Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam"

Transcriptie

1

2 Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

3 Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat HM AMSTERDAM Postbus KB AMSTERDAM Telefoon: +31(0) Fax: +31(0) Internet: Vormgeving: Peter Verwey Grafische Produkties bv, Heemstede Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten of onvolkomenheden in de uitgave. Wij danken alle deelnemers aan de Webredactie Monitor voor hun bereidwillige medewerking aan het onderzoek op basis waarvan deze uitgave tot stand is gekomen. ISBN: Nugi: 811

4 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 6 Inleiding 11 Hoofdstuk 1 - De deelnemers aan het onderzoek Aantal respondenten Leeftijd en geslacht Opleiding Werknemer of freelancer? Motivatie freelancers Werkervaring Freelance-ervaring 20 Hoofdstuk 2 - Werkgevers en opdracht gevers Bedrijfsomvang Sector Afdeling Webredacteuren in loondienst Aantal opdrachtgevers van de freelancer 24 Hoofdstuk 3 - Inhoud van het werk De functie De verantwoordelijkheid De werkzaamheden Redactiewerk Marketing 33 Webredactie Monitor

5 inhoud Social media/webcare Media kanalen Weblog Beleid en strategie Werkzaamheden werknemers versus freelancers 39 Hoofdstuk 4 - Werktijden Gewerkte uren werknemers Gewerkte uren freelancers Vrije dagen, cursussen en trainingen 45 Hoofdstuk 5 - Inkomen en arbeids voorwaarden loondienst Salaris Toeslagen Vergoedingen Regelingen 49 Hoofdstuk 6 - Inkomen freelancers Uurtarief Inkomsten 52 Hoofdstuk 7 - Tevredenheid over het werk Tevredenheid onder werknemers Tevredenheid onder freelancers 57 Hoofdstuk 8 - Arbeidsmobiliteit Huidige werkgever webredacteuren Opdrachten van freelancers Toekomst van de webredacteur 64 4 Webredactie Monitor 2014

6 Voorwoord Dit is de derde editie van de Webredactie Monitor. Hierin presenteert Entopic de resultaten van een uitgebreide enquête onder ruim 250 Nederlandse webredacteuren, tekstschrijvers en online communicatiespecialisten. De Webredactie Monitor werd voor het eerst uitgevoerd in 2010 om de ontwikkelingen in dit vakgebied te volgen. Het is onze bedoeling om ook in de toekomst het vakgebied van de webredacteur verder te blijven monitoren. Op die manier kunnen we trends en ontwikkelingen zichtbaar maken. Wij hopen dat de Webredactie Monitor u inzicht geeft in het doorlopend ontwikkelende vakgebied van de webredacteur. Theo Hylkema, Hans Postma (Entopic) Amsterdam, mei 2014 Webredactie Monitor

7 WEBREDACTEUR NODIG? Soms hebt u tijdelijk versterking nodig voor uw webredactie. Het is dan goed om te weten dat Entopic webredacteuren en copywriters detacheert al meer dan 10 jaar. WAT KUNT U VAN ONZE WEB- REDACTEUREN VERWACHTEN? ruime ervaring met webredactie en online communicatie uitstekende beheersing van de Nederlandse taal copywriting en zoekmachineoptimalisatie kennis van usability en web analytics OOK VOOR: outsourcing webredactie contentmigratie social media campagnes functioneel ontwerp en webdesign cms selectie marketing ervaring met meerdere content 6 Webredactie Monitor 2014 management systemen Entopic BV De Lairessestraat 180, 1075 HM Amsterdam T ,

8 Samenvatting Deelnemers Vrouwelijke webredacteuren zijn duidelijk in de meerderheid (65,5%). De gemiddelde webredacteur is hoog opgeleid; 90% heeft een WO of HBO opleiding. Een grote groep (62%) heeft daarnaast nog een vervolgopleiding gedaan. Het meest populair zijn opleidingen op het gebied van webredactie en content management systemen. Vergeleken met het vorige onderzoek zijn cursussen en vervolgopleidingen wel minder populair geworden. Dienstverband Vergeleken met de vorige Webredactie Monitor hebben minder webredacteuren in loondienst en meer freelance webredacteuren aan het onderzoek meegedaan. Werkomstandigheden Twee op de drie webredacteuren werken in loondienst bij een relatief grote organisatie. Dit beeld is in overeenstemming met de vorige enquête. De meeste webredacteuren werken in de profit sector. Opdrachten freelancers Een meerderheid van de freelance webredacteuren heeft op jaarbasis niet meer dan vier klanten. Gemiddeld werken freelancers voor zes opdrachtgevers per jaar. Voor deze opdrachtgevers voeren zij gemiddeld 17 verschillende opdrachten per jaar uit. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met twee jaar geleden. Webredactie Monitor

9 samenvatting Functie Over het algemeen heeft slechts een minderheid van de webredacteuren in loondienst een leidinggevende functie. De percentages liggen ongeveer even hoog als in Voor freelancers geldt dat er vergeleken met 2012 sprake is van een licht stijgende tendens. Iets meer freelancers hebben een leidinggevende functie bij hun huidige opdracht. Werkzaamheden Op hoofdlijnen komen de resultaten van de nieuwe Webredactie Monitor overeen met die uit De opvallendste punten bij zowel webredacteuren in loondienst als freelancers hebben we hieronder op een rijtje gezet. Het schrijven van teksten blijkt slechts voor vier op de tien webredacteuren in loondienst een belangrijke taak. Het invoeren van content in het CMS wordt door het hoogste percentage aangeduid als een belangrijke redactionele activiteit; Freelancers houden zich meer dan webredacteuren in loondienst bezig met het schrijven en redigeren van teksten; Voor zowel werknemers als freelancers is het maken van nieuwsbrieven de belangrijkste marketingtaak. Content marketing is in opmars: 40% van de webredacteuren houdt zich hier mee bezig; Voor ruim een derde van de werknemers is het beheren en analyseren van social media een belangrijke taak; Voor bijna de helft van de webredacteuren is contentstrategie een belangrijke taak. 8 Webredactie Monitor 2014

10 samenvatting Werktijden De gemiddelde webredacteur in dienst heeft een werkweek van 30,7 uur, wat een marginale daling betekent in vergelijking met de vorige Webredactie Monitor. Dit cijfer komt goed overeen met de werkweek van de gemiddelde Nederlander. In vergelijking tot 2012 werken er meer webredacteuren over, maar doen zij dit minder lang. De freelance webredacteur is vergeleken met de vorige Webredactie Monitor iets minder gaan werken. Hierin zijn de ontwikkelingen verschillend voor mannen en vrouwen. Mannen zijn minder gaan werken en vrouwen juist meer. Het aantal werkuren per week is voor freelancers ongeveer gelijk aan dat van de webredacteur in loondienst. Aangezien een aanzienlijk deel van de werknemers meerdere overuren per week maakt, lijkt de gemiddelde freelancer momenteel minder te werken dan zijn collega in loondienst. Salaris Het gemiddelde bruto maandsalaris van de webredacteur in loondienst is iets gestegen ten opzichte van de vorige Monitor Webredactie. Het gemiddelde bruto maandinkomen van de mannelijke webredacteur ligt hoger dan dat van zijn vrouwelijke collega. In vergelijking met de vorige enquête is het verschil wel iets kleiner geworden. De gemiddelde freelancer heeft zijn uurtarief licht verhoogd in de afgelopen jaren. De bruto jaaromzet van de freelancer blijkt gestegen te zijn ten opzichte van Het maandinkomen van de freelance webredacteur ligt enkele honderden euro s hoger dan het gemiddelde bruto maandinkomen van de webredacteur in loondienst. Webredactie Monitor

11 samenvatting Tevredenheid over het werk Bij de webredacteur in loondienst is de tevredenheid over het werk op bijna alle terreinen gedaald ten opzichte van Het sterkst geldt dit voor het aspect secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder de freelancers blijkt het aspect afwisseling het hoogst te scoren. Bijna acht op de tien geënquêteerden is hier tevreden of zelfs zeer tevreden over. Ook voor de freelancers geldt dat de algehele tevredenheid over het werk is afgenomen. Daarbij is de tevredenheid over het inkomen het meest afgenomen, hoewel het inkomen wel is gestegen. Opdrachten van freelancers De belangrijkste manier om opdrachten te verkrijgen voor de freelancer is via het netwerk. Als freelancers zelf actief op zoek gaan naar nieuwe opdrachten doen de meeste freelancers dit ook via deze weg. Zij kiezen opdrachten voornamelijk op basis van de creatieve uitdaging en het uurtarief. Toekomst van de webredacteur De meeste webredacteuren in loondienst zien zichzelf in de toekomst in dezelfde functie bij een andere organisatie werken. Freelancers zien zichzelf in de toekomst nog steeds werken als freelancer. 10 Webredactie Monitor 2014

12 Inleiding Met de opkomst van het internet en de duizelingwekkende groei van het aantal websites neemt ook de vraag toe naar mensen die deze websites kunnen onderhouden. Daarbij gaat het niet alleen om de techniek. Content, in de vorm van woord en beeld, video en audio, is een onmisbaar onderdeel van iedere website. En content moet geproduceerd worden. Sinds de jaren 90 is uit verschillende disciplines, variërend van journalistiek tot marketing en communicatie, een nieuw vakgebied ontstaan dat zich bezighoudt met die inhoudelijke invulling van websites: webredactie. Van schrijftalent tot adviseur Was de webredacteur ooit een schrijftalent met wat HTML-kennis, tegenwoordig wordt er heel wat meer van hem verwacht: kennis van content management systemen en webstatistieken, oog voor webdesign en usability, en gevoel voor nieuwe ontwikkelingen als social media, SEO-optimalisatie en mobile apps. De webredacteur beweegt zich op het snijvlak van redactie, grafische vormgeving, ICT en communicatie. Organisaties vragen deze duizendpoot steeds vaker ook om strategisch advies en om online projecten in goede banen te leiden. Met andere woorden: webredactie is volwassen geworden. Trends en ontwikkelingen Bij die volwassenheid hoort ook een helder beeld van de beroepsgroep. Want wie zijn deze mensen die al deze websites onderhouden? Wat drijft hen in hun werk? Welke kennis en vaardigheden hebben ze? Wat zijn hun taken precies? Met dit onderzoek onder webredacteuren in Nederland willen we deze en andere vragen beantwoorden. Door een vergelijking te maken Webredactie Monitor

13 inleiding met de eerste twee enquêtes, die in 2010 en 2012 werden uitgevoerd, hopen we trends en ontwikkelingen zichtbaar te maken. In de toekomst zullen we die blijven volgen door het onderzoek regelmatig te herhalen. Opzet van het onderzoek Ruim 250 respondenten vulden online een uitgebreide enquête in. In deze derde editie van de Webredactie Monitor lees je in detail wat dit onderzoek aan resultaten heeft opgeleverd. Daarbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen webredacteuren die in loondienst werken en freelancers. 12 Webredactie Monitor 2014

14 Hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Dit eerste hoofdstuk beschrijft de deelnemers van de Webredactie Monitor We maken hierbij onderscheid tussen freelancers en webredacteuren in loondienst. 1.1 Aantal respondenten Aan deze Webredactie Monitor 2014 hebben 253 webredacteuren meegewerkt. Dit aantal is wat lager dan in Deze daling komt door een kortere doorlooptijd van het onderzoek en het aanscherpen van de selectiecriteria. 1.2 Leeftijd en geslacht Van de 253 participanten is bijna tweederde deel vrouwelijk (zie figuur 1.1). Figuur 1.1: Meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten Vrouw Man 34,5% 65,5% Deze verdeling komt overeen met twee jaar geleden toen de verdeling 64,7% vrouwen tegenover 35,3% mannen was. In de eerste editie van deze enquête in 2010 waren vrouwen ook in Webredactie Monitor

15 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek de meerderheid maar in minder overtuigende mate (56,6%). De toename van het aantal vrouwen die werken als webredacteur kon toen al wel worden voorspeld. Er was namelijk een duidelijke dominantie van vrouwen in de jongere leeftijdscategorie (30 jaar en jonger) te zien. Door natuurlijk verloop vertaalt zich dat een aantal jaren later in een hoger percentage vrouwen in de beroepsgroep. Met deze kennis is het niet verrassend dat de gemiddelde vrouwelijke enquêtedeelnemer jonger is dan haar mannelijke collega. De mannen zijn ongeveer 3,5 jaar ouder. De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep is 40,8 jaar. Dit komt goed overeen met de gemiddelde leeftijd van de werkende bevolking van 41,4 jaar. Als we de webredacteuren in loondienst en de freelancers vergelijken zien we dat bij freelancers de dominantie van vrouwen nog iets duidelijker is (67,3%) dan bij werknemers in loondienst (64,4%). Freelancers zijn bijna 5 jaar ouder dan hun collega s in loondienst (zie figuur 1.2). Een reden voor dit verschijnsel is dat veel webredacteuren eerst enkele jaren werkervaring opdoen in een bedrijf, voordat ze voor zichzelf beginnen. Vrouwen wachten langer met de overstap naar het freelance bestaan dan mannen. De vrouwelijke freelancer is 9,7 jaar ouder dan haar vrouwelijke college in loondienst. Bij de mannen is dit verschil slechts 3,4 jaar. 14 Webredactie Monitor 2014

16 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Figuur 1.2: Freelancers/webredacteuren in loondienst leeftijd Loondienst Freelance 36,9% Vrouw 42,6% 41,6% Man 45,0% Opleiding Uit de enquête blijkt dat veruit de meeste webredacteuren hoger opgeleid zijn. Maar liefst negentig procent van de ondervraagden heeft een HBO of WO opleiding afgerond (zie tabel 1.1). Twee jaar geleden was het percentage hoger opgeleide webredacteuren vrijwel gelijk met 87,5%. Tabel 1.1 Hoogst afgeronde opleiding % webredacteuren WO 45,5 HBO 44,3 VWO 2,8 HAVO 4,0 MBO 2,0 MAVO / VMBO 0,0 Anders 1,6 Webredactie Monitor

17 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Het soort opleiding dat de hoger opgeleide geënquêteerden hebben gedaan is redelijk divers. Voor de WO-ers is de richting letteren het meest populair, gevolgd door sociale wetenschappen, zie tabel 1.2. Tabel 1.2: Afstudeerrichting van webredacteuren met een WO-opleiding % webredacteuren Letteren, geschiedenis, moderne talen, etc. 51,3 Sociale wetenschappen, communicatie, politicologie, psychologie, etc. 35,7 Economie, bedrijfskunde 2,6 Natuurwetenschappen, techniek 2,6 Rechten 2,6 Anders 5,2 De deelnemers met een HBO-opleiding hebben vaker een beroepsgerichte opleiding gedaan. De opleiding communicatie wordt het vaakst gerapporteerd en journalistiek staat op de tweede plaats. (zie tabel 1.3). Een aanzienlijk deel van de ondervraagden heeft de optie anders gekozen. Tot deze categorie behoren uiteenlopende studies, maar in de meeste gevallen wordt Nederlands of een andere taal genoemd. Tabel 1.3: Afstudeerrichting van webredacteuren met een HBO-opleiding % webredacteuren Communicatie 34,8 Journalistiek 25,0 Informatie en media 8,9 Marketing 8,0 Anders 23,2 16 Webredactie Monitor 2014

18 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Vervolgens is gevraagd of de ondervraagden een vervolgopleiding of cursus hebben gevolgd. Een grote groep (62%) heeft dit inderdaad gedaan. De meest voorkomende vervolgopleidingen zijn CMS en webredactie. Tabel 1.4: Gevolgde vervolgopleiding/cursus % webredacteuren Webredactie 26,1 Content management systemen 25,7 SEO 20,6 Journalistiek 14,2 Webdesign / Photoshop 13,8 Social media 12,7 HTML 9,9 Contentstrategie 8,3 Online marketing 7,1 Anders 19,4 N.B.: omdat meerdere antwoorden konden worden gegeven, ligt het totale percentage boven de 100. Als we de resultaten vergelijken met die uit 2012, dan valt vooral op dat vrijwel alle opleidingen en cursussen minder vaak worden gevolgd. Alleen de opleidingen journalistiek en contentstrategie blijven net zo gewild. De cursus webredactie laat de grootste daling zien, het percentage webredacteuren dat deze cursus heeft gevolgd is in 2014 twee keer zo laag als in Ook de cursus CMS is flink gedaald in populariteit. Webredactie Monitor

19 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek In deze enquête is voor het eerst gevraagd naar de cursussen SEO en Contentstrategie. Vooral de cursus SEO blijkt populair te zijn, ongeveer 20% van de webredacteuren heeft deze cursus gevolgd. 1.4 Werknemer of freelancer? Het verschil tussen werknemers in loondienst en freelancers wordt bij elk onderdeel van de Webredactie Monitor onderzocht. De situatie van deze twee groepen verschilt behoorlijk en is daarom interessant om te analyseren. Een meerderheid van de geënquêteerden werkt in loondienst (48.6%, zie figuur 1.4). In 2012 was deze meerderheid een stuk groter. Toen werkten ruim 72.3% van de deelnemers in loondienst. Zo n 9 procent is zowel werknemer als freelancer of werkloos op het moment van afname van de vragenlijst. Figuur 1.4: Werknemers en freelancers onder de respondenten Werknemer Freelancer Anders 42,3% 9,1% 48,6% Motivatie freelancers De voornaamste reden om voor een bestaan als zelfstandige te kiezen, blijkt de grotere vrijheid te zijn. Een hoger inkomen is veel minder vaak een belangrijke motivatie. 18 Webredactie Monitor 2014

20 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Figuur 1.5: Voornaamste redenen om als freelancer te werken % webredacteuren Meer vrijheid 79,4 Werken voor verschillende organisaties Afwisseling in werkzaamheden 59,8 58,9 Inkomen 28,0 Anders 22, N.B.: omdat meerdere antwoorden konden worden gegeven, ligt het totale percentage boven de Werkervaring Webredacteuren in loondienst zijn gemiddeld bijna 7 jaar actief in hun huidige werkveld (zie tabel 4.4). Het grootste deel van die periode (3,6 jaar) zijn zij werkzaam bij hun huidige werkgever. Circa negentig procent van de tijd die ze bij hun huidige werkgever werken, zijn ze al actief in hun huidige functie (3,2 jaar). Tabel 1.6: Ervaring van de webredacteur in loondienst Aantal jaren ervaring Huidige vakgebied 6,8 Huidige organisatie 3,6 Huidige functie 3,2 Webredactie Monitor

21 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Freelance-ervaring Gemiddeld is de freelancer 5,8 jaar actief als zelfstandige. Dit betekent dat de overstap naar het freelance bestaan werd gemaakt toen men 35 jaar was. Figuur 1.6: Aantal jaren actief als freelancer 0 t/m 3 jaar >3 en <10 jaar 10 jaar of meer 43,9% 16,0% 40,2% Webredacteuren hebben bijna 7 jaar ervaring in hun huidige werkveld, freelancers bijna 6 jaar 20 Webredactie Monitor 2014

22 Hoofdstuk 2 - Werkgevers en opdrachtgevers In dit hoofdstuk laten we zien in wat voor een organisatie en afdeling de webredacteur werkt. In het geval van freelancers kijken we naar het aantal opdrachten en opdrachtgevers. 2.1 Bedrijfsomvang Twee op de drie webredacteuren in loondienst werken bij een middelgrote tot grote organisatie (zie tabel 2.1). Dit is een daling ten opzichte van de vorige enquête. Tabel 2.1: Werkgevers naar bedrijfsomvang Bedrijfsomvang Aantal werknemers % webredacteuren Groot ,8 Middelgroot ,5 Klein ,5 Micro <10 13,6 Mannen zijn vaker werkzaam bij een grotere organisatie dan vrouwen. Webredactie Monitor

23 hoofdstuk 2 - werkgevers en opdracht gevers 2.2 Sector De meeste webredacteuren in loondienst werken in de profit sector (inclusief B2C, B2B), (zie tabel 2.2). Tabel 2.2: Sector(en) waarin de werkgever actief is Sector % webredacteuren Non-profit 36,6 B2C 22,0 B2B 21,5 Profit 14,1 Anders 5,8 N.B.: omdat meerdere antwoorden konden worden gegeven, ligt het totale percentage boven de Afdeling Dit hoofdstuk gaat over de werkomgeving van de webredacteur en brengt de afdeling waarvoor zij werken in kaart Webredacteuren in loondienst Het grootste deel van de ondervraagde webredacteuren in loondienst werkt op de communicatie-afdeling (figuur 2.1). 22 Webredactie Monitor 2014

24 hoofdstuk 2 - werkgevers en opdracht gevers Figuur 2.1: Afdeling waarop gewerkt wordt Afdeling % webredacteuren Communicatie 36,3% Internet 16,4% Marketing 11,0% ICT 1,4% Sales 0,7% Anders 34,2% We zien dat het in veel gevallen om relatief kleine afdelingen gaat (figuur 2.2). Het merendeel van de webredacteuren (63,7%) heeft minder dan tien directe collega s. Dit percentage is overigens nog hoger dan bij de vorige enquête (54,1%). Figuur 2.2: Aantal mensen op de afdeling ,0% ,7% ,4% ,6% Meer dan 40 8,2% Webredactie Monitor

25 hoofdstuk 2 - werkgevers en opdracht gevers Net als in 2012 en 2010 zijn vrouwen in de meerderheid op deze afdelingen (figuur 2.3). Figuur 2.3: Verhouding man/vrouw op de afdeling Vrouw Man 38,9% 61,1% 2.4 Aantal opdrachtgevers van de freelancer We hebben de freelancers gevraagd naar het aantal verschillende opdrachtgevers dat zij hebben. Een meerderheid van hen heeft op jaarbasis niet meer dan vier klanten (zie figuur 2.4). Gemiddeld werkt de freelancer voor 6,4 opdrachtgevers per jaar. Figuur 2.4: Aantal opdrachtgevers per jaar 4 of minder of meer 32,7% 14,0% 53,3% Voor opdrachtgevers voeren freelancers gemiddeld 16,7 verschillende opdrachten per jaar uit, een aantal dat even hoog ligt als in de vorige enquête. Twee derde van de freelancers werkt aan niet meer dan tien opdrachten per jaar (zie figuur 5.5). Slechts 24 Webredactie Monitor 2014

26 hoofdstuk 2 - werkgevers en opdracht gevers een zeer kleine groep (5,6%) heeft meer dan vijftig verschillende opdrachten. Figuur 2.5: Aantal opdrachten per jaar Meer dan 50 66,3% 28,0% 5,6% Gemiddeld werkt de freelancer aan 17 opdrachten per jaar voor 6 verschillende opdrachtgevers Webredactie Monitor

27 Hoofdstuk 3 - Inhoud van het werk Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden van de webredacteur. Hoe wordt hun functie genoemd? Wat voor werk doen zij en waar liggen hun verantwoordelijkheden? 3.1 De functie We vroegen de webredacteuren in loondienst hoe hun functie binnen hun organisatie wordt genoemd. Tabel 3.1 biedt een overzicht van de gegeven antwoorden. Tabel 3.1: Functieaanduiding webredacteuren in loondienst Functie % webredacteuren Webredacteur 28,6 Contentmanager 10,9 Redacteur 8,8 Communicatieadviseur 7,5 Communicatiemedewerker 5,4 (Web)editor 2,7 Webmaster 2,7 Community manager 2,7 Eindredacteur 2,0 Hoofdredacteur 2,0 Copywriter 2,0 Projectmanager 1,4 Functioneel beheerder 0,7 Anders 22,5 26 Webredactie Monitor 2014

28 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk De naam webredacteur komt vanzelfsprekend het meest voor. Bijna 30% van de deelnemers wordt in hun functie zo aangeduid. Ruim één op de tien geënquêteerden staat binnen het bedrijf bekend als contentmanager. Verder lopen de benamingen flink uiteen. De deelnemers die anders kozen als antwoord op deze vraag lieten tevens een breed scala aan namen zien. Dit waren vaak weer combinaties van of variaties op de benamingen die konden worden gekozen. De meest genoemde functie binnen deze groep is die van content marketeer. Aan de freelancers werd een vergelijkbare vraag voorgelegd. We vroegen hen welke functie zij vervulden binnen het project (of de projecten) waaraan zij op het moment van het invullen van de enquête werkten. De antwoorden zijn samengevat in tabel 3.2. Tabel 3.2: Functie(s) freelancers in hun huidige project(en) Functie % webredacteuren Webredacteur 83,3 Redacteur 58,3 Contentmanager 48,1 Copywriter 46,3 Eindredacteur 42,6 Contentinvoerder 32,4 Communicatieadviseur 30,6 Editor 29,6 Projectmanager 22,2 Communicatiemedewerker 21,3 Webmaster 17,6 Hoofdredacteur 13,9 Functioneel beheerder 7,4 Webredactie Monitor

29 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk Functie % webredacteuren Hoofd communicatie 1,9 Anders 14,8 N.B.: omdat meerdere antwoorden konden worden gegeven, ligt het totale percentage boven de 100. Ook hier wordt de functie van webredacteur het vaakst genoemd, maar dit keer overtuigender. Een belangrijk verschil met de webredacteuren in loondienst is dat termen als communicatieadviseur en communicatiemedewerker minder hoog scoren. Ook in de voorgaande enquête werd dit gesignaleerd. De functies copywriter en eindredacteur komen weer aanzienlijk vaker voor bij freelancers. Op basis van de functiebenamingen lijken de freelancers zich vooral bezig te houden met het direct creëren, redigeren of invoeren van webcontent. 3.2 De verantwoordelijkheid Een vraag die deels samenhangt met de functie, is in hoeverre webredacteuren een leidinggevende positie hebben. Zoals te zien is in figuur 3.1 is een duidelijke minderheid van de werknemers (8,9,%) leidinggevend. Het percentage leidinggevenden komt redelijk overeen met de vorige enquête (10,3%). Figuur 3.1: Leidinggevenden in loondienst Ja Nee 91,1% 8,9% 28 Webredactie Monitor 2014

30 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk De meeste leidinggevenden zijn ook verantwoordelijk voor hun project- of afdelingsproject (69,2%). Onder de niet-leidinggevenden ligt dit aandeel, zoals verwacht mocht worden, aanmerkelijk lager (18,3%). Draagt de webredacteur wel verantwoordelijkheid, dan mag aangenomen worden dat het hier vooral om projectbudgetten gaat. Figuur 3.2: Verantwoordelijkheid voor project- of afdelingsbudget Leidinggevende Niet-leidinggevende 69,2% 18,3% Van de leidinggevenden is bijna 70% mannelijk en dus slechts 30% vrouw. Mogelijk komt dit omdat vrouwen gemiddeld gezien bij kleinere organisaties werken dan mannen (zie paragraaf 2.1). Een freelancer zal niet zo vaak een leidinggevende rol binnen de organisatie van zijn opdrachtgevers vervullen. Wel is het uiteraard mogelijk dat hij of zij een leidinggevende rol speelt binnen een bepaald project (zie figuur 3.3). Vergeleken met 2012 is hier sprake Webredactie Monitor

31 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk van een licht stijgende tendens: waar destijds 46,9% van de freelancers aangaf wel eens als leidinggevende te fungeren, gaat het dit keer om 53,7%. Figuur 3.3: De freelancer als leidinggevende bij een opdracht Ja Nee Soms 34,3% 46,3% 19,4% 3.3 De werkzaamheden Om inzicht te krijgen in het inhoudelijke werk van de deelnemers aan de enquête vroegen we hen naar hun werkzaamheden op vijf verschillende terreinen, te weten: redactiewerk, marketing, social media/webcare, mediakanalen en beleid en strategie. Hierna worden de gevonden resultaten per werkterrein nader besproken Redactiewerk Redactiewerk vormt logischerwijs een belangrijk deel van het takenpakket van de gemiddelde webredacteur. Hieronder in figuur 3.4 is de rol van redactionele taken bij webredacteuren in loondienst grafisch weergegeven. 30 Webredactie Monitor 2014

32 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk Figuur 3.4: Rol redactionele taken webredacteuren in loondienst Groot Redelijk Klein Geen Invoeren van content in het CMS 24,0% 5,5% 11,6% 45,9% 58,9% Redigeren van teksten Informatie verzamelen Schrijven van teksten Beeldbewerking 2,7% 2,7% 6,2% 16,4% 17,1% 15,1% 15,1% 18,5% 34,9% 32,2% 43,2% 37,0% 37,7% 32,2% 43,2% Op hoofdlijnen komen de resultaten overeen met die van de vorige enquête. Opnieuw blijkt het schrijven van teksten opmerkelijk genoeg voor een beperkt deel (43,2%) van de webredacteuren in loondienst van groot belang. Het creatieve schrijfwerk is blijkbaar enigszins een ondergeschoven kindje geworden binnen de werkzaamheden van de webredacteur in loondienst. Wel is deze taak in deze editie belangrijker dan in Het redigeren van teksten (45,9%) scoort hoger en het invoeren van content in het CMS wordt door het hoogste percentage ondervraagden aangeduid als een belangrijke redactionele activiteit (58,9%). Deze resultaten zijn vergelijkbaar met twee jaar geleden. Webredactie Monitor

33 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk Figuur 3.5: Rol redactionele taken freelancers Groot Redelijk Klein Geen Redigeren van teksten Schrijven van teksten Invoeren van content in het CMS Informatie verzamelen Beeldbewerking 9,3% 5,5% 4,6% 4,6% 9,3% 12,0% 13,0% 19,4% 17,6% 16,7% 28,7% 28,7% 29,6% 29,6% 27,8% 43,5% 35,2% ,5% 54,6% 53,7% In het takenpakket van de freelancer speelt het schrijven van teksten een belangrijkere rol dan bij de webredacteur in loondienst (zie figuur 3.5). Ook het redigeren van teksten scoort bij freelancers meer dan 10% hoger. Dit duidt erop dat organisaties het creatieve schrijfwerk en het redigeren van teksten relatief vaak uitbesteden. In vergelijking met vier jaar geleden, in 2010, voeren freelancers nu vaker content in. Toen vond maar 34,2% van de freelancers dit een belangrijke taak. Blijkbaar wordt voor redactionele invoer de laatste jaren ook steeds vaker hulp van buitenaf ingeschakeld. De belangrijkste redactionele activiteit voor de webredacteur in loondienst is het invoeren van content, voor de freelancer is dit het redigeren van teksten 32 Webredactie Monitor 2014

34 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk Marketing Direct duidelijk is dat marketingtaken voor webredacteuren over het algemeen minder belangrijk zijn dan redactionele taken (zie figuur 3.6). De belangrijkste taak, het maken van nieuwsbrieven is bovendien een marketingactiviteit met een duidelijk redactioneel tintje. Voor ongeveer vier op de tien webredacteuren in loondienst (41,8%) is daarnaast het bedenken en uitvoeren van content marketing een taak die in hun werk van redelijk of groot belang is. Er is in deze enquête voor het eerst naar gevraagd naar het bedenken en uitvoeren van content marketing en online campagnes. Voor de freelancer worden vergelijkbare resultaten gevonden (niet weergegeven). Figuur 3.6: Rol marketinggerichte taken webredacteuren in loondienst Groot Redelijk Klein Geen Nieuwsbrieven maken 32,9 20,5 19,9 26,7 Bedenken / uitvoeren content marketing Instellen/ analyseren van webstatistieken Bedenken / uitvoeren online campagnes 19,9 21,9 20,5 19,2 19,9 30,1 30,8 37,7 15,8 18,524,0 41,8 Instellen/ 3,4 analyseren van 9,6 22,6 AdWords 64, Webredactie Monitor

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

Bijbanen Monitor 2013

Bijbanen Monitor 2013 Hoe tevreden zijn Nederlandse jongeren met hun bijbaan en wat vinden ze eigenlijk belangrijker: meer geld of een goede werksfeer? Bijbanen Monitor 2013 April 2013 Bijbanen Monitor 2013. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 1. Methodiek... 5 Enquête... 5 Steekproef... 5 Resultaten... 5 2. Resultaten gehele steekproef... 6 Opleidingsniveau

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland Payroll Survey 2006 Salarisadministrateurs in Nederland Profiel van salarisadministrateurs Loopbaan Leeftijd en geslacht Functie Van de 324 deelnemers aan het onderzoek zijn er 189 man en 135 vrouw, 58%

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Aan de Bijbanen Monitor 2012 namen bijna 1.100 respondenten deel. De meest opvallende resultaten zetten we hier uiteen.

Aan de Bijbanen Monitor 2012 namen bijna 1.100 respondenten deel. De meest opvallende resultaten zetten we hier uiteen. 1 Samenvatting Aan de Bijbanen Monitor 2012 namen bijna 1.100 respondenten deel. De meest opvallende resultaten zetten we hier uiteen. Het gemiddelde bruto uurloon van de respondenten is 7,91. In vergelijking

Nadere informatie

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Christianne Hupkens De meeste werknemers zijn tevreden met de omvang van hun dienstverband. Ruim zes op de tien werknemers tussen de 25 en 65 jaar wil niet

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren, STZ

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Inhoud Voorwoord 4 Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Openbaar accountants 8 Ervaring, positie en salaris Secundaire arbeidsvoorwaarden Tevredenheid en toekomstplannen Interne accountants 18 Overheidsaccountants

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 Door Nicole Hol en Laura Keuken Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012 Waarom dit onderzoek? Het jaarlijkse onderzoek oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze richt zich op de wijze waarop scholieren zich oriënteren op een toekomstige studie of beroep. Ook wordt er onderzocht

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1 Bedrijfsopleidingen in de 1 M.J. Roessingh 2 Het aantal bedrijfsopleidingen dat een werknemer in de in 1999 volgde, is sterk gestegen ten opzichte van 1993. Ook zijn er meer opleidingen gaan volgen. Wel

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Loopbanen van geowetenschappers

Loopbanen van geowetenschappers Loopbanen van geowetenschappers Midden 4 is een grootschalig onderzoek naar de loopbanen van geowetenschappers afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief en onder begeleiding van GAIA, het netwerk

Nadere informatie

Hoog opgeleid, laag inkomen

Hoog opgeleid, laag inkomen Hoog opgeleid, laag inkomen De situatie van buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders Henk Vinken en Teunis IJdens Een groot deel van de voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie bestaat

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Aanbod van Arbeid 2016

Aanbod van Arbeid 2016 Aanbod van Arbeid 2016 Samenvatting Rapport over werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt. In het rapport wordt verslag gedaan van een langlopend onderzoek onder ca. 4500 werkenden en niet-werkenden

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie September, 2017 Achtergrond van het onderzoek Doelstelling

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014 Door Sifra Souhuwat en Britt van der Sluis Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten

Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten Werknemers in de zorg geven hun mening over de zorg in Nederland. Nu en in de toekomst. Datum Auteur Status Versie Bestand 7 mei 2010 Concept 3.0 Nationale

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Dit overzicht gaat in op de inzichten die de cijfers van het CBS bieden op het punt van werkenden met een laag inkomen. Als eerste zal ingegaan worden op de ontwikkeling

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Vragenlijst redactieonderzoek 2015

Vragenlijst redactieonderzoek 2015 Vragenlijst redactieonderzoek 2015 In 2006 heeft het Commissariaat voor de Media een vragenlijst uitgezet onder hoofdredacteuren van nieuwsmedia. Ter vergelijking willen we dit onderzoek herhalen. Dit

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

Managers zijn de meest tevreden werknemers

Managers zijn de meest tevreden werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Managers zijn de meest tevreden werknemers Linda Moonen februari 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, februari 2014, 02 1 Werknemers zijn over het algemeen tevreden met

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie