Surinaams Museum De geschiedenis van Suriname

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Surinaams Museum De geschiedenis van Suriname"

Transcriptie

1 Surinaams Museum De geschiedenis van Suriname Op de plek van Fort Zeelandia / Surinaams Museum woonde reeds lang vóór het jaar 1500 een groep Arowakken. Waarom woonde deze mensen juist hier? De kustvlakte van Suriname is geologisch opgebouwd uit een stel evenwijdig aan elkaar lopende schelpritsen, die oost-west lopen. Schelpritsen zijn ontstaan door maritieme kalkafzettingen. Gaande van noord naar zuid worden deze schelpritsen afgewisseld door zwampen. De oude straten van Paramaribo volgen dan ook de loop van de ritsen en lopen dan ook allen oost-west bijvoorbeeld de Henck Arronstraat, de Herenstraat, de Dr Nassylaan en de Waterkant. Deze ritsen liggen ongeveer 60 centimeter hoger dan de zwampen. De arowakken leefden op de schelpritsen en meestal langs het water van een kreek of rivier. Toen Columbus in 1492 naar Amerika kwam, dacht hij dat hij een kortere weg naar Oost-Indië had ontdekt. Hij noemde de mensen dan ook abusievelijk, Indianen. De arowakken noemde zichzelf Lokonos en de plaats waar zij woonde, Permarbo of Permurbo en daar is later de naam van de huidige hoofdstad van afgeleid. Anderen beweren, dat de huidige Sommelsdijckse kreek vroeger de Paramurokreek heette en het woord bo in het Arowaks dorp betekent. Dus Paramaribo komt van Paramurobo, het dorp aan de Paramurokreek. De Fransen, Engelsen, Portugezen, Spanjaarden en Hollanders hadden al rond het jaar 1500 belangstelling voor de Guyana s, op zoek naar El Dorado.

2 De zeelieden, die in het begin van de 16de eeuw dit West-Indië bezochten, hadden in Europa de meest fantastische verhalen te vertellen. Zo vertelden zij, dat de mensen in Guyana s een goudbruine kleur hadden, omdat zij elke morgen afdaalden in een meer, dat ze Parima noemde. Dit meer was heel moeilijk te bereiken, maar was bedekt met een laag stofgoud en als men uit het water kwam, bleef het goud op hun huid achter, vandaar de mooie goudbruine kleur. Natuurlijk wekte dit verhaal de drang op bij vele Europeanen op zoek te gaan naar dit Eldorado, waar dit goudmeer moest liggen. Zo kwam rond 1613 een klein schip de Surinamerivier op zeilen met aan boord twee Nederlanders, te weten Dirck van Sanen en Nicolaes Baliestel. Zij zagen deze open plek, na een paar uren de rivier te hebben opgevaren. Zij besloten een factorij (handelspost) op te zetten naast het Indianendorp. Zij bouwden er een huis, waar ze goederen konden opslaan die van het land afkomstig waren. Het huis was ter bescherming omgeven door een palissade omrastering. Zij zijn er niet al te lang gebleven, omdat de arowakken er niets voor voelden om handel te drijven. Toen in 1644 de Fransman Noailly de Surinamerivier op voer, met 50 personen aan boord, zag hij aan de linkeroever van de rivier het dorp van de Indianen. Hij ging aan land en bouwde een versterkte vesting op de plaats waar de Nederlanders hun factorij hadden gebouwd. Noailly en de zijnen hadden veel last van malaria en toen ze ook nog werden aangevallen door de Indianen, verlieten ook zij deze vesting, die ze omgeven hadden met een palissade versteviging. Op het eiland Barbados had de gouverneur Lord Willoughby of Parham, uitgebreide plantages gesticht. De Engelsen zochten echter naar expansiegebieden. Omstreeks 1650 voer een groepje Joodse planters de Surinamerivier op. Deze groep Joden vestigde zich in Thorarica, 60 km de rivier opvarend. De volgende groepen zagen het versterkte gebouw van de Fransen. Zij gingen aan land en vroegen de Indianen toestemming om zich te vestigen. Zij kregen toestemming en bouwden een huis van schelpsteen en noemden het Fort Willoughby. Reeds toen omgaven zij hun fort met een omheining van rechtopstaande palissade stammen, die in een vijfhoek waren geplaatst, met bastions, die open waren aan de landzijde. Tijdens deze Engelse bezetting begon Paramaribo al wat te groeien, maar de hoger op gelegen oude hoofdstad Thorarica was vooralsnog belangrijker Het woord Thorarica komt waarschijnlijk van het Arrowaks Toraha Hariraka, dat woonplaats van blanken betekent. Anderen beweren dat het woord afstamt van de Joodse Thora (= Heilige Rol) en rika (= Rijk). Intussen was de Tweede Engelse Oorlog ( ) in volle gang. De Vlissingse kapitein Abraham Crijnssen kwam, in opdracht van het gewest Zeeland, met een vloot van zeven schepen naar Suriname om daar alle Engelse bezittingen voor het gewest Zeeland in bezit te nemen. Toen deze vloot van zeven schepen, met 750 matrozen en 225 soldaten voor het Fort Willoughby verscheen, gelastte Crijnssen algehele overgave. Dit werd door de Engelse commandeur William Byam geweigerd. Na een vuursalvo kwam hij op andere gedachten en het fort werd overgegeven. De naam werd toen veranderd in Fort Zeelandia ter ere van het schip waarop Abraham Crijnssen voer en het gewest waar hij vandaan kwam. De naam van de stad veranderde in Nieuw-Middelburg. Bij de vrede van Breda op 31 juli 1667 werd bepaald, dat alles wat in bezit was van een van de naties, behouden zou blijven. De datum 1667 staat aangegeven boven de ingang van het fort. Dit jaartal houdt ook in dat Nieuw Amsterdam, het tegenwoordige New York, werd geruild voor Suriname.

3 Het is niet duidelijk of de Nederlanders een nieuw fort bouwden of de oude contouren van het vijfpuntig fort van de Engelsen hebben gehandhaafd. Een vijfpuntig fort werd in die tijd beschouwd als een strategisch bouwwerk. Er zijn vandaag de dag drie van de vijf bastions behouden. De twee landinwaartse bastions, aanvankelijk ter weerszijden van de ingang van het fort, bestaan niet meer. Rondgang door Fort Zeelandia Het eerste bastion heeft de naam Middelburg. De trap er naar toe is van een veel latere datum. (uit de tijd dat het fort gevangenis was), maar wie goed kijkt ziet nog de overblijfselen van de oude trap, bestaande uit schelpsteen. Overigens hebben alle bastions namen met een Zeeuwse afkomst. Ze zijn bij de restauratie in 1972 aangebracht. De naamgeving komt van de oud-directeur van het museum, Jimmy Douglas. Vroeger werden de bastions met nummers aangegeven. Bastion Middelburg was toen Bastion nr 2. Het fort bestaat uit een binnenfort, omgeven door de gebouwen en een buitenfort, dat werd begrensd door een gracht, die noord-zuid liep. Deze werd in 1878 gedempt, omdat de gracht voortdurend dichtslibde door het modderig water van de rivier, onder invloed van de Amazone-afzettingen voor de kust van Suriname. De schelpstenen waarvan het fort is gebouwd kwamen vanuit de gracht, die men rond het fort heeft gegraven. Gebouw 1 is opgetrokken uit bakstenen. Deze stenen werden als ballast meegevoerd uit

4 Europa om de schepen stabiliteit te geven. Gouverneur Temminck vaardigde zelf een decreet uit, dat schepen verplichtte om bakstenen mee te nemen naar Suriname. De verhoging op het bastion was bedoeld voor een reuze vlaggenmast. Een ieder, die de kolonie naderde moest al van verre, aan de vlag kunnen zien aan wie de kolonie toebehoorde. Op dit bastion moet ook een klok (bel) gestaan hebben, waarop door een soldaat de tijd werd aangegeven, middels een slag op de bel, na het leeglopen van een zandloper (ieder half uur) Dit was de enige tijdmelding in de stad. Het fort was voorbestemd om de stad Paramaribo en de plantages aan de Surinamerivier te beschermen. Zoals u hier duidelijk kunt zien ligt het fort in de bocht van de Surinamerivier. Vanuit de bastions kon de rivier met kanonvuur bestreken worden, om binnenkomende schepen te verhinderen de achterliggende stad en de plantages te bedreigen. Bij de bouw bestond het fort uit een binnen en een buitenfort. De officierswoningen aan de overkant van bastion Middelburg zijn van na de tijd van het fort. Ze werden gebouwd in 1839, zonder een verdieping. Waar nu het tijdelijk gebouw van de assemblee staat, liep een gracht, met daarachter een aarden wal tot aan de Sommelsdijcksche kreek. Dit was het buiten fort. De overloop naar het tweede bastion, Veere, was niet overdekt. Uit de hoogte van de wering blijkt duidelijk dat het goed bescherming bood voor de manschappen als ze zich tussen de bastions bewogen. De muur van gebouw 2 eindigde dus aan deze zijde. De vloer van dit gebouw ligt aanmerkelijk lager dan die van de overloop, omdat dit gebouw maar één verdieping had en dit dus de zolder was. In dit gebouw hebben waarschijnlijk manschappen geslapen. De vloeren zijn dubbel uitgevoerd, de vloer is van hard kopiehout en het plafond van ceder. Beide houtsoorten zijn goed bestand tegen houtluizen en ander ongedierte. Het gebouw wordt nu gebruikt voor tentoonstellingen van het Surinaams Museum.

5 Bastion Veere was het meest strategische bastion. Je hebt vanuit dat bastion het beste overzicht over de rivier. Er zijn nog schietgaten in dit bastion te zien; die waren vroeger in alle bastions. In bastion Veere is verschil in kleur is van de schelpsteen, links en rechts van het schietgat, te zien. Dit komt omdat dit bastion in 1791 moest worden gesloopt, aangezien het door de stroming van de rivier werd ondergraven en in de rivier dreigde te vallen. Bij de restauratie werd er schelpsteen uit Saramacca gehaald, vanonder het voetbalveld te Groningen. Er zijn nieuwe steunberen aangebracht, om verdere verzakking te voorkomen. Inmiddels is begonnen, middels damwandplaten, de rivier te dwingen een andere loop te volgen, wat een gunstige invloed heeft op de stabiliteit van het bastion. In 1712, lukte het de Fransman Cassard om langs het fort te komen en zich in Meerzorg te vestigen. Hij ondernam verder een rooftocht langs de verschillende plantages. Hij eiste van gouverneur De Goyer een enorme brandschatting, die bestond uit goederen, producten, slaven, ter waarde van florijnen, een voor die tijd enorm bedrag. Deze aanval bracht de kolonie op de rand van een bankroet. Om de betaling zo laag mogelijk te houden verborgen plantage-eigenaren, hun slaven in het bos. Deze keerden echter niet meer terug naar de plantages en sloten zich aan bij de groep marrons. Nadat in 1747 het Fort Nieuw Amsterdam, bij de samenvloeiing van de Commewijne en de Surinamerivier, in gebruik werd genomen, mede als gevolg van de inval van Cassard, kwam er op dit bastion ook een seinpost, die met de post Jagtlust aan de overkant van de rivier kon communiceren. In 1791 heeft men een deel van dit bastion afgebroken omdat dit in de rivier dreigde te vallen. Bastion Veere is ook het gebouw waar in 1982 de decembermoorden hebben plaats gevonden. In dat jaar werden 15 vooraanstaande personen uit Suriname in Fort Zeelandia gevangen gehouden, verdacht van samenzwering tegen het militair gezag, en vervolgens doodgeschoten, met als

6 argument dat zij probeerden te ontvluchten. Sommige kogels zijn uitgeboord, om als forensisch materiaal gebruikt te worden. In 2009 werd een maquette geplaatst om de slachtoffers te gedenken. Ook de overgang naar het derde bastion, Zierikzee, was niet overdekt. De tweede verdieping werd er pas in 1784 bijgebouwd. Tegen de borstweringen aan waren er diverse gebouwen. Zo heeft er een smederij gestaan. Bastion Zierikzee is een zogeheten half landinwaarts bastion. Dit bastion heeft een eigenaardige vorm, omdat delen hiervan werden gebruikt om bastion Veere te redden. Het fort heeft als verdedigingswerk niet altijd voldaan. Wellicht dat men in 1872 tot dezelfde conclusie kwam, want in dat jaar kreeg het fort de bestemming van gevangenis, mede ook omdat Fort Nieuw Amsterdam in 1747 was gebouwd. Om als gevangenis te kunnen dienen, werden er talrijke verbouwingen gepleegd. Het fort bleef de functie als gevangenis behouden tot 1967, toen er in Santo Boma een moderne penitentiaire inrichting werd gebouwd. Overigens had bastion Middelburg, reeds toen het werd gebouwd, al de bestemming als gevangenis: de onderverdieping was bestemd voor de slaven of gewone manschappen, terwijl de bovenverdieping werd gebruikt als werkplaats van hogere officieren. De gevangenen mochten echter nooit langer dan een paar dagen in dit gebouw opgesloten worden, omdat alleen door één enkel gat licht en lucht naar binnen kon komen. Toch hebben Codjo, Mentor en Present, samen met ander slaven, daar maanden opgesloten gezeten, voordat ze levend werden verbrand, beschuldigd van het stichten van de grote brand van Ook Gebouw 4 heeft de functie van gevangenis vervuld. Daar waren zes gescheiden cellen, speciaal voor zware jongens. Cel 1 is bij de restauratie behouden gebleven, en is nu een herdenkingsplaats voor alle doden, die in de loop der eeuwen zijn gevallen in Fort Zeelandia, terwijl op de muur de positie van de overige cellen is aangegeven.

7 In het centrum van het binnenfort staat nu een zonnewijzer. Op die binnenplaats zijn op de meest gruwelijke wijze slaven afgestraft, omdat de eigenaren van de plantages hun slaven naar het fort mochten sturen om afgestraft te worden. Een van de meest beruchte lijfstraffen was de geseling van de Spaanse Bok (handen en voeten werden vastgebonden en er werd een stok gestoken onder de knieën en de armen. De meestal naakte slaaf werd dan tot bloedens toe afgeranseld). Ook werden hier de verminkingen uitgevoerd, zoals het afhakken van een voet van slaven die een poging waagden tot weglopen en een hand van slaven die gestolen hadden. In 1688 werd gouverneur Van Sommelsdijck er door muitende soldaten, middels 40 kogels vermoord. In december 1922 werd op de binnenplaats een galg opgericht om de Fransman Alfons Coutanceau op te hangen, die in Nickerie een Chinees had vermoord. De galg is daarna nog tweemaal gebruikt. Later is het materiaal gebruikt voor reparatie doeleinden. Officieel is de doodstraf nog niet afgeschaft, maar is na 1924 niet meer toegepast. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden twee Nederlanders, die in Indonesië zaten, naar Suriname getransporteerd, verdacht van NSB-activiteiten. De twee, Raedt van Oldenbarneveldt en Van Poelje, werden op Jodensavanne geïnterneerd. Zij probeerden te ontvluchten en werden overgebracht naar Fort Zeelandia. Hier werden ze op zeer hardhandige wijze verhoord. Toen zij uitgeput naar hun cellen werden gebracht, werden ze in de rug doodgeschoten in opdracht van luitenant Meier, die kennelijk ook NSB er was. De officiële lezing was, dat ze een vluchtpoging waagden. Het fort werd van 1967 tot 1972 gerestaureerd en beschikbaar gesteld aan het Surinaams Museum. In april 1982 werd door de militaire machthebbers in Suriname beslag gelegd op Fort Zeelandia. Het museum was toen verplicht te verhuizen. In juli 1994 kreeg het museum weer de beschikking over het zwaar verwaarloosde fort, en op 25 november 1995 konden, na een grondige verbouwing en dankzij Nederlandse hulp, de deuren weer worden geopend voor het publiek. Hiermee eindigt deze virtuele rondleiding door Fort Zeelandia / het Surinaams Museum. Deze tekst is een bewerking van de tekst die de heer Hugo I. Brunings in juni 2014 heeft samengesteld ten behoeve van rondleidingen door Fort Zeelandia en het Surinaams Museum. Deze werd beschikbaar gesteld door de heer Laddy van Putten, directeur van het Surinaams Museum.

1 Van jagers naar boeren

1 Van jagers naar boeren Van jagers naar boeren De ontmoeting Ongeveer 000 jaar geleden leefden er in Limburg groepen mensen die op verschillende manieren zorgden voor hun levensonderhoud. Sommige groepen hielden zich in leven

Nadere informatie

1 De geschiedenis. De ondiepte Pampus

1 De geschiedenis. De ondiepte Pampus Pampus in zicht Weet je waar het eiland Pampus ligt? Het ligt in het IJsselmeer voor de kust bij Muiden. Tweehonderd jaar geleden wist niemand het. Want toen was het eiland er nog niet. Het eiland is namelijk

Nadere informatie

Slavernij en. Slavenhandel

Slavernij en. Slavenhandel Slavernij en Slavenhandel In Nederland wonen veel mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Niet iedereen weet dat veel van deze mensen afstammelingen zijn van slaven die door Nederlanders

Nadere informatie

De Romeinse Tijd in Archeon

De Romeinse Tijd in Archeon De Romeinse Tijd in Archeon 55 voor Christus tot 400 na Christus Archeon In Archeon is een verleden herbouwd, dat op deze wijze nergens in ons land meer te zien is. De reconstructies in het THEMAPARK zijn

Nadere informatie

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York Voorwoord Deze uitgave van de Stichting Henry Hudson 400 is mede mogelijk

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 16

Handelingen hoofdstuk 16 Handelingen hoofdstuk 16 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Hoe duur was de suiker?

Hoe duur was de suiker? Hoe duur was de suiker? Cynthia McLeod bron Vaco, Paramaribo 1987 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mcle001hoed01_01/colofon.htm 2007 dbnl / Cynthia McLeod 5 [Woord vooraf] Bij het verschijnen

Nadere informatie

Voor wie wat wil weten over. Het Przewalski Paard. door Jan G. Bouman. Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard

Voor wie wat wil weten over. Het Przewalski Paard. door Jan G. Bouman. Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard Voor wie wat wil weten over Het Przewalski Paard door Jan G. Bouman 1986 Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard 1 Inhoud Afstammingsgeschiedenis van het paard....................

Nadere informatie

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld Van kauri tot euro De geschiedenis van het geld Voorwoord 2 Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen

Nadere informatie

De geschiedenis van ons geld. Van kauri tot euro

De geschiedenis van ons geld. Van kauri tot euro De geschiedenis van ons geld Van kauri tot euro Voorwoord Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen naar

Nadere informatie

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein 1 H et ontstaan van de Dam als het plein dat we nu kennen wordt voorafgegaan door twee belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Michiel de Ruyter een zeeheld

Michiel de Ruyter een zeeheld Michiel de Ruyter een zeeheld Helden zijn van alle tijden. Vroeger hadden we in Nederland ook al helden. Vooral zeehelden. Mannen die grote overwinningen hadden behaald met de Nederlandse scheepsvloot.

Nadere informatie

Lesbrief. Molukkers in Vaassen. In het Museum Vaassen Historie. In het kader van de expositie:

Lesbrief. Molukkers in Vaassen. In het Museum Vaassen Historie. In het kader van de expositie: Lesbrief In het kader van de expositie: Molukkers in Vaassen In het Museum Vaassen Historie Van mei t/m oktober 2010 Museum Vaassen Historie Dorpsstraat 73, 8171 BM, Vaassen Website: Email: www.vaassenhistorie.nl

Nadere informatie

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw!

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Inleiding Dit is de papieren versie van de website die u kunt vinden op: http://proto.thinkquest.nl/~klb013/startpagina.htm Een gezin uit de Gouden Eeuw

Nadere informatie

Wie heeft recht op het land Israël?

Wie heeft recht op het land Israël? Wie heeft recht op het land Israël? Dr. M.R. De Haan Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 1 INHOUD 1. De eerste beloften aan Abraham 2. Afblijven van Israël 3. In de verstrooiing 4.

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 20

Handelingen hoofdstuk 20 Handelingen hoofdstuk 20 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Middelburg. Een boeiende reis doorheen de tijd

Middelburg. Een boeiende reis doorheen de tijd Middelburg Een boeiende reis doorheen de tijd Middelburg, een boeiende reis doorheen de tijd Welkom in het Bezoekerscentrum Middelburg! Sinds 2006 kan u bij ons terecht voor meer informatie over het rijke

Nadere informatie

een geologische stadswandeling

een geologische stadswandeling een geologische stadswandeling Wim de Gans over de auteur Dr. Wim de Gans (Amersfoort, 1941) studeerde aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn afstuderen was hij als docent achtereenvolgens

Nadere informatie

drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute

drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute een uitgave van www.aandevoetvandeberg.com en www.geheimvandemolenaer.nl drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute Hasselt Kampen Zwolle Hattem Elburg Deventer Zutphen Dieren Arnhem

Nadere informatie

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 1: Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 2: Colofon Opdrachtgever Auteur Recente foto s Samenwerking met Comité 70 jaar Bevrijding Harderwijk Liek Mulder

Nadere informatie

The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom

The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom dr Salman Abu Sitta a lecture held in Amsterdam on November 1, 2007 (Nederlandse vertaling) Uitgave: Nederlands Palestina Komitee,

Nadere informatie

schitterend uitzicht vanaf de bovenkant van Fort Pannerden; links het Pannerdens Kanaal, rechts de Waal

schitterend uitzicht vanaf de bovenkant van Fort Pannerden; links het Pannerdens Kanaal, rechts de Waal De IJssellinie Voorgeschiedenis. De Grebbelinie is allen welbekend, maar weinigen zullen van de IJssellinie gehoord hebben. De linie is niet nieuw. Al aan het einde van de 16 e eeuw werden versterkingen

Nadere informatie

CVO Leerdorp Stad Gent Tweedekansonderwijs. Bootbewoners. Hun leefwereld, sociaal-economische situatie en persoonlijkheid

CVO Leerdorp Stad Gent Tweedekansonderwijs. Bootbewoners. Hun leefwereld, sociaal-economische situatie en persoonlijkheid CVO Leerdorp Stad Gent Tweedekansonderwijs Bootbewoners Hun leefwereld, sociaal-economische situatie en persoonlijkheid Schooljaar 2009-2010 3de graad ASO Humane Wetenschappen Peter Vandenhirtz 1 Een woord

Nadere informatie

Haaglanden in de Romeinse tijd. De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten

Haaglanden in de Romeinse tijd. De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten Haaglanden in de Romeinse tijd De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten Het doel van deze brochure is te laten zien dat Haaglanden in de Romeinse tijd een gebied was waar stad en platteland in meerdere

Nadere informatie

DANTUMADEEL TOEN EN NU

DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU 2 Kaart 1664 DANTUMADEEL TOEN EN NU Beste leerling, Alles in onze omgeving is vroeger ontstaan. Wanneer je het verleden van Dantumadeel een beetje bestudeert,

Nadere informatie

Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22. Voorwoord

Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22. Voorwoord Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22 Voorwoord Mijn vader, Leo Mossink, schreef, bij gelegenheid van zijn 75 ste verjaardag en mede op aandringen van zijn kinderen, februari

Nadere informatie

BOMEN. Uit een dagboek van een groepsleidster

BOMEN. Uit een dagboek van een groepsleidster BOMEN Uit een dagboek van een groepsleidster Dit artikel is in 5 delen verschenen in Mensen-Kinderen mei en september 1999 en januari, maart en mei 2000. Mensen-Kinderen, tijdschrift voor Jenaplanonderwijs,

Nadere informatie

EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG

EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG 2 e editie Omslagontwerp: Dave Nieuwenburg ISBN 978-1-4716-1842-0 2009-2012 Dave Nieuwenburg, Voorschoten 2 INHOUD De kerk van je hart... 7 Hel en gevolgen... 13 De

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 12

Handelingen hoofdstuk 12 Handelingen hoofdstuk 12 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie