Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)"

Transcriptie

1 goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op

2

3 Ralph Merkle If you look at the various strategies available for dealing with a new technology, sticking your head in the sand is not the most plausible strategy.

4 - Inleiding. Ik hou al van quotes, u ook? Ze zeggen wat gezegd moet worden in enkele krachtige woorden of regels. Zo ook de quote van Ralph Merkle op de titelpagina. Te vaak steken we ons hoofd in het zand als nieuwe ontwikkelingen op ons pad komen. Het is gemakkelijk te gaan voor datgene u gewend bent, wat de boer niet kent dat vreet hij niet. Dit geldt in 2011 ook nog altijd voor social media. Hoewel steeds meer organisaties aan de slag zijn gegaan met dit nieuwe marketingkanaal overheerst vaak nog de angst voor het onbekende. April 2010 lanceerde ik samen met Pondres Social Marketing een whitepaper over het door mij ontwikkelde Social Strategy Model. Tot mijn vreugde werd het model breed en goed opgepakt. Tal van organisaties konden zich vinden in het model en gebruikten het als een framework voor hun strategie. Zoveel zelfs, dat de vraag rees of het model niet nog nader verklaard kon worden. Dat was mogelijk en in september 2010 kwam mijn boek Social marketing strategie; van experiment naar succes dan eindelijk uit. Social media is een medium in ontwikkeling dat ook nog eens constant verandert. Logischerwijs veranderen de marketingtoepassingen dan ook along the way. Inmiddels pas ik het Social Strategy Model al enkele jaren toe bij organisaties in Nederland en ook buiten de landsgrenzen. De ervaringen die ik hier heb opgedaan via interne

5 strategieprojecten, wil ik graag vertalen in het social strategy model, om dit nog verder te optimaliseren. Vandaar deze nieuwe whitepaper met een nieuwe bijgewerkte versie van het model, op basis van ontwikkeling en ervaring. Veel plezier met deze whitepaper over het Social Strategy Model Ik hoop dat het ook u op weg gaat helpen naar een geïntegreerde en succesvolle aanpak van social media. Mijn speciale dank gaat uit naar Kevin Rommen, Leo Harpe en Tim de Jong voor hun medewerking en scherpe blik. Met vriendelijke groet, Sjef Kerkhofs.

6 - Wat is de huidige stand van zaken? Voor het tweede jaar op rij voerde Pondres het Social Media Onderzoek (#SMO12) uit onder respondenten afkomstig uit het Nederlandse bedrijfsleven. Uiteindelijk hebben 617 respondenten meegewerkt aan het #SMO12, dat medio 2011 is uitgevoerd en een goed beeld schept van het huidige social media landschap in Nederland. Aangezien strategie voor een groot deel afhankelijk is van gedegen onderzoek, wil ik u een aantal opvallende uitslagen dan ook niet onthouden. Hieronder vindt u een aantal van onze belangrijkste bevindingen, die tot stand zijn gekomen door het onderzoek onder kleine, middelgrote en grote bedrijven. Huidige social media inzet 66% van het Nederlandse bedrijfsleven zegt social media in te zetten om bepaalde doeleinden te realiseren. We zien hierbij een aantal doelen naar voren komen die het meest frequent nagestreefd worden. Vooral PR en het verbeteren van imago scoren goed, maar ook leadgeneratie, zoekmachinepositie, communityvorming en kennisdeling nemen een steeds belangrijkere plaats in als uiteindelijk doel. Opmerkelijk is dat kostenbesparing nauwelijks als doel op zichzelf wordt gezien, terwijl dit een aantal jaar geleden nog een belangrijk uitgangspunt punt voor de inzet van social media leek. Wanneer 66% van het Nederlandse bedrijfsleven social media inzet, wil dat automatisch zeggen dat 34% er geen gebruik van maakt. Maar wat is hier nu de reden achter? Zijn zij niet overtuigd van het succes dat social media met zich mee kan brengen? Uit de resultaten is op te maken dat 32% van de niet-gebruikers aangeeft geen behoefte te hebben aan de inzet van social media, een fors percentage. Ook wordt gebrek aan kennis en budget vaak genoemd.

7 49% heeft een budget van euro beschikbaar voor social media. Voor het komende jaar verwacht men een stijging in het social media budget, terwijl het complete marketingbudget naar schatting gelijk blijft. 76% van de bedrijven acht zich behoorlijk bedreven in de inzet van social media. Deze 76% zegt gemiddeld tot zeer ervaren te zijn.

8 In 2011 heeft men gemiddeld 0 tot 10 uur per week ingezet voor de uitvoering van social media en aanverwante werkzaamheden. 56% beoordeelt de resultaten die door social media tot stand zijn gekomen zoals verwacht, 29% acht de resultaten zelfs boven verwachting. Het percentage tevreden tot zeer tevreden organisaties is met 85% dus erg hoog.

9 - 78% van de respondenten vindt de inzet van social media voor het bedrijf waar zij werken belangrijk tot zeer belangrijk. Maar zien we dit ook terug in het verdere traject? Hanteren zij een duidelijke strategie om bepaalde doeleinden te realiseren en meten zij het effect van de verrichte inspanningen? Het antwoord op deze vragen is: ja, maar wel beperkt. We zien dat 32% met zekerheid een strategie hanteert en 21% denkt dat te doen. Het overige deel denkt van niet of weet zelfs zeker dat er geen strategie aan te pas komt. Het overgrote deel van de bedrijven zonder strategie geeft te kennen hier ook geen behoefte aan te hebben. Maar ook het gebrek aan budget en kennis vormt wederom een obstakel. Het meten van de inspanningen en resultaten is in mijn ogen cruciaal bij het opzetten van een strategie. Wij constateren ook hier een tweedeling onder de respondenten. Slechts ongeveer 50% van de bedrijven meet de resultaten van hun inspanningen, de andere 50% doet dit niet. Hier is geen enkele vooruitgang geboekt ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar toen we dezelfde vraag stelden. Twitter koploper van de giganten Om de gestelde doelen te bereiken zet men diverse social media kanalen in. Kanalen als Linkedin, Facebook en Twitter worden in 2011 weer veelvuldig ingezet. Niet onlogisch gezien het aantal bedrijven en consumenten dat actief is op deze netwerken. Twitter is koploper met 81%, gevolgd door de inzet van Facebook met 79% en Linkedin met 75%. Naar schatting groeit het gebruik van de drie giganten in 2012 nog met 3 tot 4 procent. Van deze kanalen is opvallend genoeg Twitter het kanaal dat door Nederlandse consumenten het minste wordt gebruikt. Google+ en Youtube de groeibriljantjes van 2012 Interessant is echter ook de verwachting voor 2012, waar een kleine verschuiving plaats zal gaan vinden. Deze

10 - verschuiving is zichtbaar wanneer de bevindingen rondom Youtube, Google+ en de inzet van weblogs worden bekeken. Deze drie kanalen maken in 2012 ten opzichte van de andere kanalen een flinke groei door. De inzet van weblogs neemt met 15% toe. Dit zien we ook terug bij het doel kennisdeling, dat tevens een stijging liet zien. Bedrijven willen hun expertise en authenticiteit kunnen delen. Wat betreft de social media netwerken stijgt het gebruik van Google+ van 22% naar 51%. Deze groei is een logisch aangezien Google+ in 2011 pas is gelanceerd. Opmerkelijk is wel dat deze groei voornamelijk plaatsvindt binnen het MKB. Youtube, een netwerk dat in tegenstelling tot nieuwkomer Google+ al 6 jaar bestaat, maakt volgens het onderzoek een groei door van 9%. We zien hierbij wel dat grote bedrijven voorop lopen bij het inschakelen van Youtube. 72% van de grote bedrijven verwacht in 2012 gebruik te maken van Youtube. Overzichtelijk strategisch kader Zoals uit de cijfers afkomstig van het Pondres Social Media Onderzoek 2012 (#SMO2012) duidelijk blijkt, is een groeiend aantal bedrijven op een steeds volwassenere manier met social media bezig. Dat is goed nieuws, voor iedereen! De signalen duiden namelijk sterk op een medium dat volwassen toepassingen in de marketingcommunicatie gaat hebben. Social media gaat de hype voorbij. Wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan. Echter, we zijn er nog lang niet. Nog altijd worden social media plannen geschreven waar het aanmaken van accounts tot hoofddoel wordt verheven. Nog altijd worden plannen geschreven zonder duidelijke strategische keuzes, zonder integraties met andere marketingactiviteiten van de organisatie en zonder SMART doelstellingen. Kortom, nog altijd zullen veel organisaties vanwege het ontbreken van een

11 goede basis teleurstellingen ondervinden bij het benutten van social media. In 2009 probeerde ik met de eerste versie van het Social Strategy Model een kader te bieden om teleurstellingen te voorkomen. Nu, ruim 2 jaar later, is het Social Strategy Model 2011 ontstaan, dat u op de volgende pagina ziet weergegeven en dat in deze whitepaper verder wordt toegelicht.

12 1 Nulmeting 9 Beheren & Meten Probleemstelling Implementatie Producten en diensten DNA Strategie (Marketing) Doelstelling(en) 3 7 Go / No Go Mensen Doelgroep 4 6 Kanaalkeuze Strategische opties 5

13 0 Het DNA van uw organisatie. Laten we beginnen bij het begin. In elk project dat ik tot op heden heb mogen uitvoeren was de interne organisatie, het DNA van het bedrijf, de grootste drempel. Dit DNA van de organisatie bestaat uit een drietal componenten, te weten: de mensen, de strategie en de producten/diensten. Dit DNA dient gedurende het hele strategische proces als basis (rode draad) te worden gezien. Probeer bij het opstellen van uw social media strategie altijd te bewaken dat uw werk gekoppeld blijft aan het DNA van uw organisatie. Laten we de onderdelen in het DNA eens één voor één toelichten. De mensen Uw medewerkers zijn uw belangrijkste activa, een cliché waar geen speld tussen te krijgen is, zelfs geen social media speld. Wanneer u opdracht krijgt met social media aan de slag te gaan of wanneer u dit idee zelf initieert, zijn de mensen dan ook het eerste die u voor zich moet zien te winnen en die u moet analyseren. Alle goede intenties worden namelijk vloeibaar op het moment dat de mensen om u heen om wat voor reden dan ook niet kunnen aansluiten of volgen. Deze stap, die u continu gedurende het hele strategietraject moet blijven bewaken, omvat onder andere de volgende peilers: A) Draagvlak: Elke verandering binnen een bedrijf is moeilijk en brengt weerstand met zich mee. Op het gebied van social media kunt u met name weerstand verwachten van de IT afdeling, die logischerwijs zijn domein bewaakt en bij het inzetten van social media vooral kritisch zal kijken naar de privacy en veiligheidswaarborging. Deze drempels kunnen enkel

14 0 overwonnen worden wanneer er binnen de rest van de organisatie voldoende draagvlak aanwezig is. Dit is uw eerste uitdaging! Draagvlak kan gewonnen worden door bijvoorbeeld enkele enthousiasmerende kennissessies binnen de organisatie te organiseren, vol met voorbeelden en mooie cases. Daarnaast werkt het vaak ook enorm goed als u een eigen successen binnen de organisatie kunt tonen. Bijvoorbeeld een kandidaat die geworven is via social media, of een lead die u via social media heeft binnengehaald. Voorbeelden maken social media toepassingen voor iedereen binnen de organisatie tastbaar. Het verspreiden van draagvlak kan sneller geschieden dan u wellicht vooraf denkt. Weet u wie er binnen het bedrijf allemaal reeds actief zijn op social media en wie er enthousiast over is? Zeker in grote organisaties is het antwoord vaak nee. Toch zijn deze mensen op welke afdeling dan ook (al staan ze in de winkel), van groot belang. Zij kunnen u helpen met uw interne social media evangelie, zij kunnen uw ambassadeurs zijn en vormen de basis voor het draagvlak. Probeer u hierbij niet teveel blind te staren op bepaalde functies, iedereen binnen de organisatie kan zijn functie hebben. Om u een idee te geven; bij een retailer waarvoor ik heb gewerkt is uiteindelijk een vakkenvuller verantwoordelijk geworden voor enkele belangrijke social media werkzaamheden aangezien deze persoon er simpelweg het meeste gevoel bij had. Wat echter wel een spelbreker kan zijn is een gebrek aan draagvlak binnen het management of de directie. Die zullen uiteindelijk toch het budget beschikbaar moeten stellen en de capaciteit vrij moeten maken. Kortom, top-down draagvlak is erg belangrijk. Check dit direct aan het begin van het gehele proces. Een gebrek aan draagvlak hoger in de organisatie kan bijvoorbeeld worden voorkomen door hen te confronteren met een kleinschalige succesvolle pilot of met succesvolle social media werkzaamheden van de concurrent.

15 B) Capaciteit: Alvorens u van start gaat is het belangrijk reeds in kaart te brengen waar de capaciteit ligt en of deze überhaupt aanwezig is. Indien u van het management opdracht krijgt met social media aan de slag te gaan, maar u mag geen capaciteit reserveren, dan is er wat betreft draagvlak nog veel te winnen. Social media zijn namelijk absoluut niet gratis. Ze zijn bijzonder arbeidsintensief en dus kostbaar. Voldoende uitvoerende capaciteit is dan ook erg belangrijk. Waar veel organisaties nog altijd denken dat het development budget binnen social media de doorslaggevende rol speelt, is dit in werkelijkheid capaciteit. social media. Het is dan ook belangrijk binnen uw organisatie mensen te selecteren die zelf privé al actief gebruik maken van diverse social media kanalen. Daarnaast dienen de verantwoordelijke medewerkers op de hoogte te zijn van de bedrijfstoepassingen die social media kent, of tenminste die voor uw organisatie van belang zijn. Veel mensen gebruiken social media op persoonlijk vlak, maar zijn onbekend met de toepassingen voor branches en organisaties. Deze zijn echter zonder veel moeite aan te leren. Om te bepalen of het kennisniveau binnen uw organisatie aanwezig is, dient u met de medewerkers in gesprek te gaan. Net als bij het achterhalen van draagvlak werkt het persoonlijk C) Kennisniveau: Het succesvol toepassen van social media is niet eenvoudig. Het vereist van de werknemer dat hij of zij gevoel heeft voor

16 0 spreken met uw medewerkers het beste. Selecteer de actieve mensen en ga met hen in gesprek over hun kennis en visie op social media, gericht op de organisatie. De resultaten dienen vervolgens uitgewerkt te worden in een intern document, dat gebruik kan worden als richtlijn voor eventueel noodzakelijke opleidings- en trainingsprogramma s. De strategie Steeds vaker wordt binnen de marketingwereld de vraag gesteld of het überhaupt wel meerwaarde heeft om een aparte strategie op te stellen voor social media. Deels ga ik zeker mee in deze stelling. Social media mag nooit een losstaand onderdeel van de organisatie zijn en moet op elk moment een koppeling met de businessstrategie en/of marketingstrategie van de onderneming bevatten. De praktijk wijst helaas nog vaak anders uit. De social media werkzaamheden zijn vaak nauwelijks afgestemd op de strategie van het bedrijf waarin visie, missie en strategische keuzes benoemd zijn. Deze ontbrekende factor zorgt er dan vaak voor dat social media een los onderdeeltje binnen het bedrijf blijft. Bijvoorbeeld in de vorm van één persoon of een kleine taskforce. Het opstellen van een social media strategie heeft in mijn ogen zeker wel een functie en meerwaarde. Dit strategisch kader kan namelijk een goed uitgewerkt puzzelstuk zijn in de totale marketingcommunicatie strategie van uw bedrijf. Als het ware is de social media strategie een deelsegment van de volledige strategie. Om het belang van een geïntegreerde aanpak te benadrukken is binnen het Social Strategy Model 2011 ruimte gemaakt voor de circel strategie. Binnen deze component van mijn model wordt gekeken in hoeverre de marketing- of businessstrategie van uw bedrijf als uitgangspunt voor uw social media strategie kan dienen. Door beide strategietrajecten op elkaar aan te sluiten krijgt u uiteindelijk een echt geïntegreerd en waardevol project, dat

17 binnen uw organisatie ook nog eens makkelijker tot leven zal komen. Integratie tussen social media en de rest van de marketingorganisatie kan op vele manieren, eenvoudig en complex. Wanneer we naar de andere stappen in het Social Strategy Model 2011 kijken (later in deze whitepaper verder toegelicht) is al snel te zien voor welke stappen deze integratie met de business- of marketingstrategie potentieel van belang is: A) De Mensen: Binnen uw marketing- of businessstrategie wordt meestal ruimte gemaakt voor de interne verdeling van afdelingen en verantwoordelijkheden. Binnen deze structuur dient de social media capaciteit een rol te krijgen. Probeer te voorkomen dat social media het initiatief van één persoon of één afdeling blijft. Steven van Belleghem zegt marketing is way too important to leave it up to the marketingdepartment, en dat geldt in zekere mate ook voor social media. Probeer andere afdelingen die betrokken zijn bij de corporate strategie in ieder geval in hoge mate te betrekken bij de social media strategie. B) Probleemstelling: Naar alle waarschijnlijkheid is er binnen uw marketing- of businessstrategie een probleemstelling gedefinieerd die moet worden getackeld. Probeer deze ook voor de social media strategie te gaan hanteren. U wilt tenslotte onderzoeken wat social media kan bijdragen aan de organisatie. Ligt uw focus de komende jaren op het verhogen van de omzet per klant, probeer die probleemstelling dan ook als uitgangspunt voor uw social media strategie te hanteren.

18 0 C) Doelstelling(en): Probeer ook de doelstellingen voor de social media strategie overeen te laten komen met de doelstellingen die binnen uw marketing- of businessstrategie zijn geformuleerd. Veel voorkomende doelstellingen die ook prima te gebruiken zijn voor social media zijn bijvoorbeeld kostenreductie, leadgeneratie, naamsbekendheid, klantinteractie, klantloyaliteit, verhogen van share of wallet en vele anderen. D) Doelgroep: Uw organisatie werkt uiteraard ook op basis van één of meer doelgroepen. Dezelfde doelgroepen kunt u inzetten binnen de social media strategie. Het is echter niet per definitie nodig dat u alle doelgroepen gaat aanspreken via social media, u kunt een segment kiezen waar u denkt het meeste resultaat mee te kunnen boeken. Uiteraard kan het ook zo zijn dat u via social media juist bewust een geheel nieuwe doelgroep wilt gaan aanspreken. E) Strategisch proces: Binnen het strategische / creatieve proces stelt u de plannen op die de daadwerkelijke waardepropositie gaan bepalen. Hierbij is het belangrijk aansluiting te houden bij andere strategische activiteiten. Stel dat u offline een grote campagne gaat lanceren, dan is het verstandig de strategische social media activiteiten hier onderdeel van uit te laten maken. F) Implementatie: Tijdens de implementatie dient u een beroep te doen op interne capaciteit zoals projectmanagement en uitvoerend werk. In veel gevallen kunnen dergelijke resources intern al worden opgepakt. Kijk dus welke medewerkers betrokken zijn bij het coördineren en uitvoeren van de marketingof businessstrategie en probeer hen te betrekken bij het implementatieproces van social media. Op die wijze is het draagvlak ook eenvoudiger te bereiken en te behouden.

19 G) Meten: Als social media daadwerkelijk onderdeel gaat uitmaken van de marketing- of businessstrategie, dienen ook de KPI s afgestemd te worden. Kortom, de social media KPI s moeten de meetmethodieken en paramaters van de corporate strategie ondersteunen en daarop aansluiten. Als de KPI s van de marketing- of businessstrategie gericht zijn op het verkrijgen van naamsbekendheid, dan dient dit ook de voornaamste meetmethodiek binnen de social media strategie te zijn. Producten & Diensten De laatste van de drie circels die samen het DNA van uw organisatie vormen is het aanbod aan producten en/of diensten waarmee uw bedrijf op de markt actief is. Ook dit onderdeel is van groot belang voor uw social media strategie. Met name dient hier het onderscheid in kaart te worden gebracht tussen de business-to-business (B2B) producten/ diensten en de business-to-consumer (B2C) producten/ diensten. Hier zit namelijk voor het inzetten van social media wel degelijk een verschil. Vaak hoor ik de opmerking social media is enkel geschikt voor B2C, hetgeen mij toch altijd weer aan het denken zet. Ook ik heb in tal van projecten mogen ervaren dat consumentenproducten of consumentendiensten vele malen besproken worden op social media en velen male gemakkelijker zijn om social media op toe te passen. Bovendien zijn het natuurlijk vooral de B2C cases die ons ter oren komen; B2B cases blijven vaak intern verborgen. Echter, dat wil niet zeggen dat social media voor de B2B producten en diensten minder interessant is.

20 1 Hieronder een aantal argumenten op een rij die aantonen dat ook de businessmarkt wel degelijk van social media gebruik kan maken: Lage volumes, hoge relevantie: in de B2C markt spreken we over hoge volumes, tienduizenden consumenten en potentiële fans om een viral te creëren. In de B2B markt zijn deze volumes lager, maar is elk goed contact wel veel waardevoller. In deze sectoren heeft u geen tienduizenden fans nodig, onze klanten tonen aan dat soms een netwerk van tientallen al erg rendabel kan zijn. Zo lang het maar de juiste mensen zijn! Kwalitatieve leadgeneratie: als bedrijf dat diensten verkoopt aan andere bedrijven kunt u via blogging en netwerken via Linkedin en Twitter zeer kwalitatieve leads werven. Ook hier gaat weer op dat B2B leads per stuk meestal veel waardevoller zijn dan B2C leads. Gebruik voorkennis: social media bieden u voorkennis die binnen de B2B omgeving, vaak gebaseerd op duurzame relaties, van groot belang kan zijn. U kunt uw belangrijkste relaties op de voet volgen en daarmee precies inschatten wanneer er behoefte is aan ondersteuning. Ook blijft u op de hoogte van prive ontwikkelingen in het leven van uw contacten, hetgeen in te zetten is ten bate van uw relatie. Grotere payback: wanneer u de vorige punten op een rij zet komt het er op neer dat binnen de B2B sector wellicht niet de enorme en indrukwekkende cijfers te scoren zijn die we bij consumentencases zien, maar dat de daadwerkelijke contacten en relaties wel een grotere payback hebben. De juiste B2B contactpersoon kan u veel meer opleveren dan een enkele consument.

21 Sjef kerkhofs Social media draait niet om de kwantiteit van uw netwerk of het in hokjes plaatsen van contacten. Het draait om kwalitatieve communicatie en relatiemanagement, iets wat in de B2B sector al tientallen jaren doorslaggevend is. Dit maakt social media dan ook ideaal voor de B2B sector.

22 1 Nulmeting, weten wat er speelt! Nu het DNA van de organisatie onder de loep is genomen en dus bepaald is of uw bedrijf klaar is om met social media aan de slag te gaan, kan de omgeving in kaart worden gebracht. Op dit moment hoeft uw bedrijf op social media zelf nog niks actief te ondernemen. Geen enkele marketingstrategie kan tot succes leiden als er geen nulpunt (vertrekstatus) wordt bepaald. Daar is dan ook de nulmeting voor in het leven geroepen. Deze nulmeting bepaalt wat uw huidige status op social media is. Hierbij wordt in kaart gebracht of, en zo ja waar, uw organisatie naar voren komt binnen het social media landschap. De meest evidente vragen kunnen op die manier beantwoord worden: Wat wordt er over uw organisatie gezegd op social media? Door wie wordt er over uw organisatie gesproken? Op welke platforms / websites wordt er over uw organisatie gesproken? Op welke wijze wordt er over uw organisatie gesproken (positief/negatief)? Wat is de aard van de vermeldingen (klachten/vragen/complimenten)? Welke mensen praten het meeste over uw organisatie (influencers)? Echter, de nulmeting bestaat niet enkel uit deze gegevens. Naast data over volumes, bronnen en influencers, dient ook gekeken te worden naar de concurrentie. Op die wijze kunt u uw organisatie benchmarken met de rest van de markt. Analyseer dus ook goed wat uw concurrentie op social media doet en hoe zij naar voren komen.

23 Tot slot kan het ook erg interessant zijn uw markt als geheel binnen de nulmeting te analyseren. In welke mate wordt er online gesproken over uw dienst of product, los van uw merknaam. Dit schept een goed beeld van de potentie van uw vakgebied binnen social media. Wordt er nauwelijks over uw soort diensten en/of producten gesproken, dan is de potentie van social media op het eerste gezicht natuurlijk een stuk lager. Vanwege het enorme volume binnen social media is het handmatig uitvoeren van de nulmeting onbegonnen werk. Bovendien weet u vooraf natuurlijk niet waar u moet zoeken. Gelukkig zijn er inmiddels diverse systemen voorradig om het werk gemakkelijker te maken. Met diverse gratis en betaalde social media monitoring systemen kunt u data op basis van Keywords zoeken en verwerken in analyses en rapportages. Kies bij het uitvoeren van de nulmeting voor een tool die de nadruk legt op analyse, niet zo zeer op webcare. Kies voor een monitoringtool waar u geen lang contract voor hoeft te tekenen. U gebruikt de tool slechts enkele maanden voor de nulmeting en wenst daarna wellicht op een ander systeem over te stappen. Indien de Nederlandse markt geanalyseerd moet worden, kies dan ook een Nederlands monitoringsysteem om de kwaliteit van de resultaten te optimaliseren. Indien u internationaal actief bent en een internationale nulmeting wenst uit te voeren, kies dan voor een internationale tool. Het is belangrijk dat u kiest voor een monitoringsysteem dat in de historie terug kan

24 1 blikken, zonder dat dit veel meerkosten tot gevolg heeft. Het liefst dient minimaal 6 maanden in de historie te kunnen worden gezocht. Kies voor een monitoringsysteem dat het volledige online spectrum aan bronnen analyseert. Niet enkel social media kanalen, maar ook nieuwsbronnen en andere nieuwsgerelateerde websites. In Nederland en internationaal is een groot aantal monitoringsystemen beschikbaar, zowel gratis als tegen betaling. Over het algemeen bevatten de gratis systemen geen analyse en rapportagemogelijkheden, dus indien u die wenst te gebruiken zal de nulmeting in hoge mate arbeidsintensief zijn. Betaalde tools bieden vaak uitgebreide analysemogelijkheden, die u veel werk kunnen besparen. Hiernaast een aantal tools. Let op, deze lijst is niet compleet. Gratis nationaal Socialmediacheck.nl: keyword tool die vermeldingen chronologisch weergeeft. Gratis internationaal Socialmention.com: keyword tool die vermeldingen chronologisch weergeeft. Twitter.com/search: de zoekmachine van Twitter, op basis van keywords Google.com/m/blogs: blogzoekmachine, o.b.v. keywords Yahoo Pipes: bronverzameling op basis van zelfingestelde RSS feeds Tweetfeel: sentimentbepaler voor Twitter, o.b.v. keywords Hootsuite: monitoring & social media management tool UberVu: eenvoudige monitoring en analyse tool Google Alerts: alarmering, op basis van keywords

25 Betaald nationaal Buzzcapture: uitgebreide analyse, monitoring en beheer tool Finchline: monitoring en analyse tool Coosto: monitoring en webcare tool Tracebuzz: monitoring, analyse en webcare Clipit: monitoring, analyse en webcare Betaald internationaal Radian6: uitgebreide analyse, monitoring en webcare tool Trackur: monitoring tool Hootsuite: monitoring en social media management tool Scout Labs: monitoring en analyse tool Meltwater: uitgebreide analyse, monitoring en webcare tool Vocus: monitoring en analyse tool Sysomos: uitgebreide analyse, monitoring en webcare tool Alterian SM2: uitgebreide analyse, monitoring en webcare tool Viralheat: monitoring en analyse tool De nulmeting kunt u uitvoeren door de volgende stappen achtereenvolgens af te handelen. (1) Selecteer de keywords: de zoekwoorden vormen de kern van uw nulmeting. Neem hiervoor bijvoorbeeld de merknaam van uw organisatie, of een van de onderliggende brands. U kunt echter ook denken aan algemene keywords binnen de markt en zoektermen rondom uw concurrentie. (2) Maak de dashboards aan: de meeste monitoringsystemen werken op basis van dashboards waarmee u diverse statistieken kunt onderzoeken. Zorg ervoor dat u vooraf goed nadenkt over hetgeen u wilt

26 1 meten. Wellicht legt u de nadruk op volumes ten opzichte van uw concurrenten, of wellicht juist op de bronnen of het sentiment van de meldingen. (3) Meetperiode: geef het monitoringsysteem voldoende tijd om data te vergaren en een gedegen datageschiedenis op te bouwen indien die niet aanwezig is. Sla dus niet direct aan het analyseren, geef het 1 tot 2 maanden tijd. (4) Analyseer en concludeer: als de data verzameld zijn kunt u de analyses gaan uitvoeren en conclusies uit die analyses trekken. Hoe staat u ervoor? Wat zijn de volumes? Wat zijn het positieve of negatieve berichten en hoe doet de concurrent het? Op welke netwerken of bronnen bent u gespreksonderwerp? Wie praat er het meest over u? Op basis van al deze data krijgt u een zeer specifieke eerste indruk van het potentieel dat social media uw organisatie kan bieden.

27 2 Probleemstelling, wat is uw drijfveer? Het marketingplan als officieel document en strategisch kader bestaat uit een aantal vaste stappen die ooit in een ver verleden zijn uitgewerkt en vandaag de dag nog steeds gelden. Het is geen strak keurslijf, u kunt de onderdelen aanpassen en schuiven naar gelang de situatie. Dat geldt ook voor het Social Strategy Model 2011, dat u naar gelang uw organisatie en situatie kunt aanpassen. Elke strategie begint met een centrale vraagstelling, ook wel de probleemstelling genoemd. Deze centrale vraag is een issue of een gebied dat aandacht vereist vanuit de organisatie. Het is dus niet de bedoeling dat we moeten iets met social media het uitgangspunt is. Marketing- of organisatiedoelstellingen dienen altijd voorop te staan, al kan het onderbuikgevoel hier wel een aanzet toe geven. De praktijk leert echter dat de we moeten iets met social media stelling toch vaak het aandachtspunt is waar marketeers mee in hun hoofd zitten. En wie kan het u ook kwalijk nemen na al die media aandacht en na al dat gehype? Dit hoeft voor de voortgang van het strategietraject zeker geen probleem te zijn. Het opstellen van een probleemstelling, aandachtspunt of centrale vraag is vaak veel lastiger dan u zou verwachten. Om het iets eenvoudiger te maken kunt u zich de volgende vragen stellen:

28 2 Wat is geconstateerd (feitelijk probleem of aandachtspunt)? Wat is de aanleiding van deze situatie of dit probleem? Wat is de wenselijke situatie? Tijdens het opstellen van de probleemstelling/het aandachtspunt hoeft u nog geen rekening te houden met het feit of social media marketing een oplossing kan bieden voor deze problemen en/of aandachtspunten. De ervaring leert dat social media over het algemeen op meer afdelingen binnen uw organisatie invloed heeft. Probeer echter zo veel mogelijk de focus te bewaren. Werken vanuit een meervoudige probleemstelling is wel mogelijk, doch dit dient tot enkelen beperkt te blijven.

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact:

Nadere informatie

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties als actie om reactie vraagt Doelgerichte marketing www.pondres.nl www.pondres.nl zondag 11 september 2011 Social Media gebruik (1)

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 Wat zijn de kenmerken van je bezoekers?... 3 Welke apparaten gebruiken je website

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Agenda Agenda Agenda Ontvangst & Welkom Wat is Social Media nu eigenlijk Waarom start ik met Social Media? Voorbeelden

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Respons... 1 2. Resultaten werkgevers... 2 3. Resultaten werknemers... 5 4. Conclusies

Nadere informatie

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basisbeginselen doormeten effect branding marketing... 3 Bepaal het effect van je branding marketing... 4

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Whitepaper Account-based marketing

Whitepaper Account-based marketing Whitepaper Account-based marketing De kracht van een sterk merk Voor ondernemingen in het MKB Hoe gerichte en persoonlijke communicatie zorgt voor meer omzet. Account-based marketing, ook wel ABM genoemd,

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook FACEBOOK: NR. 1 SOCIAAL MEDIUM Facebook is veruit het grootste sociale medium van dit moment. Dit maakt Facebook voor veel bedrijven en marketeers een

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

HootSuite Enterprise Solu/ons

HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite The Social Media Dashboard HootSuite helpt consumentenmerken, global enterprises, kleine ondernemingen en bureaus berichten te verspreiden, gesprekken te monitoren

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

VERSIE 2.0. Richtlijnen met betrekking tot inzet externe social media expertise

VERSIE 2.0. Richtlijnen met betrekking tot inzet externe social media expertise VERSIE 2.0 Richtlijnen met betrekking tot inzet externe social media expertise Dit document is ontwikkeld door de Taskfoce Social van het IAB Nederland om bedrijven een houvast te geven bij het inhuren

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Online marketing. College 4

Online marketing. College 4 Online marketing College 4 Tot nu toe Hebben we gekeken naar het ontstaan van web 2.0. Hebben we bekeken hoe het web 2.0 landschap eruit ziet. Hebben we bekeken wat web 2.0 betekent voor beslissingsprocessen

Nadere informatie

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS 2 Voorwoord Marketeers worden zich er steeds meer van bewust wat de invloed is van social media op de (online) reputatie van hun bedrijf. Mede daarom zetten zij ook steeds

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online wereld over hoe je met een goede online Marketing Strategie kunt groeien. Gustavsson Marketing Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave Inleiding... 2 1.Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 2 2. Profiel

Nadere informatie

#SMO_13 Powered by Pondres. social media onderzoek 2013

#SMO_13 Powered by Pondres. social media onderzoek 2013 #SMO_13 Powered by Pondres social media onderzoek 2013 Beste lezer, Inmiddels zijn we weer toe aan het derde Pondres social media onderzoek. De afgelopen maanden hebben 553 bedrijven meegewerkt aan het

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave Inleiding... 2 1.Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 2 2. Profiel

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

Enthousiasme zorgt voor meer omzet

Enthousiasme zorgt voor meer omzet Enthousiasme zorgt voor meer omzet Vinden nieuwe klanten de weg naar uw organisatie? U biedt een goed product tegen een goede prijs en toch lijkt het steeds lastiger om u te onderscheiden van uw concurrenten.

Nadere informatie

De online impact van een supertalent voor PSV

De online impact van een supertalent voor PSV De online impact van een supertalent voor PSV Klantcase Foto: Photo-Prestige KLANTCASE Hoe social ontplofte na de transfer van Hirving Lozano Transfers. Een grote happening die de gemoederen flink bezig

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen. Wit Communicatieadviseurs

Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen. Wit Communicatieadviseurs Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen Wit Communicatieadviseurs Wat is monitoring? Het zoeken naar gesprekken die relevant zijn voor jouw onderwerp, om een vinger aan de pols

Nadere informatie

Video, Social Media en. Internet Marketing

Video, Social Media en. Internet Marketing WHITE PAPER: Hoe bedrijven gebruik maken van nieuwe internet marketing platformen zoals Video, Social Media en Internet Marketing om prospects/leads te werven en deze om te zetten naar klanten Introductie:

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie