Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam"

Transcriptie

1

2 Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

3 Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat HM AMSTERDAM Postbus KB AMSTERDAM Telefoon: +31(0) Fax: +31(0) Internet: Vormgeving: Peter Verwey Grafische Produkties bv, Heemstede Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten of onvolkomenheden in de uitgave. Wij danken alle deelnemers aan de Webredactie Monitor voor hun bereidwillige medewerking aan het onderzoek op basis waarvan deze uitgave tot stand is gekomen. ISBN: Nugi: 811

4 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 6 Inleiding 11 Hoofdstuk 1 - De deelnemers aan het onderzoek Aantal respondenten Leeftijd en geslacht Opleiding Werknemer of freelancer? Motivatie freelancers Werkervaring Freelance-ervaring 20 Hoofdstuk 2 - Werkgevers en opdracht gevers Bedrijfsomvang Sector Afdeling Webredacteuren in loondienst Aantal opdrachtgevers van de freelancer 24 Hoofdstuk 3 - Inhoud van het werk De functie De verantwoordelijkheid De werkzaamheden Redactiewerk Marketing 33 Webredactie Monitor

5 inhoud Social media/webcare Media kanalen Weblog Beleid en strategie Werkzaamheden werknemers versus freelancers 39 Hoofdstuk 4 - Werktijden Gewerkte uren werknemers Gewerkte uren freelancers Vrije dagen, cursussen en trainingen 45 Hoofdstuk 5 - Inkomen en arbeids voorwaarden loondienst Salaris Toeslagen Vergoedingen Regelingen 49 Hoofdstuk 6 - Inkomen freelancers Uurtarief Inkomsten 52 Hoofdstuk 7 - Tevredenheid over het werk Tevredenheid onder werknemers Tevredenheid onder freelancers 57 Hoofdstuk 8 - Arbeidsmobiliteit Huidige werkgever webredacteuren Opdrachten van freelancers Toekomst van de webredacteur 64 4 Webredactie Monitor 2014

6 Voorwoord Dit is de derde editie van de Webredactie Monitor. Hierin presenteert Entopic de resultaten van een uitgebreide enquête onder ruim 250 Nederlandse webredacteuren, tekstschrijvers en online communicatiespecialisten. De Webredactie Monitor werd voor het eerst uitgevoerd in 2010 om de ontwikkelingen in dit vakgebied te volgen. Het is onze bedoeling om ook in de toekomst het vakgebied van de webredacteur verder te blijven monitoren. Op die manier kunnen we trends en ontwikkelingen zichtbaar maken. Wij hopen dat de Webredactie Monitor u inzicht geeft in het doorlopend ontwikkelende vakgebied van de webredacteur. Theo Hylkema, Hans Postma (Entopic) Amsterdam, mei 2014 Webredactie Monitor

7 WEBREDACTEUR NODIG? Soms hebt u tijdelijk versterking nodig voor uw webredactie. Het is dan goed om te weten dat Entopic webredacteuren en copywriters detacheert al meer dan 10 jaar. WAT KUNT U VAN ONZE WEB- REDACTEUREN VERWACHTEN? ruime ervaring met webredactie en online communicatie uitstekende beheersing van de Nederlandse taal copywriting en zoekmachineoptimalisatie kennis van usability en web analytics OOK VOOR: outsourcing webredactie contentmigratie social media campagnes functioneel ontwerp en webdesign cms selectie marketing ervaring met meerdere content 6 Webredactie Monitor 2014 management systemen Entopic BV De Lairessestraat 180, 1075 HM Amsterdam T ,

8 Samenvatting Deelnemers Vrouwelijke webredacteuren zijn duidelijk in de meerderheid (65,5%). De gemiddelde webredacteur is hoog opgeleid; 90% heeft een WO of HBO opleiding. Een grote groep (62%) heeft daarnaast nog een vervolgopleiding gedaan. Het meest populair zijn opleidingen op het gebied van webredactie en content management systemen. Vergeleken met het vorige onderzoek zijn cursussen en vervolgopleidingen wel minder populair geworden. Dienstverband Vergeleken met de vorige Webredactie Monitor hebben minder webredacteuren in loondienst en meer freelance webredacteuren aan het onderzoek meegedaan. Werkomstandigheden Twee op de drie webredacteuren werken in loondienst bij een relatief grote organisatie. Dit beeld is in overeenstemming met de vorige enquête. De meeste webredacteuren werken in de profit sector. Opdrachten freelancers Een meerderheid van de freelance webredacteuren heeft op jaarbasis niet meer dan vier klanten. Gemiddeld werken freelancers voor zes opdrachtgevers per jaar. Voor deze opdrachtgevers voeren zij gemiddeld 17 verschillende opdrachten per jaar uit. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met twee jaar geleden. Webredactie Monitor

9 samenvatting Functie Over het algemeen heeft slechts een minderheid van de webredacteuren in loondienst een leidinggevende functie. De percentages liggen ongeveer even hoog als in Voor freelancers geldt dat er vergeleken met 2012 sprake is van een licht stijgende tendens. Iets meer freelancers hebben een leidinggevende functie bij hun huidige opdracht. Werkzaamheden Op hoofdlijnen komen de resultaten van de nieuwe Webredactie Monitor overeen met die uit De opvallendste punten bij zowel webredacteuren in loondienst als freelancers hebben we hieronder op een rijtje gezet. Het schrijven van teksten blijkt slechts voor vier op de tien webredacteuren in loondienst een belangrijke taak. Het invoeren van content in het CMS wordt door het hoogste percentage aangeduid als een belangrijke redactionele activiteit; Freelancers houden zich meer dan webredacteuren in loondienst bezig met het schrijven en redigeren van teksten; Voor zowel werknemers als freelancers is het maken van nieuwsbrieven de belangrijkste marketingtaak. Content marketing is in opmars: 40% van de webredacteuren houdt zich hier mee bezig; Voor ruim een derde van de werknemers is het beheren en analyseren van social media een belangrijke taak; Voor bijna de helft van de webredacteuren is contentstrategie een belangrijke taak. 8 Webredactie Monitor 2014

10 samenvatting Werktijden De gemiddelde webredacteur in dienst heeft een werkweek van 30,7 uur, wat een marginale daling betekent in vergelijking met de vorige Webredactie Monitor. Dit cijfer komt goed overeen met de werkweek van de gemiddelde Nederlander. In vergelijking tot 2012 werken er meer webredacteuren over, maar doen zij dit minder lang. De freelance webredacteur is vergeleken met de vorige Webredactie Monitor iets minder gaan werken. Hierin zijn de ontwikkelingen verschillend voor mannen en vrouwen. Mannen zijn minder gaan werken en vrouwen juist meer. Het aantal werkuren per week is voor freelancers ongeveer gelijk aan dat van de webredacteur in loondienst. Aangezien een aanzienlijk deel van de werknemers meerdere overuren per week maakt, lijkt de gemiddelde freelancer momenteel minder te werken dan zijn collega in loondienst. Salaris Het gemiddelde bruto maandsalaris van de webredacteur in loondienst is iets gestegen ten opzichte van de vorige Monitor Webredactie. Het gemiddelde bruto maandinkomen van de mannelijke webredacteur ligt hoger dan dat van zijn vrouwelijke collega. In vergelijking met de vorige enquête is het verschil wel iets kleiner geworden. De gemiddelde freelancer heeft zijn uurtarief licht verhoogd in de afgelopen jaren. De bruto jaaromzet van de freelancer blijkt gestegen te zijn ten opzichte van Het maandinkomen van de freelance webredacteur ligt enkele honderden euro s hoger dan het gemiddelde bruto maandinkomen van de webredacteur in loondienst. Webredactie Monitor

11 samenvatting Tevredenheid over het werk Bij de webredacteur in loondienst is de tevredenheid over het werk op bijna alle terreinen gedaald ten opzichte van Het sterkst geldt dit voor het aspect secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder de freelancers blijkt het aspect afwisseling het hoogst te scoren. Bijna acht op de tien geënquêteerden is hier tevreden of zelfs zeer tevreden over. Ook voor de freelancers geldt dat de algehele tevredenheid over het werk is afgenomen. Daarbij is de tevredenheid over het inkomen het meest afgenomen, hoewel het inkomen wel is gestegen. Opdrachten van freelancers De belangrijkste manier om opdrachten te verkrijgen voor de freelancer is via het netwerk. Als freelancers zelf actief op zoek gaan naar nieuwe opdrachten doen de meeste freelancers dit ook via deze weg. Zij kiezen opdrachten voornamelijk op basis van de creatieve uitdaging en het uurtarief. Toekomst van de webredacteur De meeste webredacteuren in loondienst zien zichzelf in de toekomst in dezelfde functie bij een andere organisatie werken. Freelancers zien zichzelf in de toekomst nog steeds werken als freelancer. 10 Webredactie Monitor 2014

12 Inleiding Met de opkomst van het internet en de duizelingwekkende groei van het aantal websites neemt ook de vraag toe naar mensen die deze websites kunnen onderhouden. Daarbij gaat het niet alleen om de techniek. Content, in de vorm van woord en beeld, video en audio, is een onmisbaar onderdeel van iedere website. En content moet geproduceerd worden. Sinds de jaren 90 is uit verschillende disciplines, variërend van journalistiek tot marketing en communicatie, een nieuw vakgebied ontstaan dat zich bezighoudt met die inhoudelijke invulling van websites: webredactie. Van schrijftalent tot adviseur Was de webredacteur ooit een schrijftalent met wat HTML-kennis, tegenwoordig wordt er heel wat meer van hem verwacht: kennis van content management systemen en webstatistieken, oog voor webdesign en usability, en gevoel voor nieuwe ontwikkelingen als social media, SEO-optimalisatie en mobile apps. De webredacteur beweegt zich op het snijvlak van redactie, grafische vormgeving, ICT en communicatie. Organisaties vragen deze duizendpoot steeds vaker ook om strategisch advies en om online projecten in goede banen te leiden. Met andere woorden: webredactie is volwassen geworden. Trends en ontwikkelingen Bij die volwassenheid hoort ook een helder beeld van de beroepsgroep. Want wie zijn deze mensen die al deze websites onderhouden? Wat drijft hen in hun werk? Welke kennis en vaardigheden hebben ze? Wat zijn hun taken precies? Met dit onderzoek onder webredacteuren in Nederland willen we deze en andere vragen beantwoorden. Door een vergelijking te maken Webredactie Monitor

13 inleiding met de eerste twee enquêtes, die in 2010 en 2012 werden uitgevoerd, hopen we trends en ontwikkelingen zichtbaar te maken. In de toekomst zullen we die blijven volgen door het onderzoek regelmatig te herhalen. Opzet van het onderzoek Ruim 250 respondenten vulden online een uitgebreide enquête in. In deze derde editie van de Webredactie Monitor lees je in detail wat dit onderzoek aan resultaten heeft opgeleverd. Daarbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen webredacteuren die in loondienst werken en freelancers. 12 Webredactie Monitor 2014

14 Hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Dit eerste hoofdstuk beschrijft de deelnemers van de Webredactie Monitor We maken hierbij onderscheid tussen freelancers en webredacteuren in loondienst. 1.1 Aantal respondenten Aan deze Webredactie Monitor 2014 hebben 253 webredacteuren meegewerkt. Dit aantal is wat lager dan in Deze daling komt door een kortere doorlooptijd van het onderzoek en het aanscherpen van de selectiecriteria. 1.2 Leeftijd en geslacht Van de 253 participanten is bijna tweederde deel vrouwelijk (zie figuur 1.1). Figuur 1.1: Meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten Vrouw Man 34,5% 65,5% Deze verdeling komt overeen met twee jaar geleden toen de verdeling 64,7% vrouwen tegenover 35,3% mannen was. In de eerste editie van deze enquête in 2010 waren vrouwen ook in Webredactie Monitor

15 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek de meerderheid maar in minder overtuigende mate (56,6%). De toename van het aantal vrouwen die werken als webredacteur kon toen al wel worden voorspeld. Er was namelijk een duidelijke dominantie van vrouwen in de jongere leeftijdscategorie (30 jaar en jonger) te zien. Door natuurlijk verloop vertaalt zich dat een aantal jaren later in een hoger percentage vrouwen in de beroepsgroep. Met deze kennis is het niet verrassend dat de gemiddelde vrouwelijke enquêtedeelnemer jonger is dan haar mannelijke collega. De mannen zijn ongeveer 3,5 jaar ouder. De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep is 40,8 jaar. Dit komt goed overeen met de gemiddelde leeftijd van de werkende bevolking van 41,4 jaar. Als we de webredacteuren in loondienst en de freelancers vergelijken zien we dat bij freelancers de dominantie van vrouwen nog iets duidelijker is (67,3%) dan bij werknemers in loondienst (64,4%). Freelancers zijn bijna 5 jaar ouder dan hun collega s in loondienst (zie figuur 1.2). Een reden voor dit verschijnsel is dat veel webredacteuren eerst enkele jaren werkervaring opdoen in een bedrijf, voordat ze voor zichzelf beginnen. Vrouwen wachten langer met de overstap naar het freelance bestaan dan mannen. De vrouwelijke freelancer is 9,7 jaar ouder dan haar vrouwelijke college in loondienst. Bij de mannen is dit verschil slechts 3,4 jaar. 14 Webredactie Monitor 2014

16 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Figuur 1.2: Freelancers/webredacteuren in loondienst leeftijd Loondienst Freelance 36,9% Vrouw 42,6% 41,6% Man 45,0% Opleiding Uit de enquête blijkt dat veruit de meeste webredacteuren hoger opgeleid zijn. Maar liefst negentig procent van de ondervraagden heeft een HBO of WO opleiding afgerond (zie tabel 1.1). Twee jaar geleden was het percentage hoger opgeleide webredacteuren vrijwel gelijk met 87,5%. Tabel 1.1 Hoogst afgeronde opleiding % webredacteuren WO 45,5 HBO 44,3 VWO 2,8 HAVO 4,0 MBO 2,0 MAVO / VMBO 0,0 Anders 1,6 Webredactie Monitor

17 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Het soort opleiding dat de hoger opgeleide geënquêteerden hebben gedaan is redelijk divers. Voor de WO-ers is de richting letteren het meest populair, gevolgd door sociale wetenschappen, zie tabel 1.2. Tabel 1.2: Afstudeerrichting van webredacteuren met een WO-opleiding % webredacteuren Letteren, geschiedenis, moderne talen, etc. 51,3 Sociale wetenschappen, communicatie, politicologie, psychologie, etc. 35,7 Economie, bedrijfskunde 2,6 Natuurwetenschappen, techniek 2,6 Rechten 2,6 Anders 5,2 De deelnemers met een HBO-opleiding hebben vaker een beroepsgerichte opleiding gedaan. De opleiding communicatie wordt het vaakst gerapporteerd en journalistiek staat op de tweede plaats. (zie tabel 1.3). Een aanzienlijk deel van de ondervraagden heeft de optie anders gekozen. Tot deze categorie behoren uiteenlopende studies, maar in de meeste gevallen wordt Nederlands of een andere taal genoemd. Tabel 1.3: Afstudeerrichting van webredacteuren met een HBO-opleiding % webredacteuren Communicatie 34,8 Journalistiek 25,0 Informatie en media 8,9 Marketing 8,0 Anders 23,2 16 Webredactie Monitor 2014

18 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Vervolgens is gevraagd of de ondervraagden een vervolgopleiding of cursus hebben gevolgd. Een grote groep (62%) heeft dit inderdaad gedaan. De meest voorkomende vervolgopleidingen zijn CMS en webredactie. Tabel 1.4: Gevolgde vervolgopleiding/cursus % webredacteuren Webredactie 26,1 Content management systemen 25,7 SEO 20,6 Journalistiek 14,2 Webdesign / Photoshop 13,8 Social media 12,7 HTML 9,9 Contentstrategie 8,3 Online marketing 7,1 Anders 19,4 N.B.: omdat meerdere antwoorden konden worden gegeven, ligt het totale percentage boven de 100. Als we de resultaten vergelijken met die uit 2012, dan valt vooral op dat vrijwel alle opleidingen en cursussen minder vaak worden gevolgd. Alleen de opleidingen journalistiek en contentstrategie blijven net zo gewild. De cursus webredactie laat de grootste daling zien, het percentage webredacteuren dat deze cursus heeft gevolgd is in 2014 twee keer zo laag als in Ook de cursus CMS is flink gedaald in populariteit. Webredactie Monitor

19 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek In deze enquête is voor het eerst gevraagd naar de cursussen SEO en Contentstrategie. Vooral de cursus SEO blijkt populair te zijn, ongeveer 20% van de webredacteuren heeft deze cursus gevolgd. 1.4 Werknemer of freelancer? Het verschil tussen werknemers in loondienst en freelancers wordt bij elk onderdeel van de Webredactie Monitor onderzocht. De situatie van deze twee groepen verschilt behoorlijk en is daarom interessant om te analyseren. Een meerderheid van de geënquêteerden werkt in loondienst (48.6%, zie figuur 1.4). In 2012 was deze meerderheid een stuk groter. Toen werkten ruim 72.3% van de deelnemers in loondienst. Zo n 9 procent is zowel werknemer als freelancer of werkloos op het moment van afname van de vragenlijst. Figuur 1.4: Werknemers en freelancers onder de respondenten Werknemer Freelancer Anders 42,3% 9,1% 48,6% Motivatie freelancers De voornaamste reden om voor een bestaan als zelfstandige te kiezen, blijkt de grotere vrijheid te zijn. Een hoger inkomen is veel minder vaak een belangrijke motivatie. 18 Webredactie Monitor 2014

20 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Figuur 1.5: Voornaamste redenen om als freelancer te werken % webredacteuren Meer vrijheid 79,4 Werken voor verschillende organisaties Afwisseling in werkzaamheden 59,8 58,9 Inkomen 28,0 Anders 22, N.B.: omdat meerdere antwoorden konden worden gegeven, ligt het totale percentage boven de Werkervaring Webredacteuren in loondienst zijn gemiddeld bijna 7 jaar actief in hun huidige werkveld (zie tabel 4.4). Het grootste deel van die periode (3,6 jaar) zijn zij werkzaam bij hun huidige werkgever. Circa negentig procent van de tijd die ze bij hun huidige werkgever werken, zijn ze al actief in hun huidige functie (3,2 jaar). Tabel 1.6: Ervaring van de webredacteur in loondienst Aantal jaren ervaring Huidige vakgebied 6,8 Huidige organisatie 3,6 Huidige functie 3,2 Webredactie Monitor

21 hoofdstuk 1 - de deelnemers aan het onderzoek Freelance-ervaring Gemiddeld is de freelancer 5,8 jaar actief als zelfstandige. Dit betekent dat de overstap naar het freelance bestaan werd gemaakt toen men 35 jaar was. Figuur 1.6: Aantal jaren actief als freelancer 0 t/m 3 jaar >3 en <10 jaar 10 jaar of meer 43,9% 16,0% 40,2% Webredacteuren hebben bijna 7 jaar ervaring in hun huidige werkveld, freelancers bijna 6 jaar 20 Webredactie Monitor 2014

22 Hoofdstuk 2 - Werkgevers en opdrachtgevers In dit hoofdstuk laten we zien in wat voor een organisatie en afdeling de webredacteur werkt. In het geval van freelancers kijken we naar het aantal opdrachten en opdrachtgevers. 2.1 Bedrijfsomvang Twee op de drie webredacteuren in loondienst werken bij een middelgrote tot grote organisatie (zie tabel 2.1). Dit is een daling ten opzichte van de vorige enquête. Tabel 2.1: Werkgevers naar bedrijfsomvang Bedrijfsomvang Aantal werknemers % webredacteuren Groot ,8 Middelgroot ,5 Klein ,5 Micro <10 13,6 Mannen zijn vaker werkzaam bij een grotere organisatie dan vrouwen. Webredactie Monitor

23 hoofdstuk 2 - werkgevers en opdracht gevers 2.2 Sector De meeste webredacteuren in loondienst werken in de profit sector (inclusief B2C, B2B), (zie tabel 2.2). Tabel 2.2: Sector(en) waarin de werkgever actief is Sector % webredacteuren Non-profit 36,6 B2C 22,0 B2B 21,5 Profit 14,1 Anders 5,8 N.B.: omdat meerdere antwoorden konden worden gegeven, ligt het totale percentage boven de Afdeling Dit hoofdstuk gaat over de werkomgeving van de webredacteur en brengt de afdeling waarvoor zij werken in kaart Webredacteuren in loondienst Het grootste deel van de ondervraagde webredacteuren in loondienst werkt op de communicatie-afdeling (figuur 2.1). 22 Webredactie Monitor 2014

24 hoofdstuk 2 - werkgevers en opdracht gevers Figuur 2.1: Afdeling waarop gewerkt wordt Afdeling % webredacteuren Communicatie 36,3% Internet 16,4% Marketing 11,0% ICT 1,4% Sales 0,7% Anders 34,2% We zien dat het in veel gevallen om relatief kleine afdelingen gaat (figuur 2.2). Het merendeel van de webredacteuren (63,7%) heeft minder dan tien directe collega s. Dit percentage is overigens nog hoger dan bij de vorige enquête (54,1%). Figuur 2.2: Aantal mensen op de afdeling ,0% ,7% ,4% ,6% Meer dan 40 8,2% Webredactie Monitor

25 hoofdstuk 2 - werkgevers en opdracht gevers Net als in 2012 en 2010 zijn vrouwen in de meerderheid op deze afdelingen (figuur 2.3). Figuur 2.3: Verhouding man/vrouw op de afdeling Vrouw Man 38,9% 61,1% 2.4 Aantal opdrachtgevers van de freelancer We hebben de freelancers gevraagd naar het aantal verschillende opdrachtgevers dat zij hebben. Een meerderheid van hen heeft op jaarbasis niet meer dan vier klanten (zie figuur 2.4). Gemiddeld werkt de freelancer voor 6,4 opdrachtgevers per jaar. Figuur 2.4: Aantal opdrachtgevers per jaar 4 of minder of meer 32,7% 14,0% 53,3% Voor opdrachtgevers voeren freelancers gemiddeld 16,7 verschillende opdrachten per jaar uit, een aantal dat even hoog ligt als in de vorige enquête. Twee derde van de freelancers werkt aan niet meer dan tien opdrachten per jaar (zie figuur 5.5). Slechts 24 Webredactie Monitor 2014

26 hoofdstuk 2 - werkgevers en opdracht gevers een zeer kleine groep (5,6%) heeft meer dan vijftig verschillende opdrachten. Figuur 2.5: Aantal opdrachten per jaar Meer dan 50 66,3% 28,0% 5,6% Gemiddeld werkt de freelancer aan 17 opdrachten per jaar voor 6 verschillende opdrachtgevers Webredactie Monitor

27 Hoofdstuk 3 - Inhoud van het werk Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden van de webredacteur. Hoe wordt hun functie genoemd? Wat voor werk doen zij en waar liggen hun verantwoordelijkheden? 3.1 De functie We vroegen de webredacteuren in loondienst hoe hun functie binnen hun organisatie wordt genoemd. Tabel 3.1 biedt een overzicht van de gegeven antwoorden. Tabel 3.1: Functieaanduiding webredacteuren in loondienst Functie % webredacteuren Webredacteur 28,6 Contentmanager 10,9 Redacteur 8,8 Communicatieadviseur 7,5 Communicatiemedewerker 5,4 (Web)editor 2,7 Webmaster 2,7 Community manager 2,7 Eindredacteur 2,0 Hoofdredacteur 2,0 Copywriter 2,0 Projectmanager 1,4 Functioneel beheerder 0,7 Anders 22,5 26 Webredactie Monitor 2014

28 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk De naam webredacteur komt vanzelfsprekend het meest voor. Bijna 30% van de deelnemers wordt in hun functie zo aangeduid. Ruim één op de tien geënquêteerden staat binnen het bedrijf bekend als contentmanager. Verder lopen de benamingen flink uiteen. De deelnemers die anders kozen als antwoord op deze vraag lieten tevens een breed scala aan namen zien. Dit waren vaak weer combinaties van of variaties op de benamingen die konden worden gekozen. De meest genoemde functie binnen deze groep is die van content marketeer. Aan de freelancers werd een vergelijkbare vraag voorgelegd. We vroegen hen welke functie zij vervulden binnen het project (of de projecten) waaraan zij op het moment van het invullen van de enquête werkten. De antwoorden zijn samengevat in tabel 3.2. Tabel 3.2: Functie(s) freelancers in hun huidige project(en) Functie % webredacteuren Webredacteur 83,3 Redacteur 58,3 Contentmanager 48,1 Copywriter 46,3 Eindredacteur 42,6 Contentinvoerder 32,4 Communicatieadviseur 30,6 Editor 29,6 Projectmanager 22,2 Communicatiemedewerker 21,3 Webmaster 17,6 Hoofdredacteur 13,9 Functioneel beheerder 7,4 Webredactie Monitor

29 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk Functie % webredacteuren Hoofd communicatie 1,9 Anders 14,8 N.B.: omdat meerdere antwoorden konden worden gegeven, ligt het totale percentage boven de 100. Ook hier wordt de functie van webredacteur het vaakst genoemd, maar dit keer overtuigender. Een belangrijk verschil met de webredacteuren in loondienst is dat termen als communicatieadviseur en communicatiemedewerker minder hoog scoren. Ook in de voorgaande enquête werd dit gesignaleerd. De functies copywriter en eindredacteur komen weer aanzienlijk vaker voor bij freelancers. Op basis van de functiebenamingen lijken de freelancers zich vooral bezig te houden met het direct creëren, redigeren of invoeren van webcontent. 3.2 De verantwoordelijkheid Een vraag die deels samenhangt met de functie, is in hoeverre webredacteuren een leidinggevende positie hebben. Zoals te zien is in figuur 3.1 is een duidelijke minderheid van de werknemers (8,9,%) leidinggevend. Het percentage leidinggevenden komt redelijk overeen met de vorige enquête (10,3%). Figuur 3.1: Leidinggevenden in loondienst Ja Nee 91,1% 8,9% 28 Webredactie Monitor 2014

30 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk De meeste leidinggevenden zijn ook verantwoordelijk voor hun project- of afdelingsproject (69,2%). Onder de niet-leidinggevenden ligt dit aandeel, zoals verwacht mocht worden, aanmerkelijk lager (18,3%). Draagt de webredacteur wel verantwoordelijkheid, dan mag aangenomen worden dat het hier vooral om projectbudgetten gaat. Figuur 3.2: Verantwoordelijkheid voor project- of afdelingsbudget Leidinggevende Niet-leidinggevende 69,2% 18,3% Van de leidinggevenden is bijna 70% mannelijk en dus slechts 30% vrouw. Mogelijk komt dit omdat vrouwen gemiddeld gezien bij kleinere organisaties werken dan mannen (zie paragraaf 2.1). Een freelancer zal niet zo vaak een leidinggevende rol binnen de organisatie van zijn opdrachtgevers vervullen. Wel is het uiteraard mogelijk dat hij of zij een leidinggevende rol speelt binnen een bepaald project (zie figuur 3.3). Vergeleken met 2012 is hier sprake Webredactie Monitor

31 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk van een licht stijgende tendens: waar destijds 46,9% van de freelancers aangaf wel eens als leidinggevende te fungeren, gaat het dit keer om 53,7%. Figuur 3.3: De freelancer als leidinggevende bij een opdracht Ja Nee Soms 34,3% 46,3% 19,4% 3.3 De werkzaamheden Om inzicht te krijgen in het inhoudelijke werk van de deelnemers aan de enquête vroegen we hen naar hun werkzaamheden op vijf verschillende terreinen, te weten: redactiewerk, marketing, social media/webcare, mediakanalen en beleid en strategie. Hierna worden de gevonden resultaten per werkterrein nader besproken Redactiewerk Redactiewerk vormt logischerwijs een belangrijk deel van het takenpakket van de gemiddelde webredacteur. Hieronder in figuur 3.4 is de rol van redactionele taken bij webredacteuren in loondienst grafisch weergegeven. 30 Webredactie Monitor 2014

32 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk Figuur 3.4: Rol redactionele taken webredacteuren in loondienst Groot Redelijk Klein Geen Invoeren van content in het CMS 24,0% 5,5% 11,6% 45,9% 58,9% Redigeren van teksten Informatie verzamelen Schrijven van teksten Beeldbewerking 2,7% 2,7% 6,2% 16,4% 17,1% 15,1% 15,1% 18,5% 34,9% 32,2% 43,2% 37,0% 37,7% 32,2% 43,2% Op hoofdlijnen komen de resultaten overeen met die van de vorige enquête. Opnieuw blijkt het schrijven van teksten opmerkelijk genoeg voor een beperkt deel (43,2%) van de webredacteuren in loondienst van groot belang. Het creatieve schrijfwerk is blijkbaar enigszins een ondergeschoven kindje geworden binnen de werkzaamheden van de webredacteur in loondienst. Wel is deze taak in deze editie belangrijker dan in Het redigeren van teksten (45,9%) scoort hoger en het invoeren van content in het CMS wordt door het hoogste percentage ondervraagden aangeduid als een belangrijke redactionele activiteit (58,9%). Deze resultaten zijn vergelijkbaar met twee jaar geleden. Webredactie Monitor

33 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk Figuur 3.5: Rol redactionele taken freelancers Groot Redelijk Klein Geen Redigeren van teksten Schrijven van teksten Invoeren van content in het CMS Informatie verzamelen Beeldbewerking 9,3% 5,5% 4,6% 4,6% 9,3% 12,0% 13,0% 19,4% 17,6% 16,7% 28,7% 28,7% 29,6% 29,6% 27,8% 43,5% 35,2% ,5% 54,6% 53,7% In het takenpakket van de freelancer speelt het schrijven van teksten een belangrijkere rol dan bij de webredacteur in loondienst (zie figuur 3.5). Ook het redigeren van teksten scoort bij freelancers meer dan 10% hoger. Dit duidt erop dat organisaties het creatieve schrijfwerk en het redigeren van teksten relatief vaak uitbesteden. In vergelijking met vier jaar geleden, in 2010, voeren freelancers nu vaker content in. Toen vond maar 34,2% van de freelancers dit een belangrijke taak. Blijkbaar wordt voor redactionele invoer de laatste jaren ook steeds vaker hulp van buitenaf ingeschakeld. De belangrijkste redactionele activiteit voor de webredacteur in loondienst is het invoeren van content, voor de freelancer is dit het redigeren van teksten 32 Webredactie Monitor 2014

34 hoofdstuk 3 - inhoud van het werk Marketing Direct duidelijk is dat marketingtaken voor webredacteuren over het algemeen minder belangrijk zijn dan redactionele taken (zie figuur 3.6). De belangrijkste taak, het maken van nieuwsbrieven is bovendien een marketingactiviteit met een duidelijk redactioneel tintje. Voor ongeveer vier op de tien webredacteuren in loondienst (41,8%) is daarnaast het bedenken en uitvoeren van content marketing een taak die in hun werk van redelijk of groot belang is. Er is in deze enquête voor het eerst naar gevraagd naar het bedenken en uitvoeren van content marketing en online campagnes. Voor de freelancer worden vergelijkbare resultaten gevonden (niet weergegeven). Figuur 3.6: Rol marketinggerichte taken webredacteuren in loondienst Groot Redelijk Klein Geen Nieuwsbrieven maken 32,9 20,5 19,9 26,7 Bedenken / uitvoeren content marketing Instellen/ analyseren van webstatistieken Bedenken / uitvoeren online campagnes 19,9 21,9 20,5 19,2 19,9 30,1 30,8 37,7 15,8 18,524,0 41,8 Instellen/ 3,4 analyseren van 9,6 22,6 AdWords 64, Webredactie Monitor

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Henk Vinken Teunis IJdens Tilburg November 2013 Freelance Journalisten, Schrijvers

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, September 2012 In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk CTTRL ALTT DELETE Prroductiviteitssverlie es door ICT p problemen e en o ontoerreikend de digiitale vvaardiggheden n op het werrk 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 217 7500

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie