De lokale marktplatforms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De lokale marktplatforms"

Transcriptie

1 De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2012 consumenten lokale overheden

2

3 De lokale marktplatforms Jaarverslag 2012

4 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat Brussel Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat Brussel Wettelijk depot: D/2013/2295/47 E7-910/

5 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Inhoud Voorwoord...4 Opdracht Organisatie en samenstelling Organisatie Samenstelling Vergaderingen Activiteiten in Observatie van de markt Consumenten - signalen Ondernemingen - signalen Lokale overheden - signalen Enkele slotbeschouwingen: meer dan vergaderen Bijlagen Huishoudelijk reglement Doelstelling Opdrachten Organisatie Samenstelling Vergaderingen Verplaatsingsvergoeding Coördinaten (nieuwe sedert 2013)...36

6 jonasginter - Fotolia.com 4 Voorwoord De lokale marktplatforms zijn voor de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) één van de instrumenten voor het observeren van de goederen en dienstenmarkt in België. Een rechtstreeks contact met de actoren op het terrein, met name de vertegenwoordigers van consumenten, ondernemingen en lokale overheden, is zeer wenselijk om de ontwikkelingen in de handelspraktijken op te volgen. Als antwoord daarop werden de lokale marktplatforms in juni 2008 opgericht, één voor elke provincie en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast de sensibilisering van de lokale actoren, willen de lokale marktplatforms een bijdrage leveren in het opsporen van eventuele dysfuncties in de marktwerking. Dit jaarverslag is het vierde in de rij. Het geeft een bondig overzicht van de werking van de 11 lokale platforms in de 10 provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Over het werkingsjaar 2012 werden niet minder dan 31 bijeenkomsten gehouden. Hierin kwamen meer dan 20 verschillende thema s aan bod. Experten van de FOD Economie maar ook van andere organisaties of instellingen, verleenden hierbij hun medewerking. Thema s die in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een ruime belangstelling konden rekenen waren ambulante handel en organisatie van openbare markten, de wet openingsuren en de organisatie en werking van de KBO. De samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden (VVSG) voor het thema ambulante handel en organisatie van openbare markten spande hierbij de kroon met telkens meer dan 25 deelnemers. Het gaat dan ook om een thema waarbij in de toepassing van de regelgeving, aan lokale actoren belangrijke aanvullende bevoegdheden toegekend werden.

7 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." In de Waalse marktplatforms konden de uiteenzettingen over de wet op de continuïteit van de ondernemingen, Intellectuele eigendomsrechten en e-commerce rekenen op een ruime opkomst. In april 2011 werd Belmed, het onlineplatform voor de bemiddeling in consumentengeschillen, gelanceerd. In 2012 sloten 4 nieuwe partners zich aan en kwam Belmed stilaan op kruissnelheid. Een praktische uiteenzetting over de alternatieve geschillenregeling met een onlinedemonstratie van de tool Belmed mocht dan ook niet ontbreken op de meeste bijeenkomsten De strategische optie van de AD Controle en Bemiddeling voor het volgende werkingsjaar 2013 is zorgen voor een versterking van de werking van de lokale marktplatforms. Het verder uitbouwen van de contacten met de lokale actoren en het observeren van de lokale marktwerking zijn hierbij de belangrijkste doelstellingen. De bijdrage die de lokale marktplatforms in de marktobservatie en marktmonitoring willen leveren, moet dan ook in die beleidscontext gesitueerd worden. Voor 2013 wensen de organisatoren de ingeslagen weg van informatie en sensibilisering in een constructieve dialoog met de lokale actoren verder te zetten. Het versterken van een actieve betrokkenheid van vooral consumentenorganisaties en vertegenwoordigers uit het ondernemingsleven vormt hierbij de permanente uitdaging. 5 Bruno Andries Directeur-generaal a.i.

