I NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is""

Transcriptie

1 I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende migraties zal bepaald worden in overeenstemming met de FOD Financiën, volgens de impakt van elke migratie. We herinneren eraan dat voor elke migratie moet worden voorzien dat deze impakt op de services zo klein mogelijk is (er moet worden voorzien om snel terug te keren naar de initiële situatie indien de migratie niet goed verloopt). I NL Zijn deze buiten of binnen kantooruren of tijdens het weekend? De planning voor de verschillende migraties zal gebeuren in overeenstemming met de FOD Financiën, volgens de impakt van de migraties. De meerderheid van de migraties zal gebeuren buiten de kantooruren. I NL "De FOD Financiën zal de hardware van het servertype leveren, met inbegrip van het besturingssysteem voor Microsoft Windows-servers dat nodig is voor de ontwikkeling, de expoitatie en de installatie." Exclusieve administrator rechten worden niet gegeven, er zullen accounts met de nodige rechten worden voorzien. Er worden security policies toegepast op de servers. In het kader van SLA verantwoordelijkheid, krijgt de uitvoerder exclusieve admin rechten op de nodige servers voor de oplossing of ligt deze bij FOD FIN? Worden Security policies van FOD FIN toegepast op deze servers? I NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is" Men dient rekening te houden met het huidige antivirus om de migratie te doen, maar de inschrijver is vrij om een nieuw product naar keuze aan te bieden. Rekening houden enkel met betrekking tot migratie of moet het voorstel van de nieuwe oplossing ook McAfee zijn? I NL Is het aub mogelijk om een uitstel van drie weken toe te kennen voor het indienen van de offertes? Nee I NL "De inschrijvers zullen worden verzocht om een demonstratie uit te voeren" Wat zijn de verwachtingen van FOD FIN ivm een demo voor LOT2? Is dit eerder een Proof of Concept? Wanneer wordt deze verwacht? Tijdens de bid fase of na de toekenning van het contract. I NL "De prestaties, de technische kwaliteit en de mogelijkheden van de antivirussoftware - in the wild on demand, zoo on demand, er zal ook een snelheidstest worden uitgevoerd, test met gearchiveerde en gecomprimeerde bestanden, test met bestanden in Office-formaat" Deze demonstratie betreft lot 2, ze nodigt de inschrijvers uit om de gegevens in hun offerte op een praktische manier te tonen, wat betreft de efficientie en de performantie van hun oplossing.een datum zal worden bepaald door de FOD Financiën voor het toewijzen van de opdracht. De testen zullen worden uitgevoerd door de inschrijver en beschreven in zijn offerte. II.1 24 Zal FOD FIN zelf een test uitvoeren? Wanneer wordt deze voorzien? Tijdens de bid fase of na de toekenning van het contract. NL Binnen welke termijn wordt de kennisgeving van de gunning verstuurd De toewijzing is voorzien voor eind 2011, er kunnen echter geen garanties gegeven worden II NL Wat is de frequentie van het Stuurcomité? Elke maand. II NL Het organigram van de steerco dient vastgelegd te worden (intern / extern) De details in verband met het beheer van het project zijn toegevoegd aan het lastenboek. II NL Hoe wordt de reporting uitgevoerd? De details in verband met het beheer van het project zijn toegevoegd aan het lastenboek. II NL Zijn er naast de stuurcomités nog project review meetings? Zo ja, met welke interval Elke week. II NL Dient er een Project Implementation Plan gemaakt te worden? Ja, het moet worden opgesteld door de aannemer, met akkoord van FOD Financiën. II NL Is mail voldoende om FODFIN op de hoogte te stellen van een levering of gebeurd dit via (aangetekend) een is in eerste instantie voldoende, maar dient per aangetekend schrijven bevestigd te worden. De schrijven? juiste modaliteiten worden vastgelegd tijdens het verloop van het project. II NL Wat is de beschikbaarheid van de medewerkers van FODFIN Kantooruren en uitzonderlijk buiten de kantooruren, en enkel vanop afstand. II NL Zijn er templates voor Change Management? Dit maakt deel uit van de kwaliteit van de offerte II NL Is FOD Financiën bereid om de aansprakelijkheid te beperken conform de op de markt gangbare principes Ja?

2 FR Est-il possible d'avoir une description générale (marques) des produits utilisés en ce qui concerne les firewalls, les IPS et les différents produits de filtrage de contenu (mail, web)? Les détails ne seront pas publiés mais voici les grandes lignes Juniper firewall 210 rules environs 15 VPN site to site Cisco firewall 370 rules Proxy Bluecoat 112 policy Mail relay Ironport a few rules TLS config activated, forced for specific destination. 16 policy DNS Infoblox 165 entrées SSL VPN Juniper SA : 54 policy "L infrastructure firewall actuelle est construite sur deux couches entre lesquelles se trouve la DMZ. L installation est localement redondante, et le matériel est également réparti sur deux sites distants de 10 km (site d exploitation à Schaerbeek et Disaster Recovery Site à Anderlecht). La connexion Fedman qui permet l accès à Internet est redondante et accessible sur les deux sites distants. La première couche (extérieure) est composée de firewalls Juniper. La seconde couche intérieure est de marque Cisco. La DMZ contient plusieurs zones virtuelles pour les différents serveurs comme CCFF (Taxonweb, Belgotax, ), Tarweb, etc. Les serveurs sont répartis dans 3 salles sur le site de production et 1 salle sur le site de DR. On trouve aussi dans la DMZ les Proxies et les Proxies AV (marque Bluecoat), les MTA pour le mail (Ironports), et les SSL-VPN (Juniper SA). Les load balancers sont des Cisco Ace. L ensemble des appareils est réparti sur les deux sites (production et Disaster Recovery). L infrastructure est équipée d un réseau séparé et sécurisé de management distant connecté à des lignes redondantes, tant au site de production qu au site de disaster recovery. Cette description est indicative et ne peut en aucun cas être considérée comme exhaustive." III 46 NL Via de link onder II.6.10 komen we uit bij document "ArchitectureBuildingBlocks Nl.pdf". Via de link onder III bij "FODFIN-Architectural-Building-Blocks-V Nl.pdf ". Gaan ervan uit dat recenste versie moet gebruikt worden. De meest recente versie moet worden gebruikt III NL Lot 1 bestaat uit 3 luiken, het 2 de luik is de migratie van de bestaande omgeving naar de nieuwe, met een strikt minimum aan dienstonderbreking. Is het mogelijk om een meer gedetailleerde beschrijving van de bestaande omgeving te bekomen? De details worden niet gepubliceerd, maar dit zijn de belangrijkste richtlijnen Juniper firewall 210 rules ongeveer 15 VPN site to site Cisco firewall 370 rules Proxy Bluecoat 112 policy Mail relay Ironport a few rules TLS config activated, forced for specific destination. 16 policy DNS Infoblox 165 entrées SSL VPN Juniper SA : 54 policy "De huidige firewall infrastructuur is opgebouwd uit twee lagen waaronder de laag DMZ. De installatie is lokaal redondant, en het materiaal is gelijkmatig verspreid over twee vestigingen die op 10 km afstand van elkaar liggen (actieve vestiging in Schaarbeek en de Disaster Recovery vestiging in Anderlecht). De FedMAN aansluiting die toegang tot het internet mogelijk maakt is redondant en is toegankelijk van op de twee vestigingen die op 10 km afstand van elkaar liggen. De eerste laag (buitenlaag) is samengesteld uit Juniper firewalls. De tweede binnenste laag is van het merk Cisco. De DMZ bevat meerdere zones voor verschillende virtuele servers zoals CCFF (Taxonweb, Belgotax,...) Tarweb, enz.... De servers zijn verdeeld over drie zalen voor de productievestiging en één zaal voor de vestiging van DR. De DMZ bevat ook de Proxies en de Proxies AV (van het merk Bluecoat), de MTA's voor de (Ironports), en de SSL-VPN's (Juniper SA). De load balancers zijn van het merk Cisco Ace. Het geheel van de aparaten is verspreid over de twee vestigingen (productie en Disaster Recovery). De infrastructuur is uitgerust met een apart netwerk en het beveiligd beheer gebeurd van op afstand via aangesloten redundante lijnen, zowel op de productievestiging als op de Disaster Recovery vestiging. Deze beschrijving is indicatief en kan in geen geval worden beschouwd als volledig."

3 III NL Kunnen we een inventaris krijgen van de te vervangen huidige hardware en licenties? De details worden niet gepubliceerd, maar dit zijn de belangrijkste richtlijnen Juniper firewall 210 rules ongeveer 15 VPN site to site Cisco firewall 370 rules Proxy Bluecoat 112 policy Mail relay Ironport a few rules TLS config activated, forced for specific destination. 16 policy DNS Infoblox 165 entrées SSL VPN Juniper SA : 54 policy "De huidige firewall infrastructuur is opgebouwd uit twee lagen waaronder de laag DMZ. De installatie is lokaal redondant, en het materiaal is gelijkmatig verspreid over twee vestigingen die op 10 km afstand van elkaar liggen (actieve vestiging in Schaarbeek en de Disaster Recovery vestiging in Anderlecht). De FedMAN aansluiting die toegang tot het internet mogelijk maakt is redondant en is toegankelijk van op de twee vestigingen die op 10 km afstand van elkaar liggen. De eerste laag (buitenlaag) is samengesteld uit Juniper firewalls. De tweede binnenste laag is van het merk Cisco. De DMZ bevat meerdere zones voor verschillende virtuele servers zoals CCFF (Taxonweb, Belgotax,...) Tarweb, enz.... De servers zijn verdeeld over drie zalen voor de productievestiging en één zaal voor de vestiging van DR. De DMZ bevat ook de Proxies en de Proxies AV (van het merk Bluecoat), de MTA's voor de (Ironports), en de SSL-VPN's (Juniper SA). De load balancers zijn van het merk Cisco Ace. Het geheel van de aparaten is verspreid over de twee vestigingen (productie en Disaster Recovery). De infrastructuur is uitgerust met een apart netwerk en het beveiligd beheer gebeurd van op afstand via aangesloten redundante lijnen, zowel op de productievestiging als op de Disaster Recovery vestiging. Deze beschrijving is indicatief en kan in geen geval worden beschouwd als volledig." III NL Kunnen we componenten hergebruiken voor de nieuwe oplossing of trade-in premies in rekening brengen? Wat valt exact onder de oude infrastructuur. III NL "Men dient minstens twee interfaces te voorzien voor elk van de netwerken per site. Aangezien de DMZ s voor de toepassingen verspreid zijn over verschillende lokalen van eenzelfde datacenter, moet men een oplossing doorvoeren die de mogelijkheid biedt om de bekabeling tussen de lokalen (lokale routers) te beperken. Vanuit elke interface met de buitenwerekd zullen één of meer verbindingen vetrekken naar de overeenstemmende externe sites." hergebruik van componenten is niet toegestaan Een externe site is Fedman/internet alsook de partners, deze aansluitingen worden gebracht tot aan de behuizing van het toekomstig veiligheidssysteem Kan dit verduidelijkt worden? Wat wordt bedoeld met externe sites? Is dit extern tov een computerlokaal of tov het datacenter zelf? Wordt er bedoeld dat er vanuit een Computerroom in Data-1 er bij uitval van de lokale main swith er steeds een verbinding moet zijn naar de "externe site" zijnde het backup datacenter. III NL Op pagina 50 staat dat de firewalls minstens 4x10Gbps en 4x1Gbps moeten hebben. Onder III op pagina 58 staat dat het aantal fysieke interfaces van de firewalls moet hoger zijn dan of gelijk aan 16 (10 gigabits). Is dit niet tegenstrijdig? Hoeveel fysieke interfaces zijn er minimum nodig voor 10Gbps en 1Gbps? Zijn 4x10Gbps en 4x1Gbps voldoende? III NL Er wordt hier gesproken over de fysieke interfaces van de firewall en het aanbieden van minstens vier 10Gbps en vier 1Gbps interfaces. Graag hadden we hier een beschrijving gehad in welk type fysieke interfaces dit moet worden aangeboden (fiber (SR, LR, ), koper (CX4, 10GBase-T, )), teneinde de aansluiting correct te kunnen doen met de bestaande componenten. III NL Aangezien we ook de switching infrastructuur moeten voorzien (momenteel C6500) is het voor ons niet duidelijk dat we zelf moeten zien om die apparatuur aan te sluiten? 4x10Gbps FW frontend - Internet 4x1Gbps FW frontend - Internet 4x10Gbps FW backend - intern netwerk 8x1Gbps FW backend - specifiek intern netwerk Er dient opgemerkt te worden dat de inschrijver zijn behoeften moet beschrijven ten aanzien van de verbindingen tussen de twee sites volgens het design van het voorgestelde systeem. Voor alle fysieke interfaces die nu niet geïnstalleerd werden,zal de opdrachtnemer verplicht worden om de aangepaste interfaces aan te bieden van zodra deze informatie gekend is. Alle connecties tussen de verschillende apparatuur is ten laste van de opdrachtnemer, de connecties tussen het intranet, internet, inter site en de veiligheidsinfrastructuur worden tot aan de kast van het veiligheidssyteem gelegd. III NL Hoe is de verbinding tussen de twee datacenters? Momenteel is een DWDM voorbehouden voor uitwisseling tussen de sites, een tweede DWDM wordt gedeeld met de andere systemen van FOD Financiën. III NL Hoe is de aansluiting met het huidig netwerk? fiber 1Giga redundant III NL In beide secties wordt gesproken over lokale redundantie binnen een geheel. Moet de hardware redundant voorzien worden per site; op beide sites? Is het voldoende om de hardware op North Galaxy redundant te maken en een niet redundante DRP te voorzien op South Galaxy? Beide sites moeten zo identiek mogelijk zijn. De locale redundantie betreft de dubbele voedingen en de interconnecties tussen de verschillende elementen. Elke site (vestiging) moet in staat zijn alle services te verwerken en te ondersteunen met dezelfde betrouwbaarheid.

4 III NL Op pagina 52 wordt gesproken over het controleren van http/https/telnet en ftp verkeer. Layer 7 voor allen, het geheel van deze trafiek betreft de proxies. Moeten we controleren in dit geval begrijpen als inspectie van de trafiek op layer 7. M.a.w, moeten ook telnet en ftp services afgemonteerd kunnen worden op een proxy? Of is een layer 3 firewall hier afdoende? III NL "Momenteel verb/s - Prognose verb/s. " III Wat wordt juist bedoeld met "verbindingen/s"? Graag extra info ivm de grote van de requesten (1K, 32K,...), de versie van HTTP (1.0, 1.1,...), het aantal requesten in een verbinding, de lifetime van een sessie,... Graag specifieke piekwaardes voor de reverse proxy, WAF, XML gateway, loadbalancers,...? Dit om te vermijden dat we componenten kiezen die oversized zouden zijn volgens het verbindingen/s requirement. In paragraaf III wordt er melding gemaakt van nieuwe sessies per seconde. Is dit in conflict met bovenstaande ( verbindingen/s)? NL "Dimensionering van de Firewall: - De internetinterface: Dual 10 Gigabit (coupling of interfaces) per site en dual 1 Gigabit (coupling of interfaces) per site. - DMZ-interface = Dual Gigabit (coupling of interfaces) per site per server. - Interne interface = Dual 10 Gigabit" III We veronderstellen dat de Internet en DMZ interface van toepassing zijn op de Front-end FW en de Interne en DMZ interfaces op de Backend FW. Correct? NL "In functie van het aantal servers moet men switches voorzien met een backplane van 300Gbit+ en in staat om 96+ poorten aan te bieden. De switch moet een uplink hebben naar de «applications loadbalancers» of hij moet een geïntegreerde «loadbalancer» hebben. De inschrijver moet voldoende poorten voorzien in functie van zijn architectuur en de componenten die hij voorstelt." III Is dit 96+ poorten per computerlokaal of voor het totaal aan switches over de verschillende Computerlokalen heen? NL Interface webservers = elke server moet dual gigabit hebben voor de redundantie. In functie van het aantal servers moet men switches voorzien met een backplane van 300Gbit+ en in staat om 96+ poorten aan te bieden. De switch moet een uplink hebben naar de «applications loadbalancers» of hij moet een geïntegreerde «loadbalancer» hebben. De inschrijver moet voldoende poorten voorzien in functie van zijn architectuur en de componenten die hij voorstelt" Betreffende de cijfers, nu en de komende 5 jaar, het betreft (gelijktijdige) actieve verbindingen. Voor de andere specificaties rekenen we op uw specialisten, om realistische berekeningen uit te voeren betreffende het surfgedrag van een gebruiker in vergelijking met een standaardgebruiker op internet. Een groep interne servers zal toegang hebben tot internet via proxies, op een gelijkaardige of eenvoudiger manier dan een gebruiker uitgezonderd voor het aantal connecties nieuwe sessies per seconde betreft het aantal nieuwe sessies per firewall laag. Correct. Dit is een cijfer dat het geheel van alle aansluitingen weergeeft. 300 Gbps voor de centrale switch, de secondaire switches moeten worden gedimensioneerd zodat de centrale switch kan worden geëxploiteerd. Het voorstel 2 x 24 redundante poorten x 6 zou volstaan. Veronderstel dat de 300Gbps backplane capaciteit geldt voor de centrale DMZ switches en niet voor de switches per Computerlokaal? Staan de servers enkel in de Computerlokalen en moet er dan over alle lokalen heen minstens 96 server poorten voorzien worden (zodat 2 x 24 redundante poorten per lokaal x 6 hier zeker aan voldoet)? III NL "Interface Web Content Scanning = Dual 2 Gigabit" Is dit een bundeling van 2 x 1Gbps per Datacenter component? III NL Graag verduidelijking van het begrip parallel queuing? Zijn er nog specifieke cijfers over de gebruikte bandbreedte op de interfaces van de MTA s? Het behoort aan de inschrijver een voorstel te doen dat voldoet in termen van dimensie en veiligheid.voor dit deel kan de inschrijver een groep van parallel werkende toestellen of één enkel voldoende krachtige machine (per site) voorstellen.vanaf dat moment zal de verdeling van de bandbreedte naar verschillende poorten aangepast worden in de offerte van de inschrijver. FOD Financiën verwacht van de inschrijver dat hij het beheer uitlegt van de eventuele wachtrijen. Beschikbare cijfers hieromtrent zijn terug te vinden in het lastenboek: III III NL In verband met de gevraagde switch infrastructuur met layer 4 functies. Kan de bestaande infrastructuur hergebruikt worden? Heeft die infrastructuur voldoende ruimte voor het inschakelen van de nieuwe devices? Geen enkel element van de oude infrastructuur kan worden hergebruikt (rack inbegrepen).

5 III NL Graag verduidelijking van onderstaande paragraaf: De Administratie is voorstander van een globale architectuur die meerdere verschillende technologieën integreert, voor zover deze verschillende technologieën samenwerken met het oog op een versterking van de veiligheid van het geheel. Voor al het inkomende of uitgaande verkeer van de FOD Financiën zal de voorkeur worden gegeven aan een oplossing die de producten van minstens drie verschillende technologieën combineert. De laatste zin is enigszins verwarrend. Het gaat over een oplossing die producten van verschillende technologieën combineert. Het betreft technologieën van verschillende fabrikanten (bv. De twee lagen firewall) - Naar de letter zou men dan één device krijgen die verschillende technologieën als smtp/firewall/proxy combineert. Wat ons niet de bedoeling lijkt? - Een andere interpretatie zou kunnen zijn: die de producten van verschillende vendors combineert. Technologie duidt dan op vendor. Het aantal devices is daarbij minder belangrijk maar wel het feit dat er verschillende vendors gebruikt worden. Is dit de correcte interpretatie? - Tevens gaan we er ook van uit dat het niet de bedoeling is om voor elke technologie (als http) minstens 3 keer het pakket te inspecteren op 3 verschillende producten? Klopt dat? III NL Interface Web Content Scanning = Dual 2 Gigabit. Wil dit zeggen dat er twee keer twee inferfaces van 1Gigabit in een bundel zijn opgenomen? III III III NL In III wordt er gespecificeerd dat er per site per server een dual DMZ interface moet gespecificeerd worden. In III wordt er gespecificeerd dat de DMZ capaciteit voor de web servers in staat moet zijn 96+ poorten aan te bieden. In III worden er 70 server gespecificeerd. Hoeveel servers zijn er momenteel in de DMZ gelokaliseerd? Welke hoeveelheid interfaces zijn er nodig? Het is aan de inschrijver om een voorstel te doen dat voldoening zal geven in termen van grootte én van veiligheid. Voor dit deel mag de inschrijver een reeks van apparaten die parallel werken of een enkele krachtig machine (per site) voorstellen. Vanaf dat moment zal de verdeling van de bandbreedte naar verschillende poorten aangepast worden in de offerte van de inschrijver. Momenteel worden er ongeveer 40 interfaces gebruikt en ongeveer 35 servers zijn actief dit cijfer zal aanzienlijk evolueren, bepaalde servers gebruiken 2 interfaces om redenen van redundantie. III NL 30 services per groep, waarbij elke groep zich kan aanmelden op twee verschillende manieren. We veronderstellen dat het hier gaat over dat een eindgebruiker meerdere authenticatiemechanismen moet doorlopen alvorens toegang te krijgen tot een portaalpagina of het netwerk. vb. "e-id én Windows AD authenticatie" samen of "OTP Token én Windows AD authenticatie". Correct? De authenticatie van de gebruiker moet zo goed mogelijk aansluiten bij het authenticatiesysteem van de FOD Financiën, er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar voor de identificatie eid, token, login (wachtwoord)password. Bepaalde combinaties kunnen worden gevraagd. III NL De voorgestelde hardware en de installatie ervan moeten compatibel zijn met de technische kenmerken van de lokalen waarin ze worden geïnstalleerd. Er wordt in de bijlage geen melding of beschrijving gedaan van racks in de datacenters. Wil dit zeggen dat indien er racks nodig zijn voor de installatie van apparatuur we deze ook moeten mee aanbieden? III NL In III Registratie van Evenementen. Hier wordt gespecificeerd dat een integratie mogelijk moet zijn in het auditsysteem voor identificatie, authenticatie en authorisatie van de FOD Financiën. Kan u verduidelijken om welk systeem het hier gaat? Op basis van welke protocollen kan dit auditsysteem aangesproken worden? De racks moeten geleverd worden. het auditsysteem van FodFin heeft als basis een relationele database. De opname in de database kan worden gedaan door middel van SQL queries. III NL "De back-end FW moet een interface hebben met de back-end internet (momenteel CISCO switch 6500)" Ja, het betreft het interne netwerk Veronderstel dat hier "intern netwerk" ipv "internet" wordt bedoeld? III NL Mogen we veronderstellen dat er DWDM infrastructuur tussen de 2 Datacenters beschikbaar is? Moeten we hier rekening houden met beprkingen? III NL Dienen de border routers ook aangeboden te worden, of vallen die niet binnen de scope van het lastenboek? De verbinding tussen de 2 sites zal worden verstrekt door de FOD Financiën De routers die internet-connectiviteit verstrekken worden door FedICT geleverd en beheerd. Voor een optimale redundantie, zijn we op dit moment aangewezen op intermediaire routers die onderling met elkaar verbonden worden en die zich bevinden tussen de routers geleverd door FedICT en de FW frontend.

6 III NL Lokale versus Globale redundantie: "Lokaal mag een tekortkoming van een uitrusting de werking van het lokale geheel niet in het gedrang brengen." Veronderstel dat bij de tekortkoming van een uitrusting het wel toegelaten is dat de uitrusting in het andere Datacenter deze functie overneemt zodat het lokale geheel niet in het gedrang komt (stretched III redundantie). OK? NL "De latency-tijd van de IP-communicaties moet korter zijn dan 50 milliseconden" De redundantie per site moet volledig zijn, maar het falen van een deel van het systeem mag niet leiden tot een volledige fail-over van het systeem. Zo mag een defecte DNS-server niet resulteren in een fail-over van een dubbele firewall, proxy's en mail relay... Ongeacht welke zone, zone source (bron) of zone destination (bestemming). Ter herinnering: "De inschrijver zal de omstandigheden beschrijven waarbij aan deze waarden niet kan worden voldaan." Tussen welke zones geldt dit? III NL Mogen wij ervan uitgaan dat er voldoende dark fiber beschikbaar zal zijn tussen beide datacenters of zal er Momenteel een DWDM is gericht op de uitwisseling tussen de sites en een tweede DWDM wordt gedeeld gebruik gemaakt worden van CWDM of DWDM technologie? Dit is belangrijk om de juiste type interfaces met de andere systemen van FOD Financiën. te kunnen bepalen op onze apparatuur. III NL hoe is de huidige security policy gestructureerd, op welke standaarden is zij gebaseerd en wat zijn de Het nieuwe veiligheidsbeleid zal rekening houden met de inhoud van het voormalige, maar zal niet strikt voornaamste security rollen & verantwoordelijkheden? de vorm en/of de totale inhoud overnemen van het oude veiligheidsbeleid. III NL In verband met onderstaande dependency op pagina 60 (midden). Onafhankelijkheid ten opzichte van het Het is de bedoeling dat er mogelijkheid is om te evolueren, FOD Financiën verwacht van de inschrijver een hardwareplatform dat de FW ondersteunt. Moeten we hier per definitie rekening houden met efficiënt voorstel in deze richting. De toelichting van de inschrijver om dit doel te bereiken zal worden gevirtualiseerde firewalls op een standaard platform? Of sluit dit het aanbieden van specifieke firewall geëvalueerd. In deze paragraaf worden er pistes (mogelijkheden) aangeboden die geenszins de creativiteit hardware niet uit? van de inschrijver aan banden mag leggen. Het te bereiken doel is essentieel, veiligheid, redundantie en performantie moeten alom tegenwoordig zijn. III NL In verband met onderstaande dependency op pagina 61 (bovenaan). De voorgestelde firewalls moeten in staat zijn om virtualisatie te ondersteunen. Is het voldoende dat het platform de ondersteuning heeft of moeten ook de licenties voor de ondersteuning van virtualisatie al inbegrepen zitten? Met andere woorden: kan een design aanvaard worden waarbij op een bepaalde laag op dit moment nog geen virtualisatie wordt geactiveerd? Is er ruimte om het design te veranderen of om netwerken op een andere firewall af te monteren? Virtualisatie moet mogelijk zijn, maar is niet vereist in het voorstel van de inschrijver behalve voor de backend waar op zijn minst drie virtuele FW vereist zijn. III NL Het systeem moet de identificatiecontrole via elektronische identiteitskaart ondersteunen voor Belgische gebruikers en via token (digipass) voor buitenlandse gebruikers (Vasco-compatibiliteit noodzakelijk om de continuïteit van het gebruik van reeds verdeelde digipassen te verzekeren) Wil dit zeggen dat we hier een beroep kunnen doen op de reeds aanwezige Vasco server infrastructuur, of moeten we die ook opnemen in onze aanbieding? III NL In III wordt gespecificeerd dat het systeem voor remote access moet kunnen integreren met het Identity & Access Management Systeem van de FOD Financiën. Gelieve te verduidelijken over welk Identity & Access Management Systeem het gaat? Met welke protocollen kan dit aangesproken worden? III NL Zijn functionaliteiten als honeypot, fail-open en fail-close noodzakelijk, of mogen kwalitatief gelijkwaardige Er is geen vasco server, de tokens en de eid worden momenteel onmiddelijk gebruikt in de Juniper SA. Alleen de tokens worden hergebruikt. Het platform Identity en Access Management van FodFin ondersteunt de standaard SAMLv2. Een J2EE API en een geheel van webservices zijn eveneens beschikbaar. LDAP zal worden aanvaard indien de bovenstaande oplossingen niet kunnen worden ondersteund. De voorgestelde systemen moeten ten minste voldoen aan de functionaliteit in het lastenboek beschreven. oplossingen voorgesteld worden? III NL III Functionaliteit «Host based Security» De loten kunnen mogelijk toegekend worden aan verschillende opdrachtnemers, daarom mag een Dit is een gedeeltelijke overlapping met Lot 2, Zijn er mogelijkheden om dit te combineren, of moet dit een combinatie tussen de systemen van de twee loten niet voorkomen. gescheiden structuur zijn.

7 III NL Moet de DNS service gebaseerd worden op appliances of kunnen het ook standaard servers zijn? Er wordt in de paragraaf hierboven enerzijds gesproken over servers, anderzijds over appliances. Recursion vs authoritative In de beschrijving van de DNS service zitten enkele onduidelijkheden. Het is duidelijk dat er vraag is voor authoritative DNS servers voor de externe zone. Het is ook duidelijk dat er nood is aan recursion voor queries naar internet zones. We raden af om beide diensten op dezelfde machines aan te bieden, zeker in het kader van de vraag naar een beveiligd dns systeem. Het zou eigenlijk beter zijn dat de externe te installeren- webservers gebruikt worden voor recursion en dat de authoritative zone geïnstalleerd wordt bij de provider, waar in principe ook de reverse dns gebeurt. We begrijpen uit de probleemstelling echter dat jullie beide diensten wel degelijk op dezelfde externe DNS appliances willen hosten. Begrijpen we dat correct? Kan dit nog verduidelijkt worden? Het doel is een beveiligde DNS-service. Een appliance, een standaard server, een virtuele server zijn toegelaten, maar ze moeten uiteraard efficiënt zijn in termen van veiligheid en prestaties / latency. De inschrijver zal zijn voorstel uitvoerig beschrijven. De eerste behoefte is een DNS-service voor externe zone's. Een tweede behoefte is een reverse DNS ten behoeve van de servers in DMZ bijvoorbeeld (de proxy servers), de mogelijkheid van gebruik door interne klanten moet eveneens aanwezig zijn. III NL "Er moeten minstens twee aparte services beschikbaar zijn: een voor de productieomgeving, een andere voor de overige omgevingen ;" Voor de malware apparatuur en enkel op aanvraag. Geldt dit enkel voor de malware apparatuur of ook voor andere? FR Le NSOC peut-il être localisé dans un pays extérieur à l'europe? Zie III Alle directe gesprekspartners moeten Frans en Nederlands kunnen. III NL Momenteel is dit het gebruik van de reverse proxy s tijdens de meest gebruikte maand : De actuele waarde in de spits voor de servers http https is ongeveer simultane aansluitingen GigaByte bezoeken pagina s bestanden hits De Web Application Firewalls moeten de huidige belasting én de toekomstige belasting ondersteunen. Bijkomende gegevens zijn gewenst voor de correcte schaling van de toestellen voor de WAF functionaliteit. Zie ook vraag over III III NL Welke zijn de technologieen waarop de huidige internet web diensten van het ministerie zijn gebaseerd? Te denken aan: Zijn er specifieke compliancy requirements in verband met het opslaan van private keys. Denk aan FIPS 140? Moet de voorgestelde application firewall ook load balancing taken vervullen? Of zullen bestaande load balancers of reverse proxies dat blijven doen? Op dit ogenblik bestaat er nog geen specifieke policy voor opslag van de certificaten. Een load balancer voor de DMZ is inbegrepen in de overheidsopdracht. III NL Is er een risico-analyse gevoerd en zo ja zijn de resultaten hiervan beschikbaar? Zo nee, kunnen we zelf een Een risico-analyse aangepast aan de huidige risico's en activiteiten van de FOD Financiën is noodzakelijk. additionele risico-analyse doorvoeren (of maakt dit al deel uit van de scope)? III NL Wordt hier gerefereerd naard de ITIL V2 operationele processen? Ja III NL Quote : "Installatie en assistentie bij het opstarten. Deze assistentie moet absoluut toereikend zijn qua Deze vraag is niet relevant. Voor de SLA verwijs ik je liever door naar III SLA. kwantiteit en kwaliteit". Dienen hieromtrent SLA's opgesteld te worden? III 73 NL Mag rapportering in het Engels? We denken hier vooral rapportering of incidenten en oplossing waar veel Engelse terminologie (in deze security/ IT omgeving) van toepassing is. Het Engels wordt getolereerd maar we verzoeken niettemin de rapporten in het Frans of het Nederlands af te leveren. III 73 NL De lokalisatie van de NSOC moet in België zijn? Moet binnen Europa blijven? Zie III Alle directe gesprekspartners moeten Frans en Nederlands kunnen.

8 III NL In III Migratie van de bestaande infrastructuur wordt beschreven: De te migreren services zijn met name de SSL-VPN, de VPN site-naar-site, de mail-relays, de proxy s, de antivirus, de firewalls, de DNS, de load-balancers, de inbraakdetectie, de veiligheidscontrole van de servers, Kan u aub meer details geven rond de huidige setup : * Type componenten * Typische configuratie aspecten: aantal policies (firewall, NAT, VPN,..), geactiveerde features * Mag de huidige configuratie AS IS gemigreerd worden of niet. De details worden niet gepubliceerd, maar dit zijn de belangrijkste richtlijnen Juniper firewall 210 rules ongeveer 15 VPN site to site Cisco firewall 370 rules Proxy Bluecoat 112 policy Mail relay Ironport a few rules TLS config activated, forced for specific destination. 16 policy DNS Infoblox 165 entrées SSL VPN Juniper SA : 54 policy "De huidige firewall infrastructuur is opgebouwd uit twee lagen waaronder de laag DMZ. De installatie is lokaal redondant, en het materiaal is gelijkmatig verspreid over twee vestigingen die op 10 km afstand van elkaar liggen (actieve vestiging in Schaarbeek en de Disaster Recovery vestiging in Anderlecht). De FedMAN aansluiting die toegang tot het internet mogelijk maakt is redondant en is toegankelijk van op de twee vestigingen die op 10 km afstand van elkaar liggen. De eerste laag (buitenlaag) is samengesteld uit Juniper firewalls. De tweede binnenste laag is van het merk Cisco. De DMZ bevat meerdere zones voor verschillende virtuele servers zoals CCFF (Taxonweb, Belgotax,...) Tarweb, enz.... De servers zijn verdeeld over drie zalen voor de productievestiging en één zaal voor de vestiging van DR. De DMZ bevat ook de Proxies en de Proxies AV (van het merk Bluecoat), de MTA's voor de (Ironports), en de SSL-VPN's (Juniper SA). De load balancers zijn van het merk Cisco Ace. Het geheel van de aparaten is verspreid over de twee vestigingen (productie en Disaster Recovery). De infrastructuur is uitgerust met een apart netwerk en het beveiligd beheer gebeurd van op afstand via aangesloten redundante lijnen, zowel op de productievestiging als op de Disaster Recovery vestiging. Deze beschrijving is indicatief en kan in geen geval worden beschouwd als volledig." II NL III Monitoring op afstand: veiligheidsalarmen, beschikbaarheid en prestaties. De FOD Financiën gaat uit van het principe dat de belangrijkste activiteiten voor de supervisie en het beheer van de veiligheid een 24/7-benadering vergen, met speciale prioriteit voor de analyse «24/7 real time» en voor de correlatie van de incidenten die zich voordoen binnen de verschillende systemen (vb. FW, IDP, ). De updating van nieuwe zwakke plekken moet hierin zijn begrepen, dit met het oog op een proactieve bescherming van het netwerk van de FOD Financiën. Is het voldoende een geautomatiseerd systeem voor te stellen dat volgende functies vervult : - enerzijds het 24/7 continue en realtime monitoren van de omgeving. - anderzijds het automatisch genereren van een aantal security events met een geautomatiseerde escalatie Indien niet, kan u dan aub in meer detail toelichten? Deze twee punten lijken absoluut noodzakelijk, gebaseerd op zijn ervaring, zal de inschrijver de beste oplossing aangepast aan ons bedrijf (FOD Financiën) voorstellen. De kwaliteit van het voorstel van de inschrijver maakt deel uit van de evaluatie van de offerte. III NL 24/7 incident correlatie & security analyse zitten dus in de scope? Ja III NL Hoe en onder welke vorm dienen SLM, CM en AM van de beveiligingsinfrastructuur geïntegreerd worden met SLM, CM en AM van FOD Fin? Een aanvullend document zal aan het lastenboek toegevoegd worden en in de loop van volgende week gepubliceerd worden FR Est-ce que la DSL et la CMDB mentionnées sont celles existantes du SPF Finance, ou faut-il prévoir une DSL et CMDB dédiée au lot 1 et 2? Dans le premier cas, quel est le type de produit utilisé? Er moet geen DSL en CMDB geleverd worden. Er bestaat reeds een DSL en CMDB die bij FOD Financiën gebruikt wordt. Het product voor de DSL is Artifactory. III NL Is het absoluut noodzakelijk om RFCS & automatische alarmeringen op exact dezelfde manier te verwerken als incidenten? Voor de cmdb gebruiken HP BTW ucmdb versie Het is niet absoluut noodzakelijk, we vragen van de inschrijver om zijn voorstel nauwkeurig te beschrijven en zijn keuze te rechtvaardigen. Een alarm voor een onderbreking van een service is niet zo belangrijk als een alarm over een probleem met een aparaat dat een servicebreuk veroorzaakt. III NL Dienen we niet een meer exhaustieve en gedetailleerde lijst van level 1, 2 en 3 incidenten op te stellen? onder in de tabel wordt aangegeven: " In overleg met het bestuur, kan de inschrijver een detailoverzicht geven van zijn categorieën." III 75 NL Kunnen we meer informatie krijgen over het governance model dat moet worden opgezet. En dit om een Een aanvullend document is aan het bestek toegevoegd. optimale samenwerking te realiseren gedurende de looptijd van het project. Bv Hoeveel maandelijkse meetings tussen de Getronics service manager en MIN FIN. III NL Hoe en onder welke vorm dienen incident management van de beveiligingsinfrastructuur geïntegreerd Diverse opties zijn mogelijk, de FOD Financiën zal samen met de inschrijver de meest efficiënte bepalen. worden met incidentmangement van FOD Fin? III NL Wat zijn de vereisten wat betreft de frequentie van deze audit/verificatie? Wij laten de inschrijver vrij in zijn keuze om ons een efficiënt aanbod te doen.wij gaan ervan uit dat de inschrijver die professioneel werkt op beveiligingsgebied het meest geschikt is om ons een voorstel aangepast aan onze business voor te leggen. III NL Kunnen de vereisten van pre- en post audits nader gedetailleerd worden? niet relevant

9 III NL Kan hetw verwachte minimum prestatieniveau en veiligheidsniveau nader gepreciseerd worden? We verwachten van de inschrijver, een professioneel op gebied van veiligheid, een antwoord aangepast aan onze business (FOD Financiën). III NL In hoofdstuk Globale beschikbaarheid bevat volgende paragraaf: De globale beschikbaarheid zal worden geëvalueerd volgens een gemiddelde beschikbaarheid per gebruikte interface en per type van verkeer, gewogen ten opzichte van het gemiddelde verkeer, zoals dat naar voren komt uit de statistieken met de meetgegevens van het systeem. Bij gebrek aan bruikbare statistieken moeten de nominale debieten worden gehanteerd. Het falen van de interne interface komt overeen met een onbeschikbaarheid van 100% voor het bewuste verkeerstype, ongeacht de staat van de andere interfaces. Deze paragraaf is niet geheeld duidelijk, is het mogelijk om te herformuleren? Kunnen we stellen dat alle beschikbaarheids-sla s worden gemeten op de diensten die worden geleverd door High-availability clusters en niet afzonderlijk wordt gemeten op de verschillende nodes van die clusters? Begrijp dat uitgevoerde metingen in dit geval de beschikbaarheid en daarmee ook de doorstroming van informatie treft. Sterker nog, als een informatiestroom wordt vertraagd of afgebroken, wordt de SLA beïnvloed. Een defecte netwerk interface heeft niet noodzakelijk gevolgen voor de SLA, tenzij de stroom van informatie wordt afgebroken. II NL Betreft : Security level. Kunnen de begrippen 'incident' en 'veelvoudige incidenten' nader gedefiniëerd worden? Eenheid van incident is hierbij belangrijk. Dit maakt deel uit van de kwaliteit van de offerte, maar dient wel binnen het kader van het lastenboek geplaatst te worden. III NL Welke McAfee producten zijn er vandaag gëinstalleerd? Op de servers wordt e-policy orchestrator versie 4.5 gebruikt. Op de werkposten wordt op dit ogenblik de McAfee Agent versie en de McAfee Virusscan Enterprise + AntiSpyware Enterprise versie gebruikt. III NL Zijn de disaster recovery scenario s beschreven/beschikbaar Het scenario varieert van jaar tot jaar. Wat de firewall betreft, de klassieke verrichting bestaat erin om automatisch de informatieflux van de actieve site laten over te schakelen naar de site van recovery door het uitschakelen van aanwezige apparaten op de hoofdsite. III NL Wordt er met Er moet een mogelijkheid bestaan tot uitwisseling tussen de systemen voor het beheer van veranderingen en incidenten van de leverancier en dat van de FOD Financiën een portal bedoeld? Een portaal systeem voor het beheer van incidenten en wijzigingen kan gehanteert worden, maar de paragraaf geldt in het bijzonder voor de mogelijkheid, om een geformatteerd bericht te kunnen sturen naar de software van het incidentbeheer van de Service Desk van FOD Financiën bijvoorbeeld om een ernstig incident op de firewall infrastructuur te melden. III NL Dienen de log-bestanden ook in de taal van de werkstation te staan of moet dit uniform zijn. Indien de log-bestanden toegankelijk zijn voor de gebruiker, dienen ze beschikbaar te zijn in de taal van het werkstation. III NL Dient een incidident enkel gemeld te worden of dient er binnen de software een mogelijkheid te bestaan Het incidentbeheer gebeurd via het ticket systeem van de FOD Financiën. om deze tickets op te volgen. III NL Welke SLA s worden er gewenst? Zie III.2.5 III NL Per uur, per dag, of deel uit makend van een support contract voor 1 of meerdere jaren Per dag, zie Modellen van prijstabellen III NL Dient er op alle sites een distributiepunt aanwezig te zijn of wordt de scope bepaald door FOD Financiën Een distributiepunt op elke site is niet voorzien. III NL Dienen product-updates ter beschikking worden gesteld voor werkstations die zich niet in het netwerk bevinden of beperkt het updaten zich enkel tot signature files. Algemeen Algem NL Wat is de positie van min fin t.o.v cloud services voor: een - Forward proxy - security - Security log consolidatie - monitoring Alle werkposten krijgen updates via ons netwerk. Draagbare PC's hebben de mogelijkheid de virusupdates te verkrijgen via het internet zonder langs ons netwerk te passeren. Forward proxy security & zijn op de site vereist Security log consolidatie & monitoring mogen buiten de site van FOD financiën gebeuren maar moeten voldoen aan de Belgische wetgeving. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is cruciaal, de inschrijver zal uitleggen welke voornemens hij neemt om de vertrouwelijkheid van de gegevens in alle mogelijke gevallen te beschermen en te respecteren. Algemeen NL Kan er alleen op lot 2 worden geantwoord? Ja

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

Eigenaar: FOD Financiën Status: For Review Voorwerp: Algemene presentatie van de ICT-context Pagina 1 van 196

Eigenaar: FOD Financiën Status: For Review Voorwerp: Algemene presentatie van de ICT-context Pagina 1 van 196 FOD-Financiën - Architecture Building Blocks ICT-fundamenten 2011 Algemene presentatie van de ICT-context Voorwerp: Algemene presentatie van de ICT-context Pagina 1 van 196 Architecture Building Blocks

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan 47-1119 NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0)20 406 64 66 - Fax

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn.

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 4 Servers 77 4 SERVERS Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 78 www.sleutelboek.eu 4.1 Client/server-verwerking Het begrip client/server

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies.

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies. HostYou Service Level Agreement Dedicated Servers versie 1.3, 15/04/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Datacenter... 3 2.1. Gegarandeerde stroomvoorziening door UPS en diesel generator... 3 2.2. Betrouwbare

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Qi ict whitepaper Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Klantnaam : Qi ict Datum : augustus 2010 Versie : 1.1 Auteur : Qi ict Document : BC en DR: HA

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9 Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015 Editorial: P9 inhoud 4 Algemene informatie per vendor 6 License Online (LOL) 8 Editorial: 14 td.activate-here 16 ESD Renewal Portal 26

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie