Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP1"

Transcriptie

1 Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP1 Versie 1.1

2 INHOUD 1. Connectiviteit Connector verkooporders (fase 3) Profiel connector verkooporders Parameters 'Mobile Sales' Connector debiteuren (fase 2) Profiel connector debiteuren Connector Prijzen en voorraad Profiel connector prijzen en voorraad Aanvullende assortimentsgegevens Exporteren prijzen Exporteren voorraad Orderkorting Onderhoud orderkorting per Onderhoud orderkorting per debiteur Onderhoud orderkorting per orderkortinggroep Onderhoud orderkorting per ordersoort Parameters Verkoop Verkooporders Verkoopoffertes Orderkorting Web Solutions Onderhoud Debiteuren UNIT4 SBR en UNIT4 Digipoort Parameters financieel, tabblad SBR Kader Service Kader Bedrijfsgegevens Parameters financieel, tabblad 'Aangifte' Opstellen BTW aangifte BTW aangifte Opgaaf intracommunautaire prestaties CAMT.053 rapportageformaat SEPA bankafschriften Parameters Financieel Inlezen bankafschriften Electronic output XML Uitvoerwijze...18 UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 25

3 6. Functionele wijzigingen Aanmaken inventarisatielijst na manco Parameters Logistiek, tabblad 'Pakbon' Parameters Logistiek, tabblad 'Inventarisatielijst' Afdrukken orderbevestiging Verkoopordersoorten Fiatteren verkooporders Verkoopordersoorten Parameters Logistiek & Aanvullende assortimentsgegevens Verkooporders Fiatteren verkooporders Opgeloste gebruikersmeldingen Afstemmen niet gefiatteerde factuur Parameters Financieel Voorraadtekort samengesteld product Parameters Verkoop Betaalcrediteur Crediteuren Fiatteren inkooporders Fiatteren inkooporders Crediteur notitie Parameters Financieel BTW aangifte met variabele vakken Onderhoud formulieren Onderhoud BTW vakken Factureren diensten als batchtaak Afdrukken dienstfacturen als batchtaak...25 UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 3 van 25

4 1. Connectiviteit Meer en meer applicaties worden aan elkaar gekoppeld en maken daarbij gebruik van elkaars gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan websites, warehouse management systemen en andere specifieke toepassingen. UNIT4 Multivers Extended fungeert hier vaak als centraal systeem waarin de gegevens beheerd worden. 1.1 Connector verkooporders (fase 3) Binnen UNIT4 Multivers Extended bestaat op dit moment geen eenduidige importfunctie voor verkooporders. Verkooporders kunnen via EDI-verkoop, Importeren onderhanden verkooporders en via Mobile Sales en WebSolutions worden ingelezen. Iedere functie heeft hierbij zijn eigen methodiek. Nieuwe werkwijze Door gebruik te maken van een nieuw ontwikkelde 'engine' die op diverse manieren aangeroepen kan worden (ASCII, XML, webservice) kunnen verkooporders op uniforme wijze worden aangeboden en verwerkt. Het uitgangspunt is dat de afhandeling van verkooporders via een webservice plaats zal gaan vinden. De connector verkooporders behoort tot module JA (Connector Verkooporders). UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 4 van 25

5 1.1.1 Profiel connector verkooporders Applicatiebeheer Onderhoud Connector Profiel connector verkooporders Bij iedere order die aangeboden wordt met de connector is ingevuld met welk profiel de order ingelezen moet worden. Op basis van het profiel wordt de verkooporder met een bepaalde status vastgelegd en worden de acties bij voorraadtekort bepaald. In dit venster kunt u de profielen vastleggen en onderhouden. Veld 'Profiel:' In het veld 'Profiel: ' kunt u een bestaand profiel openen door de naam van het profiel in te vullen of met F2 of de selectiebitmap een profiel te selecteren. U kunt een nieuw profiel vastleggen door een nieuwe naam in te vullen, de velden te vullen en de gegevens op te slaan met de knop [Opslaan]. Kader 'Profiel' Type: Selecteer hier de herkomst van de ingelezen verkooporders (E-Commerce of Mobile Sales) Kader 'Standaard waarden' Opslaan als ordersoort: Een order wordt altijd opgeslagen met de ordersoort die in de import staat. Als in de import geen ordersoort is vastgelegd, wordt de hier vastgelegde ordersoort gebruikt. Status order na inlezen: Orders met herkomst 'Mobile Sales' worden altijd opgeslagen met status 'Wordt ingegeven'. Dit kunt u niet wijzigen. Bij herkomst 'E-Commerce' kunt u kiezen of de order met status 'Geblokkeerd', 'Onderhanden' of 'Wordt ingegeven' moet worden vastgelegd. Kader 'Actie bij geconstateerd voorraadtekort' Als blijkt dat er onvoldoende voorraad is, zijn er diverse vervolgacties mogelijk. Selecteer in dit kader de gewenste actie voor orders met directe voorraadcontrole en voor orders met ATP voorraadcontrole (de methode van voorraadcontrole is vastgelegd in de ordersoort). Bij directe voorraadcontrole: Bij ATP voorraadcontrole: 'Backorder aanmaken' of 'Negeren van het voorraadtekort' 'Backorder aanmaken', 'Leveren op eerste mogelijkheid', 'Leverprobleem negeren' of 'Automatisch leverschema opzetten' (De optie 'Automatisch leverschema opzetten' is alleen beschikbaar bij herkomst E-Commerce) UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 5 van 25

6 Intercompany Applicatiebeheer Onderhoud Intercompany Intercompany relaties De intercompany functionaliteit kan in combinatie met de connector gebruikt worden als aan deze voorwaarden is voldaan: - De module Intercompany (LF) is actief. - In de verkoopordersoort is aangegeven dat automatisch intercompany orders aangemaakt mogen worden voor geïmporteerde orders (tabblad 'Orderregel' van de verkoopordersoort) - Er worden geen meerdere afleverregels gecreëerd. - De intercompany relatie is zo ingericht dat alle handelingen zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder schermen, vragen of meldingen plaatsvinden.* * Op tabblad 'Overig' van het venster 'Intercompany relaties' moeten in ieder geval de opties 'Automatisch voorraad uit administratie xx aanspreken' en 'Geen keuzescherm voor vervolgactie tonen' ingeschakeld zijn. De optie 'Afleverregel splitsen indien een gedeelte beschikbaar is in administratie xx' moet uitgeschakeld zijn. Om te voorkomen dat het programma voor iedere orderregel probeert om met intercompany te leveren, kunt u de optie 'Alleen bij een voorraadtekort in administratie xx' inschakelen Parameters 'Mobile Sales' Applicatiebeheer Parameters Mobile Sales De parameters 'Mobile Sales' zijn van belang voor de werking van Mobile Sales en werken onafhankelijk van (de profielen van) de connector verkooporders. De parameters zijn om die reden gehandhaafd en niet gewijzigd. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 6 van 25

7 1.2 Connector debiteuren (fase 2) Voor diverse doeleinden kan het voor externe programma's nodig zijn om de debiteurgegevens realtime op te vragen. Om deze reden is in deze versie fase 2 van de connector debiteuren aangesloten. Het is nu mogelijk om debiteurgegevens uit UNIT4 Multivers Extended op te vragen (GetDebtors) en debiteuren te zoeken in de database van UNIT4 Multivers Extended (SearchDebtors) Profiel connector debiteuren Applicatiebeheer Onderhoud Connector Profiel connector debiteuren In dit venster kunt u per profiel de initiële gegevens vastleggen. Dit houdt in dat de gegevens die niet aangeboden worden in het antwoord (omdat de gegevens niet in UNIT4 Multivers Extended zijn vastgelegd), worden aangevuld met wat u in dit venster vastlegt. In dit venster kunt u de profielen vastleggen en onderhouden. Kader 'Profiel' In het veld 'Profiel: ' kunt u een bestaand profiel openen door de naam van het profiel in te vullen of met F2 of de selectiebitmap een profiel te selecteren. U kunt een nieuw profiel vastleggen door een nieuwe naam in te vullen, alle verplichte velden te vullen en de gegevens op te slaan met de knop [Opslaan]. De tabbladen van dit venster zijn beschreven in de Release notes UNIT4 Multivers Extended Service Pack Editie. De connector debiteuren behoort tot module JG (Connector debiteuren) UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 7 van 25

8 1.3 Connector Prijzen en voorraad Er komt steeds meer vraag naar mogelijkheden om prijs- en voorraadgegevens op uniforme en complete wijze uit AW op te kunnen vragen, waarbij ook de wijzigingen op prijzen en veranderingen in de voorraad kunnen worden doorgegeven. Hiervoor is de connector Prijzen en voorraad ontwikkeld. Daarnaast wordt door UNIT4 Internet Solutions een framework voor websites ontwikkeld dat aan zal sluiten op deze connector (E-Commerce) Profiel connector prijzen en voorraad Applicatiebeheer Onderhoud Connector Profiel connector prijzen en voorraad Zowel in een request als bij een handmatige export van de gegevens moet opgegeven worden welk profiel van toepassing is. In het profiel zijn de standaardcriteria voor het request of de export vastgelegd. Aan de hand van die criteria wordt bepaald welke gegevens in het antwoord of in de export worden geplaatst. In dit venster kunt u de profielen vastleggen en onderhouden. Profiel In het veld 'Profiel: ' kunt u een bestaand profiel openen door de naam van het profiel in te vullen of met F2 of de selectiebitmap een profiel te selecteren. U kunt een nieuw profiel vastleggen door een nieuwe naam in te vullen, alle verplichte velden te vullen en de gegevens op te slaan met de knop [Opslaan]. Gekoppelde gebruikers Met de knop 'Gekoppelde gebruikers' kunt u gebruikers aan het profiel koppelen. Alleen gekoppelde gebruikers kunnen van het betreffende profiel gebruikmaken Tabblad 'Bestanden' Kader 'Profiel' Hier kunt u het type bestand selecteren. Op dit moment is alleen type 'XML' beschikbaar. Kader 'Uitvoer XML' Vul in dit kader in welke gegevens door de connector met het onderhanden profiel opgevraagd kunnen worden. Algemene verkoopprijzen Vink deze optie aan als het programma de algemene verkoopprijzen moet kunnen doorgeven. Prijslijstprijzen Als het programma ook de prijslijstprijzen mee moet nemen, vinkt u deze optie aan. U dient bij deze optie op te geven welke prijslijst of prijslijsten het programma moet meenemen. Debiteurprijzen U kunt in het programma specifieke debiteurprijzen vastleggen. Dit zijn echter niet de prijzen die met deze optie bedoeld worden: de debiteurprijs in de prijsconnector is de prijs die voor een bepaalde debiteur geldt voor een bepaald product. Oftewel de prijs die het programma voor zou zetten als u een verkooporder voor die debiteur zou invoeren. Bij het bepalen van de debiteurprijzen worden de tabbladen 'Prijzen' en 'Kortingen' van de parameters 'Verkoop' (Applicatiebeheer Parameters Verkoop) in ogenschouw genomen. Om de debiteurprijzen op te kunnen vragen dient u de organisatiegroep van de bovenliggende organisatie te selecteren. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 8 van 25

9 Voorraad Vink deze optie aan als u dit profiel wilt gebruiken voor het opvragen van de voorraad. U kunt met de connector gegevens opvragen uit UNIT4 Multivers Extended, maar u kunt ook kiezen voor het exporteren van de gegevens van alle producten die aan de ingevulde criteria voldoen. In dat geval worden door het programma één of meerdere XML bestanden aangemaakt. Bestandsnaam prijzen Vul hier het pad en de bestandsnaam in van het exportbestand met de prijzen. Gebruik de knop [Bladeren] om naar de gewenste locatie te navigeren. Aantal producten Per prijzenbestand Vul het aantal producten in dat maximaal in één bestand geplaatst mag worden. Als dit aantal overschreden wordt, wordt een nieuw bestand aangemaakt. Ieder bestand krijgt zijn eigen volgnummer. Bestandsnaam voorraad Vul hier het pad en de bestandsnaam in van het exportbestand met de voorraad. Gebruik de knop [Bladeren] om naar de gewenste locatie te navigeren. Aantal producten per voorraadbestand Vul het aantal producten in dat maximaal in één bestand geplaatst mag worden. Als dit aantal overschreden wordt, wordt een nieuw bestand aangemaakt. Ieder bestand krijgt zijn eigen volgnummer Tabblad 'Groepen' Kader 'Criteria' In dit kader legt u de criteria vast van de producten waarvan de gegevens met de connector opgevraagd kunnen worden. Categorie / Groep Vul in het veld 'Categorie' de productcategorie in of selecteer een categorie met F2 of met de selectiebitmap. U kunt het criterium verfijnen door tevens een productgroep te selecteren of in te vullen. Dit is niet verplicht. Sla het criterium op met het groene vinkje. U kunt meerdere categorieën en productgroepen vastleggen. U kunt een criterium verwijderen door de regel te selecteren en daarna op de knop met het kruis te klikken. Gebruik de knop met het blaadje om de velden leeg te maken zodat u een nieuw criterium kunt invoeren. Een product voldoet aan deze criteria als het is ingedeeld in minimaal één van de hier vastgelegde groepen. Kader 'Eigenschappen van product' Selecteer hier de eigenschappen die de producten moeten hebben om meegenomen te worden in de connector. Een product voldoet aan deze criteria als alle eigenschappen van het product overeenkomen Tabblad 'Uitsluiten' Leg op dit tabblad vast van welke categorieën / groepen u de producten niet wilt laten meenemen in de connector. Een product wordt uitgesloten als het is ingedeeld in minimaal één van de hier vastgelegde groepen. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 9 van 25

10 Tabblad 'Kenmerken' Op dit tabblad kunt u extra criteria vastleggen voor de producten. Om meegenomen te worden in de connector moet een product alle hier vastgelegde kenmerken hebben Aanvullende assortimentsgegevens Applicatie Onderhoud Basisgegevens logistiek Producten tabblad 'Assortiment' Knop [Aanvullend ] tabblad 'Web' De bestaande velden 'Voorraadaantal 1:' en 'Voorraadaantal 2:' zijn van het tabblad 'Voorraad' verplaatst naar het nieuwe tabblad 'Web'. Voorraadweergave Geef hier op of de voorraad van dit product doorgegeven moet worden aan de connector. U kunt kiezen voor 'Altijd op voorraad', 'Op aanvraag' en 'Standaard'. Bij keuze 'Standaard' wordt de actuele voorraad doorgegeven. Prijsweergave Geef hier op of de prijs van dit product doorgegeven moet worden aan de connector. U kunt kiezen voor 'Geen prijs tonen', 'Prijs op aanvraag' en 'Standaard' Importeren producten Het veld 'Voorraadweergave' is beschikbaar bij het importeren van producten. De mogelijke databasewaarden zijn: - A = op Aanvraag - V = altijd op Voorraad - " " (leeg) = Standaard Het veld 'Prijsweergave' is beschikbaar bij het importeren van producten. De mogelijke databasewaarden zijn: - A = prijs op Aanvraag - G = Geen prijs tonen - " " (leeg) = Standaard Exporteren prijzen Applicatie Taken Connector Exporteren prijzen Met deze functie kunt u een complete export doen van de prijzen van de producten die aan de criteria voldoen van het profiel dat u selecteert. Selecteer het te gebruiken profiel in het veld 'Profielnaam: '. Het type van het profiel wordt getoond in het veld 'Type' (op dit moment is alleen type XML beschikbaar). In het veld 'Bestandsnaam prijzen' worden de bestandsnaam en de locatie getoond die in het profiel zijn vastgelegd. U kunt hier nog van afwijken. Tijdens de export wordt de door u opgegeven bestandsnaam aangevuld met een datumtijdcode en een volgnummer. Geef tot slot aan of u alle producten wilt exporteren, of alleen de gewijzigde producten sinds de laatste export. Als de selectiecriteria van het te gebruiken profiel gewijzigd zijn, is het alleen mogelijk om een complete export te doen. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 10 van 25

11 1.3.4 Exporteren voorraad Applicatie Taken Connector Exporteren voorraad Met deze functie kunt u een complete export doen van de voorraad van alle producten die aan de criteria voldoen van het profiel dat u selecteert. Selecteer het te gebruiken profiel in het veld 'Profielnaam: '. Het type van het profiel wordt getoond in het veld 'Type' (op dit moment is alleen type XML beschikbaar). In het veld 'Bestandsnaam prijzen' worden de bestandsnaam en de locatie getoond die in het profiel zijn vastgelegd. U kunt hier nog van afwijken. Tijdens de export wordt de door u opgegeven bestandsnaam aangevuld met een datumtijdcode en een volgnummer. Geef tot slot aan of u alle producten wilt exporteren, of alleen de gewijzigde producten sinds de laatste export. Als de selectiecriteria van het te gebruiken profiel gewijzigd zijn, is het alleen mogelijk om een complete export te doen. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 11 van 25

12 2. Orderkorting De wijze waarop UNIT4 Multivers Extended orderkortingen bepaalt is in deze versie sterk uitgebreid. Met de doorgevoerde aanpassingen is het bijvoorbeeld mogelijk om uw afnemers te belonen met een extra orderkorting als zij hun bestelling via uw website plaatsen. 2.1 Onderhoud orderkorting per Er zijn drie schermen waarin u staffels voor de orderkorting vast kunt leggen Onderhoud orderkorting per debiteur Applicatie Onderhoud Verkoop Orderkorting per debiteur Het was reeds mogelijk om orderkortingen per debiteur vast te leggen. De functionaliteit is vergroot en opgenomen in de uitbreiding van de orderkortingen. U kunt in dit venster de orderkorting per debiteur vastleggen. U kunt dit verder verfijnen met de ordersoort en de valuta. Als u geen valutacode invult, geldt de lokale valuta. Met de bladerknoppen bovenin het scherm kunt u door de vastgelegde kortingen bladeren Onderhoud orderkorting per orderkortinggroep Applicatie Onderhoud Verkoop Orderkorting per orderkortinggroep Deze functie was beschikbaar onder de naam 'Orderkorting per debiteurgroep'. Het scherm is nu uitgebreid. U legt hier de orderkorting per orderkortinggroep vast. U kunt dit verder verfijnen met de ordersoort en de valutacode. Als u geen valutacode invult, geldt de lokale valuta. Met de bladerknoppen kunt u door de vastgelegde kortingen bladeren. Onderhoud debiteurkortinggroepen Applicatiebeheer Onderhoud Verkoop Debiteurkortinggroepen Leg hier de verschillende debiteurkortinggroepen vast. Een kortinggroep bestaat uit een code van drie karakters en een omschrijving. Onderhoud debiteuren Applicatie Onderhoud Debiteuren Debiteuren U kunt een debiteur indelen in een orderkortinggroep door op het tabblad 'Verkoop1' de orderkortinggroep in te vullen in het veld 'Orderkortinggroep' Onderhoud orderkorting per ordersoort Applicatie Onderhoud Verkoop Orderkorting per ordersoort Leg in dit scherm de orderkorting per ordersoort vast. U kunt dit verder verfijnen met de valutacode. Als u geen valutacode invult, geldt de lokale valuta. Gebruik de bladerknoppen om door de vastgelegde kortingen te bladeren. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 12 van 25

13 2.2 Parameters Verkoop Applicatiebeheer Parameters Verkoop Verkoop, tabblad 'Korting' Op het tabblad 'Korting' van de parameters verkoop kunt u in het kader 'Orderkortingen' vastleggen welke kortingen het programma in beschouwing moet nemen bij het bepalen van de orderkorting. Het programma onderscheidt de volgende mogelijke orderkortingen: Debiteur / valuta Debiteur / ordersoort / valuta Orderkortinggroep / valuta Orderkortinggroep / ordersoort / valuta Ordersoort / valuta Met de knoppen [>>] en [<<] kunt u orderkortingen verplaatsen tussen de kaders 'Gebruikte orderkortingen' en 'Niet gebruikte orderkortingen'. U kunt de volgorde van de gebruikte orderkortingen aanpassen met de knoppen [Omhoog] en [Omlaag]. Bij het bepalen van de orderkorting kijkt het programma of de verkooporder voldoet aan één van de vastgelegde staffels. De orderkortingen in het kader 'Gebruikte orderkortingen' worden van boven naar beneden doorgelopen. Als een orderkorting voldoet bij de onderhanden verkooporder, stopt het programma met zoeken en wordt die korting ingevuld in de verkooporder. Altijd hoogste kortingspercentage zoeken Als u deze optie inschakelt, bekijkt het programma alle gebruikte orderkortingen. De hoogste korting wordt vervolgens in de verkooporder vastgelegd. 2.3 Verkooporders Applicatie Taken Verkoop Verkooporders Bij het invoeren van een verkooporder legt u op het tabblad 'Algemeen' vast voor welke debiteur de order is, welke ordersoort van toepassing is en in welke valuta de order is. Deze gegevens, plus de orderkortinggroep van de debiteur, gebruikt het programma om te bepalen welke orderkortingen van toepassing zijn voor de onderhanden verkooporder. Het orderbedrag wordt gebruikt om de staffeltrede, en dus het percentage van de orderkorting te bepalen. Tot slot wordt aan de hand van de parameters 'Verkoop' bepaald welke orderkorting het programma moet gebruiken. Dit percentage wordt ingevuld in de verkooporder. 2.4 Verkoopoffertes Applicatie Taken Verkoop Verkoopoffertes Voor de bepaling van de orderkorting in verkoopoffertes worden de kortingen waarin een ordersoort is opgenomen buiten beschouwing gelaten (in de offerte is de verkoopordersoort immers niet van toepassing). Het kortingspercentage wordt in de verkoopofferte vastgelegd op het tabblad 'Totaal'. Let op dat de orderkorting niet opnieuw bepaald wordt bij het overnemen van de offerte in een verkooporder. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 13 van 25

14 2.5 Orderkorting Web Solutions U kunt bij de debiteur een orderkortinggroep vastleggen ten behoeve van Web Solutions Onderhoud Debiteuren Applicatie Onderhoud Debiteuren Debiteuren Als een debiteur bij afname via het web altijd een korting krijgt volgens een specifieke kortinggroep, kunt u in het veld 'Orderkortinggroep Web' de betreffende kortinggroep invullen. De kortinggroep die u hier vastlegt zal uitsluitend door Web Solutions gebruikt worden. Het veld is alleen zichtbaar als u beschikt over Web Solutions (modules XB, QA en YA). UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 14 van 25

15 3. UNIT4 SBR en UNIT4 Digipoort Vanaf januari 2013 bent u al verplicht om de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor 2012 volgens de SBR-standaard aan te leveren aan Digipoort. Vanaf 1 januari 2014 is het tevens verplicht om de aangifte Omzetbelasting (de Btw aangifte) en de Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) volgens diezelfde standaard aan te leveren aan Digipoort. Digipoort Digipoort is de veilige digitale verbinding met de overheid voor de ontvangst, de verwerking en de aflevering van elektronische berichten die ondernemers naar verschillende overheidsorganisaties verzenden en vice versa. SBR SBR (Standard Business Reporting) betreft het standaardiseren van gegevens voor verschillende rapportages die digitaal aangeleverd kunnen worden door middel van XBRL. XBRL XBRL is de wereldstandaard waarmee gegevens eenduidig kunnen worden uitgewisseld tussen ondernemers, de overheid en banken. De lay-out van de aangiftebestanden is een op XML gebaseerde open standaard. Met ingang van januari 2014 is de vervallen. De maakte gebruik van het BAPI-kanaal van de Belastingdienst. Deze manier van aanleveren is in januari 2014 gesloten. Digipoort is de opvolger. De wijzigingen met betrekking tot Digipoort gelden alleen voor Nederlandse administraties. De werkwijzen voor de aangiftes in Belgische administraties zijn niet gewijzigd. 3.1 Parameters financieel, tabblad SBR Applicatiebeheer Parameters Financieel Financieel Tabblad SBR In het venster van de parameters Financieel is een nieuw tabblad geïntroduceerd: SBR. Op dit tabblad kunt u uw gegevens vastleggen voor de communicatie naar Digipoort Kader Service In het kader 'Service' kunt u aangeven of u gebruikmaakt van een eigen certificaat, of van het UNIT4 verzamelcertificaat. Gebruik van een eigen PKI Overheidsservices certificaat U kunt een eigen certificaat aanschaffen via één van de door de Belastingdienst geselecteerde leveranciers. De kosten hiervoor bedragen circa 600,-- voor een periode van 3 jaar. Zie hiervoor Gebruik van het UNIT4 Verzamelcertificaat U kunt ook gebruikmaken van het kosteloos door UNIT4 beschikbaar gestelde verzamelcertificaat. U blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de aangifte, maar UNIT4 verzorgt het technische transport en de communicatie met de belastingdienst. Als u gebruik wilt maken van het door UNIT4 beschikbaar gestelde certificaat, kunt u zich aanmelden op Als u beschikt over een lokale installatie van UNIT4 Digipoort kunt u het pad invullen in het veld 'Service (URL)'. Als u geen lokale installatie heeft, kunt u de optie 'SaaS' (Software as a Service) aanvinken. Uw aangifte wordt in dat geval naar de centrale UNIT4 Digipoort omgeving gestuurd die de aangifte voor u doorstuurt naar De Belastingdienst. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 15 van 25

16 3.1.2 Kader Bedrijfsgegevens Als u zich hebt aangemeld voor het verzamelcertificaat, ontvangt u van ons uw Bedrijfsidentificatienummer en Bedrijfscode. Deze gegevens kunt u invullen in de daarvoor bestemde velden. 3.2 Parameters financieel, tabblad 'Aangifte' Applicatiebeheer Parameter Financieel Financieel Tabblad Aangifte Als u een aangifte omzetbelasting of opgaaf intracommunautaire prestaties genereert, wordt de aangifte (afhankelijk van uw instellingen op tabblad 'SBR') automatisch opgestuurd naar U4 Digipoort. Daarnaast wordt er ook lokaal een bestand opgeslagen. Op het tabblad 'Aangifte' kunt u voor beide aangiftes de map selecteren die initieel wordt voorgesteld bij het genereren van de aangifte. 3.3 Opstellen BTW aangifte Applicatie Taken Btw-aangifte Opstellen Btw aangifte In dit programma kunt u de Btw aangifte opstellen en onderhouden. De werking van dit programma is niet aangepast. Als de elektronische aangifte heeft plaatsgevonden, kunt u in dit programma de status van de verzending van de aangifte zien. Aan het regeloverzicht zijn hiervoor drie nieuwe kolommen toegevoegd waarin de status van de verzending, de verzenddatum en de bevestigingsdatum worden getoond. De mogelijke statussen zijn: Klaar voor verzending Wachten op verzending Afgekeurd Goedgekeurd 3.4 BTW aangifte Applicatie Rapportage Btw-aangifte Btw aangifte De werking van deze rapportage is niet gewijzigd. Selecteer in het veld 'Aangifte' de aangifte die u wilt afdrukken of waarvoor u een bestand wilt laten genereren. U kunt een aangifte in dit venster definitief maken door de optie 'Definitief' aan te vinken. Als de aangifte definitief is, is het mogelijk om de elektronische aangifte te doen en een SBR-bestand te genereren door de betreffende opties te selecteren. Onderin het venster kunt u de aangifteperiode opgeven, deze periode wordt in het bestand geplaatst. 3.5 Opgaaf intracommunautaire prestaties Applicatie Taken Btw aangifte Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) De werking van dit programma is niet gewijzigd. Om een elektronische aangifte te doen, selecteert u in het veld 'Uitvoer: ' de optie 'SBR / Digipoort XML bestand'. Onderin het venster wordt in het veld 'Status' de status van de opgave getoond. De mogelijke statussen zijn: Klaar voor verzending Wachten op verzending Afgekeurd Goedgekeurd UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 16 van 25

17 4. CAMT.053 rapportageformaat SEPA bankafschriften CAMT.053 is het formaat dat op termijn gebruikt zal gaan worden voor de SEPA afschriften die u van uw bank ontvangt. CAMT staat voor CAsh ManagemenT. Het maakt geen onderdeel uit van de SEPA deadline van dus u hoeft nu nog niet over te stappen van het bestaande MT-940 formaat. Een aantal banken hanteert momenteel een eigen variant van het MT-940 formaat. Door de komst van één nieuwe standaard komt het onderhoud op MT-940 en de bankspecifieke varianten in de toekomst te vervallen. Eventuele toekomstige aanpassingen en vernieuwingen in het CAMT.053 zullen uiteraard wel aangesloten worden. Vanaf deze versie is het reeds mogelijk om afschriften met het nieuwe bestandsformaat in te lezen en te verwerken in UNIT4 Multivers Extended. 4.1 Parameters Financieel Applicatiebeheer Parameters Financieel Financieel Tabblad 'Telebankieren 2' Op dit tabblad legt u per bank vast welk bestandsformaat de bank gebruikt voor de bankafschriften. Als uw bank het nieuwe formaat CAMT.053 aanbiedt, kunt u dit hier opgeven. 4.2 Inlezen bankafschriften Applicatie Taken Grootboek Inlezen bankafschriften Als u in de parameters hebt vastgelegd dat uw bank voor de bankafschriften het CAMT.053 formaat gebruikt, kunt u in dit programma de CAMT.053 bestanden inlezen. Het bankafschrift kan daarna op de gebruikelijke wijze verwerkt worden in het programma 'Telebankieren' (Taken Grootboek). UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 17 van 25

18 5. Electronic output XML U kunt op diverse manieren met formulieren werken: u kunt formulieren bijvoorbeeld laten afdrukken, en, als bestand opslaan of zelfs een combinatie van verschillende uitvoertypen gebruiken. Voor uitvoertype 'Bestand' is een nieuw type bestand beschikbaar: u kunt de formulieren nu ook laten omzetten naar XML. Bij het omzetten naar XML wordt de lay-out van het formulier gevolgd: alle opgenomen velden worden vertaald naar het XML formaat. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken als uw leverancier uw bestellingen in XML wenst te ontvangen door uw bestelformulieren naar XML om te zetten Uitvoerwijze Applicatiebeheer Onderhoud Formulieren Uitvoerwijze In een uitvoerwijze legt u vast wat het programma moet doen met een formulier (Bestand, , Fax, SMS, Printer etc.). Bij uitvoertype 'Bestand' kunt u met het attribuut 'Type' opgeven naar welk bestandsformaat het programma het formulier moet omzetten. U kon al kiezen uit HTML, PDF, RTF, TXT, XLS en XPS. Vanaf nu is ook het bestandsformaat XML beschikbaar. FTP U kunt het bestand middels FTP laten verplaatsen naar een andere locatie. Hiervoor zijn in uitvoertype 'Bestand' FTP attributen aanwezig voor de directory, server, wachtwoord, poort en gebruiker. Mail U kunt uw formulieren ook via versturen. In uitvoertype is attribuut 'TYPE' aanwezig om aan te geven welk bestandsformaat verstuurd moet worden. U kon al kiezen uit HTML, PDF, RTF, TXT, XLS en XPS. Vanaf nu is ook bestandsformaat XML beschikbaar. Deze uitbreiding is onderdeel van de nieuwe module EF (Electronic output XML) UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 18 van 25

19 6. Functionele wijzigingen 6.1 Aanmaken inventarisatielijst na manco Het kan voorkomen dat tijdens het rapen van een magazijnbon blijkt dat op de aangegeven locatie onvoldoende voorraad aanwezig is om het volledige aantal te leveren producten uit te leveren (er is dus sprake van een manco). Vaak blijkt dit het gevolg van een verplaatsing waarbij verzuimd is om deze vast te leggen in het programma. Het is nu mogelijk om in het geval van een manco automatisch een voorraadinventarisatielijst aan te laten maken en deze, indien gewenst, direct af te laten drukken Parameters Logistiek, tabblad 'Pakbon' Applicatiebeheer Parameters Logistiek Logistiek Op het tabblad 'Pakbon' van de parameters Logistiek zijn in het kader 'Na afmelden magazijnbon' twee nieuwe opties geïntroduceerd waarmee u kunt vastleggen of het programma bij manco een inventarisatielijst moet aanmaken en of het programma deze inventarisatielijst direct moet afdrukken: - Bij manco inventarisatielijst aanmaken - Afdrukken inventarisatielijst Als u beide opties hebt ingeschakeld en tijdens het afmelden van een magazijnbon blijkt dat het aantal 'Af te geven' kleiner is dan het aantal 'Totaal benodigd', zal het programma na het afmelden van de magazijnbon een inventarisatielijst maken en deze direct afdrukken. Het maakt daarbij niet uit of het restant vervalt of niet. Het is mogelijk om een magazijnbonregel af te melden met een kleiner aantal 'Af te geven' dan 'Totaal benodigd' en met de knop [Toevoegen] een nieuwe regel aan te maken voor het verschil. In deze situatie is er geen sprake van een manco en wordt er dus geen inventarisatielijst aangemaakt. Als er sprake is van een manco maakt het programma een inventarisatielijst voor het betreffende product en het magazijn waar het product geraapt had moeten worden Parameters Logistiek, tabblad 'Inventarisatielijst' Applicatiebeheer Parameters Logistiek Logistiek Op dit tabblad wordt de standaard werking van de inventarisatielijst vastgelegd. Er zijn geen wijzigingen aangebracht op dit tabblad. Houdt er rekening mee dat het programma voor de automatisch aangemaakte inventarisatielijst de hier vastgelegde instellingen volgt (behoudens het wel of niet automatisch afdrukken). Het kan dus voorkomen dat bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe magazijnbon geblokkeerd wordt door een onderhanden inventarisatielijst die automatisch is gegenereerd. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 19 van 25

20 U kunt de inventarisatielijst op de gebruikelijke wijze onderhouden, vrijgeven, fiatteren, verwerken en/of verwijderen in het venster 'Voorraadinventarisatie' (Taken Logistiek Voorraadbeheer Voorraad Inventarisatie voorraad) De functionaliteit is ook van toepassing bij 'Verwerken magazijnbonnen RF' en bij het gebruik van de verzamellooplijst. 6.2 Afdrukken orderbevestiging Het is mogelijk om tijdens het voltooien van een verkooporder automatisch een orderbevestiging af te laten drukken. De orderbevestiging werd tot nu afgedrukt volgens de uitvoerwijze en opmaak die in de verkoopordersoort zijn vastgelegd. Het was niet mogelijk om hier tijdens het voltooien nog van af te wijken. Dit is nu aangepast: het is nu mogelijk om tijdens het voltooien een andere opmaak en uitvoerwijze voor de orderbevestiging te selecteren Verkoopordersoorten Applicatiebeheer Onderhoud Verkoop Verkoopordersoorten Op het tabblad 'Orderbevestiging' kunt u de nieuwe optie 'Tonen criteriascherm afdrukken orderbevestigingen' aanvinken. Als tijdens het voltooien van een verkooporder de orderbevestiging moet worden afgedrukt, wordt het venster 'Afdrukken orderbevestigingen' geopend. In dit venster kunt u vastleggen welke opmaak en uitvoerwijze het programma moet gebruiken voor het afdrukken van de orderbevestiging. Initieel worden de instellingen uit de verkoopordersoort voorgesteld, maar u mag hiervan afwijken. Bestellijsten De mogelijkheid tot het tonen van het criteriascherm is ook van toepassing als een ingevulde bestellijst wordt doorgevoerd naar een verkooporder. 6.3 Fiatteren verkooporders In een verkoopordersoort kunt u één of meerdere fiatteringsstappen vastleggen. Dit betekent dat alle orders met die ordersoort gefiatteerd moeten worden voor ze afgehandeld kunnen worden. Na het installeren van SP1 is de fiattering van verkooporders verfijnd: u kunt nu opgeven dat een order alleen gefiatteerd hoeft te worden als het orderbedrag boven een drempelbedrag komt of als de minimale marge van een orderregel wordt onderschreden Verkoopordersoorten Applicatiebeheer Onderhoud Verkoop Verkoopordersoorten Op het tabblad 'Fiattering' van het venster 'Verkoopordersoorten' kunt u vastleggen of een order gefiatteerd moet worden en welke fiatteringsstap(pen) daarvoor gebruikt wordt / worden. Op dit tabblad zijn twee nieuwe opties geïntroduceerd: "Fiatteren als de minimale marge op een orderregel wordt onderschreden" en "Fiatteren vanaf xxx". Fiatteren als de minimale marge op een orderregel wordt onderschreden Orders met deze ordersoort moeten gefiatteerd worden als één van de orderregels niet het gewenste prijscontrole percentage behaalt. Bij gebruik van deze optie kunt u één fiatteringsstap selecteren. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 20 van 25

21 Fiatteren vanaf Orders met deze ordersoort moeten gefiatteerd worden als het orderbedrag het drempelbedrag overschrijdt. Voor deze fiattering geldt dat u een bedrag moet invullen in dit veld. Als u bedrag 0,00 laat staan, hoeven de orders niet gefiatteerd te worden op basis van het orderbedrag. Na het wijzigen van een order alle fiatteringsstappen opnieuw uitvoeren Als een order reeds gefiatteerd is maar daarna gewijzigd wordt, moet de order opnieuw gefiatteerd worden Parameters Logistiek & Aanvullende assortimentsgegevens Applicatiebeheer Parameters Logistiek Logistiek Onderhoud Basisgegevens logistiek Producten Tabblad 'Assortiment' knop [Aanvullend ] In de parameters Logistiek legt u op het tabblad 'Algemeen' het gewenste prijscontrole percentage vast in de parameter "Waarschuwen als de prijscontrole minder dan xxx % t.o.v. de verrekenprijs / verkoopprijs is". Dit percentage geldt voor de gehele administratie. Als u voor een product een afwijkend percentage hanteert, kunt u dit bij het product vastleggen in de aanvullende assortimentsgegevens. Het programma kijkt eerst bij het product of er een prijscontrole percentage is vastgelegd. Als dit niet het geval is, wordt het percentage uit de parameter gehanteerd. Voorbeeld prijscontrole Een product heeft een verrekenprijs van EUR 10,--. Het wordt verkocht voor 15,--. De prijscontrole op basis van de verrekenprijs is 100% (15-10) / 10 = 150% De prijscontrole op basis van de verkoopprijs is 100% (15-10) / 15 = 133,33% Verkooporders Applicatie Taken Verkoop Verkooporders Een verkooporder waarvan het totaalbedrag exclusief btw het drempelbedrag in de ordersoort overstijgt, of waarvan één van de orderregels niet voldoet aan het prijscontrole percentage, wordt na het voltooien (als dit in de ordersoort is aangegeven) geblokkeerd met reden 'Fiattering'. Dit wordt zichtbaar gemaakt op het tabblad 'Algemeen' van de verkooporder. Als tijdens het invoeren van een orderregel blijkt dat het gewenste prijscontrole percentage niet gehaald wordt, geeft het programma bij het opslaan van de regel een melding met het behaalde percentage en het gewenste percentage. U kunt achteraf de marge van een orderregel opvragen door de regel te selecteren en met 'Ga naar' door te verbinden naar 'Info marge'. In dit scherm wordt de behaalde marge getoond. Let op dat deze marge is berekend op basis van de verkoopprijs. Aan de afbeelding kunt u zien of het gewenste prijscontrole percentage behaald is. Als dit niet het geval is, kunt u met een mouse-over op de afbeelding zien wat het behaalde percentage is ten opzichte van het gewenste percentage. Onderin het verkooporder scherm wordt het 'Totaal exclusief btw' getoond. Dit bedrag wordt vergeleken met het drempelbedrag in de verkoopordersoort. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 21 van 25

22 6.3.4 Fiatteren verkooporders Applicatie Taken Verkoop Fiatteren verkooporders De werking van dit programma is niet gewijzigd. Met de knop [Info order] kunt u informatie opvragen over de geselecteerde order. In het scherm 'Informatie order' wordt onder andere de behaalde marge op basis van de verkoopprijs getoond. De onderliggende orderregels kunt u vanuit dit scherm opvragen met de knop [Regels ]. Aan dit regeloverzicht zijn twee kolommen toegevoegd: 'Marge' en 'Min. marge'. De kolom 'Marge' toont het prijscontrole percentage dat is berekend op basis van wat in de parameters Logistiek is vastgelegd: de verrekenprijs of de verkoopprijs. De kolom 'Min marge' toont het gewenste prijscontrole percentage. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 22 van 25

23 7. Opgeloste gebruikersmeldingen In dit servicepack zijn tevens diverse gebruikersmeldingen opgelost. De belangrijkste worden hieronder beschreven. Enkele aanpassingen zijn ook in lagere versies van de programmatuur doorgevoerd. 7.1 Afstemmen niet gefiatteerde factuur Het was niet mogelijk om een niet-gefiatteerde inkoopfactuur te betalen of af te stemmen met een betaling. Zelfs niet als de factuur inmiddels door de betreffende crediteur was geïncasseerd Parameters Financieel Systeembeheer Parameters Financieel Financieel, tabblad 'Financieel 2' Op tabblad 'Financieel 2' van de parameters 'Financieel' is om die reden een nieuwe optie toegevoegd: 'Niet gefiatteerde factuur kan worden afgestemd'. Als u deze optie inschakelt, is het mogelijk om een niet gefiatteerde factuur af te stemmen met een betaling. Het afstemmen van een factuur met een betaling wordt door het programma beschouwd als een impliciete fiattering. De factuur hoeft daarom na het afstemmen niet meer gefiatteerd te worden. Het blijft onmogelijk om een niet gefiatteerde factuur te selecteren voor betaling. Dit is alleen mogelijk als de factuur gefiatteerd is (of niet gefiatteerd hoeft te worden). 7.2 Voorraadtekort samengesteld product Als een offerte voor een samengesteld product werd overgenomen naar een verkooporder, kreeg de verkooporderregel altijd status onderhanden. Ook als van één of meerdere componenten onvoldoende voorraad aanwezig was Parameters Verkoop Applicatiebeheer Parameters Verkoop Verkoop, tabblad 'Offerte' Bij het overnemen van een offerte met een samengesteld product controleert het programma nu de voorraad van alle onderliggende componenten. Op het tabblad 'Offerte' van de parameters 'Verkoop' kunt u in het kader 'Actie bij tekort samengesteld product overnemen' aangeven welke actie het programma moet uitvoeren als voor één of meerdere componenten een voorraadtekort wordt geconstateerd. De mogelijke acties zijn Backorder Keuzescherm Negeren van het voorraadtekort De actie 'Keuzescherm' houdt in dat tijdens het overnemen wordt gevraagd of u het voorraadtekort wilt negeren of dat de regel in backorder moet worden gezet. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 23 van 25

24 7.3 Betaalcrediteur Crediteuren Applicatie Onderhoud Crediteuren Crediteuren Het is mogelijk om bij een crediteur een andere crediteur vast te leggen als betaalcrediteur. Het was echter niet mogelijk om een crediteur te selecteren die geen leverancier is. Dit is aangepast. Er gelden nu geen restricties meer voor de betaalcrediteur. 7.4 Fiatteren inkooporders Fiatteren inkooporders Taken Inkoop Fiatteren inkooporders Tijdens het fiatteren van verkooporders is het mogelijk om informatie van de order op te vragen met de knop [Info order]. In het scherm 'Informatie orders' kunt u vervolgens de orderregels opvragen met de knop [Regels]. Bij het fiatteren van de inkooporders ontbrak deze functionaliteit echter. Vanaf nu is deze functionaliteit ook beschikbaar bij het fiatteren van inkooporders. 7.5 Crediteur notitie Bij iedere crediteur kunt u meerdere notities vastleggen door in het venster 'Crediteuren' met 'Ga naar' door te verbinden naar 'Notities' Parameters Financieel Applicatiebeheer Parameters Financieel Financieel, tabblad 'Financieel 2' Wellicht wilt u tijdens het invoeren van een inkoopfactuur geïnformeerd worden over de betreffende crediteur. Daarom kunt u nu op het tabblad 'Financieel 2' van de parameters 'Financieel' vastleggen dat u een notitie als pop-up wilt laten tonen tijdens het invoeren van de factuur. In het kader 'Cred. Tekst inkoop factuur' kunt u selecteren welke notitie het programma moet tonen. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 24 van 25

25 7.6 BTW aangifte met variabele vakken. Het programma biedt de mogelijkheid om zelf BTW vakken te definiëren en deze te koppelen aan de BTW scenario's. Het was echter niet mogelijk om deze vakken op te nemen in de lay-out van de BTW aangifte. Hierdoor was het bijvoorbeeld niet mogelijk om een formulier te ontwerpen voor het controleren van de voorbelasting uitgesplitst per tarief Onderhoud formulieren Applicatiebeheer Onderhoud Formulieren Formulieren In het formulieren programma is voor de BTW aangifte een groot aantal velden toegevoegd waarmee de zelf gedefinieerde BTW vakken afgedrukt kunnen worden. Er zijn vakken voor de code, voor de omschrijving, voor het basis bedrag en voor het BTW bedrag: Vak_Variabel_00 t/m Vak_Variabel_99 (deze velden drukken de code van het vak af) Omschrijving_Vak_Variabel_00 t/m Omschrijving_Vak_Variabel_99 Basisbedrag_Vak_Variabel_00 t/m Basisbedrag_Vak_Variabel_99 Btw_Bedrag_Vak_Variabel_00 t/m Btw_Bedrag_Vak_Variabel_99 Er zijn geen velden voor de totalen. Als op een formulier een totaalbedrag afgedrukt moet worden, kunt u dit met een formule in het formulier realiseren Onderhoud BTW vakken Applicatiebeheer Onderhoud Administratie Btw vakken In dit venster kunt u de BTW vakken definiëren. Als de code van een vak afwijkt van de vakken die met de systeemdata worden meegeleverd (de standaard NL en BE vakken), kunt u in het veld 'Volgnummer vak formulier' een waarde van 00 t/m 99 vastleggen. Het nummer correspondeert dan met het variabele vak in het formulier. Let op: het programma controleert niet of een volgnummer reeds bij een ander vak is vastgelegd. 7.7 Factureren diensten als batchtaak Systeembeheer Batch Batchmonitor In een eerdere versie is het mogelijk geworden om dienstfacturen met specificatie door middel van een batchfunctie automatisch te importeren. In deze versie is de automatisering van dienstfacturen met specificatie verder uitgebreid: het is mogelijk om het factureren van diensten en het afdrukken van de dienstfacturen als batchfunctie uit te laten voeren. Voeg voor het factureren van diensten procedure ae-fac12 toe aan de batchmonitor. Met de knop [Criteria ] kunt u de criteria voor de batchtaak invullen Afdrukken dienstfacturen als batchtaak Systeembeheer Batch Batchmonitor Het afdrukken van dienstfacturen is nu ook beschikbaar als batchtaak. Voeg hiertoe procedure ad tie aan de batchmonitor. Met de knop [Criteria ] kunt u de criteria voor de batchtaak invullen. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 25 van 25

Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3

Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3 Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3 Versie 1.0 INHOUD Ondertekenen van de order... 3 Opvragen van een handtekening... 4 Inrichting Agresso Wholesale... 5 Formulier orderbevestiging... 5 Parameters

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Berichtspecificaties Connector Verkooporders. Unit4 Business Software B.V. Datum Februari 2016 Connector Document versie 5.

Berichtspecificaties Connector Verkooporders. Unit4 Business Software B.V. Datum Februari 2016 Connector Document versie 5. Berichtspecificaties Connector Verkooporders Unit4 Business Software B.V. Datum Februari 2016 Connector 14.4.16 Document versie 5.0 INHOUD 1. Beschrijving document... 5 1.1 Beschikbaarheid... 5 2. Revisie

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Extended

UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended Prijsbijstellingen Bij de verkoop van een product spelen meerdere factoren een rol bij de nettoprijsbepaling. Diverse kortingen en toeslagen beïnvloeden

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP4

Service Pack notes CRM SPE SP4 Service Pack notes CRM SPE SP4 V1.0 INHOUD Agendarechten... 3 Nieuw uiterlijk... 3 Link tussen de offerte en activiteit... 4 Functies en persoonsindeling... 6 Conversie... 6 Upload documenten vanuit de

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken AllSolutions 10.0.07 Algemeen Aantal regels in browser Bij de Gebruikersprofielen (MGBPRF), Gebruikers (MGEBRU) en Gebruikersinstellingen (MGBINS) kunt u instellen hoeveel regels standaard in een browser

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION 2013 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 184 44 44 44 F +31 184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com Inhoudsopgave OpenAnalytics

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP3

Service Pack notes CRM SPE SP3 Service Pack notes CRM SPE SP3 Versie 1.1 INHOUD Opslag documenten in de database... 3 Wijzigen methodiek opslag documenten... 3 Controleren documenten... 3 Repareren documenten... 3 Documenten verplaatsen

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Mifas Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: BTW-AANGIFTE TOEVOEGEN... 4 STAP 2: VERSTUREN AANGIFTE... 6 STAP 3: CONTROLEREN... 8 AANGIFTE DOEN BIJ MEERDERE ADMINISTRATIES...

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Versie 1.0 INHOUD 1. User interface... 5 1.1.1 Programma's starten... 5 1.1.2 Nieuwe menutegels toevoegen... 5 1.1.3 Een bestaande tegel bewerken of

Nadere informatie

VITRIS - RELEASE NOTES 2014

VITRIS - RELEASE NOTES 2014 VITRIS - RELEASE NOTES 2014 LET OP! Om gebruik te kunnen maken van nieuwe menuopties zal u zich hiervoor moeten autoriseren nadat u de update heeft geïnstalleerd. Hiervoor maakt u gebruik van de menuoptie

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21%

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Op 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21%. Dit heeft gevolgen voor uw administratie. In deze Support

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1 STAPPENPLAN SEPA DD INHOUDSOPGAVE 1. inleiding 1 2. stappenplan 2 2.1. Incassant-ID 2 2.2. Mandaten 2 2.3. Inrichting UNIT4 Multivers Extended 2 2.3.1. Betalingscondities 2 2.3.2. Volgnummers 3 2.3.3.

Nadere informatie

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer Over op IBAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste voorbereiding... 3 3. Verzamelen IBAN gegevens... 3 4. Conversie BBAN / IBAN... 4 5. Stamgegevens landen... 4 6. Omzetten bankboeken... 5 7. Betaalbaarstellen...

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa...4 Kassa layout knoppen toevoegingen...4 Order aanmaken...5 Order afrekenen...6 Order aanpassen...7 Producten toevoegen...7

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Inleiding Assortimentsupdate

Inleiding Assortimentsupdate Inleiding Assortimentsupdate Dit boek beschrijft functionaliteit die vanaf versie 43 is opgenomen in Aposys. Diverse partijen geven op dit moment (d.d.10/2005) reeds assortimentsadviezen aan apotheken

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie 10.9.1 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.9.1. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Tot nu toe was het alleen mogelijk om in de database opgeslagen documenten alleen te openen

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Mobile Sales. Sprint 59

Mobile Sales. Sprint 59 Mobile Sales Sprint 59 Inhoud Sprint 59... 4 Service Pack SP5... 4 Koppeling QlikSense... 4 Uitsluiten product memosoorten en kenmerken... 4 Offerte en gekoppelde activiteiten... 4 Overige nieuwe functionaliteit...

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012

Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012 Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012 Het Elektronische Aangifteprogramma is een product van SkillSource Inhoud 1. Het Elektronische Aangifteprogramma uitproberen... 3 2. Het Elektronische

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond. Versie B04d d.d. 1 augustus 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B04 c,

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online KBP aangiftesoftware online Snelstart Gids KBP aangiftesoftware online Wolters Kluwer Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer telefoon helpdesk: (0570) 67 35 96 e-mail: kbp-nl@wolterskluwer.com website:

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

BTW 2010. Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46

BTW 2010. Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46 BTW 2010 Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Wat verandert er per 1 januari 2010...3 2. Voor wie zijn de veranderingen...4 2.1 U bent leverancier van goederen...4

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering Compad Bakkerij Facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 22 oktober 2012 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In dit document wordt beschreven hoe met Compad Bakkerij kunt

Nadere informatie

Handleiding Simpelbase Inhoud

Handleiding Simpelbase Inhoud Handleiding Simpelbase Inhoud... 2 Login... 3... 3 Instellingen... 5... 5 Artikelen... 7 Contacten... 7 Offerte... 8 Order... 9 Pakbon... 10 Factuur... 10 Bestelling... 11 BTW... 13 Gebruikers... 13 Registratie...

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Quickstart TreeCommerce Messenger

Quickstart TreeCommerce Messenger Quickstart TreeCommerce Messenger Om snel aan de slag te gaan met TreeCommerce Messenger is het belangrijk een aantal zaken in te stellen, en dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. We hebben voor

Nadere informatie

Wijzigen BTW-codes in stambestanden

Wijzigen BTW-codes in stambestanden V 3.1-Pag 1 Wijzigen BTW-codes in stambestanden 1. BTW-codes Crediteuren en Debiteuren aanpassen Exporteer het stambestand Crediteuren of Debiteuren Menu : Inkoop > Crediteuren/ Leveranciers of Menu: Verkoop

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

ERP Systems multi-channel groothandel

ERP Systems multi-channel groothandel ERP Systems multi-channel groothandel Overzicht functies Prijsafspraken U kunt artikelen aan prijsgroepen koppelen. Met deze groepen is het mogelijk om verschillende prijzen van hetzelfde artikel vast

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers Accounting

Release notes Unit4 Multivers Accounting Release notes Unit4 Multivers Accounting 10.9.2 Inhoud 1 Algemene wijzigingen... 1 1.1 Debet- en Credittotalen zichtbaar in 'Zoeken grootboekmutaties'... 1 2 Wijzigingen in de stamgegevens... 1 2.1 Onderhoud

Nadere informatie