Onderwijssysteem. Turkije. Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijssysteem. Turkije. Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse"

Transcriptie

1 Onderwijssysteem Turkije Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

2 Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Turkije. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Turkije. Dit met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs. Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van toepassing. Ga naar voor meer informatie over het hergebruik van deze publicatie. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

3 Doktora Diplomasi (university education) L8 2-5 postgraduate Yüksek Lisans Diplomasi L Ihtisas Sertifikasi (university education) L7 1 undergraduate Vertical Transfer Examination Ön Lisans Diplomasi (associate degree) (higher professional education) L6 L5 Lisans Diplomasi (university education) L entrance examination L6 Meslek Lisesi Diplomasi (secondary vocational education) L2 Teknik Lisesi Diplomasi (general secondary and vocational education) L2 Lise Diplomasi (general secondary education) L Ilkögretim Okulu (primary education) L1 8 L0 Onderwijsniveau 0 Duur van de opleiding Klik hier voor een voorbeeld van het diploma EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

4 Nationaal kwalificatieraamwerk Nationaal kwalificatieraamwerk 1. Academisch gerichte associate s degree programma s die onder een bacheloropleiding vallen of hiermee verband houden. 2. Beroepsgerichte associate s degree programma s die onder een bacheloropleiding vallen of hiermee verband houden. 3. Beroepsgerichte associate s degree programma s van Higher Schools voor beroepsonderwijs. 4. Academisch gerichte programma s. 5. Beroepsgerichte bachelorprogramma s. 6. Academisch gerichte masterprogramma s met of zonder scriptie. 7. Beroepsgerichte masterprogramma s met of zonder scriptie. 8. Promotietrajecten. Bron: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), de raad voor het Hoger onderwijs ( EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

5 Waarderingstabel In onderstaande schema is aan de linkerkant het buitenlandse diploma opgenomen met de overeenkomstige niveaus in het nationale en Europese kwalificatieraamwerk. Het rechter gedeelte geeft de Nederlandse waardering weer met de overeenkomstige niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. Buitenlands diploma en NQF-HETR EQF- Nederlandse waardering en NLQF niveau EQF niveau niveau niveau Meslek Lisesi Diplomasi - - mbo-diploma (kwalificatieniveau 2 of 3) 2/3 2/3 Teknik Lisesi Diplomasi - - havo-diploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma (kwalificatieniveau 3) voor het beroepsvormende deel 3/4 3/4 Lise Diplomasi (3 jaar) Lise Diplomasi (4 jaar) Ön Lisans Diplomasi (Associate Degree) Lisans Diplomasi (4 jaar) - - havo-diploma ten minste havo-diploma Associate Degree of 2 jaar hbo graad van bachelor in het hbo of wo 6 6 Lisans Diplomasi (5 jaar) 6 6 ten minste de graad van bachelor in het wo 6 6 Iktısas Sertifikası - - ten minste de graad van bachelor in het wo 6 6 Yüksek Lisans Diplomasi (1½-2 years) 7 7 graad van master in het hbo of het wo 7 7 NB Het betreft hier een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. NQF-HETR = nationaal kwalificatieraamwerk voor het hoger onderwijs in Turkije. De waardering van een buitenlandse kwalificatie in termen van EQF/NLQF betekent niet altijd dat de eindtermen van deze niveaus zijn bereikt. NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk. EQF Europees kwalificatieraamwerk. Informatie over de Nederlandse waarderingen is beschikbaar in het onderwijssysteem Nederland. Zie: De uitspraken over buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden afgegeven door SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

6 Inleiding De republiek Turkije bestaat uit 81 provincies verspreid over de volgende 7 regio s: Zwarte Zee, Marmara, Aegeïsche Zee, Middellandse Zee, Centraal Anatolië en Oost- en Zuidoost Anatolië. De grondlegger van de moderne Turkse staat was Mustafa Kemal Atatürk. Onder zijn aanvoering werd in 1923 de republiek Turkije uitgeroepen. In zijn visie moest onderwijs ter beschikking staan aan de gehele bevolking en moest zo de grondslag vormen voor de vooruitgang van het land. In 1924 werd de Wet op de Eenheid van Onderwijs aangenomen. Het duale systeem bestaande uit religieuze en seculiere scholen werd vervangen door één seculier systeem. Uit die tijd stamt ook de leerplicht, hoewel de overheid niet over voldoende middelen beschikte om deze rigoureus door te voeren. Pas in de zestiger jaren werden er serieuze pogingen ondernomen om het basisonderwijs algemeen toegankelijk te maken. Het ministerie van Nationaal Onderwijs is verantwoordelijk voor al het onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs. Dit valt onder de Yükseköğretim Kurulu (YÖK), de Raad voor het Hoger Onderwijs, een orgaan dat verantwoordelijk is voor de planning, coördinatie en het beleid voor het hoger onderwijs. De YÖK heeft een aantal belangrijke bevoegdheden, waaronder het onderhandelen over de universiteitsbegrotingen met het ministerie van Financiën, het vaststellen van het aantal studenten dat kan worden toegelaten tot het hoger onderwijs op basis van voorstellen van de universiteiten, het vaststellen van basiseisen aan de inhoud van de bacheloropleidingen en het aanstellen van faculteitsvoorzitters. Tevens heeft de YÖK de supervisie over non-profit foundation universities en accrediteert hun onderwijsprogramma s. Sinds 2013 bestaat de leerplicht uit 8 jaar lager onderwijs en 4 jaar voortgezet onderwijs. Voor die tijd was het alleen verplicht om het lager onderwijs af te maken. De voertaal in het onderwijs is doorgaans het Turks. In het hoger onderwijs worden sommige programma s in het Engels, Duits of Frans gegeven. Het academisch jaar omvat 2 semesters en loopt van september tot juni. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

7 Basis en voortgezet onderwijs Na 8 jaar basisschool (Ilkögretim Okulu) voor de leerlingengroep van 6 tot 14 jaar volgt het voortgezet onderwijs. Het Turkse algemeen voortgezet onderwijs (avo) is in 2005 verlengd van nominaal 3 naar 4 jaar. Dit type onderwijs kent 6 profielen: fen bilimleri (natuurwetenschappen), Türkçematematik (Turks-wiskunde), yabançi dil (vreemde taal), sosyal bilimler (sociale wetenschappen), sanat (kunst) en spor (sport). Aan het einde van het voortgezet onderwijs wordt het Lise Diplomasi verleend, dat het recht geeft om deel te nemen aan de universitaire toelatingsexamens. Het niveau van het Lise Diplomasi na een nominaal 3-jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van een havo-diploma. Het niveau van het Lise Diplomasi na een nominaal 4-jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van ten minste een havo-diploma. Alternatieve scholen voor algemeen voortgezet onderwijs De zogenaamde yabanci okulu (buitenlandse scholen) zijn scholen die gesponsord worden door andere landen of culturele groeperingen en die een vreemde taal gebruiken als instructietaal voor sommige vakken. Om te worden toegelaten is vaak een 1-jarige hazırlık (voorbereidende) klas met intensief taalonderwijs verplicht. Er zijn onder andere Engels-, Italiaans-, Frans- en Duitstalige scholen. Een diploma van zo n school geeft over het algemeen toegang tot de universitaire toelatingsexamens. Ook aan de Anadolu Lise wordt les gegeven in een moderne Europese taal (meestal in het Engels). Voordat men met het Anadolu Lise begint, volgt men hier een voorbereidend jaar met intensief taalonderwijs. Het algemeen vormende deel van dit type bovenbouw is gelijk aan het curriculum van een Lise. Het Imam-Hatip Lisesi biedt dezelfde algemene vorming als het Lise, maar leidt daarnaast op tot imam (jongens) of godsdienstonderwijzeres (meisjes) en duurt nominaal 4 jaar. Het Meslek Lisesi Diplomasi wordt behaald na 4 jaar secundair beroepsonderwijs. Dit diploma geeft toegang tot het universitaire toelatingsexamen pas na het volgen van een verplicht aanvullend jaar studie aan een Teknik Lise. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

8 Het niveau van het Meslek Lisesi Diplomasi is vergelijkbaar met dat van een mbodiploma op kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van de richting. Het nominaal 5-jarige Teknik Lise biedt naast dezelfde algemene vorming als het Lise een deel beroepsvorming en wordt afgerond met het Teknik Lisesi Diplomasi. Met dit diploma heeft men toegang tot de universitaire toelatingsexamens voor alle studierichtingen. Het niveau van het Teknik Lisesi Diplomasi is vergelijkbaar met dat van een havodiploma voor het algemeen vormende deel en dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 3 voor het beroepsvormende deel. Toelating tot hoger onderwijs Om tot een Turkse universiteit te worden toegelaten dient men te beschikken over een diploma van algemeen voortgezet onderwijs en 2 centrale toelatingsexamens af te leggen, het Yükseköğretime Geçis Sınavı (Higher Education Examination, YGS) en het Lisans Yerleştirme Sınavı (Undergraduate Placement Examination, LYS). Deze toelatingsexamens worden georganiseerd en beheerd door het Ögrenci Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM), het Studenten Selectie en Plaatsingscentrum, dat geaffilieerd is aan de YÖK. De resultaten van het YGS examen worden gebruikt bij toelating tot 2-jarige opleidingen van post- secundair beroepsonderwijs en bij het berekenen van de samengestelde score van het LYS toelatingsexamen. De score van het LYS toelatingsexamen is samengesteld uit de resultaten van het LYS toelatingsexamen, de resultaten van het YGS toelatingsexamen en het gemiddelde van de op de middelbare school behaalde cijfers. Deze score wordt gebruikt bij de toelating tot bacheloropleidingen. Bij toelating tot kunst-, sport- en muziekopleidingen kan van kandidaten worden geëist om audities te doen en toetsen af te leggen. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

9 Hoger onderwijs Al het hoger onderwijs wordt in Turkije aan universiteiten gegeven. De YÖK is verantwoordelijk voor de hoger onderwijsinstellingen. De enige uitzondering zijn enkele instellingen die rechtstreeks onder het Turkse ministerie van Defensie vallen. De Politie Academie valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op dit moment zijn er in Turkije 104 staatsuniversiteiten en 72 non-profit foundation universities (september 2014) Op een aantal universiteiten, zoals de Boğaziçi Üniversitesi, de Orta Dogu Teknik Üniversitesi en de Bilkent Üniversitesi is Engels de onderwijstaal. Daarnaast zijn er universiteiten die bepaalde studieprogramma s in het Engels of tweetalig aanbieden. Een enkele studierichting wordt in het Duits of Frans gegeven. Voor toelating tot een dergelijk programma is een 1-jarig hazırlık (taalvoorbereidingsprogramma) vereist voor diegenen die de desbetreffende taal niet als onderwijstaal op het Lise gehad hebben. Na dit voorbereidende jaar duurt de universitaire opleiding 4 jaar, zoals overeenkomstige programma s aan een Turkstalige universiteit. Ook veel non-profit foundation universities hanteren een andere taal als voertaal, meestal het Engels. Universitair onderwijs Het hoger onderwijs in Turkije kent een unitair systeem, zonder onderscheid tussen het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Om die reden komt een universitaire opleiding in sommige gevallen beter overeen met een Nederlandse hboopleiding. Er zijn wel instellingen die kort-hbo programma s aanbieden (zie onder Hoger beroepsgericht onderwijs). Nominaal 4-jarige universitaire opleidingen (met een maximale studieduur van 7 jaar) leiden tot het Lisans Diplomasi. Het is ook mogelijk dat een Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi wordt verleend, hetgeen voorlopig Lisans getuigschrift betekent. De universiteiten waar Engels de instructietaal is, verlenen een bachelorgraad. Soms wordt de naam van het diploma gecombineerd met die van een titel, bijvoorbeeld Lisans Diplomasive Mimar Unvanıni (architect) of Lisans Diplomasive Mühendis Ünvanıni (ingenieur). Het 4-jarige programma farmacologie sluit af met het diploma Eczacilik Lisans Diplomasi. Diergeneeskunde en tandheelkunde duren 5 jaar en sluiten af met respectievelijk het Veterinerlik Yüksek Lisans Diplomasi en het Dişhekimliği Lisans Diplomasi. De opleiding geneeskunde, die een nominale duur van 6 jaar heeft, wordt afgerond met het getuigschrift Tip Doktorluğu Diplomasi. Het einddiploma van de studierichtingen geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde staat gelijk aan een Yüksek Lisans Diplomasi (Hoger Licentiaatsdiploma). Degenen die dit behaald hebben kunnen in principe starten met het Ph.D-programma. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

10 Het niveau van het Lisans Diplomasi na een nominaal 4-jarige opleiding (NQF- HETR/EQF niveau 6) is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie. Volledige beschrijving van NQF-HETR niveau 6: Het niveau van het Lisans Diplomasi na een nominaal 5-jarige opleiding (NQF- HETR/EQF niveau 6) is vergelijkbaar met dat van ten minste een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs in overeenkomstige studierichting. Volledige beschrijving van NQF-HETR niveau 6: Na het Lisans Diplomasi kan men een nominaal 1-jarig programma volgen dat leidt tot het Ihtısas Sertifikasi (Specialisatiecertificaat). Deze opleiding valt niet onder de jurisdictie van de YÖK en genereert formeel dan ook geen academische titel, maar wordt door het Turkse bedrijfsleven wel geaccepteerd als voortgezette kwalificatie. Het niveau van het Ihtisas Sertifikasi is vergelijkbaar met dat van ten minste een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs. Het duurt nominaal 1½ tot 2 jaar om na het Lisans Diplomasi het Yüksek Lisans Diplomasi (Hoger Licentiaatsdiploma) te behalen. Er bestaan 2 soorten programma s, met en zonder scriptie. De opleiding met scriptie duurt 2 jaar en die zonder scriptie 1½ jaar. De toelating wordt door de instellingen van hoger onderwijs zelf geregeld. Toelating is afhankelijk van het cijfer dat samengesteld is uit het tijdens de bacheloropleiding behaalde gemiddelde, de resultaten van de Graduate Education Entrance Examination (ALES) en de resultaten van een persoonlijk gesprek. Het niveau van het Yüksek Lisans Diplomasi (NQF-HETR/EQF niveau 7) is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie. Volledige beschrijving van NQF-HETR niveau 7: EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

11 Een specifiek equivalent van het Yüksek Lisans Diplomasi is het Bilim Uzmanlıgi Diplomasi, een specialistendiploma op het gebied van de natuurwetenschappen, dat eveneens na een nominaal 2-jarige vervolgstudie wordt behaald in een natuurwetenschappelijke richting. Over het algemeen verkrijgt men toegang tot de promotie met een Yüksek Lisans Diplomasi. Het behalen van de Doktora Diplomasi duurt 2 tot 5 jaar en bestaat uit het volgen van onderwijs, het afleggen van een kwalificatie-examen en het schrijven en in het openbaar verdedigen van een dissertatie. Indien de prestaties van de student bij het behalen van het Lisans Diplomasi exceptioneel goed zijn, kan men met dit diploma rechtstreeks toegelaten worden tot de promotie. Het verschil met het hierboven genoemde traject is dat men meer voorbereidend onderwijs moet volgen. Hoger beroepsgericht onderwijs Aan een Meslek Yüksek Okulu (School voor Hoger Beroepsonderwijs) kan men een 2- jarige technische of beroepsopleiding volgen. Deze instellingen vallen administratief gezien onder de universiteiten. De opleidingen zijn gebaseerd op de eerste 2 jaar van een bacheloropleiding. Met het behalen van het getuigschrift Ön Lisans Diplomasi (Associate Degree) verwerft men een beroepskwalificatie die toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Echter, na het behalen van het Dikey Geçiş Sinavi (verticaal transfer examen) wordt men toegelaten tot het derde jaar van de nominaal 4-jarige universitaire opleidingen die leiden tot het Lisans Diplomasi. Het niveau van het Ön Lisans Diplomasi (Associate Degree) (NQF-HETR/EQFniveau 5) is vergelijkbaar met dat van een Associate Degree of met 2 jaar hoger beroepsonderwijs in overeenkomstige richting. Volledige beschrijving van NQF-HETR niveau 5: EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

12 Beoordelingssystemen Het algemeen vormend voortgezet onderwijs hanteert het volgende systeem: In cijfers Letter grade 100-punten systeem Omschrijving 5 A (85-100) Uitstekend 4 B (70-84) Goed 3 C (55-69) Bevredigend 2 D (45-54) Voldoende 1 E (25-44) Onvoldoende 0 F ( 0-24) Slecht Binnen het beroepsonderwijs wordt een beoordelingsschaal van 1-10 gehanteerd, waarbij 5 of hoger voldoende is. In cijfers In woorden Omschrijving Betekenis 1 Pek zayıf Bir Zeer zwak 2 Zayıf Iki Zwak 3 Peknoksan Üç Zeer onvoldoende 4 Noksan/yetersiz Dort Onvoldoende 5 Orta Beş Voldoende 6 Orta Alti Voldoende 7 Iyi Yedi Goed 8 Iyi Sekiz Goed 9 Pek iyi Dokuz Zeer goed 10 Pek iyi On Zeer goed Geçer/başarılı/basarısız (Aşaği)geçmez Visesiz - geslaagd - gezakt - zonder toestemming (om aan het afsluitende examen deel te nemen) De Turkse universiteiten hanteren verschillende beoordelingsschalen: 0-10 (5 of hoger is voldoende) of 0-20 (10 of hoger = voldoende) of (50 of hoger = voldoende). EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

13 Een overzicht van ECTS en studiebelasting van ieder NQF-HETR niveau is beschikbaar op de website van de Yüksek Ögretim Kurulu (YÖK), de Raad voor het Hoger Onderwijs: Bolognaproces Sinds de Bijeenkomst van Ministers in Praag in 2001 neemt Turkije volop deel aan de 2- jaarlijkse Bologna Ministeriële Conferenties en daarmee aan het Bolognaproces. Informatie over de huidige stand van zaken is te vinden op de officiële website van de Europese Hogeronderwijsruimte (EHEA): Kwalificatieraamwerken Meer informatie over het nationaal kwalificatieraamwerk voor het hoger onderwijs in Turkije (NQF-HETR) is te vinden op de website van de YÖK, de Raad voor het Hoger Onderwijs: Kwaliteitszorg en accreditatie Universiteiten worden bij wet opgericht. Alle staatsuniversiteiten en non-profit foundation universities en alle programma s die opleiden voor een graad moeten centraal worden erkend door de YÖK. Nadere informatie is beschikbaar in de Engelse versie van de website van YÖK: Internationale verdragen Turkije heeft in 2004 de Lissabon Conventie ondertekend en in 2007 geratificeerd. Adressen Website van de Yüksek Ögretim Kurulu, de Raad voor het Hoger Onderwijs. Website van de Turkse ENIC/NARIC. Website van SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

14 Diploma Supplement Er is een nationaal standaardmodel voor een Diploma Supplement ontworpen conform de UNESCO-richtlijnen. Dit is verspreid onder alle universiteiten en het supplement wordt uitgereikt in het Turks of Engels aan alle geslaagde studenten vanaf het academische jaar Samenstelling dossier Een dossier uit Turkije moet het diploma en de cijferlijst in het Turks plus een vertaling van beide stukken bevatten. Het komt voor dat een Turkse hoger onderwijsinstelling het diploma in het Engels afgeeft. Tevens worden er om administratieve redenen voorlopige diploma s uitgereikt, die geldig zijn tot het definitieve diploma is verstrekt. De afgifte van het definitieve diploma kan in sommige gevallen 2 jaar na de afstudeerdatum zijn. Lijst van hoger onderwijsinstellingen Website van de Yüksek Ögretim Kurulu, de Raad voor het Hoger Onderwijs, met een overzicht van erkende hoger onderwijsinstellingen. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

15 Lise Diplomasi EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

16 Lise Diplomasi - cijferlijst EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

17 Meslek Lisesi Diplomasi EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

18 Meslek Lisesi Diplomasi cijferlijst EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

19 Teknik Lisesi Diplomasi EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

20 Ön Lisans Diplomasi EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

21 Ön Lisans Diplomasi cijferlijst EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

22 Lisans Diplomasi EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

23 Lisans Diplomasi cijferlijst (pagina 1) EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

24 Lisans Diplomasi cijferlijst (pagina 2) EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

25 Yüksek Lisans Diplomasi EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

26 Yüksek Lisans Diplomasi - cijferlijst EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

27 Getuigschrift Turkije Lise Diplomasi (4 jaar) diploma algemeen vormend voortgezet onderwijs biedt in eigen land toegang tot het gehele hoger onderwijs na het afleggen van een toelatingsexamen Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met ten minste het havo-diploma. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

28 Getuigschrift Turkije Ön Lisans Diplomasi 1 e cyclus diploma hoger onderwijs (QF-EHEA) biedt in eigen land toegang tot het derde jaar van een bacheloropleiding, mits er aan aanvullende eisen (Dikey Geçiş Sinavi, verticaal transfer examen) wordt voldaan. heeft een nominale studieduur van 2 jaar Dit getuigschrift (NQF-HETR/EQF niveau 5 ) is in Nederlandse termen vergelijkbaar met een Associate Degree of 2 jaar hoger beroepsonderwijs NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

29 Getuigschrift Turkije Lisans Diplomasi (4 jaar) 1 e cyclus diploma hoger onderwijs (QF-EHEA) biedt in eigen land toegang tot de masteropleiding na het afleggen van een toelatingsexamen Dit getuigschrift (NQF-HETR/EQF niveau 6) is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

30 Getuigschrift Turkije Lisans Diplomasi (5 jaar) 1 e cyclus diploma hoger onderwijs (QF-EHEA) biedt in eigen land toegang tot de masteropleiding na het afleggen van een toelatingsexamen Dit getuigschrift (NQF-HETR/EQF niveau 6) is in Nederlandse termen vergelijkbaar met ten minste de graad van bachelor in het wetenschappelijk onderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

31 Getuigschrift Turkije Yüksek Lisans Diplomasi 2 e cyclus diploma hoger onderwijs (QF-EHEA) biedt in eigen land toegang tot het promotietraject heeft een nominale studieduur van 1½-2 jaar Dit getuigschrift (NQF-HETR/EQF niveau 7) is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van master in het wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie december 2010 versie 3, januari

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Afghanistan Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Afghanistan. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Pakistan Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Pakistan. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Iran Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Iran. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ethiopië Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ethiopië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Tanzania Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Tanzania. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nepal Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nepal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ierland Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ierland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Estland. Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Estland. Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Estland Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Estland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Albanië Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Albanië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Thailand Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Thailand. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nigeria Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nigeria. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Egypte Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Egypte. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Letland. Het Letse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Letland. Het Letse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Letland Het Letse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Letland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kroatië. Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kroatië. Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kroatië Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kroatië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Rwanda. Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Rwanda. Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Rwanda Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Rwanda. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Oekraïne Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Oekraïne. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Israël Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Israël. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ghana. Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ghana. Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ghana Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ghana. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Oostenrijk. Het Oostenrijkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Oostenrijk. Het Oostenrijkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Oostenrijk Het Oostenrijkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Oostenrijk. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Bangladesh. Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Bangladesh. Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Bangladesh Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Bangladesh. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Hongarije. Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Hongarije. Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Hongarije Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Hongarije. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kenia Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kenia. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Landenmodule. Ghana. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Ghana. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Ghana Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Ghana en de waardering van getuigschriften uit Ghana met het oog op

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Griekenland. Het Griekse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Griekenland. Het Griekse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Griekenland Het Griekse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Griekenland. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Denemarken. Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Denemarken. Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Denemarken Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Denemarken. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Eritrea. Het Eritrese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Eritrea. Het Eritrese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Eritrea Het Eritrese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Eritrea. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Europees Baccalaureaat

Europees Baccalaureaat Onderwijssysteem Europees Baccalaureaat Het onderwijssysteem van het Europees Baccalaureaat beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Europees

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Israël Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Israël. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Zuid-Afrika Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Zuid Afrika. Ook wordt uitgelegd

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nigeria Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nigeria. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Filipijnen. Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Filipijnen. Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Filipijnen Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Filipijnen. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Litouwen. Het Litouwse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Litouwen. Het Litouwse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Litouwen Het Litouwse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Litouwen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Noorwegen. Het Noorse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Noorwegen. Het Noorse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Noorwegen Het Noorse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Noorwegen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Taiwan. Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Taiwan. Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Taiwan Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Taiwan. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Japan. Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Japan. Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Japan Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Japan. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Maleisië. Het Maleisische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Maleisië. Het Maleisische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Maleisië Het Maleisische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Maleisië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Suriname Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Suriname. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. India. Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. India. Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem India Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van India. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Singapore. Het Singaporese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Singapore. Het Singaporese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Singapore Het Singaporese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Singapore. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Slowakije Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Slowakije. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Aruba Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Aruba. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Marokko. Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Marokko. Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Marokko Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Marokko. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Italië Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Italië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zuid-Afrika Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zuid-Afrika en de waardering van getuigschriften uit Zuid-Afrika

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Syrië. Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Syrië. Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Syrië Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Syrië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zweden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zweden en de waardering van getuigschriften uit Zweden met het oog

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Onderwijssysteem Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Het onderwijssysteem van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over

Nadere informatie

OUDERVERKLARING voor ouders die zelf in Turkije op school hebben gezeten

OUDERVERKLARING voor ouders die zelf in Turkije op school hebben gezeten OUDERVERKLARING voor ouders die zelf in Turkije op school hebben gezeten Komt uw kind bij ons op school? Dan hangt het van uw eigen opleiding af of de school extra geld krijgt van het ministerie. Gegevens

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Frankrijk. Het Franse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Frankrijk. Het Franse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Frankrijk Het Franse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Frankrijk. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Diplomawaardering & vluchtelingen. Katrien Bardoel Bas Wegewijs Afdeling Onderwijsvergelijking EP-Nuffic

Diplomawaardering & vluchtelingen. Katrien Bardoel Bas Wegewijs Afdeling Onderwijsvergelijking EP-Nuffic Diplomawaardering & vluchtelingen Katrien Bardoel Bas Wegewijs Afdeling Onderwijsvergelijking EP-Nuffic Wat gaan we doen? Diplomawaardering Onderwijssysteem Syrië 2 Diplomawaardering - NL Instroom in het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Brazilië. Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Brazilië. Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Brazilië Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Brazilië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Landenmodule. Zuid-Korea. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zuid-Korea. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zuid-Korea Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zuid-Korea en de waardering van getuigschriften uit Zuid-Korea

Nadere informatie

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zwitserland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zwitserland en de waardering van getuigschriften uit Zwitserland

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Colombia. Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Colombia. Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Colombia Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Colombia. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Verzoeken tot het voeren van Nederlandse titulatuur' op grond van een buitenlandse graad

Verzoeken tot het voeren van Nederlandse titulatuur' op grond van een buitenlandse graad http://wetten.overheid.nl/bwbr0020481/geldigheidsdatum_31-12-2009 F Mededeling IB-groep Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie IBG infolijn

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Portugal Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Portugal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Argentinië. Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Argentinië. Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Argentinië Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Argentinië. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van.. tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Indonesië. Het Indonesische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Indonesië. Het Indonesische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Indonesië Het Indonesische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Indonesië. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 0 Algemeen 2 1 Basisonderwijs 2 2. Voortgezet Onderwijs: algemeen vormend Lager algemeen voortgezet onderwijs Hoger algemeen

INHOUDSOPGAVE 0 Algemeen 2 1 Basisonderwijs 2 2. Voortgezet Onderwijs: algemeen vormend Lager algemeen voortgezet onderwijs Hoger algemeen produktiedatum: 22-04-1996 Cola. Zoetermeer Landeninformatie ETHIOPIE INHOUDSOPGAVE 0 Algemeen 2 1 Basisonderwijs 2 2. Voortgezet Onderwijs: algemeen vormend 2 2.1 Lager algemeen voortgezet onderwijs 2

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kameroen. Het Kameroense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kameroen. Het Kameroense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kameroen Het Kameroense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kameroen. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

International Baccalaureate

International Baccalaureate Onderwijssysteem International Baccalaureate Het onderwijssysteem van het International Baccalaureate beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau)

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving:

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Canada Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Canada. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-)

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) Informatieboekje 2017-2018 Overstap havo 5 naar atheneum 5 Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > hbo> universiteit...

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Polen Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Polen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Landenmodule Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland 2010 Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van de voormalige Nederlandse Antillen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Informatieboekje havo 5. atheneum 5

Informatieboekje havo 5. atheneum 5 Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na havo 5 naar atheneum 5 willen gaan 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > HBO>universiteit... 3 Verschil havo en atheneum... 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Spanje. Het Spaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Spanje. Het Spaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Spanje Het Spaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Spanje. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Polen Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Polen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Uw locaal interviewernummer Naam plaats

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Landenmodule. België. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. België. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule België Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van België en de waardering van getuigschriften uit België met het oog

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie