Inhoud. p 3. p. 4. p. 8. p. 12. p. 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. p 3. p. 4. p. 8. p. 12. p. 15"

Transcriptie

1 facetten 28

2 Inhoud 4 p 3 VOORWOORD Met/zonder saus Fusies en overnames slagen soms maar half: dat merk je aan de eilandjes van oude cultuur die hier en daar hardnekkig weerstand bieden. Met het oordeelkundig opbouwen van een gemeenschappelijke identiteit kun je de acceptatie sterk verhogen. 8 p. 4 DE MARKT Imago? Doe mij maar een goedkopere lening! Een onderzoek bracht aan het licht dat Nederlandse consumenten nauwelijks onderscheid zagen tussen de imago s van hun grootbanken. Afschaffen die hele imagohandel dan maar? Integendeel: er is nood aan méér en béter identiteitsdenken. p. 8 DE EXPERT Je kunt niet om jezelf heen De vraag naar de identiteit van organisaties en de roep om integriteit klinken alsmaar luider. Het antwoord is een bewust cultiveren en communiceren van de corporate identity, om aansluiting te krijgen bij de nieuwe consument. 12 p. 12 DE OPDRACHTGEVERS Fortis Lease Het begon met de vraag om een bedrijfsbrochure te maken, het eindigde met een combinatie van communicatieproducten die flexibel inzetbaar zijn. Tot wat een goed gesprek en een grondige behoeftenanalyse kunnen leiden. 18 p. 15 VOOR U GELEZEN Managementmodellen voor communicatie: heldere en bondige inzichten voor managers die hun communicatie tot een strategische tool willen omvormen. Als kennispartner van de Total Identity Group beschikken we over een ruime expertise op het vlak van corporate communicatie en design. Via onze website delen we die kennis en kunde met anderen. U kunt er terecht voor aanvullende duiding en informatie over de thema s en cases in dit blad. U kunt er ook een gratis abonnement op Facetten en/of e-updates aanvragen. Gramma nv, Gijzelaarsstraat 29, 2000 Antwerpen, Total Identity Group, Paalbergweg 42, 1105 BV Amsterdam ZO Uitgever: Gramma nv Hoofdredactie: Renaat Van Cauwenberge, Design: Gramma nv - Sofie Lutin Fotografie: Isabelle Persyn, Kris Pannecoucke, Greg Smolders Druk: Drukkerij Albatros, Antwerpen Werkten mee aan dit nummer: Guido Kuppens ((eind)redactie), Peter Verbruggen, Alexis Van Dam, Eli Vlessing, Dennis Glijn, Hans P. Brandt en Renaat Van Cauwenberge Facetten is een uitgave van Gramma nv, bedoeld voor onze klanten en businesspartners en voor de voornaamste stakeholders van de Total Identity Group. Facetten verschijnt tweemaal per jaar in het Nederlands. Facetten is gedrukt op Condat Matt Périgord 150 g. Oplage: 3100 exemplaren Volgend nummer: voorjaar 2006 Auteursrecht: behoudens de door de wet vermelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie stelt uw reacties ten zeerste op prijs. Stuur uw ideeën, suggesties en commentaar naar 2 facetten

3 Brand design: over merkstrategie, merkidentiteit en de vormgeving ervan. Een brug tussen marketingtheorie en designpraktijk. Storytelling: hoe kan je de kernwaarden en de kernboodschap van je organisatie in een consistent bedrijfsverhaal gieten? p. 18 NIEUWS Gramma ontwierp een huisstijl voor de Vlaamse Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Het was een proces dat de prille identiteitsvorming van de klant stimuleerde. Van Total Identity kreeg de bouwgroep Besix een nieuw corporate design, waarmee opnieuw één herkenbare vlag wappert op al haar bouwplaatsen. p. 20 PRODUCTEN EN DIENSTEN Huisstijlaudit U voelt dat er iets moet gebeuren aan uw huisstijl. Moet u hem bijsturen? Radicaal veranderen? Of moet u hem gewoon beter managen? Een audit brengt aan het licht hoe uw huisstijlmanagement eraan toe is. p. 23 STANDPUNT De subtiele instrumenten van de vormgever Hoe werkt grafische vormgeving, welke instrumenten hanteert ze, en wat kan ze bewerkstelligen? Met/zonder saus Een jong paar, pas samen onder één dak. Hij: Kun je geen saus maken op de aardappelen? Mijn moeder kon dat zo goed! Zij: Hè bah nee, dat hebben wij thuis nooit gedaan. Veel te vet! Eilandjes van oude cultuur blijken niet spontaan samen te smelten tot iets nieuws, iets gemeenschappelijks. Als het bij een fusie van twee mensen al niet eenvoudig is, hoe moeilijk moet het dan niet zijn in complexe organisaties? Toch is het al fusie en overname wat de klok slaat. En volgens economen is die golf nog niet over zijn hoogtepunt heen. Sommige fusies slagen, andere maar half. De oorzaken zijn nagenoeg overal dezelfde: watervrees en oudecultuureilandjes. Mensen kijken immers argwanend tegen verandering aan, zeker als ze in min of meer comfortabele omstandigheden konden werken. Behoedzaamheid is dus een mooie deugd bij integratieprocessen. Zowel Gramma als Total Identity hebben al opdrachten uitgevoerd voor klanten die een veranderingsproces doormaakten wegens fusie of overname. In deze Facetten leest u twee zulke cases voor de Fortis-groep: Fortis Lease (Gramma) en Fortis ASR (Total Identity). De Fortis-groep is zelf ook het resultaat van fusies die enkele jaren geleden plaatsvonden. Helemáál zonder schokken zal zo n integratie wel nooit verlopen. Maar je kunt de betrokkenen toch motiveren door ze een nieuwe, aantrekkelijke vlag aan te bieden waar ze zich achter kunnen scharen. Een idee, een doel, een identiteit waar ze zich graag mee identificeren. Hoed u echter voor specialisten die voorspiegelen dat ze dat wel even voor u zullen oplossen. U moet het namelijk zélf doen. De nieuwe identiteit moet groeien uit de oude, moet de waardevolle elementen eruit een plaats geven. Dat graven naar en samenleggen van waarden en ambities, dat is úw huiswerk. Het zoeken naar een nieuwe, gemeenschappelijke basis ook. Bedrijven en organisaties bewust maken van hun verhaal, hun ambities, hun stijl-van-het-huis,...: dat is waar Gramma en Total Identity zich op richten. Samen met onze opdrachtgevers ordenen we hun verhaal, stellen we het scherper en ontwikkelen we strategische scenario s om de communicatie en de symboliek ermee in overeenstemming te brengen en zo het gewenste imago te realiseren. Internationaal telt de groep meer dan 200 medewerkers; zij heeft afdelingen in Duitsland, Nederland, Taiwan, Korea,... Onze klanten behoren zowel tot de private als de publieke sector. U neemt dus zelf de aardappelen bij de horens, weliswaar samen met een externe partner die er verstand van heeft zulke processen te begeleiden en vorm te geven aan de nieuwe identiteit. En dat is eigenlijk ook al heel wat. Renaat Van Cauwenberge ÉÉN DOEL, MEERDERE STRATEGIEËN 3

4 DE MARKT...% Bijna 80 % van de consumenten verklaarde geen belang te hechten aan de uitstraling bij het kiezen van hun bank. Toch wel eigenaardig dan dat 60 % zegt dat het imago wel bepaalt of ze zich thuis voelen bij een bank... 4 facetten

5 Imago? Doe mij maar een goedkopere lening! Grote Nederlandse banken spenderen veel geld aan het laden van hun merk. Maar de consument is, naar eigen zeggen toch, relatief ongevoelig voor hun imagocampagnes. Sterker nog: voor hem lijken alle banken op elkaar. Is het werken aan en communiceren van een eigen identiteit dan weggegooid geld? Een goed jaar geleden zaten de marketingverantwoordelijken van de grote Nederlandse banken even wat ongemakkelijk in hun vel. Een onderzoek* van het marktonderzoeksbureau Motivaction had uitgewezen dat voor de Nederlandse consument alle banken één pot nat waren. Wanneer je dat leest als marketeer die zich net inspant om je bank van de andere te onderscheiden, dan moet je daar toch even van gaan zitten. Product versus imago Bijna 80 % van de consumenten verklaarde geen belang te hechten aan de uitstraling bij het kiezen van hun bank. Toch wel eigenaardig dan dat 60 % zegt dat het imago wel bepaalt of ze zich thuis voelen bij een bank... Op welke grond selecteren ze dan wél door welke bank ze hun geldzaken laten behartigen? Het vaakst kiezen ze op basis van een bepaald product dat de bank aanbiedt (35 %). (Uit de praktijk weten wij dat een gunstiger aanbod van een andere bank voldoende kan zijn om te switchen of om die andere bank erbij te nemen. Maar terug naar het onderzoek.) Iets minder vaak vermelde keuzecriteria zijn omdat mijn ouders ook al bij die bank zaten (25 %) of het feit dat er een kantoor in de buurt is (22 %). Een kanttekening: gewoonte is wellicht een sterker criterium dan de consumenten willen toegeven, want de helft zit bij dezelfde bank als z n ouders. Het dubbele dus van het percentage respondenten dat dit motief expliciet opgeeft. Eén pot nat Op de vraag of ze de imago s van de verschillende grote banken kunnen onderscheiden, antwoordt de helft van de respondenten dat ze geen of weinig verschil zien. Een iets meer doorgedreven analyse toont aan dat ABN Amro, Postbank, Rabobank, Fortis Bank, ING Bank en SNS Bank ongeveer gelijk scoren op waarden als betrouwbaar, professioneel, van deze tijd, betrokken bij de klant en maatschappelijk betrokken. De scores liggen niet even hoog voor de verschillend criteria, maar op elk punt blijven de banken dicht bij elkaar. Alleen blijkt dat twee banken die in Nederland minder bekend zijn Fortis en SNS voor elk criterium punt lager scoren. Onbekend is onbemind, onze grootouders wisten het al. En de antwoorden van de marketeers? Zij schatten grosso modo goed in hoe de consumenten op de enquête zouden antwoorden. Behalve op één punt: het klaarblijkelijk niet-bestaande imagoverschil tussen de verschillende banken. Een grote meerderheid van de marketeers meende immers dat de meeste consumenten wél in staat zouden zijn de banken imagogewijs te onderscheiden. Deze overschatting van de invloed van imagocampagnes is uiteraard begrijpelijk: ook marketeers zijn wel eens onderhevig aan wishful thinking over (het belang en de resultaten van) hun eigen job. Datzelfde wishful thinking-fenomeen kan anderzijds voor een deel verklaren waarom liefst 80 % van de respondenten verklaart dat ze zich niet laten beïnvloeden door imago. Moeilijk is niet het synoniem van onmogelijk, maar van noodzakelijk. Anderen trappen er misschien in, maar ik niet, hoor! En intussen is men zich per definitie niet bewust van de onbewuste manier waarop imago s mensen beïnvloeden. Low involvement Om te weten in welke mate de resultaten van dit onderzoek beïnvloed zijn door de ik niet, hoor! -reactie, zouden we het onderzoek zelf aan een onderzoek moeten onderwerpen. Maar dat is ten eerste niet de bedoeling van dit artikel, en ten tweede kunnen we ook zelf vaststellen dat het voor een financiële instelling met een breed aanbod van * Het onderzoek, in opdracht van het Tijdschrift voor Marketing, vroeg aan 400 consumenten op welke basis zij hun bank kiezen; aan 100 marketeers werd gevraagd hoe zij denken dat consumenten kiezen. 5

6 Imago s worden aan het loket en de telefoon gemaakt... of gekraakt. producten moeilijk is om centrale waarden te communiceren. Als je te veel producten onder de aandacht wilt brengen, ben je die aandacht aan het versnipperen en zijn die producten op de duur elkaar aan het beconcurreren. Bovendien raakt het centrale imago in de verdrukking. Dat wordt beaamd door Albert Biebuyck, hoofd marketing bij ING België, in een interview met De Tijd. Overigens vindt hij dat het merkimago wel degelijk een rol speelt in het keuzeproces van de bankklanten. Het feit dat er zo weinig differentiatie is onder de banken, heeft te maken met de aard van de sector. Bankproducten voor particulieren vallen onder de categorie low involvement -producten. Ik bedoel maar: er zijn sexyer sectoren. Maken of kraken In een sector die het in grote mate van dienstverlening moet hebben, moet je bij het ontwikkelen van een sterk en coherent imago dubbel voorzichtig zijn. Ga er maar vanuit dat je (potentiële) klanten kritische en mondige mensen zijn, die eisen dat je communicatie waarachtig is. Als ze worden geconfronteerd met een norse loketbediende of iemand aan de telefoon die niet in staat is een vraag helder en correct te beantwoorden, dan wordt de claim van klantvriendelijkheid ongeloofwaardig. Hetzelfde gebeurt wanneer de consument merkt dat, alle campagnes ten spijt, het contact met de bank steeds anoniemer wordt. Met andere woorden: wát je als organisatie ook claimt, iedereen moet erachter staan en ertoe bijdragen dat je het waarmaakt. Imago s worden aan het loket en de telefoon gemaakt... of gekraakt. 6 facetten

7 Niche of niet? Hét probleem bij de imagovorming van banken met een breed aanbod, gericht op een brede groep, is dat ze in dezelfde grote vijver vissen. Mikken op de grootste gemene deler leidt vaak tot het grootste gemene communicatie en het grootste gemene imago. Sommige banken trachten dat op te lossen door zich te profileren als bank voor een bepaald stukje van de vijver. In België doet de Bank van Breda ( de bank voor ondernemers en vrije beroepen ) dat heel consequent. Ander instellingen specialiseren zich in het vermogensbeheer van heel rijke mensen. Maar je kunt geen niches blijven uitvinden, en als grote bank kun je niet anders dan een breed aanbod toch trachten samen te vatten onder een overkoepelend imago. Mikken op de grootste gemene deler leidt vaak tot de grootste gemene communicatie en het grootste gemene imago. En tóch: identiteitsdenken Maar hadden we in het begin van dit artikel niet gelezen dat die imago s voor de consument allemaal één pot nat waren (weliswaar met enkele relativeringen)? Willen we dan maar stoppen met te trachten een identiteit te definiëren en die naar buiten toe te communiceren? Imagocampagnes zijn toch maar weggegooid geld? Dat is wat té kort door de bocht. Een identiteitsprobleem is niet het sein om niet meer aan je identiteit te werken, maar een stimulans om er gróndiger en béter aan te werken. Moeilijk is niet het synoniem van onmogelijk, maar van noodzakelijk. Niemand is verplicht in de val van de grootste gemene communicatie te trappen. Over onze visie op identiteitsdenken leest u meer op de volgende pagina s. In wiens belang handelt de bank? Het Engelse onderzoeksbureau Forrester peilde bij Europese consumenten naar hun tevredenheid over hun bank. In het algemeen zijn ze redelijk tevreden over hun huisbank, maar naïef zijn ze niet. De grote meerderheid gaat ervan uit dat de bank op de eerste plaats handelt om haar winst te vergroten, en niet om het belang van de klant te behartigen. Slechts een kwart van de respondenten was het eens met de stelling mijn huisbank doet wat het beste is voor mij, niet slechts wat het beste is voor de winst. Paradoxaal is natuurlijk dat de bank die haar klanten het gevoel geeft dat ze in hun belang handelt, uiteindelijk in haar eigen belang handelt. Dat geldt volgens het onderzoek vooral bij de coöperatieve banken en minder bij beursgenoteerde, commerciële instellingen. Daar is de druk om de winst te verhogen immers het grootst. Dit alles onderstreept nog maar eens het belang van goede corporate communicatie. (Bron: De Tijd 14 oktober 2005) 7

8 DE EXPERT Je kunt niet om jezelf heen Identiteitsdenken maakt meerwaarde duidelijk In ons vorige nummer hadden we het in deze rubriek over het verschil tussen identiteit en merk. Een reep Mars zal niet snel in opstand komen tegen een herpositionering, was onze stelling. Wat niet kan gezegd worden van een groep mensen. Daar plak je niet zomaar even een imago tegenaan, maar je zoekt naar de eigen identiteit en unieke sterkten om die met de doelgroepen te communiceren. Vooral dienstenorganisaties moeten daarbij het evenwicht zoeken tussen wat wil men van ons? en wat kunnen we waarmaken? 8 facetten

9 De tijd van de stabiele onderneming die decennialang onverstoorbaar dezelfde bleef, is lang voorbij. De context is behoorlijk turbulent geworden: globalisering, fusies en overnames, herpositioneringen,... Het zijn flinke uitdagingen voor de (marketing)communicatie. Consumenten willen niet alleen meer weten wat ze kopen, maar ook van wie ze het kopen. De factor integriteit Een factor waar we sinds het begin van de jaren negentig steeds meer rekening mee moeten houden, is de roep om integriteit. Hij klinkt steeds luider vanuit de consumenten en hun verenigingen. Ze willen niet alleen meer weten wat ze kopen, maar ook van wie ze het kopen. Wie zit er achter de grote merken? Hoe wordt het geld precies verdiend? Aanvankelijk kon men die kritische vragen afdoen als gestook van klein-links, maar intussen worden ze ook gedragen door deftige organisaties die niet meteen Che Guevara-posters in hun kantoren hebben hangen. Zo is er in de VS een coalitie van religieuze investeerders, het Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), die met haar investeringsgedrag bedrijven aanzet tot ethisch handelen. Bij ons stelt het OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) dat ethische criteria aan belang winnen in ons aankoopgedrag. Een groeiend aantal belangengroeperingen zet issues als duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid op de agenda. Ze kijken kritisch toe hoe ondernemingen zich kwijten van hun maatschappelijke taak. Enkele maanden geleden was er in Vlaanderen een relletje over het Fair & Free Trade -label van de Antwerpse koffiehandelaar Efico. Volgens de klassieke fair trade-beweging (Oxfam- Wereldwinkels en Max Havelaar), wilde Efico gewoon meesurfen op het succes van eerlijke handel zonder de verplichtingen ervan op zich te nemen. Liefdadigheid, maar geen fair trade, luidde het. Identiteit, tussen ambitie en mogelijkheid Achter de vraag hoe handelt de organisatie? schuilt de bekommernis welke soort organisatie is het? Anders gezegd: de vraag naar de echte identiteit. De manier waarop mensen de identiteit van een onderneming percipiëren, is haar imago. En dat bepaalt hoe de buitenwereld de bedrijfscommunicatie interpreteert. Ze is als een leesbril voor elke komende boodschap. Van levensbelang, dus. Maar wat is identiteit in deze context? Elke organisatie heeft zichzelf doelen gesteld. Die ambities komen in botsing met wat de omstandigheden (markt, concurrentie,...) mogelijk maken. Uit die confrontatie wordt de identiteit geboren. In haar identiteit beseft de organisatie wat vandaag haalbaar is zonder te vergeten waar ze naartoe wil en hoe ze dat wil bereiken. Identiteit is m.a.w. legitimatie: de geaccepteerde afstand tot het optimale. Op die manier is de corporate identity hét leidende principe van iedere onderneming. Ze is de leidraad voor gedrag, stuurt beslissingen, bepaalt de toekomst en verschaft op die manier helderheid. Daar vloeit ook uit voort dat corporate identity niet door de concurrentie is na te bootsen, zoals de kenmerken van een merk. Corporate identity is immers geen merk, maar een typische eigenheid, een zelfbewustzijn dat van binnenuit groeit. Die identiteit is niet direct afleesbaar maar moet op een bewuste manier via diverse kanalen worden getoond en gecommuniceerd. Die kanalen zijn het dagelijkse gedrag, de symboliek die de onderneming hanteert en de communicatie die ze voert. Zelfpresentatie als meerwaarde Wie te sterk gefocust is op het vermarkten van zijn producten, ziet over het hoofd dat die inspanningen succesvoller zijn als de dialoog tussen bedrijf en markt meer inhoudt dan louter productcommunicatie. Als er sprake is van een zinvolle aanwezigheid van het bedrijf in de markt, die als zodanig wordt erkend door de doelgroepen. Want dan krijgt een bedrijf, ook los van zijn producten, een betekenis. Die identiteit kan een interactie op gang brengen in die mate dat men ze als oprecht ervaart en dan zal ze ook een gunstig vooroordeel creëren. Zo kan elke organisatie vanuit haar core competences een gesprekspartner worden in plaats van een zender van eenrichtingssignalen. De communicatie hoeft dan ook niet meer te schreeuwen (en dat is wat vaak wordt gedaan wanneer men constateert dat de boodschappen niet de gewenste respons opleveren: een steeds luider communicatiebombardement, waarbij men vergeet dat de mens al lang getraind is in het selecteren van boodschappen). Een zelfbewuste organisatie slaagt er zoveel beter in om zich, rustig en overtuigend, op hetzelfde ogenblik en op diverse plaatsen toch op een consistente manier te presenteren. Dat kan haar slagkracht alleen maar ten goede komen. Het Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), een coalitie van religieuze investeerders, zet met haar investeringsgedrag bedrijven aan tot ethisch handelen. 9

10 Corporate identity-businessmodel Een businessmodel dat wortelt in de corporate identity heeft twee essentiële voordelen: een kostenbesparend en een communicatief voordeel. Zodra de tone of voice is vastgelegd, is het eenvoudig om hem trouw te blijven. Wanneer de partituur van het corporate verhaal is geschreven en de violen zijn gestemd, is het veel gemakkelijker om consistent te reageren op nieuwe thema s in de omgeving of de markt. De organisatie kan dan immers communiceren vanuit zichzelf, vanuit haar kernwaarden en kerncompetenties. Het imago van de onderneming bepaalt hoe de buitenwereld haar bedrijfscommunicatie interpreteert. Dankzij het corporate identity-businessmodel kan de organisatie ook beter en creatiever inspelen op een groeiende tendens bij vooral jongere consumenten. We bedoelen de tendens dat ze hun identiteit meer en meer definiëren door immaterieel consumptiegedrag, zoals bijzondere reizen, deelname aan cultuur, het bezoeken van evenementen,... Daarin zoeken ze bepaalde waarden en wensen ze die te delen met anderen. Dat maakt hen bijzonder aanspreekbaar voor organisaties die dezelfde waarden vertonen en dezelfde visie hebben op de samenleving en de richting waarin ze zou moeten evolueren. Kortom: dankzij het bewust beleven van identiteit en het nastreven van integriteit kunnen organisaties een plaats claimen in de hoofden van mensen die zelf ook bewust bezig zijn met de wereld. Een organisatie spreekt, handelt en laat zichzelf zien, zoals ook een persoon spreekt, handelt en zichzelf aan de buitenwereld toont. De manier waarop we die identiteit percipiëren, is het imago. Het bepaalt hoe de buitenwereld onze bedrijfscommunicatie interpreteert. Een organisatie is slechts geloofwaardig in die mate dat ze erin slaagt haar belofte waar te maken. Een dienstverlenend bedrijf kan maar beter duidelijk maken hoe men de dingen hier doet, want stakeholders herinneren de organisatie nadrukkelijk aan die belofte. Het beeld dat men heeft van een organisatie wordt dus snel bepaald door het gedrag van de medewerkers, door wat de organisatie zegt (haar communicatie) en hoe ze het zegt (haar symboliek). 10 facetten

11 IDENTITEITSONDERZOEK CORPORATE DESIGN HUISSTIJLMANAGEMENT CORPORATE PUBLISHING CORPORATE IDENTITY Achter elk logo steekt een verhaal over heden en verleden, over structuur en cultuur, over mensen en markten. Die typische stijl-van-het-huis ordenen, scherper stellen én een gezicht geven, dát is ons vakgebied. MATTERS Samen met de opdrachtgever schrijven we een scenario voor de langetermijncommunicatie. Samen bouwen we aan een onderscheidend statement in woord én beeld, dat als rode draad kan dienen voor alle vormen van communicatie. We brengen hiervoor kennis en kunde bij elkaar op het vlak van strategisch identiteitsonderzoek, design, huisstijlmanagement en publishing. Voor elk gebied beschikken we over innoverende denkmodellen en adequate methoden. Als kennispartner van de Total Identity Group biedt Gramma u de combinatie van internationale knowhow en regionale expertise. Onze no-nonsense aanpak, kennis van zowel de private als de publieke sector én de combinatie van rationele analyse met pragmatisch creatieve oplossingen, maken ons uniek in de markt. ÉÉN DOEL, MEERDERE STRATEGIEËN 11

12 DE OPDRACHTGEVERS Fortis Lease Het begon met een brochure Fortis Lease kwam bij Gramma aankloppen voor een corporate brochure. Bij nader toezien bleek echter dat er meer nodig was. Trouwens, met de inhoud van een brochure kan je ook al vele kanten op. Goed nadenken en overleggen leidde hier tot een doelgerichter communicatieproduct dan wat men aanvankelijk in gedachten had. Onze gesprekspartner is Dirk Bauweleers, hoofd van de marketing bij de Fortis Lease Group. Hij schetst de start van de samenwerking met Gramma: Onze groep bouwt zich uit tot een Europese speler en we hadden nood aan een corporate brochure die dat duidelijk maakte, vooral aan middelgrote en grote bedrijven. We hebben toen contact opgenomen met een aantal bureaus, waaronder Gramma. Dat kenden we via de nieuwsbrief Facetten. Het was Gramma dat de beste indruk maakte en bovendien een zeer heldere en gedetailleerde offerte had opgesteld. Van brochure tot map-met-inhoud Wij begonnen met een klein onderzoek naar de communicatiedoelen en -producten bij Fortis Lease. Daaruit voortvloeiend deden wij de klant een aantal aanbevelingen over hoe hij zich als solution provider kon profileren. Normaal gesproken volgt er dan een voorstel voor de bedrijfsbrochure, maar dat gebeurde niet meteen. Dirk Bauweleers legt uit: Onze accountmanagers vroegen een flexibel instrument om het verkoopgesprek te ondersteunen. Gramma kwam dan met het idee om een aantal casestory s te maken waarin een klant vertelt over een oplossing die Fortis Lease voor hem heeft uitgewerkt. Na grondig overleg, intern en met Gramma, beslisten we een map te laten maken die plaats bood voor verschillende communicatieproducten: - zes casestory s uit verschillende landen en voor verschillende leasingproducten, waarin we telkens een klant aan het woord laten; - een corporate brochure waarin een aantal van onze accountmanagers de sterke punten van het Fortis Lease-verhaal brengen; - een folder facts & figures, met grafieken, cijfers en andere harde informatie, die elk jaar wordt geüpdated. Op onze vraag ontwikkelde Gramma ook een template, waarmee we zelf nog specifieke folders konden maken en daarbij de huisstijl perfect konden respecteren. 12 facetten

13 Dirk Bauweleers, hoofd marketing bij Fortis Lease: Het was een positieve samenwerking door de open en duidelijke manier van werken van Gramma. Let s talk Het geheel van die instrumenten kreeg als thema en als baseline let s talk, vervolgt Dirk Bauweleers, omdat goede communicatie erg belangrijk is in onze relatie met klanten en prospects. Wij luisteren naar hen en bieden efficiënte en creatieve oplossingen. Om die reden zijn we ook afgestapt van ons oorspronkelijke idee om de corporate brochure alleen in het Engels te brengen. We hebben uiteindelijk acht talen gebruikt, om alle prospects in hun eigen taal aan te spreken. Over de precieze inhoud en het concept van de brochure en de casestory s hebben we intern herhaaldelijk overlegd. Gramma heeft ons daarin goed begeleid en heeft ons de juiste vragen gesteld. Zo kon ik onze keuzes goed beargumenteren bij het topmanagement en zijn we tot een consensus gekomen. Onze accountmanagers vroegen een flexibel instrument om het verkoopgesprek te ondersteunen. Gramma kwam met het idee om een aantal casestory s te maken. Groei in Europa De Fortis Lease Group onderdeel van de Fortis Group is gespecialiseerd in financiële leasing van investeringsgoederen voor professionele doeleinden: van auto s tot kranen, van machines tot gebouwen. De onderneming richt zich tot kleine en grote ondernemingen, maar in het segment van de middelgrote en grote bedrijven wordt de Europese dimensie steeds belangrijker. Bij die doelgroep profileert Fortis Lease zich dan ook als een aanbieder van oplossingen op internationaal niveau. De groep is nu actief in vijftien landen; dat moeten er op termijn vijfentwintig worden. Ze behoort tot de grote Europese spelers in haar sector. 13

14 Behoorlijke brok coördinatiewerk De zes cases waren een behoorlijke brok werk, o.a. op het vlak van de coördinatie. Voor de interviews van de klanten en het uitschrijven van de teksten werd het tekstbureau Forte ingespannen. Een fotografe ging telkens mee op reis. Over deze fase zegt Dirk Bauweleers: We hebben acht talen gebruikt om alle prospects in hun eigen taal aan te spreken. Dat woog zwaar in het budget, maar Gramma en Forte hebben ons overtuigd om de interviews niet telefonisch maar face to face te doen. Op die manier krijg je een beter en doorleefder verhaal en is de fotografie echter. In april-mei 2005, zo n zestien maanden na het eerste gesprek, zijn alle producten gedrukt en geleverd. Dirk Bauweleers: Het traject heeft iets langer geduurd dan voorzien, maar we hadden soms wat tijd nodig om intern tot een consensus te komen. Ikzelf vind het resultaat heel mooi (toont een casestory): kijk hier, naar die fotografie en die coherentie in het kleurgebruik. Het drukt goed het idee van let s talk uit. Onze country- en accountmanagers zijn ook positief; zij vinden het professioneel gemaakte instrumenten met de juiste uitstraling. In de map kunnen zij een aangepast dossier samenstellen en er ook nog andere documenten in steken. Flexibel, dus, zoals ze hadden gevraagd. Mensen van vlees en bloed Zowel de bedrijfsbrochure als de zes casestory s zijn opgebouwd rond echte mensen. In de brochure zijn het verschillende accountmanagers die de claims en troeven van Fortis Lease toelichten. Het is geen toeval dat men als woordvoerders de mensen koos die het dichtst bij de klanten staan. In de casestory s is het telkens de klant die vertelt hoe Fortis Lease hem heeft geholpen, met de accountmanager als klankbord. Die personen zijn uiteraard ook in de fotografie prominent aanwezig. Geen portretten, maar levensechte foto s die gemaakt werden tijdens de gesprekken en die het geheel een grote geloofwaardigheid geven. 14 facetten

15 VOOR U GELEZEN 58 flip-overs over communicatie Met een schets en een minimum aan woorden kun je op de flip-over een ingewikkeld onderwerp plots heel wat minder ingewikkeld maken. Dat stond het communicatiebureau Berenschot voor ogen toen het zijn Managementmodellen voor communicatie schreef. In 58 dubbele spreads stellen ze evenveel aanpakken en modellen voor om communicatie te managen: rechts een schematische voorstelling, links een beknopte tekst met een beschrijving van het model, de toepasbaarheid ervan en een commentaar vanuit de praktijk. De modellen zijn bedoeld voor communicatie in situaties waar elke organisatie ooit mee te maken krijgt (fusie, veranderingsproces, positionering, crisissituatie,...) of gewoon bij de dagelijkse managementpraktijk zoals marketing, het relatienetwerk onderhouden, de concurrentie analyseren,... Een lukrake greep uit de inhoud: actoren-kwadranten (posities van partners), brandingsdriehoek (het streefbeeld van een merk), communicatiediamant (de zeven facetten van het communicatieplan), persbericht (checklist voor het schrijven van nieuws), integriteitsmanagement,... Een belangrijk boek voor de manager die de communicatie van zijn organisatie tot een strategische tool wil omvormen. Berenschot Communicatie, Managementmodellen voor communicatie, Uitgeverij Nieuwezijds, 2003, 151 p. Het merk vormgeven: denken en doen Brand design legt een duidelijke link van de marketingtheorie naar de praktijk van het merk-vormgeven, en dat is het bijzondere aan dit boek. Eerst legt Ruud Boer uit wat brand design is en wat het doet; ook de merkstrategie en de emotionele lading van een merk krijgen de nodige aandacht. Het tweede deel gaat in op de praktijk van het brand design-proces, met daarin de stappen analyse van de merkstrategie, analyse van de merkidentiteit en de creatieve briefing aan de vormgever(s). In een concrete case wordt het allemaal nog duidelijker gemaakt. Interessante bijlagen zijn de Merk-Wijzer (een model om het merk overzichtelijk vast te leggen) en een checklist voor de briefing. Boer weet waarover hij schrijft en dat leverde een helder en overzichtelijk boek op, geïllustreerd met talrijke voorbeelden en schema s. Zijn doelgroep bevindt zich zowel aan de vraagzijde (marketeers, communicatiemanagers, directies) als aan de aanbodzijde (artdirectors en accountmanagers in designbureaus). Ook in talrijke hogescholen staat Brand design in de lijst van aanbevolen boeken. Ruud Boer, Brand design, Pearson Education Benelux, 2004, 274 p. Een verhaal, niet voor de vaak Sinds mensenheugenis gebruikt men verhalen om een boodschap te verpakken. Dat is nu niet anders, alleen hebben we er nu een Engelse naam voor: storytelling. Geen sprookjes hoewel dat niet per definitie uitgesloten is! maar een aangename, pakkende manier om de sustainable corporate story (sorry, weer Engels) bij de mensen te krijgen. Verhalen vertellen is een van de sturingselementen van organisaties geworden. De functie van chief storyteller in een multinational is al echt gespot. Dit boek is een terreinschets van de wereld van het verhaal, de mogelijkheden en technieken van de corporate story, de link met corporate identity, reputatiemanagement, enzovoort. Met concrete voorbeelden van bedrijfsverhalen. Guido Rijnja en Ron van der Jagt, Storytelling. De kracht van verhalen in communicatie, Kluwer, 2004, 125 p. 15

16 DE OPDRACHTGEVERS Van daadkracht verzekerd Een huisstijl voor het nieuwe Fortis ASR De overheid trekt zich de laatste jaren gedeeltelijk terug uit haar rol om de zekerheid van haar onderdanen te garanderen. Daardoor zien bedrijven en individuen zich meer dan vroeger genoodzaakt om een uitgebreide verzekering af te sluiten. Zo is er een bredere verzekeringsvraag ontstaan. Fortis zag het antwoord in de integratie van Amev, Stad Rotterdam en Woudsend tot één verzekeraar, Fortis ASR. Een verzekeraar die optimaal profiteert van de kennis en de ervaring van de drie gebundelde bedrijven, maar die desondanks een compleet nieuwe identiteit heeft. Corporate identity Drie bedrijfsculturen integreren is een uitdagend proces. De nieuwe corporate identity moet door alle partijen worden (uit)gedragen, er moet één Fortis ASR-gezicht getoond worden. Om dat te bereiken en om de nieuwe corporate identity volledig in het bedrijf te verankeren, heeft Total Identity een geïntegreerd concept voor design en communicatie ontwikkeld. Een concept dat uitgaat van een gezamenlijke basis, het verhaal van Fortis ASR. Het verhaal van Fortis ASR Die gezamenlijke basis, de corporate story, vertelt letterlijk het verhaal van Fortis ASR. Het verhaalt over de historische verworvenheden van de drie gebundelde organisaties en focust op de ambities van de nieuwe verzekeraar, op dat wat Fortis ASR wil zijn. Een daadkrachtige organisatie die deskundig, klantgedreven, persoonlijk en flexibel opereert. Dat vormt de basis voor het onderscheidend vermogen van Fortis ASR in de competitieve verzekeringsmarkt. Corporate-designprogramma Het visuele voorkomen van de grote nieuwe verzekeraar geeft het bedrijf daadwerkelijk een eigen gezicht. Krachtig, geïnspireerd op het Fortis-design en onderscheidend door een fris en uitgesproken kleuren vormgebruik. Het sobere maar consistente stramien, waarop de diverse uitingen zijn gebaseerd, verleent de boodschap transparantie en herkenbaarheid. Het biedt een helder uitgangspunt voor een bedrijfscultuur waarin daadkracht de basis vormt. Vanuit de doelgroep De nieuwe identiteit kenmerkt zich ook door een communicatie die wordt gestuurd vanuit de optiek van de doelgroep. Elke doelgroep wordt eerlijk en helder, maar altijd vanuit het eigen perspectief aangesproken. Zowel in tekst als in beeld, zowel intern als extern. Die aanpak creëert intern een draagvlak voor veranderingen en draagt extern bij aan goede relaties met de eindklant en met het tussenniveau. Daarnaast maakt het Fortis ASR tot een opvallende speler in het concurrentieveld. 16 facetten

17 Middelen Om de doelen kracht bij te zetten, heeft Total Identity voor elk van de drie primaire doelgroepen intern, intermediair en eindklant een omvangrijk pakket van communicatiemiddelen samengesteld. Voor intern gebruik bestaat het pakket uit: een introductie-evenement verschillende informatieve en motiverende middelen presentatiewanden een uitbreiding/aanpassing van het intranet PowerPoint-presentaties gimmicks/give-aways Extern, voor het intermediaire niveau, valt te denken aan: aankleding van introductie-evenementen brochures digitale nieuwsbrieven inhoudelijke informatiedragers een geheel vernieuwd extranet, Cockpit genoemd Ook voor de eindklant heeft Total Identity diverse middelen ontwikkeld. De brochurelijn telt zomaar even 63 brochures; daarnaast zijn er diverse DM-folders en de website Verder wordt gedacht aan POS(point-of-sale)-materiaal. Merkwaarden Voor elk van de genoemde doelgroepen is een op maat gemaakt corporate-designprogramma ontwikkeld. Deze frisse en geheel eigen stijl laat de merkwaarden van Fortis ASR zowel in design als in copy tot uitdrukking komen. Het design werkt met sprekende, contrastrijke kleuren en uitgesproken grote koppen in een herkenbaar stramien. In de al bij al sobere vormgeving is, als vierde element, een gekleurde balk opgenomen die het logo bevat. De fotografie ten slotte is herkenbaar voor de doelgroep. In de teksten komen de merkwaarden onder andere tot uitdrukking in de informatieve inhoud en de zakelijke en directe tone of voice. Er is veel aandacht voor de uiterlijke tekststructuur om de helderheid te bevorderen, en de teksten bevatten verschillende leesniveaus. i-base Opdat Fortis ASR zijn huisstijl op een consistente en correcte manier zou kunnen gebruiken, heeft Total Identity een uitgebreide i-base ontwikkeld. In dit digitale huisstijlmanagementsysteem zijn alle elementen van het corporate design verankerd. Voorzien van richtlijnen, voorbeelden en downloads is deze i-base een altijd actuele, centrale huisstijlbron voor iedereen die aan de huisstijldragers van Fortis ASR werkt. Van de communicatieafdeling tot het reclamebureau dat de advertenties ontwerpt. 17

18 DE OPDRACHTGEVERS Help, wie ben ik? Huisstijlontwikkeling als stimulans voor identiteitsvorming Idealiter groeit de corporate identity op natuurlijke wijze uit de organisatie zelf. Wat echter als je niet te maken hebt met een voldragen organisatie, maar met een heterogene groep mensen, een overleggroep die haar identiteit nog aan het zoeken is en die toch een huisstijl nodig heeft? De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform tussen de verschillende beleidsdomeinen en bestuurslagen, verantwoordelijk voor de planning en de opvolging van het integraal waterbeleid in Vlaanderen. Zij overkoepelt bovendien een lokale structuur in elk van de elf Vlaamse stroombekkens. De CIW benaderde Gramma voor het ontwikkelen van een corporate identity en een huisstijl op een ogenblik dat zij haar eigen identiteit nog niet helemaal had uitgeklaard. Dát was een uitdaging. Zoeken naar identiteit Om te beginnen namen wij diepte-interviews af bij de leiding van de administraties die een vertegenwoordiger hebben in de CIW, over hun visie op missie, waarden, strategie en communicatie van de CIW. Bij de acht leden van de projectgroep namen we ook een semantische differentiaal* af om te peilen naar de gewenste corporate identity. De confrontatie met het rapport van ons identiteitsonderzoek scherpte bij de leden van de CIW het bewustzijn aan van nog te beslechten kwesties. Onze suggesties en voorstellen toonden mogelijke richtingen en oplossingen. In die zin was de huisstijlontwikkeling tegelijk de finale fase in de identiteitsvorming van de CIW. Concreet hebben wij de kernwaarden als volgt vertaald: natuurlijk, sober, puur: in het logo; bewegend: het logo suggereert beweging; zakelijk, rationeel, modern: in de lay-out de typografie, met de lettertypes Frutiger en Tarzana; sociaal: door in de fotografie de combinatie mens-water te gebruiken. Implementatie-instrumenten Een delicaat punt was nog het feit dat sommige bekkens al een eigen en volstrekt incompatibel logo hadden. Op ons advies gebruiken de bekkenstructuren nu het centrale CIW-logo, met hun naam toegevoegd. Voor de implementatie ten slotte heeft de CIW dankbaar gebruik gemaakt van een aantal instrumenten die wij hadden ontwikkeld: sjablonen voor de belangrijkste documenten, een uitgebreid huisstijlhandboek op de website en een beknopte huisstijlgids op papier. * Een techniek om op een kernachtige manier het karakter van een organisatie te typeren, vertrekkend van tegengestelde begrippenparen (zakelijk gemoedelijk, rustig actief,...). a b c e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tarzana Wide a b c e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Frutiger 18 facetten

19 Besix Group Bouwer (eindelijk weer) bekend Het beeldmerk van Besix is een abstracte maar dynamische weergave van een vlag geworden. Bovenstaand ziet u een aantal ontwerpschetsen. Groeien en bedrijven overnemen, zeker in een internationale context, doet vaak geen goed aan de zichtbaarheid van een onderneming. Ze ís er nog wel, maar steeds minder herkenbaar. Besix loste dat probleem op door Total Identity een radicaal nieuw corporate design te laten ontwikkelen. Gedurfde projecten Besix Group is een grote naam in infrastructuurprojecten. De groep met haar wortels en haar hoofdkantoor in België is wereldwijd actief in de bouw van vliegvelden, TGV-stations, stadswijken... en van de hoogste toren ter wereld in Dubai. Door overnames was de groep sterk gegroeid, maar de overgenomen bedrijven gingen door onder hun eigen vlag. Zo was op de duur de visuele samenhang zoek: geen bouwplaats toonde hetzelfde Besix. De vlag geplant De nieuwe huisstijl maakt het bedrijf mondiaal onderscheidend en herkenbaar. Centraal staat het beeldmerk: een abstracte maar dynamische weergave van een vlag in de sterke kleuren rood en blauw. Het idee erachter is dat wie zijn vlag plant, zijn durf en zijn aanwezigheid toont. Dit beeldmerk kan worden aangevuld met een in grijstinten uitgevoerd golvend vlak, dat eveneens beweging situeert. De basiskleur van de huisstijl is wit, als symbool van het open en heldere karakter van Besix. Overigens, witte bulldozers en graafmachines op een bouwplaats, dat móét wel opvallen... Implementatie Total Identity leverde een uitgebreid pakket toepassingen en voorbeelden van de huisstijl. Met die instrumenten heeft Besix het nieuwe corporate design wereldwijd ingevoerd in september jl. Zonder grootscheepse reclame- of marketingcampagne, wel met interne promotie en begeleiding via nieuwsbrieven en intranet. Bij de buitenwacht moet de nieuwe stijleenheid zichzelf in de praktijk bewijzen. Besix heeft er alle vertrouwen in. Waarden vastgelegd De Besix Group schakelde daarom Total Identity in voor het ontwikkelen van een nieuw corporate design, toe te passen door alle bedrijven die tot de groep behoren. Vooraf werd bij directie en middenkader gepeild naar de waarden van de groep. Resultaat: men wilde zich profileren als technologisch, innovatief, professioneel, betrouwbaar, gemotiveerd en één. Dat waren meteen de richtsnoeren bij het ontwerpen van de huisstijl. 19

20 PRODUCTEN & DIENSTEN Huisstijlaudit Van onbestemd gevoel naar weten Collega s, we moeten dringend iets doen aan onze huisstijl! Wanneer zo n uitspraak valt in de directievergadering, is het dikwijls hoog tijd om een verouderde, verwaterde en/of slecht gedocumenteerde huisstijl te vervangen. Maar is vervangen wel de beste oplossing? Misschien moeten ze eerst kijken naar de manier waarop de organisatie met haar huisstijl omspringt, alvorens zich in een vernieuwingsoperatie te storten? Het onbehaaglijke heen-en-weergeschuif in de directiekamer legt een behoefte bloot: weten hoe men in de organisatie met de huisstijl omgaat. Is hij verankerd op elk niveau van de organisatie? Hoe worden medewerkers ingelicht en geholpen bij het toepassen ervan? Hoe gebeurt het interpreteren, briefen, ontwerpen, uitbouwen, toepassen, bestellen, beoordelen en beslissen van het corporate design? Kortom: hoe zit het met het huisstijlmanagement? Als dat niet gezond is, dan zal een eventuele vernieuwde of nieuwe huisstijl na korte tijd in hetzelfde bedje ziek zijn als de oude. Huisstijlaudit Dit probleem vraagt om een adequate oplossing, en die is er ook sinds kort: de huisstijlaudit. Die biedt helderheid over de manier waarop de visuele identiteit van een organisatie wordt gemanaged. Hij brengt in kaart hoe de organisatie in elkaar zit, registreert hoe er over huisstijl wordt gedacht en evalueert de processen en diensten die er betrekking op hebben. Vaak komt aan het licht dat de visuele identiteit onvoldoende wordt bewaakt. Of dat niet alle betrokkenen op de hoogte zijn van alle voorschriften. Of dat opeenvolgende kleine wijzigingen niet coherent worden geïntegreerd in het huisstijlhandboek. Of dat er dringend een digitaal handboek moet komen. Enzovoort. Ook bekijkt de audit de kwaliteit van de huisstijltoepassing op diverse communicatiemiddelen. Het moge duidelijk zijn dat de huisstijlaudit slechts wordt ingezet wanneer de organisatie grondig nadenkt over de huisstijl en het huisstijlmanagement. Centraal én decentraal De audit bestaat uit drie onderdelen. Per onderdeel antwoordt u op een aantal vragen, waaruit een score wordt afgeleid. De samenvatting en de interpretatie van de scores geeft een beeld van de kwaliteit van uw huisstijlmanagement. Voor delen 1 en 2 zitten we aan tafel met uw eindverantwoordelijke van de huisstijl; deel 3 gebeurt bij een representatief aantal onderdelen (afdelingen, vestigingen,...) van uw organisatie. 1. Doorlichting van de organisatiestructuur: de verhouding tussen de hoofd- en regiokantoren, tussen moeder- en dochterondernemingen, enz. De formele lijnen in de organisatiestructuur hebben immers hun invloed op de beheersing van de huisstijl. 2. Beoordeling van het huisstijlmanagement, aan de hand van veertig stellingen. Leeft de huisstijl onder de medewerkers, draagt hij bij aan een positief imago, is de toepassing geautomatiseerd, is er een recent huisstijlhandboek en is het beschikbaar voor iedereen? Enzovoort. 3. Evaluatie van de communicatiemiddelen, meer bepaald van de aspecten kwaliteit en consistentie, efficiëntie, voorraad, bestellen, enz. Het moge duidelijk zijn dat de huisstijlaudit slechts wordt ingezet wanneer de organisatie grondig nadenkt over de huisstijl en het huisstijlmanagement. Een tipje van de eigen sluier Als proef heeft Total Identity de huisstijlaudit toegepast op de eigen organisatie. Een aantal resultaten was geruststellend en volgens verwachting, maar er bleek toch ruimte voor extra aandacht en verbetering. 20 facetten

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes Huisstijlinformatiemap Scholen met Succes Waarom een huisstijl? Als organisatie wil je een bepaalde indruk maken, een bepaald beeld achter laten bij doelgroepen en publieksgroepen. Een van de middelen

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast geldt dat bij gebruik van een eigen website een link wordt geplaatst bij de contactgegevens naar de homepage van In de Weerd:

Inleiding. Daarnaast geldt dat bij gebruik van een eigen website een link wordt geplaatst bij de contactgegevens naar de homepage van In de Weerd: Huisstijlhandboek Inhoudsopgave Inleiding... 3 Missie & organisatiebeschrijving... 4 Logo, pay-off & pictogrammen... 5 Logo & kleurgebruik... 6 Typografie... 8 Briefpapier... 9 Persbericht... 10 Powerpoint

Nadere informatie

Over de Brand Performance Study

Over de Brand Performance Study Introductie 6 7 Over de Brand Performance Study Een succesvol merk begint bij het ontwikkelen van een sterke merkbelofte. Maar beloven alleen is niet voldoende. Want of een merk nu vertrouwen, glashelder

Nadere informatie

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit.

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Achtergrond Huisstijlen Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Onder imago wordt verstaan het beeld

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Strategisch design. Whitepaper #01/2013. Thijs van der Schaaf creative consultant

01/06. Websites Nederland over. Strategisch design. Whitepaper #01/2013. Thijs van der Schaaf creative consultant 01/06 Websites Nederland over Strategisch design Thijs van der Schaaf creative consultant 02/06 Strategisch design Er was ooit een tijd dat een huisstijl werd ontworpen, vervolgens werd vastgelegd in een

Nadere informatie

Online copywriting in 60 minuten

Online copywriting in 60 minuten Online copywriting in 60 minuten Dimitri Lambermont in samenwerking met Eerste druk april 2016 Uitgeverij Haystack Postbus 308 5300 AH Zaltbommel 0418-680180 www.haystack.nl needle@haystack.nl In samenwerking

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie PORTFOLIO Zuid NL Communicatie www.zuidnl.nl Oktober 2014 Zorghuisgroep Deurne Opdracht: Schrijven van een communicatieplan, waarmee alle betrokken doelgroepen bereikt worden ten behoeve van de transformatie

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden.

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. PANTONE 877C PANTONE 642C PANTONE 656C Beyond creativity In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. DTPH. Sinds 2010 is #grafischespoed nooit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Case VNO-NCW Noord. Feiten. > vertegenwoordigt de vereniging vno-ncw in de provincies drenthe, friesland en Groningen. > ± 1.

Case VNO-NCW Noord. Feiten. > vertegenwoordigt de vereniging vno-ncw in de provincies drenthe, friesland en Groningen. > ± 1. Case VNO-NCW Noord VNO-NCW Noord is een actieve organisatie die zich richt op de optimalisatie van het klimaat voor ondernemingen en ondernemers in Noord Nederland met oog voor het breed maatschappelijk

Nadere informatie

Wij maken graag reclame voor anderen

Wij maken graag reclame voor anderen Wij maken graag reclame voor anderen RECLAME ONTWERP WEBSITE HUISSTIJL U wilt uw doelgroep....aanspreken, informeren en overtuigen. Dat doet u met een heldere boodschap en direct in het oog springende

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

37. Imago van je vakantiewerking

37. Imago van je vakantiewerking 37. Imago van je vakantiewerking BEGRIPPENKADER De term imago staat voor het beeld dat er over je organisatie bestaat bij je doelgroepen en stakeholders. Identiteit is de verzameling kenmerken die door

Nadere informatie

MVO-PROFIEL Bedrijf X

MVO-PROFIEL Bedrijf X MVO-PROFIEL Bedrijf X 2008 BouwMVO De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit bestaat 1 jaar. In dat jaar verschenen 20 edities van onze nieuwsbrief. Tijd om eens te zien wat we kunnen verbeteren aan het

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE!

COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE! COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE! AUTEUR: FERRO EXPLORE/GERBEN BRUINS GEPUBLICEERD IN: PRODUCTBROCHURE COMMUNICATIEONDERZOEK INHOUD WAAROM ONDERZOEK? CONCEPTONDERZOEK DE PRETEST WANNEER? FERRO

Nadere informatie

Digitalisering van een familiebedrijf.

Digitalisering van een familiebedrijf. Digitalisering van een familiebedrijf. Geschreven in september 2014, onder webshop. De opdracht Gassan Diamonds is al bijna zeventig jaar een begrip op het gebied van diamanten en juwelen. Met winkels

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Bankieren kan echt anders en vooral normaler Beste lezer, Het vertrouwen in banken is historisch laag. En dat is niet verwonderlijk.

Nadere informatie

BRAND REPORT CARD (Pag 162)

BRAND REPORT CARD (Pag 162) BRAND REPORT CARD (Pag 162) WAT IS DE WAARDE VAN UW MERK? De Brand Report Card (BRC) is een instrument om de sterktes van een merk te bepalen, om te identificeren waar verbeteringen nodig zijn en om inzicht

Nadere informatie

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup.

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup. BEELDWIJZER e-overheid Doel en opbouw Deze beeldwijzer is bedoeld voor alle partijen die direct betrokken zijn bij de communicatie naar de diverse stakeholders van de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN

DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN DesignEffect Waarom is het instrument DesignEffect ontwikkeld? Blauw Research heeft, in samenwerking met de werkgroep Design & Effectiviteit van

Nadere informatie

Communicatiemodel. Communicatieniveaus

Communicatiemodel. Communicatieniveaus Download #06 Een fantastisch communicatiemodel trainingmodule Communicatiemodel Mensen uiten hun gevoelens op verschillende manieren. De een laat meteen zien hoe hij zich voelt bij een situatie, terwijl

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Huisstijlbeschrijving

Huisstijlbeschrijving Huisstijlbeschrijving 2 Inhoud Inleiding 3 Het NBVlogo 4 Het kleurenpalet 5 Typografie 9 Vormtaal en grid 17 Beeldtaal 22 Beeldschermpresentaties 40 Digitale uitingen 41 Brochures, folders en leaflets

Nadere informatie

Mario Eggermont - CEO Crossmark

Mario Eggermont - CEO Crossmark missie & visie Een jong vooruitstrevend reclame & adviesbureau met een eigen karakter. Een heldere, rechtlijnige aanpak, gesteund op gedrevenheid en beroepskennis, gestuurd door vakbekwame en creatieve

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Vijf creatieve voorstellen om KLT onder de aandacht te brengen bij potentiële opdrachtgevers.

Vijf creatieve voorstellen om KLT onder de aandacht te brengen bij potentiële opdrachtgevers. Niet Klakkeloos, Vijf creatieve voorstellen om KLT onder de aandacht te brengen bij potentiële opdrachtgevers. Uw warmtewisselaarsysteem verdient aandacht! Onderwerp: Communicatiecampagne voor KLT Uitgave:

Nadere informatie

Les 5 VID. Corporate Identity. If you don t know what to do make it big and red

Les 5 VID. Corporate Identity. If you don t know what to do make it big and red Les 5 VID Corporate Identity If you don t know what to do make it big and red Les 5 VID Corporate Identity If you don t know what to do make it big and red When in doubt make it big. If still in doubt,

Nadere informatie

Design rationale document. Rabobank.com

Design rationale document. Rabobank.com Design rationale document Rabobank.com Inhoudsopgave 3 4 5 14 Inleiding Design values Algemene rationale Styleguide 2 Inleiding In dit document zijn de ontwerpuitgangspunten vastgelegd voor de vernieuwde

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Beeldtaal Basisrichtlijnen voor fotografie

Beeldtaal Basisrichtlijnen voor fotografie Beeldtaal Basisrichtlijnen voor fotografie De fotografie is een essentieel element in de huisstijl van de UvA. Beeld is namelijk zeer bepalend in het vertellen van je verhaal. De toepassing van de basisrichtlijnen

Nadere informatie

Rapport over de functie

Rapport over de functie Rapport over de functie van Accountmanager Dit rapport is vastgesteld door Jeroen Visscher. Informatie voor deze functietypering was aangeleverd door 1 respondenten. De gedetailleerde informatie is beschikbaar

Nadere informatie

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO WIJ ZIJN ITCH CREATIVE STUDIO een creatief bureau met een team van 4 specialisten, we hebben ruim 14 jaar ervaring en zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van een strategische

Nadere informatie

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen Merkpaspoort Resto VanHarte versie: 082016 In dit merkpaspoort kun je lezen waarom we er zijn, hoe we te werk gaan en wat we doen. Het merkpaspoort wil vooral een gevoel geven over hoe we graag gezien

Nadere informatie

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen!

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! In 6 stappen naar succesvolle technologiemarketing Carlo van Pelt, eigenaar TechAlive!

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN 1 INTRODUCTIE H:11 Een merkstrategie voor een bedrijf identificeert welke merkelementen een bedrijf kiest voor toepassing op de diverse producten die

Nadere informatie

The brand. Introductie.

The brand. Introductie. Brandmanual. The brand Introductie. NL Innovators. ontstaan vanuit Code 06 Business- en Conceptdevelopment, met het idee om op toegankelijke wijze mensen met innovatieve ideeën verder te helpen. Gestart

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Wat wil je met je bedrijf bereiken? En hoe helpt communicatie daarbij? Wij hebben speciaal voor startende en kleine bedrijven een communicatie traject:

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

CONCEPT BOEK. DOET. VEENENDAAL EXTERN GEBRUIK

CONCEPT BOEK. DOET. VEENENDAAL EXTERN GEBRUIK CONCEPT BOEK. VEENENDAAL DOET. EXTERN GEBRUIK Een initiatief van: Stichting Promotie Veenendaal Beeldenstorm Reclamebureau PXL Communicatie EF2 Doeltreffende communicatie Pixel Fotografie introductie.

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Rapportage Lifetime Relatie

Rapportage Lifetime Relatie Naam lead Rapportage Lifetime Relatie Het Bedrijfsprofiel Bedrijfsnaam: Website: Adres: Telefoon: Branche: Internationaal : Bedrijfsgrootte: Social media: Over de organisatie: De Contactpersoon Contactpersoon:

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren Uitkomsten NBA ledenenquête Toon aan de top Binnen bedrijven en accountantskantoren November 2012 Status Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn?

Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn? Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn? Vormgeving in relatie tot verschillende doelgroepen Hoe kun je mensen groeperen? oefening [ met z n

Nadere informatie

Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visi- Tastbare weggever tekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle

Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visi- Tastbare weggever tekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle hoe was het? Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visitekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle aandacht verdient. De mogelijkheden zijn legio, vooral als u kiest

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Een sterk communicatiemodel trainingmodule

Een sterk communicatiemodel trainingmodule Extra #04 Een sterk communicatiemodel trainingmodule Communicatieniveaus Mensen uiten hun gevoelens op verschillende manieren. De een laat meteen zien hoe hij zich voelt bij een situatie, terwijl de ander

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

- Ontwikkeling huisstijldragers. - Uitwerking huisstijl op diverse huisstijldragers. - Presentatie. - Eventuele aanpassingen. - Akkoord.

- Ontwikkeling huisstijldragers. - Uitwerking huisstijl op diverse huisstijldragers. - Presentatie. - Eventuele aanpassingen. - Akkoord. Huisstijl Iedereen is overtuigd van het belang van goede communicatie en presentatie. Als organisatie wil je een bepaalde indruk maken, en een bepaald beeld achter laten bij de doelgroep. Kortom: als organisatie

Nadere informatie

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader.

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader. 3. Samen eten Een Afrikaanse vrouw nodigt de Vlaamse buurkinderen uit voor het eten. De buurvrouw komt thuis en vindt haar kinderen niet. Ze is ongerust en maakt zich kwaad. Je gaat toch niet zomaar bij

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk?

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk? Waarom is e-mail marketing belangrijk als zorg-professional? Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag genoeg verdienen om van te kunnen leven. Dat betekent dat het belangrijk voor

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers Projectgroep 8: Briefing CDE Muziekatelier Eva Thomas & Silke Lauwers Grafische en digitale media 2013-2014 Inhoud Inleiding...3 1. Logo en huisstijl...4 2. Folder...5 3. Poster zomerworkshop...6 4. Advertentie...7

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Typologie van de communicatiefunctie Betteke van Ruler

Typologie van de communicatiefunctie Betteke van Ruler Typologie van de communicatiefunctie Betteke van Ruler In toenemende mate wordt er over communicatie gesproken als een belangrijke bedrijfsfactor, als iets waarvoor beleid moet worden gemaakt en wat moet

Nadere informatie

4 Testen en optimaliseren

4 Testen en optimaliseren Alle wegwijzers in de fase: 4 Testen en optimaliseren 4.1 Je ontwerp testen bij de doelgroep (74) 4.2 Je ontwerp voorleggen aan een expert (75) 4.3 Je ontwerp voorleggen aan de opdrachtgever (76) 4.4 Je

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience De kracht van papier in enkele cijfers 97 % van de Belgen maakt elke dag zijn brievenbus leeg. benut alle troeven van uw transactionele

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

MANUAL EEN HANDLEIDING IN HET GEBRUIK

MANUAL EEN HANDLEIDING IN HET GEBRUIK MANUAL EEN ANDLEIDING IN ET GEBRUIK VAN ET LOGO ER GAAT NIETS BOVEN GRONINGEN 2 INOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 et logo 4 3 Toepassing 5 4 Gebruik van het logo door derden 7 5 Toestemming voor gebruik 9 3

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post NIEUW! Transactional Color Printing Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post De laatste jaren is de relatie tussen bedrijven en hun klanten geëvolueerd. Consumenten hebben nu sneller toegang

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandboek Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl februari 2009 Inhoud Huistijlhandboek Inleiding 5 Basiselementen 7 Beeld- en woordmerk 7 Beeldmerk 7 Kleur 8 Onjuiste toepassingen

Nadere informatie