Kasutusjuhend Plasmateler TH-58PZ800E TH-65PZ800E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kasutusjuhend Plasmateler TH-58PZ800E TH-65PZ800E"

Transcriptie

1 Mudel nr Kasutusjuhend Plasmateler TH-58PZ800E TH-65PZ800E Palun lugege enne aparaadi kasutamist käesolevaid juhiseid ja hoidke need kindlasti edaspidiseks kasutamiseks alles. Käesolevas juhendis kasutatavad kujutised on ainult illustratiivse tähendusega. Kui soovite ühendust võtta kohaliku Panasonicu esindajaga, siis leiate vastava teabe üleeuroopaliselt garantiikaardilt. Eesti

2 Muutke oma eluruum kinosaaliks! Nautige vapustavat multimeedia 2 Märkus DVB funktsioonide kohta Kõik DVB-ga (Digital Video Broadcasting) seotud funktsioonid toimivad piirkondades, kus toimub DVB-T (MPEG2 ja MPEG4-AVC) digitaalse maapealse ringhäälingu vastuvõtt. Konsulteerige levialade osas Panasonicu kohaliku edasimüüjaga. Mõnedes riikides ei ole DVB funktsioonid rakendatavad. Mõnedes riikides ei ole osad funktsioonid kasutatavad. Käesoleval teleril on DVB-valmidus. Kuid edasisi DVB-teenuseid ei saa me garanteerida.

3 elamust Nautige rikkalike multimeediavõimalusi SD mälukaart Videokaamera Sisukord Lugege kindlasti Ettevaatusabinõud 4 (Hoiatus/Ettevaatust) Märkused 5 Hooldus 5 Kiirjuhend Lisatarvikud/Valikud 6 Funktsioonide tuvastamine 9 Põhilised ühendused 10 Automaatne seadistamine 12 Kiirjuhend Võimendi koos kõlarisüsteemiga Videomakk DVD-salvesti Personaalarvuti DVD-mängija Teleriboks Plasmapaneeli kasutusiga on kuni tundi Seerias 2008 VIERA TV kasutatud plasmapaneeli korral on normiks kuni tundi. Selle mõõtarvu aluseks on aeg, mille jooksul paneeli heledus väheneb pooleni selle maksimumtasemest. Selle tasemeni jõudmiseks kuluv aeg võib olla erinev olenevalt pildisisust ja teleri kasutamise keskkonnast. Kujutise püsimist ja talitlushäireid arvesse ei võeta. Nautige oma telerit! Põhifunktsioonid Teleri vaatamine 14 Programmikava kasutamine 17 Teleteksti vaatamine 18 Videote ja DVD-de vaatamine 20 Spetsiifilisemad funktsioonid Kuidas kasutada menüüfunktsioone 22 (pilt, helikvaliteet jne) DVB seaded (DVB) 28 (tasuline TV, tarkvarauuendus, aja seadistamine) Programmide muutmine 30 Programmide häälestamine 32 Programmi vaatajate määramine 34 Seadete taastamine 35 Sisendmärgis 36 Personaalarvuti ekraani kuvamine teleris 37 Vaatamine SD-kaardilt 38 (Fotod ja fi lmid) Link-funktsioonid 40 (Q-Link/VIERA Link) Välised seadmed 46 KKK jne Tehniline teave 48 KKK 52 Luba 54 Spetsifi katsioon 55 Vaatamine Spetsiifiline teave KKK jne 3

4 Ettevaatusabinõud Hoiatus Toitepistiku ja juhtme käsitsemine Sisestage toitepistik täielikult pistikupesasse. (Kui toitepistik ei ole korralikult sisestatud, siis võib see kuumeneda ning põhjustada tulekahju.) Veenduge, et toitepistik on hõlpsasti ligipääsetav. Elektrilöögi vältimiseks peab toitepistiku maanduskontakt olema kindlalt ühendatud. KLASS I konstruktsiooniga aparaat ühendatakse maandusega varustatud pistikupesasse. Ärge puudutage toitepistikut, kui teie käed on märjad. (Te võite saada elektrilöögi.) Kasutage ainult käesoleva teleriga kaasas olevat toitejuhet. (Vastasel korral võite saada elektrilöögi.) Ärge vigastage toitejuhet. (Vigastatud juhe võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.) Ärge liigutage telerit, kui selle juhe on pistikupesasse ühendatud. Ärge asetage juhtme peale raskeid esemeid ega paigutage juhet kuumade esemete lähedale. Ärge väänake ega venitage juhet, samuti ärge painutage seda liigselt. Ärge juhtmest tõmmake. Juhtme lahtiühendamisel tuleb seda hoida pistikust. Ärge kasutage kahjustatud pistikut ega pistikupesa. Kui leiate mingeid hälbeid, siis eemaldage toitepistik viivitamata! Vahelduvvool V 50/60 Hz 4 Toiteallikas V, 50/60 Hz vahelduvvool. Ärge eemaldage katteid Ärge MITTE KUNAGI parandage/ modifitseerige telerit ise (Kõrge pinge all olevatest komponentidest võib saada tõsise elektrilöögi.) Laske oma teler üle kontrollida, reguleerida või parandada Panasonicu kohaliku edasimüüja juures. Hoidke vedelikud telerist eemal Vältimaks kahjustusi, mille tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju, tuleb antud aparaat pritsmetest eemal hoida. Ärge asetage teleri peale veega anumaid (lillevaas, tassid, kosmeetika jne). (k.a teleri kohal olevatele riiulitele jne) Hoidke otsese päikesevalguse ja teiste kuumaallikate eest Hoidke telerit otsese päikesevalguse ja teiste kuumaallikate eest. Tulekahju vältimiseks ei tohi teleri peale või selle lähedale kunagi küünalt või lahtist leeki asetada. Ärge paigutage teleri sisse võõrkehasid Ärge laske mingitel esemetel läbi ventilatsiooniavade seadmesse kukkuda (see võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju). Ärge asetage telerit kaldus või ebatasasele pinnale Teler võib kukkuda või maha libiseda. Kasutage ainult selleks ette nähtud aluseid/kinnitusvahendeid Mitte heakskiidetud aluste või muude fi kseerimisvahendite kasutamine võib põhjustada seadme ebastabiilsust ja vigastuse tekkimise ohtu. Laske kindlasti Panasonicu kohalikul esindajal teostada teleri ülesseadmine. Kasutage heakskiidetud aluseid ja riputusvahendeid (lk 6). Ärge jätke SD-kaarti laste käeulatusse Kuna SD-kaart on väga väike, siis võivad väikesed lapsed selle kogemata alla neelata. Eemaldage SD-kaart kindlasti kohe pärast selle kasutamist.

5 Ettevaatust Ühendage teleri puhastamise ajaks toitejuhe lahti Voolu all oleva teleri puhastamine võib põhjustada elektrilöögi. Kui te ei kasuta televiisorit pikemat aega, siis eemaldage see vooluvõrgust See teler tarbib vähesel määral voolu ka Väljas režiimil, kui toitejuhe on seinakontakti ühendatud. Transportige ainult püstises asendis Teleri transportimine selle ekraaniga üles- või allapoole võib kahjustada sisemist juhtmestikku. Jätke teleri ümber piisavalt ruumi kiirgava soojuse jaoks Minimaalne kaugus (cm) Aluse kasutamisel jätke ruumi ka teleri põhja ja põranda vahele. Seinakinnitusega kronsteini kasutamisel lähtuge selle juhendist. Ventilatsiooniavade sulgemine kardinate, ajalehtede, linikute jmt võib põhjustada Ärge katke tagumisi õhuavasid ülekuumenemise, tulekahju või elektrilöögi. Ärge laske oma kõrvadele mõjuda liiga tugeval helil kõrvaklappidest See võib põhjustada pöördumatuid kuulmiskahjustusi. Hooldus Märkused Ärge kuvage liikumatut pilti ekraanil liiga kaua Selle tagajärjel võib kujutis plasmaekraanile püsima jääda ( kujutise püsimine ). Seda ei peeta talitlushäireks ja see ei kuulu garantii alla. Tüüpilised liikumatud pildid Programmi number ja teised logod 4:3 režiimis kuvatud pilt Videomäng Arvutipilt Kujutise püsimise vältimiseks vähendatakse mõne minuti pärast automaatselt kontrastsust, kui signaale ei saadeta ega toiminguid ei teostata. (lk 52) Automaatne ooterežiimi funktsioon Kui analoog-tv režiimis ei võeta 30 minuti jooksul vastu ühtegi signaali ega teostata ühtegi toimingut, siis läheb teler automaatselt ooterežiimile. Hoidke teler seda tüüpi seadmetest eemal Elektroonilised seadmed Eriti ebasoovitatav on teleri lähedale paigutada videoseadmeid (elektromagnetilised häired võivad kujutisi/heli moonutada). Infrapunaanduriga seadmed Käesolev teler kiirgab samuti infrapunakiiri (see võib mõjutada teiste seadmete tööd). Esmalt eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Ekraan Regulaarne hooldus: Pühkige pind pehme riidetükiga õrnalt puhtaks. Suurem mustus: Pühkige pind puhtaks pehme riidetükiga, mis on niisutatud puhta vee või lahjendatud neutraalse pesuainega (1 osa pesuainet ja 100 osa vett). Seejärel pühkige pinda ühtlaselt pehme kuiva riidetükiga kuni see on kuiv. Ettevaatust Ekraani pind on eritöötlusega kaetud ja võib kergesti kahjustuda. Ärge koputage sõrmeküüne või mõne teise kõva asjaga vastu ekraani. Ekraani pinnale ei tohi sattuda putukatõrjevahendit, lahustit, vedeldit või teisi lenduvaid aineid (see võib kahjustada pinda). Telerikast, Alus Regulaarne hooldus: Pühkige pind pehme kuiva lapiga puhtaks. Suurem mustus: Niisutage pehmet riidetükki puhta vee või väikest kogust neutraalset puhastusainet sisaldava veega. Seejärel väänake riidetükki ning pühkige sellega pind puhtaks. Lõpuks pühkige pind kuiva lapiga puhtaks. Ettevaatust Puhastusaine ei tohi sattuda teleri pindadele. (Telerisse sattunud vedelik võib põhjustada selle rikke.) Teleri pindadele ei tohi sattuda putukatõrjevahendit, lahustit, vedeldit või teisi lenduvaid aineid (see võib kahjustada pinda, mille tulemusel selle värv maha koorub). Ärge laske telerikastil või alusel liiga kaua vastu kummi või PVC-d puutuda. Toitepistik Pühkige toitepistikut regulaarselt kuiva lapiga. (Niiskus ja mustus võivad tekitada tulekahju või elektrilöögi ohu.) 5

6 TV Lisatarvikud/Valikud Standardtarvikud Kaugjuhtimispult N2QAYB Kontrollige, et teil oleks olemas kõik allpool näidatud lisatarvikud ja esemed Kaugjuhtimispuldi patareid (2) R6 (UM3) Kaablikinniti (2) lk 8 Toitejuhe lk 11 Kasutusjuhend Üleeuroopaline garantii Puhastuslapp Alus (Ainult TH-58PZ800E) lk 7 See toode sisaldab potentsiaalselt ohtlikke osi (näiteks kilekotte), mis lapsed võivad kogemata sisse hingata või alla neelata. Hoidke neid osi väikestele lastele kättesaamatus kohas. Juurdehangitavad lisatarvikud Alus TY-ST65R4-WL (TH-65PZ800E) Seinakinnitusega kronstein (vertikaalne) TY-WK42PV4W (TH-58PZ800E) TY-WK65PV7 (TH-65PZ800E) Ettevaatust Seadme toimimise ja ohutuse tagamiseks tuleb seinakinnitusega kronsteini paigaldamist kindlasti paluda edasimüüjalt või litsentseeritud töövõtjalt. Teleri ümberkukkumise vältimiseks lugege tähelepanelikult alusega kaasas olevat juhendit ja järgige kindlasti selles toodud juhiseid. Käsitsege teleri paigaldamise ajal seda ülima ettevaatlikkusega, sest teleri kokkupõrge teiste objektidega võib toodet vigastada. Kaugjuhtimispuldi patareide paigaldamine / eemaldamine 1 Tõmmake lahti 2 Sulgege Konks Järgige õiget polaarsust (+ või ) 6 Ettevaatust Ebaõige paigaldamine võib põhjustada patareide lekkimist ja roostetamist, mis võib seejärel pulti kahjustada. Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. Ärge kasutage koos eri tüüpi patareisid (nt leeliselised ja mangaanpatareid). Ärge kasutage akusid (Ni-Cd). Ärge põletage ega purustage patareisid. Ärge hoidke patareisid liiga kõrge temperatuuri käes, näiteks päikese käes, tule paistel jne.

7 Aluse kokkupanek Aluse kinnitamine (Ainult TH-58PZ800E) Hoiatus Ärge monteerige lahti ega muutke alust. Vastasel korral võib teler ümber kukkuda ja viga saada, samuti ka inimesi vigastada. Ettevaatust Ärge kasutage teisi telereid ega ekraane. Vastasel korral võib teler ümber kukkuda ja viga saada, samuti ka inimesi vigastada. Ärge kasutage alust, kui see on paindes või füüsiliselt kahjustada saanud. Kahjustatud aluse kasutamine võib kaasa tuua kehavigastusi. Võtke viivitamata ühendust oma lähima Panasonicu edasimüüjaga. Ülesseadmise ajal tuleb veenduda, et kõik kruvid oleksid korralikult kinni keeratud. Kui kruvisid paigaldamise ajal korralikult ei kinnitata, siis ei ole alus teleri toetamiseks piisavalt tugev ning teler võib ümber kukkuda ja viga saada, mis võib põhjustada ka kehavigastusi. Kontrollige, et teler ei kukuks ümber. Kui telerit müksatakse või ronivad lapsed selle aluse peale, siis võib teler ümber kukkuda ja põhjustada kehavigastusi. Teleri paigaldamiseks ja eemaldamiseks on tarvis kahte või enamat inimest. Kui nende toimingute teostamiseks ei ole kahte või enamat inimest, siis võib teler maha kukkuda ja see võib kehavigastusi tekitada. Paigalduskruvi (4) (hõbedane) XYN5+F18FN Paigalduskruvi (4) (must) THEL068N M5 18 M5 35 Kasutage nelja paigalduskruvi, et kinnitada vasak ja parem post kindlalt alusplaadi külge. Veenduge, et kruvid on korralikult kinni keeratud. Paigalduskruvide väär surumine kulutab keermed ära. Posti all on täht L (vasak) või R (parem). Post (2) R : TBLA3632 L : TBLA3633 R L D R A Alusplaat TBLX0082 L Esikülg Kiirjuhend Lisatarvikud/Valikud Teleri kinnitamine Kasutage tugevaks kinnitamiseks kinnituskruvisid. Veenduge, et kruvid on korralikult kinni keeratud. Teostage antud töö horisontaalsel ja tasasel pinnal. B Noolemärk Vaade alt Aluse paigaldamise auk D 7

8 Lisatarvikud/Valikud Teleri tagakülg Kaablikinniti kasutamine Kinnitage kaablikinniti auk Eemaldamine teleri küljest: Haarake kaablid kokku Avamine: nukid Sisestage kinniti auku Suruge mõlemat külgmist nukki konksud Seadke ots konksude vahele nupp Suruge nuppu Ärge siduge raadiosageduse kaablit ja toitekaablit kokku (see võib pilti moonutada). Fikseerige kaablid vastavalt vajadusele. Kui kasutate juurdeostetud lisatarvikut, siis järgige kaablite fi kseerimisel selle kasutusjuhendit. 8

9 Funktsioonide tuvastamine Teler Avamiseks tõstke üles Toimingute valik Helitugevus/Kontrastsus/Heledus/Värvid/ Teravus/Toon (NTSC režiim)/bass/ Kõrged toonid/tasakaal/ Automaatne seadistamine (lk 32) AV3 HDMI4 pesa (lk 46) HDMI4 F TV AV S-V V L R Toite märgutuli Muudab Kõrvaklappide AV3 pesad SD-kaardi pesa Ooterežiim: punane sisestusrežiimi pesa (lk 46) (lk 46) (lk 39) Sees: roheline Tõstab või langetab programmi asendit ühe võrra. Kui funktsioon on juba Kaugjuhtimispuldi kuvatud, siis vajutage, et valitud funktsiooni suurendada või vähendada. kasutamisel näitab see, et teler on käsu vastu võtnud. Ooterežiimil olles lülitab see teleri sisse. C.A.T.S (kontrasti automaatse jälgimise süsteem) sensor Tajub heledust, et reguleerida pildikvaliteeti Pildimenüü (lk 24) Öko režiimis Kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtja Salvestamise märgutuli Ooterežiimil Direct TV salvestamiseks: oranž Toitelüliti Lülitage sisse, et telerit käima panna või lülitada ooterežiimile kaugjuhtimispuldi abil Kaugjuhtimispult Ooterežiimi lüliti Lülitab teleri ooterežiimile või sellest välja Pildiformaat (lk 16) Muudab pildiformaati Pildiformaadi valimise nimestikust Võimalik ka selle nupu korduva vajutamisega, kuni jõuate soovitud pildiformaadini VIERA Link menüü (lk 43) Vajutage, et pääseda otse VIERA Link menüü Kava (lk 17) Kuvab Programmikava või Programminimestiku OK Kinnitab valikud Vajutage programmi asendite valimise järel, et kiirelt programmi muuta Peamenüü (lk 22) Vajutage, et liikuda menüüdesse VIERA Link, Pilt, Heli ja Seadistus Teletekst (lk 18) Lülitab teleteksti režiimi Subtiitrid (lk 14) Kuvab subtiitrid Numbrinupud Vahetab programmi ja teleteksti lehekülgi Ooterežiimil olles lülitab teleri sisse Programmi info (lk 15) Kuvab programmi info Programm Üles / Alla Valib järgneva/eelneva programmi INPUT OPTION SD CARD RETURN Sisestusrežiimi valik TV - lülitab DVB/Analoogrežiimile (lk 14) AV - lülitab Sisendi valimise nimestikust AV sisestusrežiimile (lk 20) SD-kaart (lk 38) Lülitab SD-kaardi vaatamise režiimile Valikute menüü (lk 15) Vaatamise ja helivalikute hõlpsaks seadistamiseks Väljumine Naaseb tavalise ekraanivaate juurde Noolenupud Valikute ja reguleerimiste teostamiseks Tagasi Naaseb eelmise menüü juurde Värvilised nupud Kasutatakse erinevate funktsioonide valimiseks, navigeerimiseks ja kasutamiseks Hoid Pildi peatamine/vabastamine (lk 14) Hoiab hetkel avatud teleteksti lehekülge (teleteksti režiim) (lk 19) Sisulehekülg (lk 19) Naaseb teleteksti sisuleheküljele (teleteksti režiim) Heli maha Lülitab heli sisse või välja Helitugevus Üles / Alla Kiirjuhend Funktsioonide tuvastamine Lisatarvikud/Valikud Panasonicu videomaki/dvd-seadme funktsioonid (lk 21) Mitu akent (lk 16) Kuvab kaks akent üheaegselt Taastamine (lk 22) Lähtestab pildi- ja heliseaded nende vaiketasemetele MULTI WINDOW N DIRECT TV REC Direct TV salvestamine (lk 41 ja lk 43) Salvestab programmi kohe kas DVD-salvestiga/videomakiga Q-Link või VIERA Link ühenduse abil Ruumiline heli (lk 25) Lülitab sisse ruumilise heli (surround sound) 9

10 Põhilised ühendused Käesoleva teleri komplekt ei sisalda pildil näidatud väliseid seadmeid ja kaableid. Kontrollige enne juhtmete kinni- või lahtiühendamist, et aparaadi toitepistik oleks lahti ühendatud. Enne toitejuhtme lahtiühendamist peab esmalt kindlasti lahti ühendama toitepistiku. Näide 1 Antenni ühendamine Ainult teler Teleri tagakülg Antenn Näide 2 DVD-salvesti/videomaki ühendamine Teler, DVD-salvesti või videomakk Teleri tagakülg Antenn Vahelduvvool V 50/60 Hz Vahelduvvool V 50/60 Hz Toitejuhe (komplektis) Toitejuhe (komplektis) AV1 AV2 AV1 AV2 RGB VIDEO RGB VIDEO S VIDEO RGB VIDEO RGB VIDEO S VIDEO COMPONENT AUDIO AUDIO OUT IN COMPONENT AUDIO AUDIO OUT IN Y Y L L PB L L PB R R PR HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 R R PR HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 PC DIGITAL AUDIO OUT PC DIGITAL AUDIO OUT SCART-juhe (täistraadistik) Raadiosageduskaabel Raadiosageduskaabel Raadiosageduskaabel RF OUT Teler, DVD-salvesti või videomakk RF IN 10 Märkus Ühendage AV1/AV2 pesasse, kui DVD-salvesti/videomakk toetab Q-Link (lk 41). HDMI-ühilduvaid seadmeid on võimalik HDMI kaabli abil ühendada HDMI pesadesse (HDMI1/HDMI2/HDMI3/ HDMI4) (lk 46). Q-Link ühendus lk 40 VIERA Link ühendus lk 40 Lugege ka vastavate seadmete kasutusjuhendeid.

11 Näide 3 DVD-salvesti/videomaki ja teleriboksi ühendamine Teler, DVD-salvesti/videomakk ja teleriboks Teleri tagakülg Antenn COMPONENT AUDIO AUDIO OUT IN L L Y PB AV1 RGB VIDEO AV2 RGB VIDEO S VIDEO Suruge sisse kuni mõlemad külglipid klõpsatavad Eemaldamine teleri küljest: lipid Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt paigas. Selle eemaldamiseks vajutage mõlemat tappi ning tõmmake neid pistikühenduse poole Toitejuhe (komplektis) Raadiosageduskaabel Vahelduvvool V 50/60 Hz Kiirjuhend Põhilised ühendused R R PR HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 PC DIGITAL AUDIO OUT SCART-juhe (täistraadistik) RF OUT Täistraadistikus HDMI-ühilduv juhe Teler, DVD-salvesti või videomakk SCART-juhe (täistraadistik) RF IN RF OUT RF IN Raadiosageduskaabel Raadiosageduskaabel Raadiosageduskaabel Teleriboks RF IN 11

12 Automaatne seadistamine Otsib ja salvestab teleprogrammid automaatselt. Need toimingud ei ole vajalikud, kui seadistamine on kohaliku esindaja juures juba teostatud. INPUT 1 2 Valige Pistke teleri toitejuhe seinakontakti ja lülitage teler sisse (Pildi kuvamiseks kulub mõni sekund) Menüsprache Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Türkçe Polski eština Magyar Sloven ina Român Srpski Hrvatski Slovenš ina Latviešu eesti keel Lietuvi Nüüd võite kaugjuhtimispuldiga teleri sisse või ooterežiimile lülitada. (Toite märgutuli: Sees ) keel salvestamine OPTION SD CARD RETURN TV 3 Valige 4 Automaatne 5 Valige asukohariik Riik Taani Poola Rootsi Tšehhi Norra Ungari Soome Slovakkia Saksamaa Austria Prantsusmaa Itaalia Hispaania Portugal Šveits Malta Andorra Automaatne seadistamine digitaalne ja analoogne Digitaalne skaneerimine 5 69 Analoogne skaneerimine See kestab umbes 6 minutit. Kanal Kanali nimi Tüüp Kvaliteet 62 CBBC Channel Tasuta 10 TV 62 BBC Radio Wales Tasuta TV E4 Tasuta TV Cartoon Nwk Tasuta TV Analoog - 33 Analoog - BBC1 Tasuline Andmed: 0 Analoog: Tasuta TV: 4 TV: 0 Raadio: 0 2 Otsing Väljumine Tagasi Luksemburg Belgia Holland Türgi Kreeka Eelseatud andmete saatmine Palun oodake! 0% 100% Kaugjuhtimispult pole kasutatav Ida-Euroopa Sõltuvalt riigist võib olla tarvis valida ka täpsem piirkond. seadistamine käivitus Automaatne seadistamine hakkab otsima ja salvestama teleprogramme. Programmide järjekord sõltub teleri signaalist, ringhäälingu süsteemist ja vastuvõtutingimustest. Sõltuvalt valitud riikidest on võib-olla vaja valida Lemmikvõrk. Kui Q-Link, VIERA Link või sarnase tehnoloogiaga (lk 40) ühilduv salvesti on ühendatud, siis laaditakse programmi, keele, riigi/piirkonna seaded automaatselt ka salvestisse. pildiseadistus Palun valige oma vaatamise keskkond Kodu Kauplus Kauplus ja Kodu vastavad režiimidele Dünaamiline ja Tavaline Pildimenüü : kinnitamine Vaatamise režiim (lk 24) Automaatne seadistamine on nüüd lõpule viidud ja teie teler on vaatamiseks valmis. Programmide muutmiseks Programmide muutmine (lk 30) 12

13 Paljusid selle teleri funktsioone saab rakendada ekraanil kuvatava menüü abil. Kuidas kasutada kaugjuhtimispulti MENU Avage peamenüü Liigutage noolenuppu/valige menüü Liigutage noolenuppu/seadistage tasemed/valige võimaluste seast Ekraanikuvade kasutamine RETURN Liikuge menüüsse/salvestage seadistused, kui need on tehtud või kui valikud on määratud Tagasi eelmise menüü juurde Väljub menüüsüsteemist ja naaseb tavalise ekraanivaate juurde EKRAANIL KUVATAV ABI Juhiste boks (näide: Helimenüü) Helimenüü 1/2 Helirežiim Muusika Bass Kõrged toonid Tasakaal Kõrvaklappide helitugevus Ruumiline heli Väljas Helitugevuse parandus Kõlari kaugus seinast Üle 30 cm MPX Stereo Kiirjuhend Automaatne seadistamine Valige Väljumine Muutmine Tagasi Lehekülg üles Lehekülg alla Ekraanil kuvatav kasutusjuht aitab teid. Märkus Kui häälestus ei õnnestunud Automaatne seadistamine (lk 33) Kui alla laadimine ei õnnestunud Alla laadimine (lk 26) Kõigi seadistuste lähtestamiseks Tarneolek (lk 35) Kui te lülitasite viimati teleri ooterežiimil välja, siis on teler ka nüüd toitelülitist sisselülitamise järel ooterežiimil. 13

14 Teleri vaatamine INPUT OPTION SD CARD 1 Lülitage teler sisse (Vajutage umbes 1 sekund) Toitelüliti peab olema asendis Sees. (lk 9) RETURN 2 Valige DVB (Digital Video Broadcasting) või analoogrežiim Režiimi saab valida ka teleri esipaneelil oleva TV nupuga. (lk 9) Helitugevus 3 Valige programm üles alla või 1 BBC ONE WALES 20:35 Profiil1 Coronation Street 20 : 00 ~ 20 : 55 Praegu Kategooria muutmine Infoks vajutage (kiirelt) Programminimestikust valimiseks Kõik DVB kanalid Cartoon Nwk BBC Radio Wales BBC Radio Cymru BBC ONE Wales BBC THREE BBCi CBBC Channel Valige Ühendamine Väljumine Tagasi Lehekülg üles Lehekülg alla Programmi valimise järel ilmuvad ekraanile teabepaneelid Lugege täpsemalt lk 15 Kui soovite valida kahe- või kolmekohalist programminumbrit, nt 39 programmi vaatamine MULTI WINDOW DIRECT TV REC N Märkus Tasulise TV vaatamine lk 29 Valige programm teabepaneeli abil (lk 15) Võimalus kinnitada programminime enne programmide valimist. Kuva teabepaneel, Valige paneeli kuvamise ajal kui see ei ole kuvatud programm programmi Võimalus määrata vaatamine kuvamise kestust Reklaamikuva vahe (lk 27). Valige programm Programmikava abil (lk 17) Võimalus kinnitada Programmikava või Programminimestik enne programmide valimist. Mõnedes riikides ei ole see funktsioon rakendatav. Kuva Programmikava või Programminimestik GUIDE Valige programm programmi vaatamine Teised kasulikud funktsioonid Hoid Pildi peatamine/vabastamine 14 Kuva subtiitrid Näita/peida subtiitrid (kui on olemas) DVB keele muutmiseks (kui võimalik) Eelistatud subtiitrid (lk 27)

15 Teised kasulikud funktsioonid Kuva teabepaneel Ilmub ka programmi vahetamisel Sündmus Programm Programmitüüp Praegune Näide: (Raadio, Andmed, HDTV jne) kellaaeg Kategooria 1 ZDF Raadio 20:35 Profiil1 Coronation Street 20 : 00 ~ 20 : 55 Praegu Kategooria muutmine Infoks vajutage Krüptitud Dolby D + 45 DVB: Sündmuse alustamise/lõpetamise aeg Analoog: Programmi olek Kasutatavad võimalused/sõnumite tähendused Kuva teabepaneel Kuvage praeguse programmi kasutatavad seadistused Väljalülitustaimer Hääletu (heli) Halb signaal Kehv TV-signaali kvaliteet Krüptitud Šifreeritud programm Dolby D +, Dolby D Dolby Digital Plus või Dolby Digital heliriba Subtiitrid saadaval Teise häälestatud programmi nime kinnitamiseks Kontrollige või muutke kohe praeguse programmi olekut Multi Video (DVB režiim) Võimaldab valida kujutist (kui on olemas) Multi Audio (DVB režiim) Võimaldab valida erinevate keelte heliribade vahel (kui on olemas) Subtiitrite keel (DVB režiim) Võimaldab valida subtiitrite keelt (kui on olemas) Teleteksti märgistik Määrab teleteksti keele Seadistusmenüü (lk 27) Märkus Seadistust saab muuta ka menüünimestikus (lk 25 27). Teletekst saadaval Valikus on korduskujutis või heli. Stereo, Mono Audiorežiim 1-90 Väljalülitustaimeri järelejäänud aeg Lugege täpsemalt vt allpool Paneelis kuvatud programmi vaatamiseks Kategooria muutmiseks sinise all Peitmiseks Järgmise sündmuse teave (DVB režiim) Lisateave (DVB režiim) (vajutage uuesti, et peita paneel) Peamenüü VIERA Link Pilt Heli Seadistus Kuva kestuse määramiseks Reklaamikuva vahe (lk 27) OPTION Muutmiseks muutmine Teleteksti keel (DVB režiim) Võimaldab valida teleteksti jaoks teist keelt (kui on saadaval) MPX (Analoogrežiim) Helimenüü (lk 25) Helitugevuse parandus Reguleerib üksiku programmi või sisestusrežiimi helitugevust Teleri väljalülitamine pärast kindlat aega Kuvage Valige Seadistus Valige Väljalülitustaimer ja määrake aeg menüü MENU ligipääs 1/3 kinnitamine Seadistusmenüü DVB profiili redigeering DVB kanalite nimekiri Lingi seaded Lapselukk Häälestusmenüü Intelligent Frame Creation Väljalülitustaimer Keel Eelistatud tiitri tüüp Standardne Tühistamiseks valige Väljas või lülitage teler välja. Järelejäänud aja kuvamiseks Teabepaneel (ülal) Kui aega on jäänud kuni 3 minutit, siis vilgub järelejäänud aeg ekraanil. Sees Väljas Vaatamine Teleri vaatamine 15

16 Teleri vaatamine Muud kasulikud funktsioonid Muuda kuvasuhet Naudi pilti optimaalses suuruses ja kuvasuhtes. Kuva kuvasuhte valikute loetelu Vali kuvatavast loetelust suhe Vahetamaks suhet vaid ASPECT-nuppu kasutades (Vajuta korduvalt, kuni jõuad soovitud kuvani) salvesta vali Pildiformaadi Automaatne 16:9 14:9 Joondatud 4:3 Täisekraan 4 : 3 Zoom1 Zoom2 Zoom3 Valige Muutmine Väljumine Tagasi Kuvasuhte valikute loetelu Muuda kuvasuhet Automaatne 16:9 14:9 Valitakse parim suhe Kuvab pilti suhtes ja pilt venitatakse üle 16:9 ilma kogu ekraani. moonutamata Lisainformatsioon (anamorfkujutis). lk 48 Kuvab pilti standardses suhtes 14:9 ilma moonutamata. Joondatud 4:3 Täisekraan 4 : 3 Kuvab 4:3 Kuvab pilti Kuvab ekraanile pildi täisekraanil. Venitamine on standardses suhtes 4:3 ilma sobitamiseks horisontaalselt märgatav vaid moonutamata. suurendatud 4:3 pildi. paremal ja vasakul Ainult kõrglahutusega ääres. (HD) signaal Zoom1 Zoom2 Zoom3 Kuvab 16:9 Kuvab 16:9 ribapilti või 4:3 ribapilti pilti ilma (anamorfset) moonutamata. täisekraanil ilma moonutamata. Kuvab 2.35:1 ribapilti (anamorfset) täisekraanil ilma moonutamata. Suhte 16:9, puhul kuvab pilti maksimaalsena (kerge suurendusega). Märkus DVB HD programmides on võimalik kasutada ainult kuvasuhet 16:9 või Täisekraan 4:3. Arvuti režiimis on saadaval vaid 16:9 ja 4:3. Pole saadaval teletekstis. Kuvasuhteid saab eraldi meelde jätta SD- (tavaeraldus) ja HD- (kõrgeraldus) signaali korral. MULTI WINDOW Vaatamine mitmes aknas Kaugjuhtimispuldi toimingud rakenduvad peakuvale. Nautige kahe pildi, näiteks TV-programmi ja DVD samaaegset vaatamist. Pilt-pildis režiim (PinP) Pilt-ja-pilt režiim (PandP) DVD kollane DVD AV1 Väljumine PandP Vahetus AV1 roheline Väljumine PinP Vahetus 16 Vaata televiisorit, DVD-d jne mitmes aknas Peakuva Alamkuva sinise all Värviprooviriba Mitme akna toimingud Mitme akna funktsioonist väljumine MULTI WINDOW DVD (naasmine ühe peakuvaga vaatamisele) Väljumine PandP Vahetus Paigutuse ja kujutise muutmiseks kuvatakse esmalt värviprooviriba AV1 Paigutuse muutmiseks roheline kollane Vahetamiseks sinise all Mitme akna vaatest väljumiseks punane Sisendrežiimi või alamkuva programmi muutmiseks Alamkuva vahetamine Kaugjuhtimispuldi abil sisendrežiimi või Uuesti peakuvaks sinise all programmi muutmine (lk 14 või lk 20) vahetamine sinise all Märkus Sama sisendrežiimi ei saa samal ajal kuvada. Peakuva heli on aktiivne üksnes mitme akna puhul. Mitme akna puhul pole formaadisuhte muutmine võimalik. Mitme pildi sirvimise režiimi ei saa kasutada HDMI liidesega (kättesaadav ainult põhiekraanil), PC või SD kaardiga. Osa signaale on ekraanil korrektseks kuvamiseks ümber vormindatud.

17 Programmikava kasutamine Programmikava abil saate hõlpsalt programme valida, vaadata sündmuste infot jms. Programmikava Elektrooniline programmijuhis (EPG) võimaldab ekraanile kuvatavat nimestikku praegusel hetkel ja järgneva seitsme päeva jooksul edastatavatest programmidest (sõltub saatjatest). Antud funktsioon varieerub valitud riigist sõltuvalt (lk 12). esitatakse DVB programmide järel. D tähistab DVB programmi ja A tähistab Analoogprogrammid analoogprogrammi. INPUT OPTION SD CARD GUIDE Programmikava vaatamine Kujundus muutub iga kord, kui te nupule vajutate (Horisontaalpaigutus/Vertikaalpaigutus). Sõltuvalt riigist võib vajalik olla sihtnumbri sisestamine või uuendamine. Järgige sõnumis esitatud juhiseid. Võimalus ka käsitsi seadistada Seadistusmenüüs Programmikava Guide Plus+ seaded : Uuendus / Sihtnumber (lk 26) aeg Praegune kuupäev ja kellaaeg Näide: Programmikava kuupäev Sündmus Näide: RETURN Tagasi telerisse K Horisontaalpaigutus Kõik tüübid Kõik kanalid 10:46 K, :00-20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys Aeg: 19:30 20:00 20:30 21:00 D 1 BBC ONE Hot Wars Horiday Program D 7 BBC THR Eastender DIY SOS The Bill Red Cap D 14 E4 Emmerdal. Coronation Street The Bill D 70 CBBC Cha 10 O clock News BBC Pepsi Char. Good bye D 72 Cartoon Panorama Sex And The City Terminator D 105 BBCi I m A Celebrity Pop Idol News D 719 BBC Radi Rugby 15 To 1 The Bill Valige kanal Kuva oleku muutmine Väljumine Info Lehekülg üles Valige programm Reklaami Vaade Tagasi Lehekülg alla -24 h +24 h Prog. tüüp Kategooria Eelmise päeva peale (DVB režiim) Järgmise päeva peale (DVB režiim) punane roheline Programmi vaatama Valige hetkel edastatav sündmus või programm vaatamine Sündmuse üksikasjade vaatamiseks (DVB režiim) Valige sündmus Vajutage uuesti, et naasta programmikavasse. Reklaami vaatamiseks (sõltub riigist) Kui te sisestate vale sihtnumbri või kui sihtnumbreid ei sisestata, siis võivad reklaamid olla valesti kuvatud. OPTION Reklaam valige reklaam Programm Horisontaalpaigutus (kuvab programmikaupa) Vajutage nuppu OPTION või RETURN, et naasta programmikavasse. K :46 Vertikaalpaigutus K, Kõik tüübid Kõik kanalid D 1 BBC O D 7 BBC T D 14 E4 D 70 CBBC 19:30~20:00 Eastender 20:00~21:00 DIY SOS 21:00~22:00 The Bill 21:00~22:00 Red Cap 22:30~23:00 Live junction 23:00~23:30 POP :00~00:00 Rugby Valige programm Kuva oleku muutmine Väljumine Info Lehekülg üles Valige kanal Reklaami Vaade Tagasi Lehekülg alla +24 h Prog. tüüp Kategooria Valitud tüüpi programminimestiku vaatamiseks (DVB režiim) sinise all kollane (Tüüpide nimestik) Prog. tüüp Kõik tüübid Kõik tüübid Film Uudised... Kõik kanalid Kõik DVB kanalid Kõik analoogkanalid Tasuta teenused Tasulised teenused TV Raadio Informatsioon Profiil 1 Profiil 2 Profiil 3 Profiil 4 Vertikaalpaigutus (kuvab aegade järgi) valige tüüp vaatamine Valitud kategooria programminimestiku vaatamiseks (Kategooriate nimestik) Kuvatakse ainult Kategooria analoog-tv Kõik kanalid programmid valige kategooria vaatamine Lemmikprogrammide nimestiku koostamine lk 31 Vaatamine Programmikava kasutamine Teleri vaatamine Märkus Kui see teler esmakordselt sisse lülitatakse või kui teler on üle nädala aja välja lülitatud, siis võib veidi aega minna, enne kui programmikava täielikult kuvatakse. Sõltuvalt valitud riigist ei pruugi programmikava olla kättesaadav Sellisel juhul ilmub programminimestik. Programminimestik Kõik DVB kanalid 6 Cartoon Nwk 7 BBC Radio Wales 8 BBC Radio Cymru 1 BBC ONE Wales 2 BBC THREE 3 BBCi 4 CBBC Channel Valige Ühendamine Väljumine Lehekülg üles Tagasi Lehekülg alla programmi vaatamine 17

18 Teleteksti vaatamine Te võite nautida teleteksti, k.a uudiseid, ilmateadet ja subtiitreid, kui saatjad seda teenust võimaldavad. Mis on FLOF (KIIRTEKST) režiim? FLOF režiimis asetsevad ekraani allservas neli eri värvi teemat. Kui soovite saada rohkem teavet mõne teema kohta neist, siis vajutage vastavat värvi nuppu. See funktsioon võimaldab kiiret ligipääsu antud teemade kohta käivale infole. Mis on ÜLAOSA režiim? (ÜLAOSA tekstiedastuse korral) ÜLAOSA on tavapärase teletekstiteenuse edasiarendus, mis võimaldab hõlpsamat otsingut ja tõhusamat juhtimist. Saadaoleva teletekstiteabe kiire ülevaade Hõlpsalt kasutatav, üksikasjalik teemade Lehekülje oleku teave ekraani allservas Lehekülg üles/alla punane roheline Valik teemaplokkide vahel sinise all Järgmise teema teemaploki sees (Pärast viimast teemat liigub see uue teemaploki peale.) kollane Mis on Nimekiri režiim? Nimekiri režiimis asetsevad ekraani allservas neli eri värvi leheküljenumbrit. Neid numbreid saab muuta ja salvestada teleri mälusse. ( Salvestage sageli külastatavad leheküljed, lk 19) Režiimi muutmiseks Teletekst Seadistusmenüüs (lk 27) Alalehekülje number RETURN 1 Lülitage teleteksti peale Kuvab sisulehekülje (sisu varieerub sõltuvalt edastajatest) Praeguse lehekülje number << >> 17:51 28 Feb TELETEXT INFORMATION Kellaaeg/ kuupäev 2 Valige lehekülg või Kontrastsuse reguleerimiseks Värviriba üles või punane roheline kollane sinise all alla (Vastab värviribale) Kui kuvatakse sinine riba MENU (Vajuta kaks korda) Tagasi telerisse MULTI WINDOW N DIRECT TV REC Teleteksti mugavaks kasutamiseks Näidake peidetud teavet Näidake peidetud sõnu, nt viktoriinilehekülje vastuseid MENU punane Peida uuesti punane TÄIS/ ÜLAOSA/ ALL MENU roheline (ÜLAOSA) (ALL) Tavaline (TÄIS) 18 (Laienda ÜLAOSA poolt) (Laienda ALUMIST poolt)

19 Hoid Sisulehekülg Peata automaatne uuendus (Kui soovite vaadata käesolevat lehekülge ilma uuendamata) Jätkamiseks Tagasi põhilisele sisuleheküljele Ava lemmiklehekülg Vaata mitmes aknas Vaata salvestatud lemmiklehekülge Ava lehekülg, mis on salvestatud sinise all. Tehaseseadistus on P103. Vaata telerit ja teleteksti korraga kahes aknas MULTI WINDOW Toiminguid saab teostada ainult teleteksti aknas. Salvesta sageli vaadatud leheküljed värviriba alla (Ainult Nimekirjarežiim) Salvesta sageli vaadatud leheküljed Vaadake alalehekülge Kui kuvatakse lehekülg Vastav värvinupp vajutage ja hoidke all Salvestatud lehekülgede muutmiseks Sisestage uus leheküljenumber Muudetav värvinupp Vaadake alalehekülge (Ainult siis, kui teletekst ulatub üle ühe lehekülje) Ilmub ekraani ülaosasse Number muutub valgeks. vajutage ja hoidke all Konkreetse alalehekülje vaatamiseks MENU Sisestage sinise all 4-kohaline number Näide: P6 Alaleheküljed: Alalehekülgede numbrid muutuvad olenevalt saatejaamast (kuni 79 lehekülge). Otsimiseks võib kuluda päris palju aega, mille jooksul võite vaadata teleripilti. Vaatamine Teleteksti vaatamine Vaadake uuenduse ootamise ajal telerit Vaadake teleteksti lehekülje otsimise ajal teleripilti Teleteksti lehekülg uuendab end automaatselt, kui uus info muutub kättesaadavaks. MENU kollane Lülitab ajutiselt teleripildi peale P108 Ilmub siis, kui uuendamine on lõpetatud kollane Vaadake uuendatud lehekülge (Te ei saa programmi muuta.) Uudisteleheküljel on funktsioon, mis näitab värskeimate uudiste saabumist ( Kiirteade ). 19

20 Videote ja DVD-de vaatamine Ühendage välised seadmed (videomakid, DVD-seadmed jne) ja te saate vastavat sisendit vaadata. Seadmete ühendamiseks lk 10 ja lk 11 Kaugjuhtimispuldiga on võimalik rakendada ka mõnede Panasonicu väliste seadmete teatavaid funktsioone. INPUT OPTION SD CARD RETURN 1 Lülitage 2 Kuvage teler sisse Kui kasutatakse SCART ühendust, vt näide 2 või 3 (lk 10 ja lk 11) Võtab sisendisignaalid automaatselt vastu taasesituse alustamisel SCART-pesa (jalg 8) tuvastab sisendisignaalid automaatselt. See funktsioon on kasutatav ka HDMI ühenduste puhul (lk 46). Kui sisendirežiimi ei vahetata automaatselt Teostage ja Sõltub seadme seadistusest Sisendi valimise menüü 3 Valige seadmega ühendatud sisendi režiim Sisendi vaatamine AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 TV Te saate sisendit valida ka kaugjuhtimispuldi või teleri esipaneeli nupu AV abil. Vajutage korduvalt sellele nupule, kuni olete valinud soovitud sisendi. Te saate igat sisendirežiimi märgistada või vahele jätta Sisendmärgis (lk 36) MULTI WINDOW DIRECT TV REC 4 Vaadake Kuvab valitud režiimi Tagasi telerisse Märkus Kui välisel seadmel on pildiformaadi muutmise funktsioon, siis seadke see 16:9 peale. Lugege täpsemat teavet vastava seadme kasutusjuhendist või küsige kohaliku esindaja käest. 20

21 Teleriga ühendatud Panasonicu seadmeid saab ka kaugjuhtimispuldiga otse juhtida. VCR/DVD lüliti Valige VCR, et kasutada Panasonicu videomakki või DVD-seadet Valige DVD, et kasutada Panasonicu DVD-seadet või Pleier-kodukino Ooterežiim Ooterežiimi/Sisse lülitamiseks Esitus Videokasseti/DVD esitus Stopp Toimingute lõpetamine Tagasikerimine/Vahelejätt/Otsing Videomakk : Tagasikerimine, vaata kiirelt tagasiliikuvat pilti DVD : Liigu eelmise raja või nimetuse peale Vajuta ja hoia all, et otsida tahapoole Edasikerimine/Vahelejätt/Otsing Videomakk : Edasikerimine, vaata kiiresti edasiliikuvat pilti DVD : Liigu järgmise raja või nimetuse peale Vajuta ja hoia all, et otsida edasisuunas Paus Paus/Jätkamine DVD: Vajuta ja hoia all, et esitada aeglasel kiirusel Programm Üles/Alla Valige programm Salvestamine Alustab salvestamist Kaugjuhtimispuldi seadistamine Panasonicu videomakki, DVD-d jms juhtima. Seadke ümberlüliti VCR / DVD vastavasse asendisse Vajutage ja hoidke all järgmiste toimingute ajal Sisestage juhitava seadme kood, vt alltoodud tabelit VCR asend Seade Kood Videomakk 10 (vaikimisi) DVD 11 Vajutage DVD asend Seade Kood DVD 70 (vaikimisi) Pleier-kodukino 71 Vaatamine Videote ja DVD-de vaatamine Märkus Kinnitage, kui kaugjuhtimispult töötab pärast koodi vahetamist õigesti. Koodid lähtestatakse patareide vahetamisel nende vaikeväärtuste peale. DVD tähendab DVD-mängijat, DVD-salvesteid ja Salvesti-kodukino. Mõned toimingud ei ole mõnede seadmete mudelitel kasutatavad. 21

22 Kuidas kasutada menüüfunktsioone Te saate mitmete menüüde abil muuta pildi-, heli- ja muude funktsioonide seadistusi. 1 Kuvage menüü MENU Kuvab seadistatavaid funktsioone (varieeruvad sõltuvalt sisendisignaalist) INPUT OPTION SD CARD 2 Valige menüü Peamenüü VIERA Link ligipääs Pilt RETURN 3 Valige Heli Seadistus (näide: Pildimenüü) element Pildimenüü 1/2 Vaatamise režiim Dünaamiline Kontrastsus Heledus Värvid Teravus Toon Värvitasakaal Soe Värvihaldus Väljas Digital Cinema Colour Automaatne MULTI WINDOW N DIRECT TV REC Telerisse naasmiseks mis tahes ajal Eelmise kuva juurde naasmiseks RETURN Menüülehtede vahetamiseks üles 4 Reguleerige Valige võimaluste hulgast Värvitasakaal Võimaluste hulk ja asendid Tavaline Muudetud Reguleerige liuguri abil Teravus Liigutatud Liikuge järgmisele kuvale Häälestusmenüü Juurdepääs Näitab järgmist kuva Seadistuste lähtestamine Ainult pildiseadistuste lähtestamiseks Vaikesätete taastus Pildimenüüst (lk 24) Ainult heliseadistuste lähtestamiseks Vaikesätete taastus Helimenüü (lk 25) Pildi- ja heliseadistuste koos lähtestamine N Lähtestatakse ka helitugevuse ( tase ja pildiformaat ) Kõigi seadistuste lähtestamiseks Tarneolek Seadistusmenüüs (lk 35) Sisestage kirjamärke vaba sisestuse menüü kaudu Te võite vabalt sisestada mõnede elementide nimesid või numbreid. Kasutaja sisend Nimi A B C D E F G H I J K L M N U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n u v w x y z ( ) + -. * _ O P Q R S T 7 8 9! : # o p q r s t (näide: Pildimenüü) või Pildimenüü valige1/2 Vaatamise režiim Kontrastsus Heledus Värvid Teravus Toon Värvitasakaal Värvihaldus Digital Cinema Colour Dünaamiline Soe Väljas Automaatne (näide: Pildimenüü) Valige kirjamärgid kinnitamine muutmine salvestamine või ligipääs (Vajalik mõnede funktsioonide puhul) Salvestus RETURN 22 alla

23 Ülevaade Peamenüü VIERA Link Pilt Heli VIERA Link menüü Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link kontroll Kõlarite Juurdepääs Start Salvesti Kodukino (lk 43) Kasutatava seadme menüü Seadistus Pildimenüü Vaatamise režiim Kontrastsus Heledus Värvid Teravus Toon Värvitasakaal Värvihaldus Digital Cinema Colour Pildimenüü Pildi müraeemaldus 3D-COMB Vaikesätete taastus Dünaamiline Soe Väljas Automaatne Väljas Väljas Seadistage Helimenüü Helirežiim Muusika Bass Kõrged toonid Tasakaal Kõrvaklappide helitugevus Ruumiline heli Väljas Helitugevuse parandus Kõlari kaugus seinast MPX Helimenüü Helivalikud SPDIF valik MPEG optiline tase HDMI1 sisend Vaikesätete taastus Üle 30 cm Stereo Automaatne Automaatne 0dB Automaatne Seadistage 1/2 2/2 (lk 24) 1/2 2/2 (lk 25) Kuidas kasutada menüüfunktsioone (pilt, helikvaliteet jne) Valida saab ainult kasutatavaid võimalusi. Seadistusmenüü AV värvisüsteem Automaatne DVB profiili Juurdepääs DVB kanalite nimekiri Juurdepääs Analoogteenuste nimistu Juurdepääs Lingi seaded Juurdepääs Lapselukk Juurdepääs Häälestusmenüü Juurdepääs Guide Plus+ seaded Juurdepääs Intelligent Frame Creation Sees Väljalülitustaimer Väljas Keel Juurdepääs Seadistusmenüü Eelistatud tiitri tüüp Teletekst Teleteksti märgistik Tarneolek Tavaliides Süsteemi uuendus Energia säästmine Külgpaneel Pildi üle skaneerimine Standardne ÜLAOSA Lääs Juurdepääs Juurdepääs Juurdepääs Väljas Väljas Sees Seadistusmenüü Sisendmärgis Juurdepääs Reklaamikuva vahe 3 sekundit SD kaardi LED Sees Ajavöönd Automaatne Tarkvaralitsents Juurdepääs Süsteemi informatsioon Juurdepääs 1/3 2/3 3/3 (lk 26 ja lk 27) Lingi seaded VIERA Link Q-Link AV2 välja Lingi toide väljas Lingi toide sees Alla laadimine Sees AV2 TV Seadistage Seadistage Juurdepääs Häälestusmenüü Automaatne seadistamine Juurdepääs DVB käsitsi häälestamine Juurdepääs Analoogi käsitsi häälestamine Juurdepääs Uue DVB kanali lisamine Juurdepääs Lemmikvõrk Juurdepääs Uus kanali teade DVB signaali olek Sees Juurdepääs (lk 26) Lisage DVB kanalid Juurdepääs Lisage DVB HD kanalid Juurdepääs (lk 26 ja lk 32) Keel Ekraanimenüü keel Eelistatud heli 1 Eelistatud heli 2 Eelistatud tiitrid 1 Eelistatud tiitrid 2 Eelistatud teletekst Juurdepääs Inglise keeles Inglise keeles Inglise keeles Inglise keeles Inglise keeles (lk 27) Spetsiifiline teave 23

24 Kuidas kasutada menüüfunktsioone Menüünimestik Menüü Element Reguleerimine/Konfiguratsioonid (võimalused) Pause Live TV VIERA Link Direct TV Rec VIERA Link kontroll Juhib ühendatud seadmeid VIERA Link funktsiooniga ja võimaldab eri viisil mugavat salvestust, taasesitust jne. (lk 43-45) VIERA Link menüü pääseb ka otse, kasutades VIERA Link nuppu kaugjuhtimispuldil. Kõlarite Vaatamise režiim Põhiline pildirežiim (Dünaamiline/Tavaline/Kino/Öko) Dünaamiline : Tagab eredas ruumis vaatamisel suurema pildikontrastsuse ja teravuse Tavaline : Soovitatakse tavalistes valgustustingimustes vaatamisel Kino : Filmide vaatamiseks pimedas toas, imiteerimaks kinopildile sarnast kujutist Öko : Kohandab pildiseadistused automaatselt vastavalt valgustustingimustele Seadistatakse iga sisendisignaali jaoks eraldi Kontrastsus, Heledus, Värvid, Teravus Tõstab või langetab nende valikute tasemeid vastavalt teie eelistustele Toon Kui NTSC signaaliga allikas on teleriga ühendatud, saab pildi värvitooni reguleerida vastavalt teie maitsele Ainult NTSC signaali vastuvõtul Värvitasakaal Võimaldab määrata pildi üldist värvitooni (Külm/Tavaline/Soe) Pilt Värvihaldus Muudab värvid automaatselt eredaks (Väljas/Sees) Ei ole kasutatav arvutisignaali puhul Digital Cinema Colour Kuvab ereda kujutise, laiendatud värvigammaga (Väljas / Sees / Automaatne) Toimib HD filmide vaatamisel Ainult HDMI sisendrežiim või Filmivaate režiim (lk 39) Pildi müraeemaldus Pildi müraeemaldus Vähendab automaatselt soovimatut pildimüra ja värelusmüra pildi ääreosades (Väljas/Minimaalne/Keskmine/Maksimaalne) Ei ole kasutatav arvutisignaali puhul 3D-COMB Aeg-ajalt võib liikumatute piltide või aeglaselt liikuvate piltide vaatamisel märgata soovimatuid värvimustreid See funktsioon peaks olema Sees, et kuvada teravamaid ja täpsemaid värve (Väljas/Sees) Ainult PAL või NTSC signaali vastuvõtul Ei ole rakendatav RGB, S-Video, Komponent-, arvuti-, HDMI ja SD-kaardi sisendi puhul Vaikesätete taastus Vajutage OK nuppu, et rakendada praegusele pildirežiimile uuesti vaikesätted 24

25 Menüünimestik Menüü Element Reguleerimine/Konfiguratsioonid (võimalused) Helirežiim Bass Kõrged toonid Põhiline helirežiim (Muusika/Kõne) Tõstab või langetab taset, et suurendada või vähendada madala, sügava heli väljundit Tõstab või langetab taset, et suurendada või vähendada teravama, kõrgema heli väljundit Heli Tasakaal Kõrvaklappide helitugevus Ruumiline heli Helitugevuse parandus Reguleerib parema ja vasaku kõlari helitugevust Reguleerib kõrvaklappide helitugevust Ruumilise heli seaded (Väljas / Simuleer. ruum. heli / SRS TruSurround XT) Simuleer. ruum. heli : Loob dünaamilise võimendaja, et simuleerida tugevaid ruumilisi efekte SRS TruSurround XT : SRS TruSurround XT loob kahe, ruumiliste signaalide edastamist võimaldava kõlari abil kõrgekvaliteedilise ruumilise heliefekti Saab ka puldil asuva Surround-nupuga lülitada (lk 9). Reguleerib üksiku programmi või sisendirežiimi helitugevust Madalsagedusliku heli reguleerimine (Üle 30 cm/kuni 30 cm) Kõlari kaugus seinast Kui teleri tagakülje ja seina vahekaugus on üle 30 cm, siis on soovitatav Üle 30 cm. Kui teleri tagakülje ja seina vahekaugus on kuni 30 cm, siis on soovitatav Kuni 30 cm. Valige stereo/mono (Mono/Stereo) Tavaliselt: Stereo MPX Ei ole stereosignaali võimalik vastu võtta: Mono M1/M2: Võimalik monosignaali edastamisel Ainult analoogrežiim Valib heliradade prioriteedi (Automaatne/MPEG) Automaatne: Valib automaatselt heliriba, kui programmil on üle kahe riba. Eelistusjärjekord on järgmine Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG. MPEG : Eelistatakse MPEG formaati, kui programm sisaldab MPEG audiot. Dolby Digital Plus ja Dolby Digital on Dolby Laboratories poolt välja töötatud meetodid digitaalsignaalide kodeerimiseks. Erinevalt stereost (2 kanalit) võivad need signaalid Helivalikud sisaldada rohkem helikanaleid. HE-AAC on digitaalse heli pakkimisel ökonoomseks salvestamiseks ja ülekandeks kasutatav kodeerimismeetod. MPEG on helipakkimismeetod, mis pakib helifaili väiksemaks ilma helikvaliteedi märkimisväärse kaota. Dolby Digital Plus ja HE-AAC on HD (kõrgresolutsioon) programmidele mõeldud tehnoloogiad. Ainult digitelevisioonil Valib digitaalse heliväljastuse prioriteedi DIGITAL AUDIO OUT väljundist (Automaatne/ PCM) Automaatne : Dolby Digital Plus ja Dolby Digital väljastatakse nagu Dolby Digital Bitstream. SPDIF valik HE-AAC ja MPEG väljastatakse nagu PCM. PCM : Digitaalne väljundsignaal on fikseeritud PCM-liinile. Ainult DVB režiim või Filmivaate režiim (lk 39) Tavaliselt on MPEG helifail suurem, võrreldes teist tüüpi helifailidega Saate reguleerida MPEG väljundi helitaset DIGITAL AUDIO OUT terminalilt esialgse MPEG optiline tase seadistusena 0 db kuni -12 db, -2 db sammudena Ainult digitelevisioonil Valige sobiv sisendisignaal (Automaatne/Digitaal/Analoog) (lk 48) Automaatne : Digitaal- või analoogheli allika automaatne tuvastamine Digitaal : HDMI kaabliühendus HDMI1/4 sisend Analoog : HDMI-DVI adaptri kaabliühendus Ainult HDMI sisendirežiim HDMI2/3 pesad on ainult digitaalsignaali jaoks Seadistus HDMI2/3 jaoks ei ole võimalik Vaikesätete taastus Vajutage nuppu OK, et rakendada praegusele helirežiimile uuesti vaikesätted Arvuti või SD-kaardi kasutamisel kuvatakse teistsugune menüü. (lk 37 ja lk 39) Valida saab ainult kasutatavaid võimalusi. Kuidas kasutada menüüfunktsioone (pilt, helikvaliteet jne) Spetsiifiline teave 25

26 Kuidas kasutada menüüfunktsioone Menüünimestik Menüü Element Reguleerimine/Konfiguratsioonid (võimalused) AV värvisüsteem Valib pakutud värvisüsteemi vastavalt videosignaalidele AV režiimis (Automaatne/PAL/SECAM/M.NTSC/NTSC) DVB profiili redigeering Lemmikprogrammide nimestiku koostamine (lk 31) DVB kanalite nimekiri Jätab vahele soovimatud DVB programmid (lk 31) Analoogteenuste nimistu Jätab vahele soovimatud analoogprogrammid või muudab analoogprogramme (lk 31) VIERA Link VIERA Link funktsioonide kasutamine (Väljas/Sees) (lk 42) Lingi seaded Valib sobiva AV pesa antud teleri ja ühilduva salvesti vaheliseks andmesideks Q-Link (AV1/AV2) (lk 41) Valige salvestiga ühendatud pesa, isegi kui see ei ole Q-Link ühilduv. Valib signaali, mis edastatakse telerist Q-Link (TV/AV1/AV2/AV3/Monitor) AV1/AV2 välja Monitor: Ekraanil kuvatud pilt Komponent-, arvuti- ja HDMI signaale ei saa väljastada. Lingi toide väljas Määratakse Link-funktsiooni väljalülitamine (Ei/Seadistage) (lk 41 ja lk 42) Lingi toide sees Määratakse Link-funktsiooni sisselülitamine (Ei/Seadistage) (lk 41 ja lk 42) Alla laadimine Laadib programmi, keele, riigi/piirkonna seaded teleriga ühendatud Q-Link või VIERA Link ühilduvasse seadmesse 26 Seadistus Lapselukk Lukustab programmi/av-sisendi, et takistada sellele ligipääsu (lk 34) Häälestusmenüü Guide Plus+ seaded Automaatne seadistamine DVB käsitsi häälestamine Analoogi käsitsi häälestamine Uue DVB kanali lisamine Lemmikvõrk Määrab automaatselt piirkonnas vastuvõetavad programmid (lk 33) Määrab DVB programmid käsitsi (lk 33) Määrab analoogprogrammid käsitsi (lk 33) Lisab uued DVB kanalid (lk 33) Valib teie lemmikvõrgu igale ülekandjale Uus kanali teade Valib, kas anda edasi teade, kui leitakse uus DVB kanal (lk 33) DVB signaali olek Kontrollib DVB signaali olekut (lk 33) Lisage DVB kanalid Lisage DVB HD kanalid Uuendus Häälestab kõik TV programmid ümber DVB teenuste lisamiseks. Kustutatakse kõik eelneva häälestuse seadistused. Kasutage seda funktsiooni, kui DVB teenused on teie piirkonnas rakendatud. Häälestab kõik TV programmid ümber DVB HD teenuste lisamiseks. Kustutatakse kõik eelneva häälestuse seadistused. Kasutage seda funktsiooni, kui DVB HD teenused on teie piirkonnas rakendatud. Uuendab GUIDE Plus+ i ajakava ja GUIDE Plus+ i süsteemi reklaamiteavet Sihtnumber Määrab teie sihtnumbri GUIDE Plus+ i süsteemi kasutamiseks (lk 17) Süsteemi informatsioon Intelligent Frame Creation Väljalülitustaimer Kuvab süsteemi informatsiooni GUIDE Plus+ süsteemi kohta Kujutise sujuvamaks muutmiseks kompenseeritakse pildi kaadrisagedust automaatselt (Väljas/Sees) Ei ole kasutatav arvutisignaali puhul Määrab aja, millal teler automaatselt Välja lülitub (Väljas/15/30/45/60/75/90 minutit)

27 Menüünimestik Menüü Element Reguleerimine/Konfiguratsioonid (võimalused) Ekraanimenüü keel Eelistatud heli 1/2 Muudab ekraanikuva keelt Valib eelistatud keele DVB multi audio jaoks (sõltub edastajast) Keel Eelistatud tiitrid 1/2 Valib DVB subtiitrite eelistatud keele (sõltub edastajast) Subtiitrite kuvamiseks lk 14 Eelistatud teletekst Valib DVB teletekstiteenuse eelistatud keele (sõltub edastajast) Seadistus Eelistatud tiitri tüüp Valib eelistatud subtiitritüübi (Standardne/Kuulmispuudega) Kuulmispuudega pakub abi programmi mõistmiseks ja nautimiseks DVB subtiitritega (sõltub edastajast) Eelistatud tiitrid 1/2 on eelistatud menüüs Keel. Teletekst Teleteksti kuva režiim (ÜLAOSA (FLOF)/Nimekiri) (lk 18) Teleteksti märgistik Valib teleteksti keele (Lääs/Ida1/Ida2) Lääs: Inglise keeles, prantsuse keeles, saksa keeles, kreeka keeles, itaalia keeles, hispaania keeles, rootsi keeles, türgi keeles jne. Ida1: Tšehhi keeles, inglise keeles, eesti keeles, läti keeles, rumeenia keeles, vene keeles, ukraina keeles jne. Ida2: Tšehhi keeles, ungari keeles, läti keeles, poola keeles, rumeenia keeles jne. Tarneolek Lähtestab kõik seadistused, nt kolimisel (lk 35) Tavaliides Kasutus hõlmab tasuliste kanalite vaatamist. (lk 29) Süsteemi uuendus Laeb alla uue tarkvara telerisse (lk 29) Energia säästmine Külgpaneel Pildi üle skaneerimine Vähendab pildi heledust, et voolutarvet säästa (Väljas/Sees) Tõstab külgpaneeli heledust (Väljas/Madal/Keskmine/Kõrge) Paneeli kujutise püsimise vältimiseks on soovitatavaks seadistuseks Kõrge. Valib kujutist kuvava ekraaniala (Väljas/Sees) Sees : Suurendab pilti, jättes selle serva varju. Väljas : Kuvab pildi selle originaalsuuruses. Valige Sees, kui ekraani serval on märgata müra. See funktsioon on kasutatav, kui pildiformaadiks on seatud Automaatne (ainult 16:9 signaal) või 16:9. Seda funktsiooni saab SD (standard) ja HD (kõrgeralduslik) signaalide jaoks eraldi meelde jätta. Sisendmärgis Märgistab või jätab sisendipesa vahele (lk 36) Kuidas kasutada menüüfunktsioone (pilt, helikvaliteet jne) Spetsiifiline teave Reklaamikuva vahe Määrab teabepaneeli ekraanilpüsimise aja (lk 15) 0 (Ei kuvata) kuni 10 sekundit 1-sekundilise sammuga SD kaardi LED Kui SD-kaart on sisestatud, süttib sinine valgusdiood (Väljas/Sees) (lk 39) Ajavöönd Ajainfo kohandamine (lk 29) Tarkvaralitsents Kuvab tarkvaralitsentsi info Süsteemi Kuvab teie teleri süsteemiinfo informatsioon Arvuti või SD-kaardi kasutamisel kuvatakse teistsugune menüü. (lk 37 ja lk 39) Valida saab ainult kasutatavaid võimalusi. 27

28 DVB seaded (DVB režiim) DVB seadistustega saab muuta erinevaid spetsiifilisemaid funktsioone. 1 Kui on analoogrežiimis Valige DVB INPUT OPTION SD CARD 2 Kuvage menüü MENU RETURN 3 Valige Seadistus Peamenüü VIERA Link ligipääs Pilt Heli Seadistus 4 Valige Tavaliides, Süsteemi uuendus või Ajavöönd Seadistusmenüü Teletekst Teleteksti märgistik Tarneolek Tavaliides Süsteemi uuendus Energia säästmine Külgpaneel Pildi üle skaneerimine Sisendmärgis ÜLAOSA Lääs Juurdepääs Juurdepääs Väljas Väljas Sees 2/3 ligipääs Seadistusmenüü 3/3 Reklaamikuva vahe 3 sekundit SD kaardi LED Sees Ajavöönd Automaatne TV Tarkvaralitsents Süsteemi informatsioon Tagasi telerisse 5 Määramine 28

29 Üldise liidese mooduli menüü kaudu pääseb ligi üldise liidese (CI) moodulis olevale tarkvarale. Mõnedes riikides või piirkondades ei ole see funktsioon rakendatav. Kuigi CI-moodul võib lasta teil mõnesid kanaleid vaadata, ei garanteeri see teler teile kõiki kanaleid (nt tasuline TV). Kasutage ainult edastaja poolt heakskiidetud CI-moodulit. Konsulteerige teenuste lisainfo ja tingimuste asjus Panasonicu kohaliku esindajaga või kanalite edastajatega. Tasuline TV Tavaliides Uuendage teleris tarkvarasüsteemi Süsteemi uuendus Ettevaatust Lülitage alati enne CI mooduli sisestamist või eemaldamist toitelüliti asendisse Välja. CI pesa Kui vaatamise kaart ja kaardilugeja Sisestage või on ühes komplektis, siis sisestage eemaldage esmalt kaardi lugeja, ja seejärel sirgelt ja täielikult sisestage vaatamise kaart kaardilugejasse. CI moodul Ärge sisestage moodulit tagurpidi. Teleri tagakülg Sisestage CI moodul (valikuline) Ekraanile ilmuvad funktsioonid sõltuvad valitud CI mooduli sisust. Tavaliselt ilmub tasulise TV teenus ilma toiminguteta ja. Kui tasulise TV teenust ei kuvata, siis teostage toimingud ja. Lugege täpsemat teavet CI mooduli kasutusjuhendist või võtke ühendust edastajaga. Ligipääs Tavaliides Tavaliides Pilu 1: Laadige telerisse uus tarkvara. Lugege täpsemalt lk 50 Süsteemi uuendus teostamisel toimub tarkvara uuendamine (see võib muuta teleri funktsioone). Kui te seda ei soovi, siis määrake Autouuenduse otsing ooterež.-l asendisse Väljas. Valige Autouuenduse otsing ooterež.-l ja seejärel valige Sees või Väljas Süsteemi uuendus Autouuenduse otsing ooterež.-l Süsteemi uuenduse otsimine Moodul paigaldatud Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid näide: valige ja liikuge nuppudega Värvilised kirjamärgid Sees Koheseks uuendamiseks Valige Süsteemi uuenduse otsimine ligipääs punane roheline kollane sinise all Otsib uuendust (mitu minutit) ja kuvab selle leidmisel vastava teate Ekraanil kuvatav kasutusjuhend ei pruugi vastata kaugjuhtimispuldi nuppudele. Sees: Teostab ooterežiimis kinnitamine automaatselt otsingu ja laadib alla uuenduse, kui mõni tarkvarauuendus on kättesaadav Alla laadimine Alla laadimine võib võtta umbes 20 minutit DVB seaded (DVB) (Tasuline TV, tarkvarauuendus, aja seadistamine) Spetsiifiline teave Ajainfo muutmine automaatselt Ajavöönd Määrake aeg kinnitamine Automaatne : Ajainfo muudetakse automaatselt vastavalt teie piirkonnale. Muud : Ajainfo muutmine toimub GMT põhjal. 29

30 Programmide muutmine Te saate koostada lemmikprogrammide nimestikke ja soovimatuid programme vahele jätta jne. INPUT OPTION SD CARD 1 Valige 2 DVB või Analoog DVB profiili redigeering ja DVB kanalite nimekiri on kasutatavad ainult DVB režiimis. Analoogteenuste nimistu on kasutatav ainult analoogrežiimis. Kuvage menüü MENU RETURN 3 Valige Seadistus Peamenüü VIERA Link Pilt ligipääs Heli Seadistus 4 Valige DVB profiili redigeering, DVB kanalite nimekiri või Analoogteenuste nimistu Seadistusmenüü DVB profiili redigeering Juurdepääs DVB kanalite nimekiri Juurdepääs Analoogteenuste nimistu Juurdepääs Lingi seaded Lapselukk Häälestusmenüü Intelligent Frame Creation Sees Väljalülitustaimer Keel Väljas 1/3 ligipääs TV 5 Määramine Tagasi telerisse 30

31 Koostage lemmikprogrammide nimekiri ( Profiil ) eri edastajate poolt pakutavast (kuni 4: Profiil 1 kuni 4). Nimekiri lisatakse Kategooria programmikavas (lk 17) ja teabepaneelile (lk 15) ning on seejärel hõlpsalt ligipääsetav. Valige programm ja lisage see nimekirja Koostage lemmikprogrammide nimestik DVB profiili redigeering (DVB režiim) Jätke soovimatud programmid vahele DVB kanalite nimekiri Analoogteenuste nimistu Muutke analoogprogramme ( Muuda nime, Liiguta ) Analoogteenuste nimistu Profiili redaktor Kõik DVB kanalid 1 BBC One Wales 7 BBC THREE 14 E4 70 CBBC Channel 72 Cartoon Nwk 105 BBCi 719 BBC Radio Wales 720 BBC Radio Cymru Kategooria muutmiseks punane Te saate soovimatuid kanaleid peita. Kustutatud kanaleid saab kuvada ainult selle funktsiooniga. Kasutage seda funktsiooni soovimatute programmide vahelejätmiseks. DVB kanalite nimekiri kuvab kõik häälestatud DVB programmid DVB režiimis. Analoogteenuste nimistu kuvab kõik häälestatud analoogprogrammid analoogrežiimis. Valige kanal ja lisage/kustutage DVB kanalite nimekiri lisa/kustuta CBBC Channel Programmide taashäälestamiseks (Käsitsi häälestus) Cartoon Nwk BBCi BBC Radio Wales BBC Radio Cymru BBC ONE Wales 7 BBC THREE :lisa :kustuta (jäta vahele) (lk 33) punane Te saate muuta analoogprogrammide programminime ja programmiasendit. See funktsioon on kasutatav analoogrežiimis. Kui videomakk on ühendatud ainult raadiosageduse kaabliga, siis redigeerige Videomakk. Valige redigeeritav programm Analoogteenuste nimistu Programmi asend BBC1 ***** ***** Nimi Redigeerimine Kuvatud nime muutmine programmide valimisel Valige Valige kirjamärgid Uus nimi roheline Profiil1 Teise profiili kuvamiseks sinise all Profiili redigeerimiseks Kõigi programmide lisamiseks nimekirja kollane Valige redigeeritava profiili väli ja: Profiilile nime panemiseks Programmi liigutamiseks Programmi kustutamiseks punane roheline kollane Kõigi programmide kustutamiseks kinnitamine Programmi asendi liigutamiseks Valige uus asend roheline Profiili redaktor Valige kirjamärk Kõik DVB kanalid 1 BBC One Wales 7 BBC THREE 14 E4 70 CBBC Channel 72 Cartoon Nwk 105 BBCi 719 BBC Radio Wales 720 BBC Radio Cymru Valige uus positsioon sinise all Kanali nimetuse redigeerimine Nimi 3 FTP 23:35 Kõik analoogkanalid Coronation Street Kategooria muutmine CH30 A B C D E F G H I J K L M N U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n u v w x y z ( ) + -. * _ O P Q R S T 7 8 9! : # o p q r s t (maksimaalne: viis kirjamärki) Salvestus Profiil1 1 BBC One Wales Lisatakse programm RETURN Kinnitage roheline Salvestus RETURN Programmide muutmine Spetsiifiline teave kollane kollane 31

32 Programmide häälestamine Te saate kolimise järel kõik teleprogrammid uuesti häälestada või otsida uusi kanaleid, mida on äsja edastama hakatud. 1 Valige DVB või Analoog DVB käsitsi häälestamine, Uue DVB kanali lisamine, Uus kanali teade ja DVB signaali olek on kasutatavad ainult DVB režiimis. Analoogi käsitsi häälestamine on kasutatav ainult analoogrežiimis. INPUT OPTION SD CARD 2 Kuvage menüü MENU RETURN 3 Valige Seadistus Peamenüü VIERA Link ligipääs Pilt Heli Seadistus 4 Valige Häälestusmenüü Seadistusmenüü DVB profiili redigeering DVB kanalite nimekiri Lingi seaded Lapselukk Häälestusmenüü Intelligent Frame Creation Väljalülitustaimer Keel Eelistatud tiitri tüüp Juurdepääs Sees Väljas Standardne 1/3 ligipääs Tagasi telerisse 5 Valige funktsioon Häälestusmenüü Automaatne seadistamine Juurdepääs DVB käsitsi häälestamine Juurdepääs Analoogi käsitsi häälestamine Juurdepääs Uue DVB kanali lisamine Juurdepääs Uus kanali teade DVB signaali olek Sees Juurdepääs ligipääs 6 Määramine Nuppude kasutamine teleri esipaneelil automaatse seadistamise korral (lk 9) Vajutage korduvalt, kuni ilmub Automaatne seadistamine F Liikuge Automaatsesse seadistamisse TV Käivitage Automaatne seadistamine Tagasi telerisse F F TV AV 32 TV

33 Määrake kõik DVB või analoogprogrammid automaatselt Automaatne seadistamine Määrake DVB programmid käsitsi DVB käsitsi häälestamine Määrake analoogprogramm käsitsi Analoogi käsitsi häälestamine Lisage DVB programm automaatselt Uue DVB kanali lisamine Kuvage teade Uus kanali teade Häälestage automaatselt uuesti kõik teie piirkonnas vastuvõetavad DVB või analoogprogrammid. DVB režiimis häälestatakse uuesti ainult DVB programmid. Analoogrežiimis häälestatakse uuesti ainult analoogprogrammid. Kui Lapseluku PIN-kood (lk 34) on määratud, siis tuleb see sisestada. Automaatseadistuste käivitus Seadistused teostatakse käsitsi Automaatne seadistamine Kõik digitaalhäälestuse andmed kustutatakse Automaatseadistuste käivitus Kõik uued leitud kanalid lisatakse DVB kanalite nimekirja. Uue DVB kanali lisamine Väljumine Tagasi Analogue Skaneerimine Scan See kestab umbes 3 minutit. Kanal Kanali nimi Tüüp Kvaliteet Tasuta TV: 4 Tasuline TV: 0 Raadio: 0 Andmed: 0 Otsing Uus DVB kanal leitud! Uue kanali lisamiseks vajutage OK. Eiramiseks vajutage. Automaatne seadistus digitaalne Skaneerimine 5 69 See kestab umbes 3 minutit. Kanal Kanali nimi Tüüp Kvaliteet 62 CBBC Channel Tasuta 10 TV 62 BBC Radio Wales Tasuta TV E4 Tasuta TV Cartoon Nwk Tasuta TV 10 Tasuta TV: 4 Tasuline TV: 0 Raadio: 0 Andmed: 0 Otsing Kustutatakse kõik eelneva häälestuse seadistused. Programmi, keele, riigi/piirkonna seaded laetakse teleriga ühendatud Q-Link või VIERA Link ühilduvasse seadmesse. Toimingu lõpetamisel kuvatakse positsioonil 1 olev programm. Kui häälestamine ei ole lõpule viidud DVB käsitsi häälestamine, Analoogi käsitsi häälestamine Tavaliselt kasutatakse DVB programmi lisamiseks kanalite loetelusse Automaatne seadistamine või Uue DVB kanali lisamine. Kasutage seda funktsiooni siis, kui häälestus ei ole täielikult lõpule viidud või kui muudate antenni suunda. DVB käsitsi häälestamine valige kanal Sagedus [CH21] 474,00 MHz Analogue Signaali kvaliteet Scan Signaali tugevus 0 10 Reguleerige sagedust (seadistage positsioonile, Prog. Kanali nimi Tüüp Uus kus Signaali kvaliteet on maksimaalne) otsimine Kõik leitud kanalid lisatakse DVB kanalite nimekirja. Tasuta TV: 0 Tasuline TV: 0 Raadio: 0 Andmed: 0 Peatatud Peenhäälestus Kasutatakse üksiku programmi häälestuse väikeseks muutmiseks (ilma tõttu jne.) Käsitsi häälestus Määrake analoogprogramm käsitsi pärast Automaatne seadistamine. Määrake Helisüsteem ja Värvisüsteem ning seejärel rakendage seda funktsiooni. Seadistage Colour System tavaliselt Automaatne peale. videomakk on ühendatud üksnes RF-kaabliga, valige programmi asendiks 0. Kui 1 BBC1 Analoogi käsitsi häälestamine CH33 Peenhäälestus Käsitsi häälestus CH33 41 Helisüsteem SC1 Värvisüsteem Automaatne Valige programmi asend Valige programm Uus kanal lisatakse ja salvestatakse olemasolevate seadistustega. Valib, kas anda edasi teade, kui leitakse uus DVB kanal. (Väljas/Sees) SC1: PAL B, G, H/SECAM B, G SC2: PAL I SC3: PAL D, K/SECAM D, K F: SECAM L/L Otsimine ja salvestamine otsimine salvestamine Programmide häälestamine Spetsiifiline teave Kontrollige DVB signaali DVB signaali olek Valib programmi ja kontrollib DVB signaali olekut. Programmi vahetamiseks DVB signaali olek DVB programm Signaali kvaliteet Signaali tugevus [CH70] CBBC Channel Hea Signaali tugevus ei ole DVB vastuvõtu signaali sobiv näitaja. Palun kasutage signaali kvaliteedi näitajat järgnevalt: Signaali kvaliteet: Roheline riba Hea Kollane riba Nõrk Punane riba Halb (kontrollige antenni) 33

34 Programmi vaatajate määramine Te saate lukustada konkreetseid programme/av-sisendi pesasid ja määrata seda, kes neid vaatab. (Lukustatud programmi valimisel ilmub vastav teade; PIN-koodi sisestamisel saate te seda vaadata.) INPUT OPTION SD CARD 1 Kuvage menüü MENU RETURN 2 Valige Seadistus Peamenüü VIERA Link Pilt ligipääs Heli Seadistus 3 Valige Lapselukk Seadistusmenüü DVB profiili redigeering DVB kanalite nimekiri Lingi seaded Lapselukk Häälestusmenüü Intelligent Frame Creation Väljalülitustaimer Keel Eelistatud tiitri tüüp Juurdepääs Sees Väljas Standardne 1/3 ligipääs Tagasi telerisse 4 Määramine 34 Programmi vaatajate määramine Lapselukk Sisestage (4-kohaline) PIN-kood Lapseluku PIN-koodi sisestamine Sisestage uus PIN-kood PIN-kood * * * * Valige Lapseluku loend Lapselukk PIN-koodi muutmine Lapseluku loend Vanemlik piirang Nimi 1 BBC One Wales 7 BBC THREE 14 E4 VCR 1 BBC1 2 ***** AV1 AV2/S Juurdepääs Piiranguid pole Valige lukustatav programm/sisend Lapseluku loend kanalid ja AV Wed 12/05/04 10:46 kinnitamine Type Tasuta TV Tasuta TV Tasuta TV Analoog Analoog Analoog AV AV Lukustamine ligipääs Sisestage esmakordsel seadistamisel PIN-kood kaks korda. Märkige PIN-kood igaks juhuks ka mujale, et see teil unustamise korral olemas oleks. Vanemlik piirang Selle funktsiooni kättesaadavus sõltub riigist, mille te valite (lk 12). Piirangute rakendamiseks valige vanus. Kui DVB programm on piiratud kõrgema vanusega kui teie poolt valitud, siis sisestage vaatamiseks PIN-kood (sõltub edastajast). Tühistamiseks Valige lukustatud programm/ sisend Kõigi lukustamiseks Ilmub programmi/sisendi lukustamisel kollane Kõigi lukkude tühistamiseks PIN-koodi muutmiseks Valige alt PIN-koodi muutmine ja sisestage PIN-kood kaks korda. Märkus Tarneolek (lk 35) määramine kustutab PIN-koodi ja kõik seadistused. sinise all

35 Seadete taastamine Lähtestab teleri algsesse olekusse, s.t programmid on häälestamata. Lähtestatakse kõik seadistused (programmid, pilt ja helikvaliteet jne). INPUT OPTION SD CARD 1 Kuvage menüü MENU RETURN Tagasi telerisse Seadete taastamine Tarneolek Valige Seadistus VIERA Link Pilt Heli Peamenüü Seadistus Valige Tarneolek Seadistusmenüü Teletekst Teleteksti märgistik Tarneolek Tavaliides Süsteemi uuendus Energia säästmine Külgpaneel Pildi üle skaneerimine Sisendmärgis Määramine ÜLAOSA Lääs Juurdepääs Väljas Väljas Sees Kontrollige teadet ja alustage Tarneolek Kõik häälestusandmed kustutatakse Olete kindel? Olete kindel? Kinnitus Väljumine Tagasi Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid Automaatne seadistamine algab automaatselt, kui järgmisena lülitatakse sisse toite Sisse / Välja lüliti. (lk 12) Ainult teleprogrammide taashäälestamiseks, nt pärast kolimist Automaatne seadistamine (lk 33) 2/3 ligipääs ligipääs Seadete taastamine Programmi vaatajate määramine Spetsiifiline teave 35

36 Sisendmärgis Sisendirežiimi hõlpsamaks tuvastamiseks ja valimiseks saate te sisendipesa märgistada või jätta vahele sisendipesa, mis ei ole ühegi seadmega ühendatud. Sisendirežiimi lk 20 1 INPUT Kuvage menüü MENU OPTION SD CARD RETURN 2 Valige Seadistus Peamenüü VIERA Link Pilt ligipääs Heli Seadistus 3 Valige Sisendmärgis Seadistusmenüü Teletekst Teleteksti märgistik Tarneolek Tavaliides Süsteemi uuendus Energia säästmine Külgpaneel Pildi üle skaneerimine Sisendmärgis ÜLAOSA Lääs Väljas Väljas Sees Juurdepääs 2/3 ligipääs TV Tagasi telerisse 4 Valige sisendipesa ja määrake see Sisendmärgis AV1 DVD AV2/S AV2/S AV3/S AV3/S COMPONENT COMPONENT PC PC HDMI1 HDMI1 HDMI2 HDMI2 HDMI3 HDMI3 HDMI4 HDMI4 kinnitamine Teie poolt määratud märgistused kuvatakse menüüs Sisendi (lk 20) või teabepaneelil. Kui valite Vahelejätt, siis ei saa seda režiimi valida. 36 Kasutaja sisend Te võite igat sisendipesa vabalt oma soovi järgi nimetada. Valige Kasutaja sisend Valige kirjamärgid Kasutaja sisend ligipääs kinnitamine Nimi A B C D E F G H I J K L M N U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n u v w x y z ( ) + -. * _ O P Q R S T 7 8 9! : # o p q r s t (maksimaalne: kümme kirjamärki) Salvestus RETURN

37 Personaalarvuti ekraani kuvamine teleris Teleriga ühendatud arvuti ekraanipilti on võimalik ka teleris kuvada. Te saate audiokaabli ühendamisel ka arvutiheli kuulata. Arvutiga ühendamine lk 46 1 INPUT OPTION SD CARD Valige väline sisend Arvutimenüü seadistus (muudetakse vastavalt soovile) Seadistuste tegemiseks Kuidas kasutada menüüfunktsioone kuni (lk 22) Menüü Element Reguleerimine/Konfiguratsioonid (valikud) Pilt RETURN Tagasi telerisse 2 W/B kõrge R W/B kõrge B W/B madal R Arvuti lisaseaded W/B madal B Gamma Valige PC Sisendi AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 TV Erepunase ala valge tasakaal Eresinise ala valge tasakaal Tumepunase ala valge tasakaal Tumesinise ala valge tasakaal (S-kõver/2.0/2.2/2.5) ligipääs Vastavad signaalid lk 51 Kui Horisontaalsagedus või Vertikaalsagedus on näidatud punasena, siis vastavaid signaale ei toetata. ja pidev reguleerimine Personaalarvuti ekraani kuvamine teleris Sisendmärgis Vaikesätete taastus Vajutage nuppu OK, et lähtestada vaikimisi pildirežiimi peale Seadistus Arvuti seadistamine Sisendi resolutsioon Kell Horisontaalasend Vertikaalasend Lülitab laia vaate peale VGA ( pikslit), WVGA ( pikslit), XGA ( pikslit), WXGA ( pikslit) Valikud muutuvad vastavalt signaalidele Reguleerige müra korral madalaimale tasemele Kohandab asendit horisontaalselt Kohandab asendit vertikaalselt Spetsiifiline teave Kella faas Sünkronisatsioon Eemaldab väreluse ja moonutused Reguleerige pärast kella reguleerimist Hor. & vert. Reguleerige müra korral madalaimale tasemele Valib moonutatud pildi korral teise sünkroonsignaali (Hor. & vert./roheline signaal) : teie arvuti horisontaalsete ja vertikaalsete signaalide järgi Roheline signaal : teie arvuti roheliste signaalide järgi (kui on olemas) Vaikesätete taastus Vajutage nuppu OK, et lähtestada Vaikimisi seadistuste peale Teised funktsioonid lk

38 Vaatamine SD-kaardilt Fotovaade : Digitaalkaameraga tehtud piltide kuvamine. Filmivaade: Digitaalkaameraga salvestatud filmide taasesitus. INPUT OPTION SD CARD RETURN 1 2 Valige 3 Fotovaade Valitud foto Fotovaate režiim Kõik pildid 1/175 Faili nimetus p Kuupäev 23/10/2007 Piksel 1600 x 1200 Lugemine Sisestage SD-kaart Fotovaade või Filmivaade SD-kaart Fotovaade Filmivaade ligipääs Valige fail, mida soovite vaadata p p Viga kuvamisel (pildid, mida ei olnud võimalik laadida jne) p p p p p p Filmivaade Faili formaat: Toetatakse ainult AVCHD või MPEG2 formaate. Lugege täpsemalt lk 49 Filmivaate režiiim Nr. Kuupäev & kellaaeg Kestus 1 01/12/ :12 00h01m01s 2 01/12/ :20 00h01m11s 3 01/12/ :25 00h01m31s 4 01/12/ :28 00h01m00s 5 09/02/ :10 00h00m36s 6 09/02/ :12 00h00m44s Valitud film Valige Väljumine Valige Tagasi Ühevaade Slaidiesitus p p p Sortimine kuu järgi p Sortimine kpv järgi Kuvatakse informatsioon (Pisipilt) valitud foto kohta Slaidiesitus lk 39 vaatamine Valige Esitus Väljumine Tagasi vaatamine 7 09/02/ :13 00h00m27s 8 09/02/ :14 00h00m37s 9 09/02/ :16 00h00m14s (Nimekiri) Pildistamiskuupäeva või -kuu järgi sorteerimine (Sortimine kuu järgi/sortimine kpv järgi) Kuva pisipildid, mis on grupeeritud sama kuupäeva või kuu järgi kollane (Sortimine kuu järgi) sinise all (Sortimine kpv järgi) Ilma pildistamiskuupäevata fotode grupp kuvatakse sõnaga Tundmatu. Vaadake Taasesitus algab Kasutusjuhendi kuvamiseks punane roheline kollane sinise all või Tegevusjuhise peitmine RETURN TV valige grupp, mida soovite vaadata vaadake valitud grupi pisipilti Paus Väljumine Otsing Tagasi Esitus Stopp Vahelejätt 38 Tagasi telerisse SD CARD või Ühekordne vaatamine Pööramine Väljumine Valige Nimekiri Pööramine Slaidiesitus Kasutusjuhend Vaadake Kuvatakse üks korraga Tegevusjuhise kuvamine / peitmine. või OPTION Eelmine foto Pööramine 90 (vastupäeva) Järgmine foto Pööramine 90 (päripäeva) Tagasi pisipiltide juurde RETURN Kasutusjuhend Tagasikerimine Paus / Taasesitus Taasesitus Edasikerimine Stopp Eelmine film punane Järgmine film roheline Loetelu (stopp) Infobänneri kuvamine Ekraanisuhte muutmine (ainult 4:3 filmide jaoks)

39 (Fotod ja filmid) Lugege lisa SD-kaartide kohta lk 49 Sisestamine Eemaldamine SDkaart Sildiga külg Lükake kuni kuulete klõpsatust Lükake kaarti keskelt Märkus Sinine valgusdiood süttib, kui SD-kaart on sisestatud ning Seadistusmenüü`s (lk 27) on SD kaardi LED seatud valikule Sees. Sinine valgusdiood Töö ajal ei väljastata signaale ühestki AV terminalist. Kuid Filmivaade on võimalik heli võtta AUDIO OUT ja DIGITAL AUDIO OUT terminalidest. Kuupäev näitab digitaalkaamera või -videokaameraga salvestuse tegemise kuupäeva. Salvestuskuupäevata faili tähistatakse **/**/****. Slaidiesituse käivitamine (järgige punkti ) Valige esimesena vaadatav pilt Alustage slaidiesitust Märkus Slaidiesitusse võetakse see grupp, mille vaatest alustati. Slaidiesituse seadistused (järgige punkti ) Kuvage Valige Vaate seadistamine Valige parameetrid ja määrake menüü ligipääs MENU Peamenüü Slaidiesitus (Fotovaade) punane Vaate seadistamine Pilt Intervall 5 sekundit Kordus Väljas Vaate seadistamine Pildimenüü lk 24 Menüü Element Reguleerimine/Konfiguratsioonid (võimalused) Vaate seadistamine Intervall Kordus Valige slaidiesituse intervall (5/10/15/30/60/90/120 sekundit) Slaidiesituse kordus (Väljas/Sees) Heliseadistused (Filmivaade) Peatamiseks Naasmine Ühevaade juurde roheline kinnitamine Mitmekanalilise heli nautimiseks ühendage võimendi DIGITAL AUDIO OUT terminaliga. Hetke helioleku kinnitamine või muutmine (filmide vaatamise ajal) Valikute menüü kuvamine Heli muutmine (kui filmil on mitu helisignaali) OPTION Valikute menüü Multi Audio Stereo muutmine Heli muutmine võib kesta mitu sekundit. (Praegune heli seisund) Heliväljundi seadistused (järgige punkti ) Kuvage Valige Heli Valige SPDIF valik ja seadistage. menüü Peamenüü ligipääs Helimenüü Helirežiim Muusika MENU Bass VIERA Link Kõrged toonid Pilt Tasakaal 1/2 kinnitamine Kõrvaklappide helitugevus Heli Ruumiline heli Väljas Helitugevuse parandus Seadistus Kõlari kaugus seinast Üle 30 cm SPDIF valik Automaatne Teised funktsioonid lk Menüü Element Reguleerimine/Konfiguratsioonid (võimalused) SPDIF: heliülekandefaili standardformaat. Valib digitaalse heliväljastuse prioriteedi DIGITAL AUDIO OUT väljundist SPDIF valik (Automaatne / PCM) Automaatne : Dolby Digital väljastatakse Dolby Digital Bitstreamina. MPEG väljastatakse PCMina. PCM : Digitaalne väljundsignaal on fikseeritud PCM-liinile. Heli Vaatamine SD-kaardilt (Fotod ja filmid) Spetsiifiline teave 39

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-42PZ800E TH-50PZ800E. Nederlands. Modelnummer

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-42PZ800E TH-50PZ800E. Nederlands. Modelnummer Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnummer TH-42PZ800E TH-50PZ800E Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen in deze

Nadere informatie

Met 68 punten komt deze LCD tv - samen met de Panasonic TX- 32LX700 - tevens als beste uit de test.

Met 68 punten komt deze LCD tv - samen met de Panasonic TX- 32LX700 - tevens als beste uit de test. HD Ready IPS Alpha panel 2x HDMI / PC Input V-Audio Sound Beste Koop! De Consumentenbond heeft in de Consumentengids van november 2007 een test gepubliceerd over LCD tv's. De TX-32LX70 is in het segment

Nadere informatie

HOLLAND ABIKS UUEL ALGUSEL

HOLLAND ABIKS UUEL ALGUSEL HOLLAND ABIKS UUEL ALGUSEL Käesoleva trükise eesmärk on pakkuda kasulikku teavet Hollandisse tööle minekuks. Trükis annab ülevaate toimingutest, mis on vajalikud enne Hollandisse suundumist ja pärast kohalejõudmist.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-L32G10E TX-L37G10E. Nederlands TQB0E0810B. Modelnr.

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-L32G10E TX-L37G10E. Nederlands TQB0E0810B. Modelnr. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnr. TX-L32G10E TX-L37G10E Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen in deze handleiding

Nadere informatie

BELGIA KUNINGRIIK ABIKS UUEL ALGUSEL

BELGIA KUNINGRIIK ABIKS UUEL ALGUSEL BELGIA KUNINGRIIK ABIKS UUEL ALGUSEL BELGIA KUNINGRIIK Selle voldiku eesmärk on pakkuda kasulikku teavet Belgiasse tööle minekuks. Siin tutvustatakse toimingud, mida tuleb enne ja pärast Belgiasse saabumist

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-P42X10YS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2393744

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-P42X10YS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2393744 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-37PX80EA TH-42PX80EA. Nederlands. Modelnummer

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-37PX80EA TH-42PX80EA. Nederlands. Modelnummer Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnummer TH-37PX80EA TH-42PX80EA Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen in deze

Nadere informatie

Elektroakustika osa1: Heli digitaliseerimine

Elektroakustika osa1: Heli digitaliseerimine Elektroakustika osa1: Heli digitaliseerimine Elektroakustika valdkond Helisignaali salvestamine ja editeerimine: signaalitaseme indikaator; hea indikaator reageerib kiiresti signaalitaseme tõusule ja suhteliselt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-L42U10E http://nl.yourpdfguides.com/dref/2393318

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-L42U10E http://nl.yourpdfguides.com/dref/2393318 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-42PZ85EA TH-46PZ85EA. Nederlands. Modelnummer

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-42PZ85EA TH-46PZ85EA. Nederlands. Modelnummer Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnummer TH-42PZ85EA TH-46PZ85EA Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen in deze

Nadere informatie

Tahate rohkem teada vabadusepiiramise vähendamisest? Tutvuge siis esmalt

Tahate rohkem teada vabadusepiiramise vähendamisest? Tutvuge siis esmalt Tõlge: Esikaan: Lai valik 60 Alternatiivid vabadusepiiramisele tervishoius Praktiline abi- ja inspiratsioonivahend vabadusepiiramise vähendamiseks Lk2-3 Eessõna Esimene versioon Alternatievenbundel( alternatiivkogumik)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-37PX8EA TH-42PX8EA TH-50PX8EA. Nederlands. Modelnummer

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-37PX8EA TH-42PX8EA TH-50PX8EA. Nederlands. Modelnummer Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnummer TH-37PX8EA TH-42PX8EA TH-50PX8EA Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TX-P46Z11E TX-P54Z11E. Nederlands TQB0E0888B. Modelnr.

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TX-P46Z11E TX-P54Z11E. Nederlands TQB0E0888B. Modelnr. Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnr. TX-P46Z11E TX-P54Z11E Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen in deze handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-42PY800P. Nederlands. Modelnummer TH-65PY800P

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-42PY800P. Nederlands. Modelnummer TH-65PY800P Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnummer TH-58PY800P TH-65PY800P TH-42PY800P Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-L32GA11

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-L32GA11 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TX-P37C10E TX-P37C10ES TX-P42C10E TX-P42C10ES TX-P50C10E. Nederlands TQB0E0824B. Modelnr.

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TX-P37C10E TX-P37C10ES TX-P42C10E TX-P42C10ES TX-P50C10E. Nederlands TQB0E0824B. Modelnr. Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnr. TX-P37C10E TX-P37C10ES TX-P42C10E TX-P42C10ES TX-P50C10E Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-32LXD85F TX-37LXD85F. Nederlands. Modelnummer.

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-32LXD85F TX-37LXD85F. Nederlands. Modelnummer. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnummer. TX-32LXD85F TX-37LXD85F Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen in deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TX-P42G10E TX-P46G10E TX-P50G10E. Nederlands TQB0E0797B. Modelnr.

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TX-P42G10E TX-P46G10E TX-P50G10E. Nederlands TQB0E0797B. Modelnr. Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnr. TX-P42G10E TX-P46G10E TX-P50G10E Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-L32S10E TX-L37S10E TX-L42S10E TX-L32S10ES TX-L37S10ES. Downloaded from www.vandenborre.be. Nederlands. Modelnr.

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-L32S10E TX-L37S10E TX-L42S10E TX-L32S10ES TX-L37S10ES. Downloaded from www.vandenborre.be. Nederlands. Modelnr. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnr. TX-L32S10E TX-L37S10E TX-L42S10E TX-L32S10ES TX-L37S10ES Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag.

Nadere informatie

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. Softwaregeschiedenis OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: Q5521_0.140.46.0

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-P37X10E

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-P37X10E U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnr. TX-P42VT20E TX-P46VT20E Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product. Lees deze instructies aandachtig voordat u dit product gebruikt en bewaar ze

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-37LZD80F

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-37LZD80F U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Belangrijke informatie Veiligheidsmaatregelen 4 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen 5 Onderhoud 5

Inhoudsopgave Belangrijke informatie Veiligheidsmaatregelen 4 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen 5 Onderhoud 5 Modelnummer. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-37LZD800F Inhoudsopgave Belangrijke informatie Veiligheidsmaatregelen 4 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen 5 Onderhoud 5 Quick Start-handleiding Accessoires

Nadere informatie

BeoVision 7. Aanvulling

BeoVision 7. Aanvulling BeoVision 7 Aanvulling Schermmenu s Deze aanvulling bevat een aantal correcties voor de handleiding en het referentiehandboek. De voornaamste correcties hebben betrekking op de schermmenu's, het menu AANSLUITINGEN

Nadere informatie

: 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B

: 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm Segu Kaubanduslik nimetus 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B Tootekood 1044 Tooteliik Kattekiht Tooterühm Kommertstoode

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-P37C10ES

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-P37C10ES U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TXP42VT20E http://nl.yourpdfguides.com/dref/2915650

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TXP42VT20E http://nl.yourpdfguides.com/dref/2915650 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Specificaties van de Grundig 22VLE8120WG

Specificaties van de Grundig 22VLE8120WG Specificaties van de Algemene kenmerken Soort schermopbouw Beeldschermgrootte in inch Beeldschermgrootte in inch De grootte van het beeldscherm wordt schuin over het scherm gemeten. Deze diameter wordt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-L26X10E. Nederlands. Modelnr.

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-L26X10E. Nederlands. Modelnr. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnr. TX-L26X10E Lees deze instructies voordat u de in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts een

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing LX7500R Beknopte gebruiksaanwijzing Meegeleverde Accessoires 1 1 1 1 Nederlands 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Uw DVD-recordersysteem wordt geleverd met 1 2 front-, 1 center- en 2 achterluidsprekers (zie

Nadere informatie

Eestlane, valgekrae, hetero, abielus,

Eestlane, valgekrae, hetero, abielus, MAJA ja KORTERI VÄLISUKSED, SISEUKSED ja PAIGALDUS Nominete Eesti ettevõte aastast 1998 Disainuksed vastavalt kliendi kujundusele ja soovidele Erimõõdus uste hind sama mis standardmõõtude korral laius

Nadere informatie

De foutmelding "Philips server not found" (Philips-server niet gevonden) wordt weergegeven op het scherm wanneer u Net TV opent.

De foutmelding Philips server not found (Philips-server niet gevonden) wordt weergegeven op het scherm wanneer u Net TV opent. Softwaregeschiedenis OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: Q5551_0.140.47.0

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-32LZD85F

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-32LZD85F U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

KUIDAS SELLEST KIRJUTADA. Katrin Kern

KUIDAS SELLEST KIRJUTADA. Katrin Kern Tartu Ülikool Eesti Keele Instituut Tartu Linnavalitsus Haridus- ja Teadusministeerium KUIDAS SELLEST KIRJUTADA Katrin Kern Keelehooldekeskus Tartu 2015 SISUKORD Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-32LX80F

Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-32LX80F Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnummer. TX-32LX80F Inhoudsopgave Belangrijke informatie Veiligheidsmaatregelen 4 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen 5 Onderhoud 5 Quick Start-handleiding Accessoires

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-32LZD80F TX-37LZD80F

Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-32LZD80F TX-37LZD80F Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnummer. TX-32LZD80F TX-37LZD80F Inhoudsopgave Belangrijke informatie Veiligheidsmaatregelen 4 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen 5 Onderhoud 5 Quick Start-handleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-L26C10P TX-L26C10PS TX-L32C10P TX-L32C10PS

Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-L26C10P TX-L26C10PS TX-L32C10P TX-L32C10PS Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnummer. TX-L26C10P TX-L26C10PS TX-L32C10P TX-L32C10PS Inhoudsopgave Belangrijke informatie Veiligheidsmaatregelen 2 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen 3 Onderhoud

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnr. TX-P42G20E TX-P42G20ES TX-P46G20E TX-P46G20ES TX-P50G20E TX-P50G20ES Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product. Lees deze instructies aandachtig

Nadere informatie

Specificaties. Algemene Kenmerken Display Type Schermdiagonaal (inch) 32" / 40" / 43" / 49" / 55"

Specificaties. Algemene Kenmerken Display Type Schermdiagonaal (inch) 32 / 40 / 43 / 49 / 55 Model Specificaties LF630V Algemene Kenmerken Display Type LED Schermdiagonaal (inch) 32" / 40" / 43" / 49" / 55" Design scherm LG design LG Smart TV CINEMA 3D Resolutie Full HD (1920 x 1080) Beeld Backlighttechnologie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-26LXD80F

Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-26LXD80F Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnummer. TX-26LXD80F Inhoudsopgave Belangrijke informatie Veiligheidsmaatregelen 4 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen 5 Onderhoud 5 Quick Start-handleiding Accessoires

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-P54Z11E

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-P54Z11E U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 21 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Technische Normen en Richtlijnen voor de Set Top Box Bedoeld voor DVB-T ontvangst

Technische Normen en Richtlijnen voor de Set Top Box Bedoeld voor DVB-T ontvangst Technische Normen en Richtlijnen voor de Set Top Box Bedoeld voor DVB-T ontvangst Focuspunt: Digitale televisie signaalontvangst Procesgebied: Willemstad, Curaçao Versie 1c: September 2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave Belangrijke informatie Veiligheidsmaatregelen 2 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen Onderhoud 3

Inhoudsopgave Belangrijke informatie Veiligheidsmaatregelen 2 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen Onderhoud 3 Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnummer TH-37PX80E TH-42PX80E Inhoudsopgave Belangrijke informatie Veiligheidsmaatregelen 2 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen 3 Onderhoud 3 Quick Start-handleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-L32G10E

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-L32G10E U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

English. Deutsch AVR-X4100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ

English. Deutsch AVR-X4100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ English AVR-X4100W AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK Snelhandleiding Lees mij eerst... Deutsch Français Italiano ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ POLSKI Welkom Dank u voor uw keuze van een Denon AV-ontvanger.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Nederlands. Modelnummer

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Nederlands. Modelnummer Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnummer TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-5PV8PA Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen

Nadere informatie

Quick Start Guide AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER English AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER Quick Start Guide Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido / Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide / Краткое руководство

Nadere informatie

49" SUPER UHD TV 4K IPS 4K Quantum Display slim design Super HDR Perfecte kijkhoek WebOS Smart TV UH770V

49 SUPER UHD TV 4K IPS 4K Quantum Display slim design Super HDR Perfecte kijkhoek WebOS Smart TV UH770V pagina 1 van 14 49" SUPER UHD TV 4K IPS 4K Quantum Display slim design Super HDR Perfecte kijkhoek WebOS Smart TV 3.0 49UH770V ZOOM Belangrijkste kenmerken IPS 4K Quantum Display HDR Super webos 3.0 Geluid

Nadere informatie

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. Softwaregeschiedenis OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: Q5551_0.14.104.0

Nadere informatie

Inhoudsopgave Belangrijke informatie

Inhoudsopgave Belangrijke informatie Modelnr. TX-L32U2E TX-L37U2E TX-L42U2E Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Raadpleeg de Bedieningsinstructies op de cd-rom voor meer gedetailleerde instructies. Als u de Bedieningsinstructies op de cd-rom

Nadere informatie

Matsalu festivalilt Yosemite i rahvusparki. Neemelo pürib värava kuningaks. Juhan Ulfsak Eestis näitleja, maailmas rokkar.

Matsalu festivalilt Yosemite i rahvusparki. Neemelo pürib värava kuningaks. Juhan Ulfsak Eestis näitleja, maailmas rokkar. kohtume Vabaduse väljakul! Homme õhtul austatakse Tallinna peaväljakul Eesti vabaduse eest võidelnuid. Hommikust alates toimuvad aga auto vaba päeva üritused, näeb rulatrikke, kuuleb kontserte ja saab

Nadere informatie

Quick Start Guide. Read Me First... AVR-X3200W INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

Quick Start Guide. Read Me First... AVR-X3200W INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER ENGLISH AVR-X3200W INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER Quick Start Guide Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido / Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide / Краткое

Nadere informatie

Series. Laser air Leddura Lexinus Mensa. 65 inch. Smart innovation! When function matters.

Series. Laser air Leddura Lexinus Mensa. 65 inch. Smart innovation! When function matters. Leddura Lexinus Mensa Series When function matters. Hoogwaardige beeldschermen die voor elk denkbare toepassing geschikt zijn. Behoud ieders aandacht, bevorder teamwork en haal het maximale uit uw leerstof.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-32LED8F TX-32LED8FS

Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-32LED8F TX-32LED8FS Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnummer. TX-32LED8F TX-32LED8FS Inhoudsopgave Belangrijke informatie Veiligheidsmaatregelen 4 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen 5 Onderhoud 5 Quick Start-handleiding

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. DVD-22675 Een USB-apparaat aansluiten 10. 1.MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.STOP-KNOP 1. OPEN/CLOSE: openen en sluiten van de disklade.

Nadere informatie

Meten en analyseren van Broadcast netwerken. door: Thorwald de Boer

Meten en analyseren van Broadcast netwerken. door: Thorwald de Boer Meten en analyseren van Broadcast netwerken. door: Thorwald de Boer Overzicht Overzicht Broadband netwerken DVB standaarden Signaal typen Wat willen we meten? Hoe meten we het? Antenne meetsysteem Huidige

Nadere informatie

I LISA MENETLUSEGA SEOTUD RIIGID, RAVIMITE NIMETUSED, TOIMEAINED, MÜÜGILOA NUMBRID JA MÜÜGILOA HOIDJAD 1/15

I LISA MENETLUSEGA SEOTUD RIIGID, RAVIMITE NIMETUSED, TOIMEAINED, MÜÜGILOA NUMBRID JA MÜÜGILOA HOIDJAD 1/15 I LISA MENETLUSEGA SEOTUD RIIGID, RAVIMITE NIMETUSED, TOIMEAINED, MÜÜGILOA NUMBRID JA MÜÜGILOA HOIDJAD 1/15 Liikmesriik Ravimi nimetus Toimeaine Müügiloa number Müügiloa hoidja Austria Rompun Ksülasiin

Nadere informatie

QUICK GUIDE. MODEL: Sony NEX-FS700. SPECIFICATIES: Videokwaliteit. Frame rate 1920 x 1080 60i, 50i, 30p, 25p, 24p (16:9)

QUICK GUIDE. MODEL: Sony NEX-FS700. SPECIFICATIES: Videokwaliteit. Frame rate 1920 x 1080 60i, 50i, 30p, 25p, 24p (16:9) QUICK GUIDE MODEL: Sony NEX-FS700 SPECIFICATIES: Videokwaliteit HD: MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD) SD: MPEG-2 PS Frame rate 1920 x 1080 60i, 50i, 30p, 25p, 24p (16:9) 1280 x 720 60p, 50p (16:9) Sensorgrootte

Nadere informatie

2D Blu-Ray speler (high definition) Multiroom TX Wi-Fi Smart share Premium contents 1 HDMI out USB External HDD BP350

2D Blu-Ray speler (high definition) Multiroom TX Wi-Fi Smart share Premium contents 1 HDMI out USB External HDD BP350 Page 1 of 10 2D Blu-Ray speler (high definition) Multiroom TX Wi-Fi Smart share Premium contents 1 HDMI out USB External HDD BP350 Belangrijkste kenmerken Blu-Ray speler (high definition) Wi-Fi Multiroom

Nadere informatie

Haal meer uit het onderwijs met interactieve touch displays!

Haal meer uit het onderwijs met interactieve touch displays! Haal meer uit het onderwijs met interactieve touch displays! Met de all in one CTOUCH displays biedt Sahara Interactive u de opvolger het oude digitale schoolbord en de noodzakelijke randapparatuur. De

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TXL32G20E

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TXL32G20E U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Kõik ühest kohast: lihtne! soodne! kindel! Kogu Continentali TALVEKOLLEKTSIOON ühest kohast!

Kõik ühest kohast: lihtne! soodne! kindel! Kogu Continentali TALVEKOLLEKTSIOON ühest kohast! Kõik ühest kohast: lihtne! soodne! kindel! Kogu i TALVEKOLLEKTSIOON ühest kohast! SÕIDUAUTO REHVID Profiil 80 13'' 155/80R13 3434430 79 T Gislaved EuroFrost 3 Lamell 950.- 3436010 79 T Gislaved NordFrost

Nadere informatie

TX-24AS500E TX-32AS500E TX-39AS500E TX-42AS500E TX-50AS500E. e HELP. Nederlands

TX-24AS500E TX-32AS500E TX-39AS500E TX-42AS500E TX-50AS500E. e HELP. Nederlands TX-24AS500E TX-32AS500E TX-39AS500E TX-42AS500E TX-50AS500E e HELP Nederlands Mijn Beginscherm Mijn Beginscherm Informatie 10 Gebruik 11 Instellingen 12 OSD-kleur 13 APPS-lijst Informatie 14 Gebruik 14

Nadere informatie

Handleiding Manual. Amino AmiNET 130

Handleiding Manual. Amino AmiNET 130 Handleiding Manual Amino AmiNET 130 Inhoudsopgave - Table of contents Nederlands Overzicht aansluitingen en knoppen 4 De Amino aansluiten 5 Starten en configureren 6 Configureren Beeld 6 Configureren

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TXL32D25E

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TXL32D25E U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Explorer Compact High-Res USB DAC 295,00 Inputs: mini USB type B Outputs: 1 x 3.5mm analogue/digital optical, 1x 3.5mm analog headphone

Explorer Compact High-Res USB DAC 295,00 Inputs: mini USB type B Outputs: 1 x 3.5mm analogue/digital optical, 1x 3.5mm analog headphone 1/5 Componenten Explorer Compact High-Res USB DAC 295,00 Inputs: mini USB type B Outputs: 1 x 3.5mm analogue/digital optical, 1x 3.5mm analog headphone Audio Core 200 Stereo DSP Loudspeaker Controller

Nadere informatie

Media Systems DD-8/DD-3/DD-1. www.jvc.nl www.jvc.be

Media Systems DD-8/DD-3/DD-1. www.jvc.nl www.jvc.be Media Systems DD-8/DD-3/DD-1 www.jvc.nl www.jvc.be Maak kennis met een nieuwe dimensie Met een netwerk in uw huiskamer kunt u genieten van veel meer bronnen dan alleen DVD en CD. Met de innovaties van

Nadere informatie

MERIDIAN. Componenten 1/5

MERIDIAN. Componenten 1/5 1/5 Componenten Audio Core 200 is verkrijgbaar in hoogglans witte en hoogglans zwarte afwerking; De producten uit de G serie zijn verkrijgbaar in een zilver en zwarte geanodiseerde aluminium uitvoering.

Nadere informatie

Advies, Productie, Reproductie, Faciliteiten, Presentatie, Verhuur, Verkoop

Advies, Productie, Reproductie, Faciliteiten, Presentatie, Verhuur, Verkoop Hardware BrightSign mediaplayers HD110, HD120, HD210(W), HD220, HD410, HD810, HD1010(W), HD1020 Ports Achterzijde van de unit: Power plug for 5V power input at 3A 10/100 Ethernet jack HDMI connector Triple

Nadere informatie

MERIDIAN. Componenten 1/5

MERIDIAN. Componenten 1/5 1/5 Componenten Audio Core 200 is verkrijgbaar in hoogglans witte en hoogglans zwarte afwerking; De producten uit de G serie zijn verkrijgbaar in een zilver en zwarte geanodiseerde aluminium uitvoering.

Nadere informatie

TV Standaard (digitale tv) Via de kabel

TV Standaard (digitale tv) Via de kabel TV Standaard (digitale tv) NPO 1 HD 1 NPO 2 HD 2 NPO 3 HD 3 RTL4 HD 4 RTL5 HD 5 SBS 6 HD 6 RTL7 HD 7 Veronica / Disney XD HD 8 NET 5 HD 9 RTL8 HD 10 FOX HD 11 Caiway Showroom kanaal 13 Comedy Central HD

Nadere informatie

English. Deutsch AVR-X3100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ

English. Deutsch AVR-X3100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ English AVR-X3100W AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK Snelhandleiding Lees mij eerst... Deutsch Français Italiano ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ POLSKI Welkom Dank u voor uw keuze van een Denon AV-ontvanger.

Nadere informatie

Prijslijst maart 2014 NO SOUND JUST MUSIC

Prijslijst maart 2014 NO SOUND JUST MUSIC Prijslijst maart 2014 NO SOUND JUST MUSIC VERSTERKERS + VOORVERSTERKERS D-POWER 2X90I 2 x 90 Watt geïntegreerde versterker, discrete klasse A driver met klasse D uitgangstrap, digitaal aangestuurde analoge

Nadere informatie

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger DVB-T FTA17 Digitale Terrestische Ontvanger Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger LEES DIT EERST! Deze gebruiksaanwijzing helpt u om vertrouwt

Nadere informatie

SDFTA11 FREE TO AIR SATELLIET ONTVANGER

SDFTA11 FREE TO AIR SATELLIET ONTVANGER SDFTA11 FREE TO AIR SATELLIET ONTVANGER MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ INTRODUCTIE Kenmerken: Deze

Nadere informatie

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Nadere informatie

%& '()*$&+,-./$0$&+1+*$$)#2 '3$.4.#$5$./$6)4+-7((%8+,5+%/. &$$7* Espresso

%& '()*$&+,-./$0$&+1+*$$)#2 '3$.4.#$5$./$6)4+-7((%8+,5+%/. &$$7* Espresso Espresso A < > i ... Koffie 1x 1x - + - + < > i i i Waterreserv. bijna leeg Bonenreserv. bijna leeg Even geduld... De drank is klaar. Waterreservoir vullen Waterreserv. plaatsen Waterreserv. checken Lekschaal

Nadere informatie

prijslijst Audio & Video at Home - Benelux

prijslijst Audio & Video at Home - Benelux pagina 1 van 5 BEDIENEN 08171 Invisible Control 2 - tafelmodel, 2 (max. 4) apparaten, zilver 12 34,95 08174 IR Eye 2 - universeel IR verlengkabeltje met 2 IR emitter LEDs 24 9,95 08091 Invisible Control

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

Gegevens. Doelstellingen Elektronica. verwerven. opslaan. bewerken doorsturen. weergeven. Analoog signaal : snelheidsmeting. KHLim - dep.

Gegevens. Doelstellingen Elektronica. verwerven. opslaan. bewerken doorsturen. weergeven. Analoog signaal : snelheidsmeting. KHLim - dep. Gegevens verwerven Doelstellingen Elektronica opslaan» elektrische vorm» magnetische vorm» mechanische vorm bewerken doorsturen» elektrisch (temperatuur, druk, geluid, beeld, )» optisch» elektromagnetische

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE Ref. INOGRB01 HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE 1.INLEIDING Uw GRABBINO is een apparaat dat speciaal is ontwikkeld om uw video's te converteren naar het MPEG-formaat en daarna HDD-beelden door te sturen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnr. TX-L32E5E TX-L37E5E TX-L42E5E TX-L47E5E Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product. Lees deze instructies aandachtig voordat u het product gebruikt

Nadere informatie

Enjoy the Colours of Life.

Enjoy the Colours of Life. Enjoy the Colours of Life. Innovatie betekent meer dan alleen functie. Een uitgekiende combinatie van ontwerp en techniek brengt meer kleur in uw leven. HD-ILA Hybrid TV Introductie... Pag. 5 HD-70ZR7...

Nadere informatie

LaCinema Black RECORD

LaCinema Black RECORD LaCinema Black RECORD High Definition Media Center 500GB * 710 films of 165.000 muzieknummers of 500.000 foto s of 250 uur aan opnames Neem uw favoriete tv-programma s op en bekijk ze wanneer u maar wenst

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnr. TX-L32ET5E TX-L37ET5E TX-L42ET5E TX-L47ET5E TX-L55ET5E Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product. Lees deze instructies aandachtig voordat u het

Nadere informatie

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT) Product information A: Analoge ingangen en uitgangen B: Digitale S/PDIF-ingang en -uitgang C: Interne analoge ingangen C A B Installatie Wat aan de installatie voorafgaat: Als u een ingebouwde geluidskaart

Nadere informatie

perfectie in beeld & geluid

perfectie in beeld & geluid 2007 HD perfectie in beeld & geluid Discmaster 8.0 «AV Master 8.0 «CD speler awards «Pre vs2, 6 vs2 & 8 vs2 «DAB 8.0 «6 Power «8 Power wat is HD? HD is de laatste generatie digitale videotechnologie met

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD met DVD. Overhead Monitor met DVD speler

15.4-Inch TFT LCD met DVD. Overhead Monitor met DVD speler 15.4-Inch TFT LCD met DVD Overhead Monitor met DVD speler Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor

Nadere informatie

Welkom Dank u voor uw keuze van een Marantz AV-ontvanger. Deze handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het instellen van uw AV-ontvanger. Voor

Welkom Dank u voor uw keuze van een Marantz AV-ontvanger. Deze handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het instellen van uw AV-ontvanger. Voor ENGLISH DEUTSCH AV Surround Receiver SR6011 FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL Quick Start Guide Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido / Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-32LX80F. Nederlands. Modelnummer.

Gebruiksaanwijzing LCD-televisie TX-32LX80F. Nederlands. Modelnummer. Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnummer. TX-32LX80F Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag. De afbeeldingen in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Product catalogus VU+ TEL: +31 (0) 50-5793213 EMAIL: INFO@ASTRASAT.NL KOPENHAGENSTRAAT 2 FAX: +31 (0) 50-5793214 WEB: WWW.ASTRASAT.NL 9723BB GRONINGEN

Product catalogus VU+ TEL: +31 (0) 50-5793213 EMAIL: INFO@ASTRASAT.NL KOPENHAGENSTRAAT 2 FAX: +31 (0) 50-5793214 WEB: WWW.ASTRASAT.NL 9723BB GRONINGEN Product catalogus VU+ NIEUW! VU+ Solo SE V2 BESCHIKBAAR IN ZWART EN WIT Hoewel de ontvanger beknopt mag zijn in formaat, beschikt de Solo SE V2 over alle belangrijke hardware en software componenten die

Nadere informatie

adobe Premiére Pro CC?

adobe Premiére Pro CC? Hoe maak je een stopmotion in adobe Premiére Pro CC? MULTIMEDIATECHNOLOGIE OPDRACHT TECHNIEK Academiejaar 2013-2014 Studente: Stefanie Rondelez, 1 GMB Lector: Mevr. Ann Audenaert INHOUDSTAFEL --> Stap

Nadere informatie

SAT-SDCIR20-KN/ SAT-SDCR10-KN

SAT-SDCIR20-KN/ SAT-SDCR10-KN SAT-SDCIR20-KN/ SAT-SDCR10-KN Digitale Satellietontvanger Handleiding voor installatie en gebruik van de König SDCIR20 en SDCR10 ontvanger NEDERLANDS Lees dit eerst! Deze gebruiksaanwijzing helpt om u

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-L32E30E http://nl.yourpdfguides.com/dref/3973123

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC TX-L32E30E http://nl.yourpdfguides.com/dref/3973123 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie

Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnr. TX-P42UT50E TX-P50UT50E Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product. Lees deze instructies aandachtig voordat u het product gebruikt en bewaar ze

Nadere informatie

Product catalogus VU+ TEL: +31 (0) 50-5793213 EMAIL: INFO@ASTRASAT.NL KOPENHAGENSTRAAT 2 FAX: +31 (0) 50-5793214 WEB: WWW.ASTRASAT.NL 9723BB GRONINGEN

Product catalogus VU+ TEL: +31 (0) 50-5793213 EMAIL: INFO@ASTRASAT.NL KOPENHAGENSTRAAT 2 FAX: +31 (0) 50-5793214 WEB: WWW.ASTRASAT.NL 9723BB GRONINGEN Product catalogus VU+ NIEUW! VU+ Solo 4K Ontdek de nieuwe wereld van UHDTV. Vu+ introduceert met de Solo Vu+ 4K s Werelds eerste 4K set-top-box.. De uiterst krachtige hybrid ontvanger beschikt over een

Nadere informatie