Bijlage 2 OER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 OER"

Transcriptie

1 Bijlage 2 OER Studiegelden en bijdrage voor de leermiddelen /ateliergelden en het bekwaamheidsonderzoek Bijlage2 Onderwijs- en examenregeling AP Studiekosten De kosten bestaan uit de volgende elementen: het studiegeld, de bijdrage voor de leermiddelen, de waarborgen en de vergoeding voor geleverde diensten (o.a. kopieerkosten). 1.1 Studiegelden academiejaar Studiegeld Vast gedeelte in euro A. 54 tot 66 studiepunten (diploma-, creditcontract) Niet-beursstudent 610,60 Bijna-beursstudent 407,10 Beursstudent (hoofdinschrijving) 100,00 Beursstudent (bijkomende inschrijving) 55,00 Variabel gedeelte in euro (per stp) B. 3 tot 53 studiepunten (diploma-, creditcontract) Niet-beursstudent 66,50 9,10 Bijna-beursstudent 44,40 6,00 Beursstudent (hoofdinschrijving) 55,00 Beursstudent (bijkomende inschrijving) 55,00 C. meer dan 66 studiepunten (diploma-, creditcontract) Niet-beursstudenten 610,60 3,60 Bijna-beursstudenten 407,10 2,40 Beursstudent (hoofdinschrijving) 100,00 Beursstudent (bijkomende inschrijving) 55,00 D. Studiegeld examencontract 60,50 3,60 E. Studiegeld leerlingen laatste jaar S.O. die met een creditcontract voor maximaal 10 stp ingeschreven zijn in het hoger onderwijs Creditcontract leerling secundair onderwijs (50% van het studiegeld van een beursstudent) 27,50 F. Studiegeld banaba s Studiegeld banaba 66,50 9,10 p 1 / 9

2 G. Studiegeld buitenlandse studenten (diploma, credit en examencontract) Studiegeld buitenlandse studenten 715,20 97,60 Het studiegeld buitenlandse studenten geldt niet voor studenten met nationaliteit van een staat behorende tot de Europese Economische Ruimte, studenten met verblijfsvergunning van onbepaalde duur. Zij betalen het studiegeld zoals de andere studenten. H. Studiegelden bij meerdere inschrijvingen Verschillende inschrijvingen worden in het kader van de berekening van de studiegelden als één inschrijving beschouwd. Uitzonderingen op deze regel: de inschrijving voor een banaba is steeds een afzonderlijke inschrijving; de beursstudent die meerdere inschrijvingen neemt. Voor deze student worden de verschillende inschrijvingen steeds als afzonderlijke inschrijvingen beschouwd. Een uitzondering hierop vormt de beursstudent die zich in de hogeschool binnen éénzelfde academiejaar heroriënteert; een combinatie van inschrijving voor diploma- of creditcontract met een examencontract. Ook dit beschouwen we als afzonderlijke inschrijvingen 1.2 Leermiddelen en ateliergelden Elke student met diploma- of creditcontract betaalt elk academiejaar een bijdrage in de kosten van de leermiddelen / ateliergelden. De leerling secundair onderwijs vormt hierop een uitzondering. Deze betaalt geen leermiddelen / ateliergelden. De bijdragen in de kosten voor de leermiddelen / ateliergelden zijn aantoonbare kosten voor goederen en grondstoffen die een student verbruikt voor deelname aan werkcolleges, ateliers, practica en andere onderwijsactiviteiten. De hogeschool rekent deze door aan de student voor zover deze kosten rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding. Een verbruikt goed betreft ook het gebruik van een individuele software, van databanken en van audiovisuele materialen waardoor de student opdrachten of oefeningen kan uitvoeren. Mocht de hogeschool deze goederen niet beschikbaar stellen, dan zou de student verplicht zijn deze goederen zelf aan te kopen of te huren. Het gaat om kosten voor losbladige fotokopieën in kleine aantallen; niet-afzonderlijk doorgerekend verbruiksmateriaal voor practica, multimedia, studio, projecten, redactie, practica, eindwerk, stage en productie; gebruik van software; gebruik van audiovisuele materialen; p 2 / 9

3 gebruik van elektronische databanken; tickets voor verplichte voorstellingen of concerten voor studenten van de bacheloropleidingen muziek en dans van het departement School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Voor de bachelor muziek klassiek is dit gekoppeld aan de inschrijving voor de opleidingsonderdelen muziekgeschiedenis 1 en 2. Voor de bachelor muziek jazz is dit gekoppeld aan de inschrijving voor de opleidingsonderdelen muziekgeschiedenis jazz 1 en 2;studeerfaciliteit na 18u voor de studenten van de departementen School of Arts Koninklijke Academie Antwerpen en School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Tickets en kosten voor het bijwonen van verplichte voorstellingen, bezoeken van tentoonstellingen en verplichte didactische uitstappen binnen de School of Arts Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. toegang tot verplichte lesactiviteiten waaronder externe sportfaciliteiten en externe andere praktijkruimtes voor studenten van de bacheloropleidingen kleuter, lager en secundair onderwijs. Kosten voor cursusmateriaal, boeken, studiereizen, externe studiedagen, externe projecten en individueel aan te kopen studiemateriaal zijn niet inbegrepen in de leermiddelen/ateliergelden en worden individueel afgerekend tijdens het academiejaar. Voor het departement Onderwijs en Training zijn voor de studenten van de bacheloropleidingen kleuter, lager en secundair onderwijs, volgende kosten eveneens begrepen in de leermiddelen/ateliergelden: Kosten verbonden aan eendaagse studiereizen en eendaagse didactische uitstappen. Hierin zit vervat de transportkosten met openbaar vervoer of busmaatschappij en toegangsprijzen tem 15 euro per persoon. Onder toegangsprijzen wordt verstaan de inkomprijs + gidsvergoeding. Kosten verbonden aan niet-verplichte eendaagse didactische uitstappen zijn hierin niet vervat en worden tijdens het academiejaar bij deelname verrekend. Voor de studenten van de bachelor-na-bachelor opleiding Buitengewoon onderwijs worden de eendaagse studiereizen en uitstappen individueel afgerekend tijdens het academiejaar. Voor de bijdrage in de kosten voor de leermiddelen / ateliergelden maken we een onderscheid tussen studenten met een studiepakket van minder dan 27 studiepunten enerzijds, en studenten met een studiepakket van 27 studiepunten of meer anderzijds. Departement Bedragen per opleiding 27 stpn (bedrag in euro) < 27 stpn (bedrag in euro) Onderwijs en Training Kleuter onderwijs 15,00 15,00 Lager onderwijs 29,00 29,00 Secundair onderwijs 28,00 28,00 Banaba Buitengewoon onderwijs 0,00 0,00 Management en Communicatie Bedrijfsmanagement 1 39,90 31,30 1 De studenten 3de trajectschijf Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk leertraject Crime & justice - police betalen bijkomend 20 euro per jaar voor de huur van het uniform. p 3 / 9

4 Office management 39,90 31,30 Hotelmanagement 39,90 31,30 Communicatiemanagement 77,50 46,60 Journalistiek 77,50 46,60 Toegepaste Informatica 47,90 39,30 Wetenschap en Techniek Grafische digitale media 55,00 25,00 Vastgoed 55,00 25,00 Energiemanagement 40,80 31,30 Integrale Veiligheid 48,10 31,30 Elektronica ICT 55,00 25,00 Elektromechanica 40,80 31,30 Chemie 77,50 46,60 Biomedische Laboratoriumtechnologie 77,50 46,60 Voedings- en dieetkunde 77,50 46,60 Gezondheid en Welzijn Verpleegkunde 70,00 70,00 Vroedkunde 70,00 70,00 Ergotherapie 70,00 70,00 Sociaal werk 17,21 7,46 Orthopedagogie 37,60 31,30 Banaba Internsieve zorg 70,00 70,00 Banaba Autismespectrumstoornissen 37,60 31,30 Schools of Arts Conservatorium Dans 100,00 70,00 Muziek 2 60,00 30,00 Drama 60,00 30,00 SLO Dans 0,00 0,00 SLO Muziek 0,00 0,00 SLO Drama 0,00 0,00 Schools of Arts Academie Beeldende kunsten (ba + ma) 130,00 25, Waarborgen SLO Beeldende kunsten 0,00 0,00 Studenten met een examencontract betalen geen waarborgen Badge De studenten van de campussen Meistraat, Lange Nieuwstraat,de Singel, de Nationalestraat (Beeldende Kunsten afstudeerrichting Mode) en Keizerstraat 14 (Beeldende Kunsten 2 Voor de opleidingsonderdelen muziek klassiek, muziek jazz (gekoppeld aan muziekgeschiedenis 1 en 2) wordt bijkomend 40 euro per jaar aangerekend. p 4 / 9

5 afstudeerrichting Grafisch Ontwerp) in betalen een waarborg van 25 euro voor een toegangsbadge Gebruik studiemateriaal De waarborg voor gebruik studiemateriaal voor de nieuwe studenten van de campus Kronenburg bedraagt 75 euro. De waarborg voor gebruik van voetpedalen voor studenten Office Management Medical Management Assistent 2 de trajectschijf bedraagt 75 euro. De waarborg voor de studenten 3de trajectschijf Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk leertraject Crime & justice Police bedraagt 50 euro voor het uniform. De waarborg voor gebruik studiemateriaal voor de studenten van het departement Onderwijs & training bedraagt 75 euro Waarborg sleutel locker en postvakje De waarborg voor een locker bedraagt 25 euro. Ook de waarborg voor de sleutel van het postvakje in campus Lange Nieuwstraat is 25 euro Waarborg uniform De studenten die een uniform of stagekledij dienen te dragen, betalen hiervoor een waarborg van 50 euro. 1.4 Diensten Huur locker Afhankelijk van de campus kan je een locker huren. De kosten hiervoor bedragen 12,50 euro voor één academiejaar (onafhankelijk van de duurtijd van de huurperiode binnen dat academiejaar). Naast de huur is ook de waarborg voor de sleutel van de locker verschuldigd (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. waarborg sleutel locker en postvakje) Kopieerwaarde De mogelijkheid tot kopiëren is afhankelijk van de campus Bijkomende studentenkaart De student die zijn studentenkaart verliest, koopt een nieuwe studentenkaart aan. De aanvraag van een nieuwe kaart bij verlies kost 15 euro. Resterende betaaleenheden op de verloren studentenkaart zijn niet overdraagbaar op de nieuwe. 1.5 Bekwaamheidsonderzoek Bekwaamheidsonderzoek betreffende EVK s Het bekwaamheidsonderzoek betreffende EVK's die voortvloeien uit een studiebewijs, afgeleverd binnen onderwijs, verloopt op stukken en is gratis Bekwaamheidsonderzoek betreffende EVC s De bijdrage voor een bekwaamheidsonderzoek betreffende EVC's dat op algemene wijze de competenties van de aanvrager voor het hoger onderwijs test, omvat ook een bijdrage voor administratieve kosten. p 5 / 9

6 Het vast bedrag voor administratieve kosten bedraagt 62,41 euro. Als bijdrage voor het bekwaamheidsonderzoek betaalt de kandidaat één van de volgende bedragen: 62,41 indien aan 1 tot 20 studiepunten getoetst wordt; 130,49 indien aan 21 tot 40 studiepunten getoetst wordt; 198,58 indien aan 41 tot 60 studiepunten getoetst wordt; 402,83 indien aan 61 tot 120 studiepunten getoetst wordt; 607,08 indien aan 121 tot 180 studiepunten getoetst wordt; 811,33 indien aan meer dan 180 studiepunten getoetst wordt. 1.6 Taalproef Buitenlandse studenten dienen een taalproef af te leggen en betalen de daarbij verbonden kosten rechtstreeks aan Linguapolis. 1.7 Artistieke toelatingsproef De artistieke toelatingsproef is enkel nodig bij de departementen School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen en School of Arts Koninklijke Academie Antwerpen. Bij de School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen bedraagt de administratiekost van deze toelatingsproef 40 euro en 20 euro per bijkomende afstudeerrichting. Bij de School of Arts Koninklijke Academie Antwerpen bedraagt de administratiekost 20 euro. 2 Aanrekening 2.1 Factuur aanvang academiejaar Studiegeld inschrijvingen van nieuwe studenten met een diplomacontract Nieuwe studenten zijn studenten die voor de eerste maal inschrijven aan de hogeschool. Een nieuwe student met een diplomacontract betaalt bij de inschrijving (met bancontact) in de hogeschool meteen het volledige bedrag voor een traject van 60 studiepunten. Bij een inschrijving voor 27 studiepunten of minder, betaalt de nieuwe student bij inschrijving eerst het bedrag voor een traject van 27 studiepunten. Nieuwe studenten + 27 stpn -27 stpn (bedrag in euro) (bedrag in euro) Niet-beursstudent 610,60 312,20 Bijna - beursstudent 407,10 206,40 Beursstudent 100,00 55,00 Het is de beursstatus van het vorige academiejaar of schooljaar die geldt voor de betaling van het studiegeld bij inschrijving of een attest van de dienst studentenvoorzieningen bij wijziging van beurstatus ten opzichte van vorig academie of schooljaar. Buitenlandse studenten betalen 715,20 euro als vast bedrag en 97,60 euro per studiepunt. Gezien de grootte van het bedrag kunnen buitenlandse studenten ervoor kiezen om dit te voldoen na ontvangst van een factuur. Voor studenten die hun toetredingsovereenkomst hebben ondertekend, en betaald hebben met bancontact, wordt, onder voorbehoud van eventuele latere herberekeningen, aansluitend een factuur opgemaakt. p 6 / 9

7 2.1.2 Studiegeld voor alle andere studenten Voor deze studenten wordt het studiegeld berekend en gefactureerd aansluitend op de ondertekening van hun studiecontract. Het studiegeld is het bedrag dat gekoppeld is aan het in zijn studiecontract opgenomen aantal studiepunten. De hogeschool berekent studiegeld op basis van de beurstoestand tijdens het voorgaande academiejaar, indien van toepassing Leermiddelen / ateliergelden Het bedrag van de leermiddelen / ateliergelden wordt mee betaald op moment van inschrijving voor de nieuwe inschrijvingen of wordt vermeld op de factuur voor alle andere studenten Waarborg badge voor nieuwe studenten Voor de nieuwe studenten wordt de te betalen waarborg badge meteen mee betaald op moment van inschrijving Waarborg gebruik studiemateriaal Voor de nieuwe studenten in de campus Kronenburg wordt de te betalen waarborg, voor het gebruik van studiemateriaal, meteen mee betaald op moment van inschrijving. Voor de studenten 2 de trajectschijf van Office Management Medical Management Assistent wordt de te betalen waarborg, voor het gebruik van studiemateriaal, mee betaald op het moment van inschrijving. Voor de studenten 3 de trajectschijf Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk leertraject Crime & justice Police wordt de te betalen waarborg, mee betaald op het moment van inschrijving. Voor de studenten van het departement Onderwijs & training, wordt de te betalen waarborg, voor het gebruik van studiemateriaal, meteen mee betaald op moment van inschrijving Waarborg locker voor studenten campus Boom Voor de nieuwe studenten in de campus Boom wordt de te betalen waarborg voor de locker meteen mee betaald op moment van inschrijving Diensten: kopieerwaarde Voor de campussen Kronenburg, Lange Nieuwstraat, Boom en Meistraat wordt het bedrag van de kopieerwaarde meteen mee betaald op moment van inschrijving voor de nieuwe studenten en komt mee op de factuur voor alle andere studenten van deze campussen. 2.2 Uitschrijven voor opleidingsonderdelen Studenten die uitschrijven voor welbepaalde opleidingsonderdelen voor 21 oktober krijgen het studiegeld van de betreffende opleidingsonderdelen terugbetaald verminderd met een administratieve kost van 100 euro. Hiervoor wordt een creditnota opgemaakt na 1 november. Studenten die uitschrijven na 21 oktober voor welbepaalde opleidingsonderdelen krijgen geen studiegeld meer terugbetaald. De creditnota die bij het uitschrijven voor opleidingsonderdelen wordt opgemaakt, bevat naast het studiegeld ook de andere elementen van de factuur aanvang academiejaar. Alleen het studiegeld kan wijzigen. p 7 / 9

8 2.3 Extra opname studiepunten Elke extra opname van studiepunten resulteert in een bijkomende facturatie van zowel studiegeld als bij het overschrijden van de 27 studiepunten van de leermiddelen. 2.4 Correctiefactuur t.g.v. kennisname beurstoestand Na 1 februari en zodra de beurstoestand van het lopende academiejaar gekend is, zal de hogeschool het studiegeld opnieuw vaststellen, en desgevallend een bijkomende factuur dan wel een creditnota versturen. De hogeschool zal deze correcties één keer per week doorvoeren. 2.5 Factuur bekwaamheidsonderzoek EVC Er worden enkel administratieve kosten aangerekend voor een EVC-procedure. De EVK-procedure is gratis. De kandidaat ontvangt onmiddellijk na inschrijving een factuur voor de bijdrage in de EVCprocedure. 3 Betalingsmodaliteiten 3.1 Betaling voor nieuwe studenten met een diplomacontract Betaling van het volledige bedrag zoals vastgelegd in 2.1 is een voorwaarde voor een nieuwe inschrijving onder diplomacontract. Het bedrag wordt via bancontact voldaan op het moment van inschrijving. De student ontvangt ter plekke een betalingsbewijs. Betaling van de factuur die wordt opgemaakt voor het studiegeld voor buitenlandse studenten is een voorwaarde voor inschrijving. 3.2 Factuur voor alle andere studenten Betaling van de facturen dient te gebeuren binnen de 15 dagen na verzending van de factuur. De student dient gebruik te maken van de gestructureerde mededeling. Indien niet tijdig voldaan werd aan de betaling, ontvangt de student een aanmaning. Deze dient betaald te worden binnen 15 dagen. Indien het openstaand bedrag dan nog steeds niet betaald werd, wordt de student uitgeschreven waarbij de eerste uitschrijvingsbeweging reeds op 31/10 plaats vindt. 3.3 Bijkomende facturen Betaling van bijkomende facturen dient te gebeuren binnen de 15 dagen na verzending van de factuur. De student dient gebruik te maken van de gestructureerde mededeling. Indien niet tijdig voldaan werd aan de betaling, ontvangt de student een aanmaning. Deze dient betaald te worden binnen 15 dagen. Indien het openstaand bedrag dan nog steeds niet betaald werd, heeft de student geen recht om deel te nemen aan de examens en dit tot de betaling van de betreffende factuur en desgevallend de aangerekende administratieve kost in orde is. 3.4 Waarborg badge voor studenten van de andere campussen dan campus Meistraat, Lange Nieuwstraat, Conservatorium of Academie Studenten wiens opleiding op een andere campus wordt georganiseerd dan campus Meistraat, Lange Nieuwstraat, Conservatorium of Academie maar die voor bepaalde onderwijsactiviteiten toch p 8 / 9

9 toegang moeten hebben tot deze campussen kunnen op eenvoudige vraag en mits betaling van een waarborg een badge bekomen. Indien zij een nieuwe badge nodig hebben omwille van verlies, beschadiging of andere oorzaken kunnen zij op eenvoudige vraag een nieuwe badge bekomen. 3.5 Huur en waarborg locker en waarborg sleutel postvak De studenten betalen de huur van de locker en de waarborg voor de sleutel. 3.6 Aankoop van een tweede studentenkaart De studenten die een tweede studentenkaart aankopen omwille van verlies van hun originele, betalen deze contant aan het studentensecretariaat. 4 Teruggave bij uitschrijving voor de gehele opleiding 4.1 Studiegeld Studenten die uitschrijven tot en met 21 oktober krijgen hun studiegeld terugbetaald, verminderd met 100 euro administratiekosten. Schrijven studenten later uit, dan wordt het studiegeld niet terugbetaald. 4.2 Leermiddelen / ateliergelden Studenten die uitschrijven tot en met 21 oktober krijgen de bijdrage in de leermiddelen / ateliergelden terugbetaald. Schrijven studenten later uit, dan worden leermiddelen / ateliergelden niet terugbetaald. 4.3 Waarborg badge Studenten die de instelling verlaten en die de badge onbeschadigd inleveren, krijgen de waarborg terugbetaald. 4.4 Waarborg gebruik studiemateriaal De studenten krijgen bij het verlaten van de instelling deze waarborg terugbetaald minus de kosten verbonden aan de eventuele schade aan het gebruikte studiemateriaal die de student veroorzaakte. 4.5 Waarborg locker Studenten die de instelling verlaten en die de locker in goede staat achterlaten en de sleutel voor de locker onbeschadigd inleveren, krijgen deze waarborg terugbetaald. p 9 / 9

Bijlage 1 bij het onderwijs- en examenreglement

Bijlage 1 bij het onderwijs- en examenreglement Bijlage 1 bij het onderwijs- en examenreglement 2012-2013 Studiegelden en bijdrage voor de leermiddelen en het bekwaamheidsonderzoek 2012-2013 1 Studiekosten De kosten bestaan uit de volgende elementen:

Nadere informatie

Reglement. Studiegelden en bijdrage voor de opleidingsgebonden kosten AP Studiekosten. 1.1 Studiegelden AP academiejaar

Reglement. Studiegelden en bijdrage voor de opleidingsgebonden kosten AP Studiekosten. 1.1 Studiegelden AP academiejaar Reglement Studiegelden en bijdrage voor de opleidingsgebonden kosten AP 2014-2015 1 Studiekosten De studiekosten bestaan uit de volgende elementen: het studiegeld, de opleidingsgebonden kosten, de waarborgen

Nadere informatie

Studiegelden, studie- en diverse kosten

Studiegelden, studie- en diverse kosten Reglement Studiegelden, studie- en diverse kosten 1 Studiekosten AP 2015-2016 De studiekosten bestaan uit de volgende elementen: het studiegeld, de opleidingsgebonden kosten, de waarborgen en de vergoedingen

Nadere informatie

Studiegelden, studie- en diverse kosten

Studiegelden, studie- en diverse kosten Reglement Studiegelden, studie- en diverse kosten 1 Studiekosten AP 2016-2017 De studiekosten bestaan uit de volgende elementen: het studiegeld, de opleidingsgebonden kosten, de waarborgen en de vergoedingen

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende Kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Waarderend organiseren: veranderen met de glimlach

Waarderend organiseren: veranderen met de glimlach Waarderend organiseren: veranderen met de glimlach Inhoud Even voorstellen Goede redenen voor medewerkers om niet te willen innoveren Wat is waarderend organiseren? Hoe werkt het? Toepassingen in de Plantijn

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Campus Dansaert Campus Jette 2011

Campus Dansaert Campus Jette 2011 Campus Dansaert Campus Jette 2011 Talenttraining www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Talenttraining? Ben ik goed voorbereid op het hoger onderwijs? Wat boeit me? Waarin

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

voedings- en dieetkunde

voedings- en dieetkunde Academiejaar 2014/2015 bachelor voedings- en dieetkunde voedings- en dieetkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor voedingsen dieetkunde voedings- en dieetkunde Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT

VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent info@officemanagement.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling www.ehb.be Beste student, Je rechten en plichten als student staan beschreven in de algemene onderwijs- en examenregeling,

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2017-2018 Herinschrijven met een diplomacontract voor het academiejaar

Nadere informatie

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G - 1 - ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN 2016-2017 Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende Kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Management Assistant Afstandsleren Medical Management

Nadere informatie

Werken en studeren. Gezondheidszorg. ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde

Werken en studeren. Gezondheidszorg. ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde Werken en studeren Gezondheidszorg 2015 ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde Interesse in de bachelor Verpleegkunde, Voedings- & Dieetkunde of Vroedkunde? Je wil studeren, maar kunt

Nadere informatie

Keuze bacheloropleiding:

Keuze bacheloropleiding: Aanmeldingsformulier toelating op basis van buitenlands diploma voor Nederlandstalige bacheloropleiding of bachelor na bacheloropleiding AJ 2017 2018 (Niet van toepassing voor Vlaamse studenten met een

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Medical Management Assistant Event- en Projectmanagement

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Medical Management Assistant Event- en Projectmanagement Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Management Assistant Medical Management Assistant

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S VAN DE HOGESCHOOL

STUDIEPROGRAMMA S VAN DE HOGESCHOOL Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken, cursussen) die je krijgt als je de opleiding

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS STUDIEPROGRAMMA S VAN HET HOGER ONDERWIJS Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken,

Nadere informatie

VERKORT TRAJECT VERPLEEGKUNDE VOOR VROEDVROUWEN BACHELOR VERPLEEGKUNDE NIEUWE CAMPUS STUDEREN COMBINEREN ACADEMIEJAAR 2017/2018

VERKORT TRAJECT VERPLEEGKUNDE VOOR VROEDVROUWEN BACHELOR VERPLEEGKUNDE NIEUWE CAMPUS STUDEREN COMBINEREN ACADEMIEJAAR 2017/2018 NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR VERKORT TRAJECT VOOR VROEDVROUWEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR VERKORT TRAJECT VOOR VROEDVROUWEN Heb je altijd al gedroomd

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen

verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor verpleegkunde verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor Verpleegkunde verkort traject

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. reglement STAGEREGLEMENT versie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 2013-2014 pagina s 7 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Geldig voor academiejaar 2013-2014 Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art.

Nadere informatie

Onderwijs- en. examenreglement 2014-2015. Verkorte versie van het onderwijs- en. examenreglement

Onderwijs- en. examenreglement 2014-2015. Verkorte versie van het onderwijs- en. examenreglement Onderwijs- en examenreglement 2014-2015 Verkorte versie van het onderwijs- en examenreglement 1 Beste student, Je rechten en plichten als student staan beschreven in het algemeen onderwijs- en examenreglement,

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor in de verpleegkunde. Werk en behaal je diploma via een brugprogramma. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor in de verpleegkunde. Werk en behaal je diploma via een brugprogramma. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor in de verpleegkunde Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor in de verpleegkunde Werk en behaal je diploma via een

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. avondonderwijs. Brugprogramma Verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. avondonderwijs. Brugprogramma Verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor in avondonderwijs Brugprogramma Verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in avondonderwijs Brugprogramma Verpleegkunde

Nadere informatie

voedings- en dieetkunde

voedings- en dieetkunde Academiejaar 2015/2016 bachelor voedings- en dieetkunde voedings- en dieetkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor voedingsen dieetkunde voedings- en dieetkunde Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een rugzakje met 140 studiepunten Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten Waarom? studenten aanzetten tot een bewuste studiekeuze Resultaat? aanmoediging en beloning

Nadere informatie

KHLim NEXT. Departement Gezondheidszorg. Verpleegkunde Brugtrajecten

KHLim NEXT. Departement Gezondheidszorg. Verpleegkunde Brugtrajecten KHLim NEXT 2014 2015 Departement Gezondheidszorg Verpleegkunde Brugtrajecten Gezondheidszorg Infobrochure Brugtrajecten Academiejaar 2014-2015 1 Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Oude Luikerbaan

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT VOOR WERKSTUDENTEN - FLEXTRAJECT CAMPUS DIEPENBEEK

BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT VOOR WERKSTUDENTEN - FLEXTRAJECT CAMPUS DIEPENBEEK BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT VOOR WERKSTUDENTEN - FLEXTRAJECT CAMPUS DIEPENBEEK Dagonderwijs is niets voor jou, want je werkt, je wil werken, je moet trainen, je gezondheid laat

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Protocol toelatingsproeven Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Protocol toelatingsproeven Koninklijk Conservatorium Antwerpen Bijlage 3 Protocol toelatingsproeven Koninklijk Conservatorium Antwerpen Algemeen Kandidaten schrijven zich voor aanvang van de toelatingssessie via elektronische weg in om deel te nemen aan de toelatings-

Nadere informatie

Christophe Bossuyt. 18 mei Zie kader hieronder

Christophe Bossuyt. 18 mei Zie kader hieronder Standpunt Studiekosten Rapporteur & Co-rapporteur Datum goedkeuring bureau Christophe Bossuyt 18 mei 2017 Datum goedkeuring av 8 juni 2017 Contactpersoon Probleemstelling, oplossing en korte inhoud. Liesbeth

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt in het

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol verder. Je hebt heel wat mogelijkheden: Je kan een

Nadere informatie

Handleiding elektronisch studentendossier

Handleiding elektronisch studentendossier Handleiding elektronisch studentendossier School of Arts Gent KASK en Koninklijk Conservatorium vormen de School of Arts van Hogeschool Gent Inhoud 1 Elektronisch studentdossier: algemeen... 3 2 Elektronisch

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011)

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) ACADEMIE REGIO TIENEN (ART) REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) Artikel 1 1. Het stadsbestuur Tienen - verder verhuurder genoemd verhuurt muziekinstrumenten

Nadere informatie

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 HO WEST 3 2.1 Ba MCT (nmct en devine) 3 3 HO GENT 4 3.1 Ba Toegepaste informatica 4 4 karel DE GROTE HOGESCHOOL 5

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedvrouwen

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedvrouwen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren Bachelor in de verpleegkunde Verkort traject bachelor in de verpleegkunde voor vroedvrouwen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in de

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Bachelor voedingsen dieetkunde voor werkstudenten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor voedings- en dieetkunde voor werkstudenten Wil je de opleiding Voedings- en dieetkunde

Nadere informatie

VOEDINGS- EN DIEETKUNDE

VOEDINGS- EN DIEETKUNDE ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR VOEDINGS- EN DIEETKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR VOEDINGS- EN DIEETKUNDE Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

Kostenraming Studies

Kostenraming Studies Kostenraming Studies Algemene kosten voor een schooljaar: Iedere leerling betaalt aan het begin van elk schooljaar aan de school: 1. een provisie 2. een waarborg De bijkomende uitgaven (uitstappen e.d.)

Nadere informatie

Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012

Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012 Bedrijf en Organisatie Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012 art. 1 Bijzondere toelatingsvoorwaarden professioneel gerichte

Nadere informatie

Wat na de Topsportschool?

Wat na de Topsportschool? Wat na de Topsportschool? Theorie > praktijk Competenties & randvoorwaarden Hoger onderwijs of iets anders? Als topsporter in het HO Actie! Moeilijk gaat ook Ontwikkelingsmodel topsporter Wylleman, P.,

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2015/2016 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor in de verpleegkunde. Werk en behaal je diploma via een brugprogramma. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor in de verpleegkunde. Werk en behaal je diploma via een brugprogramma. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2015/2016 bachelor in de verpleegkunde Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen bachelor in de verpleegkunde Werk en behaal je diploma

Nadere informatie

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedkundigen

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedkundigen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2015/2016 studeren combineren Bachelor in de verpleegkunde Verkort traject bachelor in de verpleegkunde voor vroedkundigen Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in de

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G O N D E R W I J S R E G E L I N G

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G O N D E R W I J S R E G E L I N G O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt in het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2015-2016 Inleiding 2 1 HO WEST 3 2.1 Ba MCT (nmct en devine) 3 2 HO GENT 4 3.1 Ba Toegepaste informatica 4 3 karel DE GROTE HOGESCHOOL 5 4.1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2016-2017 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

LUCA SCHOOL OF ARTS. STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten

LUCA SCHOOL OF ARTS. STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten LUCA SCHOOL OF ARTS STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten LUCA School of Arts bundelt de kracht en expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen verspreid over

Nadere informatie

SCHOOL OF ARTS - KONINKLIJK CONSERVATORIUM ANTWERPEN - AP HOGESCHOOL OPLEIDING MUZIEK. Afstudeerrichting Instrument/Zang: accordeon Bachelor 1

SCHOOL OF ARTS - KONINKLIJK CONSERVATORIUM ANTWERPEN - AP HOGESCHOOL OPLEIDING MUZIEK. Afstudeerrichting Instrument/Zang: accordeon Bachelor 1 Afstudeerrichting Instrument/Zang: accordeon Bachelor 1 Accordeon 1 60 570 630 21 Repertoire accordeon 1 0 90 90 3 Kamermuziek 1 30 60 90 3 Musiceerpraktijk 1 30 150 180 6 Vakgebied Algemene Muzikale Vorming

Nadere informatie

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 In de cursusdienst worden alleen nieuwe syllabi en handboeken verkocht. Tweedehandsexemplaren zijn er niet te verkrijgen. De betaling van de handboeken

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Werken en studeren. Kleuteronderwijs. departement Onderwijs & Pedagogie

Werken en studeren. Kleuteronderwijs. departement Onderwijs & Pedagogie Werken en studeren Kleuteronderwijs 2015 departement Onderwijs & Pedagogie 1 2 VIND JE WERKEN MET KLEUTERS WIL JE GRAAG KLEUTERS NIEUW EN WIL JE WERKEN EN STUDERE DAN IS ONZE VERKORTE OPLEID KLEUTERONDERWIJS

Nadere informatie

Beste student. Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen.

Beste student. Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen. Beste student Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen. Wees je bewust van de omstandigheden waarin jij aan je hogeschoolcarrière begint. De combinatie

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie