Rentevisie januari 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rentevisie januari 2017"

Transcriptie

1 ING Investment Office Publicatiedatum: 16 januari 2016, uur Rentevisie januari 2017 Een iets aantrekkende economische groei, hogere inflatie(verwachtingen) en een minder stimulerend beleid van centrale banken leiden tot oplopende rentes. Wat betekent dit voor obligatiebeleggers? Einde aan historisch lage rentes zoals we die misschien nooit meer zullen zien Steeds meer positieve signalen over groei wereldeconomie sinds zomer 2016 In onze Rentevisie-update van april 2016 voorspelden we al dat de rentes iets zouden gaan oplopen - maar daar leek het op dat moment nog niet op. Zorgen over de economische groei, politieke onrust (onder andere het brexitreferendum) en toenemende twijfel aan het effect van het stimulerende beleid van de centrale banken leidden tot steeds lagere rentes. De voortdurende zoektocht van beleggers naar veilige havens drukte veel belangrijke effectieve rentes onder de 0% en daarmee kreeg de al 35-jarige bullmarkt van obligaties een ongekend vervolg. Aan het begin van de zomer werden in een aantal regio s nieuwe historisch lage renteniveaus bereikt. In juni sloot de Duitse 10-jaarsrente, de graadmeter voor de kapitaalmarktrente in de eurozone, zelfs voor de eerste keer in de geschiedenis onder de 0%. Op dat moment waren er in de eurozone nog maar weinig staatsobligaties met een looptijd van langer dan 7 jaar die een positief effect rendement boden. Er werd in de markt steeds vaker over schaarste gesproken. Voor een belangrijk deel was dit terug te voeren op het obligatie-opkoopprogramma van de ECB ( 80 miljard per maand), dat concurreerde met andere kopers. Op 8 juli sloot de Duitse 10-jaarsrente zelfs op minus 0,18%, een negatieve rente dus. Beleggers waren op dat moment bereid om de Duitse overheid te betalen om tien jaar op hun geld te passen. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde op die dag naar 1,36%, het laagste niveau ooit. We verwachten dat we deze niveaus voorlopig niet meer terug zullen zien, misschien wel nooit meer Trump als katalysator Gedurende de zomermaanden bleef de Duitse 10-jaarsrente schommelen rond de 0%. Maar vanaf eind september liep de kapitaalmarkt iets op en deze steeg nog sterker na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8 november. De belangrijkste oorzaak van deze oplopende rente is dat er in de zomermaanden steeds meer meevallende cijfers over de wereldwijde economische groei kwamen. De nee -uitslag van Simon Wiersma is sinds 2009 Investment Manager bij het ING Investment Office. Hij werkte eerder als vermogensbeheerder, portefeuillemanager en beleggingsstrateeg. Simon heeft diverse beleggingsopleidingen afgerond en studeerde Commerciële Economie aan de Hogeschool Alkmaar.

2 Amerikaanse groei 3,5% op jaarbasis in 3 e kwartaal het brexitreferendum leidde niet tot de gevreesde duikeling van het consumentenvertrouwen en van economische indicatoren in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. Het economisch momentum in de eurozone, de Verenigde Staten (VS) en ook in de opkomende markten (waaronder China) nam na de zomer juist toe. Een iets hogere rente was daarom een logisch gevolg. De rente wordt immers sterk bepaald door economische-groeivooruitzichten en inflatieverwachtingen. Als die percentages omhoog gaan, stijgt ook de rente. De verkiezing van Donald Trump als 45ste president van de VS werkte als een katalysator op de obligatiemarkt. Als de plannen voor de Amerikaanse economie die hij tijdens zijn verkiezingscampagne presenteerde, ook allemaal worden uitgevoerd, zullen die leiden tot een (nog) sterkere economische groei, een oplopende staatsschuld, een hogere inflatie en dus ook hogere rentes. En dat op een moment dat de Amerikaanse economie al prima draait. In het derde kwartaal bedroeg de groei van het bruto binnenlands product (bbp) 3,5% (kwartaal op kwartaal, omgerekend naar jaarbasis), de sterkste groei in de VS sinds het derde kwartaal van De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg van 1,80% begin november naar nu iets onder de 2,4% (13 januari 2017). Dat is in reactie op sterk oplopende inflatieverwachtingen, sterke cijfers over de Amerikaanse economie en een verhoging van de beleidsrente door de Amerikaanse centrale bank, de Fed. Ontwikkeling Duitse en Amerikaanse 10-jaarsrente (%) Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office (verwachtingen), 13 januari Duratie verkort In het kielzog van de Amerikaanse rentes liepen ook de rentes in de eurozone op. De Duitse 10- jaarsrente steeg van 0% halverwege oktober naar nu rond de 0,3% (13 januari 2017). Deze opwaartse rentebeweging werd iets afgezwakt na het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) begin december, om het huidige opkoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar eind december Tegelijkertijd maakte de ECB bekend om vanaf april in plaats van 80 miljard per maand, 60 miljard aan obligaties te zullen opkopen. Aflossingen van eerder opgekochte obligaties en de uitgekeerde rente zullen herbelegd worden. Per saldo zal de ECB vanaf maart maandelijks iets minder dan 80 miljard blijven kopen. Verder liepen de renteverschillen tussen de kernlanden van de eurozone, waaronder Nederland en Duitsland, en de perifere landen vanaf eind oktober weer wat op. De zorgen over de Italiaanse bankensector en de uitkomst van het Italiaanse referendum van begin december waren hiervoor de belangrijkste aanleiding. Daarop anticiperend, hebben we in de beleggingsstrategieën van ING begin oktober de overweging in staatsobligaties uit de periferie van de eurozone verminderd naar een neutrale weging. De vrijkomende middelen hebben we herbelegd in staatsobligaties

3 uit de eurozone met een korte duratie (gemiddelde resterende looptijd). Deze zijn minder gevoelig voor veranderingen van de rente. Al eerder, in juli, hadden we een belangrijk deel van de gewone beleggingen in eurostaatsobligaties al geruild naar een variant met een korte duratie. Hierdoor is het koersverlies door rentestijging op dit obligatiedeel van de beleggingsstrategieën beperkt gebleven. Verder zijn we al langere tijd belegd in inflatiegekoppelde obligaties ( inflation-linked bonds ) die profiteren van een hogere rente bij oplopende inflatieverwachtingen. Nog iets hogere rentes verwacht... We verwachten dat de Amerikaanse rentes in 2017 nog iets verder zullen oplopen. Bij de beleidsvergadering van de Fed van medio december is duidelijk geworden dat de opwaartse druk op de inflatie in de VS zal toenemen door de steeds krappere arbeidsmarkt en de stimuleringsplannen van Trump. Uit de notulen van die Fed-vergadering valt af te leiden dat de bestuurders nu gemiddeld drie renteverhoging verwachten volgend jaar: naar tussen de 1,25% en 1,50%. Eerder waren dat er nog twee. Dit geeft opwaartse druk op de korte rentes. Ook wij hebben onze verwachtingen aangepast: de bandbreedte voor onze verwachting van de Amerikaanse 10-jaarsrente (halverwege 2017) hebben we verhoogd van tussen de 2%-2,6% naar tussen de 2,4%-3%. Dit betekent dat deze na de flinke stijging in de afgelopen maanden (en gerekend vanaf het huidige niveau van rond de 2,6%) nog iets kan oplopen. De groei- en inflatieverwachtingen voor de VS zijn al flink opwaarts bijgesteld, maar de hogere olieprijs en sterk stijgende lonen vormen een risico aan de bovenkant (extra opwaartse druk op de rente). Tegenvallende groeicijfers en toenemende onzekerheid kunnen tot lagere rentes leiden. Negatieve rendementsverwachtingen staatsobligaties... daarom onderweging staatsobligaties en korte duratie Sterk stijgende lonen verwachten we niet in de eurozone. Daarvoor is de werkloosheid nog te hoog. Wel zal de hogere olieprijs in combinatie met een zwakkere wisselkoers van de euro en een aantrekkende economie leiden tot iets hogere inflatie(verwachtingen). In dit scenario zal ook de speculatie op het terugschroeven van de stimulering door de ECB toenemen, met in eerste instantie hogere kapitaalmarktrentes (obligatierentes) als gevolg. We handhaven onze verwachting voor de Duitse 10-jaarsrente, de bandbreedte van tussen de 0,4% en 1% (halverwege 2017). Vooralsnog houden we dan ook vast aan de korte duratie van het vastrentende deel van de beleggingsstrategieën. Een iets oplopende rente, waarbij de koersen van staatsobligaties dus dalen, zal resulteren in een negatief rendement voor staatsobligaties uit de eurozone. We handhaven daarom onze onderweging van deze categorie in onze tactische vermogensverdeling. Hoewel we vanaf de huidige niveaus negatieve rendementsverwachtingen hebben voor staatsobligaties op 12-maandstermijn, blijven we toch deels in deze obligatiecategorie belegd. Staatsobligaties bieden namelijk als enige beleggingscategorie bescherming in tijden van crisis of grote onzekerheid op de financiële markten. Hoogrentende bedrijfsobligaties aantrekkelijkst Voor hoogrentende bedrijfsobligaties, ook wel high yield bonds (HY) genoemd, was 2016 een erg goed jaar. Het is zelfs de best presterende beleggingscategorie, precies naar onze verwachting. Amerikaanse HY-obligaties hebben een rendement opgeleverd van ruim 17%. Europese HY-obligaties leverden ruim 9% op. Het herstel van de olieprijs had sterke invloed op HY-obligatiekoersen. Een belangrijk deel van de Amerikaanse HY-obligaties wordt namelijk uitgegeven door oliegerelateerde bedrijven. De scherpe daling van de olieprijs tot halverwege februari had daarom een sterk negatief effect op de koersen en het rendement van HY. Een groot aantal bedrijven uit de energiesector ging als gevolg van de lage olieprijs failliet, waardoor vooral de koersen van Amerikaanse HY-obligaties onder druk kwamen. Sindsdien is de olieprijs, mede door een aantrekkende vraag en het besluit van de OPEC om minder te produceren, sterk hersteld. Dit heeft geleid tot een fors koersherstel van HY-obligaties. Daarnaast zijn in Europa veel beleggers, in hun zoektocht naar direct rendement (zoals rente) opgeschoven van eersteklas debiteuren ( investment grade credits, IGC) naar HY. Door het opkoopprogramma van de ECB zijn de risicopremies op IGC (de spreads : renteverschillen ten opzichte van veilige staatsobligaties) sterk gedaald en vinden we IGC veel minder aantrekkelijk

4 Hogere bedrijfswinsten dan HY. We verwachten dat de grondstoffenprijzen de komende maanden zullen stabiliseren en de aantrekkende economische groeien zal leiden tot hogere omzetten en bedrijfswinsten. Hierdoor zullen veel minder bedrijven die HY-obligaties uitgeven, failliet gaan dan nu door de markt wordt ingeprijsd. Het gemiddelde effectieve rendement op HY bedraagt nog zo n 6,2%. We verwachten voor 2017 een totaalrendement op deze obligatiecategorie van 6%. De inkomsten uit couponnen (de rentebetalingen) zullen naar verwachting veel hoger zijn dan het koersverlies als gevolg van iets hogere rentes. Vooralsnog houden we dan ook vast aan een overweging van HY in onze tactische assetallocatie. Behaalde indexrendementen per categorie in 2016 (t/m 31/12) De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er is geen rekening gehouden met service fee. Deze moet in mindering worden gebracht op het rendement. Bron: Thomson Reuters Datastream, 13 januari Getoonde indices High Yield VS (USD): BofA ML HY Master II Index, High Yield eurozone: BofA ML Euro High Yield, obligaties opkomende markten: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite (USD), bedrijfsobligaties: Citigroup EUROBIG Corporate Index, staatsobligaties: Citigroup EMU GBI All Maturities Index (EUR). Bron: Thomson Reuters Datastream, 13 januari Koerswinsten IGC door aankopen ECB Weging van bedrijfsobligaties blijft neutraal Een lagere rente en lagere risicopremies hebben het afgelopen jaar, net als bij HY, geleid tot prima rendementen voor bedrijfsobligaties van eersteklas debiteuren ( investment grade credits, IGC). De sterke performance werd mede veroorzaakt door de ECB. Deze is sinds juni namelijk actief bedrijfsobligaties in de eurozone aan het opkopen, zo n 20 miljard per maand. De hierdoor ontstane extra vraag is maar gedeeltelijk gecompenseerd door extra aanbod. Als gevolg hiervan zijn de spreads op IGC laag gebleven. Vlak na het brexitreferendum liepen de spreads op IGC even sterk op, onder aanvoering van obligaties van financiële instellingen. De angst voor de negatieve gevolgen van een brexit was op dat moment groot. Die angst bleek echter maar van korte duur. Van juli tot september daalden de spreads weer om vervolgens weer iets op te lopen. Op dit moment is de risicopremie licht lager dan aan het begin van het jaar. In maart hebben we de weging van IGC al verlaagd van overwogen naar neutraal door de verkoop van onze positie in covered bonds (obligaties met onderpand, pandbrieven). We hanteren vooralsnog een neutrale weging voor ICG. In 2017 verwachten we voor IGC een totaalrendement van rond de 0%.

5 Spreadontwikkeling* obligatiecategorieën (%) HY EMD HC IGC *) Spread: risico-opslag in markrente ten opzichte van de rente op veilige staatsobligaties (zoals Duitse) met dezelfde resterende looptijd. Bron: Bloomberg, 21 december Goed jaar voor EMD Afnemende zorgen over de economische groei van China en die van de opkomende markten in het algemeen, een herstel van de grondstoffenprijzen en een iets zwakkere wisselkoers van de dollar tegenover valuta s van opkomende markten waren tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 8 november de belangrijkste ingrediënten voor de goede rendementen van obligaties uit opkomende markten ( emerging markets debt, EMD). Vooral obligaties uit opkomende markten in lokale valuta s ( local currencies, LC) stonden tot dat moment op een ruime dubbelcijferig winstpercentage. De J.P. Morgan Global Bond Index Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged, die het rendement weergeeft van een mandje van EMD LC-obligaties, stond op 8 november op een winst van 16,2% (in USD). Obligaties uit opkomende markten in harde valuta s ( hard currencies, HC) stonden op dat moment ook op een mooie winst door lagere risicopremies en een lage kapitaalmarktrente in de VS. De J.P. Morgan EMD Index Global Diversified, bestaande uit een mandje van staatsobligaties uit opkomende markten uitgegeven in USD, stond op 8 november op een winst van bijna 14%. maar verliest wat glans na Trump Vanaf 9 november werd de stemming echter gedrukt. De plannen van de aanstaande president Donald Trump worden gezien als zeer negatief voor de opkomende markten. Trump presenteerde in zijn verkiezingscampagne immers handelsbeperkende maatregelen en opperde zelfs importheffingen voor sommige producten uit andere landen. Met andere woorden: protectionistische maatregelen die de groei van de Amerikaanse economie zullen bevorderen maar een negatieve invloed hebben op de wereldhandel. Tegelijkertijd zal de inflatie in de VS, en daarmee de rente, verder oplopen, wat leidt tot een sterkere dollar. Beleggers reageerden na de verkiezingsuitslag op 9 november als door een wesp gestoken. De

6 Amerikaanse rente steeg, de dollar werd sterker en (onder andere) de koersen van obligaties uit opkomende markten lagen onder druk. Een deel van de winst van 2016 ging daarmee verloren. Sindsdien zijn de markten van obligaties uit opkomende markten redelijk stabiel. De spreads op EMD HC zijn, na een scherpe stijging in november, weer wat gedaald en de valuta s van een aantal opkomende markten zijn weer iets hersteld. Positieve vooruitzichten EMD Wij vinden de negatieve reactie op EMD na de overwinning van Trump overdreven. De fundamentele ontwikkelingen en de vooruitzichten voor opkomende markten zijn op dit moment prima. Naar verwachting zal het groeiverschil tussen de opkomende en de ontwikkelde markten voor het eerst sinds jaren weer toenemen. Of de protectionistische plannen van Trump door zullen gaan, en hoe deze er precies uit gaan zien, is nog maar de vraag. Het kan zomaar zijn dat er helemaal geen muur tussen de VS en Mexico gebouwd gaat worden. Verder zijn de hogere grondstoffenprijzen en iets lagere wisselkoersen van valuta s uit opkomende markten helemaal niet zo slecht. Voor de meeste opkomende markten betekent een zwakkere valuta namelijk: een betere concurrentiepositie op hun export. Daarnaast hebben opkomende markten in de afgelopen jaren relatief minder schuldpapier uitgegeven in dollars en meer in lokale valuta s, waardoor de betaalbaarheid van de leningen minder in gevaar komt. Bovendien zijn in veel opkomende markten de reële rentes (dus na aftrek van inflatie) nog best hoog, waardoor er ruimte is voor stimulerende maatregelen door de centrale banken. Sinds maart hanteren we een neutrale weging voor EMD in onze beleggingsstrategieën. We verwachten dat de grondstoffenprijzen en valuta s uit opkomende markten verder zullen stabiliseren, waardoor de zorgen over de kredietwaardigheid, en daardoor de risicopremies op obligaties uit opkomende markten, verder zullen afnemen. Voor 2017 verwachten we rendement van 5% op EMD in harde valuta s. Indices obligaties opkomende markten in harde en lokale valuta s Oranje lijn: EMD HC; grijze lijn: EMD LC. Bron: Thomson Reuters Datastream, 13 januari Actief beleid We verwachten dat in 2017 de rentes op staatsobligaties uit de eurozone per saldo zullen oplopen. Dit zal echter geen rechte lijn zijn. Momenten van oplopende politieke spanningen en

7 economische onzekerheid zullen ongetwijfeld leiden tot volatiliteit (koersbeweeglijkheid), ook op de obligatiemarkten. Een actief beleggingsbeleid is daarom noodzakelijk. We hebben de hoogste rendementsverwachtingen voor HY- en EMD-obligaties. Maar zoals altijd geldt dat (verwacht) rendement en risico onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. We zijn er daarom voorstander van om, ondanks de lage rendementsverwachtingen, altijd een belangrijk deel van een gespreide obligatieportefeuille met staatsobligaties in te blijven vullen. Dat doen we dan ook in onze beleggingsstrategieën. Door een actief duratiebeleid (looptijdenbeleid) en de aanvulling met obligatiecategorieën met een hogere rendementsverwachting streven we naar een rendement op de obligatiebeleggingen dat iets hoger ligt dan het rendement van een spaarrekening. Hierbij houden we vanzelfsprekend de risico s nauwlettend in de gaten. Meer weten? Onze vooruitzichten voor de verschillende beleggingscategorieën kunt u vinden in ING Beleggingsvisie 2017 en onze actuele tactische assetallocatie staat in ons Maandbericht Beleggen. Disclaimer Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon J. Wiersma, Investment Manager bij het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. op 21 december 2016, uur. De data en grafieken zijn geüpdatet op 16 januari Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon of onderdeel dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. Door te klikken op deze link kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot aanbevelingen te voorkomen en te vermijden. Beleggen brengt risico s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Update Rentevisie. ING Investment Office. Publicatiedatum: 11 april Door Simon Wiersma, Investment Manager

Update Rentevisie. ING Investment Office. Publicatiedatum: 11 april Door Simon Wiersma, Investment Manager ING Investment Office Publicatiedatum: 11 april 2016 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager Trage economische groei, lage inflatie en het stimulerende beleid van de centrale banken hebben

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 2 november 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office In de update van april dit jaar schreven we nog over de verrassend

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 3 december 2013 Rentevisie Update december 2013 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Gaat de Amerikaanse centrale bank, de Fed nu

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, 14.00 uur Januari Februari Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, 14.00 uur Februari Maart Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 april 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 april 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 april 2017, 12.15 uur Ti Maart April Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Update september 2013. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update september 2013. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 30 augustus 2013 Rentevisie Update september 2013 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Normalisering. Dat is de stempel die de rentestijging

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 juni 2017, 12:40 uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 juni 2017, 12:40 uur ING Investment Office Publicatiedatum: 14 juni 2017, 12:40 uur Ti Mei Juni Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur Ti Juli Augustus Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend

Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend , 14.30 uur Update grondstoffen Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend In 2016 werd nog een mooi rendement geboekt met grondstoffen. Kunt u de komende tijd rekenen op goede rendementen op deze

Nadere informatie

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Vraag & antwoord Update: koersen opnieuw lager Door Simon Wiersma, Investment Manager Twee weken geleden publiceerden we al een Vraag & antwoord naar

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Rapportage vierde kwartaal 2016

Rapportage vierde kwartaal 2016 Rapportage vierde kwartaal 2016 12 januari 2017 1. Rendement financiële markten Rendementen vierde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het vierde kwartaal en

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Februari 2016

Maandbericht Beleggen Februari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Maandbericht Beleggen Februari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Update: wat nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU wil stappen? Vraag & antwoord

Update: wat nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU wil stappen? Vraag & antwoord Update: wat nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU wil stappen? Vraag & antwoord Nu de Britten in het referendum van 23 juni ervoor hebben gekozen om geen lid te blijven van de Europese Unie (brexit) is

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 september 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 september 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 14 september 2017, 12.00 uur Ti Augustus September Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juli 2015

Maandbericht Beleggen Juli 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 juni 2015 Maandbericht Beleggen Juli 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juni 2015

Maandbericht Beleggen Juni 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 27 mei 2015 Maandbericht Beleggen Juni 2015 mei juni + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Update opkomende markten

Update opkomende markten ING Investment Office Publicatiedatum: 7 april 2014 Update opkomende markten Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office De beleggingsregio opkomende markten is de afgelopen maanden

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 13 december 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 13 december 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 13 december 2017, 16.10 uur November December Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 november 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 november 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 november 2017, 13.50 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Investment Highlights week 47

Investment Highlights week 47 Investment Highlights week 47 Datum: 28 november 2016 Stilte voor de volgende storm? De afgelopen week was opvallend rustig op de financiële markten. Na de forse beweging in de eerste weken na de Amerikaanse

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Welkom. Datum: 25 april 2014

Welkom. Datum: 25 april 2014 Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie