Divisie Beveiligingsadvies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Divisie Beveiligingsadvies"

Transcriptie

1 Divisie Beveiligingsadvies De divisie Beveiligingsadvies is ons adviesbureau, gericht op het bieden van inventarisatie en advies vanuit de wet en regelgeving Bouwbesluit 2012 en regeling Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties. Het bouwbesluit 2012 is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken zoals woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen in Nederland minimaal moeten voldoen. Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) en een Uitgangspuntendocument (UPD) wordt uitgevoerd op basis van rechtens verkregen niveau en volgens de normen NEN2535 en NEN2575. Ontruimingsplannen en alarm organisatieplannen zijn verplicht op het moment dat u een ontruimingsinstallatie in uw pand heeft. Zij zijn gebaseerd op de eisen uit de gebruiksvergunning en komen voort uit de Arbo-wetgeving. Wij stellen een goed en doeltreffend ontruimingsplan voor u op. Het ontruimingsplan wordt op maat gemaakt voor uw organisatie en gebouw en wij verzorgen tevens de daarbij behorende oefeningen. Zo bent u verzekerd dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke eisen en belangrijker nog dat het voor uw organisatie goed werkt. Bij technische aanbestedingen op gebied van brandveiligheid geven wij u helder advies en aansluitend een optimale begeleiding. Wij zijn uw adviseur bij een vervanging en / of aanpassing van de brandbeveiligingsinstallaties op basis van Bouwbesluit Wij assisteren u bij uw directievoering met o.a.de begeleiding, de verzorging van werkbesprekingen, de advisering, de beoordeling van meer- / minderwerk tot aan de uiteindelijke oplevering. Middels quickscans voeren wij zowel installatietechnische- als bouwkundige inventarisaties uit. Bij voorkomende vergunningstrajecten vragen wij het gunningsadvies voor u aan. Dit is inclusief het opstellen van bestekaanvragen en offerteaanvragen voor de vervanging en / of aanpassing van uw brandbeveiligingsinstallaties. Voor brandbeveiligingsinstallaties, welke voorzien moeten zijn van een inspectiecertificaat zoals bedoelt in Bouwbesluit 2012, kunnen wij voor u het certificeringstraject verzorgen. De daarmee samenhangende bouwkundige, installatietechnische voorzieningen en organisatorische maatregelen, zorgen gezamenlijk voor de benodigde brandbeveiliging. Als alles in orde is, krijgt u een inspectiecertificaat. Hiermee toont u aan dat uw brandbeveiligingsinstallatie aan de eisen voldoet. Indien u hieraan niet voldoet dan vertelt het inspectierapport wat u moet verbeteren om alsnog het inspectiecertificaat te verkrijgen. Dit inspectiecertificaat is ook belangrijk voor uw verzekeraar.

2 Divisie Bouwkundige brandpreventie Het optimaal ontwerpen, realiseren en beheren van brandveiligheidsconcepten vergt een multidisciplinaire aanpak waarbij duurzaamheid en kostenefficiency een belangrijke rol spelen. Onze divisie Bouwkundige brandpreventie vervult hierin een belangrijke rol. We begeleiden uw organisatie bij het initiëren, realiseren, organiseren en beheren van uw brandveiligheidsvraagstukken. Wij richten ons op het inspecteren en beoordelen van brandwerende doorvoeringen, brandkleppen, deur-/ en kozijnconstructies, brandwerende beglazing, brandwerende wanden, -vloeren, -plafonds, hoofddraagconstructies en puiconstructies. We ontwerpen brandveiligheidsconcepten. Deze concepten komen voort uit een visie van onze opdrachtgever of vanuit de wetgeving. Ontwerpuitgangspunten worden omgezet naar maakbare en betaalbare brandwerende details. Het opmaken van een Plan van Aanpak en het overleggen met het Bevoegd Gezag alsmede vergunningstrajecten maken onderdeel uit van deze fase. Naast advisering over brandveiligheidsconcepten zijn wij in staat om rekenkundige oplossingen te bieden zoals: Branddoorslag en brandoverslag berekeningen conform NEN6068 Beheersbaarheid van brand rapportages / NEN6060 berekeningen Opvang- doorstroom capaciteitsberekeningen Brandsimulatie modellen zoals CFD (FDS), Pintegraal, O-zone en C-fast. We zijn vakkundig specialist in het ontwerpen en borgen van gelijkwaardigheidsoplossingen. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet ten behoeve van de noodzakelijke onderbouwingen. Ontruimingsplannen conform NEN8112, vluchtwegplattegronden conform NEN1414 en Risico Inventarisaties & Evaluaties stellen wij doeltreffend en met zorg voor u op. Wij zijn gespecialiseerd in diverse objectieve beoordelingsrichtlijnen om brandwerende oplossingen in de bestaande bouw te kunnen beoordelen indien certificaten of productrapporten ontbreken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de ISSO-publicatie voor brandveilige doorvoeringen, de beoordelingsrichtlijnen voor puiconstructies en inzetten van Expert Judgement. In de basis wordt een brandscan uitgevoerd conform het BIO-principe (Bouwkundig, Installaties, Organisatie) en is een afgeleide van wettelijke kaders. Indien gewenst kan ook worden gerapporteerd op basis van een risico analyse of vanuit een brandveiligheidsvisie. Wij voeren brandscans uit in verschillende formats. Maatwerk brandscans alsmede gestandaardiseerde brandscans zijn mogelijk. Zo kan een brandscan worden gerapporteerd conform een eigen rapportageformat maar daarnaast hebben wij ook kennis van de NEN6059 en overige landelijk bekende inspectie- en rapportage instrumenten. Wij inventariseren en beoordelen alle gebreken ten behoeve van de bouwkundige brandveiligheid. Alle gebreken worden digitaal opgenomen en gerapporteerd middels een registratie-app. De inspectiedata kan op ieder gewenst niveau worden opgeleverd. Indien gewenst kan de data gebruikt worden voor aanbestedingen.

3 Divisie Beheerder Brandmeldinstallatie Vertrouwen in veiligheid. Dat is waar het om gaat. En vertrouwen betekent controleren. Hoewel de overheid toestaat dat inspecties door eigen, daarvoor opgeleide medewerkers mogen worden uitgevoerd, leert de praktijk dat het efficienter en veiliger is om dit aan derden over te laten. In de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie valt het namelijk lastig in te passen in de bedrijfsprocessen Divisie Beheerder Brandmeldinstallatie voert deze wettelijk verplichte controles met zorg voor u uit. Wij nemen deze belangrijke periodieke beheerderstaken voor onze rekening, welke vanuit het Bouwbesluit 2012 artikel 1.16 Zorgplicht zijn vastgelegd. Dit gaat in goed overleg met u, zodat de controles geen verstoringen veroorzaken. Voor de, in het Bouwbesluit hoofdstuk 6, genoemde installaties kunnen wij voor u de beheerders taken met zorg uitvoeren voor de; - Brandmeldinstallatie, op basis van de NEN2654 deel 1 - Ontruimingsinstallatie, op basis van de NEN2654 deel 2 - Rookbeheersingsinstallatie, op basis van de NEN2654 deel 3 - Noodverlichting, op basis van inspectierichtlijn ISSO publicatie 79 en NEN-EN CO / LPG detectie van een parkeergarage, op basis van de NEN Daarnaast verzorgen wij gebruikersinstructies ter plaatse. Wij bieden eerste lijns-brandveiligheidscontroles waarbij er wordt gecontroleerd op vrij te openen nooddeuren, goed te nemen vluchtwegen, correcte noodverlichting en blusmiddelen. Mocht u ervoor kiezen om het beheer van uw installatie toch zelf uit te voeren, dan bieden wij de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie waarmee u wordt voorzien van de benodigde kennis.

4 Divisie Beveiligingstechniek Het ontwerpen en installeren van systemen voor inbraakalarm, brandmeld, sprinkler, blusgas, schuim, ontruiming en noodverlichting kan een doolhof zijn. De divisie Beveiligingstechniek beheerst alle aspecten van inspectie, advies, ontwerp, installatie, onderhoud en certificering dusdanig zodat systemen en installaties perfect op elkaar zijn afgestemd en hiermee voldoen aan de nieuwste eisen en hoogste verwachtingen. We zijn hiermee een vakkundige totaalinstallateur op het gebied van elektronische beveiliging met als voordeel dat u voor alle beveiligingswerkzaamheden één aanspreekpunt heeft en verzekerd bent van een optimale afstemming van de verschillende systemen. Wij richten ons met onze producten, diensten en adviezen op bedrijven, organisaties, onderwijs en overheden. Wij zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers geen omkijken hebben naar de geïnstalleerde, aanwezige middelen en producten. Wij adviseren, leveren en monteren, onderhouden en certificeren op het gebied van: inbraakbeveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties, camera observatiesystemen en video intercomsystemen. Wij regelen het onderhoud en de service van uw installatie 24/7 als ook de meldkamer (PAC) en alarmopvolging. Maar ook nood- en vluchtwegverlichting, Rook-, Warmte Afvoersystemen, detectie- en toegangscontrolesystemen en zelfs bouwkundige beveiliging en kluizen vallen binnen onze specialisatie en ervaring.

5 Divisie Blussing Het keuren van kleine blusmiddelen richt zich op het waarborgen van de goed staat van deze middelen zodat ze in geval van nood klaar zijn om gebruikt te worden. Blusapparatuur dient jaarlijks gecontroleerd te worden door een REOB-erkend (Regeling voor Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen) onderhoudsbedrijf. Divisie Blussing is specialist op het gebied van kleine blusmiddelen, droge blusleidingen, nood- en vluchtwegverlichting, BHV-middelen- en opleidingen. Wij adviseren, leveren en monteren, onderhouden en certificeren op het gebied van: - Kleine blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels - Droge blusleidingen - Brandkranen - Nood- en vluchtwegverlichting - BHV-middelen- en opleidingen - AED s In de NEN-norm 2559 en NEN-EN671-3 zijn de onderhoudswerkzaamheden en frequentie. Er bestaan specifieke eisen per blusmiddel om de juiste werking te garanderen. CO2 blussers, sproeischuimblussers, poederblusser en slanghaspels zijn draagbare blusmiddelen. Deze worden ter plaatse gecontroleerd en voorzien van een keuringssticker. Met de jaarlijkse controles voldoet aan u aan de normen die gesteld worden door de wetgever of certificerende instantie.

6 Divisie Sprinkler Een sprinklerinstallatie is een automatisch brandblussysteem dat een brand geheel automatisch, zonder tussenkomst van mensen, snel en effectief bestrijd. Daardoor zullen de gevolgen van een brand minimaal zijn. Sprinklers beschermen gebouwen, mensen en ook het milieu tegen de gevolgen van brand. Divisie Sprinkler voert alle wettelijk verplichte beheerstaken uit aan sprinkler- / gasblus- / watermistsystemen, zoals het 2-wekelijks & 3-maandelijks testen van sprinklersystemen. We hebben grote ervaring op adviesgebied van oude en nieuwe sprinklersystemen. Bij een vraag op gebied van sprinklersystemen bieden wij graag de oplossing. Wij assisteren o.a. bij het laten opstellen van een uitgangspuntendocument (UPD). Wij zijn vakkundig specialist in het onderhouden van sprinklersystemen in geheel Nederland volgens de regeling vast opgestelde brandblussystemen VBB3.0 van het CCV. Hierbij verstrekken wij de klanten een onderhoudscertificaat Geheel zelfstandig voeren wij modificatiewerkzaamheden uit aan nieuwe en bestaande sprinklersystemen onder de CCV-inspectiecertificatie. Onze storingsdienst is 24/7 bereikbaar voor onze vast contractanten gedurende het gehele jaar. Indien gewenst verzorgen wij voor u de inkoop van de wettelijk verplichte periodieke en opleveringsinspecties, uitgevoerd door een A-geaccrediteerd inspectie instelling. Wij verzorgen de benodigde autocad tekeningen in 2d of in 3D, inclusief de bijbehorende hydraulische berekeningen. Ook alle keuringen op documenten volgens de laatst vigerende regelgeving op sprinklergebied verzorgen wij graag voor u.

7 Divisie Software & Development Met onze divisie Software bieden wij u grip op details. Of het nou gaat om het vastleggen van gegevens van uw objecten, installaties, medewerkers of logboeken. Een goede en duidelijke manier van vastleggen van uw gegevens is van primair belang. Ook hiervoor bieden wij u een betrouwbare oplossing. Wij bieden een SaaS (Software as a Service) oplossing voor het registreren en bijhouden van onder andere digitale logboeken voor objecten en installaties. Om bij uitvoering van werkzaamheden onderweg direct over uw gegevens te kunnen beschikken of nieuwe gegevens te kunnen registreren bieden wij een softwarematige mobiele oplossing van voor monteurs en installateurs welke naadloos samenwerkt met onze ERP oplossing. De Safety Suite van Safety Software Solutions kent een diversiteit aan mogelijkheden op het gebied van onderhoud aan objecten en zowel aan onderhoud op geleverde producten. Door integratie met Basisregistraties waaronder de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Postbussen van PostNL wordt automatisch de data van onze klanten altijd geactualiseerd. Door de modulaire opbouw van onze suite is het mogelijk om de applicatie in te zetten voor alleen objectenbeheer en digitale logboeken of als volledige ERP applicatie voor uw organisatie. Na de implementatie of inrichting van onze software geven wij ondersteuning in de vorm van werkplekbegeleiding. Hierbij kunt u denken aan uitleg van de software en begeleiding in het gebruik ervan voor de eindgebruiker. Voor kleine of grote groepen gebruikers, op locatie of in de trainingsruimte van Safety Software Solutions vertellen wij u hoe u, als beheerder of eindgebruiker, optimaal kunt profiteren van onze software. Na de training weet u exact hoe u de applicatie het beste kunt inzetten voor uw organisatie. Welke Modules u ook inzet van Safety Software Solutions, het is van groot belang dat de inrichting weloverwogen wordt uitgevoerd. Wij bieden u hierbij een gedegen ondersteuning of nemen de inrichting bijna geheel uit handen. Hierna kun u de modules naar hartenlust inzetten. Met onze helpdesk bieden wij onze gebruikers direct ondersteuning bij vragen van allerlei aard. Voor, tijdens of na de implementatie biedt Safety Software Solutions graag ondersteuning om de implementatie en het gebruik van de software succesvol te maken. Het inrichten van de software wordt gedaan na het doornemen van uw bedrijfsprocessen en na gezamenlijk bepalen hoe deze processen het beste kunnen worden ondersteund. Wij focussen op uw wensen en zorgen voor software optimalisering bij standaard en maatwerk applicaties. Wij denken gericht met u mee in het door ontwikkelen van ERP oplossingen voor installatiebedrijven en objecteigenaren, maatwerk ontwikkelingen op wens van u met specifieke oplossingen en het verder ontwikkelen van SaaS applicatie Digitale Logboeken. De suite van Safety Software blijft in beweging. Iedere dag ontwikkelt Safety Software Development nieuwe features of verbetert zij bestaande van de totaaloplossing voor installatiebedrijven en objecteigenaren. Voor kleine of grote maatwerk oplossingen kunt u bij ons terecht. Na een goedgekeurd functioneel ontwerp ontwikkelen wij voor u de oplossing volgens de scrum methode. Met zorg inventariseren wij al uw wensen en verwerken deze in telkens een nieuwe versie van de software. Wanneer u de applicatie opstart, update de software zichzelf automatisch.

Brandveiligheid door Blussystemen TVVL

Brandveiligheid door Blussystemen TVVL Brandveiligheid door Blussystemen TVVL Sprinklers en ISSO 42 R2B Inspecties B.V. Anton van Ballegooijen, Paul de Graaf en Niels Schoots Branden en statistiek Branden in Nederland totaal (CBS 2009) 97.000

Nadere informatie

Seminar Functiebehoud 2018 Page Copyright protected Seminar Functiebehoud Wie ben ik Hans de Jong Vestigingsleider VdS Schadenverhütung GmbH

Seminar Functiebehoud 2018 Page Copyright protected Seminar Functiebehoud Wie ben ik Hans de Jong Vestigingsleider VdS Schadenverhütung GmbH 2018 Page 113 Wie ben ik Hans de Jong Vestigingsleider VdS Schadenverhütung GmbH Directeur VdS Nederland BV 22 jaar actief in de bandbeveiliging vanaf 1996 in de sprinklertechniek vanaf 2002 in andere

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

Brandmelding en Ontruimingsalarm Productbrochure

Brandmelding en Ontruimingsalarm Productbrochure Branddetectie, signalering en alarmering Brandmelding en Ontruimingsalarm Productbrochure Brandmelding en Ontruimingsalarm Een brandmeldinstallatie detecteert, lokaliseert en signaleert een beginnende

Nadere informatie

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties Certificering en inspectie Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties 1 Certificering en inspectie Behandeling van volgende punten: Relatie met de regelgeving Samenhang tussen certificatie-

Nadere informatie

Belang van goede uitgangspunten bij brandbeveiligingsinstallaties

Belang van goede uitgangspunten bij brandbeveiligingsinstallaties Belang van goede uitgangspunten bij brandbeveiligingsinstallaties Ing. J.C. (Johan) Hoogeweg jho@dgmr.nl 13-06-2018 Programma Waarom uitgangspunten vastleggen? Welke uitgangspunten moeten worden vastgelegd?

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK Rob Verbiest Adviseur Brandbeveiliging Incendio BV Een vooruitblik... Certificering in Wet en Regelgeving Oude situatie (Gebruiksbesluit) Situatie vanaf 2012 (Bouwbesluit

Nadere informatie

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! Iedere dag scherp Protectiepartners. Nieuw en toch meer dan 45 jaar jong. De naam Protectiepartners

Nadere informatie

HC - Online Waarom online uw veiligheid beheren? Meer inzicht dus via HC-Online! Ideaal voor de installateur. Praktisch voor de beheerder BMI.

HC - Online Waarom online uw veiligheid beheren? Meer inzicht dus via HC-Online! Ideaal voor de installateur. Praktisch voor de beheerder BMI. HC - Online Waarom online uw veiligheid beheren? HC-Online is slimme online software waarmee het mogelijk is om de status van brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw efficiënt te monitoren. Met gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De Regeling UPD opsteller

De Regeling UPD opsteller De Regeling UPD opsteller Opstellen van Uitgangspuntendocumenten en IPB s ASPO 28 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud 1. Kennismaking met LPCB Nederland 2. Wat zijn UPD s en IPB s? 3. Waarom

Nadere informatie

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek.

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Service en onderhoud Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Erkend installatie- en onderhoudsbedrijf voor sprinklers en brandmeldinstallaties Eén aanspreekpunt

Nadere informatie

Technisch Beheer. Service & onderhoud voor brandbeveiligingsinstallaties

Technisch Beheer. Service & onderhoud voor brandbeveiligingsinstallaties Service & onderhoud voor brandbeveiligingsinstallaties Technisch Beheer Service & onderhoud voor brandbeveiligingsinstallaties Technisch Beheer Brandbeveiligingsinstallaties zijn een investering voor de

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen 6 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie in

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek Logboek Naam bedrijf Startdatum logboek Geachte klant, Conform de huidige wet- en regelgeving dient u in het bezit te zijn van een logboek zoals u nu in handen heeft. Doel van de logboekverplichting is

Nadere informatie

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten.

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. Onderhoud wordt uitgevoerd door een REOB erkend bedrijf Voordelige tarieven i.c.m. onderhoudsabonnementen brandblussers

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Certificering Brandveiligheid

Certificering Brandveiligheid Certificering Brandveiligheid Inleider: Ronald van Brakel EFPC (European Fire Protection Consultants) Adviesbureau brand- en inbraakbeveiliging Bouwregelgeving, Sprinkler, Brandmeld, RWA Utiliteit, Industrie,

Nadere informatie

Inspectie en certificatie

Inspectie en certificatie Inspectie en certificatie Kennisuitwisselingsbijeenkomst VIVB Veiligheidsregio s VIVB Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid Verschillen inspectie en certificatie Aansturing

Nadere informatie

Beheer gebouw gebonden

Beheer gebouw gebonden Beheer gebouw gebonden Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Siemens Nederland Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Restricted Siemens Nederland 2015 All rights reserved. www.siemens.nl Laat ik mij eerst even voorstellen.. Siemens Nederland N.V.

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging Industrial Services In-Service Verification Brandbeveiliging Brandveiligheid als zakelijke en morele overweging Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn begrippen die binnen de kaders van wet en regelgeving

Nadere informatie

Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van. brandveiligheid

Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van. brandveiligheid Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van brandveiligheid Record Brandbeveiliging Record Brandbeveiliging is al bijna 25 jaar een erkend onderhoudsbedrijf en vooraanstaande leverancier van kleine

Nadere informatie

Technical Inspection Service

Technical Inspection Service Technical Inspection Service Bijlage VIII bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden TIS Versie 2.0 13-04-2012 Van Auteur TIS Branchevereniging R.G.D. Kenmerk Versie 2.0 Datum 13/04/2012 Bestand Bijlage VIII

Nadere informatie

Unica Fire Safety Bedrijfsprofiel

Unica Fire Safety Bedrijfsprofiel Totaalaanbieder in brandbeveiliging Unica Fire Safety Bedrijfsprofiel Unica Fire Safety Unica Fire Safety ontwerpt, levert, installeert en onderhoudt kwalitatief hoogwaardige brandbeveiligingssystemen

Nadere informatie

Brandveiligheidsmanagement inrichtingen binnen uw Zorgorganisatie. Iwan van Oijen Brafon Brandveiligheidsmanagement

Brandveiligheidsmanagement inrichtingen binnen uw Zorgorganisatie. Iwan van Oijen Brafon Brandveiligheidsmanagement Brandveiligheidsmanagement inrichtingen binnen uw Zorgorganisatie Iwan van Oijen Brafon Brandveiligheidsmanagement Agenda Doelstelling Juridisch kader Bouwstenen brandveiligheid Strategisch kader Praktijk

Nadere informatie

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid Onderhoud van blusmiddelen Voor meer zekerheid ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN 3 Onderhoud van blusmiddelen Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

1. BOUWKUNDIG ONDERHOUD 3 2. INSTALLATIE TECHNISCH ONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG (WT) 4 3. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD (ET) 6 4.

1. BOUWKUNDIG ONDERHOUD 3 2. INSTALLATIE TECHNISCH ONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG (WT) 4 3. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD (ET) 6 4. 1 INHOUD 1. BOUWKUNDIG ONDERHOUD 3 2. INSTALLATIE TECHNISCH ONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG (WT) 4 3. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD (ET) 6 4. ZWAKSTROOM 7 5. RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN 8 2 1. Bouwkundig onderhoud

Nadere informatie

KIWA R2B Inspecties. Hans Bongertman Projectleider afdeling blus

KIWA R2B Inspecties. Hans Bongertman Projectleider afdeling blus KIWA R2B Inspecties Hans Bongertman Projectleider afdeling blus Presentatie van het volgende: - Wie is Kiwa R2B inspecties? -De verschillende gebouwindelingen binnen vuurwerkverkoop -bewaarplaats -bufferbewaarplaats

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen 5 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie

Nadere informatie

Bescherm wat u aan het hart gaat

Bescherm wat u aan het hart gaat Bescherm wat u aan het hart gaat met betrouwbare beveiliging van DETEC www.detec.nl Zeker van de zaak BORG gecertificeerd alarmsysteem Gecertificeerd leveren, installeren en onderhouden brandmeldinstallatie

Nadere informatie

F L O R I A A N S A F E T Y C O N C E P T S

F L O R I A A N S A F E T Y C O N C E P T S F L O R I A A N S A F E T Y C O N C E P T S Certificering brandbeveiliging November 2015 Ernst Rijkers certificering studiemiddag VVBA Onderwerpen inspectiecertificaat installatiecertificaat, onderhoudscertificaat

Nadere informatie

Een goede brandveiligheidsinstallatie voldoet aan:

Een goede brandveiligheidsinstallatie voldoet aan: Een goede brandveiligheidsinstallatie voldoet aan: Het bouwbesluit NEN 2535 / NEN 2575 Dacht ik altijd Jurgen Lankamp, adviseur brandveiligheid. 6 oktober 2016 DGMR Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer,

Nadere informatie

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties De lettergrootte voor bijschriften is 12 Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties Den Haag 7 april 2016 Michael Haas Introductie Michael Haas Adviseur (senior projectleider)

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012, industriefunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, RWA Datum: 28 september 2018 Status:

Bouwbesluit 2012, industriefunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, RWA Datum: 28 september 2018 Status: Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, RWA Datum: 28 september 2018 Status: Definitief Beschrijving Een bedrijfshal met

Nadere informatie

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011 Seminar UPD opsteller 17 november 2011 Seminar UPD opsteller Opening / Algemeen / Doel seminar Seminar Nut en noodzaak erkenning UPD opstellers 17 november 2011 Door: Harrit Broos, LPCB Nederland Programma

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid per pand

Checklist brandveiligheid per pand Datum : 22 maart 2012 Auteur : Vgib onderhoudsmanagement B.V. Vgib Onderhoudsmanagement B.V. 44 R.I.-straat 10, 4051 AR Ochten T +31(0)344 643981 info@vgib.nl www.vgib.nl Pagina 1 Gebruiksbesluit ja nee

Nadere informatie

OAI afgestemd op ontruiming INTEGRALE BRANDVEILIGHEID

OAI afgestemd op ontruiming INTEGRALE BRANDVEILIGHEID OAI afgestemd op ontruiming INTEGRALE BRANDVEILIGHEID 1 OAI afgestemd op ontruiming INTEGRALE BRANDVEILIGHEID Integrale brandveiligheid Bouwkundig = bouwplantoetser Installatietechnisch = PvE opsteller

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_010 Datum: 27 mei 2013 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV 2013 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik ja nee

Nadere informatie

Tekstboek Controleur Brandpreventie

Tekstboek Controleur Brandpreventie Tekstboek Controleur Brandpreventie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

De weerbarstigheid van de praktijk

De weerbarstigheid van de praktijk Themadag Brandpreventieforum 14 mei 2009 Normering en certificering van brandbeveiliging De weerbarstigheid van de praktijk Bertwin van Setten Landelijk Netwerk Brandpreventie Cluster Kennis & Kwaliteit

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR ONDERHOUD

RICHTLIJNEN VOOR ONDERHOUD 1 RICHTLIJNEN VOOR ONDERHOUD 1. BOUWKUNDIG ONDERHOUD 3 2. INSTALLATIE TECHNISCH ONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG (WT) 4 3. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD (ET) 6 4. ZWAKSTROOM 7 5. RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN 8

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging Brandveilig met Solar Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging 1 Wijzigingen in het Bouwbesluit (Hfst 6 brandveiligheid) 2 Opleveren BMI met de nieuwe CCV- certificatieschema s 3 Uw voordelen Met het Solar

Nadere informatie

Unica Fire Safety Bedrijfsprofiel

Unica Fire Safety Bedrijfsprofiel Totaalaanbieder in brandbeveiliging Unica Fire Safety Bedrijfsprofiel Unica Fire Safety Unica Fire Safety ontwerpt, levert, installeert en onderhoudt kwalitatief hoogwaardige brandbeveiligingssystemen

Nadere informatie

PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING

PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING 2017/12/05 vzw ANPI asbl INLEIDING Inleiding Het spreekt

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Certificering van brandmeldinstallaties

Certificering van brandmeldinstallaties Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief Colofon Versie 1.0 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 21 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

'Kiwa FSS (Fire, Safety & Security) Voldoen aan wet- en regelgeving Hoe hoog legt u de lat?

'Kiwa FSS (Fire, Safety & Security) Voldoen aan wet- en regelgeving Hoe hoog legt u de lat? 'Kiwa FSS (Fire, Safety & Security) Voldoen aan wet- en regelgeving Hoe hoog legt u de lat? 19-11-2018 Inleiding Ir. Ir. M.M.G. (Mathijs) van Ballegooijen Divisie Directeur M.M.G. (Mathijs) van Ballegooijen

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II E x a m e n b u r e a u B r a n d v e i l i g h e i d 0 8 5 8 7 7 1 1 9 8 W w w w. e x a m e n b u r e a u - b r a n d v e i l i g h e i d. n l E i n f

Nadere informatie

Chubb Excellence. Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN. Blusmiddelen

Chubb Excellence. Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN. Blusmiddelen Chubb Excellence Blusmiddelen Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN Waarom onderhoud aan blusmiddelen? Brand. Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Toch krijgen jaarlijks

Nadere informatie

CERTIFICEREN ZO KAN HET OOK!

CERTIFICEREN ZO KAN HET OOK! CERTIFICEREN ZO KAN HET OOK! Nationaal Congres Brandpreventie juni 2018 Rob Verbiest Adviseur Brandbeveiliging Incendio BV Een vooruitblik... Twee laar later (presentatie 2016) Korte opfris regelgeving

Nadere informatie

Certificatie en inspectie VBB-systemen

Certificatie en inspectie VBB-systemen Certificatie en inspectie VBB-systemen Themabijeenkomst NOVB-VBE 23 januari 2013 Zaltbommel Willem van Oppen CCV Not-for-profit organisatie Opgericht 2004 Oprichters: verzekeraars, ministeries, VNO-NCW,

Nadere informatie

Seminar BMI/BORG. 28 juni 2011 Aanvang uur

Seminar BMI/BORG. 28 juni 2011 Aanvang uur Seminar BMI/BORG 28 juni 2011 Aanvang 14.00 uur 1 Seminar BMI/BORG 2 Seminar BMI/BORG - 28 juni 2011 Door: Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud presentatie 1. Opening 2. Doel 3. Een kennismaking met LPCB

Nadere informatie

BEDRIJFSPRESENTATIE. Ontwikkelen, opstellen, bijhouden, produceren, en afleveren van brandveiligheidsdocumenten:

BEDRIJFSPRESENTATIE. Ontwikkelen, opstellen, bijhouden, produceren, en afleveren van brandveiligheidsdocumenten: BEDRIJFSPRESENTATIE Over Innovades Missie Met een servicegerichte aanpak, automatisering van de werkprocessen en het leveren van innovatieve diensten kunnen wij de klant ontzorgen. bij het verkrijgen van

Nadere informatie

Brandveiligheid voor gebouwbeheerders. Saskia Hegeman 14 juni 2012

Brandveiligheid voor gebouwbeheerders. Saskia Hegeman 14 juni 2012 Brandveiligheid voor gebouwbeheerders Saskia Hegeman 14 juni 2012 Programma - Inleiding brandpreventie - Wet- en regelgeving - Brandveiligheidsbewustzijn - Zelf doen: waar te beginnen? - Zelf doen: wat

Nadere informatie

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit 3 Colofon Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, juli 2015 Bij deze kennispublicatie hoort ook het online

Nadere informatie

RijksDienst voor de MonumentenZorg. Brandveiligheid in Monumenten

RijksDienst voor de MonumentenZorg. Brandveiligheid in Monumenten RijksDienst voor de MonumentenZorg Brandveiligheid in Monumenten Introductie A.v.d.Linden en P.Doolaard Adviseurs Cultuurbescherming Afd. Instandhoudingstechnologie Presentatie Utrecht 2-11-2004 Introductie

Nadere informatie

WAAR BLIJFT HET ONDERHOUDSPLAN?

WAAR BLIJFT HET ONDERHOUDSPLAN? WAAR BLIJFT HET ONDERHOUDSPLAN? en andere NEN2654 zaken NEN2654-1:2018 Beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties Rob Verbiest Adviseur Brandbeveiliging Incendio BV 1 2018 Nationaal Congres Brandpreventie

Nadere informatie

Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerk

Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerk Peter Voshol / Theo den Haan, 4 en 5 november 2009 Partner for progress Besluit Brandveiligheid in de zorg 1 Onderwerp Gebruiksbesluit brandveilig gebruik bouwwerk Certificatieschema brandveilig gebruik

Nadere informatie

Als het er echt op aankomt, bewijst Novisec zijn meerwaarde

Als het er echt op aankomt, bewijst Novisec zijn meerwaarde Gamma Echt en Roermond Als het er echt op aankomt, bewijst Novisec zijn meerwaarde Honeywell Life Safety; s Werelds meest vooraanstaande fabrikant van brandmeld- en ontruimingsstystemen Met de wereld verbonden

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht :

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : Infobrief 2: Onderhoud van doorvoeringen Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : In gebouwen dient aan diverse installaties, zoals een lift, een brandmeldinstallatie en een rook-

Nadere informatie

Introductie NPR 5313 Computerruimtes en datacenters -

Introductie NPR 5313 Computerruimtes en datacenters - Introductie NPR 5313 Computerruimtes en datacenters - Brandbeveiliging 9 oktober 2013 Kees Huijgens MIFireE NC 381888 - Introductie NPR 5313 Computerruimtes en datacenters Brandbeveiliging 9 oktober2013

Nadere informatie

We gaan deze uitdaging realiseren!

We gaan deze uitdaging realiseren! Voorstel Datum : 14 januari 2015 Betreft : aanbieding Project : Dorpshuizen Onderhoudsrapport : n.v.. Offerte nr. : 201501017.. Dorpshuizen t.a.v. de bestuurders.. We gaan deze uitdaging realiseren! Geachte

Nadere informatie

Partner in brandbeveiliging

Partner in brandbeveiliging Partner in brandbeveiliging Brandveilig! Brand is de grootste nachtmerrie voor iedere ondernemer. Altebra zorgt dat u rustig kunt slapen! Wij leveren en onderhouden slimme sprinklerinstallaties om uw bedrijf

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest strooming Strooming onderzoekt, adviseert en beheert Strooming is specialist op het gebied van onderzoek, advies en beheer aangaande water, lucht

Nadere informatie

Hercontrole (Loze) brandmelding Telefoonnummer: Omschrijving voorschrift NvT NG V AP OT Vluchtwegen / uitgangen

Hercontrole (Loze) brandmelding Telefoonnummer: Omschrijving voorschrift NvT NG V AP OT Vluchtwegen / uitgangen Locatie: Controlelijst brandveilig gebruik Datum: Functie gebouw Bijeenkomstfunctie, café, discotheek, restaurant 50-250 personen Naam: Gemeente Weesp Dossier nr.: Z.58582/D.60270 Adres: Nieuwstraat 70a

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties Brandmeldinstallaties 1 Welkom bij Bedankt voor het downloaden van de brochure Opleidingen Brandmeldinstallaties. (BVO) biedt verschillende technische opleidingen aan voor medewerkers van installatiebedrijven/branddetectiebedrijven

Nadere informatie

STOOM en certificering

STOOM en certificering STOOM en certificering Nationale kennisdag brandpreventie Inhoud Even voorstellen STOOM Gevolgen bouwbesluit 2012 + technische oplossingen Wettelijke basis certificering Certificatie Inspectie Beoordeling

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland Huib Timmerman LPCB ROADSHOW LPS-1233 2006 Programma Historie van certificeren sprinkler- en overige blussystemen in Nederland

Nadere informatie

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES ADVIES OP MAAT OVER ONS Raderadvies is een onafhankelijk inspectie-en adviesbureau, gespecialiseerd in onderhoud en beheer van vastgoed. Wij zijn multidisciplinair inzetbaar en richten ons op zowel bouwkundige

Nadere informatie

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 verplicht vanaf 1 maart 2013 Vanaf 1 maart dient voor brandweerliften een PvE opgesteld te worden, dit in analogie met andere brandveiligheidsinstallaties.

Nadere informatie

PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties. Mei 2006 Ernst Rijkers

PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties. Mei 2006 Ernst Rijkers PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties Ernst Rijkers Type installaties Automatische sprinklerinstallatie Automatische deluge-installatie Automatische blusgasinstallatie (Semi-) automatische monitor installatie

Nadere informatie

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE)

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE) Bijlage A (normatief) Programma van en (PvE) A.1 Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Brand! Het zal ons een zorg zijn

Brand! Het zal ons een zorg zijn Brand! Het zal ons een zorg zijn Ernst Rijkers VBE seminar «Brandveiligheid in de zorg» Gorinchem, 30 september 2009 For the benefit of business and people Samenvatting 1 Wat bindt ons? 2 Voldoet het?

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I CertoPlan B.V. Postbus 85200 3508 AE UTRECHT Ptolemaeuslaan 900 3528 BV UTRECHT Telefoon (0)30 23 45 671 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

Stappenplan Omgaan met het UPD volgens PGS 15

Stappenplan Omgaan met het UPD volgens PGS 15 STAP CHECKS DOOR BEVOEGD GEZAG AANDACHTSPUNTEN ADVISERING BRANDWEER opstellen UPD taak houder maak afspraak met brandweer geef geen geen checks, wel houder op juiste spoor zetten hoe en wanneer zij als

Nadere informatie

Kiwa R2B inspecties Hans Bongertman Senior projectleider Afdeling Blus Trust Quality Progress

Kiwa R2B inspecties Hans Bongertman Senior projectleider Afdeling Blus Trust Quality Progress Landelijke Vuurwerkdagen 2018 inspecties Hans Bongertman Senior projectleider Afdeling Blus Trust Quality Progress Inspecties Hans Bongertman Senior projectleider Kiwa-R2B inspecties inspecties industriële

Nadere informatie

Leerdoelen en Eindtermen examen Noodverlichtingsdeskundige

Leerdoelen en Eindtermen examen Noodverlichtingsdeskundige Leerdoelen en Eindtermen examen Noodverlichtingsdeskundige Vereiste voorkennis Naar inhoud en niveau gelijk aan MBO-Elektrotechniek (niveau 4 volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs). NEN 00 en NEN

Nadere informatie

Page 11 Lid van: Agenda 1. Introductie 2. Oorzaken problematiek brandveiligheid 3. Brandveiligheidsvisie en verantwoordelijkheid 4. Naar een brandveil

Page 11 Lid van: Agenda 1. Introductie 2. Oorzaken problematiek brandveiligheid 3. Brandveiligheidsvisie en verantwoordelijkheid 4. Naar een brandveil Page 9 Wie ben ik Brandveiligheid is een keuze Hoe beïnvloed u de keuze? John van Lierop VEBON-NOVB Seminars FUNCTIEBEHOUD John van Lierop Landenmanager - VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek VSI - European

Nadere informatie

Vaststellen van Brandveiligheidskwaliteit

Vaststellen van Brandveiligheidskwaliteit Vaststellen van Brandveiligheidskwaliteit VBE seminar 6 oktober 2010 Rudolf van Mierlo - Efectis Nederland 1 Inhoud Kwaliteit van brandveiligheid Praktijk van inspecties Beschikbare instrumenten 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Indien de controle gelijktijdig kan plaatsvinden met de controle van de noodverlichting, dan wordt het aantal door gestaffeld.

Indien de controle gelijktijdig kan plaatsvinden met de controle van de noodverlichting, dan wordt het aantal door gestaffeld. Controle brandblussers en/of brandslanghaspels Het controleren van de brandblussers tot en met een inhoud van 12 kg./ ltr. en/of brandslanghaspels tegen een prijs per stuk van: stuks prijs p/st. stuks

Nadere informatie

NEN 1010:2015. Stellingen

NEN 1010:2015. Stellingen NEN 1010:2015 Stellingen 1 september 2015 1 Stelling 1 Stelling 1a: Ik wacht wel tot de nieuwe NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit (waarschijnlijk 1 juli 2016), want dan is het pas verplicht om hem

Nadere informatie

Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar

Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar Of controle Blusmiddelen ( blussers ) wel of niet om het jaar gecontroleerd mogen worden is afhankelijk van meerdere factoren. Een uitspraak van de Verzekering

Nadere informatie

-Initiële inspectie- + -Vervolginspectie- .-Organisatorische maatregelen-

-Initiële inspectie- + -Vervolginspectie- .-Organisatorische maatregelen- Inspectieschema CCV t.b.v. AudiMAX Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen Versie 11.0 En Goed- en afkeurcriteria brandbeveiligingssystemen Versie 5.0

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie