De toekomst van de Euro

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van de Euro"

Transcriptie

1 Albert Werner Research Journalism 15 januari 2014 (14.02) De toekomst van de Euro Nu de Europese verkiezingen in aantocht zijn laait de discussie over de Euro weer op. Zijn wij beter af met de Euro of juist niet? Na het einde van Bretton Woods, de indirecte goudstandaard, worstelden Europese landen met wisselkoersen. Stabiliteit is immers goed voor de groei van de economie. Deze zoektocht heeft uiteindelijk geleid tot de Euro en de Canadese hoogleraar economie, Robert Mundell, maakt aannemelijk dat de Euro onvermijdelijk is. Hoewel er andere scenario s denkbaar zijn is het onze verwachting dat de Euro zal overleven en de politieke weerstand zal blijven overwinnen. Stabiele wisselkoersen zijn belangrijk voor economische groei, daar zijn de meeste economen het wel over eens. Een vaste wisselkoers met handelspartners geeft zekerheid over de waarde van de verkoopprijs van goederen en diensten. Als je een product exporteert en betaald wordt in een bepaalde valuta is het prettig als de waarde van die valuta onveranderd is op het moment dat je de betaling ontvangt. Die vreemde valuta wissel je namelijk in voor jouw eigen valuta om lokale kosten te betalen, zoals huur en salarissen. Naarmate de handel met een bepaald buitenland toeneemt wordt deze vaste wisselkoers belangrijker. Sinds 1945 is de handel tussen Europese landen enorm toegenomen, en vanaf dat moment Mount Washington Hotel in Bretton Woods (Bron Onbekend) hebben stabiele wisselkoersen prominent op de agenda gestaan. Tot 1971 werd daarin voorzien door de afspraken van Bretton Woods 1, de overeenkomst tussen 44 landen om hun valuta te koppelen aan de US Dollar (USD), en indirect aan goud. De koppeling aan goud bestond eruit dat op ieder gewenst moment 35 USD omgewisseld konden worden voor 1 ounce goud. Een andere belangrijke afspraak was dat landen werden verplicht om voor devaluaties en revaluaties van meer dan 10% goedkeuring te vragen aan het IMF (Internationaal Monetair Fonds), een organisatie die in 1947 is opgericht en ondermeer functioneerde als toezichthouder op de Bretton Woods afspraken. Dit systeem heeft goed gefunctioneerd, de stabiele wisselkoersen droegen bij tot een onstuimige groei van de wereldeconomie. Er waren echter twee problemen die tot het einde van Bretton Woods leidde. Het eerste is dat er voldoende US Dollars moesten zijn om de internationale handel mogelijk te maken. De VS moesten andere landen voorzien van US Dollars, eerst via het Marshall plan 2 en daarna de Truman doctrine 3, maar konden daar niet 1 Bretton Woods is een plaatsje aan de Oostkust van de VS (New Hampshire) waar in het Mount Washington 2 De steun van in totaal USD 12,4 miljard, vernoemd naar de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, George C. Marshall.

2 mee doorgaan. Het tweede probleem was dat de VS stiekem steeds meer Dollars bijdrukte om hoge kosten te financieren, zoals de oorlog in Vietnam en de Great Society 4. Steeds meer landen werden argwanend en begonnen Dollars in te wisselen voor goud. 5 In 1971, toen president Nixon de omwisselbaarheid van Dollars in goud beëindigde (en dus de Bretton Woods overeenkomst opzegde), was de dekking van de Dollar in goud gedaald van 55% tot 22%. Na het einde van Bretton Woods hebben de Europese grote economieën voortdurend geprobeerd een alternatief systeem van vaste wisselkoersen in te richten. Eerst de slang, daarna de ECU en uiteindelijk heeft dat geleid tot de Euro. Vaste wisselkoersen zijn essentieel voor economische groei, maar als diverse economieën onvoldoende presteren kost het in stand houden daarvan veel geld. Als een economie onvoldoende concurrerend is zijn de producten en diensten te duur, de kostprijs is te hoog (bijvoorbeeld door hoge arbeidskosten) waardoor een land zich uit de markt prijst. Omdat er minder vertrouwen in zo n economie ontstaat wordt de valuta van dat land op de vrije markt grootschalig verkocht waardoor de koers onder druk komt te staan. Bij vaste wisselkoersen hebben centrale banken zich verplicht om te interveniëren, dat wil zeggen om door aankopen van de valuta de wisselkoers in stand te houden. Dit kost veel reserves en uiteindelijk wint meestal de markt, na miljarden te hebben gespendeerd aan het in stand houden van een wisselkoers stort het toch in. Black Wednesday 6 is daarvan een voorbeeld. De Britse pond stond enorm onder druk en de centrale banken bleven George Soros (Bron: Fortune) bijkopen om de koers in stand te houden. Uiteindelijk moest de Britse regering besluiten om uit de EMU (ERM. European Exchange Rate Mechanism) te stappen, en dus de pond sterling te devalueren. De belegger George Soros was short 7 op de pond en maakte een winst van meer dan 1 miljard. Het in stand houden van een vaste wisselkoers kost centrale banken (de belastingbetaler) veel geld en de opbrengsten gaan naar speculanten. In 1961 lanceerde de Canadese econoom Robert Mundell (hoogleraar economie aan de Columbia University in New York) de OCA theorie, Optimal Currency Area s. Deze theorie is door vele economen uitvoerig bestudeerd en besproken, waaronder in essays die ter ere van Mundell zijn verschenen. 8 De OCA theorie van Mundell zegt dat er op het gebied van monetair beleid drie omstandigheden zijn waarvan er op een bepaald moment slechts twee kunnen gelden. Er zal dus altijd één van de drie moeten worden opgegeven. Onder 3 President Harry S. Truman hield op 12 maart 1947 een rede in het Amerikaanse Congres waarin hij steun beloofde aan landen die zich bedreigd voelden door de communistische expansie (de Sovjet Unie). 4 De Great Society bestond uit een aantal nationale maatregelen, geïntroduceerd door president Lyndon B. Johnson om sociale mistanden en racisme te verminderen. Deze programma s waren wel succesvol, maar kostten de Amerikaanse overheid veel geld. 5 Legendarisch zijn de acties van de Franse president De Gaulle die om de haverklap een oorlogsschip naar de VS stuurde om goud op te halen, dit tot grote wanhoop van de Amerikanen september Short betekent dat je iets verkoopt dat je nog niet hebt. Soros verkocht ponden met de afspraak om die pas na een tijdje te leveren. Hij verkocht ze voor een hoge prijs, en na de devaluatie kocht hij ze pas in om te kunnen leveren. Hij kocht dus voor een veel lager bedrag dan waarvoor hij had verkocht. 8 Bijvoorbeeld: Money, Capital. Mobility and Trade, edited by Guillermo A. Calvo, Rudi Dornbusch and Maurice Obstfeld (MIT, 2004).

3 economen is veel gediscussieerd over de modaliteiten van de OCA theorie maar de essentie daarvan is niet weerlegd. Het lijkt er dus op dat Mundell een soort onvermijdelijkheid heeft gevonden die bepalend is voor de mogelijkheden (de marges) van monetair beleid. De drie omstandigheden van Mundell zijn: 1. Vaste wisselkoersen. 2. Vrij verkeer van kapitaal goederen en geld (free mobility of capital). 3. Onafhankelijk monetair beleid. Van de bovenstaande omstandigheden kunnen er dus slechts twee tegelijkertijd bestaan. We hebben gezien dat het streven naar vaste wisselkoersen een, terechte, doelstelling is geweest om de economische groei te realiseren. Als een land vaste wisselkoersen wil om de handel te bevorderen en toch een onafhankelijk monetair beleid wil voeren, moet dus het kapitaalverkeer aan banden worden gelegd. Frankrijk heeft dat bijvoorbeeld een aantal keren geprobeerd en is van de koude kermis thuis gekomen. Als de uitvoer van kapitaal wordt beperkt zullen buitenlandse bedrijven niet snel investeren. Kosten maken om winst te behalen en vervolgens die winst niet kunnen uitkeren aan de aandeelhouders is geen aantrekkelijk vooruitzicht. De internationale geldstromen zijn sinds 1970 enorm toegenomen waardoor het beperken van kapitaalverkeer geen optie meer is. Pensioenfondsen beleggen internationaal, het internationale bedrijfsleven doet globale investeringen, overheden financieren hun tekorten internationaal, dagelijks worden er vele miljarden internationaal betaald. Het beperken van kapitaalverkeer is onmogelijk geworden omdat dit de belangen van teveel machtige partijen schaadt en de lokale economie minimaliseert. Vanaf 1990 zijn de internationale buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investments, FDIs) enorm toegenomen. Relative growth of trade and FDI, FDI inward stock ($ billion) FDI outward stock ($ billion) Total assets of foreign affiliates ($ billion) Sales of foreign affiliates ($ billion) Exports of foreign affiliates ($ billion) Employment by foreign affiliates (million) 24,5 79,8 World GDP ($ billion, current prices) World exports of goods and services ($ billion) World exports / world GDP (%) 20,0 28,6 Sales of foreign affiliates / world GDP (%) 27,2 53,2 Sales of foreign affiliates / world exports (%) 137,0 186,0 Exports of foreign affiliates / world exports (%) 33,9 33,0 Assets of foreign affiliates / world GDP (%) 26,7 140,0 Inward FDI / world GDP (%) 9,4 32,3 Source: Nolan (2012): 38, UNCTAD Het bovenstaande overzicht laat zien dat niet alleen het globale bruto nationaal product bijna is verdrievoudigd, maar ook dat de internationale investeringen zijn geëxplodeerd. 9 Het uitgangspunt dat de economische groei behoefte heeft aan vaste wisselkoersen en de constatering dat vrij kapitaalverkeer inmiddels onvermijdelijk is, leidt, volgens de OCA 9 (2012) Peter Nolan, Is China buying the World?

4 theorie van Mundell, tot de conclusie dat onafhankelijk monetair en economisch beleid niet kan bestaan, dat is precies wat op dit moment binnen de Euro zone gaande is. De wens om vaste wisselkoersen te handhaven zonder voortdurende kostbare interventies leidde tot de invoering van de Euro. Al vanaf de val van Bretton Woods heersten binnen de EU Robert Mundell (Bron: New York Times) twee stromingen. De Duitsers wilden dat eerst de Europese economieën meer zouden convergeren, meer op elkaar zouden gaan lijken, en dat de gemeenschappelijke munt (de Euro) daarvan een resultante zou zijn. De Fransen wilden eerst een muntunie en dachten dat het economisch beleid onafhankelijk kon blijven. De val van de Berlijnse muur (1989) gaf de Fransen een steuntje in de rug, want Helmut Kohl moest de prijs betalen voor de hereniging van Duitsland en de Euro was een feit. We hebben nu de Euro, de ultieme vaste wisselkoers, en de mobiliteit van kapitaal, dus, volgens Robert Mundell en vele anderen, is de verdere integratie van monetair beleid onvermijdelijk. Euro landen kunnen niet meer devalueren om hun concurrentiepositie te verbeteren. Dat is maar goed ook, een devaluatie is een tijdelijk lapmiddel dat de intrinsieke economie niet verbetert. Toenemende concurrentiekracht moet van de economie zelf komen, innovaties en het toelaten van alle ingezetenen tot de bedrijvigheid 10, het afbreken van door de elite in stand gehouden monopolies. Kortom: een dynamische open en transparante economie versterkt de concurrentiepositie en voorkomt de noodzaak van devaluaties. In zoverre is de Euro een zegen, landen kunnen zich niet meer verschuilen achter kunstmatige maatregelen om tijdelijke cosmetische verbeteringen door te voeren, maar moeten echt aan de bak om de concurrentiekracht van hun economie te verbeteren. Het is onwaarschijnlijk dat de convergentie van de Europese economieën tot stand zou zijn gekomen zonder een stok achter de deur. Nu de Euro sinds de crisis in Griekeland in zwaar water terecht is gekomen worden allerlei alternatieven aangevoerd. Sommige politici opperen dat de gulden weer moet ingevoerd en anderen bepleiten de Neuro (de Noord Europese Euro, in feite de gulden en de Duitse mark) om afstand te nemen van de problemen van de mediterrane landen. De huidige crisis heeft wel veel geld gekost, maar waarschijnlijk meer door ontoereikend toezicht en belachelijk optimisme dan door de Euro zelf. Ook de terugkeer naar de goudstandaard is een populair onderwerp. De conferentieleden van Bretton Woods verwierpen een directe koppeling aan goud om de volgende redenen: 1. Er is onvoldoende goud om de gewenste economische groei te financieren. 2. De goudhoeveelheid is ongelijk verdeeld tussen de diverse landen. 3. Een substantiële hoeveelheid winbaar goud was in handen van de Sovjet Unie. Deze argumenten zijn nog steeds actueel, het huidige Rusland is na de koude oorlog weliswaar niet meer het grootste probleem, maar de ongelijke verdeling geldt nog steeds. Los van het bovenstaande bestaat nog een aantal andere argumenten voor het koesteren van de Euro. Het is geen aantrekkelijke gedachte dat de wereldeconomie afhankelijk is van slechts één valuta. Met name de politieke grillen van de tegenwoordige VS (Irak, drones, NSA) maken de lijdzame afhankelijkheid van de USD een hachelijke zaak. Een ander voordeel 10 Zie ook Acemoglu & Robinson, Why Nations Fail. Inclusieve economieën zijn meer succesvol dan economieën die worden gedomineerd door elites en hun bijbehorende privileges.

5 van de Euro betreft de transactiekosten. Het wisselen van geld, ingewikkelde betalingssystemen en tussenpersonen maken de handel duurder dan noodzakelijk. 11 Sinds de invoering van de Euro zijn deze transactiekosten aanzienlijk afgenomen. Het is aannemelijk dat de Euro zal blijven bestaan. Duitsland en Frankrijk zullen zich realiseren dat de Euro een verdere convergentie van hun economieën afdwingt, hetgeen zal leiden tot een krachtige eenheid die iets in de globale melk te brokkelen heeft. De landen in de periferie van de Euro hebben geen andere keuze dan hun economieën te hervormen en erbij te blijven, dat geldt ook voor Griekenland. En toch moeten we de huidige situatie en vooruitzichten niet als vanzelfsprekend aannemen. Er zijn ook andere scenario s denkbaar. Duitsland heeft bijvoorbeeld veel redenen om de EU en de Euro in stand te houden, maar als Frankrijk haar schulden niet meer kan betalen is het zeer de vraag of Duitsland daarvoor wil opdraaien. Duitsland heeft een alternatief voor de EU, namelijk een verbond met Rusland, waarbij Rusland de energie levert en Duitsland de Russische economie opbouwt. Niets is vanzelfsprekend, dus we moeten voortdurend onze knopen tellen en hopen dat de geschiedenis verder gaat, dat we niet terugvallen naar de vernietigende krachten die het Europese continent van 1500 tot 1945 hebben geteisterd. Albert Werner 11 (2009) Frank den Butter, Transactie management.

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - War on gold

Hoofdstuk 3 - War on gold Hoofdstuk 3 - War on gold Policy makers are finding it tempting to pursue 'financial repression' -- suppressing market prices that they don't like Kevin M. Warsh (oud-fed bankier) Intro De laatste honderd

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Murray N. Rothbard Met een voor- en nawoord door Jesús Huerta de Soto rothbard instituut Het Murray Rothbard Instituut

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 14: Internationale Handel en Welvaart Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011 RONDE TAFEL VASTGOED Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed Door Hans Amesz 30 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Welke vastgoedmanagers slagen erin betere resultaten te

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Print Versie A4

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Print Versie A4 Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Murray N. Rothbard Print Versie A4 (zonder illustraties of het voor- en nawoord door Jesús Huerta de Soto) rothbard instituut i Het Murray Rothbard Instituut

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk voor de financiële crisis?

Wie is verantwoordelijk voor de financiële crisis? 77 Wie is verantwoordelijk voor de financiële crisis? B. Unger Economen en beleidsmakers zijn het er in meerderheid over eens dat het instorten van de Amerikaanse woningmarkt de financiële crisis van 2008

Nadere informatie

die de solidariteit onder druk

die de solidariteit onder druk Solidariteit in de 21 ste eeuw (1) Solidariteit onder druk paul de beer 30 Het kabinet dat na de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september zal aantreden, zal, ongeacht de samenstelling, ongetwijfeld een

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Voor koning en vaderland kunnen we nog enig enthousiasme opbrengen, maar voor Europa

Voor koning en vaderland kunnen we nog enig enthousiasme opbrengen, maar voor Europa Erken de behoefte van mensen aan thuis Voor koning en vaderland kunnen we nog enig enthousiasme opbrengen, maar voor Europa is dat lastiger. Geert Mak legde uit hoe dat komt in de 24ste Abel Herzberglezing,

Nadere informatie

Voor mijn ouders Riny en Jan

Voor mijn ouders Riny en Jan Een rijk land moet rijk leven Voor mijn ouders Riny en Jan Martin ten Cate Een rijk land moet rijk leven Nederland op zoek naar balans Boom Amsterdam Omslagontwerp: René van der Vooren, Amsterdam Vormgeving

Nadere informatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie November 212 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Inleiding 3 Een nieuw paradigma Lessen uit het verleden 4 Groei is heel abnormaal Het

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

SHELL VENSTER EEN TWEEDE JEUGD OP DE NOORDZEE DE INGRIJPENDE FACELIFT VAN OFFSHORE-COMPLEX K14

SHELL VENSTER EEN TWEEDE JEUGD OP DE NOORDZEE DE INGRIJPENDE FACELIFT VAN OFFSHORE-COMPLEX K14 SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 01 2015 RUIMTEVAARTTECHNIEK OP DE BODEM VAN DE OCEAAN AIRBORNE OIL & GAS OVER DE OPKOMST VAN DE COMPOSIETBUIS DE STAND VAN ENERGIELAND DE NATIONALE ENERGIE-

Nadere informatie

Redenen om te investeren in goud

Redenen om te investeren in goud Redenen om te investeren in goud Wat zijn de redenen dat mensen investeren in goud; de prestige; de schoonheid of de zekerheid. Het staat iedereen vrij te kiezen voor goud om zijn eigen redenen, maar zekerheid

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Naar een nieuw verdrag voor de Europese Unie?

Naar een nieuw verdrag voor de Europese Unie? Naar een nieuw verdrag voor de Europese Unie? Jan Rood Op 25 maart is in Berlijn officieel gevierd dat vijftig jaar geleden de Verdragen van Rome werden ondertekend en daarmee het fundament werd gelegd

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa Hoe houden De macht we van Europa Europa stabiel? De macht van van Europa Europa Marcel de Ruiter Marcel Marcel de de Ruiter Ruiter Beste bezoeker van het Haagsch College. Beste bezoeker van het Haagsch

Nadere informatie

HET GELD VAN DE TOEKOMST: Een Nieuwe Visie op Welzijn, Werk en een Humanere Wereld

HET GELD VAN DE TOEKOMST: Een Nieuwe Visie op Welzijn, Werk en een Humanere Wereld DEZE TEKST IS VRIJ TER BESCHIKKING GESTELD VOOR NEDERLANDSTALIGE LEZERS OMDAT DE ORIGINELE BOEK VOLLEDIG UITGEPUT IS. JAMMERLIJK GENOEG ZIJN SOMMIGE ILLUSTRATIES, HET FORMAAT, EN DE BLADZIJDE NUMMERS VAN

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie