Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)"

Transcriptie

1 goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op

2

3 Ralph Merkle If you look at the various strategies available for dealing with a new technology, sticking your head in the sand is not the most plausible strategy.

4 - Inleiding. Ik hou al van quotes, u ook? Ze zeggen wat gezegd moet worden in enkele krachtige woorden of regels. Zo ook de quote van Ralph Merkle op de titelpagina. Te vaak steken we ons hoofd in het zand als nieuwe ontwikkelingen op ons pad komen. Het is gemakkelijk te gaan voor datgene u gewend bent, wat de boer niet kent dat vreet hij niet. Dit geldt in 2011 ook nog altijd voor social media. Hoewel steeds meer organisaties aan de slag zijn gegaan met dit nieuwe marketingkanaal overheerst vaak nog de angst voor het onbekende. April 2010 lanceerde ik samen met Pondres Social Marketing een whitepaper over het door mij ontwikkelde Social Strategy Model. Tot mijn vreugde werd het model breed en goed opgepakt. Tal van organisaties konden zich vinden in het model en gebruikten het als een framework voor hun strategie. Zoveel zelfs, dat de vraag rees of het model niet nog nader verklaard kon worden. Dat was mogelijk en in september 2010 kwam mijn boek Social marketing strategie; van experiment naar succes dan eindelijk uit. Social media is een medium in ontwikkeling dat ook nog eens constant verandert. Logischerwijs veranderen de marketingtoepassingen dan ook along the way. Inmiddels pas ik het Social Strategy Model al enkele jaren toe bij organisaties in Nederland en ook buiten de landsgrenzen. De ervaringen die ik hier heb opgedaan via interne

5 strategieprojecten, wil ik graag vertalen in het social strategy model, om dit nog verder te optimaliseren. Vandaar deze nieuwe whitepaper met een nieuwe bijgewerkte versie van het model, op basis van ontwikkeling en ervaring. Veel plezier met deze whitepaper over het Social Strategy Model Ik hoop dat het ook u op weg gaat helpen naar een geïntegreerde en succesvolle aanpak van social media. Mijn speciale dank gaat uit naar Kevin Rommen, Leo Harpe en Tim de Jong voor hun medewerking en scherpe blik. Met vriendelijke groet, Sjef Kerkhofs.

6 - Wat is de huidige stand van zaken? Voor het tweede jaar op rij voerde Pondres het Social Media Onderzoek (#SMO12) uit onder respondenten afkomstig uit het Nederlandse bedrijfsleven. Uiteindelijk hebben 617 respondenten meegewerkt aan het #SMO12, dat medio 2011 is uitgevoerd en een goed beeld schept van het huidige social media landschap in Nederland. Aangezien strategie voor een groot deel afhankelijk is van gedegen onderzoek, wil ik u een aantal opvallende uitslagen dan ook niet onthouden. Hieronder vindt u een aantal van onze belangrijkste bevindingen, die tot stand zijn gekomen door het onderzoek onder kleine, middelgrote en grote bedrijven. Huidige social media inzet 66% van het Nederlandse bedrijfsleven zegt social media in te zetten om bepaalde doeleinden te realiseren. We zien hierbij een aantal doelen naar voren komen die het meest frequent nagestreefd worden. Vooral PR en het verbeteren van imago scoren goed, maar ook leadgeneratie, zoekmachinepositie, communityvorming en kennisdeling nemen een steeds belangrijkere plaats in als uiteindelijk doel. Opmerkelijk is dat kostenbesparing nauwelijks als doel op zichzelf wordt gezien, terwijl dit een aantal jaar geleden nog een belangrijk uitgangspunt punt voor de inzet van social media leek. Wanneer 66% van het Nederlandse bedrijfsleven social media inzet, wil dat automatisch zeggen dat 34% er geen gebruik van maakt. Maar wat is hier nu de reden achter? Zijn zij niet overtuigd van het succes dat social media met zich mee kan brengen? Uit de resultaten is op te maken dat 32% van de niet-gebruikers aangeeft geen behoefte te hebben aan de inzet van social media, een fors percentage. Ook wordt gebrek aan kennis en budget vaak genoemd.

7 49% heeft een budget van euro beschikbaar voor social media. Voor het komende jaar verwacht men een stijging in het social media budget, terwijl het complete marketingbudget naar schatting gelijk blijft. 76% van de bedrijven acht zich behoorlijk bedreven in de inzet van social media. Deze 76% zegt gemiddeld tot zeer ervaren te zijn.

8 In 2011 heeft men gemiddeld 0 tot 10 uur per week ingezet voor de uitvoering van social media en aanverwante werkzaamheden. 56% beoordeelt de resultaten die door social media tot stand zijn gekomen zoals verwacht, 29% acht de resultaten zelfs boven verwachting. Het percentage tevreden tot zeer tevreden organisaties is met 85% dus erg hoog.

9 - 78% van de respondenten vindt de inzet van social media voor het bedrijf waar zij werken belangrijk tot zeer belangrijk. Maar zien we dit ook terug in het verdere traject? Hanteren zij een duidelijke strategie om bepaalde doeleinden te realiseren en meten zij het effect van de verrichte inspanningen? Het antwoord op deze vragen is: ja, maar wel beperkt. We zien dat 32% met zekerheid een strategie hanteert en 21% denkt dat te doen. Het overige deel denkt van niet of weet zelfs zeker dat er geen strategie aan te pas komt. Het overgrote deel van de bedrijven zonder strategie geeft te kennen hier ook geen behoefte aan te hebben. Maar ook het gebrek aan budget en kennis vormt wederom een obstakel. Het meten van de inspanningen en resultaten is in mijn ogen cruciaal bij het opzetten van een strategie. Wij constateren ook hier een tweedeling onder de respondenten. Slechts ongeveer 50% van de bedrijven meet de resultaten van hun inspanningen, de andere 50% doet dit niet. Hier is geen enkele vooruitgang geboekt ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar toen we dezelfde vraag stelden. Twitter koploper van de giganten Om de gestelde doelen te bereiken zet men diverse social media kanalen in. Kanalen als Linkedin, Facebook en Twitter worden in 2011 weer veelvuldig ingezet. Niet onlogisch gezien het aantal bedrijven en consumenten dat actief is op deze netwerken. Twitter is koploper met 81%, gevolgd door de inzet van Facebook met 79% en Linkedin met 75%. Naar schatting groeit het gebruik van de drie giganten in 2012 nog met 3 tot 4 procent. Van deze kanalen is opvallend genoeg Twitter het kanaal dat door Nederlandse consumenten het minste wordt gebruikt. Google+ en Youtube de groeibriljantjes van 2012 Interessant is echter ook de verwachting voor 2012, waar een kleine verschuiving plaats zal gaan vinden. Deze

10 - verschuiving is zichtbaar wanneer de bevindingen rondom Youtube, Google+ en de inzet van weblogs worden bekeken. Deze drie kanalen maken in 2012 ten opzichte van de andere kanalen een flinke groei door. De inzet van weblogs neemt met 15% toe. Dit zien we ook terug bij het doel kennisdeling, dat tevens een stijging liet zien. Bedrijven willen hun expertise en authenticiteit kunnen delen. Wat betreft de social media netwerken stijgt het gebruik van Google+ van 22% naar 51%. Deze groei is een logisch aangezien Google+ in 2011 pas is gelanceerd. Opmerkelijk is wel dat deze groei voornamelijk plaatsvindt binnen het MKB. Youtube, een netwerk dat in tegenstelling tot nieuwkomer Google+ al 6 jaar bestaat, maakt volgens het onderzoek een groei door van 9%. We zien hierbij wel dat grote bedrijven voorop lopen bij het inschakelen van Youtube. 72% van de grote bedrijven verwacht in 2012 gebruik te maken van Youtube. Overzichtelijk strategisch kader Zoals uit de cijfers afkomstig van het Pondres Social Media Onderzoek 2012 (#SMO2012) duidelijk blijkt, is een groeiend aantal bedrijven op een steeds volwassenere manier met social media bezig. Dat is goed nieuws, voor iedereen! De signalen duiden namelijk sterk op een medium dat volwassen toepassingen in de marketingcommunicatie gaat hebben. Social media gaat de hype voorbij. Wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan. Echter, we zijn er nog lang niet. Nog altijd worden social media plannen geschreven waar het aanmaken van accounts tot hoofddoel wordt verheven. Nog altijd worden plannen geschreven zonder duidelijke strategische keuzes, zonder integraties met andere marketingactiviteiten van de organisatie en zonder SMART doelstellingen. Kortom, nog altijd zullen veel organisaties vanwege het ontbreken van een

11 goede basis teleurstellingen ondervinden bij het benutten van social media. In 2009 probeerde ik met de eerste versie van het Social Strategy Model een kader te bieden om teleurstellingen te voorkomen. Nu, ruim 2 jaar later, is het Social Strategy Model 2011 ontstaan, dat u op de volgende pagina ziet weergegeven en dat in deze whitepaper verder wordt toegelicht.

12 1 Nulmeting 9 Beheren & Meten Probleemstelling Implementatie Producten en diensten DNA Strategie (Marketing) Doelstelling(en) 3 7 Go / No Go Mensen Doelgroep 4 6 Kanaalkeuze Strategische opties 5

13 0 Het DNA van uw organisatie. Laten we beginnen bij het begin. In elk project dat ik tot op heden heb mogen uitvoeren was de interne organisatie, het DNA van het bedrijf, de grootste drempel. Dit DNA van de organisatie bestaat uit een drietal componenten, te weten: de mensen, de strategie en de producten/diensten. Dit DNA dient gedurende het hele strategische proces als basis (rode draad) te worden gezien. Probeer bij het opstellen van uw social media strategie altijd te bewaken dat uw werk gekoppeld blijft aan het DNA van uw organisatie. Laten we de onderdelen in het DNA eens één voor één toelichten. De mensen Uw medewerkers zijn uw belangrijkste activa, een cliché waar geen speld tussen te krijgen is, zelfs geen social media speld. Wanneer u opdracht krijgt met social media aan de slag te gaan of wanneer u dit idee zelf initieert, zijn de mensen dan ook het eerste die u voor zich moet zien te winnen en die u moet analyseren. Alle goede intenties worden namelijk vloeibaar op het moment dat de mensen om u heen om wat voor reden dan ook niet kunnen aansluiten of volgen. Deze stap, die u continu gedurende het hele strategietraject moet blijven bewaken, omvat onder andere de volgende peilers: A) Draagvlak: Elke verandering binnen een bedrijf is moeilijk en brengt weerstand met zich mee. Op het gebied van social media kunt u met name weerstand verwachten van de IT afdeling, die logischerwijs zijn domein bewaakt en bij het inzetten van social media vooral kritisch zal kijken naar de privacy en veiligheidswaarborging. Deze drempels kunnen enkel

14 0 overwonnen worden wanneer er binnen de rest van de organisatie voldoende draagvlak aanwezig is. Dit is uw eerste uitdaging! Draagvlak kan gewonnen worden door bijvoorbeeld enkele enthousiasmerende kennissessies binnen de organisatie te organiseren, vol met voorbeelden en mooie cases. Daarnaast werkt het vaak ook enorm goed als u een eigen successen binnen de organisatie kunt tonen. Bijvoorbeeld een kandidaat die geworven is via social media, of een lead die u via social media heeft binnengehaald. Voorbeelden maken social media toepassingen voor iedereen binnen de organisatie tastbaar. Het verspreiden van draagvlak kan sneller geschieden dan u wellicht vooraf denkt. Weet u wie er binnen het bedrijf allemaal reeds actief zijn op social media en wie er enthousiast over is? Zeker in grote organisaties is het antwoord vaak nee. Toch zijn deze mensen op welke afdeling dan ook (al staan ze in de winkel), van groot belang. Zij kunnen u helpen met uw interne social media evangelie, zij kunnen uw ambassadeurs zijn en vormen de basis voor het draagvlak. Probeer u hierbij niet teveel blind te staren op bepaalde functies, iedereen binnen de organisatie kan zijn functie hebben. Om u een idee te geven; bij een retailer waarvoor ik heb gewerkt is uiteindelijk een vakkenvuller verantwoordelijk geworden voor enkele belangrijke social media werkzaamheden aangezien deze persoon er simpelweg het meeste gevoel bij had. Wat echter wel een spelbreker kan zijn is een gebrek aan draagvlak binnen het management of de directie. Die zullen uiteindelijk toch het budget beschikbaar moeten stellen en de capaciteit vrij moeten maken. Kortom, top-down draagvlak is erg belangrijk. Check dit direct aan het begin van het gehele proces. Een gebrek aan draagvlak hoger in de organisatie kan bijvoorbeeld worden voorkomen door hen te confronteren met een kleinschalige succesvolle pilot of met succesvolle social media werkzaamheden van de concurrent.

15 B) Capaciteit: Alvorens u van start gaat is het belangrijk reeds in kaart te brengen waar de capaciteit ligt en of deze überhaupt aanwezig is. Indien u van het management opdracht krijgt met social media aan de slag te gaan, maar u mag geen capaciteit reserveren, dan is er wat betreft draagvlak nog veel te winnen. Social media zijn namelijk absoluut niet gratis. Ze zijn bijzonder arbeidsintensief en dus kostbaar. Voldoende uitvoerende capaciteit is dan ook erg belangrijk. Waar veel organisaties nog altijd denken dat het development budget binnen social media de doorslaggevende rol speelt, is dit in werkelijkheid capaciteit. social media. Het is dan ook belangrijk binnen uw organisatie mensen te selecteren die zelf privé al actief gebruik maken van diverse social media kanalen. Daarnaast dienen de verantwoordelijke medewerkers op de hoogte te zijn van de bedrijfstoepassingen die social media kent, of tenminste die voor uw organisatie van belang zijn. Veel mensen gebruiken social media op persoonlijk vlak, maar zijn onbekend met de toepassingen voor branches en organisaties. Deze zijn echter zonder veel moeite aan te leren. Om te bepalen of het kennisniveau binnen uw organisatie aanwezig is, dient u met de medewerkers in gesprek te gaan. Net als bij het achterhalen van draagvlak werkt het persoonlijk C) Kennisniveau: Het succesvol toepassen van social media is niet eenvoudig. Het vereist van de werknemer dat hij of zij gevoel heeft voor

16 0 spreken met uw medewerkers het beste. Selecteer de actieve mensen en ga met hen in gesprek over hun kennis en visie op social media, gericht op de organisatie. De resultaten dienen vervolgens uitgewerkt te worden in een intern document, dat gebruik kan worden als richtlijn voor eventueel noodzakelijke opleidings- en trainingsprogramma s. De strategie Steeds vaker wordt binnen de marketingwereld de vraag gesteld of het überhaupt wel meerwaarde heeft om een aparte strategie op te stellen voor social media. Deels ga ik zeker mee in deze stelling. Social media mag nooit een losstaand onderdeel van de organisatie zijn en moet op elk moment een koppeling met de businessstrategie en/of marketingstrategie van de onderneming bevatten. De praktijk wijst helaas nog vaak anders uit. De social media werkzaamheden zijn vaak nauwelijks afgestemd op de strategie van het bedrijf waarin visie, missie en strategische keuzes benoemd zijn. Deze ontbrekende factor zorgt er dan vaak voor dat social media een los onderdeeltje binnen het bedrijf blijft. Bijvoorbeeld in de vorm van één persoon of een kleine taskforce. Het opstellen van een social media strategie heeft in mijn ogen zeker wel een functie en meerwaarde. Dit strategisch kader kan namelijk een goed uitgewerkt puzzelstuk zijn in de totale marketingcommunicatie strategie van uw bedrijf. Als het ware is de social media strategie een deelsegment van de volledige strategie. Om het belang van een geïntegreerde aanpak te benadrukken is binnen het Social Strategy Model 2011 ruimte gemaakt voor de circel strategie. Binnen deze component van mijn model wordt gekeken in hoeverre de marketing- of businessstrategie van uw bedrijf als uitgangspunt voor uw social media strategie kan dienen. Door beide strategietrajecten op elkaar aan te sluiten krijgt u uiteindelijk een echt geïntegreerd en waardevol project, dat

17 binnen uw organisatie ook nog eens makkelijker tot leven zal komen. Integratie tussen social media en de rest van de marketingorganisatie kan op vele manieren, eenvoudig en complex. Wanneer we naar de andere stappen in het Social Strategy Model 2011 kijken (later in deze whitepaper verder toegelicht) is al snel te zien voor welke stappen deze integratie met de business- of marketingstrategie potentieel van belang is: A) De Mensen: Binnen uw marketing- of businessstrategie wordt meestal ruimte gemaakt voor de interne verdeling van afdelingen en verantwoordelijkheden. Binnen deze structuur dient de social media capaciteit een rol te krijgen. Probeer te voorkomen dat social media het initiatief van één persoon of één afdeling blijft. Steven van Belleghem zegt marketing is way too important to leave it up to the marketingdepartment, en dat geldt in zekere mate ook voor social media. Probeer andere afdelingen die betrokken zijn bij de corporate strategie in ieder geval in hoge mate te betrekken bij de social media strategie. B) Probleemstelling: Naar alle waarschijnlijkheid is er binnen uw marketing- of businessstrategie een probleemstelling gedefinieerd die moet worden getackeld. Probeer deze ook voor de social media strategie te gaan hanteren. U wilt tenslotte onderzoeken wat social media kan bijdragen aan de organisatie. Ligt uw focus de komende jaren op het verhogen van de omzet per klant, probeer die probleemstelling dan ook als uitgangspunt voor uw social media strategie te hanteren.

18 0 C) Doelstelling(en): Probeer ook de doelstellingen voor de social media strategie overeen te laten komen met de doelstellingen die binnen uw marketing- of businessstrategie zijn geformuleerd. Veel voorkomende doelstellingen die ook prima te gebruiken zijn voor social media zijn bijvoorbeeld kostenreductie, leadgeneratie, naamsbekendheid, klantinteractie, klantloyaliteit, verhogen van share of wallet en vele anderen. D) Doelgroep: Uw organisatie werkt uiteraard ook op basis van één of meer doelgroepen. Dezelfde doelgroepen kunt u inzetten binnen de social media strategie. Het is echter niet per definitie nodig dat u alle doelgroepen gaat aanspreken via social media, u kunt een segment kiezen waar u denkt het meeste resultaat mee te kunnen boeken. Uiteraard kan het ook zo zijn dat u via social media juist bewust een geheel nieuwe doelgroep wilt gaan aanspreken. E) Strategisch proces: Binnen het strategische / creatieve proces stelt u de plannen op die de daadwerkelijke waardepropositie gaan bepalen. Hierbij is het belangrijk aansluiting te houden bij andere strategische activiteiten. Stel dat u offline een grote campagne gaat lanceren, dan is het verstandig de strategische social media activiteiten hier onderdeel van uit te laten maken. F) Implementatie: Tijdens de implementatie dient u een beroep te doen op interne capaciteit zoals projectmanagement en uitvoerend werk. In veel gevallen kunnen dergelijke resources intern al worden opgepakt. Kijk dus welke medewerkers betrokken zijn bij het coördineren en uitvoeren van de marketingof businessstrategie en probeer hen te betrekken bij het implementatieproces van social media. Op die wijze is het draagvlak ook eenvoudiger te bereiken en te behouden.

19 G) Meten: Als social media daadwerkelijk onderdeel gaat uitmaken van de marketing- of businessstrategie, dienen ook de KPI s afgestemd te worden. Kortom, de social media KPI s moeten de meetmethodieken en paramaters van de corporate strategie ondersteunen en daarop aansluiten. Als de KPI s van de marketing- of businessstrategie gericht zijn op het verkrijgen van naamsbekendheid, dan dient dit ook de voornaamste meetmethodiek binnen de social media strategie te zijn. Producten & Diensten De laatste van de drie circels die samen het DNA van uw organisatie vormen is het aanbod aan producten en/of diensten waarmee uw bedrijf op de markt actief is. Ook dit onderdeel is van groot belang voor uw social media strategie. Met name dient hier het onderscheid in kaart te worden gebracht tussen de business-to-business (B2B) producten/ diensten en de business-to-consumer (B2C) producten/ diensten. Hier zit namelijk voor het inzetten van social media wel degelijk een verschil. Vaak hoor ik de opmerking social media is enkel geschikt voor B2C, hetgeen mij toch altijd weer aan het denken zet. Ook ik heb in tal van projecten mogen ervaren dat consumentenproducten of consumentendiensten vele malen besproken worden op social media en velen male gemakkelijker zijn om social media op toe te passen. Bovendien zijn het natuurlijk vooral de B2C cases die ons ter oren komen; B2B cases blijven vaak intern verborgen. Echter, dat wil niet zeggen dat social media voor de B2B producten en diensten minder interessant is.

20 1 Hieronder een aantal argumenten op een rij die aantonen dat ook de businessmarkt wel degelijk van social media gebruik kan maken: Lage volumes, hoge relevantie: in de B2C markt spreken we over hoge volumes, tienduizenden consumenten en potentiële fans om een viral te creëren. In de B2B markt zijn deze volumes lager, maar is elk goed contact wel veel waardevoller. In deze sectoren heeft u geen tienduizenden fans nodig, onze klanten tonen aan dat soms een netwerk van tientallen al erg rendabel kan zijn. Zo lang het maar de juiste mensen zijn! Kwalitatieve leadgeneratie: als bedrijf dat diensten verkoopt aan andere bedrijven kunt u via blogging en netwerken via Linkedin en Twitter zeer kwalitatieve leads werven. Ook hier gaat weer op dat B2B leads per stuk meestal veel waardevoller zijn dan B2C leads. Gebruik voorkennis: social media bieden u voorkennis die binnen de B2B omgeving, vaak gebaseerd op duurzame relaties, van groot belang kan zijn. U kunt uw belangrijkste relaties op de voet volgen en daarmee precies inschatten wanneer er behoefte is aan ondersteuning. Ook blijft u op de hoogte van prive ontwikkelingen in het leven van uw contacten, hetgeen in te zetten is ten bate van uw relatie. Grotere payback: wanneer u de vorige punten op een rij zet komt het er op neer dat binnen de B2B sector wellicht niet de enorme en indrukwekkende cijfers te scoren zijn die we bij consumentencases zien, maar dat de daadwerkelijke contacten en relaties wel een grotere payback hebben. De juiste B2B contactpersoon kan u veel meer opleveren dan een enkele consument.

21 Sjef kerkhofs Social media draait niet om de kwantiteit van uw netwerk of het in hokjes plaatsen van contacten. Het draait om kwalitatieve communicatie en relatiemanagement, iets wat in de B2B sector al tientallen jaren doorslaggevend is. Dit maakt social media dan ook ideaal voor de B2B sector.

22 1 Nulmeting, weten wat er speelt! Nu het DNA van de organisatie onder de loep is genomen en dus bepaald is of uw bedrijf klaar is om met social media aan de slag te gaan, kan de omgeving in kaart worden gebracht. Op dit moment hoeft uw bedrijf op social media zelf nog niks actief te ondernemen. Geen enkele marketingstrategie kan tot succes leiden als er geen nulpunt (vertrekstatus) wordt bepaald. Daar is dan ook de nulmeting voor in het leven geroepen. Deze nulmeting bepaalt wat uw huidige status op social media is. Hierbij wordt in kaart gebracht of, en zo ja waar, uw organisatie naar voren komt binnen het social media landschap. De meest evidente vragen kunnen op die manier beantwoord worden: Wat wordt er over uw organisatie gezegd op social media? Door wie wordt er over uw organisatie gesproken? Op welke platforms / websites wordt er over uw organisatie gesproken? Op welke wijze wordt er over uw organisatie gesproken (positief/negatief)? Wat is de aard van de vermeldingen (klachten/vragen/complimenten)? Welke mensen praten het meeste over uw organisatie (influencers)? Echter, de nulmeting bestaat niet enkel uit deze gegevens. Naast data over volumes, bronnen en influencers, dient ook gekeken te worden naar de concurrentie. Op die wijze kunt u uw organisatie benchmarken met de rest van de markt. Analyseer dus ook goed wat uw concurrentie op social media doet en hoe zij naar voren komen.

23 Tot slot kan het ook erg interessant zijn uw markt als geheel binnen de nulmeting te analyseren. In welke mate wordt er online gesproken over uw dienst of product, los van uw merknaam. Dit schept een goed beeld van de potentie van uw vakgebied binnen social media. Wordt er nauwelijks over uw soort diensten en/of producten gesproken, dan is de potentie van social media op het eerste gezicht natuurlijk een stuk lager. Vanwege het enorme volume binnen social media is het handmatig uitvoeren van de nulmeting onbegonnen werk. Bovendien weet u vooraf natuurlijk niet waar u moet zoeken. Gelukkig zijn er inmiddels diverse systemen voorradig om het werk gemakkelijker te maken. Met diverse gratis en betaalde social media monitoring systemen kunt u data op basis van Keywords zoeken en verwerken in analyses en rapportages. Kies bij het uitvoeren van de nulmeting voor een tool die de nadruk legt op analyse, niet zo zeer op webcare. Kies voor een monitoringtool waar u geen lang contract voor hoeft te tekenen. U gebruikt de tool slechts enkele maanden voor de nulmeting en wenst daarna wellicht op een ander systeem over te stappen. Indien de Nederlandse markt geanalyseerd moet worden, kies dan ook een Nederlands monitoringsysteem om de kwaliteit van de resultaten te optimaliseren. Indien u internationaal actief bent en een internationale nulmeting wenst uit te voeren, kies dan voor een internationale tool. Het is belangrijk dat u kiest voor een monitoringsysteem dat in de historie terug kan

24 1 blikken, zonder dat dit veel meerkosten tot gevolg heeft. Het liefst dient minimaal 6 maanden in de historie te kunnen worden gezocht. Kies voor een monitoringsysteem dat het volledige online spectrum aan bronnen analyseert. Niet enkel social media kanalen, maar ook nieuwsbronnen en andere nieuwsgerelateerde websites. In Nederland en internationaal is een groot aantal monitoringsystemen beschikbaar, zowel gratis als tegen betaling. Over het algemeen bevatten de gratis systemen geen analyse en rapportagemogelijkheden, dus indien u die wenst te gebruiken zal de nulmeting in hoge mate arbeidsintensief zijn. Betaalde tools bieden vaak uitgebreide analysemogelijkheden, die u veel werk kunnen besparen. Hiernaast een aantal tools. Let op, deze lijst is niet compleet. Gratis nationaal Socialmediacheck.nl: keyword tool die vermeldingen chronologisch weergeeft. Gratis internationaal Socialmention.com: keyword tool die vermeldingen chronologisch weergeeft. Twitter.com/search: de zoekmachine van Twitter, op basis van keywords Google.com/m/blogs: blogzoekmachine, o.b.v. keywords Yahoo Pipes: bronverzameling op basis van zelfingestelde RSS feeds Tweetfeel: sentimentbepaler voor Twitter, o.b.v. keywords Hootsuite: monitoring & social media management tool UberVu: eenvoudige monitoring en analyse tool Google Alerts: alarmering, op basis van keywords

25 Betaald nationaal Buzzcapture: uitgebreide analyse, monitoring en beheer tool Finchline: monitoring en analyse tool Coosto: monitoring en webcare tool Tracebuzz: monitoring, analyse en webcare Clipit: monitoring, analyse en webcare Betaald internationaal Radian6: uitgebreide analyse, monitoring en webcare tool Trackur: monitoring tool Hootsuite: monitoring en social media management tool Scout Labs: monitoring en analyse tool Meltwater: uitgebreide analyse, monitoring en webcare tool Vocus: monitoring en analyse tool Sysomos: uitgebreide analyse, monitoring en webcare tool Alterian SM2: uitgebreide analyse, monitoring en webcare tool Viralheat: monitoring en analyse tool De nulmeting kunt u uitvoeren door de volgende stappen achtereenvolgens af te handelen. (1) Selecteer de keywords: de zoekwoorden vormen de kern van uw nulmeting. Neem hiervoor bijvoorbeeld de merknaam van uw organisatie, of een van de onderliggende brands. U kunt echter ook denken aan algemene keywords binnen de markt en zoektermen rondom uw concurrentie. (2) Maak de dashboards aan: de meeste monitoringsystemen werken op basis van dashboards waarmee u diverse statistieken kunt onderzoeken. Zorg ervoor dat u vooraf goed nadenkt over hetgeen u wilt

26 1 meten. Wellicht legt u de nadruk op volumes ten opzichte van uw concurrenten, of wellicht juist op de bronnen of het sentiment van de meldingen. (3) Meetperiode: geef het monitoringsysteem voldoende tijd om data te vergaren en een gedegen datageschiedenis op te bouwen indien die niet aanwezig is. Sla dus niet direct aan het analyseren, geef het 1 tot 2 maanden tijd. (4) Analyseer en concludeer: als de data verzameld zijn kunt u de analyses gaan uitvoeren en conclusies uit die analyses trekken. Hoe staat u ervoor? Wat zijn de volumes? Wat zijn het positieve of negatieve berichten en hoe doet de concurrent het? Op welke netwerken of bronnen bent u gespreksonderwerp? Wie praat er het meest over u? Op basis van al deze data krijgt u een zeer specifieke eerste indruk van het potentieel dat social media uw organisatie kan bieden.

27 2 Probleemstelling, wat is uw drijfveer? Het marketingplan als officieel document en strategisch kader bestaat uit een aantal vaste stappen die ooit in een ver verleden zijn uitgewerkt en vandaag de dag nog steeds gelden. Het is geen strak keurslijf, u kunt de onderdelen aanpassen en schuiven naar gelang de situatie. Dat geldt ook voor het Social Strategy Model 2011, dat u naar gelang uw organisatie en situatie kunt aanpassen. Elke strategie begint met een centrale vraagstelling, ook wel de probleemstelling genoemd. Deze centrale vraag is een issue of een gebied dat aandacht vereist vanuit de organisatie. Het is dus niet de bedoeling dat we moeten iets met social media het uitgangspunt is. Marketing- of organisatiedoelstellingen dienen altijd voorop te staan, al kan het onderbuikgevoel hier wel een aanzet toe geven. De praktijk leert echter dat de we moeten iets met social media stelling toch vaak het aandachtspunt is waar marketeers mee in hun hoofd zitten. En wie kan het u ook kwalijk nemen na al die media aandacht en na al dat gehype? Dit hoeft voor de voortgang van het strategietraject zeker geen probleem te zijn. Het opstellen van een probleemstelling, aandachtspunt of centrale vraag is vaak veel lastiger dan u zou verwachten. Om het iets eenvoudiger te maken kunt u zich de volgende vragen stellen:

28 2 Wat is geconstateerd (feitelijk probleem of aandachtspunt)? Wat is de aanleiding van deze situatie of dit probleem? Wat is de wenselijke situatie? Tijdens het opstellen van de probleemstelling/het aandachtspunt hoeft u nog geen rekening te houden met het feit of social media marketing een oplossing kan bieden voor deze problemen en/of aandachtspunten. De ervaring leert dat social media over het algemeen op meer afdelingen binnen uw organisatie invloed heeft. Probeer echter zo veel mogelijk de focus te bewaren. Werken vanuit een meervoudige probleemstelling is wel mogelijk, doch dit dient tot enkelen beperkt te blijven.

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Colofon December, 2008 Matthijs Roumen Contact: mroumen@gmail.com Student: 83666 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Communication

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Ondernemen met sociale netwerken

Ondernemen met sociale netwerken WERKBOEK: Ondernemen met sociale netwerken Kennis en relaties opbouwen via internet 1-2-3 SNELGIDS 1) SOCIALE NETWERKEN EN SOCIALE INTERACTIE IS DAGELIJKSE REALITEIT! 73% van de Nederlanders gebruikt

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M.

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M. Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie M.M. van Gaans, MSc Juni 2011 Inhoud Inleiding... 3 1: Het veranderende medialandschap...4

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Webcare doe je zo! Een stappenplan voor de overheid

Webcare doe je zo! Een stappenplan voor de overheid Webcare doe je zo! Een stappenplan voor de overheid Programma Digitale Dienstverlening Stappenplan Stap 1 Bepaal wat webcare voor je betekent en waarom je er iets mee wilt 6 Wat is webcare? 6 Webcare,

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Web 2.0 als leermiddel

Web 2.0 als leermiddel KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Web 2.0 als leermiddel Een onderzoek naar het gebruik van nieuwe internettoepassingen door jongeren Voorwoord Voor u ligt de elfde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 2 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring... 10 Sociale landschap... 10 Lid worden van Twitter... 12 Er is een drempel...

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie