Persbericht Brussel/Utrecht 27 augustus 2009 Resultaten eerste halfjaar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persbericht Brussel/Utrecht 27 augustus 2009 Resultaten eerste halfjaar 2009"

Transcriptie

1 Persbericht Brussel/Utrecht 27 augustus 2009 Resultaten eerste halfjaar 2009 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus Nettowinst verzekeringsactiviteiten EUR 228 miljoen Nettowinst Groep EUR 886 miljoen Hoofdpunten Nettowinst verzekeringen EUR 228 miljoen; een negatief effect van de markt op de beleggingsportefeuille van EUR 84 miljoen na belastingen, gecompenseerd door een belastingteruggave in België van EUR 94 miljoen Nettowinst van de Groep EUR 886 miljoen; waarvan EUR 658 miljoen in Algemeen; EUR 835 miljoen positief nettoresultaat op gebeurtenissen die te maken hebben met de transacties en een last na belasting van EUR 301 miljoen voor een gerechtelijke procedure met Fortis Capital Company Ltd Totaal bruto premie-inkomen met inbegrip van niet-geconsolideerde joint ventures op basis van 100%, stabiel op EUR 7,9 miljard; premie-inkomen op geconsolideerde basis EUR 5,9 miljard (een daling van 6%) Vermogenspositie werd verder versterkt; Totale solvabiliteitsratio verzekeringen 229% CEO Bart De Smet: De eerste helft van 2009 werd gekenmerkt door de afronding van de transacties met BNP Paribas, de Belgische Staat en Fortis Bank, en betekent een nieuw tijdperk voor Fortis als verzekeringsmaatschappij. Onze resultaten zijn gunstig beïnvloed door een aantal uitzonderlijke zaken verbonden aan deze transacties maar ik kan ook met tevredenheid melden dat onze verzekeringsactiviteiten het goed hebben gedaan in de soms moeilijke marktomstandigheden met premieinkomsten in lijn met dezelfde periode vorig jaar. Op basis van de meest recente gegevens verwachten we dat onze inkomsten over het hele jaar in lijn zullen blijven met die van vorig jaar. In een aantal landen hebben we verschillende commerciële campagnes gevoerd om de inkomsten te verhogen. Dit heeft onze marktposities versterkt en is een goed voorbeeld van de veerkracht van ons bedrijf. We verwachten echter wel dat de marktomstandigheden een uitdaging zullen blijven en dat de economische situatie het gedrag van de klant in Leven en Niet-leven zal beïnvloeden. We blijven alert en gedisciplineerd ten aanzien van de prestatie van onze business. Zoals eerder aangekondigd, werken we momenteel aan een strategische review met een focus op onze verzekeringsactiviteiten en de balansstructuur. De bevindingen van deze review zullen we bekendmaken op 25 september. Concluderend, we blijven werken aan de verdere ontwikkeling van het volle potentieel van het nieuwe Fortis. Kerncijfers Fortis in miljoenen EUR H1 09 H1 08 Mutatie H2 08 Mutatie Nettowinst verzekeringen voor minderheidsbelangen % * - Nettowinst toewijsbaar aan de minderheidsbelangen % - 6 * Nettowinst verzekeringen na minderheidsbelangen % * Nettowinst Algemeen (incl. eliminaties) 658 (1) * * Nettowinst na minderheidsbelangen * * - Nettoresultaat op beëindigde activiteiten * * Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders % * Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (in miljoenen) % % Winst per aandeel (in EUR) 0,36 0,75-52% - 0,94 * Netto eigen vermogen per aandeel (in EUR) 3,11 15,16-80% 2,75 13% Rendement op eigen vermogen (%) (2) 6% 14% * * * Beheerd vermogen (in miljarden EUR) 68,5 68,0 1% 65,9 4%* Totaal solvabiliteitsratio verzekeringen (%) 229% na (3) 202% (1) Inclusief winst op verkoop van 25%+1 aandeel in AG Insurance (2) Voortschrijdend gemiddelde op basis van nettowinst halfjaar en gemiddeld eigen vermogen laatste vier kwartalen (3) Niet beschikbaar wegens wijziging in de scope

2 2 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus Hoofdpunten Zie pagina s 5 tot en met 29 voor nadere informatie. 1.1 Nettoresultaat Het nettoresultaat van Fortis over de eerste helft van 2009 na minderheidsbelangen kwam uit op EUR 886 miljoen, inclusief een nettowinst van EUR 228 miljoen van de verzekeringsactiviteiten. De minderheidsbelangen kwamen in de eerste helft uit op EUR 35 miljoen, inclusief EUR 10 miljoen met betrekking tot het aandeel van AG Insurance, overgenomen door Fortis Bank op 12 mei De nettowinst voor minderheidsbelangen kwam uit op EUR 921 miljoen. Fortis Algemeen boekte een nettowinst van EUR 658 miljoen, door een aantal gebeurtenissen die te maken hadden met de afronding van transacties met BNP Paribas, de Belgische Staat en Fortis Bank, alsook een last na belasting van EUR 301 miljoen voor een gerechtelijke procedure tegen Fortis Capital Company Ltd. Het nettoresultaat na minderheidsbelangen dient te worden vergeleken met een nettowinst van EUR miljoen in dezelfde periode van vorig jaar, inclusief een winst van EUR miljoen in de beëindigde activiteiten gerelateerd aan de verkoop van de bankactiviteiten en de Nederlandse verzekeringsactiviteiten in de tweede helft van Verzekeringen De verzekeringsactiviteiten Leven droegen EUR 184 miljoen bij aan de nettowinst na minderheidsbelangen terwijl de nettowinst Niet-Leven EUR 44 miljoen bedroeg, in vergelijking met EUR 214 miljoen voor Leven en EUR 105 miljoen voor Niet-Leven in de eerste helft van vorig jaar. De terugval van Niet-Leven heeft te maken met uitzonderlijke met het weer samenhangende gebeurtenissen en een algemene tendens van hogere schadeclaims zowel in België als in het Verenigd Koninkrijk, de twee belangrijkste Niet-Levenmarkten voor Fortis. Dit wordt ook weerspiegeld in de toename in combined ratio s bij AG Insurance (105,6% in de eerste helft van 2009 in vergelijking met 101,2% in de eerste helft van 2008) en in Fortis Insurance International (106,1% in de eerste helft van 2009 in vergelijking met 97,8% in de eerste helft van In deze markten werden inmiddels een aantal maatregelen genomen zoals tariefverhogingen, wijzigingen aan productspecificaties en kostenbeheersing om de combined ratio in de toekomst te kunnen terugdringen. Het resultaat Leven leed voornamelijk onder een grotere negatieve impact van de financiële crisis in vergelijking met vorig jaar ondanks de positieve invloed van een eenmalige belastingteruggave in België ter waarde van EUR 94 miljoen. Het nettoresultaat van de verzekeringsactiviteiten na minderheidsbelangen kwam uit op EUR 215 miljoen in het tweede kwartaal van 2009, in vergelijking met EUR 13 miljoen in het eerste kwartaal. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de afwezigheid van afschrijvingen op de beleggingsportefeuille, seizoensgebondenheid in Niet-Leven en een eenmalige belastingteruggave in België. Op segmentbasis kwam het nettoresutaat van AG Insurance na minderheidsbelangen uit op EUR 195 miljoen. Minderheidsbelangen kwamen uit op EUR 11 miljoen. Het nettoresultaat voor minderheidsbelangen kwam uit op EUR 206 miljoen in vergelijking met EUR 251 miljoen vorig jaar. De activiteiten van Leven en Niet-Leven droegen respectievelijk EUR 173 miljoen en EUR 22 miljoen bij. De nettowinst van Niet-Leven daalde met 62% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door met het uitzonderlijke weer samenhangende gebeurtenissen en een algemene achteruitgang van Niet-Leven. De nettowinst op Levenactiviteiten is gedaald met 10% als gevolg van de afwezigheid van meerwaarden en de grotere negatieve invloed van de financiële crisis op de beleggingsportefeuille. De nettowinst van AG Insurance bevat een eenmalige belastingteruggave van EUR 94 miljoen die te maken heeft met een aftrek definitief belaste inkomsten (DBI) 1 voor de periode van 2003 tot De nettowinst van Fortis Insurance International (FII) na minderheidsbelangen kwam uit op EUR 33 miljoen. De minderheidsbelangen bedroegen EUR 24 miljoen. Het nettoresultaat voor minderheidsbelangen kwam uit op EUR 57 miljoen, in vergelijking met EUR 99 miljoen vorig jaar. Leven- en Niet-Levenactiviteiten droegen respectievelijk EUR 11 miljoen en EUR 22 miljoen bij. De voornaamste redenen voor de lagere resultaten waren de lagere beleggingsinkomsten en wijzigingen in de productenmix in Leven, wat resulteerde in lagere inkomsten van unit-linked producten, en een hogere ratio voor schadeclaims bij Niet-Leven. 1 Definitief Belaste Inkomsten (DBI): belastingteruggave op basis van een wijziging in de Belgische wetgeving betreffende belastingvrijstelling van bepaalde dividenden.

3 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus Algemeen Het nettoresultaat van Algemeen bedroeg EUR 658 miljoen (inclusief eliminaties). De nettowinst omvat een meerwaarde van EUR 697 miljoen die betrekking heeft op de verkoop van het 25% + 1 aandeel van AG Insurance aan Fortis Bank alsook een last na belasting van EUR 301 miljoen voor een gerechtelijke procedure over de Klasse A1 Preferente aandelen uitgegeven door Fortis Capital Company Ltd (FCC) in 1999 en de daarop volgende uitspraak in deze zaak door een Nederlandse rechter in kort geding op 25 juni Fortis heeft in haar update van de resultaten over het eerste kwartaal van 2009 aangekondigd dat het in het tweede kwartaal van 2009 een aantal zaken zou toelichten in verband met de reeds vermelde transacties met BNP Paribas, de Belgische staat en Fortis Bank. In dit verband omvat de nettowinst van Algemeen een last van EUR 344 miljoen die betrekking heeft op de reële waarde van de toekomstige renteaflossingen per kwartaal op basis van de waarde van de Relative Performance Note (RPN) (in verband met het financiële instrument CASHES) alsook de EUR 482 miljoen winst na belasting voor de waardering van de calloptie in verband met de aandelen BNP Paribas die is toegekend door de FPIM. Er werd geen waardevermindering vastgesteld met betrekking tot de EUR 760 miljoen equity -investering in Royal Park Investments Bruto premie-inkomen Onder de lastige marktomstandigheden bleven de commerciële prestaties gelijk, wat de kracht van onze franchise weergeeft. Campagnes op-maat, productvernieuwing en de multi-distributiebenadering hebben geleid tot een totaal bruto premie-inkomen, met inbegrip van niet-geconsolideerde joint ventures op 100%, van EUR 7,9 miljard, vrij stabiel in vergelijking met het eerste half jaar van 2008 en een stijging van 17% in vergelijking met de tweede helft van Zonder bruto premie-inkomen van EUR 2,0 miljard van de niet-geconsolideerde joint ventures op basis van 100%, was het bruto premie-inkomen 6% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met de tweede helft van vorig jaar is het premieinkomen toegenomen met meer dan 26% in AG Insurance, waarbij ook voornamelijk de Leven-activiteiten zich goed herstelden. De internationale activiteiten stegen met 11%, een tendens die we ook bij de Belgische activiteiten zien, te weten lagere verkoopcijfers voor unit-linked bij Leven. Het premie-inkomen bij Leven-activiteiten, met inbegrip van de niet-geconsolideerde bedrijven op basis van 100%, bleef stabiel op EUR 6,3 miljard, terwijl het premie-inkomen bij Niet-Leven uitkwam op EUR 1,6 miljard. Specifieke campagnes in geselecteerde markten kwamen het premie-inkomen ten goede en dit resulteerde in een stijging van het marktaandeel in bepaalde landen. De Aziatische activiteiten deden het goed, wat nog versterkt werd door positieve wisselkoersverschillen. Het totale bruto premie-inkomen bij AG Insurance liep op tot EUR 3,5 miljard, een stijging van 2% in vergelijking met vorig jaar. Het premie-inkomen bij Leven steeg 2% tot EUR 2,8 miljard, terwijl Niet-Leven steeg met 4% tot EUR 0,8 miljard. In Leven compenseerde een krachtige verkoop via het bank- en Employee Benefitskanaal de zwakkere verkoopcijfers via het broker kanaal, waar de gevolgen van het negatieve sentiment rond Fortis merkbaar bleven. Het segment Niet-Leven werd gekenmerkt door een groei in alle productlijnen waarbij de verkoop via het broker kanaal het uitzonderlijk goed deed. Het totale bruto premie-inkomen bij Fortis Insurance International, met inbegrip van de niet-geconsolideerde joint ventures op basis van 100%, liep op tot EUR 4,4 miljard, 1% lager dan het premie-inkomen in dezelfde periode vorig jaar. Het premieinkomen bij Leven was EUR 3,6 miljard en Niet-Leven EUR 0,8 miljard. De niet-geconsolideerde joint ventures boekten EUR 2,0 miljard van het totale premie-inkomen van het eerste halfjaar, waarbij een stijging van 26% werd vastgesteld, voornamelijk veroorzaakt door het aanzienlijk hoger premie-inkomen in China, alsook de positieve wisselkoersverschillen. Het premie-inkomen van de geconsolideerde activiteiten kwam uit op EUR 2,4 miljard, 17% lager dan de eerste helft van De activiteiten in Luxemburg en Frankrijk bleven lijden onder de verminderde vraag voor unit-linked producten en het negatieve commerciële effect van de gebeurtenissen van vorig jaar. Specifieke verkoopscampagnes hielpen om het aandeel op de belangrijkste markten te behouden of zelfs te verstevigen. Het premie-inkomen in het Verenigd Koninkrijk leed onder de nadelige wisselkoersverschillen.

4 4 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus Netto eigen vermogen & nettokaspositie Het vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders bedroeg EUR 7,7 miljard op 30 juni Dit cijfer bevat de meerwaarde van EUR 697 miljoen op de verkoop van 25% + 1 aandeel van AG Insurance aan Fortis Bank, het boekhoudkundige gevolg van de waardering na belasting van de calloptie op de aandelen van BNP Paribas en de reële waarde van de rentebetalingen per kwartaal op basis van de Relative Performance Note, respectievelijk goed voor EUR 482 miljoen en EUR 344 miljoen, en de last na belasting van EUR 301 miljoen met betrekking tot de gerechtelijke procedure met FCC. Al deze elementen zijn inbegrepen in het segment Algemeen. De nettokaspositie van Algemeen op 30 juni 2009, uitgaande van de volledige aflossing van het European medium-term notes (EMTN) programma bedroeg EUR 3,0 miljard. Op 30 juni 2009 was het openstaande bedrag van dit EMTNprogramma EUR 1,0 miljard. 1.4 Beleggingsportefeuille en vermogenspositie De beleggingsportefeuille van Fortis bedroeg EUR 51,9 miljard op 30 juni 2009, waarvan 92% vastrentende waarden, 2% aandelen en 6% vastgoedbeleggingen. Staatsobligaties vertegenwoordigden 65%, bedrijfsobligaties 34% en gestructureerde kredietbeleggingen 1% van de totale obligatieportefeuille. Ongeveer 97% van de portefeuille heeft een rating van A of hoger en 53% van AA of hoger. De portefeuille bedrijfsobligaties (EUR 16,4 miljard) is voornamelijk investmentgrade, met EUR 8,0 miljard financieel-gerelateerd en EUR 6,3 miljard in overheids- en supranationale instellingen. Het kernvermogen van Fortis bedroeg EUR 8,3 miljard op 30 juni Dit oversteeg het totale geconsolideerde wettelijke vereiste minimum voor de verzekeringsactiviteiten met EUR 5,7 miljard. Het kernvermogen van de verzekeringsactiviteiten bedroeg EUR 5,6 miljard, 217% van het wettelijke vereiste minimum terwijl het totale beschikbare vermogen van de verzekeringsentiteit opliep tot EUR 6,0 miljard, 229% van het wettelijk vereiste minimum. De solvabiliteitsratio bedroeg 194% voor AG Insurance en 327% voor Fortis Insurance International op het einde van het eerste halfjaar van FTE s Op 30 juni 2009 had Fortis mensen in dienst, waarvan bij AG Insurance, bij Fortis Insurance International en 46 bij Algemeen.

5 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus Beschrijving van de gebeurtenissen 2.1 Transacties en huidige scope van activiteiten De eerste helft van 2009 werd gekenmerkt door hernieuwde onderhandelingen en de daarop volgende goedkeuring en afronding van de transacties met BNP Paribas, Fortis Bank en de SFPI/FPIM. De hernieuwde onderhandelingen hadden betrekking op de verkoop van Fortis Bank en een deel van de Belgische verzekeringsactiviteiten. De oorspronkelijke overeenkomst van 5 en 6 oktober 2008 om Fortis Bank en de Belgische verzekeringsactiviteiten te verkopen, werd heronderhandeld na een arrest van het Hof van Beroep van 12 december 2008 en de publicatie van een verslag door een college van Belgische deskundigen. De herziene transactie, die werd aangekondigd op 31 januari 2009, werd op 11 februari 2009 verworpen door de aandeelhoudersvergadering van Fortis SA/NV. Op 6 maart 2009 werd overeenstemming bereikt over de herziene voorwaarden van de transactie. Op 28 en 29 april 2009 werden de transacties goedgekeurd door de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van respectievelijk Fortis SA/NV in Gent, België, en Fortis N.V. in Utrecht, Nederland, waarna ze werden afgerond op 12 mei Meer details betreffende deze transacties kan u vinden in de circulaire aan aandeelhouders die gepubliceerd werd op 16 maart 2009 en het persbericht van 13 mei 2009 op Sinds 12 mei 2009 bestaat Fortis uit: 75% - 1 aandeel van AG Insurance (voorheen Fortis Insurance Belgium) Fortis Insurance International Algemeen Op 22 juni 2009 werd Fortis Insurance Belgium omgedoopt tot AG Insurance. Vanaf die datum wordt de nieuwe benaming gebruikt door het makelaars- en Employee Benefitskanaal in België. AG Insurance is marktleider in België op gebied van Leven en staat op de tweede plaats op gebied van Niet-Leven. Fortis Insurance International bestaat uit een aantal Leven- en Niet-Levenverzekeringsactiviteiten in Europa en Azië, een aantal zijn in volledige eigendom van Fortis, anderen via dochterondernemingen en filialen met plaatselijke partners. Algemeen bestaat uit de houdstermaatschappijen en diverse financieringsentiteiten die schuldinstrumenten hebben uitgegeven om de (vroegere) bank- en verzekeringsactiveiten van Fortis te financieren. Binnen de nieuwe scope van Fortis, zal Algemeen niet langer leverage creëren op groepsniveau, maar het eigen vermogen beheren, op back-to-back-basis financiering verschaffen aan de werkmaatschappijen en het corporate center van Fortis omvatten. Algemeen omvat ook het aandeel in Royal Park Investments SA/NV (RPI), een special purpose vehicle (SPV) dat een deel heeft verworven van de gestructureerde kredietportefeuille van Fortis Bank. Als gevolg van deze overeenkomst heeft Fortis in RPI EUR 760 miljoen geïnvesteerd, in ruil voor 44,7% van de aandelen. De andere aandeelhouders, FPIM en BNP Paribas, bezitten respectievelijk 43,5% en 11,8% van de aandelen. Algemeen omvat ook de reële waarde met betrekking tot de toekomstige renteaflossingen per kwartaal, op basis van de waarde van de Relative Performance Note (RPN) in verband met het financiële instrument CASHES en de waardering van de calloptie in verband met de aandelen die zijn toegekend door FPIM.

6 6 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus Andere gebeurtenissen Op 1 februari 2009 kondigde Fortis aan dat Louis Cheung Chi Yan zijn ontslag nam uit de raad van bestuur met onmiddellijke ingang. Op 11 en 13 februari 2009 hebben de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Fortis SA/NV en Fortis N.V. Jozef De Mey, Georges Ugeux en Jan Zegering Hadders verkozen als niet uitvoerende leden van de Raad van Bestuur tot na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Jozef De Mey werd benoemd tot Voorzitter. Georges Ugeux heeft diezelfde dag nog beslist om af te treden. Op 23 februari 2009 heeft Fortis beslist om de Stichting Continuïteit Fortis op te heffen en te ontbinden. Het doel van de Stichting was het garanderen van de continuïteit van Fortis N.V. en zodoende de belangen van Fortis en alle ondernemingen van de Fortis-groep te vrijwaren. Op 15 maart 2009 kondigt Fortis aan dat het geen dividend zal uitkeren over het boekjaar 2008 als gevolg van een aanzienlijk statutair verlies overgedragen door Fortis SA/NV, op basis van de Belgische boekhoudnormen. Op 28 en 29 april 2009 benoemen de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Fortis SA/NV en Fortis N.V. Frank Arts, Guy de Selliers de Moranville, Roel Nieuwdorp, Lionel Perl en Jin Shaoliang tot niet uitvoerende leden van de Raad van Bestuur tot na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Op 8 mei 2009 kondigt de Raad van Bestuur de benoeming aan van de heer Guy de Selliers de Moranville tot vicevoorzitter. Tegelijkertijd maakt Fortis de samenstelling van drie bestuurscommissies bekend: het Audit Committee, het Remuneratie Committee en een Governance Committee. Op 27 mei 2009 bevestigt Fortis haar voornemen om opnieuw dividenden uit te keren vanaf boekjaar Op 15 juni 2009 kondigde Fortis haar voornemen aan om Bart De Smet te benoemen tot Chief Executive Officer met ingang vanaf 1 juli Bart De Smet kwam bij Fortis in Hij bracht zijn volledige loopbaan door in de verzekeringssector en de afgelopen twee en een half jaar was hij CEO van AG Insurance, de grootste operationele entiteit binnen de Fortis Groep. Karel De Boeck, die als CEO benoemd was door de Vergadering van Aandeelhouders van 1 en 2 december 2008, trad af als CEO op 1 juli 2009 en trok zich terug uit de Raad van Bestuur. Bart De Smet werd gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV in België met ingang vanaf 1 juli Een voorstel om Bart De Smet aan te stellen als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV voor een periode van drie jaar zal worden voorgelegd aan de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV. Een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis NV wordt bijeengeroepen op 18 september 2009 om Bart De Smet te benoemen tot uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Fortis N.V. vanaf 1 juli 2009 tot na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Diezelfde dag kondigde Fortis ook aan dat Peer van Harten, CEO Insurance, terugtreedt. Om Bart De Smet de gelegenheid te geven zich volledig te concentreren op het beheer van de verzekeringsactiviteiten en de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor toekomstige groei, zullen twee interne werkgroepen worden opgericht om de dossiers in verband met het oude Fortis af te handelen. Eén werkgroep zal de financiële aspecten op zich nemen, de andere de wettelijke aspecten. Leden van de Raad van Bestuur zullen bij beide werkgroepen betrokken zijn en zij zullen direct aan de Raad van Bestuur rapporteren. Hun werkzaamheden zullen gecoördineerd worden door Jozef De Mey, voorzitter van de Raad van Bestuur. Op 25 juni 2009 kondigden Fortis UK en Tesco Personal Finance (TPF) aan dat ze in exclusieve besprekingen zijn om een nieuw samenwerkingsverband te vormen in auto- en woningverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk.

7 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus Op 26 juni 2009 heeft een Nederlandse rechter Fortis gehouden tot de onmiddellijke betaling van EUR 362,5 miljoen met betrekking tot haar vermeende verplichting in verband met de aflossing van de Klasse A1 Preferente aandelen uitgegeven door Fortis Capital Company (FCC). Op 26 maart 2009 kondigde Fortis Capital Company (FCC) aan dat het niet zou overgaan tot de aflossing van de preferente aandelen, uitgegeven in 1999, met een nominale waarde van EUR 450 miljoen. Dit instrument was aflosbaar in juni Op basis van een overeenkomst tussen Fortis SA/NV en Fortis N.V., hadden de houders van deze preferente aandelen een eenmalig recht om hun preferente aandelen om te zetten in Fortis aandelen; Fortis kon vervolgens beslissen om deze preferente aandelen in cash terug te betalen in plaats van de vereiste aandelen te moeten uitgeven. Houders van preferente aandelen, ten belope van EUR 362,5 miljoen, verkozen om hun preferente aandelen om te wisselen en Fortis verkoos deze preferente aandelen om te wisselen in cash. FCC betwist het recht van Fortis om gecompenseerd te worden voor het betaalde bedrag. Na een rechterlijke beslissing in kort geding, betaalde Fortis het aangegeven bedrag terwijl FCC niet overging tot compensatie. Dezelfde rechter in kortgeding oordeelde dan dat Fortis een dubbele garantie diende te verkrijgen van Fortis Capital Company (FCC) en Fortis Bank Nederland (Holding) als zekerheid voor haar compensatievordering tegen FCC. Op 24 augustus 2009 heeft Fortis effectief de bodemprocedure opgestart. Op 3 augustus 2009, opteerden 86% van de houders van de Trust Preferred Securities (TOPrS), uitgegeven door ASR, voor de omwisseling van het bestaande instrument in nieuwe Tier 1-effecten. Op 26 maart 2009 kondigde ASR (het voormalige Fortis Verzekeringen Nederland, een entiteit die ondertussen volledig gecontroleerd wordt door de Nederlandse staat) aan dat zij haar afkooprecht voor TOPrS, uitgegeven door Fortis Capital Funding Trusts niet zou uitoefenen op de eerste aflossingsdatum. Het bedrag aan uitstaande effecten liep op tot EUR 650 miljoen en Fortis had een garantie gegeven op deze instrumenten die aldus een latente verplichting uitmaakte. Toen ASR aankondigde dat zij niet zou overgaan tot de aflossing van de Trust Preferred Securities, kondigde zij ook haar voornemen aan om de bestaande instrumenten om te ruilen. In juli 2009 lanceerde ASR haar ruilaanbod, samen met een verzoek tot goedkeuring om de bestaande trust preferred-structuur te ontmantelen. ASR maakte de resultaten van de ruil en het verzoek tot goedkeuring bekend op 3 augustus 2009, waarbij beleggers voor een totaal van 91% instemden met de nodige wijzigingen en 86% gelijktijdig opteerden voor een ruil naar nieuwe Tier 1-effecten. Dit heeft tot gevolg dat alle beleggers rechtstreeks uitgegeven ASR Tier 1-effecten ontvingen en dat de oude trust preferred structuur ontbonden wordt. Hierdoor houdt de garantie van Fortis op deze instrumenten op te bestaan. Op 12 augustus kondigde Fortis de benoeming aan van Bruno Colmant als Deputy Chief Executive Officer. Hij zal verantwoordelijk zijn voor Financiën, Juridische zaken en het management van de lopende zaken van het vroegere Fortis. Zijn benoeming gaat in op 1 september Ten gevolge van de gebeurtenissen van afgelopen oktober, zijn de activiteiten, de scope en het bestuur van Fortis drastisch gewijzigd. Zoals eerder dit jaar aangekondigd, voert Fortis een strategische review uit Deze review spitst zich toe op de ontwikkeling van de verzekeringsactiviteiten, het beheer van het groepsvermogen en de vereenvoudiging van de governance en organisatorische structuur van Fortis. De uitkomst van deze review wordt bekendgemaakt op vrijdag 25 september 2009.

8 8 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus Resultaten 3.1 AG Insurance Resultatenrekening - Leven AG Insurance - Leven in miljoenen EUR H1 09 H1 08 Mutatie H2 08 Mutatie Brutopremies % % Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling % % Bruto premie-inkomen Leven % % Technisch resultaat * - 88 * Toegerekende meerwaarden * % Operationele marge % * Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten % 42-7% Winst voor belastingen % * Winstbelastingen 32 1 * - 97 * Resultaat op beëindigde activiteiten - - * - * Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen 10 3 * 2 * Nettowinst aandeelhouders voor resultaat desinvesteringen % * Resultaat op desinvesteringen - - * - * Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders % * Resultatenrekening - Niet-Leven AG Insurance - Niet-Leven in miljoenen EUR H1 09 H1 08 Mutatie H2 08 Mutatie Brutopremies Niet-Leven % % Technisch resultaat % 60-69% Toegerekende meerwaarden * % Operationele marge % 48-72% Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten % 13-42% Winst voor belastingen % 61-66% Winstbelastingen 2-15 * - 25 * Resultaat op beëindigde activiteiten - - * - * Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen 1 0 * 1 * Nettowinst aandeelhouders voor resultaat desinvesteringen % 35-38% Resultaat op desinvesteringen - - * - * Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders % 35-38% Resultatenrekening AG Insurance in miljoenen EUR H1 09 H1 08 Mutatie H2 08 Mutatie Bruto premie-inkomen % % Kosten % % Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders % *

9 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus Nettowinst na minderheidsbelangen van EUR 206 miljoen in vergelijking met EUR 251 miljoen in de eerste helft van 2008 te wijten aan een lagere bijdrage van Niet-Leven; netto-winst na minderheidsbelangen van EUR 195 miljoen Een positieve eenmalige DBI-belastingteruggave (EUR 94 miljoen) grotendeels gecompenseerd door de negatieve impact van de financiële markten op de beleggingsportefeuille (EUR 82 miljoen na belasting) Bruto premie-inkomen Leven steeg met 2% tot EUR 2,7 miljard, dankzij de goede verkoop van individuele spaarproducten Leven via het bankkanaal en stevige verkoopcijfers in Employee Benefits. Brutopremies Niet-Leven stegen met 4% tot EUR 808 miljoen, mede dankzij een groei via het makelaarskanaal De recentste studie van Assuralia bevestigt dat marktpositie Leven en Niet-Leven werd versterkt De naamsverandering van Fortis Insurance Belgium tot AG Insurance werd door de markt goed onthaald De nettowinst van AG Insurance kwam uit op EUR 206 miljoen ten opzichte van EUR 251 miljoen vorig jaar. Minderheidsbelangen bedroegen EUR 11 miljoen, leidend tot een nettowinst na minderheidsbelangen van EUR 195 miljoen 12 in de eerste helft van 2009, in vergelijking met EUR 248 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De daling in de nettowinst kan voornamelijk worden verklaard door hogere afschrijvingen en waardeverminderingen van de beleggingsportefeuille en de afwezigheid van vermogenswinst in Leven, alsook een lagere bijdrage van Niet-Leven. Niet-Leven verzekeringsactiviteiten leden onder het nadelige gedrag bij schadeclaims. AG Insurance haalde voordeel uit een eenmalige DBI-aftrek 2 van EUR 94 miljoen die betrekking had op de periode Dit positief effect werd gecompenseerd door een verlies na belasting van EUR 82 miljoen op de beleggingsportefeuille, met inbegrip van afschrijvingen op de beleggingsportefeuille (voornamelijk Sicafi - vastgoedfondsen), en een beperkt aantal beleggingsverliezen op aandelen daar de aandelenportefeuille eind 2008 reeds aanzienlijk in waarde was teruggebracht. Het totale bruto premie-inkomen bedroeg EUR 3,5 miljard in de eerste helft, 2% hoger dan vorig jaar; een bevredigend resultaat in deze aanhoudende onzekere economische omstandigheden. Het premie-inkomen bij Leven nam toe met 2% tot EUR 2,8 miljard, voornamelijk dankzij de sterke instroom van spaartegoeden via het bankkanaal en de sterke verkoopcijfers van het Employee-Benefitskanaal. De brutopremies bij Niet-leven stegen met 4% tot EUR 808 miljoen dankzij de zeer gediversifieerde productenportefeuille. Deze commerciële prestatie bevestigt de tendens die reeds werd waargenomen in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit bewijst het succes van de multi-distributiebenadering en productinnovatie van AG Insurance, wat zeker en vast heeft bijgedragen om de negatieve gevolgen van de turbulentie rond Fortis op het einde van vorig jaar af te zwakken. Het totale premie-inkomen in de eerste helft van 2009 was 26% hoger dan in de tweede helft van 2008, dankzij een sterke heropleving in de commerciële activiteit bij zowel Leven als Niet-Leven. Het totale premie-inkomen in het tweede kwartaal kwam uit op EUR 1,7 miljard, vrij stabiel in vergelijking met het eerste kwartaal. De operationele kosten gingen met 5% omhoog naar EUR 209 miljoen, voornamelijk omwille van loonindexatie. Het aantal FTE s bij AG Insurance bedroeg (inclusief FTE s bij Fortis Real Estate), een stijging van 47 tegen ultimo Bij Leven bleven de kostenratio s, als percentage van het gemiddeld vermogen onder beheer, stabiel op 0,39% omdat de loonstijging werd gecompenseerd door een stijging van het beheerde vermogen. De kostenratio bij Niet-Leven, als percentage van de brutopremies, steeg met 0,6% tot 17% op het einde van de eerste helft van 2009, voornamelijk ten gevolge van de loonstijgingen omwille van inflatie. De combined ratio stond op 105,6% aan het einde van de eerste zes maanden, in vergelijking met 101,2% voor de eerste helft van vorig jaar; de toename heeft voornamelijk te maken met hogere schadeclaims en hogere loonkosten. Een aantal maatregelen, zoals kostenbeheersing, wijzigingen in de productspecificaties en tariefverhogingen, werden op gang gebracht en zouden de stijging van de combined ratio in de toekomst moeten indammen. 1 Op 12 mei 2009 verkocht Fortis 25% + 1-aandeel van AG Insurance aan Fortis Bank, wat resulteerde in een minderheidsbelang van EUR 10 miljoen voor de eerste helft van 2009, bovenop de minderheidsbelangen met betrekking tot Interparking. 2 Definitief Belaste Inkomsten (DBI): belastingteruggave op basis van een wijziging in de Belgische wetgeving betreffende belastingvrijstelling van bepaalde dividenden

10 10 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus 2009 Leven Het premie-inkomen Leven bereikte EUR 2,7 miljard in de eerste helft van het jaar, een stijging van 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij Individueel Leven kwam dit uit op EUR 2,2 miljard, 2% hoger in vergelijking met vorig jaar, terwijl het premie-inkomen Collectief Leven uitkwam op EUR 544 miljoen, 2% meer dan de eerste helft van Het premie-inkomen bij Individueel Leven via het bankkanaal nam 23% toe tegen dezelfde periode vorig jaar. Dit was het gevolg van aantrekkelijke rentevoeten op spaarproducten (EUR 1,5 miljard) wat een goed alternatief bleek te zijn voor spaarproducten van de bank. Het premie-inkomen bij unit-linked producten bereikte EUR 258 miljoen, met inbegrip van zes tranches gestructureerde unit-linked producten die EUR 181 miljoen opbrachten. Het premie-inkomen Individueel Leven via het brokerkanaal kwam uit op EUR 348 miljoen, een afname van 47% in vergelijking met vorig jaar. Een neerwaartse tendens werd vastgesteld zowel in spaar- als unit-linked producten aangezien dit distributiekanaal heeft geleden onder de turbulentie rond Fortis sinds half 2008 en de lage aantrekkelijkheid van het voorheen zeer succesvolle 0% garantie-spaarproduct (Top Rendement Invest) na een lage klantenomzet in Het aanbod producten Leven via makelaars werd sindsdien opgewaardeerd met Safe Return Plus, een nieuw spaarproduct dat een stijging in de vraag voor producten met gegarandeerde rente anticipeert. Safe Return Plus biedt een concurrerende en aantrekkelijke gegarandeerde rente van 3,25%. Collectief Leven, gegenereerd via het Employee Benefits-kanaal, boekte een groei van 2% met een premie-inkomen van EUR 544 miljoen in de eerste zes maanden van het jaar. Dit bevestigt de aantrekkelijkheid van het AG Insurance Employee Benefits-kanaal en de loyaliteit van de klanten in moeilijke omstandigheden. AG Insurance heeft haar positie als marktleider kunnen handhaven en zelfs verstevigen op alle vlakken van levensverzekeringen, wat herbevestigd werd door het laatste marktonderzoek van Assuralia. Het marktaandeel Individueel Leven van AG Insurance is gestegen van 22% aan het einde van het eerste kwartaal van 2008 tot 33% aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar dankzij de sterke prestaties van het bankkanaal. Haar aandeel van de individuele niet-unitlinked markt klom van 21,7% tot 32,6% op het einde van het eerste kwartaal van 2009, terwijl het marktaandeel unit-linked steeg van 27,9% tot 47,3%. AG Insurance heeft haar marktleiderschap van de groepslevensverzekeringen van de tweede pijler bevestigd met een marktaandeel van 30%. Het premie-inkomen voor de eerste helft van 2009 is gestegen met 29% in vergelijking met de tweede helft van Dit is voornamelijk te wijten aan een sterke stijging van de commerciële activiteit bij Individueel Leven (+35%). Premie-equivalenten op jaarbasis (APE) daalden met 4% tot EUR 223 miljoen van EUR 233 miljoen in de eerste helft van Het vermogen onder beheer bij Leven nam toe met 4% tot EUR 43,4 miljard in vergelijking met ultimo 2008, waarbij zowel unit-linked als niet-unit-linked bijgedragen hebben. Vermogen onder beheer in verband met niet-unit-linked activiteiten steeg met 4% tot EUR 37,4 miljard. Unit-linked vermogen onder beheer klom met 2% dankzij de lancering van verscheidene tranches van gestructureerde unit-linked producten en het herstel van de aandelenmarkten, vooral in het tweede kwartaal. Vervalpercentages bij sparen en unit-linked, die vorig jaar en in het eerste kwartaal van dit jaar waren toegenomen, zijn aanzienlijk verbeterd in het tweede kwartaal en keerden terug naar een normaal niveau. Het marktaandeel Leven wat vermogen onder beheer betreft bleef stabiel op ongeveer 28% aan het einde van het eerste kwartaal van Ondanks de aanzienlijke toename in het technische resultaat van EUR 78 miljoen naar EUR 157 miljoen op het einde van de maand juni, wat volledig te danken was aan de beperktere impact van de financiële turbulentie in de eerste helft van 2009, daalde de operationele marge van EUR 144 miljoen naar EUR 111 miljoen aangezien de negatieve impact van de financiële turbulentie van vorig jaar gecompenseerd werd met aanzienlijke vermogenswinst via CPPI 3 op aandelen in de eerste helft van CPPI staat voor Constant Proportion Portfolio Insurance

11 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus De nettowinst van Leven voor de eerste helft kwam uit op EUR 173 miljoen, een daling van 10% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Leven haalde voordeel uit de reeds vermelde DBI belastingteruggave (EUR 86 miljoen) maar kreeg ook te maken met de negatieve invloed van de marktomstandigheden op de beleggingsportefeuille (EUR 77 miljoen) en lagere vermogenswinst. Niet-Leven De brutopremies kwamen uit op EUR 808 miljoen in de eerste helft, een groei van 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en een betere prestatie dan de gemiddelde groei in de Niet-Leven-markt 4. Deze groei was zichtbaar in alle productlijnen, gedeeltelijk dankzij nieuwe activiteiten maar ook door tarief- en ABEX 5 -verhogingen. De brutopremies via het makelaarskanaal bereikten EUR 581 miljoen, 5% hoger dan vorig jaar. Daarvan hadden EUR 59 miljoen te maken met Ongevallen en Ziekte-activiteiten voor grotere bedrijven. Het bankkanaal realiseerde EUR 117 miljoen brutopremies. Brutopremies in Health Care via het Employee Benefitskanaal stegen met 8% naar EUR 110 miljoen. Het marktaandeel van AG Insurance bleef sterk in Niet-Leven, zoals overigens ook in Leven, en het steeg zelfs lichtjes van 13% op het einde van het eerste kwartaal van 2008 tot 14% op het einde van het eerste kwartaal van In vergelijking met de tweede helft van 2008, zijn de brutopremies 17% gestegen, een typisch seizoensgebonden effect aangezien de eerste helft van het jaar steeds het voordeel heeft van de grote jaarlijkse betalingen in het KMO-segment in januari. De combined ratio, inclusief bedrijfsongevallenverzekeringen, bedroeg 105,6% voor de eerste zes maanden van 2009, in vergelijking met 101,2% in de eerste helft van Deze stijging heeft voornamelijk te maken met de hogere schadeclaims, inclusief weersomstandigheden (zware winter, stormen en overstromingen), meer schadeclaims bij de autoverzekeringen, een uitzonderlijk hoog aantal grote schadeclaims voor brand, alsook aan inflatie gebonden loonstijging. Verschillende maatregelen werden geïmplementeerd, met inbegrip van kostenbeheersing maar ook tariefverhogingen en wijzigingen in productspecificaties om de combined ratio in de toekomst opnieuw naar beneden te brengen. Als gevolg van een zwakkere technische prestatie en minwaarden, is de operationele marge gezakt naar EUR 14 miljoen voor de eerste helft van het jaar tegen EUR 68 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze tendens werd ook weerspiegeld in nettowinst, die daalde van EUR 56 miljoen naar EUR 22 miljoen, ondanks een belastingteruggave van EUR 8 miljoen DBI in De Belgische Niet-leven-markt groeide met 2,9% in Q Q (gebaseerd op statistieken van Assuralia) 5 ABEX: referentie-index gelinkt aan de bouwprijzen 6 Gebaseerd op de laatste marktgegevens van Assuralia

12 12 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus Fortis Insurance International Resultatenrekening - Leven Fortis Insurance International - Leven in miljoenen EUR H1 09 H1 08 Mutatie H2 08 Mutatie Brutopremies % 972-8% Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling % 927-4% Bruto premie-inkomen Leven % % Technisch resultaat % - 78 * Toegerekende meerwaarden 1-1 * - 32 * Operationele marge % * Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten % - 7 * Winst voor belastingen % * Winstbelastingen % 16 * Resultaat op beëindigde activiteiten - - * - * Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen % - 14 * Nettowinst aandeelhouders voor resultaat desinvesteringen % - 87 * Resultaat op desinvesteringen - - * - * Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders % - 87 * Resultatenrekening - Niet-Leven Fortis Insurance International - Niet-Leven in miljoenen EUR H1 09 H1 08 Mutatie H2 08 Mutatie Brutopremies Niet-Leven (1) % 594-3% Technisch resultaat % 51-68% Toegerekende meerwaarden 10-1 * - 4 * Operationele marge % 47-45% Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten * - 9 * Winst voor belastingen % 38-2% Winstbelastingen % % Resultaat op beëindigde activiteiten - - * - * Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen % 5-25% Nettowinst aandeelhouders voor resultaat desinvesteringen % 16 28% Resultaat op desinvesteringen - - * - * Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders % 16 28% (1) Op geconsolideerde basis Resultatenrekening Fortis Insurance International in miljoenen EUR H1 09 H1 08 Mutatie H2 08 Mutatie Bruto premie-inkomen % % Kosten % % Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders % - 71 *

13 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus Kerncijfers per regio (in miljoenen EUR) Volledig geconsolideerde entiteiten Bruto premie-inkomen Leven Brutopremies Niet-Leven Totaal % eigendom H1 09 H1 08 H2 08 H1 09 H1 08 H2 08 H1 09 H1 08 H2 08 Totaal Europa Verenigd Koninkrijk 100% Portugal 51% Leven Niet-Leven Frankrijk 100% Luxemburg Leven 50% Niet-Leven 100% Oekraïne 100% Duitsland 100% Turkije 100% Azië Hongkong 100% Overige Fortis Herverzekeringen 100% Bruto premie-inkomen Leven Brutopremies Niet-Leven Totaal % Deelnemingen op basis van 100% eigendom H1 09 H1 08 H2 08 H1 09 H1 08 H2 08 H1 09 H1 08 H2 08 Totaal Maleisië 31% Thailand 40%/15% China 25% India 26% Totaal Nettoresultaat na minderheidsbelangen van EUR 33 miljoen, tegen EUR 71 miljoen in de eerste helft van 2008 Totaal bruto premie-inkomen, inclusief niet-geconsolideerde bedrijven op basis van 100%, naar EUR 4,4 miljard, een daling van 1%; Bruto premie-inkomen niet-geconsolideerde bedrijven op basis van 100%, 26% hoger tot EUR 2,0 miljard Bruto premie-inkomen Leven, inclusief niet-geconsolideerde bedrijven op basis van 100%, bijna stabiel aan EUR 3,6 miljard; Brutopremies Niet-Leven, inclusief niet-geconsolideerde bedrijven op basis van 100%, 3% omlaag naar EUR 791 miljoen, te wijten aan de negatieve wisselkoersverschillen in het Verenigd Koninkrijk Fortis UK en Tesco in exclusieve besprekingen over de vorming van een nieuw samenwerkingsverband in autoen woningverzekeringen

14 14 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus 2009 Nettowinst van Fortis Insurance International na minderheidsbelangen kwam uit op EUR 33 miljoen in de eerste helft van 2009 tegen EUR 71 miljoen in de eerste helft van Minderheidsbelangen kwamen uit op EUR 24 miljoen. De daling was voornamelijk te wijten aan de negatieve marktomstandigheden en hogere schadeclaims bij Niet-Leven. De bijdragen van de Leven- en Niet-Levenactiviteiten kwamen respectievelijk uit op EUR 11 miljoen en EUR 22 miljoen. Het totale premie-inkomen (inclusief niet-geconsolideerde joint ventures op basis van 100%) bedroeg EUR 4,4 miljard, een lichte daling (1,3%), rekening houdend met een sterke eerste helft van 2008 en ondanks de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in De voortdurende focus op productinnovatie en multi-distributiebenadering waren de sleutel tot een goede verkoop, vooral in Azië en Portugal. Het premie-inkomen steeg met 11% in vergelijking met de tweede helft van vorig jaar, dankzij de sterke performantie van niet-geconsolideerde joint ventures, met in het bijzonder China. Bruto premie-inkomen bij de geconsolideerde bedrijven kwam uit op EUR 2,4 miljard, 17% lager dan de sterke eerste helft van In Luxemburg en Frankrijk daalde het premie-inkomen, waar beide landen leden onder afgenomen interesse in unit-linked producten en de turbulentie rond Fortis op het einde van vorig jaar. De eerste tekenen van herstel werden waargenomen in beide landen in de loop van het tweede kwartaal. Ondanks deze positieve evolutie bleef het totale bruto premie-inkomen 5% lager dan het niveau van de tweede helft van Operationele kosten stegen met 3% tot EUR 198 miljoen. Aan constante wisselkoersen, stegen de operationele kosten met 8% ten opzichte van de eerste helft van 2008 ten gevolge van, onder andere, kosten met betrekking tot de opstart van de Levenactiviteiten bij Fortis UK en loonindexatie. Leven Totaal bruto premie-inkomen, inclusief niet-geconsolideerde joint ventures op basis van 100%, bereikte EUR 3,6 miljard, een licht daling (-1%) in vergelijking met een sterke eerste helft van De Europese activiteiten realiseerden een premie-inkomen van EUR 1,7 miljard, een afname van 20% in vergelijking met dezelfde periode in Succesvolle verkoopcampagnes en de voortdurende aanpassing van het productaanbod aan de veranderende marktcondities hebben relatief goede resultaten opgeleverd in Portugal, hoewel dit het deficit in Luxemburg (- 49%) en France (-40%) niet heeft kunnen compenseren. De eerste tekenen van herstel werden waargenomen zowel in Frankrijk als in Luxemburg sinds het tweede kwartaal van dit jaar, met een stijging aan premie-inkomen van 5% en 33% respectievelijk kwartaal na kwartaal. In Azië, groeide het premie-inkomen voor Leven met 25% tot EUR 1,9 miljard, mede dankzij de gunstige wisselkoersbewegingen. Tegen constante wisselkoersen, groeide het premie-inkomen met 10%. Alle joint ventures hebben bijgedragen tot de groei, gedreven door constante expansie van distributiecapaciteit en voortdurende productinnovatie. In de eerste helft van 2009 werd China de grootste bijdrager bij het premie-inkomen van Leven binnen Fortis Insurance International. In vergelijking met de tweede helft van 2008, groeide het premie-inkomen met 12%, mede door de Aziatische activiteiten (+34%), gedeeltelijk tenietgedaan door de terugval in Europa (-6%). Het premie-inkomen Leven bij geconsolideerde bedrijven bedroeg EUR 1,8 miljard, een daling van 19% in vergelijking met de eerste helft van 2008 en 6% lager dan de tweede helft van 2008, te wijten aan Frankrijk en Luxemburg. De verkoop van unit-linked producten maakte een scherpe daling tot EUR 923 miljoen (-40%). Deze daling werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door het hogere premie-inkomen bij de traditionele spaarproducten (EUR 553 miljoen of 51%), die voornamelijk veroorzaakt werd door de grotere vraag naar producten met een gegarandeerd rendement in de huidige onzekere marktomstandigheden. Vermogen onder beheer (enkel geconsolideerde bedrijven) steeg met 3% tot EUR 20,5 miljard in vergelijking met ultimo 2008 als gevolg van de positieve ontwikkelingen in niet-unit linked reserves (+5%), dankzij een uitstekende verkoop bij sparen. Verder stegen unit-linked reserves met 2%, ondersteund door een betere performantie van de financiële markten. Opzeggingen en afkopen waren terug normaal na een piek in het laatste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009.

15 Fortis Resultaten eerste halfjaar augustus De Operationele marge daalde van EUR 53 miljoen tot EUR 36 miljoen. Dit hing samen met lagere inkomsten uit beleggingen en kleinere volumes, gecombineerd met een verandering in de productmix en hogere kosten. De Nettowinst volgde de evolutie van de operationele marge en zakte van EUR 22 miljoen in de eerste helft van 2008 tot EUR 11 miljoen. Niet-leven De Brutopremies, inclusief de niet-geconsolideerde joint ventures op basis van 100%, daalden met 2,9% tot EUR 791 miljoen ten gevolge van de negatieve wisselkoersverschillen in het Verenigd Koninkrijk. Tegen constante valutakoersen stegen de brutopremies Niet-Leven met 5%. Tegen constante wisselkoersen, stegen de Europese brutopremies Niet-Leven met 8% ten gevolge van een toename van 7% aan premie-inkomen in het Verenigd Koninkrijk, de grootste Niet-Levenactiviteit. In Azië steeg de brutopremie met 15% ten gevolge van de fusie van de Thaise Fortisactiviteiten met Phatra Insurance in Thailand. In vergelijking met de tweede helft van 2008, stegen de bruto-premies met 5% ten gevolge van seizoensgebondenheid, gedeeltelijk tenietgedaan door negatieve wisselkoersverschillen. Brutopremies bij geconsolideerde bedrijven bereikten EUR 577 miljoen, een daling van 9% maar 2% omhoog tegen constante wisselkoersen, omwille van de hierboven reeds vermelde redenen. De operationele marge daalde van EUR 57 miljoen in de eerste helft van 2008 tot EUR 26 miljoen dit jaar, voornamelijk te wijten aan hogere schadeclaims dit jaar, vooral in de brand- en autoverzekeringsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk. In het tweede kwartaal werd EUR 10 miljoen vermogenswinst vastgesteld op obligaties. De combined ratio ging achteruit van 97,8% tot 106,1%, voornamelijk te wijten aan hogere schadeclaims bij brand- en autoverzekeringen, en lagere positieve aflopen van de vorige jaren. Een aantal corrigerende maatregelen om de winstgevendheid te verbeteren, inclusief tariefverhogingen en productwijzigingen, werden al geïmplementeerd en dit zal zo blijven in de tweede helft van het jaar. De nettowinst daalde van EUR 49 miljoen tot EUR 22 miljoen ten gevolge van de slechtere technische performantie, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door de reeds vermelde vermogenswinst op obligaties. Strategie en bedrijfsonwikkeling De hieronder genoemde ondernemingen zijn volledige dochtermaatschappijen van Fortis, tenzij anders aangegeven. Fortis Insurance UK leverde een sterke prestatie in de eerste helft van 2009, te wijten aan het succes van haar multiproduct- en multi-channelbenadering. De onderneming, die nu een recordaantal van 6,9 miljoen klanten heeft in het Verenigd Koninkrijk, boekte jaar na jaar een groei van 7% in de brutopremies Niet-Leven ten gevolge van een groei van 3% in de persoonlijke productlijnen en een groei van 40% in de brutopremies van de commerciële lijnen. De retailactiviteiten van Fortis RIAS en Fortis Insurance Solutions blijven het goed doen in een concurrentiële omgeving, gesteund door nieuwe aanbiedingen en de schaalvoordelen van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Een solide aantal nieuwe businessopportuniteiten en uitbreiding van de relaties met bestaande partners, getuigen eveneens van het success van de multi-distributiebenadering in het Verenigd Koninkrijk. Fortis Assurances Vie Luxembourg (deelneming Fortis: 50%): verzekeringspremies Leven op de lokale markt zowel voor Individueel als voor Collectief waren beneden het niveau van vorig jaar. Nieuwe producten met een gegarandeerd rendement werden gelanceerd als antwoord op de specifieke noden van de klant. Bij Collectief werden klikfondsen met garantie geïntroduceerd binnen de scope van de pensioenfondsen.

Persbericht Brussel/Utrecht, 14 mei 2009 Update resultaten eerste kwartaal 2009

Persbericht Brussel/Utrecht, 14 mei 2009 Update resultaten eerste kwartaal 2009 Persbericht Brussel/Utrecht, 14 mei 2009 Update resultaten eerste kwartaal 2009 Fortis boekt totale bruto-instroom van EUR 4,2 miljard in eerste kwartaal 2009, een aanzienlijke stijging op kwartaalbasis

Nadere informatie

Press release Brussels/Utrecht, 17 november 2009 Trading update eerste negen maanden 2009

Press release Brussels/Utrecht, 17 november 2009 Trading update eerste negen maanden 2009 Press release Brussels/Utrecht, 17 november 20 Trading update eerste negen maanden 20 Totaal bruto premie-inkomen eerste negen maanden stabiel op EUR 11,4 miljard Nettowinst verzekeringsactiviteiten EUR

Nadere informatie

Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011

Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011 PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011 Nettoresultaat Verzekeringen getroffen door onrust op financiële markten; Intrinsieke

Nadere informatie

PERS BERICHT Brussel/Utrecht 10 maart 2010 Resultaten 2009

PERS BERICHT Brussel/Utrecht 10 maart 2010 Resultaten 2009 PERS BERICHT Brussel/Utrecht 10 maart 2010 Resultaten 2009 Solide nettowinst verzekeringsbedrijf EUR 456 miljoen, sterke vermogenspositie van 231% Leven boekt weer winst: EUR 382 miljoen Nettowinst Niet-leven

Nadere informatie

Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten

Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 18 mei 2011 07:30 CET Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste kwartaal 2011 Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten Nettowinst verzekeringsbedrijf

Nadere informatie

Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015

Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 8 mei 2015 7u30 (CET) Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 37% naar EUR 198 miljoen, Combined ratio 96,5% Brutopremie-inkomen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1

PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1 PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1 Ageas boekt solide Verzekeringsresultaten en stelt 17% dividendverhoging voor Nettowinst Verzekeringen

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 5 augustus 2015 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 48% Premie-inkomen voor de

Nadere informatie

PERSBERICHT. Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten. Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde kwartaal EUR 175 miljoen

PERSBERICHT. Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten. Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde kwartaal EUR 175 miljoen PERSBERICHT Brussel, 20 februari 2013 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas Jaarresultaten 2012 1 Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 25 augustus 2010 Resultaten eerste halfjaar 2010

PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 25 augustus 2010 Resultaten eerste halfjaar 2010 PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 25 augustus 2010 Resultaten eerste halfjaar 2010 Eerste halfjaar gekenmerkt door stevige premie-inkomenniveaus Stijging premie-inkomen tot EUR 9,6 miljard, +22% Premie-inkomen

Nadere informatie

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5%

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5% PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 14 mei 2012-7.30 CET Gereglementeerde informatie Resultaten Ageas eerste 3 maanden van 2012 1 Sterk resultaat in onze verzekeringsactiviteiten Nettoresultaat Verzekeringen

Nadere informatie

Persbericht Brussel / Utrecht, 14 november 2008

Persbericht Brussel / Utrecht, 14 november 2008 Persbericht Brussel / Utrecht, 14 november 2008 De onderstaande informatie vormt gereguleerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 inzake de verplichtingen van emittenten

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 15 februari u30 (CET)

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 15 februari u30 (CET) PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 15 februari 2017 7u30 (CET) Ageas publiceert resultaten over 2016 Gestage groei van het nettoresultaat Verzekeringen dankzij solide operationele prestaties

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie Brussel, 4 november u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 9 maanden 2015

Gereglementeerde informatie Brussel, 4 november u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 9 maanden 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 4 november 2015 7u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 9 maanden 2015 Premie-inkomen voor de Groep (tegen 100%) steeg met 17% Aanhoudend sterk operationeel

Nadere informatie

11.1 Bezoldiging van de Raad van Bestuur 112 JAARVERSLAG 2012 AGEAS

11.1 Bezoldiging van de Raad van Bestuur 112 JAARVERSLAG 2012 AGEAS 11 BEZOLDIGING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BE- STUUR EN DE LEDEN VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE 11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee In deze Noot wordt

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten over negen maanden van 2017 Aanhoudend uitstekend operationeel resultaat

Ageas rapporteert resultaten over negen maanden van 2017 Aanhoudend uitstekend operationeel resultaat PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 8 november 2017 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten over negen maanden van 2017 Aanhoudend uitstekend operationeel resultaat 9 maanden 2017 Nettoresultaat

Nadere informatie

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee 11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee In deze Noot wordt het bezoldigingsbeleid van Ageas beschreven zoals dat in 2011 is toegepast. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Ageas publiceert sterke halfjaarresultaten. Aanzienlijke verbetering verzekeringsresultaten in alle segmenten

Ageas publiceert sterke halfjaarresultaten. Aanzienlijke verbetering verzekeringsresultaten in alle segmenten PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 6 augustus 2012 7u30 Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten Ageas 2012 Ageas publiceert sterke halfjaarresultaten Aanzienlijke verbetering verzekeringsresultaten in

Nadere informatie

PERSBERICHT. Gereglementeerde informatie Brussel, 17 februari u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 2015

PERSBERICHT. Gereglementeerde informatie Brussel, 17 februari u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 17 februari 2016 7u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 2015 Nettowinst verzekeringen EUR 755 miljoen met recordprestaties in Azië en solide resultaten

Nadere informatie

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee 11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee In deze noot wordt het bezoldigingsbeleid van Ageas beschreven zoals dat in 2010 is toegepast. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel 5 november u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 9 maanden

PERSBERICHT Brussel 5 november u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 9 maanden PERSBERICHT Brussel 5 november 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 9 maanden 2014 1 Ageas boekt sterke Verzekeringsresultaten in het derde kwartaal Nettowinst Verzekeringen EUR

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee Fortis Geconsolideerde Jaarrekening 2009 77 11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 mei u30 (CET) Gereglementeerde informatie - Ageas resultaten eerste 3 maanden

PERSBERICHT Brussel, 14 mei u30 (CET) Gereglementeerde informatie - Ageas resultaten eerste 3 maanden PERSBERICHT Brussel, 14 mei 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie - Ageas resultaten eerste 3 maanden 2014 1 Premie-inkomen Ageas stijgt, stormen en overstromingen in VK drukken verzekeringswinst

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke Financiële Informatie

PERSBERICHT Periodieke Financiële Informatie PERSBERICHT Periodieke Financiële Informatie Brussel/Utrecht, 12 mei 2010 Eerste kwartaal 2010 Eerste kwartaal toont aanhoudend sterke commerciële prestaties Sterk premie-inkomen van EUR 5,0 miljard, 20%

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie

Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie ASR Nederland Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie ASR Nederland 2 april 2009 Kern boodschappen 2008 Negatieve impact van financiële

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Fortis Juridische Structuur

Fortis Juridische Structuur Fortis Juridische Structuur Fortis Aandeelhouders Fortis SA/NV Brussels Liquidation Holding Fortis N.V. Fortis Utrecht N.V. Fortis Insurance N.V. 75% Fortis Insurance Belgium SA/NV Fortis Insurance International

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Toespraak 1 van Bruno Colmant, Deputy CEO Dames en Heren, Onze activiteiten bestaan uit twee onderdelen, die een weergave vormen van de bestanddelen

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Fortis Juridische Structuur

Fortis Juridische Structuur Fortis Juridische Structuur Fortis Aandeelhouders Fortis SA/NV Brussels Liquidation Holding Fortis N.V. Fortis Utrecht N.V. Fortis Insurance N.V. 75% Fortis Insurance Belgium SA/NV Fortis Insurance International

Nadere informatie

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen 6 juni 2012 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2012 Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen Omzet 9,7 miljard (1,9% hoger tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat 416 miljoen

Nadere informatie

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee 11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee In deze noot wordt het bezoldigingsbeleid van Ageas beschreven zoals dat in 2013 is toegepast. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

ASR Nederland. Jaarresultaat Financieel herstel. ASR NEDERLAND 23 maart

ASR Nederland. Jaarresultaat Financieel herstel. ASR NEDERLAND 23 maart ASR Nederland Jaarresultaat 2009 Financieel herstel ASR NEDERLAND 23 maart 2010 1 Disclaimer Disclaimer met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen Deze presentatie bevat bepaalde toekomstgerichte

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel 12 februari (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten

PERSBERICHT Brussel 12 februari (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten PERSBERICHT Brussel 12 februari 2015 7.30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2014 1 Ageas boekt 13% hogere Verzekeringswinst en stelt dividendverhoging naar EUR 1,55 voor Nettowinst Verzekeringen

Nadere informatie

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7%

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7% Persbericht Amsterdam, 2 november 2010 Delta Lloyd Groep realiseerde in de eerste drie kwartalen van 2010 verdere groei in leven, pensioen en banksparen. Het bruto premie-inkomen steeg ten opzichte van

Nadere informatie

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Persbericht 12 augustus 2014 Vooruitzichten voor 2014 bevestigd Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Solide organische omzetgroei: + 3,3% Omzet, beïnvloed door valuta-effecten: 4.137 miljoen

Nadere informatie

ASR Nederland. ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit. Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen. Interim resultaten 2009

ASR Nederland. ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit. Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen. Interim resultaten 2009 ASR Nederland Interim resultaten 2009 ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen ASR Nederland 3 september 2009 Kernboodschap Financieel Netto resultaat

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Fortis SA/NV. Naamloze Vennootschap. 1000 Brussel Koningsstraat, 20. B.T.W. : niet BTW-plichtig Rechtspersonenregister : 0.451.406.

Fortis SA/NV. Naamloze Vennootschap. 1000 Brussel Koningsstraat, 20. B.T.W. : niet BTW-plichtig Rechtspersonenregister : 0.451.406. Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat, 20 B.T.W. : niet BTW-plichtig Rechtspersonenregister : 0.451.406.524 Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Toespraak 1 van Jozef De Mey, Voorzitter van de Raad van Bestuur Beste Aandeelhouders, Vooraleer over te gaan tot de afhandeling van de punten

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013 Brussel, 2 augustus 2013 2 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG AGEAS INHOUDSOPGAVE Ageas in een oogopslag 6M 2013... 4 Verslag

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor het eerste halfjaar van 2009

Geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor het eerste halfjaar van 2009 Geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor het eerste halfjaar van 2009 1 Geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor het eerste halfjaar van 2009 Brussel/Utrecht, 27 augustus 2009 Geconsolideerd

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel:

Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel: Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel: 0.451.406.524 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 februari 2009 NOTULEN

Nadere informatie

Geconsolideerd Financieel Verslag voor het tweede halfjaar van 2009

Geconsolideerd Financieel Verslag voor het tweede halfjaar van 2009 Geconsolideerd financieel verslag voor het vierde kwartaal van 2009 1 Geconsolideerd Financieel Verslag voor het tweede halfjaar van 2009 Brussel/Utrecht, 10 maart 2010 Geconsolideerd financieel verslag

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

Your partner in Insurance

Your partner in Insurance Your partner in Insurance Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV Statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012

Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012 23 augustus 2012 Persbericht Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012 Verder investeren in winstgevende groei onder moeilijke marktomstandigheden Hoofdpunten - tweede kwartaal 2012 Omzet 7,7

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

7.3 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee

7.3 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee 7.3 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee In deze noot wordt het bezoldigingsbeleid van Ageas beschreven zoals dat in 2015 is toegepast. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie