Overwegende dat het advies van Agentschap Wegen en Verkeer Limburg afgeleverd op 14 mei 2014 Gunstig is (zie bijlage);

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overwegende dat het advies van Agentschap Wegen en Verkeer Limburg afgeleverd op 14 mei 2014 Gunstig is (zie bijlage);"

Transcriptie

1 Aanwezig: Afwezig: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE Zitting van 1 juli 2014 Moyaerts Charly - - voorzitter Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert, Abrahams Gui - schepenen Houbey Marcel Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer : 2014/00029 Aanvrager: Omer Bovy, Nieuwstraat 32 te 3891 Borlo Aard: wielerwedstrijd voor liefhebbers en masters te Montenaken op zondag 13 juli 2014 tussen 15u00 en 17u45 Gelet de wet van 12 december 2006 tot toevoeging van het artikel 130 bis aan de nieuwe gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer toegewezen wordt aan het College van en schepenen; Gelet op het artikel 134 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 113 van het Koninklijk Besluit houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op de aanvraag van Omer Bovy Het Vliegend Wiel, Nieuwstraat 32, 3891 Gingelom ingediend op 5 mei 2014 om te Montenaken op 13 juli 2014 tussen 15u00 en 17u45 een wielerwedstrijd voor liefhebbers en masters in te richten; advies van Agentschap Wegen en Verkeer Limburg dient gevolgd te worden; dat advies gevraagd werd op 7 mei 2014 Overwegende dat het advies van Agentschap Wegen en Verkeer Limburg afgeleverd op 14 mei 2014 Gunstig is (zie bijlage); advies van De Lijn Limburg dient gevolgd te worden; dat advies gevraagd werd op 7 mei 2014 Overwegende dat het advies van De Lijn Limburg afgeleverd op 13 juni 2014 Gunstig is (zie bijlage); advies van Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken dient gevolgd te worden; dat advies gevraagd werd op 7 mei 2014 Overwegende dat het advies van Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken afgeleverd op 13 juni 2014 Gunstig is (zie bijlage); Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid dat deze maatregelen genomen worden; Besluit: Artikel 1: Ter gelegenheid van de wielerwedstrijd te Montenaken voor liefhebbers en masters op zondag 13 juli 2014 tussen 15u00 en 17u45 gelden de volgende verkeersregelingen; Het verkeer in tegengestelde rijrichting van de renners wordt verboden. Het verkeersbord C1 op nadar dient geplaatst te worden op elk kruispunt van het parcours;

2 Er geldt een parkeerverbod in de straten van de omloop op zondag 13 juli 2014 vanaf 13u00 tot 19u00. Dit wordt weergegeven door de verkeersborden E1 aan het begin van de straat en herhaald na ieder kruispunt; Er dienen voldoende E1 borden geplaatst te worden. Deze verbodsborden dienen minimum 24 uur uitgezet te worden door de organisator; Alle kruispunten dienen bemand te worden door signaalgevers met wettelijke uitrusting, alsook deze met politie aanwezigheid; De lokale politie zal 3 motards inzetten voor de begeleiding. De signalisatie dient geplaatst te worden volgens het politie advies en plan (zie bijlage) Op alle kruispunten van het parcours dient een nadar te worden geplaatst met het verkeersbord C1 voor verbod van alle verkeer in de tegenovergestelde richting van de renners. Dit dient kenbaar gemaakt te worden door de signaalgevers op ieder kruispunt van het parcours en voorzien van de wettelijke uitrusting. Artikel 2: Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkel burgerlijke aansprakelijkheid ten laste kunnen gelegd worden, de inrichter blijft verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan personen en goederen tijdens de duur van de wielerwedstrijd. Artikel 3: De organisator staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie en nadars afsluitingen onder toezicht van de politie en voor het verwijderen ervan op het einde van de wielerwedstrijd. Artikel 4: De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de werken met een gedetailleerde beschrijving van de wielerwedstrijd. Artikel 5: Overtreders van de beschikkingen van onderhavig reglement zullen worden gestraft met de straffen voorzien bij de wet over de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart Artikel 6: Afschrift van onderhavig besluit wordt gezonden naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, de Politierechtbank te Hasselt afdeling Sint-Truiden en aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg, de inrichter, de Lijn, de lokale politie en het Agentschap Wegen en Verkeer. Namens het schepencollege Voor eensluidend afschrift

3 Aanwezig: Afwezig: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE Zitting van 1 juli 2014 Moyaerts Charly - - voorzitter Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert, Abrahams Gui - schepenen Houbey Marcel Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer : 2014/00052 Aanvrager: Biets Jos - Montenakenweg 66, 3800 Sint-Truiden Aard: jaarlijkse jogging Challenge Hesbignon te Mielen boven Aalst op zaterdag 11 juli 2014 tussen 17u00 en 22u00 Gelet de wet van 12 december 2006 tot toevoeging van het artikel 130 bis aan de nieuwe gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer toegewezen wordt aan het College van en schepenen; Gelet op het artikel 134 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 113 van het Koninklijk Besluit houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op de aanvraag van Biets Jos, Montenakenweg 66 te 3800 Sint-Truiden ingediend op 24/04/2014 om op vrijdag 11 juli 2014 de jaarlijkse jogging Challenge Hesbignon in te richten te Mielen boven Aalst; advies van Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken dient gevolgd te worden; dat advies gevraagd werd op 12/05/2014; Overwegende dat het advies van de Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken afgeleverd op 06/06/2014 Gunstig is (zie bijlage); Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid dat deze maatregelen genomen worden; Besluit: Artikel 1: Ter gelegenheid van de 6 de jogging Challenge Hesbignon te Mielen boven Aalst op vrijdag 11 juli 2014 tussen 17u00 en 22u00 zijn de volgende verkeersregelingen van kracht; Volgende straten zijn verkeersvrij, uitgezonderd het plaatselijk verkeer: Veertstraat en de Daalstraat. Parkeerverbod in de Daalstraat, aan de linkerkant van de rijbaan gezien in de richting vanaf de Truierstraat naar de Veertstraat. De verbodsborden dienen 24u op voorhand geplaatst te worden met de vermelding van dag en uur van het parkeerverbod; Ingevolge de werken van Aquafin zijn volgende straten reeds verkeersvrij, de Truierstraat en het gedeelte van de Diepe Steeg. In het gedeelte van de Diepe Steeg, tussen de Borgwormsesteenweg en de voetbalplein, geldt er (ingevolge de werken van Aquafin) een tweerichtingsverkeer. De signalisatie dient geplaatst te worden conform het signalisatieplan en de richtlijnen van de lokale politie, zie in bijlage.

4 De lokale politie kan controle doen op de plaatsing van de signalisatie. De lokale politie adviseert om op elk kruispunt van het parcours van de jogging een seingever te plaatsen De organisator krijgt ook de toelating om zich met twee voertuigen te begeven op de ruilverkavelingswegen van het parcours: - twee dagen voor en de dag na de jogging en op 11/07/2014 voor de bevoorradingsposten van de jogging; Artikel 2: Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkel burgerlijke aansprakelijkheid ten laste kunnen gelegd worden, de inrichter blijft verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan personen en goederen tijdens de duur van deze activiteit. Artikel 3: De organisator staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie en nadars afsluitingen onder toezicht van de politie en voor het verwijderen ervan op het einde van de activiteit. Artikel 4: De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de werken met een gedetailleerde beschrijving van het evenement. Artikel 5: Overtreders van de beschikkingen van onderhavig reglement zullen worden gestraft met de straffen voorzien bij de wet over de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart Artikel 6: Afschrift van onderhavig besluit wordt gezonden naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, de Politierechtbank te Hasselt afdeling Sint-Truiden en aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg, de inrichter en de lokale politie. Namens het schepencollege Voor eensluidend afschrift

5 Aanwezig: Afwezig: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE Zitting van 1 juli 2014 Moyaerts Charly - - voorzitter Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert, Abrahams Gui - schepenen Houbey Marcel Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer : 2014/00006 Aanvrager: Omer Bovy, Nieuwstraat 32 te 3891 Borlo Aard: Ploegentijdrit Beker van België Borlo - Borlo voor nieuwelingen, juniores en beloften op zondag 13 juli 2014 tussen 11u20 en 18u30 Gelet de wet van 12 december 2006 tot toevoeging van het artikel 130 bis aan de nieuwe gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer toegewezen wordt aan het College van en schepenen; Gelet op het artikel 134 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 113 van het Koninklijk Besluit houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op de aanvraag van Omer Bovy Het Vliegend Wiel, Nieuwstraat 32, 3891 Gingelom ingediend op 21 januari 2014 om op 13 juli 2014 tussen 11u20 en 18u30 een ploegentijdrit in te richten Borlo Borlo voor nieuwelingen, juniores, beloften en elite; advies van Agentschap Wegen en Verkeer Limburg dient gevolgd te worden; dat advies gevraagd werd op 23 januari 2014 Overwegende dat het advies van Agentschap Wegen en Verkeer Limburg afgeleverd op 19 februari 2014 Gunstig is (zie bijlage); advies van De Lijn Limburg dient gevolgd te worden; dat advies gevraagd werd op 23 januari 2014 Overwegende dat het advies van De Lijn Limburg afgeleverd op 13 juni 2014 Gunstig is (zie bijlage); advies van Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken dient gevolgd te worden; dat advies gevraagd werd op 23 januari 2014 Overwegende dat het advies van Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken afgeleverd op 13 juni 2014 Gunstig is (zie bijlage); Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid dat deze maatregelen genomen worden; Besluit: Artikel 1: Ter gelegenheid van de ploegentijdrit Beker van België, Borlo Borlo, voor nieuwelingen, juniores, beloften en elite op zondag 13 juli 2014 tussen 11u20 en 18u30 gelden de volgende verkeersregelingen; Het verkeer in tegengestelde rijrichting van de renners wordt verboden. Het verkeersbord C1 op

6 nadar dient geplaatst te worden op elk kruispunt van het parcours; Er geldt een parkeerverbod in de straten van de omloop op zondag 13 juli 2014 vanaf 9u00 tot 20u00. Dit wordt weergegeven door de verkeersborden E1 aan het begin van de straat en herhaald na ieder kruispunt; Er dienen voldoende E1 borden geplaatst te worden. Deze verbodsborden dienen minimum 24 uur uitgezet te worden door de organisator; Alle kruispunten dienen bemand te worden door signaalgevers met wettelijke uitrusting, alsook deze met politie aanwezigheid; De lokale politie zal 3 motards inzetten voor de begeleiding. De signalisatie dient geplaatst te worden volgens het politie advies en plan (zie bijlage) Op alle kruispunten van het parcours dient een nadar te worden geplaatst met het verkeersbord C1 voor verbod van alle verkeer in de tegenovergestelde richting van de renners. Dit dient kenbaar gemaakt te worden door de signaalgevers op ieder kruispunt van het parcours en voorzien van de wettelijke uitrusting. Artikel 2: Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkel burgerlijke aansprakelijkheid ten laste kunnen gelegd worden, de inrichter blijft verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan personen en goederen tijdens de duur van de wielerwedstrijd. Artikel 3: De organisator staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie en nadars afsluitingen onder toezicht van de politie en voor het verwijderen ervan op het einde van de wielerwedstrijd. Artikel 4: De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de werken met een gedetailleerde beschrijving van de wielerwedstrijd. Artikel 5: Overtreders van de beschikkingen van onderhavig reglement zullen worden gestraft met de straffen voorzien bij de wet over de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart Artikel 6: Afschrift van onderhavig besluit wordt gezonden naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, de Politierechtbank te Hasselt afdeling Sint-Truiden en aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg, de inrichter, de Lijn, de lokale politie en het Agentschap Wegen en Verkeer. Namens het schepencollege Voor eensluidend afschrift

Vergadering van 15 juni 2016

Vergadering van 15 juni 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Uittreksel uit de notulen van het schepencollege Vergadering van 15 juni 2016 Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; De heer Paul Lambrecht,

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2016

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2016 -Petegem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2016 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten,

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van. het schepencollege. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt. Vergadering van 5 juli 2017

Uittreksel uit de notulen van. het schepencollege. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt. Vergadering van 5 juli 2017 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Uittreksel uit de notulen van het schepencollege Vergadering van 5 juli 2017 Aanwezig: Ivan Delaere, Burgemeester-voorzitter Paul Lambrecht, Greet Dewitte,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. Vergadering van 6 maart 2017. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 29 JULI 2014

VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 29 JULI 2014 VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 29 JULI 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN : Gelet op de wet betreffende de

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten, Schepenen

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 8 SEPTEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 8 SEPTEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 8 SEPTEMBER 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle,Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 23 JULI 2013

VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 23 JULI 2013 VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 23 JULI 2013 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN : Gelet op de wet betreffende de

Nadere informatie

WESTERLO Parel van de Kempen

WESTERLO Parel van de Kempen WESTERLO Parel van de Kempen Politieverordening bii hoogdringendheid: veiligheidsmaatregelen BMX-wedstriid op Sporta Geneinde. op zaterdag 2 en zondag 22 oktober 20 7 De burgemeester De secretaris Gelet

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN Zitting van : donderdag 4 juli 2013 Aanwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN Zitting van : donderdag 6 juli 2017 Aanwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE. Zitting van 14 april 2015 AANWEZIG :

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE. Zitting van 14 april 2015 AANWEZIG : UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE Zitting van 14 april 2015 AANWEZIG : Koen LOETE, burgemeester-voorzitter; Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VLAAMS-BRABANT ZITTING van 13 MEI 2015 Aanwezig : MM. Albert Beerens, burgemeester-voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. Vergadering van 3 april 2017. Aanwezig: J. van den Bergh, schepen-voorzitter ; S. Hoppenbrouwers, S. Lathouwers,

Nadere informatie

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 6, 7, 8, 9 en 10 augustus 2009 n.a.v. de Mennefeesten

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 6, 7, 8, 9 en 10 augustus 2009 n.a.v. de Mennefeesten Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 6, 7, 8, 9 en 10 augustus 2009 n.a.v. de Mennefeesten Op donderdag 6 augustus 2009 vanaf 18u00 tot dinsdag 11 augustus 2009 om 6u00 zal

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE. Zitting van 24 juni 2014 AANWEZIG:

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE. Zitting van 24 juni 2014 AANWEZIG: UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE Zitting van 24 juni 204 AANWEZIG: Koen LOETE, burgemeester-voorzitter; Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE,

Nadere informatie

----- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

----- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968; UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE Zitting van 3 mei 2016 AANWEZIG: Koen LOETE, burgemeester-voorzitter; Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 5 juli 2016 Afdeling Vrije tijd - Evenementen 24 2016_CBS_00251 Politieverordeningen - Politieverordening stadsrun Droeshout op 16

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 6 SEPTEMBER 2016 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 10 februari 2015 Pagina 1/6 Aanwezig De h. F. Benoit (burgemeester) De hh. J. Bossuyt, F. Watteeuw, mevr. A. Messelier,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. Vergadering van 7 juni 2017. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,

Nadere informatie

WESTERLO Parel van de Kempen

WESTERLO Parel van de Kempen WESERLO Parel van de Kempen ijdelijl< politiereglement bij hoogdringendheid op de politie van het wegverkeer: i nvoeri n g verkeersm aatregelen Spi kdorenvel d om gevi ng Cam pus De Beeltjens van woensdag

Nadere informatie

Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de op- en afbouw en tijdens Maanrock 2016.

Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de op- en afbouw en tijdens Maanrock 2016. Vergadering college van burgemeester en schepenen van 12 augustus 2016. Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de op- en afbouw en tijdens Maanrock 2016. [Motivering

Nadere informatie

Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van Maanrock 2015.

Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van Maanrock 2015. Vergadering college van burgemeester en schepenen van 14 augustus 2015. Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van Maanrock 2015. [Motivering Juridische grond - Artikel

Nadere informatie

----- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

----- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968; UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE Zitting van 2 augustus 206 AANWEZIG: Koen LOETE, burgemeester-voorzitter; Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE,

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester Besluit van de burgemeester Overwegende dat in de gemeente Hoeilaart van 15 tot en met 18 september 2017 het Druivenfestival plaatsvindt met tal van activiteiten: rondgangen, optredens, folkloristische

Nadere informatie

Vergadering van. Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Vergadering van. Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Uittreksel uit de notulen van college van burgemeester en schepenen Vergadering van Vergadering van Aanwezig : E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, S. Surkyn, A. Op t eynde,g. Legein en S. Verbeeck

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. Vergadering van 29 mei 2017. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. Vergadering van 11 september 2017. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester-voorzitter, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. Vergadering van 11 mei 2015 Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,

Nadere informatie

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet VERLENEN VAN TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EN GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT N.A.V. DE SPECULOOSFEESTEN

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN Zitting van : donderdag 30 juli 2015 Aanwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 16 februari 2015 MENS EN SAMENLEVING Samenstelling: Aanwezig: de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw

Nadere informatie

AANVRAAG TOELATING OMEEN FEESTDRUKTE TE ORGANISEREN (documenten bijvoegen om gebruik te maken van het openbaar domein) 1. Naam :... adres :.........

AANVRAAG TOELATING OMEEN FEESTDRUKTE TE ORGANISEREN (documenten bijvoegen om gebruik te maken van het openbaar domein) 1. Naam :... adres :......... AANVRAAG TOELATING OMEEN FEESTDRUKTE TE ORGANISEREN (documenten bijvoegen om gebruik te maken van het openbaar domein) Datum van de feestdrukte :... Gegevens betreffende de organisator(en) : 1. Naam :............

Nadere informatie

Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE ZELZATE. Ref: tpr opgemaakt op 12/05/2016 TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT

Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE ZELZATE. Ref: tpr opgemaakt op 12/05/2016 TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE ZELZATE Ref: tpr2016-016 opgemaakt op 12/05/2016 TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT HET COLLEGE, OVERWEGING/MOTIVATIE: - Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 5 juli 2016 Afdeling Vrije tijd - Evenementen 26 2016_CBS_00254 Politieverordeningen - Politieverordening Kampioenschap van Vlaanderen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Politieverordening naar aanleiding van de Kenotek Ypres Rally te Ieper (Centrum) van vrijdag 24 juni 2016 tot en met zaterdag 25 juni 2016.

Politieverordening naar aanleiding van de Kenotek Ypres Rally te Ieper (Centrum) van vrijdag 24 juni 2016 tot en met zaterdag 25 juni 2016. UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD IEPER --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE Vergadering van: 20 februari 2017 Aanwezig: Verontschuldigd: Els Robeyns, Burgemeester Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes,

Nadere informatie

_GR_00033 GOEDKEURING - DIRECTIE TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - DIENST MOBILITEIT - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT BEUKENBERGWEG

_GR_00033 GOEDKEURING - DIRECTIE TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - DIENST MOBILITEIT - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT BEUKENBERGWEG gemeenteraad Zitting van 29 maart 2016 Besluit Samenstelling De heer Hugo Biets, Voorzitter De heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens, Schepen; de heer

Nadere informatie

( K(J Ii R I\I E 4S60 15 ww.kuurne.be

( K(J Ii R I\I E 4S60 15 ww.kuurne.be ( K(J Ii R I\I E 4S60 15 info@kuurne.be ww.kuurne.be Uittreksel uit de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen Zitting van 26 januari 2016. Aanwezig: Verontschuldigd: Francis Benoit, Burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. Vergadering van 3 april 2017. Aanwezig: J. van den Bergh, schepen-voorzitter ; S. Hoppenbrouwers, S. Lathouwers,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13539 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 16 december 2008

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 16 december 2008 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 16 december 2008 Aanwezig: Afwezig: Moyaerts Charly - - voorzitter Lismont Patrick, Medart Gilbert, Bovy Omer, Scheepers Ingrid, Abrahams Gui -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01270 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 29 mei 2017 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : Youro

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 10 juli 2017 MENS EN SAMENLEVING Samenstelling: Aanwezig: de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Locatie: site sportcentrum, Petrus Van Cauwelaertstraat 40 te lt40ternat. Aanvrager: gemeente Ternat, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Locatie: site sportcentrum, Petrus Van Cauwelaertstraat 40 te lt40ternat. Aanvrager: gemeente Ternat, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat BESLUIT VAI\ DE BURGEMEESTER Politieverordening houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van het uitzenden van de voetbalwedstrijden van het E. K. voetbal in Frankrijk op groot scherm. Locatie:

Nadere informatie

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE 160E FIRTELSTOET TE ZULTE OP ZONDAG 1 OKTOBER 2017

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE 160E FIRTELSTOET TE ZULTE OP ZONDAG 1 OKTOBER 2017 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2017 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Filip

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD U wordt overeenkomstig artikel 87 van de Gemeentewet uitgenodigd tot het bijwonen van de gemeenteraad die zal plaats hebben in de raadzaal van het gemeentehuis te Gingelom,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 oktober 2015 MENS EN SAMENLEVING Samenstelling: Aanwezig: de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de

Nadere informatie

Openbare vergadering van 21 s e p t e m b e r 2015

Openbare vergadering van 21 s e p t e m b e r 2015 neerpelb g o e d leven r e c h t beleven ii in mi in ii ii nun ii GBS1500059 U i t t r e k s e l uit h e t r e g i s t e r d e r b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e g e m e e n t e r a a d Openbare

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden 1. Taak en doel van de signaalgever : a. Het doel van de signaalgever bestaat erin, de wielerwedstrijd op een zo veilig mogelijke manier te laten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02795 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017 UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017 Tegenwoordig de Dames en de Heren: J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, D. Verlaak, G. Haeldermans, R. Didden,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van de gemeenteraad van 17 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van de gemeenteraad van 17 januari 2012 1 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van de gemeenteraad van 17 januari 2012 Aanwezig Mevrouw Karen D haeseleer, voorzitter, de heer Walter De Donder, burgemeester, de mevrouwen en heren Paul Geeraerts,

Nadere informatie

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 18 april tot zondag 19 april 2009 naar aanleiding van de Oerfuif

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 18 april tot zondag 19 april 2009 naar aanleiding van de Oerfuif Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 18 april tot zondag 19 april 2009 naar aanleiding van de Oerfuif Vanaf zaterdag 18 april 2009 om 17u00 tot zondag 19 april 2009

Nadere informatie

eeklo 1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: Markt;

eeklo 1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: Markt; eeklo CENTRUMSTAD UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE Zitting van 23 mei 2017 AANWEZIG: Koen LOETE, burgemeester-voorzitter; Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 1 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_06299 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09289 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Burgemeester W. Vanhooren

Burgemeester W. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst Burgemeester W. Vanhooren secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

_GR_00127 GOEDKEURING - DIRECTIE TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - DIENST MOBILITEIT - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NEREMWEG-KREMERSSTRAAT

_GR_00127 GOEDKEURING - DIRECTIE TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - DIENST MOBILITEIT - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NEREMWEG-KREMERSSTRAAT gemeenteraad Zitting van 5 oktober 2015 Besluit Samenstelling De heer Hugo Biets, Voorzitter De heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens, Schepen; de heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005 Aanwezig: Afwezig: Charly Moyaerts - burgemeester - voorzitter Patrick Lismont, Omer Bovy, Abel Bex - schepenen Betty Onkelinx, Marie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Afwezig en verontschuldigd: Luc Sevenhans, Tom Versompel - schepenen

Afwezig en verontschuldigd: Luc Sevenhans, Tom Versompel - schepenen Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen Zitting van 18/07/2016 Aanwezig: Koen Verberck - waarnemend burgemeester-voorzitter Dirk

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 11 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02801 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Bijlage bij punt A33-06 van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juni 2013

Bijlage bij punt A33-06 van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juni 2013 Bijlage bij punt A33-06 van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juni 2013 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van het kermisprogramma en de wielerwedstrijden

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 18 september 2017 Ondersteunende diensten - Secretariaat 4 2017_CBS_00861 Vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v.

Nadere informatie