rekend met illegale busvergunningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rekend met illegale busvergunningen"

Transcriptie

1 Energievoorziening wordt verdubbeld Er worden voorbereidingen getroffen om nog meer generatoren te kunnen onderbrengen in het gebouw van SPCS te Tout Luit Faut. Op de achtergrond een van de nieuwe generatoren die vandaag in gebruik wordt genomen. Met het opstarten van twee megageneratoren van het merk Wärtsilä, wordt de energievoorziening ten behoeve van bedrijven en huishoudens in Suriname verdubbeld. De Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) doet na vandaag nog 64 Megawatt bovenop de capaciteit van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS). Samen hebben zij dan een opwekcapaciteit van ruim 100 Megawatt. Een groot deel van de opgewekte energie is bestemd voor eigen gebruik. De nieuwe raffinaderij die momenteel in aanbouw is op het Staatsolieterrein te Tout-Luit-Faut zal aanvankelijk 20 Megawatt nodig hebben om op volle toeren te draaien. Met de rest van de opgewekte energie zal samen met de energieproductie van de EBS en de opgewekte elektriciteit van de waterkrachtcentrale te Afobaka de nationale energiebehoefte in 2014 en 2015 worden gedekt. In 2016 zullen er nieuwe investeringen moeten worden gepleegd, omdat volgens berekeningen de energiebehoefte vanuit de raffinaderij aanzienlijk zal toenemen Speciale badge voor traditioneel gezag Achtergrond Historische binnenstad Inspraak burgers bij renovatie markt HET INFORMATIEBLAD VAN DE SURINAAMSE OVERHEID De Overheid is een externe bijlage van de Surinaamse overheid die wekelijks wordt gepubliceerd. Het blad is een van de communicatiemiddelen die de overheid inzet om te komen tot een transparante en evenwichtige informatievoorziening van de samenleving. De Overheid werd voor het eerst gepubliceerd op 12 augustus Oplage Bladmanager Tekstredactie Beeldredactie : exemplaren : Daniëlla Tauwnaar : Daniëlla Tauwnaar, George Orie en Agnes Baal. : Donovan Nasio en Fabian Ristie Aan deze editie werkten mee: Julia Madislam, Jason Gentle, Stephany Kasketi, Julio Irokromo, Javier Boldewijn, Carla Tuinfort, Kenneth Niekoop en Siegfried Gerling. Vormgeving : Donovan Nasio en Fabian Ristie Postadres : Dr. S. Redmondstraat , Par bo Telefoon : (597) adres : Website : Illegale lijnbushouders krijgen maand om zich te registreren Daarna volgen sancties Alle bushouders die zonder vergunning rijden krijgen de kans om uit de illegaliteit te treden. Van 3 maart tot en met 3 april krijgen ze de gelegenheid om zich te laten registeren bij het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT). Het gaat om zeker 300 vergunningen die door TCT worden omschreven als probleemgevallen. De nieuwe beleidsmaatregel heeft betrekking op de periode 1 december 2006 tot en met 31 december De regering hoopt hiermee structureel te hebben afge- Inkomsten goudsector vallen terug in 2014 rekend met illegale busvergunningen in het openbaar vervoer. Personen die momenteel gebruikmaken van een vergunning dat niet op hun naam staat en die ze hebben overgekocht van iemand anders, moe- De staat zal dit jaar aanzienlijk minder verdienen aan de goudsector in vergelijking met de jaren daarvoor. Was het zo dat in het jaar 2012 de staatskas werd versterkt met USD 167 miljoen uit deze sector, dit jaar wordt niet meer dan USD 55 miljoen verwacht. De samenleving moet volgens president Desi Bouterse op de hoogte zijn van de terugval aan inkomsten van USD 112 miljoen. Wij moeten het volk uitleg geven over deze hard times, meent het staatshoofd. De ernst van de dip waarin de goudsector zit wordt verklaard in de jaarcijfers over het boekjaar 2013 van multinational Iamgold. Volgens de multinational is zeker tweeduizend kilo minder goud geproduceerd in de Rosbelmijnen in Brokopondo dan het jaar daarvoor. Dit is gelijk aan 30%. Hoewel er zwaar is bezuinigd in de mijnen in Brokopondo zijn de productiekosten het laatste kwartaal van 2013 toch iets hoger dan het jaar daarvoor. Voor het bedrijf is een cijfer van USD 674 per ounce redelijk goed te noemen, aangezien er ook aanzienlijk minder goud is geproduceerd. Een van de belangrijkste maatregelen die het bedrijf heeft genomen om de kosten te drukken is het uitstellen van de investeringen in het uitbreidingsprogramma bij de Rosebel operaties. Daar is de Surinaamse regering, die voor 25% participeert in de deal, niet blij mee. Vooruitzichten Ook goudmultinational Newmont Mining Corporation waarmee Suriname een overeenkomst heeft getekend voor het opzetten van een goudmijn in het Miriangebied, verkeert momenteel in zwaar weer. Het was de bedoeling dat het bestuur van het bedrijf deze maand bij elkaar zou komen om een besluit te nemen over het al dan niet goedkeuren van de overeenkomst die haar onderhandelingscommissie heeft getekend met Suri- ten zich met de oorspronkelijke vergunninghouder begeven naar TCT, zodat het ministerie het proces van overdracht van de vergunning kan inzetten. Er zijn momenteel geen consequenties verbonden aan het rijden met een vergunning die op naam van iemand anders staat. Na het verlopen van de nieuwe registratieperiode op 3 april, zal dat wel het geval zijn en zal dit worden aangemerkt als een illegale handeling die gestraft zal worden met een zware boete en in beslagname van de huidige vergunning. We hebben gezien dat in de loop der jaren busvergunningen zijn vervreemd. Bushouders hebben eigendunkelijk busvergunningen overgedragen aan anderen wat bij wet verboden is. Vandaag willen wij een generaal pardon geven voor wat betreft deze handelingen, zegt TCT-minister Falisie Pinas. Dit betekent dat wij overdrachten van busvergunningen die hebben plaatsgevonden zullen legaliseren. De houder van de busvergunning moet aangeven op wiens naam zij deze busvergunning willen doen overschrijven. De minister zegt dat dit besluit past binnen het streven van de regering om nog in deze regeertermijn het openbaar vervoer geheel geordend te hebben. PLO positief gestemd Het besluit van de regering wordt toegejuicht door de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO). Vervolg op pag. 2 name. Deze vergadering is echter verschoven naar april. Ook dit komt zwaar aan bij Suriname die met 20% zal participeren in de op te zetten mijn. Kort na het besluit de bestuursvergadering uit te stellen, produceerde ook Newmont haar jaarcijfers waarin het een somber beeld schetst over de omzet voor Voor het laatste kwartaal van het afgelopen jaar noteerde een van s werelds grootste goudproducenten een verlies van 1,17 miljard dollar, terwijl in dezelfde periode van het vorig jaar nog een winst van bijna USD 700 miljoen werd geboekt. Niettemin hebben zowel Newmont als Iamgold positieve verwachtingen voor dit jaar. Dit, omdat de goudprijs weer langzaam stijgt. Echter zal het nog lang niet de recordprijs van USD 1700 uit 2012 naderen.-. Registratie voor ontvangst van de digitale versie van De Overheid kan op deoverheid.org.

2 Binnenlandse Zaken motor achter certificering HR professionals Traditionele Gezagsdragers krijgen legitimatiebewijs Traditionele Gezagsdragers met hun pas opgespelde badge. Het stemt me tevreden dat door certificering de kroon op de inspanning wordt gezet, door excellent presterende HR-professionals transparant te kunnen beoordelen op hun beroepsmatig handelen. Woorden van minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken (BiZa) in zijn openingstoespraak bij de informatiebijeenkomst over certificering van Human Resource Managers in dienst van de overheid afgelopen dinsdag in de Flex Mall. Deze samenkomst werd geleid door Fred Budike, voorzitter van de Suriname Human Resource Management Society (SHRMS) en dr. Job Hoogendoorn, lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP). De bijeenkomst werd bijgewoond door cursisten van de Post Bachelor HRM opleiding en HRM-ers binnen de overheid en het bedrijfsleven. In het kader van kwaliteitsverbetering van het ambtenarenapparaat en daarmee samenhangend de professionalisering van HRM-ers, heeft BiZa vorig jaar in samenwerking met de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit een Post Bachelor HRM opleiding voor ambtenaren geïnitieerd. In het verlengde hiervan zal in juli van dit jaar een begin worden gemaakt met certificering van de HR professionals. De certificeringsprocedure en de uiteindelijke waardering van HRM-ers in Suriname geschiedt onder verantwoordelijkheid van SHRMS, waarbij het bestuur de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs en Volksontwikkeling zal vragen een vertegenwoordiger aan te wijzen om zitting te nemen in de waarderingscommissie voor certificering. Certiferingsprocedure HRM-ers van onbesproken gedrag die 15 jaar of langer hun sporen als zodanig hebben verdiend, zullen op basis van indicatoren en standaarden van de NVP, als eerste worden gecertificeerd door de NVP/SHRMS. Over personen die hieraan voldoen kunnen leden van de SHRMS suggesties doen voor plaatsing op een longlist. NVP en SHRMS stellen de uiteindelijke voordracht vast. In juli wordt een meerdaags trainingsprogramma o.l.v. dr. Hoogendoorn uitgevoerd voor het trainen van reviewers, die volgens de methode van peer assessment competenties aangereikt zullen krijgen. Vanaf augustus kunnen personen die voor certificering in aanmerking wensen te komen zich schriftelijk bij het bestuur van de SHRMS melden. Na beoordeling in oktober/ november worden ze gecertificeerd.-. Herschrijven Surinaamse Geschiedenis moet leiden tot eigen identiteitsvorming De tijd is aangebroken dat wij vanuit een eigen ontwikkeld nationaal concept ons verleden, onze geschiedenis, onze maatschappij en onze cultuur bestuderen en beschrijven. Met deze woorden opende minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken (BiZa) begin deze week de cursus Herschrijving van de Surinaamse Geschiedenis. De cursus wordt georganiseerd door het Nationaal Archief Suriname (NAS) en het International Institute for Scientific Research (IISR) en past volgens minister Moestadja binnen het uitgestippeld beleid van de regering. In het Ontwikkelingsplan heeft de regering vervat dat zij gedurende deze periode zal werken aan het versterken van de Surinaamse identiteit door het herschrijven van de geschiedenis vanuit een Bizaminister Soewarto Moestadja en de HR professionals luisteren aandachtig naar dr. Job Hoogendoorn, lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling. Surinaamse bril. De cursus die van start is gegaan geeft inhoud aan de door de regering ontwikkelde theorieën. Wij moeten op zoek gaan naar de werkelijkheid van onze geschiedenis, van onze waarden en normen en van al die zaken die bepalend zijn voor ons huidige en toekomstige bestaan als natie. De regering heeft daarbij ook aangegeven dat de tijd is aangebroken dat wij vanuit een eigen ontwikkeld nationaal concept ons verleden, onze geschiedenis, onze cultuur bestuderen en beschrijven, zegt de minister. Hij verwijst naar de boeken die Anton de Kom heeft geschreven welke de eerste aanzet zijn geweest om vanuit de Surinaamse bril het verhaal van het Surinaams volk vast te leggen. Een grote zoon van Suriname schreef nog lang voor de onafhankelijkheid dat er geen beter middel bestaat om minderwaardigheidsgevoel bij een ras te kweken dan geschiedenis te onderwijzen waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk genoemd en geprezen worden, zegt de minister. Volgens de Kom werd de Surinaamse identiteit eeuwenlang bepaald en beïnvloed door de koloniale overheersers en dit wordt door minister Moestadja benadrukt. Anton de Kom besefte reeds in de jaren dertig van de vorige eeuw dat de overheerser die de geschiedenis schreef en onderwees het denken van de onderdanen kon richten zoals hij dat wilde. Hij onderkende dus wat geschiedschrijving kon betekenen voor identiteitsvorming van een volk. Wat er toen en deels nu nog steeds aan literatuur beschikbaar is, is volgens de minister grotendeels geschreven vanuit een Europees perspectief waarbij het belang van de voormalige kolonisatoren centraal stond. Het doel van de cursus is om deze vicieuze cirkel te doorbreken en schrijvers de tools aan te reiken om nieuwe literatuur te produceren vanuit een Surinaams perspectief. We moeten zelf ook anders naar onze maatschappij kijken en deze zaken waarderen en beschrijven, zegt de minister. De geest dekoloniseren Volgens de trainer is er internationaal steeds meer behoefte bij landen die vroeger koloniën zijn geweest om hun eigen geschiedenis te schrijven. Hij praat over een wereldwijd fenomeen dat ook Suriname raakt. Deze cursus geef ik nu al een paar jaar internationaal en ik ontwikkel samen met een aantal andere mensen theorieën over decolonizing the mind. Hij verwacht niet dat deze theorieën direct met open armen ontvangen zullen worden, maar eerder met weerstand en afwijzing. Ook dat is volgens hem een van de doelen van hem en zijn groep medewetenschapers. Eigenlijk testen wij die in de kritie- In 2013 heeft het Ministerie van Regionale Ontwikkeling een aanvang gemaakt met het project: Legitimatiebewijzen voor Traditionele Gezagsdragers. De uitvoering van dit project is 1 (één) van de maatregelen ter verbetering van het functioneren van het Traditioneel Gezag. Het legitimatiebewijs moet ook de toegang tot andere overheidsdiensten en of instanties voor betrokkenen vergemakkelijken. Kapiteins, hoofdkapiteins en basja s krijgen een legitimatiebewijs voorzien van onder andere hun naam, ID-nummer en het dorp dat zij vertegenwoordigen. Dit project dat reeds te Apoera, Witagron, in het Matawai-gebied en Boven-Suriname is uitgevoerd, is in het weekend van 22 februari in het district Marowijne voortgezet, waar 154 legitimatiebewijzen zijn gemaakt en verstrekt. Het project zal nog in de overige districten worden uitgevoerd. In totaal moeten er 1745 legitimatiebewijzen worden gemaakt.-. Traditionele Gezagsdragers met hun pas opgespelde badge. VERVOLG Illegale lijnbushouders krijgen maand om zich te registreren In 2005 werd met hen een gedoogbeleid afgesproken waarbij een bepaald bedrag werd gestort en de bushouders verder konden opereren met een vergunning die zij hadden overgekocht. Dus wij waren in de veronderstelling dat het altijd zo mocht gaan. In 2010 bleek dat een heel andere wijzing te zijn gekomen, waarin radicaal daarmee werd gestopt zonder dat de PLO hierin werd gekend was. Vandaar dat er heleboel consternatie is geweest. Nu het model van een algemene kwijtschelding van schuld is gekozen en de bushouders die met een oneigenlijke gebruikte vergunning rondrijden de ruimte krijgen zich te laten registreren, is de regering de bushouders volgens PLO- woordvoerder John Mahadewsingh tegemoet gekomen. We hebben jaren gevochten tegen het ministerie. Er zijn wel regels waar de bushouders zich aan moeten houden. Wij zijn heel verheugd dat het nog zal gebeuren. Laten we hopen dat de aanzet nu gegeven is en dat wij de mensen gaan helpen. Bij TCT staan momenteel bussen geregistreerd. Het ministerie is bezig het bestand op te schonen en te updaten om zoendoende een nauwkeurig overzicht te hebben van de bussen, de bushouders, chauffeurs en de routebezetting op de openbare weg. Het registreren van alle actieve buseigenaren is de volgende stap in dit ingezet proces. We hebben onderzoek gedaan omdat er aanvragen binnen bleven komen. Uiteindelijk zijn wij met de PLO rond de tafel gaan zitten, zegt TCT-directeur Thelma Douglas-Pinas. Wat er gebeurt is dat niet de vergunninghouder zelf komt om te zeggen dat hij wil overdragen. De buseigenaren/ chauffeurs rijden dan op vergunningen naam van derden TCT zal strenge maatregelen verbinden aan het negeren van de oproep om zaken de vergunning betreffende in orde te maken en het illegaal blijven rijden. De volgende stap na de nieuwe registratie en afronden van de overschrijvingen is het nietig verklaren van alle andere niet geregistreerde vergunningen. Er zal geen ruimte meer zijn voor registratie na 3 april ken die er op komen want wij verwachten geen applaus. Minister Moestadja zegt dat hij zich zal inspannen om binnen de Raad van ministers nog meer ondersteuning te vinden voor een vervolgcursus. Ik heb al laten weten aan de Raad van Ministers dat een follow-up op zijn plaats zou zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de cursus u nieuwe gezichtspunten en instrumenten zal aanreiken om naar ons verleden te kijken en die te beschrijven. In dit kader zullen vanuit het Nationaal Archief Surinaamse, Sectie Onderzoek in samenwerking met andere relevante instellingen in de toekomst meer activiteiten op dit vlak worden georganiseerd, zei de minister tot slot aan de cursisten.-.

3 Defensieraad Unasur neemt besluiten in Paramaribo samenwerking tussen beide landen op een hoger niveau te tillen. Dit komt nadat de landen hebben besloten op diplomatiek gebied nauwer samen te werken door in elkaars land ambassades te vestigen. Op de pas geopende ambassade van Argentinië in Paramaribo is alvast besloten een militaire attaché te stationeren. Dit zijn minister Lamure Latour van Defensie en zijn Argentijnse ambtgenoot Augustin Rossi overeengekomen. Wij zijn natuurlijk erg blij dat er een militaire attaché komt. Dat betekent dat wij ook ons huiswerk zullen moeten maken om te kijken in hoeverre wij ook daarvoor zullen kunnen zorgen. Ook komt later dit jaar een Argentijns oorlogsschip dat voor oefeningen gebruikt wordt naar Suriname. Het schip komt in augustus naar Suriname, verzekerde Rossi. Aan een Surinaamse militaire officier wordt de ruimte geboden aan boord te gaan om het schip te bezichtigen. Tijdens het bilateraal onderhoud tussen Argentinië en Suriname tekende de Argentijnse minister aan het belangrijk te vinden dat Suriname nog altijd het standpunt huldigt dat de Malvinas eilandengroep die bezet wordt gehouden door de Britten, behoort tot Argentijns grondgebied. Wij stellen Surinames standpunt in deze kwestie zeer op prijs. Het is ontoelaatbaar dat er in onze tijd, in deze nieuwe eeuw, nog zulke vormen van kolonialisme bestaan, gaf minister Rossi via minister Latour mee aan president Desi Bouterse.-. DEVIEZENCOMMISSIE OVERZICHT GOUDEXPORT 2013 In Suriname is de afgelopen week de vergadering van de Zuid-Amerikaanse Defensieraad (CDS) gehouden, waar belangrijke zaken op de agenda stonden. Als co-voorzitter van de CDS binnen de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur) en voorzitter van de Unasur heeft Suriname momenteel een leidende rol in het defensiegebeuren in de regio. Die rol wordt vervuld in samenwerking met Columbia, de andere voorzitter van de CDS. Er zijn in Paramaribo tijdens de beraadslagingen concrete voorstellen gedaan en overgenomen. Zo is afgesproken om een en heeft ten doel om deskundigen af te leveren op het gebied van nationale veiligheid en op regionaal politiek-strategisch niveau. Het Defensie College is een bij de onlusten in Venezuela die intussen aan meer dan 15 mensen het leven hebben gekost. De ministers en onderministers hebben hun medeleven met de ontstane situatie in Venezuela waar vooral studenten het slachtoffer van worden. Daarnaast hebben verschillende sprekers te kennen gegeven niet blij Veiligheidsplan voor de regio te ontwikkelen met als doel de natuurlijke hulpbronnen binnen de Unasur te beschermen. Partijen zijn ook overeengekomen om een Zuid-Amerikaans Defensie College op te zetten voor zowel militairen als burgers. Dit instituut zal het eerste in zijn soort worden idee van Ecuador en is met open armen ontvangen door de overige lidlanden. De eerste stap om dit ambitieus regionaal instituut op te zetten zal moeten worden gezet door samenwerking van de reeds bestaande opleidingscentra in de 12 lidlanden van de Unasur. Ook is stilgestaan betuigd aan de slachtoffers en hun nabestaanden van de massaprotesten en hebben alle strijdende partijen, inclusief de regering, opgeroepen om een einde te brengen aan het geweld. De Unasur heeft als bevoegd regionaal orgaan ook een verklaring doen uitgaan dat het niet blij is te zijn met de wijze waarop de protesten in Venezuela beïnvloed worden door externe elementen. Versterking diplomatieke banden Suriname en Argentinië hebben gebruik van de gelegenheid gemaakt om in Paramaribo de militaire Marc Waaldijk directeur Staatsolie tot oktober 2014 De Regering heeft het contract van Marc Waaldijk als algemeen directeur van Staatsolie Maatschappij Suriname verlengd. Waaldijk blijft aanzitten tot en met september dit jaar. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie de nieuwe Staatsoliedirecteur wordt. Ingaande 1 maart zal Wim Staatsolie directeur Marc Waaldijk tijdens een veldbezoek aan de raffinaderij te Tout Luit Fout. Dwarkasing, onderdirecteur Exploration and Petroleum Contracts tijdelijk belast zijn met de afdeling Production and Development. Hij neemt over Glenn Sairras wiens contract vandaag afloopt. Het contract van Iwan Poerschke, directeur Finance, vervalt eind maart en door de regering is besloten deze te verlengen tot eind december. Per 1 januari 2015 neemt Agnes Moensi- Sokowikromo, de huidige onderdirecteur Finance, de taken van Poerschke over. Binnen Staatsolie zullen er ook nog enkele verschuivingen plaatsvinden. Deels door het verlopen van arbeidsovereenkomsten. Vooralsnog is alle aandacht gericht op wat de Algemene Vergadering Aandeelhouders (AvA) zal beslissen bij het benoemen van de nieuwe algemeen directeur in oktober. Ik denk dat het de persoon wordt die in hiërarchie opvolgt; en daarna zullen we verder kijken. Ik denk niet dat daar veel stagnatie in komt, zegt president Desi Bouterse. De vakbond bij Staatsolie heeft intussen de namen van twee kandidaten bekend gemaakt aan de leiding van Staatsolie en de Aandeelhouders van wie zij denken dat zij voldoen aan de profielschets van de volgende algemeen directeur.-.

4 De UNESCO Werelderfgoed Conventie De Werelderfgoed Conventie heet officieel, de Conventie inzake de bescherming van het Wereld cultureel en natuurlijk erfgoed. Dit verdrag werd op 16 november 1972 aangenomen op de 17e Algemene Vergadering van de UNESCO. Na de tweede wereldoorlog werd men zich er steeds meer van bewust dat het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld beschermd moest worden. Een belangrijk voorbeeld van bedreiging van het werelderfgoed was de bouw van de Aswan stuwdam in Egypte rond 1959, die tot gevolg had, een overstroming van de vallei met de Abu Simbel tempels. Dit resulteerde in een grootschalige internationale reddingsactie, waarbij de tempels werden ontmanteld en op hoger gelegen gronden werden opgezet. Deze internationale samenwerking voor de redding van de Abu Simbel tempels toonde de belangrijkheid van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid van de landen voor het Werelderfgoed. De UNESCO nam toen het initiatief met hulp van de International Council on Monuments and Sites ( ICOMOS) tot de opstelling van een Conventie voor de bescherming van het cultureel erfgoed van de wereld. Op voorstel van de VS werd later ook de bescherming van het natuurlijk erfgoed aan de Conventie toegevoegd. De Conventie herinnert ons dan ook aan de manier waarop de mens met de natuur in verbinding staat en behoefte tot behoud van deze relatie. Suriname heeft pas op 23 oktober 1997 de Werelderfgoed Conventie geratificeerd. Daarmee heeft ons land zich gecommitteerd tot onder meer het garanderen van de identificatie, bescherming, conservering, presentatie en overdracht van het Surinaams cultureel en natuurlijk erfgoed ten behoeve van toekomstige generaties (artikel 4 van de Conventie). Als land zullen wij alles in het werk moeten stellen om dit te verwezenlijken, met eigen hulpmiddelen en waar mogelijk met internationale bijstand en samenwerking (in het bijzonder financieel, artistiek, wetenschappelijk en technisch). Per 19 september 2012 hebben 190 landen de Werelderfgoed Conventie ondertekend. Er is een Wereld erfgoedfonds, dat landen met werelderfgoed in staat stelt in aanmerking te komen voor technische bijstand en capaciteitsversterking/institutionele versterking. Wereld erfgoedlijst De Wereld erfgoedlijst is een lijst, waarop erfgoed voorkomt van uitzonderlijk universele waarde voor de mensheid, d.w.z. uniek/bijzonder voor de mensheid. De lijst geeft een overzicht van de rijkdom en diversiteit aan cultureel en natuurlijk erfgoed op aarde. Momenteel zijn er 981 sites op de wereld erfgoedlijst, waarvan 759 cultural, 193 natural, en 29 mixed sites. Alleen sites die van outstanding universal value (uitzonderlijke/unieke waarde) zijn om behouden te blijven voor de gehele mensheid, komen op de World Heritage List. Voordrachten voor het plaatsen van sites op de wereld erfgoedlijst zijn pas mogelijk na ratificatie van de Werelderfgoed Conventie. Op de Wereld erfgoedlijst wordt géén onderscheid gemaakt in de mate van bijzonderheid van een site. De enige classificatie die aan natuurlijke, culturele of gemengde sites wordt gegeven is, die van uitzonderlijk universele waarde (outstanding universal value) voor de mensheid. Werelderfgoed verschilt dus van nationaal erfgoed, vanwege de uitzonderlijk universele waarde. Uitgaande van het bovenstaande, is onze historische binnenstad dus van dezelfde rangorde als de historische binnenstad van Willemstad, Curaçao, de Pyramides van Giza in Egypte, de Borobodur in Indonesië en Venetië in Italië, om er maar een paar te noemen, en dat zegt toch wel heel wat. We behoren als natie trots te zijn, dat onze historische binnenstad te midden staat van al deze culturele grootheden. Plaatsing op de Wereld erfgoedlijst, wat betekent dat? Plaatsing van een site op de UNESCO wereld erfgoedlijst levert in de eerste plaats géén grote geldstromen op ten behoeve conserveringsdoeleinden, Historisch pand in slechte staat. Historisch pand in goede staat. Begrenzing historische binnenstad van Paramaribo. maar wel internationale erkenning én bekendheid van het erfgoed als werelderfgoed. Het is een hele eer, dat het erfgoed van een bepaald land uitverkoren is om behouden te blijven voor de mensheid, vanwege het unieke/uitzonderlijke karakter van het erfgoed van een land. Plaatsing betekent echter, dat er een instandhoudingsplicht is welke financiële consequenties heeft voor overheden. Er zal namelijk geïnvesteerd moeten worden in onderhoud, conservering en bescherming. Landen blijven zelf verantwoordelijk voor behoud en bescherming van hun werelderfgoed(eren). Het werk eindigt niet bij de plaatsing, maar begint eigenlijk pas echt goed na de plaatsing. Het is namelijk een continue proces van behoud en bescherming. Wij dienen aan de wereld te laten zien, dat wij onze verantwoordelijkheid voor het beheer én behoud van ons werelderfgoed kennen en serieus nemen. Feitelijk is de vraag NIET wat hebben we aan die wereld erfgoedlijst of aan die werelderfgoed status, maar WAT doen wij met die status, hoe spelen wij er als land op in. Hoe halen wij daar voordeel uit? Het predicaat Werelderfgoed is namelijk een keurmerk, een certificering van het erfgoed dat landen goed kunnen gebruiken in het promoten van het toerisme in hun landen. Vaak wordt de opmerking gemaakt Wie UNESCO is om voor ons te bepalen. Het is echter niet UNESCO die voordrachten doet voor plaatsing op de Werelderfgoed lijst, maar landen/overheden. Zij vragen om sites te plaatsen op de prestigieuze Werelderfgoed lijst en niet UNESCO. De VN-organisatie toetst slechts de voordrachten voor plaatsing en kent al dan niet de status van werelderfgoed toe en ziet er op toe, dat de Werelderfgoed Conventie wordt nageleefd. Werelderfgoed sites van Suriname Qua aantal werelderfgoed sites neemt Suriname binnen het Caribisch gebied de tweede plaats in na Cuba, dat negen sites heeft op de Werelderfgoed lijst, waaronder de oude binnenstad van Havanna (La Habana Vieja). Ons land telt twee werelderfgoed sites, één natuurlijke en één culturele site: Het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR), dit is het grootste natuurreservaat van Suriname en één van de grootste beschermde tropische regenwouden ter wereld. Het CSNR werd in 2002 op de UNESCO Werelderfgoed lijst geplaatst. Vervolg op pag. 5

5 VERVOLG De UNESCO Werelderfgoed Conventie Dit gebied omvat meer dan 1,6 miljoen hectare van primair tropisch bos in het stroomgebied van de boven Coppename rivier van west centraal Suriname. Het reservaat vormt een strook die de drie belangrijkste beschermde gebieden in centraal Suriname: het Raleighvallen Natuur Reservaat in het noorden en de Natuur Reservaten van Tafelberg en het Eilerts de Haan Gebergte in het centraal en zuidelijk gedeelte van de strook. Deze site wordt gekenmerkt door een grote diversiteit en verscheidenheid aan plant- en diersoorten en ecosystemen. De historische binnenstad van Paramaribo Sinds juni 2002 staat de historische binnenstad van Paramaribo op de Werelderfgoed lijst van de UNESCO, vanwege de unieke, overwegend houten historische architectuur. Het historisch stadsgezicht (z.g. Conservation Zone ), dat als werelderfgoed stad is opgenomen, wordt globaal begrensd door de Waterkant, de Sommelsdijckse K r e e k, de Tourtonnelaan, de Klipstenenstraat, en de Heiligenweg tot aan de Waterkant. Daarbij behoren ook nog twee bufferzones ter bescherming van de historische binnenstad te weten, de wijk Combé en de 18e Eeuwse stadsuitbreiding (o.m. het gebied van de Wagenwegstraat, Nassylaan, Gravenstraat richting Wanicastraat en omgeving). Het gaat bij de plaatsing van historisch Paramaribo, dus niet om individuele historische gebouwen, maar om het historisch stadsgezicht in zijn totaliteit d.w.z. de historische bebouwing in hun onderling samenhang en in relatie tot de ruimtelijke omgeving. Een harmonieus gebruik van de stedelijke ruimte is essentieel voor de handhaving van de cultuur-historische kwaliteiten van de historische binnenstad. Een aantasting heeft consequenties voor het totale stadsgezicht. Erfgoed quote: Een land zonder verleden heeft de leegte van een kaal continent, en een stad zonder oude gebouwen is als een man zonder geheugen. ( G. Shankland) Contact: Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) Zeelandiaweg 7, Fort Zeelandia Tel (+597) Fax (+597) Websites: (De historische binnenstad van Paramaribo) sges.heritagesuriname.org (Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname) Plaquette ingang Fort Zeelandia complex ter ere van plaatsing historische binnenstad op Werelderfgoed lijst. MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLO- GISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), een werkarm van het Ministerie van ATM zal in maart 2014 starten met 3 trainingen in Paramaribo, namelijk: 1. Training: Voorraad- en magazijnbeheer Start: 7 maart 2014 Eind: 2 april 2014 Aantal lesdagen: 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 maart en 2 april 2014 Terugkomdag: 16 april 2014 Lestijden: uur uur Lesdagen: woensdag en vrijdag/ 8 Aantal klokuren: 24 Trainer: mevr. Mangre M. BSc. Bijdrage: SRD 600 Locatie: Heerenstraat Training: Project Schrijven Start: 6 maart 2014 Eind: 24 maart 2014 Aantal lesdagen: 6, 11, 13, 18 en 24 maart 2014 Terugkomdag: 01 april 2014 Lestijden: uur uur Lesdagen: dinsdag en donderdag/ 5 Aantal klokuren: 15 Trainer: dhr. Drs. Rostam P. Bijdrage: SRD 500 Locatie: Heerenstraat Training: Verkooptechnieken Start: 20 maart 2014 Eind: 3 april 2014 Aantal lesdagen: 20, 27 maart en 1, 2, 3 april 2014 Terugkomdag: 17 april 2014 Lestijden: uur uur Lesdagen: 5 Aantal klokuren: 15 Trainer: dhr. Drs. Rostam P. Bijdrage: SRD 500 Locatie: Heerenstraat 40 Bijzonderheden: - Certificaat : 1. bij minimaal 80 % participatie 2. na het succesvol afleggen van een test Lesmateriaal inbegrepen Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u bellen met de telefoon nummers of tst. 24, 26, 27 of naar afdeling Trainingen of Per MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), presenteert u haar overzicht van trainingen in ondernemerschap, voor het jaar 2014 Trainingen Bijdrage in SRD Maand Dagen Uren 1 Project Schrijven 500 Maart Voorraad- en magazijnbeheer 600 Maart Verkooptechnieken (Merchandising) 500 Maart Persoonlijk Leiderschap 600 April Administratieve Organisatie & Interne Controle 500 April Telefoontechnieken 450 Mei Verpakking- en etikettering 500 Mei Secretariële vaardigheden 600 Mei Project management 500 Juni Brieven schrijven 500 Juni Time management 450 Juni Basiskennis Boekhouden 600 Juli Basis Logistiek Management 600 Juli Financieel Management 600 Augustus Rapportage technieken 500 Augustus Interior design & decoration 500 Augustus Basis Marketing 600 September Sociale vaardigheden en beroepshouding 500 September Begroting en budgettering 500 Oktober Voorlichting & PR 600 Oktober Gesprekstechnieken 450 November 4 12 Workshop in juni: Ontwikkeling door succesvol ondernemerschap (2 dgn) Wijzigingen voorbehouden! Heerenstraat # 40 Tel: (597) /477020/ Fax: (597) / Bezoek ook onze website: N.B. Termijnbetaling mogelijk en extra korting voor bedrijven met meer dan drie inschrijvingen. Les- en schrijfmateriaal inbegrepen. Reductie van 10 % vanaf de 2e training Bij iedere training is er een extra dag opgenomen in het program (van 90 minuten) als zijnde een terugkomdag. Onze trainingen kunnen ook in andere perioden van het jaar georganiseerd worden. Bedrijven hebben de mogelijkheid voor incompany en op maat gesneden trainingen. Ondernemerschap is ook een beroepskeuze! MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE ONTVANGEN VERGUNNINGAANVRAGEN Dit overzicht is ook te vinden op Het Ministerie van Handel en Industrie brengt hierbij ter algemene kennis dat op de afdeling Bedrijfsvergunningen zijn ingekomen de navolgende vergunningaanvragen: B.Vno Beroep/Bedrijf Specificatie Soort Adres Ressort District WINKELIER diverse nieuw Gemaalweg no.22 WestelijkePolders Nickerie WINKELIER diverse nieuw Crownstraat perc. no.506 Nieuw-Nickerie Nickerie WINKELIER diverse nieuw Kennedyweg Br.no.89 ZuidÍ Para AANNEMER van civieltechnische-bouwkundige- schilderwerken en grondverzetwerken nieuw Corantijnpolder S-C perc. no.53 WestelijkePolders Nickerie WINKELIER algemeen nieuw Antwerpenstraat no.462 hoek Kashmirstraat Munder Paramaribo WINKELIER diverse nieuw Bastiwegno.06 WestelijkePolders Nickerie WINKELIER diverse nieuw Gouverneurstraat no.103 Nieuw-Nickerie Nickerie AANNEMER van civieltechnische-bouwkundige-schilderwerken en grondverzetwerken overschrijving H.n. van Dijkstraat no.82 Nieuw-Nickerie Nickerie WINKELIER algemeen nieuw Fredericiweg perc.no. 665 OostelijkePolders Nickerie WINKELIER algemeen nieuw Weg Naar MaRetraite no.20 Rainville Paramaribo WINKELIER algemeen nieuw Goejaba Boven-Suriname Sipaliwini POMPSTATION nieuw Hendrikstraat 182A Welgelegen Paramaribo WINKELIER diverse nieuw Mr.Jagernath Lachmonstraatno Flora Paramaribo WINKELIER algemeen nieuw Jan Steenstraat no.118 Blauwgrond Paramaribo WINKELIER diverse overplaatsing Gravenberchstraat no.24 Centrum Paramaribo WINKELIER algemeen overschrijving Jodenbreestraat no Centrum Paramaribo WINKELIER bouwmaterialen nieuw Beekhuizenweg Br.195 Livorno Paramaribo WINKELIER algemeen nieuw Leysweg no.96 Tammenga Paramaribo WINKELIER diverse nieuw H.J.Benjaminstraat perc. no.640 Br.no.39 Centrum Paramaribo WINKELIER algemeen nieuw PrinsHendrikstraat no.14 Albina Marowijne Belanghebbenden kunnen binnen 01 (één) maand, na verschijning van deze bekendmaking, schriftelijk (per post aan het Ministerie van Handel en Industrie Havenlaan Paramaribo of via het adres: )eventuele bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunningen, bij de Minister van Handel en Industrie kenbaar maken onder vermelding van het onderwerp bezwaarschrift, BV #, de locatie en activiteit. In bedoeld bezwaarschrift dient ook duidelijk aangegeven te worden welke de bezwaren zijn en op welke manier de belanghebbende(n) benadeeld zou(den) worden door de voorgenomen bedrijfsactiviteiten. Hierbij zij opgemerkt dat bij de beoordeling van de bezwaren, de mededingingsprincipes de basis zullen vormen van de onderbouwing voor het valide of niet valide verklaren. Volgens de principes van mededinging is concurrentie de drijfveer van de economie en is er geen plaats voor monopoliën c.q. maatregelen voor het beperken van concurrentie. Concurrentie moet juist bevorderd worden zodat ondernemingen voortdurend ernaar streven om betere kwaliteits- producten en diensten, ruimere keus, betere after-service en voordeligere prijzen op de markt te brengen.

6 MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid,Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), presenteert u haar overzicht van trainingen in ondernemerschap, voor het jaar 2014 Trainingen Bijdrage in SRD Maand Dagen Uren 1 Bedrijfsmanagement 600 Februari Klantvriendelijkheid (Customer service) 500 Februari Project Schrijven 500 Maart Voorraad- en magazijnbeheer 600 Maart Verkooptechnieken (Merchandising) 500 Maart Persoonlijk Leiderschap 600 April Administratieve Organisatie & Interne Controle 500 April Telefoontechnieken 450 Mei Verpakking- en etikettering 500 Mei Secretariële vaardigheden 600 Mei Project management 500 Juni Brieven schrijven 500 Juni Time management 450 Juni Basiskennis Boekhouden 600 Juli Basis Logistiek Management 600 Juli Financieel Management 600 Augustus Rapportage technieken 500 Augustus Interior design & decoration 500 Augustus Basis Marketing 600 September Sociale vaardigheden en beroepshouding 500 September Begroting en budgettering 500 Oktober Voorlichting & PR 600 Oktober Gesprekstechnieken 450 November 4 12 Workshop in juni: Ontwikkeling door succesvol ondernemerschap (2 dgn) Wijzigingen voorbehouden! Heerenstraat # 40 Tel: (597) /477020/ Fax: (597) / Bezoek ook onze website: MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de Academie voor Beroepsopleidingen bieden de volgende avond administratieve trainingen: Opleiding : Internationaal Secretaresse Niveau: MBO Tempo: 1 x p/wk Tijd: 18:00 21:00 Duur: 7 mnd Start: 30 April 2014 Prijs: 3500 SRD Toelatingseisen: MULO - 4 kennisniveau Inhoud: Bedrijfsoriëntate Secretariële vaardigheden Kantoorpratijk PR en voorlichting Nederlandse taal en bedrijfscorrespondentie Omgangsvormen Terminologie Engelse taal en bedrijfscorrespondentie Opleiding: Correct Nederlands Niveau: MBO Tempo: 1 x p/wk Tijd: 18:00 21:00 Duur: 2 mnd Start: 07 Maart 2014 Prijs: 1900 SRD Toelatingseisen: MULO 4 kennisniveau Inhoud: Werkwoordspelling Spelling Interpunctie Stijl Grammatica woordsoorten Grammatica zinsdelen Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de administr atie voor beroepsopleidingen. Difoestraat # 29 De afdeling is ook telefonisch te bereiken op het nummer Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon: (597) / / / Fax: (597) Website: N.B. Termijnbetaling mogelijk en extra korting voor bedrijven met meer dan drie inschrijvingen. Les- en schrijfmateriaal inbegrepen. Reductie van 10 % vanaf de 2e training. Bij iedere training is er een extra dag opgenomen in het program (van 90 minuten) als zijnde een terugkomdag. Onze trainingen kunnen ook in andere perioden van het jaar georganiseerd worden. Bedrijven hebben de mogelijkheid voor incompany en op maat gesneden trainingen. Ondernemerschap is ook een beroepskeuze! MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING CHINA BEURZEN De directeur van Onderwijs maakt bekend, dat de Volksrepubliek China, beurzen ter beschikking heeft gesteld aan Surinaamse staatsburgers, voor een academische studie (Bachelor, Master en Phd niveau) in China, beginnende in het collegejaar De sluitingsdatum voor aanmeldingen is gesteld op 1 Maart Voor meer informatie kunt u terecht bij het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: / Paramaribo, 12 Februari 2014 De directeur van Onderwijs, Wnd. Directeur Dhr. R. Narain MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende: Ochtend trainingen: Machinale Houtbewerking Machine Bankwerken Bouw vakken Autobody Repair Stratenmaken Textiele Werkvormen (Modevak) Computer trainingen Vereisten voor de dagtrainingen: Een geboorte uittreksel. 3 pasfoto s. Kopieën van schoolbescheiden(originele stukken overleggen). Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3 mnd vooruit betalen). Voor inschrijvingen, registratie en verdere info: maandag tot en met vrijdag van u 13.30u, Difoestraat # 29, de afdeling CAB op het nummer Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: STICHTING STAATSZIEKENFONDS WACHTDIENSTREGELING Wachtdienstregeling Huisartsen van zaterdag 01 maart 6.00 u s morgens tot maandag 03 maart u. s morgens Nickerie R. Karaya:Kliniek/woning: Tam Adamsonstraat 106 tel / P. Lachman:Kliniek/woning: Groot Henarpolder Serie 9 no. 7 tel Saramacca P. Ramautar:Kliniek: Poli Tijgerkreek tel /woning tel Commewijne R. Kasanpawiro:Kliniek/woning: Poli Ellen tel Paramaribo/Wanica M. Mohan-Algoe:Kliniek: Mangolaan 22 tel /woning tel R. Oedit Doebe:Kliniek: Dandiezoutweg 19 tel /woning tel C. Mulier:Kliniek: van Drimmelenweg 04 tel /woning tel Joshua Medical Center: Van Roosmalenstraat 31 tel Voor Coronie en Marowijne (Moengo en Albina) verzorgen de desbetreffende RGD-artsen de wachtdienst. De spreekuren zijn zaterdag en zondag van u. tot u. s morgens en van u. tot u. s middags. De wachtdoktoren zijn buiten de spreekuren alleen voor spoedgevallen beschikbaar. SZF-verzekerden dienen hun geldige SZF-kaart en geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Apotheken van zaterdag 01 maart 2014 tot en met vrijdag 07 maart 2014 Apotheek: Esculaap Adres : Zwartenhovenbrugstraat 34 tel Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: RGD-Geyersvlijt Adres : Wongsoredjostraat 2 tel Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: RGD-Lelydorp tel. (0) Openingstijden : uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: Ausan Adres : Kwattaweg 200 tel Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Tandartsen zaterdag 01 en zondag 02 maart 2014 J. Robinson: van t Hogerhuysstraat 100, Paramaribo tel Spreekuren: zaterdagmiddag van u. tot u. en zondagmorgen van u. tot u. L. Hendrison: Gouverneurstraat 14, Nickerie tel Spreekuren: zaterdag- en zondagmorgen van u. tot u. Dierenarts zaterdag 01 en zondag 02 maart 2014 S. Veira Adres : Tamanredjo serie no. 83 tel.: Spreekuur: zaterdag- en zondagmorgen van uur. De dierenarts is buiten het spreekuur alleen voor spoedgevallen beschikbaar. De wachtdienstregeling kunt u ook vernemen via het telefoonnummer 148. Website: of Facebook: Houders van Blackberry en Android-toestellen via apps Surifeeds en What2Where2 Dit is een public service van het Staatsziekenfonds!!

7 MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME In het kader van de verdere ordening van het openbaar vervoer zal het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme ertoe overgaan om niet afgehandelde aanvragen betreffende overname gelegen in de periode 1 december december 2013 te formaliseren. In dit kader worden de bushouders en de begunstigden opgeroepen, om zich te registreren bij de Dienst Openbaar Vervoer aan de Maystraat nr 32. Registratieperiode: 3 maart tot en met 3 april 2014 ( uitsluitend op werkdagen) Tijd: van u De vergunninghouder dient mee te nemen: - de laatst afgehaalde beschikking; - de bescheiden van de bus; - een identificatiebewijs(id-kaart, Rijbewijs of Paspoort) - het bewijs van betaling van de overdrachtskosten groot SRD 500,- ( te voldoen bij de Centrale Betaal Dienst); - het bewijs van betaling van de trajectgelden en de KKF kosten tot en met 2014; - notariële akte van overdracht ( indien beschikbaar); - leges en plakzegel ( van SRD 2,-); - een bewijs van goedgedrag van de begunstigde ( nieuwe vergunninghouder). Na deze registratieronde zal het ministerie overgaan tot de formalisatie van de verzoeken. De registratieformulieren behorende bij deze bekendmaking kunt u ook downloaden op de TCT pagina op www. gov.sr. De directeur van Transport, Communicatie en Toerisme Namens deze MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE New post on Caribbean Export Expression of Interest Trade Mission to France and Beligium for Agribusinesses Agribusiness Trade Mission to France and Belgium May 5-11, 2014 Within the action plan for the private sector Bi-National programme between Haiti and the Dominican Republic - Development of Bilateral Trade in the Context of EPA, Caribbean Export has identified technical visits to countries with high technological development and innovation in Europe for regional agribusinesses as an area of focus. France and Belgium have been selected in conjunction with local partners to conduct technical visits with the purpose of informing and educating participating agribusinesses, cooperatives and associations on new technologies and innovations in their respective areas with the ultimate objective of increasing competitiveness of the sector within the Dominican Republic and Haiti. Full details of the Expression of Interest should be downloaded and reviewed before submitting an application. EOI Visita tecnica (Espanol) Expresssion d interet Visite Technique This trade mission is available to agribusinesses in Dominican Republic and Haiti. Deadline for submission is March 7, 2014 CE February 11, 2014 at 5:06 pm URL: Unsubscribe to no longer receive posts from Caribbean Export. Change your settings at Manage Subscriptions. Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser: MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE Het Surinaams Standaarden Bureau organiseert in samenwerking met Rampersad & Associates Limited een seminar getiteld: Introduction to Trademark and Brand investigations (Namaak produkten, een bedreiging voor de consument en de economie?) Datum: Donderdag 6 maart 2014 Tijd: 9.00 a.m p.m. (inloop vanaf 8.30 a.m.) Plaats University Guesthouse, Conference Room Adres: Leysweg no 70. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk maandag 03 maart 2014 tot 15:00 uur telefonisch, dan wel via registreren bij het SSB. Het registratieformulier is te downloaden op de website van SSB. Surinaams Standaarden Bureau Leysweg no.10, Uitvlugt, Paramaribo, Suriname Tel.: , , Telefax: , Website: MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER OPROEP Middels deze worden eigenaren of erfgenamen van de hierna te noemen plantages opgeroepen om zo spoedig mogelijk contact te maken met de onderdirecteur Grondbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Dit in verband met dringende uit te voeren werkzaamheden, welke zullen plaatsvinden in delen van plantage Leeuwenberg, Welgelegen, Zwitsersgrond en Nieuw Door in het distrisct Para. Belanghebbenden worden beleeft verzocht gevolg te geven aan deze oproep. De afdeling Public Relations, Voorlichting en Communicatie Het hoofd Mw. I. Indiaan MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE New post on Caribbean Export Request for Proposals Foreign Direct Investment Market Research Consultancy by CE Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) has been entrusted by the Governments of the Dominican Republic and Haiti and the European Union with the management of the Trade Component of the Programme Development of Bilateral Trade in the Context of the CARIFORUM-EU Economic Partnership Agreement, funded by the European Union under the 10 th European Development Fund (EDF) FED/2012/ This component of the bi-national programme will seek to enhance the overall business and investment climate of Haiti and the Dominican Republic as well as the international perception and image of the same. Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export), in collaboration with the Center of Facilitation of Investment of Haiti (CFI) and the Center of Export and Investment of the Dominican Republic (CEI-RD), invites proposals from qualified contractors to provide consultancy services for the Development of a Joint Investment Promotion Strategy (JIPS) and Implementation Plan for Haiti and the Dominican Republic. Contractors are invited to submit a detailed technical proposal that demonstrates their capacity to undertake the assignment and a financial proposal. The assignment, detailed in the attached Terms of Reference (TOR) is geared towards the contracting of a consultant or a team of consultants to develop a Joint Investment Promotion Strategy, Implementation Plan and Budget for Haiti and the Dominican Republic. This strategy will focus on the mutual development of opportunities that the two countries can offer in order to attract foreign direct investment (FDI), with the aim of mutually reinforcing their attractiveness, performance and potential as competitive FDI locations. The scope of works is defined in the attached terms of reference, Appendix 1. Suitable applicants (consortia or firms), must submit a proposal (including a technical and a financial sub-section) that seeks to achieve the stated objectives. Request for Proposal TOR-Foreign Direct Investment Market Reserch_English Solicitud de Propuesta TOR-Foreign Direct Investment Market Reserch_Espanol Demande de propositions TOR-Foreign Direct Investment Market Reserch_Francais All proposals are to be addressed to: Deputy Executive Director c/o: Mr. Escipion Oliveira Caribbean Export Development Agency C/Pedro Henriquez Ureña 150 Torre Diandy XIX, 7mo piso Santo Domingo, Dominican Republic Proposals may be sent via to the attention of Ms. Ileana Tejada at: carib-export.com copied to The deadline for all submissions is 11 March 2014 at 4:30 pm (AST). Late submissions will not be accepted MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van BOODHIA, PRIYA op, om een voor haar bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: PERUMAL, STEVEN, echtgenoot van BOODHIA, PRIYA tegen BOODHIA, PRIYA, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, februari De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP Mw. mr. E. Noordzee MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van SANDIE, CYRIL JOHAN op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: GUNTHER, JULIE NANCY, echtgenote van SANDIE, CYRIL JOHAN tegen SANDIE, CYRIL JOHAN, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, februari De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van CORSINO HIRALDO, MAYRA op, om een voor haar bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: SITALDIEN, VEDPREKASH ANIEL, echtgenoot van CORSINO HIRALDO, MAYRA tegen CORSINO HIRALDO, MAYRA, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, februari De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Kleine ondernemers opgelet! S.P.W.E. start in maart 2014 met de volgende trainingen: 1. Project schrijven 6 mrt. t/m 24 mrt. / 5 lesdagen / di + do / tarief SRD 500,- / All in 2. Voorraad- en magazijnbeheer 7 mrt. t/m 2 apr. / 8 lesdagen / wo. + vr./ tarief SRD 600,- / All in 3. Verkooptechnieken (Merchandising) 20 mrt t/m 3 april / 5 lesdagen / di + woe + do / tarief SRD 500,- / All in Heerenstraat # 40 tel / tst. 26 / 27 of Fax: Website:

8 MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE REGISTRATIE BEDRIJVEN VOOR NATIONAAL INNOVATIEPROGRAMMA Het Ministerie van Handel en Industrie start in maart 2014 met het Nationaal Innovatie Programma. Suriname Competes, 27 en 28 maart 2014 MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE New post on Caribbean Export Caribbean Export and the EU Offers Grants to the Region s Private Sector by CE Bridgetown, BARBADOS, January 17, The Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) officially announces the publication of the Call for Proposals for both the Accelerated and Regular Procedures grant facilities under the well known Direct Assistance Grant Scheme as part of the Regional Private Sector Development Programme (RPSDP) funded by the European Union under the 10 th European Development Fund (EDF) on January 17, The Direct Assistance Grant Scheme is a reimbursement grant funding facility specifically designed to provide Het doel van het programma is het trainen van ondernemers om te komen tot duurzame Innovatieve producten en/of diensten. Middels dit programma willen wij de innovatie gedachten/ideeën stimuleren om te geraken tot innovatieve producten en diensten. Bij de uitvoering van het programma zal er een aanvang worden gemaakt met ondernemers in de Agro& Food processing sector en de meubel industrie. Hierbij wordt uw bedrijf en/of organisatie in de gelegenheid gesteld, zich te registreren voor deelname. Hierna vindt er een selectie plaats op basis van de kwalificaties, de resultaten van de quickscan en de ingediende documentbewijzen. De voorwaarden voor deelname zijn alsvolgt: KKF Uittreksel Bedrijfsprofiel Vergunning (indien relevant) Volledig ingevuld aanmeldingsformulier Eigen financiële bijdrage (bewijs) De sluitingsdatum voor de registratie is op 7 maart Op 13 maart 2014 zal de informatie sessie t.a.v. het programma plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen voor informatie terecht op website: / ministerie van Handel en Industrie; Of zich wenden tot: Mevr. Gaynel Tel: Mevr. Gaytrie Biharie: Tel: financial assistance to legally registered firms, individuals and Business Support Organisations (BSOs) who have the potential to export their products and services. After conducting a series of workshops for firms and BSOs throughout 2012 and 2013, across CARIFORUM to increase the schemes awareness and ultimately increase the number of applications received, the release of this Call for Proposals is expected to result in a record number of applicants to utilise the funds made available via the 10 th European Development Fund. Grants of up to 30,000 can be received by firms that meet the eligibility criteria, whose applications are accepted and are exporting or demonstrate their potential to export goods and services. The announcement of this facility is timely in view of many of the regions private sector requiring financial assistance to develop or enhance their businesses to be more competitive in the international market expressed Pamela Coke-Hamilton, Executive Director at Caribbean Export. Applying firms are encouraged to work with their national BSOs who have been trained to provide assistance when preparing applications. As in previous calls Caribbean Export has facilitated the submission of applications in four languages (Dutch, English, French or Spanish) ensuring access by firms from the non-english speaking Caribbean. The deadline for this Call for Proposals is March 7, 2014 and more information about the Direct Assistance Grant Scheme can be found at Contact: Kirk Brown, Senior Grant Advisor or Celestine Moe, Grant Advisor Caribbean Export Development Agency, Tel: +1(246) , Fax: +1(246) MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING De wnd. directeur van Onderwijs, maakt bekend dat de aanmelding voor de hierna te noemen STAATSEXAMENS is opengesteld van 14 februari tot en met 31 maart 2014 Staatsexamen toelating VWO/ HAVO/ NATIN Staatsexamen eind MULO Staatsexamen eind HAVO Staatsexamen eind VWO Aanmeldingsformulieren met vermelding van specifieke informatie omtrent de afname, de betaling en de vereiste bescheiden voor de inschrijving, kunnen als volgt afgehaald worden. Paramaribo: Examenbureau Jessurunstraat no. 13 Nickerie: Inspektiekantoor van het MINOV Nw nickerie Wnd. directeur van Onderwijs, R. Narain MINISTERIE VAN FINANCIËN SOLLICITATIE OPROEP De Belastingdienst is een overheidsorgaan dat ressorteert onder het Ministerie van Financiën en onder meer tot taak heeft belastingmiddelen voor de Overheid te genereren ter financiering van overheidsuitgaven. Dat geschiedt middels de inning van Directe en Indirecte belastingen. Ter versterking van ons team is er op kort termijn plaatsingsmogelijkheid voor 06 medewerkers Loketten en Betalingen Ontvanger der Directe Belastingen. Hoofdtaken 1. administreert de ontvangen kassiersstaten in het journaal TU (KD) uit de districten en controleert de daarop voorkomende bedragen; 2. verwerkt de betalingen in de ontvangersadministratie; 3. voert borderellen (cheques) in die naar de bank verstuurt worden; 4. controleert en completeert alle bank- en giro- overmakingen; 5. voert de bank- en girobetalingen in de ontvangersadministratie; 6. bewaakt de overboekingen tussen algemene banken en de rekening van de ontvanger bij de Centrale Bank van Suriname; 7. bereidt de stukken naar valuta soort (b.v. Euro of U.S.dollar); 8. verstrekt mondeling en telefonisch informatie inzake de fiscale formaliteiten; 9. verstrekt brochures en folders inzake belastingen, loon en maandtabellen. 10. verstrekt achterstandoverzichten, vrij van belasting- verklaringen; 11. betaalt het te restitueren bedrag uit; 12. draagt o.a. contanten en cheques over aan de Chef van de afdeling Lokketten en betaling; 13. verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden Opleiding: Minimaal Havo diploma (met economie-2 in het pakket) of daaraangelijkgesteld niveau. Ervaring: Ten minste 1 jaar ervaring in soortgelijke functie Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken: -In team verband kunnen samenwerken -Accuratesse -Betrouwbaar Geboden worden: Salariëring volgens de geldende overheidsregeling; Een prettige werkkring en goede carriëre mogelijkheden. Indien u geïnteresseerd bent zien wij graag uw sollicitatiebrief tegemoet. Deze kunt u, vergezeld van relevante diploma s en cijferlijsten, uiterlijk 30 maart 2014 richten aan de directeur der Belastingen, de heer mr. C.A. van Dijk, Kerkplein 10-12, Paramaribo. *n.b.: gegadigden dienen reeds in overheidsdienst te zijn en kunnen voor nadere informatie contact opnemen met mw. de Bruin P.D. van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon , tst 252. Afdeling Voorlichting Financiën

9 Paramaribo, 10 februari 2014 Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling D. Nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER Oproeping Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, OP DON- DERDAG OF VRIJDAG. AFDELING DOMEINEN Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 28 februari 2014, zal vervallen. D. Nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD BEREIDVERKLARING 1644 Amiemba, Benito Johanna Adangweg No Attipa, Greta Dadelpalmstraat No Vorswijk, Guno A. San Martinstraat No Paskald, Marqurito M. Gamelanstraat No Rozenhout, Wilma Weg naar Papatam No Zalmijn, Henriette F. Samsamstraat No Burleson, Naomi M. Allendestraat No Simpson, Claudia B. D. Hortwin Cyrusstraat No Katidjo, Arie M. Reynsdorp 2247 Stichting Sawaz Gevestigd te Commewijne 2299 Mohan, Soenieldath Weg naar Peperpot No Hoelasie, Surindra Bolletrie He No Pradon, Lucia P. Baitaliweg No Pradon, Jozef Baitaliweg No Bron, Olga Sardjoedei Rattanstraat No Willems, Agnes Posoegroenoestraat No Parag, Wikashkumar Indira gandhiweg No Nohar, Madhumalti Bomapolder serie 11 No Hierde, Rajiv, Stichting Jubilee Altinaweg No Macrooy, Alberto T. Onoribolaan No Lingaard, Ronald Jakaoemaweg No Lemmert, Esmiralda M. Samboerastraat No Liesmee, Cynthia Q. Nieuwzorgweg No Hoop, Ester H. P. Melieweg No Tijdmeter, Carla B. U. Apintistraat No Demon, Santuscha M.B. Lucasweg No Ramanand, Parbhoedajal Magentaweg No Rawling, Otis O. Zonnebloemstraat No Krmoredjo, Jerrel M. e.a. te Domburg 9 e straat No. 129 A 70 Stichting Nurul Huda te Domburg 9 e straat No Meghoe, Krishnadat Cassialaan No Autar, Ramduth Mr. P. Chandie Shawweg No Pinas, Richel C. Slingerweg No Brispat, Chanderdath Pandit Tilakdharieweg No Godei, Johan M. Sir Winston Churchillweg No. 122 TOEWIJZING 1656 Stuger, Frederik J. Pararacweg No. 0 20, Bron, Jacoba J. Mariposaweg No , Debidien, Rampersad Groot Henarpolder S-09 No. 6 20, Wip, Romano G. K. Piet Mondriaanstraat No , Koster, Charisma C. I. Indira Gandhiweg No. 582B 50, Madsoleh, Emenuel R. Kaumanstraat No , Kartotaroeno, Roebijem Ridoewanstraat No , Martodikromo, Eddy M. Walther Bursideweg No , Panka, Eline a. Allendestraat No , Polak, Karen P. Manaosstraat No , Leter, Merriel W. Phillipusweg No , Pansa, Awenoese Wintiwaistraat No , Bhagwat, Dhroeinderpersad Okrodam No. 31B 20, Rahiembaks, Safioenniesa Nieuwzorgweg No , Karijodjemiko, Ponirah J.S. Greenstraat No , Stichting Monseigneur SWinkels gevestigd te Paramaribo 40, Simon, Ernie W. Leonard Bellstraat No , Harisingh, Niermala Kaolanstraat No. 3 20, Moedjijo, Rudolf S. Siliciumstraat No , Djantana, Mariska S. Meursweg No , Ramrattan, Darrel Comm. Roblesweg No , Pawiro, Willem S. Bougainvillestraat No. 3 50, Koendjbiharie, Lilian Th. Tillystraat No , Balai, Raoul E. Reginalaan No ,-- TOEWIJZING 2177 Woelkens, Elly M. Welgedacht A weg No , De Jong, Paul Concessieweg No. 7 30, Sitaram, Charmila N. Mariastraat No , Ristie, Natasha Ch. Nederbielweg No , Ramdjanamsingh, Ashokkoemar Heckersstraat No. 1 20, Sinto, Yvonne Ng. Heraclesstraat No , Martodihardjo, Frederik K. J.S. Greenstraat No , Debi, Gangadei Comm. Thurkowweg No , Bisphan, Romarlisa Kibritikistraat No. 3 20, Eduards, Wendelien V. Jensenweg No , Baabo, Norvia Abaisasteeg No. 6 30, Mesini, Norine Soemintrastraat No , Matso, Adam Toppinstraat No , Tjon A Kon, Lloyd D. Coesewijnestraat No , Hasnoe, Reita F. Uranusstraat No , Ngwete, Sensimoeje Tout Lui Faut Kanaal Rechts No , Awete, Meredith Koffiekamisa No. 0 31, Pansa, Wilfred B. Dr. Sophie Redmondstraat No , Stichting Madho 318 M te paramaribo 22, Pinas, Jozef Tonkistraat No , Starke, Pail R. Cornelis Blijdstraat No , Derby, Sandra J. Jo Dompigstraat No ,-- 36 Tirtopawiro, Shelly De craneweg No ,-- 37 Bhagwandas, Basmatie Garnizoenspad No ,-- 56 Soman, Nirmelakoemarie Wayamboweg No ,-- 88 Behari, Inderbasie Leiding 8 No. 64 A 22,-- 94 Mattao, Sielawatie Welgedacht B weg No , Sokromo, Henri S. Bolletriestraat No. 62 A 35, Santaris, Armand T. Tawangsariweg No , Bisai, Rajni Vredenburg Serie B No , Artoebi, Richmond M. Adrichemweg No , Biharie, Bhagwatie Indira Gandhiweg No ,-- AFWIJZING 2 Reumel, Mildred C. Van Idsingastraat No Pinas, Desmond M. Hans Holbeinstraat No Kaffe, Jacintha R. Adroestraat No Jungerman, Steven Hofstraat No Misiekaba, Gail J. Matauliweg No N.V. Nameco Gevestigd te Paramaribo 1045 Pengel, Mireille R Amsdorf, Eveline 1645 Sleeswijk, Stanley 1646 Palan, G. Victor 1647 Trustfull, H Sportvereniging De Arend Afijabastraat No Sloot, Carlo L. Wolframstraat No N.V. Carimbo Comm. Simonspolder No Ons, Frank P. Emmastraat No Thomas, Carlyne L. A.K. Doerga Sawhstraat No Santokhi, Krisnapersad Welgedacht B weg No Premchand, Shasikala Wanakoestraat No Ramcharan, Vinod 2111 Ghafoerkhan, Humphrey A.Maripalaan No Pinas, Neslo F. Libanonweg No Boyce, Gisela V. Bonistraat No Zerp, Glenn S. Mangolaan No. 80B 2115 Zerp, Ruben L. Japonicastraat No Meyer, Ronald R. Boch Reitzweg No Ozir, Haroen Welgedacht C weg No Hasnoe, Reita F. Uranusstraat No. 45 De directeur der Belastingen maakt hierbij bekend dat belastingplichtige ondernemers hun aangiftebiljet van de omzetbelasting steeds vóór de 16e van elke maand dienen in te leveren. Het tarief van de omzetbelasting bedraagt: a. 8% (acht procent) voor het verrichten van belastbare diensten; b 10% (tien procent) voor de levering van zelfvervaardigde goederen; c. 10% (tien procent) voor de invoer van goederen; d. 25% (vijfentwintig procent) voor de invoer van goederen genoemd in Bijlage 3 van de wet Omzetbelasting. De indiening van het aangiftebiljet en de betaling van de verschuldigde omzetbelasting dienen te geschieden bij de Ontvanger der Directe Belastingen: te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat no. 27 beneden en te Nickerie aan de Landingstraat no. 1. Tevens bestaat de mogelijkheid tot betaling van de verschuldigde omzetbelasting via de Bank, met de betaalstrook op het aangiftebiljet. De kassa s van de Ontvanger der Directe Belastingen zijn als volgt geopend: Te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat no. 27 beneden en in Nickerie aan de Landingstraat no. 1: maandag tot en met donderdag van 07:30 uur v.m. 13:30 uur n.m. en vrijdag van 07:30 uur v.m. 13:00 uur n.m. Voldoe tijdig aan uw aangifte- en betalingsverplichting van de omzetbelasting en voorkom hierdoor onnodige administratieve boetes en aanslagen. De directeur der Belastingen, mr. C. A. van Dijk MINISTERIE VAN FINANCIËN Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van BHAIRO, MAHADEW op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: BISESSAR, KAMLAWATIE, echtgenote van BHAIRO, MAHADEW tegen BHAIRO, MAHADEW, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, februari De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij maakt hierbij bekend dat de vergunninghouders van alle visserij categorieën per 31 maart 2014 over een geldige visvergunning 2014 moeten beschikken. Tevens wordt benadrukt dat in het kader van de duurzaam benutting van onze visserij hulpbronnen de vergunninghouder zich dient te houden aan de wettelijk vastgestelde vergunningsvoorwaarden bij het uitoefenen van visserijactiviteiten. Gelieve met het bovenstaande rekening te houden. De directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij G. Breinburg M.Sc. MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDE- NING, GROND EN BOSBEHEER AFDELING DOMEINEN Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en Uw Kwitantie van het GLIS kantoor 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, OP DONDERDAG OF VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 28 maart 2014, zal vervallen. D. Nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD 1656 Stuger, Frederik J. Pararacweg No. 0 20, Biegman, Alexandrina A. Callieweg No , Garden, Frederik W. Abonestraat No , Milano. Clyde H. Mr. E.J. Brumastraat No. 0 30, Bona, Gisela T. Andreasweg No. 2 30, Misiedjan, Lona Nieuwzorgweg No , Wengo, Ria A. Allendestraat No , Boyer, Mohamed I. Ormosiastraat No. 4 30, Young, Hercus R. Recifestraat No , Panka, Eline A. Allendestraat No , Polak, Karen P. Manaosstraat No , Boedhoe, Krishnasing Karoekondrestraat No , Walden, Augustus S. Allendestraat No. 7 30, Pala, Juan m. Copernicusstraat No ,-- BEREIDVERKLARINGEN 1686 Lieveld, Linda G. Koningspalmstraat No Alberg, Otmar H. Tibitiweg No Stichting Annawiel Gevestigd te Paramaribo 2053 Lampoer, Mireille C. Oseisistraat No Zalmijn, Henriette F. Samsamstraat No Burleson, Naomi M. Allendestraat No Tjoen-A-Choy Dennis J. Florinestraat No Adely, Herman F. Oseisistraat No Inkt, Henk M. Kabbesstraat No Hasselnook, Ethel F. Sagopalmstraat No Wey, Marjorie M. Koningspalmstraat No Axwjk, Astrid G. Konsaistraat No Ngawikromo, Christine K. Indira Gandhiweg No Daniel, Josephine A. Simonweg No. 13

10 C onsumers MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU WROKOMAN COOKOUT in Suriname De eerste Surinaamse Wrokoman Kookoorlog is losgebroken Bonden/centrales: CLO; FAL; EBS; Politie; Penitentiaire ambt.; Telesur; DSB; Hakrinbank; Burger Defensie en Politie; KOB; COB; SOB; VCB; MMB; Douane; Staatsolie; PWO; Brandweer; Havenbeheer; BOG; Diako zullen elkaar bekampen met hun kookkunsten. In de Consumers Corner (Consumentenhoek) geeft de afdeling Consumentenzaken van het Ministerie van Handel en Industrie informatie en adviezen aan consumenten. Wie wordt de Kook Kampioen der Kampioenen??? KOM MASSAAL DATUM Zaterdag 01 maart 2014 PLAATS SIVIS, Arabistraat 7, lijnbus PG TIJD aanvang LET WEL: VOOR DE DEELNEMENDE ORGANISATIES ZIJN ER LEUKE PRIJZEN TE WINNEN Entertainment: Atracties voor de kinderen: Peppy de clown, sminken en nog veel meer Dj CRAZY Needle EIGEN CONSUMPTIE IS NIET TOEGESTAAN De districtscommissaris van Paramaribo-Zuidwest maakt hierbij bekend dat de eigenaren van onderstaande voertuigen, op het commissariaat terecht kunnen voor het afhandelen van hun verplichtingen met betrekking tot de in beslag genomen voertuigen d.d. 7 februari 2014 aan de doebestraat no. 9 in het ressort Welgelegen. Voertuigen die op vrijdag 7 februari 2014 zijn weggesleept van de Doebestraat no. 9 Merk Serena Sunny Pulsar Wing Road Serena L400 Wing Road Premera Pulsar Premara Largo Avenir Avenir Avenir Avenir ½ autowrak Bleubird Wing Road Aduan Bleu Bird Serena Kleur Donker grijs Zwart Wit Donkerblauw Donkerblauw Groen Wit/groen Wit Wit Groen Wit Groen Kenteken nummer NP PP RP ZP In de afgelopen periode is via de media bekend geworden dat skimmers weer actief zijn in Suriname. De afdeling fraude van het Korps Politie Suriname heeft een foto vrijgegeven van een skimmer die wordt opgespoord. In de Consumers Corner van deze week meer informatie over skimming ofwel pinpas fraude. Skimming is het kopiëren van uw pasgegevens. Criminelen plaatsen een extra kaartleesapparaatje op of in een geld- of betaalautomaat. Vervolgens kijken ze met een minicamera uw pincode af. Of iemand leest mee over uw schouder. Hierna kunnen criminelen uw geld opnemen. Met de gekopieerde bankpasgegevens wordt een bankpas nagemaakt waarmee ze met de afgekeken pincode geld opnemen bij de ATM. Wat kunt u zelf tegen skimming doen? U pint veilig of anders pint u niet. Uiteraard laat u niemand meekijken. De automaat afschermen met uw lichaam. Ook houdt u uw hand boven de hand waarmee u uw pincode intoetst. Op het moment dat u verdachte omstandigheden ziet, is het verstandig geen gebruik meer te maken van de ATM, maar contact op te nemen met uw bank. Altijd zelf uw transacties te doen. Accepteer geen hulp van anderen bij het plegen van een transactie bij de ATM. De criminelen zullen steeds proberen nieuwe manieren te vinden om aan uw geld te komen. Wees daarom alert en neem bij twijfel, hoe gering dan ook contact op met uw bank. Ook bij het betalen met uw pinpas, komt het voor dat er achter u een rij met mensen staat. Let er vooral op dat niemand uw pincode kan lezen en stop uw pinpas goed weg. Herkennen van skim-apparatuur Afwijkingen of veranderingen aan pinapparatuur of betaalautomaten kunnen betekenen dat er skimmers actief zijn geweest. Op het scherm van de meeste pinautomaten staat een voorbeeld van hoe de gleuf waar de pas in moet eruit hoort te zien. Als de gleuf op het pinautomaat er anders uitziet dan normaal, moet u deze niet gebruiken. Ook als uw bankpas moeizaam door de gleuf gaat, moet u stoppen met uw geldopname. In alle bovenstaande gevallen moet u direct de politie waarschuwen. Word geen slachtoffer! Laat een limiet op uw rekening zetten bij de bank. Dit houdt in dat de pas blokkeert wanneer het limietbedrag aan opnames is bereikt. Deze limiet geldt per dag. Ook moet u dan nog uw rekening goed in de gaten houden, want ook met kleine bedragen skimmen wordt er op een gegeven moment toch een heel groot bedrag gestolen van uw rekening. Check uw bankzaken regelmatig en laat de pas direct blokkeren wanneer u (zelfs kleine) onbekende transacties tegenkomt. Wanneer u geld wil gaan pinnen, is het verstandiger dit te doen bij een automaat binnen in de bank dan buiten. De skimmers hebben wat tijd nodig om een automaat te bewerken en dit kan dan ook makkelijker buiten dan binnen. Opmerking FV TP SP NP RP MP PP NP LP VP LP TP Skimming of pinpas fraude MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING DISTRICTSCOMMISSARIAAT BESTUURSRESSORT PARAMARIBO ZUIDWEST Voertuig Mitsubishi Motoren Autobanden 4 stuks 2e handse Gelieve hiermede rekening te houden. Paramaribo, 11 februari 2014 De districtcommissaris, Contactgegevens Afdeling Consumenten Zaken Secretariaat: Tel.nr.: toestel Facebook: Klachtenlijn: toestel 1217/1218 of M.V. Nerkust LLB MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE BURGER INFORMATIE CENTRUM (BIC) Leysweg BR. 106 Tel : / tst. 244 FAX / adres: MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij maakt bekend dat de jaarlijkse inspectie van de vissersvaartuigen door het onderdirectoraat Visserij alsvolgt zal plaatsvinden: - Visserijcentrum Commewijne 10 februari tot en met 14 februari Visserijcentrum Boskamp 18 februari visserijcentrum Coronie 18 en 19 februari Visserijcentrum Nickerie 19 februari tot en met 22 februari Visserijcentrum JICA / 24 februari tot en met 07 maart 2014 Aanlandingsplaatsen Par bo Noord In het bijzonder zal gelet worden op de navolgende voorwaarden zoals vastgesteld visvergunningsvoorwaardenbeschikking: The Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) officially announces the publication of the Call for Proposals for both the Accelerated and Regular Procedures grant in de De maaswijdte van de netten: - SK: 70% van de totale netlengte moet bestaan uit 8 en 30 % kan bestaan uit 5 en 6 gestrekt - SKB: 3 gestrekt - BV drijfnet: 5 gestrekt Uit veldwaarnemingen is gebleken dat vissers gebruik maken van monofilament netten, alhoewel het gebruik daarvan niet toegestaan is conform de vergunningsvoorwaardenbeschikking. U wordt wederom erop geattendeerd dat het gebruik van monofilament netten ten strengste verboden is. De naam en registratie aanduiding: De naam en registratie nummer van het vissersvaartuig moeten aan weerszijden van de boeg zijn ingebeiteld of opgelast met letters en cijfers van tenminste 10 cm hoog en 2½ cm breed en beschilderd zijn met lichte verf op donkere achtergrond of donkere verf op lichte achtergrond op zodanige wijze dat deze op grote afstand duidelijk zichtbaar zijn. Op het dak van de stuurhut/cabine dient het registratienummer geschilderd te worden in de minimale afmetingen van letter/cijfergrootte 30 cm (12 ) in de hoogte en 30 cm (12 ) in de breedte. facilities under the well known Direct Assistance Grant Scheme as part of the Regional Private Sector Development Programme (RPSDP) funded by the European Union under the 10th European Development Fund (EDF). The Direct Assistance Grant Scheme is a reimbursement grant funding facility specifically designed to provide financial assistance to legally registered firms, individuals and Business Support Organisations (BSOs) who have the potential to export their products and services. Grants of up to 30,000 can be received by firms that meet the eligibility criteria, whose applications are accepted and are exporting or demonstrate their potential to export goods and services. The deadline for this Call for Proposals is March 7, 2014 and more information about the Direct Assistance Grant Scheme can be found at Contact: Kirk Brown, Senior Grant Advisor or Celestine Moe, Grant Advisor carib-export.com), Caribbean Export Development Agency, Tel: +1(246) , Fax: +1(246) follow on Twitter friend on Facebook forward to a friend De nummerplaat Indien bij controle blijkt dat de nummerplaat opzettelijk is beschadigd dan wel verwijderd en of bevestigd is aan een andere boot zonder toestemming van het onderdirectoraat Visserij zullen de in artikel 20, art. 29 juncto art. 31 van de Zeevisserijwet S.B no. 144 opgenomen maatregelen dienovereenkomstig toegepast worden. De directeur van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij G. Breinburg MSc. Letitia Vriesdelaan 8 10 Paramaribo Suriname Telefoonnr. (597) / Faxnr. (597) Copyright *2013* *Caribbean Export Development Agency*, All rights reserved. Our mailing address is: 1st Floor, Baobab Tower, Warrens, St. Michael, Barbados Mailing Address: P.O. Box 34B,BARBADOS. BB14000 Tel: +1(246) Fax: +1(246) You have received this because you have previously shown an interest in Caribbean Export. unsubscribe from this list update subscription preferences

11 Burgerparticipatie bij renovatie markt Lelydorp Dat de Markt van Lelydorp aan renovatie toe is, is overduidelijk. Dit bleek ook op een bijeenkomst tussen de standhouders van deze markt en districtscommissaris Rawien Jiawan van Wanica. De standhouders kwamen massaal naar de informatiebijeenkomst in de volkszaal van het Commissariaat te Wanica. In het kader van het decentralisatieproces worden er civieltechnische projecten in de districten uitgevoerd, waaronder de renovatie van de markt. Na de renovatie van de markt te Moengo in 2013, komen de markten van Lelydorp, Nw.Nickerie en Apoera aan de beurt. In dit kader worden er informatiesessies gehouden met belanghebbenden, waaronder de stand- Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,95 houders. Op de informatiebijeenkomst is de All Purpose Flour 1 kg SRD 3,15 BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 DC Jiawan geeft uitleg aan de standhouders SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 De goed opgekomen standhouders. situatietekening van de nieuwe markt gepresenteerd. Er zal een aanvang worden gemaakt met ERWTEN gele erwten 1 kg SRD 3,70 het middelste gedeelte van de markt. Daarnaast wordt het binnenterrein verhard en wordt de toilettengroep gerenoveerd. De werkzaamheden zijn gepland voor de periode april tot augustus dit jaar. Gedurende deze periode zullen een aantal stands worden ondergebracht bij een op te zetten Noodmarkt. Deze plek zal voor de periode van de renovatie dienen als opvang voor de standhouders. Deze noodmarkt zal niet ver verwijderd zijn van de huidige markt. De dc zal met de Bestuursdienst de nodige maatregelen treffen om het terrein te voorzien van de nodige faciliteiten. Burgerparticipatie Om de communicatie met verschillende doelgroepen goed te laten verlopen en stagnaties te vermijden, is er een 12-leden tellende werkgroep ingesteld. De werkgroep die door de districtscommissaris is geïnstalleerd bestaat uit vertegenwoordigers van de standhouders, de bestuursdienst en het commissariaat. Ook de Marktmeester maakt deel uit van de werkgroep. De leden zullen vrijwillig hun bijdrage leveren bij onder andere Voor meer info: Bel op / tst / 1050 groene erwten SRD 5,40 1 kg de informatieverstrekking, toezichthouden op de werkzaamheden en voorbereiden van de heropening van de markt. Andere doelgroepen die nader geïnformeerd moeten worden zijn de marktbezoekers, leveranciers, taxi en bushouders, winkeliers, scholen en andere overheidsinstanties. Met de vragen, discussies en inbreng van de aanwezigen is tijdens de informatiebijeenkomst een goede aanvang gemaakt met het communicatieproces en is het belang van burgerparticipatie weer eens gebleken.-. De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo: Ja-nu-ari, fe-bru-ari, mààààrt, is de re-gen zo laat. Aay baya Sofie, het heeft bijna de hele Revo-dag geregend. Alles dat van boven komt is zegen. Alen na wan switi seygi watra a de fadon fu hey kon na gron zingen the Golden Gate Boys, maar efu afwatering no bun a watra e tan didon. Na regen komt modder wordt er wel geschertst in de Taalles. Van een bui blijft er altijd wel minstens een plasje of een beetje modder liggen. Sofie: Ook de Revo heeft natuurlijk een nasleep. Vele Surinamers moeten na al die jaren nog bijkomen van de gebeurtenissen vanaf die dag. Revo dey en wat er daarna kwam, wat ervan is gebleven en wat er nu is. Post Traumatisch Stress Suriname is mogelijk een goede benaming voor de situatie waarin ons volk zich bevindt. Persistent Traffic Stressed Suriname is mogelijk een der gevolgen van de reeks revolutionaire revoluties die wij in de afgelopen jaren over ons hebben gekregen. Filo: De welles nietes, goed-of-slecht nasleep van de revo zal er altijd blijven want dat is nou eenmaal visie versus feiten. Slachtoffers en leed van nabestaanden, materiele schade, avondklok, mensenrechtenschendingen, onderling wantrouwen onder het volk, Binnenlandse Oorlog, schaarste aan levensmiddelen, wij zullen die nooit vergeten zo wij dat ooit zullen vergeven. Sofie: Andere ontwikkelingen kwamen ook daarna, zoals de nieuwe munteenheid, valuta carnaval voor wie daaraan mocht meedoen, introductie van ICT, mobiele telefoon de perfecte konkelmachine, short time pensions met overcapaciteit in aanbod voor kort intiem verblijf, uit de hand gelopen en onbeheersbare verkeers- en harde criminaliteit, seks- en zedenmisdrijven. TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5,65 BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,50 BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 5, Ocean Foods SRD 4,95 Camay SRD 2,05 Green SRD 3, gr 840 gr 425 gr OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,35 SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 Tuinderstrots 840 gr SRD 5,10 Brunswick SRD 3,70 Corcovado 900 ml SRD 5,50 Interfood SRD 4, gr 720 gr PAP Havermout Hahne 500 gr SRD 3,25 ZONNEBLOEMOLIE Victoria 1 liter SRD 7,10 POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 5,10 Radiante SRD 7, gr Filo: En wat te zeggen van de Chinvasie, mensenhandel, smerige keukens in restaurants, meer casino s dan kerken, zuipen door jongeren bij supermarkets, het rookverbod, Facebook en faecesbook, tv koks, in trance rakende scholieren, milieuvervuiling, politiek geïnstigeerde massale occupatie van andermans percelen door reeds gestigmatiseerde burgers, regelrechte goud- en grondoorlog. Allemaal feiten, verdiensten en handelingen van wij brave Surinamers. Sofie: Je zou zeggen dat de verkiezingen de volgende week gehouden worden, terwijl dat pas over een jaar is. Zelfs uit het buitenland krijg ik verzoeken om propagandamateriaal zoals petjes en t-shirts te sturen. Als ik mij verweer dat die er nog niet zijn krijg ik het verwijt dat wij Surinamers altijd dralen en daarom ook nooit tot de voetbal WK zijn doorgedrongen. POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,75 Sun Powder 900 gr SRD 7,50 Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 PINDAKAAS Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,75 Excellence 340 gr SRD 4,95 Wippy SRD 7, gr Filo: Heb je hen dan niet gezegd en uitgelegd dat het in Su altijd WeKa en geweeklaag is? Laten wij het maar bij sportmetaforen houden want als je het mij vraagt breekt er een kernoorlog uit in Su. Elke dag staat bij het nieuws van wie vannacht is vermoord, beroofd en mishandeld of zich heeft doodgereden ook de installatie van vele kernen. Van wat ik uit de natuurkundeles heb overgehouden weet ik dat de atomen van de kernen met elkaar in botsing gaan komen. TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 14,10 RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 26,40 Colgate SRD 6, gr Mourne Maid 500 gr SRD 12,00 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 MARGARINE Remia 450 gr SRD 5,54 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 Paloma semi 25 kg SRD 67,10 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 Paloma semi 10 kg SRD 31,35 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr Paloma consumptie 10 kg SRD 29,26 JAM Primo SRD 4,05 Rich SRD 2, gr 20 x 4 gr Paloma consumptie 25 kg SRD 64,90 Sofie: In laboratoria, reactoren en bij het inzetten van een atoomwapen onstaat er daardoor een splijting maar in de politiek, de wetenschap van woordacrobaten en de praktijk van het laagste versus het hoogste morele soortelijke gewicht, ontstaat er uit de nucleus een miraculeuse gecombineerde combinatie. Met variabelen zoals stagnatie, frustratie, chantage en collage, topoverleg na baka dyari en in de garage. Filo: Maar waarom al die drukte? Het lot is bij voorbaat bezegeld en het menu staat vooraf vast in het Karma Restaurant. Een ieder wordt bediend op wat hij verdient en dat geldt ook voor een volk. Letterlijk, als je bedenkt dat wat wij collectief mogen consumeren het gevolg is van onze nationale inspanning. De zichtbare materiële ongelijkheid tussen de individuen is de projectie van een karmische oorzaak met payback. AFWASMIDDEL 500 ml SRD 3,25 Power afwas 500 ml SRD 3,00 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Elegance maandverband 20 st SRD 3,75 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 Sofie: Het kookt en spookt in de wereld en zelfs vlak bij de deur in bijna buurland Venezuela is het niet kosher. Zo erg zelfs dat Trinidadianen geëvacueerd worden. The magician is dead and the magic is gone, lijkt het wel na de dood van El Chavez. De wereldgemeenschap schijnt zich niet bewust van milieudreigingen, voedsel- en watertekorten die gezamenlijk het hoofd geboden moeten worden.

12

OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME

OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME Promoting Trade and Investment Globally PRESENTATOR: KIRK C.N. BROWN, SENIOR GRANT ADVSIOR (JULY 10, 2013) Who We Are Caribbean Export Development Agency

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 31 oktober 2001 ter uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Bouwwet 1956 (G.B. 1956 no. 30, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1980 no.

Nadere informatie

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt).

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). ORGANEN VAN DE CARICOM SURINAME INTEGREERT CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). De organen van de CARICOM zijn: 1. De staatshoofden

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION?

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? EN JUNE 24, 2011 Investment seminar WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? On Friday 24th of June, the Kortrijk region organizes an investment seminar and network event for the economic representatives of

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Mobiliteit: Stage en placements

Mobiliteit: Stage en placements VAN DATUM AUTEURS Werkgroep stages Oktober 2014 Mr Akse CES, HR, Faculteiten Dr Ferwerda Mr Korsten Drs Paardenkooper Drs Strubbe ONDERWERP: Werkprocedures voor stage en placement Mobiliteit: Stage en

Nadere informatie

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 .. WE ZIJN HET BOS.. HET REDD + WAAROM PROGRAMMA SURINAME? WIJ WILLEN DIT > voor ons NAGESLACHT WIJ WILLEN DIT >

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS KERNGEGEVENS Document type: Informatieblad - Nederlands Onderwerp: Informatieblad ADR International Certified Conflictcoach Versie nummer: 2 Versie datum: April 2013 INHOUDSOPGAVE KERNGEGEVENS... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Voorzitter ASFA, dagvoorzitter Etc, Dames en heren,.. Goedemorgen, Met

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie 1 Profiel: Programma Manager - Desk Officer voor LIFE Natuur LIFE Natuur Unit (E3) DG Milieu Europese Commissie 2 Taken: Programma Manager - Desk Officer

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Trade Management gericht op Azië.

Trade Management gericht op Azië. Trade Management gericht op Azië http://www.youtube.com/watch?v=umsxacjlkby Per september 2017 Alle economische opleidingen op locatie Kralingse Zoom onder de noemer (de nieuwe) Rotterdam Business School

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO. VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Notitie GroenLinks afd. Stadskanaal Een tweede, verkennend onderzoek naar Milieuvervuiling op het voormalig Philipsterrein

Notitie GroenLinks afd. Stadskanaal Een tweede, verkennend onderzoek naar Milieuvervuiling op het voormalig Philipsterrein Een tweede, verkennend onderzoek naar Milieuvervuiling op het voormalig Philipsterrein foto: GroenLinks Stadskanaal GroenLinks afd. Stadskanaal, 5 oktober 2014 Een tweede, verkennend onderzoek naar Milieuvervuiling

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Aan. dtkv. 2015/ Uw brief van: 26 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 26 juli 2016

Aan. dtkv. 2015/ Uw brief van: 26 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 26 juli 2016 Aan dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Mevr. S.F. Camelia-Römer Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: 2015/015685 Uw brief van: 26 juni 2016 Ons nummer: 26072016.01

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee

Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee Werelderfgoed Waddenzee El 2 Natuur Werelderfgoed Waddenzee June 2009: Inschrijving Duits-Ndl Waddenzee Opdracht hierbij

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kun je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kun je terecht bij: Fonds Studiefinanciering

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Brochure Bedrijvenregistratie

Brochure Bedrijvenregistratie Brochure Bedrijvenregistratie Registratie van Bedrijven Bedrijven en organisaties op Curaçao dienen geregistreerd te zijn bij de Sector Arbeid binnen het Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/001495/001492/001497 Uw brief van: Advies inzake

Nadere informatie

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen? A. Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum? De Toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De Toeristenkaart is een los kaartje. Voor de Toeristenkaart hoeft u geen visumformulier

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Student: Rellum Veronique Richting: Infrastructuur (Bouwkunde) Studenten nr.: 05IS1001

Student: Rellum Veronique Richting: Infrastructuur (Bouwkunde) Studenten nr.: 05IS1001 Student: Rellum Veronique Richting: Infrastructuur (Bouwkunde) Studenten nr.: 05IS1001 19 augustus 2010 Inleiding : Inleiding Probleemstelling Doelstelling Indeling onderzoek: Monumentenzorg in Suriname

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 2 Deadline: 1 november Geld storten op de INHolland bankrekening en een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale

Nadere informatie

Loketdienst Paramaribo

Loketdienst Paramaribo MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

EU Defensieonderzoek in. perspectief

EU Defensieonderzoek in. perspectief EU Defensieonderzoek in * Research, innovation and technology perspectief Met de NIDV aan de RIT * Ron Nulkes, directeur NIDV 19 januari 2017 Wat volgt - WAT is/doet de NIDV - EU BELEIDSOMGEVING - EU Defensie

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/045132 Uw brief van:

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 16 (1969) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 131 A. TITEL Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek der Filipijnen

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

RISK ASSESSMENTS. A Must Do, or.

RISK ASSESSMENTS. A Must Do, or. RISK ASSESSMENTS A Must Do, or. NCSC LIAISON CSA Waar gaan we naar toe Mobile Social Cloud Big Data By 2016 smartphones and tablets will put power In the pockets of a billion global consumers Millennials

Nadere informatie

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021 Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers http://www.maastrichtuniversity.nl/ Christine Majelle (international relations officer) maakt je wegwijs in het

Nadere informatie

PRESENTAROR: KIRK C.N. BROWN, SENIOR GRANT ADVSIOR

PRESENTAROR: KIRK C.N. BROWN, SENIOR GRANT ADVSIOR GRONDBEGINSELEN VAN SCHRIJVEN VAN VOORSTELLEN VOOR SUBSIDIE AANVRAGEN SURINAME, JULY 10, 2013 Promoting Trade and Investment Globally PRESENTAROR: KIRK C.N. BROWN, SENIOR GRANT ADVSIOR Doel van deze sessie

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2016 Het begon in 1918 Wageningen University & Research Wageningen University Medewerkers: 2,600 studenten:>

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

EU fondsen klimaatadaptatie en water inleiding. Mayke Derksen 15 december 2016

EU fondsen klimaatadaptatie en water inleiding. Mayke Derksen 15 december 2016 EU fondsen klimaatadaptatie en water inleiding Mayke Derksen 15 december 2016 Europees klimaatbeleid- Nederlandse uitdagingen vandaag Doel: verbinden uitdagingen klimaatadaptatie met EU fondsen EU fondsen

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS KERNGEGEVENS Document type: Informatieblad - Nederlands Onderwerp: Informatieblad ADR International Certified Mediator Versie nummer: 2 Versie datum: April 2013 INHOUDSOPGAVE KERNGEGEVENS... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHiP Het uitoefenen van constructieve en positieve invloed STEWARDSHIP Zorgen voor

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Deelname Holland Expat Center South

Collegevoorstel. Zaaknummer Deelname Holland Expat Center South Zaaknummer 00507590 Onderwerp Deelname Holland Expat Center South Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Ieder jaar komen nieuwe kennismigranten (expats) in onze regio werken. Zij zijn van grote

Nadere informatie

LETTER OF SUPPORT. "Houtem Jaarmarkt (Annual Fair Houtem" submitted by. Municipal council of Sint-Lievens Houtem

LETTER OF SUPPORT. Houtem Jaarmarkt (Annual Fair Houtem submitted by. Municipal council of Sint-Lievens Houtem 111111/ 1111I111I11111I111 0040300010 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization To: UNESCO Intangible Heritage Section 1, Rue Miollis 75732 Paris - Cedex 15 France Letter of support

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Landsmeer De gemeente Landsmeer is er voor u: inwoners en ondernemers van

Nadere informatie

Niet Officiële Vertaling

Niet Officiële Vertaling VERSLAG VAN DE DIRECTEUR VAN HET CENTRUM VOOR STRATEGISCHE DEFENSIESTUDIES VOOR DE VII EXECUTIVE VERGADERING VAN DE ZUID-AMERIKAANSE DEFENSIE RAAD (CDS) Lima, 27 november 2012 Dit verslag heeft betrekking

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010 Workshop Waarden Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva 2 december 2010 Even smullen Cultuur Cultuur is gedeelde waarden, normen en verwachtingen die aan de basis liggen van hoe:

Nadere informatie

Algemene Monumenten informatie

Algemene Monumenten informatie Informatiemap deel A Algemene Monumenten informatie In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie