NLP BUSINESS MASTER PRACTITIONER en The Business Mind of Influence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NLP BUSINESS MASTER PRACTITIONER en The Business Mind of Influence"

Transcriptie

1 OPLEIDING NLP BUSINESS MASTER PRACTITIONER en The Business Mind of Influence Een unieke combinatie van Waardengedreven Leiderschap met de kracht van Hypnotische Taalpatronen om anderen te inspireren en te motiveren succesvol te zijn in een werkomgeving die voortdurend in beweging is

2 Doelgroep Directeuren, managers, organisatieadviseurs, trainers, coaches en medewerkers in profit- en non-profit organisaties, die hun kennis, kunde en wijsheid willen inzetten om individuen, teams en organisaties te begeleiden in hun ontwikkeling als professional. Deelnemers willen bovendien een vervolgstap maken op basis van de verkregen inzichten en ervaringen vanuit de NLP Practitioner opleiding. Motivatie om deze training te volgen U wilt :... een aantal fundamentele ontwikkelingsstappen zetten om uw persoonlijke en professionele competenties verder te ontwikkelen;... de NLP technieken die u reeds beheerst verdiepen en verbreden;... sterker opereren vanuit contact met uw eigen drijfveren, waarden en overtuigingen;... uw vermogen om anderen te beïnvloeden en te inspireren substantieel versterken;... een belangrijke stap zetten op uw levenspad. In deze opleiding is het gedachtegoed geïntegreerd van: Anthony Robbins Date with Destiny Clare W. Graves WaardenManagement C. Otto Scharmer U-Theorie Dan biedt deze opleiding tot NLP Business Master Practitioner een unieke gelegenheid om vanuit nieuwe inzichten en vaardigheden nieuw gedrag te ontwikkelen om werkelijk waardengedreven leiderschap neer te zetten. Milton Erickson Hypnose Principes Bert Hellinger Organisatieopstellingen comfort / zekerheid variate / onzekerheid Richard Bandler Coachingsvaardigheden onderscheiding verbinding groei bijdrage behoefte De 6 Menselijke Behoeften

3 Inleiding Waardengedreven Leiderschap vraagt dat u zich bewust bent van en in contact bent met uw drijfveren en deze integreert in uw waarden, overtuigingen en gedrag. U leert ook hoe u krachtig kunt beïnvloeden en communiceren door het gebruik van geavanceerde communicatietechnieken, namelijk de hypnotische taalpatronen. Hypnose ligt ten grondslag aan de basisprincipes van NLP en Taalpatronen. Vanuit dit leiderschap kunt u anderen benaderen met respect voor hun drijfveren en voor hun model van de werkelijkheid. Uw omgeving zal u dan ervaren als inspirerend, eenduidig en congruent. In deze opleiding leert u mensen succesvol te modelleren. Dit houdt in dat u in kaart brengt wat ze drijft, hoe ze leren en hoe ze doen wat ze doen. Op die manier leert u succes overdraagbaar te maken. Wat levert deze opleiding u op? Na de opleiding bent u in staat om:... inzicht te krijgen in drijfveren van uzelf en anderen;... uw persoonlijke missie tot uitdrukking te brengen in uw kernwaarden, overtuigingen en gedrag;... balans te creëren tussen uw persoonlijke en organisatiemissie voor uzelf en anderen;... snelle interventietechnieken te hanteren voor het ombuigen van weerstand;... op een dieper niveau blokkades te onderkennen en te transformeren tot leerervaringen;... excellente vermogens van anderen te modelleren;... alledaagse trances van uzelf en anderen te doorbreken om daarna in het hier en nu te zijn;... bezielend en effectief te communiceren;... aansprekend te presenteren. Uitgangspunten NLP Business Master Practitioner NLP is ontstaan vanuit de vooronderstelling dat als iemand beschikt over excellente vermogens, een ander dat ook zou kunnen leren. U leert zowel de drijfveren van anderen als hun vermogens te modelleren. Op basis daarvan kunt u uw effectiviteit en succes aanzienlijk verhogen. Daarnaast leert u het gedrag van uzelf, uw medewerkers en uw organisatie in de context van de organisatie te begrijpen vanuit de methodiek WaardenManagement. U wordt bewust van de effecten van onderliggende waardenpatronen van uzelf, uw team en de organisatie en over bijbehorende communicatie en gedrag. We werken met Neuro Linguïstisch Programmeren op Master niveau en gebruiken technieken uit de Hypnose opleiding. Dit is een wereldwijd geaccepteerde methode om mensen tot verandering te bewegen. De effectiviteit van hypnotische taalpatronen is direct gerelateerd aan de mogelijkheid om het onbewuste te beïnvloeden. Ieder proces dat berust op het communiceren met en het veranderen van de onbewuste geest is hypnotisch van aard. Deze geavanceerde techniek helpt mensen te veranderen, zonder dat ze in trance hoeven te raken. Deze 15-daagse opleiding verschaft u de inzichten en vaardigheden die noodzakelijk zijn om meesterschap in uw functioneren op het werk te ontwikkelen. De geavanceerde NLP technieken, uitgebreid met het leren toepassen van de hypnotische taalpatronen en het gedachtegoed van WaardenManagement, geven u de benodigde vaardigheden. Ons uitgangspunt is de dagelijkse zakelijke praktijk. De successen, uitdagingen en toepassingen in de eigen organisatie, alsmede het eigen functioneren, staan in deze opleiding centraal. De 7 WaardenSystemen

4 Trainers Kerntrainer van deze opleiding is Roos Zierikzee. Zij is internationaal gecertificeerd NLP trainer en heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van opleidingen NLP en opleidingen veranderingsmanagement voor profit- en non-profit organisaties. Bureau Roos Zierikzee werkt samen met meerdere gasttrainers, met als speciale gast Julie Silverthorn uit de USA. Door deze diversiteit ontstaat een extra verdieping in deze opleiding. Zie bijlage. Vorm Voorafgaand aan de opleiding vinden de intake en het Waarden Assessment * plaats. De opleiding bestaat uit 5 blokken van 2 dagen en een blok van 5 dagen met avondprogramma. Tussen de blokken vinden coachingsgesprekken en intervisiebijeenkomsten plaats voor een goede praktijkintegratie. Het modelleringsproject loopt als een rode draad door de opleiding. Vanaf de helft van de opleiding gaat u zelf aan de slag met uw eigen modelleringsopdracht. Werkwijze We trainen vanuit een duidelijk en herkenbaar NLP format: "leren is doen". Dit houdt in dat er presentaties worden gegeven voor de groep en er demonstraties zijn van hoe mensen de technieken kunnen toepassen in werksituaties en in hun persoonlijk leven. Ter afwisseling wordt er in kleine groepen geoefend. Het maximum aantal deelnemers in deze opleiding is 16, behalve bij blok 4. Hierdoor wordt een optimale groepsinteractie en persoonlijke aandacht gewaarborgd. Blok 4 met als titel: The Business Mind of Influence, is een aanbod met een open inschrijving, dat toegankelijk is voor geïnteresseerden van buitenaf. Het maximum aantal deelnemers is 36. * Aanvullende metingen Het Waarden Assessment is een instrument waarmee de 7 WaardenSystemen inzichtelijk worden gemaakt. Het geeft direct zicht op wat mensen beweegt. Optioneel: De Profilizermeting ; deze meet de kerncompetenties die vereist zijn bij een functie. Dit als extra ondersteuning bij het bepalen van de leerdoelen. Coaching De twee coachingsgesprekken zijn gericht op het formuleren van uw leerdoelen en begeleiding bij uw modelleringsproject. Data / Tijden / Kosten / Locatie Zie bijlage. Certificering Na het met goed gevolg doorlopen van dit opleidingsprogramma en het afleggen van een schriftelijke en praktische test, verkrijgt u het internationaal erkende certificaat voor NLP Business Master Practitioner. Dit wordt verleend namens de INHNLP (International Network for Humanistic Neuro Linguistic Psychology) en de ABNLP (American Board of Neuro-linguistic Programming). Dit zijn wereldwijde organisaties die professionele trainers opleiden. Het certificaat stelt u in staat om als vervolgstap een internationaal erkende opleiding tot NLP trainer te volgen. Deelname en Inschrijving U kunt zich opgeven door bijgaand inschrijfformulier volledig in te vullen en te retourneren aan ons bureau: Roos Zierikzee Training Advies Coaching Tenerifestraat 14, 1060 TH Amsterdam. Annulering Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden. Informatie Voor meer informatie over de opleiding en overige diensten kunt u ons bureau op de volgende manier bereiken: Telefoon: Mobiel: Internet: Aanbod andere opleidingen, trainingen en workshops Introductiedagen NLP 15-daagse Opleiding NLP Business Practitioner 4-daagse NLP in Organisaties 2-daagse NLP Coachingsvaardigheden; de Coach die het verschil maakt 1-daagse workshop Organisatieopstellingen 2- en 4-daagse workshops Systemisch Werk en Opstellingen; Succes nemen in Bedrijf en Loopbaan 2-daagse workshop Vrouwelijk Leiderschap aan de top

5 Programma Blok 1 / dag 1 Transformeren vanuit nieuwe krachtige Waarden en Regels; de impact op uw bestemming, zowel privé als zakelijk U ontdekt de primaire vraag die bepaalt hoe u zaken evalueert. U leert hoe u krachtige nieuwe waarden en overtuigingen voor uzelf creëert die waardengedreven leiderschap ondersteunen. U maakt een ontwerp van regels die u in staat stellen deze waarden te leven. U creëert een toekomst, zowel zakelijk als privé, die u uitnodigt en uitdaagt en waar u voor staat. In relaties ontdekt u wie u voor de ander wilt zijn. Blok 1 / dag 2 Kennis van elkaars WaardenSystemen maakt effectieve Communicatie en Samenwerking gemakkelijker Door het toepassen van WaardenManagement, gebaseerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse professor Clare W. Graves, leert u hoe mensen energie uit hun werk kunnen krijgen en hoe niet. Toepassing van deze methodiek levert mensen meer voldoening op in het werk en organisaties functioneren beter. Blok 2 / dag 1 Modelleren van Excellentie Modelleren vormt het hart van NLP en heeft een groot deel van de door NLP ontwikkelde succesvolle communicatietechnieken voortgebracht. NLP is begonnen vanuit de kernvraag: Wat maakt dat iemand succesvol is in wat hij/zij doet en hoe kunt u dat analyseren en gedragsmatig overnemen?. U leert hoe u kunt modelleren als een manier om uw doelen te realiseren en hoe u vaardigheden, strategieën en het denken van anderen kunt gebruiken als bron om succesvol te zijn. Blok 2 / dag 2 Versterken van Persoonlijk Leiderschap Het verder ontwikkelen van persoonlijk leiderschap vereist reflectie o.a. op uw drijfveren, kwaliteiten, beperkingen, overtuigingen en patronen van waaruit u handelt. Gevorderde NLP technieken op het vlak van overtuigingen en werken met de tijdlijn maken u hier bewust van en geven handvatten voor concrete stappen. Het model Verenigdveld komt ook aan bod, een krachtige structuur om situaties te analyseren vanuit drie dimensies (zie schema). l o g i s c h n i v e a u 2 e 1 e p o sitie 3 e Het Verenigdveld verleden heden toekom st om g eving tijd id e n tite it w a a rd e n, overtuig ing en vaardig heden g e drag Blok 3 Krachtige Interventietechnieken voor Individuen en Teams De basis NLP vaardigheden uit het Practitioner programma worden verdiept in de context van individuele begeleidingsprocessen. Met behulp van een coachingsstructuur leert u vraagstukken van uw gesprekspartner te ordenen. Een begeleidingsproces op te bouwen. Zelfreflectie op uw eigen rol als begeleider. Een keuze te maken uit welke NLP technieken u kiest waar, wanneer en hoe deze in te zetten in de werksetting, zoals bij functionerings-, exit- en evaluatiegesprekken en advisering. Werken met de Tijdlijntechnieken vindt hierbij veelvuldig plaats. U krijgt handvatten waardoor en waarmee creativiteit, motivatie en actie gecreëerd kan worden in een groep of een team binnen de organisatiecontext welke in weerstand of in een impasse zit. Blok 4 The Business Mind of Influence; de kracht van Hypnotische Taalpatronen Het Meta- en het Miltonmodel worden verdiept en verbreed door Julie Silverthorn. Taal is een krachtig stuk gereedschap, een middel om zoveel mogelijk uit mensen en organisaties te halen en om je boodschap kracht bij te zetten. Als een gevorderde NLP techniek leert u o.a. hoe u de hoogst effectieve taalvaardigheden van Master Communicators, de hypnotische taalpatronen, kunt gebruiken. Dit is gebaseerd op de Ericksoniaanse Hypnose Principes ; iedere keer dat wij op onbewust niveau communiceren spelen de hypnotische principes een grote rol die mensen en organisaties meevoeren in een bepaalde richting of ontwikkeling. Zie bijlage. Blok 5 / dag 1 Meesterschap in Presenteren U versterkt uw vaardigheden om aansprekend te kunnen presenteren aan de hand van de presentatiestijlen volgens de Satir-categorieën, reflectie op hoe u voor de groep staat en het werken met metaforen. Metaforen ofwel de kracht van verhalen; zij raken ons in ons diepste innerlijk. U leert hoe u metaforen kunt maken en hoe u aandacht vasthoudt. Blok 5 / dag 2 Geavanceerd Herkaderen en Gesprekssturing Daadwerkelijke sturing in uw werkcontext vindt veelal plaats in gesprekken en vergaderingen. De kunst om in een zakelijk gesprek de belemmerende overtuigingen van een ander te herkaderen geeft een nieuwe dimensie aan uw overtuigingskracht. Vanuit de techniek the Sleight of Mouth, een serie voorverpakte herkaderingen, creëert u mogelijkheden om beperkende uitspraken een ander perspectief te geven. Blok 6 Integratie, Presentatie van de Modelleringsprojecten, Certificering Deze twee dagen zijn gericht op certificering. Theorie, praktijk en integratie van vaardigheden uit andere blokken en het modelleringsproject zijn onderdeel van de certificering. Uw modelleringsproject presenteert u aan de hand van NLP platform formats, zoals het 4-math systeem, gebruik van metaforen en loops van waaruit NLP zijn succesvolle presentaties opbouwt. Van belang is dat het onderwerp en de persoon die u gaat modelleren een praktische toepassing heeft in uw eigen businesscontext. In de opleiding krijgt u advies en ondersteuning met betrekking tot de keuze van het onderwerp en de uitvoering van het modelleringsproject, dat het hart vormt van deze Masteropleiding.

6 Wie zijn eigen persoonlijke kwaliteiten inzet onderscheidt zich en heeft impact op anderen in zijn omgeving. Roos Zierikzee Training Advies Coaching De ontwikkelingen in de huidige maatschappij eisen krachtige leiders met een open MIND en HART waar wij als bureau Roos Zierikzee aan willen bijdragen. Bureau Roos Zierikzee is constant in ontwikkeling in het verdiepen en het uitbreiden van haar programma s. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat onze deelnemers met meer uitgewerkte competenties verder gaan op hun levenspad. Wij leren van onze opdrachtgevers en dat vertaalt zich in een hoge mate van tevredenheid van de deelnemers aan onze opleidingen. Missie van Roos Zierikzee: Menselijk potentieel ontwikkelen Authentiek leiderschap faciliteren Waarde toevoegen aan organisaties Doelen helpen mogelijk te maken o Van wensen naar realiteit o Van visie tot implementatie o Van inspiratie naar uitvoering Bureau Roos Zierikzee streeft ernaar een ondersteunende en veilige leeromgeving te creëren. Leren floreert het beste in een win-win omgeving, die niet komt vanuit oordeel, maar vanuit een open dialoog en opbouwende feedback. In deze leeromgeving worden grenzen gerespecteerd. De interventies hebben tot doel deelnemers uit te nodigen hun belemmerende patronen te doorbreken, waardoor leerdoelen gerealiseerd kunnen worden. De trainers werken met plezier, passie en gerichtheid op het bereiken van gestelde doelen, zij zijn continu in beweging. Er is een grote diversiteit aan trainingsstijlen. Hiermee is afwisseling gewaarborgd, de sfeer leerzaam, leuk en energiegevend. Audiovisuele middelen en voldoende fysieke beweging zijn vitale onderdelen in het programma. Roos Zierikzee is aangesloten bij de beroepsorganisaties: NVNLP (Nederlandse Vereniging voor NLP) ABNLP (American Board of Neuro-Linguistic Programming) IHNLP (International Network for Humanistic Neuro-Linguistic Psychology) NVO2 (Nederlandse Vereniging van HRD-Professionals in Ontwikkelen en Opleiden) NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) SONT (Stichting Systemische Opstellingen Nederlands Taalgebied) Transformeren vanuit het hart van organisatie en individu Tenerifestraat 14, 1060 TH Amsterdam, NL T: +31 (0) M: +31 (0) E:

7 Trainers Roos Zierikzee (kerntrainer) Bureau Roos Zierikzee Roos Zierikzee is internationaal gecertificeerd NLP trainer en Organisatieopsteller. Zij heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van opleidingen NLP, leergangen Verandermanagement, diverse managementopleidingen op het gebied van communicatie, persoonlijke groei en managementcompetenties in profit- en non-profitorganisaties. Roos Zierikzee heeft een persoonlijke en directe aanpak. Wil in haar werk de daad bij het woord gevoegd zien. Laat mensen waarmaken wat ze willen bereiken. Deelnemers ervaren haar als een dynamische en gedreven motivator, die vraagstukken ziet in hun systemische context, de grenzen kent bij veranderingen en synergie schept. Na afloop van een traject zeggen betrokkenen: We zijn in de kern geraakt. Niet voor niets luidt haar motto: Transformeren vanuit het hart van organisatie en individu Rogier Neefe (Kerntrainer) Rogier Neefe, internationaal gecertificeerd NLP Master Practitioner, is als veranderregisseur betrokken in het vergroten en duurzaam verankeren van innovatief leiderschap en verandervermogen; het sneller leveren van beter waarde(n)vol resultaat. In zijn aanpak van doelgericht leren veranderen met resultaat staat duurzaam integreren van innovatievermogen en dito leiderschap centraal. Deze integratie creëert een verbindend perspectief tussen managers en medewerkers waarin men wordt uitgenodigd tot meer zelfinitiatief en verantwoordelijkheid. Er wordt voorbij gedrag en competenties gewerkt op het niveau van waarden en overtuigingen Gert Bij Gert is actief als trainer en als ondernemer. Hij werkt als een van de founding fathers van Waarden Management al jaren met veel enthousiasme met de onderliggende methodiek en theorie van Graves. Gert kent als - geen ander het voordeel om deze te kunnen gebruiken in de diverse omstandigheden van zijn leven. Zijn bedrijf, WaardenMan agement, laat op een eenvoudige en snelle wijze inzien wat mensen, teams en organisaties beweegt. Zijn slogan luidt: "Het motiveert mij als ik zie dat mensen terug komen in hun eigen kracht". Dries Oosterhof Dries Oosterhof ondersteunt besturen, directies en managers bij het oplossen van weerbarstige en moeilijk te doorgronden vraagstukken, die een echte win-win situatie in de weg staan. Hij zoemt daarbij in op Leiderschap in Contact, waarbij contact staat voor verbinding, feeling, de clou in de gaten hebben, trends aanvoelen, de werkelijkheid achter de cijfers zien, het voorzien van het effect en de impact van maatrege len etc.. Het ontbreken van deze sterk intuïtieve kwaliteiten bespeur je wanneer zich de paradox voordoet van een communica tief vaardige en organisatorisch competente leider, die niet in contact is. Ze merken bijvoorbeeld dat hun beslissingen niet aankomen en/of niet beklijven. Dat is een uitermate onaangename gewaarwording. Julie Silverthorn Dr. Julie Silverthorn, klinisch psycholoog, is een gerespecteerd trainer in NLP en Hypnose. Zij is internationaal gecertificeerd Master NLP, mede-oprichtster van de Humanistic Neuro-Linguistic Psychology, gecertificeerd trainer in Photoreading en mede-auteur van de boeken: Train - ing Trances en Dreaming Realities. Zij woont in Arizona, USA, waar haar instituut is gevestigd en andere gasttrainers.

8 Data, Kosten, Locatie Data NLP Business Master Practitioner 2013 (data nog nader te bepalen, zie Blok 1: 3-daagse training Blok 2: 2-daagse training Blok 3: 2-daagse training Blok 4: 4-daagse training Blok 5: 2-daagse training Blok 6: 2-daagse training Cursustijden 2-daagse Dag 1: uur met diner en avondprogramma. Dag 2: uur. De fiscus betaalt mee! Speciale fiscale scholingsregeling voor deelnemers van NLP opleidingen in het algemeen, zie Kosten 15-daagse opleiding 3950,00 exclusief btw, inclusief cursusmateriaal, boek Managing Drives, Waarden Assessment, MBTI meting en twee coachingsgesprekken. 10 % korting in aansluiting op de NLP Business Practitioner Exclusief arrangementskosten*. Optioneel: 2-daagse Coach-Clinic; 795,00 exclusief btw, inclusief koffie, thee, lunch, reader en HNLP Coachings Certificaat. Korting 100,00 bij gelijktijdige aanmelding voor de NLP Business Master Practitioner. Gereduceerd tarief voor particulieren en ZZP ers in overleg. 3-daagse Dag 1: uur met diner en avondprogramma. Dag 2: uur met diner en avondprogramma. Dag 3: uur. 4-daagse Dag 1: uur met diner en avondprogramma. Dag 2: uur Dag 3: uur met diner en avondprogramma. Dag 4: uur met een feestelijke afsluiting. *Arrangementskosten (prijzen onder voorbehoud) voor 2012, exclusief overnachtingen en toeristen belasting. Tarieven voor 2013 zijn nog onbekend. Tweedaagse dagarrangement 2012: 154,50 (koffie/thee/fruit, 2x lunch en 1x diner). Driedaagse dagarrangement 2012: 249,00 (koffie/thee/fruit, 3x lunch en 2x diner). Vierdaagse dagarrangement 2012: 403,50 (koffie/thee/fruit, 4x lunch en 3x diner). Effectief Coachen en Veranderen in de zakelijke context (Zie de uitgebreide folder op de website onder aanbod Opleiding en trainingen) 2-daagse Coach-Clinic: 5 en 6 februari en 11 september 2013 Cursustijden: Dag 1 en 2 van uur. Locatie De NLP Business Master Practitioner opleidingen 2013 vinden plaats in de omstreken van Amsterdam en het midden van het land. De 2-daagse Coach-Clinic vindt plaats op diverse locaties in het land. Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar toe.

9 Inschrijfformulier Ik schrijf me in voor de: O Opleiding NLP Business Practitioner voorjaar 2013 O Opleiding NLP Business Practitioner najaar 2013 O Opleiding NLP Business Master Practitioner voorjaar 2013 O 4-daagse training Business Mind of Influence voorjaar 2013 O 3-daagse training Date With Your Destiny, datum... O 4-daagse training NLP in Organisaties, datum... O 2-daagse training NLP Coach-Clinic, datum... O 1-daagse workshop Organisatieopstellingen, datum... O Introductieavond Organisatieopstellingen, datum... Persoonlijk: Dhr./Mw.* Voorletters... Naam... Geboortedatum... Geboorteplaats... Privé: Adres... Postcode... Plaats... Telefoon Zakelijk: Organisatie... Afdeling Functie... Adres/Postbus... Postcode... Plaats... Telefoon Wilt u zo vriendelijk zijn te vermelden op welk adres u de factuur wenst te ontvangen? O Zakelijk O Privé Na binnenkomst van dit inschrijfformulier ontvangt u van bureau Roos Zierikzee een bevestiging van deelname en een factuur. Het factuurbedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer ING Bank ten name van R. Zierikzee in Amsterdam o.v.v. naam en factuurnummer. De betaling dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding/training* bijgeschreven te zijn. Arrangementskosten worden ter plekke met u verrekend. Ik verklaar mij akkoord met de Algemene Voorwaarden. Datum... Handtekening... Inschrijfformulier zenden naar: bureau Roos Zierikzee, Tenerifestraat 14, 1060 TH Amsterdam. Per mail is ook mogelijk: Bij onvoldoende deelname zijn wij genoodzaakt de opleiding te verplaatsen. We zullen u dat uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding laten weten. *) Doorhalen wat niet van toepassing is Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar toe.

NLP BUSINESS PRACTITIONER en Systemisch Waarnemen van Organisatiedynamieken

NLP BUSINESS PRACTITIONER en Systemisch Waarnemen van Organisatiedynamieken OPLEIDING NLP BUSINESS PRACTITIONER en Systemisch Waarnemen van Organisatiedynamieken Een unieke combinatie van succesvolle communicatiemethoden om effectief te sturen in Veranderingsmanagement Doelgroep

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

NLP Business Master Practitioner Training

NLP Business Master Practitioner Training NLP Business Master Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan de stap naar meesterschap? Wat levert NLP op? Inspiratie en authenticiteit Persoonlijke doorbraak Meesterschap

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

Professioneel Effectief & Persoonlijk

Professioneel Effectief & Persoonlijk Professioneel Effectief & Persoonlijk Academie voor NLP NLP Master Practitioner Beweeg mee met je Perspectief Academie voor NLP De Academie voor NLP staat voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Wij

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Sterk in communicatie. Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past?

Sterk in communicatie. Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past? Sterk in communicatie Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past? Sterk in communicatie (5 dagen) In veel functies en ook in je privéleven staat

Nadere informatie

De opleiding tot NLP Practitioner

De opleiding tot NLP Practitioner De opleiding tot NLP Practitioner Wat is Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)? Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP ) wordt gedefinieerd als: de structuur van de subjectieve ervaring en wat daaruit verwacht

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

TranceArt Academie NLP opleidingen 2014/2015

TranceArt Academie NLP opleidingen 2014/2015 TranceArt Academie NLP opleidingen 2014/2015 DE opleiding voor NLP- ers Internationaal erkende trainingen: NLP Practitioner NLP Master Practitioner Fotografie: Ben Sauer Dit is een uitgave van de TranceArt

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap Programma Persoonlijk leiderschap Bereiken wat je wilt Bereiken wat je wilt Iedere dag weer zijn wij allemaal bezig onze gestelde doelen te realiseren. Soms bewust maar meestal onbewust. Hoe krijg jij

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen?

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht (5 dagen) In dit programma sta jij en je persoonlijke ontwikkeling

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

SenSolid. Gevoel voor verandering

SenSolid. Gevoel voor verandering SenSolid SenSolid is opgericht door Drs. Karel Knoester, gedragswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt sinds 1995 coaching en training en schakelt daarbij ook regelmatig collega coaches

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

NLP Practitioner: De weg naar succes!

NLP Practitioner: De weg naar succes! NLP Practitioner: De weg naar succes! Kracht ervaren en gebruiken Sneller en diepgaander communiceren Emoties leren beheersen Onderscheidend zijn Genieten van het leven Jouw eigen weg leren gaan Waarom

Nadere informatie

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen?

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap (5 dagen) Hoe benut ik mijn persoonlijke

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk Leiderschap 10-DAAGS PROGRAMMA Een effectieve, krachtige, opleiding om het beste uit jezelf en daarmee ook uit anderen te halen Door Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen?

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap (5 dagen) Hoe benut ik mijn persoonlijke

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

Professioneel Effectief & Persoonlijk

Professioneel Effectief & Persoonlijk Professioneel Effectief & Persoonlijk Data & Prijzen Opleidingen 2013-2014 w010113ep Academie voor NLP is onderdeel van Personal Development Janse Overzicht opleidingsaanbod - NLP Practitioner - NLP Master

Nadere informatie

NLP Practitioner Opleiding. Communiceer en coach met impact!

NLP Practitioner Opleiding. Communiceer en coach met impact! NLP Practitioner Opleiding Communiceer en coach met impact! Wat een dag, DE goeroe Richard Bandler heeft mijn papiertje getekend, en DE beste docente ever genaamd Tara heeft deze overhandigd. En DE leukste

Nadere informatie

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming Studieprogramma 2015 Lelystad, april 2015-1 - Inleiding... 3 Hoe en waarom NLP leren?... 4 Subjectiviteit en ervaring... 4 Trainen en ervaren... 4

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner.

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. De NLP Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat voor zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! 2017 Klooster Nieuwkerk Goirle De verbinding kwijt Een burn-out: het lijkt iets van deze tijd te zijn. Meestal wordt het geweten aan langdurige werkstress en overbelasting.

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 olv Annemieke Meurs en Saskia van Wijngaarden Focus Group Seminar Focus Group is een workshop gefocust op creatieve

Nadere informatie

Leiderschapsprogramma Jong Management

Leiderschapsprogramma Jong Management Leiderschapsprogramma Jong Management Geef jij leiding aan een team? Loop je regelmatig tegen dezelfde issues aan, maar weet je niet hoe je die ten positieve moet keren? Wil je de regie weer in eigen handen

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

Onbewuste Verbindingen

Onbewuste Verbindingen Onbewuste Verbindingen Driedaagse bijscholing Systemisch Werken voor coaches, mediators en therapeuten De bijscholing wordt twee keer per jaar gegeven. Data vind je op www.andrefun.nl/agenda Zoek je iets

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Vijfdaagse, geaccrediteerde masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. WAAROM EEN MASTERCLASS LICHAAMSWIJSHEID

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren. www.bureauspraakwater.nl

Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren. www.bureauspraakwater.nl Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren www.bureauspraakwater.nl Overtuigen, spreken en presenteren INHOUD VAN DE TRAINING Deze training combineert de meest waardevolle aspecten van onze

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN Basisvaardigheden de performance manager De manager als change manager De manager als connecting and inspiring leader Op weg naar een beter presterender organisatie WIE ZIJN

Nadere informatie

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming TM

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming TM Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming TM Informatie en studieprogramma 2016 aanmelden: splendesco.nl/nlp-practitioner Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van fouten. Inleiding

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business)

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Design Human Engineering Trance en Hypnose Professioneel coachen en leidinggeven Presenteren en Storytelling Systemisch werken Master uw communicatie

Nadere informatie

NLP Practitioner Opleiding

NLP Practitioner Opleiding NLP Practitioner Opleiding gecombineerd met Lichaamswerk en Systemisch Werk voor je persoonlijke en professionele groei vijftien zaterdagen van oktober 2013 mei 2014 o.l.v. Lara van den Hooff Internationaal

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business)

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Opleidingsprogramma 2017 Design Human Engineering Trance en Hypnose Professioneel coachen en leidinggeven Presenteren en Storytelling Systemisch werken

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Versterk je leiderschap als manager door doelgericht te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling Vergroot je coachingsvaardigheden

Nadere informatie

Impact als Business Controller

Impact als Business Controller van businesspartner naar CFO DE MENS IN HET VAK VAN BUSINESS CONTROLLER Veel business controllers willen doorgroeien naar business partner en uiteindelijk CFO. Als CFO word je gevraagd om op strategisch

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie