Inhoud. p 3. p. 4. p. 8. p. 12. p. 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. p 3. p. 4. p. 8. p. 12. p. 15"

Transcriptie

1 facetten 28

2 Inhoud 4 p 3 VOORWOORD Met/zonder saus Fusies en overnames slagen soms maar half: dat merk je aan de eilandjes van oude cultuur die hier en daar hardnekkig weerstand bieden. Met het oordeelkundig opbouwen van een gemeenschappelijke identiteit kun je de acceptatie sterk verhogen. 8 p. 4 DE MARKT Imago? Doe mij maar een goedkopere lening! Een onderzoek bracht aan het licht dat Nederlandse consumenten nauwelijks onderscheid zagen tussen de imago s van hun grootbanken. Afschaffen die hele imagohandel dan maar? Integendeel: er is nood aan méér en béter identiteitsdenken. p. 8 DE EXPERT Je kunt niet om jezelf heen De vraag naar de identiteit van organisaties en de roep om integriteit klinken alsmaar luider. Het antwoord is een bewust cultiveren en communiceren van de corporate identity, om aansluiting te krijgen bij de nieuwe consument. 12 p. 12 DE OPDRACHTGEVERS Fortis Lease Het begon met de vraag om een bedrijfsbrochure te maken, het eindigde met een combinatie van communicatieproducten die flexibel inzetbaar zijn. Tot wat een goed gesprek en een grondige behoeftenanalyse kunnen leiden. 18 p. 15 VOOR U GELEZEN Managementmodellen voor communicatie: heldere en bondige inzichten voor managers die hun communicatie tot een strategische tool willen omvormen. Als kennispartner van de Total Identity Group beschikken we over een ruime expertise op het vlak van corporate communicatie en design. Via onze website delen we die kennis en kunde met anderen. U kunt er terecht voor aanvullende duiding en informatie over de thema s en cases in dit blad. U kunt er ook een gratis abonnement op Facetten en/of e-updates aanvragen. Gramma nv, Gijzelaarsstraat 29, 2000 Antwerpen, Total Identity Group, Paalbergweg 42, 1105 BV Amsterdam ZO Uitgever: Gramma nv Hoofdredactie: Renaat Van Cauwenberge, Design: Gramma nv - Sofie Lutin Fotografie: Isabelle Persyn, Kris Pannecoucke, Greg Smolders Druk: Drukkerij Albatros, Antwerpen Werkten mee aan dit nummer: Guido Kuppens ((eind)redactie), Peter Verbruggen, Alexis Van Dam, Eli Vlessing, Dennis Glijn, Hans P. Brandt en Renaat Van Cauwenberge Facetten is een uitgave van Gramma nv, bedoeld voor onze klanten en businesspartners en voor de voornaamste stakeholders van de Total Identity Group. Facetten verschijnt tweemaal per jaar in het Nederlands. Facetten is gedrukt op Condat Matt Périgord 150 g. Oplage: 3100 exemplaren Volgend nummer: voorjaar 2006 Auteursrecht: behoudens de door de wet vermelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie stelt uw reacties ten zeerste op prijs. Stuur uw ideeën, suggesties en commentaar naar 2 facetten

3 Brand design: over merkstrategie, merkidentiteit en de vormgeving ervan. Een brug tussen marketingtheorie en designpraktijk. Storytelling: hoe kan je de kernwaarden en de kernboodschap van je organisatie in een consistent bedrijfsverhaal gieten? p. 18 NIEUWS Gramma ontwierp een huisstijl voor de Vlaamse Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Het was een proces dat de prille identiteitsvorming van de klant stimuleerde. Van Total Identity kreeg de bouwgroep Besix een nieuw corporate design, waarmee opnieuw één herkenbare vlag wappert op al haar bouwplaatsen. p. 20 PRODUCTEN EN DIENSTEN Huisstijlaudit U voelt dat er iets moet gebeuren aan uw huisstijl. Moet u hem bijsturen? Radicaal veranderen? Of moet u hem gewoon beter managen? Een audit brengt aan het licht hoe uw huisstijlmanagement eraan toe is. p. 23 STANDPUNT De subtiele instrumenten van de vormgever Hoe werkt grafische vormgeving, welke instrumenten hanteert ze, en wat kan ze bewerkstelligen? Met/zonder saus Een jong paar, pas samen onder één dak. Hij: Kun je geen saus maken op de aardappelen? Mijn moeder kon dat zo goed! Zij: Hè bah nee, dat hebben wij thuis nooit gedaan. Veel te vet! Eilandjes van oude cultuur blijken niet spontaan samen te smelten tot iets nieuws, iets gemeenschappelijks. Als het bij een fusie van twee mensen al niet eenvoudig is, hoe moeilijk moet het dan niet zijn in complexe organisaties? Toch is het al fusie en overname wat de klok slaat. En volgens economen is die golf nog niet over zijn hoogtepunt heen. Sommige fusies slagen, andere maar half. De oorzaken zijn nagenoeg overal dezelfde: watervrees en oudecultuureilandjes. Mensen kijken immers argwanend tegen verandering aan, zeker als ze in min of meer comfortabele omstandigheden konden werken. Behoedzaamheid is dus een mooie deugd bij integratieprocessen. Zowel Gramma als Total Identity hebben al opdrachten uitgevoerd voor klanten die een veranderingsproces doormaakten wegens fusie of overname. In deze Facetten leest u twee zulke cases voor de Fortis-groep: Fortis Lease (Gramma) en Fortis ASR (Total Identity). De Fortis-groep is zelf ook het resultaat van fusies die enkele jaren geleden plaatsvonden. Helemáál zonder schokken zal zo n integratie wel nooit verlopen. Maar je kunt de betrokkenen toch motiveren door ze een nieuwe, aantrekkelijke vlag aan te bieden waar ze zich achter kunnen scharen. Een idee, een doel, een identiteit waar ze zich graag mee identificeren. Hoed u echter voor specialisten die voorspiegelen dat ze dat wel even voor u zullen oplossen. U moet het namelijk zélf doen. De nieuwe identiteit moet groeien uit de oude, moet de waardevolle elementen eruit een plaats geven. Dat graven naar en samenleggen van waarden en ambities, dat is úw huiswerk. Het zoeken naar een nieuwe, gemeenschappelijke basis ook. Bedrijven en organisaties bewust maken van hun verhaal, hun ambities, hun stijl-van-het-huis,...: dat is waar Gramma en Total Identity zich op richten. Samen met onze opdrachtgevers ordenen we hun verhaal, stellen we het scherper en ontwikkelen we strategische scenario s om de communicatie en de symboliek ermee in overeenstemming te brengen en zo het gewenste imago te realiseren. Internationaal telt de groep meer dan 200 medewerkers; zij heeft afdelingen in Duitsland, Nederland, Taiwan, Korea,... Onze klanten behoren zowel tot de private als de publieke sector. U neemt dus zelf de aardappelen bij de horens, weliswaar samen met een externe partner die er verstand van heeft zulke processen te begeleiden en vorm te geven aan de nieuwe identiteit. En dat is eigenlijk ook al heel wat. Renaat Van Cauwenberge ÉÉN DOEL, MEERDERE STRATEGIEËN 3

4 DE MARKT...% Bijna 80 % van de consumenten verklaarde geen belang te hechten aan de uitstraling bij het kiezen van hun bank. Toch wel eigenaardig dan dat 60 % zegt dat het imago wel bepaalt of ze zich thuis voelen bij een bank... 4 facetten

5 Imago? Doe mij maar een goedkopere lening! Grote Nederlandse banken spenderen veel geld aan het laden van hun merk. Maar de consument is, naar eigen zeggen toch, relatief ongevoelig voor hun imagocampagnes. Sterker nog: voor hem lijken alle banken op elkaar. Is het werken aan en communiceren van een eigen identiteit dan weggegooid geld? Een goed jaar geleden zaten de marketingverantwoordelijken van de grote Nederlandse banken even wat ongemakkelijk in hun vel. Een onderzoek* van het marktonderzoeksbureau Motivaction had uitgewezen dat voor de Nederlandse consument alle banken één pot nat waren. Wanneer je dat leest als marketeer die zich net inspant om je bank van de andere te onderscheiden, dan moet je daar toch even van gaan zitten. Product versus imago Bijna 80 % van de consumenten verklaarde geen belang te hechten aan de uitstraling bij het kiezen van hun bank. Toch wel eigenaardig dan dat 60 % zegt dat het imago wel bepaalt of ze zich thuis voelen bij een bank... Op welke grond selecteren ze dan wél door welke bank ze hun geldzaken laten behartigen? Het vaakst kiezen ze op basis van een bepaald product dat de bank aanbiedt (35 %). (Uit de praktijk weten wij dat een gunstiger aanbod van een andere bank voldoende kan zijn om te switchen of om die andere bank erbij te nemen. Maar terug naar het onderzoek.) Iets minder vaak vermelde keuzecriteria zijn omdat mijn ouders ook al bij die bank zaten (25 %) of het feit dat er een kantoor in de buurt is (22 %). Een kanttekening: gewoonte is wellicht een sterker criterium dan de consumenten willen toegeven, want de helft zit bij dezelfde bank als z n ouders. Het dubbele dus van het percentage respondenten dat dit motief expliciet opgeeft. Eén pot nat Op de vraag of ze de imago s van de verschillende grote banken kunnen onderscheiden, antwoordt de helft van de respondenten dat ze geen of weinig verschil zien. Een iets meer doorgedreven analyse toont aan dat ABN Amro, Postbank, Rabobank, Fortis Bank, ING Bank en SNS Bank ongeveer gelijk scoren op waarden als betrouwbaar, professioneel, van deze tijd, betrokken bij de klant en maatschappelijk betrokken. De scores liggen niet even hoog voor de verschillend criteria, maar op elk punt blijven de banken dicht bij elkaar. Alleen blijkt dat twee banken die in Nederland minder bekend zijn Fortis en SNS voor elk criterium punt lager scoren. Onbekend is onbemind, onze grootouders wisten het al. En de antwoorden van de marketeers? Zij schatten grosso modo goed in hoe de consumenten op de enquête zouden antwoorden. Behalve op één punt: het klaarblijkelijk niet-bestaande imagoverschil tussen de verschillende banken. Een grote meerderheid van de marketeers meende immers dat de meeste consumenten wél in staat zouden zijn de banken imagogewijs te onderscheiden. Deze overschatting van de invloed van imagocampagnes is uiteraard begrijpelijk: ook marketeers zijn wel eens onderhevig aan wishful thinking over (het belang en de resultaten van) hun eigen job. Datzelfde wishful thinking-fenomeen kan anderzijds voor een deel verklaren waarom liefst 80 % van de respondenten verklaart dat ze zich niet laten beïnvloeden door imago. Moeilijk is niet het synoniem van onmogelijk, maar van noodzakelijk. Anderen trappen er misschien in, maar ik niet, hoor! En intussen is men zich per definitie niet bewust van de onbewuste manier waarop imago s mensen beïnvloeden. Low involvement Om te weten in welke mate de resultaten van dit onderzoek beïnvloed zijn door de ik niet, hoor! -reactie, zouden we het onderzoek zelf aan een onderzoek moeten onderwerpen. Maar dat is ten eerste niet de bedoeling van dit artikel, en ten tweede kunnen we ook zelf vaststellen dat het voor een financiële instelling met een breed aanbod van * Het onderzoek, in opdracht van het Tijdschrift voor Marketing, vroeg aan 400 consumenten op welke basis zij hun bank kiezen; aan 100 marketeers werd gevraagd hoe zij denken dat consumenten kiezen. 5

6 Imago s worden aan het loket en de telefoon gemaakt... of gekraakt. producten moeilijk is om centrale waarden te communiceren. Als je te veel producten onder de aandacht wilt brengen, ben je die aandacht aan het versnipperen en zijn die producten op de duur elkaar aan het beconcurreren. Bovendien raakt het centrale imago in de verdrukking. Dat wordt beaamd door Albert Biebuyck, hoofd marketing bij ING België, in een interview met De Tijd. Overigens vindt hij dat het merkimago wel degelijk een rol speelt in het keuzeproces van de bankklanten. Het feit dat er zo weinig differentiatie is onder de banken, heeft te maken met de aard van de sector. Bankproducten voor particulieren vallen onder de categorie low involvement -producten. Ik bedoel maar: er zijn sexyer sectoren. Maken of kraken In een sector die het in grote mate van dienstverlening moet hebben, moet je bij het ontwikkelen van een sterk en coherent imago dubbel voorzichtig zijn. Ga er maar vanuit dat je (potentiële) klanten kritische en mondige mensen zijn, die eisen dat je communicatie waarachtig is. Als ze worden geconfronteerd met een norse loketbediende of iemand aan de telefoon die niet in staat is een vraag helder en correct te beantwoorden, dan wordt de claim van klantvriendelijkheid ongeloofwaardig. Hetzelfde gebeurt wanneer de consument merkt dat, alle campagnes ten spijt, het contact met de bank steeds anoniemer wordt. Met andere woorden: wát je als organisatie ook claimt, iedereen moet erachter staan en ertoe bijdragen dat je het waarmaakt. Imago s worden aan het loket en de telefoon gemaakt... of gekraakt. 6 facetten

7 Niche of niet? Hét probleem bij de imagovorming van banken met een breed aanbod, gericht op een brede groep, is dat ze in dezelfde grote vijver vissen. Mikken op de grootste gemene deler leidt vaak tot het grootste gemene communicatie en het grootste gemene imago. Sommige banken trachten dat op te lossen door zich te profileren als bank voor een bepaald stukje van de vijver. In België doet de Bank van Breda ( de bank voor ondernemers en vrije beroepen ) dat heel consequent. Ander instellingen specialiseren zich in het vermogensbeheer van heel rijke mensen. Maar je kunt geen niches blijven uitvinden, en als grote bank kun je niet anders dan een breed aanbod toch trachten samen te vatten onder een overkoepelend imago. Mikken op de grootste gemene deler leidt vaak tot de grootste gemene communicatie en het grootste gemene imago. En tóch: identiteitsdenken Maar hadden we in het begin van dit artikel niet gelezen dat die imago s voor de consument allemaal één pot nat waren (weliswaar met enkele relativeringen)? Willen we dan maar stoppen met te trachten een identiteit te definiëren en die naar buiten toe te communiceren? Imagocampagnes zijn toch maar weggegooid geld? Dat is wat té kort door de bocht. Een identiteitsprobleem is niet het sein om niet meer aan je identiteit te werken, maar een stimulans om er gróndiger en béter aan te werken. Moeilijk is niet het synoniem van onmogelijk, maar van noodzakelijk. Niemand is verplicht in de val van de grootste gemene communicatie te trappen. Over onze visie op identiteitsdenken leest u meer op de volgende pagina s. In wiens belang handelt de bank? Het Engelse onderzoeksbureau Forrester peilde bij Europese consumenten naar hun tevredenheid over hun bank. In het algemeen zijn ze redelijk tevreden over hun huisbank, maar naïef zijn ze niet. De grote meerderheid gaat ervan uit dat de bank op de eerste plaats handelt om haar winst te vergroten, en niet om het belang van de klant te behartigen. Slechts een kwart van de respondenten was het eens met de stelling mijn huisbank doet wat het beste is voor mij, niet slechts wat het beste is voor de winst. Paradoxaal is natuurlijk dat de bank die haar klanten het gevoel geeft dat ze in hun belang handelt, uiteindelijk in haar eigen belang handelt. Dat geldt volgens het onderzoek vooral bij de coöperatieve banken en minder bij beursgenoteerde, commerciële instellingen. Daar is de druk om de winst te verhogen immers het grootst. Dit alles onderstreept nog maar eens het belang van goede corporate communicatie. (Bron: De Tijd 14 oktober 2005) 7

8 DE EXPERT Je kunt niet om jezelf heen Identiteitsdenken maakt meerwaarde duidelijk In ons vorige nummer hadden we het in deze rubriek over het verschil tussen identiteit en merk. Een reep Mars zal niet snel in opstand komen tegen een herpositionering, was onze stelling. Wat niet kan gezegd worden van een groep mensen. Daar plak je niet zomaar even een imago tegenaan, maar je zoekt naar de eigen identiteit en unieke sterkten om die met de doelgroepen te communiceren. Vooral dienstenorganisaties moeten daarbij het evenwicht zoeken tussen wat wil men van ons? en wat kunnen we waarmaken? 8 facetten

9 De tijd van de stabiele onderneming die decennialang onverstoorbaar dezelfde bleef, is lang voorbij. De context is behoorlijk turbulent geworden: globalisering, fusies en overnames, herpositioneringen,... Het zijn flinke uitdagingen voor de (marketing)communicatie. Consumenten willen niet alleen meer weten wat ze kopen, maar ook van wie ze het kopen. De factor integriteit Een factor waar we sinds het begin van de jaren negentig steeds meer rekening mee moeten houden, is de roep om integriteit. Hij klinkt steeds luider vanuit de consumenten en hun verenigingen. Ze willen niet alleen meer weten wat ze kopen, maar ook van wie ze het kopen. Wie zit er achter de grote merken? Hoe wordt het geld precies verdiend? Aanvankelijk kon men die kritische vragen afdoen als gestook van klein-links, maar intussen worden ze ook gedragen door deftige organisaties die niet meteen Che Guevara-posters in hun kantoren hebben hangen. Zo is er in de VS een coalitie van religieuze investeerders, het Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), die met haar investeringsgedrag bedrijven aanzet tot ethisch handelen. Bij ons stelt het OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) dat ethische criteria aan belang winnen in ons aankoopgedrag. Een groeiend aantal belangengroeperingen zet issues als duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid op de agenda. Ze kijken kritisch toe hoe ondernemingen zich kwijten van hun maatschappelijke taak. Enkele maanden geleden was er in Vlaanderen een relletje over het Fair & Free Trade -label van de Antwerpse koffiehandelaar Efico. Volgens de klassieke fair trade-beweging (Oxfam- Wereldwinkels en Max Havelaar), wilde Efico gewoon meesurfen op het succes van eerlijke handel zonder de verplichtingen ervan op zich te nemen. Liefdadigheid, maar geen fair trade, luidde het. Identiteit, tussen ambitie en mogelijkheid Achter de vraag hoe handelt de organisatie? schuilt de bekommernis welke soort organisatie is het? Anders gezegd: de vraag naar de echte identiteit. De manier waarop mensen de identiteit van een onderneming percipiëren, is haar imago. En dat bepaalt hoe de buitenwereld de bedrijfscommunicatie interpreteert. Ze is als een leesbril voor elke komende boodschap. Van levensbelang, dus. Maar wat is identiteit in deze context? Elke organisatie heeft zichzelf doelen gesteld. Die ambities komen in botsing met wat de omstandigheden (markt, concurrentie,...) mogelijk maken. Uit die confrontatie wordt de identiteit geboren. In haar identiteit beseft de organisatie wat vandaag haalbaar is zonder te vergeten waar ze naartoe wil en hoe ze dat wil bereiken. Identiteit is m.a.w. legitimatie: de geaccepteerde afstand tot het optimale. Op die manier is de corporate identity hét leidende principe van iedere onderneming. Ze is de leidraad voor gedrag, stuurt beslissingen, bepaalt de toekomst en verschaft op die manier helderheid. Daar vloeit ook uit voort dat corporate identity niet door de concurrentie is na te bootsen, zoals de kenmerken van een merk. Corporate identity is immers geen merk, maar een typische eigenheid, een zelfbewustzijn dat van binnenuit groeit. Die identiteit is niet direct afleesbaar maar moet op een bewuste manier via diverse kanalen worden getoond en gecommuniceerd. Die kanalen zijn het dagelijkse gedrag, de symboliek die de onderneming hanteert en de communicatie die ze voert. Zelfpresentatie als meerwaarde Wie te sterk gefocust is op het vermarkten van zijn producten, ziet over het hoofd dat die inspanningen succesvoller zijn als de dialoog tussen bedrijf en markt meer inhoudt dan louter productcommunicatie. Als er sprake is van een zinvolle aanwezigheid van het bedrijf in de markt, die als zodanig wordt erkend door de doelgroepen. Want dan krijgt een bedrijf, ook los van zijn producten, een betekenis. Die identiteit kan een interactie op gang brengen in die mate dat men ze als oprecht ervaart en dan zal ze ook een gunstig vooroordeel creëren. Zo kan elke organisatie vanuit haar core competences een gesprekspartner worden in plaats van een zender van eenrichtingssignalen. De communicatie hoeft dan ook niet meer te schreeuwen (en dat is wat vaak wordt gedaan wanneer men constateert dat de boodschappen niet de gewenste respons opleveren: een steeds luider communicatiebombardement, waarbij men vergeet dat de mens al lang getraind is in het selecteren van boodschappen). Een zelfbewuste organisatie slaagt er zoveel beter in om zich, rustig en overtuigend, op hetzelfde ogenblik en op diverse plaatsen toch op een consistente manier te presenteren. Dat kan haar slagkracht alleen maar ten goede komen. Het Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), een coalitie van religieuze investeerders, zet met haar investeringsgedrag bedrijven aan tot ethisch handelen. 9

10 Corporate identity-businessmodel Een businessmodel dat wortelt in de corporate identity heeft twee essentiële voordelen: een kostenbesparend en een communicatief voordeel. Zodra de tone of voice is vastgelegd, is het eenvoudig om hem trouw te blijven. Wanneer de partituur van het corporate verhaal is geschreven en de violen zijn gestemd, is het veel gemakkelijker om consistent te reageren op nieuwe thema s in de omgeving of de markt. De organisatie kan dan immers communiceren vanuit zichzelf, vanuit haar kernwaarden en kerncompetenties. Het imago van de onderneming bepaalt hoe de buitenwereld haar bedrijfscommunicatie interpreteert. Dankzij het corporate identity-businessmodel kan de organisatie ook beter en creatiever inspelen op een groeiende tendens bij vooral jongere consumenten. We bedoelen de tendens dat ze hun identiteit meer en meer definiëren door immaterieel consumptiegedrag, zoals bijzondere reizen, deelname aan cultuur, het bezoeken van evenementen,... Daarin zoeken ze bepaalde waarden en wensen ze die te delen met anderen. Dat maakt hen bijzonder aanspreekbaar voor organisaties die dezelfde waarden vertonen en dezelfde visie hebben op de samenleving en de richting waarin ze zou moeten evolueren. Kortom: dankzij het bewust beleven van identiteit en het nastreven van integriteit kunnen organisaties een plaats claimen in de hoofden van mensen die zelf ook bewust bezig zijn met de wereld. Een organisatie spreekt, handelt en laat zichzelf zien, zoals ook een persoon spreekt, handelt en zichzelf aan de buitenwereld toont. De manier waarop we die identiteit percipiëren, is het imago. Het bepaalt hoe de buitenwereld onze bedrijfscommunicatie interpreteert. Een organisatie is slechts geloofwaardig in die mate dat ze erin slaagt haar belofte waar te maken. Een dienstverlenend bedrijf kan maar beter duidelijk maken hoe men de dingen hier doet, want stakeholders herinneren de organisatie nadrukkelijk aan die belofte. Het beeld dat men heeft van een organisatie wordt dus snel bepaald door het gedrag van de medewerkers, door wat de organisatie zegt (haar communicatie) en hoe ze het zegt (haar symboliek). 10 facetten

11 IDENTITEITSONDERZOEK CORPORATE DESIGN HUISSTIJLMANAGEMENT CORPORATE PUBLISHING CORPORATE IDENTITY Achter elk logo steekt een verhaal over heden en verleden, over structuur en cultuur, over mensen en markten. Die typische stijl-van-het-huis ordenen, scherper stellen én een gezicht geven, dát is ons vakgebied. MATTERS Samen met de opdrachtgever schrijven we een scenario voor de langetermijncommunicatie. Samen bouwen we aan een onderscheidend statement in woord én beeld, dat als rode draad kan dienen voor alle vormen van communicatie. We brengen hiervoor kennis en kunde bij elkaar op het vlak van strategisch identiteitsonderzoek, design, huisstijlmanagement en publishing. Voor elk gebied beschikken we over innoverende denkmodellen en adequate methoden. Als kennispartner van de Total Identity Group biedt Gramma u de combinatie van internationale knowhow en regionale expertise. Onze no-nonsense aanpak, kennis van zowel de private als de publieke sector én de combinatie van rationele analyse met pragmatisch creatieve oplossingen, maken ons uniek in de markt. ÉÉN DOEL, MEERDERE STRATEGIEËN 11

12 DE OPDRACHTGEVERS Fortis Lease Het begon met een brochure Fortis Lease kwam bij Gramma aankloppen voor een corporate brochure. Bij nader toezien bleek echter dat er meer nodig was. Trouwens, met de inhoud van een brochure kan je ook al vele kanten op. Goed nadenken en overleggen leidde hier tot een doelgerichter communicatieproduct dan wat men aanvankelijk in gedachten had. Onze gesprekspartner is Dirk Bauweleers, hoofd van de marketing bij de Fortis Lease Group. Hij schetst de start van de samenwerking met Gramma: Onze groep bouwt zich uit tot een Europese speler en we hadden nood aan een corporate brochure die dat duidelijk maakte, vooral aan middelgrote en grote bedrijven. We hebben toen contact opgenomen met een aantal bureaus, waaronder Gramma. Dat kenden we via de nieuwsbrief Facetten. Het was Gramma dat de beste indruk maakte en bovendien een zeer heldere en gedetailleerde offerte had opgesteld. Van brochure tot map-met-inhoud Wij begonnen met een klein onderzoek naar de communicatiedoelen en -producten bij Fortis Lease. Daaruit voortvloeiend deden wij de klant een aantal aanbevelingen over hoe hij zich als solution provider kon profileren. Normaal gesproken volgt er dan een voorstel voor de bedrijfsbrochure, maar dat gebeurde niet meteen. Dirk Bauweleers legt uit: Onze accountmanagers vroegen een flexibel instrument om het verkoopgesprek te ondersteunen. Gramma kwam dan met het idee om een aantal casestory s te maken waarin een klant vertelt over een oplossing die Fortis Lease voor hem heeft uitgewerkt. Na grondig overleg, intern en met Gramma, beslisten we een map te laten maken die plaats bood voor verschillende communicatieproducten: - zes casestory s uit verschillende landen en voor verschillende leasingproducten, waarin we telkens een klant aan het woord laten; - een corporate brochure waarin een aantal van onze accountmanagers de sterke punten van het Fortis Lease-verhaal brengen; - een folder facts & figures, met grafieken, cijfers en andere harde informatie, die elk jaar wordt geüpdated. Op onze vraag ontwikkelde Gramma ook een template, waarmee we zelf nog specifieke folders konden maken en daarbij de huisstijl perfect konden respecteren. 12 facetten

13 Dirk Bauweleers, hoofd marketing bij Fortis Lease: Het was een positieve samenwerking door de open en duidelijke manier van werken van Gramma. Let s talk Het geheel van die instrumenten kreeg als thema en als baseline let s talk, vervolgt Dirk Bauweleers, omdat goede communicatie erg belangrijk is in onze relatie met klanten en prospects. Wij luisteren naar hen en bieden efficiënte en creatieve oplossingen. Om die reden zijn we ook afgestapt van ons oorspronkelijke idee om de corporate brochure alleen in het Engels te brengen. We hebben uiteindelijk acht talen gebruikt, om alle prospects in hun eigen taal aan te spreken. Over de precieze inhoud en het concept van de brochure en de casestory s hebben we intern herhaaldelijk overlegd. Gramma heeft ons daarin goed begeleid en heeft ons de juiste vragen gesteld. Zo kon ik onze keuzes goed beargumenteren bij het topmanagement en zijn we tot een consensus gekomen. Onze accountmanagers vroegen een flexibel instrument om het verkoopgesprek te ondersteunen. Gramma kwam met het idee om een aantal casestory s te maken. Groei in Europa De Fortis Lease Group onderdeel van de Fortis Group is gespecialiseerd in financiële leasing van investeringsgoederen voor professionele doeleinden: van auto s tot kranen, van machines tot gebouwen. De onderneming richt zich tot kleine en grote ondernemingen, maar in het segment van de middelgrote en grote bedrijven wordt de Europese dimensie steeds belangrijker. Bij die doelgroep profileert Fortis Lease zich dan ook als een aanbieder van oplossingen op internationaal niveau. De groep is nu actief in vijftien landen; dat moeten er op termijn vijfentwintig worden. Ze behoort tot de grote Europese spelers in haar sector. 13

14 Behoorlijke brok coördinatiewerk De zes cases waren een behoorlijke brok werk, o.a. op het vlak van de coördinatie. Voor de interviews van de klanten en het uitschrijven van de teksten werd het tekstbureau Forte ingespannen. Een fotografe ging telkens mee op reis. Over deze fase zegt Dirk Bauweleers: We hebben acht talen gebruikt om alle prospects in hun eigen taal aan te spreken. Dat woog zwaar in het budget, maar Gramma en Forte hebben ons overtuigd om de interviews niet telefonisch maar face to face te doen. Op die manier krijg je een beter en doorleefder verhaal en is de fotografie echter. In april-mei 2005, zo n zestien maanden na het eerste gesprek, zijn alle producten gedrukt en geleverd. Dirk Bauweleers: Het traject heeft iets langer geduurd dan voorzien, maar we hadden soms wat tijd nodig om intern tot een consensus te komen. Ikzelf vind het resultaat heel mooi (toont een casestory): kijk hier, naar die fotografie en die coherentie in het kleurgebruik. Het drukt goed het idee van let s talk uit. Onze country- en accountmanagers zijn ook positief; zij vinden het professioneel gemaakte instrumenten met de juiste uitstraling. In de map kunnen zij een aangepast dossier samenstellen en er ook nog andere documenten in steken. Flexibel, dus, zoals ze hadden gevraagd. Mensen van vlees en bloed Zowel de bedrijfsbrochure als de zes casestory s zijn opgebouwd rond echte mensen. In de brochure zijn het verschillende accountmanagers die de claims en troeven van Fortis Lease toelichten. Het is geen toeval dat men als woordvoerders de mensen koos die het dichtst bij de klanten staan. In de casestory s is het telkens de klant die vertelt hoe Fortis Lease hem heeft geholpen, met de accountmanager als klankbord. Die personen zijn uiteraard ook in de fotografie prominent aanwezig. Geen portretten, maar levensechte foto s die gemaakt werden tijdens de gesprekken en die het geheel een grote geloofwaardigheid geven. 14 facetten

15 VOOR U GELEZEN 58 flip-overs over communicatie Met een schets en een minimum aan woorden kun je op de flip-over een ingewikkeld onderwerp plots heel wat minder ingewikkeld maken. Dat stond het communicatiebureau Berenschot voor ogen toen het zijn Managementmodellen voor communicatie schreef. In 58 dubbele spreads stellen ze evenveel aanpakken en modellen voor om communicatie te managen: rechts een schematische voorstelling, links een beknopte tekst met een beschrijving van het model, de toepasbaarheid ervan en een commentaar vanuit de praktijk. De modellen zijn bedoeld voor communicatie in situaties waar elke organisatie ooit mee te maken krijgt (fusie, veranderingsproces, positionering, crisissituatie,...) of gewoon bij de dagelijkse managementpraktijk zoals marketing, het relatienetwerk onderhouden, de concurrentie analyseren,... Een lukrake greep uit de inhoud: actoren-kwadranten (posities van partners), brandingsdriehoek (het streefbeeld van een merk), communicatiediamant (de zeven facetten van het communicatieplan), persbericht (checklist voor het schrijven van nieuws), integriteitsmanagement,... Een belangrijk boek voor de manager die de communicatie van zijn organisatie tot een strategische tool wil omvormen. Berenschot Communicatie, Managementmodellen voor communicatie, Uitgeverij Nieuwezijds, 2003, 151 p. Het merk vormgeven: denken en doen Brand design legt een duidelijke link van de marketingtheorie naar de praktijk van het merk-vormgeven, en dat is het bijzondere aan dit boek. Eerst legt Ruud Boer uit wat brand design is en wat het doet; ook de merkstrategie en de emotionele lading van een merk krijgen de nodige aandacht. Het tweede deel gaat in op de praktijk van het brand design-proces, met daarin de stappen analyse van de merkstrategie, analyse van de merkidentiteit en de creatieve briefing aan de vormgever(s). In een concrete case wordt het allemaal nog duidelijker gemaakt. Interessante bijlagen zijn de Merk-Wijzer (een model om het merk overzichtelijk vast te leggen) en een checklist voor de briefing. Boer weet waarover hij schrijft en dat leverde een helder en overzichtelijk boek op, geïllustreerd met talrijke voorbeelden en schema s. Zijn doelgroep bevindt zich zowel aan de vraagzijde (marketeers, communicatiemanagers, directies) als aan de aanbodzijde (artdirectors en accountmanagers in designbureaus). Ook in talrijke hogescholen staat Brand design in de lijst van aanbevolen boeken. Ruud Boer, Brand design, Pearson Education Benelux, 2004, 274 p. Een verhaal, niet voor de vaak Sinds mensenheugenis gebruikt men verhalen om een boodschap te verpakken. Dat is nu niet anders, alleen hebben we er nu een Engelse naam voor: storytelling. Geen sprookjes hoewel dat niet per definitie uitgesloten is! maar een aangename, pakkende manier om de sustainable corporate story (sorry, weer Engels) bij de mensen te krijgen. Verhalen vertellen is een van de sturingselementen van organisaties geworden. De functie van chief storyteller in een multinational is al echt gespot. Dit boek is een terreinschets van de wereld van het verhaal, de mogelijkheden en technieken van de corporate story, de link met corporate identity, reputatiemanagement, enzovoort. Met concrete voorbeelden van bedrijfsverhalen. Guido Rijnja en Ron van der Jagt, Storytelling. De kracht van verhalen in communicatie, Kluwer, 2004, 125 p. 15

16 DE OPDRACHTGEVERS Van daadkracht verzekerd Een huisstijl voor het nieuwe Fortis ASR De overheid trekt zich de laatste jaren gedeeltelijk terug uit haar rol om de zekerheid van haar onderdanen te garanderen. Daardoor zien bedrijven en individuen zich meer dan vroeger genoodzaakt om een uitgebreide verzekering af te sluiten. Zo is er een bredere verzekeringsvraag ontstaan. Fortis zag het antwoord in de integratie van Amev, Stad Rotterdam en Woudsend tot één verzekeraar, Fortis ASR. Een verzekeraar die optimaal profiteert van de kennis en de ervaring van de drie gebundelde bedrijven, maar die desondanks een compleet nieuwe identiteit heeft. Corporate identity Drie bedrijfsculturen integreren is een uitdagend proces. De nieuwe corporate identity moet door alle partijen worden (uit)gedragen, er moet één Fortis ASR-gezicht getoond worden. Om dat te bereiken en om de nieuwe corporate identity volledig in het bedrijf te verankeren, heeft Total Identity een geïntegreerd concept voor design en communicatie ontwikkeld. Een concept dat uitgaat van een gezamenlijke basis, het verhaal van Fortis ASR. Het verhaal van Fortis ASR Die gezamenlijke basis, de corporate story, vertelt letterlijk het verhaal van Fortis ASR. Het verhaalt over de historische verworvenheden van de drie gebundelde organisaties en focust op de ambities van de nieuwe verzekeraar, op dat wat Fortis ASR wil zijn. Een daadkrachtige organisatie die deskundig, klantgedreven, persoonlijk en flexibel opereert. Dat vormt de basis voor het onderscheidend vermogen van Fortis ASR in de competitieve verzekeringsmarkt. Corporate-designprogramma Het visuele voorkomen van de grote nieuwe verzekeraar geeft het bedrijf daadwerkelijk een eigen gezicht. Krachtig, geïnspireerd op het Fortis-design en onderscheidend door een fris en uitgesproken kleuren vormgebruik. Het sobere maar consistente stramien, waarop de diverse uitingen zijn gebaseerd, verleent de boodschap transparantie en herkenbaarheid. Het biedt een helder uitgangspunt voor een bedrijfscultuur waarin daadkracht de basis vormt. Vanuit de doelgroep De nieuwe identiteit kenmerkt zich ook door een communicatie die wordt gestuurd vanuit de optiek van de doelgroep. Elke doelgroep wordt eerlijk en helder, maar altijd vanuit het eigen perspectief aangesproken. Zowel in tekst als in beeld, zowel intern als extern. Die aanpak creëert intern een draagvlak voor veranderingen en draagt extern bij aan goede relaties met de eindklant en met het tussenniveau. Daarnaast maakt het Fortis ASR tot een opvallende speler in het concurrentieveld. 16 facetten

17 Middelen Om de doelen kracht bij te zetten, heeft Total Identity voor elk van de drie primaire doelgroepen intern, intermediair en eindklant een omvangrijk pakket van communicatiemiddelen samengesteld. Voor intern gebruik bestaat het pakket uit: een introductie-evenement verschillende informatieve en motiverende middelen presentatiewanden een uitbreiding/aanpassing van het intranet PowerPoint-presentaties gimmicks/give-aways Extern, voor het intermediaire niveau, valt te denken aan: aankleding van introductie-evenementen brochures digitale nieuwsbrieven inhoudelijke informatiedragers een geheel vernieuwd extranet, Cockpit genoemd Ook voor de eindklant heeft Total Identity diverse middelen ontwikkeld. De brochurelijn telt zomaar even 63 brochures; daarnaast zijn er diverse DM-folders en de website Verder wordt gedacht aan POS(point-of-sale)-materiaal. Merkwaarden Voor elk van de genoemde doelgroepen is een op maat gemaakt corporate-designprogramma ontwikkeld. Deze frisse en geheel eigen stijl laat de merkwaarden van Fortis ASR zowel in design als in copy tot uitdrukking komen. Het design werkt met sprekende, contrastrijke kleuren en uitgesproken grote koppen in een herkenbaar stramien. In de al bij al sobere vormgeving is, als vierde element, een gekleurde balk opgenomen die het logo bevat. De fotografie ten slotte is herkenbaar voor de doelgroep. In de teksten komen de merkwaarden onder andere tot uitdrukking in de informatieve inhoud en de zakelijke en directe tone of voice. Er is veel aandacht voor de uiterlijke tekststructuur om de helderheid te bevorderen, en de teksten bevatten verschillende leesniveaus. i-base Opdat Fortis ASR zijn huisstijl op een consistente en correcte manier zou kunnen gebruiken, heeft Total Identity een uitgebreide i-base ontwikkeld. In dit digitale huisstijlmanagementsysteem zijn alle elementen van het corporate design verankerd. Voorzien van richtlijnen, voorbeelden en downloads is deze i-base een altijd actuele, centrale huisstijlbron voor iedereen die aan de huisstijldragers van Fortis ASR werkt. Van de communicatieafdeling tot het reclamebureau dat de advertenties ontwerpt. 17

18 DE OPDRACHTGEVERS Help, wie ben ik? Huisstijlontwikkeling als stimulans voor identiteitsvorming Idealiter groeit de corporate identity op natuurlijke wijze uit de organisatie zelf. Wat echter als je niet te maken hebt met een voldragen organisatie, maar met een heterogene groep mensen, een overleggroep die haar identiteit nog aan het zoeken is en die toch een huisstijl nodig heeft? De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform tussen de verschillende beleidsdomeinen en bestuurslagen, verantwoordelijk voor de planning en de opvolging van het integraal waterbeleid in Vlaanderen. Zij overkoepelt bovendien een lokale structuur in elk van de elf Vlaamse stroombekkens. De CIW benaderde Gramma voor het ontwikkelen van een corporate identity en een huisstijl op een ogenblik dat zij haar eigen identiteit nog niet helemaal had uitgeklaard. Dát was een uitdaging. Zoeken naar identiteit Om te beginnen namen wij diepte-interviews af bij de leiding van de administraties die een vertegenwoordiger hebben in de CIW, over hun visie op missie, waarden, strategie en communicatie van de CIW. Bij de acht leden van de projectgroep namen we ook een semantische differentiaal* af om te peilen naar de gewenste corporate identity. De confrontatie met het rapport van ons identiteitsonderzoek scherpte bij de leden van de CIW het bewustzijn aan van nog te beslechten kwesties. Onze suggesties en voorstellen toonden mogelijke richtingen en oplossingen. In die zin was de huisstijlontwikkeling tegelijk de finale fase in de identiteitsvorming van de CIW. Concreet hebben wij de kernwaarden als volgt vertaald: natuurlijk, sober, puur: in het logo; bewegend: het logo suggereert beweging; zakelijk, rationeel, modern: in de lay-out de typografie, met de lettertypes Frutiger en Tarzana; sociaal: door in de fotografie de combinatie mens-water te gebruiken. Implementatie-instrumenten Een delicaat punt was nog het feit dat sommige bekkens al een eigen en volstrekt incompatibel logo hadden. Op ons advies gebruiken de bekkenstructuren nu het centrale CIW-logo, met hun naam toegevoegd. Voor de implementatie ten slotte heeft de CIW dankbaar gebruik gemaakt van een aantal instrumenten die wij hadden ontwikkeld: sjablonen voor de belangrijkste documenten, een uitgebreid huisstijlhandboek op de website en een beknopte huisstijlgids op papier. * Een techniek om op een kernachtige manier het karakter van een organisatie te typeren, vertrekkend van tegengestelde begrippenparen (zakelijk gemoedelijk, rustig actief,...). a b c e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tarzana Wide a b c e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Frutiger 18 facetten

19 Besix Group Bouwer (eindelijk weer) bekend Het beeldmerk van Besix is een abstracte maar dynamische weergave van een vlag geworden. Bovenstaand ziet u een aantal ontwerpschetsen. Groeien en bedrijven overnemen, zeker in een internationale context, doet vaak geen goed aan de zichtbaarheid van een onderneming. Ze ís er nog wel, maar steeds minder herkenbaar. Besix loste dat probleem op door Total Identity een radicaal nieuw corporate design te laten ontwikkelen. Gedurfde projecten Besix Group is een grote naam in infrastructuurprojecten. De groep met haar wortels en haar hoofdkantoor in België is wereldwijd actief in de bouw van vliegvelden, TGV-stations, stadswijken... en van de hoogste toren ter wereld in Dubai. Door overnames was de groep sterk gegroeid, maar de overgenomen bedrijven gingen door onder hun eigen vlag. Zo was op de duur de visuele samenhang zoek: geen bouwplaats toonde hetzelfde Besix. De vlag geplant De nieuwe huisstijl maakt het bedrijf mondiaal onderscheidend en herkenbaar. Centraal staat het beeldmerk: een abstracte maar dynamische weergave van een vlag in de sterke kleuren rood en blauw. Het idee erachter is dat wie zijn vlag plant, zijn durf en zijn aanwezigheid toont. Dit beeldmerk kan worden aangevuld met een in grijstinten uitgevoerd golvend vlak, dat eveneens beweging situeert. De basiskleur van de huisstijl is wit, als symbool van het open en heldere karakter van Besix. Overigens, witte bulldozers en graafmachines op een bouwplaats, dat móét wel opvallen... Implementatie Total Identity leverde een uitgebreid pakket toepassingen en voorbeelden van de huisstijl. Met die instrumenten heeft Besix het nieuwe corporate design wereldwijd ingevoerd in september jl. Zonder grootscheepse reclame- of marketingcampagne, wel met interne promotie en begeleiding via nieuwsbrieven en intranet. Bij de buitenwacht moet de nieuwe stijleenheid zichzelf in de praktijk bewijzen. Besix heeft er alle vertrouwen in. Waarden vastgelegd De Besix Group schakelde daarom Total Identity in voor het ontwikkelen van een nieuw corporate design, toe te passen door alle bedrijven die tot de groep behoren. Vooraf werd bij directie en middenkader gepeild naar de waarden van de groep. Resultaat: men wilde zich profileren als technologisch, innovatief, professioneel, betrouwbaar, gemotiveerd en één. Dat waren meteen de richtsnoeren bij het ontwerpen van de huisstijl. 19

20 PRODUCTEN & DIENSTEN Huisstijlaudit Van onbestemd gevoel naar weten Collega s, we moeten dringend iets doen aan onze huisstijl! Wanneer zo n uitspraak valt in de directievergadering, is het dikwijls hoog tijd om een verouderde, verwaterde en/of slecht gedocumenteerde huisstijl te vervangen. Maar is vervangen wel de beste oplossing? Misschien moeten ze eerst kijken naar de manier waarop de organisatie met haar huisstijl omspringt, alvorens zich in een vernieuwingsoperatie te storten? Het onbehaaglijke heen-en-weergeschuif in de directiekamer legt een behoefte bloot: weten hoe men in de organisatie met de huisstijl omgaat. Is hij verankerd op elk niveau van de organisatie? Hoe worden medewerkers ingelicht en geholpen bij het toepassen ervan? Hoe gebeurt het interpreteren, briefen, ontwerpen, uitbouwen, toepassen, bestellen, beoordelen en beslissen van het corporate design? Kortom: hoe zit het met het huisstijlmanagement? Als dat niet gezond is, dan zal een eventuele vernieuwde of nieuwe huisstijl na korte tijd in hetzelfde bedje ziek zijn als de oude. Huisstijlaudit Dit probleem vraagt om een adequate oplossing, en die is er ook sinds kort: de huisstijlaudit. Die biedt helderheid over de manier waarop de visuele identiteit van een organisatie wordt gemanaged. Hij brengt in kaart hoe de organisatie in elkaar zit, registreert hoe er over huisstijl wordt gedacht en evalueert de processen en diensten die er betrekking op hebben. Vaak komt aan het licht dat de visuele identiteit onvoldoende wordt bewaakt. Of dat niet alle betrokkenen op de hoogte zijn van alle voorschriften. Of dat opeenvolgende kleine wijzigingen niet coherent worden geïntegreerd in het huisstijlhandboek. Of dat er dringend een digitaal handboek moet komen. Enzovoort. Ook bekijkt de audit de kwaliteit van de huisstijltoepassing op diverse communicatiemiddelen. Het moge duidelijk zijn dat de huisstijlaudit slechts wordt ingezet wanneer de organisatie grondig nadenkt over de huisstijl en het huisstijlmanagement. Centraal én decentraal De audit bestaat uit drie onderdelen. Per onderdeel antwoordt u op een aantal vragen, waaruit een score wordt afgeleid. De samenvatting en de interpretatie van de scores geeft een beeld van de kwaliteit van uw huisstijlmanagement. Voor delen 1 en 2 zitten we aan tafel met uw eindverantwoordelijke van de huisstijl; deel 3 gebeurt bij een representatief aantal onderdelen (afdelingen, vestigingen,...) van uw organisatie. 1. Doorlichting van de organisatiestructuur: de verhouding tussen de hoofd- en regiokantoren, tussen moeder- en dochterondernemingen, enz. De formele lijnen in de organisatiestructuur hebben immers hun invloed op de beheersing van de huisstijl. 2. Beoordeling van het huisstijlmanagement, aan de hand van veertig stellingen. Leeft de huisstijl onder de medewerkers, draagt hij bij aan een positief imago, is de toepassing geautomatiseerd, is er een recent huisstijlhandboek en is het beschikbaar voor iedereen? Enzovoort. 3. Evaluatie van de communicatiemiddelen, meer bepaald van de aspecten kwaliteit en consistentie, efficiëntie, voorraad, bestellen, enz. Het moge duidelijk zijn dat de huisstijlaudit slechts wordt ingezet wanneer de organisatie grondig nadenkt over de huisstijl en het huisstijlmanagement. Een tipje van de eigen sluier Als proef heeft Total Identity de huisstijlaudit toegepast op de eigen organisatie. Een aantal resultaten was geruststellend en volgens verwachting, maar er bleek toch ruimte voor extra aandacht en verbetering. 20 facetten

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

facetten 39 social media

facetten 39 social media facetten 39 social media rubriekstitel GRAMMA CONsULTANCY GRAMMA DEsIGN GRAMMA IMPLEMENTATION GRAMMA COMMUNICATION CORPORATE IDENTITY Achter elk bedrijfslogo, elke organisatievlag steekt een karakteristiek

Nadere informatie

Een boekje over huisstijl

Een boekje over huisstijl Een boekje over huisstijl Een boekje over huisstijl Hans Stol De Erven Kuyper Colijn van de Bom Leiden Groningen Cambridge Oxford New York Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Aan de slag met Het Nieuwe Werken

Aan de slag met Het Nieuwe Werken Aan de slag met Het Nieuwe Werken Dik Bijl Aan de slag met Het Nieuwe Werken Par CC, Zeewolde 2009 Colofon 2009 Par CC, Naarderweg 4, 3891 DK Zeewolde Omslagontwerp: www.elmarbeckmann.com Illustraties:

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong het ONDERNEMERS NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G SEAT Bakker 75 jaar jong NR. 3-2005 Het gaat goed met de Bedrijvenkring Ermelo Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter It s lonely

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond 1.1 Samenvatting 1.1. Achtergrond Mijn interesse voor beleving van de mens heeft mij doen verdiepen in de experience economy. Vanuit bestaande theorie over de experience economy wordt er een link gelegd

Nadere informatie