Journaal. Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december FSV.indd :26:43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Journaal. Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010. FSV.indd 1 13-12-2010 09:26:43"

Transcriptie

1 Journaal Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010 FSV.indd :26:43

2 Donatiebeleid Het donatiebeleid omvat specifieke doelen met de nadruk op financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een sociale of ideële strekking. Trefwoorden zijn participatie, ontplooiing en integratie. In principe steunt het Fonds geen reguliere activiteiten van een organisatie, dat wil zeggen de activiteiten die tot de normale werkzaamheden behoren. Daarentegen is het Fonds met name geïnteresseerd in projecten die van experimentele en/of innovatieve aard zijn en die in potentie een bepaalde voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Zo richt het Fonds zich op de trajecten: - Maatschappelijk welzijn, de meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk; - Gezondheidszorg, initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen; - Natuur en milieu, in het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren; - Educatie, initiatieven die de culturele vorming van scholieren bevorderen; - Sport en vrije tijd, projecten die actieve deelname aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen; - Kunst en cultuur, de bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Ook restauratieprojecten en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen in aanmerking; - Individu, bij uitzondering en mits degene met de realisatie van het initiatief een voorbeeldfunctie vervult voor groepen uit de samenleving. Richtlijnen en criteria Het Fonds verleent steun aan concrete en afgebakende projecten, die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Ook wordt steun gegeven aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal vier) jaren. De steun heeft nimmer een permanent karakter. Er wordt in principe geen steun gegeven aan: - instellingen en projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter; - projecten die buiten de regio plaatsvinden; - projecten die reeds van start zijn gegaan of binnen een termijn van zes weken plaatsvinden; - instellingen die een aanvraag ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten indienen; - instellingen die een niet-projectgebonden aanvraag indienen; - instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren. Incidenteel steunt het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling. Bij aanvragen van overheden, overheidsinstellingen of vrijwel geheel door de overheid gesubsidieerde instellingen, wordt in het bijzonder getoetst of en in welke mate het project behoort tot een normale overheidstaak. In alle gevallen is het oordeel van de directie en het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. behandeling aanvragen Aanvragen voor een donatie moeten ruim van te voren schriftelijk worden ingediend. Het Fonds kent gestandaardiseerde aanvraagformulieren. Deze kan men ophalen, online invullen op de website ( of op verzoek per post laten toesturen. Een volledige aanvraag omvat: - een aanvraagformulier; - gegevens van de aanvragende instelling (statuten en recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar); - laatst verschenen jaarverslag incl. jaarrekening; - een uitgebreide projectbeschrijving; - een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend; - een gedetailleerde begroting en dekkingsplan; - de naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer (overdag); - een beknopte historie; - relevante informatie over uw organisatie en activiteiten; - indien van toepassing kopie van offerte of huurcontract. Bij verstrekte donaties van ,- en hoger vraagt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een verklaring van een accountant (RA of AA), waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project. Journaal is een Nieuwsbulletin van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Ineke Koning Drukwerk Drukkerij Wilskracht PRODUCTIE FreeLans BV, Eva Winkelman (opmaak), Nathalie Lans en Renée Hartog (tekst) Fotografie FreeLans BV, Valtos architecten (p.7), Awé Krijger (p.12) + gebruik beeldmateriaal met toestemming van de betrokken instanties CONTACT Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Schiedamseweg BB Vlaardingen Telefoon (010) Fax (010) Internet 4 Maa 9 Spor FSV.indd :26:44

3 EVALUATIE HOUDT BESTUUR ÉN ORGANISATIES SCHERP In de afgelopen maanden is door een werkgroep binnen het bestuur aandacht geschonken aan het onderwerp evaluatie door een aantal projecten met raakvlakken kritisch tegen het licht te houden. De betreffende organisaties ontvingen vragenlijsten met het verzoek deze zo volledig mogelijk te beantwoorden. Hierna zijn ter completering van de gegevens nog aanvullende vragen aan de organisaties voorgelegd. De bevindingen zullen intern worden gebruikt voor het aanscherpen van het beleid. Maar ook de betreffende organisatie zelf kan er haar voordeel mee doen. Met de evaluatie als basis kan worden gekeken of beweging richting vernieuwende en aansprekende initiatieven mogelijk is. Het houdt zowel de betreffende organisaties als het bestuur scherp. Immers er moet in alle gevallen gewaakt worden voor een afhankelijkheidsrelatie met het Fonds. In september jl. is binnen het bestuur bovendien uitgebreid gesproken over de beleggingsstrategie, risicoanalyse en het belang van kostenbeheersing. De inkomsten blijven zodanig dat het Fonds er ook komend jaar niet aan zal ontkomen keuzes te maken bij het financieel ondersteunen van projecten in de verschillende trajecten. Om die reden wordt er rekening gehouden met het feit dat het uitgavenbeleid voor 2011 voorzichtig zal blijven. In deze uitgave treft u wederom voorbeelden aan van de waardevolle maatschappelijke projecten die de afgelopen periode tot stand zijn gekomen in het Waterweggebied. Ondanks de verwachte noodzakelijke bezuinigingen, hopen wij ook volgend jaar zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en onze missie, al dan niet aangescherpt, te kunnen voortzetten! Voor nu wensen wij u alvast prettige kerstdagen en alle goeds voor 2011! Bestuur, directie en medewerkers van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 4 Maatschappelijk welzijn 6 educatie 9 Sport en vrije tijd 11 kunst en cultuur FSV.indd :26:46

4 Gezellig samen eten voorkomt eenzaamheid Zo n dertig jaar geleden startte Stichting Seniorenwelzijn Maassluis-Vlaardingen-Schiedam met het bezorgen van warme maaltijden aan huis. Nu wil de stichting dit gaan ombuigen door het gebruik van gezamenlijke eettafels de komende tijd sterk uit te breiden. Sowieso is dit hard nodig, omdat er fors wordt bezuinigd op welzijn. Echter, de voornaamste reden is dat kwetsbare senioren gebaat zijn bij gezamenlijk buiten de deur eten. Op deze manier komt Seniorenwelzijn weer een stap dichter bij haar doelstelling. Alles wat wij doen, heeft als doel om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen, aldus Marianne van Twist, directeur van Seniorenwelzijn. Wij maken ons sterk voor thuiswonende ouderen, die om verschillende redenen extra ondersteuning nodig hebben om de regie over hun eigen leven te kunnen behouden. We bieden onze diensten en middelen vraaggericht aan, op diverse terreinen. Dat kan individueel, middels een ouderenadviseur, en integraal, door bijvoorbeeld ontmoetingscentra te creëren waar ouderen kunnen samenkomen om spelletjes te spelen, te gymnastieken of gewoon voor een kopje koffie en gezelligheid. Dit alles om het welzijn te bevorderen. Daarnaast bieden we een aantal diensten aan, zoals een pedicure, kapper en de bezorging van warme maaltijden. Gezonde alternatieven meeste hedendaagse ouderen hebben een magnetron thuis. Maar het liefst zien we uiteraard zoveel mogelijk ouderen aanschuiven aan de gezamenlijke eettafels! Elkaar ontmoeten De stichting runt nu al eettafels in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam waar ouderen s middags met elkaar de warme maaltijd nuttigen. Het plan is om deze eettafels verder uit te breiden, te beginnen bij ontmoetingscentrum De Vliet in Maassluis en De Woudhoek in Schiedam. Hier komt al een groep van tien ouderen regelmatig eten. Ons streven is om uiteindelijk per eettafel minimaal 25 deelnemers te mogen verwelkomen. We kunnen indien nodig de mensen per busje ophalen. De eettafels willen we met decoratie en mooie tafelkleden een restaurantachtige uitstraling geven, zegt Marianne van Twist. Want we zijn er van overtuigd dat samen eten een goede manier is om mensen hun huis uit te krijgen; hen zo niet in een sociaal isolement te laten terechtkomen. Het is gezelliger en bovendien gezonder, want het bevordert de eetlust en de smaak! Die diensten wil Seniorenwelzijn de komende tijd gaan ombouwen. Ook op welzijn moeten we bezuinigen en dat vraagt om maatregelen, legt Marianne van Twist uit. Vergeleken met dertig jaar geleden zijn er voldoende lekkere en gezonde kant-en-klaar maaltijden verkrijgbaar en de 4 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN FSV.indd :26:48

5 Inrichting voor nieuwe locatie van Stichting Ummah Wahidah Stichting Ummah Wahidah richt zich vooral op Marokkaanse jongeren in Maassluis. Onder meer door het organiseren van activiteiten helpt de stichting al zo n tien jaar kleinschalig overlast terug te dringen in en rondom de Burgemeesterswijk. In juni 2010 is Ummah Wahidah verhuisd naar een nieuwe locatie, aan de Burgemeester Zaneveldstraat. Een aanvulling in de inrichting, waaronder nieuwe tafels in de gemeenschappelijke ruimte, het leslokaal en extra (spel)computers zorgt ervoor dat de stichting haar succesvolle activiteiten kan voortzetten en zelfs uitbreiden. Ummah Wahidah is opgericht in Destijds werd er in Maassluis, vooral in de Burgemeesterswijk, behoorlijk wat overlast veroorzaakt door Marokkaanse jeugd. Een groep Marokkaanse jongeren was dit zat en besloot zich in te gaan zetten, om de overlast van hun broeders te verminderen. Wij wilden als vriendengroep iets betekenen voor de gemeente Maassluis en de politie, zo vertelt penningmeester Karim el Hadioui. Dit initiatief groeide uit tot Ummah Wahidah en uiteindelijk kreeg de stichting een pand van de gemeente. Omdat dit pand gesloopt moest worden, was de stichting dit jaar gedwongen te verhuizen. Sinds juni jl. zit Stichting Ummah Wahidah op de nieuwe locatie aan de Burgemeester Zaneveldstraat 221. Betrokkenheid Door jongeren naar binnen te halen, voorkomen we dat ze op straat gaan hangen en klieren, zegt Karim el Hadioui. We richten ons op de kleine overlast; echte criminaliteit is een zaak van de politie. Ummah Wahidah heeft een breed assortiment aan activiteiten op het gebied van sport, spel en recreatie, zoals de door de jongeren zelf georganiseerde wekelijkse filmavond. Ook kunnen jongeren gewoon binnenlopen voor een praatje of gezelligheid. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het organiseren van sociaalethische activiteiten, denk aan bijeenkomsten met een religieuze inslag en politieke avonden én functionele initiatieven, zoals het regelen van stageplekken, ICT-cursussen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Uit politiecijfers is gebleken dat in de jaren dat wij actief zijn, de overlast door Marokkaanse jongeren daadwerkelijk is afgenomen. Daarbij is de betrokkenheid van de wijkbewoners verbeterd en dragen we op die manier bij aan de integratie, aldus Karim el Hadioui. Perfecte ruimte We zijn heel tevreden met de nieuwe locatie, vertelt voorzitter Ali Chahbari. We zitten nu op een centraal punt in de wijk. Ook de indeling is perfect, met één grote ruimte en twee aparte leslokalen. Als de nieuwe inrichting compleet is en we genoeg lesmateriaal, tafels, stoelen en computers hebben, willen we het aanbod uitbreiden met bijvoorbeeld opvoedcursussen of Nederlandse en Arabische les voor mannen en vrouwen. We hebben de ruimte er nu immers voor! MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 5 FSV.indd :26:52

6 Spelletjes tegen taalachterstand De kinderen van openbare basisschool De Taaltuin in Schiedam zijn vrijwel allemaal van niet-nederlandse afkomst en hebben vaak een taalachterstand. Om taalontwikkeling bij kleuters te stimuleren, wil de school een speluitleen opzetten. Door educatieve spelletjes op te nemen in de bestaande schoolbibliotheek kunnen de kleuters, naast boeken, iedere week een spel mee naar huis nemen. Zo kunnen zij thuis samen met hun ouders werken aan hun taal- en letterkennis. Hartstikke leuk én leerzaam! Alles valt en staat met taal; hoe intelligent je ook bent, als je niet kunt lezen, snap je niets van aardrijkskunde en kun je niet leren rekenen. Ook in de omgang met andere mensen is het van belang. Daarom is het volgens Patrick Heuchemer, docent in groep 1 en 2 van basisschool De Taaltuin, juist voor kinderen met een niet-nederlandse achtergrond belangrijk om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan lezen en ontluikende geletterdheid. Nederlanders zijn gewend om heel veel tegen en met hun kinderen te praten, al van baby af aan. In andere culturen is er echter vaak weinig interactie tussen ouders en kinderen. In combinatie met een andere moedertaal ontstaat bij deze kinderen zo een taalachterstand. Kennismaken met taal De Taaltuin heeft al een bibliotheek waar ouders iedere week een boekje kunnen lenen. Omdat kleuters zelf nog niet kunnen lezen, willen we ouders stimuleren thuis voor te lezen. Met het nieuwe project, een educatieve speluitleen voor de kleuterklassen, borduren we hier op voort, legt Patrick Heuchemer uit. Het zijn educatieve spellen, waarvan is bewezen dat ze bijdragen aan de ontwikkeling. Als je samen een spelletje speelt, ga je automatisch met elkaar praten. In een spel als Memory komen veel woorden voor, dat is goed voor de woordenschat. Veel begrippen die op zich moeilijk zijn uit te leggen, worden verduidelijkt tijdens het spelen. Wat betekent winnen bijvoorbeeld? En meer of minder? Bovendien leren kinderen netjes met elkaar om te gaan. Zo moeten zij op hun beurt wachten of elkaar vragen stellen. Betrokkenheid ouders De speluitleen is leuk, maar niet vrijblijvend. Ouders krijgen eerst voorlichting over het doel van de uitleen, voordat zij een spel mee naar huis mogen nemen. Het is namelijk de bedoeling dat de vaders en moeders daadwerkelijk samen met hun kind het spel gaan spelen. Zo vergroten we ook de betrokkenheid van de ouders met hun kind(eren) en met de school, aldus Patrick Heuchemer. De ouders zijn enthousiast. Want ongeacht de verschillende achtergronden, wil iedereen toch het beste voor zijn of haar kind! 6 EDUCATIE FSV.indd :26:53

7 Nieuw school- en speelplein voor sbo Kameleon SBO Kameleon is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Hier zitten kinderen die moeite hebben met het leren, zoals dat op de reguliere basisscholen gebeurt. De school is ontstaan uit een samenwerking tussen de Prof. Kohnstammschool en de Dr. Albert Schweitzerschool en is sinds eind 2010 gevestigd in een gloednieuw gebouw aan de Reigerlaan 9 in Vlaardingen. Bij het ontwerpen van het schoolplein is in het bijzonder rekening gehouden met de compleet verschillende doelgroepen van beide scholen. SBO Kameleon valt onder het schoolbestuur van het openbaar onderwijs te Vlaardingen en Maassluis, genaamd Stichting Wijzer. Door de fusie van de Prof. Kohnstammschool en de Dr. Albert Schweitzerschool kregen wij leerlingen met totaal verschillende beperkingen, in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Dit valt het meest op door een achterstand bij de schoolvakken, legt directeur van SBO Kameleon Fred Hemmes uit. De achterstanden kunnen volgens Hemmes door een veelheid aan factoren ontstaan. Bijvoorbeeld door de werkhouding (snel afgeleid, zwakke concentratie), het gedrag (onzekerheid, faalangst, gering zelfvertrouwen, prikkelbaarheid, contactarmoede en bravouregedrag), of door een zwak geheugen. Ook kan er sprake zijn van een algemene leer- en ontwikkelingsachterstand. Verschillen vormgeven Bij het ontwerp van het nieuwe schoolplein, waar zowel leerlingen van SBO Kameleon als kinderen uit de wijk vrij en veilig moeten kunnen buitenspelen, is in hoge mate rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Kinderen met een gedragsstoornis als ADHD zijn vaak wild en overactief en hebben echt een uitlaatklep nodig. Daarentegen hebben kinderen met een aan autisme verwante stoornis behoefte aan een rustige, geborgen plek, aldus Fred Hemmes. SBO Kameleon heeft bij de ontwikkeling van het schoolplein hulp gekregen van Tante Yo uit Schiedam. Een projectbureau dat is gespecialiseerd in het bedenken en ontplooien van activiteiten voor organisaties op het gebied van onderwijs en welzijn. In overleg met de architect hebben we gekozen voor een heel groot plein, waar kinderen met elkaar, maar ook gescheiden van elkaar kunnen spelen, zegt Freek van Bemmelen, van Tante Yo. Er is gekozen voor een duidelijk onderscheid tussen onder- en bovenbouw. Daarnaast biedt het plein verschillende activiteiten, zoals een zandbak en speeltoestel voor de allerkleinsten, een voetbalveld en basketbalveld voor de actieve kinderen, een zitgedeelte voor de rustige kinderen en een podium gericht op gezamenlijke activiteiten. Het speelplein is opgedeeld in zones met elk een specifieke kleur, zodat het voor alle kinderen duidelijk is welke regels waar gelden. In het zitgedeelte mag je bijvoorbeeld niet met een bal gooien, aldus Van Bemmelen. Mooi resultaat Iedereen is meer dan tevreden met het resultaat. De kinderen, die vooraf om input zijn gevraagd, konden werkelijk niet wachten tot het hele plein af was. Het is bovendien de bedoeling om bijvoorbeeld het voetbal- en basketbalgedeelte op gezette tijden ook toegankelijk te maken voor buurtkinderen. Sowieso zijn de buurtbewoners blij; zij kijken nu uit op een mooi, kleurrijk plein, besluit schooldirecteur Fred Hemmes. educatie 7 FSV.indd :26:54

8 School zonder pesten Stichting Victor & Co. heeft zich als doel gesteld de weerbaarheid van (met name heel jonge) kinderen te vergroten. Met het project School Zonder Pesten biedt de stichting een compleet pestpreventieprogramma voor basisscholen in Nederland. Er hebben zich al zes scholen uit de regio aangemeld voor dit unieke project dat zich richt op kinderen van vier tot zes jaar. Op deze jonge leeftijd weten kinderen nog niet goed wat pesten is, maar zoals stichtingsvoorzitter Anne Schouten-van Hooft zegt: Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het voorkomen van pesten! Pesten is een groot probleem. Mensen die als kind zijn gepest, dragen soms hun hele leven lang de gevolgen daarvan met zich mee, aldus Anne Schouten-van Hooft. Kinderen van een jaar of vier weten nog niet precies wat pesten is. Maar naar mijn idee kun je niet vroeg genoeg beginnen met preventie. Door kinderen al op zeer jonge leeftijd te confronteren met positieve en negatieve emoties en aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag, worden zij zich al vroeg bewust van de gevolgen van hun daden. We maken pesten op deze manier bespreekbaar. Goedgevoel Machine Het project School Zonder Pesten wordt aangeboden op basisscholen in heel Nederland en bestaat onder meer uit een toneelvoorstelling in de klas, lesmateriaal in de vorm van een lesmap en informatie voor docenten. Victor & zijn Goedgevoel Machine is een interactieve voorstelling met grapjes, filmpjes, toneel en gesprekjes. Op onze website, is hiervan een demo te zien, legt Anne Schoutenvan Hooft uit. Victor is een uitvinder en heeft een heel bijzondere machine gemaakt: de Goedgevoel Machine. Als hij in de machine zit en aan leuke dingen denkt, zoals lekkere taartjes, kleurt de glazen bol boven de machine groen. Denkt Victor aan iets dat niet leuk is, bijvoorbeeld aan een meisje wiens tas wordt afgepakt op het schoolplein, dan kleurt de bol rood. Op deze manier gaan kinderen aan de hand van verschillende filmpjes samen met Victor op zoek naar groene en rode gedragingen, gedachten en gevoelens. Na afloop krijgt elk kind een eigen mini-goedgevoel Machine; een liniaaltje dat voor de ene helft groen en de andere helft rood is. De leerkracht kan de kleurensymboliek blijven gebruiken en kinderen zo hun groene en rode gevoelens laten tonen. Pestpreventie integreren Victor & Co. wil dit project zoveel mogelijk uitbreiden en zou graag willen dat pestpreventie zou worden geïntegreerd in de reguliere lessen, als onderdeel van de vaste lesstof, legt Anne Schouten-van Hooft uit. Maar of dit lukt, ligt natuurlijk grotendeels aan de leerkrachten. Om die reden krijgen zij van ons altijd een speciale lesmap, met aanvullende informatie waarvan zij in de toekomst in de reguliere lessen gebruik kunnen maken. 48 EDUCATIE FSV.indd :26:56

9 Een nieuwe botenloods met meerwaarde De oude botenloods van Stichting Watersportcentrum Jachthaven Vlietland in Maassluis had de economische levensduur ver overschreden en voldeed technisch en qua milieuvriendelijkheid niet meer aan de eisen. Bovendien lag er asbest op het dak. Het was dus de hoogste tijd voor vervanging. Inmiddels is men begonnen met het slopen van de oude loods. Na afloop van de winterberging zal in mei 2011 worden begonnen met de bouw van de nieuwe, grotere en milieuvriendelijke loods, die naar verwachting in september 2011 gereed zal zijn. Onze oude loods was 17 bij 8 meter, de nieuwe wordt 25 meter lang met een breedte van 10 meter, zo vertelt Ton Pons, voorzitter van de havencommissie. Aan de Zuidvlietkant bevindt zich naast de afspuitplaats, waar plaats is voor twee schepen, een grote roldeur waardoor schepen naar binnen kunnen voor werkzaamheden. Aan de kant van de Noordvliet komt een gedeelte voor de voorzieningen die we nu in de oude loods hebben. Naast deze voorzieningen, biedt de loodsruimte tal van nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen we het onderhoud aan boten naar binnen verplaatsen, zodat eventuele geluidshindergevende en milieubelastende werkzaamheden geen overlast veroorzaken in de omgeving. Ook zijn we dan niet meer afhankelijk van het weer. Bovendien is er voldoende plek voor extra opslag van vaartuigen en bootonderdelen en een werkplaats. Met het oog op de toekomst Voor de watersport en de jachthaven is een botenloods van cruciaal belang. Voor boten bestaan immers geen garages en onderhoud is hoe dan ook nodig. De loods speelt een centrale rol in de bedrijfsvoering van de stichting, aldus voorzitter Wim van Dijk. Met de keuze voor de nieuwe loods hebben we rekening gehouden met de toekomst; voor de komende jaren hebben we alles in huis. Met het oog op de steeds strenger wordende wetgeving, hebben we ingezet op een gebouw dat voldoet aan de strengste milieueisen. Een goede loods biedt bovendien mogelijkheden voor exploitatie, bijvoorbeeld door er s winters stallingplaatsen te verhuren. Zelfwerkzaamheid Het verwijderen van de oude loods had nog behoorlijk wat voeten in de aarde. Er lag namelijk asbest op het dak, die moest worden verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De nieuwe loods, staal geïsoleerd, is als het ware een bouwpakket dat in eigen beheer in elkaar zal worden gezet, legt Ton Pons uit. Wim van Dijk vult aan: Zelfwerkzaamheid is een belangrijk begrip binnen onze stichting en we boffen dat ons ledenbestand hier een grote bijdrage aan kan leveren. We hebben voldoende expertise in huis, waaronder een uitvoerder, om de loods met elkaar zelfstandig te gaan bouwen. SPORT EN VRIJE TIJD 9 FSV.indd :26:56

10 Het College VOS laat leerlingen meer bewegen Scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs bewegen steeds minder. Te weinig lichaamsbeweging brengt tal van risico s met zich mee, waaronder overgewicht en diabetes. Fysieke activiteit vermindert deze risico s en draagt tevens bij aan de geestelijke gezondheid van het individu, de sociale gezondheid van de samenleving en het bereiken van onderwijsdoelstellingen. In dit kader werkt Het College VOS in Vlaardingen aan een plan om inactieve leerlingen te motiveren om meer te sporten en te bewegen. Het project Jongeren in beweging maakt hiervan deel uit. Het project Jongeren in beweging bestaat uit een serie van verschillende sportactiviteiten na schooltijd en sporttoernooien in de schoolvakanties, vertelt René Verbrugge, sinds september jl. actief op de locatie Korhoenlaan van het College VOS als coördinator van dit project. We willen leerlingen kennis laten maken met zoveel mogelijk verschillende sporten. Gedurende het hele schooljaar bieden we in drie blokken verschillende sporten aan, van honkbal tot voetbal en volleybal en van golf en tennis tot schermen, waarvoor leerlingen zich vrijwillig kunnen inschrijven. Elke cursus bestaat uit vier lessen van twee uur en wordt gegeven door professionele sportinstructeurs van verenigingen in de buurt. We hopen dat het voor leerlingen makkelijker wordt om uiteindelijk de stap naar een sportvereniging te maken, als ze er al mensen kennen. Motiveren het sporten als een bijhorend iets kunnen gaan zien, aldus Verbrugge. In de hogere klassen zijn ze het niet gewend en daardoor minder snel bereid om hun vrije tijd voor dergelijke activiteiten op te geven. Op den duur willen we het project wellicht verder uitbreiden. Bekende sporter De lessen zijn op vrijdagmiddag, na schooltijd, en dat maakt het iets lastiger om leerlingen te motiveren, vandaar dat René Verbrugge hier veel werk van maakt. Ik probeer iedere periode minimaal één bekende sporter naar school te halen. Zo werden de honkbal clinics gegeven door Percy Isenia, een bekende prof en bondscoach van het Nederlands dameshonkbalteam, en ging Mark Huizinga de klassen langs om leerlingen over te halen om zich in te schrijven voor zijn judolessen!, vertelt Verbrugge enthousiast. Het project Jongeren in beweging is onderdeel van het landelijke project VMBO in beweging. Het idee hierachter is, om jongeren die al sporten in beweging te houden en inactieve leerlingen aan het bewegen te krijgen, aldus Randy de Bruijne, gymdocent op het College Vos. Dit project loopt tot 2012; we streven naar een toename van tien procent van het aantal sportende leerlingen. Dit project richt zich specifiek op de eerste twee klassen van het VMBO onderwijs. We denken dat zij het makkelijkst te motiveren zijn en zo vanaf het eerste jaar op de middelbare school 10 SPORT EN VRIJE TIJD FSV.indd :26:58

11 SuikerZoet: een bijzonder Schiedams filmfestival Het SuikerZoet Filmfestival werd voor het eerst georganiseerd in 2005, in het kader van het kunstproject SuikerZoet, een initiatief van Artoteek Schiedam en 300procent kunstgalerie. Dit jaar was het alweer de zesde editie van het bijzondere filmfestival. Van donderdag 25 tot en met zondag 28 november stond de binnenstad van Schiedam in het teken van filmklassiekers, arthouse- en publieksfilms, allen met hetzelfde thema: feelgood & drama. Daarmee is SuikerZoet het enige festival in dit genre; een uniek kunstevenement. Het idee is puur om filmliefhebbers te vermaken met een prachtige verzameling films, aldus directeur en artistiek leider Edwin Spek. Elk jaar weer zorgen we voor een mooie dwarsdoorsnede van het filmaanbod, ontdaan van alle actiefilms en thrillers. Het thema, feelgood & drama, staat garant voor films die écht raken. We proberen internationaal zo breed mogelijk te programmeren. We kiezen altijd voor een mix tussen arthouse, publieksfilms, nieuwe films en klassiekers; van zowel westerse als niet-westerse maak. Dat maakt het voor iedereen leuk. De films worden, in kleine en intieme setting, vertoond op meer dan tien bijzondere locaties in de karakteristieke binnenstad van Schiedam. Professionalisering Nu het SuikerZoet Filmfestival al zes jaar bestaat, heeft Stichting Kunstalliantie, de coördinator van het festival, een stap willen maken in de professionalisering. Zo is er een nieuwe website: We willen graag investeren in kwaliteit en zijn begonnen met de website. Hij is nog niet helemaal af, maar groeit langzaam en wordt zo steeds interactiever, aldus Edwin Spek. Ook het Tubefestival, een samenwerking met de stadsbibliotheek, is nieuw. Hiervoor konden mensen zelf filmpjes maken en uploaden via de website. Een selectie is tijdens het festival vertoond in Schiedamse molens. Daarnaast hadden we dit jaar voor het eerst een voorpremière. Nog steeds niet veranderd, is het feit dat het SuikerZoet Filmfestival gratis is voor bezoekers, wat bijzonder is voor een indoor-festival. Maar we willen het perse zo houden, zodat iedereen kan genieten van een evenement als dit. Mooie dingen laten ontstaan Stichting Kunstalliantie is in 2005 opgericht en heeft als belangrijkste doelstelling het tot stand brengen van samenwerking op kunst- en cultuurgebied. Wij willen creatieven koppelen, zo zegt Edwin Spek. Dat doen we soms als organisator, zoals in het geval van het SuikerZoet Filmfestival, maar ook als bemiddelaar en stimulator van creatieve innovaties. We willen verschillende kunstdisciplines samenbrengen, elkaar inspireren en zo mooie dingen laten ontstaan. KUNST EN CULTUUR 11 FSV.indd :26:59

12 Met De Winterfluisteraar naar de mooiste plekjes van Schiedam In de weekeinden van 9 tot en met 12 en van 16 tot en met 19 december spelen leerlingen van Theaterschool De Teerstoof samen met volwassenen een openluchtvoorstelling op verschillende locaties in de binnenstad, getiteld: De Winterfluisteraar. Het verhaal gaat over een schim, de winterfluisteraar, die door de straten van Schiedam dwaalt. Op de mooiste, verscholen plekjes van de stad fluistert hij verhalen waar mensen door worden geraakt en willen blijven luisteren. 4 Maa 9 Spor Vorig jaar hebben we ook een groot locatieproject gedaan; toen speelden we het bekende kerstverhaal Scrooge, zo vertelt regisseur Maarten Bakker. Dat was zo n succes, dat we dit jaar iets soortgelijks wilden doen. Uiteindelijk kwamen we op het idee van de winterfluisteraar, een soort zwerver die mensen aan zich kluistert op het moment dat hij gaat vertellen. Op drie verschillende locaties in de Schiedamse binnenstad worden drie verhalen verteld: Het meisje met de zwavelstokjes, Wolven in de nacht en De belofte van de harpspeler. In elke voorstelling staat een andere discipline centraal, namelijk teksttoneel, dans of muziektheater, aldus de regisseur. Verrassing De avondvoorstelling start op één punt. Vervolgens gaan de toeschouwers, verdeeld in drie groepen, om de beurt naar de voorstellingen op de verschillende plekken. Het valt de meeste mensen over het algemeen niet op, maar Schiedam is een historische stad met ongelooflijk veel prachtige, vaak onbekende plekjes. Vooral in het donker met wat verlichting zijn dit perfecte decors, vindt Maarten Bakker. Ontplooiing en plezier De Teerstoof is een cultuur educatief centrum, gericht op Schiedam. Wij hebben vier onderdelen: kunst en cultuureducatie, een theaterschool, een theater en een impresariaat voor jeugdvoorstellingen, zegt Karin Bannink, coördinator impresariaat & theater en productieleider van onder meer De Winterfluisteraar. In alles wat wij doen, staat het individuele kind voorop. Die krijgt bij ons een plekje en kan hier volledig zichzelf zijn en zich ontplooien. Het bijzondere aan deze voorstelling is de samenwerking tussen jongeren en volwassenen; de leerlingen van De Teerstoof spelen samen met leden van het eveneens Schiedamse Apollo Toneel en Utile Dulci. Het speelplezier straalt er vanaf, bij iedereen. Je ziet de trots van de kinderen, de kick van op een podium staan en ergens goed in zijn, aldus een enthousiaste Karin Bannink. Onze bedoeling is, om mensen tijdens de koude wintermaanden te verwarmen met deze mooie verhalen, zodat zij, met het oog op de feestdagen en het einde van het jaar, met een fijn gevoel naar huis gaan! 12 KUNST EN CULTUUR FSV.indd :27:00

13 Onderstaand treft u een nagenoeg volledige opsomming van projecten aan waaraan sinds september 2010 een financiële bijdrage is verstrekt of toegezegd. 4 Maatschappelijk welzijn 6 educatie 9 Sport en vrije tijd 11 kunst en cultuur Maatschappelijk welzijn Stichting Jeugdstad Vlaardingen Jeugdstad 2010 Stichting Seniorenwelzijn Maassluis-Vlaardingen-Schiedam Uitbreiding eettafels Stichting Centrummanagement Schiedam Sinterklaashuis in Schiedam Muziekcentrum OpMaat Project Kunst na schools Stichting Flagen Project Vormen van Herinneren Stichting De Blauwe Periode Project Grensgesprekken Stichting Welzijn Schiedam 5 e Mondiale Muziek Manifestatie Stichting Welzijn Schiedam Miniconferentie en brochure over individuele begeleiding jongeren in Schiedam CJV Vlaardingen Intocht Sinterklaas Gemeente Schiedam, afdeling sport en recreatie Intocht Sinterklaas Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis Toneelvoorstelling Als het golft Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis Toneelvoorstelling Hooyo Ma aan Stichting Speel-o-theek Ikkie Opslagcontainer buitenspeelgoed en hekwerk Reumapatiëntenvereniging Nieuwe Waterweg Noord Spelmateriaal Stichting ASVZ locatie Woonvoorziening Blijhof Spelmateriaal Stichting Diaconaal-Missionair Centrum der Protestantse Gemeente Vlaardingen, De Windwijzer Voorstelling Lazarus Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis Dag van de Dialoog 2010 gezondheid Nierpatiëntenvereniging Rijnmond Laptops dialyse afdeling Vlietland Ziekenhuis Cardiosport Rijnmond Materialen voor reanimatiecursussen Natuur en milieu Stichting Metamorphose Project Nacht van de Nacht Educatie Stichting Wijzer, locatie SBO Kameleon School/-speelplein Stichting Kudde Voorstelling 3 x Suzy Stichting Primair Openbaar Onderwijs, locatie OBS De Taaltuin Speluitleen kleuterklassen Stichting Wijzer, locatie Jenaplanschool Vlaardingen Digitale schoolborden Stichting Victor & Co. Project School zonder Pesten Stichting Wijzer, locatie OBS Jan Ligthart Digitale schoolborden Sport en vrije tijd Stichting Watersportcentrum Jachthaven Vlietland Vernieuwen botenloods Vlaardingen Band van het Leger des Heils Aanschaf instrumentarium SSV Asvion Kunstgrasmat Maassluise Tennisclub Bequick Vervanging gravelbanen voor SmashCourt Schiedamse Reddings Brigade Najaarswedstrijden Hockeyvereniging Spirit Jeugdkamp 22 t/m 24 oktober FSV.indd :27:02

14 Foto links: Kunst en cultuur Stichting Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten Concours voor jeugdsymfonieorkesten Foto s rechts: Sport en Vrije tijd Stichting Vlaardingse Judo-Vrienden Judotoernooi Groot Vlaardingen Gemeente Schiedam afdeling sport en recreatie Sportgala 2010 Vlaardingse Brandweerlieden Vereniging Door Oefening Vaardig Activiteiten jubileumviering Stichting Leergeld NWN Project samen sporten in Maassluis Schaakvereniging Groenoord Toernooi Groene Hart Jeugdcup Stichting Vlaardingse Judo-Vrienden Judotoernooi Groot Vlaardingen 2011 Kunst en Cultuur Stichting Kunstalliantie SuikerZoet Filmfestival Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen Bach Cantatediensten Stichting Musis Uitgave Cornelis Haga Jeugdtheaterschool De Teerstoof Kerstproductie De Winterfluisteraar Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Muziekuitvoeringen Avondmuziek en Gospelsound Stichting Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten Concours voor jeugdsymfonieorkesten 14 Stichting Kunstalliantie Straattheaterfestival Van de Straat op 11 en 12 september 2010 Stichting Kronoz Activiteiten Stichting AMuToZa Vijf mini-festivals Schiedam doet je Goed Stichting Cultureel Forum Schiedam Project Opera aan de Schie Stichting Cultureel Forum Schiedam Activiteiten Open Monumentendagen 2010 Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus Museumconcert op 17 oktober 2010 Stichting Kunstalliantie Project zuitgelicht op 6 en 7 november 2010 Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids Najaarsconcert in de Ark op 13 november 2010 Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen Uitvoering Matthäus Passion op 2 april 2011 Muziekcentrum OpMaat 52 ste Maassluise Muziekweek Muziekvereniging Sint Radboud Jaarconcert op 20 november 2010 Stichting Dance Motion Picture Activiteiten bij het project Bird s Echo Stichting Bibliotheek Waterweg Boek & Bal Waterweg 2011 Stichting Cultuur Borrelt Festival Cultuur borrel (in de winter) 10 t/m 12 december 2010 Stichting De Vrije Academie Gedichtenposterwedstrijd FSV.indd :27:02

15 FSV.indd :27:04 15

16 Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. wenst u prettige feestdagen FSV.indd :27:10

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten behoeve van het verlenen en vaststellen van subsidies op het terrein

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind De werelden

Nadere informatie

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Aanbod SchakelKlas voor Kleuters

Aanbod SchakelKlas voor Kleuters Aanbod SchakelKlas voor Kleuters Van woorden word je wijzer De SchakelKlas voor Kleuters (SKK) van FlevoMeer Bibliotheek biedt in Lelystad al ruim tien jaar ambulante begeleiding aan kleuters die meer

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen).

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen). Bijlage bij verslag oudercafé OPONOA 26 oktober 2016 Aan : CvB, klankbordgroep (verspreiding bepalen in klankbordgroep) Betreft : Impressie en uitkomsten oudercafé 26 oktober 2016 Datum: : 28 oktober 2016

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag

WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag In opdracht van de gemeente Den Haag onderzocht Sardes het ouderbeleid van zestig scholen

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 25 februari 2016

Ouderinfo donderdag 25 februari 2016 Ouderinfo donderdag 25 februari 2016 www.antoniusbest.nl 0499-371250 Pagina 1 t/m 5 Geplande evenementen [Datum] 29-02-2016 Start muziekweek 11-11-2015 11-03-2016 Boeken- en spelletjesmarkt 18-03-2016

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Woonzorg in het hart van Amersfoort

Woonzorg in het hart van Amersfoort Woonzorg in het hart van Amersfoort wonen & leven, zorgen, leren & werken ZORGRESIDENCE HET SEMINARIE is gevestigd in het historisch stadscentrum op een van de meest onderscheidende locaties die Amersfoort

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR

PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR Nieuwsbrief nummer 1 September 2013 Playing for Success Alkmaar van start! Na een intensieve voorbereidingsperiode zijn we begin september van start gegaan met Playing for Success

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 december 2015

Nieuwsbrief 18 december 2015 Nieuwsbrief 18 december 2015 De Waalse school ontmoet burgemeester Aboutaleb! Woensdagmiddag is door burgemeester Aboutaleb in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling 'Samen leven' geopend. In deze

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Introductie Voor kinderen is van het cruciaal belang dat zij een kans krijgen om op te groeien in een omgeving en samenleving van geborgenheid, veiligheid en

Nadere informatie

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân. Samen met de Friese gemeenten, onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief OBS de Pionier

Nieuwsbrief OBS de Pionier Nieuwsbrief OBS de Pionier Voor de optimale ontwikkeling van ieder individueel kind Korte Pionierweetjes Orion 11-13 Koffieochtend Op 26 september staat de eerste koffieochtend voor ouders en directie

Nadere informatie

Ontdek de basisschool

Ontdek de basisschool Ontdek de basisschool SCHOOLVERENIGING Aerdenhout-Bentveld Benieuwd? Nodig jezelf uit! Kennis maken? Laat je inspireren! UITGANGSPUNT Geborgenheid Geborgenheid staat bij ons centraal. Wij willen dat kinderen

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies ensen brengt m samen Bij Stichting Welzijn Veere staan de inwoners van alle kernen van onze gemeente centraal. Bij ons draait het om u: hoe het met u gaat en of u zich thuis voelt in uw woonomgeving. Samen

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving.

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Eén ding is zeker: voor verveling heb je geen tijd bij Pluryn. Of je nu lekker wil sporten, hobbyen, muziek maken of uitgaan

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar.

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Info 14 5 maart 2015 Gouden Regels regel van de week Met de kinderen behandelen we wekelijks een regel. De regel van deze week is: We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Meedenkavond

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Speciale school voor basisonderwijs Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Er samen met leerlingen, ouders en collega s voor zorgen dat leerlingen de doelen halen die zij zichzelf hebben gesteld.

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers November 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers We wensen jullie allebei een fijne tijd op onze school. Afsluiting Kinderboekenweek Op vrijdag

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Algemeen. Nieuwsbrief, 4 september Deze week in de Extra Nieuwsbrief: Agenda Do. 14 september informatie avond. Schaakles Spaansles Weerbaarheid

Algemeen. Nieuwsbrief, 4 september Deze week in de Extra Nieuwsbrief: Agenda Do. 14 september informatie avond. Schaakles Spaansles Weerbaarheid Nieuwsbrief, 4 september 2017 Deze week in de Extra Nieuwsbrief: Schaakles Spaansles Weerbaarheid Agenda Do. 14 september informatie avond Woe. 27 september studiedag De 4 Kronenburgh waarden: Respect

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Divisie Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Mondriaan voor geestelijke gezondheid Wie De divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wat Wij verlenen

Nadere informatie

Gluren bij de buren Den Haag

Gluren bij de buren Den Haag Gluren bij de buren Den Haag Het Landelijk Steunpunt organiseert in de maanden maart en april zes bijeenkomsten van Gluren bij de buren. Tijdens Gluren bij de buren kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen

Nadere informatie

Eten en tv kijken. Muziek op de Antonius. Agenda. 14 jan. 2016

Eten en tv kijken. Muziek op de Antonius. Agenda. 14 jan. 2016 Agenda 14 jan. Antonieuwtje 5 18 jan. Start halfjaarlijkse toetsing 27 jan. Studiedag kinderen vrij 28 jan. Start week van de poezie Start van 2016 Maandagmorgen 4 januari was de start na de kerstvakantie.

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringssubsidie Back to Basics 2.0 Gemeente Goirle

Aanvraagformulier Uitvoeringssubsidie Back to Basics 2.0 Gemeente Goirle Aanvraagformulier Back to Basics 2.0 Gemeente Goirle 1. Adres- en contactgegevens Naam organisatie/vereniging: Adres: Postcode en woonplaats: Bank- of gironummer: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

BOEM Nummer: 328 APRIL Het schoolplein

BOEM Nummer: 328 APRIL Het schoolplein BOEM Nummer: 328 APRIL 2016 Inhoud: Mededeling van directie: Schoolplein, TSO(Tussen Schoolse Opvang) Andere schooltijden, Grootte van de school en vakantierooster. Een robot in de groep van Tessa Klassenbal

Nadere informatie

Bulletin. Kath Basisschool De Triangel. Datum: 21 november Bijlages: Kies ouderbrief Kies leerlingbrief Kies toestemmingsformulier

Bulletin. Kath Basisschool De Triangel. Datum: 21 november Bijlages: Kies ouderbrief Kies leerlingbrief Kies toestemmingsformulier Bulletin Kath Basisschool De Triangel Gerard Terborghstraat 1 \ 7545 BV Enschede \ telefoon 053 483 70 60 E-mail info-triangel@skoe.nl \ Internet www.skoe.nl/detriangel \ Directeur: Mevr. A.A.M. Frieser-Scholten

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Agenda 13 t/m 15 juni 15 t/m 17 juni 22 juni 1 juli Schoolkamp groepen 3, 4 en 5 Schoolkamp groepen 6, 7 MR vergadering, 19.30 uur Uitgifte nieuwsbrief 18 Het groene schoolplein

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6 Docentenhandleiding Educatieprogramma Kijk je rijk Primair Onderwijs groep 5 en 6 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma Kijk je rijk

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

PAD informatie voor ouders

PAD informatie voor ouders PAD informatie voor ouders De Kiem Roelofarendsveen, januari 2015 Beste ouders/verzorgers, Hierbij willen we u graag informeren over het PAD leerplan, dat bij ons op de Kiem gebruikt wordt om het sociaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie

Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie . Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie Inschrijvingsvoorwaarden NSA De Watermolen Inschrijvingen geschiedt per kind per activiteit. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de organisatie

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op dinsdag 25 oktober kregen de kinderen van groep blauw en rood een gastles.

Nieuwsbrief. Op dinsdag 25 oktober kregen de kinderen van groep blauw en rood een gastles. Jaargang 20 nummer 08 Vrijdag 28 okt. 2016 Nieuwsbrief Artikelen in deze nieuwsbrief Agenda Archeologieproject Ik zoek, ik vind in groep blauw en rood Indeling van de bouwen Halt-lessen in de bovenbouw

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Met blingbling het verleden in' horende bij de tentoonstelling Het oudste goud van de wereld. Schatten uit Varna. Primair Onderwijs groep 6 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht In deze Info onder andere: Kerst op De Uilenburcht De agenda tot half februari 2015. Een terugblik op 2014 10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Elk kind heeft talent

Elk kind heeft talent Elk kind heeft talent Samen met ouders werken aan zo go Elk kind heeft talent en elk kind mag er zijn. Dit geldt ook voor ouders en leerkrachten. Samen met ouders werken aan zo goed mogelijk onderwijs

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist. Email: aveer@comeniusschool.info 030-6917285

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist. Email: aveer@comeniusschool.info 030-6917285 Weekbrief 27 e jaargang nummer 999 Datum: 05-09-2014 Comeniusschool postadres: Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Email: Comeniusschool vestigingsadres: administratie@comeniusschool.info

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het De activiteitenfolder voor Zuid-Oost is er weer! Het nieuwe jaar is weer begonnen en we bieden ook nu weer te gekke activiteiten na schooltijd aan voor kinderen uit de wijk Zuid-Oost. Het aanbod is voor

Nadere informatie