Handleiding YasperWE en InfoPath

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding YasperWE en InfoPath"

Transcriptie

1 Handleiding YasperWE en InfoPath Jan Martijn van der Werf 15 januari Inhoudsopgave Handleiding YasperWE en InfoPath Inhoudsopgave Systemen maken met YasperWE: Benodigde software Yasper InfoPath YasperWE Gebruik van Yasper Case sensitivity Taken en rollen Animatie Gebruik van InfoPath Gebruik van YasperWE Stappenplan om een systeem te gaan ontwerpen Stappenplan bij het ontwerpen van een systeem Definiëren en koppelen van rollen aan taken Koppelen van InfoPath aan het Petrinet Documenteren en specificeren van taken Debuggen in YasperWE Voorbeelden in YasperWE Voorbeeld 1: een urenregistratiesysteem Referenties Bijlage

2 2. Systemen maken met YasperWE: In de colleges systeemmodelleren wordt een methode aangeleerd om (informatie) systemen te ontwikkelen. Centraal in deze methode staat het gebruik van technieken om te kunnen modelleren. Informatiestructuren en gedrag worden vastgelegd op een wiskundige manier, om zo te laten zien dat het ontwikkelde systeem correct is en doet wat het moet doen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van objectmodellen (datamodellen) en Petrinetten. Wanneer we een programma hebben dat Petrinetten begrijpt en kan uitvoeren, samen met de manipulaties op het object model, hebben we een krachtige en snelle methode om systemen te ontwikkelen en daadwerkelijk in te zetten. Met dit doel is YasperWE ontwikkeld. Om ook datamanipulaties door de verschillende gebruikers (actoren) toe te staan, wordt InfoPath gebruikt. Met YasperWE ontwikkel je een applicatie die uit drie onderdelen bestaat: een procesmodel dat alle taken (stappen in het proces) definieert en hun volgorde formulieren die de eindgebruiker kan invullen, die aan een taak kunnen hangen SQL-queries die de gegevens in de formulieren klaarzetten en/of verwerken, waarbij ook een database met achtergrondgegevens gebruikt kan worden. Het procesmodel, een speciaal soort Petrinet, wordt gemaakt in Yasper (zie sectie 4). De formulieren (zowel de erin voorkomende gegevens als het uiterlijk) worden gemaakt in InfoPath. Je begint daarbij niet met leeg, maar met een speciaal InfoPathdocument (een zgn. InfoPath solution, extensie.xsn) waar de YasperWEfunctionaliteit al in is opgenomen. (Zie voor details sectie 5 en 6.) De SQL-queries worden in Yasper aan de taken gehangen, en het Yasper-model wordt in InfoPath aan de InfoPath solution gehangen. Vervolgens kan het resultaat met InfoPath uitgevoerd worden. (Zie de details in sectie 6.)

3 3. Benodigde software 3.1. Yasper Gebruik de laatste build van Yasper (versie 2.0b9 of later, [1]). Deze ondersteunt namelijk het aanbrengen van extra informatie (bv. SQL-queries) zoals YasperWE dat verlangt InfoPath Gebruik Microsoft InfoPath SP1, behorende bij Microsoft Office 2003 Professional, te downloaden vanaf de TU/e YasperWE Om ook datamanipulatie toe te staan, is YasperWE versie 2 nodig. Deze is te downloaden vanaf [2]. YasperWE is zoals gzegd een InfoPath solution (een.xsnbestand dat gemaakt en uitgevoerd wordt met InfoPath). Let op, om YasperWE te kunnen draaien, heb je ook MySQL 4.1 of hoger nodig en.net 1.1. Daarnaast heb je een script, XsnFixer. nodig om de InfoPath solution te kunnen gebruiken. Zie voor alle details de installatiehandleiding, DeploymentManualv2.doc.

4 4. Gebruik van Yasper 4.1. Case sensitivity Een workflow Petrinet is een Petrinet met één initiële plaats i, d.w.z een plaats zonder ingaande pijlen, en één finale plaats f, d.w.z een plaats zonder uitgaande pijlen, en alle plaatsen en transities liggen op een pad van i naar f. Zo n workflow Petrinet beschrijft alle mogelijke paden van één instantie van een proces. Deze instantie noemen we een case. Omdat we met simuleren en prototypen van een systeem graag meerdere runs willen kunnen uitvoeren op een workflow, introduceren we een kleur zodanig dat de runs van verschillende processen onderscheidbaar zijn. Deze kleur noemen we case identity. Plaatsen zijn ofwel gekleurd (gele plaatsen in Yasper), dit noemen we case sensitive plaatsen, ofwel ongekleurd (witte plaatsen in Yasper). Een transitie kan vuren als alle geconsumeerde tokens uit de case sensitive plaatsen dezelfde case identity hebben. Als een transitie vuurt, wordt de case identity van de geconsumeerde tokens doorgegeven aan alle geproduceerde tokens die in een case sensitive plaats terecht komen. Een transitie die geen case sensitive inputplaatsen heeft, maar wel case sensitive outputplaatsen, noemen we een emitter. Als deze emitter vuurt, creëert deze een nieuwe case (case identity). Een transitie die case sensitive inputplaatsen heeft, maar geen case sensitive outputplaatsen, noemen we een collector. Deze collector ruimt een case (case identity) op Taken en rollen Transities noemen we taken in Yasper. 1 Een taak heeft ofwel AND-semantiek, ofwel XOR-semantiek. De AND-semantiek is de standaard Petrinet-semantiek van een transitie: de taak is enabled als alle inputplaatsen een token hebben, en bij vuring wordt er in alle outputplaatsen een token gelegd. Een XOR-taak is enabled als er in een van zijn inputplaatsen een token ligt, en bij vuring wordt er één outputplaats gekozen om een token in te produceren. In feite kun je een XOR vertalen naar een state machine Petrinet (zie Figuur 1). 1 Dit heeft een reden: in een gewoon Petrinet is het vuren van een taak een atomaire actie. In Yasper is het uitvoeren van een taak een tweestapsactie: beginnen en eindigen. Een Yasper-taak bestaat dus eigenlijk uit twee Petrinet-transities met een plaats ertussen:

5 Figuur 1: Vertaling van XOR naar een State Machine Petrinet Een taak kan worden uitgevoerd door een rol, vaak een persoon. In Yasper kun je de verschillende rollen binnen een systeem definiëren en aangeven welke taken deze rollen kunnen uitvoeren. Hangt er een rol aan een taak, dan zal YasperWE er bij het uitvoeren een formulier voor tonen Animatie Yasper heeft een animatie-modus (Run manually), om het token game van Petrinetten met de hand te kunnen uitvoeren. Taken die enabled zijn, zijn rood omlijnd. Door er op te klikken, vuurt de taak. Onder het Petrinet zie je voor iedere rol die een of meer taken kan uitvoeren, een lijst staan, de werklijst. Dit zijn de taken die de rol kan uitvoeren. Door een van de taken in de lijst te selecteren, wordt de taak uitgevoerd. Op deze manier kun je zien wat iedere rol op welk moment kan uitvoeren.

6 5. Gebruik van InfoPath InfoPath is een formulierapplicatie. Je kunt er formulieren in ontwerpen die de inhoud van een XML bestand laten zien. Een InfoPath document heet een solution. Een XML bestand heeft zelf ook een structuur, die in InfoPath data source wordt genoemd. YasperWE is zelf een solution. Om het systeem te gaan ontwerpen, moet je deze uitbreiden. Data sources YasperWE maakt gebruik van een database. Om de globale data aan de case data te kunnen koppelen, moet de XML omgezet worden naar een relationele database. Dit heeft tot gevolg dat je géén attributen (datatype: Field (attribute)) als datatype voor velden kunt gebruiken. Verder is het verstandig om als je een groep definieert, een prefix te gebruiken, om conflicten te vermijden. Houd rekening met de verschillende soorten datatypen die je kunt toevoegen in InfoPath. Een groep die niet repeating is, wordt omgezet in een tabel met een enkele(!) rij, ofwel, een tabel waar je alleen maar updates en selects op mag uitvoeren. YasperWE definieert zelf al een paar stukjes in de data source: In de groep yasperwe staat alle informatie benodigd voor YasperWE, en het veld choice wordt gebruikt voor XOR-taken, om de outputplaats te specificeren. Blijf van deze dingen dus af, want YasperWE gaat vreselijk kapot als ermee geknoeid is. Views In een InfoPath solution kunnen meerdere views gedefinieerd worden. Kijk voor iedere taak of je een view kunt hergebruiken, of een nieuwe moet ontwerpen. Geef de view een duidelijke naam.

7 6. Gebruik van YasperWE YasperWE is een tool waarmee je redelijk eenvoudig een werkend prototype van je systeem kunt maken. Het is ontworpen als een InfoPath solution. Om een nieuw systeem te maken, moet je de solution kopiëren en uitbreiden Stappenplan om een systeem te gaan ontwerpen Om een nieuw systeem te gaan ontwerpen, moet je allereerst de volgende stappen volgen: 1. Installeer de XsnFixer (als je dit nog niet hebt gedaan). 2. Kopieer de YasperWE template Solution naar een nieuwe lokatie, en hernoem hem. 3. Open de directory waar XsnFixer is geïnstalleerd. Standaard is dit c:\program Files\ASPT\XsnFixer\ 4. Sleep de gekopieerde solution op het bestand XsnFixup.js in de XsnFixer map. Je krijgt dan de volgende melding: 5. De solution is nu gereed om een systeem te gaan ontwerpen Stappenplan bij het ontwerpen van een systeem Om van YasperWE gebruik te maken kun je het beste het volgende stappenplan volgen: 1. Modelleer het Petrinet voor het gehele systeem 2. Controleer of het model goed is (test bijvoorbeeld via de simulator) 3. Definieer de rollen / actoren die de taken uitvoeren. NB Je kunt dus ook taken hebben die geen enkele rol hebben: automatische taken! 4. Definieer de InfoPath data en de formulieren. Het handigste is om dit iteratief per taak te doen: a. Definieer de case data nodig voor de taak, b. Definieer de view voor een taak, c. Schrijf de queries die nodig zijn om de case data vooraf in te vullen, d. Schrijf de queries die nodig zijn om de case data achteraf te verwerken in de globale data (het objectmodel), en e. Test of het werkt Definiëren en koppelen van rollen aan taken Rollen definieer je als volgt in Yasper:

8 1. Selecteer het menu Roles Define Roles Je krijgt het volgende scherm te zien: 2. In dit scherm staan de verschillende rollen en hun capaciteit: het aantal beschikbare rollen. Voeg in het eerstvolgende lege veld de naam van de rol in. De capaciteit wordt automatisch op 1 gezet. 3. Herhaal dit tot je alle rollen gedefinieerd hebt. Vervolgens kun je de rollen aan de verschillende taken koppelen. Dit kan op een tweetal manieren. Als alle taken al gedefinieerd zijn, gaat dit het eenvoudigste via: 1. Selecteer het menu Roles Assign to tasks Je krijgt dan het volgende scherm te zien: 2. In dit scherm zie je alle taken, en de gedefinieerde rollen. Om een rol aan een taak te koppelen, zet je een vinkje in de juiste cel. Wanneer je een hiërarchisch net hebt, kun je aangeven of je alleen de taken van het zichtbare gedeelte wilt zien (de optie in current net) of alle taken (de optie in whole net). Daarnaast kun je via de Properties van een taak op het tabblad Advanced aanvinken welke rol(len) de taak kunnen uitvoeren.

9 6.4. Koppelen van InfoPath aan het Petrinet Views koppelen aan taken Het koppelen van InfoPath aan het Petrinet gebeurt op twee manieren. Allereerst moet de view gekoppeld worden aan de taak. In Yasper-termen betekent dit dat de naam van de view in het Performed using form veld (tabblad Advanced) van de taak gekoppeld moet worden. De verschillende views zijn nu gekoppeld aan het Petrinet, en als een taak gekozen wordt, verschijnt de juiste view. Het volgende dat ingesteld moet worden is de datamanipulatie op het objectmodel door de verschillende taken. Datamanipulatie Zoals eerder al gemeld, werkt InfoPath met XML, terwijl YasperWE een relationele database heeft. Daarom wordt de XML omgezet in een relationeel model en toegevoegd aan het globale dataschema. Op deze manier kun je SQL-queries schrijven om de datamanipulatie uit te drukken. Om deze queries te kunnen schrijven, moet je weten hoe de XML omgezet wordt in een relationeel model. Zogenaamde Groepen in InfoPath worden omgezet naar tabelnamen. Je hebt twee typen groepen: repeating en non-repeating. Beiden worden omgezet naar een tabel, er is enkel een groot verschil: een non-repeating groep heeft slechts één record, een repeating groep een willekeurig aantal. Dit moet je goed in gedachten houden tijdens het schrijven van de verschillende queries. Daarnaast worden velden omgezet naar veldnamen in de tabel. Omdat XML ambigu is in het gebruik van elementen en attributen, is er voor gekozen om de attributen niet mee te nemen. Daarom kun je ook alleen maar gebruik maken van element velden in InfoPath. Let op, het algoritme let er niet op of de tabelnaam al in de database bestaat, dus zorg ervoor dat de groepen in je InfoPath solution andere namen hebben dan de objecten in je object (data) model. Op [3] vind je een tool waarmee je automatisch van een InfoPath solution de tabel definities kunt extraheren. Wanneer we praten over case data bedoelen we de data die InfoPath kan verwerken, ofwel het relationeel model dat uit de XML wordt gegenereerd. Met het object model bedoelen we het globale model dat je eerder in het project gedefinieerd en geanalyseerd hebt. Omdat taken nu invoer kunnen verwachten van de gebruiker / actor, kun je de taak in het Petrinet zien als een taak bestaande uit een drietal subtaken: 1. prepareer de case data, 2. laat de gebruiker de informatie invullen (deze stap is optioneel), en 3. voer postprocessing uit op de case data. Daarom heb je in YasperWE de mogelijkheid om twee queries te schrijven: prequeries om de case data te prepareren, en postqueries om de case data te gebruiken om het object (data) model te manipuleren. Let op, bij de vertaling naar het relationeel model, wordt er in elke lege case tabel een dummy entry gemaakt. Deze moet je dus eerst verwijderen bij een INSERT query!

10 Omdat je alleen maar met SQL-queries de data kunt manipuleren, is het handig om te weten hoe je met de MySQL variant van SQL om kunt gaan. Deze biedt namelijk extra mogelijkheden in de vorm van variabelen, if-then-else en case-when functiewoorden. Zie [3] voor een volledige handleiding over MySQL en haar taal. XOR-taken In Yasper kun je keuzes modelleren met een XOR-taak. Deze kiest een output pijl om een token naar te produceren. In YasperWE kun je deze keuze beïnvloeden door in het myfields-veld choice de naam van de output plaats te zetten. Dit kun je de gebruiker laten doen, maar ook aan de hand van queries. Op deze manier kun je zelf aangeven welke plaats als output plaats wordt gebruikt. Herkent YasperWE de naam niet, dan wordt er een willekeurige outputplaats gekozen. 7. Documenteren en specificeren van taken Bij het specificeren en documenteren van de taken, moet per taak aangegeven worden met welke plaatsen en stores er gecommuniceerd wordt, welke rollen de taak kunnen uitvoeren en welke view dan getoond wordt. Daarnaast moet aangegeven worden hoe de taak het object model manipuleert. In het voorbeeld hieronder is een voorbeeld van documenteren gegeven. Op [6] kun je een transformatie vinden die deze documentatie kan genereren (let op, dit is natuurlijk niet alle documentatie die je moet inleveren). Tevens is hier een tweede transformatie toegevoegd die de queries uit een Yasper document kan halen.

11 8. Debuggen in YasperWE In YasperWE worden geen mooie foutmeldingen gegenereerd als er iets mis gaat. In de tabel ywecasedatalog van de database vind je de verschillende case documenten die gebruikt zijn tijdens de run. Daarnaast is er de tabel ywequerylog. In deze tabel staan alle queries die het systeem uitgevoerd heeft, en eventuele foutmeldingen van de queries. Als er iets misgaat, kun je in de logtabel terugvinden wat er mis is gegaan. De MySQL-query Browser [4] en de MySQL Administrator [5] zijn hierbij zeer handig ehulpmiddelen en besparen je een hoop gepuzzel. 9. Voorbeelden in YasperWE 9.1. Voorbeeld 1: een urenregistratiesysteem Het urenregistratiesysteem is een klein systeem dat gebruikt moet gaan worden in een bedrijf dat veel projecten draait. Ieder project wordt gerund door een manager met een aantal werknemers. De manager definieert de taken in het project, samen met de werknemers die aan de taken mogen werken. Een taak gekoppeld aan een (aantal) werknemer(s) heet een activiteit. Een werknemer kan inloggen in het systeem en zien aan welke projecten hij deelneemt. Wanneer hij een project kiest moet hij de activiteiten zien van het gekozen project en de mogelijkheid hebben om uren te registreren op de uitgevoerde taken. Eisen Aan het systeem zitten nog extra eisen: Het systeem kan niet stopgezet worden als er nog mensen ingelogd zijn en werken met het systeem. Als een systeem gestopt moet worden, mogen er geen nieuwe mensen inloggen in en werken met het systeem Managers moeten de mogelijkheid hebben om nieuwe projecten toe te voegen Actoren en hun acties Het systeem kent de volgende actoren, met bijbehorende acties: Systeem beheerder: o Kan het systeem opstarten o Kan het systeem stoppen Manager: o Werknemers en managers toevoegen o Projecten aanmaken o Projecten verwijderen o Werknemers aan projecten koppelen o Taken toevoegen aan een project o Taken verwijderen aan een project o Werknemers koppelen aan taken o Werkoverzicht opvragen van een project Werknemer: o Kan zijn projecten zien o Kan inloggen op het systeem

12 o Kan inloggen op zijn projecten o Kan zijn activiteiten opvragen o Kan uren aan een activiteit hangen o Kan zijn urenoverzicht van een project opvragen Object model Om dit systeem mogelijk te maken, zijn er de volgende objecten nodig: Project: het object dat een project definieert. Werknemer: wie er actief is in het systeem. Het type geeft aan of de werknemer actief is (groter dan, of gelijk aan 0), een gewone werknemer is (gelijk aan 0) of een manager is (groter dan 0). Taak: een eenheid binnen een project die gedaan moet worden Activiteit: een eenheid binnen een project die aangeeft wat er door wie moet worden gedaan Werk: een eenheid binnen een taak die aangeeft wie er al hoelang aan gewerkt heeft Werknemers kunnen in meerdere projecten werkzaam zijn, en er kunnen meerdere werknemers op een taak gepland worden. Dit zijn dus many-to-many relaties. Hiermee komen we tot het volgende data model: De twee belangrijke constraints in dit model zijn: Een werknemer kan alleen activiteiten hebben in een project waar hij in mag werken: ac Activiteit : p PW : e(f(ac)) = a(p) b(p) = c(a) Een werknemer kan alleen werk invullen voor een taak van een activiteit die hij mag uitvoeren: w Werk : ac Activiteit :g(w) = f(ac) d(w) = c(ac) Geïntegreerd systeem Het totale systeem bestaat uit een drietal delen, opgesplitst naar actor. Het hoofdniveau toont het starten en stoppen van het systeem, en wanneer de verschillende actoren mogen inloggen en hun taken uitvoeren. Vervolgens zijn er een tweetal subniveaus, die de verschillende taken van de actoren mogelijk maken.

13 Hoofdniveau In dit systeem zien we dat het systeem maar één keer opgestart wordt. Meerdere instanties tegelijk zijn niet mogelijk. De emitor startengine zorgt ervoor dat het systeem gestart kan worden. Zodra deze gevuurd heeft, kunnen werknemers en managers in het systeem inloggen. Wanneer de systeembeheerder het systeem stopt via stop, kunnen er geen nieuwe actoren inloggen op het systeem. De lopende cases moeten nog afgerond worden, waarna het systeem via de taak End daadwerkelijk stopt. De collector Collect zorgt voor eindiging van het geheel, waarna het systeem weer opnieuw gestart kan worden. Verificatie Wanneer we naar het systeem kijken, zien we een tweetal problemen in verband met analyseerbaarheid: de taak End en de plaats runningcases. Iedere keer als de taak EnterWerknemer of EnterManager vuurt, zal er een token in runningcases bij komen. Dit betekent dat de plaats runningcases unbounded is. Ervan uitgaande dat de subsystemen Werknemer en Manager sound zijn, zal iedere keer als EnterWerknemer, respectievelijk EnterManager vuurt, endwerknemer, respectievelijk endmanager uiteindelijk ook vuren. Het aantal tokens in runningcases zal dus uiteindelijk altijd weer terug gaan naar het initiële aantal, namelijk 0 tokens, dus zal uiteindelijk de taak End ook kunnen vuren, en kan het systeem eindigen.

14 Werknemer subniveau We komen in dit subsysteem als een werknemer succesvol heeft ingelogd op het systeem (de taak inloggeninsysteem van het hoofdniveau). De taak _doorvoer_ heeft enkel de functie om ervoor te zorgen dat het subsysteem een correct Workflow net blijft. De werknemer kan inloggen op een project via de taak Inloggen, en vervolgens zijn activiteiten, taken, voor het project bekijken en zijn werk aan toevoegen. Verificatie Het gehele systeem, op de taak Inloggen na, is een state machine. De taak Inloggen is een XOR-taak en dus te vertalen als een state machine. Het gehele subsysteem is dus een state machine, en dus per definitie sound.

15 Manager subniveau De taak _doorvoer_ heeft hier dezelfde functie als bij werknemer, ervoor zorgen dat het geheel een correct workflow net is. We zien dat een manager kan Inloggen via de taak Inloggen. Wanneer dit lukt, kan de manager de aanwezige projecten zien, projecten toevoegen en projecten verwijderen. Ditzelfde kan hij met werknemers. Daarnaast kan hij een project selecteren via SelecteerProject en taken, activiteiten en werknemers definiëren en koppelen aan het project. Verificatie Het gehele systeem, op de taak Inloggen na is een state machine. De taak Inloggen is een XOR-taak, en dus te vertalen als een state machine. Het gehele subsysteem is dus een state machine. Omdat het tevens een correct workflow net is, is het systeem per definitie sound. Case data In de figuur hieronder is de case data weergegeven als een XML boom. Zoals te zien zitten de standaardvelden benodigd voor YasperWE erin, samen met overige informatie nodig om de verschillende views te kunnen vullen. Belangrijk om te weten

16 hierbij is het verschil tussen gewone groups en repeating groups. In de figuur daarnaast is de XML data omgezet naar een SQL schema (zonder attributen hier). De tabellen in de omlijning zijn repeating tabellen en kunnen dus meerdere rijen bevatten. Op de overige tabellen mogen enkel(!) UPDATE en SELECT queries uitgevoerd worden. Houd hier rekening mee! cd_project cd_taak cd_werk cd_werknemer cd_activiteit cd_werken cd_werknemers cd_inloggen cd_hulp cd_activiteiten cd_projecten cd_taken myfields Views Voor iedere taak binnen het model moet een view gemaakt worden. Dit betekent voor dit systeem dat de volgende views aanwezig zijn: OnlySubmit Enkel een submit button, veelal om te testen, of voor taken zonder datamanipulatie inloggenprojectwerknemer Inloggen op een project in het systeem. Zowel voor manager als werknemer inloggenwerknemer Inloggen in het systeem met gebruikersnaam en wachtwoord. Zowel voor manager als werknemer toevoegenproject Toevoegen van een of meerdere projecten verwijderenproject Verwijderen van een project

17 toevoegentaak Toevoegen van een of meerdere taken toontaak Aanwezige taken verwijdertaak Aanwezige taak verwijderen toonwerknemers Werknemers in het systeem tonen toevoegenwerknemer Toevoegen van een of meerdere werknemers aan het systeem verwijderenwerknemer Verwijderen van een werknemer van het systeem toevoegenactiviteit Toevoegen van een activiteit: het koppelen van een activiteit aan een werknemer verwijderenactiviteit Verwijderen van een activiteit: het ontkoppelen van een activiteit met een werknemer toonactiviteiten Toont de koppelingen binnen dit project tussen werknemer en activiteit toevoegenwerk Toevoegen van een werkzaamheid aan een taak door een werknemer toonwerk Toont de verschillende werkzaamheden die uitgevoerd zijn. Hetzij horende bij een taak van een project (manager), hetzij de taken die een werknemer uitgevoerd heeft bij een taak (werknemer) verwijderwerk Verwijdert werk van een werknemer Takenpecificatie Zie bijlage Referenties [1] Yasper, versie 2.0b9: [2] YasperWE, versie 2: [3] MySQL handleiding: [4] MySQL-query browser: [5] MySQL Administrator: [6] Transformaties op PNML:

18 11. Bijlage 1 Deze bijlage bevat enkele van de taakspecificaties van het urenregistratie voorbeeld. Check user data Input: pl6 Output: failed, employee, manager Stores: Roles: View: Function: Deze taak zorgt voor het automatisch inloggen van werknemers en managers. Prelogic: Postlogic: := CASE w.iswerkgever WHEN 0 THEN 'employee' WHEN 1 THEN 'manager' := w.id FROM werknemer w, Urenregistratie u WHERE w.naam=u.`username` AND w.wachtwoord=u.`password`; UPDATE myfields SET `choice` = UPDATE Urenregistratie SET `userid` = Time Registration Input: pl15 Output: pl15 Stores: Roles: Employee View: toevoegenwerk Function: Deze taak zorgt voor het invullen van werk door werknemers. Allereerst worden de projecten in de case data geladen, om zo selectie op projecten mogelijk te maken. Na het tonen van formulier worden de uren weggeschreven in het systeem. Prelogic: DELETE FROM caseproject; INSERT INTO caseproject (id,projectnaam,caseprojecten_id) SELECT id, naam, 1 FROM project; Postlogic: := userid FROM Urenregistratie; INSERT INTO taak (start,eind,omschrijving,werknemer,project) SELECT p.start, p.eind, p.project FROM caseuur p; DELETE FROM caseuur; DELETE FROM caseproject;

19 View Report Input: pl15 Output: pl15 Stores: Roles: Employee View: toonwerk Function: Deze taak verzorgt het tonen van het werkrapport van de huidig ingelogde gebruiker. Prelogic: DELETE FROM rapportitem; INSERT INTO rapportitem (werknemernaam,starttijd,eindtijd,werkomschrijving,project2, rapport_id) SELECT w.naam, t.start, t.eind, t.omschrijving, t.project, 1 FROM taak t, urenregistratie u, werknemer w WHERE t.werknemer = u.userid AND w.id = u.userid; Postlogic: DELETE FROM caseuur;

Handleiding YasperWE en Infopath

Handleiding YasperWE en Infopath Handleiding YasperWE en Infopath Jan Martijn van der Werf 27 januari 2006 Inhoudsopgave Handleiding YasperWE en Infopath... 1 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 1 Idee achter YasperWE... 1 Benodigde versies...

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit zoveel

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Sick Beard installeren en configureren voor gebruik in combinatie met SABnzbd+...

Sick Beard installeren en configureren voor gebruik in combinatie met SABnzbd+... pagina 1 van 6 Sick Beard installeren en configureren voor gebruik in combinatie met SABnzbd+ (Windows) Introductie Sick Beard is een stukje software wat heel wat werk uit handen kan nemen. Het weet welke

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Een website maken met databasetoegang.

Een website maken met databasetoegang. Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie,

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports)

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Labels en Rapporten in Atlantis 1 Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Rapporten Een rapport is eigenlijk altijd een tekst bestand, die vorm wordt gegeven

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor de update. Golfpakket versie 2.12

Installatie Handleiding voor de update. Golfpakket versie 2.12 Installatie Handleiding voor de update Golfpakket versie 2.12 Laatste wijzigingen: 11-11-2008 Pagina 2 van 25 Nationaal Golfpakket Versie 2.12 Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie voor we beginnen...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net)

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Handleiding Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 1 INSTALLATIEVOORSCHRIFT KADASTRALE LEGGERS -

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Handleiding Order2Cash

Handleiding Order2Cash Handleiding Order2Cash Inhoud Order2Cash...3 Persoonlijke online omgeving...3 Geen account...4 Inloggen...5 Koppelen / Ontkoppelen...6 2 Order2Cash Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash. Binnen

Nadere informatie

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Kies File>New>Blank Page>PHP Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Geef de site een passende naam. Kies ook de juiste map voor de webdocumenten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum

Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum Per Order met SnelStart!Garage koppeling Inhoudsopgave (wanneer u deze handleiding als pdf

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Goed voorbereid uw gegevens migreren van Nextens Desktop naar Nextens Online.

Goed voorbereid uw gegevens migreren van Nextens Desktop naar Nextens Online. Goed voorbereid uw gegevens migreren van Nextens Desktop naar Nextens Online. Dit stappenplan laat u alle stappen zien die u moet doorlopen om uw gegevens succesvol te migreren van uw Nextens/Desktop-programma

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank Handleiding applicatiebeheer BNG Bank www.bngbank.nl BNG Bank: (keuze Bankieren-Betalingsverkeer) Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater Bijlage Auto-Updater Auto-Updater Vanaf versie 3.2 bevat Scipio functionaliteit met betrekking tot het gebruik van een auto-updater. Deze software controleert elke keer als u Scipio start of er mogelijk

Nadere informatie

Picnic handleiding voor beginners

Picnic handleiding voor beginners Picnic handleiding voor beginners Introductie Picnic is een webapplicatie waarmee je databasetoepassingen kunt maken, wijzigen en gebruiken in je webbrowser. Je hoeft daarvoor alleen maar formulieren te

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Data invoer instructies OpenClinica

Data invoer instructies OpenClinica Data invoer instructies OpenClinica TRUTH studie Inhoudsopgave Contactgegevens... 1 Introductie... 1 Legenda pictogrammen... 1 Inloggen... 2 Proefpersoon toevoegen... 2 Data invoeren... 2 Failed Validation

Nadere informatie

TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control

TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control Laat marketing zelf logo s, banners en grafische afbeeldingen bijwerken. www.exclaimer.nl Remote Banner Control Met deze functie Dynamic Content (Dynamische inhoud)

Nadere informatie

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Voor inloggen vanuit huis, GLT en NAM Geschreven door: Business Information Datum: 4-5-2011 ENOVIA: 01335559-0001 rev D ENOVIA nummer: 01335559-0001

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

CAK Installatiehandleiding

CAK Installatiehandleiding CAK Installatiehandleiding Versie 1.1 Applicatie om centraal de uren van de zorgaanbieders door de gemeente laten aanbieden aan het CAK. Eerst moeten de tabellen, views, packages etc worden aangemaakt.

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

OneDrive handleiding

OneDrive handleiding OneDrive handleiding Voorwoord OneDrive for Business is een dienst die Mondia beschikbaar stelt voor medewerkers en leerlingen om bestanden op te slaan op het internet. De dienst wordt aangeboden via het

Nadere informatie

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u:

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u: Snel aan de slag met RADAR Lite Dit stappenplan helpt u om met zo min mogelijk inspanning zo snel mogelijk aan de slag te gaan met RADAR Lite. De hieronder beschreven stappen zijn de minimale instellingen

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Mei 2016 Versie 2.0 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 3 2.1. Startpagina...

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Etiketten maken. 2004... P&A Group

Etiketten maken. 2004... P&A Group Etiketten maken I Etiketten maken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Etiketten maken 2... 2 1.1 Etketten algemeen... 2 1.2 Optie nieuwe brief... 2 Verschil met brieven... 2 Aanpak... 11 Genereren van etiketten...

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Handleiding TAPI Driver

Handleiding TAPI Driver Handleiding TAPI Driver Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 7 Nummer: 1021 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie TAPI Driver... 4 2.1 Toegang Operator... 5 2.2

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Problemen 2Work Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Object width is niet ingesteld Installeer/Herinstalleer de Extra Windows Bibliotheken. Deze kan van onze website onder Downloads afgehaald

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie