten van 2009.

4 4 In alle opzichten zijn de sultaten zonder meer slecht te noemen. Zo is er de laatste 10 jaar van onderzoek nimmer een lager totaal aantal vondsten (1167) gedaan dan in Het aantal taxa (438) was dit jaar net iets meer dan de lage aantallen in 2003 (427) en in 2001 (433). Een volledig overzicht van alle gevonden taxa in 2009 is opgenomen in Bijlage I. Ook de taxa, die voor het eerst door de Paddenstoelen Werkgroep sinds de oprichting in 1988 zijn gevonden in Bijlage I vet gedrukt en voorafgean door een *- zijn beduidend geringer in aantal dan in de voorafande jan: 15. Dit geldt ook voor de vet gedrukte taxa zonder *, die sinds augustus 1999 niet meer wan gevonden: 10. De taxa, die door de Werkgroep voor het eerst in de gio zijn waargenomen, worden apart vermeld in Bijlage II. Een vergelijking van de waargenomen Rodelijstorten met die van de voorande jan is niet mogelijk, oat in oktober 2008 een nieuwe Rode Lijst is verschenen (ARNOLDS & VEERKAMP, 2008), waarin vele orten zijn geschrapt, oat zij niet langer bedigd zijn. In het Jaaroverzicht 2008 (MENNEMA, 2009a) is hierover uioerig bericht. In Bijlage III wordt een overzicht gegeven van alle in 2009 gevonden Rodelijstorten. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van alle 1167 vondsten in 2009, verdeeld over de verschillende groepen EXCURSIEGEBIED wz oo rv vo th pa ra oo hg sv MAAND DAG Totaal Aantal taxa Aricales Aantal taxa Aphyllophorales Aantal taxa Phragmobas Aantal taxa Gasteromyceten Aantal taxa Ascomyceten Aantal taxa Myxomyceten Aantal taxa Overige TOTAAL Rodelijstorten Tabel 3. Overzicht van alle vondsten in Gemiddeld zijn er per excursie 51 taxa gevonden, een aantal, dat tijdens geen enkele excursie in de eerste jaarhelft werd behaald. Het gemiddelde van de 11 excursies, die in de maanden januari t/m juni zijn gehouden bedroeg slechts 32, een tot nu toe ongekend laagtecord! Het gemiddelde van de 12 excursies van de tweede jaarhelft bedroeg 67, zodat het niet moeilijk is om de winten voorjaarsmaanden aan te wijzen als de oorzaak van de slechte sultaten in 2009, Wat de excursies zelf betft valt de excursie op 29 september naar Zuidwyck op: 110 taxa, waaronder 66 Aricales. Iets minder, 62, Aricalestaxa zijn gevonden tijdens een ande excursie die delijk succesvol was (90 taxa!), die naar Meijendel op 29 oktober. Tegen deze excursies steken die van de maand mei naar Rust en Vugd en het zo vermaarde Voorlinden met sp. 14 en 21 taxa schrijnend af. VOORKOMENSFREQUENTIE Van alle 438 taxa zijn in 2009 er 206 slechts éénmaal gevonden (47%), duidelijk meer dan in 2006 (42%), maar aanzienlijk minder dan vorig jaar (52%). Het meest gevonden in 2009 zijn de volgende taxa: Aricales: Gewone avelkop (Psylocybe fascicularis) 13x Aphyllophorales: Platte tonderam (Ganoderma lipsiense) 15x Phragmobasidiomyceten: Oranje druppelam (Dacrymyces stillatus) 12x Gasteromyceten: een viertal, t.w. Gekraagde aardster (Geastrum triplex), Grote stinkam (Phallus impudicus), Kleine aardappelbovist (Seroderma aolatum), Gele aardappelbovist (Seroderma citrinum) elk 6x Ascomyceten: Geweiam (Xylaria hypoxylon) 15x Myxomyceten: Gewone boomwrat (Lycola epidendrum) 10x

5 5 NIEUW VOOR DE WASSENAARSE PARKEN 'Nieuw voor de Wassenaarse parken' betekent, dat het taxon sinds de oprichting van de Paddenstoelen Werkgroep Wassenaarse Parken in 1988 tijdens excursies voor het eerst is waargenomen. Het is heel goed mogelijk, dat eds vóór 1988 waarnemingen van het taxon bekend zijn of dat anden sinds 1988 de paddenstoel in ons gebied van onderzoek hebben gevonden. In Bijlage I zijn de namen van deze taxa (orten, variëteiten, formae) vet gedrukt en worden voorafgean door een *. Bijlage II bevat een lijst van deze nieuwe taxa, slechts 15 in getal t.w. 4 Aricales. 5 Aphyllophorales, 4 Ascomyceten en 2 Myxomyceten. Vanwege de geringe omvang van deze lijst is een tweede lijst samengesteld (Bijlage IIa) van taxa, die ooit gevonden zijn, maar niet meer sinds augustus 1999, de maand waarop ik met het bestand van Wassenaarse paddenstoelen ben begonnen. Deze taxa zijn in Bijlage I eveneens vet gedrukt, maar worden niet voorafgean door een *. Overigens is het aantal vondsten van taxa, Nieuw voor de Wassenaarse parken, in 2009 hoger. In een volgend hoofdstuk BUITENBEENTJES worden 8 Aricales, 1 Aphyllophorales en 2 Ascomyceten vermeld, die niet eerder tijdens excursies zijn gevonden, wat het aantal taxa Nieuw voor de Wassenaarse Parken in 2009 naar 26 tilt! RODELIJSTSOORTEN Zoals in het vorig Jaaroverzicht (MENNEMA, 2009a) eds werd gemeld, worden de Rodelijstorten in dit Jaaroverzicht 2009 vastgesteld naar de kwalificatie van het Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen 2008 (ARNOLDS & VEERKAMP, 2008). In Bijlage I zijn de Rodelijstorten herkenbaar door een cursieve vette toevoeging achter de naam van de categorie, waarin zij zijn ondergebracht: GE Gevoelig KW Kwetsbaar BE Bedigd EB Ernstig bedigd Stabiel (afname < 25 %) of toegenomen en zeer zeldzaam (< 10 uurhokken). Sterk tot zeer sterk afgenomen (50 % of meer) en algemeen (> 125 uurhokken). Afgenomen (25-50 %) en vrij tot zeer zeldzaam ( uurhokken). Sterk tot zeer sterk afgenomen (50 % of meer) en vrij zeldzaam ( uurhokken). Sterk afgenomen (50-75 %) en zeldzaam tot zeer zeldzaam ( 1-50 uurhokken). Zeer sterk afgenomen (tot 75 %) en zeldzaam (10-50 uurhokken). Zeer sterk afgenomen (75 % of meer) en thans zeer zeldzaam (< 10 uurhokken). Volgens deze nieuwe Rode Lijst 2008 zijn er in 2009 in onze gio 39 vondsten gedaan van 32 Rodelijstorten. In Bijlage III zijn ze vermeld met toevoegingen omtnt het voorkomen van deze taxa in onze gio. Hiervoor zijn drie bestanden geraadpleegd: 1. het cente bestand, dat ik sinds augustus 1999 heb bijgehouden van alle vondsten, die via de lijsten van Lenie Bakker zijn gepubliceerd; 2. de lijsten, die Reitze ten Cate omsteks 2000 van 14 natuurgebieden in onze gio heeft samengesteld (MENNEMA, 2009b) en die de gegevens bevatten van excursies vanaf 1988; 3. de Verspidingsatlassen I & II (ANON., 2000a en b), die alle gegevens tot dien bevatten, die in het Bestand van de Nederlandse Mycologische Veniging zijn opgenomen. Aangezien het aantal orten, dat in de Rode Lijst 2008 is opgenomen aanmerkelijk lager is dan dat van de vorige Rode Lijst, is een vergelijking met voorande jan niet goed mogelijk. Maar volgens de vorige Rode Lijst (1996) zouden er in vondsten zijn gedaan van 48 Rodelijstorten. Hieraan leverden de techt van de Rode Lijst afgevoerde Kogelhoutskoolam (Daldinia concentrica) met 6 en Narcisridderam (Tricholoma sulphuum) met 4 vondsten een belangrijke bijdrage. Nu werden er slechts 39 vondsten gedaan van 32 Rodelijstorten, waaronder de nieuw opgenomen Tweekleurige russula (Russula veternosa KW) en de Kleine bloedsteelmycena (Mycena sanguinolenta GE), die in ons gebied van onderzoek in 17, sp. 16 natuurterinen zijn aangetroffen. Erg bedigd zijn deze paddenstoelen in de Haagse gio bepaald niet! Overigens is het aantal vondsten van Rodelijstorten in 2009 hoger. Wanneer de in het volgende hoofdstuk BUITENBEENTJES vermelde vondsten van 12 Rodelijstorten worden meegeteld, wordt het aantal verhoogd tot 44!

6 6 BUITENBEENTJES zijn belangwekkende vondsten, gedaan tijdens particulie excursies in de Haagse en Wassenaarse contien. In het jaaroverzicht van 2003 is deze rubriek ingesteld. De eerste jan was het aantal meldingen vrij beperkt, maar de laatste jan is de belangstelling duidelijk groeiende. Kees Fokkens zond eind december een rond met het verzoek om Buitenbeentjes anno 2009 aan mij door te geven. Het lijk er sterk op. dat de Werkgroepleden het afgelopen jaar door het wegvallen van diverse excursies en het scharrige programmen van excursies, die wèl doorgingen, extra geprikkeld wan om alleen het veld in te an, want mij werden niet minder dan 94 meldingen toegezonden. En Corrie den Hollander berichtte, dat van een eds in het jaaroverzicht van 2008 gemeld buitenbeentje de Gele ringboleet (Suillus gvellei) in de maanden juli en oktober van 2009 wederom vele exemplan in haar tuin te vinden wan. Op de binnengekomen meldingen werd een eerste selectie toegepast: de vondsten moesten belangwekkend zijn en gedaan in de Haags-Wassenaarse gio en zij moesten van het excursiegebied nog niet bekend zijn. Dit leverde na een grote schifting een nieuwe lijst op. Deze lijst heb ik voorgelegd aan Lenie Bakker, die de orten nog eens kritisch beschouwde, met name die, welke Nieuw voor de Wassenaarse Parken wan. Het verdient namelijk aanbeveling deze exemplan te laten controlen door een ervan mycoloog, alvons tot publicatie over te an zodat aan de juistheid van de vondsten niet getwijfeld behoeft te worden. Ook is het goed om van deze kritische taxa gedroogd materiaal te bewan. Dit heeft er toe geleid, dat uiteindelijk het aantal buitenbeentjes beperkt is tot 26, maar dendanks een verrassend aantal: 20 Aricales, 2 Aphyllophorales en 4 Ascomyceten. Leuk is, dat er een nieuwe ort is gevonden in het gebied van onderzoek buiten de genommeerde excursieterinen. Kees Pinster en Peter Peperkamp & Ruud Wielin vonden in november in een groenstrookje achter het Centraal Station in Den Haag de Blanke pronkridder (Calocybe constricta EB). Alle buitenbeentjes van 2009 zijn opgenomen in Bijlage IV. VERGELIJK MET VOORGAANDE JAREN Ter afsluiting zijn in tabel 4 de belangrijkste gegevens verzameld van de afgelopen 10 jaar. Daarbij moet niet uit het oog worden verlon, dat deze gegevens alleen betkking hebben op de sultaten van de excursies Aantal excursies Aantal vondsten Aantal taxa Nieuw voor de parken *?? Rodelijstorten ** 54(76) 38(50) 59(81) 39(56) 42(59) 57(80) 58(85) 60(93) 52(79) 32(39) Tabel 4. Overzicht van de belangrijkste gegevens van de afgelopen tien jaar *) De gegevens uit de jan 2000 en 2001 konden niet worden achterhaald **) Tussen haakjes het aantal vondsten van de Rodelijstorten. Opmerkelijk zijn de lage aantallen van taxa Nieuw voor onze Wassenaarse Parken en van de Rodelijstorten in het verslagjaar Hierbij dient nogmaals te worden opgemerkt, dat het lage aantal Rodelijstorten grotendeels te wijten is aan het invoen van een nieuwe lijst in 2008 (ARNOLDS & VEERKAMP, 2008), die onder onze vroege Rodelijstorten vele slachtoffers heeft gemaakt. LITERATUUR Anon., 2000a. Verspidingsatlas I, Aricales. Kaartenbijlage Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Ned. Mycologische Ver., Baarn. Anon., 2000b. Verspidingsatlas II, Aphyllophorales, Phragmobasidiomycetidae, Gasteromycetes, Ascomycotina. Kaartenbijlage Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Ned. Mycologische Ver., Baarn. Arnolds, E & M. Veerkamp, Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen. Nederlandse Mycologische Ver., Utcht. Hooff, H. van, Standaardlijst van de Nederlandse Myxomyceten (Slijmammen). Coolia 49 (4): Mennema, J., 2009a. Overzicht Paddestoelen 2008 Wassenaarse en Haagse Parken. Wassenaar. Mennema, J., 2009b. De lijsten van Reitze. Wassenaar.

7 7 BIJLAGE I VONDSTEN PADDENSTOELEN WASSENAARSE EN HAAGSE PARKEN IN EXCURSIEGEBIED wz oo rv vo th pa ra oo hg sv MAAND DAG AGARICALES Aricus augustus ra hg Aricus phaeolepidotus Aricus praeasquamosus Aricus silvaticus Amanita citrina var. alba Amanita fulva th ra hg Amanita muscaria Amanita pantherina ra Amanita phalloides oo hg Amanita rubescens th ra oo hg sv Armillaria mellea Armillaria ostoyae sv Baeospora myosura Boletus badius ra Boletus chrysenteron Boletus cisalpinus Boletus communis ra Boletus edulis Boletus erythropus ra Boletus luridus KW Boletus parasiticus Boletus ticulatus th Boletus subtomentosus Chroogomphus rutilus BE hg Clitocybe avipes hg Clitocybe nebularis Collybia butyracea var. asema Collybia confluens ra oo Collybia dryophila ra hg sv Collybia maculata sv Collybia ocior sv Collybia peronata ra hg Conocybe arrhenii ra Coprinus comatus Coprinus disseminatus oo Coprinus domesticus Coprinus lagopus Coprinus leiocephalus hg Coprinus micaceus pa Coprinus plicatilis Cortinarius hemitrichus Cortinarius paleaceus Cpidotus cesatii var. cesatii hg Cpidotus lundellii ra Cpidotus mollis sv Cpidotus variabilis sv Cystoderma amianthinum sv Cystolepiota pulverulenta GE Cystolepiota seminuda Entoloma hebes oo Entoloma papillatum KW hg Entoloma rhodopolium f. nidorosum hg f. rhodopolium Entoloma sericeum hg Flagelloscypha minutissima pa Flammulaster granulosus Flammulina velutipes *Galerina alluviana GE Galerina hypnorum sv Galerina vittaeformis var. vittaeformis hg Gymnopilus junionis hg sv

8 8 Gymnopilus sapineus EXCURSIEGEBIED wz oo rv vo th pa ra oo hg sv MAAND DAG Hebeloma crustuliniforme Hebeloma sacchariolens Henningmyces candidus *Hohenbuehelia fluxilis Hygrocybe ceracea GE hg Hygrocybe miniata hg Hygrocybe virginea GE var. virginea hg Hygrophoropsis aurantiaca Inocybe cookei Inocybe dulcamara Inocybe flavella Inocybe geophylla var. geophylla var. liliacina Inocybe maculata Inocybe nitidiuscula KW Inocybe praetervisa KW hg Inocybe rimosa Inocybe sindonia Inocybe splendens var. splendens Laccaria amethystina pa Laccaria fraterna EB Laccaria laccata s.l. hg Laccaria proxima Lachnella villosa Lacrymaria lacrymabunda Lactarius blennius Lactarius decipiens BE Lactarius deliciosus Lactarius hepaticus Lactarius insulsis ra Lactarius lacunarum Lactarius necator Lactarius pubescens Lactarius quietus hg Lactarius subdulcis oo Lactarius theiolus (= L. tabidus) Leccinum scabrum Lepiota aspera Lepiota cristata Lepiota griseovins Lepiota subincarnata Lepista flaccida Lepista nuda *Lepista saeva KW Leucocoprinus bbisnii ra *Limacella glioderma KW Macrolepiota procera oo Macrolepiota rachodes Marasmiellus ramealis ra Marasmiellus vaillantii ra hg Marasmius androsaceus Marasmius anomalus BE sv Marasmius bulliardii ra oo Marasmius oades hg sv Marasmius rotula ra Mecollybia platyphylla ra Melanoleuca bvipes Melanoleuca polioleuca Mycena acicula ra Mycena adscendens Mycena amicta Mycena arcangeliana Mycena chlorantha KW Mycena citrinomarginata BE hg Mycena epipterygia Mycena filopes oo Mycena lericulata hg sv

9 EXCURSIEGEBIED wz oo rv vo th pa ra oo hg sv MAAND DAG Mycena lopus hg var. candida var. lopus sv var. nigra sv Mycena haematopus ra sv Mycena leptocephala Mycena olivaceomarginata sv Mycena polygramma Mycena pura Mycena sanguinolenta GE Mycena vitilis hg sv Oudemansiella mucida hg Panaeolus acuminatus hg Panellus serotinus Panellus stipticus Paxillus involutus ra Phaeolenia densa Pholiota populnea Pholiota squarrosa Pleurotus ostatus wz Pleurotus pulmonarius Pluteus cervinus rv th hg sv Pluteus cineofuscus Pluteus nanus Pluteus romellii Pluteus salicinus sv Psathylla bipellis Psathylla candolleana ra Psathylla conopilus Psathylla corrugis hg Psathylla piluliformis Psathylla prona oo Psathylla spadicea KW Psathylla spadiceogrisea sv Psilocybe aurantiaca Psilocybe cyanesens Psilocybe fascicularis pa oo sv Resupinatus applicatus ra hg sv Rhodocybe gemina Rickenella fibula hg sv Rickenella swartzii Russula amoenolens ra Russula betularum ra Russula cyanoxantha f. pelteaui Russula delica th Russula emetica f. silvestris Russula faginea hg Russula fellea pa Russula fragilis sv Russula graveolens hg sv Russula grisea Russula insignis KW hg Russula ionochlora oo Russula maii Russula nigricans oo Russula nitida Russula ochroleuca oo hg Russula parazua ra Russula pectinata Russula pectinatoides oo Russula velenovskyi Russula versicolor KW sv Russula veternosa KW ra Russula xerampelina KW Simocybe centunculus KW Strobilurus tenacellus Tephrocybe baeosperma GE Tricholoma album KW

10 10 Tricholoma fulvum EXCURSIEGEBIED wz oo rv vo th pa ra oo hg sv MAAND DAG Tricholoma myomyces BE Tricholoma sulphuum hg Trichomolopsis rutilans Tubaria confragosa Tubaria furfuracea Tubaria hiemalis Volvariella gloiocephala Aantal taxa Aricales Rodelijstorten Mycologische waarde APHYLLOPHORALES Auriculariopsis ampla Auriscalpium vul Bjerkandera adusta oo rv vo th oo Bjerkandera fumosa Botryobasidium candicans perfect imperfect Botryobasidium ellipsporum oo imperfect vo Botryobasidium subcoronatum rv sv Bvicellicium olivascens vo Bulbillomyces farinosus wz ra Canthallus cibarius GE Ceriporia ticulata sv Cerocorticium confluens Cerocorticium mola Chondrosteum purpuum Clavulina coralloides Coniophora arida Cylindrobasidium laeve wz rv Daedalea quercina ra Daedaleopsis confragosa pa oo Daedaleopsis tricolor Datronia mollis wz oo Fistulina hepatica oo sv Fomes fomentarius oo Fomitopsis pinicola Ganoderma australe Ganoderma lipsiense wz oo ra oo sv Ganoderma lucidum KW Heterobasidion annosum Hymenochaete rubiginosa oo Hyphoderma praetermissum ra Hyphoderma puberum ra sv Hyphoderma setigerum wz oo *Hyphodontia alutacea Hyphodontia barba-jovis vo Hyphodontia bviseta *Hyphodontia microspora Hyphodontia pallidula *Inonotus nodulosus oo Inonotus radiatus vo hg Laetiporus sulphuus Melocystidium lactescens Meripilus ginteus ra Meruliopsis corium Merulius tmellosus Mycoacia uda ra Oligoporus stipticus Oligoporus subcaesius Peniophora cinea pa Peniophora incarnata *Peniophora limitata Peniophora lycii Peniophora quercina wz oo Peniophora rufomarginata vo Phanerochaete rdida oo

11 11 Phellinus ferruginosus oo pa EXCURSIEGEBIED wz oo rv vo th pa ra oo hg sv MAAND DAG Phellinus igniarius *Phlebia livida Phlebia radiata Phlebia rufa Phylloporia ribis KW f. evonymi Physisporinus sanguinolentus Piptoporus betulinus wz th ra oo Polyporus badius Polyporus brumalis Polyporus ciliatus Polyporus squamosus vo th sv Polyporus varius Resinicium bicolor Rogersella sambuci Schizophyllum commune Schizopora flavipora pa Schizopora paradoxa wz vo th pa ra oo Scopuloides hydnoides wz oo th oo Skeletocutis nivea oo Steccherinum ochraceum ra hg Steum usapatum ra Steum hirsutum ra hg Steum rugosum Steum subtomentosum oo hg Subulicystidium longisporum Tomentella ellisii sv Trametes gibbosa oo rv th pa oo Trametes hirsuta Trametes multicolor Trametes versicolor wz oo oo hg Tchispora farinacea Tchispora stevennii Trichaptum abietinum Tyromyces chioneus Vuilleminia comedens wz vo ra Aantal taxa Aphyllophorales Rodelijstorten Mycologische waarde PHRAGMOBASIDIO- MYCETEN Calocera cornea vo th sv Calocera viscosa sv Dacrymyces capitatus Dacrymyces lacrymalis th Dacrymyces stillatus vo th ra Exidia plana Exidia truncata wz th Hirneola auricula-judae oo vo th pa Myxarium nueatum vo pa ra sv Myxarium subhyalinum th Tmella mesenterica vo ra Aantal taxa Phragmobas Rodelijstorten Mycologische waarde GASTEROMYCETEN Bovista plumbea sv Calvatia excipuliformis Calvatia utriformis wz Geastrum fimbriatum Geastrum pectinatum th Geastrum triplex oo hg Lycoperdon lividum Lycoperdon molle sv Lycoperdon perlatum sv Mutinus caninus th oo

12 12 Phallus impudicus th ra oo EXCURSIEGEBIED wz oo rv vo th pa ra oo hg sv MAAND DAG Seroderma aolatum ra oo Seroderma citrinum ra oo sv Seroderma verrucosum Sphaerobolus stellatus GE Tulostoma fimbriatum Vascellum pratense sv Aantal taxa Gasteromceten Rodelijstorten Mycologische waarde ASCOMYCETEN Arachnopeziza aurata Ascocoryne cylichnium Ascocoryne sarcoides Bulria inquinans Calloria neglecta imperfect oo Chaetosphaella phaeostroma wz rv oo Ciboria batschiana Claussenomyces atrovins Claussenomyces prasinulus wz *Coniochaete velutina Cordiceps militaris sv Cyathicula cyathoidea oo *Cyathicula dolosella Daldinia concentrica wz ra Diatrype disciformis oo Diatrype stigma wz Diatrypella quercina oo pa ra hg Dumontinia tuberosa BE oo Eriopeziza caesia Eutypa maura ra oo Eutypa spinosa Eutypella scoparia Gibbella pulicaris Gnomonia cerastis Helvella crispa Hyaloscypha hyalina wz Hymenoscyphus fructigenus Hymenoscyphus imberbis Hypoca auoviridis Hypoca rufa th Hypomyces aurantius th Hypomyces chryspermus Hypoxylon fragiforme wz pa oo Hypoxylon fuscum Hypoxylon howeianum rv Hypoxylon multiforme wz rv oo Hypoxylon rubiginosum Hypoxylon serpens wz vo Lachnum fuscescens ra Lachnum virgineum wz rv pa ra Lasiosphaeria ovina rv pa Leptosphaeria acuta wz oo Melanomma pulvis-pyrius Mollisia cinea wz oo vo th pa ra hg Mollisia avata th Mollisia ligni wz rv th pa oo Mollisia melaleuca Morchella esculenta KW Morchella semilibera KW Nectria cinnabarina imperfect th ra oo perfect ra oo hg Nectria coccinea oo Nectria episphaeria rv Nectria punicea Nitschkia gvillei Orbilia alnea ra oo

13 13 Orbilia inflatula pa ra EXCURSIEGEBIED wz oo rv vo th pa ra oo hg sv MAAND DAG *Otidea alutacea pa Peziza panda pa Poculum firmum Poculum petiolorum ra Podospora curvula *Podospora decipiens Polydesmia pruinosa pa Propolomyces versicolor Pynopeziza petiolaris oo Rhytisma acerinum oo ra oo hg Rosellinia mammiformis oo Rutstroemia echinophila Scutellinia scutellata oo th Tarzetta cupularis Trochila craterium ra Trochila ilicina oo th pa ra Trochila laurocerasi oo Unguicularia millepunctata Ustulina deusta wz oo vo oo Xylaria carpophila wz oo rv vo th pa ra oo Xylaria hypoxylon oo vo th pa Xylaria longipes wz vo ra oo Aantal taxa Ascomyceten Rodelijstorten Mycologische waarde MYXOMYCETEN Arcyria cinea Arcyria denudata wz Arcyria minuta Badhamia affinis Bfeldia maxima Comatricha nigra *Craterium auonueatum Cribaria aurantiaca pa Diderma hemisphaericum pa *Diderma platycarpum Didymium squamulosum oo Enteridium lycoperdon Fuligo septica ra Hemitrichia calyculata Lycola epidendrum wz oo rv vo th pa Metatrichia floriformis Mucilago crustacea Perichaena corticales Perichaena depssa Physarum didermoides Physarum globuliferum Physarum nutans Stemonitis axifera th Stemonitis fusca Stemonitopsis typhina pa Trichia contorta oo Trichia decipiens Trichia scabra Trichia varia wz Tubifera ferruginosa Aantal taxa Myxomycotina OVERIGE Paecilomyces farinosus Aantal taxa Overige

14 EXCURSIEGEBIED wz oo rv vo th pa ra oo hg sv MAAND DAG Totaal Aantal taxa Aricales Aantal taxa Aphyllophorales Aantal taxa Phragmobas Aantal taxa Gasteromyceten Aantal taxa Ascomyceten Aantal taxa Myxomyceten Aantal taxa Overige TOTAAL Rodelijstorten

15 15 BIJLAGE II NIEUW VOOR DE WASSENAARSE EN HAAGSE PARKEN De beschikba landelijke verspidingsgegevens zijn minstens 10 jaar oud en derhalve niet betrouwbaar om de huidige stand van zaken weer te geven. Daarom wordt volstaan met het vermelden van oude vindplaatsen in de Haagse gio, verkgen uit de Verspidingsatlassen (ANON., 2000a en b). AGARICALES Galerina alluviana GE (Zandmosklokje) Sorghvliet ( ), 08/12 Hohenbuehelia fluxilis (Harige harpoenam) Terveken ( ), 15/09 Lepista saeva KW (Paarssteelschijnridderan) Uithof ( ), 10/11 Vermeld van de uurhokken 30.26, 35, en 36. Limasella glioderma KW (Oranjebruine kleefparal) Ganzenhoek ( ) 24/11 APHYLLOPHORALES Hyphodontia alutacea (Smalsporige tandjesam) Ganzenhoek ( ) 24/11 Bekend van uurhok Hyphodontia microspora (Nietigsporige tandjesam) Terveken ( ), 15/09 Inonotus nodulosus (Beukenweerschijnam) Oosterbeek ( ), 01/09 Peniophora limitata (Essenschorsam) Clingendael ( ), 21/07; Uithof ( ), 10/11 Phlebia livida (Veranderlijke aderam) Clingendael ( ), 21/07 ASCOMYCETEN Coniochaeta velutina (Fluwelige korlkernam) Clingendael ( ), 21/07 Cyaticula dolosella (Getand geleikelkje) Uithof ( ), 10/11 Otidea alutacea (Zeemkleurig hazenoor) De Paauw (30.36/43), 23/06 Podospora decipiens (Flapsporig menhirammetje) Clingendael ( ). 21/07 MYXOMYCETEN Craterium auonueatum (Goudhartkalkbekertje) Sorghvliet ( ), 08/12 Diderma platicarpum Clingendael ( ), 21/07 VAN HOOFF (2006) vermeldt deze ort niet in zijn Standaardlijst voor de Nederlandse Myxomyceten. BIJLAGE IIa NA 10 JAAR WEER GEVONDEN Oat de lijst met taxa, die in 2009 als Nieuw voor de Wassenaarse Parken konden worden verwelko, zo klein is, wordt een Bijlage IIa toegevoegd met taxa, die ooit wan gevonden, maar niet meer sinds augustus De namen van deze taxa zijn in Bijlage I vet gedrukt, doch niet van een * voorzien. Indien het taxon ooit is opgenomen in een van de inventarisatierapporten van 14 Wassenaarse excursiegebieden, die Reitze ten Cate heeft samengesteld (MENNEMA, 2009), dan wordt dat vermeld. AGARICALES Russula insignis KW (Verkleunde kamrussula) Haagsche Golf ( ), 23/09 Volgens Reitze ten Cate gevonden in Andsdorp, Clingendael en Rust & Vugd. Russula versicolor KW (Bonte berkenrussula) Solleveld ( ), 13/10 Volgens Reitze ten Cate gevonden in Andsdorp en Rust & Vugd. Tricholoma fulvum (Berkenridderam) Zuidwyck ( ), 29.09; Meijendel ( ), 27/10 Tricholoma myomyces BE (Muisgrijze ridderam) Ganzenhoek ( ), 24/11 Volgens Reitze ten Cate ook gevonden in Clingendael, Duinll, de Paauw en Rust & Vugd. APHYLLOPHORALES Peniophora rufomarginata (Lindenschorsam) Voorlinden ( ), 26/05 Volgens Reize ten Cate gevonden in Andsdorp. GASTEROMYCETEN Geastrum pectinatum (Grote aardster) Ter Horst ( ), 09/06 ASCOMYCETEN Eutypa spinosa (Kraterkorstkogelam) Reigersbergen ( ). 18/04 Hymenoscyphus imberbis (Verkleund vlieskelkje) Reigersbergen ( ). 18/04 Nectria punicea (Vuilboommenieammetje) Uithof ( ), 10/11 Volgens Reitze ten Cate gevonden in de Ganzenhoek, Rust & Vugd en Sorghvliet.

16 16 BIJLAGE III RODELIJSTSOORTEN Ook in deze bijlage blijven nade bijzonderheden van de vermelde taxa met betkking tot hun voorkomen in Nederland beperkt tot gegevens uit het sinds augustus 1999 opgebouwde bestand; oude Haagse gegevens werden verkgen uit de Verspidingsatlassen (ANON., 2000a en b) en de Lijsten van Reitze ten Cate (MENNEMA, 2009). AGARICALES Boletus luridus KW (Netstelige heksenboleet) Clingendael ( ). 21/07 Deze boleet was volgens Reitze ten Cate al eerder gevonden in Clingendael, alsmede later in 7 ande natuurgebieden in onze gio; volgens de Atlas is de ort in alle Haagse en Wassenaarse uurhokken gevonden. Chroogomphus rutilus BE (Koperrode spijkeram) Haagsche Golf ( ), 23/09 Recent ook gevonden in Duinll, Ganzenhoek, Kijfhoek en Pan van Persijn. Cystolepiota pulverulenta GE (Kegelpoederparalam) Zuidwyck ( ), Recent ook gevonden in Haagse Bos, Oosterbeek en Vrijland; volgens Reitze ten Cate ook in de Paauw en Wiltzangk. Entoloma papillatum KW (Tepelsatijnam) Haagsche Golf ( ), 23/09 Recent ook gevonden in Blankenhoeve, Raaphorst, Voorlinden en Waaldorpervlakte; volgens Reitze ten Cate ook in de Paauw. Galerina alluviana GE (Zandmosklokje) Sorghvliet ( ), 08/12 Nieuw voor de Wassenaarse en Haagse Parken. Hygrocybe ceracea GE (Elfenwasplaat) Haagsche Golf ( ), 23/09 Recent ook gevonden in de Kijfhoek, Pan van Persijn en Voorlinden. Hygrocybe virginea GE (Sneeuwammetje) Haagsche Golf ( ), 23/09 Recent ook gevonden in Kijfhoek, Meijendel, Raaphorst en Sorghvliet; volgens Reitze ten Cate ook in de Paauw en Rust en Vugd. Inocybe nitidiuscula KW (Glanzende vezelkop) Ganzenhoek ( ), 24/11 Recent ook bekend van Duinll; volgens de Atlas gevonden in de uurhokken 30.35, 36 en 55. Inocybe praetervisa KW (Gewone knolvezelkop) Clingendael ( ). 21/07; Haagsche Golf ( ), 23/09 Deze vezelkop is al eerder gevonden in de Haagsche Golf, alok in Meijendel, Ter Horst en Zuydwyck. Laccaria fraterna EB (Steenrode fopam) Zuidwyck ( ), De Steenrode fopam is cent ook gevonden in Voorlinden en wordt in de Atlas vermeld van uurhok Lactarius decipiens BE (Pelargoniummelkam) Zuidwyck ( ), De Pelargoniummelkam is cent ook gevonden in Clingendael, de Hertenkamp en Voorlinden en wordt in de Atlas vermeld van uurhok Lepista saeva KW (Paarssteelschijnridderan) Uithof ( ), 10/11 De Atlas vermeldt vondsten van de uurhokken 30.26, 35, en 36. Limasella glioderma KW (Oranjebruine kleefparal) Ganzenhoek ( ), 24/11 Nieuw voor de Wassenaarse en Haagse Parken. Mycena chlorantha KW (Groene mycena) Ganzenhoek ( ), 24/11 Deze nieuwe Rodelijstort is cent ook gevonden in de Kijfhoek en Oosterbeek en wordt in de Atlas vermeld van de uurhokken 30.26, 35, 36 en 55. Mycena citrinomarginata BE (Citroensnedemycena) Haagsche Golf ( ), 23/09 De Citroenschedemycena is cent ook gevonden in de Pan van Persijn. Mycena sanguinolenta GE (Kleine bloedsteelmycena) Zuidwyck ( ), 29.09; Clingendael ( ), 17/10; Sorghvliet ( ), 08/12 Deze nieuwe Rodelijstort is gevonden in niet minder dan 17 natuurgebieden in onze gio! De Atlas vermeldt de ort van de uurhokken 30.35, en 46. Psathylla spadicea KW (Dadelfranjehoed) Ganzenhoek ( ), 24/11 Deze nieuwe Rodelijstort is van 7 natuurgebieden in onze gio bekend en is in de Atlas vermeld van de uurhokken , 45 en 46. Russula insignis KW (Verkleunde kamrussula) Haagsche Golf ( ), 23/09 Volgens Reitze ten Cate gevonden in Andsdorp, Clingendael en Rust & Vugd en volgens de Atlas in de uurhokken en 45. Russula versicolor KW (Bonte berkenrussula) Solleveld ( ), 13/10 Volgens Reitze ten Cate ooit gevonden in Andsdorp en Rust & Vugd. Russula veternosa KW (Tweekleurige russula) Raaphorst ( ), 11/08 Deze nieuwe Rodelijstort is van 16 natuurgebieden in onze gio bekend en volgens de Atlas in de uurhokken 30.26, 35, 36, 45 en 46 gevonden. Russula xerampelina KW (Roodvoetrussula) Meijendel ( ), 27/10; Ganzenhoek ( ), 24/11 Deze Rodelijst-Russula is in 8 van onze natuurgebieden gevonden en volgens de Atlas in de uurhokken en 36. Simocybe centunculus KW (Olijfkleurig matkopje) Uithof ( ), 03/03; Ganzenhoek ( ), 24/11 Deze nieuwe Rodelijstort is eerder al gevonden in Clingendael, Haagsche Golf, Ockenburgh en Oosterbeek en wordt in de Atlas vermeldt van de uurhokken rn 54. Tephrocybe baeosperma GE (Stijve grauwkop) Terveken ( ), 15/09 De Stijve grauwkop is cent ook gevonden in Ter Horst en wordt in de Atlas vermeld van uurhok

17 17 Tricholoma album KW (Witte ridderam) Zuidwyck ( ), De Witte ridderam is ooit gevonden in 9 natuurgebieden in onze gio en wordt in de Atlas vermeld van de uurhokken 30.26, 35, 36, 45, 46 en 55. Tricholoma myomyces BE (Muisgrijze ridderam) Ganzenhoek ( ), 24/11 Volgens Reitze ten Cate ook gevonden in Clingendael, Duinll, de Paauw en Rust & Vugd; ook vermeld in de Atlas van de uurhokken 30.26, 35, 36, 45 en 46. APHYLLOPHORALES Canthallus cibarius GE (Hanenkam) Clingendael ( ). 21/07; Terveken ( ), 15/09 De Canthal was volgens Reitze ten Cate al eerder gevonden in Clingendael, alok in 6 ande natuurgebieden in onze gio. Ganoderma lucidum KW (Gesteelde lakam) Clingendael ( ). 21/07 De Gesteelde lakam is eerder gevonden in Blankenhoeve en De Paauw. Phylloporia ribis f. evonymi KW (Kardinaalsmutsvuuram) Zuidwyck ( ), Recent ook gevonden in Meijendel, Pan van Persijn en Raaphorst. GASTEROMYCETEN Sphaerobolus stellatus GE (Kogelwerper) Clingendael ( ), 17/10 Deze nieuwe Rodelijstort is ooit gevonden in 11 natuurgebieden in onze gio. ASCOMYCETEN Dumontia tuberosa BE (Anemonenbekeram) Oosterbeek ( ), 14/04 Eerder, in 2002, gevonden in het naburige Marlot; ook oude vondsten bekend van de Haagse gio: de uurhokken 30.36, 45 en 46. Morchella esculenta KW (Gewone morielje) Reigersbergen ( ), 31/3 en 18/04; Ganzenhoek ( ).28/04 De Gewone morielje was in Reigersbergen al in 2004 gevonden, alok in dat jaar in Clingendael en de Waalsdorpervlakte, in 2002 op de Haagsche Golf en in Meijendel in 2000 en Atlasvondsten zijn bekend van de gehele Haagse gio. Morchella semilibera KW (Kapjesmorielje) Reigersbergen ( ), 18/04 De Kapjemorielje is in 2004 gevonden in Raaphorst en wordt door Reitze ten Cate genoe van de Haagsche Golf. Ook oude vondsten zijn bekend van de Haagse gio: uurhokken 30.26, 35,45 en 55.

18 18 BIJLAGE IV BUITENBEENTJES De vetgedrukte namen, voorafgean door een * betffen orten, die nieuw zijn voor de Wassenaarse Parken. De vetgedrukte namen zonder * betffen orten, die na augustus 1999 niet meer in de Wassenaarse Parken zijn gevonden. De vondsten zijn aangemeld door: A.B. = Arie Benschop K.P. = Kees Pinkster P.P./R.W = Peter Peperkamp & Ruud Wielin Waar mogelijk worden bij elk taxon cente en oude vondsten genoe, die van de Haagse gio bekend zijn, verkgen uit de Verspidingsatlassen (ANON., 2000a en b) en de lijsten van Reitze ten Cate (MENNEMA, 2009). AGARICALES *Bolbitius ticulatus (Violetgrijs kleefhoedje) Reigersbergen ( ), 01/10 A.B. De Atlas vermeldt naast uurhok ook *Calocybe constricta EB (Blanke pronkridder) Bezuidenhout ( ), 17/11 K.P. & P.P./R.W. Chroogomphus rutilus BE (Koperrode spijkeram) Meijendel ( ), 23/09 P.P./R.W. Recent bekend van Duinll, Ganzenhoek, Haagsche Golf, Kijfhoek en Pan van Persijn. *Clitocybe amascens (Mesttchteram) Meijendel ( ), 24/11 A.B De Atlas vermeldt het naastliggende uurhok *Cortinarius croceocoeruleus KW (Paarse lgordijnam) Raaphorst ( ), 08/10 A.B. Cystoderma janis (Oranjebruine korlhoed) Meijendel ( ), 14/11 K.P. Recent bekend van Terveken en de Waalsdorpervlakte, voordien bekend van uurhok 30.35,en van en 36. Cystolepiota hetieri (Vlekkende poederparal) Haagse Bos ( ), 19/10 A.B. Reitze ten Cate vermeldt de ort van Sorghvliet; vroeger ook vermeld van de uurhokken en 55. Lactarius controversus (Populiermelkam) Ter Horst ( ), 05/09 K.P. Recent alleen bekend van de Kijfhoek; voordien vermeld van de uurhokken en 55. Lactarius deterrimus (Peenrode melkam) Waalsdorpervlakte ( ), 07/11 K.P. Recent bekend van Terveken; geen vermelding van de Haagse gio in de Atlas. Lactarius pubescens (Donzige melkam) Ter Horst ( ), 05/09 K.P. Recent bekend van Clingendael en Hertenkamp; Reitze ten Cate vermeldt de melkam van de Wiltzangk en de Atlas van de uurhokken 30.35, 36 en 55. *Lentinus cyathyformis EB (Korlige taaiplaat) Scheveningse Bosjes ( ) K.P. Volgens de Atlas is deze taaiplaat gevonden in uurhok *Leucoaricus sericeus (Zijdechampignonparal) Haagse Bos ( ), 19/10 A.B. De Atlas vermeldt als enig uurhok in de Haagse gio 30.26, het hok waarin de Pan van Persijn is gelegen. Macrolepiota excoriata BE (Rafelige paralam) Meijendel ( ), 26/09 K.P. Recent gevonden in de Hertenkamp; uurhok wordt als enige in de Haagse gio vermeld in de Atlas. Melanophyllum haemotospermum KW (Verkleurammetje) Ter Horst ( ), 05/09 K.P. Deze ort wordt in de Atlas vermeld van de uurhokken 30.44, 45 en 55. Mycena adonis (Adonismycena) Meijendel ( ), 14/11 K.P. Recent gevonden in Oosterbeek, Raaphorst en de Paauw; uurhok wordt als enige in de Haagse gio vermeld in de Atlas. *Panaeolus fimiputris (Geringde vlekplaat) Meijendel ( ), 14/11 K.P. Deze nieuweling voor de Wassenaarse Parken wordt in de Atlas vermeld van vrijwel alle Haagse uurhokken. Pluteus umbrosus (Pronkhertenam) Waalsdorpervlakte ( ) K.P. & P.P./R.W. Recent gevonden in Voorlinden en Wiltzangk; voordien vermeld in de Atlas van uurhok *Psathylla hirta KW (Vlokkige mestfranjehoed) Solleveld ( ), 01/11 P.P./R.W. Russula drimeia (Duivelsbroodrussula) Bierlap, Meeuwenhoek ( ), 26/09 K.P. Waalsdorpervlakte ( ), 07/11 K.P. Recent gevonden in Terveken; Reitze ten Cate vermeldt de ort van Rust & Vugd en de Atlas van de uurhokken en 36. Tricholoma myomyces BE (Muisgrijze ridderam) Waalsdorpervlakte ( ), 07/11 K.P. Dit jaar na meer dan 10 jaar in de Ganzenhoek teruggevonden tijdens de excursie van 24 november; volgens Reitze ten Cate gevonden in Clingendael, Duinll, Ganzenhoek, de Paauw en Rust & Vugd en de Atlas vermeldt de ort van alle Haagse uurhokken APHYLLOPHORALES * Clavaria argillacea KW (Heideknotsam) Solleveld ( ), 27/11 K.P. & P.P./R.W. Uurhok wordt vermeld in de Atlas. Meruliopsis taxicola KW (Rode plakkaatam) Ganzenhoek ( ), 24/11 A.B. Is vorig jaar voor het eerst gevonden in Meijendel. ASCOMYCETEN Bysnectria aggta KW (Klein oranje zandschijfje) Solleveld ( ), 30/11 P.P./R.W. Reitze ten Cate vermeldt een oude vondst in Clingendael. *Delitschia canina Meijendel ( ), 27/10 A.B. Dumontinia tuberosa BE (Anemonenbekeram) Clingendael ( ), 14/04 P.P./R.W Eerder, in 2002, gevonden in het naburige Marlot en dit jaar in Oosterbeek; ook oude vondsten bekend.

19 19 *Phleogena faginea (Beukenpoederkopje) Haagse Bos ( ), 07/12 A.B.

PADDESTOELEN 2014 WASSENAARSE EN HAAGSE PARKEN

PADDESTOELEN 2014 WASSENAARSE EN HAAGSE PARKEN 1 OVERZICHT PADDESTOELEN 2014 WASSENAARSE EN HAAGSE PARKEN De Rozesneesatijnam (Entoloma callirhodon), verzameld en gefotografeerd in Meijendel door Arie Benschop op 7 september 2010, kon eerst in december

Nadere informatie

Natuurpunt Rapport Fungi 2003 BLOSO-domein, Hofstade

Natuurpunt Rapport Fungi 2003 BLOSO-domein, Hofstade RAPPORT: INVENTARISATIES ROND FUNGI IN HET BLOSO-DOMEIN TE HOFSTADE TIJDENS HET JAAR 2003 SAMENSTELLING: HANS VERMEULEN NATUURPUNT EDUCATIE GRAATAKKER 11 2300 TURNHOUT EDUCATIE@NATUURPUNT.BE VERSLAG EN

Nadere informatie

gemiddeld totaal. ZOMER Aantal excursies

gemiddeld totaal. ZOMER Aantal excursies ZOMER- EN HERFSTPADDENSTOELEN IN WASSENAARSE PARKEN Na de winterpaddenstoelen in de Wassenaarse parken (MENNEMA, 2010) en de voorjaarspaddenstoelen (MENNEMA, 2011) volgt hier het gezamenlijke resultaat

Nadere informatie

KNNV afdeling IJssel en Lek

KNNV afdeling IJssel en Lek KNNV afdeling IJssel en Lek Excursie Dorst op 29 september 2007 Verslag: Martin van Rees; Waarnemingenlijst: Greetje de Back Vandaag gaat de excursie vooral om het vinden en determineren van paddestoelen.

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 42 jrg6

SLOBKOUSNIEUWS 42 jrg6 SLOBKOUSNIEUWS 42 jrg6 Josse & Josse, Richard, Ine, Guido, Luc, Paul, Nicole, Annemie en Hugo (hopelijk ben ik niemand vergeten want bij gemis aan een lijst heb ik me met de doorgestuurde foto s moeten

Nadere informatie

PADDENSTOELEN IN DOMEIN BERGELEN TE GULLEGEM

PADDENSTOELEN IN DOMEIN BERGELEN TE GULLEGEM COPRINUS 80 Mededelingen van Mycologia Zuid-West-Vlaanderen, Aangesloten bij de zwvl natuur- en milieukoepel V.Z.W. Negende jaargang Nr 1 januari 2009 Contact: www.mycologia.tk en mycologia@gmail.com PADDENSTOELEN

Nadere informatie

HOOFDGROEP ORDE NAAM NEDERLANDSE NAAM SUBSTRAAT Myxomycetes Physarales Diderma deplanatum Plat kalkschaaltje d.loofh

HOOFDGROEP ORDE NAAM NEDERLANDSE NAAM SUBSTRAAT Myxomycetes Physarales Diderma deplanatum Plat kalkschaaltje d.loofh COPRINUS 67 Mededelingen van Mycologia Zuid-West-Vlaanderen, aangesloten bij de zwvl natuur- en milieukoepel V.Z.W. Zevende jaargang Nr 8 Oktober 2007 Kontakt: www.mycologia.tk en mycologia@gmail.com PADDENSTOELEN

Nadere informatie

Wie bijhoudt wat hij/zij ( zhij ) op zhijn wandelingen aan paddenstoelen tegenkomt,

Wie bijhoudt wat hij/zij ( zhij ) op zhijn wandelingen aan paddenstoelen tegenkomt, Twee databanken Nico Dam 1 & Martin Gotink 2 1 Hooischelf 13, 6581 SL Malden 2 Hoetinkhof 95, 7251 WK Vorden Dam, N. & Gotink, M., 2010. Two databases with distribution data of macrofungi. Coolia 53(4):

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 38 jrg4

SLOBKOUSNIEUWS 38 jrg4 SLOBKOUSNIEUWS 38 jrg4 RECHTZETTING: Mijn aantijgingen in de vorige nieuwsbrief waren onterecht. De lijst van de wandeling op de 14e in de Warande was me wel degelijk dezelfde dag nog doorgestuurd. amethistzwam

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 46 jrg5 De Bever

SLOBKOUSNIEUWS 46 jrg5 De Bever SLOBKOUSNIEUWS 46 jrg5 De Bever De redactie moest vorige dinsdag afwezig blijven en kreeg enkel van Luc onderstaande mail. Hij had duidelijk weer huiswerk moeten opknappen. Hoi Elzenweerschijnzwam of dunnen

Nadere informatie

PADDENSTOELEN IN HET St.ARNOLDUSPARK EN BASSEGEMBOS

PADDENSTOELEN IN HET St.ARNOLDUSPARK EN BASSEGEMBOS COPRINUS 94 Mededelingen van Mycologia Zuid-West-Vlaanderen, aangesloten bij de zwvl natuur.koepel vzw Tiende jaargang Nr 5 mei 2010 Kontakt: www.mycologia.tk en mycologia@gmail.com PADDENSTOELEN IN HET

Nadere informatie

22/11/2011 Lijst paddenstoelen en zwammen van De Gavers (Harelbeke - Deerlijk) Christine Hanssens

22/11/2011 Lijst paddenstoelen en zwammen van De Gavers (Harelbeke - Deerlijk) Christine Hanssens HOOFDGROEP ORDE WETENSCHAPPELIJKE NAAM VERKORTE BENAMING NEDERLANDSE NAAM Myxomycetes Ceratiomyxales Ceratiomyxa fruticulosa (Müll.) Macbr. Ceratiomyxa fruticulosa IJsvingertjes Myxomycetes Physarales

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 45 jrg5

SLOBKOUSNIEUWS 45 jrg5 SLOBKOUSNIEUWS 45 jrg5 Luc, Ine, Jos, Jan, Nicole en Zee doorzochten op 10 november het Hobos. Niet op zoek naar de dwalende geest van de drossaard maar gewoon naar paddenstoelen. We volgden hoofdzakelijk

Nadere informatie

Enkele aanbevelingen bij het bestuderen van paddestoelen

Enkele aanbevelingen bij het bestuderen van paddestoelen DETERMINEERTABEL VOOR ZWAMMEN Dit bundeltje is een fragment van de tekst ZWAMMEN van ereispectrice M. De Ridder in het Jaarboek 1990 van de VOB Enkele aanbevelingen bij het bestuderen van paddestoelen

Nadere informatie

De PSL. (voorheen PSL-nieuws) Een uitgave van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg

De PSL. (voorheen PSL-nieuws) Een uitgave van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg De PSL (voorheen PSL-nieuws) Een uitgave van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg Nummer 1 Januari 2012 De PSL is een uitgave van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg. Deze studiegroep is een onderdeel

Nadere informatie

a1 = 2001, a2 = 2002 enz NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM a1a2a3a4a5a6a7a8a9a10a11a12a13a141ejaar Gerimpeld mosoortje Arrhenia retiruga 13

a1 = 2001, a2 = 2002 enz NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM a1a2a3a4a5a6a7a8a9a10a11a12a13a141ejaar Gerimpeld mosoortje Arrhenia retiruga 13 a1 = 2001, a2 = 2002 enz NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM a1a2a3a4a5a6a7a8a9a10a11a12a13a141ejaar Gerimpeld mosoortje Arrhenia retiruga 13 2013 Zwarte knoopzwam Bulgaria inquinans 13 2013 Dottergeel

Nadere informatie

Monitoringprogramma. Vlaamse Bosreservaten. Mycologisch rapport

Monitoringprogramma. Vlaamse Bosreservaten. Mycologisch rapport Monitoringprogramma Vlaamse Bosreservaten Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Bos en Groen Mycologisch rapport Monitoring en inventarisatie van de paddestoelen van de bosreservaten Kersselaerspleyn,

Nadere informatie

2010 Naam Datum Locatie/Opmerkingen

2010 Naam Datum Locatie/Opmerkingen Bijzondere vondsten Paddenstoelenwerkgroep 2010 Alle paddestoelen zijn gedetermineerd en gefotografeerd door leden van de Paddenstoelenwerkgroep KNNV Roosendaal 2010 Naam Datum Locatie/Opmerkingen Bosparasolzwam

Nadere informatie

Overzicht van de paddenstoelen en schimmels in Gevaerts-Noord (Vallei van de Zuidleie), te Beernem, in de periode

Overzicht van de paddenstoelen en schimmels in Gevaerts-Noord (Vallei van de Zuidleie), te Beernem, in de periode Overzicht van de paddenstoelen en schimmels in Gevaerts-Noord (Vallei van de Zuidleie), te Beernem, in de periode 2006-2012. Determinaties: Etienne Vanaelst, Germain De Wispelaere, Lia Van Landschoot,

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 39 jrg6

SLOBKOUSNIEUWS 39 jrg6 SLOBKOUSNIEUWS 39 jrg6 Luc, Paul & Paul, Guido, Nicole, Jan, Jos, Ine, Isabelle waren deze keer van de partij om op verkenning te gaan in de omgeving van de Schulens weyer. En ja onze beden werden iets

Nadere informatie

PADDENSTOELEN IN HET WATERWINGEBIED VAN DE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ DRENTHE BIJ GASSELTE. Eef Arnolds

PADDENSTOELEN IN HET WATERWINGEBIED VAN DE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ DRENTHE BIJ GASSELTE. Eef Arnolds PADDENSTOELEN IN HET WATERWINGEBIED VAN DE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ DRENTHE BIJ GASSELTE Eef Arnolds december 2013 1 Inleiding Op verzoek van het Waterleidingbedrijf Drenthe WMD) heeft de Paddenstoelenwerkgroep

Nadere informatie

Fungi en Myxomyceten Domein Vordenstein 2012 IFBL C

Fungi en Myxomyceten Domein Vordenstein 2012 IFBL C Fungi en Myxomyceten Domein Vordenstein 2012 IFBL C4.18.13 FUNGI - Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Opmerking Criteria Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Singer Toefige labyrintzwam Agaricus campestris

Nadere informatie

Monitoring en inventarisatie van de paddenstoelen in Coolhembos, Bos Ter Rijst, Pruikenmakers, Liedekerkebos en Withoefse heide

Monitoring en inventarisatie van de paddenstoelen in Coolhembos, Bos Ter Rijst, Pruikenmakers, Liedekerkebos en Withoefse heide INBO.R.2012.40 Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Monitoring en inventarisatie van de paddenstoelen in Coolhembos, Bos Ter Rijst, Pruikenmakers,

Nadere informatie

In september 2007 is in het kader van de cursus Systeemecologie voor derdejaars studenten

In september 2007 is in het kader van de cursus Systeemecologie voor derdejaars studenten Wad n gezwam! De invloed van schelpenpaden op de paddenstoelendiversiteit van Terschelling Emiel Brouwer 1, Marianne Braat 2, Bart van Hoek 2, Rick Noteboom 2, Carla Oplaat 2, Robin de Peijper 2, Michiel

Nadere informatie

Ecologische Atlas van paddenstoelen in Drenthe

Ecologische Atlas van paddenstoelen in Drenthe Ecologische Atlas van paddenstoelen in Drenthe Paddestoelen Werkgroep Drenthe Doelstelling en werkwijze Enkele resultaten, o.a. verspreidingspatronen van paddenstoelen en bodemtypen Paddenstoelen, planten

Nadere informatie

De PSL. (voorheen PSL-nieuws) Een uitgave van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg

De PSL. (voorheen PSL-nieuws) Een uitgave van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg De PSL (voorheen PSL-nieuws) Een uitgave van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg Nummer 1 Januari 2013 De PSL is een uitgave van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg. Deze studiegroep is een onderdeel

Nadere informatie

Het Oudemirdumer Klif is de 100 gepasseerd

Het Oudemirdumer Klif is de 100 gepasseerd Het Oudemirdumer Klif is de 100 gepasseerd Gosse Haga Fonteinkruid 28, 8445 RX Heerenveen Haga, G. 2013. The Oudemirdumer Kliff : more than 100 species. Coolia 56(3): 149-157. Erosion by the former Southern

Nadere informatie

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk Bestuur J. van Dijk (Jelle), voorzitter, L. Hellenberghof 32, 2202-XT Noordwijk C.A. Schrameijer (Cock), secretaris, Chopinlaan 13, 2215 SL Voorhout

Nadere informatie

Nieuwlande. Tweede Bosje. Inventarisatie

Nieuwlande. Tweede Bosje. Inventarisatie Nieuwlande Tweede Bosje Inventarisatie 2012-2013 Vijver Tweede Bosje, winter 2012-2013 Pagina 1 Inventarisatie Tweede Bosje Nieuwlande - Flora - Avifauna - Fauna - Fungi - Insecta Van begin september 2012

Nadere informatie

hoofdstuk 5 overzicht van de nederlandse biodiversiteit 2004). Onderzoek aan microfungi wordt meestal uitgevoerd

hoofdstuk 5 overzicht van de nederlandse biodiversiteit 2004). Onderzoek aan microfungi wordt meestal uitgevoerd hoofdstuk 5 overzicht van de nederlandse biodiversiteit den ook als korstmossen beschouwd. De basidiomyceten worden onderverdeeld in drie subfyla: Agaricomycotina, Ustilagomycotina en Pucciniomycotina.

Nadere informatie

OVER DE SPORENKIEMING EN HET KWEEKEN VAN PADDENSTOELEN.

OVER DE SPORENKIEMING EN HET KWEEKEN VAN PADDENSTOELEN. PLANTEN-MAATSCHAPPIJEN. ^ '-t ^ Ik heb dikwijls beweerd, dat geen zonnetje mij te warm en geen wandeling in de zon mij te sterk kon zijn, maar daar in Frankenhausen kreeg ik het eventjes //des Guten zu

Nadere informatie

EEN MYCOLOGISCHE EXCURSIE IN DE OMSTREKEN VAN OISTERWIJK.

EEN MYCOLOGISCHE EXCURSIE IN DE OMSTREKEN VAN OISTERWIJK. HUISSPINNEN. 369 Die mag ik eraf nemen. Daar aanstonds komt er een vogeltje, om de reetjes van de schutting te inspecteeren en die eet de spinnen zoo maar op. Waarom mag die er nu wel aan komen en ik niet?

Nadere informatie

COOLIA CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING ISSN: 0929-783

COOLIA CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING ISSN: 0929-783 Gelige ruigsteelboleet (Leccinum crocipodium). Foto: Peter Klok. De Nederlandse Mycologische Vereniging Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin te bevorderen.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. AFDELING Drechtsteden. Verenigingsblad. De Spindotter

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. AFDELING Drechtsteden. Verenigingsblad. De Spindotter Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging AFDELING Drechtsteden Verenigingsblad De Spindotter 1 e kwartaal 2016 Bestuur KNNV Drechtsteden KvK 24417034 voorzitter: Frans Beuvens: 078 613 72 07

Nadere informatie

COOLIA CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING ISSN:

COOLIA CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING ISSN: Chondrostereum purpureum - Paarse korstzwam. Foto: Ruth van Crevel. De Nederlandse Mycologische Vereniging Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin te

Nadere informatie

COOLIA CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING ISSN: 0929-783

COOLIA CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING ISSN: 0929-783 Chondrostereum purpureum - Paarse korstzwam. Foto: Ruth van Crevel. De Nederlandse Mycologische Vereniging Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin te

Nadere informatie

Beheeradvies op basis van de waargenomen macrofungi in het Provinciaal domein Averegten te Hallaar

Beheeradvies op basis van de waargenomen macrofungi in het Provinciaal domein Averegten te Hallaar Beheeradvies op basis van de waargenomen macrofungi in het Provinciaal domein Averegten te Hallaar RAPPORT Natuur.studie nummer 10 2013 Roosmarijn Steeman De natuur heeft je nodig. En vice versa. Eindverslag

Nadere informatie

Over het nut van dijken is iedereen het eens.we kunnen ons nauwelijks voorstellen

Over het nut van dijken is iedereen het eens.we kunnen ons nauwelijks voorstellen De Paddenstoelen van de dijken om de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder 1 Martijn Oud Borinagestraat 19, 1827 DX Alkmaar Oud, M. 2009. The fungus flora of the dikes around the Vereenigde Harger- en Pettemerpolder.

Nadere informatie

COOLIA CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING ISSN: 0929-783

COOLIA CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING ISSN: 0929-783 Clavariadelphus pistillaris - Reuzenknotszwam. Foto: Ruth van Crevel. De Nederlandse Mycologische Vereniging Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 48 jrg6

SLOBKOUSNIEUWS 48 jrg6 SLOBKOUSNIEUWS 48 jrg6 Ine, Isabelle, Luc, Guido, Dick, Richard, Jan en Paul kozen ervoor om er een buitenlandse reis van te maken en meteen maar bij onze Nederlandse buren te blijven hangen. Het werd

Nadere informatie

Natuurhistorisch Maandblad

Natuurhistorisch Maandblad Natuurhistorisch Maandblad 8 J A A R G A N G 1 0 0 N U M M E R 8 A U G U S T U S 2 0 1 1 Paddenstoelen in groeve t Rooth Broedvogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen in de kop van Limburg D e k e

Nadere informatie

PADDENSTOELEN IN WATERWINGEBIED RUINERWOLD VAN DE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ DRENTHE

PADDENSTOELEN IN WATERWINGEBIED RUINERWOLD VAN DE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ DRENTHE PADDENSTOELEN IN WATERWINGEBIED RUINERWOLD VAN DE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ DRENTHE Eef Arnolds maart 2015 1 Inleiding Op verzoek van het Waterleidingbedrijf Drenthe (WMD) heeft de Paddenstoelenwerkgroep

Nadere informatie

Bij wijze van inleiding: ik doe sinds 2008 aan paddenstoelen in de omgeving van

Bij wijze van inleiding: ik doe sinds 2008 aan paddenstoelen in de omgeving van MYXOMYCETEN (EN BIJVANGST) IN NIMMERDOR EN DEN TREEK BIJ AMERSFOORT Jelte Vredenbregt Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort Vredenbregt, J.A.J. 2011. Myxomycetes and additional fungal catches in Nimmerdor

Nadere informatie

Beheeradvies op basis van de waargenomen macrofungi in het Provinciaal domein Prinsenpark te Retie

Beheeradvies op basis van de waargenomen macrofungi in het Provinciaal domein Prinsenpark te Retie Beheeradvies op basis van de waargenomen macrofungi in het Provinciaal domein Prinsenpark te Retie Rapport Natuur.studie nummer 4 2009 Roosmarijn Steeman De natuur heeft je nodig. En vice versa. Beheeradvies

Nadere informatie

In de Utrechtse kleibossen

In de Utrechtse kleibossen In de Utrechtse kleibossen Verslag Cristella-weekend Lage Vuursche, 4 6 november 2011 Eduard Osieck1, Ida Bruggeman-Nannenga2 & Mirjam Veerkamp3 1 Jkrvr. C.M. van Asch van Wijcklaan 19, 3972 ST Driebergen

Nadere informatie

Bijzondere vondsten Paddenstoelenwerkgroep 2011

Bijzondere vondsten Paddenstoelenwerkgroep 2011 Bijzondere vondsten Paddenstoelenwerkgroep 2011 Dit jaar een overzicht in twee gedeelten. In het eerste gedeelte staan de brandplekpaddenstoelen, gevonden in de in mei 2011 door brand verwoeste gedeelten

Nadere informatie

Onderzoek. Afbeelding 1 Boomweide met oude eiken en koeien (Strälsnäs, Zweden)

Onderzoek. Afbeelding 1 Boomweide met oude eiken en koeien (Strälsnäs, Zweden) Onderzoek Afbeelding 1 Boomweide met oude eiken en koeien (Strälsnäs, Zweden) Afbeelding 2 Boseik met eikenvuurzwammen en spechtengaten (Dainava Forest, Litouwen) Afbeelding 3 Zomereik met bastnecrose

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING KWARTAALBERICHT ZOETERMEER Nr.7 januari 1995

KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING KWARTAALBERICHT ZOETERMEER Nr.7 januari 1995 KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING KWARTAALBERICHT ZOETERMEER Nr.7 januari 1995 1 ACTIVITEITEN VAN DE KNNV AFD. ZOETERMEER 3 2 KIJK EENS NAAR HOMMELS! OP KONINGINNE -JACHT 4 3 VAN DE

Nadere informatie

afdeling Roosendaal Inventarisatie Waterwingebied Halsteren

afdeling Roosendaal Inventarisatie Waterwingebied Halsteren afdeling Roosendaal Inventarisatie Waterwingebied Halsteren planten, mossen en paddestoelen in 2004 Inventarisatie waterwingebied van Evides waterbedrijf, Halsteren paddestoelen, mossen en planten, 2004

Nadere informatie

Eilandhoppen in de Eilandspolder

Eilandhoppen in de Eilandspolder Eilandhoppen in de Eilandspolder Martijn Oud Borinagestraat 19, 1827 DX Alkmaar Oud, M. 2014. Island-hopping in the Islandpolder. Coolia 57(2): 69 73. The mycoflora of several small islands with peaty

Nadere informatie

KNNV reis Eifel, Duitsland, 5 t/m 12 oktober KNNV reis Eifel pagina 1 van 13

KNNV reis Eifel, Duitsland, 5 t/m 12 oktober KNNV reis Eifel pagina 1 van 13 KNNV reis Eifel, Duitsland, 5 t/m 12 oktober 2011 KNNV reis Eifel pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Algemene gegevens en colofon....... pagina 3 Verslag Donderdag, 6 oktober 2011....... pagina 4 Vrijdag. 7

Nadere informatie

Afgelopen jaar is in de provincie Groningen een nieuwe inventarisatieronde van start

Afgelopen jaar is in de provincie Groningen een nieuwe inventarisatieronde van start Paddenstoelennieuws uit Groningen I Groningen in vogelvlucht Kor Raangs 1 & Inge Somhorst 2 1 Waterland 100, 9734 BK Groningen 2 Meidoornlaan 43, 9756 BN Glimmen Raangs, K. & Somhorst, I. 2012. News about

Nadere informatie

Paddenstoelen zoeken in Vlaanderen

Paddenstoelen zoeken in Vlaanderen Paddenstoelen zoeken in Vlaanderen Een aanmoediging voor beginners Handleiding Natuur.studie nummer 5 2006 Roosmarijn Steeman De natuur heeft je nodig. En vice versa. INVENTARISATIE VAN Paddenstoelen IN

Nadere informatie

MEDEDEELINGEN NEDERLANDSCHE MYCOLOGISCHE VEREENIGING VAN DE H. VEENMAN - WAQENINQEN - FEBRUARI 1920

MEDEDEELINGEN NEDERLANDSCHE MYCOLOGISCHE VEREENIGING VAN DE H. VEENMAN - WAQENINQEN - FEBRUARI 1920 \0 0~^> ^' io^ C4 MEDEDEELINGEN VAN DE NEDERLANDSCHE MYCOLOGISCHE VEREENIGING X H. VEENMAN - WAQENINQEN - FEBRUARI 1920 MEDEDEELINGEN VAN DE NEDERLANDSCHE MYCOLOGISCHE VEREENIGING MEDEDEELINGEN VAN

Nadere informatie

Jcdegids.be. Een inleiding tot de paddenstoelengeslachten. 18/01/2014 JC Delforge

Jcdegids.be. Een inleiding tot de paddenstoelengeslachten. 18/01/2014 JC Delforge Jcdegids.be Een inleiding tot de paddenstoelengeslachten 18/01/2014 JC Delforge De presentatie kan gedownload worden op het volgende adres: http://www.jcdegids.be/jcd-doc.htm Jcdegids.be Inleiding De presentatie

Nadere informatie

Monitoring en inventarisatie van de paddestoelen van de natuurreservaten. Laanvallei, en het bosreservaat Jansheideberg.

Monitoring en inventarisatie van de paddestoelen van de natuurreservaten. Laanvallei, en het bosreservaat Jansheideberg. Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie inbo Instituut voor natuur- en bosonderzoek Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Nadere informatie

PADDENSTOELEN OP DE GROTE STARTBAAN BIJ HAVELTE

PADDENSTOELEN OP DE GROTE STARTBAAN BIJ HAVELTE PADDENSTOELEN OP DE GROTE STARTBAAN BIJ HAVELTE Eef Arnolds & Rob Chrispijn juni 2015 1 Inleiding In opdracht van de terreineigenaar, de Vereniging Natuurmonumenten, heeft de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe

Nadere informatie

Paddenstoelen wandeling 26 september Hondsbossen

Paddenstoelen wandeling 26 september Hondsbossen Paddenstoelen wandeling 26 september Hondsbossen We bekijken eerst een aantal paddenstoelen meegebracht door Hans van een locatie tussen Lier en Zandhoven in een doodlopend weggetje vanuit Lier naar een

Nadere informatie

COOLIA CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING ISSN: 0929-783

COOLIA CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING ISSN: 0929-783 Chondrostereum purpureum - Paarse korstzwam. Foto: Ruth van Crevel. De Nederlandse Mycologische Vereniging Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin te

Nadere informatie

Paaaestoelen m naaldbossen Advanden Berg Rob Chnspijn,

Paaaestoelen m naaldbossen Advanden Berg Rob Chnspijn, ^^vende fsiatuur Thomas W. Kuyper, r^ t t m f fff EefArnolds, Paaaestoelen m naaldbossen Advanden Berg Rob Chnspijn, In naaldbossen groeien spontaan vele honderden soorten paddestoelen die elders in Nederland

Nadere informatie

¹ Reelaan 13, 7522 LR Enschede ² Wiersseweg 22, 7261 AB Ruurlo

¹ Reelaan 13, 7522 LR Enschede ² Wiersseweg 22, 7261 AB Ruurlo CRISTELLA-WEEKEND OP TERSCHELLING 7 9 NOVEMBER 28 Marian Jagers¹, Hermien Wassink² & Nico Dam3 ¹ Reelaan 13, 7522 LR Enschede ² Wiersseweg 22, 7261 AB Ruurlo 3 Hooischelf 13, 6581 SL Malden Jagers, M.,

Nadere informatie

Rapport Natuurpunt Studie. Inventarisatie. van de biodiversiteit in Bos t Ename. nr 11 I 2016

Rapport Natuurpunt Studie. Inventarisatie. van de biodiversiteit in Bos t Ename. nr 11 I 2016 Rapport Natuurpunt Studie Inventarisatie van de biodiversiteit in Bos t Ename nr 11 I 2016 Inventarisatie van de biodiversiteit in Bos t Ename Onderzoeksresultaten 2015 Natuurpunt Studie contact: wim.veraghtert@natuurpunt.be

Nadere informatie

Resultaten paddenstoeltelling 2010

Resultaten paddenstoeltelling 2010 1 2 Resultaten paddenstoeltelling 2010 Natuurpunt organiseerde in 2010 voor de eerste keer een paddenstoelkijkweekend in Vlaanderen. Op 16 en 17 oktober wilden we iedereen de tuin in sturen om op zoek

Nadere informatie

NATUURBEHEER STICHTING DE BRAKEL GEDURENDE 2013

NATUURBEHEER STICHTING DE BRAKEL GEDURENDE 2013 NATUURBEHEER STICHTING DE BRAKEL GEDURENDE 2013 Golfclub Kromme Rijn Sportlaan 6 3981 HP BUNNIK secretariaat@krommerijn.nl Natuurbeheer Stichting De Brakel gedurende 2013 Algemeen Zoals in eerdere rapportages

Nadere informatie

Rode Lijst van enkele groepen paddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen

Rode Lijst van enkele groepen paddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen Rode Lijst van enkele groepen paddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen Nederlandse naam Soortnaam Rode Lijst Vlaanderen Gele knolamaniet Amanita citrina Saffraanamaniet Amanita crocea Zeldzaam Roze amaniet

Nadere informatie

Rapport Natuurpunt Studie. Inventarisatie. van de biodiversiteit in Bos t Ename. nr 11 I 2016

Rapport Natuurpunt Studie. Inventarisatie. van de biodiversiteit in Bos t Ename. nr 11 I 2016 Rapport Natuurpunt Studie Inventarisatie van de biodiversiteit in Bos t Ename nr 11 I 2016 Inventarisatie van de biodiversiteit in Bos t Ename Onderzoeksresultaten 2015 Natuurpunt Studie contact: wim.veraghtert@natuurpunt.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paddenstoelenmeetnet 11. Pelikaanweg 54, 3985 RZ Werkhoven. Holthe 21, 9411 TN Beilen

Nieuwsbrief Paddenstoelenmeetnet 11. Pelikaanweg 54, 3985 RZ Werkhoven. Holthe 21, 9411 TN Beilen Nieuwsbrief Paddenstoelenmeetnet 11 Mirjam Veerkamp 1, Eef Arnolds 2 & Calijn Plate 3 1 Pelikaanweg 54, 3985 RZ Werkhoven 2 Holthe 21, 9411 TN Beilen 3 Centraal Bureau voor de Statistiek, postbus 24500,

Nadere informatie

Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

Nadere informatie

Bij vergiftiging aarzel niet, bel gratis 070 245 245 Een arts beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Paddenstoelen

Bij vergiftiging aarzel niet, bel gratis 070 245 245 Een arts beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Paddenstoelen Bij vergiftiging aarzel niet, bel gratis 070 245 245 Een arts beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 Paddenstoelen Wat zijn de belangrijkste opdrachten van het Antigifcentrum? Telefonische ondersteuning

Nadere informatie

In 2010 stonden 31 landelijke excursies op het NMV-programma. Het voorjaar is voor het

In 2010 stonden 31 landelijke excursies op het NMV-programma. Het voorjaar is voor het DE EXCURSIES IN 2010 Onder redactie van Anneke van der Putte Schepenenstraat 87, 6525 XH Nijmegen Met medewerking van de excursieleiders Putte, A. van der (ed.), 2011. The NMV excursions in 2010. Coolia

Nadere informatie

Zeeland is, geografisch gezien, een uithoek van Nederland. Mede daarom wordt de

Zeeland is, geografisch gezien, een uithoek van Nederland. Mede daarom wordt de DE Binnenlandse WERKWEEK 2010 in Zeeland Eef Arnolds 1 & Chiel Jacobusse 2 1 Holthe 21, 9411 TN Beilen 2 Stichting Het Zeeuwse Landschap, p.a. Postbus 25, 4450 AA Heinkenszand met medewerking van Marian

Nadere informatie

De Stelling van Amsterdam, gebouwd als verdedigingslinie tegen vijandelijke mogendheden,

De Stelling van Amsterdam, gebouwd als verdedigingslinie tegen vijandelijke mogendheden, Een ketting van Kroonjuwelen? De Stelling van Amsterdam als groeiplaats voor zeldzame graslandpaddenstoelen Martijn Oud Borinagestraat 19, 1827 DX Alkmaar (met bijdragen van Kik van Boxtel en Rob Chrispijn)

Nadere informatie

2006 Naam Datum Locatie/Opmerkingen

2006 Naam Datum Locatie/Opmerkingen Bijzondere vondsten Paddenstoelenwerkgroep 2006 2006 Naam Datum Locatie/Opmerkingen Gewoon varkensoor (Otidea onotica) Fraaie knotszwam (Clavulinopsis laeticolor) Gele wortelbekerzwam (Sowerbyella radiculata)

Nadere informatie

Een opmerkelijk jaar Bijzondere waarnemingen in 2010

Een opmerkelijk jaar Bijzondere waarnemingen in 2010 Een opmerkelijk jaar Bijzondere waarnemingen in 2010 Rob Chrispijn1 & Anneke van der Putte2 1 1 Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen Schepenenstraat 87, 6525 XH Nijmegen Chrispijn, R. & van der Putte, A. 2011.

Nadere informatie

In 2008 werden door de NMV 28 landelijke excursies georganiseerd. Vijf daarvan zijn

In 2008 werden door de NMV 28 landelijke excursies georganiseerd. Vijf daarvan zijn De excursies in 2008 Onder redactie van Anneke van der Putte Graafseweg 9, 6512 BM Nijmegen Met medewerking van de excursieleiders van der Putte, A. (ed.). 2009. The NMV excursions in 2008. Coolia 52(4):

Nadere informatie

Het is zondagmiddag 13 september en een voor een komen de deelnemers aan de

Het is zondagmiddag 13 september en een voor een komen de deelnemers aan de De Buitenlandse werkweek 2009 in Bollendorf Ben Meurs (red.) Voetakker 6, 5301 ZT Zaltbommel Meurs, B. (ed.). On the foray in Bollendorf, Germany, 13 20 september 2009. Coolia 53(3): 135 141. Bollendorf

Nadere informatie

Bij vergiftiging aarzel niet, bel gratis 070 245 245 Een arts beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Paddenstoelen

Bij vergiftiging aarzel niet, bel gratis 070 245 245 Een arts beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Paddenstoelen Bij vergiftiging aarzel niet, bel gratis 070 245 245 Een arts beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 Paddenstoelen Wat zijn de belangrijkste opdrachten van het Antigifcentrum? Telefonische ondersteuning

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PADDESTOELENWERKGROEP DRENTHE

NIEUWSBRIEF PADDESTOELENWERKGROEP DRENTHE NIEUWSBRIEF PADDESTOELENWERKGROEP DRENTHE NUMMER 15 JULI 2014 Redactie: Eef Arnolds & Bernhard de Vries Adres redactie en secretariaat: Bernhard de Vries Roerdomplaan 222 7905 EL Hoogeveen INHOUD De laatste

Nadere informatie

NATUUR- HISTORISCH MAANDBLAD

NATUUR- HISTORISCH MAANDBLAD NATUUR- HISTORISCH MAANDBLAD ORGAAN VAN HET NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP IN LIMBURG 38e Jaargang No. 12. 30 Dec. 1949 IX NATUURHISTORISCH MAANDBLAD. Redactie: Rector Jos. Cremers, Huize Niethuysen", Wijnandsrade

Nadere informatie

Natuur.focus. Paddenstoelen in Vlaams-Brabant. Moerasnachtvlinders in de Kleine Netevallei. Beheer voor de Kamsalamander

Natuur.focus. Paddenstoelen in Vlaams-Brabant. Moerasnachtvlinders in de Kleine Netevallei. Beheer voor de Kamsalamander Natuur.focus Afgiftekantoor Antwerpen X P209602 Toelating gesloten verpakking Retouradres: Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen Vlaams Driemaandelijks tijdschrift over natuurstudie & -beheer MAART

Nadere informatie

Aanwijzen van prioritaire soorten voor het natuurbeleid in de provincie Limburg

Aanwijzen van prioritaire soorten voor het natuurbeleid in de provincie Limburg Instituut voor Natuurbehoud Aanwijzen van prioritaire soorten voor het natuurbeleid in de provincie Limburg Sandra Colazzo Dirk Bauwens Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud 2003.5 studie uitgevoerd

Nadere informatie

Webstek: Index Coolia (vanaf 1983) op

Webstek:  Index Coolia (vanaf 1983) op Voorplaat: Koperrode spijkerzwam (Chroogomphus rutilus); achterop: Zwarte knoopzwam (Bulgaria inquinans). Ontwerp & foto s: Maurice van der Molen. De Nederlandse Mycologische Vereniging Opgericht in 1908,

Nadere informatie

Landgoed Mariëndaal. IVN Grave. Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Landgoed Mariëndaal. IVN Grave. Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Landgoed Mariëndaal IVN Grave Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid bede bede wees gegroet Mariëndaal vol bomen, vogels, paden waar zaailingen water halen uit de bron van het bestaan gezegend de

Nadere informatie

Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen

Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen Mirjam T. Veerkamp, Alterra, Wageningen Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen Dood hout is de sleutel tot een grote biodiversiteit van het bos. Allerlei organismen zoals vogels (holenbroeders),

Nadere informatie

Paddenstoelen zoeken in Vlaanderen

Paddenstoelen zoeken in Vlaanderen Paddenstoelen zoeken in Vlaanderen Een aanmoediging voor beginners Handleiding Natuur.studie nummer 5 2006 Roosmarijn Steeman De natuur heeft je nodig. En vice versa. INVENTARISATIE VAN Paddenstoelen IN

Nadere informatie

Plaatjeszwammen met licht gekleurde sporen werden vanouds in vier tot zes verschillende

Plaatjeszwammen met licht gekleurde sporen werden vanouds in vier tot zes verschillende HET LOT VAN DE RIDDERZWAMFAMILIE IN HET MOLECULAIRE TIJDPERK Else C. Vellinga 111 Koshland Hall #3102, UC-Berkeley, Berkeley CA 94720-3102, Verenigde Staten van Amerika, ecvellinga@comcast.net Vellinga,

Nadere informatie

Verslag van de KNNV-reis naar Fontainebleau in 2017

Verslag van de KNNV-reis naar Fontainebleau in 2017 Verslag van de KNNV-reis naar Fontainebleau in 2017 1 Verantwoording Dit verslag is samengesteld door Bart Heijne. Alle deelnemers hebben een bijdrage geleverd aan de reis en dit verslag. Al bij het begin

Nadere informatie

NATUURBEHEER GOLFBAAN KROMME RIJN 2014

NATUURBEHEER GOLFBAAN KROMME RIJN 2014 NATUURBEHEER GOLFBAAN KROMME RIJN 2014 Bijlages: 1 Snoeiplan 2015-2017 2 Quickscan Flora en Fauna door Buiting Advies Golfclub Kromme Rijn Sportlaan 6 3981 HP BUNNIK secretariaat@krommerijn.nl 0 Natuurbeheer

Nadere informatie

Jcdegids.be. Een inleiding tot de paddenstoelengeslachten (2) 17/01/2015 JC Delforge

Jcdegids.be. Een inleiding tot de paddenstoelengeslachten (2) 17/01/2015 JC Delforge Een inleiding tot de paddenstoelengeslachten (2) 17/01/2015 JC Delforge De presentatie kan gedownload worden op het volgende adres: http://www.jcdegids.be/jcd-doc.htm Inleiding De presentatie is ontstaan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PADDESTOELENWERKGROEP DRENTHE

NIEUWSBRIEF PADDESTOELENWERKGROEP DRENTHE NIEUWSBRIEF PADDESTOELENWERKGROEP DRENTHE NUMMER 14 JULI 2013 Redactie: Eef Arnolds & Bernhard de Vries Adres redactie en secretariaat: Bernhard de Vries Roerdomplaan 222 7905 EL Hoogeveen INHOUD Het najaar

Nadere informatie

Waarvan leven paddenstoelen? Paddenstoelen (schimmels met vruchtlichamen dus) leven en groeien voornamelijk door organisch materiaal zoals takken,

Waarvan leven paddenstoelen? Paddenstoelen (schimmels met vruchtlichamen dus) leven en groeien voornamelijk door organisch materiaal zoals takken, Wat is een paddenstoel? zijn vruchtlichamen van schimmels. Eenvoudig voorgesteld is een paddenstoel van een schimmel wat een appel is voor een appelboom. Zoals een appelboom herkenbaar is aan zijn appels,

Nadere informatie

U.V. Departement leefmilieu VAN DE ANTWERPSE KOEPEL VOOR NATUURSTUDIE - ANKONA JAARGANG 7 NUMMER 2013/2

U.V. Departement leefmilieu VAN DE ANTWERPSE KOEPEL VOOR NATUURSTUDIE - ANKONA JAARGANG 7 NUMMER 2013/2 Ant enne TIJDSCHRIFT DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD AFGIFTEKANTOOR: ANTWERPEN X P2A9210 U.V. VAN DE ANTWERPSE KOEPEL VOOR NATUURSTUDIE - ANKONA JAARGANG 7 NUMMER 2013/2 APRIL- JUNI 2013 Departement leefmilieu

Nadere informatie

Peziza arvemensis, een bekerzwam van het beukenbos

Peziza arvemensis, een bekerzwam van het beukenbos De Nederlandse Mycologische Vereniging, opgericht in 1908, heeft als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin te bevorderen. In voor- en najaar worden wekelijks excursies georganiseerd, verder

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Jaargang 3 - Nummer 1 - Maart 2010

Nieuwsbrief van de Jaargang 3 - Nummer 1 - Maart 2010 Nieuwsbrief van de Jaargang 3 - Nummer 1 - Maart 2010 INHOUD 1 Editoriaal B. Declercq 2 Excursiekalender 3 Educatieve bijeenkomsten 5 De Jeneverbeskorstzwam (Amylostereum laevigatum) N. Linsen 8 De Heideaardster

Nadere informatie

APRIL 2002 JAARGANG 91. SmTUUR HISTORISCH NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP IN LIMBURG PADDESTOELENONDERZOEK IN LIMBURG

APRIL 2002 JAARGANG 91. SmTUUR HISTORISCH NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP IN LIMBURG PADDESTOELENONDERZOEK IN LIMBURG APRIL 2002 JAARGANG 91 SmTUUR HISTORISCH Ä A N D B L A D NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP IN LIMBURG PADDESTOELENONDERZOEK IN LIMBURG E N D E B E T E K E N I S V O O R H E T N A T U U R B E H E E R THEMANUMMER

Nadere informatie

SPOREN. Sporen 2008/2 juni 2008. Nieuwsbrief van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging. V.U. D. Minnebo Kleine Molenstraat 19 9290 Overmere

SPOREN. Sporen 2008/2 juni 2008. Nieuwsbrief van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging. V.U. D. Minnebo Kleine Molenstraat 19 9290 Overmere Sporen 2008/2 juni 2008 Nieuwsbrief van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging België - Belgique P.B. 2600 Berchem 1/2 8/4784 V.U. D. Minnebo Kleine Molenstraat 19 9290 Overmere Verzending: C.

Nadere informatie

Paddestoelen in acht bosreservaten

Paddestoelen in acht bosreservaten Paddestoelen in acht bosreservaten Stille Eenzaamheid, Kremboong, Tongerense Hei, Norgerholt, Zwarte Bulten, Mattemburgh, Hollandse Hout en Houtribbos M.T. Veerkamp Alterra-rapport 419 Alterra, Research

Nadere informatie

F U N G U S P O P U L A I R O R G A A N VOOR DE LEDEN VAN DE NEDERLANDSCHE MYCOLOGISCHE VEREENIGING

F U N G U S P O P U L A I R O R G A A N VOOR DE LEDEN VAN DE NEDERLANDSCHE MYCOLOGISCHE VEREENIGING Vereenigingsjaar 1932-33 4e Jaarg., No. 3 1 Januari 1933 F U N G U S P O P U L A I R O R G A A N VOOR DE LEDEN VAN DE NEDERLANDSCHE MYCOLOGISCHE VEREENIGING Onder hooge bescherming van H. M. de Koningin-Moeder

Nadere informatie

In Drents Groningen. Verslag Cristella weekend Noordlaren 16 18 april 2010. Roeland Enzlin 1 en Bernhard de Vries 2 Met bijdrage van Marian Jagers

In Drents Groningen. Verslag Cristella weekend Noordlaren 16 18 april 2010. Roeland Enzlin 1 en Bernhard de Vries 2 Met bijdrage van Marian Jagers In Drents Groningen Verslag Cristella weekend Noordlaren 16 18 april 2010 Roeland Enzlin 1 en Bernhard de Vries 2 Met bijdrage van Marian Jagers 1 Schoolstraat 23, 9451 BE Rolde (enz@kpnplanet.nl) 2 Roerdomplaan

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties multifunctionele bedrijfssystemen. Eetbare paddestoelen in houtwallen geeft meerwaarde. systeem.

Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties multifunctionele bedrijfssystemen. Eetbare paddestoelen in houtwallen geeft meerwaarde. systeem. Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties multifunctionele bedrijfssystemen Eetbare paddestoelen in houtwallen geeft meerwaarde systeem innovatie Eetbare paddestoelen in houtwallen geeft meerwaarde Dr. Ir.

Nadere informatie