8 Opdracht De doelstellingen van de lokale marktplatforms (LMP) zijn: 6 1. De observatie van de markt van goederen en diensten op het lokale niveau met de bedoeling nieuwe handelspraktijken en de eventuele dysfuncties daarin op te sporen (observatie); 2. Het bevorderen van de informatie-uitwisseling over de federale economische reglementering met nadruk op nieuwe wetgevingen of regelgevingen (informatie); 3. Het aanknopen, uitbouwen en versterken van de dialoog met de lokale actoren (communicatie); 4. Het leveren van een bijdrage in de bewustmaking van de lokale actoren voor een correcte toepassing van de wetgeving (sensibilisering); 5. Het detecteren van mogelijke problemen in de toepassing van de federale economische reglementering in de praktijk (diagnosestelling); 6. Het overmaken van signalen over het functioneren van de markt aan de bevoegde overheden als antwoord op de aan het licht gekomen knelpunten in de toepassing van de economische regelgeving (signaleren). naka - Fotolia.com

9 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 1. Organisatie en samenstelling 1.1. Organisatie In juni 2008 werden door de FOD Economie 11 platforms opgericht: één per provincie en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De platforms bezitten geen rechtspersoonlijkheid en vormen geen beslissingsorgaan. De administratieve zetel van elk platform bevindt zich op het adres van de lokale directie van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) bevoegd voor de betrokken provincie en in Brussel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ADCB, afdeling Bemiddeling, staat in voor de coördinatie van de activiteiten van elk platform. De voorzitter van elk platform is het diensthoofd van de lokale ADCB-directie bevoegd voor de provincie Samenstelling Elk platform is samengesteld uit effectieve leden en plaatsvervangers op voordracht van: 7 de organisaties die de belangen van het ondernemingsleven behartigen; de organisaties die de belangen van de consument vertegenwoordigen; de lokale overheden zoals provincies, steden en gemeenten en OCMW s en hun verenigingen. Op voorstel van de leden van het platform kunnen andere personen worden uitgenodigd omwille van hun deskundigheid. De leden van de vergadering hebben recht op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten overeenkomstig het ministerieel besluit van 23 september 2008 (BS ) betreffende de terugbetaling van reiskosten van leden van lokale marktplatforms Vergaderingen Het platform komt minstens 3 keer per jaar bijeen. De vergaderingen kunnen ook gehouden worden buiten de zetel van het platform maar binnen de provincie. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering op, rekening houdend met de voorstellen van de leden. De notulen van de vergadering worden opgesteld door het personeel van de afdeling Bemiddeling. De afdeling Bemiddeling maakt eveneens een jaarlijks verslag van de platforms op.

10 NAN - Fotolia.com 8 2. Activiteiten in 2012 Sinds de oprichting in juni 2008 vonden zo n 150 platformvergaderingen plaats, dit gespreid over de 11 lokale marktplatforms (één in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één per provincie). In het werkingsjaar 2012 werden 30 bijeenkomsten georganiseerd. De vergaderingen vonden meestal plaats in de lokalen van de 7 regionale directies van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB). Soms gebeurde dit ook op uitnodiging van de lokale besturen die hiervoor hun vergaderruimten en accommodatie ter beschikking stelden. Experten en medewerkers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie niet meegerekend, werden 360 aanwezigen genoteerd: 51 vertegenwoordigers van de consument, 107 namens het ondernemingsleven en 202 vertegenwoordigers van de lokale besturen. Zo n 56 % van de deelnemers vertegenwoordigde de lokale overheid. De consumenten waren goed voor 14 % van de aanwezigen en het bedrijfsleven tekende present voor 30 %. De meeste onderwerpen hadden betrekking op materies rechtstreeks of onrechtstreeks onder de bevoegdheid van de FOD Economie. In die gevallen kon dus een beroep gedaan worden op sprekers verbonden aan één of meerdere algemene directies van de administratie. Thema s die in meerdere lokale marktplatforms op de agenda gezet werden en door eigen experten werden uiteengezet, waren o.a. de regelgeving over ambulante handel, openingsuren, Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), intellectuele eigendom, internetbewaking en e-commerce, de energiefactuur, de Belgische mededingingsautoriteiten, de alternatieve geschillenregeling en Belmed. Zo goed als alle algemene directies binnen de FOD Economie, verleenden hiervoor hun medewerking. Hieruit moge de trans-

11 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." versale werking van de marktplatforms binnen de federale administratie blijken alsook de aanwezigheid van de nodige expertise binnen de respectievelijke algemene directies. Voor andere thema s, niet rechtstreeks vallend onder de bevoegdheid van de FOD Economie zoals o.a. de wet op de continuïteit van ondernemingen, groeperingen van werkgevers, de starters-bvba, enz. werd een beroep gedaan op externe sprekers. Het thema ambulante handel en organisatie van openbare markten werd uiteengezet door sprekers van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en eigen experten van de AD KMO-beleid (E5). De onderstaande tabel geeft een chronologisch overzicht van de behandelde thema s en de experten die hiervoor werden aangezocht. Op de 30 bijeenkomsten werden 20 verschillende thema s behandeld, en dit door 32 verschillende sprekers. Tabel 1. Vergaderingen in het verslagjaar 2012 Datum Plaats Thema s Expert(en) Charleroi Wet intellectuele eigendom N. Lenaerts Namen Massafraude: beroepsgidsen en elektronische handel V. Giroul C. Coppin Waver Vrouw en ondernemerschap A. Misonne (UCM - Réseau Diane) M. BRICLET (Femmes Cheffes d Entreprises) Hasselt Beheersvennootschappen: werking en toezicht Handelsinplantingen en sociaaleconomische vergunningen B. Kowlowski C. De Schacht Antwerpen Bedrog met bedrijfsgidsen F. Cousin Aarlen Werkgeversgroeperingen: een oplossing voor tewerkstelling F. Naedenoen (ULG-Crgew) A.M. Barette (Chambre de Commerce et d Industrie du Luxembourg Luik Wet intellectuele eigendom M. Guerreiro A. Lambermont C. Meyers (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) Leuven Het Prijzenobservatorium in België S. Van Cauwenbergh S. Pattyn

12 (Vervolg tabel) Datum Plaats Thema s Expert(en) Brussel Wet openingsuren - controle in de praktijk case Elsene Geert Bert Olivier Bourdhouxhe (Elsene) Maarkedal De Belgische mededingingsautoriteit Sylvie Van Goethem Katrijn Devliegher (E1) Tielt De Belgische mededingingsautoriteit Sylvie Van Goethem Karen Vanderstraeten Charleroi Internetbewaking en elektronische handel C. Coppin Namen Belmed: onlineplatform voor een oplossing van consumentengeschillen P. Godin A. Ikolo Antwerpen Wet ambulante handel P. Creyf Waver Wet intellectuele eigendom M. Guerreiro en A. Lambermont C. Meyers (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) Luik Het onlineplatform Belmed en bemiddeling P. Godin A. Ikolo Hasselt Wet ambulante handel P. Creyf Brussel Wet ambulante handel Ph. Lengler Luxemburg Voor- en nadelen starters-bvba D. Frennet - Conseiller Starter UCM Provincies Luxemburg en Namen Gent Ambulante handel Campagne Durf vergelijken Oostende Ambulante handel Campagne Durf vergelijken Waver E-commerce Goudaankopen Leuven Wet ambulante handel Organisatie openbare markten P. Creyf (E5) B. Anthonis P. Creyf (E5) B. Anthonis C. Bourlet C. Copin P. Creyf S. Thomas (VVSG)

13 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." (Vervolg tabel) Datum Plaats Thema s Expert(en) Charleroi Belmed : onlineplatform voor een oplossing van consumentengeschillen P. Godin Luik Wet continuïteit van ondernemingen R. Closter, consulair rechter BSC Antwerpen Wet ambulante handel P. Creyf Brussel Organisatie en werking van de Kruipuntbank voor Ondernemingen (KBO) K. De Clercq en E. Screve (KBO-dienst) Hasselt Wet consumentenkrediet K. Sors Aarlen De energiefactuur E. Sonnet Namen Co-working L. Latour (Bureau économique de la province de Namur) 11

14 3. Observatie van de markt Het overzicht hierna geeft een bondige selectie en samenvatting van signalen zoals die in de bijeenkomsten naar voor gebracht werden. De meningen of standpunten die hieruit soms kunnen worden afgeleid, vertegenwoordigen niet noodzakelijk de visie van de administratie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de signalen naargelang van de betrokken doelgroep: consumenten, ondernemingsleven en lokale overheden. Een 10-tal signaalfiches werden overgemaakt aan de ter zake bevoegde ministers Consumenten - signalen 12 Ambulante handel Er wordt gewezen op het probleem van valse particulieren op rommelmarkten. Zij hebben er een stand zonder te beschikken over een KBOinschrijving en een machtiging ambulante handel. Er is nagenoeg geen controle op deze vorm van zwarte handel. Wat moet verstaan worden onder occasionele verkopen is niet bij wet geregeld. Wie met een zekere regelmaat goederen koopt om die te verkopen, al dan niet met winstoogmerk, stelt - behalve de wettelijk geregelde uitzonderingen - daden van koophandel en is dus btw-plichtige handelaar. Bij verkopen buiten de onderneming (zoals verkoop op rommelmarkten) moet de pseudoparticulier beschouwd worden als handelaar. Dit houdt in dat hij ingeschreven moet zijn in de KBO en moet beschikken over een leurkaart overeenkomstig de wettelijke voorwaarden (Oost-Vlaanderen, ). Particulieren mogen enkel zgn. privéoverschotten verkopen, dus goederen die niet werden gekocht, geproduceerd of vervaardigd met het oog ze te verkopen. Ook dit is niet altijd het geval gezien sommige particulieren zich specialiseren en als standhouder meerdere rommelmarkten aandoen. Daarbij bevoorraden zij zich via de tweedehandsmarkt en uitverkopen. (Oost-Vlaanderen, ).

15 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Vrijmaking van de energiemarkt en prijsverloop Er wordt vastgesteld dat de liberalisering van de energiemarkt pas recent volop op gang is gekomen. Dit is voor een groot stuk te danken aan de wettelijke vereenvoudiging van de opzeggingsmogelijkheden en het grote succes van initiatieven zoals de Energiecampagne Durf vergelijken en de groepsaankopen (Luxemburg, ). De transparantie in de door de energieleveranciers aangeboden prijsformules moet worden verbeterd. Bij eenzelfde leverancier zijn soms tientallen contractformules gangbaar wat het voor de consument niet eenvoudiger maakt. Bovendien stellen verbruikers vaak vast dat de eigen energieleverancier hen niet de goedkoopste formule voorstelt. Verder blijkt het begrijpen van alle posten op de energiefactuur (o.a. prijsafrekening) geen evidentie voor veel consumenten (Luxemburg, ). De wet van heeft de positie van de consument beter beschermd, o.a. door te voorzien in een opzeggingstermijn van één maand. De vraag wordt gesteld of een gelijkaardige wettelijke bescherming ook niet zou moeten worden ingevoerd voor professionele gebruikers, m.n. zelfstandigen en kmo s (Luxemburg, ). Algemene prijsvorming In de wet van werden de energieprijzen bevroren tot eind De vraag stelt zich wat er met de energieprijzen zal gebeuren eenmaal de prijsblokkering wordt opgegeven. De prijsstijgingen van goederen en diensten met belangrijke impact op de inflatie zoals o.a. die van energie, moeten nauwlettend worden opgevolgd. Een bijzondere rol is hierbij weggelegd voor het Prijzenobservatorium (Luxemburg, ). 13 Er wordt gewezen op de soms belangrijke prijsverschillen voor gelijkaardige goederen en diensten in de buurlanden (o.a. geneesmiddelen, energie, water, telecom, enz.). Internationaal vergelijkende prijzenonderzoeken moeten meer duidelijkheid verschaffen over de omvang en de oorzaken (West- Vlaanderen, ).

16 14 Elektronische handel E-commerce Er wordt melding gemaakt van gebrekkige of onvolledige informatie op internetsites van webwinkels. De consument moet, in toepassing van art 45 6 WMCB, beschikken over alle gegevens van belang bij de aankoopbeslissing, dit vooraleer de bestelbon door te zenden. De voor de koopbeslissing essentiële informatie moet dus al beschikbaar zijn bij de aankoopuitnodiging. Als die informatie pas bij het ontvangen van de aankoopbevestiging beschikbaar is, komt de e-commercehandelaar tekort in zijn wettelijke informatieplicht. Wat de aangekondigde prijs betreft, moet die overeenkomstig art WMP alle bijkomende kosten voor rekening van de consument (taksen, leveringskosten, portkosten, ) bevatten. Ook de opt-in en opt-out -procedure om al dan niet in te tekenen op bepaalde diensten (bvb. het onderschrijven van een annulatieverzekering bij reiscontracten), moet op de website duidelijk aangegeven worden. Er moet om de uitdrukkelijke instemming van de consument verzocht worden. Vooraf aangevinkte keuzes zijn wettelijk verboden. Verder wordt het verbod op het gebruik van extra betalende nummers in het kader van een contractuele relatie (zoals dienst na verkoop), niet altijd gerespecteerd wat in strijd is met art 43 WMCB. Sommige websites zijn op dat vlak niet in orde met wat de wetgever voorschrijft. Kwader trouw is er soms, maar zeker niet altijd mee gemoeid, wel onwetendheid bij de internethandelaar. Niet alleen de consument maar ook de e-commercehandelaar moeten gesensibiliseerd worden. Het informeren van de brede doelgroep van internetgebruikers blijft een permanente opdracht (Henegouwen, ). Identificatieplicht bij internethandel: er is vaak onvoldoende informatie op de website te vinden over de werkelijke identiteit (o.a. adresgegevens, ondernemingsnummer, ) en de algemene verkoopsvoorwaarden van bepaalde internethandelaars. Nog al te vaak zijn die gegevens weggestopt in via omwegen te bereiken weblinks op de website of ontbreken die gewoon. De moeilijkheden om de internethandelaar telefonisch te contacteren en de soms zwakke of zelfs onbestaande klantenservice is voor veel consumenten een doorn in het oog (Namen, ).

17 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Er wordt een blijvende aandacht gevraagd voor de diverse vormen van internetfraude en sms-diensten (o.a. via in het buitenland beheerde websites). De consument en ook kmo s moeten via gerichte sensibiliseringsacties nog beter geïnformeerd worden over de mogelijke valkuilen van de internethandel (Namen, ). Om het vertrouwen van de consument in de internethandel te versterken moet de handelaar de wettelijke informatieplicht over de koop nauwer ter harte nemen en de wettelijke rechten van de consument beter respecteren (verzakingsrecht, tijdige levering, wettelijke garantieplicht, ) (Namen, ). Consumentenkrediet (WCK) en overmatige schuldenlast Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Overmatige schuldenlast vormt naast een sociaal probleem ook een steeds groeiend economisch probleem. Een stijging van het aantal personen in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling, heeft een sterke invloed op het consumentengedrag en de economische activiteit van deze groep (Hasselt, ). Sommige kredietgevers komen bepaalde wettelijke verplichtingen opgenomen in de WCK niet nauwgezet na. Vaak wordt een loopje genomen met de zorgvuldigheidsplicht en wordt er te gemakkelijk krediet verleend (o.a. bij leningen op afbetaling en kredietopeningen). Een niet of moeilijk te verantwoorden kredietverlening draagt bij tot de overmatige schuldenlast van vnl. consumenten in een sociaaleconomische zwakkere positie. Bepaalde consumentengroepen zijn zich nog onvoldoende bewust van de gevaren van overmatig krediet (o.a. kredietopeningen door winkelketens en postorderbedrijven) zodat o.a. sensibiliseringsacties noodzakelijk blijven (Hasselt, ). Niet alleen ondernemingen, maar ook consumenten moeten erop attent gemaakt worden dat het nuttig kan zijn bepaalde bedrijfsgegevens te consulteren vooraleer belangrijke contracten af te sluiten. Dit kan o.a. door het gebruik van de zoekfunctie Public Search (Brussels Gewest, ). 15

18 Buitengerechtelijke geschillenregeling Er is nood aan een verdere sensibilisering van de stakeholders (consumenten en ondernemingen) over de voordelen van de buitengerechtelijke geschillenregeling. 16 De oprichting van organen voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen moet worden aangemoedigd. De klassieke juridische procedure biedt in veel gevallen voor de consument geen oplossing. Niet alleen is ze tijdrovend en heerst onzekerheid over het resultaat, maar ook weegt de kostprijs niet op tegen de inzet, voorwerp van geschil. Waar mogelijk moet een orgaan voor alternatieve geschillenregeling gecreëerd worden, gratis (cf. ombudsdiensten) of tegen een beperkte kostprijs (cf. geschillencommissies) voor de consument. Een geschillenregeling via bemiddelaars erkend door FOD Justitie is voor de consument in veel gevallen niet haalbaar omwille van de hoge kostprijs (tarief raadsman) en het beperkte belang van de inzet (Luik, en Henegouwen, ). Naar een bredere bekendmaking van het onlineplatform BELMED bij consumenten en handelaars als tool om de sensibilisering te versterken en de onlinebemiddeling te promoten (diverse bijeenkomsten 2012).

19 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 3.2. Ondernemingen - signalen Mededinging De aandacht wordt gevestigd op oneerlijke concurrentie bij sommige overheidsaanbestedingen. Er wordt vermoed dat soms vooraf onder leveranciers en aannemers afspraken worden gemaakt over prijzen en marktverdeling en dat de regels van de gunning bij aanbestedingsprocedures niet overal strikt worden gevolgd (Oost-Vlaanderen, ). Er wordt melding gemaakt van praktijken in de autosector waarbij de voorwaarden van de fabrieksgarantie stellen dat onderhoud en herstellingen moeten gebeuren in de door de fabrikant of invoerder erkende werkplaatsen. Er wordt gewezen op de EUverordening 1400/2002, specifiek van toepassing op de distributie en naverkoopdienst in de autosector. De consument heeft het recht de wagen te laten onderhouden door elke hersteller, al dan niet erkend door de fabrikant. In toepassing van de verordening mag het onderhoud dus ook gebeuren bij niet-erkende herstellers. De garantie kan enkel afgewezen worden indien de wagen niet goed is onderhouden door de niet-erkende hersteller en het defect hiervan het gevolg is (Oost-Vlaanderen, ). 17 Marktafspraken zouden gemaakt worden in o.a. de sector van tandtechnische labo s (West-Vlaanderen, ). Volgens een vertegenwoordiger van Test-Aankoop blijft het risico op machtsmisbruik in de sectoren energie en telecom bestaan zolang bepaalde bedrijven de twee functies van dienstaanbieder én infrastructuurbeheerder kunnen combineren (vb. Belgacom, Electrabel) (Antwerpen, ). Groepsaankopen zijn misschien een goede zaak voor de consument maar kunnen volgens een vertegenwoordiger van een kmo-organisatie beschouwd worden als een vorm van oneerlijke concurrentie onder handelaars. De op grote schaal georganiseerde groepsaankopen doen afbreuk aan de belangen van kleinere ondernemingen want zij zijn niet in staat om de grote orders binnen te halen (bv. groepsaankopen van brandstoffen). Het zijn vaak dezelfde grote ondernemingen die voor dergelijke groepsaankopen als leverancier worden geselecteerd. Bovendien gaan dergelijke initiatieven vaak uit van organisaties die geen handelsactiviteit als maatschappelijke doelstelling hebben (Antwerpen, ).

20 Een vertegenwoordiger van Test-Aankoop betreurt dat er geen feedback volgt op het indienen van signalen van marktverstoring. Zo stelde Test-Aankoop in het verleden n.a.v. grote prijzenenquêtes een aantal zaken vast die ter kennis werden gebracht van de Belgische mededingsautoriteiten (o.a. in de sectoren brood, autorijscholen, vastgoed). De procedures duren jaren en er wordt nooit gecommuniceerd. Er wordt gehoopt dat de geplande hervorming van de Belgische Mededingingsautoriteit hier iets aan zal veranderen (Antwerpen, ). Het zou volgens een vertegenwoordiger van Test-Aankoop, een goede zaak zijn dat er een brochure wordt gepubliceerd en beschikbaar gemaakt op de website over de regelgeving onrechtmatige mededinging (Antwerpen, ). 18 Er wordt gesignaleerd dat onderzoeken door de Raad voor de Mededinging lang aanslepen. Termijnen van 3 jaar en meer vanaf de melding tot het bekomen van een uitspraak vormen geen uitzondering. De aard van de onderzoeken en de formele procedure waarin een recht op tegenspraak en een hoorzitting zijn voorzien, liggen aan de basis van de lange duurtijd. (cf. klassieke gerechtelijke procedure). Het beperken van de behandelingstermijnen zou één van de werkpunten moeten worden voor de mededingingsautoriteiten. Het mededingingsbeleid zou één van de prioriteiten van het economisch beleid van de regering moeten vormen, aldus een vertegenwoordiger van een ondernemingsorganisatie (West-Vlaanderen, ). Ambulante handel en organisatie van openbare markten (Wet van ) De organisatie van openbare markten valt onder de wetgeving ambulante handel en het gemeentelijk reglement. Uit de diverse bijeenkomsten over dat thema blijkt dat ondernemers en lokale overheden vaak nog vragen hebben over de concrete toepassing van de wetgeving. De brochure Ambulante handel uitgegeven door de AD Regulering en Organisatie van de Markt is een goede handleiding maar nog te weinig gekend bij de beoogde doelgroep van marktkramers en marktorganisatieverantwoordelijken. Een verduidelijking van de wetgeving via o.a. de website van de FOD Economie en de websites lokale economie van de gemeentelijke overheden, zou kunnen bijdragen tot een betere (diverse bijeenkomsten 2012).

21 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Over de toepassing van de voorwaarden voor de overdracht van standplaatsen blijken nog onduidelijkheden te bestaan. Bij een stopzetting dient de overlater een bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de KBO voor te leggen. De wet legt evenwel niet op dat de overnemer van een standplaats ook de volledige handelszaak overneemt; hij moet wel over een geldige machtiging beschikken en de specialisatie van de overgenomen ambulante handel verderzetten (Oost-Vlaanderen, ). Marktkramers die hun standplaatsen wensen onder te verhuren zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de reglementering. Onderverhuring kan volgens de wet enkel door een standwerker aan een andere standwerker of via de beroepsvereniging van standwerkers (Oost-Vlaanderen, ). De vraag wordt gesteld over de mogelijkheid van gedeeltelijke schrapping van de vergunning voor openbare markten. Wanneer iemand op meerdere markten aanwezig is en hij bv. zijn activiteit wil verminderen (bv. van 3 markten naar 1 markt), dan moet hij eerst een schrapping aanvragen voor de 3 standplaatsen om zich nadien terug in te schrijven voor de standplaats die hij wil behouden, met bijkomende kosten tot gevolg (Oost-Vlaanderen, ). 19 Het zou volgens marktorganisatoren soms moeilijk zijn om bepaalde types losse standwerkers te weigeren op de markt. Als voorbeeld verwijst men o.a. naar buitenlandse verkopers die bepaalde markten afdweilen met matrassen, serviezen, enz. en zich daarna niet meer vertonen (Antwerpen, ). Een tendens wordt waargenomen in bepaalde Brusselse gemeenten om al standplaatsen op openbare markten bij de gemeente aan te vragen nog vooraleer een vergunning ambulante handel werd toegekend door de ondernemingsloketten (Brussels Gewest, ). Het is voor veel marktkramers niet echt duidelijk wie de controlerende overheden zijn voor openbare markten (AD Controle en Bemiddeling, lokale politie, marktleiders) en wat hun specifieke controlebevoegdheden zijn (diverse bijeenkomsten).

22 Wet openingsuren (Wet van en ) Bij de toepassing van de wet openingsuren bestaan nog veel onduidelijkheden over wat wel en niet mag bij o.a. nachtwinkels, privébureaus voor telecommunicatie en shops van tankstations. Volgens art 16 mogen genoemde handelszaken een nevenassortiment andere producten aanbieden als het hoofdassortiment meer dan 50 % van de omzet vertegenwoordigt. Volgens de wet is er sprake van een hoofdactiviteit indien 1. aan de buitenzijde van de vestigingseenheid enkel naar die activiteit verwezen wordt, 2. er enkel voor die activiteit reclame wordt gemaakt, 3. de keuze aan andere producten beperkt is, en 4. indien de hoofdactiviteit minstens 50 % van de omzet vertegenwoordigt. 20 De 4 genoemde voorwaarden moeten cumulatief worden vervuld. Op basis van de hoofdactiviteit kan worden bepaald of de wet al dan niet van toepassing is. Bovendien worden naast producten ook diensten aangeboden en is het niet duidelijk welke omzet moet worden gerekend om de 50 % drempel te bepalen. In de praktijk zouden de grenzen gesteld in de 4 criteria niet eenduidig te bepalen zijn (Brussels Gewest, ). Overheden maken nog onvoldoende gebruik van de wettelijke bevoegdheid aanvullende bepalingen te voorzien in het gemeentelijk reglement o.a. wat openingsuren betreft voor privatebureaus voor telecommunicatie en nachtwinkels. Zo kunnen de openingsuren voor nachtwinkels in een gemeentelijk reglement worden beperkt en die voor bureaus voor telecommunicatie worden uitgebreid (Brussels Gewest, ). Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (Wet van ) Een pijnpunt volgens sommige deelnemers is het niet up to date zijn van bepaalde gegevens in de KBO m.n. activiteiten en adresgegevens. Adreswijzigingen van vestigingseenheden wordt niet altijd gemeld door ondernemingen. Er wordt wat dat betreft, gewezen op de problemen die zich kunnen stellen bij de invordering van achterstallige schulden voor de nieuwe gebruikers dit n.a.v. de invorderingsacties van gerechtsdeurwaarders. Een mogelijke reden waarom ondernemers soms nalaten vestigingseenheden te melden is de vaststelling dat sommige steden en gemeenten (o.a. Mechelen) een taks heffen op elke vestigingseenheid. Ook stopzettingen (cf. art 62 KBO-wet) worden vaak niet of zeer laattijdig meegedeeld (Brussels Gewest, ).

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten januari 2013 De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO beleid - BVBA Starter A04 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JDH ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

De lokale marktplatforms

De lokale marktplatforms De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2010-2011 consumenten lokale overheden De lokale marktplatforms Jaarverslag 2010-2011 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Aanpassingen regelgeving ambulante handel

Aanpassingen regelgeving ambulante handel Aanpassingen regelgeving ambulante handel VVSG mei 2015 A. Situering De organisatie van ambulante handel (openbare markten, openbaar domein, rommelmarkten, braderieën, verkopen door verenigingen) en kermissen

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

FAQ - veel gestelde vragen

FAQ - veel gestelde vragen FAQ - veel gestelde vragen 1. Wanneer is de wetgeving van toepassing? Kan het ruilen van goederen een ambulante activiteit zijn? Is het uitdelen van folders een ambulante activiteit? Is de levering van

Nadere informatie

Jaarverslag De Europese digitale agenda

Jaarverslag De Europese digitale agenda Jaarverslag 2013 De Europese digitale agenda "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." In het kader van de opdracht

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden. MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, MH/AB/LC A D V I E S. over

N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, MH/AB/LC A D V I E S. over N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, 1.06.2006 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITOEFENING EN DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN DE AMBULANTE ACTIVITEITEN

Nadere informatie

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2008 Gewijzigd in de gemeenteraad

Nadere informatie

De eenmalige innovatiepremie

De eenmalige innovatiepremie De FOD Economie informeert U! De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer

Nadere informatie

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

KIENREGLEMENT. Om speculatieve bedoelingen uit te sluiten, mogen geen geldprijzen of onmiddellijk in geld omzetbare prijzen worden toegekend.

KIENREGLEMENT. Om speculatieve bedoelingen uit te sluiten, mogen geen geldprijzen of onmiddellijk in geld omzetbare prijzen worden toegekend. GEMEENTEBESTUUR HOUTHALEN-HELCHTEREN KIENREGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 De loterijen, waaronder kienspelen, zijn

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

VVSG-memorandum kermissen

VVSG-memorandum kermissen VVSG-memorandum kermissen VVSG, september 2014 1 Inleiding De organisatie van de kermissen is geregeld in de wet van 25 juni 1993 en in het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

Een jaar langer gebonden?

Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr. : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2017 2104 DOC.0360/3 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.027/1 van 27 maart 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk

Nadere informatie

Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars

Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars Compliance Forum 6 oktober 2015 1. Inleiding 2 FOD Economie FSMA Organisatie van het toezicht Toezicht op de naleving van de wetgeving, o.m.

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren. Verpakkingsverantwoordelijkheid. e-commerce

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren. Verpakkingsverantwoordelijkheid. e-commerce Samen > Goed sorteren > Beter recycleren Verpakkingsverantwoordelijkheid e-commerce Inhoud 1. Scope..........................................3 2. Situering....................................... 4 3. Beoordeling

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Beroepsregl. - vergoeding examinatoren A04 Brussel, 22.10.2009 MH/JC/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over DE VERGOEDING VAN DE EXAMINATOREN VAN DE CENTRALE EXAMENCOMMISSIES

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/005 BERAADSLAGING NR 11/004 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1 Activiteitenverslag 2015 Administratieve boetes Cel administratieve boetes 1 Overzicht Statistieken en tendensen Alternatieven voor de administratieve boete What s new? Cel administratieve boetes 2 Aantal

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei A D V I E S Nr. 1.939 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- Aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV activiteiten Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle Agenda Cel «AER» Registratie operatoren Nomenclatuur NACE-BEL Nomenclatuur FAVV

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd.

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. Het werd tevens gewijzigd

Nadere informatie

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook andere wetgevingen met betrekking tot specifieke producten of diensten de verkoop van deze producten of diensten via ambulante handel kunnen verbieden. 4. DE VEREISTE

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. RVV 312 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. Brussel 19 juni 2003 De Raad voor het Verbruik die op eigen initiatief beslist

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/105 BERAADSLAGING NR. 14/056 VAN 1 JULI 2014 INZAKE HET GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan:

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 244 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiefonds Vlaanderen - Starteo ParticipatieMaatschappij

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1 Activiteitenverslag 2012 Administratieve boetes Cel administratieve boetes 1 Overzicht Regelgeving Statistieken en tendensen Alternatief voor de administratieve boete Boete in verhouding tot risico voor

Nadere informatie

Overzicht startersbeleid

Overzicht startersbeleid Overzicht startersbeleid 1. Gratis starten in Gent 2. Startersevents 3. Starterscontract 4. OndernemerschapsForum 5. Ruimte voor startende ondernemingen 6. Belasting vrijstelling voor startende ondernemingen

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

De lokale marktplatforms

De lokale marktplatforms De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2013 consumenten lokale overheden De lokale marktplatforms Jaarverslag 2013 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:...

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:... MODEL 4 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een rechtspersoon als minnelijke invorderaar van schulden 1. in drukletters

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie