VS Internationaal en Europees Handelsrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VS Internationaal en Europees Handelsrecht"

Transcriptie

1 Master Rechten VS Internationaal en Europees Handelsrecht Smvt Q uickprinter Koningstraat Antwerpen R48 8 EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 VS Europees en Internationaal Handelsrecht Universiteit Antwerpen Academiejaar: Master Rechten Module Ondernemingsrecht Samenvatting: Slides + lesnotities 1

4 Inhoud Informatie over de cursus... 8 DEEL 1. INLEIDING... 9 A.Waarom internationale handel? Een begin : Mercantilisme ( ) Theorie van de absolute kostenverschillen (Adam Smith) Theorie van de comparatieve kostenverschillen (D. Ricardo) Voordelen van internationale handel Kritiek Argumenten tegen vrijhandel B. Elementen van internationaal handelsrecht Internationaal recht Nationaal recht Lex Mercatoria (Regionale) harmonisatie en eenmaking Soft law C. Actoren Internationale Handel D. De overeenkomst E. Geschillen DEEL 2. FRANCHISING EN PRECONTRACTUELE INFORMATIE in nationaal, internationaal en rechtsvergelijkend perspectief A. Situering Franchisenemer Vormen Voordelen Problematiek: Oplossingen B. België Wet van 19/12/2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Invoering van het WER Boek X WER: handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies C. Model Disclosure Law D. DCFR

5 E. Australië F. Canada G. China H. Denemarken I. Duitsland J. Frankrijk K. Indonesië L. Italië M. Maleisië N. Nederland O. Oostenrijk P. Singapore Q. Spanje R. Tsjechië S. Verenigde Staten Conclusie? Vragen DEEL 3. VERKOOPCONCESSIES Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk II. Kwalificatie Hoofdstuk III. Art. X Algemeen Doel Begroting Latere feiten Vergoeding Gemeen recht Hoofdstuk IV. Art. X Algemeen Globale karakter Begroting Latere feiten Rouwgeld Gemeen recht

6 Hoofdstuk V. Tekortkoming Hoofdstuk VI. Mededingingsrecht Hoofdstuk VII. IPR-vraagstukken Uitgangspunt Toepasselijk recht Rechtsmacht Arbitrage Hoofdstuk VIII. Vreemde eend in de bijt? Hoofdstuk IX. Gebruikelijke bedingen in distributieovereenkomsten DEEL 4. Handelsagentuur in Europees en rechtsvergelijkend perspectief A. De handelsagent B. Richtlijn 86/ B1. Voorgeschiedenis B2. Andere harmonisatie B3. Verantwoording (Richtlijn)B B4. Gedeeltelijke harmonisatie B5. Omzetting (bundel) C. Toepassingsgebied C1. Artikel 2, lid 2 Richtlijn C2. Omzetting in België C3. Omzetting in andere landen C4. IV.E DCFR: Scope D. Opzeggingstermijn D1. Artikel 15 Richtlijn D2. Omzetting in België D3. Omzetting in andere landen D4. IV.E DCFR: Contracts for an indefinite period (agentuur, distributie en franchising) 102 E. Opzegvergoeding E1. Richtlijn E2.Omzetting in België E3.Omzetting in andere landen E4.IV.E.-2 :303 DCFR : Damages for termination with inadequate notice F. Uitwinningsvergoeding F1. Richtlijn

7 F2.Omzetting België F3. Omzetting in andere landen F4. DCFR F5. Uitzondering (art. 18 richtlijn) G. Concurrentiebedingen G1. Geldigheid G2. Impact op uitwinningsvergoeding H. Delcredere beding H1. Art. 25 HAW/X.23 WER H2. Andere landen H3. DCFR I. Aspecten van IPR I.1 EEX-Verordening (Brussel Ibis) I. 2 Rome I-vo I.3 Art. 27 HAW I.4 Internationale handelsarbitrage I.5 Rechtspraak inzake art. 4 Alleenverkoopwet DEEL 5. Bescherming van goodwill onrechtmatige afwerving van cliënteel A. Algemeen kader A1. Bescherming van cliënteel A2. De bescherming van cliënteel B. Onrechtmatige afwerving B1. De regel: vrijheid van afwerving geoorloofd B2. De uitzondering: bescherming van inspanningen C. Unieverdrag van Parijs D. Receptie D1. Duitsland: D2. Zwitserland: D3. Frankrijk: D4. Nederland: D5. VSA E. België F. Afbakening F1. Beperkende werking Richtlijn 2005/29 en art WMPC/VI WER

8 F2. Beperkende werking mededingingsrecht F3. Beperkende werking IE-recht F4. Beperkende werking van de overeenkomst en het contractenrecht G. Art. VI. 104 WER? H. IPR GASTCOLLEGE 1 - Arbitrage en mediation Mediation Arbitrage De eigenlijke procedure De uitspraak Conclusie GASTCOLLEGE 2: Commodity trading Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

9 Slide Slide Slide Slide Slide Side Slide

10 Informatie over de cursus TIP: bescherming goodwill = doctoraat 31 maart = gastcollege over commodity trading Examen : schriftelijk (15/20) 5/20: casus Na paasvakantie wordt die persoonlijk besproken Zelf groepjes samenstellen van 4-5 personen Studiemateriaal: - PPT BB - Aanvullende literatuur via BB achtergrond o - Australische franchise disclosure act tekst wordt besproken, wordt via BB ter beschikking gesteld maar zit niet in de documentatiebundel Examen: - Schriftelijk - Documentatiebundel meenemen - + RS en extra dingen die we aanhalen in de les mogen worden meegebracht - Wetboek meenemen 8

11 DEEL 1. INLEIDING A.Waarom internationale handel? 1. Een begin : Mercantilisme ( ) Idee: vrijhandel is per se niet goed De welvaart van een natie is afhankelijk van de hoeveelheid edelmetaal in de schatkist, gekoppeld aan het idee dat grensoverschrijdende handel een zero sum game is handel/ruil is niet welvaart vermeerderend. De transactie is het louter verplaatsen van een goed naar een andere locatie, in ruil voor iets van dezelfde waarde. Geen van de partijen wordt er beter/rijker van. Voor de staat is het iets negatiefs: men verliest een bepaald product (nl. goud) dus de staat verzwakt daardoor. De staat zal dat dan ook proberen tegen te houden: - Verhogen van drempels voor import (taxen) - Door het ondersteunen van nationale productie en binnenstatelijke handel Er komt een focus op de positieve handelsbalans door staatsinterventie. Ze gaan de export stimuleren d.m.v. subsidies, de import beperken a.d.h.v. invoerrechten en staatsmonopolies opzetten. Frankrijk heeft dit gedaan met het Colbertisme en Engeland via de Navigation Act. - Colbertisme: o Men voerde een beleid dat gericht was op het ontmoedigen van import en stimuleren van export. o Vb. door aanleg kanalen o Idee heeft wel gewerkt want groot deel van de Franse welvaart is op dit idee gebaseerd - Navigation act o Verschillende varianten o Gebaseerd op protectionisme o Elke transactie, vanuit de kolonies, moet verlopen via Engeland o Zorgen dat welvaart blijft plakken in Engeland o Heeft lang en goed gewerkt o Londen is daardoor centrum van de wereldhandel geworden, ten koste van andere steden zoals bv. Amsterdam Het was voor die tijd een niet-onlogische oplossing, wanneer men rekening houdt met de context en de behartigde belangen. Idee: edelmetalen zijn belangrijk en handel zorgt ervoor dat onze edelmetalen verdwijnen uit onze naties. Het leger wordt gefinancierd via geld (goud en zilver). Dit geld moet dan ook klaarliggen wanneer de strijd losbarst. Belang van handel met Azië: vb. import van specerijen, chinees porselein, Probleem: Europeanen vonden die producten wel tof maar hadden niets dat de Aziaten interesseerden, behalve het goud en zilver onevenwichtige handelsbalans Er waren dan pogingen van Europese naties om China te dwingen handel te drijven. Vb. pogingen om Chinezen verslaafd te maken aan opium zodat er iets is dat ze wél willen buiten goud en zilver. 9

12 Productie in FR van industriële producten stuikte in mekaar ook een verklaring voor mercantilisme. 2. Theorie van de absolute kostenverschillen (Adam Smith) "What is prudence in the conduct of every private family, can scarce be folly in that of a great kingdom. If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it of them with some part of the produce of our own industry, employed in a way in which we have some advantage. The general industry of the country, being always in proportion to the capital which employs it, will not thereby be diminished... but only left to find out the way in which it can be employed with the greatest advantage." (Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, Book IV) Er kwam een stroming voor vrijhandel. Een van de bekendste voorstanders was Adam Smith. Idee: internationale handel verantwoorden en beleid hebben dat die handel faciliteert. Internationale handel is geen zero sum game, de partijen kunnen er WEL beter van worden. Als de ene partij het goedkoper kan produceren dan wij, dan is het beter om het daarvan te kopen dan het zelf te maken. Vb. Wijn dan beter in buitenland kopen dan het zelf te maken. Het is geen sluitend argument voor vrijhandel. Als Frankrijk goedkoper wijn kan produceren in die logica wordt Frankrijk wel beter van die internationale handel op lange termijn. 3. Theorie van de comparatieve kostenverschillen (D. Ricardo) David Ricardo: relatieve of comparatieve kostenverschillen: beide partijen kunnen op lange termijn beter worden van internationale grensoverschrijdende handel. Voorbeeld: twee mannen (een jonge en een oude) zitten op een eiland. Hoe gaan ze de economie van dat eiland organiseren? - Idee van Smith: de jonge man die alles sneller en beter kan zou dan alles moeten doen en de oude man niets. o Niet zo ideaal - Idee van Ricardo: los van absolute kostenvoordelen, mogelijk zijn er ook relatieve kostenvoordelen. Iedereen moet doen waar hij relatief gesproken het beste in is. Vb. jonge man jacht en visvangst en oude man netten repareren en vuur aanmaken. o Collectieve productie kan zo gemaximaliseerd worden Voorbeeld: Textiel & wijn Engeland Portugal TOTAAL Textiel 90 arbeidseenheden 90 arbeidseenheden 180 arbeidseenheden Wijn 100 arbeidseenheden 80 arbeidseenheden 180 arbeidseenheden TOTAAL 190 arbeidseenheden 170 arbeidseenheden 360 arbeidseenheden Ieder naar eigen behoeften laten voorzien Voor textiel maakt het niet uit, en alle wijnproductie in Portugal (Zou Adam Smith s idee zijn) 10

13 Engeland Portugal TOTAAL Textiel 180 arbeidseenheden 0 arbeidseenheden 180 arbeidseenheden Wijn 0 arbeidseenheden 160 arbeidseenheden 160 arbeidseenheden TOTAAL 180 arbeidseenheden 160 arbeidseenheden 340 arbeidseenheden relatieve kostenvoordelen Specialiseren Alle wijn in Portugal en alle textiel naar Engeland; niet omdat Engeland een absoluut kostenvoordeel heeft maar wel een relatief We besparen 20 arbeidseenheden uit 4. Voordelen van internationale handel 1. Toename van de wereldproductie door specialisatie 2. Meer tewerkstelling doordat er meer geproduceerd wordt 3. Schaalvergrotingseffecten door massaproductie lagere productiekosten (!) Opm.: men kan niet de schaal blijven vergroten: vanaf het moment waarop men op de grootste schaal is gekomen, wordt men inefficiënt 4. Dwang tot efficiëntie (door buitenlandse concurrentie) lagere kosten 5. Meer koopkracht: het inkomen verbetert door de lagere prijzen en de toegenomen tewerkstelling 6. Economische vernieuwing (meer mogelijkheden voor R&D dankzij de dalende kosten) 7. Import meer keuze van producten 8. Behoeftebevredigingseffect: hogere welvaart door inkomensstijging, lagere prijzen voor de consumenten en grotere keuzemogelijkheden 5. Kritiek (1)Hoewel de principes van comparatief en absoluut voordeel betekenen dat het gehele land er op vooruitgaat bij vrijhandel, geldt dit niet noodzakelijk voor groepen binnen een land. Vanuit deze hoek zal vaak worden aangedrongen op protectionistische maatregelen. Voorbeeld: openen van grenzen tussen Engeland en Frankrijk voor handel Frans graan naar Engeland, Engels textiel en industriële producten naar FR. De Franse graanboeren werden er beter van. De Franse arbeider van textiel werd er niet beter van. Vrijhandel wordt tegengewerkt a.d.h.v. protectionistische maatregelen door regio s die de nadelen van vrijhandel ondervinden. Groepen binnen landen worden er beter of slechter van, maar ook staten. Internationale handel wordt vooral aangespoord door industriële landen. Perifere landen staan hier niet altijd om te springen. Vb. USA: onafhankelijkheidsstrijd de verenigde koloniën werden niet beter van internationale handel via Londen. Vanaf hun lokale industrie voldoende sterk was vrijhandel Aantal cynici zijn van mening dat men landen zich eerst moet laten ontwikkelen alvorens men ze gaat dwingen tot internationale handel. 11

14 (2)Het principe van het comparatieve voordeel kan armere landen aansporen om zich te blijven specialiseren in landbouw, terwijl rijkere landen dat doen in geavanceerde technologie, met als gevolg dat het verschil in rijkdom groeit. De meeste landen zijn van mening dat vrijhandel geleidelijk moet gebeuren: men moet de kans krijgen om de ontwikkelende industrie te beschermen omdat ze nog niet klaar zijn voor de wereldconcurrentie Spanningsveld: vrijhandel is op zich wel goed, maar vanaf wanneer laat men dit principe werken? (3)Zo de markt al neutraal is, is het ideologische en politieke discours dat niet. Degenen die aansturen op vrijhandel hebben hiervoor een agenda: concurreren: - Vb. Engeland: Navigation Act o Alle handel uit de kolonies moest via Engeland passeren men wilde echter volledige vrijhandel zodat men voldoende kon concurreren o Engeland heeft er voordeel bij om te exporteren - Vb. VS o Bij de onafhankelijkheid ging men de grenzen sluiten voor de Engelse producten, om de eigen economie, industrie, ondernemingen te beschermen tegen Britse import (waarmee ze gelet op de wet en de schaalvoordelen niet kon concurreren) - Vb. Landbouwsubsidies - Vb. Filippijnen o Open economie, maar landbouwproducten worden geproduceerd door de ruling class, terwijl vele Filippino s er belang bij hebben dat landbouwproducten zouden worden geïmporteerd 6. Argumenten tegen vrijhandel Vrijhandel kan goed zijn, maar er zijn ook sterke argumenten tegen vrijhandel. 1. Grotere afhankelijkheid van het buitenland vermijden dat men verslaafd wordt aan bv. goedkoop Russisch gas of goedkope Chinese zonnepanelen daarop bepaalde productgroepen afschermen. 2. Opvoedingsargument: Ontwikkelende landen protectionisme moet toelaten dat die ontwikkelende landen kunnen groeien betekent dat lokale consumenten tijdelijk teveel betalen, maar bescherming zal lokale industrie toelaten te groeien. Daarna geleidelijk de grenzen openstellen en toelaten te exporteren. 3. Vergelding tegen dumpingpraktijken van buitenlandse ondernemingen: vb. Chinese zonnepanelen China dumpt deze goederen, subsidieert deze om de oneerlijke concurrentie weg te werken zal men hierop invoerrechten vestigen (i.p.v. de correctie stapt men soms ook meteen over op een sanctie) 4. Onevenwicht op betalingsbalans vermijden = basisidee van mercantilisme Soms zijn staten in alles beter dan uzelf en zou betekenen dan dat alles in het buitenland wordt gekocht en consumenten geen lokale producten willen kopen 5. Handhaving van binnenlandse werkgelegenheid Import/dumpingpraktijken tegengaan om eigen werkgelegenheid te beschermen Bescherming tegen landen met lage lonen 6. Reconversieproblemen/aanpassingsmoeilijkheden Overgang van landbouw naar industrie naar dienstensector mag niet te snel gaan want leidt anders tot sociale drama s: niet alle WN s/ondernemingen kunnen zo snel die klik maken 12

15 Ontwikkelde landen gaan zich voornamelijk toeleggen op de productie van goederen waar veel technologische kennis, hoog geschoold personeel en relatief veel kapitaal voor vereist zijn. Scholing en omscholing is nodig. Vooral in crisisperiodes is er een grote weerstand tegen reconversie, daar die onzekerheid brengt bij arbeiders en producenten. Denk aan de staal- en steenkoolsector. B. Elementen van internationaal handelsrecht HET internationaal handelsrecht bestaat niet. Het is een samenraapsel van verschillende dingen. Verdragen spelen een belangrijke rol: proberen internationale handel te reguleren en stimuleren. Veel regels zijn ook nationaal en zijn al dan niet toepasselijk via het IPR. Geharmoniseerd recht = van toenemend belang Vb. de EU en de harmonisatie daar Softlaw, als zodanig niet afdwingbaar maar worden wel gezien als inspiratiebronnen voor bv. arbiters. 1. Internationaal recht Ruim arsenaal van bronnen Harmonisatie d.m.v. verdragen: - Multilateraal/bilateraal - In het kader van internationale organisaties/buiten dit kader DOEL: beslechten of harmoniseren Model laws = softere aanpak van internationale organisaties Vb. UNIDROIT wetgeving ontwikkelen die als inspiratie kan dienen voor internationale en nationale wetgevers. DOEL: dat het de facto leidt tot nationale wetgeving die dicht bij elkaar ligt (doordat het als inspiratiebron kan dienen). Resoluties van internationale organisaties Vnl. van internationale organisaties die gelinkt zijn aan het bedrijfsleven Deze hebben vaak ene belangrijke gezagswaarde 2. Nationaal recht Traditionele opdeling tussen publiek en privaat recht. Publiek recht Territoriale toepassing Extraterritoriale toepassing Samenloop Privaat recht IPR Openbare orde Dwingend recht Wetsontduiking Publiek recht heeft een territoriale toepassing, soms extraterritoriaal. Vb. mededingingsrecht. De effecten moeten intern zijn, maar de regels kunnen ook relevant zijn voor ondernemingen die buiten de EU zijn gevestigd. 13

16 Samenloop: wat als er verschillende regels van toepassing zijn? - Laten botsen - Oplossing voor zoeken (vb. dubbelbelastingverdragen) Privaat recht: IPR: vrije keuze kan, voor zover er geen schending is van de OO, van dwingend recht of er geen wetsontduiking is. 3. Lex Mercatoria A. Wat? Dit zijn handelsgebruiken en gewoonten, die van toepassing zijn op handelaars in internationale handel. Twee bewegingen: - Traditionele - Moderne Dezelfde oorsprong: ontstaan in late Middeleeuwen Historisch te begrijpen als iets dat spontaan is ontstaan uit handel tussen verschillende handelaren Vanaf er handel ontstaat tussen verschillende steden en regio s zijn er regels nodig die het lokale niveau overstijgen en die iedereen begrijpt. Dit lost men op via handelsgebruiken en gewoonten met een sanctioneringsmechanisme*. (*) Sociale sanctioneringsmechanismen: men weet dat indien men de regels niet respecteert, men uitgesloten wordt van de handel Handelsroute Brugge-Champagnestreek-Noord Italië Handelaars komen in conflict met diversiteit aan plaatselijke regels Handelsgebruiken ontstaan die los staan van nationale/lokale recht, dat wel afdwingbaar is. Gebruiken worden aanvaard en diegenen die de gewoonte schendt, wordt gesanctioneerd. Regels zijn voor een stuk overbodig geworden door schaalvergroting van de staat: vb. grote staat i.p.v. enkele hertogdommen etc. Handelsgebruiken worden vervangen door geharmoniseerde nationale regelgeving. Door het ontstaan van de nationale staten, verloren de steden de autonomie van de rechtsregels en voor een stuk verdween ook de behoefte aan een lex mercatoria De nationale regelgeving wordt na de oorlog echter achterhaald: het wordt internationaal. Regelgeving volgt niet echt er ontstaan opnieuw handelsgebruiken (vaak op sectorieel niveau) door grote spelers, die als dwingend worden aanvaard, ook al worden die niet noodzakelijk aanvaard en erkend door de nationale staten. Regels ontstaan spontaan of binnen bepaalde sectoren. De nieuwe lex mercatoria ontstaan als reactie op globalisering en internet. Voorbeelden: - Verdragen o Vb. Weens Koopverdrag (CIGS): niet van toepassing op basis van IPR maar wordt wel aanvaard als een inspiratiebron ontstaan binnen de NL reguleert koop-verkoop van lichamelijke goederen op wereldvlak 14

17 - Harmonisatie en modelwetten o Vb. UPICC o Vb. PECL o Vb. Draft Common Frame of Reference o Niet dwingend, wel een inspiratiebron o Geldt als een belichaming van principes die internationaal de voorkeur verdienen - Standaardcontracten (sector) o Modelcontracten die men ter beschikking stelt door een aantal belangenorganisaties. Deze maken het makkelijker te contracteren en op transactiekosten te besparen o Bevatten rechtsregels die spontaan zijn ontstaan vanuit een bepaalde praktijk in een bepaalde sector - Algemene rechtsbeginselen o Vb. Goede trouw, ENAC, pacta sunt servanda, schadebeperkingsplicht, force majeure, schadebeperkingsplicht,. o Men neemt aan dat die (quasi)universeel worden aanvaard o Men vindt die terug in alle rechtsstelsels o Als men kiest voor de Lex mercatoria, kan de arbiter die ook gaan toepassen. o MAAR: wat is vb. force majeure? In het ene rechtsstelsel wordt dit al wat strikter ingevuld dan in het andere B. Waarom kiezen? Vb. wanneer de ene contractpartij een staat is Er moet een recht van toepassing zijn men kan dan kiezen voor het gewoonterecht i.p.v. het recht van een van de twee staten (want zou kunnen gevoelig liggen) Soms moet men ook kiezen tussen verschillende juridische tradities: vb. contract tussen onderneming gevestigd in China en een onderneming in Peru en een onderneming in Saoedi-Arabië moeilijk om een compromis te vinden Het is aangepast aan de noden van de partijen en de nationale regelgeving bevredigt die noden niet. Vooral voor ondernemingen de belangrijkste drijfveer wanneer de nationale regelgeving gedateerd en niet adequaat is C. Andere functies Belangrijk voor rechtbank/arbiters: ofwel lex mercatoria toepassen wanneer er een keuze is ervoor, of wanneer men kiest voor het nationale recht en er is een onduidelijkheid, dan inspiratie zoeken in lex mercatoria (vb. hoe goede trouw invullen). Het lex mercatoria kan ook als aanvulling gebruikt worden. Voorbeeld: UNIDROIT (UPICC) preambule These Principles set forth general rules for international commercial contracts. They shall be applied when the parties have agreed that their contract be governed by them. They may be applied when the parties have agreed that their contract be governed by general principles of law, the lex mercatoria or the like. They may be applied when the parties have not chosen any law to govern their contract. They may be used to interpret or supplement international uniform law instruments. They may be used to interpret or supplement domestic law. They may serve as a model for national and international legislators. Partijen kunnen ervoor kiezen om hun overeenkomsten te onderwerpen aan deze regels Vb. omdat ze het neutraler vinden dan te kiezen voor een nationaal recht 15

18 Ze kunnen dienen als voorbeeldfunctie De wetgever kan de lex mercatoria gebruiken als model voor nationale/regionale wetgeving. Ook voor rechtsvergelijking kan het een handig instrument zijn. D. Nadelen Aantal nadelen: - Onduidelijk o o o Nationale wetgeving is geworteld in een bepaalde rechtstraditie De lex mercatoria zijn echter het product van rechtsvergelijking, ze zijn dus niet ingebed in een lange traditie van rechtsgeschiedenis (rechtspraak, rechtsleer) die kunnen helpen een interpretatie of toepassing te geven. Er is dus geen sprake van voorspelbaarheid omdat men niet kan leunen op RS en RL Vb. de Unidroit principles: klinken helder maar hoe toepassen in de praktijk? Want de algemene traditie ontbreekt! Men zal de regels gaan interpreteren vanuit de eigen rechtstraditie: vb. goede trouw is iets anders voor de Saoedische jurist dan voor een Peruaanse jurist men is afhankelijk van de willekeur van de arbiter. - Moeilijk te bewijzen o Wat valt er precies onder? Ze zijn voor een stuk terug te vinden in de UNIDROIT principles, maar een groot deel is nergens neergeschreven (hoewel iedereen ze kent) o Het leidt tot een onvoorspelbaar resultaat - Rechtsgrond onduidelijk o Afdwinging = moeilijk o Keuze voor lex mercatoria kan in de ene rechtstraditie makkelijk aanvaard worden, maar in andere rechtstradities kan dit mogelijk moeilijker zijn (vb. moeilijker in een kotteke te plaatsen ) o Voor Belgische magistraat is het niet onnatuurlijk om op een overeenkomst met uitwerking in België het franse recht toe te passen voor een Franse magistraat is dit onlogisch - Handhaving/erkenning onzeker (vooral door nationale rechters) E. Hoe kiezen? Uitdrukkelijk: - algemene rechtsbeginselen - Lex mercatoria - UNIDROIT principles Impliciet. Dit laatste is wel moeilijker. Het ligt dan aan de rechter of de arbiter (meestal) om te beslissen of dat men hiervoor heeft gekozen (afgeleid uit de samenloop van omstandigheden) Voorbeeld: als blijkt dat partijen contracteren en dat er in dezelfde relatie al geschillen zijn geweest, waarbij de partijen zelf consequent hebben gekozen voor de lex mercatoria, DAN kan men beslissen dat de partijen er impliciet voor hebben gekozen F. Handhaving Meestal door arbitrage: arbiters aanvaarden het sneller en vinden zichzelf capabel genoeg om te bepalen wat het lex mercatoria is. Vaak is er ook de creatie van precedenten. Het belang van een precedent varieert: afhankelijk van het college en de arbiter straalt het een bepaald gezag uit. 16

19 Bij de (nationale) rechtscolleges is dit vaker problematisch. Als ze het wel aanvaarden, dan zullen ze toch hun nationale recht toepassen als aanvaarde recht. Handhaving is problematisch 4. (Regionale) harmonisatie en eenmaking Doel: - Economische groei o We pleiten voor eenmaking van economische stelsels om economische groei te bevorderen (maakt schaalvoordelen mogelijk) o Verschillende rechtsstelsels zijn een rem op de ontwikkeling, het maakt het moeilijker de markt te betreden o Andere remmen: transportkosten en invoerrechten - Bevorderen grensoverschrijdend ondernemen - Beperken (rechts)onzekerheid o Doordat de verschillen in regelgeving tussen landen kleiner worden, wordt ook de rechtsonzekerheid kleiner - Transparantie - Verhogen concurrentievermogen - Beperken kosten o o Wanneer rechtsregels op grote schaal worden ontwikkeld, worden de kosten beperkt (schaalvoordelen) Beperken van kosten van ondernemingen (Legal fees) + kosten van het ontwikkelen van regelgeving Harmoniseren met één set algemene voorwaarden alle LS bedienen drukt de kosten! grensoverschrijdend handelsverkeer opent mogelijkheden (ook voor kleinere ondernemingen) Voorbeeld: Motivering en doel - Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (GEKR)* Verschillen in overeenkomstenrecht tussen de lidstaten vormen een belemmering voor handelaren en consumenten die binnen de interne markt grensoverschrijdende handelstransacties willen verrichten.( ) Voor handelaren is in grensoverschrijdende situaties gewoonlijk sprake van extra transactiekosten ten opzichte van binnenlandse handel. Daarbij gaat het om de moeilijkheden om duidelijkheid te verkrijgen over de bepalingen van toepasselijk buitenlands overeenkomstenrecht, het verkrijgen van juridisch advies, het onderhandelen over het toepasselijke recht bij transacties tussen ondernemingen en het aanpassen van overeenkomsten aan de voorschriften op het gebied van consumentenrecht bij transacties tussen ondernemingen en consumenten. De gemiste kansen voor grensoverschrijdende handel zijn ook nadelig voor de Europese consumenten. Minder grensoverschrijdende handel heeft minder invoer en minder concurrentie tussen handelaren tot gevolg. Dit kan leiden tot een beperktere keuze tussen producten tegen een hogere prijs op de consumentenmarkt. (*) GEKR = CESL = Common European Sales Law Ontwerpverordening die gaat naar een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht en die voortkomt uit de DCFR. Zonder harmonisatie en eenmaking: belemmeringen voor handelaren (transactiekosten, kosten maken om na te gaan wat de toepasselijke regels zijn, onderhandelingskosten, ) Zonder harmonisatie en eenmaking: belemmeringen voor consumenten (het moet grensoverschrijdende handelingen goedkoper maken voor kleine ondernemingen en wanneer dit uitblijft is het een nadeel van de consument omdat veel kleine KMO s de grens niet zullen oversteken wat resulteert in minder aanbod en hogere prijzen) 17

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 14: Internationale Handel en Welvaart Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust

Nadere informatie

Europees contractenrecht: an expensive and time-consuming solution looking for a problem

Europees contractenrecht: an expensive and time-consuming solution looking for a problem Europees contractenrecht: an expensive and time-consuming solution looking for a problem Prof. mr. R.P.J.L. Tjittes en mr. R. Meijer* 140 1. Inleiding Op 1 juli 2010 heeft de Europese Commissie een Groenboek

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

161. Optioneel internationaal contractenrecht in de Nederlandse

161. Optioneel internationaal contractenrecht in de Nederlandse 161. Optioneel internationaal contractenrecht in de Nederlandse praktijk 1 MR.DR. H.N. SCHELHAAS De term optioneel contractenrecht kan duiden op de vrijheid van contractspartijen om de inhoud van een contract

Nadere informatie

Studentencursus Economisch recht. Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets

Studentencursus Economisch recht. Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets Studentencursus Economisch recht Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets Inhoudsopgave HOOFDSTUK I. INHOUD, BRONNEN EN GRONDSLAGEN VAN HET ECONOMISCH RECHT... 1 AFDELING 1. BEGRIPOMSCHRIJVING... 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie November 212 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Inleiding 3 Een nieuw paradigma Lessen uit het verleden 4 Groei is heel abnormaal Het

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Wat is rechtssociologie?

Wat is rechtssociologie? Rechtssociologie les 1 Tom Daems Wat is rechtssociologie? Teksten uit de e-reader: Raes, K. (1999). Het belang van de sociologie voor de beoefening van het recht. In: Het recht van de samenleving. Brussel:

Nadere informatie

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN Advisory Committee on Issues of Public International Law ADVIES INZAKE EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT ADVIES NR.

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Mediation 2.0. Barbara Baarsma en Maurits Barendrecht 1 SEO Economisch Onderzoek/HiiL Tisco (Universiteit van Tilburg)

Mediation 2.0. Barbara Baarsma en Maurits Barendrecht 1 SEO Economisch Onderzoek/HiiL Tisco (Universiteit van Tilburg) Mediation 2.0 Barbara Baarsma en Maurits Barendrecht 1 SEO Economisch Onderzoek/HiiL Tisco (Universiteit van Tilburg) Mediation als dienst verleend aan twee partijen in een conflict zal vanwege fundamentele

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Praktische tips voor ondernemen in het buitenland Voorwoord Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt. Bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie