Curriculum Vitae. Personalia Naam. Werkervaring. Hajo Bakker. Geboortedatum 26/02/1969 Geboorteplaats Delft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Personalia Naam. Werkervaring. Hajo Bakker. Geboortedatum 26/02/1969 Geboorteplaats Delft"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Profiel Meer dan twintig jaar ervaring in ICT gerelateerde opdrachten, voornamelijk voor multinationals. Brede kennis, ervaring en interesse, communicatief vaardig, solide analytisch vermogen, creatief, secuur, daadkrachtig, doel- en resultaatgericht. Mijn toegevoegde waarde ligt in realisatie van efficiënte oplossingen door toepassing inzichten in techniek, bedrijfskunde, economie en communicatie. Personalia Naam Hajo Bakker Woonplaats Hilversum Nationaliteit Nederlands Geboortedatum 26/02/1969 Geboorteplaats Delft Rijbewijs A / B Telefoon Werkervaring Periode HajoBakker Consultancy 2013-Q3 heden IT Business consultant Leveren van ICT gerelateerde diensten. Opdrachtgever Bibliotheek.nl / Koninklijke bibliotheek Periode 2014-Q Q2 Informatie analist / consultant Methodieken SCRUM, Agile, BiSL, ITIL, SCOPAFIJTH Adobe Experience Manager, Google analytics / applications & scripting Werkzaamheden Inrichten van functioneel beheer; werkprocessen en documentatie. Intensiveren samenwerking met scrum team van ontwikkelaars en product owner. Consultancy op gebied van de migratie van web sites van bibliotheken naar Adobe Experience Manager CMS. Vormgeven van de omgang met de OTAP omgeving en het afstemmen van releasemanagement processen. Voeren van overleg met toeleveranciers van gegevens, advisering afdeling informatievoorziening samenwerking met afdeling technisch beheer. Opdrachtgever ZOEV Periode 2014-Q3 Business analist, web developer Methodieken Prince2 Wordpress, Woocommerce, PhP, CSS Werkzaamheden Vereenvoudigen administratieve processen door automatiseren van een aantal workflow processen, gebruik makend van een webshop met een hieraan gekoppelde Excel applicatie. Opdrachtgever Universiteit van Amsterdam Periode 2013-Q Q1 Informatie analist / projectleider Methodieken Prince2, ITIL, SCOPAFIJTH Apache, PhP, Linux, VMware, Google analytics. Werkzaamheden Inventariseren, categoriseren en migreren van ongeveer 500 web sites van de Beta faculteit van UvA het FNWI. Deze omgeving omvat de oudste publieke web sites van Nederland, een organisch gegroeid complex geheel met uitdagingen rond eigenaarschap, bewaartermijnen en aansprakelijkheid, alles in het licht van wetenschappelijke publicaties; gepubliceerde informatie dient online beschikbaar te blijven. Houden van stakeholder interviews om te CV Hajo Bakker Telefoon: Pagina 1 van 6

2 Opdrachtgever Universiteit van Amsterdam (vervolg) achterhalen welke gemeenschappelijke oplossing de gewenste situatie zou opleveren. Opstellen van het functioneel ontwerp van de bestemming voor de te migreren web sites. Achterhalen van eigenaars, voorbereiden van migratie en overdracht aan door centrale IT beheerd platform. Opstellen en voorstellen van adviesrapport met een drietal opties voor migratie, elk met hun eigen voor- en nadelen, kosten en baten. Opdrachtgever TopRow Periode 2013-Q3 Website analist / ontwikkelaar Methodieken Agile Wordpress, HTML, CSS, PhP, MySQL, Google Analytics. Werkzaamheden Migreren van web sites naar nieuwe hosting provider op van Wordpress, omzetten van de huisstijl naar een Wordpress thema. Inrichten van een nieuwe community Roeined.nl, inrichten beveiliging van web services Naar aanleiding van analyse van verkeer naar de web sites, vinden van een aansluiting bij de gestelde doelen, gebruik makend van de beschikbare middelen. ABN AMRO Periode 2013-Q Q3 Business analyst / projectleider Methodieken ITIL Cobit, ISO27001/2/4, RCF, AIM Excel, Access, SharePoint, SOX. Gap-analyse van security-performance-rapportages van de zes grootste toeleveranciers: Cognizant, Infosys, TATA, IBM, Getronics en ATOS. Aanpassen en uitbreiden van deze rapportages. Doorlichten van te gerapporteerd processen, uitdiepen van verklaringen voor missen van KPI s, opstellen plannen ter verbetering van resultaten. Afstemmen van eisen en wensen van rapportages met belanghebbenden binnen verschillende afdelingen, op diverse niveaus. Hitachi Data Systems Periode 2012-Q Q1 Solutions Consultant Methodieken TCO, ROI, Storage Economics HDS Services, storage, servers, switches en software portfolio Ondersteunen van accountmanagers bij bids, RFI s en RFP s. Ondersteunen van klanten bij vraagstukken rond inrichting. Ontwikkelen van ROI & TCO modellen ten behoeve van sales-proces. HajoBakker Consultancy Periode 2009-Q Q2 IT Business consultant Leveren van ICT gerelateerde diensten. Opdrachtgever AEGON Asset Management Periode 2012-Q1 Informatie analist / business consultant Methodieken Prince2, ITIL, SDM Excel, VBA, DNB- en pensioenwetten, SharePoint. Werkzaamheden Structureren van applicaties en code geschreven door quants ten behoeve van berekeningen rond pensioenen en beleggingen. Opstellen van richtlijnen voor schrijven van code en applicaties hiermee in lijn brengen. Standaarden en prosessen overdragen aan lijnorganisatie. Analyseren en waar nodig aanpassen van bestaande applicaties zodat deze weer voldeden aan aangepaste governance eisen van de Nederlandse Bank. CV Hajo Bakker Telefoon: Pagina 2 van 6

3 Opdrachtgever ZOEV Periode 2012-Q1 Website analist / ontwikkelaar Methodieken Agile Wordpress, Css, HTML, SEO, Javascript, Google analytics. Werkzaamheden Omzetten van een moeilijk te onderhouden statische web site naar een site in het Wordpress CMS. Analyse van verkeer naar de web site, aansluiting van inhoud en opmaak op gestelde doelen, gebruik makend van beschikbare middelen. Begeleiden gebruikers, onderhouden infrastructuur. Opdrachtgever TAQA Energy. Periode 2011-Q4 Projectleider / migratie consultant Methodieken Prince2 : SCCM, Windows 7, active directory, SharePoint. Werkzaamheden Voorbereiden van de migratie van een complexe Windows XP/2003 omgeving naar Windows 7, SCCM, W2008R2. Diverse koppelingen met exploratie en productie van het primaire proces, olie- en gaswinning. Onderzoeken van afhankelijkheden, interviews met stakeholders, afstemming met leveranciers als Schlumberger. Opdrachtgever Group4 aviation security Periode 2011-Q1 Business consultant / informatie analist Methodieken Systeem- en requirements analyse Excel 2003, VBA. Werkzaamheden Analyseren van problemen met Excel VBA applicatie tbv planning en facturatie beveiligingspersoneel Schiphol. Dynamische en complexe applicatie tbv voor- en nacalculatie met aansluiting op diverse systemen van Schiphol NV. Achterhalen oorzaak onvolkomenheden in applicatie en adviseren welke aanpassingen snel en goed resultaat zouden brengen. Opdrachtgever G-Star RAW Periode 2011-Q1 Informatie analist / business consultant Methodieken Systeem- en requirements analyse Excel 2003, VBA, SAP. Werkzaamheden Analyse en aanpassen van Excel applicaties gebruikt voor de wereldwijde media planning, de wereldwijde administratie van cross mediale uitingen van G-Star. Voorbereiden van migratie van deze applicaties naar SAP. Overleg met SAP afdeling voor inrichting proces, techniek en functionaliteit. Opdrachtgever KLM Inflight Service Periode 2011-Q Q4 Informatie analist / business consultant Methodieken Kwantitatieve- en kwalitatieve analyse, DSDM Excel 2003 / 2007, VBA, SAP, minitab. Werkzaamheden Analyseren van SAP ziekteverzuim van KLM s vliegend personeel. Creëren van een datawarehouse ten behoeve van analyse en toetsing aan set van vastgestelde hypothese. Directie van KLM inflight adviseren bij aanpassingen personeelsbeleid naar aanleiding van resultaten uit analyseproces. Opdrachtgever ING bank Periode 2010-Q Q4 Business analyst - Disaster Recovery Methodieken Kwantitatieve- en kwalitatieve analyse Excel, CMMI, Solaris, AIX, DNS, DHCP, Infoblox Werkzaamheden Gap-analyse van de inrichting van disaster recovery en business continuity van Ops&IT infrastructuur en processen. CV Hajo Bakker Telefoon: Pagina 3 van 6

4 Opdrachtgever ING bank (vervolg) Achterhalen van benodigde BIA / CIA niveaus en in hoeverre dit was ingericht en getest. Rapporteren, borgen en testen van DR kennis en LCM in lijnorganisatie. Afstemmen met Risk management en belangrijkste ketens in Ops&It organisatie Opdrachtgever SNS reaal Periode 2010-Q Q2 Business consultant / software ontwikkelaar Methodieken Systeem analyse, PHP5, MySQL5, javascript, HTML, CSS. Werkzaamheden Ontwerpen en bouwen van een intranet workflow applicatie ten behoeve van de administratie van hypothecaire processen waaronder het verlenen en accorderen van korting, het rapporteren van hypotheeksom / korting en provisie. Inrichten van het platform voor de applicatie en inregelen van beheer. Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Periode 2009-Q Q3 Informatie analist / software ontwikkelaar Methodieken Systeem- en requirements analyse, DSDM Excel 2003 / 2007, VBA, SAP. Werkzaamheden Aanpassen van SAP / Excel VBA rapportage van het HR shared service center na wijziging organisatie HvA. Voor alle HvA domeinen rapporteren van HR kenmerken waaronder leeftijdsgroep en contracturen. Opdrachtgever Lengkeek, Laarman & De Hosson Periode 2009-Q Q1 Business consultant Methodieken Systeem- en requirements analyse Excel, VBA, MsAccess. Werkzaamheden Requirements analyse van een applicatie ten behoeve van BW 7:960 taxaties, de kern van dit expertise-bureau. Ontwerpen van de van deze applicatie met branche specifieke eisen, beveiliging, rapportage en auditmogelijkheden. Periode Beerestein 2008-Q Q3 IT Business consultant Oprichten nieuwe business unit tbv detacheren uitvoerende mensen. Opdrachtgever KPN ING SDU Periode 2008-Q Q3 Capacity & Availability manager Methodieken Excel, Access, Project, Oracle, DMS, Oblicore reporting. Werkzaamheden Afstemming en bouw van KPI rapportages van SWS contract KPN ING. Op te leveren: rapportages, procedures en processen. Decentrale oplossing voor inregelen rapportage opgezet vanwege structurele problemen van KPN met o.a. ING, ABN en Achmea contracten. Voorstel gedaan om het centrale systeem (DMS) aan te passen, workaround gebouwd in Access/ Excel. Opdrachtgever Glidepath Periode 2008-Q Q3 Storage consultant Methodieken NetBackup 6.5, Sun Cluster 3.2, Solaris 10, Lotus Notes, Vmware, VTL1200, T5220, X4200, ST6540, L700, Qlogic switch, HDS, IBM blades. Werkzaamheden Adviseren bij herontwerp, bouw en implementatie van PwC s nieuwe Lotus Notes storage architectuur. Vervangen van oude storage, plaatsen van VTL, opwaarderen Netbackup. Adviseren bij opzet archivering door EMC. CV Hajo Bakker Telefoon: Pagina 4 van 6

5 AVNET Technisch account manager Periode 2007-Q Q2 Competa IT Pre-sales consultant / ICT architect Periode 2006-Q Q Q Q3 EDS / AEGON Migratie consultant / projectleider 2006-Q Q2 KNMI / Sun microsystems Cluster architect / projectleider 2006-Q3 Ministerie van Defensie ICT consultant 2006-Q2 ING bank Interim Master security officer 2006-Q1 Lucent Interim systems engineer ING OPS&IT/OM/S/Unix Systems consultant Periode 2004-Q Q1 UPC / Sun microsystems Interim systems consultant Periode 2003-Q Q4 Divine Solutions IT consultant Periode 2002-Q Q3 Equal Partners System/Network Engineer Periode 1996-Q Q Q1 Equal partners System engineer 2001-Q4 Nl.tree System engineer 2001-Q3 SNS Reaal Systems engineer 2001-Q3 Equal partners Website engineer / developer 2001-Q2 RHD Utrecht Process engineer 2000-Q4 2001Q1 PwC Outsourcing Projectleider outsourcing 2000-Q Q4 Stork Fokker Aerostructures Systems engineer 2000-Q Q3 Equal partners Interim resource manager 1999-Q Q1 KPN Satcom / Station 12 Certification engineer Q Q3 AOT marketmakers Systems engineer 1997-Q Q1 ING bank ITC Netwerk engineer 1997-Q Q3 Radio Nederland Wereldomroep Security consultant 1996-Q Q2 ING Global Networks Systems integrator : Bloomberg, Inmarsat M4 (Gan), Isdn- en Dect apparatuur, Kodak 1500 scanner, Nortel passport, Olycom, Reuters, Sun, E420, Sun U80, AIX, Business Objects, Cgi, CheckPoint-FW1, Cisco IOS, Citrix metaserver, Exchange, HaCMP, HP-OV, HP-UX, IPchains/IPtables firewall, Javascript, Kodak DMS, Linux, Lotus Notes MacroMedia Flash en Director, Microsoft IIS, Novell, Oracle 8/9 & reports, Perl, Photoshop, PHP, PL/SQL, Red Hat Linux, SMS, Solaris 7/8, Visio, Windows Diverse technische functies, Shell, DHL, Uniface Periode Werkzaamheden Beheer Novell-, Windows- en AIX servers, helpdesk. Kennisgebieden Algemeen Security Software Hardware ITIL service level reporting & management, identity-, knowledge-, projectmanagement, Prince2, BiSL, CMM, virtualisatie, data modelering en visualisatie, outsourcing, Capex/Opex modellen, ROI, TCO, TOC, (Lean) Six Sigma, Agile, Scrum. Public Key Infrastructures, firewalls, role based access control/rbac, functiescheiding, I&AM, SOX & Basel2 compliancy, ISO27001, ISO27002, Cobit. Solaris, Unix, Linux, AIX, Windows, VMware, system- & network monitoring & management SCCM, Nagios, firewalls, MsOffice, VBA, Javascript, PhP, ARCgis, SAS, Excel PowerPivot & PowerQuery, SPSS, ProcessMaker BPM. HDS storage, blades, converged solutions, Sun, EMC, IBM, NetApp & HDS mid- en high-level servers & storage, HP9000, IBM RS6000, thin clients. Firewall-, DNS-, DHCP- & AV appliances. CV Hajo Bakker Telefoon: Pagina 5 van 6

6 Certificaten 2015 VMware VSP cloud provider 2015 Information Systems Foundation / ISyF 2014 Professional Communication Foundation / PCF 2014 Lean IT 2012 VMware 5 VCA, VSP, VTSP 2012 ISMAS (Information Security Management Advanced on ISO/IEC 27002) 2012 ITSF (Information Security Foundation) 2012 BiSL foundation 2011 Prince2 foundation 2009 ITIL v3 foundation 2007 Sun Systems/Software/Storage/Services partner certificering 2002 Bedrijfsvoering en management 2001 Knowledge Management 2000 Project Management 1999 ITIL essentials 1998 Azlan: Networking Essentials 1996 Beheer Lotus-Notes & cc:mail 1994 Systeembeheer UNIX 1993 Beheer Lantastic AutoCAD 12 & Microstation Beheer Netware 4.01 Opleidingen 2014 heden HBO Bedrijfskundige Informatica diploma nog niet KMBO Electro diploma ja 1987 Staatsexamen Wis- en Natuurkunde diploma ja MAVO diploma ja Talen Nederlands Engels Frans Italiaans Spaans Duits vloeiend goed Hobby s Fietsen, talen, fotografie, geschiedenis, koken, eten & drinken, lezen, muziek en vrienden. CV Hajo Bakker Telefoon: Pagina 6 van 6

ROEL BROERSMA CURRICULUM VITAE. Geboortedatum : 19 Juni 1981 Geboorteplaats : Haarlem Burgerlijke staat : Ongehuwd Nationaliteit : Nederlandse

ROEL BROERSMA CURRICULUM VITAE. Geboortedatum : 19 Juni 1981 Geboorteplaats : Haarlem Burgerlijke staat : Ongehuwd Nationaliteit : Nederlandse CURRICULUM VITAE ROEL BROERSMA Geboortedatum : 19 Juni 1981 Geboorteplaats : Haarlem Burgerlijke staat : Ongehuwd Nationaliteit : Nederlandse Woonplaats Functies : Kortenhoef : Project Manager, Architect,

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Augustus 2009 heden Organisatie: Nexct

Augustus 2009 heden Organisatie: Nexct Persoonlijke informatie Naam: Merts Voornamen: Marcel Adres: Laan van Duurzaamheid 111 Postcode: 3824 DZ Woonplaats: Amersfoort Mobiel: 06-21145068 E-mail: marcelmerts@hotmail.com Geboortedatum + plaats:

Nadere informatie

: Twan Duis Geboorte datum : 3 November 1969. : Opensource Specialist (Sr) : Nederlands, Engels, Duits Werkervaring sinds : 1991

: Twan Duis Geboorte datum : 3 November 1969. : Opensource Specialist (Sr) : Nederlands, Engels, Duits Werkervaring sinds : 1991 Curriculum Vitae Naam : Twan Duis Geboorte datum : 3 November 1969 Woonplaats : Bladel Functie : Opensource Specialist (Sr) Talen : Nederlands, Engels, Duits Werkervaring sinds : 1991 Opleidingen LTS Metaal

Nadere informatie

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero. Curriculum Vitae Mark Berck Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013 Contactadres: Cavero B.V. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.nl Naam Mark Berck Woonplaats Utrecht Geboortedatum

Nadere informatie

Curriculum Vitae Richard Dulfer

Curriculum Vitae Richard Dulfer Curriculum Vitae Richard Dulfer Richard Dulfer SYSTEM ENGINEER ERVARING 2013-heden Stichting Inlichtingenbureau Medewerker Technisch Support Tijdelijke terugkeer bij het IB. Meer info zie vorige periode.

Nadere informatie

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Curriculum Vitae ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Hallo, mijn naam is Adil. Internet ondernemer sinds 1997 en gespecialiseerd in online

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - PETER ROOS - SEPTEMBER 2013

CURRICULUM VITAE - PETER ROOS - SEPTEMBER 2013 CURRICULUM VITAE - PETER ROOS - SEPTEMBER 2013 Peter is sinds augustus 1997 zelfstandig specialist op het gebied van UX / Interaction Design, Usability en Front-end Development. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Joost W.N.M. van Gils Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 oktober 1967 Woonplaats : Oosterhout Nationaliteit : Nederlandse PROFIELSCHETS Ik werk doelgericht,

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

Curriculum Vitae (tech)

Curriculum Vitae (tech) (tech) Naam: Dirk van de Mortel Geboortedatum: 26 maart 1976 Woonplaats: Eindhoven Huidige functie: User-System interaction specialist \ Software Developer IT-ervaring sinds: 1995 Profiel van Dirk van

Nadere informatie

VAARDIGHEDEN SAMUEL TERBURG

VAARDIGHEDEN SAMUEL TERBURG SAMUEL TERBURG Roepnaam Samuel Leeftijd 35 (1979) Nationaliteit Talen Standplaats Nederlands Engels, Duits Nederland Rijbewijs B, AM (Sinds 2000) Sport Hardlopen Telefoon +31 (0)85 7738875 Email CV@Panther-IT.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen CURRICULUM VITAE Naam : Arjan Otter Geboortedatum : 16 april 1970 Adres : Zwenghout 20 Postcode : 3991 PG Woonplaats : Houten Telefoon : 06-29475048 Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae Rick Jansen

Curriculum Vitae Rick Jansen Curriculum Vitae Rick Jansen Algemene gegevens Achternaam Jansen Voornaam Rick Woonplaats Nieuwleusen Geboortejaar 1988 In automatisering sinds 2010 Profiel bijgewerkt t/m 26-09-2012 Een jonge enthousiaste

Nadere informatie

1. Inhoud. Ink42. Your mark in Managed Services.

1. Inhoud. Ink42. Your mark in Managed Services. De oplossingen van Ink42 voor het beheer van uw automatisering zijn maatwerk. De business van ieder van onze klanten is immers uniek, en de samenstelling van de diensten die wij ter ondersteuning leveren

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Algemeen. Scholing. Kennis uit ervaring. Alex van Denzel. Geboortedatum 14 maart 1967

Curriculum Vitae. Algemeen. Scholing. Kennis uit ervaring. Alex van Denzel. Geboortedatum 14 maart 1967 Curriculum Vitae Algemeen Naam Alex van Denzel Geslacht mannelijk Nationaliteit Nederlandse Woonregio Nijmegen Geboortedatum 14 maart 1967 Inzetbaar als Inzetbaar regio Project Engineer Netwerkbeheerder

Nadere informatie

Studerend voor: 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012. 1999-2002 MBO MBI diploma 1991-1996 MAVO diploma

Studerend voor: 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012. 1999-2002 MBO MBI diploma 1991-1996 MAVO diploma CURRICULUM VITAE Personalia Naam: P.J. Vierstra Adres: Spechtlaan 19a Postcode 7905 HH Woonplaats Hoogeveen Telefoonnummer 06 5238 2919 Emailadres mail@peter4stra.com Huwelijkse staat Samenwonend Geboortedatum

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

http://www.vanzuidam.nl/pvzprofiel.doc

http://www.vanzuidam.nl/pvzprofiel.doc Curriculum Vitae Bijgewerkt tot: 13 november 2012 Zie voor een update: http://www.vanzuidam.nl/ Word-formaat: http://www.vanzuidam.nl/pvzprofiel.doc Personalia Naam: Adres: Telefoon: +31-(0)320-257778

Nadere informatie

IT training + Management

IT training + Management Bewaarexemplaar 2015 IT training + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Amazon Web Services / AppSense / Avaya / Brocade / Cisco / Citrix / Check Point / Dell SonicWall

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Profiel Naam André Noorlander Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Gehuwd Nationaliteit Nederlands Religie Protestant Ervaring ICT 20 jaar Ervaring leiding geven 15 jaar Ervaring (project)management

Nadere informatie

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & www.ndix.net Geachte lezer, Bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van ICT-faciliteiten. Naast een lage prijs speelt de kwaliteit daarvan

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie