Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog"

Transcriptie

1 Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog Woensdagavond 11 juni organiseerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), dit keer samen met huurdersplatform De Bundeling, voor het derde jaar op rij het Stookjerijk debat. Onderwerp was Energiezuinig huren in de stad Utrecht; betaalbaar wonen is energiezuinig wonen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Gesprek met wethouder Paulus Jansen 2. Woonbond: sociaal energiebeleid 3. NMU: energieprestaties Utrechtse corporaties in Nul-op-de-meter renovatie bij Portaal 5. Nul-op-de-meter renovatie van BAM 6. Reactie wethouder Paulus Jansen op presentaties 7. Rondetafel corporaties 8. Rondetafel raadsleden 9. Rondetafel huurdersorganisatie 10 Afsluiting 1. Gesprek met wethouder Paulus Jansen Dagvoorzitter Michel Jehae gaf wethouder Wonen Paulus Jansen de gelegenheid de avond af te trappen. Paulus Jansen vroeg zich openlijk af of we in deze stad bij het energiezuinig maken van huurwoningen beter kunnen gaan voor een aantal kleine stappen, of dat we ons beter kunnen richten op zgn nul-op-de-meter renovaties (energieneutrale renovaties). Volgens Jansen zijn de energieneutrale renovaties (je hebt als huurder geen energie rekening meer!) pas over vijf jaar echt mogelijk. Houd het nu nog simpel. Pak de schil goed aan. Ga vooral door met renovatieplannen die er al zijn en pak zoveel mogelijk woningen aan, was zijn devies. 2. Woonbond: sociaal energiebeleid Woonbond: woonlasten omlaag door energiebesparing Pepijn Binkhorst van de Woonbond gaat vervolgens in op betaalbaarheid van huurwoningen. De huren stijgen verder, maar ook de energierekening is de afgelopen jaren erg gestegen. Dit maakt dat er steeds meer huurders onder de armoede grens komen (ca 25 tot 30%). Energiebesparende maatregelen aan een woning kunnen dus zeker helpen om de woonlasten omlaag te brengen. Belangrijk is hierbij de woonlastenwaarborg. De huurverhoging mag niet groter zijn dan de besparing op de energierekening. De huurder gaat er dan per saldo op vooruit. De verhuurdersheffing zet een een rem op de investeringen van de corporaties. Nieuwbouw is inmiddels bij de meeste corporaties stopgezet. De corporaties focussen nu op de kwaliteitsverbetering van de bestaande huurwoningen. De Woonbond vindt het revolverend fonds van 400 miljoen euro uit het Energieakkoord een doekje voor het bloeden. Energielabel Pepijn Binkhorst licht toe dat het energielabel technisch gaat veranderen. Het installatietechnisch deel krijgt een zwaarder accent ten opzichte van het isolatiedeel. Dat doet meer recht aan de werkelijkheid. In de toekomst zal alleen met de zgn EnergieIndex van een woning worden gewerkt. Het energielabel met de rode danwel groene kleurschakering zal vervallen. Dat vindt de Woonbond jammer. De labelaanduiding (netzoals bij de koelkast en de auto) werkt goed. Nederland is vanaf 2008 vanuit Europa verplicht om met een energielabel cq Energie Index te hanteren voor de gebouwde omgeving. Vooruit denken bij isolatiemaatregelen De Woonbond geeft de corporaties het advies te blijven renoveren naar energielabel B en daarbij vooruit te denken. Dat wil zeggen dat daarbij verregaande isolatiemaatregelen genomen moeten worden. Bijvoorbeeld verregaande dakisolatie 1

2 en bijvoorbeeld driedubbel glas. De isolatiemaatregelen die genomen worden, moeten direct goed zijn. En isolatiemaatregelen die later worden genomen, niet blokkeren. Wat betreft energieneutraal renoveren kiest De Woonbond voorlopig voor een mix van renoveren tot energielabel B en van het innovatieve energieneutraal renoveren ( nul op de meter ). De Woonbond vindt het businessplan en de financiële berekening achter nul op de meter renovaties nog te onduidelijk. De daling van de energierekening tussen energielabel B en A++ is veel minder dan in het traject energielabel G naar B. De huidige pilots en pilots in de komende jaren in het kader van De Stroomversnelling zullen opheldering geven. Vragen en opmerkingen Een huurder van Mitros vraagt of er daadwerkelijk bij label G en F woningen minder huur door de corporatie wordt gevraagd. In hoeverre vindt dat weerklank? Mitros heeft relatief de meest energieonzuinige huurwoningen in Utrecht. Pepijn Binkhorst geeft aan dat dit voor hem niet bekend is. Op dit moment zijn de energieprijzen stabiel. Onduidelijk is in hoeverre energieprijzen weer gaan stijgen. Zelfs energiespecialisten spreken elkaar op dit vlak tegen. Voorspellen blijft moeilijk. De huren stijgen nu sneller dan de energieprijzen. Zie verder de presentatie van Pepijn Binkhorst van de Woonbond. 3. NMU: energieprestaties Utrechtse corporaties in 2013 Ieke Benschop geeft aan dat de doelstelling van het project Stookjerijk het monitoren van de voortgang van (landelijke) afspraken en het faciliteren van het debat (driepartijenoverleg) is. Utrechtse ambitie van 3000 labelstappen per jaar te laag Ieke Benschop van de NMU gaat vervolgens in op de voortgang van de energiebesparing bij de Utrechtse woningcorporaties in Zij concludeert dat de ambities die in 2011 zijn geformuleerd in de prestatieafspraken (3000 labelstappen per jaar), ook vorig jaar weer ruimschoots zijn gehaald (ruim 6000 labelstappen in 2013). Deze ambitie is echter niet erg hoog. Op een huurwoningvoorraad van bijna huurwoningen is 3000 labelstappen per jaar gemiddeld 0,05 labelstap per woning per jaar. Dat wil zeggen 0.5 labelstap voor de gehele Utrechtse huurvoorraad in 10 jaar. Terwijl in de periode de energetische kwaliteit van de huurvoorraad met twee labelstappen van energielabel D naar energielabel B moet verbeteren. De doelstelling op basis van labels ligt daarmee een factor 4 te laag. Nieuwe prestatieafspraken koppelen aan landelijk Energieakkoord De landelijke afspraken (in het Energieakkoord) tussen het Rijk, de Woonbond, Aedes en Vastgoed Belang (de particuliere verhuurders) zijn dat in 2020 energetische kwaliteit van de huursectorwoningen gemiddeld op label B is gebracht, oftewel Energie Index In 2013 is de gemiddelde Energie Index van de Nederlandse huurvoorraad Een daling van de Energie Index van 0.44 in zeven jaar is daarmee nodig. Hiervoor is per jaar een Energie-index verbetering van gemiddeld nodig. In Utrecht halen de woningcorporaties Portaal en Bo-Ex (die hun voortgang monitorden via de landelijke database SHAERE) een verbetering van 0.04 (zie tabel 1 hieronder). Op basis van hiervan moet het tempo dus minimaal met de helft omhoog. De landelijke doelstelling houdt een CO2 reduktie van 33% in de periode in (gemiddeld 3% CO2 reduktie per jaar). Daarnaast zijn als doelstellingen gesteld het houden van lokaal driepartijenoverleg en monitoring van energieprestaties (via de Shaere monitor van Aedes) en woonlastenontwikkeling. Nieuwe Utrechtse prestatieafspraken dienen gekoppeld te worden aan het landelijk Energieakkoord. Utrecht als Hoogspringer-stad De Bundeling en NMU zijn participant in het stedelijke Hoogspringers-overleg. Dit gaat over het energie-neutraal renoveren van woningen. Doelstelling is nul-op-de-meter renovaties in Dat is de helft van de Utrechtse huursector. Dit is een hoge doelstelling. Ook Amersfoort, Groningen, Tilburg en Amsterdam zijn Hoogspringer-stad. De Hoogspringer-aanpak is onderdeel van De Stroomversnelling. Dat is de Green Deal die vier bouwers en 6 2

3 corporaties met minster Blok hebben afgesproken. Doelstellingen zijn: - eerst 1000 woningen energienota-nul; prototyping in dan woningen (industrialisatie ). - uiteindelijk woningen (opschaling ). Woonlasten (dit is huur en energielasten) blijven gelijk. De opzet van energieneutraal renoveren is als volgt: 1.huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie; 2.corporaties investeren dit geld (de energierekening) in energieneutrale renovatie. 3.de bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energierekening (dwz energierekening voor de huurder). In Utrecht is de gestapelde bouw, zoals in Kanaleneiland en Overvecht, de uitdaging bij nul-op-de-meter renovatie. Labelstappen en Shaere-monitoring In tabel 1 staan per Utrechtse corporatie de aantallen huurwoningen, huidige energetische kwaliteit van de huurvoorraad en de energieprestaties Tabel 1. Aantallen huurwoningen, huidige energetische kwaliteit en energieprestaties in 2013 per corporatie Aantal huurwoningen Energie index eind Daling Energie Index Labelstappen in in 2013 Mitros (eind 2012) Portaal Bo-Ex SSH Groen West Totaal De Utrechtse huursector heeft ca sociale huurwoningen en ca commerciële huurwoningen. Totaal bedraagt het aantal huur- en koopwoningen woningen. De daling van de energie index bij Portaal en Bo-Ex bedraagt 0.04 in Dat komt neer op een CO2 reduktie van 2.4% per m2. De daling van de energie index bij Mitros is niet bekend. Mitros heeft het oudste bezit, gevolgd door Bo-Ex en Portaal. Vragen en opmerkingen De PvdD geeft aan dat Mitros 2013 niet heeft gemonitord. Deze cijfers dienen alsnog op tafel te komen. In de toekomst dienen alle corporaties jaarlijks mee te doen. De PvdA vindt ook dat het tempo omhoog moet. D66 vraagt hoeveel de CO2 reduktie bij de corporaties Portaal en Bo-Ex in 2013 bedraagt. Bij beide corporaties is de energie-index gedaald met Nederlandse en Europese energiedoelstelling worden uitgedrukt in CO2 reduktie. Uit de Shaere monitor blijkt dat de CO2 reduktie % per m2 voor elk van beide corporaties bedraagt. Zie verder de presentatie van Ieke Benschop van de NMU. 4. Nul-op-de-meter renovatie bij Portaal Laurens de Coninck van Portaal gaat vervolgens in op de rol die Portaal speelt bij de nul-op-de-meter renovaties. Allereerst zet hij uiteen dat Portaal haar huurders graag een comfortabele, gezonde, betaalbare woning biedt. Doel is 3

4 het beperken van de woonlasten. Zonder energierekening, heeft de huurder geen last meer van stijgende energieprijzen. Portaal is ondertekenaar van de landelijke Green Deal nul-op-de-meter. Hierdoor is zij - in omliggende gemeenten - al aan de slag met prototyping Nul-op-de-meter renovatie. In Soesterberg doet zij dit samen met BAM, in Maarssenbroek met Ballast Nedam (31 sociale huurwoningen). Laurens de Coninck vertelt dat huurders over het algemeen heel enthousiast zijn over deze hoog-niveau-renovaties. De businesscase gaat uit van een maandelijkse energierekening van 150 euro. Dat levert per jaar euro, over een periode van 10 jaar een bedrag van euro en over een periode van 30 jaar euro op. Dit is een zeer grove rekensom. Na de renovatie wordt er alleen 10 euro aan vastrecht betaald. De renovatie vindt plaats inclusief de renovatie van badkamer, keuken en toilet. Er worden garanties met betrekking tot woonlasten voor de huurder afgegeven. De gerenoveerde woning wordt getest met betrekking tot de kwaliteitsgaranties die zijn gegeven. De technische installaties staan vaak buiten de woning zodat de monteur er direct bij kan en de huurder niet thuis hoeft te blijven. Bij seriematige aanpak industrialisatie van de renovatie zal de prijs zakken. Aanvankelijk lag de prijs boven de euro. Bij de Apeldoornse demo-renovatie van een huurwoning bedroeg de prijs ca euro. Zie verder de presentatie van Laurens de Coninck van Portaal. 5. Nul-op-de-meter renovatie van BAM Tom Jongen van BAM houdt zijn verhaal over de ervaringen met nul-op-de-meter bij BAM. Het betreft innovatie, dus dat wil zeggen dat BAM met haar partners een zoektocht doormaakt. In Soesterberg hebben ze een prototype neergezet. Er zit een heel nieuwe schil om de woning, het dak ligt vol met zonnepanelen, er is een warmtepomp die de woning elektrisch verwarmt en buiten de woning is geplaatst. Dat laatste is handig voor onderhoud; de bewoner hoeft niet thuis te zijn als de monteur iets moet doen. De badkamer is vernieuwd met glazen panelen tegen de tegels. Nieuwe tegels hoefden daardoor niet te worden gezet. Dat bespaart veel tijd en kosten. Deze innovatie had BAM zelf niet kunnen bedenken, maar een enthousiaste en volhardende glasleverancier kreeg het voor elkaar. Er hebben zich inmiddels 98 enthousiaste huurders gemeld voor de eerste nul-op-de-meter woningen. Na 2016 wil BAM een tempo halen van 2500 woningen per jaar. Bij corporatie Woonwaard in Heerhugowaard worden 275 huurwoningen energieneutraal gerenoveerd. Er zijn inmiddels 5 prototypen van energieneutraal renoveren in Nederland. De garantie bij nul-op-de-meter betreft 40 jaar. Verder merk je dat alles slimmer wordt aangepakt. Gelijkstroom Als er steeds meer apparaten op gelijkstroom draaien, vormen deze all-electric woningen al snel een smart grid. Met gelijkstroom kunnen ook data worden verzameld. Met opslag kunnen pieken worden afgevlakt. Bij gelijkstroom heeft een luchtwarmtepomp ook minder slijtage. Huurwoningen kunnen driemensionaal worden ingescand voor opname. Vragen en opmerkingen * kan BAM een nul-op-de-meter renovatie al voor euro uitvoeren? Tom Jongen geeft aan dit dat nog niet mogelijk is. Knelpunten zijn nog het rendement van 5.25% dat corporaties willen hebben op de investering en de huurharmonisatie. Helaas is het nog niet zo gemakkelijk. * de vergelijking wordt gemaakt met de i-pod 1.0 uit Die kostte toen 400 euro. De huidige i-pod 6.0 is inmiddels sterk in prijs gedaald. Het apparaat is sterk gewild. Deze ontwikkeling wil je ook voor de nul-op-de-meter renovatie. De vraag is of iedereen op dit moment ook de hoogste prijs wil betalen. * nul-op-de-meter renovaties vinden ook plaats bij woningen van particulieren. Bij corporaties is opschaling echter veel gemakkelijker. Met corporaties is schaal te maken. De verduurzaming in de huursector loopt veel sneller vergeleken bij de particuliere sector. * van belang is eerst een goed en volwassen concept te ontwikkelen. Dat staat voorop en is van primair belang. * de geïnteresseerde huurders zijn zo enthousiast vanwege het extra comfort. Het argument milieu komt duidelijk pas 4

5 daarna. * in Heerhugowaard zijn vijf nul-op-de-meter woningen bewoond. * tijdens de renovatie komt men niet meer in de woning. De renovatie vindt aan de buitenkant plaats. Dat is voor de huurders zeer prettig. Zie verder de presentatie van Tom Jongen van BAM. 6. Reactie wethouder Paulus Jansen op presentaties Paulus Jansen wordt als eerste gevraagd te reageren op de presentaties. Hij geeft aan dat het leuk is voor een stad om hoog te scoren op de lijstjes (refererend aan de doelstelling van woningen naar nul-op-de-meter in 2020). Hij wil echter als stad niet een te grote broek aantrekken. Volgens hem is er gewoonweg niet voldoende financieringsruimte voor energieneutrale renovatie van huurwoningen in de stad: Dit zou ongeveer 2 miljard kosten. De investeringsruimte van de woningcorporaties is 50 à 100 miljoen. Jansen vindt wel dat de landelijk gemaakte afspraken, die ook in het SER energieakkoord staan (gemiddeld energielabel B oftewel energie index 1.25 in 2020), gehaald moeten worden. Paulus Jansen zal scherp zijn op betaalbaarheid van de woningen. Nu zit in Utrecht al 32% van de huurders boven de Nibud-norm, qua hoogte van de huur. 4% van de sociale huurwoningen valt in de categorie goedkoop. Dat was een paar jaar geleden nog 17%), 18% valt op dit moment in de categorie betaalbaar. Terwijl uitgangspunt is dat 70% in het goedkope segment moet zitten. Wellicht kan de gemeente nog iets doen met differentiatie van WOZ-waarden. De gemeente heeft geen sancties om corporaties op het halen van energielabel B af te rekenen. De gemeente wil voor de gebouwde omgeving het beschikbare budget inzetten op energiebesparing en duurzame energie. Middelen zijn ontzorgen, gemakkelijk maken, gebruik maken van industriële concepten en transparant maken hoe het loopt. Energielabel B in 2020 blijft een grote uitdaging. Gemeente Nijmegen heeft als ambitie minimaal energielabel B in Dat is een goed politiek signaal. Grote vraag is of Nijmegen dit haalt. Morgen heeft Paulus Jansen STUW overleg met de corporaties. Verder gaat hij op korte termijn in gesprek met Vastgoed Belang en commerciële beleggers om ook de particuliere verhuurders mee te krijgen op dit spoor. Deze sector heeft als inspanningsverplichting 80% energielabel C in De streefhuur in Utrecht zit op 70% van maximaal redelijk. Bij mutatie komt er een flinke huurverhoging bij. Ook bij nulop-de-meter renovatie. Nadeel is dat de totale woonlasten dan stijgen en er minder betaalbare huurwoningen overblijven. 7. Rondetafel corporaties Na de pauze gaan achtereenvolgens de woningcorporaties, de raadsleden en de huurdersverenigingen met elkaar in gesprek. De vier corporaties geven aan dat de cijfers over de voortgang en behaalde energieprestaties in 2013 kloppen. De cijfers komen uit de gemeentelijke monitor en de Shaere monitor van Aedes. Remco de Maaijer (manager Strategie bij SSH) stelt dat SSH geen data heeft aangeleverd aan SHAERE, omdat studentenhuisvesters (kamerverhuur; onzelfstandige wooneenheden) geen lid zijn van Aedes en niet meedoen aan de landelijke afspraken. Wel is het zo dat SSH na een paar jaar focus op nieuwbouw, de komende jaren meer met renovaties aan de slag zal gaan. Doelstelling is gemiddeld energielabel C in GroenWest Karin Verdooren (directeur van GroenWest) geeft aan dat GroenWest wel nog data gaat aanleveren. Tevens gaat GroenWest besparen op bedrijfslasten, door reorganisatie en verkoop van woningen. GroenWest zet in op vele woningen, kleinere stappen. Groen West heeft huurwoningen van energielabel F naar energielabel A++ gerenoveerd. Daarbij is de woning gestript en zijn WKO (warmtekoude opslag) en zonnepanelen aangebracht. BAM heeft dat 5

6 uitgevoerd. Dat kostte euro per renovatie. GroenWest heeft als doelstelling gemiddeld energielabel C in Bo-Ex Rolf van der Weide van Bo-Ex (manager Strategie en Beleid) stelt dat Bo-Ex de doelstelling gemiddeld energielabel B gaat halen in Bo-Ex wacht nog met deelname aan nul-op-de-meter totdat minister Blok de wetgeving ook echt heeft aangepast. Portaal Wieke Veldhuizen van Portaal (manager Strategie en Vastgoed) geeft aan dat Portaal gemiddeld energielabel B ook gaat halen, onder andere door het nul-op-de-meter traject dat loopt. Ook bespaart Portaal op bedrijfskosten. Deze gaan 20% omlaag (een besparing van 8 miljoen per jaar). Mitros Feliz Sevenheck van Mitros geeft aan dat Mitros de landelijke doelstelling (gemiddeld energielabel B in 2020) niet gaat halen. Dit komt omdat Mitros het slechtste bezit heeft in de stad. Bo-Ex reageert hierop dat dit verschil mede wordt verklaard door het feit dat Mitros rekent met kortere restant levensduur van de huurwoningen dan Bo-Ex. Dit maakt dat de bedrijfswaarde van woningen veel lager in de boeken staat. Mitros geeft aan liever veel kleine stappen te maken in plaats van kleinere aantallen naar nul-op-de-meter. Mitros vindt dat zij daardoor voor meer huurders wat kan doen dan bij nul-op-de-meter renovatie. Voor de langere termijn vindt Mitros nul-op-de-meter zeker wel interessant (bij een transparant concept). Zij is niet voor niks aangesloten bij de Stroomversnelling. Mitros heeft in 2013 wel goed gepresteerd, op basis van het behaalde aantal labelstappen. De daling van de Energie Index is niet berekend omdat Mitros de labelveranderingen niet heeft doorgegeven aan Aedes. De Partij van de Dieren vindt dat dit wel moet gebeuren. Transparantie voor huurders en de raad is belangrijk. Vreemd is dat labelverandering wel bekend is, maar de daling van de Energie Index niet. Energierekening van de huurder gebruiken voor investering Jan Willem van de Groep van Energiesprong geestelijk vader van nul-op-de-meter is ondertussen aangeschoven bij deze avond en mengt zich in de discussie. Hij stelt dat de verkeerde keuzes worden gemaakt. Voor hem is niet de vraag : Doen we veel woningen met kleine stappen, of weinig woningen met grote stappen?. Nee, het is: Doen we veel woningen met kleine stappen, of veel woningen met grote stappen? Door naar nul-op-de-meter te renoveren boor je namelijk een andere financieringsstroom aan. Namelijk de gehele energierekening van de bewoner. Tom Jongen (BAM) vult aan met de opmerking dat je juist de sociaal zwakkere doelgroep niet goed bedient als je renoveert naar label B. Je weet namelijk niet wat de energieprijs gaat doen in de komende 30 jaar. We kiezen op deze manier voor wat goed is voor dit moment, niet voor wat goed is over 30 jaar. Vragen over nul-op-de-meter renovatie bij corporaties en Woonbond Bo-Ex geeft aan nog veel vragen te hebben over nul-op-de-meter renovaties. Portaal vindt dat de businesscase van de nul-op-de-meter renovatie voor iedereen transparant en helder dient te zijn. De Woonbond stelt dat de verlaging van de energierekening in het traject energielabel B -> A++ aanzienlijk minder is dan in het traject energielabel G/F -> B. De grootste besparing op de energierekening wordt in het traject G-> B gehaald. De energiewinst is minder in het traject B-> A++, terwijl de kosten wel relatief hoog zijn bij de stap B-> A++. Onduidelijk is of energieprijzen in de toekomst opnieuw gaan stijgen. Energiespecialisten zijn het daar niet over eens. Rol gemeenteraad Op de vraag wat de raad kan doen voor de woningcorporatiesstellen de corporaties dat de raad een realistische ambitie moet stellen. Verder kan de raad aandacht hebben voor het tegengaan van segregatie. De raad moet blijven werken aan gemengde wijk (dit zijn wijken met huur- én koopwoningen). Bo-Ex geeft aan dat er geen sociale woningbouw meer plaats vindt in de wijk Leidse Rijn. Dat vindt Bo-Ex te eenzijdig. Meer transparantie 6

7 Woningcorporaties kunnen meer openheid geven over de voortgang op gebied van energiebesparing. Corporaties zeggen toe een keer in de raad te komen vertellen over de stand van zaken. Huurdersverenigingen worden dan ook uitgenodigd. NMU en Bundeling kunnen hierin faciliteren. Gedragscampagne in huursector Marianne Coopmans, ambtenaar afdeling wonen, geeft aan dat er een anderhalfjaar durende energiebesparingscampagne van start gaat. Belangrijk onderdeel is energiezuinig gedrag. Ook door energiezuinig gedrag kunnen huurders de woonlasten beperken. Er worden ongeveer 20 energiecoaches onder huurders opgeleid. Gemiddeld zullen deze tien gesprekken voeren met huurders over beperken van de energierekening door energiezuinig gedrag. 8. Rondetafel raadsleden Hoogte van de ambitie Matthijs Sienot (D66) geeft aan dat de ambitie van hem wel omhoog mag. Meer tempo is nodig. Juist om uit de crisis te komen is het nodig ervoor te zorgen dat de bouwsector aan de slag kan. En de vergelijking met de I-pod is goed gemaakt. Die had zich tien jaar geleden nog niet bewezen, en was toen nog veel duurder dan nu. Matthijs Sienot verwacht een vergelijkbare ontwikkeling met de Nul-op-de-meter renovaties en roept de spelers op om samen de schouders eronder te zetten om deze markt te ontwikkelen. Goed onderbouwd investeren vraagt wel om helder rapporteren. Monique Bollen (Groen Links) geeft aan dat wanneer nu gekozen wordt voor kleine stappen, zij vreest dat er vervolgens geen volgende stap meer gezet wordt in diezelfde woningen. Beter nu het hoogste niveau ambiëren dan de kleine stap. Daarnaast is Monique van mening dat de gemeente zo min mogelijk in de weg moet zitten bij het realiseren van deze ambitie. Bülent Isik (PvdA) is blij dat de ambities (aantal labelstappen per jaar) realistisch waren en dus gehaald zijn. Uiteindelijk is de ambitie van zijn partij om alle woningen te verduurzamen en betaalbaar te houden. Eva van Esch (PvdD) roept allen op om niet te vergeten dat we het over een grote opgave hebben. Het gaat er niet alleen om of het financieel wel of niet uit kan, het gaat over het milieu, over klimaatverandering. Haar mening is dat het college-akkoord op dit vlak ambitieuzer had gemogen en dat een hoge ambitie helpt om beweging te creëren. Ook vraagt Eva speciale aandacht voor de studentenhuisvesting in de stad. Deze belangrijke en grote doelgroep in de stad, die nu vaak een huur inclusief energie heeft, zou meer inzicht moeten krijgen in de energierekening. De gemeente moet in ieder geval zelf het goede voorbeeld geven door haar eigen vastgoed te verduurzamen. Rol gemeenteraad Bülent Isik (PvdA) vindt dat de raad voor draagvlak dient te zorgen. De raad heeft een bemiddelende rol. Hij vindt gedragsverandering bij de huurder zelf ook belangrijk. Energiezuinig gedrag leidt ook tot woonlastenverlaging. Het effect voor de portemonnee is belangrijk. Een deel van de huurders leeft onder de armoedegrens. Bij mutatie is de huursprong groot. Er moeten voldoende betaalbare huurwoningen overblijven. Eva van Esch (PvdD) vindt dat de gemeente een goed voorbeeld dient te geven, Zij vindt kennisgebrek bij raadsleden een belangrijk aandachtspunt. Goede uitleg door corporaties is van belang. Matthijs Sienot (D66) vindt energiebesparing in de huursector een aanjager voor werk in de bouwsector ( werk, werk, werk ). Dat dient een aandachtspunt van de raad te zijn. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat corporaties jaarlijks helder rapporteren. Ook over hun jaarlijkse energieprestaties. Effecten moeten zichtbaar zijn. Moniek Bollen (Groenlinks) stelt dat de gemeentraad ambitie moet blijven uitstralen. De gemeenteraad moet de 7

8 corporaties scherp houden. Zij vindt dat corporaties goed moeten samenwerken met de huurders. Huurders moeten een grotere rol krijgen. Raadsleden en corporaties moeten vaak met huurders praten. Zij vindt de bijeenkomst van vanavond een goede avond. Corporaties zitten naast elkaar en leggen uit wat knelpunten en oplossingen zijn. Verder dient er ruimte te zijn voor experimenten. 9. Rondetafel huurdersorganisatie Walter Austmann van Boks, huurdersorganisatie van SSH, geeft aan dat in studentenhuizen inderdaad, zoals Eva van Esch PvdD) al zei, collectief bemeterd worden en studenten vaak niet eens inzicht hebben in hun (gezamenlijke) energie-rekening. De huur is inclusief energierekening. De individuele student is zo niet gemotiveerd om actie te ondernemen. De student kan vaak weinig kan doen als de mede-bewoners niet meedoen. Walter roept op om studenten campagnematig te benaderen en hen uit te dagen in gezamenlijkheid te gaan besparen. De huurdersorganisatie is voorstander van individuele bemetering. Daar gaat een trigger van uit. Colette van Essen, (huurder van Mitros, lid werkgroep Basiskwaliteit Mitroswoningen en online panel van Mitros) geeft aan dat vele huurders wachten op actie van Mitros. Veel woningen hebben slechte energielabels en scoren ook qua comfort zeer laag. Daarbij geeft zij aan dat zij verwacht dat een gedragscampagne niet goed aanslaat bij bewoners van woningen met een zeer slecht energielabel. Zij zullen vinden dat Mitros eerst maar eens aan de slag moet met het nemen van maatregelen om vocht, tocht en schimmelproblemen weg te nemen. Het opbouwen van vertrouwen is belangrijk. Yvonne de Valle van STOK (huurdersorganisatie van Bo-Ex) geeft aan dat voor haar betaalbaarheid geheel bovenaan haar wensenlijstje staat. Nu gaat bij mutatie de huur soms wel met 150,- à 200,- omhoog. Dat is ook de zorg van wethouder Paulus Jansen. De vorige wethouder (Gilbert Isabella, PvdA) wilde werken met tijdelijke huurcontracten (tijdelijke verhuur) om na de contractperiode de huren flink te kunnen verhogen. Dat is gelukkig van de baan. Als energiebesparingsprojecten de woonlasten omlaag brengen (of minstens gelijk houden) kan Yvonne de Valle hier in mee gaan. STOK heeft ook een energiewerkgroep, maar deze kon vanavond niet aanwezig zijn. 10 Afsluiting Dagvoorzitter Michel Jehae geeft Miriam sterk, voorzitter van de Bundeling tot slot het woord. Miriam geeft aan dat de Bundeling, als belangenbehartiger van bewoners, streeft naar betaalbare, comfortabele en gezonde huurwoningen. Miriam is blij met de gedragscampagne die van start gaat. Kennisoverdracht is belangrijk om bewustzijn te creëren en zo ook draagvlak te krijgen voor maatregelen aan de woning (en dus een huurverhoging). Verder ziet Miriam liever dat het aanbod van de woningcorporaties zó goed is dat niet 70% draagvlak voor maatregelen ontstaat, maar 100%. Elders in het land heeft zij deze voorbeelden van 100% draagvlak gezien. Daar ging het overigens over Nul-op-de-meter renovaties. De Bundeling vindt het dan ook belangrijk dat het Hoogspringerstraject een vervolg krijgt. We staan nog maar aan het begin. Tot slot roept zij aanwezige huurders op om hun reactie te geven op het aanhangsel bij het huurcontract dat in de maak is. Dit gaat over voorwaarden en eigen gedrag van huurders in een nul-op-de-meter woning. Neem hiervoor contact op met de Bundeling of de NMU. Voordat alle aanwezigen aan de borrel gaan om nog door te praten, kondigen de Bundeling en NMU het vervolgdebat aan: op 1 oktober (avond) ligt de focus op betaalbaarheid en de positie die de huurder inneemt. Draagvlak, selectie wijken, effect op huurontwikkeling en daarmee op de voorraad sociale huurvoorraad komen dan nadrukkelijk aan de orde. Op 20 november (18.00 uur uur) vindt de landelijke slotbijeenkomst van StookjeRijk plaats. Daar worden de jaarlijkse StookjeRijk-trofees weer uitgereikt. Voor meer informatie:

9 Debatleider Michel Jehae dankt iedereen voor deelname en inbreng. 9

Ambities voor energiebesparing in de Utrechtse sociale huursector moeten omhoog

Ambities voor energiebesparing in de Utrechtse sociale huursector moeten omhoog Ambities voor energiebesparing in de Utrechtse sociale huursector moeten omhoog Woensdagavond 11 juni organiseerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), dit keer samen met bewonersplatform De Bundeling,

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

Mitros heeft een nieuwe labelling. Ook Groen West heeft nieuwe energielabels en is het proces van monitoring pas gestart.

Mitros heeft een nieuwe labelling. Ook Groen West heeft nieuwe energielabels en is het proces van monitoring pas gestart. Rondetafel Stookjerijk Utrecht 25 september 2013 Woensdagavond 25 september vond de Utrechtse Ronde tafels met corporaties, raadsleden en huurdersverenigingen plaats. Doel van de avond was om gezamenlijk

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Datum: donderdag 16 april 2015 Aanvang: 19:00 Traject

Nadere informatie

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Overzicht van de verbetering van de Energie-Index, isolatiegraad en het percentage energiezuinige ketels in

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector 12 rondetafels Stookjerijk 2014 Onderwerpen Monitoring voortgang met rekenmodel Shaere Opgaven Energieakkoord Resultaten voortgang energiebesparing

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector

Energiebesparing in de Leidse huursector - Leiden - 2014 Rondetafel 26 juni Energiebesparing in de Leidse huursector Bert Bakker StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst do avond 20 november te Utrecht Energieprestaties 2013

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014 Stook je rijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector 29 Oktober 2014 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Opening en aanleiding 19.40 uur Presentatie Woonbond, Robert Willé 19.50 uur

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben, een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen

Nadere informatie

VERSLAG STOOKJERIJK UTRECHT 26 MEI 2015

VERSLAG STOOKJERIJK UTRECHT 26 MEI 2015 VERSLAG STOOKJERIJK UTRECHT 26 MEI 2015 De Natuur en Milieufederatie Utrecht, de Woonbond en de Bundeling organiseerden op 26 mei alweer de vierde Stookjerijk-bijeenkomst in de gemeente Utrecht. Deze avond

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector

Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector Woensdag 29 oktober, 19.00 uur zaal open, 19.30 uur start Gemeentehuis Helmond, Raadszaal,

Nadere informatie

StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht

StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht Stookjerijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Haarlemse huursector Systematiek energielabels Waar gaat

Nadere informatie

Presentatie Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam

Presentatie Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Verslag Stookjerijk Rotterdam 2014 9 oktober 2014 Suzanne Mulder, debatleider van deze avond, heet iedereen welkom. Zij licht het programma toe en interviewt Emile van Rinsum, directeur van het Rotterdams

Nadere informatie

Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht

Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht Welkomstwoord door Michel Jehae Avondvoorzitter en debatleider Michel Jehae heet iedereen van harte welkom

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten

Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten Ronde tafel Leiden 26 juni 2014 Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten VERSLAG Inhoud 1. Introductie 2. Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Nadere informatie

VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015

VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015 VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015 De Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Woonbond organiseerden op 4 juni alweer de vierde Stookjerijk-bijeenkomst in de gemeente Amersfoort. Deze avond organiseren

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling. Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos

Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling. Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos Visie Tiwos: betaalbaarheid centraal! Tiwos staat voor betaalbare woonlasten (huur en energie), comfortkeuze is voor rekening

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 1. Opening

Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 1. Opening Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 25 november, Stadskantoor Utrecht, 18.30u-20.45u. Foto`s: Bas Fotografie 1. Opening Avondvoorzitter Michel Jehae heet

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken

Addendum Prestatieafspraken Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie Mitros en huurdersorganisatie HNM Utrecht, 23 november 2016 Prestatieafspraken 2017-2020 Mitros Pagina 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 1.

Nadere informatie

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland Energiecafé Energie in prestatie afspraken Huurders Holland Rijnland 7 september 2016 Oegstgeest Energiecafé beleid en stand van zaken Huurders Holland Rijnland Jaap van Leeuwen, Siem Goede Energieteam

Nadere informatie

Verslag Stook je rijk Den Haag 2015

Verslag Stook je rijk Den Haag 2015 Verslag Stook je rijk Den Haag 2015 Maandag 9 november 2015 Inhoud - Introductie - Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland - Betaalbaarheid en energiebesparing bij

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Energiebesparing in de Alkmaarse huursector

Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Project Stook Je Rijk. Alkmaar, 3 juni 2014 Inhoud verslag: 1. Interview met Juriaan Jansen, Milieufederatie Noord-Holland 2. Sociaal huurbeleid, Robbert Willé

Nadere informatie

Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector

Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector 6 november 2013, 19.30-22.00u, Boerke Mutsaers Tilburg. Ruim 80 aanwezigen (83) Opening Avondvoorzitter Michel Jehae opent de bijeenkomst, heet iedereen

Nadere informatie

Energiebesparing in de Nijmeegse huursector

Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Op donderdagavond 20 juni vond in de Lindenberg te Arnhem de bijeenkomst Energiebesparing in de Nijmeegse huursector plaats. Corporaties, huurders en gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Verslag Stook je rijk Den Haag 2014

Verslag Stook je rijk Den Haag 2014 Verslag Stook je rijk Den Haag 2014 Dinsdag 14 oktober 2014 Inhoud Introductie Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Sociaal energiebeleid, Suzanne Schuitemaker,

Nadere informatie

Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector

Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Project Stookjerijk2014 13 mei 2014 Inhoud: 1. Interview met Volkert Vintges, directeur GNMF 2. Sociaal huurbeleid, Pepijn Binkhorst van de Woonbond

Nadere informatie

huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle?

huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle? Verslag Stookjerijk Zwolle: Energieprestaties, betaalbaarheid en huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle? Datum: Dinsdag 16 juni, 19.30 tot 21.30 uur (aansluitend borrel) Locatie: Wijkcentrum Bestevaer,

Nadere informatie

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.7.90 Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning bronnen aedes.nl, Kamer neemt wetsvoorstel energieprestatievergoeding

Nadere informatie

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Vastgoedontwikkeling, Marieke Keyzer, 23-11-2015 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Energiebesparing in onze huurwoning. ALV De Klink 5 april 2016. Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk

Energiebesparing in onze huurwoning. ALV De Klink 5 april 2016. Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk Energiebesparing in onze huurwoning ALV De Klink 5 april 2016 Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk Onderwerpen Lustrumjaar Stookjerijk Nieuwe Nijmeegse prestatieafspraken Verbetering

Nadere informatie

1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector

1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Bijlage 1. Verslagen Rondetafelbijeenkomsten Stookjerijk 2014 1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Project Stook Je Rijk. Alkmaar, 3 juni 2014 Inhoud verslag: 1. Interview met Juriaan Jansen,

Nadere informatie

Wethouder Bert van der Meij

Wethouder Bert van der Meij Welkom! Nul op de Meter -pilot Oostvoorne, 8 maart 2016 Welkom! Wethouder Bert van der Meij 1 Vanavond Welkom Inleiding Brainstorm ervaringen en wensen Uitleg Nul op de Meter Samenvatting Hoe nu verder?

Nadere informatie

Deel 1: plenair deel met korte interviews en de vergelijking van Arnhemse corporaties

Deel 1: plenair deel met korte interviews en de vergelijking van Arnhemse corporaties Energiebesparing in de Arnhemse huursector Rondetafelgesprek tussen Arnhemse huurders, corporaties en gemeenteraad 6 oktober 2011, 20.00-22.30u, Bezoekerscentrum Sonsbeekpark. Versnelling van de energiebesparing

Nadere informatie

Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet 1. Opening met Volkert Vintges, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie

Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet 1. Opening met Volkert Vintges, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Verslag Stookjerijk Apeldoorn 21 april 2015, 20.00u-22.30u. Locatie: oude Ambachtschool, Molenstraat-centrum 1, Apeldoorn. Programma: Opening met

Nadere informatie

Woonlastenbeleid en concrete aanpak energieprojecten. Onno van Rijsbergen

Woonlastenbeleid en concrete aanpak energieprojecten. Onno van Rijsbergen Woonlastenbeleid en concrete aanpak energieprojecten Onno van Rijsbergen Adviseur woningkwaliteit Woonbond Kennis en Adviescentrum 1 Nederlandse Woonbond De Woonbond bespaart Energiebus Energielijn Second

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok December 2013 Van: werkgroep Monitoring Aan: projectgroep Blok voor Blok 0. Inleiding Deze rapportage is tot stand gekomen op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Casper Tigchelaar Marijke Menkveld Den Haag, SER 2 oktober 2013 www.ecn.nl Instrumenten gericht op eigenaar-bewoners Bewustwording en informatie

Nadere informatie

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN CORPORATIES: ZONNESTROOM EN -- FINANCIERING Solar Solutions International, 22 maart 2017 Bart Jansen Atrivé WIE IS ATRIVÉ? Adviesbureau op het gebied van Wonen Woningcorporaties & gemeente/overheid Duurzaamheid:

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening O P I N I E S T U K Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening Bijna iedereen is het er wel over eens dat een significante vermindering van het energieverbruik

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z15884

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan.

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan. Petten, 4 juni 2014 Afdeling Policy Studies Van Tigchelaar, C. Aan Het ministerie van BZK Kopie Onderwerp Nulmeting subsidieregeling voor verhuurders Aanleiding In het Nationaal energieakkoord is met de

Nadere informatie

Stook je rijk 2013. Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector. 25 april 2013

Stook je rijk 2013. Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector. 25 april 2013 Stook je rijk 2013 Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector 25 april 2013 Programma 19.30 uur Inloop 19.45 uur Opening en aanleiding 19.55 uur Vergelijking Eindhovense corporaties 2012

Nadere informatie

Grote en kleine stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Grote en kleine stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving Grote en kleine stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving Op dinsdag 17 juni 2014 organiseerde 'Spaar het Klimaat' de 2e beleidstafel in 2014 en de 10e beleidstafel in een reeks die startte in

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. nul-op-de-meter renovatie woningen in Oostvoorne

Onderwerp: Krediet t.b.v. nul-op-de-meter renovatie woningen in Oostvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 142447 Sector: Grondgebied Team : Woonbedrijf Onderwerp: Krediet t.b.v. nul-op-de-meter renovatie 4 + 60 woningen in Oostvoorne Besluit: 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord 18 mei 2010, Stichting Huurdersraad Spijkenisse Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord Jaap van Leeuwen Energieconsulent Nederlandse Woonbond Waarom energie besparen?

Nadere informatie

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam pagina 1 / 5 Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam Datum: 15 maart 2016 Kenmerk: 201/0007, JvdV Archiefnummer: 5.90/3 Betreft: Bestuurlijke Reactie op

Nadere informatie

Verduurzaming Woningvoorraad. Agenda. Technisch Project Adviseur. Hans Wiessner, Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw

Verduurzaming Woningvoorraad. Agenda. Technisch Project Adviseur. Hans Wiessner, Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw Verduurzaming Woningvoorraad Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw Hans Wiessner, Technisch Project Adviseur Agenda Energielabel woningbouw anno 2015 Energieverbruik terugdringen in

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

FINANCIËLE HAALBAARHEID DOELSTELLINGEN ENERGIEAKKOORD CORPORATIESECTOR. 12 oktober 2016

FINANCIËLE HAALBAARHEID DOELSTELLINGEN ENERGIEAKKOORD CORPORATIESECTOR. 12 oktober 2016 FINANCIËLE HAALBAARHEID DOELSTELLINGEN ENERGIEAKKOORD CORPORATIESECTOR 12 oktober 2016 MANAGEMENTSAMENVATTING Aanleiding In 2012 is het Convenant Energiebesparing Huursector ondertekend. Hiermee heeft

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR. 28 juni 2012

CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR. 28 juni 2012 CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR 28 juni 2012 Partijen: 1. De Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen handelend als bestuursorgaan; hierna te noemen het Ministerie ; 2. Aedes

Nadere informatie

Benut alle kansen van zonnepanelen

Benut alle kansen van zonnepanelen 1 Benut alle kansen van zonnepanelen 2 5 voorbeelden: Pitch 1 3 Vabi Assets dag 2015 Klik om een thema te maken Vabi Assets dag 2015 Goed Wonen Joris Wismans 2650 woningen Toekomst Duurzaam woningbezit

Nadere informatie

Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland

Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland Betrokkenheid o.a.; Projectmanager Energiesprong SWF Projectmanager Blok voor blok Utrecht Label B of meer? Opgave - Focus Financieel

Nadere informatie

SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties

SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties Gastheer: Bart Jansen, Atrivé i.s.m. Aedes vereniging van woningcorporaties Programma: 15.30-15.45 Energietrends voor corporaties Bart Jansen, Atrivé 15.45-16.00

Nadere informatie

Huishoudboekje Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016

Huishoudboekje Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016 Huishoudboekje 2.0 2.0 Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Waar staan de Haarlemse corporaties voor 3. Het Kasstroommodel door 4. Indicatieve bestedingsruimte door 5. Strategieën

Nadere informatie

Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle

Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle Plaats: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, Zwolle Datum: Woensdag 12 juni 2013 Programma 1. Welkomstwoord 2. Korte interviewronde

Nadere informatie

Green Deal Leiden: wonen en energie

Green Deal Leiden: wonen en energie Green Deal Leiden: wonen en energie Samen meters maken Bart van Geleuken, projectleider Green Deal Introductie Leidse Green Deal Toelichting doel Leidse Green Deal Leidse voorbeelden wonen en energie Voorbeelden

Nadere informatie

Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus GD Utrecht. Utrecht, 16 december 2015

Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus GD Utrecht. Utrecht, 16 december 2015 Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus 3151 3502 GD Utrecht Utrecht, 16 december 2015 Betreft: Verloop en uitkomsten prestatieafspraken met Bo-Ex Geachte heer Klinkenberg, STOK heeft zich in haar

Nadere informatie

KENGETALLEN PORETEFEUILLE STRATEGIE

KENGETALLEN PORETEFEUILLE STRATEGIE In de loop van 2015 is door Eigen Haard een nieuwe Ondernemingsstrategie ontwikkelt en als uitwerking daarvan een nieuwe Portefeuille strategie. Over de Portefeuillestrategie is advies gevraagd aan Alert.

Nadere informatie

Stroomversnelling is het ei van Columbus

Stroomversnelling is het ei van Columbus Woningcorporaties en duurzaamheid Stroomversnelling is het ei van Columbus In 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat is een van de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei.

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Rapportage SHAERE 2012

Rapportage SHAERE 2012 Voor u ligt de benchmarkrapportage SHAERE 2012. Deze rapportage beschrijft de voortgang van de verbetering van de Energie Index (EI) van corporatiewoningen in 2012. Wat is SHAERE? SHAERE (Sociale Huursector

Nadere informatie

Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren

Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren Wie zijn wij? Onafhankelijke aanjagers van de bouwsector in opdracht van Min. BZK Programma Energiesprong (sinds 2010) onder Platform31 (semi-overheid)

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes?

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Nico Nieboer 3 november 2015 Delft University of Technology Challenge the future Inleiding Presentatie uitkomsten onderzoek naar verbetering energieprestatie

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie?

Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie? Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie? Nul-op-de-meter is hot. Er wordt veel over gepraat. De Stroomversnelling is aan een tweede ronde prototypes toe voor renovatie van grondgebonden

Nadere informatie

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Overhandiging boekwerkje Taskforce Vergunningen aan minister Blok op 26 februari 2015 Wat is Stroomversnelling? Initiatief om totaal vernieuwde comfortabele

Nadere informatie

GEN Methodiek kansrijk aanbod. Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling op gebouwniveau

GEN Methodiek kansrijk aanbod. Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling op gebouwniveau GEN Methodiek kansrijk aanbod Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling op gebouwniveau Methodiek kansrijk aanbod (Mka) Centrale begrippen Energieneutraal en laagste woonlasten Grootschalig werken

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Eindrapportage In opdracht van de gemeente Katwijk BMC Implementatie Januari 2017 B.M.A. Lont MSc L. Dols MSc E.J. Timmerman MSc Projectnummer:

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie