Opheffen handelsbarrières levert goud geld op. handelsbarrières

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opheffen handelsbarrières levert goud geld op. handelsbarrières"

Transcriptie

1 Opheffen handelsbarrières levert goud geld op Opheffen handelsbarrières

2 Colofon Deze brochure is gemaakt door Detailhandel Nederland. Het is tot stand gekomen op basis van diverse vraaggesprekken met Nederlandse winkeliers, literatuurstudie en deelname aan werkgroepen van EuroCommerce, de Europese koepel voor detailhandel. Aangezien veel van de onderwerpen die in dit paper besproken zijn rechtstreeks betrekking hebben op de commerciële relaties tussen schakels in de distributieketen, is ervoor gekozen voorbeelden te anonimiseren. Dit is een publicatie van: Detailhandel Nederland Overgoo 13 Postbus AG Leidschendam Meer informatie: Detailhandel Nederland Hendrik Jan van Oostrum en Julius Witteveen Mits met bronvermelding en toestemming van Detailhandel Nederland kunt u de informatie uit deze publicatie gebruiken. Grafische vormgeving: Studio Steenbergen BNO, Gouda Digitaal printwerk: Twigt Grafisch Facilitair, Waddinxveen November, 2010

3 Opheffen handelsbarrières levert goud geld op Opheffen handelsbarrières levert goud geld op 1

4 2

5 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Werk aan de winkel: stop marktverdeling door fabrikanten 7 1.1) Hoe marktverdeling werkt: praktijkvoorbeelden a) Extreem grip houden op verkoopkanalen b) Ontmoedigen van parallelimport met conditiestelsels c) Producten per marktgebied anders verpakken d) Gebruikmaken van retoursystemen e) Gewiekst inzetten van kortingsacties ) Kunstgrepen waarmee het soms toch lukt om te parallelimporteren ) De opkomst van de grensoverschrijdende inkoopcombinatie ) Markttoezichthouders ontbreekt het aan effectieve breekijzers ) Wat Brussel kan doen voor detailhandel en consument a) Geef winkeliers recht om over de grens in te kopen b) Maak labels op essentiële punten voor iedereen leesbaar c) Harmoniseer retoursystemen d) Maak toestaan van parallelimport onderdeel fusietoets e) Stimuleer parallelimport door transparantie fabrikantenprijzen 17 2 Handelsbelemmeringen aan de buitengrenzen van de Europese Unie ) Europees anti-dumping beleid: eigen industrie eerst a) Wat Brussel kan doen voor detailhandel en consument ) Non-tarifaire handelsbelemmeringen: verkapt protectionisme a) Made in - label: beschermt met name Italiaanse textielindustrie b) Wat Brussel kan doen voor detailhandel en consument ) Biociden: een wetgevend voorstel waarvan de balans volledig zoek is a) Wat Brussel kan doen voor detailhandel en consument 25 3 Slotwoord: opheffen handelsbarrières levert goud geld op 27 Colofon 33 3

6 Voorwoord De strijd tegen handelsbarrières: dweilen met de kraan open Als Nederlandse winkeliers te allen tijde producten daar zouden kunnen inkopen waar deze tegen de meest gunstige voorwaarden te verkrijgen zijn, dan profiteert niet alleen de winkelier daarvan. De grote winnaar is de consument, die dan kan kiezen uit een gevarieerder aanbod, tegen scherpere prijzen. Helaas zijn er in de praktijk veel belemmeringen waar winkeliers tegenaan lopen bij het importeren van producten. Deze doen zich zowel voor bij het grensoverschrijdend inkopen binnen de Europese Unie, als daarbuiten. Gelukkig heeft de Europese Commissie recentelijk in haar Retail Market Monitoring Report aangegeven een aantal van deze barrières te willen elimineren 1. Een voorbeeld is geografische marktverdeling door fabrikanten van merkartikelen. Door de Europese markt kunstmatig langs landsgrenzen in stukken op te delen, maken fabrikanten van merkartikelen momenteel parallelimport door winkeliers vaak praktisch onmogelijk. Maar importproblemen komen ook veelvuldig voor aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Met het eind 2009 van kracht worden van het nieuwe Europese Verdrag van Lissabon, heeft het Europees Parlement op het vlak van buitenlandse handel aanzienlijk aan invloed gewonnen. In het belang van consumenten en winkeliers zou deze invloed snel aangewend moeten worden om protectionistische heffingen aan de buitengrenzen van de Europese Unie aan banden te leggen, alsook om handelsbarrières als gevolg van bijvoorbeeld etikettering- en milieuwetgeving te ontmantelen. 4

7 In deze brochure zet Detailhandel Nederland een aantal belangrijke handelsbarrières op een rij. Tevens roept de Nederlandse belangenbehartiger van alle winkeliers de Europese Commisssie, het Europees Parlement en de Raad van lidstaten op om actie te ondernemen. Tegen die achtergrond worden diverse suggesties gedaan om obstakels snel en grondig op te ruimen. Mr. Patricia E.H. Hoogstraaten Voorzitter van de stuurgroep Europa 1 Over detailhandel diensten in de interne markt. Document behorend bij het rapport Naar meer efficiënte en eerlijke detailhandel diensten in de interne markt in 2020 gepubliceerd door de Europese Commissie in juli

8 6

9 Werk aan de winkel: stop marktverdeling door fabrikanten???????????? 7

10 De Europese Unie kent als één van de belangrijkste verdragsrechtelijk verankerde uitgangspunten een vrij verkeer van goederen. Sinds 1985 ijvert de Europese Commissie voor de totstandkoming van een Europese interne markt, waarin alle nog bestaande belemmeringen van dit vrije verkeer van goederen worden opgeheven. Inmiddels zijn flinke stappen gezet. Maar wat de detailhandel betreft is er voor de Europese Commissie, het Europees Parlement en Raad van lidstaten nog aanzienlijk werk aan de winkel. Voor winkeliers is het namelijk in de praktijk bijzonder lastig en dikwijls zelfs geheel onmogelijk om grensoverschrijdend merkartikelen in te kopen daar waar dit het voordeligst is. Met name grote fabrikanten frustreren dit. Merkenfabrikanten zullen alles in het werk stellen om de mogelijkheid tot prijsdiscriminatie te behouden, zo vreest ook de Europese Commissie 2. Door markten langs geografische grenzen af te schermen, slagen fabrikanten van merkartikelen erin het prijsniveau van hun producten volledig af te stemmen op de koopkracht van consumenten in een bepaalde markt, alsmede op de mate van concurrentie in zo n markt. Deze praktijk stelt hen maximaal in staat om markten af te romen. Het meewerken aan parallelimporten door winkeliers zou aan dit lucratieve spel een einde maken. Want het onvermijdelijk gevolg van parallelimporten is dat prijsverschillen voor een bepaald product zouden afnemen ten nadele van de fabrikant, maar ten gunste van de consument. Dat parallelimport voor winkeliers zeer interessant zou kunnen zijn, blijkt uit de aanzienlijke prijsverschillen die er in de Europese Unie tussen lidstaten zijn wat levensmiddelen betreft 3. 2 Naar meer efficiënte en eerlijke detailhandel diensten in de interne markt in 2020, gepubliceerd door de Europese Commissie in juli 2010, pagina Grafiek overgenomen uit rapport van de Europese Commissie, A better functioning food supply chain, oktober 2009, pagina 10. 8

11 De coëfficiënt in prijsvariatie van geselecteerde levensmiddelen in de EU, juni 2008 Mineraalwater Witbrood Kippenei IJs Gehakt Tomatenketchup Worstje Yoghurt Aardappelen Varken, kotelet Olijfolie Koffie Witte rijst Zwarte thee Chocolademelk Sinaasappelsap Hele kip Tarwe Jam Tonijn in blik Wortelen Spaghetti Appels Halfvolle melk Boter Witte suiker 29% 28% 27% 27% 26% 25% 24% 22% 22% 21% 19% 14% 49% 48% 44% 42% 42% 41% 41% 40% 36% 35% 34% 32% 58% Een hoge variatie-coëfficiënt betekent grote verschillen in prijsniveaus van een product tussen lidstaten. Gemiddelde geanalyseerde levensmiddelen: 34% 70% Bron: rapport Europese Commissie 'A better functioning food supply chain', oktober

12 Ook uit het hierna volgende overzicht blijkt dat er aanzienlijke prijsverschillen tussen lidstaten zijn. Daarbij wordt gekeken per sector, zoals verkoop levensmiddelen en non-alcoholische dranken, alcoholische dranken en tabak, kleding en schoeisel. Wat levensmiddelen en nonalcoholische dranken betreft valt op dat deze in Nederland gemiddeld het één na goedkoopst zijn van alle West-Europese landen, na Portugal. In België liggen de prijzen gemiddeld 28% hoger en in Duitsland 20%. In veel Oost-Europese landen liggen de prijzen daarentegen weer lager dan in Nederland. Tabel Eurostat: Prijsniveau index 2008 (EU = 100) Land code HFCE Voedsel en non-alcoholische dranken Alcoholische dranken en tabak Kleding Schoeisel DK NO CH IE FI IS LU SE FR BE IT AT DE NL EU UK ES EL CY PT SI MT Land Code HFCE Voedsel en non-alcoholische dranken Alcoholische dranken en tabak Kleding Schoeisel EE LV HR TR CZ HU SK PL LT RO ME RS BA AL BG MK Variabele coëfficiënten: EA EU EU All

13 Hierna worden de voorbeelden toegespitst op levensmiddelen. De reden hiervoor is dat de levensmiddelenverkoop Europees ongeveer 50% uitmaakt van de totale detailhandelsomzet en de verschillen in prijzen van levensmiddelen tussen landen zeer aanzienlijk zijn ) Hoe marktverdeling werkt: praktijkvoorbeelden 1.1 a) Extreem grip houden op verkoopkanalen Het marktgedrag van een pan-europees opererende fabrikant van frisdranken levert een goed voorbeeld op van hoe het spel van frustreren van parallelimporten wordt gespeeld. Nederlandse winkeliers zouden deze frisdrank het liefst in landen als Portugal, Spanje of sommige Oost-Europese landen inkopen, omdat de drank daar aanzienlijk goedkoper door de fabrikant op de markt wordt gebracht. Zoveel goedkoper dat het lonend is de extra transportkosten voor lief te nemen. Deze frisdrankengigant is zich hiervan bewust. Om de grip op het verkoopkanaal te versterken, heeft deze fabrikant de afgelopen jaren veel loonbottelaars uitgeschakeld. Deze loonbottelaars, bedrijven die voor eigen rekening en risico werken, kregen van de fabrikant de stroop aangeleverd, waar ze vervolgens water bij deden waarna de drank in een fles of blikje kon. Door zelf te bottelen voorkomt de fabrikant dat loonbottelaars in de gelegenheid zijn aan parallelimporterende, buitenlandse supermarkten te leveren. Met het uitschakelen van dit kanaal heeft het concern dus sterk de controle vergroot over aan welke supermarkten wordt geleverd. Winkeliers die vanuit hun thuisland aan parallelimport willen doen, worden zo gedwongen zich over de grens bij de nationale verkooporganisatie van de fabrikant te melden. Deze verkooporganisatie zal in de regel de winkelier vriendelijk doch dringend doorverwijzen naar zijn collega s van de verkooporganisatie van de fabrikant in het thuisland van de winkelier. 1.1 b) Ontmoedigen van parallelimport met conditiestelsels Een andere veelgebruikte manier om parallelimporten tegen te gaan is het werken met zogeheten conditiestelsels. Dit gaat als volgt: een merkartikel wordt door een fabrikant aan winkeliers aangeboden voor een basis adviesprijs. Vervolgens wordt op deze adviesprijs een korting verstrekt. Dit al naar gelang er volle vrachtwagens worden afgenomen, bepaalde promotieactiviteiten worden ondernomen, er een ruim assortiment van de fabrikant wordt 4 Zie voor het cijfer van 50% het rapport Naar meer efficiënte en eerlijke detailhandel diensten in de interne markt in 2020, gepubliceerd door de Europese Commissie in juli 2010, pagina 8. 11

14 aangeboden etcetera 5. Het conditiestelsel werkt in principe alleen voor winkeliers die inkopen in hun thuisland. Gevolg is dat parallelimport kunstmatig duur en daarmee onaantrekkelijk wordt gemaakt. 1.1 c) Producten per marktgebied anders verpakken Differentiatie van verpakkingen is ook een effectieve manier om parallelimporten tegen te gaan. Zo zijn diverse fabrikanten van persoonlijke verzorgingsproducten goed in het per marktgebied volledig anders verpakken van hun artikelen. Daarbij worden identieke producten voorzien van een andere uitstraling en dikwijls ook een geheel andere naam en etikettering. Dit werpt een drempel op tegen parallelimport, want consumenten kopen waar het merkartikelen betreft bij voorkeur de hun vertrouwde producten. 1.1 d) Gebruikmaken van retoursystemen Een andere drempel tegen parallelimporten werpen verschillen tussen lidstaten op in retoursystemen. Zo worden in Nederland lege statiegeldflessen, zogeheten grote PET-flessen, in de supermarkt ingezameld in grote zakken, waarin ze naar een verzamelplaats gaan. Daar worden flessen waar geen statiegeld op zit eruit gehaald. Dit retoursysteem is duur voor consumenten en bedrijfsleven. Het leidt ertoe dat supermarkten gedwongen worden hun frisdranken en water in Nederland aan te kopen in grote PET-flessen. In het buitenland deze dranken aankopen levert direct grote problemen met het Nederlandse retoursysteem op, omdat daar geen PET-flessen met statiegeld worden gebruikt. 1.1 e) Gewiekst inzetten van kortingsacties Marktafscherming vindt ook plaats met gebruik van kortingsacties. Bij het promoten van hun producten variëren merkenfabrikanten vaak per land de korting die ze bieden. Om nu te voorkomen dat supermarkten massaal over de grens producten proberen in te kopen in het land waar als gevolg van de korting het product op een zeker moment het goedkoopst te verkrijgen is, wordt door fabrikanten het product in ieder land tegen de normale prijs verkocht. De per land wisselende korting wordt pas achteraf aan winkeliers uitbetaald op basis van scannerinformatie van verkochte producten. Als gevolg wordt parallelimport voorkomen en vindt er ook geen forward buying plaats. Dat laatste is het massaal inslaan van producten, omdat ze tijdelijk bijzonder goedkoop zijn te verkrijgen Een onderwerp dat het bestek van de discussie over geografische marktverdeling te buiten gaat, maar eveneens uitermate relevant is voor een goede marktwerking is het ruime assortiment waarmee sommige merkenfabrikanten werken. Door met één bonus malus systeem te werken kunnen ze supermarkten forceren naast een bepaald product ook andere dikwijls gerelateerde producten af te nemen. Denk aan een fabrikant van frisdrank die ook sappen verkoopt. Op deze manier kan een sterke marktdominantie worden ontwikkeld, die effectief ertoe leidt dat bijvoorbeeld andere sappenfabrikanten uit de markt worden geduwd.

15 1.2) Kunstgrepen waarmee het soms toch lukt om te parallelimporteren Winkels slagen zo nu en dan toch in parallelimport door met een stroman te werken in een land waar een merkartikel voordeliger is in te kopen dan in het thuisland. Zo halen sommige Nederlandse supermarkten een veelgekochte frisdrank via een stroman uit Portugal en Spanje. Een supermarkt richtte daartoe een stichting op in Spanje, omdat de lokale bottelaar niet buiten Spanje mocht factureren. Ook wordt bijvoorbeeld cosmetica uit het Verenigd Koninkrijk gehaald, wat in het bijzonder aantrekkelijk is als de koers van het Britse pond laag staat. Ook dit soort parallelimport gebeurt dan in de regel met een stroman. Een ander voorbeeld is van een inkoper die gedurende enige tijd via een stroman een ontkalkingsmiddel in Italië kocht. Toen de fabrikant daar achter kwam, werd direct de naam van het parallelgeïmporteerde product alsook het etiket gewijzigd. Om parallelimporten te signaleren houden fabrikanten nauwkeurig omzetindexen per land of zelfs per regio bij. Indien zo n index opeens in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk omhoog gaat en in bijvoorbeeld Nederland omlaag, dan vermoedt de fabrikant parallelimporten en worden er direct maatregelen genomen. Overigens is het inkopen via stromannen geen sinecure. Grote supermarktketens en inkoopcombinaties waarbij in Nederland praktisch alle kleinere ketens en zelfstandige supermarkten zijn aangesloten moeten vaak dermate grote volumes hebben en bovendien dermate scherp de logistiek in de gaten houden, dat ze zich geen enkel continuïteitsprobleem bij de inkoop kunnen permitteren. Het werken met een stroman levert voor deze partijen al snel het risico op dat de bevoorrading spaak loopt. Ze zullen daarom beslist niet happig zijn om via stromannen aan parallelimport van merkartikelen te doen. 13

16 1.3) De opkomst van de grensoverschrijdende inkoopcombinatie Om een vuist te maken tegen het verdeel-de-markt-en-heers-spel van de merkenfabrikanten is er de afgelopen jaren een aantal Europese inkoopcombinaties ontstaan. Dergelijke combinaties spreken met merkenfabrikanten een overkoepelende bonus af 6. In ruil daarvoor eisen de fabrikanten dan bijvoorbeeld promotieacties of bepaalde marktanalyses. Zo n korting wordt overigens afgerekend met respect voor de verschillende landenprijzen. Anders gezegd; iedereen die via de Europese inkoopcombinatie mee inkoopt krijgt een reductie over de prijzen die hij in zijn thuisland betaalt. Er wordt dus met de merkenfabrikanten niet zozeer over prijs onderhandelt, maar over additionele condities. Op dit punt verschillen de onderhandelingen van Europese inkoopcombinaties afhankelijk van de vraag of deze plaatshebben met merkenfabrikanten of met fabrikanten van generieke producten. Met betrekking tot de Europese inkoop van generieke producten wordt namelijk wel primair op prijs onderhandeld. Denk bij generieke producten aan toiletpapier, dierenvoer, aluminiumfolie, vuilniszakken, laagwaardige biscuits of bepaalde cosmetica. 1.4) Markttoezichthouders ontbreekt het aan effectieve breekijzers De Europese Commissie beschouwt geografische marktverdeling en daarmee het frustreren van parallelimporten als een sleutelbarrière tegen de integratie van de Europese interne markt 7. Dergelijke praktijken kunnen volgens de Commissie schadelijke gevolgen hebben voor consumenten door hogere prijzen en een beperkter aanbod van producten. Tegelijk is duidelijk dat het wetgevende kader op Europees niveau tekortschiet om marktverdeling door merkenfabrikanten effectief aan te pakken. Zo kan de mededingingsdienst van de Europese Commissie zich niet beroepen op verdragsartikel 34, dat gaat over de vrijheid van goederenverkeer in de interne markt. De gebodsbepaling op kwantitatieve restricties op importen en alle andersoortige maatregelen met een vergelijkbaar effect, heeft enkel betrekking op lidstaten. De Commissie kan op basis van dit artikel dus wel lidstaten aanpakken die het grensoverschrijdend verkeer belemmeren, maar geen merkartikelenfabrikanten die parallelimporten frustreren. 6 Voorbeelden van Europese inkoopcombinaties zijn EMD, Coopernic, AMS en Agenor/Alidis. 7 Zie de Communicatie van de Europese Commissie Een beter functionerende levensmiddelenketen in de Europese Unie, oktober 2009, pagina

17 Om dezelfde reden ontspringen merkartikelenfabrikanten de dans op basis van de verdragsartikelen over de vrijheid van dienstenverkeer en het recht van vrije vestiging. Ook biedt de dienstenrichtlijn geen houvast. Verder geldt nog dat de mededingingsregels geen betrekking hebben op wat er wordt afgesproken tussen een moedermaatschappij en haar dochterondernemingen, in zoverre deze dochters handelen op instructie van de moedermaatschappij. In het kader van het tegengaan van geografische marktafbakening is dat een domper. Er valt namelijk daarmee niet eenvoudig een stokje te steken voor afspraken die een pan-europese merkenfabrikant op holding niveau met zijn op landenniveau georganiseerde dochtermaatschappijen maakt om onder geen beding aan winkeliers in andere lidstaten te leveren ) Wat Brussel kan doen voor detailhandel en consument Detailhandel Nederland verzoekt de Europese Commissie dringend om zo snel mogelijk met vergaande voorstellen te komen om geografische marktverdeling door merkenfabrikanten aan banden te leggen. Het Europese Parlement en de lidstaten zouden met die voorstellen omwille van het beter functioneren van de Europese interne markt en de verwachte winst in consumentenwelvaart in de zin van gevarieerder aanbod van producten tegen scherpere prijzen soepel moeten instemmen. De ironie wil dat merkenfabrikanten in Brussel steen en been klagen over het succes dat veel retailers de afgelopen jaren hebben gehad met het ontwikkelen en verkopen van eigen merken 9. Tegelijkertijd staan diezelfde merkenfabrikanten het retailers niet toe om over de grens hun artikelen in te kopen. Hiermee houden ze de marges op die merkartikelen kunstmatig hoog. Dat is voor winkeliers een belangrijke impuls om op zoek te gaan naar alternatieven, zoals eigen merken. Deze zijn in het algemeen voor de consument aanzienlijk voordeliger en leveren desondanks voor de winkelier nog steeds een betere marge op. 8 Mededingingstoezichthouders zouden eventueel wel kunnen ingrijpen als de afspraken tussen de moedermaatschappij en haar dochters kwalificeren voor misbruik van dominante positie. 9 Voor een voorbeeld van verdachtmakingen van de Europese voedsel- en drankenindustrie, CIAA, aan het adres van supermarkten in het verband van eigen merken, zie: pagina 16 15

18 Detailhandel Nederland doet de volgende aanbevelingen: 1.5 a) Geef winkeliers recht om over de grens in te kopen Om te voorkomen dat merkenfabrikanten in de Europese Unie weigeren te leveren aan parallelimporteurs, zou de huidige Europese wetgeving beter moeten worden nageleefd. Bovendien zal waar nodig in Europese wetgeving moeten worden vastgelegd dat winkeliers het recht hebben om overal in de Europese Unie in te kopen, tenzij zwaarwegende publieke belangen, zoals openbare veiligheid en volksgezondheid, zich daar nadrukkelijk tegen verzetten 10. De diensten mededinging en interne markt van de Europese Commissie, alsmede nationale mededinging- en marktautoriteiten, zouden scherp moeten toezien op naleving van deze wetgeving, dit op straffe van boetes. 1.5 b) Maak labels op essentiële punten voor iedereen leesbaar De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van lidstaten zouden moeten streven naar Europese wetgeving die omwille van het bevorderen van grensoverschrijdende handel regelt dat etiketten op essentiële punten als taal zoveel mogelijk voor iedere Europese burger begrijpelijk zijn. In dat verband zou het een grote stap voorwaarts zijn als op ieder etiket de essentialia verplicht in een voor vrijwel iedereen gemakkelijk te begrijpen taal, zoals het Engels, zouden staan. Ook zou het verbieden van vreemd -talige verpakkingen door lokale overheden aan banden moeten worden gelegd. 1.5 c) Harmoniseer retoursystemen Een belangrijke manier om markten af te schermen zijn de per land verschillende retoursystemen voor lege of afgedankte producten. In de praktijk komen deze verschillen veelvuldig voor. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten zouden omwille van het bevorderen van grensoverschrijdende handel een sterke en zo mogelijk volledige harmonisatie van dergelijke systemen moeten bewerkstelligen. Daarbij geldt vanzelfsprekend dat Nederlandse supermarkten wensen dat dit niet tot kostenverhoging leidt, maar juist tot kostenverlaging. Tegen deze achtergrond zou besloten moeten worden het dure en kostprijsverhogende statiegeldsysteem voor grote PET-flessen af te schaffen. Er zijn geen zwaarwegende argumenten dit in Europa afwijkende systeem in Nederland te handhaven. De fles kan prima met het overige uit de huishoudens afkomstige kunststof worden verwerkt. Bedrijfsleven en Het begrip dwingende redenen van algemeen belang, zoals erkend in de rechtspraak van het Hof van Justitie, omvat onder meer de volgende gronden: openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid, de handhaving van de orde in de samenleving, sociaal beleid doelstellingen, de bescherming van de afnemers van diensten, consumentenbescherming, het voorkomen van fraude, het voorkomen van oneerlijke concurrentie en de bescherming van het milieu en het stedelijk milieu. Het gaat alles bij elkaar om een lange lijst. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het Europese Hof de gewoonte heeft dwingende redenen van algemeen belang zeer restrictief toe te passen.

19 gemeenten hebben de afgelopen twee jaar hiervoor een landelijk dekkend netwerk opgezet. Het afwijken van de Europese standaard zou alleen moeten mogen indien zwaarwegende publieke belangen, zoals openbare veiligheid en volksgezondheid, zich daar nadrukkelijk tegen verzetten. 1.5 d) Maak toestaan van parallelimport onderdeel fusietoets De Europese Commissie zou strenger moeten zijn bij haar toezicht of fusies en overnames de daadwerkelijke mededinging op de Europese markt niet significant belemmeren. Goedkeuring van consolidatie onder merkenfabrikanten moet worden verbonden aan aanvullende eisen. Deze eisen moeten inhouden dat er voldoende garanties zijn dat deze merkenfabrikanten na de fusie of overname parallelimporten door detailhandelaren niet zullen frustreren. 1.5 e) Stimuleer parallelimport door transparantie fabrikantenprijzen De Europese Commissie zou initiatieven moeten nemen die leiden tot transparantie van prijzen die fabrikanten van merkartikelen aan detailhandelaren en inkoopcombinaties van detailhandelaren in rekening brengen. Dit geldt in het bijzonder voor fabrikanten die in meerdere Europese lidstaten verkopen, danwel volledig pan-europees werkzaam zijn. Dit ter stimulering van parallelimporten. 17

20 18

21 Handelsbelemmeringen aan de grenzen van de Europese Unie???????????? 19

22 Een aanzienlijk deel van het assortiment van Nederlandse detaillisten, in het bijzonder in de categorie non-food, wordt geïmporteerd van buiten de Europese Unie. Het gaat om producten zoals kaarsen, textiel, fietsen, huishoudelijke artikelen en bijvoorbeeld schoenen 11. Op het moment dat winkeliers dergelijke producten importeren, krijgen ze te maken met het Europese handelsbeleid. Het betreft een web aan regels en handelsafspraken tussen de EU en de rest van de wereld, dat zelfs voor experts soms moeilijk te doorgronden is. Een belangrijk onderdeel van het handelsbeleid betreft zogenaamd antidumpingbeleid, waarbij vaak zeer hoge heffingen op importgoederen worden gelegd om Europese fabrikanten in bescherming te nemen. Verder hanteert de Europese Unie ook een waaier aan instrumenten die de facto een handelsbeperkend effect hebben. Te denken valt aan eisen aan etikettering die gelden voor geïmporteerde goederen, maar waarvan de eigen Europese industrie gevrijwaard blijft. De Nederlandse detailhandel is ongelukkig met het Europese handelsbeleid. Het is in de praktijk onnodig protectionistisch, houdt veel te weinig rekening met belangen van winkeliers en consumenten en is bovendien weinig transparant en niet zelden onberekenbaar. 2.1) Europees antidumping beleid: eigen industrie eerst Met Europees antidumping en antisubsidiebeleid heeft de Europese Unie officieel tot doel de eigen industrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van buiten. Zo tracht de Unie de verkoop van producten die door producenten onder de kostprijs worden aangeboden, of door overheden worden gesubsidieerd, middels tariefmuren tegen te gaan. Op dergelijke producten kan een heffing worden gelegd die kan oplopen tot tientallen procenten van de verkoopprijs. Dergelijke heffingen worden doorgaans opgelegd na klachten van de Europese industrie. De Europese Commissie stelt vervolgens een 15 maanden durend onderzoek in om vast te stellen of dergelijke klachten gegrond zijn 12. Negen maanden nadat de Commissie haar onderzoek heeft aangekondigd, besluit ze al dan niet over te gaan tot een voorlopige heffing. Aan het einde van de periode van 15 maanden valt het besluit of er al dan niet sprake is van zogeheten dumping en wordt de definitieve hoogte van de heffing bepaald Het gaat daarbij dikwijls om producten die uit China komen, een land waar Nederland volgens het CBS in % van de totale importen uit opkomende economieën vandaan haalde. Producten die veel uit opkomende economieën worden geïmporteerd zijn speelgoed en sportartikelen (67% van alles wat wordt verkocht in Nederland is geïmporteerd), textiel (41%), schoeisel (35%) en woninginrichtingartikelen (33%). 12 Zie:

23 Een winkelier die een product importeert dat wordt getroffen door zo n heffing, komt meestal voor vervelende verassingen te staan. Het volgende voorbeeld kan dit illustreren. Het per schip vervoeren van een lading textiel uit Azië neemt al snel enige weken in beslag. De winkelier spreekt een prijs af met de Aziatische producent en betaalt, waarna de goederen worden verscheept naar Europa. Indien er tussen het verschepen en de aankomst van de spullen in Nederland een heffing van kracht wordt, dan kan de partij bedlinnen die de winkelier had ingekocht opeens tientallen procenten duurder uitvallen. Daarmee is het leed meestal niet geleden. Advertentiecampagnes voor de getroffen producten kunnen doorgaans niet meer worden teruggedraaid. Of de winkelier moet gedwongen zijn verlies nemen, of hij moet de consument verleiden enige tientallen procenten meer voor een bepaald product te willen betalen. Daar komt nog bij dat veel uit Azië geïmporteerd textiel in het lagere segment van de markt wordt verkocht. Ook voor kopers in dit segment van de markt, veelal mensen met bescheiden inkomens, kan een plotselinge prijsstijging als gevolg van dumpingmaatregelen hard aankomen. 2.1 a) Wat Brussel kan doen voor detailhandel en consument Een eenvoudige aanpassing van de Europese wetgeving inzake antidumping, de zogeheten Basic antidumping regulation, kan veel problemen verhelpen 13. De Europese Commissie, hierin gesteund door Europees Parlement en lidstaten, zou bijvoorbeeld een verschepingsclausule (shipment clause) kunnen invoeren. Hierbij worden importeurs die producten al hebben aangekocht maar nog niet ontvangen, op het moment dat een antidumpingheffing van kracht wordt, gevrijwaard van de heffing op de nog niet ontvangen producten. Voor zowel fabrikanten als importerende retailers levert dit meer zekerheid op. Meer zekerheid geeft meer vertrouwen en dat bevordert op zijn beurt weer de buitenlandse handel: de ruggengraat van de Nederlandse economie 14. Het Europees Parlement heeft met het van kracht worden van het Verdrag van Lissabon in december 2009, nieuwe competenties verworven op het gebied van buitenlands handelsbeleid. Het zou in het belang van winkeliers en consumenten, de Europese Commissie in een resolutie kunnen vragen in de antidumpingwetgeving een verschepingsclausule op te nemen. 13 Verordening van de Raad (EC) No 1225/2009 van 30 November 2009, over de bescherming tegen gedumpte importen uit landen die geen lid zijn van de Europese gemeenschap. 14 Hierbij is het goed in ogenschouw te nemen dat in absolute zin de meeste antidumpingheffingen niet op eindproducten worden geheven die de consument rechtstreeks koopt, maar op allerlei halffabrikaten die nadat ze zijn geïmporteerd nog verder worden bewerkt en onderdeel worden van een eindproduct. In die zin zou een verschepingsclausule ook zeer positief zijn voor de Nederlandse maakindustrie. 21

Over tevreden consumenten De rol van supermarkten

Over tevreden consumenten De rol van supermarkten Over tevreden consumenten De rol van supermarkten centraal bureau levensmiddelenhandel Over tevreden consumenten De rol van supermarkten centraal bureau levensmiddelenhandel 4 Ter inleiding 5 Geachte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Praktische tips voor ondernemen in het buitenland Voorwoord Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt. Bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak. dr. B.C.J. van Velthoven 1. 1. Inleiding

Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak. dr. B.C.J. van Velthoven 1. 1. Inleiding Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak dr. B.C.J. van Velthoven 1 1. Inleiding Regelmatig valt in krantenberichten en andere publicaties te lezen hoe slecht het gesteld is met het betaalgedrag

Nadere informatie

Vervalste Gewasbeschermingsmiddelen in Europa 2008

Vervalste Gewasbeschermingsmiddelen in Europa 2008 Vervalste Gewasbeschermingsmiddelen in Europa 2008 Feiten, Gevolgen en Vereiste Actie Brussel 27 Augustus 2008 PP/08/RB/17853/NL NL-versie 25 November 2008 ECPA - Vervalste Gewasbeschermingsmiddelen in

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie